Page 1

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

1

22 oktober 2013

INFORMATIE- EN BEWAARKRANT

Nummer 4 | 4e jaargang | 22 oktober 2013

THEMA KRANT

G o e re e - O v e r f l a k k e e

INHOUDSOPGAVE 3 5 6 7 9 11 12/13 14 15 17 19 21 23

Voorwoord Natuurlijk, een netwerkcoach! AOW + Puzzel iPad Veranderingen in het Sociale Domein Fietsen: zeker iets voor senioren! Activiteiten Na je arbeidzame leven je handigheid blijven gebruiken! (Zorg)woningen straks volledig geautomatiseerd? Mensen kunnen niet altijd helpen, een hulphond wel Zorg ook ‘s winters voor uw tuin! Praetje bij een plaetje: De Boomsma’s Een bloemetje voor de mantelzorger

UITGAVE VAN:

IN SAMENWERKING MET:


2

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

SPAARBONU

S

TOT MAX. 10 % OP DE TOTA

LE INLEG

Breng met een Zilvervlootrekening het spaargeld van uw (klein)-kinderen op koers!

John P. de Wit • 3251 LE Stellendam • t 0187-491755 • e info@johnpdewit.nl • i www.johnpdewit.nl

oefenavonden bij hij altijd trouw de usiasme en inzet en door zijn entho re collega’s op sleep nam hij veel jonge rman of -vrouw touw om de brandwee nu zijn. Voor hen te worden die ze ijls als vraagbaak fungeerde hij dikw

Colofon

André. ... Leren door te doen was je een steun “Door je ervaring de bevelvoerders en toeverlaat voor

20 jaar êveertien bestaat

Brê

De 55+ krant is een uitgave van Eilanden Nieuws, die tot stand is gekomen in samenwerking met Stichting FIER. Deze informatie- en bewaarkrant wordt huis aan huis verspreid op geheel Goeree-Overflakkee, en op diverse afgiftepunten in een oplage van 22.700 exemplaren.

Tijdens de jaarSTELLENDAM van het brandlijkse korpsavond ede, afgeloweerkorps Goedere aurant Expo pen vrijdag in Rest endam, werd Stell te iet ngvl Hari van brandafscheid genomen van den Houten. weerman André id kreeg hij een Bij die gelegenhe rscheiding uitKoninklijke onde burgemeester gereikt, waar van van de gemeente Ger van de Velde de bijbehorende Goedereede hem eldde. versierselen opsp Villerius Geschreven door Hans

Voor meer informatie en tarieven volgende uitgave 25 februari 2014:

Langeweg 13 | 3245 KE Sommelsdijk | Tel. (0187) 471020 | Fax (0187) 485736 Redactie en foto’s: Carla Vermeulen Mariet Walter Adri van der Laan Hans Villerius Martijn de Bonte

Bladmanager: Gert Verweij

Advertentieverkoop: Gert Verweij Martha Koppelaar Betty den Braber Koen Maljaars

Druk: Janssen Pers

Vormgeving en opmaak: Manon Thijssen Dirk van der Welle

21 mocht zepdf 20-6-2012 11:27: raatje zit in een Beatrix pblok-Shell. Koningin _eilnieuws_v verloren. Het appa Majesteit 200612 ook een Koninkzwart etui. scheidende spuitgast uitreiken. lijke onderscheiding

te helpen ten tijde hun medemens d. Tijdens je bran van calamiteiten l je een groot aanta weercarrière heb kt waarbij je de uitrukken meegemaa

tions

Shell Knöps Tanksta dagelijks scherp

geprijsd !

KOESE g e vo e l!

C

M

e en ve

Y

n! 24-uur per dag tanke aat

CM

tevens nachtautom

MY

melsdijk

• Middelharnis/Som

CY

“De Ronde Boom”

- Langeweg 113

• Ouddorp

CMY

ese.nl ultko .rena e.nl www ltkoes renau www.

- Oosterweg 2 “Knöps Ouddorp alleen ! méér dan tanken

K

www.knopsbv.nl

se Kip Verse eieren en Til

en.nl www.debaareier

8000 87480 –15874 T. 06-15 Den Bommel, T. 06 etail   Ook voor horeca en r

Ook een evenement of jubileum?

e omstandigVanwege persoonlijk den Houten é van heden kon Andr deel uitmaken van (38) niet langer aan hij van 1992 de blusgroep, waar is geweest. Op tot 2012 verbonden trad hij er als Nieuwjaarsdag 1992 r in dienst en illige vrijw weer brand a steeds verder daarn zich e bekwaamd hij In 1994 behaalde in dit vakgebied. dwacht, in 2000 het het diploma Bran

Een stap verder

ht le klas, in 2001 diploma Brandwac enner gevaarlijke het certificaat Verk dhet diploma Hoof stoffen, in 2002 jaar het certibrandwacht en vorig Zo tewater redder. ficaat Oppervlak de geboden moge heeft hij binnen male aan opleidinlijkheden het maxi ook allemaal deze sloot en an gen geda Verder woonde hij met goed gevolg af.

avonden bij en altijd trouw de oefen me en inzet nam door zijn enthousias ga’s op sleeptouw hij veel jongere colle of -vrouw te man om de brandweer zijn. Voor hen funworden die ze nu als vraagbaak en geerde hij dikwijls ga’s klopten nooit ook de oudere colle aan. Burgemeester tevergeefs bij hem Van de Velde.

l

www.visser-visser.n

Watertoren 49a

il ig

dijk lsdijk Sommels lsdijk 3245 DK Somme dijk Somme ls Sperwer 2a, 1662DK Somme r 2a, 3245 Sperwe Tel. 0187-61 1662 Tel. 0187-61 Sint Annaland 4697 RB Sint-Annaland 15, Veilingweg d Sint 0166-653625 RB Sint-Annaland Tel.Annalan 4697 Veilingweg 15, Tholen Tholen RZ 3625 4691 0166-65 g 50, Tel. Slabbecoornwe Tel. 0166-600500

s De Waal Hovenier

NIEUWE-TONGE Tel. (0187) 652484 iers.nl www.dewaalhoven

on: 0187 617 Middelharnis, Telefo

d 3247 CL Dirkslan

een Informeer voor groot-A4! p o e g la ij b ie o mo

l .n s w u ie n n e d n a il .e w ww

rantvango twitter.com/dek ilanden.nieuws /e om .c ok facebo

300

0187-663298


VOORWOORD

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

3

22 oktober 2013

Beste Lezer, Voor u ligt een speciaal themakatern voor de 55+ers van Goeree-Overflakkee. Met grote zorgvuldigheid zijn artikelen en wetenswaardigheden voor u verzameld, zodat u alle belangrijke informatie bij de hand heeft in een handig naslagwerk.

"UW REGIO en ZIEKENVERVOER RIJDT op TIJD" OP GEHEEL GOEREE-OVERFLAKKEE

Als wethouder Sociale Zaken van de gemeente GoereeOverflakkee – en zelf een 55+er – vind ik een goede informatievoorziening aan de senioren op ons eiland van groot belang. In dit katern wordt de serieuze kant van ouder worden belicht, u leest bijvoorbeeld over de veranderende rol van de gemeente in het sociale domein, maar er is ook aandacht voor de invulling van uw vrije tijd.

regiovervoer ziekenvervoer schoolvervoer

Ik wens u veel leesplezier en hoop dat deze bijlage voorziet in uw behoefte.

rolstoelvervoer particuliervervoer luchthavenvervoer

Gerrit de Jong Wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Cultuur Gemeente Goeree-Overflakkee

Taxi Visbeen

Galatheseweg 22, 3256 LE Achthuizen Tel. 0187-631465 http://taxi.visbeenbv.com petra@visbeenbv.com

20% korting

op CHAPEL parket *vraag naar de voorwaarden

Beneden Zandpad 170

I

3241 GA Middelharnis

I

Telefoon (0187) 47 02 79

I

www.melaardparket.nl


4

22 oktober 2013

Medicijn

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Gezondheid Column Boudewijn van den Aarsen

Hoe veilig zijn uw medicijnen? Laat ik beginnen met aan te geven dat als u geen medicijnen hoeft te gebruiken, dat het beste is. Elk medicijn doet iets in het lichaam: het heeft de werking waarvoor u het krijgt, maar het heeft ook bijwerkingen. Het middel moet immers door het lichaam worden afgebroken. Daarbij ontstaan restproducten, die wel of niet schadelijk zijn. Uiteindelijk verlaat de afgebroken stof het lichaam weer. Gebruikt u 2 of meer geneesmiddelen, dan is er een grote kans, dat de middelen ook iets met elkaar doen: een wisselwerking. Middelen kunnen elkaars werking versterken, maar ook elkaars werking tegengaan. Soms kunnen middelen niet gelijktijdig worden ingenomen omdat ze dan samenklonteren en slecht opgenomen worden. Soms zorgt het ene middel ervoor, dat het andere sneller of juist veel langzamer wordt afgebroken. En soms kunnen middelen ook wel samen. Dit is een onderdeel van ons werk als apotheker: het inschatten van de risico’s van het samen gebruiken van geneesmiddelen en het managen daarvan. Door bijvoorbeeld de middelen een paar uur na elkaar in te nemen kan een probleem zijn opgelost. Natuurlijk moet u zelf ook opletten. Bewaar de middelen bij kamertemperatuur in een droge ruimte, tenzij anders staat aangegeven. Na de houdbaarheidsdatum kan de hoeveelheid werkzame stof afnemen. Dan kan het middel iets minder werken, maar wellicht belangrijker is dat er dan ook afbraakstoffen ontstaan, die mogelijk schadelijk kunnen zijn. Kijkt u dus goed of het middel binnen de houdbaarheidstermijn valt en gebruikt u het middel volgens de aanwijzingen op het etiket. In de apotheek letten we extra op als u een middel voor het eerst krijgt. We controleren extra de dosering, de eventuele

wisselwerking met andere middelen die u gebruikt of met een ziektebeeld dat bij ons bekend is. Als we weten welke zelfzorgmiddelen u gebruikt, controleren we ook of die samen kunnen met uw geneesmiddelen. Dat kan overigens vaker niet dan u denkt. Een in vele ogen simpele pijnstiller als ibuprofen kan in sommige gevallen ernstige risico’s met zich meebrengen. Sint Janskruid is ook een berucht middel, dat vaak een wisselwerking heeft met andere middelen. Het is ook belangrijk dat we sommige labwaarden controleren. We vragen deze op bij uw voorschrijver. Vaak is bijvoorbeeld bij het minder functioneren van de nier een aanpassing van de dosering nodig. Daarnaast is het belangrijk dat we ook op termijn uw medicatie samen met uw arts regelmatig tegen het licht houden. Immers: u verandert ook. We proberen dus zo zorgvuldig als mogelijk om te gaan met alle aspecten die met uw geneesmiddelen samenhangen. Maar hoe zit het dan met die steeds veranderende middelen? Dan is het weer een geel rond tabletje, dan een wit ovaaltje. Klopt het dan nog wel? Ik denk persoonlijk dat dit een zeer lastig onderwerp is. Het is namelijk heel begrijpelijk dat u soms twijfelt aan de juistheid van een middel. Ook in familiekring maak ik het mee en zelfs met uitleg blijft het moeilijk. Bedenkt u het volgende: als een geneesmiddel wordt ontdekt of uitgevonden, dan doen de fabrikanten allerlei onderzoek met het middel. De fabrikant doet deze onderzoeken met de zogenaamde werkzame stof. Als het middel uiteindelijk op de markt komt geeft de fabrikant het een mooie naam. Die naam is vaak in andere landen anders, omdat daar de Nederlandse naam niet goed klinkt of andersom. Zolang alleen het middel met de

Nederlandse naam er is blijft alles zoals het is. Soms is het in Nederland niet of moeilijker verkrijgbaar. Er wordt dan origineel uit het buitenland afgeleverd. Dit is dus origineel, maar soms wel met een Spaanse of Griekse of … naam. Na ongeveer tien jaar verloopt het patent van de fabrikant en heeft de fabrikant de kans gehad om het geld terug te verdienen voor het onderzoek. Na die tien jaar mogen ook andere fabrikanten een middel maken, we spreken dan van het ‘generieke’ middel: alleen de werkzame stofnaam staat op het doosje. Heel soms is er een honderd procent gelijk generiek, maar meestal is er net een hulpstofje anders. Elke generieke fabrikant moet gelijke werking van de werkzame stof aantonen. De afgifte kan door de hulpstoffen anders zijn, maar de werking moet gelijk zijn. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen ziet hier streng op toe en u kunt deze middelen dan ook veilig gebruiken. Vervelend is daarnaast natuurlijk wel, dat sommige verzekeraars per drie of meer maanden een ander preferent merk aanwijzen, waardoor u soms vaker een ander merk krijgt. Soms krijgt de apotheek van uw zorgverzekeraar slechts de laagste prijs in de markt vergoed, waardoor de apotheek van merk wisselt. Met name de laatste twee redenen maken het voor u niet makkelijker. Het is belangrijk om vanaf het begin dat u een middel gaat gebruiken, goed in de gaten houdt wat de stofnaam is: de werkzame stof. Die staat altijd op het doosje vermeldt en ook in de bijsluiter. En de naam zegt het al: de werkzame stof is de stof die het werk doet in uw lichaam.

Mocht u vragen hebben over uw medicijnen, maak dan gerust een afspraak met uw apotheker.

Boudewijn v.d. Aarsen, apotheker.


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

5

22 oktober 2013

Mediq apotheek Haringvliet Antoon Coolenstraat 112, 3245MC, Sommelsdijk Tel. 0187-487277

Mediq apotheek Dirksland Achterdorp 1 (vanaf 4 nov 2013) 3247 BA, Dirksland Tel. 0187-601580

Mediq apotheken Dirksland en Haringvliet besteden extra zorg aan ‘suikerziekte’. Diabetes (‘suikerziekte’) komt steeds vaker voor. Er is een groot aantal mensen dat al diabetes heeft, zonder dat te weten. Hoe eerder de ziekte bekend is, hoe beter de gevolgen onder controle gehouden kunnen worden. Daarom organiseren we prikdagen, waarop u zonder afspraak en gratis uw bloedsuiker kunt laten meten. Bent u wat kilo’s te zwaar, plast en drinkt u veel, dan zou dat een aanwijzing kunnen zijn. Op 28 november is tevens een diëtiste aanwezig in Mediq apotheek Haringvliet. Bent u al diabetespatiënt en heeft u bloedsuikermeter? Voor onze klanten organiseren wij een dag waarop wij uw meter controleren ten opzichte van een geijkte meter. Op die manier bent u er zeker van dat uw meter goed werkt. Om voldoende tijd vrij te maken, vragen wij u wel om hiervoor bij uw apotheek een afspraak te maken.

Testdagen: Mediq apotheek Haringvliet Mediq apotheek Dirksland

: Maandag 4 november 2013 : Donderdag 14 november 2013

Metercontroledag (op afspraak): Mediq apotheek Haringvliet : Donderdag 28 november 2013 Mediq apotheek Dirksland : Maandag 18 november 2013

Natuurlijk, een netwerkcoach!

Mensen hebben een netwerk nodig. Met een goed sociaal netwerk leven we gezonder, bereiken we meer en oordelen we positiever over ons leven. Mensen die kwetsbaar zijn of in een kwetsbare situatie verkeren, kunnen de steun van bekenden en vrienden goed gebruiken: praktische- en emotionele steun. Helaas brokkelt het sociale netwerk van mensen in kwetsbare situaties vaak geleidelijk af en meestal ondernemen ze weinig om dit tegen te gaan. Om deze mensen te steunen bij het aangaan van nieuwe contacten is Stichting Fier in september een pilot gestart om vrijwilligers te trainen tot netwerkcoach. De coaches gaan gedurende 6 maanden met de deelnemers aan de slag aan de hand van een stappenplan. De coaches zijn niet uit op grote succes-

sen. Het komt aan op het creëren van positieve ervaringen van waaruit waardevolle contacten kunnen ontstaan. Een netwerkcoach kan ingezet worden bij: mantelzorgers, sociaal geïsoleerde ouderen, mensen met een psychiatrische achtergrond, mensen met een langdurige ziekte of handicap of mensen die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Mocht u interesse hebben in de opleiding tot coach of begeleid willen worden bij het aangaan van nieuwe contacten, neem dan contact op met Stichting Fier tel. 0187 641344 of e-mail: c.vermeulen@fiergo.nl

Zeven van de tien coaches die in september gestart zijn met de training.


6

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Dagtochten winter 2013 - 2014 Boeken kan via de website: www.nmijnders.nl of telefonisch: 0187-601077 Krea Doe Beurs Jaarbeurs Utrecht

1 november 2013 Wat is GELTEX®? Wat is GELTEX®?Vrijdag Prijs incl. entree € 37,00 p.p. Wat is GELTEX®? Wat is GELTEX®?Margriet Winterfair Jaarbeurs Utrecht GELTEX® inside is een fusie van gel GELTEX® inside is een fusie van gel en luchtdoorlatend materiaal. en luchtdoorlatend materiaal. GELTEX® inside is een fusie van gel GELTEX® inside is een fusie van gel en luchtdoorlatend materiaal. en luchtdoorlatend materiaal.

Vrijdag 15 november 2013 Prijs incl. entree & diner € 52,00 p.p.

Hiervoor zorgtHiervoor GELTEX®zorgt inside: GELTEX® inside:

Margriet Winterfair Jaarbeurs Utrecht Nooit te warm of te koud, altijd ideale Nooit te het warm of te koud, altijd het ideale Hiervoor zorgtHiervoor GELTEX® inside: zorgt GELTEX® inside: slaapklimaat Dinsdag 19 november 2013 slaapklimaat Prijs incl. entree € 36,00 p.p. Nooit te warm of te koud, altijd ideale Nooit tehet warm of te koud, altijd het ideale Zwevend ligcomfort zonder drukpunten Zwevend ligcomfort zonder drukpunten slaapklimaat slaapklimaat Ergonomisch correcte ondersteuning Ergonomisch correcte ondersteuning Country & Christmas Fair Haarzuilens Zwevend ligcomfort zonder drukpunten Zwevend ligcomfort zonder drukpunten Zaterdag 23 november 2013 Prijs incl. entree € 36,00 p.p.

*GELTEX® inside Tevredenheidsgarantie: omruiling binnen de 90 dagen na levering.mogelijk binnen de 90 dagen na levering. *GELTEX®mogelijk inside Tevredenheidsgarantie: omruiling

Ergonomisch correcte ondersteuning Ergonomisch correcte ondersteuning

*GELTEX® inside Tevredenheidsgarantie: omruiling mogelijk binnen de 90 dagen na omruiling levering. mogelijk binnen de 90 dagen na levering. *GELTEX® inside Tevredenheidsgarantie:

Shoppen in Amsterdam, voor Sinterklaas of Kerst Zaterdag 30 november 2013 Prijs € 28,00 p.p. Kerstmarkt CentrO Oberhausen, Duitsland Zaterdag 7 december 2013 Prijs € 36,00 p.p.

Meer informatie: www.geltexinside.nl

PUZZEL

Kerst in Antwerpen, België Zaterdag 14 december 2013 Prijs € 28,00 p.p. Kerstmarkt Aken, Duitsland Zaterdag 21 december 2013 Prijs € 36,00 p.p. Kerstconcert Deo Cantemus De Doelen Rotterdam Zaterdag 21 december 2013 Prijs incl. entree, koffie / thee € 40,00 p.p. Winter Efteling Kaatsheuvel Zaterdag 28 december 2013 Prijs incl. entree € 55,00 p.p. Huishoudbeurs / 9-maandenbeurs te RAI Amsterdam Donderdag 20 februari 2014 Prijs incl. entree & diner € 53,00 p.p.

Meer informatie: www.geltexinside.nl

Meer informatie: www.geltexinside.nl

Meer informatie: www.geltexinside.nl

2

3

1

░ ░

4 ░

6

7

5

░ ░

8 9 ░

10

11

12

14

░ ░

13

░ ░ ░

15 ░

Winterse stamppot rondvaart over de Linge Donderdag 12 december 2013 Prijs incl. arrangement € 55,00 p.p.

16

1. Voornaam burgemeester Goeree-Overflakkee 2. Belangrijk persoon in college B&W 3. Enige echte stad op het eiland 4. Dorp met leeg gemeentehuis 5. Hoog water 6. Gerenoveerd gebouw in Middelharnis 7. De Gooye en het Zuiderdiep 8. Medicijnenwinkel

9. Staat Beatrix straks niet meer op 10. Hoorde vroeger bij Zeeland 11. Klein kind 12. 100 centimeter 13. Welzijnsorganisatie op Goeree-Overflakkee 14. Geitendorp 15. Verenigingsgebouw in Oude-Tonge 16. Niet blij

Als u alles heeft ingevuld leest u in een van de kolommen een zin. Stuur die naar: Stichting Fier, Bernhardstraat 35, 3255 BB Oude-Tonge of mailen naar: m.walter@fiergo.nl Onder de juiste inzendingen worden 3 prijzen getrokken.

Overbruggingsuitkering AOW-pensioen-gat De geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd kan een tijdelijke vermindering van uw inkomen tot gevolg hebben voordat uw AOW-pensioen ingaat. Dat kan als een VUT-regeling wordt beëindigd, of een regeling tijdelijk lager wordt in de maand dat u 65 jaar wordt of de eerste dag van de maand na uw 65e verjaardag. Er zijn voorwaarden verbonden aan de overbruggingsuitkering, zoals de hoogte van uw inkomen in de maand voor uw 65e verjaardag, de hoogte van uw vermogen en de soort regeling waarvan u gebruik maakte. De hoogte van de uitkering is op bijstandsniveau, waarbij andere inkomsten geheel of gedeeltelijk kunnen worden verrekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is belast met de uitvoering van de overbruggingsuitkering. Zij sturen u vanaf 1 oktober een bericht als u mogelijk aan de voorwaarden voldoet. De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013. Voor verdere informatie kunt u de website raadplegen: www.svb.nl, of bellen met SVB: 076 - 54 85 010


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Zorg en hulp regelen we snel en goed, samen met u en uw omgeving

22 oktober 2013

7

PERSBERICHT

nodig? U staat er niet alleen voor. pen bij ziekte en herstel en bij iPad voor klanten van en fit blijven. Careyn Zorg Thuis nen de wijk en hebben contact met alle en en andere zorg- en hulpverleners. Vanaf 1 mei kunnen klanten van Careyn Zorg Thuis op Goeree-Overflakkee en in de Hoekse Waard een iPad te leen krijgen. wachttijd, want wij indiceren zelf. Careyn vindt het belangrijk dat klanten Er is in Nederland al veel ervaring op- Nog geen thuiszorg van Careyn n team van vaste medewerkers. gedaan met zorgcontact en begeleiding maar wel interesse? zelf de regie over hun leven houden. Naast onze vertrouwde thuiszorg met via een beeldscherm. Na een periode Neem contact op met het Careyn wijkn overleg met u en samen met uw omgeving. persoonlijke verpleging en verzorging van gewenning blijken klanten heel blij team in de buurt of bel met Careyn rekenen op professionele zorg van goede kwaliteit. gebruiken we ook de mogelijkheden te zijn met deze vorm van begeleiding, Klantenservice 088 123 99 88. van nieuwe middelen zoals een iPad om onze klanten thuis extra ondersteuning en begeleiding te bieden.

die wordt geboden in combinatie met zorg aan huis. Gebruikers van beeldzorg ervaren het contact als intensief en betrokken.

t wijkteam van Careyn. We helpen u snel en goed.

Ouddorp

Klanten van Careyn Zorg Thuis krijgen de mogelijkheid om via de iPad vaker zorgcontact te hebben met hun zorgverlener. Waardoor we sneller vragen kunnen beantwoorden en mensen gerust kunnen stellen. Bij het gebruik van zelfmedicatie, bijvoorbeeld het spuiten van insuline, dan kan onze verpleegkundige meekijken en zo nodig advies geven.

Stellendam

Careyn Middelharnis

06-53738952 06-51262149

leen.

06-51246808

Sommelsdijk

Dirksland

Interesse in de combinatie persoonlijke zorg thuis met iPad? Vraag onze medewerker of de wijkverpleegkundige van uw wijkteam naar de voorwaarden. Klanten van Careyn Zorg Thuis krijgen de iPad in bruik-

06-51640437 Careyn Goeree Overflakke Overflakkee 06-10920168

Goeree

Oostflakkee

06-53931852

Oude Tonge, Nieuwe Tonge

06-13360696

kantoor Middelharnis

0187-488080 Zorg en hulp regelen we snel en goed, samen met u en uw omgeving

Zorg thuis nodig? U staat er niet alleen voor. • Wij helpen bij ziekte en herstel en bij gezond en fit blijven. • Wij kennen de wijk en hebben contact met alle huisartsen en andere zorg- en hulpverleners. • Zonder wachttijd, want wij indiceren zelf. • Met een team van vaste medewerkers. • Altijd in overleg met u en samen met uw omgeving. • U kunt rekenen op professionele zorg van goede kwaliteit. Bel met het wijkteam van Careyn. We helpen u snel en goed.

• Team Ouddorp

06-53738952

• Team Stellendam

06-51262149

Zorg en hulp regelen we

snel en goed, samen met www.careyn.nl en uw omgeving

Zorg thuis nodig? U staat er niet alleen voor. • Wij helpen bij ziekte en herstel en bij gezond en fit blijven. • Wij kennen de wijk en hebben contact met alle huisartsen en andere zorg- en hulpverleners. • Zonder wachttijd, want wij indiceren zelf. • Met een team van vaste medewerkers. • Altijd in overleg met u en samen met uw omgeving. • U kunt rekenen op professionele zorg van goede kwaliteit. Bel met het wijkteam van Careyn. We helpen u snel en goed.

• Team Ouddorp

06-53738952

• Team Stellendam

06-51262149

• Team Sommelsdijk

06-51246808

• Team Dirksland

06-51640437

• Team Middelharnis

06-10920168

• Team Oostflakkee

06-53931852

• Team Oude Tonge, Nieuwe Tonge

06-13360696

• Regiokantoor Middelharnis

0187-488080

www.careyn


8

ADVERTORIAL

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

30 november 2012 van 19.00 tot 22.00 uur Meidl toont herkomst van iedere schoen Al meer dan 300 jaar maakt het Duitse Meindl kwaliteitsschoenen. Het bedrijf ziet het maken van schoenen niet als werk maar als een passie. Meindl gaat een stap verder en maakt schoenen met een persoonlijkheid: handgemaakt en met eerlijke grondstoffen. Ieder paar schoenen krijgt in vijf stappen een eigen persoonlijkheid. De eerste stap is de Alpenweide waar de koeien genieten van vers gras. De tweede stap is de boer die zijn koeien tot in de puntjes verzorgd. De derde stap is de looierij waar de koeienhuid wordt bewerkt tot stevig en waterdicht leer. De vierde stap is dat het leer met de hand wordt verwerkt in de fabriek van Meindl. De vijfde stap is het eindresultaat: een paar unieke schoenen met een eigen persoonlijkheid. Opvallend is dat Meindl de herkomst inzichtelijk maakt van elk paar schoenen. Want iedereen kan op de website www.identity-leder.de het unieke serienummer invoeren van zijn/haar paar schoenen. Vervolgens is te zien op welk bedrijf de koe heeft gelopen waarvan de huid is verwerkt tot het leer dat is gebruikt. Op die manier komen schoenen tot leven.

› 20% korting op alles › inpaktafel › schoen zetten

› special guest › exclusieve prijsvraag › en nog veel meer...

?

Vraag er één aan tijdens de VIP-avond en profiteer direct!

FIXET MASTENBROEK Westelijke Achterweg 59-61 3245 BJ Sommelsdijk 0187-482652 www.fixetmastenbroek.nl info@fixetmastenbroek.nl

DA’S

VOOPAS DEE RL!

HET MEEST DESKUNDIG IN DOE-HET-ZELF

Voel je Mooi!

Voel je Fit!

www xet. nl

Voel je Goed!

KENNIS MAKENSlenderen MET EEN GROEIEND TEAM! ReventaCare/

Schoonheidssalon Zonnebank

Cardio

AFHH

Massage

Diplan

Ademhalingstraining

In de maand november gratis proefles slenderen!

Orthomoleculair

restyle style magazine

Haal ‘m gratis o p in onze winkel

64

de échte binnenhuis adviseur

pagina’s met restyle tips & wooninspiratie + 6 voordeelcouponnen

therapie

Welzijn ontmoet gezond zijn!

Home Wij zijn even Sweet buitenshuis Home van 26 februari t/m 3 maart Gedempt Kanaal 105

U kunt ons vinden aan de Oostdijk 1 in Sommelsdijk. www.slenderyougo.nl Voor meer informatie of opgeven neem contact met ons op via 0187 - 47 82 82. www.slenderyougo.nl

Middelharnis Kade 11 - 4703 GA tel. 0165 - 541095 www.gommerenbv.nl

(0187) 482784

Roosendaal www.hetbinnenhuismiddelharnis.nl fax 0165 - 563687 info@gommerenbv.nl


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

9

22 oktober 2013

Veranderingen in het Sociale Domein op Goeree-Overflakkee, wat betekent dit voor u? Misschien heeft u het al gehoord. De verzorgingsstaat is mede door de vergrijzing en de crisis onbetaalbaar geworden. Het kabinet gooit daarom het roer drastisch om. Bepaalde taken en bevoegdheden worden overgeheveld naar de gemeente, omdat die dichter bij de burger staat. Dit noemen we decentralisaties. De gemeente kan daardoor beter op de behoefte van de burger inspelen. Er staat wel tegenover dat de gemeente voor deze extra taken geen extra budget krijgt. Om ervoor te zorgen dat iedereen toch in de gelegenheid wordt gesteld mee te blijven doen aan de samenleving – ondanks eventuele beperkingen – moeten we anders gaan denken en werken.

helpen en waar u professionele hulp bij nodig heeft. Dit is iets wat we samen doen. Blijf ik nog wel recht houden op mijn scootmobiel/traplift? Het gaat niet meer om “recht op”, we kijken samen met u naar het bereiken van resultaat. Wanneer u bijvoorbeeld problemen ondervindt bij het bereiken van de supermarkt gaan we eerst samen onderzoeken wat uw mogelijkheden zijn. Blijkt het dat u dit niet zonder voorziening kan, dan biedt de gemeente ondersteuning.

heeft gedaan gaat u samen met een zorgconsulent het gesprek aan. Door het gesprek met u aan te gaan en hier de tijd voor te nemen hebben we beter zicht op uw werkelijke ondersteuningsvraag. Het is een open gesprek tussen gelijkwaardige gesprekspartners, waarbij we samen met u de mogelijkheden onderzoeken.

De betrouwbaarste auto’s en voor het 2e jaar op rij

Wat moet ik doen als ik vragen heb? U kunt altijd terecht bij het Zorgloket van de afdeling Maatschappelijke Zaken via 140187. Hoewel wij nog niet op alles antwoord zullen hebben, doen wij ons best u zo goed mogelijk te informeren. Maakt u al gebruik van hulp? Dan kunt u uw vraag natuurlijk ook altijd bij de medewerker van de instelling stellen.

“Engine of the Year” Hoe gaat het gesprek? Wanneer u of iemand voor u een zorgvraag

Iedereen heeft het over zelfredzaamheid. Betekent dit dat ik voortaan aan mijn lot Vierovergelaten? het mee met Ford. Nu tot 2.000,- extra inruilpremie! wordt Nee, integendeel. Samen met de gemeente Zorgeloos inruilen wordt nu nog leuker. Dankzij de extra inruilpremie van uw en zorgprofessionals gaat u kijken wat u zelf Ford dealer rijdt u straks in één van onze bekroonde winnaars met de krachtige en nog kunt, waar uw sociale omgeving u bij kan ultrazuinige 1.0 EcoBoost motor. Ga dus snel naar de dealer! U bent van harte welkom.

Ford Fiesta

Ford B-MAX

Normaal vanaf 12.995,-

Normaal vanaf 18.295,-

Inruilpremie 1.000,-

Inruilpremie 1.000,-

Nu vanaf

11.995,-

Nu vanaf

17.295,-

Ook leverbaar met:

14% bijtelling

20% bijtelling

Ford C-MAX Normaal vanaf 21.650,-

Ford Focus De betrouwbaarste auto’s en voor het 2e vanaf jaar op rij Normaal 19.525,-

“Engine of the Year” Inruilpremie 2.000,-

Inruilpremie 2.000,-

Nu vanaf

19.650,-

Nu vanaf

Vier het mee met Ford. Nu tot 2.000,- extra inruilpremie!

17.525,-

Zorgeloos inruilen wordt nu nog leuker. Dankzij de extra inruilpremie van uw Ford dealer rijdt u straks in één van onze bekroonde winnaars met de krachtige en ultrazuinige 1.0 EcoBoost motor. Ga dus snel naar de dealer! U bent van harte welkom.

14% bijtelling De betrouwbaarste auto’s11.995,en voor het 2e 17.295,jaar op rij Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Ook leverbaar met:

20% bijtelling, ook met 7 zitplaatsen

Ford Fiesta

Ford B-MAX

Normaal vanaf 12.995,-

Normaal vanaf 18.295,-

Inruilpremie 1.000,-

Inruilpremie 1.000,-

Nu vanaf

Nu vanaf

“Engine of the Year”

Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoop voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Betrouwbaarste auto’s volgens DEKRA, onafhankelijk onderzoek onder 15 miljoen auto’s: C-MAX Auto van het Jaar, Focus betrouwbaarste compacte auto. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 19,2-23,3; liter/100 km: 4,3-5,1; CO2 g/km: 99-119. Ford C-MAX Ook leverbaar met:

14% bijtelling

20% bijtelling

Ford Iriks

Ford Focus

Normaal vanaf 21.650,-

Normaal vanaf 19.525,-

Inruilpremie 2.000,-

Inruilpremie 2.000,-

Nu vanaf 19.650,17.525,Vier het mee met Ford. Nu tot 2.000,- extra inruilpremie! Nu vanaf

De betrouwbaarste auto’s en voor het 2e jaar op rij

Middelharnis: 0187 - 48 26 44. “Engine of the Year ”

Vier het mee met Ford. Nu tot 2.000,- extra inruilpremie! Zorgeloos inruilen wordt nu nog leuker. Dankzij de extra inruilpremie van uw Ford dealer rijdt u straks in één van onze bekroonde winnaars met de krachtige en ultrazuinige 1.0 EcoBoost motor. Ga dus snel naar de dealer! U bent van harte welkom.

Ford Fiesta

Ford B-MAX

Ook leverbaar met: Zorgeloos inruilen wordt nu nog leuker. Dankzij de extra inruilpremie van uw 14% bijtelling Ford dealer rijdt u straks in één van onze bekroonde winnaars met de krachtige en 1.0 EcoBoost motor. Ga dus naar de dealer! U bent van harte welkom. Alle bedragen ultrazuinige in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij snel anders aangegeven.

20% bijtelling, ook met 7 zitplaatsen

Wijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en verkoop voorwaarden ford.nl. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Betrouwbaarste auto’s volgens DEKRA, onafhankelijk onderzoek onder 15 miljoen auto’s: C-MAX Auto van het Jaar, Focus betrouwbaarste compacte auto. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 19,2-23,3; liter/100 km: 4,3-5,1; CO2 g/km: 99-119.

Steenbergen: Ford0167 Iriks- 56 66 62. Ford Fiesta

Ford B-MAX

Normaal vanaf 12.995,-

Normaal vanaf 18.295,-

Inruilpremie 1.000,-

Middelharnis: 0187 - 48 26 44. Nu vanaf

Steenbergen: 0167 - 56 66 62.

11.995,-

Ook leverbaar met:

14% bijtelling

20% bijtelling

Inruilpremie 1.000,-

Nu vanaf

17.295


10

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

HAMEETEMAN MAKELAARDIJ

OUDDORP

OUDDORP

€ 399.000,-

€ 298.000,-

K.K.

K.K.

SPRINGERT 3A

BROEKWEG 31

Ca. 335 m2 perceel

Ca. 369 m2 perceel

Halfvrijstaande woning

Vrijstaande woning

3 slaapkamers

4 slaapkamers

Inruil met vrijstaande woning in buitengebied mogelijk

NU IN PRIJS VERLAAGD!

VERKOOPPLANNEN?

SCAN

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN VRIJBLIJVEND VERKOOPADVIES

DEZE QR-CODE

EN VOLG ONS

AANBOD

OUDDORP

STELLENDAM

€ 289.000,-

OUDDORP

€ 325.000,-

K.K.

€ 239.000,-

K.K.

OOSTERWEG 49

K.K.

DREEF 13

HAZERSWEG 9

Ca. 880 m2 perceel

Ca. 230 m2 perceel

Ca. 667 m2 perceel

Eigen grond

2 onder 1 kapwoning

Halfvrijstaande woning

Prachtige locatie op wandelafstand van het strand

Zeer verzorgde voor- en achtertuin

5 slaapkamers

2 slaapkamers

3 slaapkamers

NU IN PRIJS VERLAAGD!

TEL: 0187.68.44.07

WWW.HAMEETEMANMAKELAARDIJ.NL


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

11

22 oktober 2013

Fietsen: zeker iets voor senioren!

Wie een daagje ouder wordt, weet ‘t: wanneer je dagelijks niet voldoende lichaamsbeweging hebt, krijg je stramme en soms pijnlijke ledematen. Fietsen is daar een goede remedie tegen. Zeker vandaag de dag, met een ruime keuzemogelijkheid aan e-bikes, die een aangename trapondersteuning bieden. Eén van onze bejaarde lezers, die liever anoniem wil blijven, maakt al jarenlang flinke fietstochten, samen met z’n vrouw, en vertelt iets over hun fietservaringen. Tekst en foto’s: Hans Villerius “Dit jaar hadden we weer afgesproken. Een midweek fietsen in Brabant. Het was die week mooi weer, bij de VVV kochten we een fietsknooppuntenkaart, we boekten een hotel in Reusel, en met onze elektrische fietsen ging het allemaal voor de wind.” Met tochten langs Bladel, over de Peelse heide en richting het Belgische Postel – met een prachtige abdij met kruidentuin en restaurantvoorziening – presenteerde het Brabantse land zich in al zijn schoonheid aan onze fietsende eilandbewoners. “Onderweg kwamen we een schaapherder met 300 schapen tegen. We zijn afgestapt om te zien hoe herder en herdershond de schapen bij elkaar hielden”. Twee keer tij-

Landgoed ‘De Utrecht’, een prachtig gebied van bossen, vennen en mooie fietspaden.

dens deze midweek zijn ze naar landgoed ‘De Utrecht’ gefietst. “Een prachtig gebied van bossen, vennen en mooie fietspaden. Ook de omliggende plaatsjes als Netersel, Hoge Mierde en Lage Mierde zijn mooi om doorheen te fietsen. Middenin het bosgebied ligt een oude boerderij met bijgebouwen, omgebouwd tot

restaurant, speciaal voor fietsers. Hier gebruikten we een keer de lunch. Kwaliteit en vlotte bediening waren prima geregeld!” Aan het eind van de week was het weer inpakken geblazen. “Fietsen op de fietsendrager achterop de auto, en weer richting het eiland. Vermoeid maar voldaan, kwamen we weer thuis!”

Ook in barre tijden staan wij voor u klaar…

Nijverheidsweg 5 | 3247 XX Dirksland | 0187 60 17 06 | www.2wielersdirksland.nl


12

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Exposities&Evenementen op Goeree Overflakkee

Ouddorp Elke woensdag vanaf 14.00 uur in de Dorpstienden soos. Elke woensdag vanaf 13.00 uur en tijdens de soos om 14.00 uur Koersballen in de Dorpstienden. Thema middagen 23 oktober - herfststukje 30 oktober - bingo 13 november - infomiddag Rabobank 20 november - voorstelling 4 december - sinterklaas 18 december - kerststukje maken 22 januari - poters eten 5 februari - bowlen 12 februari - natuurfilm 26 februari - snert eten

Nieuwe Tonge Dorpshuis Open huis

Ouderen krijgen een kopje koffie en een maaltijd. Tevens worden er spelletjes gedaan of geknutseld. Tijdstip: Woensdagmorgen Maaltijd met bingo

Tijdstip:

1 keer per maand op donderdag

MBvO-gymnastiek

Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke maandagmiddag

Middelharnis

Ouderenwerk Wijkcentrum Kaarten, biljarten, spelletjes of gewoon een kopje koffie drinken voor 55 plussers Tijdstip: Elke maandagmiddag, van 13.00 - 16.30 uur. woensdag en vrijdag de gehele dag van 9.00 tot 16.30 uur Open huis Gelegenheid tot ontmoeting, gezelligheid, een gesprek of een spelletje. Op dinsdag een heerlijke kom soep en op donderdag patat. Tijdstip: Wekelijks op dinsdagen donderdagmorgen

Bingoavond Tijdstip: 1x per 2 maanden Kosten: € 7,00 (1 boekje) extra ronde en vluggertje elk € 1,00 Bingomiddag Tijdstip: 1x per 2 maanden Kosten: € 4,50 (1 boekje) extra ronde € 1,00 en een verloting € 2,50 Kaarttoernooi Tijdstip: 1x per 2 maanden Kosten: € 2,50 en een verloting € 2,50 Gezamenlijke maaltijden Tijdstip: In de wintermaanden elke eerste donderdag van de maand Weekend spelavond Een spelletje rummicub spelen Tijdstip: Zaterdagavond vanaf 19.30 uur Kosten: € 1,30 Creatieve vaardigheden Onder leiding van een deskundige docente wordt u begeleid bij het maken van de meest veelzijdige werkstukken. Tijdstip: Elke woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur Kosten: € 3,Crea-ochtend Gezellig creatief bezig zijn met aansluitend de mogelijkheid een patatje te eten. Tijdstip: Donderdagmorgen MBvO-gymnastiek Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 13.30 - 14.15 uur MBvO-volksdansen De danslessen worden gegeven op folkloristische en eigentijdse muziek. Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 14.30 - 15.30 uur

Koersbal volwassenen Tijdstip: Elke maandagavond van 19.30 - 22.30 uur

Stijldansen ’t Scharrelaertje Tijdstip: Eens per 14 dagen op vrijdagavond vanaf 20.00 uur Dansavond Tijdstip: Zaterdag 26 oktober aanvang 20.00 uur met optreden van Rhythm and Voice

Stad aan ’t Haringvliet Het Trefpunt

Creatieve vaardigheden Door een deskundige docente wordt u begeleid bij het maken van de meest veelzijdige werkstukken. Tijdstip: Wekelijks op maandagmiddag 14.00 - 16.00 uur MBvO-gymnastiek Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke maandagmiddag MBvO-volksdansen De danslessen worden gegeven op folkloristische en eigentijdse muziek. Tijdstip: Elke maandagmiddag

Stellendam Haegse Huus

Activiteiten plaatselijke commissie 55 plussers Aanvang: 14.00 uur Data 2013 7 november - erwtensoep met foto quiz 21 november - bingo 10 december - kerstmiddag Data 2014 9 januari - nieuwjaarsreceptie 6 februari - knutselen 27 februari - stamppot maaltijd Bingo Tijdstip:

Wekelijks op de woensdagmiddag 14.00 - 16.30 uur

Bingo bejaardencentrum Tijdstip: Wekelijks dinsdagavond 19.00 - 21.30 uur Plaats: zaaltje Korenbloempad Contactpersoon: mw. J. Heerschap, tel. (0187) 49 21 09

Oude-Tonge Kantklossen voor volwassenen Tijdstip: Woensdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur om de 14 dagen Data: 2013: 30-10, 13-11, 27-11, 11-12 2014: 8-1, 22-1, 5-2, 19-2 Creatieve middag Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur. Workshop bloemschikken thema “kerst” Tijdstip: Donderdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur Datum: 12 december 2013 Breicafé “Steek It Easy” De gezelligheid maak je met elkaar. De inspiratie krijg je van elkaar. Je neemt je eigen spullen mee, waarmee je zelf aan de slag gaat. Een ervaren handwerkspecialiste is aanwezig en wil je ten allen tijde bijstaan met raad en daad en natuurlijk steek je ook dingen van elkaar op! Tijdstip: Woensdag van 19.30 tot 21.30 uur Data: 2013: 13-11, 11-12 2014: 8-1, 12-2 Kosten: € 1,Kaarten, biljarten, spelletjes of gewoon een kopje koffie drinken voor 55 plussers Tijdstip: Elke maandag- dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur. Kosten: € 1,Gezellige kaartmiddag van de SWO voor volwassenen Tijdstip: Om de 2 maanden van 13.30 - 16.00 uur Data: 2013: 11-11 2014: 13-1 Kosten: € 3,50 inclusief koffie Activiteiten plaatselijke commissie 55 plussers Aanvang: 14.00 uur Data 2013 23 oktober - mosselen 20 november - sint 13 december - kerst


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

13

22 oktober 2013

Activiteiten voor 55 plussers op Goeree-Overflakkee

Data 2014 15 januari - bingo 19 februari - poters Activiteiten Zonnebloem bingo Tijdstip: Woensdagmiddag Data: 5 februari 2014 Zangkoor volwassenen “Animato” Tijdstip: Elke maandagmorgen van 10.00 - 12.00 uur Kosten: € 11,- per maand Koersbal volwassenen (Koersbalclub ‘De Kromme Bal’) Tijdstip: Elke vrijdagmorgen van 9.00 - 11.00 uur Kosten: € 6,00 per maand MBvO-gymnastiek Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 15.45 - 16.30 uur Kosten: € 30,00 per kwartaal, € 11,- per maand. MBvO-volksdansen De danslessen worden gegeven op folkloristische en eigentijdse muziek. Tijdstip: Elke dinsdagmorgen van 9.45 - 10.30 uur Kosten: € 8,00 per maand

Achthuizen

’t Zaaltje, Pastoor van Luenenstraat 20 Handwerken 55 plussers Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur Kosten: € 1,00 Creatief en handwerken 55 plussers Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 13.00 - 15.00 uur. Plaats: ’t Buurthuus, Kloosterstraat 10 Kosten: € 1,00 per keer Informatie: Corrie Winkels, tel. (0187) 63 12 54 Kaarten, spelletjes of gewoon een kopje koffie drinken 55 plussers Tijdstip: Maandag- woensdagen vrijdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur Kosten: € 1,00

Wedstrijdkaarten voor volwassenen, waar u kunt jokeren of klaverjassen. Tijdstip: Elke 1e maandag van de maand, aanvang 13.30 uur Data: 2013: 4-11, 2-12 2014: 6-1, 3-2 Kosten: € 4,00

Kaarten, biljarten, spelletjes of gewoon een kopje koffie drinken 55 plussers. Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 13.00 - 16.00 uur, Start: Vanaf 3-9 Kosten: € 1,30

Gezellige kaartmiddag van de SWO voor volwassenen, waar u kunt jokeren of klaverjassen. Tijdstip: Om de 2 maanden op maandagmiddag, Aanvang: 13.30 uur Data: 2013: 9-12 2014: 10-2 Kosten: € 3,50

Maaltijd en bingo voor 55 plussers Tijdstip: Aanvang bingo 14.00 uur, Aanvang maaltijd: 17.00 uur. Datum: 14 november 2013 Kosten: Bingo € 3,50 en maaltijd € 7,50. Bingo en maaltijd samen € 10,00.

Wedstrijd sjoelen 55 plussers Tijdstip: Maandelijks op maandagmiddag, aanvang 13.30 uur Data: 2013: 28-10, 25-11, 30-12 2014: 27-1, 24-2 Kosten: € 4,00 Bingo 55 plussers Tijdstip: Maandelijks op woensdagmiddag, aanvang 13.30 uur Data: 2013: 13-11, 11-12 2014: 15-1, 12-2 Kosten: € 4,00 MBvO-Gymnastiek Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke donderdagmorgen van 9.15 - 10.00 uur Kosten: € 30,00 per kwartaal

Den Bommel,

Bommelstee, Schaapsweg 34 Creatief volwassenen Tijdstip: Om de 14 dagen donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur Data: 2013: 24-10, 7-11, 21-11, 5-12, 19-12 2014: 2-1, 16-1, 30-1, 13-2, 27-2 Kosten: € 1,50 Breicafé Tijdstip: Maandelijks op woensdagavond van 19.30 - 22.00 uur Data: 2013: 20-11 2014: 29-1, 26-2 Kosten: € 1,50

Kerstmaaltijd en bingo voor 55 plussers Tijdstip: Woensdagmiddag 13.30 uur Aanvang bingo: 17.00 uur Datum: 18 december 2013 Kosten: Bingo € 3,50 en maaltijd € 7,50. Bingo en maaltijd samen € 10,00 Bingo 55 plussers Tijdstip: Woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur Zaal open 13.30 uur. Data: 2014: 29-1, 26-2 Kaartavonden volwassenen Tijdstip: Om de 14 dagen woensdagavond van 19.00 - 22.00 uur Data: 2013: 30-10, 13-11, 27-11, 11-12 2014: 8-1, 22-1, 5-2, 19-2 Kosten: € 1,50 Yoga Tijdstip: Kosten:

Maandagmiddag van 13.45 - 14.45 uur € 47,50 voor 10 lessen

Kaarten, biljarten of gewoon een kopje koffie drinken 55 plussers. Tijdstip: Elke dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur Kosten: € 1,20 Grote bingo voor alle 50 plussers van Oostflakkee Tijdstip: Vrijdagmiddag om 14.00 uur Datum: 28 februari 2014 Kosten: € 4,00- 1 boekje € 7,00 2 boekjes, tevens wordt er een verloting gehouden. Potermaaltijd voor 50 plussers Tijdstip: Vrijdag om 17.00 uur Datum: 2013: 8-11 2014: 7-2 Kosten: € 12,00 Soep + sinterklaasbingo voor 50 plussers Tijdstip: Vrijdag om 15.30 uur Datum: 29 november 2013 Kosten: € 12,00 Kerstmaaltijd + kerstviering voor 50 plussers Tijdstip: Vrijdag om 15.30 uur kerstverhaal, 17.00 uur eten en vanaf 19.00 uur zang Datum 20 december 2013 Kosten: € 15,00 Koersbal volwassenen Tijdstip: Elke donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur Kosten: € 4,00 per maand MBvO-gymnastiek Bewegen in uw eigen tempo en binnen uw mogelijkheden. Tijdstip: Elke maandagmorgen van 9.15 - 10.00 uur Kosten: € 30,00 per kwartaal of € 11,- per maand

Ooltgensplaat

Goedereede

Creatieve en veelzijdige handwerkclub voor 55 plussers. Tijdstip: Elke dinsdagmiddag van 13.30 - 16.00 uur Kosten: € 1,70 per keer

Gym voor ouderen In het fitness-centrum, o.l.v. een fysiotherapeut Tijdstip: Donderdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur wekelijks Plaats: Therapie- en Bewegingscentrum, Charbonstraat 11 te Goedereede Organisatie: Therapie- en Bewegingscentrum Goeree, tel. (0187) 49 85 55

Multi-Functioneel Centrum Weesmolenstraat 12


14

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Ook na je arbeidzame leven je handigheid blijven gebruiken! Niet meer aan het arbeidsproces deelnemen, maar wél de handigheid en het technisch inzicht uit die tijd optimaal blijven benutten. Zo zou je Dingeman Hoogmoed uit Middelharnis kunnen typeren. Tekst en foto’s: Hans Villerius Drieëntwintig jaar geleden kreeg hij gratis een Chevrolet Camaro in handen. “Zo verschrikkelijk rot! Grijperrijp! In de kofferbak kon je haaien kweken, zo vol water stond die”. Of Dingeman daar nog wat van te maken wist, zo kreeg hij

Ook een authentieke bioscoopfilmprojector werd door Dingeman compleet gereviseerd.

de vraag. Speciale voorwerpen restaureren, zeker die waardoor hij bekoord raakt, is helemaal zijn ding. Zo maakte hij een authentieke biljarttafel weer als nieuw. En een bioscoopfilmprojector. Unieke exemplaren. En ook die Camaro uit 1978. Hij begon eraan. “Voor geen mens was er meer wat mee te beginnen. Maar juist dan voor mij wel… Ik heb alleen wel gezegd: ik doe zoiets maar één keer!” Tweeënhalf jaar lang duurde die ene keer. En álles, behalve de achteras ophangen, deed ‘ie zelf, helemaal in z’n eentje, gebruikmakend van een Amerikaans autorestauratie handboek dat helemaal over zíjn Camaro handelt. “Voor zo’n project is geduld veel belangrijker dan geld en het eist een enorme psychische kracht van je: 4,8 van de 5 liter bloed die je hebt pomp je erin! Een paar keer heb ik er wel even afstand van genomen.” Maar de “Sjeef” werd als herboren. Acht

Dingeman Hoogmoed en zijn Chevrolet Camaro.

jaar geleden heeft Dingeman er een andere motor in gehangen. Er veel mee rijden doet hij niet. De slee kost ‘m daarom verder niet veel. Alleen tijdens de Diekdagen in Middelharnis of voor een meeting met medeliefhebbers in den lande komt de Chevrolet van stal. En reken maar dat ‘ie dan veel bekijks heeft!

Gestaltnet

Hameeteman bv. voor al uw vervoer, en stipt op tijd!

Praktijk voor Gestalt-therapie

Psychotherapie - Relatietherapie - Mindfulnesstraining - Individuelethe

DE KRACHT IN ......

Jozefdreef 8 3255 AE Oude-Tonge Tel. 0187 - 641606

JEZELF

Al onze behandelingen en trainingen bieden uitkomst bij vele depressieve klachten, traumatische ervaringen en relatieproblemen.

Psychotherapie

Deze effectieve vorm van lichaamsgerichtetherapie gaat uit van de samenhang tussen psyche, emoties en het lichaam. Het bewust worden van bepaalde patronen maakt het mogelijk om keuzes te maken die beter passen bij je situatie van nu. Denken, gevoel en doen komen in balans.

Relatietherapie

In relatietherapie ben je niet individueel in behandeling, maar de relatie is in therapie. Samen wordt gekeken wat er speelt, hoe men met elkaar omgaat en communiceert. D.m.v oefeningen worden vaste patronen doorbroken en contact verbetert.

Mindfulness

Mindfulness is een aandachtstraining die leert rust en helderheid te pakken in jezelf. Door het bewustworden en loslaten van gewoontes en oordelen is het mogelijk om innerlijke kalmte en rust te bereiken hoe moeilijk het leven ook is en kan zijn.

Heeft U een CTW-pas? Laat U op correcte wijze vervoeren door:

info@ taxi-hameeteman.nl www.taxi-hameeteman.nl

Design: Sfa print bv

admin@deeltaxigo.nl www.deeltaxigo.nl

Voor meer informatie: www.gestaltnet.nl Neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. Praktijk voor Gestalt- en Psychotherapie Henk Catsberg . Nieuwstraat 25 . 3243 AN Stad aan ʻt Haringvliet . tel. 0187 - 611680


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

15

22 oktober 2013

(Zorg)woningen straks volledig geautomatiseerd? Het is bekend: Nederland vergrijst. Gevolg is een toenemende vraag naar zorg, terwijl er straks onvoldoende personeel zal zijn om zorg te verlenen. Dat vraagt om een oplossing en de installatiesector vervult hierbij een belangrijke rol. Dankzij de kennis van techniek en de diensten die met behulp hiervan geleverd kunnen worden, kunnen mensen langer op een comfortabele en veilige manier zelfstandig blijven wonen. Het gecombineerd toepassen van nieuwe installatietechnieken en ICT in (zorg)woningen, al of niet tezamen met het integreren van diensten en service van buitenaf, wordt ook wel (zorg)domotica genoemd.

Door Hans Villerius In woonzorgcomplexen worden ICT en domotica tegenwoordig al veelvuldig toegepast om ouderen of mensen met een beperking langer zelfstandig te laten blijven wonen en/of het wooncomfort te vergroten. Maar ook gewone woningen worden meer en meer van domotica voorzien. Centrale bediening van verschillende huishoudelijke apparaten of installaties in huis kan een oplossing bieden voor praktische wensen of problemen. Voor iemand die slecht ter been is, is het bijvoorbeeld fijn als hij niet naar de keuken hoeft te lopen om te controleren of het gas wel is uitgedraaid. Of dat hij niet langs de lichtschakelaars hoeft te lopen vóór het slapen gaan. En als je van huis bent, is het handig dat je niet terug hoeft als je er niet zeker van

bent of je de ramen wel hebt dichtgedaan. Maar ook het alarmeren van thuiszorg, die vervolgens m.b.v. een zgn. ‘druppel’ zelf de voordeur kan openen, het bedienen van de zonwering of van multimediatoepassingen kan tegenwoordig vanaf een centrale plek in huis worden gedaan. Dit door het (draadloos) aansluiten van deze toepassingen op één centraal bedieningspaneel, dat voorzien is van ICT. Dit paneel kan zich aan de muur bevinden of een tv-scherm zijn. Maar ook met een afstandsbediening of met een smartphone kunnen apparaten of installaties worden bediend, zelfs vanuit andere vertrekken dan waar het centrale bedieningspaneel zich bevindt. Voor het toepassen van domotica in de bouw van (zorg)woningen is het wel belangrijk dat hiermee vóór de bouw al reke-

ning wordt gehouden bij het ontwerp van de technische installatie en door een gebouw zo te ontwerpen en te bouwen dat aanpassingen later niet onmogelijk zijn. Op Goeree-Overflakkee wordt domotica al een aantal jaren toegepast bij nieuwbouw van zorgwoningen. En inmiddels ook in seniorenwoningen, die stevig onderhanden worden genomen als er mutaties zijn. De eilandelijke woningcorporaties die hierbij betrokken zijn onderkenden al vroegtijdig de noodzaak ervan, ook al zijn de investeringen momenteel nog kostbaar en zijn systemen nog erg gecompliceerd. Als deze vereenvoudigd werden – bijvoorbeeld tot plug-in systeem, zonder dat er voor iedere dienstverlener een apart onderdeel in het systeem hoeft te komen – zou dit het toepassen van domotica stukken goedkoper maken.


16

22 oktober 2013

Advies over uw vermogen?

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Adri Peekstok. Aangenaam.

Adri Peekstok uw adviseur senioren Ik organiseer jaarlijks een vakantieweek voor ouderen. Daar ligt mijn hart. Daarnaast weet ik alles van vermogensadvies en ik ben een vast aanspreekpunt voor senioren. Neem eens plaats op de oranje stoel. Ik adviseer u graag.

Bel voor een afspraak (0187) 471 471 Samen sterker. Dat is het idee van coรถperatief bankieren.


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

22 oktober 2013

Mensen kunnen niet altijd helpen, een hulphond wel Of je al wat ouder bent of nog jonger: lichamelijke beperkingen kun je allemaal hebben of krijgen. Voor mensen met ernstige beperkingen of andere problemen kan uit soms onverwachte hoek bijzonder veel hulp komen: de hulphond. Door: Hans Villerius Hulphonden worden, na als pup van 7 weken in een gastgezin te zijn geplaatst en hier 12 maanden te zijn ‘opgevoed’, tot hun taak opgeleid bij Hulphond Nederland. Deze traint vier soorten hulphonden. De ADL-hond helpt iemand met een lichamelijke beperking, veelal in een rolstoel, bij allerlei dagelijkse activiteiten. De epilepsiehond signaleert een aankomende epilepsieaanval bij zijn baas, waarschuwt deze, haalt hulp en legt z’n baas in zijligging. De veteranenhond helpt veteranen om te gaan met stress, herkent de eerste verschijnsels van een nachtmerrie, maakt zijn baas wakker en kalmeert deze. De therapiehond helpt kinderen met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen te ontdekken wat het effect is van hun eigen gedrag. Inmiddels zijn 1500 hulphonden opgeleid. De opleidingskosten, € 43.000, worden volledig bijeengebracht uit donaties, zodat Hulphond Nederland cliënten kosteloos een hond ter beschikking kan stellen, terwijl de besparing op zorgkosten kan oplopen tot € 30.000 per jaar. De honden leren tot 70 vaardigheden om mensen met uiteenlopende behoeften te helpen. Zoals bij het aan- en uitkleden, het openen en sluiten van deuren, lades of gordijnen, was in en uit de wasmachine doen, dingen oprapen of aanreiken, betalen bij de kassa, alles geheel gericht op de individuele behoeften. Door deze praktische hulp zorgt de hulphond ervoor dat zijn baas langer zelfstandig kan blijven wonen, meer sociale contacten kan hebben, deel kan nemen aan de maatschappij, en dat gezondheid en welzijn positief worden beïnvloed.

17


18

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

19

22 oktober 2013

Zorg ook ’s winters voor uw tuin! De herfst heeft zich al in alle hevigheid doen gelden, het winterseizoen staat voor de deur. Tijd om uw tuin winterklaar te maken. Hieronder enkele tips.

Door Hans Villerius

Maatschappelijk betrokken handwerken

Door nú uw tuin onderhanden te nemen, doorstaat ze de koude maanden beter, heeft u het komende voorjaar minder werk én u kunt dan rekenen op een uitbundiger plantenbloei. Die bloei bevordert u door nú bomen of struiken een snoeibeurt te geven.

Sommige soorten mag u in het voorjaar niet snoeien omdat de sapstroom dan zo op gang is dat na snoei de boom of struik dood zou ‘bloeden’. Bovendien houdt u door snoeien uw tuin mooi in het gareel. Verder breng je al vroeg in het voorjaar de lente rond uw huis, door de tuin nú te voorzien van de nodige bloembollen, zoals narcissen en tulpen. Doe dit alleen wel als het nog niet vriest. Sommige struiken of planten hebben in de winter bescherming nodig, hetzij tegen vorst, hetzij tegen natte voeten zodat deze tijdens vorst niet bevriezen. Een stevig bladerdek op de grond er rond heen kan heilzaam zijn. Maar ook vorstgevoelige kuipplanten moeten naar binnen, terwijl ook zomerbloeiende bollen uit de grond moeten worden gehaald. Anderzijds is de herfst een goed jaargetijde om uw tuin te beplanten. De grond is nu nog warm van de zomer en vaste planten of struiken kunnen nog vóór de winter wortelen, zodat ze in het voorjaar meteen kunnen uitlopen. Ten slotte: denk om uw gazon. Zolang het

Niek van Hengel en Jip Pulles zijn Granny’s Finest in 2011 als ‘pilot project’ gestart, waarbij jong creatief talent samenwerkt met senioren in de Rotterdamse wijk Ommoord. Ouderen en jongeren werken samen aan het ontwerp en de productie van hand-gebreide mode accessoires zoals mutsen, sjaals, wanten, tassen en stropdassen onder de toepasselijke merknaam ‘Granny’s Finest.’ Met dit initiatief wordt op creatieve wijze de eenzaamheid onder ouderen tegengegaan en wordt een originele springplank geboden aan jong creatief talent. Ieder item draagt een kaartje met persoonlijke boodschap, gedicht of groet van de maker. Bij aankoop wordt de consument gevraagd een kaartje terug te sturen aan de maker om zo interactie tussen maker en koper op te realiseren. De consument koopt een item gemaakt op ambachtelijke wijze van deze tijd en draagt daarnaast nog eens bij aan een betere wereld. De makers kunnen unieke talenten aanwenden en krijgen erkenning en voldoening uit de bedankjes. Daarnaast worden er van de opbrengst gezamenlijk activiteiten ondernomen, iets om naar uit te kijken! Uitvoering De eerste fase van zijn project is een succes. Het project zorgt voor cohesie onder senioren en creatieve interactie tussen verschillende generaties. Er komt steeds meer vraag vanuit zorginstellingen in Nederland en Granny’s Finest heeft een goede start gemaakt met het opbouwen van naamsbekendheid. Graag zouden ze het project zoals in Rotterdam gerealiseerd ook op andere locaties gaan aanbieden. Heeft u ideeën over hoe we dit op Goeree- Overflakkee mogelijk kunnen maken, neemt u dan contact op met Stichting Fier, 0187 483366 e-mail: c.vermeulen@fiergo.nl

gras groeit, maait u het nog, de laatste keer niet te kort. Houd het gazon ‘s winters bladervrij en laat sneeuw er gewoon op liggen.

plannen va.n voor het iner Het is tijd ka ntie zit bijna op Onze va eurt! rb te in w de augustus Vanaf maandag 12 ore!u klaar! vo er we n? we me aa ze st reu lt va t Da UR DU

erte aan!

Vraag vrijblijvend een off

te vinden op Vanaf 1 december zijn wij d. Watertoren 34 te Dirkslan


20

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Thuiszorg bij u in de buurt CuraMare Thuiszorg biedt in alle kernen op Goeree-Overflakkee: • Hulp bij het huishouden • Persoonlijke verzorging • (Gespecialiseerde) verpleging • Maaltijdservice aan huis • Persoonsalarmering • Behandeling thuis We zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar voor acute hulpvragen. Via onze locaties: Ebbe en Vloed (0187) De Goede Ree (0187) De Vliedberg (0187) Geldershof (0187)

64 48 68 60

18 83 55 20

44 00 00 55

Voor informatie: Tijdens kantooruren: (0187) 60 73 00 E-mail: thuiszorg@curamare.nl

CuraMare. Zorg met hart en ziel...


55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

21

22 oktober 2013

Praetje bij een plaetje: De Boomsma’s Als je ouder wordt, ga je meer over vroeger denken. Het is een bekend gezegde, dat in de praktijk nog waar blijkt te zijn ook. Eén van degenen die dat beamen kan, is Joke MijndersMierop. Al sinds haar trouwen, zo’n veertig jaar geleden, woont ze aan de Vissersdijk in Middelharnis. Precies in het huisje waarnaast de Boomsma’s woonden en hun donkere kamer hadden. Hoewel Joke (59) beslist nog niet oud genoemd kan worden, gaan haar gedachten dikwijls terug naar de tijd waarin de bekende Middelharnisse tweelingbroers Han en Rien Boomsma naast haar en haar gezin woonden. Dikwijls kwamen ze bij Lau en Joke over de vloer en heel veel hebben ze voor de broers gedaan. De herinneringen zijn dan ook vele…

Door Hans Villerius Joke doet de achterdeur van haar woning open en wijst naar rechts. “Hier stond vroeger een schutting, daarachter hadden de Boomsma’s hun doka. Nadat Rien als laatste van de tweeling overleden was, bleek hij deze ruimte aan ons vermaakt te hebben. Nu hebben wij ’t als schuurruimte in gebruik, maar hier liggen natuurlijk talloze herinneringen aan hen.” Evenals enkele meubelstukjes trouwens, die ze van de broers in huis hebben staan. “De Boomsma’s zaten in tal van organisaties, gaven de jeugd zwemles op het havenhoofd, hadden natuurlijk hun drukkerij aan de Voorstraat, maakten vele reizen en hadden ontzettend veel verhalen” vertelt Joke, die er eens in de week in de huishouding hielp. “Op de één of andere manier hadden ze heel graag dat ik hun bij van alles en nog wat hielp. Tot begeleiding naar de dokter toe. ’s Zondagsavonds kwamen ze bij ons op de koffie en met Moederdag brachten ze altijd een cadeautje voor me mee, of voor de kinderen met Sinterklaas. Als je aan de Boomsma’s terugdenkt, zou je verhálen kunnen vertellen!” Joke is dan ook best in haar schik met het kunstwerk op het Vingerling, dat sinds kort de herinnering aan de twee levendig houdt.


22

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

Het nieuwe culturele seizoen in het Diekhuus gaat bijna van start! De renovatie van het Diekhuus is bijna klaar, ondanks dat er nog wat werk is te verrichten, is het al duidelijk zichtbaar dat het Diekhuus prachtig wordt! Op vrijdag 8 november 2013 is de officiële opening en zaterdag 9 november de open dag. Een avondje uit. Een avondje toneel, een concert, een interessante lezing, een boeiend debat, genieten van een film. Het was allemaal al mogelijk in het Diekhuus maar vanaf november van dit jaar zijn ze daar nog beter voor toegerust. Om dit te verwezenlijken hebben zij UW steun nodig. Dit kan al voor een heel klein bedrag… Wilt u helpen? Dat kan! Ga naar de speciale website www. samenhetdiekhuusmaken.nl en vul het sponsorformulier in. Op 3 november is het allereerste optreden. Het Jazz trio StarkLinnemann start het culturele seizoen in de Diekhuusfoyer met een wel heel speciale gast; Denis Jannah.

Zaterdag 9 november is het ‘open huis’ in het Diekhuus. Iedereen is dan van harte welkom het nieuwe Diekhuus te komen bewonderen. Het open huis is van 10.00 tot 16.00 uur. Donderdag 14 november is het de primeur van Filmhuis Middelharnis, zij draaien de film ‘The Artist’ in onze prachtige multifunctionele theaterzaal de ‘Rabobankzaal’. Op 21 november kunt u de film ‘Jagten’ zien en op 28 november ‘Violeta Went to Heaven’. Alle films aanvang 20.00 uur. Op 15, 16, 17 november kunt u genieten van Toneelgroep SPIEGEL(T)JE. Rien Gielbert en Lenny de Raaij spelen de voorstelling DOEK! van Maria Goos. Maandag 18 november is Pau Heerschap speciale gast tijdens de (VUT)Lunchvoorstelling. Theaterproductiehuis Zeelandia speelt op 22 november de muzikale voorstelling ‘De Uit-

vreter’ van Nescio. Een klassieker uit de Nederlandse literatuur. In samenwerking met de Bibliotheek, de Muziekschool en fotoclub de Rarekiek is op 23 november een ‘Avondje Bomans’ in het Diekhuus. Een avond beeld, theater en muziek. Jacobus Wieman speelt met zijn poppentheater een erg leuke Sinterklaasvoorstelling op 30 november. Wij raden ouders, opa’s, oma’s en verzorgers aan de voorstelling met (klein)kinderen te bezoeken. Voor alle voorstellingen is reserveren noodzakelijk. U bent van harte welkom in het Diekhuus! Meer informatie? Telefoon (0187) 48 24 00 of bezoek de website www.cultuurpleingo.nl onder andere voor tekst, filmpjes en foto’s van de voorstellingen.

Café voor iPad- en tabletgebruikers Bij het woord café gaan de gedachten al gauw uit naar een horecavoorziening, met binnen een bar als centrale plek, een verzameling tafels met stoelen eromheen, je drinkt er een kop koffie, een neut of een glas bier, en te midden van de schemerende interieurverlichting altijd diezelfde geur, die een mengsel moet zijn waarbij koffiedampen, de geur van alcoholica en sigarettenrook zich met elkaar vermengen tot een typisch café-aroma. Toch heb je ook andere soorten café’s. Het iPad café is er daar één van. Door Hans Villerius Hier geen biertap, kommen, flessen en glazen, maar eindeloze boekenrijen. Geen barkrukken met hangende figuren, maar tafels waaraan mensen zitten die met elkaar bezig zijn over wat je met een iPad allemaal kunt doen. Het speelt zich af in de bibliotheek. Geen drankgelag dus, al is er wel een hapje en een drankje, maar toch een ontmoetingsplaats, voor iPad gebruikers om vaardigheden, mogelijkheden en

tips uit te wisselen om handig, handiger en nog handiger om te gaan met de iPad of andere tablets. Er wordt geen les gegeven, maar ervaringen en programmatips worden met elkaar gedeeld, om meer uit de tablet te halen. Het is een nieuwe tak van sport voor de bibliotheken en daar wordt, veelal door ouderen, dankbaar gebruik van gemaakt. Ook in de bibliotheken in Middelharnis en Ouddorp, en zo ook door Klaasje van Huizen. “Ja, je steekt hier veel van elkaar op, want met elkaar weet je gewoon

Het iPad café in Ouddorp, met Klaasje van Huizen geheel links.

veel. Welke apps zijn er en wat kun je ermee? Foto’s bewerken. Noem maar op. En wat de één niet weet, weet de ander weer wel. Met elkaar kom je best ver, en bovendien: het is heel gezellig!”


Vrijwilligers

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

22 oktober 2013

Op dit moment is er veel te doen over de ‘participatiemaatschappij’ waar de informele zorg en vrijwilligers een belangrijke rol in spelen. In de toekomst zal het beroep op vrijwilligers groter worden. De medewerkers van Stichting Fier zien op Goeree-Overflakkee een grote bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk. Er wordt op veel terreinen heel veel vrijwilligerswerk gedaan. De school, de kerk, de zorg of sport, vrijwilligers kom je overal tegen. Ook bij Stichting Fier zijn in veel kernen op het eiland vrijwilligers actief. Zij organiseren meer dan 2000 activiteiten per jaar. De verbouwing vanRhet Diekhuus was veel E A minder goed gegaan zonder de inzetTvan Pvrijwilligers. Maar er ER RAT WI ondersteunen, IES zijn ook veel vrijwilligers die mensenNindividueel JL A LAStichU W Kbij mantelzorgers en ouderen. Vrijwilligers T zijn EL.belangrijk AR A A C ting Fier en belangrijk in de maatschappij. Ze Fzijn het goud van SP H RA T de samenleving. Door de inzet van vrijwilligers is het stuk Aeen K! mooier op Goeree-Overflakkee.

Kunstgebitten Implantologie Service & Kwaliteit al 35 jaar ervaring

Hellevoetsluis: 0181-316143

Hoogvliet: 010-8200215

63X96MM

Kunstgebitten Implantologie23 Service&Kwaliteit Een bloemetje voor de mantelzorger Op 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg, waarop de mantelzorgers centraal staan. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om de mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Zo ook op Goeree-Overflakkee, waar de mantelzorgers die geregistreerd staan bij Stichting Fier, in de week voor 10 november een bloemetje ontvangen. Voor veel mensen is het vanzelfsprekend om de zorg voor bijvoorbeeld een zieke partner, gehandicapt kind, vriendin of dementerende buurvrouw op zich te nemen. Uit betrokkenheid, medemenselijkheid, of misschien plichtsgevoel. Waarschijnlijk ziet u zichzelf ook niet als mantelzorger: u vindt het heel normaal wat u doet. En natuurlijk is het ook normaal dat u boodschappen doet voor uw moeder omdat ze slecht ter been wordt. Of een keer een klusje doet in het huis van uw buurvrouw. Dat is dan ook geen mantelzorg. Maar als u meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een ander dan bent u mantelzorger. Bent u mantelzorger en staat u nog niet geregistreerd of kent u een mantelzorger? Neemt u dan contact op met stichting Fier: 0187-641344 zodat alle mantelzorgers even in het zonnetje kunnen worden gezet door middel van een bloemetje. Als u geregistreerd bent, krijgt u o.a. jaarlijks een nieuwsbrief met actuele informatie, uitnodigingen voor bijeenkomsten en cursussen. Mantelzorgers willen/kunnen het werk wat ze doen niet stoppen, maar ze hebben af en toe wel behoefte aan een beetje ondersteuning. Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning, dan kunt u ook contact opnemen met stichting Fier, tel: 0187-641344.

Kunstgebitten Implantologie Service & Kwaliteit R EPA al 35 jaar ervaring TER RAT NA WIJL IES K TEL U W LA .A A AR FSP

C RA HT AK !

Hellevoetsluis: 0181-316143

130X96MM

Hoogvliet: 010-8200215


24

22 oktober 2013

55+ Themakrant Goeree-Overflakkee

VAN DIS ASSURANTIE‐ EN FINANCIERINGSKANTOOR VERZEKERINGEN | PENSIOENEN | REGIOBANK | HYPOTHEKEN

Koopsommen in het verleden gesloten Tegen het eind van het jaar vervallen er weer KOOPSOMPOLISSEN die in het verleden gesloten zijn en op 55- of 60-jarige leeftijd tot uitkering komen. Met vervallen bedoel ik dat de einddatum bereikt is. Als u wilt doorschuiven tot bijvoorbeeld 65jarige leeftijd, laat u zich dan goed adviseren, want er zijn veel mogelijkheden. U wilt toch geen hoge kosten betalen? “ Wij zijn onafhankelijk en daarbij niet gebonden aan één partij ”

Doe het bij uw vertrouwde kantoor op GoereeOverflakkee! Zo is LIJFRENTE SPAREN ook mogelijk via een aparte bankrekening bij de RegioBank. Vanaf 65 jaar kan men gaan LIJFRENTENIEREN, er gaat dan een maandelijkse uitkering lopen als aanvulling op de AOW uitkering. Kom gerust langs aan de Ring in Middelharnis, zodat wij de mogelijkheden voor u op een rij kunnen zetten. W.J. van Dis Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor Ring 54-56 |3241 CS Middelharnis T 0187-485537 |F 0187- 486628 |E info@vandis.nl

VAN DIS ASSURANTIE‐ EN FINANCIERINGSKANTOOR UW ADRES VOOR EEN ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES

55+ thema krant, oktober 2013  

55+ thema krant

55+ thema krant, oktober 2013  

55+ thema krant

Advertisement