Page 1

DECEMBER 2013 JAARGANG 1, NUMMER 2

MAGAZINE

In dit nummer Afdeling op de schop. De metamorfose van de Kraamafdeling en Gynaecologie Rapid Recovery - hĂŠt recept voor snel revalideren Gezond eten met CuraMare ThuisMenu Laparoscopische chirurgie: gamen op topniveau Huisartsenpost & Spoedeisende Hulp: een doortastend duo CuraMare Thuiszorg, ook op Voorne-Putten


KLEINSCHALIG WONEN HEBRON

Nog 2 plaatsen beschikbaar! Hebron in Nieuwerkerk, afgestemd op mensen met dementie.

● ● ●

Huiselijke reformatorische omgeving Familie en bekenden zijn altijd van harte welkom Voorzieningen in Nieuwerkerk op loopafstand

● ● ●

Individuele begeleiding in kleine groepen Ruime kamers in fraai historisch pand De bewoner staat centraal

MEER WETEN? Neem contact op of kom langs voor een kennismakingsbezoek. Kleinschalig Wonen Hebron Kerkring 3-7 ● 4306 CJ Nieuwerkerk

T 0111 – 46 01 20

E hebron@cedrah.nl

“Wonen werd genieten”

www.cedrah.nl

“We wilden wat anders en hebben een huis laten ontwerpen. Maar waar begin je? En wat is er allemaal mogelijk? Het mooie van Studio Architecture is dat ze blijven doorvragen. Net zolang tot ze precies weten wat je wilt. Dan komen de mogelijkheden op tafel. In feite maken ze zichtbaar wat niet zichtbaar is. Voor ons in ieder geval. Toen werd het een stuk makkelijker kiezen. We wonen er nu bijna twee jaar. Het voelt heel prettig. Elke dag weer. Net een warme handschoen.”

Renate Studio Architecture is een ervaren bureau. Energiek, fris van geest. We ontwerpen voor particulieren, bedrijven en zorginstellingen in binnen- en buitenland. Gewoon een keer kennismaken en kijken hoe we u kunnen helpen? De koffie staat klaar. Bel voor een kennismaking met Paulus de Jager 0187 470715 of bekijk ons werk op www.studioarchitecture.nl. Studio Architecture. Je voelt je er prettig bij.


Hierbij bieden wij u een nieuwe editie van het CuraMare magazine aan, met daarin enthousiaste verhalen van trotse medewerkers.

INHOUD PAGINA 4

Wij zijn dankbaar dat het ons lukt – ondanks allerlei bezuinigingsmaatregelen – vernieuwend bezig te blijven en zo de zorg voor u als inwoners van ons verzorgingsgebied te waarborgen. In de ziekenhuiswereld zien we dat kleinere organisaties opgaan in grote fusieziekenhuizen met alle mogelijke gevolgen van dien. Binnen de samenwerking in de regio met de ziekenhuizen in Rijnmond-Zuid kunnen wij als zelfstandig streekziekenhuis de basis zorg – zowel acute zorg als planbare zorg – blijven bieden voor u.

Gynaecologische zorg in het ziekenhuis

PAGINA 7 Rapid Recovery

PAGINA 9 CuraMare ThuisMenu

PAGINA 11 Laparoscopische chirurgie

De betrokkenheid van u als bewoner van ons verzorgingsgebied is groot – dit blijkt onder andere ook uit het 60 jarig bestaan van De Goede Ree in Sommelsdijk dat we deze weken vieren - en we hopen met dit magazine een bijdrage te leveren aan de verdere verbondenheid met u.

PAGINA 13 Huisartsenpost & Spoedeisende Hulp: een doortastend duo

PAGINA 14

Dit nummer gaat in op een vernieuwende wijze van verloskundige zorg, een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en de thuiszorg om tot een snelle en succesvolle revalidatie te komen na een knie- of heupoperatie, en de samenwerking tussen de SpoedEisende Hulp en de Huisartsenpost waarmee wij voorop lopen in Nederland. Innovatief is CuraMare onder andere op het gebied van laparoscopische chirurgie en op het gebied van slaap- en snurkstoornissen. Dat gastvrijheid een belangrijk thema is bij CuraMare blijkt uit de artikelen omtrent maaltijden, het CuraMare Zorghotel en de inloopspreekuren voor de thuiszorg waar u altijd welkom bent. Tenslotte een artikel over het aanbod van thuiszorg, binnenkort ook op Westelijk Voorne-Putten, na een ziekenhuisopname waarmee invulling gegeven wordt aan de ketenzorg waar CuraMare voor wil staan.

Willemijn Padmos, thuiszorgverpleegkundige

PAGINA 15 Kort nieuws

We wensen u veel leesplezier, goede kerstdagen en een voorspoedig 2014. Koos Moerland Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

COLOFON REDACTIE

FOTOGRAFIE

MICRO OPMAAK

MET MEDEWERKING VAN

CuraMare Communicatie

Jasper Hof

Manon Thijssen, Dirk van der Welle

Marlies Prins, Rolf Cikot,

EINDREDACTIE

VORMGEVING EN OPMAAK

DRUK

Gerdien Kamp, Marielle Bunt,

Charlotte Poortvliet

GraphETY

Janssen Pers

Nelleke Logmans, Marc van IJken,

HOOFDREDACTIE

UITGEVERIJ

OPLAGE

Casper Huijben, Willemijn Padmos

Wim Driesse, Paul van der Velden

Eilanden Nieuws BV

78.500

TEKST

ADVERTENTIE ACQUISITIE

Paula Koster, Charlotte Poortvliet

Gert Verweij

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


ZIEKENHUIS

4

Gynaecologische zorg in het ziekenhuis

Afdeling op de schop

De metamorfose van de Kraamafdeling en Gynaecologie

De afdeling Kraam/Gynaecologie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis staat bol van de nieuwe ontwikkelingen. Sinds jaar en dag functioneerde de afdeling als één geheel, waarin vrouwen die een gynaecologische ingreep hadden ondergaan en zwangere of pas bevallen vrouwen de kamers deelden. Daar gaat verandering in komen. En hoe! De bestaande afdeling Kraam/Gynaeco-

op infecties. Ook blijft de baby na de ge-

logie gaat geheel gereserveerd worden

boorte voortdurend dichtbij de moeder.

voor gynaecologische patiënten.

Dit alles valt onder wat we gezinsge-

Op het vlak van de verloskundige zorg is

Daarnaast krijgt deze groep patiënten

richte zorg noemen: zorg en aandacht

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

een aparte wachtruimte op de poli-

voor alle gezinsleden, van voor de

landelijk koploper in het bieden van

kliniek. Voor de categorie zwangere of

geboorte tot aan het ontslag, in een en

geïntegreerde zorg; de tweedeling van

pas bevallen cliëntes wordt een fonkel-

dezelfde ruimte. Dat is goed voor de

verloskundige zorg in bevallen met of

nieuw verloskundig centrum gebouwd:

binding tussen moeder, vader en baby.’

zonder medische indicatie is sinds mei

CuraVita. Dit centrum omvat onder andere acht comfortabel ingerichte

Koploper

2012 opgeheven. Rolf Cikot: ‘Voorop

De Panda

kraamsuites, waarin de cliëntes kunnen

staat dat de cliënte goede zorg krijgt, onder het motto “Van de verloskundige

bevallen en verblijven tot ze naar huis

Soms verloopt een bevalling minder

als het kán, van de gynaecoloog als het

gaan. Ook de partners kunnen er dag en

voorspoedig. Ook daar zijn de toekom-

moet.” De verloskundigen die bij Het

nacht vertoeven.

stige kraamsuites op ingericht, met de

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in dienst

Panda: een mobiele reanimatie-unit die

zijn, zijn zowel eerstelijns als klinisch

zo nodig in de kraamsuite kan worden

verloskundige. Ontstaat er een medische

Gezinsgerichte zorg

neergezet. Over nieuwe ontwikkelingen

indicatie tijdens de zwangerschap of

Rolf Cikot, een van de gynaecologen

gesproken: ook de “natuurlijke keizer-

bevalling, dan hoeft de cliënte niet van

van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis,

snee” gaat een plaats krijgen in Het Van

zorgverlener te wisselen en ze hoeft ook

is enthousiast. ‘Nu moeten vrouwen nog

Weel-Bethesda Ziekenhuis, in navolging

niet naar een ander ziekenhuis. De

van de afdeling naar de verloskamer

van andere ziekenhuizen. Bij een

verloskundige kan de cliënte blijven

worden getransporteerd en vice versa.

natuurlijke keizersnee blijft de baby na

begeleiden, onder de eindverantwoorde-

Dat hoeft straks niet meer. Niet alleen is

de geboorte bij de moeder, zowel in de

lijkheid van de gynaecoloog. Ook elders

dat rustiger, het verkleint ook het gevaar

operatiekamer als in de uitslaapkamer.

in Nederland zie je deze ontwikkeling,

CURAMARE MAGAZINE

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2


ZIEKENHUIS

5

maar Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Ziekenhuis is de kleinschaligheid van de

houdt zich hier al langer mee bezig.

instelling, legt Rolf Cikot uit. ‘De besluit-

Onder meer doordat we in een dunbe-

vorming gaat over minder schijven dan

volkte regio als de onze tegen bepaalde

bij grotere ziekenhuizen in grotere

praktische problemen opliepen waar we

regio’s. Daardoor kunnen we sneller

een slimme oplossing voor zochten. Die

grotere slagen maken. In dat verband

hebben we gevonden in de geïntegreer-

zijn we bijvoorbeeld een pilotproject

de zorg.’

gestart in samenwerking met zorgverze-

Het specialisme Urologie heeft haar dienstverlening uitgebreid met extra spreekuren. Elke woensdagmiddag

keraar CZ. Voor cliënten die onder

Allround moeder-kind zorg

behandeling zijn van een verloskundige maar die uiteindelijk toch naar het ziekenhuis komen, hanteren de verlos-

Bethesda Ziekenhuis verzorgen de

kundigen en het ziekenhuis een geza-

intakes en kennen elke zwangere een

menlijk, enkelvoudig declaratietarief.

standaard zorgpad toe. Zijn er bijzon-

Dubbel declareren is, zeker in deze tijd

dere medische omstandigheden, dan

van broodnodige bezuinigingen, niet

krijgt de zwangere een aanvullend

wenselijk. We streven dus naar een

zorgpad toegekend waarbij zo nodig ook

integraal tarief, dat bijdraagt aan een

de gynaecoloog in beeld komt. En dat

eerlijke verdeling van het geld dat

zonder verwijzingen van hier naar daar.

omgaat in de zorg. Hierin moeten nog

De bedoeling is de zorg zo dicht moge-

wel de nodige stappen worden gezet.

lijk rond moeder en kind te concentre-

Maar door zelf initiatief te tonen, hebben

ren. De bouw van de nieuwe polikliniek

we er ook meer zeggenschap over. Dat

van de kinderartsen, die direct naast

is natuurlijk altijd beter dan wanneer je

CuraVita komt te liggen, sluit daar

de zaak op zijn beloop laat en uiteinde-

perfect bij aan.

lijk allerlei voorschriften domweg

Een van de redenen voor het koploperschap van Het Van Weel-Bethesda

Openingstijden poliklinieken tijden de feestdagen

en elke vrijdagmorgen in Medisch Centrum Brielle. In geval van klachten

Spreekuren KNO-arts Er zijn KNO-spreekuren in Het Van Weel- Bethesda Ziekenhuis, in de buitenpoli-klinieken Het Nieuwe Weergors te Hellevoetsluis en het Medisch Centrum Brielle te Brielle. Naast de reguliere spreekuren overdag zijn er ook avondspreekuren: Avondspreekuur Dirksland: iedere maandagavond

ziekenhuis hebben we een maatschapnemen we.’

Nieuwe Weergors in Hellevoetsluis

zen naar de uroloog.

opgelegd krijgt door de overheid. Als pelijke verantwoordelijkheid. En die

is er een spreekuur in polikliniek Het

wordt u door uw huisarts doorverwe-

De verloskundigen van Het Van Weel-

Kleinschaligheid een voordeel

Extra spreekuren Urologie

1x per maand op donderdagavond Avondspreekuur Hellevoetsluis: 1x per maand op maandagavond 1x per maand op woensdagavond Twee keer per maand is er op de vrijdagmiddag op de locatie Dirksland een multidisciplinair Apneu spreekuur,

Tijdens de feestdagen hebben de poliklieken Het Nieuwe Weergors in

waarbij de KNO-arts en de longarts

Hellevoetsluis en Medisch Centrum Brielle gewijzigde openingstijden.

gezamenlijk (potentiële) Apneu patiënten behandelen. In geval van klachten

Polikliniek Het Nieuwe Weergors in Hellevoetsluis

aan keel, neus of oren wordt u door

25 en 26 december

gesloten

de huisarts doorverwezen naar het

27 december

bloedafname geopend van 8 – 11 uur, geen spreekuren

spreekuur.

30 december

bloedafname geopend van 8 – 11 uur, geen spreekuren

31 december

bloedafname geopend van 8 – 11 uur, geen spreekuren

1 januari

gesloten

Medisch Centrum Brielle 25, 26 en 27 december

gesloten

30 en 31 december

bloedafname geopend van 8 – 11 uur, geen spreekuren

1 januari

gesloten

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Samen tillen we de zorg naar een

HOGER NIVEAU!

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijk zorg. De juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek met de juiste materialen. TR-Care levert aan CuraMare plafondtilliftsystemen, verrijdbare patiëntentilliften, hoog/laag baden en douche-hulpmiddelen. Zowel in de nieuwbouw als op bestaande locaties. TR-Care is uw innovatieve partner voor het inrichten van ruimtes in de zorg. TR-Care zorgt ervoor!

Projectinrichter van Curamare:

www.tr-care.nl

Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl


ZIEKENHUIS

7

Rapid Recovery

Hét recept voor snel revalideren patiënt, na overleg met de arts, de verpleging en de fysiotherapie naar huis.’ Dat de opnameduur zo veel korter is dan vroeger heeft alles te maken met de nieuwe methodes die ontwikkeld zijn voor knie- en heupimplantaties, legt haar collega Mariëlle Bunt uit. ‘De combinatie van Rapid Recovery en de zogenoemde spiersparende operatieve benadering verkort de herstelperiode aanzienlijk. Ook is er veel minder pijnstilling nodig.’ Het hele Rapid Recovery team is betrokken bij het volgen van de nieuwste ontwikkelingen. Zijn er congressen en andere informatieve bijeenkomsten over knie- en heupimplantaties, dan gaan de verpleegkundigen en fysiotherapeuten bij toerbeurt mee met de orthopeden.

Rap herstellen na het ontvangen van een nieuwe knie of heup? Het Rapid Recovery traject van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis helpt patiënten snel weer op de been. ‘Het was in één woord super!’

Thuiszorgverpleegkundige Gerdien Kamp is, na de orthopeed, het eerste lid van het Rapid Recovery team met wie de patiënten voorafgaand aan de operatie te maken

Wat heeft mevrouw Groen (67) uit

nieuwe heupen kreeg ze, met een tussen-

krijgen. ‘Ik bezoek de mensen thuis, om er

Rockanje lopen tobben met haar rechter-

liggende periode van 4 maanden. ‘Het

voor te zorgen dat ze goed voorbereid zijn

knie. Al jaren had ze pijn. Afgelopen zomer

Rapid Recovery traject begint thuis al, als

op het hele proces. Ik geef advies over de

was ze er helemaal klaar mee. Eind juni

de thuiszorgverpleegkundige langskomt.

hulpmiddelen die ze in huis moeten halen,

werd ze geopereerd door dokter Jan,

Daarna is er een voorlichtingsbijeenkomst

tips voor de inrichting van het huis om

orthopeed in Het Van Weel-Bethesda

in het ziekenhuis. Eenmaal weer thuis

veilig en handig de dagelijkse activiteiten

Ziekenhuis. ’s Morgens kreeg ze een

komt de fysiotherapeut langs om te helpen

te kunnen doen en, als ze zelf niet in staat

nieuwe knie en ‘s middags stond ze alweer

oefenen. Ik ben stukken actiever, kan zo

zijn te koken, hoe ze de maaltijdvoorzie-

naast haar bed, geholpen door de fysio-

veel meer dan eerst. Alle lof voor iedereen,

ning kunnen regelen. Ook de mantelzor-

therapeut. Die leerde haar een aantal

ook voor die ongelooflijk aardige en

gers geef ik uitleg en ik voorzie de patiën-

vaardigheden zoals traplopen en zodra ze

kundige dokter Jan natuurlijk. In één

ten van adressen waar ze terecht kunnen

die onder de knie had, mocht ze naar huis.

woord super!’

voor bijvoorbeeld, thuiszorg. Is thuiszorg duidelijk gewenst, dan vul ik een nazorg-

Nu, een half jaar later, kan ze alles weer doen. Tuinieren bijvoorbeeld. ‘Ik ben snel

Nelleke Logmans is verpleegkundige op

formulier in waarmee die zorg kan worden

opgeknapt, mede dankzij het Rapid

de afdeling Orthopedie. Een nieuwe knie of

aangevraagd. Voor iedere patiënt vul ik

Recovery traject. Wat ook heeft geholpen:

heup krijgen en vervolgens al na twee

een zorgdossier in dat meegaat naar het

tot vlak voor de operatie ben ik blijven

dagen met ontslag gaan, dat is heel snel.

ziekenhuis. Na de operatie ga ik nog twee

fietsen. Met een goede conditie de

Nelleke: ‘Inderdaad, maar dat kan alleen

keer bij de mensen langs om de wondver-

operatie in gaan scheelt een hoop.’ Ook

als de patiënt voldoet aan onze ontslagcri-

zorging te doen. Het is fijn iets voor hen te

mevrouw Broere (73) uit Middelharnis is

teria. Daarvoor doorlopen de patiënt en de

kunnen betekenen in het Rapid Recovery

uitermate tevreden over haar behandeling,

diverse zorgverleners het Rapid Recovery

traject. Een goede voorbereiding is het

zowel thuis als in het ziekenhuis. Twee

protocol. Pas als dat is afgerond kan de

halve werk.’ DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Verpleging & Verzorging

TotaalVERS levert dagelijks een totaalpakket aan grootkeukens. Onderdeel van ons totaalpakket is een hoogwaardig assortiment convenience producten. De bereiding hiervan vindt vrijwel geheel in eigen beheer plaats, waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. TotaalVERS; op tijd, op maat en lekker!

“Fijn dat ik nog thuis kan blijven wonen” U woont zelfstandig en u hebt extra zorg nodig? Misschien tijdelijk of voor langere tijd. RST Zorgverleners biedt complexere vorm van zorg door medewerkers met een reformatorische identiteit, dat is een vertrouwd idee. Meer informatie? Langeweg 1 | 3245 KE Sommelsdijk (0187) 487 217 | info@rstzorg.nl | www.rstzorg.nl

aardappelen

• groenten • fruit • zuivel • vlees • vis • brood en banket

Albrandswaardsedijk 177 Poortugaal (010) 501 33 21 www.TotaalVERS.nl

3803-TV-Adv-CuraMare 100x141-DEF.indd 1

Gebruikersgemak centraal en optimaal Tieleman Keukens realiseerde de nieuwe keukens in de woonzorglocaties De Vliedberg en Ebbe en Vloed. Het overbekende Flakkeese familiebedrijf, wat de afgelopen jaren uitgegroeid is tot nationaal en internationale keukenleverancier, is bijzonder trots dat zij de leverancier mag zijn van Curamare. Het bedrijf wordt gekenmerkt door kwaliteit

geslaagd om prachtige en praktische

en service, zowel in de particuliere- als

keukenopstellingen te ontwerpen. Ook de

project sector. Tieleman heeft voor

kleur en materiaal keuzes passen in het

beide locaties de keukens ontworpen

totaalbeeld van beide woonzorglocaties.

en begeleid. Hierbij is duidelijk aandacht

Door het gebruik van degelijke materialen

voor doelgroepen en eindgebruiker

en technische toepassingen kan men

geweest. In overleg met de aanstaande

met plezier en gemak in de keukens

eindgebruikers en overige betrokkenen

wonen, leven en uiteraard koken. Een zeer

zijn er passende oplossingen gerealiseerd

prettige samenwerking tussen Curamare

ten aanzien van alle specifieke woon- en

en Tieleman, met als doel een tevreden

kookwensen. Uiteraard rekening houdend

gebruiker, heeft geresulteerd in een perfect

met de in te vullen ruimte. In een fijne

eindproduct.

samenwerking zijn we er met elkaar in

Tieleman Keukens Korendreef 15 3241 AS Middelharnis

0187-602555 www.tieleman.nl info@tieleman.nl

29-08-13 15:45


THUIS- EN OUDERENZORG

9

CuraMare ThuisMenu,

CuraMare ZorgHotel

net zo lekker als zelf gekookt

Behoefte om op adem te komen na een zware operatie of lukt het thuis even niet, bijvoorbeeld door ziekte of het wegvallen van uw mantelzorger? Of gaat u graag op vakantie maar heeft u zorg nodig? U bent van harte welkom in één van de zorghotelvoorzieningen van CuraMare. In de splinternieuwe woonresidenties kunt u herstellen, revalideren, logeren of tot rust te komen in een mooie landelijke omgeving. De ZorgGezond en lekker eten is belangrijk. En niets is zo gezond en lekker als een zelfbereide

voorzieningen zijn gelegen in het

maaltijd. Maar soms kun je (tijdelijk) niet zelf koken. Daarom is er CuraMare ThuisMenu;

landelijke Oude-Tonge, rustiek Som-

uw gezonde, verse maaltijd simpel thuis bezorgd. Al jaren levert CuraMare maaltijden op

melsdijk (opening zomer 2014) of nabij

Goeree-Overflakkee vanuit haar locaties Ebbe en Vloed, De Vliedberg en Geldershof. De

dorp, duinen en strand in Ouddorp.

menu’s zijn met zorg samengesteld en bieden een complete verse en voedzame maaltijd.

Uw verblijf • Ruime keuze uit warme en koelverse maaltijden • In professionele keuken bereid met verse, ambachtelijke ingrediënten

U verblijft op basis van volpension in een

• Gevarieerde en afwisselende menu’s

comfortabele hotelkamer voorzien van

• Elke dag van de week thuisbezorgd

een privébadkamer, een hoog-laag bed,

• Gemak en kwaliteit voor een goede prijs

telefoon, tv en een internetaansluiting.

• Streekproducten van ons eiland Goeree-Overflakkee

Ontbijt, lunch en diner kunt u in het restaurant of op uw kamer gebruiken.

Eet smakelijk!

Elke residentie is voorzien van een gezellig restaurant, ruim terras, beauty-

Bent u inwoner van Goeree-Overflakkee en wilt u gebruik gaan maken van onze maal-

center en fitness of fysiotherapie ruimte.

tijden? Neem dan contact op met een van onderstaande adressen. Ervaar het gemak van

Comfort en goede zorg staan centraal.

de thuisbezorgde maaltijden van Curamare en bel direct om te bestellen. Vergeet hierbij niet de waardebon voor 1 gratis maaltijd die u bij dit magazine heeft ontvangen.

Contactadressen

CuraMare arrangement:

Tonge?

Ontvangst met welkomstdrankje met lokale specialiteit

Neem dan contact op met woonzorglocatie Ebbe en Vloed,

24-uur deskundige zorg en aandacht

Woont u in Ooltgensplaat, Langstraat, Achthuizen, Den Bommel, Zuidzijde of Oude

telefoon: (0187) 64 1844, of e-mail: voedingsdienst@ebbeenvloed.nl Woont u in Dirksland, Herkingen, Melissant, Sommelsdijk, Middelharnis, Nieuwe-Tonge, Battenoord of Stad aan ’t Haringvliet? Neem dan contact op met woonzorglocatie Geldershof,

Gebruik van side-by-side fiets of een strandrolstoel Informatiegids van de omgeving inclusief diverse fiets-/wandelroutes

telefoon (0187) 60 2055, e-mail: voedingsdienst@zorgcentrum-geldershof.nl

Toegang tot welzijnsactiviteiten

Woont u in Ouddorp, Goedereede, Goedereede Havenhoofd, Stellendam of Oostdijk?

Voor meer informatie over de mogelijkheden, de kosten of om te boeken kunt u contact opnemen met 0187-60 73 70.

Neem dan contact op met woonzorglocatie De Vliedberg, telefoon: (0187) 68 5500, of e-mail: voedingsdienst@vliedberg.nl

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


BeterDichtbij Zorgverzekering Goede zorg nooit ver weg

Dit maakt de BeterDichtbij Zorgverzekering zo bijzonder

BeterDichtbij is een nieuwe zorgverzekering in Nederland. BeterDichtbij is een initiatief van de Vereniging van Samenwerkende Ziekenhuizen (SAZ), a.s.r. en DSW zorgverzekeraar. Bij BeterDichtbij hoeft u nooit ver te reizen voor veel voorkomende behandelingen, zoals een staaroperatie of een controleafspraak bij uw cardioloog. BeterDichtbij zorgt voor goede en betaalbare zorg. Gewoon bij u in de buurt.

Goede zorg nooit ver weg CURAMARE MAGAZINE

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

• U betaalt geen eigen risico voor vijf veel voorkomende behandelingen in 42 ziekenhuizen, zoals een kijkoperatie van de knie. • De BeterDichtbij Bon: u heeft recht op extra zorg (bv. extra fysiotherapie) na een ongeval met een maximale vergoeding van € 250. • U heeft altijd vrije zorgkeuze. • Voor al uw zorgvragen is er de BeterDichtbij Zorgcoach.

Overtuigd? Stap nu over. Ga naar beterdichtbij.nl


ZIEKENHUIS

11

Laparoscopische chirurgie: gamen op topniveau

BeterDichtbij Zorgverzekering

Goede zorg nooit ver weg BeterDichtbij is een nieuwe zorgverzekering die opkomt voor goede en betaalbare zorg bij u in de buurt. BeterDichtbij is een initiatief van 42 Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is aangesloten bij de SAZ en onderschrijft de visie achter deze nieuwe verzekering. BeterDichtbij is geworteld in de regio: we kennen de patiënten, de huisartsen, de apothekers en de andere zorgverleners in de regio. Hierdoor houdt BeterDichtbij zorg letterlijk en figuurlijk dichtbij, toegankelijk, menselijk en betaalbaar. Voor uw gezondheid nu en in de toekomst.

Laparoscopische chirurgie heeft nogal wat voordelen voor de patiënt. Zo heeft de chirurg slechts enkele kleine sneetjes nodig om bij het te behandelen gebied te komen. Ook prettig in deze tijd van bezuinigingen: laparoscopisch opereren drukt de zorgkosten. Chirurg Marc van IJken licht toe.

BeterDichtbij kent een aantal aantrekkelijke voordelen:

Wat is laparoscopische chirurgie?

veel eerder naar huis. Dat laatste

‘Een laparoscopische operatie is een

scheelt weer in de totaalkosten van

buikoperatie waarbij de chirurg de

een ingreep, ook al zijn de materialen

benodigde handelingen verricht via

die we bij laparoscopisch opereren

kijkbuizen. Via kleine openingen in de

gebruiken duurder. En natuurlijk is het

buikwand voert de arts de operatie uit.

ook voor de patiënt prettig snel weer

De chirurg ziet op een monitor hoe de

naar huis te kunnen. Een nadeel is dat

buik er van binnen uitziet en wat hij met

laparoscopische operaties zich niet

zijn instrumentarium doet. Om zo goed

lenen voor een ruggenprik; ze worden

mogelijk zicht te krijgen op de organen

onder algehele anesthesie verricht.’

Geen eigen risico bij een van de volgende behandelingen in één van de 42 Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen: liesbreuk, galblaas verwijderen, kijkoperatie knie, heup prothese, staar operatie. De BeterDichtbij Bon geeft recht op extra zorg naar keuze na een ongeval met een maximale vergoeding van € 250, -. Gratis gebruik maken van ‘de Beter Dichtbij Zorgcoach’. Vrije zorg keuze.

en weefsels wordt de buik “opgeblazen”

Kijk snel op www.beterdichtbij.nl

met kooldioxide. Laparoscopische

Kunt u een paar laparoscopische

operaties worden vooral verricht door

ingrepen noemen?

chirurgen en gynaecologen. Tijdens hun

‘De chirurgen behandelen op die

Hoe scoort Het Van Weel-Bethesda

opleiding oefenen zij tegenwoordig door

manier bijvoorbeeld liesbreuken en

Ziekenhuis landelijk?

middel van computersimulatie. Het is net

aandoeningen aan de galblaas. Al

‘Jaarlijks wordt in alle ziekenhuizen

gamen maar dan op hoog niveau.’

sinds 10 jaar, en dat is een van de

in Nederland de kwaliteit van de

speerpunten van Het Van Weel-Bethesda

laparoscopische behandeling van

Wat zijn de voor- en nadelen van

Ziekenhuis, verrichten onze chirurgen

dikkedarmtumoren getoetst. Daarbij

laparoscopisch opereren?

laparoscopische darmoperaties.

komt ons ziekenhuis als één van de

‘Er is veel minder schade aan gezond

Inmiddels is er een grote expertise

beste van Nederland uit de bus. Het

weefsel dus het herstelproces verloopt

opgebouwd waardoor we in principe

Van Weel-Bethesda Ziekenhuis levert

sneller. De kans op infecties is kleiner,

alle dikkedarm- en endeldarmoperaties

dus niet alleen de goede basiszorg die

er is minder pijnstilling nodig en de

verrichten met behulp van laparoscopie.

elke patiënt mag verwachten, maar op

littekens zijn een stuk minder groot. Ook

Ook veel gynaecologische ingrepen

een aantal specialismen ook zorg van

kan de patiënt vergeleken met vroeger

gebeuren tegenwoordig laparoscopisch.’

excellent niveau.’

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Hoe hard loop jij voor een ander? Heb jij een paar uur per week tijd voor iemand met een beperking? Samen hardlopen kan, of samen boodschappen doen, zwemmen, koffie drinken, creatief bezig zijn of gewoon wat extra aandacht geven? Denk dan eens na over vrijwilligerswerk bij de Gemiva-SVG Groep op Goeree Overflakkee. Bijvoorbeeld in onze nieuwe woonlocatie ‘t Getij in Oud-Tonge.

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’

Meer weten? Kijk op onze website of mail gerust naar rianne.terlouw@gemiva-svg.nl

www.gemiva-svg.nl/vrijwilligerswerk

Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

26-09-13 16:06

"UW REGIO en ZIEKENVERVOER RIJDT op TIJD" OP GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE

Wij wensen u fijne dagen, en voor het nieuwe jaar mooie kostbare momenten met elkaar en veel gezondheid toe. Een warme groet van: Joke, Nina, Klaziena en Lianne. Pruiken Service Nederland, Zernikeweg 69, 3241MG, Middelharnis en Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam.

www.pruikenservicenederland.nl Telnr: 0187640993 of 0646723728.

regiovervoer ziekenvervoer schoolvervoer rolstoelvervoer particuliervervoer luchthavenvervoer

Taxi Visbeen

Galatheseweg 22, 3256 LE Achthuizen Tel. 0187-631465 http://taxi.visbeenbv.com petra@visbeenbv.com


ZIEKENHUIS

13

Huisartsenpost & Spoedeisende Hulp: een doortastend duo

Als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland heeft Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis de huisartsenpost (HAP) en de spoedeisende hulp (SEH) samengevoegd. Dit betekent dat de taken van de huisartsen buiten kantooruren ook daadwerkelijk overgenomen worden door de ziekenhuisartsen. Een nieuwe, vruchtbare manier van samenwerken. Ziekenhuisarts Casper Huijben vertelt er meer over.

de HAP. De ziekenhuisartsen in Het Van

hebben, gaan naar de SEH. Deze manier

Weel-Bethesda Ziekenhuis bemannen ’s

van werken hanteren we al langer in ons

nachts de HAP. Daarmee zijn wij uniek in

ziekenhuis. De HAP was namelijk al in

Nederland; normaalgesproken werken er

het ziekenhuis gevestigd, maar op enige

’s nachts huisartsen op een HAP.’

afstand van de SEH. Die situatie is nu aangepast, voor nog efficiënter werken.’

Wat is de achterliggende gedachte van het samenvoegen van de HAP

Hoe ziet de nauwe samenwerking tus-

en de SEH?

sen HAP en SEH er in de praktijk uit?

‘De twee pijlers waarop de samenwer-

‘Waar de HAP en SEH eerst op ver-

king rust, zijn efficiënter werken en

schillende locaties zaten, zijn deze nu

lagere zorgkosten. Zo blijft de zorg ook

samengebracht op een en dezelfde

in de toekomst betaalbaar. Mensen

locatie. De HAP en de SEH hebben een

Wat doet een ziekenhuisarts?

die zich op eigen initiatief bij de SEH

gezamenlijke balie. Bij alle patiënten die

‘Een ziekenhuisarts is een basisarts die

melden terwijl ze eigenlijk naar de HAP

zich daar melden, wordt direct bekeken

door middel van aanvullende opleidin-

hadden moeten gaan, brengen onnodig

of zij door een huisarts kunnen worden

gen een heel brede kennis heeft. Ik heb

veel kosten met zich mee. Een behande-

geholpen of thuishoren op de SEH. Het

bijvoorbeeld een interne opleiding in Het

ling op de SEH kost namelijk meer geld

is belangrijk dat de HAP en de SEH

Van Weel-Bethesda gevolgd, plus een

dan een behandeling door de huisarts.

dicht bij elkaar zitten, omdat de HAP

reanimatiecursus, een Intensive Care

Patiënten die zich nu buiten kantoor-

dan zo snel mogelijk de eenvoudiger

cursus en de trauma-opvangcursus voor

uren bij de HAP/SEH-balie melden en

problematiek kan wegvangen. Ook kun-

volwassenen en kinderen. In principe

duidelijk huisartsenzorg nodig hebben,

nen de verschillende zorgverleners zo

werk ik op de SEH. Maar dankzij mijn

verwijzen we naar de HAP. Patiënten

nodig snel samenkomen voor overleg en

brede opleiding ben ik ook inzetbaar op

die direct specialistischer zorg nodig

elkaars hulp inroepen.’

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


THUIS- EN OUDERENZORG

14

‘CuraMare Thuiszorg vanaf januari ook op Voorne-Putten’

Inloopspreekuren CuraMare Thuiszorg

Willemijn Padmos, medewerker CuraMare Thuiszorg

CuraMare Thuiszorg houdt inloopspreekuren in Dirksland, Melissant, Herkingen, Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude Tonge. Het inloopspreekuur is gratis en voor iedereen toegankelijk. De wijkverpleegkundige van CuraMare Thuiszorg beantwoordt tijdens het spreekuur alle vragen op het gebied van thuiszorg. Iedereen is welkom voor informatie over: • gezondheid, zorg en welzijn • verpleging en verzorging thuis regelen • verzorging van ouder, partner of kind • hulpmiddelen, persoonsalarmering of aanpassingen in huis

‘Zo’n 20 jaar geleden behaalde ik mijn HBO-V diploma en ging ik onder meer als wijkverpleegkundige aan de slag. Ik ben er een poosje “tussenuit geweest” voor mijn kinderen en ik heb in de winkel van mijn ouders gewerkt. Maar vorig najaar pakte ik

Maar u bent uiteraard ook welkom voor

de draad als verpleegkundige weer op en ik moet zeggen dat ik het heerlijk vind! Als

een gezellig praatje.

thuiszorgmedewerker voor CuraMare op Oost-Flakkee kan ik veel betekenen voor mensen die thuis verpleegkundige ondersteuning nodig hebben. Ik steek veel

Onze inloopspreekuren worden op de

energie in mijn werk die ik vervolgens dubbel en dwars terugkrijg van mijn cliënten.

volgende locaties gehouden: ‘Op dit moment werkt CuraMare hard aan uitbreiding van de thuiszorgdiensten naar Dirksland (locatie Geldershof): dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur

Voorne-Putten. De plannen krijgen meer en meer vorm en het is de bedoeling dat de thuiszorg van CuraMare rond half januari volgend jaar ook daar van start gaat.

Melissant (locatie Vollenhoven): maandag van 10.30 tot 11.30 uur

‘Mijn, voornamelijk oudere, cliënten ondersteun ik bij de Algemene Dagelijkse

Herkingen (locatie Klinkerlandsestraat):

Leefactiviteiten: wassen, aankleden, medicijnen klaarleggen en/of toedienen, soms

woensdag van 10.30 tot 11.30 uur Den Bommel (Tuindorp): donderdag 10.30 - 11.30 uur Ooltgensplaat (kantoor Pieter Biggestraat): donderdag 14.30 - 16.30 uur Oude Tonge (Ebbe en Vloed): donderdag 10.30 - 11.30 uur Om naar het inloopspreekuur te kunnen is géén lidmaatschap van CuraMare nodig. Er is wel een indicatie nodig wanneer er hulp bij het huishouden of verzorging of verpleging wordt aangevraagd. Wij kunnen helpen bij het aanvragen hiervan.

ook het klaarzetten van een broodmaaltijd. De zaken die iedereen heel normaal vindt, maar die je soms door lichamelijke beperkingen of klachten gewoon niet meer zelf kunt. Ook doe ik de wondverzorging bij mensen die na een operatie thuis verder herstellen. Boodschappen doe ik niet, daarvoor kan de cliënt de hulp inroepen van een huishoudelijke hulp van CuraMare. Zo nodig werk ik samen met andere zorgverleners, zoals een diabetesverpleegkundige, en attendeer ik cliënten op mogelijkheden om meer onder de mensen te komen, bijvoorbeeld bij de dagopvang. Zo ben ik er dus niet alleen voor de lichamelijke maar ook voor de sociale zorg. ‘Het grote voordeel van Thuiszorg is dat ik een completer beeld krijg van mijn patiënten en wat ze nodig hebben. Ik maak mensen mee in hun dagelijks bestaan en in hun eigen, vertrouwde omgeving. Het contact wordt daardoor intenser en de zorg doeltreffender. En vergeet niet dat de thuiszorgmedewerker soms de enige is met wie een cliënt contact heeft op een dag. Dan is het fijn er werkelijk voor iemand te kunnen zijn. Ook een belangrijk punt: dankzij de thuiszorg, die heel veel mogelijkheden biedt, kunnen mensen vaak langer op zichzelf blijven wonen.’

CURAMARE MAGAZINE

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2


CURAMARE

Dagbesteding Op elke woonzorglocatie van CuraMare is het voor cliënten mogelijk om aan dagbestedingactiviteiten deel te nemen. De dagbesteding werkt vanuit de beleving van de cliënt. Dat betekent dat er goed gekeken wordt naar de individuele mogelijkheden van de deelnemers en dat activiteiten worden aangeboden die passen bij hun gezondheid, mobiliteit én de leefstijl en levenshouding. Voor cliënten met dementie wordt nog eens extra aandacht besteedt aan geschikte activiteiten, waarbij een veilige omgeving en vertrouwde handelingen van wezenlijk belang zijn. Ook senioren die niet bij een CuraMare zorglocatie wonen, zijn van harte welkom op de dagbesteding.

15

Slaapteam Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis levert Topzorg Het slaapteam van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft van de ApneuVereniging als enig regionaal ziekenhuis drie sterren ontvangen voor haar zorgverlening. Hiermee mogen zij het predicaat TOP-kliniek voeren. Het onderzoek van de ApneuVereniging is een landelijk onderzoek onder bijna 4000 patiënten en is daarom een zeer gewaardeerde erkenning voor het team.

Slaap en snurkstoornissen In Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is de afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt aan het opzetten van een speciaal zorgpad slaap waarin de krachten van de longartsen, de KNO-artsen en een aantal gespecialiseerde ondersteuners gebundeld zijn. “ Slaap- en snurkstoornissen komen vaak voor en worden helaas vaak als onschuldig gezien”, zegt longarts dr. van Kralingen, “ Een aandoening als slaapapneu, waarbij de patiënt tijdens de slaap stopt met ademen, kan echter serieuze risico’s met zich meebrengen”. Daarnaast zijn er nog een aantal andere nachtelijke ademhalingsstoornissen en slaapstoornissen die meer invloed

Beweging voor ouderen Regelmatig bewegen heeft een positieve

hebben op de gezondheid dan men zou vermoeden.

Diagnose

invloed op de gezondheid van ouderen,

Het stellen van een juiste diagnose bij slaap- en snurkproblemen vraagt om

zowel fysiek als mentaal. Vanaf 2015 gaat

specifieke, specialistische kennis. “Binnen ons team hebben we veel ervaring

de Inspectie voor de Gezondheidszorg

opgebouwd met deze ziektebeelden en daarnaast beschikken we over goede

(IGZ) organisaties beoordelen op wat ze

apparatuur voor diagnose en behandeling. Daardoor zijn we in staat om patiën-

aan bewegen voor hun cliënten doen.

ten goed te onderzoeken en te behandelen waardoor patiënten weer goed

Hierop vooruitlopend is CuraMare gestart

kunnen functioneren”, aldus KNO-arts dr. Rachidi. Dit laatste is belangrijk omdat

met het actief bevorderen van beweging bij

het probleem ook naaste familieleden treft.

de cliënten van de woonzorglocaties, onder andere in samenwerking met de dagbesteding.

Erkenning Het slaapteam van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis staat al goed aange-

Beweging is belangrijk omdat: • • • •

bewegen bevordert het mentaal welbevinden bewegen voorkomt vallen bewegen helpt tegen depressieve en andere cognitieve klachten bewegen helpt tegen overgewicht

schreven, maar vindt de waardering met drie sterren door patiënten een mooie erkenning. “Dat geeft aan dat we goed bezig zijn. Het kan natuurlijk altijd beter, dus we gaan zeker voor nog een ster erbij”, zeggen beide artsen in koor. Plannen om de zorg te verbeteren zijn onder andere het uitbreiden van de spreekuren in Brielle om zo tegemoet te komen aan het groeiend aantal patiënten uit de gehele regio Rijnmond-Zuid. Maar daarnaast zal er ook meer begeleiding en voorlichting komen over de aandoening en aandacht zijn omtrent bijkomende klachten en ziekten.

Werken bij CuraMare? Kijk op www.werkenbijcuramare.nl voor actuele vacatures.

DECEMBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 2

CURAMARE MAGAZINE


Ziekenhuis Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliĂŤnt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen ĂŠĂŠn van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare magazine, december 2013  

Curamare magazine

Curamare magazine, december 2013  

Curamare magazine

Advertisement