Page 1

OKTOBER 2013 NUMMER 1, JAARGANG 1

MAGAZINE

In dit nummer CuraVita: Alle verloskundige zorg onder één dak Een nieuwe koers voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Nieuwbouw Ebbe en Vloed en De Vliedberg Oncologiezorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport bij CuraMare


Samen tillen we de zorg naar een

HOGER NIVEAU!

CuraMare en TR-Care zetten zich beide in voor de best mogelijk zorg. De juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek met de juiste materialen. TR-Care levert aan CuraMare plafondtilliftsystemen, verrijdbare patiëntentilliften, hoog/laag baden en douche-hulpmiddelen. Zowel in de nieuwbouw als op bestaande locaties. TR-Care is uw innovatieve partner voor het inrichten van ruimtes in de zorg. TR-Care zorgt ervoor!

COLOFON Dit magazine is bestemd voor inwoners van Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland en onze relaties. Ontvangt u dit blad nog niet, maar wilt u het wel ontvangen, stuur dan een mail naar: communicatie@curamare.nl. Met dit magazine informeren we onze (potentiële) cliënten, patiënten en relaties over de werkzaamheden van CuraMare.

REDACTIE

ADVERTENTIE ACQUISITIE

CuraMare Communicatie

Gert Verweij

EINDREDACTIE

MICRO OPMAAK

Charlotte Poortvliet

Manon Thijssen, Dirk van der Welle

HOOFDREDACTIE

DRUK

Wim Driesse, Paul van der Velden

Janssen Pers

TEKST

OPLAGE

Paula Koster, Nanny Yap,

78.500

Charlotte Poortvliet

MET MEDEWERKING VAN

FOTOGRAFIE

Marlies Prins, Esther Borsten,

Jasper Hof

Ellen Kievit-van den Doel,

VORMGEVING EN OPMAAK

Irmgard Biesot, Karin Bokelaar,

GraphETY

Tea Both-Verhoeven, Piet Metske,

UITGEVERIJ

Annemijn Goeree, Timo Baks,

Eilanden Nieuws BV

Verloskundig team CuraVita

CONTACT

www.tr-care.nl

CuraMare CuraMare Communicatie Postbus 153 3240 AD Middelharnis communicatie@curamare.nl


INHOUDSOPGAVE

4

7

10

3

15

17

Nieuw magazine CuraMare

INHOUD

Wij zijn trots op ons ziekenhuis, op onze thuis- en ouderenzorg en op onze

PAGINA 4

behandeldienst. Trots op wat we doen en wat we uitdragen. Wij bieden zorg

Verloskundig centrum CuraVita: Alle zorg

voor alle levensfasen, vanaf het prille leven in de moederschoot tot de zorg die

voor moeder en kind onder één dak

nodig is in de laatste levensfase. Dat doen wij met hart en ziel. Wij bieden u daarom graag een kijkje in ons ziekenhuis en in onze woonzorglocaties. We laten u kennismaken met onze medewerkers. Dat doen wij vanuit een

PAGINA 5 Fondsenwerving CuraVita van start

nieuw concept: het CuraMare Magazine. Dit magazine verschijnt één keer per

PAGINA 7

kwartaal.

Ebbe en Vloed

PAGINA 9 In ons eerste magazine volop nieuws. Wat betekent onder andere de samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis op de locatie Spijkenisse? Wat bieden wij aan verloskundige zorg? Waar kunt u bij ons terecht voor fysiotherapie?

De Vliedberg

PAGINA 10 Een nieuwe koers voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Daarnaast laten we u kennismaken met onze nieuwbouwlocaties Ebbe en

PAGINA 13

Vloed en De Vliedberg en een aantal van onze medewerkers. U vindt in dit

Oncologiezorg in Het Van

magazine nog volop ander nieuws. Heeft u zelf een suggestie, een opmerking

Weel-Bethesda Ziekenhuis

of een vraag die u graag in ons magazine terug wilt zien, mail dan naar

PAGINA 14

communicatie@curamare.nl.

Kort nieuws

Ik wens u veel leesplezier.

PAGINA 15 Irmgard Biesot, werkzaam bij woonzorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude Tonge

Koos Moerland

PAGINA 17

Voorzitter Raad van Bestuur CuraMare

Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport bij CuraMare

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


NIEUWS ZIEKENHUIS

4

Verloskundig centrum CuraVita:

Alle zorg voor moeder en kind onder één dak

In 2011 klonk het startsein voor een grootse reorganisatie van de verloskundige zorg binnen CuraMare. Sindsdien heeft een stug doorwerkend team van bevlogen medewerkers bergen werk verzet. Hun einddoel: het creëren van een fonkelnieuw verloskundig centrum met de naam CuraVita. Ook de poli voor kindergeneeskunde en de verloskundige polikliniek krijgen in dit centrum een plaats. Aangrenzend komt de Kinderafdeling, zodat alle zorg voor moeder en kind op één plaats samenkomt.

in het interieur van de suite. Hierdoor blijft de nadrukkelijk niet-medische sfeer van de ruimte behouden.

Uniek in Nederland Voor alle zwangeren die zich melden bij CuraVita wordt een persoonlijk zorgpad uitgestippeld. Doet zich tijdens de zwan-

Zorg voor nieuw leven

Kraamsuites

gerschap onverhoopt een medische situatie voor, dan wordt het zorgpad

Inmiddels is de bouw begonnen in de

Bij CuraVita bevallen toekomstige moe-

daarop aangepast. Hierbij blijft de ver-

binnentuin van Het Van Weel-Bethesda

ders straks in een huiselijk ingerichte

loskundige in beeld, terwijl de gynae-

Ziekenhuis in Dirksland. CuraVita biedt

kraamsuite met eigen keuken en bad-

coloog erbij wordt betrokken. Dezelfde

een totaalpakket in verloskundige zorg,

kamer met ligbad. Ze kunnen er, samen

procedure is van toepassing op bevallin-

van het preconceptiespreekuur tot en

met bijvoorbeeld hun partner, in alle rust

gen. In principe doen de verloskundigen

met zes weken na de geboorte. Alles in

verblijven - van het eerste begin van

deze omdat zij zowel voor gewone als

het kader van de zorg voor nieuw leven.

de bevalling tot het moment van naar

medische bevallingen zijn opgeleid. Zo-

De kerntaak van CuraVita omvat niet

huis gaan. De baby blijft na de geboorte

nodig wordt de gynaecoloog ingescha-

alleen optimale zorg voor moeder en

steeds bij de moeder, ook tijdens het

keld, waarna de bevalling door beiden

kind; ook voor andere gezins- en

allereerste onderzoek. De eventueel

wordt begeleid. CuraVita onderscheidt

familieleden is er volop aandacht.

benodigde medische apparatuur heeft

zich hiermee van alle andere verloskun-

vrijwel onzichtbaar een plaats gekregen

dige centra in Nederland.

CURAMARE MAGAZINE

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1


NIEUWS ZIEKENHUIS

5

Fondsenwerving CuraVita van start

Steun ons!

Met de bouw van het verloskundig centrum slaat Het Van Weel-Bethesda een nieuwe weg in op het gebied van verloskundige zorg. Het is voor een klein ziekenhuis hard nodig om met de tijd mee te gaan, want de eisen voor het mogen aanbieden van verloskundige zorg worden steeds strenger. En niet alleen dat, het verloskundig centrum past ook bij het uitgangspunt dat de cliënt, of in dit geval cliënten, centraal moet staan. Het toekomstige CuraVita wordt dus gebouwd voor de toekomst!

Uiteraard is alle hulp van harte welkom! Kijk op www.steuncuravita.nl wat u kunt doen, of stort rechtstreeks op NL62RABO 0133.3450.33 t.n.v. Stichting ”Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”.

Koop je baby op canvas Bittere noodzaak

en zal voor dit mooie centrum nog eens extra haar best gaan doen. Deze zomer

U kunt CuraVita ook ondersteunen

“Met het verloskundig centrum willen

is al een begin gemaakt met een paar

door de aankoop van een mooi can-

we verloskundige zorg in de regio

mooie giften, maar vanaf begin oktober

vas schilderij van uw baby. Upload

waarborgen. Vergis je daarin niet, want

gaat de fondsenwerving pas echt van

een foto van uw baby of van uw

zonder CuraVita is een bevalling alleen

start. En alle hulp is van harte welkom!

kleinkind, neefje of nichtje op www.

nog maar mogelijk in een ziekenhuis

Kijk op www.steuncuravita.nl wat u kunt

steuncuravita.nl. Voor € 29.95 ont-

in Rotterdam of Goes! Want ook voor

doen, of stort rechtstreeks op

vang u dan een prachtige, grafische

een thuisbevalling moet je binnen tien

NL62RABO 0133.3450.33 t.n.v. Stichting

afbeelding en uw baby komt, samen

minuten in een ziekenhuis kunnen zijn”

”Vrienden van Ziekenhuis Dirksland”.

met vele andere babies, te hangen in

aldus Esther Borsten, Business Unit Manager Vrouw en Kind van Het Van

de hal van het nieuwe verloskundig

Aftrap

centrum.

Weel-Bethesda Ziekenhuis. “Er is dus niet alleen behoefte aan, maar ook een

Op vier oktober vond een bijeenkomst

zekere noodzaak voor deze bouw.”

plaats waarbij genodigden meer informatie kregen over CuraVita en de fond-

Werven van fondsen

senwerving. Daarnaast overhandigde

De Stichting “Vrienden van Ziekenhuis

eerste exemplaren van de ambassadeur

Dirksland” werft al jaren met succes

van CuraVita, knuffel Dirkje, aan een

voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

aantal zwangere cliënten van CuraVita.

de heer dr. P. Helmsing symbolisch de

Ambassadeur Dirkje CuraVita krijgt haar eigen ambassadeur; aapje Dirkje. Dirkje is een superzachte knuffelaap met een eigenwijze krul in zijn staart. Wilt u de bouw van CuraVita steunen? Dan kunt u hem bestellen via www.steuncuravita.nl. Dirkje kost € 12,95 excl. verzendkosten. Hiervan gaat de helft naar CuraVita.

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


AVERTORIALS

6

Veelzijdig gebouw met diverse huurders

De naam is bekend: Heijmans. Bij de aanleg van veel wegen en de bouw van diverse nieuwbouwprojecten is deze naam op de daar aanwezige borden duidelijk te lezen. Ook voor de zorgsector hebben zij diverse gebouwen neergezet, waaronder het complex waar Ebbe en Vloed is gehuisvest. “Het is een uniek gebouw”, legt Frank

Er wonen onder andere mensen met een

van Alebeek uit. Hij is directeur Heijmans

psychogeriatrische stoornis. Deze mensen

Woningbouw. “Een veelzijdig ontwerp met

hebben een veilige woonomgeving nodig

diverse details en aandachtsgebieden.

waar zij zich prettig voelen. Daarnaast

Opvallend is dat, hoewel het een groot

wonen er ook mensen die weinig zorg

gebouw is, het toch huiselijk aandoet. Er

nodig hebben. En ook deze woningen

hangt een goede sfeer. Het interessante

moeten aan bepaalde eisen voldoen. De

aan dit complex is dat er verschillende

bouw heeft bijna twee jaar geduurd. Twee

Heijmans Woningbouw B.V. Oostmaaslaan 71 Adriaan Volker Huis

huurders zijn met andere wensen. Een van

jaar van veel praten en naar elkaar toe

de huurders is CuraMare met woonzor-

groeien. We hebben prettig samengewerkt

Postbus 4032

glocatie Ebbe en Vloed. CuraMare heeft

en zijn dan ook uitermate tevreden met het

3006 AA Rotterdam

een eigen wensenpakket waar wij rekening

eindresultaat. En ik hoop de eindgebuikers

mee hebben gehouden. Tenslotte gaat

ook.”

het om de eindgebruikers, de bewoners.

tel. 010-2662600 fax 010-2662625


NIEUWBOUW EBBE EN VLOED

7

Nieuw pand Ebbe en Vloed

Ultramodern en toch vertrouwd voor de bewoners

In juni werd het splinternieuwe gebouw van Ebbe en Vloed in Oude-Tonge in gebruik genomen. Na jaren van uitstippelen en aanscherpen van de plannen door de initiatiefnemers, CuraMare en woningbouwvereniging Woongoed GO, staat er nu een multifunctioneel woon/zorgcomplex waarin allerlei voorzieningen voor ouderen voor handen zijn.

Visie op de toekomst “De wereld van de zorg verandert snel. De komende jaren groeit het aantal ouderen met een zorgbehoefte sterk, terwijl de financiering van de zorg verschuift van collectieve voorzieningen naar de gebruiker zelf. De trend die zich nu voordoet, is dat de overheid de kosten voor wonen en zorg meer en meer scheidt”, aldus Wim Driesse van de Raad van Bestuur van CuraMare. “Om daarop in te spelen ontwikkelden we samen met Woongoed GO dit prachtige gebouw waar de bewoners een appartement huren en waarbij de zorg, wanneer die nodig is, geleverd wordt door CuraMare. Allemaal bekeken vanuit de behoeften van onze oudere cliënten.”

Compleet gebouw Dit resulteerde in een gebouw met 58 appartementen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. Als ze willen, kunnen ze gebruik maken van allerhande faciliteiten, zoals een restaurant, een kapsalon, een stilteruimte en voorzieningen voor dagactiviteiten. Al met al een modern wooncentrum waarbij aan alles is gedacht. En als er bijvoorbeeld paramedische nodig is, dan kunnen bewoners de verschillende diensten van CuraMare, zoals fysiotherapie of logopedie, inschakelen. Daarnaast vind je in Ebbe en Vloed een aantal groepswoningen waar bewoners met dementie dag en nacht zorg krijgen. Deze kleinschalige groepen bestaan uit 7 personen met voor elke bewoner een eigen zit-slaapkamer. Een belangrijk uitgangspunt bij de opzet van het pand was het centraal stellen van de cliënt. Niet alleen in de werkwijze van het personeel, maar juist ook in de opzet van het pand. “In het gebouw hangen veel foto’s van onze regio. Hiermee brengen we de vertrouwde omgeving naar de bewoner toe”, zegt Wim Driesse. “Het is voor ons van groot belang dat mensen zich thuis voelen, juist in een modern gebouw.”

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


THUISZORG

Samen gezond, veilig en actief met de VSS PC Touch Verkerk Service Systemen is trotse leverancier van verpleegroepsystemen voor CuraMare. Zo zijn woonzorglocaties Ebbe en Vloed, De Vliedberg, Nieuw Rijsenburgh en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis voorzien van onze zorgoplossingen. Nieuw is de de VSS PC Touch. Dit is een persoonlijke, multifunctionele PC met een aanraakscherm. Het stelt ouderen in staat om langer, comfortabeler en veiliger thuis te wonen. Het is mogelijk om vele diensten te koppelen zoals het bestellen van maaltijden, medicijnen, boodschappen, beeldbellen met familie, noodoproepen en huisautomatisering. De hulp van vrienden, familie en buren zijn van essentieel belang wanneer een oudere zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven wonen. De VSS PC Touch is de ideale oplossing. Meer informatie? Kijk op www.verkerkgroep.nl

Gebruikersgemak centraal en optimaal Tieleman Keukens realiseerde de nieuwe keukens in de woonzorglocaties De Vliedberg en Ebbe en Vloed. Het overbekende Flakkeese familiebedrijf, wat de afgelopen jaren uitgegroeid is tot nationaal en internationale keukenleverancier, is bijzonder trots dat zij de leverancier mag zijn van Curamare. Het bedrijf wordt gekenmerkt door kwaliteit

samenwerking zijn we er met elkaar in

en service, zowel in de particuliere- als

geslaagd om prachtige en praktische

project sector. Projectmedewerker Jaap

keukenopstellingen te ontwerpen. Ook de

van Oostenbrugge heeft voor beide

kleur en materiaal keuzes passen in het

locaties de keukens ontworpen en

totaalbeeld van beide woonzorglocaties.

begeleid. Hierbij is duidelijk aandacht

Door het gebruik van degelijke materialen

voor doelgroepen en eindgebruiker

en technische toepassingen kan men

geweest. In overleg met de aanstaande

met plezier en gemak in de keukens

eindgebruikers en overige betrokkenen

wonen, leven en uiteraard koken. Een zeer

zijn er passende oplossingen gerealiseerd

prettige samenwerking tussen Curamare

ten aanzien van alle specifieke woon- en

en Tieleman, met als doel een tevreden

kookwensen. Uiteraard rekening houdend

gebruiker, heeft geresulteerd in een perfect

met de in te vullen ruimte. In een fijne

eindproduct.

Tieleman Keukens Korendreef 15 3241 AS Middelharnis

0187-602555 www.tieleman.nl info@tieleman.nl


NIEUWBOUW DE VLIEDBERG

9

De Vliedberg

Comfortabel wonen op een prachtige plek

Zorghotelkamers Zowel De Vliedberg als Ebbe en Vloed beschikken over zorghotelkamers met eigen sanitair. Deze kamers zijn geschikt voor zware zorg, en bedoeld voor mensen die om wat voor redenen dan ook tijdelijk bij ons willen of moeten verblijven. Bijvoorbeeld voor vakantie maar ook voor revalidatie na een zieken-huisopname. Voor meer informatie over deze zorghotelkamers kunt u contact opnemen met Caroline Rijsdijk of Wijnand den Hertog via (0187) 607370 of c.zorgbemiddeling@curamare.nl

Al een aantal jaren wordt hard gewerkt aan het realiseren van nieuwbouw voor de CuraMare woonzorglocatie De Vliedberg in Ouddorp. Maar nu is het bijna zover, eind dit jaar opent het nieuwe gebouw haar deuren en kunnen de toekomstige bewoners verhuizen naar mooie, ruime appartementen die voldoen aan de hedendaagse woonwensen

Blij met grotere woonruimte

van ouderen. En dat op een van de mooiste plekjes van Goeree-Overflakkee.

Mevrouw Grinwis van woonzorglocatie

Kernwaarden

De Vliedberg woont al bijna 30 jaar in De Vliedberg. De eerste 26 jaar in een

De kernwaarden van CuraMare Thuis- en Ouderenzorg - kleinschaligheid, keuzevrijheid,

aanleunwoning en nu bijna vier jaar in

waardigheid, zelfstandigheid en privacy - zijn belangrijke voorwaarden geweest bij de

het complex zelf. Zij is blij met de toe-

ontwikkeling van de plannen. “Zo hebben we in dit gebouw de principes van een

komstige verhuizing. “De kamer die ik

‘helende omgeving’ toegepast, zowel in kleur- en materiaalgebruik, als in het ontwerp en

nu heb, is erg klein. Ik heb 12 kinderen

de inrichting van de tuin,” zeggen Wim Driesse en Piet Metske, locatiemanager van

en veel kleinkinderen. Als zij op bezoek

De Vliedberg. “Het is in ieders belang dat onze bewoners zich prettig voelen en de sfeer

komen, is het hier hartstikke vol. In de

en omgeving leveren hier misschien wel de belangrijkste bijdrage aan.”

zomer kunnen de kleinkinderen hier wel naar buiten, maar in de winter blijven ze toch binnen. Ik heb nu één kamertje.

Maar niet alleen aan de sfeer is gedacht. Het hele gebouw is voorzien van de modernste

Straks krijg ik een grotere kamer, een

technieken waardoor het klimaat, de veiligheid en de communicatie met de zorg optimaal geregeld zijn. Bijvoorbeeld door bewegingsmelders die op maat zijn te programmeren, camera’s en geavanceerde oproepsystemen die vanaf iedere plaats in het gebouw contact kunnen leggen tussen zorgverlener en de cliënt.

aparte slaapkamer, een badkamer en een grotere keuken. Ruimte genoeg voor mijn gezin. Ik verheug me er nu al op.”

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


NIEUWS ZIEKENHUIS

10

dr. Paul v.d. Velden

Een nieuwe koers voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Onder de naam Spijkenisse Medisch Centrum levert het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis per 1 oktober aanstaande uitsluitend planbare zorg: patiĂŤnten kunnen er alleen nog terecht voor niet-acute, niet-complexe behandelingen. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en de Rotterdamse ziekenhuizen Ikazia en Maasstad. Paul van der Velden, internist-oncoloog en medisch lid van de Raad van Bestuur van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, geeft een toelichting.

CURAMARE MAGAZINE

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1


NIEUWS ZIEKENHUIS

11

Wat voor behandelingen vallen onder

‘Inderdaad. Alle zorg die onder deze

zorg efficiënter en dus goedkoper. Dat is

de zorg die het Spijkenisse Medisch

drie segmenten valt, waaiert uit over

in een tijd waarin druk bezuinigd wordt

Centrum per 1 oktober biedt?

het Ikazia, het Maasstad en Het Van

in de zorg belangrijk, omdat alles wat

‘We hebben het dan over een beperkte

Weel-Bethesda Ziekenhuis. Dat heeft het

duur is meer risico loopt te verdwijnen.’

vorm van spoedzorg en het type

afgelopen halfjaar in Dirksland al geleid

behandeling dat niet te ingewikkeld is

tot veel meer patiënten op de Spoed-

Wat betekenen de uitbreiding van de

en waarvan met zekerheid te voorzien

eisende Hulp en de Intensive Care dan

afdelingen in het ziekenhuis en de

is, dat deze in één of enkele dagen en

voorheen, en meer bevallingen.’

komst van CuraVita voor de werk-

meestal vóór een weekend afgerond

gelegenheid?

kan zijn. De directie van het Spijkenisse

Hoe creëert Het Van Weel-Bethesda

‘Het faillissement van het Ruwaard van

Medisch Centrum zorgt er in afstemming

Ziekenhuis plaats voor al deze

Putten Ziekenhuis betekende een drama

met het Ikazia, Maasstad en Het Van

patiënten?

voor de medewerkers. Velen raakten

Weel- Bethesda Ziekenhuis voor dat de

‘We moeten daarvoor uitbreiden. Er is

hun baan kwijt. De patiëntenstroom

zorg die er aangeboden wordt van prima

meer ruimte nodig en meer personeel.

richting Het Van Weel-Bethesda

kwaliteit is’.

Het aantal artsen op de afdeling

Ziekenhuis en de daaraan gekoppelde

Spoedeisende Hulp is van acht naar

uitbreiding van zorgactiviteiten schept

Bij iedere patiënt die zich in het

twaalf gegaan. Deze afdeling krijgt

daarentegen juist weer werkgelegenheid

Spijkenisse Medisch Centrum meldt,

behalve 50 procent meer ruimte,

op Goeree-Overflakkee. Bij het invullen

moet dus een inschatting worden

ook een nieuwe indeling. Het aantal

van vacatures kijken we nadrukkelijk

gemaakt of er korte of juist langduriger

bedden op onze Intensive Care afdeling

ook naar voormalige werknemers van

zorg nodig is?

verdubbelt en gaat van drie naar zes.

het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Zo

‘Uiteraard willen we voorkomen dat

Daarvoor vindt momenteel nieuwbouw

komt een deel van het nieuwe personeel

patiënten moeten worden overgebracht

plaats. Overdag zal er altijd een

van onze Intensive Care afdeling daar-

naar een ander ziekenhuis. Daarom

intensivist aanwezig zijn. De intensieve

vandaan, evenals bijvoorbeeld onze

proberen we in het Spijkenisse Medisch

zorg verloopt in samenwerking met het

twee nieuwe gynaecologen.’

Centrum, als een patiënt zich meldt

Maasstad Ziekenhuis. Samen vormen

voor behandeling, zo scherp mogelijk

we een functionele eenheid. Op beide

Wat zijn de voordelen van de nieuwe

te definiëren of er eenvoudige dan wel

locaties werken dezelfde artsen,

organisatiestructuur voor de patiënt?

ingewikkelder zorg nodig is. Verwachten

we hebben identieke apparatuur en

Sommige mensen zijn bang dat door

we het laatste of is er bij een patiënt

volgen dezelfde protocollen. Om hoge

de groeiende patiëntenstroom langere

bijvoorbeeld sprake van meerdere

specialistische kwaliteit te kunnen

wachttijden zullen ontstaan. Die angst

ziektebeelden, dan worden patiënten

bieden, is een bepaalde omvang nodig.

is ongegrond. We werken hard aan het

doorverwezen naar één van de drie

Op deze manier bereiken we die.’

uitbreiden van onze capaciteit door

ziekenhuizen.’

haast te maken met de benodigde En de verloskundige zorg, hoe staat het

verbouwingen en het aantrekken van

Wat voor ingrepen worden er straks

daarmee?

extra personeel. Tot nu toe lukt het ons

zoal uitgevoerd in het Spijkenisse

‘De verloskundige zorg binnen Het Van

extra wachttijd te voorkomen. Sterker

Medisch Centrum?

Weel-Bethesda Ziekenhuis gaat plaats-

nog, door de nieuwe ontwikkelingen

‘Het gaat bijvoorbeeld om liesbreukope-

vinden in een nieuw verloskundig cen-

zouden de wachttijden zelfs weleens

raties, knie- of heupoperaties, operaties

trum, genaamd CuraVita. Met de bouw

kunnen afnemen. Voor de inwoners

aan keel, neus of oren. Dus de minder

daarvan is inmiddels begonnen. Gezien

van Spijkenisse en omgeving zijn we

complexe ingrepen, die in principe een

de ontwikkelingen op Voorne-Putten

blij dat we er samen met het Ikazia en

beperkte opnameduur vereisen. Boven-

verwachten we een toename van 25 tot

het Maasstad Ziekenhuis voor kunnen

dien moet het dan gaan om patiënten

30 procent in het aantal bevallingen.

zorgen dat zorg die dichtbij huis

die geen ziektebeelden hebben die een

Bevallen in een dunbevolkte regio als de

geleverd kan worden, ook daadwerkelijk

ingreep extra risicovol maken’

onze is relatief duur. Er moet permanent

wordt ingevuld.’

een verloskundig team aanwezig zijn Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft

voor als zich een bevalling aandient. Dat

daarom geen Spoedeisende Hulp en

team heeft het nu eenmaal niet altijd

geen Intensive Care Unit. Ook kunnen

even druk. Meer bevallingen op een

vrouwen er niet meer bevallen.

centrale locatie maakt de verloskundige

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


Verpleging & Verzorging

“Wat fijn dat mijn moeder thuis palliatieve zorg krijgt” Vanuit onze reformatorische identiteit bieden wij de zorg die u in uw laatste levensfase wenst. Dat is een vertrouwd idee! Meer informatie? Langeweg 1 | 3245 KE Sommelsdijk (0187) 487 217 | info@rstzorg.nl | www.rstzorg.nl

Projectinrichter van Curamare:

RST Zorgverleners biedt ook verpleging & verzorging, huishoudelijke hulp en kraamzorg.

Alles onder één dak! verf • behang • raamdecoratie buitenzonwering • gordijnen • vloeren

‘Zorg staat voorop en dat kan alleen samen’

Herman de Manstraat 2, 3245 MB Sommelsdijk, Herman de Manstraat 2, Sommelsdijk Tel.: 0187 - 48 71 84, www.decohomevanrossum.nl Tel.: 0187 - 48 71 84 www.decohomevanrossum.nl

Thuis in uw regio. Wolter & Dros ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert installaties voor gebouwen in de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de woningbouw en de industrie. Als regionaal georiënteerd installatiebedrijf kan Wolter & Dros Goes / Terneuzen altijd snel, flexibel en effectief inspelen op uw wensen. wolterendros.nl/goes

Adv_Zorg_Senior_FC 100x141.indd 1

Wolter & Dros. Techniek met karakter.

26-09-13 16:06


NIEUWS ZIEKENHUIS

13

“Het begeleiden van patiënten met kanker geeft veel voldoening” Karin Bokelaar, coördinerend oncologieverpleegkundige in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis “Kanker is een enorm ingrijpende ziekte!

bouwen we vaak snel een band op met

Het treft niet alleen de patiënt, maar

de patiënt. Juist de combinatie van ver-

ook de mensen er omheen. Wij kunnen

pleegtechnische en psychosociale zorg

enorm veel betekenen voor patiënten in

spreekt mij aan, helpen om structuur te

alle fases van hun ziek zijn. Heel belang-

geven en tijd nemen voor de patiënt.

rijk is de begeleiding van patiënten

Dat hoor je ook van patiënten terug.”

tijdens het hele traject, vanaf de eerste vermoedens van de ziekte tot de laatste

Op de vraag of dit werk voor haar per-

fase van behandeling of, in het ergste

soonlijk niet heel zwaar is, antwoordt

geval, de laatste levensfase.” Aan het

zij: “Emotioneel is dit een zware baan,

woord is Karin Bokelaar, een van de ze-

soms voel ik me machteloos. Ieder mens

ven oncologieverpleegkundigen van Het

heeft zijn eigen manier van omgaan met

Van Weel-Behesda Ziekenhuis.

ziekte, dood, verlies, maar het geeft mij ook veel voldoening als ik patiënten laat

“Het is voor een patiënt niet altijd

inzien wat daarin zijn eigen kracht is.

eenvoudig om tijdens een slecht nieuws-

Het is erg dankbaar om een houvast te

gesprek met de arts alle informatie op

zijn voor patiënten en hun naasten.

te slaan. Na het gesprek met de behandelend arts ga ik meestal een vervolg-

“Teamgeest is ook van groot belang.

gesprek in met de patiënt en zijn naaste.

Het is belangrijk moeilijke situaties met

Daarbij kijk ik per persoon waar hij of

elkaar te kunnen bespreken, om het een

zij behoefte aan heeft. Welke emoties

juiste plaats te kunnen geven. Humor en

komen naar boven; ongeloof, woede,

ontspanning staan op de dagbehande-

verdriet? Welke vragen zijn er? Als we

ling, waar de chemokuren worden gege-

een behandeltraject ingaan, geef ik

ven, ook hoog in het vaandel. Gelukkig

advies over klachten en symptomen die

is er ook ruimte voor dat wat waardevol

kunnen ontstaan tijdens de behandeling.

is in het leven van de patiënt. Patiënten

Wij zijn wat laagdrempeliger en makkelij-

genieten daar heel intens en bewust

ker benaderbaar dan een arts en daarom

van.”

Roze lintje is kroon op het werk voor oncologiezorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Eén van de speerpunten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is de zorg voor patiënten met borstkanker én dikkedarmkanker. Het ziekenhuis behandelt meer patiënten dan de omvang van het ziekenhuis doet vermoeden. Zo worden elk jaar 2000 chemotherapie behandelingen toegediend op de aparte chemotherapieafdeling. Te horen krijgen dat je kanker hebt, zorgt voor veel emoties en spanningen. Daarom is het streven dat de wachttijden ultrakort zijn. Daarnaast worden patiënten tijdens het hele traject intensief begeleid door een team van gespecialiseerde oncologieverpleegkundigen en psychologen. Ook in 2013 ontving Het van Weel Bethesda Ziekenhuis het “rose lintje” en daarmee erkenning voor de kwaliteit van borstkankerzorg. Dit lintje wordt door de Borstkanker Vereniging Nederland jaarlijks uitgereikt aan een beperkt aantal ziekenhuizen die hiervoor aan een groot aantal kwaliteitscriteria moeten voldoen. OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


KORT NIEUWS

14

CuraMare Thuiszorg altijd bij u in de buurt!

Gezond Goeree-Overflakkee, gezonde samenwerking tussen huisartsen en CuraMare

Wilt u zolang mogelijk zelfstandig blijven

De huisartsen van Zorggroep Haringvliet en CuraMare zitten regelmatig met

wonen in uw vertrouwde omgeving?

elkaar om tafel om zorg op elkaar af te stemmen. Om nog beter op de wensen

CuraMare Thuiszorg biedt u verschil-

van elkaar en van de patiënten aan te sluiten hebben zij zich verenigd in een

lende vormen van zorg aan huis om u

open netwerk; Gezond Goeree-Overflakkee. Samen richten ze zich op de

daarbij te helpen. Wij vinden het belang-

afstemming, aansluiting en kwaliteit van de zorg voor oudere inwoners van

rijk dat mensen zolang mogelijk de regie

Goeree-Overflakkee.

over hun eigen leven kunnen blijven voeren en onze zorg is erop gericht u

Hierbij is het doel om de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek te

daarbij te ondersteunen. Dit kan met

leveren. Zo gaat het netwerk werken aan onder meer de rol van de wijkverpleeg-

huishoudelijke verzorging zijn, maar ook

kundige, het buurtgericht werken en de eerstelijns zorg. In het najaar van 2013

persoonlijke verzorging, (gespecialiseer-

start tevens een pilot van de Huisartsenkliniek in Ebbe en Vloed in Oude-Tonge.

de) verpleging of begeleiding. Ook kunt

Dit is een prachtig voorbeeld van intensieve samenwerking van de huisartsen

u persoonsalarmering bij ons aanvragen.

en de woonzorglocaties. De verwachting is dat dit initiatief een vervolg krijgt op

Wij staan 24 uur per dag voor u klaar.

andere delen van het eiland. Hier zet het netwerk Gezond Goeree-Overflakkee in ieder geval op in.

CuraMare Thuiszorg biedt al jaren vertrouwde zorg aan de inwoners van Goeree-Overflakkee, maar binnenkort kunnen we u ook van dienst zijn als u in de regio Voorne-Putten-Rozenburg woont.

Nieuwe POB (Pijn op de Borst) poli in Hellevoetsluis Op 28 oktober start het cardiologenteam van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Wilt u vrijblijvend meer informatie dan zijn wij bereikbaar op ons algemene telefoonnummer (0187) 607300 of via thuiszorg@curamare.nl. Of kijkt u op onze website www.curamare.nl/zorg/ thuiszorg

met een Pijn op de Borst polikliniek in gebouw Het Nieuwe Weergors te Hellevoetsluis. Als je met niet-acute hartklachten, zoals pijn of een drukkend gevoel op de borst, bij de huisarts komt, kan deze je doorverwijzen naar de zogenaamde Pijn op de Borst poli. Hier kunnen uw klachten snel beoordeeld worden. In een tijdsbestek van een aantal uur ondergaat u een aantal onderzoeken, zoals een fietsproef, een hartfilm en een echo van het hart. Aan het einde van deze onderzoeken bespreekt de cardioloog direct de uitslag met u. Zo weet u meteen wat er aan de hand is en kan een eventueel behandeltraject uitgestippeld worden. De POB poli is er elke maandag.

PREZO Goud voor De Vliedberg De afgelopen maanden hebben de woonzorglocaties Ebbe en Vloed, Nieuw Rijsenburgh, Geldershof en de Goede Ree het zilveren PREZO keurmerk en De Vliedberg en Thuiszorg het gouden PREZO keurmerk ontvangen. “Alle CuraMare medewerkers hebben keihard gewerkt en mogen met recht trots zijn op dit resultaat”, aldus Wim Driesse van de Raad van Bestuur. PREZO is een kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T) en beschrijft wat medewerkers en organisatie kunnen doen om aan de cliënt verantwoorde zorg te leveren en welke voorwaarden nodig zijn om die activiteiten te verrichten.

CURAMARE MAGAZINE

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1


CURAMARE THUIS- EN OUDERENZORG

15

‘Dat ik “mijn” bewoners een veilig thuis mag bieden, is een voorrecht’ Irmgard Biesot, werkzaam bij woonzorgcentrum Ebbe en Vloed in Oude Tonge

“Sinds juni dit jaar heeft woonzorgcentrum Ebbe en Vloed een zevental groepswoningen, 5 voor psychogeriatrische zorg en 2 voor cliënten die intensieve lichamelijke verzorging nodig hebben. De zorg voor demente ouderen in groepswoningen past me als een oude jas. Iedere dag weer geniet ik van mijn werk. Dat ik als Eerste Verantwoordelijke Verzorgende “mijn” bewoners een veilig thuis mag bieden, ervaar ik als een voorrecht,” aldus Irmgard Biesot, Eerste Verantwoordelijke Verzorgende in Ebbe en Vloed. “Ons nieuwe zorgconcept, gebaseerd op

sfeer vrij en ontspannen. Lekker uitsla-

kleinschaligheid, concentreert zich op

pen of juist vroeg douchen, helpen met

de behoeften van de individuele cliënt.

aardappels schillen of liever de was op-

Dankzij die kleinschaligheid kunnen we

hangen: wat de bewoners willen of nodig

een echt huiselijke leefomgeving creëren.

hebben loopt als een rode draad door de

We maken er zelf schoon, koken, wassen

zorgverlening,” licht Irmgard toe.

geborgen en vertrouwd voelen. Iedere woning heeft een eigen, vast team van medewerkers. Dat werkt erg goed als je bedenkt dat mensen met dementie een grote behoefte hebben aan vastigheid en vertrouwde gezichten. Familieleden

en strijken, en doen zelf de boodschap-

zijn altijd van harte welkom zodat we

pen. Aan al die activiteiten kunnen onze

“Als verzorgenden werken we nauw

bewoners, als ze dat willen, meedoen.

samen met onze specialist ouderen-

Iedere groepswoning heeft een gemeen-

geneeskunde en onze psycholoog. Zij

schappelijke woonkamer. Daarnaast

stellen individuele behandelplannen op

hebben alle bewoners - in elk huis zijn

en adviseren ons in hoe we het beste

dat er 7 - een eigen kamer en dus een

met onze bewoners kunnen omgaan. De

stukje privacy. Ze zijn niet gebonden aan

groepswoningen liggen middenin een

een vaste dagindeling en dat maakt de

woonwijk waardoor de bewoners zich

met elkaar de laatste levensfase van onze bewoners zo plezierig mogelijk kunnen maken. Ook de inzet van onze vrijwilligers is bijzonder waardevol; de aandacht en warmte die zij bijdragen is onbetaalbaar,” aldus Irmgard.

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


Hoe hard loop jij voor een ander? Heb jij een paar uur per week tijd voor iemand met een beperking?

BEWONDER HET PRACHTIGE

WELGELEGEN Bekijk onze schitterende koopwoningen in Ouddorp

Samen hardlopen kan, of samen boodschappen doen, zwemmen, koffie drinken, creatief bezig zijn of gewoon wat extra aandacht geven? Denk dan eens na over vrijwilligerswerk bij de Gemiva-SVG Groep op Goeree Overflakkee.

Meer weten? Kijk op onze website of mail gerust naar jose.de.jong@gemiva-svg.nl of rianne.terlouw@gemiva-svg.nl Ene r gi ez ui ni ge, com pl et e en l uxe a fge wer k t e w oni ngen op z eer r ui m e k a v e l s informatie: (0187) 491539 of www.wbvbeterwonen.nl

www.gemiva-svg.nl/vrijwilligerswerk

Postbus 59 3730 AB De Bilt 030 220 15 87 www.laib.nl info@laib.nl


CURAMARE BEHANDELING

17

Sportfysiotherapie,

een nieuwe tak van sport bij CuraMare

Fysiotherapeut Ellen Kievit - van den Doel werkt hard aan haar eigen toekomst én die van CuraMare. Ze volgt in deeltijd de driejarige masterstudie Sportfysiotherapie met als doel het opzetten van Sportfysiotherapie binnen CuraMare Behandeling.

Sportfysiotherapie is een belangrijk

is dat mensen hun zinnen nogal eens

is er ook samenwerking met een revali-

instrument bij zowel de behandeling als

zetten op een sport die eigenlijk minder

datiearts. Kijken we naar de toekomst,

het voorkómen van blessures, vertelt

goed aansluit bij hun persoonlijke moge-

dan zal er steeds meer aandacht komen

Ellen. ‘Niet alleen sporters profiteren

lijkheden. Hardlopen lijkt hen heel leuk

voor pre-operatief trainen: cliënten wer-

van sportfysiotherapie, ook mensen met

maar misschien zou fietsen of zwemmen

ken nog voor ze worden geopereerd aan

bijvoorbeeld een baan die veel lichame-

een betere keuze zijn.’

hun conditie, om na de ingreep zo snel

lijke inspanning vergt hebben er baat

mogelijk weer op de been te zijn.

bij. Sportfysiotherapie biedt tevens de

Het specialisme Sportfysiotherapie is

nodige ondersteuning tijdens revalideren

gebaseerd op wetenschappelijk onder-

Deze maand start Ellen met een inloop-

na een operatie. Het streven is de cliënt

zoek en is continue in beweging. Het

spreekuur in sportcentrum De Staver

te begeleiden naar diens oorspronkelijke

is uitgesproken actief van karakter: de

in Sommelsdijk. Daarmee brengt zij de

bewegingsniveau of naar een nieuwe, zo

cliënt werkt efficiënt samen met de the-

sportfysiotherapie naar de sporter toe,

optimaal mogelijke situatie.’

rapeut aan doelgerichte oefeningen om

om de stap naar snellere, adequate hulp

zo snel mogelijk weer aan de slag of het

bij sportblessures te verkleinen.

Voetbal, hardlopen en turnen zijn typi-

sportveld op te kunnen. Ellen: ‘Wij willen

sche sporten die de nodige blessures

de cliënt begeleiden naar goed en vooral

Volgend jaar verhuist CuraMare Behan-

opleveren. Ook contact- en werpspor-

ook zelfstandig trainen en bewegen. We

deling naar de splinternieuwe locatie

ten hebben een hoog blessuregehalte.

kiezen daarbij voor specifieke oefenin-

Nieuw Rijsenburgh. Er komen twee

In principe is er niets mis met fanatiek

gen die passen bij het dagelijkse activi-

oefenzalen, uitgerust met de nodige

sporten. Maar, zegt Ellen, zelf een fer-

teitenpatroon of bij de sport die de cliënt

fitnessapparatuur en andere trainings-

vent sporter: ‘Het punt is dat nogal wat

beoefent.’ De aanpak van CuraMare

toestellen en -objecten. Cliënten kunnen

sporters zich onvoldoende voorbereiden,

Behandeling is zonodig multidisciplinair.

er individueel of in groepsverband aan

te snel te veel willen of een verkeerde

Zo kan bijvoorbeeld een psycholoog of

de slag, onder meer volgens individuele

techniek toepassen. Een andere valkuil

een diëtist worden ingeschakeld. Verder

oefenprogramma’s.

OKTOBER 2013 - JAARGANG 1 NUMMER 1

CURAMARE MAGAZINE


Meer dan een huis! FidesWonen is een wooncorporatie op Goeree-Overflakkee met ruim 2.350 huurwoningen, inclusief vijf woonvoorzieningen. Ons bezit staat in de dorpskernen van Achthuizen, Den Bommel, Dirksland, Herkingen, Melissant, Middelharnis, Ooltgensplaat, Sommelsdijk en Zuidzijde.

"UW REGIO en ZIEKENVERVOER RIJDT op TIJD" OP GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE

regiovervoer ziekenvervoer schoolvervoer rolstoelvervoer particuliervervoer luchthavenvervoer

Design: Sfa Print bv

Taxi Visbeen

Sperwer 17, 3245 VP Sommelsdijk Postbus 9, 3240 AA Middelharnis Tel: 0187-890400 www.fideswonen.nl, info@fideswonen.nl

www.facebook.com/valentino haarmode

Wij zijn ook werkzaam in het nieuwe Ebbe & Vloed. Woont u buiten Ebbe & Vloed en wilt u toch gebruik maken van onze diensten daar, bent u ook van harte welkom. Afspraken graag bij de receptie. NIEUW in onze salon! “MORE INSIDE”: De nieuwe stijlingslijn van Davines. 17 nieuwe producten, om uw haar in model te brengen en te houden. Wij geven u graag informatie en advies.

Galatheseweg 22, 3256 LE Achthuizen Tel. 0187-631465 http://taxi.visbeenbv.com petra@visbeen.bv.com


TotaalVERS levert dagelijks een totaalpakket aan grootkeukens. Onderdeel van ons totaalpakket is een hoogwaardig assortiment convenience producten. De bereiding hiervan vindt vrijwel geheel in eigen beheer plaats, waardoor kwaliteit en continuïteit gewaarborgd zijn. TotaalVERS; op tijd, op maat en lekker!

aardappelen

• groenten • fruit • zuivel • vlees • vis • brood en banket

Albrandswaardsedijk 177 Poortugaal (010) 501 33 21 www.TotaalVERS.nl

3803-TV-Adv-CuraMare 100x141-DEF.indd 1

KNEVEL ARCHITECTEN

kleinschaligheid29-08-13 keuzevrijheid waardigheid zelfstandigheid privacy

15:45


Ziekenhuis Behandeling Thuiszorg Ouderenzorg

CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven en als dat nodig is zo comfortabel mogelijk binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plek.

Curamare Magazine, oktober 2013  

Curamare Magazine, oktober 2013

Curamare Magazine, oktober 2013  

Curamare Magazine, oktober 2013

Advertisement