Page 1

INFORMATIE- EN BEWAARKRANT Grip op je leven met stichting ZIJN

UITGAVE VAN:

7

Nummer 7 | 6e jaargang | 8 april 2015 Vergunningvrij verbouwen voor mantelzorg

15

107 jaar vrijwilligerswerk

IN SAMENWERKING MET:

22


2

8 april 2015

Hoe dichtbij blijft de nieuwe bank?

Zo dichtbij als u wilt.

Rabobank Het Haringvliet. U ontmoet onze adviseurs in netwerken, bij u thuis, op kantoor, via telefoon of virtueel. Samen met u hebben we een groot aandeel op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard.

www.rabobank.nl/hhv Een aandeel in elkaar U bereikt ons via (0186) 89 10 00

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

3

8 april 2015

Inhoudsopgave Jan ‘Gebar’ Gebraad

5

Stichting ZIJN

7

Nieuw-Rijsenburgh

9

Uw netwerk / Aan huis gebonden

11

Persoonlijk ontwikkeling / Vrijwilligers

13

Vergunningvrij (ver)bouwen

15 17-19

Activiteitenagenda Bijzondere vakantie

21

107 jaar vrijwilligerswerk

22

Mediq Apotheek

23

DBGC

24

Modelschepen

25

Superfood/ Stichting KCE

27

Colofon De 55+ krant is een uitgave van Eilanden-Nieuws, die tot stand is gekomen in samenwerking met Stichting ZIJN. Deze informatie- en bewaarkrant wordt huis aan huis verspreid op geheel Goeree-Overflakkee, en op diverse afgiftepunten in een oplage van 22.700 exemplaren. De volgende uitgave verschijnt in oktober 2015.

Langeweg 13 | 3245 KE Sommelsdijk Tel. (0187) 471020 | Fax (0187) 485736 E-mail: info@eilandennieuws.nl | www.eilandennieuws.nl

Redactie en foto’s: Carla Vermeulen Mariet Walter Kees van Rixoort Hans Villerius Adri van der Laan Mirjam Terhoeve Advertentieverkoop: Marius Kot Harold Sturm Gert Verweij

Bladmanager: Gert Verweij Vormgeving en opmaak: Manon Thijssen Klazina Tanis Druk: Janssen Pers

Voorwoord We kunnen er niet meer om heen: we leven in de participatiesamenleving. Zo heeft de overheid dat bij wetgeving bepaald. Naast de klaagzangen die daarover worden aangeheven past het ook om eens een positieve kijk daarop te geven. Ik doe dat vanuit een christelijk perspectief. Nu kom je het woord ‘participeren’ in de Bijbel nergens tegen. Het is dan ook te abstract en vanuit een ambtenaren-jargon geïntroduceerd. Wel vind je het woord ‘deelnemen’ in Bijbelvertalingen. En zelfs het woord ‘solidariteit’, dat in de Statenvertaling vertaald wordt met ‘onderling hulpbetoon’: ‘En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welbehagen (Hebreeën 13:16). De positieve insteek van de participatiesamenleving is dat eerst aan mensen wordt gevraagd wat ze zelf nog kunnen. Ik ben daar niet negatief over. Immers: een mens aan wie dat niet wordt gevraagd is afgeschreven. Erger dan dat kan je niet bedenken. Want elk mens heeft iets in te brengen. Een mens is zelfs ook meer dan zijn of haar kwaal, of handicap. Elk mens is van waarde! Dat benadrukken lijkt me een christelijke notie. De hulp van anderen concentreert zich dan rond wat een mens niet (meer) kan. Dat daarbij familie, buren, vrienden en vrijwilligers eerst in zicht komen, is ook niet verkeerd. Vanuit de christelijke traditie is het ‘omzien naar elkaar’ namelijk een basaal gegeven. Daarom staan kerken bekend om hun goede netwerk en beoefenden christenen van begin af aan de mantelzorg bij uitstek. Pas daarna komt de professionele zorg in zicht. Dat is volgens mij allemaal niet verkeerd. Dat er in veel situaties problemen zijn (soms ernstig) ontken ik niet. Het gaat mij om de grondgedachten van de participatiesamenleving. Die zullen door schade en schande wijs, praktisch vorm moeten krijgen. Zelf ben ik sinds een paar maanden ook mantelzorger voor mijn 101 jarige vader. In een niet participatiesamenleving had hij in een verpleeghuis opgenomen geweest. Nu hebben we er alles aan moeten doen om met familie, vrijwilligers en professionele zorg alles zo in goede banen te leiden dat hij thuis kan blijven wonen. Hij had niets liever gewild en ziet en spreekt de kinderen die hij nog heeft, zeer regelmatig. En doordat alle lasten van zorg goed verdeeld zijn heeft niemand het gevoeld overbelast te zijn. Ik wil maar zeggen: er zijn gelukkig ook nog positieve dingen te melden over de participatiesamenleving. Wellicht kunnen christenen en kerken met hun eeuwenlange mantelzorg-ervaring de samenleving van dienst zijn.

Emmauskerk Middelharnis


8 april 2015 55+ Themakrant Goeree-Overflakkee ZWEEDSE PUZZEL MEDIREVA OPLOSSING

4

Zweedse Puzzel

ontmoeting van regeringsleiders

E

A lichtkrans

ardebo n van € 1 5,-

zetmeelhoudende knol

Y

U

R

R

moeder

O

G

zeevis

T

autoped

3

N3 O

Deze prijs wordt u aangeboden door

zoete lekkernij

Agathos

55

R WIN...

een wa

9 9

P

11 11

D

A

A

M

A

M

Spaanse wijnsoort

S

H8 E

T

E

S

1

G1 A R

P

N

heldendicht

8

44

66

P

R

O

I10 T

S

schoepenwiel

K

boomstronk

ademstilstand

plaaggeest

kledingsluiting

zoogdier

10

grote stad in de USA

77

O

N E

A

kleur

R

R

Y

O

O

O

R

D

K

onderofficier (afk.)

T kenteken van Denemarken

22

W

© Persbelangen

Stuur de oplossing met puzzelnummer naar Eilanden-Nieuws, Langeweg 13, 3245 KE Sommelsdijk of puzzel@eilandennieuws.nl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

G E N E G E N H E I D Onderdeel van Lelie zorggroep

Passende zorg

of hulp vinden is soms een hele puzzel Thuiszorg nodig? Agathos team Middelharnis e.o. denkt graag met u en uw mantelzorgers mee. We staan voor u klaar met kleine betrokken teams verpleegkundigen en verzorgenden. Ambulante hulpverlening Agathos biedt in Zeeland en op Goeree-Overvlakkee ook ambulante hulpverlening. Deze psychologische begeleiding is voor alle leeftijden, voor gezinnen maar ook voor individuele volwassenen, jongeren of kinderen.

Agathos biedt zorg en hulpverlening thuis. Dagelijks werken we, vanuit christelijke uitgangspunten, met veel gemotiveerde medewerkers aan de beste oplossing voor mensen met een zorgof hulpvraag. Twijfelt u of u voor zorg of hulp in aanmerking kunt komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

agathos-thuiszorg.nl (010) 264 07 77 ambulante hulpverlening

06 12 85 57 03 thuiszorg

Ps. Hoeft u niet te puzzelen over zorg of hulp maar puzzelt u wel graag? Maak dan de bovenstaande puzzel en maak kans op een cadeaubon van €15,- De winnaar maken wij op 7 mei bekend op agathos-thuiszorg.nl


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

5

8 april 2015

Jan ‘Gebar’ Gebraad vertelt Hoe het vroeger was in Nieuwe-Tonge Ongelooflijk, hoe snel de tijd wegtikt. Een jaar of wat geleden bezocht Jan Gebraad nog eens de boerderij waar hij opgroeide. Bij de vaete (“Weet je wat een vaete is?”), die er nog was, kwamen de herinneringen weer boven. De vaete was toen, meer dan tachtig jaar geleden, een zee. Aan een pier lag de sleper van Jan. Hij kon ermee naar de overkant varen. Naar Engeland. Of naar Amerika.

Jan Gebraad (91) kwam in 1942, midden in de oorlog, van de HBS. Dat hij in de handel terecht zou komen, dat stond vast. Zijn opa deed het ook. “Net na de oorlog stapte ik naar de Kamer van Koophandel in Rotterdam. ‘Ik ga een groothandel beginnen’, zei ik. Ze vroegen wat voor ervaring ik had. ‘Niks’, zei ik. ‘Dan wordt het niks’, was het antwoord, ‘ga eerst maar eens ervaring opdoen. Begin met kantoorervaring, dan winkelervaring en dan vertegenwoordigerservaring. Daarna kun je gaan inkopen en verkopen.’ Dat heb ik gedaan. En ik heb de cursus wetenschappelijk koopmanschap gevolgd. Ja, daar heb ik wel wat aan gehad.” Snelkokers

braad koos voor Flakkee, waar hij en zijn vrouw waren geboren. “Eerst in Battenoord. Tot 1953. In januari kregen we het bericht dat er een woning voor ons vrijkwam aan de Julianastraat in Nieuwe-Tonge. In een slaapkamer had ik net een kantoor ingericht. Toen kwam de Ramp. Vanuit Battenoord vluchtten we voor het water naar Nieuwe-Tonge. We hebben het gered. De meubels in ons nieuwe huis waren allemaal weggespoeld. Ze lagen langs de Langeweg. In het kantoor stond gelukkig geen water. Na de Ramp zijn we door iedereen geholpen. Holland Electro vroeg: ‘Hoeveel stofzuigers zijn er verloren gegaan? Die krijg je.’ Kleding is er ook ingezameld, we werden van alle kanten geholpen.”

Toen kon hij zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het was 1948. De groothandel, Gebar gedoopt, begon in Rotterdam, in de Zwartjanstraat. “Het was heel klein. Ik begon met snelkokers en dompelaars. Al snel kwamen er stofzuigers bij. En lampjes, die maakte mijn vrouw. Ik deed alles met het fietsje. Maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Toen heb ik een Chevrolet 34 gekocht. Handig, die reed niet alleen op benzine maar ook op petroleum.”

De groothandel – met een magazijn in het schuurtje – groeide verder. Een nieuwe verhuizing was nodig, nu naar de Ring. Gebar had er merken als Krups, Inventum, Daalderop, Ruton, Holland Electro en Witte Kat (batterijen) bij gekregen en bevoorraadde winkels in heel Zuidwest-Nederland. In 1980 volgde nieuwbouw op het bedrijventerrein De Tram. Het pand is vijftien jaar later nog eens uitgebreid.

Gebar groeide en moest verhuizen. Jan Ge-

Jan – hij en zijn vrouw stonden bekend als

Jan en Leentje Gebar – werkte volop tot 1975, tot twee zoons, Lood en Ewoud, de zaak overnamen. “Ik heb wel steeds meegedacht tot ik een jaar of tachtig was. Nog steeds zijn we betrokken, het is nooit opgehouden.” Films op YouTube

De tijd gaat snel en het is goed om die vast te leggen. Niet alleen in verhalen, maar ook in beelden. Jan Gebraad, ‘aangestoken’ door een kennis met een filmhandel, kocht een semiprofessionele camera en ging het verenigingsleven in Nieuwe-Tonge vastleggen. De muziek, het koor, de gymnastiek, de voetbal. Maar ook Koninginnedag, Sinterklaas en de tulpenvelden. “Dan weten de mensen over veertig jaar nog hoe het in Nieuwe-Tonge was. Sinds kort staan diverse gedigitaliseerde films op YouTube, samen met een aantal 8 mm-opnamen van melkboer Jan Kievit en een film over het dorpsleven in 1966. De YouTube-collectie van Gebraad zal nog groeien. “Er komen er nog een stuk of vijftien bij”, zegt hij. “Leuk hè, om te zien hoe het vroeger was.” Zeker wanneer je beseft hoe ongelooflijk hard de tijd gaat, en hoeveel er verandert.


6

8 april 2015

3e

NL Label Multishade of Rolgordijn

50% KORTING

*

*Kijk voor deze actie en voorwaarden op:

Gedempt Kanaal 105 - 3241 DB Middelharnis T 0187-482784 - info@hetbinnenhuismiddelharnis.nl www.hetbinnenhuismiddelharnis.nl

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

7

8 april 2015

‘Wij gaan net zo lang door tot er een oplossing is’

Stichting ZIJN helpt de grip op je leven terug te krijgen Je kunt zomaar het gevoel krijgen dat je door het – spreekwoordelijke – ijs zakt. Bijvoorbeeld omdat je bent ontslagen en geen inkomen meer hebt. Of omdat je man of vrouw net is overleden. Het ijs onder je kan ook kraken omdat je de laatste tijd wat begint te kwakkelen met je gezondheid. Een steuntje in de rug is dan welkom. Stichting ZIJN kan dat steuntje in de rug geven, hulp bieden om de draad weer op te pakken en de grip op je leven terug te krijgen. Wacht niet tot het ijs gebroken is! Een interview met directeur-bestuurder Anne Verhey en adviseur welzijn Mariëtte Walter van Stichting ZIJN.

bezig met welzijn: het sociale netwerk, participatie, armoede.”

Mantelzorg Mantelzorgers – mensen die een naaste verzorgen – dreigen nogal eens overbelast te raken. Ook zij kunnen behoefte hebben aan ondersteuning. Stichting ZIJN levert die, bijvoorbeeld door een luisterend oor te zijn, begrip tonen voor de situatie, het inzetten van een vrijwilliger , het regelen van respijtzorg of dagopvang. Alles om de mantelzorger te ontlasten.

Stichting ZIJN is een welzijnsorganisatie. “Welzijn, welbevinden is essentieel voor een mens”, zegt Anne Verhey. “De balans tussen wat je wilt en wat je kunt, die moet in orde zijn.” De balans kan verstoord raken. Dan zijn er welzijnsinstellingen die kunnen helpen het evenwicht te herstellen. Hoe doet Stichting ZIJN dat? “Mensen die er op eigen houtje niet uitkomen – financieel, sociaal of emotioneel – ondersteunen we. Dat is in hoofdlijnen wat wij doen aan individuele ondersteuning”, zegt Anne Verhey. Naast individuele ondersteuning houdt Stichting ZIJN zich ook bezig met jeugd- en jongerenwerk, groepsactiviteiten die worden gerund door activiteitencommissies, de opvang van peuters in peuterspeelzalen en cultuur (in het Diekhuus). Zetje omhoog Individuele ondersteuning biedt Stichting ZIJN op verschillende manieren. In de eerste plaats door mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, te bezoeken en een zetje omhoog te geven. Adviseur welzijn Mariëtte Walter: “We gaan het gesprek

aan, brengen in beeld wat er aan de hand is en denken mee over wat er nodig is om de situatie te verbeteren en weer grip op het leven te krijgen. Dat kan heel praktisch zijn: het aanvragen van financiële toeslagen of het ordenen van de administratie. Het kan ook het vergroten van het sociale netwerk zijn: meedoen aan activiteiten of iets voor een ander betekenen door actief te worden als vrijwilliger.” Zoals een potje schaken of een stukje wandelen met iemand zijn, of een boodschap doen. Met een huisarts in Oude-Tonge is Stichting ZIJN een proefproject (pilot) gestart. Patiënten van wie de huisarts de indruk heeft dat ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken, verwijst hij door naar Stichting ZIJN. Een adviseur welzijn gaat vervolgens met die persoon aan de slag. Anne Verhey: “Zo blijft het in de preventiesfeer en voorkom je dat mensen in de zorg en zwaardere hulpverlening terechtkomen. Wij houden ons

Mariëtte Walter: “Daarnaast houden we elke laatste dinsdag van de maand, ’s middags van halftwee tot halfvier, een mantelzorgcafé. Vaak roeren we een thema aan. Mantelzorgers steken er wat van op en ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips. Lotgenotencontact, dat is heel belangrijk.” Formulierenbrigade Een derde mogelijkheid die Stichting ZIJN in huis heeft om mensen individueel te ondersteunen, is hulp bij het invullen van formulieren. Denk aan bv. aanvraag voor huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand, kwijtschelding van belastingen, Wmo. De boodschap is: maak gebruik van de voorzieningen waar je recht op hebt, zo nodig helpen wij een handje. “We hebben er een formulierenbrigade voor”, zegt Anne Verhey. “Die maakt mensen ook bewust van hun uitgavenpatroon en geeft tips om kosten te verlagen. Dat geldt voor alles wat wij doen: onze aanpak is integraal. Wij kijken vraaggericht en gaan net zo lang door tot er een oplossing is.” Voor informatie kunt u contact opnemen met stichting ZIJN: telefoon (0187)641344 of (0187) 483366. Via de mail: m.walter@zijngo.nl


8

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

GOvoorelkaar: de eilandelijke vrijwilligerswebsite Er vinden veel veranderingen plaats in de samenleving, vooral in de zorg. We gaan toe naar een participatiesamenleving waarin we meer omzien naar elkaar. Een familielid die een handje helpt bij het huishouden of een buurman die een ritje met u maakt naar het ziekenhuis, wordt steeds normaler. De bereidheid om meer voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen is groot, vooral op Goeree-Overflakkee. Samen zijn we er voor elkaar. De gemeente Goeree-Overflakkee speelt hierop in door vrijwillige inzet te ondersteunen. Daarom heeft de gemeente de handen ineen geslagen met een groot aantal organisaties die op dit gebied werkzaam zijn. Gezamenlijk is de website www.GOvoorelkaar.nl ontwikkeld. GOvoorelkaar is het digitale vrijwilligersplatform van de Goeree-Overflakkee. De website is te vergelijken met Marktplaats. Het is een website waarop vraag naar en aanbod van vrijwillige hulp bij elkaar worden gebracht. Iedereen die wel eens wat hulp kan gebruiken of zich als vrijwilliger wil inzetten, kan gratis gebruikmaken van deze vrijwilligerswebsite. Zou u graag een maatje hebben waarmee u een wandeling of een puzzel maakt, of heeft u ondersteuning nodig om bepaalde huishoudelijke klusjes binnen of buitenhuis uit te voeren, dan kunt u gebruik maken van de website. Ook verenigingen, stichtingen, kerken of scholen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken bij een activiteit kunnen op GOvoorelkaar hun hulpvraag plaatsen. Maar natuurlijk kunt u zich ook als vrijwilliger aanmelden. U kunt dan andere hulpbehoevenden verblijden met uw inzet, want vrijwilligers zijn hard nodig. Met GOvoorelkaar is zo een eilandelijk instrument ontwikkeld om onderlinge hulp te stimuleren. Zo is er één centraal punt waar alles op het gebied van vrijwilligerswerk samen komt. Zoek elkaar – vind elkaar – op GOvoorelkaar.nl

Transport & Touringcar

Dagtochten zomer 2015 Keukenhof te Lisse Donderdag 7 mei 2015 Prijs incl. entree

€ 40,00 p.p.

Libelle Zomerweek te Almeerderstrand Maandag 18 mei 2015 Prijs incl. entree € 40,00 p.p. Libelle Zomerweek te Almeerderstrand Vrijdag 22 mei 2015 Prijs incl. entree € 40,00 p.p. Amsterdam / Albert Cuyp Zaterdag 25 juli 2015 Prijs

€ 25,00 p.p.

Dolfinarium te Harderwijk Dinsdag 28 juli 2015 Prijs incl. entree € 45,00 p.p. Walibi Holland te Biddinghuizen Dinsdag 28 juli 2015 Prijs incl. entree € 49,00 p.p.

Opgeven: www.nmijnders.nl 0187-601077

Antwerpen, België Zaterdag 8 augustus 2015 Prijs € 25,00 p.p. Disneyland Parijs, Frankrijk Donderdag 13 augustus 2015 Prijs incl. entree volw. € 90,00 p.p. Prijs incl. entree 3 - 11 € 85,00 p.p. Prijs incl. entree tot 3 € 52,00 p.p. Landgoedfair Mariënwaerdt te Beesd Zaterdag 22 augustus 2015 Prijs incl. entree € 38,00 p.p. Antiekmarkt (brocante) Lille, Frankrijk Zaterdag 5 september 2015 Prijs € 30,00 p.p. Zwarte Markt / De Bazaar te Beverwijk Zaterdag 26 september 2015 Prijs € 30,00 p.p.

KUNSTREIS

Er gaat een wereld voor u open! Gezellige museumexcursies en kunstreizen.

VOORJAAR 2016 KUNSTREIS NAAR SPANJE info@kunstreis.eu | 06-21913954

WWW.KUNSTREIS.EU


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

9

8 april 2015

Beweegtuin Nieuw-Rijsenburgh Beweeg op uw eigen niveau ontmoet anderen, blijf actief en voel u fit!

In 2014 ontvingen CuraMare, stichting ZIJN, ANBO en het sportteam GO subsidie voor de aanleg van een beweegtuin voor senioren bij woonzorglocatie Nieuw Rijsenburgh. De beweegtuin wordt april 2015 geplaatst en geopend en is na die tijd voor iedereen toegankelijk, zowel voor bewoners van Nieuw Rijsenburgh als bewoners uit de omliggende wijken.

Beweegtuin

Bewegingsprogramma

In de beweegtuin is een groot toestel geplaatst waarop honderden oefeningen mogelijk zijn. Gecentreerd om dit toestel staan losse apparaten, zoals een hand– en een voetfiets. Alle geplaatste beweegtoestellen zijn afgestemd op 55-plussers en maken het voor iedereen mogelijk om op zijn eigen niveau te bewegen. De oefeningen hebben een positief effect op motoriek, conditie, kracht en coÜrdinatie.

Om die oefeningen aan te leren, kunt u uzelf inschrijven voor een beweegprogramma van Stichting ZIJN of van CuraMare. Deze beweegprogramma's worden wekelijks aangeboden. Dan is beweging niet alleen gezond, maar ook gezellig! Na het uurtje bewegen, wordt u een kopje koffie aangeboden in het restaurant van Nieuw-Rijsenburgh.

Meer informatie over deze beweegprogramma's kunt u opvragen via: Stichting ZIJN telefoonnummer 0187 483366 e-mail c.vermeulen@zijngo.nl of via de receptie van Nieuw-Rijsenburgh op het telefoonnummer 0187-488300.


10

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE HEEFT EEN SOCIAAL MELDPUNT Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een Sociaal Meldpunt. Hier kunt u terecht met al uw vragen, opmerkingen en signalen over zorg, werk en inkomen, jeugd, vrijwilligers en participatie. Een verbetering van onze dienstverlening De gemeente is verantwoordelijk geworden voor veel taken op het gebied van welzijn, zorg en participatie. Om zowel inwoners als professionals beter van dienst te kunnen zijn is het Sociaal Meldpunt ontstaan. U bereikt het meldpunt rechtstreeks door te bellen met 14 0187 en in het keuzemenu te kiezen voor optie 1.

Een paar voorbeelden: • Ik heb een rolstoel staan die ik niet meer gebruik, kan deze worden opgehaald? • De indicatie van mijn ouders verloopt binnenkort, wat moet ik doen? • Ik word binnenkort geopereerd, heb ik dan recht op (extra) hulp in de huishouding? • Ik word steeds minder mobiel en kom mijn huis bijna niet meer uit. Kan de gemeente iets voor mij betekenen?

Een medewerker van de gemeente denkt met u mee over een mogelijke oplossing. Als een oplossing niet binnen uw eigen mogelijkheden behoort, helpt de medewerker u verder op weg. De medewerker kan u bijvoorbeeld in contact brengen met de persoon of instelling die u wèl kan ondersteunen. Dat kan een medewerker van het taakveld Wmo of Sociale Zaken zijn, de gezinsregisseur of een medewerker van het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT).

Eén meldpunt voor al uw meldingen, vragen en signalen Het Sociaal Meldpunt bereikt u via het algemene telefoonnummer 14 0187. Daarna kiest u in het keuzemenu voor optie 1. U kunt ook een e-mail sturen naar info@goeree-overflakkee.nl.

Waarmee kunnen wij u helpen? U kunt voor diverse onderwerpen en met veel verschillende meldingen, vragen en signalen terecht bij het Sociaal Meldpunt.

LOCATIE HEBRON TE NIEUWERKERK

Kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie Momenteel één appartement vrij!

● ● ●

Huiselijke reformatorische woongroepen Individuele begeleiding in kleine groepen De bewoner staat centraal

● ● ●

Familie en bekenden zijn altijd van harte welkom Ruime kamers in fraai historisch pand Voorzieningen in Nieuwerkerk op loopafstand

MEER WETEN? Bel 0118 - 67 66 77 voor meer informatie of kom langs voor een kennismakingsgesprek! De kleinschalige woonvorm Hebron is onderdeel van Cedrah en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijk Gereformeerde Kerken in regio Rotterdam.

Kerkring 3-7

4306 CJ Nieuwerkerk

T 0111 46 01 20

E hebron@cedrah.nl

www.cedrah.nl


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

11

8 april 2015

Samenwerken aan uw netwerk Voor aanspraak, gezelligheid of hulp zijn we aangewezen op andere mensen om ons heen. Als het netwerk klein is, voel je je sneller eenzaam. Een sociaal netwerk kan belangrijk zijn als ondersteuning. Een vrijwilliger kan op basis van persoonlijke wensen een steun in de rug geven bij het uitbreiden van het netwerk.

Een vrijwilliger lost geen problemen op, maar vergroot wel de kansen op het ontmoeten van nieuwe mensen of het benutten van huidige contacten. Dankzij een speciale opleiding kan een vrijwilliger assisteren bij het doorlopen van een aantal stappen: 1. Het persoonlijke doel of de wens ontdekken 2. Het netwerk in beeld brengen 3. Het netwerk kritisch bekijken 4. De buurt of wijk verkennen 5. Talenten en interesses naar boven halen 6. Meedenkers vinden bij een wens of doel 7. Kiezen uit wat allemaal mogelijk is 8. Slimme plannen maken 9. Uitvoeren 10. Leren van fouten U bepaalt zelf welke stap u neemt, op welk moment en op welke manier. U moet wel gemotiveerd zijn om zaken uit te proberen.

Aarzelen mag en is volstrekt logisch. De vrijwilliger draagt geen kant en klare oplossingen aan, maar denkt mee. Hij of zij is een klankbord en maatje tegelijk De vrijwilliger biedt voor een periode van ongeveer een half jaar. • Een luisterend oor • Een frisse blik • Hulp bij regelwerk • Extra steun in de rug • Praktische adviezen

Het netwerk biedt, zo hopen we, voor langere tijd: ondersteuning, respect, waardering, meer ideeën om dingen te doen en waardevolle contacten. Zou u ook aan uw netwerk willen werken met hulp van een netwerkcoach? Neem u dan contact op met Stichting ZIJN, telefoon: (0187)- 641344 of 483366

Hoe vul ik mijn dagen in, nu ik aan huis gebonden ben? Een aantal jaren geleden kreeg ik van de verpleging (Careyn), die mij verzorgde, te horen dat er een buurvrouw was die haar eten niet meer alleen op at. Zij gaf dat eten, van “Tafeltje dekje”, terug, zonder het op te eten. Ik kende haar vanuit de kerk. Op een dag heb ik haar uitgenodigd om op een zondag bij mij te komen eten. Want in het weekend krijgt zij geen “Tafeltje dekje”. Het was heel gezellig en het klikte goed tussen ons. Daarna heb ik haar gevraagd om door de weeks haar eten hier bij mij thuis op te komen eten. Ze bracht dan het koffertje met het warme eten mee. Ik kook zelf mijn eten. Als tegenprestatie laat zij tussen de middag, na het eten, mijn hondje uit. Dit doen we nu al zo’n 6 jaar. Het eten wordt nu hier bij mij thuis afgeleverd zodat zij er niet meer mee hoeft te sjouwen. En ‘s avonds komt ze ook bij mij, dan oefenen wij haar logopedie (i.v.m. haar hersenbloeding) en kijken samen televisie. Het is heel fijn om iets voor anderen te doen. Zeker, nu ik aan huis gebonden ben, i.v.m. mijn gezondheid. Mijn buurvrouw heeft vasculaire dementie

en hierdoor ook wat extra hulp nodig. Ik ben blij dat ik haar mag helpen daarbij. We gaan dit jaar voor de 4e maal samen op vakantie. We hebben een zorgbungalow in Wapenveld gehuurd, bij een zorghotel. Daar wordt ook het één en ander georganiseerd waar we samen of alleen aan deelnemen. We gaan ook iedere morgen zwemmen in het hotel, want ook de verpleging komt ons daar helpen. Hier thuis komen gelukkig veel mensen over

de vloer, waarvan ik sommigen ook met raad en daad kan bijstaan. Niets is er fijner dan voor een ander iets te doen. Hierdoor vergeet je namelijk zelf wat je mankeert. Ik heb veel hobby ‘s, maar heb daar tot nu toe weinig tijd voor om uit te oefenen. Maar ik zeg altijd wel: de mensen om mij heen geven mij moed en zin en zijn mijn grootste “hobby”. MARIJKE VAN KAMPEN.


12

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

TE HUUR/TE KOOP

Sommelsdijk

Dirksland

Dirksland

Herkingen

Omschrijving; Seniorenappartement met 2 slaapkamers. Gelegen op de 1e etage aan de achterzijde van het complex. (met lift).

Omschrijving; Seniorenappartement gelegen op de 1e etage met een balkon. Het appartement heeft 1 slaapkamer.

Omschrijving; Seniorenappartement gelegen op de 1e etage met een balkon. Het appartement heeft 1 slaapkamer.

Huurprijs: € 693,40 excl. servicekosten: € 32,65.

Huurprijs: € 452,12 incl. servicekosten en stookkosten.

Huurprijs: € 461,76 incl. servicekosten en stookkosten.

Omschrijving; Levensloopbestendige woning van 2009 voorzien van slaap- en badkamer op de begane grond. 3 slaapkamers op verdieping.

Beschikbaar: Per direct.

Beschikbaar: Per 9 april 2015.

Beschikbaar: per 17 april 2015.

Beschikbaar: Per direct.

Opmerking: Los erbij te huur berging en/ of parkeerplaats in garage.

Opmerking: Leeftijd vanaf 35 jaar. Max. belastbaar jaarinkomen € 34.911.

Opmerking: Leeftijd vanaf 35 jaar. Max. belastbaar jaarinkomen € 34.911.

Opmerking: Supermarkt en jachthaven op loopafstand.

Sperwer 93

Margrietlaan 24

Wij hebben altijd een passende woning voor u! Schrijf u in bij FidesWonen voor één van onze seniorenwoningen op Goeree-Overflakkee.

Wernerlaan 34

Langeweg 10, 3241 KA Middelharnis Postbus 9, 3240 AA Middelharnis Tel: 0187-890400 www.fideswonen.nl info@fideswonen.nl

Han de Lignieplein 38

Koopsom: € 190.000 k.k.


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

13

8 april 2015

Persoonlijke ontwikkeling is leuk! Wat is dat eigenlijk, persoonlijke ontwikkeling? Het betekent dat je af en toe eens bewust tijd neemt om na te denken over de dingen die je doet en de manier waarop je ze doet. Verder kan je jezelf verrijken met nieuwe inzichten. Al van oudsher bestaan er meerdere wegen die naar Rome leiden. Soms kom je tot de ontdekking dat je de dingen die belangrijk zijn kunt bereiken of doen op een manier die prettiger is, minder spanning geeft of minder energie kost.

Veel mensen denken dat het zonder jezelf deze vragen te stellen ook allemaal prima lukt. En natuurlijk, het gaat wel. En zolang je jezelf er niet in verdiept, weet je ook niet beter. Maar hoe zou het zijn om gewoon eens met een cursus mee te doen? Laat je eens verrassen. Wie weet wat er nog te ontdekken valt? Zoals iemand recent nog noemde: 'onderzoek alles en behoudt het goede'. Bij Stichting ZIJN en andere organisaties worden regelmatig cursussen aangeboden. Ze bieden de mogelijkheid om eens bewust stil te staan bij onderwerpen die invloed hebben op je energiebalans en veerkracht. Het gaat dan niet alleen om ontspanning, maar ook om grenzen stellen en keuzes die je maakt. Ook kan je ontdekken hoe je meer voor anderen kunt betekenen. Je kan jezelf beter leren kennen en je talenten verder ontwikkelen en in de wereld zetten. Bij dit alles is het contact met andere mensen heel belang-

rijk. Toch lopen contacten niet altijd even ontspannen. Zowel het versterken van je sociaal netwerk, opkomen voor jezelf als het verder opdoen van communicatievaardigheden behoort tot de mogelijkheden. Maar er is meer: in deze krant vind je een agenda met tal van activiteiten. Het is lente, de tijd voor groei en ontwikke-

Vrijwilligers Formulierenbrigade De Formulierenbrigade van Stichting ZIJN biedt hulp aan mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. Dat kan zijn: hulp bij het aanvragen van voorzieningen, het invullen van formulieren, ordenen van de administratie, het maken van financiële overzichten etc. De Formulierenbrigade wordt op dit moment ondersteunt door 18 vrijwilligers.

Elke client heeft zijn of haar specifieke hulpvraag en elke vrijwilliger heeft zijn of haar expertise en voorkeuren. Door hulpvraag en hulpaanbod goed op elkaar af te stemmen, kan adequate ondersteuning geboden worden. De duur van de inzet varieert: in het ene geval is iemand met eenmalig geboden hulp weer op weg geholpen, in een andere geval is langere tijd ondersteuning nodig. Voor veel mensen zijn deze vrijwilligers van onschatbare waarde. Vrijwilligerswerk wordt ervaren als een zinvolle tijdsbesteding, het geeft voldoening en leert veel over wat er gaande is in de samenleving. Het vrijwilligerswerk voor de Formulierenbrigade kan interessant en uitdagend zijn voor gepensioneerden met ervaring op financieel/administratieve gebied (MBO of HBO/WO niveau). Voor werkenden, met name voor jongeren, kan het vrijwilligerswerk niet alleen een zinvolle bijdrage zijn aan de maatschappij maar ook een positief punt op de CV. Belangstellenden kunnen voor verdere informatie contact opnemen met: Harmke Spoelman, Formulierenbrigadier, Stichting ZIJN Bernhardstraat 35, Oude-Tonge, 0187-641344, h.spoelman@zijngo.nl

ling. Al met al misschien een goed moment om eens mee te doen? Ook al heb je al zoveel gedaan …. dat wat we leren heeft ook de neiging weer weg te zakken in de drukte van alledag. Herhaling is dus zo gek nog niet. Neem daarbij de gezellige ongedwongen sfeer en de ontmoeting met anderen. Waar wacht je nog op?

hart van dirksland WONEN IN HET MIDDELPUNT

k , kij kom ees en w ast! verr

Er zijn er nog 3 te koop vanaf € 219.000,- v.o.n.

“Leuk dat we in de modelwoning alvast van de sfeer kunnen proeven” Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Dörr & Van Rossum Makelaardij | 0187-486 343 | www.dr-makelaardij.nl


14

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Kies voor zekerheid

Kies voor zeke

Kies voor zekerheid Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

Kies voor zekerheid

Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 Langeweg 63 • 3251 LH Stellendam • t 0187-491755 e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

Gestaltn et

Hameeteman bv. voor al uw vervoer, en stipt op tijd!

Praktijk voor Gestalt-therapie

Psychotherapie - Relatietherapie - Mindfulnesstraining - Individuelethe

DE KRACHT IN ......

Jozefdreef 8 3255 AE Oude-Tonge Tel. 0187 - 641606

JEZELF

Al onze behandelingen en trainingen bieden uitkomst bij vele depressieve klachten, traumatische ervaringen en relatieproblemen.

Psychotherapie

Deze effectieve vorm van lichaamsgerichtetherapie gaat uit van de samenhang tussen psyche, emoties en het lichaam. Het bewust worden van bepaalde patronen maakt het mogelijk om keuzes te maken die beter passen bij je situatie van nu. Denken, gevoel en doen komen in balans.

Relatietherapie

In EFT relatietherapie ben je niet individueel in behandeling, maar de relatie is in therapie. Samen wordt gekeken wat er speelt, hoe men met elkaar omgaat en communiceert. D.m.v oefeningen worden vaste patronen doorbroken en contact verbetert.

Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining die leert rust en helderheid te vinden in jezelf. Door het bewustworden en loslaten van gewoontes en oordelen is het mogelijk om innerlijke kalmte en rust te bereiken hoe moeilijk het leven ook is en kan zijn.

Heeft U een CTW-pas? Laat U op correcte wijze

Voor meer informatie: www.gestaltnet.nl

admin@deeltaxigo.nl www.deeltaxigo.nl

info@ taxi-hameeteman.nl www.taxi-hameeteman.nl

Design: Sfa print bv

vervoeren door:

Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Praktijk voor Gestalt- en Psychotherapie Henk Catsburg . Stad aan ʻt Haringvliet . tel. 0187 - 611680


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

15

8 april 2015

Vergunningvrij (ver)bouwen voor het verlenen van mantelzorg De zorg voor ouderen zal er in de toekomst flink anders uit gaan zien. Het toekomstbeleid van de overheid richt zich erop dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en, als dat zo ver is, dáár de nodige zorg krijgen. Pas als ‘t echt niet anders meer kan, komt de zorginstelling in beeld. En als ‘t even kan moet de zorg thuis ook niet door dure beroepskrachten worden verleend, maar liefst door mensen in de nabije omgeving. Participatiemaatschappij wordt dit inmiddels genoemd. Deze maatregelen worden getroffen omdat de Rijksoverheid het niet meer ziet zitten om de torenhoge kosten van het huidige zorgstelsel op te blijven brengen.

Maar een anders ingericht zorgstelsel vraagt, op meerderlei terrein, ook om een andere aanpak. Zo lang mogelijk thuis blijven wonen terwijl er zorg verleend moet worden, het moet qua huisvesting natuurlijk wel kunnen, ongeacht of die zorg door een mantelzorger of door een ‘beroeps’ verleend wordt. Het zal in de praktijk leiden tot noodzakelijke aanpassingen aan of bij de woning. Maar wat zijn de mogelijkheden, hoe is dat geregeld, met welke vergunningen of voorschriften heb je dan te maken? Eenvoudig

Verrassend eenvoudig blijken de voorwaarden te zijn voor (ver)bouw voor mantelzorgdoeleinden. De wetgeving hiervoor is zeer ruim. Sowieso wanneer bestaande bebouwing geschikt gemaakt moet worden voor gebruik als mantelzorgruimte. De gehele inhoud van het gebouw mag dan zonder restricties, vergunning of meldingsplicht worden getransformeerd tot ruimte waarin optimaal mantelzorg kan worden verleend. Maar ook wie voor dit doel een nevenruimte bij een woning wil creëren hoeft daarvoor geen vergunning bij de gemeente aan te vragen en heeft daarvoor evenmin meldingsplicht. De enige regel die hier grenzen aan geeft is de ruimte die het bestemmingsplan biedt aan het oprichten van opstallen op

het perceel waarop de woning is gebouwd. En natuurlijk ook de algemene regel dat de hoogte van (bij) te bouwen ruimten niet meer dan vijf meter mag bedragen. Strenge eisen op het gebied van veiligheid, ventilatie, isolatie, daglichttoetreding, enz., worden echter niet gesteld, zodat het erop lijkt dat de Rijksoverheid zo min mogelijk in de weg wil leggen om het verlenen van mantelzorg in de eigen thuisomgeving mogelijk te maken. Mantelzorg

Wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat het om mantelzorg moet gaan en wat daaronder wordt verstaan. Enigszins officieel geformuleerd gaat het bij mantelzorg om ‘intensieve zorg en ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden, maar die vanuit sociale relaties plaatsvindt en die de gebruikelijke zorg aan huisgenoten overstijgt’. Ter nuancering is het overigens wel toegestaan dat de te verlenen zorg gedeeltelijk vanuit een hulpverlenend beroep wordt geboden. De mantelzorg dient echter de ruime overhand te hebben. Met behulp van een verklaring van de huisarts of wijkverpleegkundige moet verder ook kunnen worden aangetoond dat mantelzorg noodzakelijk is voor degene die in de te (ver)

bouwen ruimte verzorgd zal worden. Opletten

Op bouwkundig vlak heeft u dus geen gemeente nodig voor het (ver)bouwen van een mantelzorgruimte. Toch kunnen er flinke haken en ogen zitten aan het verlenen – of ontvangen – van mantelzorg in een nevenruimte bij een woning. In de eerste plaats: als de mantelzorg ophoudt, moet de hiervoor verbouwde of aangebouwde ruimte onklaar worden gemaakt voor het verlenen van mantelzorg. Wellicht zonde van de gedane investeringen. Het is daarom van belang om al ‘aan de voorkant’ erover na te denken hoe aan deze ruimte op eenvoudige of goedkope wijze een vervolgbestemming kan worden gegeven. Daarnaast kan het bieden van onderdak aan iemand aan wie u op eigen grondperceel mantelzorg verleent onverwachte en vervelende gevolgen hebben op financieel, fiscaal, juridisch en erfrechtelijk terrein. Ook andersom speelt dit, dus als u als mantelzorger intrek neemt bij of op het grondperceel van degene aan wie u zorg wilt gaan verlenen. Daarom blijft het te allen tijde raadzaam om zich eerst hierover breed te laten informeren. Bijvoorbeeld door een fiscalist, een jurist of door een notaris. Maar ook bij de gemeente kunt u met vragen hierover terecht.


16

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

oog oor voor het perfecte hoortoestel en een gewillig

Gratis Priveparking achterzijde winkelpand. Inrit St. Domusstraat 5

voor al uw wensen voor gezonde en modieuze ogen Al gehoord?

Coen Honig Optiek draagt nu ook de titel ‘Audicien’. Ja, want ook uw gehoor verdient het allerbeste in kwaliteit en dienstverlening.

Ontdek... ...met onze gediplomeerde audiciens hoe groots klein en fijn kan zijn.

Heeft u moeite met normale dagelijkse handelingen zoals aan- en uitkleden of eten en drinken? Dat kunt u bij CuraMare Thuiszorg terecht voor hulpmiddelen die het dagelijks leven net wat makkelijker maken. Onze thuiszorgsteunpunten in Middelharnis en Ouddorp bieden een ruim assortiment aan hulpmiddelen die u ondersteunen bij douchen, lopen en nog veel meer. Denk hierbij aan krukken, looprekken, rollators of bedverhogers. De hulpmiddelen zijn zowel te huur als te koop.

Appelmarkt 22, Zierikzee T 0111 414211, coenhonigoptiek.nl Rolstoelvriendelijke toegang

maandag t/m vrijdag 13.30 - 14.30 uur CuraMare Thuiszorg Uitleenpunt Middelharnis Nieuwstraat 56 0187 47 71 86 thuiszorgmiddelharnis@curamare.nl maandag t/m vrijdag 14.30 - 15.30 uur CuraMare Thuiszorg Uitleenpunt Ouddorp Schansweg 53 0187 68 55 00 thuiszorggoedereede@curamare.nl


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

17

8 april 2015

Exposities, Evenementen & Activiteiten

Yoga voor senioren

lie, maar ook aan vrienden of kennissen, die een groot deel van de zorg voor mensen met geheugenproblemen op zich nemen, de mantelzorgers. Yoga voor senioren in het wijkcentrum in Middelhar- Deze keer een muzikaal middagprogramma. Thenis door Praktijk en Yogaschool de Toermalijn. Meer ma ‘De Wederopbouwjaren’ door Ed’s 78 toeren caroussel. informatie via www.praktijkdetoermalijn.nl Iedere maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.

Themabijeenkomsten 50+ Dinsdag 29 september

Activiteiten Stichting ZIJN per plaats:

Themabijeenkomsten 50+ ‘Onbezorgd ouder worden, hoe krijgt u dat voor elkaar?’ (middag- en avondbijeenkomst) in Diekhuus Middelharnis, toe- ACHTHUIZEN gang gratis, meer info of opgave: info@spoonadvies. CREATIEF Creatief 55 plussers nl of info@organieq.nl Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur, plaats: ‘t Buurthuus, Kloosterstraat 10, kosten: € 1,10 per keer. S.H.P. SPORTVERENIGING

HARTPATIËNTEN

Breicafe

Men kan de sfeer proeven en gratis meedoen, met Tijdstip: Maandagavond van 19:30 uur tot 22.00 een zeer gevarieerde groep enthousiaste mensen. uur, De avonden worden gehouden in De Staver in SomData 13 april en 4 mei, plaats: ‘t Buurthuus, Kloosmelsdijk. terstraat 10, kosten: € 1,50 Informatie: Janna Ringeling 06 20 10 64 68. Recreatief en ontspannen bewegen, onder leiding van een ervaren docente en onder medisch toezicht. ONTMOETEN Het is bestemd voor mensen met enige vorm van Wedstrijdkaarten jokeren of klaverjassen hartaandoening en hun partner. Voor vragen of inlichTijdstip: Elke 1e en 2e maandag van de maand, tingen: S.H.P.: secretariaat: Mevr. E. Veltkamp. Tel: aanvang 13.30 uur, Data 2015: 20/4, 5/5, 11/5, 0187-485320. 2/6, 9/6, plaats: ‘t Buurthuus, Kloosterstraat 10,

DEN BOMMEL

CREATIEF Creatief volwassenen Tijdstip: Om de 14 dagen donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, Data 23/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6, plaats: Bommelstee, Schaapsweg 34, kosten: € 1,50.

Breicafé Tijdstip: Maandelijks op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur, Data 2015: 25/3, 29/4, 27/5, plaats: Bommelstee, Schaapsweg 34, kosten: € 1,50, Info: Carla Gebraad, tel.(0187) 61 13 97.

ONTMOETEN Kaarten, biljarten, spelletjes of gewoon een kopje koffie drinken 55 plussers Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur, plaats: Bommelstee, Schaapsweg 34, kosten: € 1,50, Info: Anneke Bakker, tel. (0187) 61 21 75.

Afsluiting van het seizoen 55 plussers Tijdstip: Woensdagmiddag 16.00 uur, Datum: 30/6, plaats: Bommelstee, Schaapsweg 34, kosten: € 4,00, aanmelden: Janny Kamp, tel. (0187) 61 14 53.

BEWEGEN Yoga

Tijdstip: Maandagmiddag van 13.45 uur – 14.45 kosten: € 4,00, Informatie: Mw. C. Maliepaard, tel. uur, plaats: Bommelstee, Schaapsweg 34, kosten: Iedere maandagavond van 18.30 tot 19.30 uur. (0187) 63 18 14. € 47,50 voor 10 lessen, Docente: Carola Schenk, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44 of Ieder donderdagavond van 18.15 tot 19.15 uur. Wedstrijd sjoelen 55 plussers via e-mail: m.vanderwelle@zijngo.nl. Tijdstip: Maandelijks op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur, Data 2015: 27/4, 18/5, 29/6, Activiteiten Careyn plaats: ‘t Buurthuus, Kloosterstraat 10, kosten: Voor de komende tijd staan er vanuit Careyn en sa- € 4,00, Informatie: Mw. C. Maliepaard, tel. (0187) menwerkingspartners een aantal activiteiten op het 63 18 14. programma.

Zaterdag 2 mei is iedereen weer welkom bij Ontmoetingscentrum ‘t Geheugensteunpunt, geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Het centrum biedt ondersteuning aan partner, familie, maar ook aan vrienden of kennissen, die een groot deel van de zorg voor mensen met geheugenproblemen op zich nemen, de mantelzorgers. Het middagprogramma staat in het teken van het koningshuis.

Bingo 55 plussers Tijdstip: Maandelijks op woensdagmiddag, aanvang 13.30 uur, Data: 6/5, 10/6, plaats: ‘t Buurthuus, Kloosterstraat 10, kosten: € 4,00, Informatie: Mw. C. Maliepaard, tel. (0187) 63 18 14.

BEWEGEN MBvO-Gymnastiek

Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke donderdagmorgen van 9.15 uur – 10.00 uur, plaats: ‘t Buurthuus, Zaterdag 30 mei Kloosterstraat 10, kosten: € 30,00 per kwartaal Kinderopvang Kibego en het Careyn Activiteiten of € 11,00 per maand, Docent: Annie Doornheim, Centrum in Dirksland organiseren op een gezamen- aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44 of lijke markt voor jong en oud. Iedereen is welkom van e-mail: m.vanderwelle.nl. 10.00 tot 15.00 uur.

GOEDEREEDE BEWEGEN Gym voor ouderen

In het fitness centrum, o.l.v. een fysiotherapeut Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 uur – 15.00 uur wekelijks, plaats: Therapie- en Bewegingscentrum, Charbonstraat 11 te Goedereede, Organisatie: Nieuwe deelnemers zijn van harte wel- Therapie- en Bewegingscentrum Goeree, tel. (0187) Zaterdag 6 juni 49 85 55. kom! Iedereen is welkom bij Ontmoetingscentrum ‘t Ge- Zie voor meer informatie de maandbrief, de plaatheugensteunpunt geopend van 10.00 tot 15.00 uur. selijke kranten of de website: www.zijngo.nl. Het centrum biedt ondersteuning aan partner, fami-


18

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Exposities, Evenementen & Activiteiten

LANGSTRAAT

Kaarttoernooi

MIDDELHARNIS

BEWEGEN MBvO-gymnastiek

Maaltijd met bingo

Tijdstip: 1x per 2 maanden, plaats: Wijkcentrum, Tijdstip: 1 keer per maand op donderdag, plaats: BEWEGEN Doetichemsestraat 27, kosten: € 3,00 en een ver- Ons Dorpshuis, Korteweegje 14, aanmelden: Lenie Yoga volwassenen loting € 2,50. Mackloet tel. 0187 65 15 64 of Saar Bruggeman tel. Tijdstip: Elke woensdagavond van 19.00 uur tot (0187) 65 19 25. 20.00 uur en van 20.15 tot 21.15 uur, plaats: De Keet, Weekend spelavond Beatrixstraat 22, kosten: € 47,50 voor 10 lessen, docent: Carola Schenk, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. Een spelletje rummicub spelen, Tijdstip: zaterdag- Soos (0187) 64 13 44 of via e-mail m.vanderwelle@zijngo. avond vanaf 19.30 uur, plaats: Wijkcentrum, Doe- Tijdstip: dinsdagmiddag van 14.00 / 16.00 uur, tichemsestraat 27, kosten: € 1,30. plaats: Ons Dorpshuis, Korteweegje 14, contact: Lia nl. Er is nog plaats voor nieuwe deelnemers. Bruggeman tel. (0187) 65 13 30.

CREATIEF Tentoonstelling en exposities

Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke donderdagmiddag van Het wijkcentrum leent zich uitstekend voor het expo- 13.30 uur – 14.15 uur, plaats: Wijkcentrum, Doetiseren van foto’s, tekeningen en schilderijen. Tijdstip: chemsestraat 27, kosten: € 8,00 per maand, aanKom langs om een kijkje te nemen, plaats: Wijkcen- melden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 48 33 66. trum, Doetichemsestraat 27.

Creatieve vaardigheden

MBvO-volksdansen

Door een deskundige docente wordt u begeleid bij het maken van de meest veelzijdige werkstukken. Tijdstip: wekelijks op woensdagmiddag, aanvang: 14.00 uur – 16.00 uur, plaats: Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27.

De danslessen worden gegeven op folkloristische en eigentijdse muziek. Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 14.30 uur – 15.15 uur, plaats: Wijkcentrum, Doetichemsestraat 27, kosten: € 8,00 per maand, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 48 33 66.

ONTMOETEN Kaarten

Stijldansen ‘t Scharrelaertje

BEWEGEN MBvO-gymnastiek Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke maandagmiddag van 13.30 uur- 14.15 uur, plaats: Ons Dorpshuis, Korteweegje 14, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 48 33 66.

OOLTGENSPLAAT CREATIEF Creatieve en veelzijdige handwerkclub 55 plussers Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur, plaats: ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, kosten: € 2,00 per keer inclusief koffie, Informatie: Jany de Wit en Ali Breeman.

Tijdstip: eens per 14 dagen op vrijdagavond vanaf Breicafé Tijdstip: maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 20.00 uur, kosten: € 6,50 per avond. Tijdstip: donderdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur, plaats: Wijkcentrum, Doetichemsestraat 27, uur, Data: 9/4, 7/5, 11/6, plaats: ‘t Centrum, Weeskosten: € 5,00 per maand. Dansavonden met live muziek molenstraat 12, kosten: € 1,50 per keer, Informatie: Tijdstip: 2 keer per jaar in maart en oktober op Atie Verwoerd tel. 06 40 70 11 81. Biljart competitie zaterdagavond, plaats: Wijkcentrum, DoetinchemTijdstip: vrijdag van 9.00 – 16.30 uur, plaats: Wijksestraat 27, kosten: € 7,50, aanmelden: Stichting centrum, Doetinchemsestraat 27, kosten: € 5,00 per ZIJN, tel. (0187) 48 33 66. maand, 2 of 3x per week € 10,00 per maand.

Soos

Beauty & Welness

Maandagmiddag en vrijdag een kapster telefoon Biljarten, spelletjes doen of gewoon gezellig een (0187) 48 52 01, Maandagmiddag een pedicure kopje koffie drinken, Tijdstip: maandagmiddag, dinstelefoon (0187) 64 31 38, Vrijdag een nagelstyliste dagmiddag, woensdag, plaats: Wijkcentrum, Doetelefoon 06 12 72 71 82, Dinsdag een schoontinchemsestraat 27. heidsspecialiste telefoon 06 52 59 17 94, plaats: Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Open huis Gelegenheid tot ontmoeting, gezelligheid, een geONTMOETEN sprek of een spelletje. Op dinsdag heerlijk een kom Bloedprikken soep en op donderdag patat. Tijdstip: wekelijks op Tijdstip: donderdagochtend van 8.15 – 9.15 uur, Kaarten, biljarten of gewoon een kopje koffie drinken 55 plussers dinsdag- en donderdagmorgen, plaats: Wijkcen- plaats: Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27. Tijdstip: Elke dinsdag- en donderdagmiddag van trum, Doetichemsestraat 27, kosten: € 2,00 13.30 uur tot 16.00 uur, plaats: ‘t Centrum, WeesNIEUWE TONGE molenstraat 12, kosten: € 1,50. Bingoavond Tijdstip: 1x per 2 maanden, plaats: Wijkcentrum, ONTMOETEN Chinees eten Doetichemsestraat 27, kosten: € 7,00 (1 boekje) ex- Open huis Tijdstip: Vrijdag om 17.00 uur, Datum: 24/4, plaats: Ouderen krijgen een kopje koffie en een maaltra ronde en vluggertje elk € 1,00. tijd. Tevens worden er spelletjes gedaan of ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, aanmelden: Atie geknutseld,Tijdstip: woensdagmorgen, plaats: Verwoerd, tel. 06 40 70 11 81 of Leen de Vos, tel. Bingomiddag Tijdstip: 1x per 2 maanden, plaats: Wijkcentrum, Ons Dorpshuis, Korteweegje 14, kosten: € 6,00 (0187) 63 15 10. Doetichemsestraat 27, kosten: € 4,50 (1 boekje) ex- per keer, aanmelden: Lenie Mackloet tel. (0187) 65 Eten 15 64 of Saar Bruggeman tel. (0187) 65 19 25. tra ronde € 1,00 en een verloting € 2,50. Tijdstip: Vrijdag 17.00 uur, Datum: 12/6, plaats: ‘t


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

19

8 april 2015

Exposities, Evenementen & Activiteiten

Centrum, Weesmolenstraat 12, aanmelden: Atie Woensdag 27 mei: MBvO-gymnastiek Verwoerd, tel. 06 40 70 11 81 of Leen de Vos, tel. Evaluatiemiddag met foto’s van Cees van Koppen Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw moge(0187) 63 15 10. lijkheden. Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 15.45 van alle activiteiten van het afgelopen seizoen. uur – 16.30 uur, plaats: Infocentrum, Bernhardstraat Afsluiting van het seizoen 27, kosten: € 30,00 per kwartaal, € 11,- per maand., Docent: Annie Doornheim, aanmelden: Stichting Tijdstip: Vrijdag om 15.30 uur, Datum: 10/7, plaats: OUDE TONGE ZIJN, tel. (0187) 64 13 44. ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, kosten: € 12,00, CREATIEF aanmelden: Atie Verwoerd, tel. 06 40 70 11 81 of Kantklossen voor volwassenen Leen de Vos, tel. (0187) 63 15 10. Tijdstip: Woensdagmorgen van 9.30 uur – 11.30 MBvO-volksdansen uur om de 14 dagen, plaats: Infocentrum, Bern- De danslessen worden gegeven op folkloristische en eigentijdse muziek., Tijdstip: Elke dinsdagmorgen BEWEGEN hardstraat 27, kosten: € 10,- voor 5 lessen, Data: van 9.45 uur – 10.30 uur, plaats: Infocentrum, BernKoersbal volwassenen 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6, Informatie: Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 14.00 uur – Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44 of bij Mien Pol- hardstraat 27, kosten: € 8,00 per maand, Docent: Annie Doornheim, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. 16.00 uur, plaats: ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, lemans, tel. (0187) 64 18 36. (0187) 64 13 44. kosten: € 4,00 per maand exclusief koffie, aanmelden: Jannie Duim, tel. (0187) 63 12 45. Creatief 55+ Gezellig met elkaar handwerken onder het genot van een kopje koffie. Tijdstip: Elke donderdagmidBewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijk- dag van 13.30 uur – 15.30 uur., plaats: Infocenheden. Tijdstip: Elke maandagmorgen van 9.15 uur – trum, Bernhardstraat 27, kosten: € 1,10, Informa10.00 uur, plaats: ‘t Centrum, Weesmolenstraat 12, tie: Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44. kosten: € 30,00 per kwartaal of € 11,- per maand, Docent: Annie Doornheim, aanmelden: Stichting Breicafé “Steek It Easy” ZIJN, tel. (0187) 64 13 44 of e-mail: m.vanderwelle@ Tijdstip: Woensdag van 19.30 uur tot 21.30 uur, zijngo.nl. Data: 8/4, 13/5, 10/6, plaats: Infocentrum, Bern-

MBvO-gymnastiek

OUDDORP

Zenmeditatie

Op dinsdagavond kunt u in het Infocentrum, Bernhardstraat 27, terecht voor Zenmeditatie. Beginners, Tijdstip: 19.30 uur – 21.30 uur, kosten: € 47,50 voor 10 lessen, Docent: Guus van Osch, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44 of e-mail: m.vanderwelle@zijngo.nl, Meer informatie via de web-site www.zenopflakkee.nl.

STAD AAN ‘T HARINGVLIET

hardstraat 27, kosten: € 1,10, Informatie: Stichting CREATIEF ZIJN, tel. (0187) 64 13 44.

Creatieve vaardigheden Door een deskundige docente wordt u begeleid bij

Activiteiten 55+ club Ouddorp voor dit seizoen:

ONTMOETEN het maken van de meest veelzijdige werkstukken. Kaarten, biljarten, spelletjes of gewoon Tijdstip: wekelijks op maandagmiddag, aanvang: Het nieuwe seizoen begint op 15 september met de een kopje koffie drinken 55 plussers 14.00 uur – 16.00 uur, plaats: Trefpunt, Oranjelaan presentatie van het nieuwe programma.De activitei- Tijdstip: maandag- dinsdag en vrijdagmiddag van 14. ten vinden plaats in de Dorpstienden. Elke woens13.30 uur tot 16.30 uur. Plaats: Infocentrum, Berndagmiddag is er om 13.00 koersballen in de Dorpshardstraat 27, kosten: € 1,10. BEWEGEN tienden bij de 55+ club.

Biljarten Woensdag 8 april Biljartclub “De Poedel” Streekmiddag met advocaat, arretjes cake en pelpinda’s en verhalen in dialect. Kosten:€ 5,-

Woensdag 15 april Sjoelcompetitie kosten € 2,- inclusief koffie of thee.

Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke maandagmiddag, plaats: TrefTijdstip: Elke donderdagavond van 19.30 uur tot punt, Oranjelaan 14, aanmelden: Stichting ZIJN, tel. 23.00 uur, plaats: Infocentrum, Bernhardstraat 27, (0187) 48 33 66. Contactpersoon: dhr. v/d Welle tel. (0187) 64 29 74.

Activiteiten plaatselijke Woensdag 22 april commissie 55 plussers Presentatie door slager Floresteijn kosten € 2,- inclusief koffie of thee.

Woensdag 29 april Soos kopje koffie, spelletje en gezellig praatje.

Woensdag 6 mei: Reisje

MBvO-gymnastiek

STELLENDAM

ONTMOETEN Activiteiten plaatselijke Tijdstip: Maandelijks op de woensdagmiddag, commissie 55 plussers aanvang: 14.00 uur, plaats: Infocentrum, Bernhardstraat 27, Data: 15/4, 13/5 (bingo), 17/6 (fietsen), 15/7 (bingo, 19/8 (eten), 16/9 (bingo), aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44.

Tijdstip: Maandelijks, aanvang: 14.00 uur, plaats: Haegse Huus, Haegsestraat 4a, Data:16/4 (bingomiddag), 14/5 (evaluatie), 27/5 (fietstocht), aanmelden: Stichting ZIJN, tel. (0187) 64 13 44.

BEWEGEN Koersbal volwassenen (Koersbalclub ‘De Kromme Bal’)

Bingo Haegse Huus

Tijdstip: Wekelijks op de woensdagmiddag, aanvang: 14.00 uur – 16.30 uur, plaats: Haegse Huus, Infomiddag over gezondheid, hart- en vaatziekten Tijdstip: Elke vrijdagmorgen van 9.00 uur – 11.00 Haegsestraat 4. uur, plaats: Infocentrum, Bernhardstraat 27, kos€ 2,- inclusief koffie of thee. Bingo bejaardencentrum ten: € 6,00 per maand, Informatie: Stichting ZIJN, Tijdstip: Wekelijks dinsdagavond, aanvang: 19.00 tel. (0187) 64 13 44. Woensdag 20 mei: uur – 21.30 uur, plaats: zaaltje Korenbloempad, ConFietstocht met stop bij de Halve Maan met koffie en tactpersoon: mw. J. Heerschap, tel. (0187) 49 21 09. wat lekkers € 5,-.

Woensdag 13 mei:


20

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Praktische en emotionele ondersteuning na een uitvaart

Altijd bij u in de buurt voor verpleging en verzorging thuis Professioneel en Persoonlijk Zorg toegespitst op uw situatie. Centraal bij Buurtzorg staat de relatie tussen u als cliënt en ons als zorgverlener. De korte lijnen vertalen zich in een snelle beschikbaarheid van zorg.

Buurtzorg is op heel Goeree-Overflakkee werkzaam: § § § §

Team Oostflakkee Team Middelharnis-Sommelsdijk Team Midden-Flakkee Team Goeree

06 – 83 69 00 42 06 – 22 87 71 48 06 – 51 23 92 65 06 – 12 34 96 54

Vaak is het overlijden en het regelen van een uitvaart emotioneel al belastend genoeg. Als u vervolgens veel zaken voor de overledene moet gaan regelen is dat emotioneel zwaar. Meestal hebben nabestaanden hier geen ervaring mee. Wij merken dat veel mensen opzien tegen en/of zich zorgen maken over de praktische zaken die na de uitvaart geregeld moeten worden. Ook signaleren wij de behoefte aan emotionele steun. Mr. Sandra Spoon helpt u en wilt u de beste dienstverlening bieden. Praktische ondersteuning na overlijden Naast het verdriet leven bij nabestaanden in de beginfase van het rouwproces de vragen als: wat wordt mijn inkomen/pensioen en kan ik in het huis blijven wonen. Dan is het belangrijk dat de nabestaande(n) begeleidt wordt, zodat er op een goede manier aan het verwerken van het overlijden van een dierbare kan worden begonnen. We doen dit bekwaam en betrokken en begeleiden het gehele proces. Wij komen op verzoek naar u toe. Het eerste halfuur is kosteloos.

welkom. De Zeeuwse Uitvaartbeurs wordt gehouden op zaterdag 23 mei 2015 van 11:00 tot 16:00 uur in de Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt 12 te Middelburg. De toegang is gratis. De beurs is laagdrempelig en bedoeld voor iedereen die meer wil weten over alle mogelijkheden rondom een uitvaart. De standhouders die op de beurs staan geven samen een compleet en gevarieerd beeld van de hele uitvaartbranche; van kisten tot grafmonumenten van rouwwerk tot gedenksieraden. Voor kinderen zal een kinderhoek zijn. Daar worden boekjes over het thema voorgelezen en kan worden geknutseld. Kijk voor meer informatie op www.spoonadvies.nl

De Zeeuwse Uitvaartbeurs Op De Zeeuwse Uitvaartbeurs is Mr. Sandra Spoon aanwezig voor alle vragen rondom uw erfenis. Zij informeert u over praktische zaken bij de afwikkeling van een erfenis. En verder beantwoordt zij vragen als: Wat kunt u voor overlijden regelen? Welke maatregelen kunt u nemen tegen financieel misbruik? Kom naar de beurs, u bent van harte

Spoon Notarieel Advies & Nalatenschapsplanning - Sandra Spoon - Dirksland 06-24604624 of 0187-609101 – E info@spoonadvies.nl, www.spoonadvies.nl

De paramedische specialist voor: fysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, orofaciale therapie, echografie en shockwavetherapie. kinderfysiotherapie, psychomotische kindertherapie, cesar-oefentherapie, logopedie, osteopathie, podotherapie, sportmassage en care for women.

Het sportieve middelpunt van Goeree Fitness, Fitness 55+, Fitness op maat, Pilates, Autogene training en Nordic Walking.


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

21

8 april 2015

Een bijzondere vakantie is genieten met zorg en aandacht! Met ruim 60 jaar ervaring zijn de bijzondere vakanties van het Nederlandse Rode Kruis, anno 2015, een onvergetelijke ervaring.

Aanmeren in sfeervolle havenstadjes, slapen in een authentieke paardenstal en wandelen over het groene landgoed van een luxe herenhuis. Nieuwe mensen ontmoeten, sfeervolle stadjes bezoeken of tot rust komen in een kleurrijke omgeving. Een week vakantie doet wonderen en geeft nieuwe energie. Deze vakantie staat in het teken van beleven en genieten. Op bijzondere locaties in Nederland en inclusief volledige zorg en aandacht afgestemd op uw persoonlijke situatie. Het Rode Kruis richt zich met haar aangepaste vakanties op mensen die afhankelijk zijn van hulp van derden en/of in een sociaal isolement verkeren. Hiervoor werken wij intensief samen met twee andere organisaties: Stichting de Valkenberg (Hotel De Valkenberg en Hotel De Paardestal) en Stichting Groepshotel IJsselvliedt (Hotel IJsselvliet). Gedurende deze vakantie bieden wij een excursie- en entertainmentprogramma aan. Dit

verschilt per vakantiedag en is afgestemd op de wensen en mogelijkheden van onze gastgroep. Het is immers uw vakantie. Wilt u mee met een excursie naar bezienswaardigheden in de buurt, meedoen met activiteiten in en om het hotel of geniet u liever van het mooie dat het hotel te bieden heeft? Aan u de keuze. Hotel IJsselvliedt

In Gelderland (Wezep) staat het luxe monumentale herenhuis Hotel IJsselvliedt. Het hotel is circa 200 jaar oud en ademt sfeer en geschiedenis van het noordelijke deel van de Veluwe. Op het gelijknamige landgoed kunt u genieten van boerderijen, tuinen, visvijvers en bossen. Ook kunt u veel uitstapjes maken: Winkelen in Apeldoorn, een bezoek aan paleis het Loo of een wandeling door Giethoorn. Hotel de Valkenberg

op de heuvelrand van de Oost-Veluwezoom in Gelderland vindt u Hotel de Valkenberg. Middenin een bosrijke omgeving biedt dit hotel een weids uitzicht over de IJssel en Rheden. U kunt hier heerlijk ontspannen of zwemmen in het verwarmd therapeutisch

zwembad. Er zijn ook hier volop mogelijkheden voor excursies en uitstapjes. Hotel De Paardestal

Slapen in een authentieke paardenstal? Hier kan het. Het hotel ligt aan de rand van de bossen op landgoed De Valkenberg, verscholen tussen de bomen. Het hotel, waar vroeger paarden en koetsen stonden, is omgetoverd tot een mooie accommodatie met intieme, ongedwongen sfeer en alle voorzieningen en gemakken. Uw verblijf op de J Henry Dunant

Naast prachtige vakantiebestemmingen in het oosten van Nederland biedt het Rode Kruis ook een comfortabele vakantiereis op het water. Tijdens een cruise met ons vakantieschip op de J. Henry Dunant, ontdekt u het afwisselende landschap vanaf het water. Het schip vaart verschillende routes door Nederland, België en Duitsland. Ook doen we verschillende havenstandjes aan zodat u deze kunt bezoeken. Voor zonaanbidders is het zonnedek heerlijk toeven. Toch iets te koud? De overdekte serre biedt uitkomst. Dankzij extra grote ramen kunt u ook vanuit uw hut genieten van het uitzicht.

Voor meer informatie en prijzen kunt u contact opnemen met mevr. Van de Knaap tel. (0187)470047 of de heer van Leersum, tel (0187)602792. Op de website van het Nederlandse Rode Kruis, onder “onze hulp” de bijzonder Vakanties kunt u ook informatie vinden. U kunt hier ook de Gastenbrochure 2015 openen. Hierin staat alle informatie en de prijzen van deze bijzondere vakanties vermeld. Bron: Site van het Nederlandse Rode Kruis & vakantiebrochure 2015.a


22

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Samen goed voor 107 jaar vrijwilligerswerk

V.l.n.r.: Dineke Winkels, Anneke Reijntjes en Cok Oostlander.

Foto: Mirjam Terhoeve

OUDE-TONGE - Samen zijn ze goed voor maar liefst 107 jaar vrijwilligerswerk bij de bibliotheek van Oude Tonge. Een optelsom: Anneke Reijntjes 44 jaar, Cok Oostlander 33 jaar en Dineke Winkels 30 jaar. Toch hebben ze alle drie besloten, dat dit het laatste jaar wordt. Volgens zeggen, zal de bibliotheek over enige tijd naar een andere locatie in het dorp verhuizen. "Een mooi moment" , aldus de dames, "om er na al die jaren een punt achter te zetten".

Anneke Reijntjes startte in 1974. "In het schoolgebouw aan de Emmastraat, vertelt ze, "waarin zowel de openbare als de christelijke basisschool gevestigd waren. In de gemeenschappelijke ruimte was een wand met boeken ingericht. Die konden worden gehuurd tegen inlevering van een bonnetje, dat je voor een klein bedrag kon kopen. Emmy van Hattem en juffrouw Fiere hadden mij gevraagd of ik wilde helpen. Nou, dat heb ik gedaan en ik ben er dus nog steeds". Begin jaren tachtig verhuisde de bibliotheek naar het voormalig gemeentekantoor aan de Nieuwstraat. Eerst in een achterkamertje, maar in 1983 werd de burgemeesterskamer erbij betrokken en toen kon de collectie flink worden uitgebreid naar maar liefst 6000 boeken. Cok Oostlander sloot zich in 1982 aan. Ze herinnert zich nog goed, dat ze alle kaartjes, die voor in de boeken zaten, met de hand hadden uitgetypt. "Vroeger was alles

eigenlijk handwerk", legt ze uit. "We deden alles zelf. Het inwerken van de boeken, maar ook de aanschaf ervan en het inschrijven van leden. Als iemand een boek wilde aanvragen, dan regelden we dat en gingen vervolgens zelf de boeken ophalen op het postkantoor. Mooie tijd was het. Druk maar erg leuk". Dineke Winkels kan het helemaal beamen. Zij is sinds 1985 verbonden aan de bibliotheek. "In maart 1986 verhuisden we naar het Bolbaken. Dat was toen ook alweer een enorme vooruitgang en we kregen er uiteraard nog meer boeken bij. Maar ook leden, doordat rond die tijd bibliobus stopte. We kregen zelfs een heuse bibliothecaris in de persoon van Hans Broere. We hebben ontzettend veel van hem geleerd. Een echte vakman". In de jaren die volgden werd het werk steeds verder geautomatiseerd. Alle boeken moesten worden ingevoerd in de computer. "Een

enorme klus, herinneren de dames zich. "We kregen zelfs cursussen en rollenspellen aangeboden en dat allemaal om ons werk uiteindelijk steeds gemakkelijker te maken, maar we genoten er ontzettend van". De laatste verhuizing was in 2004 naar de huidige locatie in het gemeentehuis. "Dat was echt geweldig. Een prachtlocatie. De mooiste bibliotheek van het eiland", vinden de dames. "Natuurlijk is er in de loop der jaren veel veranderd, maar wat niet veranderd is, is de gezelligheid en de saamhorigheid", zeggen ze tot slot. "We gaan het zeker heel erg missen. De bezoekers natuurlijk, maar vooral het contact met elkaar. We waren en zijn nog steeds een heel hecht team, waarvan iedereen altijd voor elkaar klaar staat. We lossen alles samen op en met veel plezier. Tja, anders zouden we het niet zo lang hebben kunnen volhouden toch?"


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

23

8 april 2015

Medicijn

Gezondheid Column Boudewijn van den Aarsen

Uw medicijnen en de apotheek Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat de apotheek anno 2015 andere dingen doet dan een aantal jaar geleden, dat kan een ieder bedenken. Maar waarom duurt het soms wat langer? Waarom kost een middel wat het kost? Waarom die kosten voor de ‘eerste uitgifte’? Waarom is het buiten de normale openingstijden duurder? Ik hoop u in dit verhaal een kleine toelichting te kunnen geven. Al in de tijd dat ik met mijn studie bezig was, kwam naar boven dat het werk van de apotheker en de apotheek vaak ‘onzichtbaar’ is. Nu toch wel wat jaartjes later, blijft dit nog steeds een onderwerp. Laat ik met u doornemen wat er gebeurd als wij een recept binnenkrijgen. Het recept kan bij ons binnenkomen via de huisarts, via het ziekenhuis, via een andere voorschrijver en natuurlijk kunt u het recept ook zelf in de apotheek aan ons overhandigen. De verwerking van het recept blijft min of meer gelijk. Het onderscheid is er met name tussen een recept dat u regelmatig / chronisch afhaalt en een recept dat u voor het eerst krijgt of langer dan een jaar niet hebt gehad. Als u een middel chronisch gebruikt, dan kunt u dit recept op tijd aanvragen bij uw arts en zorgt de apotheek dat het middel vaak een dag later voor u klaar staat. Bij elk herhaalrecept wordt onder andere gecontroleerd of u inmiddels andere middelen gebruikt, die om een mogelijke actie vragen, of de dosering afwijkend is ten opzichte van eerder gebruik, of het om het juiste middel gaat en of er andere factoren zijn, waardoor er een aanpassing nodig is. Ook wordt er gekeken naar wat uw verzekering aangeeft met betrekking tot de keus van het merk. Elke verzekering heeft hier eigen regels voor en dit kan het verschil betekenen of iets wel of niet wordt vergoed. Dit is een kwestie tussen u en uw verzekering. Soms kan de apotheek voor u de medicijnen herhalen, soms gaat dit via de arts. Dit is per apotheek en per huisarts of apotheekhoudend huisarts verschillend. Als u een middel voor het eerst krijgt of langer dan een jaar geleden gebruikt heeft, zijn er andere en extra controles die de apotheek

uitvoert. Het recept wordt in ons systeem verwerkt, dat noemen we ‘aanschrijven’. Dit is een belangrijke taak, want nu wordt de dosering nagerekend en wordt er gekeken of dit middel gebruikt mag worden bij eventuele andere medicijnen die al gebruikt worden, bij aandoeningen die u wellicht heeft, of het bij uw leeftijd past. Ook wordt gekeken naar bekende allergieën en wordt er waar nodig overlegd met de voorschrijver van het recept. Kinderdoseringen worden nagerekend en waar nodig aangepast, maar ook wordt waar nodig in overleg voor een ander middel gekozen, als het niet samengaat met andere medicijnen of aandoeningen. De dosering is daarbij ook sterk afhankelijk van de leeftijd, maar ook van laboratoriumbepalingen, die uw arts wellicht heeft laten uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld middelen die door de nieren uit het lichaam verdwijnen. U kunt zich voorstellen dat als uw nieren slechter werken, dit consequenties kan hebben voor de dosering. Gebruikt u bloedverdunners die door de trombosedienst worden gecontroleerd, dan stellen wij die op de hoogte van conflicterende medicijnen, zodat zij een nieuw schema voor u kunnen maken. Naast al deze controles moet er ook gekeken worden naar vergoedingsvoorwaarden. Wil uw verzekering een bepaald merkt? Wordt het middel volgens de overheid vergoed of niet? Welk middel is voor u het goedkoopst als het niet wordt vergoed? Ook deze zaken spelen mij bij de eerste keer dat u een middel krijgt. Vaak gebeuren deze acties ‘stil’. Als u moet wachten, omdat er vanuit de apotheek contact is met een specialist of met andere voorschrijvers en er veranderd iets, dan wordt het al duidelijker. Nadat dit allemaal is uitgevoerd, wordt het middel ‘klaargemaakt’. Vroeger werden er daadwerkelijk pillen gedraaid, capsules gevuld of zetpillen gegoten. In de huidige apotheek worden nog wel antibiotica drankjes en bepaalde andere drankjes gereed gemaakt. Echt bereiden is sinds Europa voor een apotheek zeer moeilijk geworden. Is er toch een recept dat speciaal bereid moet worden, dan wordt dit gedaan in een speciale bereidingsapotheek, die aan alle uitgebreide voorwaarden en maatregelen voldoet. De middelen in de apotheek aanwezig

zijn, pakken we er voor u bij. Het doosje wordt voorzien van een etiket met specifieke gegevens en elk doosje wordt doormiddel van een barcodescan gecontroleerd. Hierna vindt nog een handmatige controle plaats. Aansluitend wordt het middel aan u toegelicht. Het gebruik, de belangrijkste bijwerking(en) en waarvoor u het middel krijgt worden kort doorgenomen. Vaak krijgt u extra informatie mee en uiteraard wordt het middel aan u overhandigd. Als het langer dan een jaar geleden is, worden deze handelingen opnieuw uitgevoerd. Dat lijkt soms overbodig, maar vaak is het dat niet. In een jaar kunt u immers andere middelen zijn gaan gebruiken, kunt u een allergie hebben gekregen of kunnen er andere oorzaken zijn, waarom er extra gekeken moet worden. Voor deze handelingen is sinds 1 januari 2014 het tarief gesplitst. Het was er altijd al, maar sinds die datum wordt het apart vermeld. En zoals bij alle zorgtarieven is er een gemiddelde prijs. Of we nu 2 minuten voor u bezig zijn of anderhalf uur. Nu ik het toch over prijzen heb. We krijgen nog wel eens vragen waarom een medicijn buiten de normale openingstijden duurder is. Dit heeft te maken met een ‘diensttarief’. Met ingang van eveneens 1 januari 2014 moeten deze diensten kostendekkend zijn. Net als een loodgieter op zondag, geeft ook de cao van de apotheekmedewerkers aan, dat er een hoger loon betaald moet worden. De kosten worden gedeeld door het aantal recepten dat er jaarlijks buiten openingstijd wordt aangeboden. Ditzelfde geldt overigens voor de huisartsenpost. Een bezoek daaraan is ook veel duurder dan een bezoek aan uw eigen huisarts. Er is wel een groot verschil: de meeste apotheekkosten vallen onder een eigen risico en de kosten van de huisarts niet. Het lijkt een lang verhaal, maar het is nog slechts een beknopte samenvatting. Ik hoop u hiermee wel een beeld te hebben gegeven wat er allemaal bij het werk in de apotheek komt kijken. Naast dit alles werken uw huisarts / voorschrijver en uw apotheek zoveel mogelijk samen om het voor u zo goed mogelijk te regelen. Het gaat immers om uw gezondheid!

Mocht u vragen hebben over uw medicijnen of al uw medicijnen eens door willen nemen, maak dan gerust een afspraak met uw apotheker.

Boudewijn v.d. Aarsen, apotheker.


24

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Toon Buijs verricht al 65 jaar vrijwilligerswerk voor DBGC

OUDE-TONGE- "Toon is op de voetbalwei of hij is er op weg naar toe". Een zin uit het jubileumboekje van voetbalclub DBGC ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan in 1992. Nu, 23 jaar later is, de inmiddels 80-jarige, Toon Buijs nog steeds bijna dagelijks rondom de velden van de voetbalclub te vinden. Hij is ĂŠĂŠn van de vele vrijwilligers, die de club rijk is en verricht er allerlei hand- en spandiensten. Maar Toon staat toch vooral bekend als de man van het ballenmateriaal, al 65 jaar lang

"Op twaalfjarige leeftijd werd ik lid van de katholieke voetbalclub Don Bosco", vertelt hij. "Drie jaar later debuteerde ik in het eerste elftal. Vanaf die tijd hielp ik Arjaan Tuns met het kalken van de lijnen op het veld, toen nog in de Molenpolder, en ik ontfermde me over de ballen. Dat waren destijds van die zware leren exemplaren. Die hing ik dan bij mijn moeder in de tuin te drogen. Ook na de fusie met het protestantse Grijsoord in 1957 ben ik dit blijven doen. Ach waarom niet? De fusie verliep heel goed. Er hing altijd een gemoedelijke sfeer bij de club en die is er nog steeds vind ik". Samen met een groep mannen, verrichtte Toon heel veel klusjes voor de club. "Veel van hen zijn er helaas niet meer", zegt hij. "Ik noem het liefst geen namen, maar wil toch Frans van Wezel en Arie Both noemen. Met hen heb ik echt vele jaren samengewerkt".

Als speler was Toon actief tot 1970, daarna trainde en begeleidde hij ondermeer het eerste elftal, de selectie en de jeugd. "Zeven dagen per week was ik op de voetbalwei te vinden", beaamt hij. "Maar het thuisfront stond er gelukkig altijd achter. Mijn vrouw Rie was, en is, ook heel begaan met de club en hielp een tijdje achter de bar. Onze twee kinderen voetbalden. Dus we waren er eigenlijk allemaal bij betrokken. Uiteraard bleef ik me ook ontfermen over het ballenmateriaal. In het begin waren dat er nog niet zoveel , dus ik was er zuinig op. Bij mij thuis had ik een overkapping gemaakt en daar bewaarde ik de wedstrijdballen. Elk team moest zijn bal bij mij komen ophalen en weer terugbrengen". Tegenwoordig telt de club ruim 300 exemplaren. De trainingsballen liggen keurig, per

team, gerangschikt in karren. Als er een ontbreekt, ziet Toon dat meteen. De nieuwe en de wedstrijdballen liggen veilig achter slot en grendel. "Het kan gebeuren, dat er 's avonds tijdens de training een bal van het terrein wordt getrapt", zegt Toon. "Dan struin ik de volgende morgen de polders en sloten af om te zoeken. Kijk, deze vond ik vanmorgen nog in de sloot". Zolang Toon er plezier in heeft en zijn gezondheid het toelaat, wil hij actief blijven. "Zonder vrijwilligers kan een club immers niet draaien", weet hij. "Daarom hoop ik dat er meer jongeren bij komen, die wat taken willen overnemen. Dat zou mooi zijn. Voor mij, maar vooral voor de toekomst van onze club".


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

25

8 april 2015

In Oude-Tonge komen modelschepen van de helling Vroeger bouwde hij ze in het groot, op de scheepswerf van RDM in Rotterdam-Heijplaat en op de marinewerf van De Schelde in Vlissingen. Nu maakt Leen Brijs al weer vele jaren scheepsmodellen. Regelmatig komt er in Oude-Tonge een schip van de helling. Pas nog de Prinses Beatrix, de veerpont die vroeger tussen Den Bommel en Numansdorp voer. Bouwtekeningen waren er niet van die schuit. Brijs maakte hem op basis van drie foto’s.

Tot 1994 werkte Leen Brijs, een Bommelaar van geboorte, als plaatwerker in de scheepsbouw. “Daar was na de oorlog volop werk te vinden. Schepen hebben me altijd getrokken. Een schip is mooi, slank en avontuurlijk. Ik heb het altijd naar m’n zin gehad op de scheepswerf. Bij de RDM werkte ik, aan het eind, ook aan de onderzeeërs. Modellen? Ja, die maakte ik in die tijd ook. Het zijn er onderhand zo veel, tientallen… Ik ben de tel kwijt.” De Furie

Brijs deed het modelbouwvirus op toen hij ‘Hollands Glorie’ op tv zag. De zeesleper in die serie, De Furie genaamd, was als bouwdoos te koop. Hij kocht een pakket en ging aan de slag. Eigenlijk was er niet veel aan. “Het ding stond maar te verstoffen. Een motor zat er niet in. Maar ik vind dat je met zo’n modelschip moet kunnen varen.” Dus ging hij ze zelf maken. Mét motor. “In het begin moest ik soms een half schip in de vuilnisbak gooien. Tja, er ging wel eens wat mis. Hoe dat komt? Nou, ik houd niet van knoeien. Mijn baas op de scheepswerf zei altijd: je mag alleen goed knoeien.”

Van de helling – Leen Brijs heeft een goed geoutilleerde werkplaats op zolder – kwamen allerlei vaartuigen. Van vrachtschepen tot ‘garnalenvissers’, van veerboten tot slepers en van duwers tot passagiersschepen. “Nee, geen oorlogsschepen, daar houd ik helemaal niet van. Driemasters? Ook niet. Ja, ik heb één keer een driemaster gebouwd, en daarna weggegeven.” Hij heeft er sowieso veel van de hand gedaan, want zijn huis te Oude-Tonge is niet groot genoeg om de hele Brijs-vloot te kunnen herbergen. Voor het bouwen van een modelschip moet je geen tijdgebrek hebben. Er gaat heel veel tijd in zitten. Gelukkig heeft Leen Brijs zeeën van tijd, zoals hij zelf zegt. Hij begint met de opbouw van hout. Dan gaat er polyester overeen om het schip waterdicht te maken. Het afwerken en schilderen is precisiewerk, ook dat doet de modelscheepsbouwer graag. Het belangrijkste onderdeel is de motor, bijvoorbeeld een ruitenwissermotor, want een boot is pas af als hij kan varen. Brijs is lid van Modelbouwvereniging Flakkee, een vereniging die geen clubhuis meer heeft, maar nog

wel verschillende evenementen op GoereeOverflakkee opluistert met varende scheepjes. Streekmuseum

Van Leen Brijs staan er drie scheepsmodellen in het Streekmuseum in Sommelsdijk: veerboot De Haringvliet, vissersboot De Jonge Marinus en een blazer. Daar komt waarschijnlijk het komende museumseizoen een vierde schip bij. Het gaat om het vrachtscheepje De blijde aankomst, dat tot circa 1900 voer tussen Oude-Tonge en Antwerpen. In de werkplaats – tussen de lintzaag, de draaibank en de boormachine – is de 80-jarige scheepsbouwer bezig met een sleper, die de RDM ooit in een grote uitvoering in zevenvoud bouwde voor Rusland. “Het was een stoomschip, maar ik zet er een elektromotor in. Kijk, de pijp is half in het stuurhuis gebouwd. Dat was voor de warmte. Wel prettig, in dat koude Rusland. Het schip is ook veel steviger gebouwd, want het fungeerde als ijsbreker. Ik bouw het er niet allemaal in, hoor, deze hoeft niet door het ijs…”


26

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Darmklachten, obstipatie, detox, afvallen of hoofdpijn? Darmspoeling biedt snel resultaat!

Uw darmen schoonspoelen met colonhydrotherapie maakt uw darmen schoon, ontgift, maakt de ontlasting zacht, traint en verbeterd de peristaltiek en helpt bij gewichtsverlies. Bel voor meer info naar Therapeut Hilde Tanis 06-19008300. Geaccrediteerd.

Drog van Loon Kerkring 62, Oude-Tonge, T 641252

Vergoedingen mogelijk vanuit uw aanvullende zorgverzekering.

www.gezondheidscentrumouddorp.com

ZUINIG EN VOORDELIG (AUTOMAAT) RIJDEN... ...Space Star Bright € 12.490,-

MET AUTOMAAT NU

• Gemiddeld verbruik 1 op 25 • Standaard 5-deurs • Hoge zit en in hoogte verstelbare bestuurders- en passagiersstoel • 5 jaar garantie en mobiliteitsservice

Riant uitgerust met o.a.: Climate control • 14” lichtmetalen velgen • Radio met cd/mp3 speler • Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter • Privacy glass

LER

MI

EA

AA • 25 J

R

TSUBISHI MI D

R

LER EA

25 JA A

itgeruste Zeer riant u right Space Star B maat zonder auto .99 0,al vanaf € 10

TS U BISH

ID

Christiaan Huygensweg 16 • Hellevoetsluis • 0181-312569 WWW.AUTOROMAR.NL Brandstofverbruik: 3,9 tot 4,3 l/100 km, CO2-uitstoot: 91 tot 100 g/km. Prijzen inclusief bpm/btw, exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken, tenzij anders vermeld. Wijzigingen,

druk- en zetfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden.


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

27

8 april 2015

Met de paplepel ingegoten… Superfood? De voedingswaarde van meetproducten verschilt sterk… Superfood is dus een ander woord voor voeding waar meer waardevolle stoffen in zit dan gemiddeld in andere voeding. Vroeger kenden we superfood ook, maar noemden we het niet zo. Denk aan de waardevolle en voedzame dingen die u als kind met de paplepel naar binnen kreeg. Bijvoorbeeld levertraan die de botten sterk maakte en weerstand verbeterde in de winter. Havermout, voedsel voor de armen? Of juist voor de mensen die zwaar lichamelijk werk deden? Voordelen; gezond cholesterol, geen opgeblazen gevoel wat vaak met gisthoudend brood wel gebeurt.

Bijvoorbeeld: tarwe bewaart de voedingsstoffen in de schil, en die schil gaat het eerst verloren bij de productie van meel. Hoe witter, hoe minder voedingsstoffen.. Spelt daarentegen bewaart zijn voedingsstoffen in de korrel. En bevat na productie dus veel meer voedingsstoffen dan tarwe. Het is daarom niet vreemd dan bijna alle bakkers tegenwoordig spelt gewoon in de schappen hebben liggen. Een superfood die bewezen helpend is…. En lekker! Pure chocolade is goed voor de elasticiteit van de bloedvaten en helpt de bloedsuiker in balans houden. Twee stukjes is voldoen-

de….Een halve mango per dag helpt ook de bloedsuiker in balans te houden. Aanrader voor mensen die energieschommelingen hebben op een dag. Nog een superfood voor in uw raamkozijn, is kiemgroente. Een zaadje bevat alle ingrediënten om iets groots te worden. Zodra het kiemt komen deze stoffen vrij en worden ze sterk vermeerderd. Een klein kiemplantje moet veel stress overwinnen in zijn spannende eerste levensfase en is daar ook uitstekend voor uitgerust. Dus als u deze opeet, een eetlepel vol, rust u ook uw eigen lichaam toe om om te gaan met de stress van alledag. En die extra "boost" kunnen we tegen-

woordig wel gebruiken. Superfoodzaden kunt u vinden via internet of reformwinkels. Rauwe en onbewerkte groente kun je verwerken in smoothies. Gezondheidscentrum Ouddorp organiseert workshops over het zelf klaarmaken, het vinden en verzamelen van superfood op Flakkee in de natuur. Kijk op www.gezondheidscentrumouddorp.com De eerstvolgende workshop is op zaterdag 18 April 2015. Hilde Tanis, Orthomoleculair Therapeut

De Stichting Kunst- en Cultuureducatie (KCE) Goeree-Overflakkee De Stichting KCE organiseert al diverse jaren vele cursussen, lezingen, excursies en concertreizen. Wat maakt deze Stichting zo succesvol?

Geschiedenis

Eind zomer 1998, kwam het idee op om te proberen “meer kunst & cultuur” naar het eiland te halen. Tot nu toe was het meestal omgekeerd. Wilde je wat meer in aanraking komen met vormen van kunst en cultuur dan moest je het eiland af. Het was op een festijn in het raadhuis van Middelharnis dat dit ter sprake kwam. Allereerst ging het er om contact te zoeken met een organisatie, die verbreding van interesse in kunst en cultuur ook in haar doelstelling had. Zo doende kwamen we uit bij het Kunsthistorisch Centrum in Amsterdam. Hier had men een (kleine) ervaring met het opzetten van cursussen in de provincie. De hamvraag was, hoe vind je docenten, die bereid zijn om vanuit Amsterdam cursussen te geven op Goeree-Overflakkee. Natuurlijk speelde ook de financiële haalbaarheid een belangrijke rol. Na veel heen en weer gepraat

werd besloten om los van het KHC-Amsterdam van start te gaan. Zo ontstond de Stichting Kunst- en Cultuureducatie GoereeOverflakkee. Het eerste jaar bleek al een succes te zijn en door de jaren heen groeide het docententeam, mede dankzij de geweldige belangstelling van cursisten. De afgelopen jaren zijn er heel wat onderwerpen aan bod gekomen. Zoals: architectuur, iconen, Islamitische en Chinese kunst, schilderkunst en muziek. Vele musea werden bezocht en er waren zelfs een aantal excursies naar Praag, Brussel en Kopenhagen. Veel zaken zijn de jaren door de revue gepasseerd en we hopen dat er nog vele zullen volgen. Doelstelling

Het ontwikkelen en/of verzorgen en/of be-

vorderen van kunst- en cultuureducatie op Goeree-Overflakkee. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles genomen in de ruimste zin des woords. Vandaag de dag

Voorafgaand aan elk cursusseizoen verschijnt er het KCE programmaboekje met tal van activiteiten. De voorbereidingen op het nieuwe cursusseizoen van 2015-2016 zijn al in volle gang en zullen medio augustus kenbaar worden gemaakt. Bent u geïnteresseerd in een cursus, lezing of excursie of wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van de KCE, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Telefoon: 06-4136 5591 of mailen naar info@ kcego.nl. Uiteraard kunt u ook een kijkje nemen op de website www.kcego.nl of ons op facebook liken.


28

8 april 2015

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Profiteer van het voordeel & gemak van al uw geldzaken onder één dak. Kies drie voordelen op regiobank.nl en maak kans op een fiets- of wandelweekend met twee overnachtingen t.w.v. € 190.

Bij RegioBank…

Voor alle spaarzame 55-plussers staat de koffie klaar!

1

bent u geen rekeningnummer, maar wordt u geholpen door iemand die u kent.

2

krijgt u gewoon een goede rente en iemand die alles voor u regelt.

Wij zijn de bank in3 uw REGIO, BANK. kunt u terechtde voorREGIO betalen, sparen, alles.

Een nuchtere bank waar u altijd terecht kunt voor sparen, betalen, alles. 4 vraag kiest heeft u zelf hoe u uwuw geldzaken regelt: gewoon Of u nu een grote of kleine en wat financiële situatie ookbij ons op kantoor, thuis via internet of met onze mobiele app. is, bij ons bent u geen rekeningnummer. 5

brengen we uw financiële vragen terug tot begrijpelijke oplossingen en gewoon goede producten.

PERSOONLIJK CONTACT en LEKKER DICHTBIJ! 6

zorgen we er samen voor dat uw geldzaken op orde zijn.

7

vindt u geen marmeren vloeren en mannen in dure pakken.

8

belt u niet naar 0900-nummers, maar gewoon naar een lokaal telefoonnummer.

9

kunt u altijd even binnenlopen voor advies

10

vindt u vertrouwde gezichten op de bekende plekken. Wij blijven in de buurt.

Laat u vrijblijvend adviseren.Wij zijn een nuchtere bank in de buurt.

Ga vóór 2 naar regio1 maart b en doe mank.nl ee!

Van Dis Ass.-en Financieringskantoor BV Ring 54-56 3241 CS MIDDELHARNIS T (0187) 48 55 37 E info@vandis.nl I www.vandis.nl

55+ thema krant april 2015  

55+ thema krant april 2015

55+ thema krant april 2015  

55+ thema krant april 2015

Advertisement