Page 1

JUNI 2014 JAARGANG 2, NUMMER 2

MAGAZINE

In dit nummer De Vliedberg, een kei van een woonzorgcentrum Jong en te zwaar voor je lengte? Dokter Ruud helpt! CuraMare al 5 jaar sterk in ketenzorg! Nieuw Rijsenburg, innovatief zenuwcentrum van CuraMare Behandeling Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis loopt voorop met nieuwe techniek heupoperaties Nieuw op Voorne-Putten: CuraMare Thuiszorg


Projectinrichter van Curamare:

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE CuraMare Communicatie EINDREDACTIE Charlotte Poortvliet HOOFDREDACTIE Wim Driesse, Paul van der Velden TEKST Paula Koster, Charlotte Poortvliet

FOTOGRAFIE Jasper Hof VORMGEVING EN OPMAAK GraphETY UITGEVERIJ Eilanden Nieuws BV ADVERTENTIE ACQUISITIE Gert Verweij

MICRO OPMAAK Manon Thijssen DRUK Janssen Pers OPLAGE 78.500

MET MEDEWERKING VAN Marlies Prins, Lutine Stolk, Ruud van Gilst, Piet Metske, Haidar Jan


INHOUDSOPGAVE

4

9

10

3

13

14

INHOUD De ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Niet alleen wet- en regelgeving

PAGINA 4

verandert voortdurend, maar ook onze cliënten en patiënten verlangen veel

De Vliedberg, een kei van een woonzorgcen-

van ons. En terecht! Het vraag een flexibele organisatie om aan alle eisen en

trum

verwachtingen te voldoen. Al weer vijf jaar werken we hard aan het bieden van op elkaar afgestemde zorg op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland.

PAGINA 9 Jong en te zwaar voor je lengte? Dokter Ruud helpt!

Een vijfjarig lustrum biedt altijd gelegenheid om terug te kijken, maar zeker ook

PAGINA 10

om vooruit te kijken. We hebben de afgelopen jaren veel mooie dingen bereikt

CuraMare al 5 jaar sterk in ketenzorg!

en hopen dat de komende jaren natuurlijk vast te houden. Onze insteek hierbij

PAGINA 11

is “Gastvrije zorg, dichtbij”. Kwalitatief hoogwaardige zorg dichtbij huis staat

Waar staan we voor? Onze kernwaarden

voor ons voorop. In deze editie vindt u hiervan weer een aantal mooie voorbeelden. Zoals onze

PAGINA 12 Nieuw op Voorne-Putten: CuraMare Thuiszorg

nieuwe woonzorglocaties De Vliedberg en Nieuw Rijsenburgh, waar ouderen in

PAGINA 13

een modern, licht gebouw kunnen wonen met alle zorg bij de hand. Een mooi

Na een heupoperatie direct weer op de been

voorbeeld van het scheiden van wonen en zorg waar de politiek naar streeft.

PAGINA 14

Of de start van CuraMare Thuiszorg in Hellevoetsluis, waar persoonlijke

Nieuw Rijsenburg, innovatief zenuwcentrum

aandacht voor de cliënt direct haar vruchten afwerpt. En de vernieuwende

van CuraMare Behandeling

techniek van heupoperaties in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis die, samen met de ondersteuning van CuraMare Thuiszorg, patiënten in staat stelt een dag na de ingreep alweer naar huis te gaan! Ik wens u weer veel leesplezier.

Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


DE VLIEDBERG

4

De Vliedberg, een kei van een woonzorgcentrum

Geen naambord aan de gevel. En ook geen in de tuin. In plaats daarvan siert een kanjer van een kei de entree. De Vliedberg staat erin gegraveerd, met robuuste letters. Piet Metske, locatiemanager van de woonzorglocatie in Ouddorp, houdt niet van platgetreden paden. Daarvan getuigt niet alleen de keuze voor de kei. Op 12 juni werd het vernieuwde centrum officieel geopend.

CURAMARE MAGAZINE

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2


DE VLIEDBERG

5 verademing. Er heerst rust, er is persoonlijke aandacht, de uniformen zijn verdwenen, ik zie geen dwalende bewoners meer. Dat is erg mooi om te zien.’ En de medewerkers, hoe ervaren zij de nieuwe werkwijze? ‘Onze medewerkers hebben de ommezwaai in de zorg op een geweldige manier opgepakt. Daar neem ik mijn petje voor af. Het motto van De Vliedberg is “Leven zoals je thuis gewend was”. Onze medewerkers maken dat helemaal waar.’ Nog even iets over de inrichting van huis en tuin misschien? ‘De Vliedberg is volledig drempelvrij en overal is het licht en ruimtelijk. In de

12 juni was voor De Vliedberg de grote

van wonen en zorg heeft De Vliedberg 12

dag. Leuk feest gehad?

huurappartementen. En tot slot zijn er 14

‘Zeker! Sinds november draait de ver-

zorghotelappartementen. Mensen die

nieuwde Vliedberg al op volle toeren maar

elders in het land in een zorginstelling

zo’n officiële opening is natuurlijk toch de

wonen, kunnen hier een paar weken per

slagroom op de taart. De opening werd

jaar verblijven. Op die manier kunnen

verricht door burgemeester Ada Grooten-

vrienden en familie uit Ouddorp en

boer-Dubbelman, Addie van den Nieuwen-

omgeving hen gemakkelijker bezoeken. De

dijk van de cliëntenraad en Joke Klepper,

formule is een succes: sinds november zijn

voorzitter van de stichting Vrienden van De

10 kamers doorlopend bezet.’

Vliedberg. Zij onthulden een kei van rond de 15 ton met daarin gegraveerd De

Hoe is de bijzonder intensieve zorg voor

Vliedberg.

bijvoorbeeld dementerenden ingericht?

ontvangsthal hangt rondom fotobehang, met daarop taferelen uit de omringende dorpen. De tuin is oor- en oogstrelend, met onder meer een volière met zangvogels. Kruiden, planten en bloemen prikkelen de neus. Het is er zo heerlijk dat je er gewoon niet meer weg wilt. Je voelt je er thuis. Precies wat we willen bereiken.’

PREZO keurmerken behouden

‘Deze categorie bewoners verblijft in

Alle woonzorglocaties van

Vanwaar die kei?

groepen van maximaal 7 personen. Zij

CuraMare en CuraMare Thuiszorg

‘We wilden af van de geijkte naam op de

hebben een ruime, gezamenlijke woonka-

beschikken over het felbegeerde

muur. De Vliedberg staat midden in de

mer. Elke bewoner heeft een eigen zit/

PREZO keurmerk. Dit keurmerk

samenleving en gaat daar vloeiend in op.

slaapkamer. Per 2 bewoners is er een

wordt alleen toegekend aan

Een bord aan de gevel plaatst je toch weer

badkamer met toilet. Een vast team van

organisaties die kwalitatieve zorg

in een hokje. Dat wilden we niet, vandaar

medewerkers per groep vangt de bewo-

leveren en oog hebben voor de

de kei: anders en toch duidelijk. De kei is

ners zo veel mogelijk in gezamenlijkheid

cliënt. Tijdens een tussentijdse

tevens een link naar de nabijgelegen kust

op. Boodschappen doen en eten doen ze

audit bleek dat alle onderdelen nog

en de dijken. Ook de bewegwijzering in het

samen, en met elkaar verrichten ze

steeds voldoen aan de hoge eisen

gebouw willen we vernieuwend aanpakken.

huiselijke taken zoals wassen en koken. Ik

van het PREZO keurmerk.

De standaard bordjes en pijlen willen we in

zie hoe alles sinds november reilt en zeilt

ieder geval niet. Wat dan wel, daar zijn we

in deze groepen en constateer dat het een

nog niet uit. Tot het zo ver is, wijzen

succes is.’

gastvrouwen in de hal bezoekers de weg.’ Wat is er veranderd? Wat heeft De Vliedberg te bieden?

‘Voorheen hadden we het klassieke

‘De Vliedberg biedt verschillende soorten

verzorgings/verpleeghuismodel, met

zorg. Er zijn 49 plaatsen voor bewoners die

verzorgenden in uniform die hele dagen

bijzonder intensieve zorg nodig hebben,

over de afdeling flitsten. De hectiek was

bijvoorbeeld omdat zij dementerend zijn.

groot, er werd keihard gewerkt, met een

Verder hebben we 22 zorgappartementen

grote groep bewoners die vaak onrustig

voor mensen met ernstige lichamelijke

waren. De huidige sfeer op de veel kleinere

beperkingen. In het kader van het scheiden

woongroepen is daarmee vergeleken een JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Hoofdaannemer, onderaannemers en leveranciers feliciteren CuraMare met De nieuwe “Vliedberg” Bewoners en medewerkers een goede tijd gewenst in dit prachtige complex.

Bouwtoezicht & advies

www.holmdejong.nl

DE183004-ONT001-CB013

Al 40 jaar een begrip! • Particulieren • Bedrijven • Overheid • Gemeenten • Bungalowparken

Hofdijksweg 36a Ouddorp (Z-H) 0187 - 68 29 52

www.voogdhoveniers.nl

A. van Leeuwenhoekweg 32e Alphen a/d Rijn Tel. 0172 - 49 52 00 E-mail: info@vandijkebv.nl

www.vandijkebv.nl

Postbus 59 3730 AB De Bilt 030 220 15 87 www.laib.nl info@laib.nl

Het team van KVproject BV heeft het projectmanagement van de Nieuwe Vliedberg verzorgd en feliciteert de bewoners met hun nieuwe thuis.


                             

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’ Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen.                              

wolterendros.nl/goes

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

26-09-13 16:06


Samen tillen we de zorg naar een

Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

HOGER NIVEAU!

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijk zorg. De juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek met de juiste materialen. TR-Care levert aan CuraMare plafondtilliftsystemen, verrijdbare patiëntentilliften, hoog/laag baden en douche-hulpmiddelen. Zowel in de nieuwbouw als op bestaande locaties. TR-Care is uw innovatieve partner voor het inrichten van ruimtes in de zorg. TR-Care zorgt ervoor!

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

www.tr-care.nl

Wij feliciteren CuraMare met de nieuwe Vliedberg. Tieleman Keukens realiseerde de nieuwe keukens in de woonzorglocaties De Vliedberg en Ebbe en Vloed. Het overbekende Flakkeese familiebedrijf, wat de afgelopen jaren uitgegroeid is tot nationaal en internationale keukenleverancier, is bijzonder trots dat zij de leverancier mag zijn van Curamare. Het bedrijf wordt gekenmerkt door kwaliteit

geslaagd om prachtige en praktische

en service, zowel in de particuliere- als

keukenopstellingen te ontwerpen. Ook de

project sector. Tieleman heeft voor

kleur en materiaal keuzes passen in het

beide locaties de keukens ontworpen

totaalbeeld van beide woonzorglocaties.

en begeleid. Hierbij is duidelijk aandacht

Door het gebruik van degelijke materialen

voor doelgroepen en eindgebruiker

en technische toepassingen kan men

geweest. In overleg met de aanstaande

met plezier en gemak in de keukens

eindgebruikers en overige betrokkenen

wonen, leven en uiteraard koken. Een zeer

zijn er passende oplossingen gerealiseerd

prettige samenwerking tussen Curamare

ten aanzien van alle specifieke woon- en

en Tieleman, met als doel een tevreden

kookwensen. Uiteraard rekening houdend

gebruiker, heeft geresulteerd in een perfect

met de in te vullen ruimte. In een fijne

eindproduct.

samenwerking zijn we er met elkaar in


ZIEKENHUIS

9

Jong en te zwaar voor je lengte? Dokter Ruud helpt! meestal geen bewuste keuze. Voor je het in de gaten hebt, sta je weer voor die koelkast om er iets lekkers uit te pakken. Wij proberen kinderen zich daarvan bewust te laten worden, zodat ze echt een keuze kunnen maken: oké, ik sta hier bij de koelkast en pak ik wel iets of doe ik dat niet. Dat vergt een grote discipline. Goede ondersteuning is dan cruciaal.’ Helaas wordt ondersteuning bij obesitasproblemen door bijvoorbeeld een diëtist of fysiotherapeut steeds minder vaak vergoed door de zorgverzekeraars. En helaas besluiten veel ouders met een kleinere portemonnee vervolgens om die hulp dan maar helemaal niet in te roepen. Terwijl juist in die categorie mensen de meeste problemen met overgewicht voordoen. Daarom pleit Ruud van Gilst voor een soepeler vergoedingssysteem voor zorg

Je leefstijl aan willen of moeten passen omdat je zwaarder bent dan goed voor je is, is voor volwassenen al moeilijk, laat staan voor kinderen. De wereld staat bol van snacks en snoep. Ben je eenmaal te zwaar, dan is het zaak daar zo snel mogelijk wat aan te doen. Op het obesitas spreekuur reikt kinderarts Ruud van Gilst kinderen vanaf 8 jaar een speciaal afvalprogramma aan.

aan kinderen en jongeren met obesitas. ‘Tijdig ingrijpen betekent op de langere termijn minder zorgkosten. De politiek heeft daar naar mijn mening veel te weinig oog voor. Snoeien in de kosten is nu het devies. Het zou wel eens kunnen zijn dat

1 op de 5 Nederlandse kinderen is te

kinderen vanaf 8 jaar. Zij zijn oud genoeg

ze op die manier juist hun eigen ruiten

zwaar en 1 op de 7 heeft ernstig overge-

om te kunnen bevatten waarom het

ingooien.’

wicht. School- en consultatiebureau-artsen

belangrijk is af te vallen en wat ze daarvoor

trokken op zeker moment aan de bel. Ze

moeten doen en laten. Het helpt als ook de

zagen steeds meer te zware kinderen op

andere gezinsleden verstandiger gaan eten

hun spreekuur. Die begeleidden ze een

en meer gaan bewegen. Dat vergt een

tijdje maar vaak hielp dat niet voldoende.

ommezwaai in de gezinscultuur die vaak

Zij stuurden hun patiëntjes dan door naar

lastig te realiseren is. Uiteindelijk moet het

de kinderarts. Ruud van Gilst, kinderarts in

kind het zelf doen, maar daarin willen wij

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, zette

hem of haar wel goed coachen, en heeft

een speciaal obesitasspreekuur met

het de steun van het gezin hard nodig.

daaraan gekoppeld een leefstijlinterventie-

Daarvoor pas ik onder meer speciale

programma voor kinderen op. Voordat de

gesprekstechnieken toe.’

kinderen ermee van start gaan, onderzoekt Dokter Ruud zoals zij hem mogen noemen,

Kinderen die inzien dat er echt wat moet

of hun overgewicht een medische oorzaak

gebeuren om af te vallen, behalen de beste

heeft. Bij 99 van de 100 kinderen is dat

resultaten. Afvallen betekent strijd voeren

niet het geval. Om hen te helpen met hun

met je eigen lichaam. Dat raakt stap voor

leefstijlaanpassingen werkt Dokter Ruud

stap ingesteld op een bepaalde vetreserve

samen met een aantal fysiotherapiepraktij-

en die instelling valt bijna niet terug te

ken, sportscholen en diëtistes in de regio.

draaien, aldus Van Gilst. ‘Ga je minder eten en drinken, dan zal het lichaam daar tegen

Van Gilst: ‘Educatie en motivatie zijn

in opstand komen. En hoe zwaarder je

belangrijke facetten van het programma.

geleidelijk aan wordt, hoe lastiger het is

Daarom werken wij bij voorkeur met

om af te vallen. Te veel eten en drinken is

Kinderafdeling is hét goede doel bij Omloop Dit jaar is de renovatie van de kinderafdeling hét hoofddoel van de Omloop op 22 en 23 augustus aanstaande. Om de gezinsgerichte zorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis verder uit te breiden, is steun nodig, Want juist tijdens ziekte wil je je kind niet alleen laten. De kinderafdeling wil daarom graag couveusesuites waar gezinnen samen met hun zieke kind kunnen verblijven. Dus steun ons door de lopers te sponsoren of loop zelf mee! Kijk voor meer informatie op www.dewandeltocht.nl

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE

10

CuraMare al 5 jaar sterk in ketenzorg! flink gegroeid. Een van de redenen hiervoor is dat de overheid wonen en zorg van elkaar wil loskoppelen: we gaan van zogenoemde intramurale zorg, zorg binnen de muren van een verpleeghuis, naar extramurale zorg, zorg die men thuis ontvangt. Cliënten krijgen daardoor meer keuzevrijheid. Om op deze ontwikkeling in te spelen, hebben we onze oude woonzorglocaties nagenoeg allemaal vervangen door nieuwbouw. Onze cliënten kunnen nu ook een woning huren en zo nodig zorg aanvragen. Inwoners uit de omringende wijken profiteren mee. Zij kunnen bijvoorbeeld komen eten in het centrale restaurant van de locatie of deelnemen aan sociale activiteiten die er worden georganiseerd. Zo weeft CuraMare continu verder aan haar ketenzorgnetwerk.’ En als een eigen woning geen optie (meer) is? ‘Voor mensen die zelfstandig willen wonen

5 jaar alweer biedt CuraMare ketenzorg op Goeree-Overflakkee, Voorne-Putten en de omliggende gebieden. “Gastvrije zorg, dichtbij” is waar alle medewerkers van CuraMare zich elke dag weer sterk voor maken. Wim Driesse, lid van de Raad van Bestuur, blikt terug op de afgelopen jaren en kijkt vooruit.

hun zorgvragen bij een en dezelfde organisatie terecht. Dat schept rust, duidelijkheid en veiligheid. Om een voorbeeld te noemen: Iemand die een nieuwe knie nodig heeft, krijgt begeleiding in het voortraject en wordt vervolgens geopereerd in het ziekenhuis. Daarna is er thuiszorg nodig en ondersteuning van de fysiotherapeut. Voor al deze fasen in het zorgproces heeft

Ketenzorg, wat wil dat precies zeggen?

CuraMare de juiste mensen in huis. Onze

‘Ketenzorg wil zeggen dat de zorgverlening

cliënten en patiënten kunnen voor de volle

bestaat uit verschillende onderdelen die zo

100 procent rekenen op ondersteuning op

goed mogelijk op elkaar en vooral op de

maat, op het juiste moment, op de juiste

patiënt zijn afgestemd. Om onze cliënten

plek. En iedereen kan bij CuraMare terecht.

en patiënten alle zorg die zij nodig hebben

Niet voor niets zijn onze kernwaarden

te kunnen bieden onder een en dezelfde

Gastvrijheid, Deskundigheid, Compassie

paraplu, heeft CuraMare een allround zorg-

en Vertrouwen. Alles wat wij doen, doen

netwerk opgebouwd. Dat netwerk bestaat

we voor de patiënt. Wij nemen onze taak

uit diverse typen zorgverleners. De diverse

zeer serieus: zorgen betekent bij CuraMare

vakgebieden zijn, net als de schakels in

ook echt zorgen.’

een keten, met elkaar verbonden. Ze kunnen zelfstandig functioneren maar ook met

Vooral de thuiszorg en de ouderenzorg van

elkaar. Ze zijn volledig op elkaar inge-

CuraMare hebben zich de laatste jaren

speeld en stemmen hun zorgactiviteiten

sterk ontwikkeld.

gezamenlijk af op wat de patiënt of cliënt

‘Dat klopt. Ons motto voor de thuiszorg

nodig heeft.’

en ouderenzorg is “Als het kan zo lang mogelijk thuis”. In 2004 werkten we nog

Wat levert dat op?

vanuit bescheiden thuiszorgteams.

‘Onze cliënten en patiënten kunnen met al

Inmiddels zijn onze thuiszorgactiviteiten

CURAMARE MAGAZINE

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2

maar wel intensieve zorg nodig hebben, beschikt CuraMare over hierop afgestemde appartementen. Demente ouderen kunnen beschermd wonen in een groepswoning.’ CuraMare wordt geprezen om haar kwalitatief hoogwaardige zorg. Hoe doet CuraMare dat? ‘Wij werken permanent aan het borgen en verbeteren van de zorgkwaliteit. Zo hebben we een afdeling Opleidingen, waar continu de juiste opleidingen en trainingen beschikbaar zijn. Op die manier kunnen onze mensen hun vereiste vakkennis steeds op peil houden. Verder werken we intensief samen met andere zorgverleners in ZuidHolland Zuid. Zorgen doen we samen. Met ziekenhuizen, zoals Spijkenisse Medisch Centrum, het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis, huisartsen, apothekers, gemeenten, woningbouwcorporaties enzovoort. Kennis en energie bundelen levert een geweldige krachtbron op. Daaraan bij te mogen dragen én uit te mogen putten, is erg inspirerend.’


CURAMARE

11

Waar staan we voor?

De kernwaarden van CuraMare, de rode draad die ons allen bindt.

Iedereen die bij CuraMare werkt, werkt vanuit een aantal verbindende normen en waarden. Dit noemen wij onze kernwaarden. Kernwaarden die vanuit het hart gedragen worden door iedereen die bij ons werkt, voor iedereen die bij ons komt. Kernwaarden waar we met zijn allen voor staan. De kernwaarden zijn de ziel van onze organisatie, het bepaalt wie we zijn. In deze serie nemen we u graag mee in de manier waarop onze kernwaarden tot uiting komen, te beginnen met Gastvrijheid. Gastvrijheid is ons uitgangspunt voor de benadering van iedereen die een van onze locaties bezoekt of zorg van ons ontvangt. Wij verplaatsen ons in de gedachtewereld van onze patiënt of cliënt en onze bezoekers, hebben oog voor zijn of haar wensen en zorgen voor een veilig en welkom verblijf. In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis wordt gastvrijheid direct bij binnenkomst gestalte gegeven door onze gastvrouwen. Zij ontvangen patiënten en bezoekers op vriendelijke wijze met een kopje koffie of thee en geven de informatie die nodig is. Daarna wordt u op gastvrije wijze verder geholpen door uw arts, uw verpleegkundige of een van onze andere medewerkers. Een open en respectvolle benadering van cliënten is ook in onze thuis- en ouderenzorg van groot belang. We willen graag dat iedereen, ook bij lichamelijke of geestelijke beperkingen, zijn of haar mogelijkheden kan benutten en zo veel mogelijk van het leven kan genieten. Daar doen onze medewerkers én vrijwilligers hun uiterste best voor! Want gastvrij zijn betekent ook eerbied hebben voor iemands waardigheid.

Bij onze woonzorglocaties wordt u hartelijk ontvangen in onze restaurants. Daar is iedereen welkom voor een kopje koffie met taart of een lekkere maaltijd. We willen graag dat onze woonzorglocaties een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom eens langs voor een kopje koffie of thee met wat lekkers. Vergeet niet onderstaande bon te gebruiken, hierbij ontvangt u korting op koffie of thee met appeltaart. U kunt deze bon inleveren bij Ebbe en Vloed in Oude-Tonge, Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk en De Vliedberg in Ouddorp.

Waardebon voor kopje koffie of thee en appeltaart met slagroom

Nu van € 2,85 voor € 2,25* Bon is geldig van juni t/m september. Maximaal 4 personen per bon.


CURAMARE THUISZORG

12

Nieuw op Voorne-Putten: CuraMare Thuiszorg vergoed. Een wachtlijst is er niet. De expertise van CuraMare Thuiszorg is breed en diepgaand. Neem het Specialistisch Acuut Team, kortweg het SPAT-team. Zij zijn verantwoordelijk voor de specialistische verpleegkundige handelingen die moeten worden verricht. Bijvoorbeeld bij cliënten met een drain, infuus of pijnpomp. Daarnaast werkt het thuiszorgteam nauw samen met de wondverpleegkundigen - en via hen met de chirurgen - van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ook de wondverzorging door CuraMare Thuiszorg is daardoor altijd van het hoogste niveau. De medewerkers van CuraMare Thuiszorg spelen ook een rol in het Rapid Recovery programma van Het Van Weel-Bethesda Bij CuraMare Thuiszorg weten ze van

daar ontvangen doorgaans een hoog cijfer.

Ziekenhuis. Mensen die een nieuwe knie

aanpakken. Behalve op Goeree-Overflak-

Om hen eventuele aanvullende zorg in hun

of heup gaan krijgen, worden kort voor de

kee is de organisatie nu ook actief op

eigen woonplaats te kunnen bieden, is

operatie thuis bezocht door een speciaal

Voorne-Putten. In Hellevoetsluis en

CuraMare Thuiszorg ook op Voorne-Putten

hiervoor opgeleide thuiszorgmedewerker.

omstreken, om precies te zijn. Willemijn

neergestreken. Willemijn: ‘Kijken we naar

Deze inventariseert samen met de cliënt de

Padmos zette er energiek de nieuwste

de inwoners van Hellevoetsluis, dan zien

woonsituatie, geeft tips voor veilig, handig

tak van CuraMare Thuiszorg op. De lijst

we dat die veel vertrouwen hebben in Het

en verstandig revalideren en zorgt even-

met cliënten groeit. ‘CuraMare heeft een

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Het is een

tueel voor de nodige hulpmiddelen. Na de

erg goede reputatie. Het is de oprechte,

plek, zeggen ze, waar nog oprechte aan-

operatie volgen er nog 2 vervolgbezoeken

persoonlijke aandacht die het ‘m doet.’

dacht voor de patiënt is. Die persoonlijke

aan huis, om de operatiewond te controle-

aanpak valt bij hen erg goed.’

ren en te verzorgen.

met veel plezier bij CuraMare Thuiszorg.

Tot nu toe zijn de meeste cliënten van

We kunnen er kort over zijn: CuraMare

Begin dit jaar kwam er een interessante

CuraMare Thuiszorg op Voorne-Putten dan

Thuiszorg is van vele markten thuis. Meer

opdracht op haar carrièrepad: het opzetten

ook voormalige patiënten van Het Van

weten? Bel dan 06-22765543. De team-

van een nieuw kantoor, in Hellevoetsluis.

Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ze gaan dus

leden zijn u graag van dienst.

Zes maanden draait CuraMare Thuiszorg er

van de ene CuraMare organisatie naar de

nu, en met succes. Aan de naamsbekend-

andere en dat heeft de nodige voordelen,

heid wordt voortdurend hard gewerkt, om

legt Willemijn uit. ‘De cliënten zijn al bij ons

een solide plek te verwerven in een lokale

bekend en het doorgeven van voor de zorg

markt die decennialang door andere orga-

benodigde informatie verloopt daardoor

nisaties werd gedomineerd. Maar Willemijn

vlot en soepel. Uiteraard zijn de cliënten

is vol vertrouwen. Steeds meer inwoners

niet verplicht hun thuiszorg door CuraMare

van Voorne-Putten melden zich bij

te laten verzorgen. Er zijn verschillende

Op 27 juni aanstaande opent

CuraMare Thuiszorg. Bijvoorbeeld via de

thuiszorgorganisaties actief op Voorne-

CuraMare Thuiszorg ook een

huisarts en de specialist. Maar ook dankzij

Putten en daaruit kunnen ze vrij kiezen.

Zorgsteunpunt in Middelharnis.

de mond-tot-mondreclame van tevreden

Wel is het zo dat mensen geen lid van

Hier kunt u terecht met vragen,

cliënten.

CuraMare Thuiszorg hoeven te zijn om

voor de huur of aanschaf van

zorg te kunnen ontvangen. Anders dan

hulpmiddelen of voor een vrijblij-

Sinds de transformatie van het voormalige

andere organisaties kent CuraMare

vend advies. We zijn geopend als

Ruwaard van Putten Ziekenhuis, in Spijke-

Thuiszorg geen lidmaatschap. Bij ons is

onze deur open staat. U kunt ons

nisse, gaan veel Voorne-Putters voor spe-

iedereen welkom.’ Voor alle zorg die

vinden aan de Nieuwstraat 56 in

cialistische medische zorg naar Het Van

CuraMare Thuiszorg biedt, is een indicatie

Middelharnis, op de hoek van de

Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

van het CIZ nodig. Zonder deze indicatie

opgang naar d’n Diek.

Deze groep cliënten geeft de zorg die ze

wordt de zorg niet door de zorgverzekeraar

Willemijn Padmos werkt al geruime tijd

CURAMARE MAGAZINE

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2

Thuiszorgsteunpunt Middelharnis


ZIEKENHUIS

13

Na een heup operatie direct weer op de been Stichting Vrienden Van Ziekenhuis Dirksland schenkt grote gift Al jaren zet de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland zich met veel enthousiasme in voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De stichting werft fondsen voor de aanschaf van extra medische voorzieningen die niet uit het normale ziekenhuisbudget kunnen worden betaald. “Het ziekenhuis staat zeer goed aangeschreven en wij dragen graag

Al een aantal jaar wordt in Het Van Weel-Bethesda een vernieuwende techniek toegepast bij heupoperaties. Patiënten die een ingreep aan de heup nodig hebben, worden geholpen met een zogenaamde ‘spierbesparende’ techniek. Deze ingrepen worden uitgevoerd door dr. Haidar Jan. Hij is een van de weinige chirurgen die deze nieuwe operatietechniek beheerst.

ons steentje bij aan het behoud van het ziekenhuis voor onze regio. Alle fondsen die wij werven komen ten goede aan het ziekenhuis en haar patiënten”, aldus dr. P.J. Helmsing, voorzitter van de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland.

Nieuwste techniek

én na de ingreep begeleiden zij de pati-

‘Ik leerde deze techniek, de zogenaamde

ent bij het herstel. Een voorbeeld van de

Direct Interior Approach, in Belgie van

goede samenwerking door de verschil-

Recent heeft het ziekenhuis een

één van de pioniers op dit gebied. Tijdens

lende diensten van CuraMare.

deel van de inrichting van het Verloskundig Centrum CuraVita van

de ingreep worden de spieren rondom het heupgewricht niet doorgesneden.

‘Deze manier van opereren is echt een

de Stichting ontvangen. Infor-

Normaalgesproken is dit wel het geval en

verbetering van onze dienstverlening aan

matie over de Stichting is te vinden

duurt het herstel van de patiënt veel langer,

de patiënt. Minder pijn, sneller naar huis

op de website van de stichting

met blijvende beperkingen als bijkomend

en vlotter revalideren. Je kunt je leven veel

www.vrienden.zhsdirksland.nl.

risico. Daarnaast wordt de prothese door

sneller weer oppakken, terwijl je bij de

mij op de meest optimale wijze geplaatst,

standaardingreep veel langer uit de roulatie

volgens een anatomische benadering.

bent’, verteld dr. Jan.

Door deze techniek te gebruiken kunnen patiënten na de ingreep direct weer lopen.

Zoals patiënte mevrouw G. Gravendeel

Patiënten kunnen dus ook veel sneller

aangeeft: ‘Ik heb lang toegeleefd naar een

weer naar huis’, aldus dr. Jan. In de prak-

heupoperatie en was erop voorbereid dat

tijk blijkt dat bijna 90% van de patiënten

ik een aantal dagen in het ziekenhuis door

een dag later al weer naar huis gaan. Bij de

zou moeten brengen, zoals al mijn ken-

standaardprocedure zijn patiënten genood-

nissen die aan hun heup geopereerd zijn.

zaakt minimaal drie dagen in het zieken-

Toen dr. Jan zei dat ik de dag na de ope-

huis te liggen.

ratie alweer naar huis mocht, wist ik niet wat ik hoorde! Ik liep ook veel sneller weer

Rapid Recovery

rond dan bij mijn kennissen het geval was.

Ook het herstel en het revalideren verloopt

Dat is niet zo raar, want bij de operatie die

een stuk sneller. In samenwerking met

ik onderging, zijn mijn spieren niet bescha-

CuraMare Thuiszorg en de fysiothera-

digd. Mijn andere heup is inmiddels ook

peuten van CuraMare Behandeling is het

geopereerd en ik peinsde er niet over om

Rapid Recovery zorgtraject opgezet. Voor

naar een ander ziekenhuis te gaan.’

nden Vrie van

ZIEKENHUIS DIRKSLAND

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


CURAMARE BEHANDELING

14

Nieuw Rijsenburgh, innovatief zenuwcentrum van CuraMare Behandeling sportzaal brengt die normale wereld weer dichterbij en heeft een stimulerend effect op het revalidatieproces. Weer deelnemen aan het maatschappelijk leven, zo veel mogelijk zelfstandig, in een zo goed mogelijke conditie - daar streven we naar. Sporten in een volwaardige sportzaal helpt daarbij.’ CuraMare Behandeling werkt multidisciplinair. Zeker bij revalidatie krijgen patiënten vaak te maken met een team van behandelaars, elk met hun eigen specialisme. De fysiotherapeut en de ergotherapeut, de revalidatiearts en de psycholoog, de maatschappelijk werker en de arts gespecialiseerd in ouderenzorg - allemaal werken ze nauw met elkaar samen, afhankelijk van wat de patiënt nodig heeft. Nieuw Rijsenburgh is de plek waar zij elkaar geregeld ontmoeten voor overleg. Met de zorgverzekeraars is afgesproken dat huisartsen bepaalde patiënten direct naar CuraMare

CuraMare Behandeling gaat de diepte in. Letterlijk. De onlangs opgeleverde nieuwbouw van Nieuw Rijsenburgh, de thuisbasis van CuraMare Behandeling, omvat onder meer een volwaardige sportzaal met een hoog plafond. Om die te kunnen realiseren, is CuraMare Behandeling gedeeltelijk “ondergronds” gegaan. Het tekent het altijd bruisende en innovatieve karakter van CuraMare Behandeling.

nodige hoogte te kunnen creëren. ‘Onze

Behandeling mogen doorsturen. Dit geldt

fysiotherapiezaal is de grond in gegaan,

voor mensen die de hulp nodig hebben van

een geweldig idee van de ontwerpers’,

de logopedist, de diëtiste en, met ingang

vertelt een enthou-siaste Lutine Stolk,

van september, de psycholoog. In principe

manager CuraMare Behandeling. ‘De op

is voor fysiotherapie en ergotherapie geen

die manier ontstane hoogte is noodzakelijk

verwijzing nodig, afhankelijk van hoe men

om te kunnen badmintonnen, bijvoorbeeld

is verzekerd. Om vervelende financiële

door patiënten die een hersenbloeding

verrassingen te voorkomen, is het handig

hebben gehad. Deze mensen moeten weer

dit van tevoren uit te zoeken.

leren meerdere dingen tegelijk te doen. Om dat te oefenen, geeft de fysiotherapeut hen

CuraMare Behandeling heeft een hecht

speciale opdrachten. Zoals badmintonnen

samenwerkingsband met diverse polikli-

Vanuit Nieuw Rijsenburgh, aan de Sperwer

en tegelijkertijd de dagen van de week

nieken van Het Van Weel-Bethesda

in Sommelsdijk, bedienen de professionals

opnoemen. Een hoog plafond is dan

Ziekenhuis. De longpoli en de diabetespoli

van CuraMare Behandeling een grote

natuurlijk wel handig. De nieuwe oefen-

bijvoorbeeld. Met ingang van juli wordt ook

diversiteit aan patiënten en cliënten. Zij

ruimte is een echte sportzaal, compleet

de fysiotherapie in het ziekenhuis via

verlenen hun diensten aan alle locaties van

met belijning.’

CuraMare Behandeling geleverd. Lutine:

CuraMare en Het Van Weel-Bethesda

‘Die hechte samenwerking is erg prettig

Ziekenhuis. Nieuw Rijsenburgh pakt flink

Behalve dat zo’n grote zaal handig is voor

voor de patiënt, want gaat hij of zij vanuit

uit met zijn nieuwe faciliteiten. Alle ruimtes

bepaalde activiteiten, geeft hij ook een

het ziekenhuis naar een andere tak van

voor de kantoorfuncties van CuraMare

extra, psychische dimensie aan het

CuraMare, dan gaan de behandelend

Behandeling zijn er gevestigd. Ze bieden

herstelproces, legt Lutine uit. ‘Door een

therapeuten met hen mee. De ervaring is

de medewerkers en cliënten alle ruimte en

ongeluk of een ziekte belanden mensen

dat dit erg goed werkt en dat de patiënten

comfort. Er is een fitnesszaal, een aantal

soms voor langere tijd in het medische

zich er veilig en prettig bij voelen. De

behandelruimtes voor ergotherapie en, last

circuit. Het normale leven dat ze leefden,

behandeling die is ingezet, wordt ook

but not least, een prachtige fysiotherapie-

waartoe ook sporten behoorde, raakt uit

voortgezet. Dat komt de zorg voor en het

zaal. Deze is verdiept aangelegd om de

beeld. Werken aan herstel in een echte

welzijn van de patiënt uiteraard ten goede.’

CURAMARE MAGAZINE

JUNI 2014 - JAARGANG 2 NUMMER 2


Zorgappartementen Nieuw Rijsenburgh te huur!

3420

Nieuw Rijsenburgh bestaat uit vier onderling verbonden gebouwen met onder meer lichte en ruime appartementen. Alle faciliteiten voor mensen met een zorgvraag zijn aanwezig, een fitnessruimte met apparatuur, een sportzaal en een restaurant, allemaal onder hetzelfde dak! Elk appartement beschikt over een royale woonkamer met keuken, voorzien van koelkast, vaatwasser en inductiekookplaat. Een ruime slaapkamer met schuifdeur en daaraan grenzend een extra ruime seniorenbadkamer. • •

oppervlakte van 50 tot 57 m2 ook voor echtparen

3295

3600

5945

Veilig, gezellig en verzorgd wonen? Dat kan bij Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Een prachtig wooncomplex met veel licht en ruimte, gelegen in een prachtig park. Hier is wonen en zorg gescheiden. Dat betekent dat u uw woonlasten in eigen hand houdt. Zorg, indien nodig, ontvangt u via uw thuiszorgindicatie of op eigen verzoek.

2050

5148

Meer informatie? Neem voor een vrijblijvende bezichtiging contact op met een van de locatiemanagers via 0187 48 83 00.

Nog enkele appartementen beschikbaar!

Woningbouwvereniging

Beter Wonen

Goedereede

TotaalVERS levert dagelijks een totaalpakket aan grootkeukens. Onderdeel van ons totaalpakket is een hoogwaardig assortiment convenience producten. De bereiding hiervan vindt vrijwel geheel in eigen beheer plaats, waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. TotaalVERS; op tijd, op maat en lekker!

D’N DERDEN BLOK

22 zeer energiezuinige appartementen Beter Wonen verhuurt hoogwaardig geïsoleerde appartementen aan CuraMare. Comfortabel wonen met oog op de toekomst en het milieu, door zonnepanelen op het dak en warmte/koude opslag in de bodem

aardappelen

• groenten • fruit • zuivel • vlees • vis • brood en banket

CuraMare en Beter Wonen samen voor duurzaam!

Markt 7, 3252 BC Goedereede informatie: (0187) 491539 of www.wbvbeterwonen.nl

Albrandswaardsedijk 177 Poortugaal (010) 501 33 21 www.TotaalVERS.nl

3803-TV-Adv-CuraMare 100x141-DEF.indd 1

29-08-13 15:45


Ziekenhuis Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare Magazine editie juni  
Curamare Magazine editie juni  

Curamare Magazine editie juni

Advertisement