Page 1

2,- EUR

WANDELLAND 2019

Uitneembare

overzichtskaart

4 140100 302003

wandelpaden in de Eifel

De moed om te onthaasten > Karakterpad, favoriete plekjes en magie

Eifelsteig, Partnerwegen in het noorden en Vulkaaneifel-paden

> Sterren kijken en grenzeloos wandelplezier

Droompaden en NatuurWandelPark delux

> Eifel-water, rode wijnen en beschermende godinnen

Rรถmerkanal-wandelpad, Lieserpad, AhrSteig en EIFELLADDER

| www.eifel.info


Bitburger met alle zintuigen beleven

Breng een bezoekje aan de Bitburger merkbelevingswereld De Bitburger brouwerij, in 1817 in het zuidelijke gedeelte van de Eifel opgericht, behoort met een jaarlijkse productie van ongeveer vier miljoen hectoliter tot de meest vooraanstaande premiumbrouwerijen van Duitsland. Kijk, hoor, voel, ruik en proef, wat onze Bitburger Premium pils zo bijzonder maakt. Wij tonen u, hoe het in Duitsland meest getapte bier tot stand komt. Zomerseizoen: Dinsdag tot Vrijdag Rondleidingen Zaterdag Zondag Maandag gesloten

Tijdens een rondleiding door de Bitburger merkenbelevingswereld kunt u met alle zintuigen met Bitburger kennis maken. van 10 – 15 uur van 10 – 18 uur van 11 – 15 uur

Winterseizoen: Dinsdag tot Vrijdag van 11 – 15 uur Zaterdag van 11 – 16 uur Zondag en Maandag gesloten Bitte beperkte openingsuren in acht nemen a.u.b. Wij vragen om voorafgaande registratie. Bitburger Braugruppe GmbH Römermauer 3, 54634 Bitburg Telefon 06561 14-2497 E-Mail marken-erlebniswelt@bitburger.de Internet www.bitburger.de

In de Bit-Lounge hebt u de gelegenheid, met een vers getapte Bitburger Premium pils en een krakeling op krachten te komen. Overtuig u bovendien van ons rijk geschakeerde aanbod in onze Bitburger shop. Onze Bitburger merkenbeleveniswereld is rolstoeltoegankelijk. Wij verheugen ons op uw bezoek!


Kleine geneugtes langs de weg – bosbessen in de Vulkaaneifel

Boek uw Eifel-belevenissen! Telefoon: +49 (0) 65 51 - 96 56-0 www.eifel.info

‚Waarom zo ver weg dwalen? Kijk, het goede ligt zo voor je neus!‘

De wandelpaden van de Eifel 8

Eifelsteig Het karakterpad

Ja, ik weet wat u nu denkt: “Oh nee, dat heb ik al zo vaak gehoord!” Maar wat mij betreft is het de moeite waard, om hier nog eens goed bij stil te staan.

16

Partnerwegen in het noorden Magie en romantiek

22

Vulkaaneifel-paden Tijd voor ledigheid en mindfulness

Het betekent niet, dat je niet verder zou mogen kijken dan je neus lang is, dat je je horizon niet mag verbreden door de wereld rond te reizen en nieuwe landen, steden en gebruiken te leren kennen. Het herinnert ons er eerder aan om te waarderen wat we hebben en waar we wonen. En precies daarin ons geluk te herkennen! Vaak zijn we ons er niet meer van bewust hoe mooi onze eigen regio is. Ja – dat kennen we nou wel, het gebied direct voor de huisdeur of op hooguit een paar uur rijden ervandaan. Denken we. Dacht ik. Ja – we kennen hem wel, de Eifelsteig. Hebben erover gelezen, erover gehoord en hebben wellicht al stukken ervan te voet afgelegd. En toch openbaren zich voor ieder van ons tijdens een wandeling op dit karakterpad steeds weer nieuwe favoriete plekjes. De Vulkaaneifel, ook die is voor ons geen onbekende. En toch werd ik onlangs bij een tocht op een van de Muße-paden overweldigd door een speciaal gevoel van innerlijke rust en sereniteit. De Partnerwegen van de Eifelsteig in het noorden en het Römerkanal-wandelpad, de AhrSteig, de Eifelladder en het Lieserpad, de rondwandelpaden in NatuurWandelPark delux en de Droompaden: stuk voor stuk bieden ze – bewandeld met een voortdurende nieuwsgierigheid – talloze betoverende, hartverwarmende of prikkelende indrukken. Als men maar bereid is, de Eifel aandachtig, ‘mindful’ en met een open geest te veroveren!

28

AhrSteig Blauwe stenen – rode wijnen

32

Römerkanal-wandelpad Water is leven

36

EIFELLADDER Drie etappes – drie onvergetelijke wandelervaringen

38

Lieserpad Natuur van dichtbij beleven

40

NatuurWandelPark delux Grenzeloos wandelplezier

48

Droompaden Sterrenwegen

Kent u eigenlijk de volgende twee regels van Goethes hele kwatrijn ‘Erinnerung’, waaraan bovenstaande gevleugelde woorden zijn ontleend? ‘Leer het geluk te grijpen, want het geluk is nooit ver weg!’ Met dit in het achterhoofd wensen we u veel plezier bij het wandelen in de Eifel!

·································································

Service 4

Eilanden van rust in roerige tijden

56

Wandelarrangementen Wandelen zonder bagage

59

Wandelvriendelijke bedrijven

74

Colofon, uitleg symbolen & boekingsservice

75

Algemene voorwaarden

·································································

Contact & informatie Eifel Tourismus (ET) GmbH

Kalvarienbergstr. 1 · 54595 Prüm Telefoon: +49 (0) 65 51 - 96 56-0 www.eifel.info · info@eifel.info

Claudia Endres Eifel Tourismus GmbH – productcommunicatie Coverfoto: Dominik Ketz

3


Eilanden van rust in roerige tijden

Er bestaat een diep verlangen naar echtheid en authenticiteit. Daarbij kunnen de verwachtingen en eisen naar intense ontspanning niet worden vervuld als datgene wat je te zien krijgt hetzelfde is als de massaal gepubliceerde afbeeldingen ervan. Op ansichtkaarten, in fotoboeken, glossy magazines en op al die selfie-platforms.

4

Wandelland 2019


Wat we zoeken is wat we zelf 'voor waar nemen', de per-

toevallige. Waar zou dat beter gaan dan in de even zacht-

soonlijke dialoog in een veelzeggend cultuurlandschap.

aardige als wilde Eifel? En hoe zou je deze kostbare beleve-

Wat we zoeken is het bijzondere in het kleine, de sponta-

nis beter kunnen omzetten dan met een wandeling door

ne ontmoeting met mensen en met alomtegenwoordige

de Eifel?

natuurfenomenen. Het is de vervullende beleving van het

De Eifel beweegt, omdat hij zo bewogen is.

Indrukwekkende natuurcoulisse

www.eifel.info

Âť

5


Weinfelder en Schalkenmehrener Maar

De pure lust van het begin

Butzerbachdal

Het elementaire voelen en zien Vuur, water, lucht en aarde zijn de elementaire krachten die hun stempel op de wereld hebben gedrukt. De mens heeft duizenden jaren lang gepoogd om deze vingerafdruk – het reliëf – om te vormen. De Eifel, dit ruwe landschap in het uiterste westen van Duitsland, is dit lot bespaard gebleven. Met zijn karige, magere kalkgrond, moerassige terrein, hier en daar keiharde basalt en magmatische lavagrond was het overleven voor de mens in de Eifel niet bepaald een peulenschil. Hier woont een onvermurw­baar, beminnelijk type mensen. Ze spreken met veel respect over het karakter van hun opmerkelijke landschap, ze koesteren originele rituelen, zetten zich in voor het behoud van de natuur en hebben nog maar pas gemerkt, hoe leuk het is om bezoekers de unieke kanten van de Eifel te laten ontdekken. De Eifel is een schatkamer van bestendigheid in tijden van permanente veranderingen. Hier is het elementaire, de oerkracht van het ontstaan alom zichtbaar, altijd voelbaar. Of het nou de eindeloze beukenhagen in het Monschauer heggenlandschap zijn, de fascinerende waterwereld langs Roer, Urft en Olef, het aan verwildering overgelaten Nationaalpark Eifel, de karige kalkweiden, de onbeschrijfelijk fascinerende maren of de alpiene dalen van al die Eifelrivieren die naar de Moezel stromen – niets is geënsceneerd, alles is echt en ademt de ziel van de schepping.

6

Wandelland 2019

Bij alle oorspronkelijkheid van het reliëf - alleen de Eifelsteig al doorkruist op zijn 313 km lange weg van Aken naar Trier een zestal totaal verschillende landschappen - de infrastructuur van de wandelpaden in de Eifel is uiterst modern. De Eifelsteig voldoet al aan alle wetenschappelijk onderbouwde eisen aan een hedendaagse manier van wandelen, maar door de hele Eifel werd een dicht en vooral innovatief netwerk aan wegen aangelegd. Het verloop van de wegen, de dichtheid aan markeringen, de integratie van indrukwekkende uitzichten, de verbinding met authentieke dorpen en steden in de Eifel, bezienswaardige kastelen, sloten of natuurfenomenen – het netwerk links en rechts van de Eifelsteig heeft vele fraaie uurtjes wandelen in petto en nodigt uit om bestormd te worden. Met de ontwikkeling en opening van speciale Muße-paden in de Vulkaaneifel en het NatuurWandelPark delux neemt de Eifel zelfs een pioniersrol op zich binnen de op verdere ontwikkeling gerichte Duitse wandelgebieden. Het uitgangsidee achter deze wegen is een antwoord te leveren op de steeds beperkter geworden tijd voor jezelf en de daaruit voortkomende zoektocht naar fasen van innerlijke vrede. De schitterende Muße-paden willen de maatschappij, die door de gejaagdheid van het dagelijks leven geen tijd meer biedt om lichaam, geest en ziel in harmonie te laten zijn, met inspirerende natuur en een zeer terughoudende begeleiding weer aansporen om ledigheid te leren. Geen topografische overzichtskaarten, maar kaarten met activiteiten, lichamelijk tastbare symbolen in plaats van langdradige educatieve borden, ingebed in prachtige natuur en bespeeld met precies op deze plek grijpbare geschiedenis – de Eifel verricht verbazingwekkend pionierswerk. Het is een oproep om te beginnen. Om te beginnen met het beleven van nieuwe mindfulness voor de eigen kwaliteit van leven en om te beginnen met het opnieuw leren van een oude kunst - de kunst der ledigheid. Daarvoor werden het dagtoerennetwerk van de Droompaden, de 23 rondwandelingen in NatuurWandelPark delux en de Eifelladder ontwikkeld. Daarvoor staan ook herontdekte Eifelwegen zoals het Römerkanal-wandelpad, de AhrSteig, het Lieserpad of de wegen in het noorden. Ingaan op het nieuwe, wat geweest is achter zich laten.


Bewogen en bewegende Eifel Het grote in het kleine ontdekken, de vijf zintuigen helemaal open zetten. Het bewegende Eifellandschap met zijn bewogen geschiedenis biedt daarvoor de ideale voorwaarden. In de noordelijke Eifel is in het afgelopen jaar een wandelwereld van de toekomst ontstaan, bestaande uit basisrondwandelingen, de 'EifelSchleifen', en thematische rondwandelingen, de 'EifelSpuren'. Hoe intensief de nieuwe start, de eerste stap richting ‘Muße’, richting mindfulness, en het vervullen van lang gekoesterde verlangens naar echte natuurbelevenis kan zijn, bewijst ook de actie van de Eifelvereniging 'MITeinander in der Eifel wandern' (Met elkaar wandelen in de Eifel). Doelgroep van de regionale wandelclub zijn de wandeltoeristen in de Eifel. Met echte Eifelbewoners op ontdekkingstocht gaan intensiveert de 'open mind' voor het bijzondere. Het programma, dat het hele jaar door voorziet in tochten van een halve dag, wordt uitgevoerd door geschoolde wandelgidsen. De aanbiedingen en startplekken zijn te vinden op www.eifelsteig.de.

Zulke initiatieven maken duidelijk hoe trots de 'Eifelaners' op hun kostbare kleinood in het uiterste westen van Duitsland zijn. Daarom: elk begin kent een bijzonder moment van betovering. De automatismen van het verminderde waarnemingsvermogen in het dagelijks leven door stress, gewoonte en culturele vanzelfsprekendheid worden dan buiten werking gesteld. Nog hoor je er niet bij, nog ben je beginner en sta je aan het begin van het pad. Daarin ligt ook de prikkel om een nieuw, uniek middelgebergte en zijn landschap te ontdekken. Oeroud cultuurland met Romeinse, Keltische en Frankische wortels. Bladeren in het prentenboek van de geschiedenis van de aarde. De fascinatie bij een bezoek aan christelijke en profane locaties. Wandel de Eifel binnen! Hij beweegt en is bewegend – zeker weten!

Tijd voor jezelf

Michael Sänger Wandelauteur en wandelexpert, voormalig hoofdredacteur van het tijdschrift 'Wandelmagazine'

7


Eifelsteig Hij is 313 km lang, kan gemakkelijk in 15 etappes worden afgelegd, behoort tot de mooiste wandelpaden van Duitsland en is premium-wandelpad als het gaat om de kwaliteit van de wegen. Op zijn weg van Aken naar Trier doorkruist hij de meest opmerkelijke Eifellandschappen.

8

Wandelland 2019

Schommelbank bij de GemĂźndener Maar


Het

karakterpad Een pad met heel persoonlijke 'favoriete plekjes' Wie even een time-out wil van de dagelijkse beslommeringen, om op avontuur te gaan midden in de ongerepte natuur, die zal op de Eifelsteig aan zijn trekken komen. Ruige rotsen, mooie weides en valleien, mystieke bossen en energieke wateren verlenen deze regio zijn onmiskenbare karakter. En menigeen zal hier zijn eigen en persoonlijke favoriete plekje vinden. Op de eerste etappe werd ik al verrast door de diversiteit van het landschap en kon ik terugschakelen in een trager tempo. Op de houten vlonders die door de hoge heide in Struffelt lopen, werd snelheid een bijzaak. Wat telde was het stille moment van waarnemen en zo moet het ook blijven tijdens de 313 kilometer van Aken-Kornelimünster naar Trier. In totaal moet een hoogteverschil van ongeveer 15.000 meter worden afgelegd. Ik kan u echter één ding verzekeren: elke klim, hoe moeilijk ook, wordt beloond met een regionale bijzonderheid – of het nu gaat om een onmiskenbaar uitzichtpunt, een zogenaamde 'Eifelblik', om een grot of om een panoramisch rotsplateau. Er zullen vele weldadige pauzes zijn, waar je even weer op adem komt, en voldoende tijd om je bewust te worden van de elementaire oerkrachten, met name van de aarde en het water, die hun sporen in de streek hebben achtergelaten. Kort samengevat is de Eifelsteig temperamentvol, onvoorspelbaar en hij kent vele facetten. Zonnig en warm, met wind en regen, mist en kou, kleurrijk en grijs - zo beleefde ik de Eifel op één enkele dag. Verbaasd en nieuwsgierig observeerde ik de weersveranderingen, paste me eraan aan, verlangde naar nieuwe ontdekkingen. Mijn behoefte aan avontuur en belevenissen werd net zo bevredigd als mijn verlangen naar ontspanning en stilte. In het beschermde natuurgebied Hoge Venen

liep ik over verende houten planken door het veenlandschap en luisterde naar de wind. Gefascineerd aanschouwde ik het wisselende landschap op de hoogvlakte van natuurpark Noord-Eifel. De overgang naar het rotsachtige dal van de Roer met zijn stuwmeren en naar Nationaalpark Eifel was een feest voor de zintuigen. Soms liep ik langs water, soms hoog boven, dan weer in het bos, door malse groene weiden – de Eifelsteig had me niet alleen betoverd, maar raakte me ook diep. Door de noordelijke Eifel volgde ik stap voor stap de weg naar het zuiden en was onder de indruk van de vele regionale verschillen: in het noorden de heide- en veenlandschappen, in het oosten de kegels en maren van de Vulkaaneifel en in het zuiden de machtige rotsmassieven met hun grotten ten noorden van Trier. Tot stilte en reflectie kwam ik zowel in de kloosters als in de natuur. Op elke etappe vond ik mijn persoonlijke eilanden van ontspanning. Ik zat bijvoorbeeld een keer een tijdje langs de oevers van de Lieser op een steen gewoon te kijken naar het stromende water. Een andere keer kwam ik tot rust op een rots met uitzicht op een dal. Na het afleggen van een lastige passage vond ik meteen weer verkwikking op een van de mooie uitzichtpunten waarvan er zo vele te vinden zijn tijdens de Eifelsteig. Elke etappe had voor mij zijn eigen karakter en was daarmee uniek. Een onderlinge vergelijking van de afzonderlijke stukken zou niet eerlijk zijn, noch voor de stukken zelf, noch voor de Eifelsteig in zijn geheel. Hoewel ze samen het ene pad vormen, heeft elke etappe op zich zijn eigen verhaal en impact. Het is aan ons wandelaars om deze te ervaren en te voelen.

Daniela Trauthwein

Wandelverslaggeefster De uit de Duitse Pfalz afkomstige Daniela gaat in haar vrije tijd wandelend op ontdekkingstocht. Van haar belevenissen en indrukken doet ze verslag op haar blog www. wander-reporterin.de. Haar doel is het om mensen enthousiast te krijgen voor het buiten zijn en voor de natuur.

Heidelandschap van de 'Struffelt' Mijn favoriete plek vond ik in het heidelandschap van de 'Struffelt'. Zittend onder een boom genoot ik daar ontspannen van de middagzon.

Auteur: Daniela Trauthwein

www.eifel.info

9


Gedetailleerde toerinformatie

www.eifelsteig.de www.facebook.com/eifelsteig onderscheiden met

Eifelsteig-wandelbus 1

Comfortabele combinatie van Eifelsteig en partnerwegen in het noorden www.eifelsteig-wanderbus.de

2 9

10 11

12

3 4

5

6

7

8

13 14

16 15

17 18 19

20

22 25

21 23 24 26 31 27

29 30

28

32 33 34 35 36 38

39 41 42

40

43 44 45

Legenda

46 47

Eifelsteig

48

Wandelvriendelijke bedrijven Nr.

Eifelsteig

De accommodaties langs de Eifelsteig vindt u op blz. 61 tot 63.

Informatie

Tel. +49 (0) 65 51 - 96 56 0 info@eifel.info

10

Wandelland 2019

Eifelsteig-arrangementen

Je wandeling op de Eifelsteig kun je naar wens in zijn geheel, in korte etappes of in drie stukken boeken. Laat je inspireren door onze aanbiedingen vanaf bladzijde 55!

Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.

49

50 51

37


Eifelsteigetappes Etappe 1

Start: Kornelimünster

Dreiborner hoogvlakte

Kornelimünster – Roetgen Finish: Roetgen

Afstand: 14,0 km

Duur: 4 uur

Etappe 2 Start: Roetgen

Roetgen – Monschau Finish: Monschau

Afstand: 17,1 km

Duur: 4,5 uur

In de Akense wijk Kornelimünster, een oude pelgrimsplaats, start de Eifelsteig en neemt de wandelaar uit de rumoerige stad mee naar de stilte van de natuur. In het dal van de Inde geven borden uitleg over de vele kalkovens langs de rand van de weg. Na een korte klim is het beschermde natuurgebied Struffelt met zijn venen, heide en dwergstruiken bereikt. Houten vlonders leiden door het indrukwekkende biotoop. Men loopt verder langs het Dreilägerbach-stuwmeer tot Roetgen, de ‘poort tot de Eifel’. Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

Opgaan in de weidsheid van natuurpark Hoge Venen - Eifel. Er gaat een oneindige rust uit van dit hoogveen. De heggen langs de rand van de weg zijn begroeid met mos en korstmos, de berken wiegen zachtjes in de wind, op smalle houten vlonders baant de Eifelsteig zich een weg langs de grens met België. Heerlijke vergezichten bieden de volgende paar kilometers. Aangekomen op de plaats van bestemming, Monschau, is een bezoek aan de Romeinse glasblazerij, het museum ‘Rotes Haus’ en de historische mosterdmolen de moeite waard. Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

Etappe 3

Etappe 4

Start: Monschau

Monschau – Einruhr Finish: Einruhr

Afstand: 24,3 km

Duur: 6,5 uur

Het gaat op en neer, over bergtoppen, door diepe dalen, langs hoge beukenhagen of door het open landschap – deze etappe biedt pure afwisseling. Langere stukken omhoog worden beloond met grandioze uitzichten. Drie ‘Eifel-Blicke’, uitzichtpunten, nodigen uit tot een picknick met panorama: in het begin op het middeleeuwse Monschau, dan over het Roerdal tot aan Einruhr. Wie wil, gunt zichzelf vanaf Einruhr een boottocht op de Obersee.

••• moeilijk Dagtoer

Moeilijkheid:

Start: Einruhr

Afstand: 21,2 km

Duur: 6 uur

••

Start: Gemünd

Steinfeld

Finish: Gemünd

Fascinerende en deels rotsige passages domineren de eerste kilometers langs Roer- en Urftstuwmeer en Obersee. Via de Dreiborner Hoogvlakte loop je door het verlaten dorp Wollseifen naar Vogelsang IP/Internationale Locatie in Nationaalpark Eifel. Het Forum Vogelsang rond de historische ‘Adlerhof’ omvat naast het bezoekerscentrum met Eifelpanorama en restaurant de twee tentoonstellingen ‘Voorbestemming: Herrenmensch’ en ‘Wildnis(t)räume’. In Gemünd, waar Urft en Olef in elkaar stromen, nodigt de nationaalparkpoort uit tot een bezoekje. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

Etappe 5

Klooster

Einruhr – Gemünd

Gemünd – Klooster Steinfeld Finish: Klooster Steinfeld

Afstand: 17,4 km

Duur: 5 uur

Op kronkelige wegen gaat het pad verder door het gemengde bos in het Olefdal naar Kuckucksley. De schuilhut nodigt uit voor een pauze, en voor een fraai uitzicht op het vakwerkplaatsje Olef, waarvan men het historische centrum na een korte afdaling doorkruist. Later getuigen verlaten ertsmijnen en proefgaten van de vroegere mijnbouw in deze streek. Vanaf Golbach openbaart zich het Eifel-landschap en over de uitgestrekte velden vangt de wandelaar al een glimp op van de basiliek van het Salvatorianenklooster in Steinfeld. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••

www.eifel.info

11


Etappe 6

Klooster Steinfeld – Blankenheim

Start: Finish: Klooster Steinfeld Blankenheim

Afstand: 23,4 km

Duur: 6,5 uur

In het hartje van deze etappe, rondom Nettersheim, is het uitkijken geblazen, want er vallen talloze overblijfselen van de Romeinen, zoals het Archeologische Landschapspark, te ontdekken. Wie daarnaast in de archeologie, geologie, natuur en cultuur van de Eifel wil duiken, is in het Natuurcentrum Eifel aan het juiste adres. De Eifelsteig gaat spoedig verder door het dal van de Urft en vervolgens in Haubachtal lichtjes bergaf, door dichte bossen tot aan Blankenheim. Bezienswaardig: de onder een oud vakwerkhuis ontspringende Ahr, het Eifelmuseum en Gildehuis, de Romeinse villa en kasteel Blankenheim. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Etappe 7 Start: Blankenheim

Buchenlochgrot

Etappe 8 Start: Mirbach

Finish: Hillesheim

Afstand: 26,1 km

Duur: 5 uur

De bospassages en daloverbruggingen van deze etappe zijn puur natuur! Uitzichtpunten zoals de ‘Calvarieberg’ bij Alendorf, een van de zogenaamde ‘Eifel-Blicke’, oftewel uitzichtpunten, bieden een indrukwekkend vergezicht over het ongerepte Eifellandschap met zijn orchideeën, jeneverbesstruiken en heide. Door het wildromantische Lampertsdal, een 650 hectare groot beschermd natuurgebied met jeneverbesstruiken, bereikt men uiteindelijk Mirbach en zijn ‘mini-kathedraal’, versierd met fraaie mozaïeken en met zijn beroemde orgel. Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

Duur: 7 uur

Hillesheim – Gerolstein Finish: Gerolstein

Afstand: 20,3 km

Duur: 5,5 uur

Criminalistieke vaardigheden zijn in Hillesheim, Duitslands detective-hoofdstad nr. 1, niet nodig. De bewegwijzering is uitstekend en ‘navigeert’ je door het recreatiegebied Bolsdorfer Tälchen, langs kabbelende beekjes tot aan de ijs- en molensteengrotten in Roth, alvorens je de ooit zo grootse rifwereld van de Gerolsteiner dolomieten bereikt. Voorbij aan Buchenlochgrot en Papenkaulkrater loopt de Eifelsteig langs de klimrots van Hustley naar de bronnenstad Gerolstein. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

12

Afstand: 17,7 km

Mirbach – Hillesheim

•••

Start: Hillesheim

Finish: Mirbach

Hij groeit en groeit – de unieke waterval Dreimühlen. Dankzij de kalkhoudende afzettingen van de Ahbeek jaarlijks ca. tien centimeter. Maar voordat de wandelaar hier een beetje verkoeling kan vinden, loopt hij eerst over uitgestrekte velden, door dichte gemengde bossen en langs de kalksteengroeve Meerbusch. Tijdens de verdere route kan hij regelmatig genieten van het uitzicht over de prachtige Vulkaaneifel, daarna passeert hij het klooster in Niederehe, de burcht Kerpen, de weerkerk in Berndorf en kan hij tot slot in Hillesheim de stadswallen beklimmen. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

Etappe 9

Blankenheim – Mirbach

Wandelland 2019

Waterval Dreimühlen

Etappe 10 Start: Gerolstein

Gerolstein – Daun Finish: Daun

Afstand: 24,1 km

Duur: 6,5 uur

De ‘beklimming’ van de met bijna 618 meter hoogste top in het Gerolsteiner Land, de Dietzenley, beloont de wandelaar met weidse panorama’s op het dal van de Kyll en op de Vulkaaneifel. In het Eifelplaatsje Neroth hebben wandelaars de mogelijkheid, Duitslands enige muizenvallenmuseum te bezichtigen. Na de uitdagende beklimming van de Nerother Kopf, langs de machtige kasteelruïne Freudenkoppe, voert de route midden door het oorspronkelijke landschap van de Vulkaaneifel voorbij aan de ingetogen Neunkirchener molen naar het levendige Eifelstadje Daun. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••


Etappe 11

Daun – Manderscheid

Start: Daun

Finish: Manderscheid

Afstand: 23,0 km

Duur: 6,5 uur

Van de Dronketoren kijk je direct in een van de ‘ogen van de Eifel’ , zoals de maren graag genoemd worden, de Gemündener Maar. Enkele passen later volgt het zicht op de Weinfelder Maar en ten slotte de Schalkenmehrener Maar, waar je in de zomer ook lekker kunt zwemmen. En verder gaat het pad, door het stille dal van de Lieser en langs de vindplaats van het ‘Eckfelder oerpaardje’. Over een smal rotspad loopt de Eifelsteig via kleine bruggen en vlonders omhoog naar de kastelen van Manderscheid. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

Schalkenmehrener Maar

•••

Etappe 12 Start: Manderscheid

Manderscheid – Klooster Himmerod Finish: Klooster Himmerod

Afstand: 18,0 km

Duur: 5,5 uur

Gedurende de eerste kilometers valt de Eifelsteig samen met het bekende Lieserpad. Als avontuurlijk rotspad loopt hij langs de steile hellingen boven de Lieser met verschillende uitkijkpunten. Deze bieden verrukkelijke panorama’s over de kastelen van Manderscheid en de diep uitgesleten vallei. Dan wandel je een zijdal in richting het plateau rond Großlittgen. Over intens groene weiden met een schier oneindige blik op het Salmdal loopt de Eifelsteig tenslotte omlaag naar klooster Himmerod. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Etappe 13

Klooster Himmerod – Bruch

Start: Finish: Klooster Himmerod Bruch

Afstand: 20,5 km

Duur: 6 uur

De ‘kalmerende’ werking van klooster Himmerod wordt tijdens de volgende Eifelsteig-etappe voortgezet: het pad volgt de zeer gevarieerde loop van de Salm, langs zijn kleurrijke beekflora, voorbij aan talrijke molens en door oude bossen met weids uitstekende boomkronen. Geologisch interessante, bijna kaarsrechte leisteenrotsen wekken net zoveel verbazing als het heerlijke uitzicht op Bruch, met de twee torens van zijn historische burcht.

Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

Etappe 14 Start: Bruch

Bruch – Kordel Finish: Kordel

Afstand: 27,7 km

Duur: 8 uur

De langste Eifelsteig-etappe stelt hoge eisen aan de wandelaar, beloont hem echter ook met een afwisselend landschap: terwijl de eerste paar kilometer nog kalmpjes langs de riviertjes Salm en Gladbach lopen, gaat het in het middelste gedeelte omhoog naar de hoogvlakte van de gemeente Zemmer. Vanaf de uitkijktoren bij Rodt geniet je van een heerlijk 360-graden panorama tot aan Hunsrück en Moezel. Het laatste derde deel loopt langs rode zandsteenrotsen omlaag naar het dal van de Kyll. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••

Etappe 15 Start: Kordel

Butzerbachdal

Kordel – Trier Finish: Trier

Afstand: 17,2 km

Duur: 5 uur

Kleine watervallen banen zich een weg over met mos bedekte boomstronken en enorme stenen. Via vlonders en ladders, langs touwen en over hangbruggen loopt het pad door het wild-romantische Butzerbachdal. Boven aanbeland loopt de Eifelsteig voorbij de ‘Pützlöcher’, een voormalige Romeinse kopermijn en verder naar de Klausen- en de Genovevagrot, die tot diep in de zandsteenrotsen voeren. Het Eifelkruis nodigt uit tot een pauze en het rotspad tot fantastische uitzichten op de Romeinse stad Trier. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

www.eifel.info

13


GästeCard Erlebnisregion Nationalpark Eifel umweltfreundlich, kostengünstig & staufrei in den Urlaub ■ Nutzung von allen Bussen &

Bahnen kostenlos im Aachener Verkehrsverbund (AVV) und Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS)

■ Kostenlose Fahrt mit dem ÖPNV während Ihres Urlaubs in der Erlebnisregion Nationalpark Eifel, z.B. zu den Nationalpark-Toren, Rad- und Wanderwegen, Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen…

■ Attraktive Ermäßigungen in zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Freizeiteinrichtungen

Mehr über die GästeCard Erlebnisregion Nationalpark Eifel erfahren Sie auf www.erlebnis-region.de

Eifelsteig-Wanderbus

Nah dran. Weit weg! Die Nordeifel

l

vom 19. April bis zum 27. Oktober 2019 an allen Wochenenden sowie Feier- und Brückentagen

l

Kall Bf. – Kloster Steinfeld – Nettersheim – Blankenheim (Wald) Bf. – Blankenheim – Mirbach

l

vier Hin- und Rückfahrten pro Tag

l

bequem und umweltfreundlich zum Wandertag auf Deutschlands schönstem Wanderweg

l

VRS-Tarif

www.eifelsteig-wanderbus.de Weitere Informationen Nordeifel Tourismus GmbH · Bahnhofstraße 13 · 53925 Kall · Tel. 02441. 99457-0 info@nordeifel-tourismus.de · www.nordeifel-tourismus.de

Partner des Eifelsteig-Wanderbusses

14

Wandelland 2019


NS-DOKUMENTATION VOGELSANG Permanente tentoonstelling ‚Bestemming: Herrenmensch.‘ Centraal gelegen tussen Keulen, Trier en Aken, opende het nieuwe barrièrevrije Forum Vogelsang IP in de herfst van 2016 midden in het Nationaalpark Eifel zijn deuren. Op deze historische plek die onder monumentenzorg valt, staan u Vogelsang met zijn documentatie over het nationaal-socialisme, het nieuwe Nationaalpark-Centrum Eifel, een panoramarestaurant en een centrum voor conferenties en events te wachten. Bezienswaardig is de barrièrevrije, viertalige permanente tentoonstelling over het nationaal-

Wanderland-D-NL-185x130mm VIP.indd 2

socialisme. Deze focust zich op de jonge mannen, die werden ‚uitverkoren‘ om zich in de zogenaamde Ordensburgen te laten opleiden als toekomstig kader van het nationaal-socialistische bewind. Naast de vitae en het dagelijks leven komen de gevolgen van de opleiding in de NSOrdensburgen aan bod. We verheugen ons op uw bezoek en adviseren u graag. Zowel voor particuliere groepen als voor firma‘s, schoolklassen of bedrijfsuitstapjes zijn er spannende aanbiedingen.

Open rondleiding op het terrein • dagelijks 14 uur, zonder aanmelding • met kijkje in historische gebouwen • 90 minuten • 8 EUR, met korting 6 EUR, kinderen jonger dan 12 jaar gratis Open tentoonstellingsrondleiding • za, zo, feestdagen 11 en 14 uur, zonder aanmelding • 90 minuten • 12 EUR, met korting 6 EUR, incl. entree en headset • aanbevolen vanaf 12 jaar

Openingstijden 365 dagen per jaar dagelijks geopend van 10 tot 17 uur Contact Vogelsang IP gemeinnützige GmbH Vogelsang 70 53937 Schleiden Tel.: +49 (0)2444 91579-0 info@vogelsang-ip.de www.vogelsang-ip.de

19.11.2018 12:58:34

www.eifel.info

15


Partnerwegen

van de Eifelsteig in het noorden

Romantiek is een geestelijke houding, een emotionele toestand van opperste bevrediging. „Door ... het gewone een geheimzinnige gedaante, het bekende de waarde van het onbekende, het eindige een schijn van oneindigheid te geven ...“ (Novalis). Het is mooi wanneer zich mogelijkheden voordoen om toe te geven aan een sensuele betovering. Drie of vier dagen zijn genoeg. Echt waar!

16

Wandelland 2019

Hoge Venen


Magie en romantiek

Over de lust om een en al prikkeling te zijn Dit is een romantisch verhaal. Het leidt tot diep in het Monschauer Land in het noordwesten van de Eifel. Het land van de rode-beukenhagen, het veen en de narcissen. Om precies te zijn, het begint bij het uitkijkpunt Sonntagsley, dat met zijn kale leisteenrots uittorent boven de Roer en boven Monschau. De ogen dwalen tussen de tegenoverliggende burcht Monschau en het smalle dal met zijn zwart-witte huizen die in twee of drie rijen dicht op elkaar staan en mooie leien daken hebben. Monschau – net een bladzijde uit een prentenboek. De zintuigen maken een vreugdesprong ... Van de Sonntagsley daal ik via de Eifel-Blik Kierberg over de in totaal 22,3 km lange, prachtige Kloosterroute af in een stilleven. Verbaasd slenter ik over geplaveide straten zoals de Riehepättche, vakwerkhuizen waar ik ook kijk, de weerszijden vaak bedekt met leisteen, de houten deuren kunstzinnig versierd en altijd anders. De Roer, wiens water over glad gepolijste stenen stroomt, spoelt langs de gemetselde sokkels van dapper omhoog prijkende huizen met meerdere verdiepingen. Sommige dwars en smal, andere met dicht opeen geplaatste roedevensters bij de dakrand – waar ben ik terechtgekomen? De hoogtijdagen van dit idyllische prentenboek gaan terug tot de 19e eeuw, toen lakenwevers en textielfabrikanten de plaats met zijn wortels in de 12e eeuw rijk en vermaard maakten. Plaats van verlangen en wandelcentrum Als ik van het Vincent-Weber-Plein naar de betoverende compositie van deels getrapte vakwerkhuizen en de wilde, natuurlijke Roerbedding met bloemrijke bruggen kijk, moet ik denken aan de Düsseldorfse Schilderschool uit de 19e eeuw. Het was de periode van de romantiek. Schilders als Friedrich Schirmer, Fritz von Wille, Lessing, Schueren of Eugène Dücker hadden de Eifel ontdekt als inspiratiebron voor een destijds geheel nieuwe genre- en landschapsschilderkunst. De 'Sehnsucht', het verlangen naar

het symbolische werd het centrale motief. Men leest en ontraadselt het lichte bos- en weidespel als uitdrukking van een zekere vrolijkheid en geeft het gewillig een emotioneel klankbord. De hoog gelegen venen en de heide doen gevoelens van melancholie, van contemplatie ontvlammen. Het meerstemmige vogelorkest in de ochtend blaast letterlijk het reveil. De rivier symboliseert de stroming van het leven, de bedwelmende bloeiende narcissen in april laten de verborgen krachtbronnen weer bruisen. De natuur als spiegel voor de ziel als brandglas van de eigen betekenis. Over het gele wonder en een waterknooppunt In mijn romantische dagen heb ik nog twee partnerwegen van de Eifelsteig 'onder voeten' genomen. De Narcissenroute waar je bij het wandelen door het dal van de Perlbach in april een heus geel wonder kunt beleven. Dan bloeien er tigduizend narcissen in de weiden. Een prachtig waterknooppunt beleefde ik op de Struffeltroute door het heide- en veenlandschap op de Struffeltkopf bij Roetgen. De eigenlijke sensatie vormen de via het Dreilägerbach-stuwmeer, de Dreilägerbeek, het ervoor gelegen bassin, de Hasselbachhang- en de Schleebachhang-greppel verbonden waterlopen. Een perfect waterknooppunt dat schreeuwt naar wandelen. Hoe het met me ging na deze romantische dagen? Ik moet denken aan de kleine kapel aan de Sonntagsley boven Monschau waar een gastenboek ligt met een mooie tekst. "Ik ga vanaf nu met mezelf. Ik ben niet meer op weg naar me toe, maar op het pad met me. Ik verzamel wat me goed doet en heb weggegooid wat me belast ...“ De magie werkt!

Eifel-Blik Kierberg – een perfect uitzicht op de schilderachtige oude binnenstad van Monschau

Dreilägerbach-stuwmeer

Auteur: Michael Sänger

www.eifel.info

17


1

Fiets- en wandelstations Eifel

Perfecte start- en eindpunten voor wandel- en fietstochten in de Noord-Eifel. www.radundwanderbahnhoefe-eifel.de >> Tip: met de GuestCard Vakantieregio Nationaalpark Eifel is o.a. gebruik van het openbaar vervoer in het gebied gratis. www.erlebnis-region.de

2 3

1

2

5

4

Gedetailleerde toerinformatie

9

www.eifel.info

6 10 11 8

9

12

3

10 11 12 4 6

15 16

5 7 8

7 13

13 17 14

14

17 18

16

15

19

18 19 20

Arrangementen

21

Laat je inspireren door onze aanbiedingen vanaf blz. 55!

20

Eifelsteig-wandelbus

Comfortabele combinatie van Eifelsteig en Partnerwegen in het noorden www.eifelsteig-wanderbus.de

22 21 25

Legenda Partnerwegen in het noorden Eifelsteig

Informatie

Tel. +49 (0) 65 51 - 96 56 0 info@eifel.info

18

Wandelland 2019

23 24

Wandelvriendelijke bedrijven Nr.

Partnerwegen in het noorden

Nr.

Eifelsteig

De accommodaties langs de Partnerwegen vindt u op blz. 64 en 65

Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.


Eifeler Kruidenpad

Wandelen in het noorden Wandeltips links en rechts van de Eifelsteig

Traject-toeren (dagtoeren) Eifeler Kruidenpad Start: Bad Münstereifel

Finish: Nettersheim

Kloosterroute Afstand: 20,9 km

Duur: 5 uur

Onderweg op de sporen van inheemse kruiden en planten. Kruidenpedagogen leggen bij wandelingen met een gids uit waarvoor welke kruiden het meest geschikt zijn – voor de keuken, als geneeskrachtige plant of om te verven. De oude binnenstad van Bad Münstereifel met zijn City Outlet, het Romeinse tempelcomplex ‘Heidentempel’ of het Natuurcentrum Eifel zijn een bezoekje meer dan waard. In Nettersheim stuit de weg direct op de Eifelsteig en het Römerkanal-wandelpad. Bij de start en de finish liggen treinstations. Vanaf medio 2019 als rondwandeling mogelijk. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Finish: Aken (Kitzenhaus)

Afstand: 15,5 km

Duur: 4,5 uur

De ‘Koperroute’ leidt naar opvallende getuigen van de lange geschiedenis van metaalverwerkende industrie in Stolberg. Koperslagers, kopergieterijen en kopermolens bepaalden de ontwikkeling van de stad. Op kronkelende bospaadjes of over uitgestrekte weidelandschappen loopt de route ook naar uitkijkpunten die een blik op het heerlijke Eifellandschap, gedeeltelijk tot aan België, prijsgeven. Uniek: van mei tot augustus bloeien goudgele zinkviooltjes, die enkel hier te lande in de ertsvelden te vinden zijn. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Afstand: 22,3 km

Duur: 6,5 uur

De imposante rots van de Ehrensteinsley, het wild romantische Roerdal, gevarieerde bospassages, weidse velden met ouden beuken- en meidoornhagen en de Perlenbachstuwdam garanderen de wandelaar tijdens deze rondwandeling een puur landschappelijk genot. Als insider-tip geldt de narcissen-helling, die in de lente verandert in een ware bloemenzee. Culturele highlights langs de weg: klooster Reichenstein met waterlelievijver, de Norbertuskapel en de vele bezienswaardigheden van de lakenweverstad Monschau. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••

Burchten-route

Koperroute Start: Stolberg (Alter Markt)

Start: Finish: Monschau (brouwerijmuseum) Monschau (Markt)

Start: Finish: Blankenheim Wald (station) Hellenthal

Afstand: 17,0/21,0 km

Duur: 5 uur

De Burchten-route nodigt je uit voor een middeleeuwse expeditie met de benenwagen. Zonder harnas, maar juist licht te voet loopt het pad eerst naar de Wildenburcht en dan naar de kasteelruïne Reifferscheid. De wandelaar staat het idyllische beekdal van Manscheid te wachten, een bos met hoge, oeroude beuken, open weiden en dichte bospassages. Overigens: je kunt de tocht ook starten of laten eindigen aan de voet van kasteel Blankenheim in het centrum. Tegenwoordig is daar de jeugdherberg gehuisvest. (Toerverlenging: 4 km) Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

www.eifel.info

19


Urftstuwmeer

Traject-toeren (meerdaagse toeren) Bontzandsteenroute Start: Finish: Afstand: Etappe 1: Station Kreuzau Abenden 19 km Etappe 2: Abenden Stuwdam Urftsee 19 km

Duur: 5 uur 6 uur

In twee etappes kronkelt deze toer door het dal van de Roer. Onderweg zijn er naast de telkens weer een centrale rol opeisende Roer ook prachtige passages door bos, ooibos en weiden. Daartussenin schitteren, met name tussen Obermaubach en Abenden intens rode rotsen. Na een bezoek aan kasteel Heimbach begint de klim naar het Nationaalpark op de top van de Kermeter, van waaruit we de eindsprint naar het Urftstuwmeer inzetten. Moeilijkheid: gemiddeld 2-dagen-toer

••

Eifeler Bronnenpad Etappe 1: Etappe 2: Etappe 3:

Start: Kronenburg Blankenheim Nettersheim

Finish: Blankenheim Nettersheim Kronenburg

20

Wandelland 2019

EifelSpuren - zo heten de 18 nieuw ontworpen, thematische en bijzonder gepresenteerde rondwandelingen in de noordelijke Eifel. Samen met de EifelSchleifen, het lokale basisnetwerk van wandelpaden, kunnen wandelaars zich vanaf de zomer van 2019 verheugen op een uniform, compleet en systematisch gemarkeerd netwerk van wandelpaden. Meer informatie vindt u op: www.eifelspuren.de en www.eifelschleifen.de

Roer-Olef-Route Afstand: 24,0 km 26,0 km 25,0 km

Duur: 8 uur 9 uur 8 uur

Zich helemaal uitleven en op zoek gaan naar de bron van geluk? In drie etappes gaat de rondwandeling door de Eifeler Bronnendriehoek, naar de oorsprongen van Ahr, Erft, Kyll en Urft. De riviertjes volgend loop je door idyllische dalen en omhoog naar de ‘Eifel-Blicke’, speciale uitzichtpunten. Net zo de moeite waard: archeologische monumenten, zoals een dubbele kalkoven of een ijzergieterij, historische kasteelplaatsen zoals Kronenburg en Blankenheim of talrijke Romeinse overblijfselen bij Nettersheim. Te boeken als arrangement. Moeilijkheid: gemiddeld 3-dagen-toer

••

EifelSpuren en EifelSchleifen – een mooi afgerond geheel in het noorden van de Eifel

Etappe 1: Etappe 2: Etappe 3:

Start: Gemünd Hellenthal Einruhr

Finish: Hellenthal Einruhr Gemünd

Afstand: 17,0 km 20,0 km 20,0 km

Duur: 4,5 uur 6 uur 6 uur

Deze rondwandeling wordt ingeluid door prachtige bossen en spannende rotspassages en leidt uiteindelijk naar het ‘Tempeltje van de Zonde’. Uitgestrekte weiden en velden zijn kenmerkend voor de tweede dag. Langs de weg ligt het beroemde roofvogelstation met het wildpark. Hoogtepunten van de derde etappe, die samenvalt met de Eifelsteig, zijn de enorme stuwdam van de Urft, Vogelsang IP/Internationale locatie in Nationaalpark Eifel met het nieuwe bezoekerscentrum en twee bijzondere tentoonstellingen en natuurlijk het Nationaalpark Eifel. Te boeken als arrangement. Moeilijkheid: gemiddeld 3-dagen-toer

••


Drover

Ronde toeren (dagtoeren) 52

heide

66

Drover Heide

Start/finish: Drove (wandelparking aan de K28)

Afstand: 11,4 km

Duur: 3,5 uur

Niet alleen in de nazomer, wanneer de heide in bloei staat, belooft deze wandeling een bijzonder kijkje in de leefomgeving van zeldzame planten en dieren. In het gelijknamige natuur- en vogelreservaat loopt het voornamelijk vlakke pad aanvankelijk door de open heide, dan over weiden en vervolgens door het bos. Later kom je bij veel kleine plassen; gedeeltelijk op houten vlonders. Vanaf het startpunt langs de K28 is er een voor gehandicapten aangepaste ronde en een afkorting met een hoger gelegen punt met uitzicht over het open landschap. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Struffeltroute Start/finish: Roetgen (Filterwerk)

Afstand: 9,7 km

Duur: 3 uur

Heggenlandroute

Afstand: 8,8 km

Duur: 3 uur

Het wandelpad start bij het museum ‘Hürtgenwald 1944 und im Frieden’ en loopt door de plaats Vossenack. Door het Kall-dal, waar in WO II felle gevechten werden geleverd, komt men in het plaatsje Schmidt. De uitzichten vanuit beide plaatsen maken duidelijk waarom de Amerikanen zo’n moeite hadden het terrein te passeren. Behalve het museum is ook een bezoek aan het Duitse soldatenkerkhof Vossenack en een bezichtiging van de voormalige Amerikaanse stellingen ten westen van Germeter de moeite waard. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Start/finish: Einruhr

Afstand: 16,0 km

Duur: 4,5 uur

De route start in Einruhr en loopt rondom de Obersee – langs de Urftseestuwdam en over de stuwdam Paulushof naar Rurberg. Het landschap wordt gedomineerd door dicht loofbos. Onderweg zijn er talloze mogelijkheden voor een picknick in de buitenlucht, waarbij je kunt genieten van het uitzicht op het meer. Vanaf het Urftstuwmeer loop je over de Eifelsteig terug. Wie de hele rondwandeling te lang is, kan de toer met een boottocht over de Obersee afkorten. (Scheepvaart-seizoen: april - oktober) Moeilijkheid: gemakkelijk Rondwandeling

Narcissenroute Afstand: 14,5 km

Duur: 4,5 uur

Links en rechts van de Roer loopt de rondwandeling door het eeuwenoude heggenland. Rondom Eicherscheid zijn de velden niet gescheiden door prikkeldraad, maar lange heggen omheinen het vee. De afwisselende dagtocht loopt over de Eicherscheider hoogvlakte, van waaruit je kilometers ver kunt kijken, via opvallende rotsformaties zoals de ‘Uhusley’ en hoog gelegen uitzichtpunten, die fraaie vergezichten over het heggenland of het kronkelende Roerdal in petto hebben. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Start/finish: Museum ‘Hürtgenwald 1944 und im Frieden’ in Vossenack

Waterlandroute

In het Duits-Belgische natuurpark Hoge Venen - Eifel loopt de rondwandeling door het watertoevoergebied van de Dreilägerbachstuwdam. Wandelaars genieten op het uitkijkplatform van een imposante blik op de stuwdam en kunnen op de borden het een en ander lezen over de bijzonderheden van het landschap. Achter de bergkam van de Struffelt zorgen houten vlonders ervoor dat het hoogveen van het beschermde natuurgebied Struffelt met droge voeten doorkruist kan worden, zonder daarbij de zeldzame planten en dieren te beschadigen. Moeilijkheid: gemakkelijk Rondwandeling

Start/finish: Eicherscheid

Kall Trail

Start/finish: Höfen (Nationaalparkpoort)

Afstand: 14,0 km

Duur: 3,5 uur

Waar ooit in de middeleeuwen bossen gerooid werden om als weide voor hooi te dienen, kunnen thans wandelaars in de lente een duik nemen in een goudgele zee van narcissen. Maar ook in de andere maanden biedt de rondtocht door het beschermde natuurgebied Perlenbach- en Fuhrtsbachtal indrukwekkende natuurbelevenissen, want dit landschap is de habitat van veel deels bedreigde dieren- en plantensoorten. Andere highlights langs de weg: het Perlbachstuwmeer, een Westwallbunker en de expositie in Nationaalparkpoort Höfen. Moeilijkheid: gemakkelijk Rondwandeling

www.eifel.info

21


Partnerwegen

van de Eifelsteig in het zuiden

Vulkaaneifel-paden De MuĂ&#x;e-paden onder de Vulkaaneifel-paden: omringd door de oorspronkelijke natuur van de Eifel nodigen de MuĂ&#x;e-paden, paden van mindfulness en innerlijke rust, u uit om de tijd te nemen en een tandje lager te schakelen. Inspirerende verhalen langs de weg gaan tijdens het wandelen een verbond aan met eigen ervaringen en creĂŤren een nieuwe mindfulness. Het intensieve waarnemen van de natuur bevordert het waarnemen van jezelf en verhoogt de kwaliteit van het leven.

22

Wandelland 2019

Gerolsteiner Felsenpad


ledigheid mindfulness

Tijd voor en

Stille momenten in harmonie met de vier elementen Ons dagelijks leven wordt bepaald door allerlei afspraken, die ons voorschrijven, waar we wanneer moeten zijn. Tussendoor zoeken we naar manieren om zo snel mogelijk momenten van rust en stilte te creëren en een beetje ik-tijd terug te krijgen. Manieren voor snelle ontspanning zijn de Muße-paden niet. Maar wie opnieuw wil ervaren hoe 'tijd hebben' zich aanvoelt, kan in de Vulkaaneifel een oude kunst herontdekken: de kunst van de ledigheid. Voortgekomen uit een miljoenen jaren durend conflict tussen vuur en water, aarde en lucht, is de huidige Eifel een weerspiegeling van de elementaire oerkrachten. Bizarre rotslandschappen, ongerepte natuurlijke oases, het voortdurend kabbelen van beekjes en de stilte van de maren zijn het resultaat van een unieke strijd der elementen. Als je de sporen van de oertijd aandachtig volgt, kun je op veel plekken nog de energetische krachten waarnemen die ooit het landschap van de Eifel vormden. Veertien Vulkaaneifel-paden volgen deze sporen en maken de geschiedenis van de aarde beleefbaar, waaronder in het bijzonder de Muße-paden onder de Vulkaaneifel-paden, die ik zelf heb beleefd op het 'Maren-en-Thermen-pad' en op de 'Gerolsteiner Dolomieten-Acht'. Wandelen op de Muße-paden betekent dat je je stap voor stap losmaakt van de drukte en het juk van het dagelijkse leven, en met mindfulness tot rust komt. Elk pad neemt de wandelaars mee op een reis door de tijd die hen aan het denken zet. Zo maak ik kennis met de wilde kerels langs het Maren-en-Thermen-pad die al voor onze tijd het nodige op hun kerfstok hadden. Langs de Gerolsteiner-Dolomieten-Acht ben ik de kracht van het water op het spoor, die het landschap van de Eifel mede bepaald heeft.

In de verhalen langs de route vind ik veel parallellen met mijn eigen leven. Ups en downs, veranderde perspectieven en standpunten, inspanning en ontspanning - wat mijn dagelijks leven kenmerkt, kom ik op de Muße-paden in een andere vorm weer tegen. Op eigen kracht bedwing ik de toppen van de devoonse Gerolsteiner Dolomieten en geniet van het sublieme uitzicht, een waar geschenk voor mijn inspanningen. Wandelend doorkruis ik een gelaagd landschap dat me telkens weer verrast en verbaast. Muße-plekjes lokken met charme, energetische kracht en vredige stilte en verleiden me om even te stoppen en stil te staan. Luisterend naar de serene rust van de natuur realiseer ik me hoe de afstand tot het dagelijks leven groeit en hoe mindfulness het heft overneemt. De vroegere strijd van de elementaire krachten is net zo merkbaar als menige strijd die in mezelf woedt. Uit de omgeving put ik energie en ik voel me verbonden met het vulkanisch gesteente, met het water van de Üssbeek en de Kyll. Ik kan me nauwelijks onttrekken aan de aantrekkingskracht van de lavasteen. Mijn handen willen tasten en voelen, willen contact maken met de elementen. Elke aanraking, al het voelen kalmeert de geest en ik voel me geaard. Zoals de Eifel op een gegeven moment tot rust is gekomen, zo kom ook ik op de Muße-paden stap voor stap tot rust. De Vulkaaneifel kent vele lagen en is zeer authentiek, op sommige plekken ontroerend, hij is lieflijk en idyllisch aan het water, ruig en bruisend van kracht op zijn vulkanen en rotsen. Wie zich ervoor opent en zijn sporen volgt, zal ermee verbonden zijn en dat voor altijd blijven.

De sleutel naar meer gelatenheid? Die ligt besloten in het woord zelf: 'Gaan-Laten-Vrolijkheid!' Ga op pad in de Eifel, laat de dagelijkse beslommeringen bij de poorten van dit unieke landschap achter je en start gemotiveerd en positief met de Wandelbelevenis Eifel!

Ulmener Maar

Auteur: Daniela Trauthwein

www.eifel.info

23


18 19

Gedetailleerde toerinformatie

20

www.eifel.info

1 22 2

3

21

23 24

26 27

25

28 5 4 26

6

7

8

31 28

27

29 30 11

9

12

38 15

10

32 33 34 35

37

39 13 14

16 17 18 19

29 30

21 20

40 23 41 42

24

25 43 44 45

22

31

Arrangementen

46 47

Laat je inspireren door onze aanbiedingen vanaf bladzijde 55!

48

Legenda Nr.

Vulkaaneifel-paden Eifelsteig

De nummering van de paden in dit blad dient om ze beter te kunnen vinden op de kaart. Ter plaatse zijn de paden gemarkeerd met het Vulkaaneifel-pad-logo en de naam van het pad.

Informatie

Tel. +49 (0) 65 51 - 96 56 0 info@eifel.info

24

Wandelland 2019

Wandelvriendelijke bedrijven Nr.

Vulkaaneifel-paden

Nr.

Eifelsteig

De accommodaties langs de Vulkaaneifel-paden vindt u op blz. 66 en 67.

Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.


Vulkaaneifelpaden

Keltenpad

De Muße-paden, paden van mindfulness, onder de Vulkaaneifel-paden Een landschap geboren uit de strijd der elementen vuur, aarde, water en lucht. Miljoenen jaren verkeerden zij in een allesbepalend conflict. Hele continenten werden duizenden kilometers verschoven, gebergtes werden opgebouwd en weer afgebroken, een landschap werd geflambeerd en gegrild. Het resultaat: een exotisch fraai, in zichzelf rustend land! Geef je over aan een reis naar innerlijke balans, geïnspireerd door de onzichtbare overleveringen van deze sprookjesachtig fraaie streek. Grijp de kans om op Muße-paden de kunst der ledigheid voor jezelf nieuw te ontdekken! Speciale Muße-plekjes met indrukwekkende kaarten langs de wegen comprimeren de belevenissen, laten je oplettend en mindful worden en doelloos genieten. Vervullende momenten van geluk beleven! Maren-en-Thermen-pad, Schneifel-pad en de Dolomieten-Acht (Gerolsteiner Felsen- en Gerolsteiner Keltenpad), Hochkelberg Panorama-pad, Vulkaan-pad, VulkaMaar-pad en Vulcano-pad zijn de Muße-paden van de Eifel.

Avondstemming bij de Hochkelberg

1 Hochkelberg Panorama-pad

Muße-pad

Start: Finish: Afstand: Duur: Etappe 1: Nohner Mühle Kelberg 19,1 km 7 uur Etappe 2: Kelberg Ulmen (Postplatz) 20,7 km 6 uur Afwisselend, fascinerend en duurzaam aangelegd in het licht glooiende landschap rond Kelberg. In het begin bepalen de beken Anbach, Nohner Bach en Bodenbach het reliëf. Gehuld in sagen is de bedevaartskapel op de Heyerberg. Kruisweg en kapel zijn uit de 19e eeuw, hun voorgangers veel ouder. Vanaf Kelberg wandel je over de ‘Geschichtsstrasse’ over de basaltpijp van de Hochkelberg. Maar dat is nog niet alles. Boven de Ulmener Maar tronen de resten van de burcht van Hendrik van Ulmen, een kruisridder voor de Heer. Moeilijkheid: gemiddeld 2-dagen-toer

••

2 Maren-en-Thermen-pad

Muße-pad

Muße-pad: mystieke wegen en wilde ontmoetingen

Start: Finish: Afstand: Duur: Etappe 1: Ulmen (Jungferweiher) Lutzerath 18,8 km 6 uur Etappe 2: Lutzerath Bad Bertrich 16,4 km 5,5 uur Duistere gestaltes, bedrieglijke molenaars en strijdlustige ridders hielden ooit huis in het dal van de wild en authentiek kronkelende Üssbeek. Ieder van hen had iets op zijn kerfstok, zonder uitzondering! En jij? Wees eerlijk! Begeef je op weg naar jezelf en neem deel aan de verhalen van de schurken uit de Eifel die op fatale schouwplaatsen te keer gingen. Markeringen op hun, maar ook op jouw kerfstok begeleiden elk levenspad. Want alles wat we doen heeft een effect. Maak je weg tot dat wat hij is: rijk! Rijk aan gevolgen die herinnerd of afgelost willen worden! Moeilijkheid: gemiddeld 2-dagen-toer

••

www.eifel.info

25


Muße-pad

3 Vulkaan-pad Start: Finish: Afstand: Etappe 1: Jünkerath (station) Steffeln 13,0 km Etappe 2: Steffeln Gerolstein (station) 17,5 km

Duur: 4 uur 6,5 uur

Van erts naar vuur. Van de Kalkeifel naar de Vulkaaneifel. In Jünkerath werd ijzergietergeschiedenis geschreven. Bezienswaardig hier, het ‘Eisenmuseum’. Klaar voor spirituele suggesties? Kruiswegen, bidzuilen, pelgrimskruisen en kapellen – stap voor stap pure inspiratie. En dan de entree in het vuurland. Aantrekkelijk zijn hier de vulkaantuin Steffeln en de mineraalbronnen langs de weg. Highlights tijdens de rest van de weg over de Eifelsteig naar Gerolstein zijn het Romeinse villacomplex en de necropool van Duppach-Weiermühle, het Eichholzmaar en de ijs- en molensteengrotten bij Rother Kopf. Moeilijkheid: gemakkelijk 2-dagen-toer

Kasteelruïne Schönecken

Muße-pad

4 Schneifel-pad

Muße-pad: weg van de vrede

Start: Finish: Afstand: Duur: Etappe 1: Kronenburger Hütte Blokhut Schwarzer Mann (Gondenbrett) 22,8 km 8 uur Etappe 2: Blokhut Schwarzer Mann (Gondenbrett) Schönecken (centrum) 19,5 km 5 uur Etappe 3: Schönecken (centrum) Birresborn (station) 24,9 km 8 uur De Schneifel, een grensgebied met een lange en deels emotionele geschiedenis, dat zijn vrede heeft gevonden! Dit is jouw podium: schrijd hierover in vrede, maar ook in strijd. Beide liggen dicht bij elkaar. Uiterlijk zowel als innerlijk. Volg de sporen van de Heilige Jacobus, ontdek drakentanden en bunkerruïnes, kijk in kraters van ontploffingen en in duistere grotten, zie plekjes van kunstzinnige bekoring en natuurlijke schoonheid. En: bezin je aan de hand van licht-witte en duister-zwarte grensstenen over het feit dat grenzen overwonnen moeten worden om vrede te vinden. De weg daarheen loont de moeite! Moeilijkheid: gemiddeld 3-dagen-toer

••

Muße-pad

5 VulkaMaar-pad

Start: Finish: Afstand: Etappe 1: Manderscheid Meerfeld (via Bettenfeld) 12,2 km Etappe 2: Meerfeld Manderscheid 14,4 km

Hoog boven de Lieser ontplooit deze toer zijn hele pracht. Schitterende uitzichten op het ingesleten dal van de Lieser en talrijke vergezichten bekronen het wandelen. Hier moeten vooral de panorama’s van de toren hoog boven Meerfeld en de vele uitzichten op de burchten vlak voor Manderscheid eervol worden vermeld. Met een beetje geologische kennis kun je aan het overweldigende reliëf tussen Manderscheid en de Mosenbergvulkaan misschien de uiterst spannende ontstaansgeschiedenis ontlokken. Het kratermeer van Windsborn, de Meerfelder Maar en als contrast daarmee de twee kastelen van Manderscheid – grandioos. Moeilijkheid: moeilijk gemiddeld 2-dagen-toer

•••

••

6 Gerolsteiner Felsenpad Gerolsteiner Felsenpad

Duur: 5,5 uur 3 uur

Muße-pad

Muße-pad: Dolomieten-Acht NOORD

Start/finish: Gerolstein

Afstand: 8,7 km

Duur: 3 uur

De Gerolsteiner Dolomieten-Acht – een haast eindeloze rondwandeling! Het water – de bouwmeester van het omringende Eifellandschap! Zijn gigantische kracht schiep bijvoorbeeld de Munterley. Miljoenen jaren lang opgestapeld tot een reusachtig rif, geïnfiltreerd door magnesiumrijk zout water en versteend tot dolomiet. Ruig en weerbarstig ligt hij met Hustley en Auberg langs het dal van de Kyll. Bestendig trotseren ze weer en wind en vormen in hun onverstoorbaarheid het symbool van de bronnenstad – de Gerolsteiner Dolomieten! Je pad zal je laten zien: door geduld en volharding ontstaan wonderbaarlijke dingen! Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

7 Gerolsteiner Keltenpad

Muße-pad: Dolomieten-Acht ZUID

Start/finish: Gerolstein

Muße-pad

Afstand: 6,9 km

Duur: 2,5 uur

Gezond, sterk, prikkelend – op het spoor van het elixir water! Water is geduldig, het dwingt niets af, gaat zijn gang, creëert door zijn vastberadenheid grootse dingen. Zoals de Dietzenley. Als vulkaan geboren uit de schoot van het vuur, gevormd door de ongenaakbaarheid van het water, rust hij boven de bronnenstad Gerolstein. Piepjong strekt het plateau zich met zijn basaltranden uit over het aloude gebergte van zandsteen en Grauwacke. Een aanzienlijke schat aan verschillend gevormde Gerol-stenen wijzen je samen met de Kyll de weg, laten je geloven, hopen en inzien: ook veel kleine stapjes leiden naar het doel! Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

26

Wandelland 2019

8 Vulcano-pad

Muße-pad

Start/finish: Afstand: Oost-variant: Ellscheid via Steineberg 16,5 km West-variant: Schalkenmehren via Mehren 14,6 km

Duur: 4,5 uur 4 uur

Duik in het land van de maren en sprookjes en beleef op het Vulcano-pad grandioze panorama´s en interessante inzichten in geologische lekkernijen. Je symbolische begeleider op dit pad is een tuinhek dat je de natuur vanuit een ander perspectief laat zien. Schenk de kleine dingen grote aandacht en geniet tijdens deze avontuurlijke wandeling van puur natuur. Of proef haar vanuit de koolzuurhoudende bron, waar je je drinkfles kunt bijvullen. De Steineberger Ley neemt je mee hoog naar boven en je blik dwaalt over het adembenemende vulkaanlandschap. Er staan je nog meer highlights te wachten. Je hoeft er alleen maar je blik voor open te stellen. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••


9 Maren-pad

10 Hinterbüsch-pad

Start: Finish: Etappe 1: Schalkenmehren Gillenfeld Etappe 2: Gillenfeld Strotzbüsch

Afstand: 15,1 km 15,9 km

Duur: 5,5 uur 7 uur

Zeven maren in één klap! Eén klap klopt niet helemaal, je hebt twee dagen nodig. Maar die mogen er dan ook wel zijn! Een start van wereldformaat bij de Schalkenmehrener Maar. Naar de klokkengieter in Brockscheid, de Hitsche Maar, een mysterieus opgedroogde maar, de Dürre Maar en de Holzmaar – een eerste wandeldag met louter highlights. En het pad gaat verder naar de bijna cirkelvormige Pulvermaar, het Strohner Maartje en de verborgen liggende Immerather Maar. En we gaan door met hoogtepunten: na de maren volgen de molens in het dal van de Üssbeek. Wat een schat aan belevenissen! Moeilijkheid: gemiddeld moeilijk 2-dagen-toer

••

•••

Start: Finish: Etappe 1: Üdersdorfer Mühle Weidenbach Etappe 2: Weidenbach Meerfeld

Afstand: 17,9 km 19,1 km

Duur: 6 uur 7 uur

Op pad met de tovenaarsleerling in Hinterbüsch. Dat belooft wat en je moet er twee dagen voor inplannen. In het dal van de Lieser aan de Üdersdorfermolen, tussen Üdersdorf en Trittscheid, ligt de start. Schitterende panorama’s hoog boven, diep omlaag naar Trombach-, Marschen Walmersbachdal – prachtig. Het gepruttel van de Wallende Born in de bron omringd door zuilen van blauwe basalt herinnert aan Goethe’s tovenaarsleerling. Omhoog naar de uitkijktoren met een prachtig panorama, en de Meerfelder Maar vormt een waardige afsluiting. Moeilijkheid: moeilijk 2-dagen-toer

•••

Pulvermaar Gillenfeld

12 2 Beken-pad

11 Manderscheider Burgenstieg met Rittersteig

Start/finish: Kuurhuis Manderscheid

Afstand: 6,1 km

Duur: 2,5 uur

Start/finish: Hasborn

Afstand: 14,0 km

Duur: 4,5 uur

Onze toer voor beginners: het hoog in de Vulkaaneifel, aan de rand van het Lieserdal gelegen Eifelstadje schittert met historische flair. Gemaakt om te wandelen. Rond Manderscheid biedt de toer steeds weer nieuwe uitzichten op het geweldige twee-kastelen-complex en op het stadje. Je loopt over smalle, natuurlijke paden door het bos en hoog boven de Lieser, deze highlights maken van de wandeling een absolute must! Grandioze gelegenheden voor kiekjes van de Boven- en Nederburcht van Manderscheid ronden het wandelplezier af. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

Zin in contrasten? Pieken en dalen? De wandeling loopt rond Hasborn, Ober- en Niederscheidweiler. In het gebied tussen de Lindenhof in Niederscheidweiler en Hasborn krijgt de wandeling haast alpien karakter. De streek rond Ober- en Niederscheidweiler wordt bepaald door gesteente uit het devoon. De hoogvlakte wordt meestal voor landbouw benut en de steile hellingen naar de beken Alf- en Sammetbach zijn begroeid met woeste bossen. Een echte verrassingstocht. De wandelaar staat puur natuuravontuur te wachten. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

13 Grafschaft-pad

14 Vulkangipfel-pad

••

Start/finish: Manderscheid

Afstand: 14,4 km

Duur: 5 uur

Een middelzwaar juweeltje onder de tochten door de Vulkaaneifel. Dramatisch is alleen al het begin, hoger en hoger klim je tot boven de kasteelvijver en het geweldige twee-kastelen-complex van Manderscheid. Op bijna 400 m sta je oog in oog met het kasteelstadje Manderscheid. Langs de dalkant van Lieser en Seilbach tot aan Pantenburg en dan richting het Tüppenheck. Heerlijke eenzaamheid en puur bos biedt het Falbachdal tot aan de monding van de Lieser. De rest is één groots wandelspektakel, Lieser-opwaarts terug naar het startpunt. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

••

Start: Finish: Afstand: Etappe 1: Daun-Neunkirchen Dreis-Brück 12,4 km Etappe 2: Dreis-Brück Daun-Neunkirchen 18,9 km

Duur: 4 uur 7 uur

Zin in pyroklastische slakken en olivijnbommen? Wees niet bang, wat vreeswekkend klinkt, is uitermate de moeite waard, beter: het wandelen waard. De Ernstberg mist net 120 centimeter om op 700 meter te komen, het is de hoogste vulkaan in de westelijke Eifel. Vanuit de diepte van de Dreiser Weiher, een opgedroogde maar, borrelt een minerale bron op. Heerlijk panoramiek, met koers richting vulkaanbergen zoals de ‘Auf der Wacht’, de oostzijde van de Ernstberg met de Martinswand of de Asseberg nader je het mooie Eifelstadje Daun. Moeilijkheid: gemiddeld moeilijk 2-dagen-toer

••

•••

www.eifel.info

27


AhrSteig

De Ahr dankt zijn naam aan de Kelten. Ze noemden de 95 km lange, kronkelende rivier 'aha', snelstromend water. Het blauwe lint door het Ahrgebergte, soms zachtmoedig, soms acrobatisch, is een bron van levensvreugde. Tussen wijn en steen, bos en weide leeft een bijzonder vrolijk slag mensen. Gewend aan hard werken en begiftigd met 'hun' hemel op aarde hebben de bewoners van het Ahrdal het levendige temperament van de aan lussen en meanders zo rijke rivierdame overgenomen. Een dal van levensvreugde.

28

Wandelland 2019

Teufelsloch


Blauwe stenen rode wijnen Waar het leven tintelt – op pad op de AhrSteig Hier laat de AhrSteig zijn spierballen rollen. De vijfde van in totaal zeven etappes is niet mals. Tussen Kreuzberg met zijn hooggelegen kasteel en het schattige wijndorpje Rech met zijn stenen brug met vier bogen over de Ahr serveert de Ahrsteig alpiene passages en geniale uitzichten. Hetzelfde geldt voor het vrij sportieve gedeelte tussen Dernau en Walporzheim, de eindbestemming van deze etappe. Ik ben op de AhrSteig op pad van Kreuzberg naar Rech met twee boezemvriendinnen. Nooit hebben ze hun hemel op aarde, het Ahrdal, verlaten. Volgens hen een bron van pure levensvreugde. Een dal van geluk. Het pad slaat snel het dalgebergte in, biedt een prachtig uitzicht op kasteel Kreuzberg, het laatste kasteel in het Ahrdal dat tot op de dag van vandaag bewoond wordt. Dan wroet Ulla in haar rugzak en haalt er een paar kleine blauwe stenen uit tevoorschijn. Dat zijn de geluks- of Maria-stenen van de Ahrdalbewoners. Ulla en Claudia zijn dol op de stilte van de AhrSteig. Hier kun je op adem komen, je uitleven en afstand van de dagelijks bezigheden nemen. Sinds 35 jaar zijn de dames bevriend, hebben ups en downs meegemaakt en elkaar begeleid. Wandelen betekent voor hen, zich de vrijheid nemen om even het juk van het dagelijks leven af te werpen, om sterke gevoelens te ontwikkelen en te delen. Een recept dat ze elke gast kunnen aanraden. Het Ahrdal lijkt wel gemaakt voor een dergelijk 'te voet bijtanken', een garantie voor ware levensvreugde. Steeds weer kronkelt de AhrSteig om rotsen heen. Je kunt zien waar je vandaan komt en vermoeden waar de tocht heen gaat. Een wandeling op de AhrSteig, mijmeren ze, terwijl we door de bizarre rotspoort bij het Teufelsloch genieten van het uitzicht op het beschermde natuurgebied Langfig, een beboste en rotsachtige idylle, waar de Ahr langs stroomt, belichaamt als het ware in het

klein de levensweg van de mens. Deze vijfde etappe daagt je uit bij het klimmen, dwingt je door rotsachtige ondergrond en waanzinnig nauwe bochten en kronkelingen tot mindfulness en beloont je even later met ongelofelijke uitzichten in de diepte en de verte. Met een blik op kasteel Are boven Altenahr toveren ze in een kleine schuilhut een picknick uit hun rugzakken tevoorschijn. "Kijk eens om je heen!" Ulla spreidt haar armen uit. "Dit alles heeft deze rivier gemaakt. Hij heeft zich steeds dieper in de rotsen van het Ahrgebergte gegraven. Onverschrokken en onvermurwbaar." En Claudia vult haar aan, goede wijnen en bizarre stenen – dat is de essentie van een goed humeur en een houding die vol overtuiging ja zegt tegen het leven. "De zon verwent ons, de bewoners van het Ahrdal, het hele jaar door, laat de wijnstokken groeien en verwarmt de harten!". Ik kom te weten dat de Mayschoßer Winzergenossenschaft de oudste vereniging van wijnboeren ter wereld is en dat de 'geluk-brengende' blauwe stenen een overblijfsel zijn van het ijzererts gieten aan de bovenloop van de Ahr. Dan duikt de AhrSteig tussen dwergeiken een steile helling omlaag, met overal geweldige steenvelden waarop klimop groeit, naar de ruïnes van Saffenburg boven Mayschoß. Wijnranken begeleiden de klim naar wat ooit het grootste kasteel in het Ahrdal was. Verbluffend mooi is het zicht op het wijndorp, op de wijnbergen, het dichte woud erboven en het zilveren lint van de Ahr. "Daar voor ons ligt het eindpunt van onze tocht in Rech". Ulla wijst stroomafwarts en straalt: "Is dat niet mooi?" Inderdaad, het dal van de Ahr is een dal van geluk. Blauwe stenen, rode wijnen – de AhrSteig bezorgt je echt een goed humeur.

Claudia Zimmer 57 jaar, administratief medewerkster, is dol op haar wild romantische geboortestreek

Ulla Dismon 54 jaar, afgestudeerd in toerisme, leidt het VVV van Altenahr en houdt met alle zintuigen van het Ahrdal

Uitkijkplatform Schwarzes Kreuz boven Altenahr

Auteur: Michael Sänger

www.eifel.info

29


Gedetailleerde toerinformatie

www.ahrsteig.de www.facebook.com/ahrsteig.wandern

Legenda

onderscheiden met

AhrSteig

Informatie

Tel. +49 (0) 26 41 - 91 71 0 · info@ahrtaltourismus.de Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.

AhrSteig-etappes Meer informatie voor de toerplanning zoals hoogteprofiel, wegverloop op de kaart en nog veel meer vind je op de interactieve toerkaart op: www.ahrsteig.de

Etappe 1 Start: Blankenheim

Finish: Freilinger See

Afstand: 11,1 km

Duur: 3 uur

De eerste etappe is al meteen zeer indrukwekkend vanwege de rijkdom aan natuurmonumenten en cultuurschatten. Beginnend bij de bron van de Ahr in het pittoreske Blankenheim voert de route langs de Schwanenweiher, de bovenloop van de Ahr volgend. Na de spoorwegtunnel wandel je steil bergop. Door dicht beukenwoud bereik je de hoogvlakte van de Birker Berg. Spectaculaire uitzichten op de Eifeltoppen belonen de klim. Over stille bospaden van de 484 m hoge Bohrsberg kom je uit bij de oevers van de Freilinger See. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

30

Wandelland 2019

Etappe 2 Start: Freilinger See

Finish: Aremberg

Afstand: 11,7 km

Duur: 3 uur

Vanaf de Freilinger See start je richting Lommersdorf. Weidewegen leiden je omhoog naar de 534 m hoge Hühnerberg met een heerlijk panorama. Door uitgestrekt bosgebied en de oude Romeinse weg volgend, over weide- en akkerpaden bereik je het plaatsje Aremberg met zijn leuke steegjes. Van hieruit openbaren zich fantastische vergezichten tot aan het imposante kasteel Nürburg. Idyllische bossen, boomgaarden en mooie uitzichten tot aan Ardennen en Schneifel doen het wandelhart sneller kloppen. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••


Etappe 3 Start: Aremberg

Finish: Insul

Afstand: 18,7 km

Duur: 5,5 uur

Deze langste etappe van de AhrSteig neemt je mee de hoogte in. Steil bergop wandel je naar de kasteelruïne Aremberg - met 623m het hoogste punt van de hele AhrSteig. Verder door het Eichenbacher Forst loopt de route over de nauwe rotspaden rond de Schulder Hardt. Een omweg naar de Schornkapel en het openluchttheater loont de moeite. Ook de ruwe, steile rotswanden van de Spicher Ley maken dit traject tot een bijzondere natuurbelevenis. Omlaag door bossen en weiden bereik je Insul. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••

Etappe 4 Start: Insul

Finish: Kreuzberg

Afstand: 17,4 km

Duur: 5 uur

Door lommerrijke ooibossen bereik je Sierscheid. Omhoog richting Dümpelhardt passeer je schrale heidevlaktes. De bergrug levert fantastische uitzichten op de beboste toppen van het Ahrgebergte. Het pad loopt verder door het dal van de Liersbach, steil omhoog naar de Lierser hoogvlakte en het op 487 m gelegen Linder plateau. Het 360-graden panorama is de beloning voor al het op en neer. Over bemoste bospaden wandel je omlaag het dal van de Ahr in. Hier begint het wijnbouwgebied Ahr. De etappe eindigt bij het treinstation in Altenahr-Kreuzberg. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••

AhrSteig Dümpelhardt bij Sierscheid

Etappe 5 Start: Kreuzberg

bij Dernau

Afstand: 17,2 km

Duur: 7 uur

De vijfde etappe van de AhrSteig begint in Kreuzberg en klimt omhoog naar de Lingenberg en langs het Teufelsloch, waar je een fantastisch uitzicht hebt. Het pad loopt onder langs de Schrock en verder richting Mayschoß. Vanaf de kasteelruïne Saffenburg heb je een fraaie blik op de wijnbergen en dorpjes. In Dernau volgt de steilste klim van de etappe, omhoog naar de Krausberg. Boven aangekomen beloont de Krausberg-toren de wandelaars met een 360 graden panorama over het dal van de Ahr en zijn wijnbouw.

••• moeilijk

Moeilijkheid:

Etappe 6 AhrSteig

Finish: Walporzheim

Start: Walporzheim

Finish: Bad Neuenahr

Dagtoer

Afstand: 9,2 km

Duur: 3,5 uur

Vanuit het wijndorpje Walporzheim kuier je over kronkelende paden en houten bruggetjes, langs het klooster Calvarienberg door de wijnbergen naar de Lourdeskapel. Via het uitzichtpunt Karlsberg wandel je door het bos van Neuenahr naar het bosklimpark. Via de gemarkeerde toegangsweg bereik je dan via een steile afdaling Bad Neuenahr. Royale parken komen in zicht. Het casino Bad Neuenahr nodigt je om een gokje te wagen terwijl je je in de Ahr-thermen een beetje rust kunt gunnen. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Etappe 7 Start: Bad Neuenahr

Finish: Sinzig

Afstand: 15,4 km

Duur: 5 uur

Vanaf de gemarkeerde toegangsweg start je vanaf Bad Neuenahr via het bosklimpark steil omhoog naar de Neuenahrer Berg met uitzicht over het dal van de Ahr. Via bospaden bereik je het dal van de Idienbach. Veldpaden lopen richting Heimersheim en je komt door de wijnbergen bij de hoog gelegen Ehlinger Ley. Je marcheert verder langs de hoge rug van de Mühlenberg tot aan de Feltenturm. Voor een laatste keer gaat het pad steil bergaf tot de eindbestemming van deze etappe, slot Sinzig. Via de gemarkeerde toegangsweg bereik je het beschermde natuurgebied van de Ahrmonding. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

www.eifel.info

31


.. Romerkanalwandelpad

De Romeinse waterleiding van Nettersheim naar Keulen is het belangrijkste technische bouwwerk ten noorden van de Alpen uit de klassieke oudheid. De circa 2.000 jaar oude ‘lange leiding’ van de Romeinen verbond vijf bronnen uit de Kalkeifel met Colonia Claudia Agrippinensum. Keulen, de hoofdstad van de Romeinse provincie Neder-Germanië, had dagelijks 20 miljoen liter vers water nodig. Het Römerkanal-wandelpad volgt deze Romeinse zoetwaterleiding van de oorsprong tot in de metropool aan de Rijn. De tocht is een lofzang op het levenselixer water in zeven heerlijke etappes.

32

Wandelland 2019

Fascinerende overblijfselen van het grote bouwwerk


Water is Leven De Medusa's van de 'Grüner Pütz'

Van de drie Griekse Gorgonen werd alleen de sterfelijke Medusa beroemd. Bij de 'Grüner Pütz' worden de linker en rechter rand van de gemetselde bron bekroond door twee uit zandsteen gehouwen Medusahoofden. Wat kan de Romeinse waterbouwkundige ingenieurs, de aquarii, ertoe hebben bewogen om uitgerekend iemand uit de Griekse mythologie hun geniale werk toe te vertrouwen? 'Pütz' staat voor fontein of emmer. De 'Grüner Pütz' aan het einde van een 80 meter lang drainagesysteem, niet ver van Nettersheim in het dal van de Urft, markeert het begin van de 95,4 km lange Romeinse waterleiding. Startpunt van het Römerkanal-wandelpad vormt echter het Natuurcentrum Eifel in Nettersheim. Het fraaie Eifelplaatsje, uitgeroepen tot Duitslands meest duurzame gemeente, kun je gemakkelijk met de trein bereiken. Water is de bron van al het leven. Natuurlijk kenden de Romeinen de betekenis van het kleurloze en reukloze vocht. De naar schatting 40.000 Romeinse bewoners van Keulen, onder wie legionairs, koop- en ambachtslieden en voorname burgers, wilden een bijzonder water, vers van de bron, dat thuis uit de kraan stroomde of dat ze uit de stedelijke fonteinen konden halen. Dus kozen de waterbouwkundige ingenieurs voor het karstwater van de Sötenicher kalkgroeve bij Kall. Wat een werk! Dankzij een constant minimaal verval moest het smakelijke en kalkrijke water van de Eifel namelijk via een uitgekiende kanaalconstructie van de Eifel naar de Rijnvlakte worden geleid. De overwegend vorstbestendig ondergronds aangelegde leiding volgde daarbij het reliëf van het terrein. De geul van 70 tot 76 cm breed en 1,35 cm hoog van gehouwen zandsteen, de zo-

genaamde grauwacke, en bekleed met een watervast, splithoudend cement, werd bijna 200 jaar lang gebruikt. Hij passeerde de dalen van Veybach, Erft, Swistbach en zelfs de Rijn-Maas-waterscheiding met aquaducten. Gefascineerd bekijkt de wandelaar het hele werk en begrijpt stap voor stap welke verbazingwekkende vaardigheden de oude ingenieurs moeten hebben gehad om dit meesterwerk in verschillende kavels en met speciale graaftechnieken bij de bouw van de tunnels te realiseren. Het Römerkanal-wandelpad schetst het traject en de technische raffinesses van deze antieke drinkwaterleiding over in totaal 116 km. Het leidt langs putkamers, inspectiekokers, verzamelbekkens, aquaducten en talloze uitgegraven plekken die inzicht geven in de binnenkant van het kanaal. De enige vraag die onbeantwoord blijft, is waarom de waterbouwkundige ingenieurs de twee Medusa-hoofden in de Grüner Pütz hebben gemetseld? Moest de Gorgo het bouwwerk beschermen tegen onheil? Men zegt dat de drie Gorgonen-zussen afstammen van een Libisch Amazonenvolk. Volgens de legende zou iemand die Medusa, met haren als een slangennest, in de ogen keek, onmiddellijk sterven. Wie dit deed, aldus de Griekse mythologie, zou verstenen. Ging het de Romeinen daarom? Wilden ze met de verwijzing naar Medusa het belang van de bron van het vitale water benadrukken? Wilden ze de bittere gevolgen voor lichaam en ziel laten zien aan wie de bron wilde vernielen? Was het misschien een allegorie op de vrouwelijke wijsheid? Het Römerkanal-wandelpad is een pad van symbolen en ook nog eens ontzettend mooi.

De 'Grüner Pütz' meest zuidelijke bron van de Romeinse waterleiding, het belangrijkste technische bouwwerk uit de Romeinse tijd ten noorden van de Alpen.

Spannende inzichten leveren talrijke Romeinse overblijfselen langs de weg.

Auteur: Michael Sänger

www.eifel.info

33


Fiets- en wandelstations Eifel

Perfecte start- en eindpunten voor wandel- en fietstochten in de Noord-Eifel. www.radundwanderbahnhoefe-eifel.de >> Tip: met de GuestCard Vakantieregio Nationaalpark Eifel is o.a. gebruik van het openbaar vervoer in het gebied gratis. www.erlebnis-region.de

Römerkanal-arrangement

Laat je inspireren door onze aanbiedingen vanaf bladzijde 55!

Informatie

Tel. +49 (0) 24 41 - 99 457 - 0 info@nordeifel-tourismus.de Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.

Legenda

Römerkanal-Informatiecentrum Rheinbach

(vanaf herfst 2019) Informatie over het Römerkanal- wandelpad en het bouwwerk, expositie 'Water voor de steden van Rome', educatieve aanbiedingen en Tourist-Information. www.roemerkanal-wanderweg.de

Römerkanalwandelpad

Gedetailleerde toerinformatie

www.roemerkanal-wanderweg.de

De Römerkanal-etappes Pakket '4 of 7 dagen wandelen zonder bagage', gratis pocketguide, en meer informatie voor het plannen van de toer: www.roemerkanal-wanderweg.de

Etappe 1

Romeins kanaal oorspronkelijk

Start: Finish: Nettersheim (Natuurcentrum Eifel) Kall-Dottel

Afstand: 15,0 km

Duur: 4,5 uur

Bij Nettersheim bij de ‘Grüner Pütz’ is het allemaal begonnen – dat geldt tenminste voor de Romeinse waterleiding en daarmee voor het gelijknamige wandelpad. Tegenwoordig zou men de oude Romeinen waarschijnlijk levensgenieters noemen, want ze hechtten er veel waarde aan dat het antieke Keulen werd voorzien van water van de hoogste kwaliteit. Hoe kun je anders verklaren dat ze alleen daarvoor een bijna 100 kilometer lange waterleiding van de NoordEifel tot de metropool aan de Rijn planden en bouwden? Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

34

Wandelland 2019

Etappe 2 Start: Kall-Dottel

Romeins kanaal levendig Finish: Mechernich (Feyer Mühle)

Afstand: 16,0 km

Duur: 4,5 uur

Zeer afwisselend loopt het Römerkanal-wandelpad bij deze etappe door het karakteristieke Eifellandschap. Wat het pad extra aantrekkelijk maakt, is de unieke natuurbelevenis van glooiende heuvels, stille beekdalen, heerlijke bossen en door heggen omringde weiden en velden. Tijdens deze etappe vallen meteen een paar goed bewaard gebleven stukken van het kanaal, zoals de Romeinse gemetselde bron ‘Klausbrunnen’, het verzamelbekken in Eiserfey en de aquaductbrug Vussem te aanschouwen. gemiddeld Dagtoer Moeilijkheid:

••


Etappe 3

Romeins kanaal natuurlijk

Start: Finish: Mechernich (Feyer Mühle) Euskirchen-Kreuzweingarten

Afstand: 13,0 km

Duur: 3,5 uur

De moeite waard is de Hombusch (Mechernicher Wald) meteen aan het begin van deze etappe. Enerzijds is het de diversiteit van dit bos, anderzijds de hier bijzonder goed te herkennen verandering voor wat betreft het gebruik van de waterleiding. Nadat de waterleiding was opgegeven en de Romeinen weg waren uit het Rijnland, diende het bouwwerk vooral in de bloeitijd van de middeleeuwen als leverancier van bouwmateriaal. Stenen werden verwijderd en gebruikt voor de bouw van talrijke kastelen, kloosters en kerken. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Etappe 4

Romeins kanaal middeleeuws

Start: Finish: Euskirchen-Kreuzweingarten Rheinbach

Afstand: 16,0 km

Duur: 4,5 uur

De start van deze etappe biedt goede vooruitzichten. Vanaf de uitstekende rots bij Kreuzweingarten kun je niet alleen genieten van een fraai uitzicht over het dal, maar ook van een kijkje terug in de geschiedenis. De hier aanwezige ringmuur getuigt van het feit dat deze geëxponeerde locatie al in de IJzertijd als nederzetting werd gebruikt. Even later verandert het landschap. Onbelemmerd kunnen de ogen dwalen over het open terrein en is in de verte het indrukwekkende Siebengebirge te zien. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

EifelSpuren en EifelSchleifen – een mooi afgerond geheel in het noorden van de Eifel EifelSpuren - zo heten de 18 nieuw ontworpen, thematische en bijzonder gepresenteerde rondwandelingen in de noordelijke Eifel. Samen met de EifelSchleifen, het lokale basisnetwerk van wandelpaden, kunnen wandelaars zich vanaf de zomer van 2019 verheugen op een uniform, compleet en systematisch gemarkeerd netwerk van wandelpaden. Meer informatie vindt u op: www.eifelspuren.de en www.eifelschleifen.de

Etappe 5 Start: Rheinbach

Romeins kanaal fruitig Finish: Bornheim-Brenig

Afstand: 22,0 km

Duur: 6,5 uur

Tot de talrijke bezienswaardigheden in Rheinbach behoren ook een paar stukken van het Romeinse kanaal, die in de stad werden geplaatst. Bekend is het gebied tevens vanwege de fruitteelt, met name appelbomen flankeren de wegen rond Rheinbach. Ook langs het Römerkanal-wandelpad liggen uitgestrekte appelboomgaarden – met name in de lente en herfst een genot! Je passeert enkele dorpen alvorens je een dicht bos in duikt en vervolgens beetje bij beetje het ommeland van Keulen nadert. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

'Eifel-Blik' Stolzenburg

Etappe 6

Start: Bornheim-Brenig

Romeins kanaal merenrijk Finish: Brühl (watertoren)

Afstand: 15,0 km

Duur: 4,5 uur

Aanvankelijk zijn het nog malse, vlakke weiden, waar men overheen wandelt, maar al spoedig loopt men door kleine plaatsjes met opmerkelijke, historische gebouwen. En dan stapt men alweer een uitgestrekt bosgebied binnen, met romantisch gelegen grote en kleine meren. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat je je hier midden in een voormalig dagbouwgebied en dichtbij Bonn en Keulen bevindt. Het merenlandschap is een mooi voorbeeld van geslaagde natuurherstellende maatregelen. Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

Etappe 7 Start: Brühl (watertoren)

Romeins kanaal stedelijk Finish: Keulen-Sülz

Afstand: 19,0 km

Duur: 5,5 uur

Langzaam maar zeker nadert het wandelpad Keulen. Eerst zijn het nog loof- en dennenbossen waar je doorheen loopt. Dan komen de meren die uitnodigen tot een verkwikkende pauze en in het verdere verloop zijn het de bouwwerken, die cultuurhistorische schatten vormen. Daartussenin heb je steeds weer onverwachts fraaie uitzichten. Logisch dat het al snel steeds drukker wordt. Anderzijds is het zeer opmerkelijk hoeveel ‘groene eilanden’ er door de verschillende stadswijken lopen. Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

www.eifel.info

35


Prachtig uitzicht: Keizer-Wilhelm-toren op de Hohe Acht

Eifelladder

Drie etappes – drie onvergetelijke wandelbelevenissen Als nauwelijks een ander wandelpad schittert de EIFELLADDER met zijn unieke natuurschouwspelen weg van de dagelijkse drukte, zorgen en stress. De mystieke bospassages nodigen uit om in stilte en achtzaam de natuur om je heen bewust waar te nemen en gewoon een keer de boel te boel te laten. Pure ontspanning bieden ook de landschappelijke hoogtepunten: uitzichtpunten verleiden om de blik te laten dwalen, natuurbelevenissen nodigen uit om even uit te rusten, vulkanisme en de vurige oorsprong van de Eifel worden tastbaar. Blijven staan, een moment van bezinning, met gesloten ogen de hele pracht van de natuur om je heen waarnemen: voelen, ruiken, proeven en je oor te luister leggen. Te midden van de betoverende weidelandschappen bestaan ze: de speciale plekjes die je met hun bijzondere bekoring een paar minuten vasthouden. Hier kun je uitrusten en ontspannen, mediteren en jezelf herontdekken. Het gras onder je voelen, je verbinden met Moeder Aarde of op een van de ligstoelen of schommels tot rust komen. De EIFELLADDER biedt zijn wandelaars vele oases van rust. Eindeloos ogende weiden, velden en bossen, doorspekt met unieke natuurjuwelen zoals de

36

Wandelland 2019

Rodder Maar of de Hohe Acht. Aan de andere oever van de Rijn begint het avontuur EIFELLADDER, en het culmineert in een dans op de vulkaan. Als een van de tien populairste langeafstandswandelwegen van Duitsland in 2018, neemt de EIFELLADDER de wandelaars mee op een buitengewone wandeling tussen een grote verscheidenheid aan landschappen. Van het snufje Rijnromantiek via eenzame idyllen aan de maren, gedoofde vulkaankegels en mediterraan ogende heidevelden tot aan de Hohe Acht, met 747 meter de hoogste berg in de Eifel, vind je hier inderdaad alles wat de Rijn en de Eifel in petto hebben. De EIFELLADDER belooft een onvergetelijke reis naar de oorsprong van onze aarde, een spel met de elementen water en vuur, een ervaring tussen stilte en authenticiteit. 53 kilometer en daarbij een niet malse 1439 hoogtemeters die overwonnen moeten worden – gelukkig bestaat de EIFELLADDER ook in porties, onderverdeeld in drie heerlijke dagetappes, waarop de wandelaar een paar uur lang kan ontsnappen aan de dagelijkse sleur. Voor wie maar geen genoeg kan krijgen van de EIFELLADDER bieden de premium trails Vinxtbachtal en Breisiger Ländchen nog meer wandelhighlights te midden van het unieke Eifellandschap.


Gedetailleerde toerinformatie

www.eifelleiter.de

onderscheiden met

EIFELLADDERetappes Etappe 1

Adembenemende blik op de Rijn

Start: Bad Breisig

Finish: Niederzissen

Afstand: ca. 15,7 km

Duur: 5 uur

Aan de Rijnpromenade in Bad Breisig start de EIFELLADDER en voert de wandelaars al spoedig weg uit het kuuroord naar de stilte van de natuur richting Mönchsheide, waar je in het weekend op het vliegveld zweefvliegtuigen kunt spotten. Onderweg daarnaartoe loont een blik terug de moeite, met ongelofelijke uitzichten over het dal van de Rijn. Door het karakteristieke landschap van het Breisiger Ländchen biedt de EIFELLADDER tussen Bad Breisig en Waldorf steeds weer de mogelijkheid om op picknickplekken op adem te komen en de ogen te laten dwalen richting kasteel Olbrück en de Hohe Acht. Ter afsluiting van de eerste etappe begint het avontuur geologie, een dans op de Bausenberg, Duitslands best bewaard gebleven hoefijzerkrater en biotoop voor zeldzame planten en dieren. Een fascinerende afronding van de eerste etappe! Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

••

Etappe 2 Start: Niederzissen

met uitzicht op kasteel Olbrück

Finish: Kempenich

Afstand: ca. 15,1 km

Duur: 5 uur

Je ogen de kost geven in het uitgestrekte en schilderachtige Brohldal met de natuurspektakels Rodder Maar en Königssee en bij de fraaie uitzichten op de middeleeuwse burcht Olbrück. Zin in een klein ommetje? Een partijtje SwinGolf, de golfsport voor iedereen, aan het Rodder Maar biedt onthaasting in een schitterende coulisse. Buiten de passages door de bossen biedt de EIFELLADDER fascinerende perspectieven op zogenaamde vulkanische ontsluitingen, de levendige getuigen van het verleden. Op oude paden, een hoofdverkeersweg van de Romeinen, leidt de ‘Kohlenstraße’ naar de tweede bestemming, het bos Steinrausch.

•• gemiddeld Dagtoer

Moeilijkheid:

Etappe 3 Rodder Maar

Prachtig vulkaanlandschap

Geweldig panorama vanaf de Eifeltoppen

Start: Spessart/Kempenich

Finish: Adenau

Afstand: ca. 22,0 km

Duur: 6 uur

De slotetappe loopt eerst naar het dromerige bos Steinrausch bij Kempenich, alvorens de EIFELLADDER-bedwingers langs kleine Eifelplaatsjes zoals Lederbach en Hohenleimbach op hun doel afkoersen, de Hohe Acht. Onderweg bieden bospassages puur natuur, indrukwekkende vergezichten nodigen uit tot genieten. Al spoedig zijn de imposante rotsformaties van de Hohe Acht te zien en alle inspanningen worden beloond door het uitzicht vanaf de Keizer Wilhelm toren. Via een paadje bestaat de mogelijkheid om verder te wandelen naar het bruisende stadje Adenau. moeilijk Dagtoer Moeilijkheid:

•••

www.eifel.info

37


Even op adem komen bij het Lieserpad

Lieserpad

natuur van

dichtbij beleven

Te voet van de bron tot de monding In vier etappes volgen wandelaars de loop van de Lieser en beleven een ongetemd natuurlandschap. De dagelijkse sleur wordt een bijkomstigheid terwijl je in de vulkanische omgeving dichter bij de oorsprong komt. Het Lieserpad is een pad met karakter: het is een bospad, maar ook een pad met rotsen en door velden, het is mysterieus, wild, romantisch, het is bevrijdend en een openbaring, het kalmeert en aardt. Met het zachtjes kabbelen van de Lieser in het oor volgt de wandelaar de rivier van zijn bron in Boxberg tot aan de monding in de Moezel bij het gelijknamige plaatsje Lieser. Afwisselend loopt het traject over veldwegen en houten bruggen, door het dal en weer omhoog naar prachtige uitzichtpunten met onvergetelijke vergezichten. Wie zich één wil voelen met de natuur, is op dit 74 kilometer lange wandelpad aan het juiste adres. Op sommige plekken is de kracht waarmee de rivier zich een weg heeft gebaand

38

Wandelland 2019

door het vulkaanlandschap, duidelijk voelbaar. Picknickplekjes langs de weg en aan de oevers bieden de nodige mogelijkheden om de verbondenheid met de natuur en het kristalheldere water duidelijk te voelen. Elke van de vier etappes heeft zijn bijzonderheden. Je kunt de kastelen van Manderscheid ontdekken en rotsen met uitzichtpunten bewonderen. Je kunt genieten van de vredige rust aan de Gemündener Maar en bij koolzuurhoudende bronnen de vulkanische oorsprong van de Eifel proeven. Op de lastigere passages komen sportieve wandelaars volledig aan hun trekken. Mensen die rust zoeken kunnen in de idylle van het Lieserdal bijkomen van de dagelijkse stress en kunnen de heilzame werking van de natuur ervaren. Er is nauwelijks een andere wandelroute die een vergelijkbare natuurbelevenis met zulke veelzijdige landschappen biedt. Het is niet voor niets dat Manuel Andrack het Lieserpad in een van zijn boeken het 'mooiste wandelpad ter wereld' heeft genoemd. Auteur: Daniela Trauthwein


Gedetailleerde toerinformatie

www.gesundland-vulkaneifel.de

Arrangementen

Laat je inspireren door onze aanbiedingen vanaf bladzijde 55! Burchten van Manderscheid

Legenda Lieserpad wandelpad

Etappe 1

Boxberg – Daun

Start: Boxberg

Finish: Daun

Afstand: 15,0 km

Duur: 3,5-4,5 uur

Bij de bron in de buurt van Boxberg begint het Lieserpad. Het gaat verder door de Struth met een fraai uitzicht op de legendarische kerk van Hilgerath. Misschien even pauzeren bij een van de twee driezen in Neichen of Rengen? Het licht zure water is verfrissend en biedt de vermoeide wandelaar verkoeling. Verlokkelijk is ook de bank onder het natuurmonument, een oude eik tussen Neichen en Nerdlen.

Etappe 2

Start: Daun

Daun – Manderscheid Finish: Manderscheid

Afstand: 18,0 km

Duur: 4-5 uur

Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

Meteen aan het begin staat je een van de hoogtepunten van het pad te wachten: de Gemündener Maar ligt er stil en bezinnelijk bij, omringd door hoge bomen. Rustig en eenzaam gaat de tocht verder, want dit gedeelte loopt in het dal van de Lieser door groene weiden en later door lichte eikenbebossing. Het slot van deze etappe vormt nog zo´n hoogtepunt: het rotspad boven de rivier en de kastelen van Manderscheid. Moeilijkheid: gemiddeld Dagtoer

Etappe 3

Etappe 4

Manderscheid – Wittlich

Start: Manderscheid

Finish: Wittlich

Afstand: 23,0 km

Duur: 6-7 uur

De langste etappe start met indrukwekkende uitzichten op de boven- en benedenburcht, waar de Lieser tussendoor kronkelt. De route loopt over bruggetjes en paadjes langs steile leisteenrotsen. Telkens weer nodigen verzorgde hutten uit om te pauzeren. Dan gaat het bergaf naar de rivier en langs molens. Aan het einde straalt het schilderachtige marktplein van Wittlich. Moeilijkheid: moeilijk Dagtoer

•••

••

Start: Wittlich

Wittlich – Lieser Finish: Lieser

Afstand: 18,0 km

Duur: 3,5-4,5 uur

De laatste etappe neemt de wandelaar mee door de kom van de Wittlicher Senke, langs zandsteenrotsen en de Romeinse villa die je graag even mag bezoeken. Door de Plattener Schweiz en langs de kloostermolen Siebenborn, waar je terecht kunt voor wat te eten en drinken, loopt het pad nu naar het wijnplaatsje Lieser.

Moeilijkheid: gemakkelijk Dagtoer

www.eifel.info

39


Natuur Wandel Park delux De natuur kent geen (nationale) grenzen. Wandelaars kunnen genieten van dit privilege in het Duits-Luxemburgse grensgebied, in NatuurWandelPark delux, met 'de' voor Duitsland en 'lux' voor Luxemburg. De indrukken die je tijdens de wandelingen opdoet, zijn even 'de luxe' als grensoverschrijdend.

40

Wandelland 2019

Bizzare rotsformaties


Grenzeloos

wandelplezier Rotspaden, veldwegen en betoverende in- en uitzichten Bizarre rotsen, diepe wouden, bloeiende weiden, zeldzame dieren en planten: ook al verwijst het 'delux' in eerste instantie naar het grensoverschrijdende aspect ervan, toch zijn de premium wandelpaden in de zuidelijke Eifel en in Luxemburg toch in elk opzicht je reinste luxe voor alle natuurliefhebbers en wandelaars.

roravlinders – niet alleen in het 'dal der 1000 vlinders', waar je aan de ongetemde loop van de Irsen ook de fraaie bouwwerken van bevers kunt bewonderen, die sinds een paar jaar de Eifel weer heroveren. Met een beetje geluk tref je de schuwe zwarte ooievaar aan, die in sommige gebieden van de Eifel broedt.

Een eenzaam bospad boven het dal van de Prüm: plotseling en geluidloos komt een bosuil aangevlogen, landt op een tak een paar meter naast ons en kijkt ons doordringend aan. Een paar dagen later bij Holsthum, in het land van de hop: een kudde herten graast op een open plek en blijft een moment lang stokstijf staan, alvorens op de vlucht te slaan voor de opeens verschijnende wandelaars. Bijzondere momenten, zoals je die vaker kunt meemaken op de wegen en paden van het NatuurWandelPark delux die ons in de zuidelijke Eifel, de Luxemburgse Ardennen en de regio Müllerthal nu eens door wilde, dan weer door lieflijke landschappen voeren.

Het zijn de diversiteit en de permanente afwisseling die het wandelen hier zo aantrekkelijk maken: op het ene moment dwaalt je blik nog tot ver in de Hunsrück, op het andere sta je even stil bij een boeiend detail langs de weg. Nu eens loop je steil omhoog over rots­paden, dan weer wandel je langs een meanderende rivier over zachte veldwegen of over houten vlonders door een moeras. Tot de prominente attracties van veel routes in het NatuurWandelPark behoren natuurlijke en schone rivieren zoals de Our, de Sauer, de Prüm of de Enz. Hier voelen beekforel en waterspreeuw zich thuis, concurreren ijsvogel en bosbeekjuffers om de schoonheidsprijs.

Riviertjes, beken en deels uiterst bizarre rotsformaties bepalen het uiterlijk van deze nu en dan best zware rondwandelingen, die echter nog veel meer te bieden hebben: je loopt door dichte bossen, maar ook over uitgestrekte velden en weiden, langs begroeide boomgaarden, door diep ingesleten dalen en geheimzinnige kloven. Wat later in het voorjaar dompelt de bloeiende brem het open terrein langs de wandelpaden in een fel geel. Overal klinkt gezoem en gegons, want ook hagendoorn en klaprozen, korenbloemen en zelfs zeldzame orchideeën zijn langs menig pad te vinden. Een paradijs voor dagpauwogen en au-

Maar niet alleen wie van natuur houdt, ook de cultuurliefhebber komt in het NatuurWandelPark aan zijn trekken: oude kastelen en burchten bewaken menig pad, talloze musea presenteren hun schatten omtrent historie en de huidige tijd van de regio. Plaatsen als Echternach en Vianden hebben hun historische charme weten te bewaren, maar bruisen ook van moderne energie. Sommige 'Felsenpaden', oftewel rotspaden, stellen onze conditie behoorlijk op de proef. Daarom dien je tijd mee te nemen en kun je rustig een heel wandelweekend inplannen.

Bernd Pieper Jaargang 1964, woont met zijn gezin in Bonn. Hij is gediplomeerd boekhandelaar en journalist, werkte onder andere tien jaar als hoofd communicatie voor de natuurbeschermingsorganisatie NABU en is sinds 2008 werkzaam als communicatie-adviseur en freelance schrijver. ......................................................

Bernd Pieper beschrijft op zo´n 200 pagina´s zijn ervaringen op de 'Felsenpaden' en eenzame wandelwegen in het grensoverschrijdende NatuurWandelPark delux.

ISBN 978-3-7616-3202-4 14,95 euro

Auteur: Bernd Pieper

www.eifel.info

41


1

2

22 23 24

25

Gedetailleerde toerinformatie

26

www.naturwanderpark.eu

3

4

27

28

NatuurWandelPark delux

29 30

Laat je inspireren door onze aanbiedingen vanaf bladzijde 55!

5 7

6

31 32

33

8 34 13

9

10 11

35 36

14

12

17

15 16

18 19

37 38 20 39

41

40

onderscheiden met

Europees beschermd wandelkeurmerk voor premium wandelpaden

21

Legenda Nr.

Toeren in NatuurWandelPark delux

De nummering van de paden in dit blad dient om ze beter te kunnen vinden op de kaart. Ter plaatse zijn de wegen gemarkeerd met het logo van NaturWanderPark delux.

Informatie

Tel. +49 (0) 65 51 - 96 56 0 info@eifel.info

42

Wandelland 2019

Wandelvriendelijke bedrijven Nr.

Accommodaties NatuurWandelPark delux

Nr.

Meer wandelvriendelijke bedrijven

De accommodaties in NatuurWandelPark delux vindt u op blz. 68 tot 71.

Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.


Nat’Our Route 5

NatuurWandelPark delux De Muße-paden, paden van mindfulnes, in NatuurWandelPark delux

Een landschap geboren uit de strijd der elementen vuur, aarde, water en lucht. Miljoenen jaren verkeerden zij in een allesbepalend conflict. Hele continenten werden duizenden kilometers verschoven, gebergtes werden opgebouwd en weer afgebroken, een landschap werd geflambeerd en gegrild. Het resultaat: een landschap dat werkt als een toverdrank! Geef je over aan een reis naar innerlijke balans, geïnspireerd door de onzichtbare overleveringen van dit betoverde parklandschap. Grijp de kans om op Muße-paden de kunst der ledigheid voor jezelf nieuw te ontdekken! Speciale Muße-plekjes met indrukwekkende landkaarten langs de wegen comprimeren de belevenissen, laten je oplettend en mindfull worden, en gewoon doelloos genieten. Vervullende momenten van geluk beleven! Nieuwsgierig geworden? Stap voor stap worden deze bijzondere paden in het NatuurWandelPark delux in 2019 ingericht. Je kunt de ontwikkelingen met alle plezier volgen op www.naturwanderpark.eu

1 Beek-pad

Beken, bevers, mijnbouw

Start/finish: Bleialf

wordt in 2019 Muße-pad Afstand: 14,0 km

Duur: 3,5 uur

Vele beken met zeer uiteenlopende karakters begeleiden je op deze rondwandeling. Op oude mijnbouwpaden langs de Alfbach ontwaakt het verleden van deze plek: hier werd vroeger looderts gedolven. Eenvoudige graspaden lopen langs de Donsbach. Daaropvolgend een heuvelig intermezzo met mooie vergezichten. In de Ihrenbach zitten bevers, die hier vlijtig meebouwen aan het beeklandschap. Via open heuvelruggen kom je uit bij de Dürenbach die door een mooi weide- en graslandschap stroomt. Moeilijkheid: gemakkelijk Rondwandeling

2 Devoon-pad

Fossielen, Islek, Devonium

Start/finish: Waxweiler, Mariazuil

Afstand: 16,0 km

Duur: 4 uur

De schoonheid van de Islek wekt telkens weer enthousiasme: ruwe rotsen en diep uitgesleten rivierdalen, zoals hier van de Prüm en zijn zijbeken, zorgen voor een zeer gevarieerd landschap. Vanaf de Mariazuil of de Trielsberg openbaren zich schitterende panorama's. De zijbeken van de Prüm zijn soms idyllisch, soms schilderachtig of ongerept en hebben hun oorspronkelijkheid bewaard. In het Devonium in Waxweiler kun je de wereld van 400 miljoen jaar geleden beleven. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

3 Eifelgold Route

Heidebrem van het Irsendal

Start/finish: Irrhausen, Camping Waldpark Eifel

Afstand: 20,0 km

Duur: 5 uur

Het idyllische dal van de Irsen bouwt een mooie spanningsboog met indrukwekkende 360° panorama's en molens uit vervlogen tijden. In de adelstand verheven wordt dit fraaie dal door het beschermde natuurgebied 'Ginsterheiden' met zijn steppengras, meidoornstruiken en de in het voorjaar goud bloeiende 'Ginster' (brem), het Eifelgoud waaraan het gebied zijn naam ontleent. Ook bevers hebben zich hier weer gevestigd. De opgestuwde plas en een educatieve rondwandeling nodigen uit voor een verkwikkende picknick. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

Devoonpad

www.eifel.info

43


Hohllay in de buurt van Berdorf

4 Felsenweg 1

Weilerbach – Hohllay

Start/finish: Echternach/Berdorf/Weilerbach

wordt in 2019 Muße-pad Afstand: 20,0 km

Duur: 6 uur

Deze route brengt unieke schoonheden van de natuur samen met indrukwekkende getuigen van de cultuurgeschiedenis van de regio links en rechts van de Sauer. Tot de hoogtepunten van de wandeling behoren ongetwijfeld rotsformaties zoals de Wolfsschlucht, Perekop en Hohllay of de canyon die ‘Varkensstallen’ wordt genoemd. De stad Echternach, het barokke slot Weilerbach met de hoogoven en de Liboriuskapel met zijn schitterende uitzicht op Echternach zijn bezienswaardigheden met allure. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

6 Felsenweg 3

Bollendorf – Beaufort

Start/finish: Bollendorf/Beaufort

Duur: 6,5 uur

Deze toer door drie verschillende landschapselementen kan goed in twee etappes worden afgelegd en blijft toch afwisselend. Aan weidse panorama’s en pittoreske rotscoulissen wordt een onmiskenbare charme ontleend. Een rotsketen strekt zich indrukwekkend uit rond het Ferschweiler Plateau en ook de Luxemburgse zijde biedt fraaie rotsen en bezienswaardige geologische vormen zoals grotten, spelonken of rotsverschuivingen. Naast de schitterende natuur verdient ook Slot Weilerbach een bezoekje. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

Start/finish: Wintersdorf/Moersdorf

Start/finish: Irrel

Afstand: 17,0 km

Duur: 5 uur

Cultuur, natuur en indrukwekkende uitzichten vergezellen de wandelaar hier. Alleen de watervallen van Irrel maken een uitstapje al de moeite waard. Langs het grootste hopteeltgebied in Rijnland-Palts komt men bij de Katzenkopf-bunker met zijn Westwall-Museum. Van hieruit blikt men op de in elkaar lopende dalen van Nims en Prüm. De oorsprong van de ruïnes van de burcht van Prüm ligt weliswaar in het donker, maar de Romeinse villa Holsthum bewijst dat de Romeinen zich hier al thuis voelden. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

44

Wandelland 2019

wordt in 2019 Muße-pad Afstand: 30,0 km

Duur: 8 uur

Tot eind 2019 is de weg door werkzaamheden aan een brug slechts aan één kant begaanbaar (geen rondwandeling). Aan Luxemburgse zijde rijdt in de regel elk uur een bus terug naar de startplaats. In 2019 is de weg dankzij een nieuwe brug over de rivier weer als rondweg en dan ook als Muße-pad begaanbaar. Over de hele lengte staan je dan weer bloeiende weiden, statige beukenbossen en bizarre rotslandschappen, een afwisseling van schelpkalkhellingen en koele kloven, klimmen en afdalingen langs de bochten in de Sauer te wachten - kortom een natuurbelevenis met alles erop en eraan. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

8 Felsenweg 5 Trauffelsen

Duur: 6 uur

•••

Wintersdorf – Moersdorf

Afstand: 25,0 km

Afstand: 20,0 km

Het Sauerdal verbindt het Duitse Bollendorfer Plateau met het Beauforter Plateau in Luxemburg. De rotspaden in de Luxemburgse zandsteen bieden een betoverend decor, de naam ‘Klein Luxemburgs Zwitserland’ krijg je immers niet zomaar. De compositie van zeldzame kalk-tufsteengrotten, diepe kloven, weidse vergezichten, rotstorens en rivierpanorama’s is in al haar facetten uiterst fascinerend. Cultuurliefhebbers komen in Beaufort en Bollendorf aan hun trekken. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

7 Felsenweg 4

Ferschweiler – Berdorf

Start/finish: Berdorf/Weilerbach

5 Felsenweg 2

Irreler watervallen


9 Felsenweg 6

10 Irsenpad

Bizarre rotslandschappen

Start/finish: Wandelparking Ernzen/Felsenweiher

Dal der bevers

Afstand: 17,0 km

Duur: 4,5 uur

De 28 meter diepe, naar de duivel persoonlijk genoemde Teufelsschlucht is een van de vele kloven en canyons die samen het rotslandschap van het Ferschweiler Plateau uitmaken. Ook de watervallen van Irrel getuigen van de oerkracht van de natuur: hier baant de Prüm zich over 140 m een weg door enorme rotsblokken. Een eerder romantisch uitzicht op Echternach geniet men van de hoog boven het dal van de Sauer gelegen Liboriuskapel. De bizar-romantische Felsenweiher vormt de toegang tot het Gutenbachdal. Een gevarieerd recreatief aanbod biedt het natuurparkcentrum Teufelsschlucht. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Start/finish: Wandelparking Wehrbüsch, Restaurant Waldesruh, Dahnen

Afstand: 12,0 km

Duur: 3 uur

Wandelaars op het Irsenpad beleven een van de meest idyllische dalen van de Eifel. Wie rust en eenzaamheid zoekt, moet hier in de Islek wezen. Ingelijst door meer dan 500 m hoge bergketens kronkelt de Irsen door een schilderachtige riviervlakte. Het gekabbel van de Irsen begeleidt de stilte van het Irsendal. Vlijtige bevers hebben hun sporen achtergelaten, ze hebben zich hier opnieuw gevestigd. Het bijzondere van deze route is het samenspel van rust die van het dal uitgaat en weidse uitzichten die je vanaf de toppen hebt. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Kylltaler Bontezandsteenroute

11 Klausnerweg

12 Kylltaler Bontezandsteenroute

Dalen van Enz en Prüm

Start/finish: Wandelparking Schankweiler Klause bij Holsthum

Bonte zandsteen in het Kylldal

Afstand: 17,0 km

Duur: 4,5 uur

De Schankweiler Klause (kapel) met zijn barokke architectuur verleent zijn naam aan deze route, maar even tekenend zijn de dalen van Enz en Prüm, die uit allerlei perspectieven worden bezocht. De weg loopt tussen grillige rotspartijen en de voor de Zuid-Eifel karakteristieke boomgaarden. Ook wie belangstelling heeft voor geschiedenis komt niets te kort: veel pre- en vroeg-historische overblijfselen getuigen van duizenden jaren oude nederzettingen van Kelten en Romeinen. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Start/finish: Auw aan de Kyll

Afstand: 18,8 km

Duur: 5 uur

Fraaie hoogvlaktes en mystieke dalen doen het wandelhartje tijdens deze route sneller kloppen. Want hier verbinden de tegenstellingen der natuur zich tot een indrukwekkend geheel. De wandeling begint in Auw a.d. Kyll, in een decor van bossen en bonte zandsteenrotsen, en loopt omhoog naar het uitgestrekte rijk van het Speicherer Land. Je loopt door majestueuze rotsen, magische bossen en schilderachtige boomgaarden. Dat draagt allemaal bij aan de onthaasting en geeft tegelijkertijd kracht. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

13 Venen-pad Schneifel

Veen- en brongebieden

Start/finish: Wandelparking blokhut Schwarzer Mann

Felsenweiher

Afstand: 15,0 km

Duur: 3,5 uur

De expressieve boscoulisse wisselt elk jaargetijde van kleurenpalet. In de drassige en moerassige bossen ligt het brongebied van de Alfbach, dat wordt gekenmerkt door kleine stroompjes, veen en vijvers. Op zeer gevoelige gedeeltes loopt het pad over vlonders om flora en fauna te beschermen. Hier vallen zeldzame planten te ontdekken. Al spoedig eindigt het bos en een platform opent het uitzicht op het ‘drielandenpunt’, bij goed zicht tot aan de toppen van Islek, Ösling en de Hoge Venen. Moeilijkheid: gemakkelijk Rondwandeling

www.eifel.info

45


Burcht Vianden

14 Nat’Our Route 1 Drielandenpunt

Start/finish: Ouren/Tintesmühlen

wordt in 2019 Muße-pad Afstand: 13,0 km

Duur: 3,5 uur

Deze tour start in het hartje van Europa: bij het Europamonument in België bij het drielandenpunt D-B-Lux. Het dal van de Our wordt richting zuiden al snel nauwer, steiler en oorspronkelijker. Na een afdaling naar de Königslei heb je schitterende uitzichten op het bosrijke beschermde natuurgebied. De beek kronkelt fraai door unieke ooibossen. Veel zeldzame en bedreigde diersoorten zijn hier thuis, zoals de beekforel en de ijsvogel. Voor de met uitsterven bedreigde beekparelmossel staat hier zelfs een kweekstation. Moeilijkheid: gemakkelijk Rondwandeling

15 Nat’Our Route 2

Middendeel van het Ourdal

Start/finish: Dasburg grensbrug/Tintesmühlen

Afstand: 18 km

Duur: 4,5 uur

Deze route loopt langs de ooit zo talrijke molens uit de 19e eeuw. Hier ontstonden vaak stuwen, die recentelijk bij een grensoverschrijdend natuurparkproject werden afgebroken, om met behulp van vistrappen beekforellen een weg naar hun paaigebieden mogelijk te maken. Behalve meel werd in de molens ook run, eikenschors, gemalen om er leer mee te looien. In Dasburg is nog een oude looierij te vinden. Hier ligt ook de gelijknamige burcht hoog boven de Our. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

16 Nat’Our Route 4 Ourdal-lus

Start/finish: Keppeshausen/Bivels/Waldhof-Falkenstein

Duur: 5 uur

Deze fascinerende tocht verenigt schitterende natuurindrukken die zo uit een prentenboek met moderne technische bouwkunst lijken te komen. Men wandelt langs het stuwmeer van een van de grootste spaarbekkencentrales van Europa. Maar ook de historie komt hier naast al het natuurschoon en de techniek niet te kort: in Stolzembourg vallen bijvoorbeeld een oude kopermijn en de burcht Stolzembourg te bewonderen en de afwisselende route loopt ook langs de ruïne van kasteel Falkenstein (privébezit). Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

Lätgesberg bij Vianden

•••

18 Nat’Our Route 6

17 Nat’Our Route 5

Vianden – Falkenstein

Start/finish: Bivels/Vianden

Kammerwald

Afstand: 12,0 km

Duur: 4,5 uur

Het landschap van het oeroude middelgebergte rond de Our is altijd een garantie voor een wandeling met veel afwisseling. Haast alpien oogt het rotsige grenspad aan de Lätgesberg. Hier kun je grandioze vergezichten opzuigen. Na de toppen van de berg biedt de oeverpromenade van het Ourtal-stuwmeer (onderdeel van de spaarbekkencentrale Vianden) tijd om ontspannen te flaneren. Behalve burcht Falkenstein heeft de tocht ook het weer opgebouwde slot van het middeleeuwse Vianden als troef paraat. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

46

Afstand: 18,0 km

Wandelland 2019

Start/finish: Vianden

Afstand: 14,0 km

Duur: 4 uur

In het sfeervolle Kammerwald wandelt men over oude smokkelaarsroutes. Deze wekken een avontuurlijke indruk, die het geheimzinnige aura van het bos nog versterkt. Het bos was tot 1794 eigendom van de Graaf van Vianden. Imposante eiken verlenen dit woud iets sprookjesachtigs, vooral de 350 jaar oude majestueuze koningseik weet te imponeren. Een welkome afwisseling biedt het open Gaybachdal en de heerlijke blik op Slot Vianden aan de overzijde van de Our. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••


19 Neuer-Burg-Weg

wordt in 2019 Muße-pad

Burcht Neuerburg en dal van de Enz

Start/finish: Neuerburg, parking Zinnenplatz

Afstand: 13,0 km

Duur: 3,5 uur

Wie in middeleeuwse voetsporen wil wandelen, moet hier wezen. Over romantische rotspaden loop je rond kasteel Neuerburg met start en finish op het historische marktplein. Vele bouwwerken uit de middeleeuwen, zoals de Eligiuskapel, nemen je mee naar lang vervlogen tijden. De panoramaweg en de ‘kansel’ bieden indrukwekkende vergezichten op het dal van de Enz en het hartje van de stad. Wie de tijd neemt om ook het stadje te verkennen, kan daarna mooi bijkomen in het fraaie stadspark. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

20 Prümtalweg

Wild en romantisch Prümdal

Start/finish: Philippsweiler, sportterrein

Afstand: 9,0 km

Duur: 3 uur

Het eenzame dal van de Prüm werkt als een medicijn voor gejaagde zielen. Miljoenen jaren lang heeft de Prüm zich een weg gebaand door de leisteen en daarmee een afwisselend palet aan lussen, doorbraken, bekkens en rivierterrassen gecreëerd. Ook heeft het Prümdal de nodige verschillende bosgezichten te bieden. Een bijzonderheid is de 350 jaar oude Napoleonseik; zijn naamgever zou hier in 1812 een keer hebben gepauzeerd. Voor magnifieke uitzichten is deze route een echte aanrader. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

21 Schluchtenpad

Kloven in de Islek & Bitburger Land

Start/finish: Wandelparking Roter Puhl, sportterrein, tussen Mettendorf en Sinspelt

Langs de Enz

22 Stausee-Prümtalroute Rond het stuwmeer

Start/finish: Biersdorf am See, Großer Stausee-parking

wordt in 2019 Muße-pad Afstand: 15,0 km

Duur: 4,5 uur

Bij de toer door het schilderachtige dal van de Prüm neemt de wandelaar een duik in twee tegengestelde werelden van één en hetzelfde landschap. Hier beleefden kluizenaars al wonderbaarlijke zaken in de ruwe schoonheid van de natuur en schreven deze op in hun ‘wonderboeken’. De weg loopt langs een verborgen kapel, aromatische kruiden en vruchten die de zintuigen begoochelen en vestigt de aandacht op de kleine wonderen langs de weg. Het samenspel van nauwe kloven in het dal en uitgestrekte panorama´s tot aan de Hunsrück verleent deze wandeling een geheel eigen magie. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Afstand: 14,0 km

Duur: 3,5 uur

Drie diepe kloven in de bonte zandsteen, verstopt in de bosrijke hellingen van de Ringtalbach, drukken hun stempel op deze route. De wandeling langs de kloof levert een fascinerend zicht op de wanden en cascaden van bonte zandsteen. De landschappelijke overgang van Bitburger Gutland naar de Islek is duidelijk te herkennen. Ook wijde uitzichten in het dal van de Enz krijgt de wandelaar voorgeschoteld. Het beschermde natuurgebied ‘Tongruben’ biedt leefruimte aan bedreigde diersoorten. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

23 Wallfährte Weidingen Barokke Mariakerk

Start/finish: Wandelparking bij het zweefvliegveld Utscheid

Afstand: 19,0 km

Duur: 5 uur

Grandioze vergezichten domineren deze route. De zuidelijke rand van de Islek biedt schitterende uitzichten op het 300 m dieper gelegen Bitburger Gutland. Vanaf uitzichtpunt Scheuerdell kun je bij helder weer kijken tot aan de toppen van de Hunsrück. Ook cultureel zijn er nogal wat blikvangers, zoals de middeleeuwse bedevaartskerk in Weidingen of de Fischbacher kapel die fraai prijkt op een uitstekende rots. Voor intensieve natuurbelevenissen zorgen de idyllische dalen van de beken Burscheider Bach en Radebach. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

Stuwmeer Bitburg bij Biersdorf

www.eifel.info

47


Droompaden Ze heten Eltzer Burgpanorama, Pyrmonter Felsensteig, Monrealer Ritterschlag en Virne-Burgweg en ze behoren tot de 16 Droompaden van de Eifel. In totaal zijn er 26 van zulke premium wandelpaden in de mondingsdriehoek van Moezel en Rijn. Tussen 2008 en 2015 eindigden vier schitterende dag-rondwandelingen op de eerste plaats bij de verkiezing van 'Duitslands Mooiste Wandelpad'.

48

Wandelland 2019

Steengroeve langs het Droompad Hochbermeler


Sterrenwegen Vier keer eindigde een Droompad op de eerste plaats De Virne-Burgweg (2008) en de Monrealer Ritterschlag (2011) werden door de vijf-koppige jury van de redactie van het Duitse Wandelmagazine onderscheiden. Uit o.a. Eltzer Burgpanorama (2013) en Pyrmonter Felsensteig (2015) kon het publiek kiezen. Ook zij wonnen. Waarom? Sterrenkeuken van de wandelpaden Een wandelpad kun je bij nadere beschouwing vergelijken met de menu´s van de betere restaurants. Waar het op aan komt zijn de ambachtelijke vaardigheden van de kok, de goed afgestemde raffinesse van de ingrediënten en de smaak van de gebruikte 'producten'. Alle componenten samen bepalen het culinaire genot. Dat is bij wandelpaden niet echt anders. De kok is hier de wegscout die de landschappelijke elementen van een geografische microkosmos selecteert en met het verloop van het pad beleefbaar, toegankelijk en intuïtief ervaarbaar maakt. De 'ingrediënten' zijn een zo groot mogelijke natuurlijkheid van de route, een pad-achtig karakter, kronkelingen, het spel van licht en schaduw, perfecte uitzichten en de akoestische aanwezigheid van de natuurlijke coulissen waar doorheen wordt gewandeld. De ingezette 'producten' zijn de nabijheid van water, de variatie van perspectieven, de opeenvolging van bos, open terrein en rotsen, zoals deze in het decor van de betreffende natuurlijke ruimte zijn aan te treffen. Daarbij komen nog markante key points zoals legendarische locaties: kasteelruïnes, dorpjes, grotten, kloven, kapellen of kruisen. Daarmee zijn de gecomprimeerde plekken bedoeld waaruit de kracht van de eeuwenlange in-

teractie van de mensen uit deze regio met de natuurlijke omstandigheden geheel vanzelf blijkt. Je tijdelijk helemaal thuis voelen Het wegenconcept van de Droompaden gaat uit van de vervulling van een steeds sterker wordend verlangen: het verlangen naar geborgenheid en intuïtieve vertrouwdheid, ook naar eenvoud en overzichtelijkheid. Het is het verlangen naar een tijdelijk onderkomen. Een ruimte waar je alles kunt loslaten en je je thuis kunt voelen. Elk van de 26 Droompaden neemt je mee naar een ander gegroeid en authentiek cultuurlandschap en effent de weg voor het gevoel van tijdelijk thuis zijn. Bij het Eltzer Burgpanorama is het het plotsklaps uit het dal van de Elzbeek uit het niets opdoemende complex van burcht Eltz. De Pyrmonter Felsensteig leeft van zijn prachtige verloop, van het overweldigende, glooiende landschap met opvallende punten zoals de twee torens van het Münster in Münstermaifeld, en van de begeleiding van de Elzbeek als pure levensader. De Monrealer Ritterschlag ontvoert je naar de tastbare, zwart-witte idylle van een eeuwenoud Eifeldorp, binnen wiens muren de tijd stil lijkt te staan. En het pad om de Virneburg op de gelijknamige rondwandeling speelt op een intens nostalgische manier met de emoties van toenadering en afstand: de uiterlijke schijn. Alle vier voor een lang wandelweekend: uitstekende 'wandelmenu´s' – echte sterrenwegen, zeg maar! Auteur: Michael Sänger

Vier Droompaden behoren tot het beste wat Duitsland op wandelgebied te bieden heeft!

Blik op de Nitz bij het Droompad Förstersteig

www.eifel.info

49


Gedetailleerde toerinformatie

www.traumpfade.info

4

1

3 2

5

6

7

8

12 11

13

14

9

10

15

16

onderscheiden met

Legenda Nr.

Droompaden van de Eifel

De nummering van de paden in dit blad dient om ze beter te kunnen vinden op de kaart. Ter plaatse zijn de paden gemarkeerd met het Droompaden-logo.

Wandelvriendelijke bedrijven Nr.

Droompaden van de Eifel

De accommodaties langs de Droompaden vindt u op blz. 71.

Informatie

Projectbureau Droompaden Tel. +49 (0) 2 61 - 10 84 19 info@traumpfade.info

50

Wandelland 2019

Tourist-Informations ter plaatse: zie gevouwen overzichtskaart.


Droompaden

Laacher See aan het Pellenzer Seepad

1 Pellenzer Seepad Start/finish: Nickenich

2 Bergheidenweg Afstand: 16,0 km

Duur: 5 uur

Indrukwekkend verschijnt de wand van as, die de Laacher See-vulkaan 13.000 jaar geleden heeft achtergelaten, aan de wandelaar. De toer loopt verder door dicht gemengd bos, naar het Krufter bosmeer en vervolgens, langs een nis in de rotsen, omhoog naar de vooruitstekende rots ‘Teufelskanzel’. Door een prachtig beukenbos loop je omlaag naar de Laacher See. Langs blubberende koolzuurbelletjes - ‘mofetten’ - verder bergop naar de Ahrefeld-schuilhut. De volgende paar kilometer genieten wandelaars van heerlijke uitzichten op de Pellenz tot aan de toppen van het Siebengebirge. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

3 Wacholderweg Start/finish: Langscheid (Wacholderhütte)

Afstand: 10,3 km

Duur: 3 uur

De Bergheidenweg doet zijn naam alle eer aan: door het open heidelandschap loopt het pad het beschermde natuurgebied Heidbüchel in. Aangekomen op het hoogste punt is het uitzicht fenomenaal. Verder loopt het pad langs de rivier Nette en vervolgens het Selbachdal met zijn indrukwekkende klippen in. Na een idyllische bospassage en de wandeling over uitgestrekte velden wacht de wandelaar bij de volgende schuilhut weer zo’n fraai panorama. Vlak voor de eindbestemming moet men nog om de Raßberg heen. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

4 Heidehimmel Volkesfeld Afstand: 8,8 km

Duur: 3 uur

Je wandelt door het heidelandschap rondom de Wabelsberg met uitzichten op de beboste toppen van de Oost-Eifel. De weg loopt over de hoogvlakte door schaduwrijke bospassages en al snel bergop naar de Büschberg. Omringd door jeneverbesstruiken nodigt een fijne picknickplek uit om lekker te pauzeren. Dan kronkelt het pad omlaag het Nettedal in, om meteen weer te stijgen. Na nog een zijweggetje richting Nette volgt een eindklim door gevarieerd bos terug naar de Wabelsberger Wacholderhütte. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

Start/finish: Arft (P Raßberg)

Start/finish: Volkesfeld

Afstand: 9,3 km

Duur: 3 uur

Deze toer mag gezien worden! Na slechts één kilometer over zacht bospad is het ‘Riethelkruis’ met schitterende panoramablik bereikt. Het pad gaat verder omhoog naar de Waberner Wacholderheide, langs jeneverbesstruiken, brem en knoestige dennen naar het volgende uitzichtpunt: de Wabener Wacholderhut. Op de volgende kilometers verleiden de uitstekende rots Falkleyblick en een kleine omweg naar de Noorkopf opnieuw om de schitterende panorama’s in je op te nemen. Aan het einde van de toer biedt de geneeskrachtige bron ‘Sauerbrunnen’ verfrissing. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

www.eifel.info

51


Ettringer Bellberg

5 Waldseepad Rieden Start/finish: Waldsee Rieden

6 Vier-Bergen-Toer Afstand: 14,2 km

Duur: 4,5 uur

Aan de oevers van de Riedener Waldsee (bosmeer) start de toer, alvorens langs de Rehbach naar Rieden te lopen. Door dicht naaldbos slingert het pad omhoog tot aan de Gänsehalstoren, die een 360-graden panorama over de Vulkaaneifel en het Neuwieder Bekken biedt. Ook vanaf de verder beneden gelegen Gänsehalshut en het volgende uitkijkpunt ‘Maifeldblick’ geniet de wandelaar van een heerlijk vergezicht.

•• gemiddeld Rondwandeling

Moeilijkheid:

Start/finish: Mendig

Afstand: 12,9 km

Duur: 4,5 uur

‘Zo dicht bij de hemel!’, aldus het motto van deze toer: al aan het begin verdient een kleine omweg naar het rotsachtige gebied ‘Rauhbuur’ met zijn massieve tufsteenwanden aanbeveling. Over een brug ter bescherming van een mierenkolonie gaat het pad verder naar de indrukwekkende kloven van de Marxe-Lay en omhoog naar de Gänsehals. Vanaf deze berg, evenals van de drie volgende toppen, genieten wandelaars adembenemende vergezichten. De laatste paar kilometer lopen langs de legendarische Genovevagrot en de koolzuurhoudende Erlenbron in Mendig. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

7 Wanderather Start/finish: Baar-Wanderath

Afstand: 12,0 km

Duur: 4 uur

Een pad voor de zintuigen! En dat niet alleen omdat het gedeeltelijk samenvalt met het Jodokuspad. Door het heidelandschap en op bos- en veldpaden loopt de weg het Achterbachdal in. Langs mooie leisteenrotsen in het Nitzbachdal wandel je al snel door dicht bos, langs een oude steengroeve. Later heb je vanaf de rand van het bos een fraai uitzicht op de Virneburcht. Verder bergop bereik je de heide met jeneverbesstruiken bij de Hohe Warte. Hier loop je omheen alvorens het pad weer omlaag voert naar Wanderath. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

8 Vulkaanpad Start/finish: Ettringen (Hochsimmerhal)

Afstand: 6,6 km

Duur: 2 uur

Een tijdreis door de vulkanische geschiedenis – in maar één dag! De eerste klim wordt beloond met een fantastisch uitzicht op de vulkanen van de Oost-Eifel. Langs de kraterrand gaat het pad omlaag naar de kraterdoorbraak en via een lavastroom naar de Kottenheimer Büden. En dan loop je weer omhoog naar de kraterrand. Hier openbaart zich een magnifiek uitzicht op een steengroeve en de omringende vulkanen. Na de steile afdaling bereik je het Kottenheimer Winfeld en tot slot de minerale bron Hartborn. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

52

Wandelland 2019

Kabbelende beekjes langs de Wanderather


Jeneverbesstruiken en heide langs de Virne-Burgweg

9 Förstersteig Start/finish: Mayen-Kürrenberg (P Adventure Forest)

10 Virne-Burgweg Afstand: 15,5 km

Duur: 5,5 uur

Start/finish: Virneburg (gemeentezaal)

Afstand: 9,9 km

Duur: 3 uur

Bergop en bergaf gaat deze rondwandeling door idyllische beekdalen, over de rug van een rotskam, door schaduwrijke bospassages, langs weien met paarden en over sappig grasland. Lichte tot pittige stijgingen worden beloond met schitterende panoramische uitzichten, bijv. op Mayen, het Maifeld en richting Rijn, op enorme basaltzuilen van een steengroeve, het dromerige kasteel Bürresheim, de dalen van de Nette en de Nitz. Er zijn langs de weg genoeg banken en schuilhutten om gezellig even op adem te komen. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

Wandelaars staat op deze toer een fraaie mix van dichte bostrajecten, uitgestrekte weiden en open heidelandschap te wachten. ‘Duitslands Mooiste Wandelpad 2008’ loopt langs een kapelletje omhoog naar de enorme ruïne van de Virneburcht. Er volgen meer bergop/bergaf-passages waarbij de toppen ook mooie uitzichten op het landschap in petto hebben; van de Blumenrather Heide zelfs tot kasteel Nürburg. Op smalle paden gaat het verder omlaag het Nitzbachdal in en lichtjes bergop terug naar het startpunt. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

11 Nette-Schieferpad

12 Booser Doppelmaartoer

•••

Start/finish: Trimbs (dorpsplein)

Afstand: 9,2 km

Duur: 3,5 uur

Over de bloeiende daloevers van de Nette, zeldzaam kalkgrasland en langs ruwe leisteenklippen voert het pad omhoog naar ‘Trimbser Zwitserland’. Grandioze uitzichten over het wilde dal van de Nette, de uitgetsrektheid van het Maifeld en de vulkanen van de Oost-Eifel bepalen het traject naar de Burberg. Langs de ruisende Nette bereikt men de 200 meter lange, verlichte tunnel Hausen 2, waar aan het einde weergaloze uitzichten op het Nette-viaduct wachten. Na rustige bospassages voert het pad stijl omlaag het Nettedal in. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

••

Start/finish: Boos (P Vulkaanparkstation)

Afstand: 9,1 km

Duur: 3 uur

De twee maren, die als uitgestrekte, vlakke kommen in het landschap liggen, zie je al vanaf een uitzichtpunt na een paar kilometer. De steile klim naar de kraterwand achter zich latend, moeten al spoedig de 125 treden van de ‘Booser Eifeltoren’ beklommen worden om te genieten van het heerlijke uitzicht over de Eifel met zijn dode vulkaankegels. Het pad gaat verder door dicht bos, omlaag het dal van de Nitzbach in en tegen een schitterend decor van bergbos terug naar Boos.

Moeilijkheid: gemakkelijk

Rondwandeling

Booser Eifeltoren

www.eifel.info

53


Monrealer Ritterschlag

13 Monrealer Ritterschlag Start/finish: Monreal

14 Hochbermeler Afstand: 13,7 km

Duur: 5 uur

Kasteel‘Duitslands Mooiste Puur wandelgenot garandeert Wandelpad 2011’! De vakwerkidylle Monreal achter zich latend volgt het pad de rivierloop van de Eltz en biedt tot slot een kijkje op de kastelen. Tijdens de volgende klim heb je fraaie uitzichten, later ook op de Hochbermel en over het dromerige Thürelzdal. Nauwe paadjes voeren bergaf en bergop voordat een 100 hoogtemeter steile klim naar de kastelen van Monreal begint. De beloning: een spectaculair panorama vanaf een vooruitspringende rots. Moeilijkheid: moeilijk Rondwandeling

•••

Start/finish: Bermel (sportterrein)

Afstand: 10,0 km

Duur: 3 uur

Door het landschappelijk schoon van de Eifel – door rustige bospassages, stille dalen, kleurrijke weiden of langs steile afgronden en hellingen – loopt de wandeltocht naar de indrukwekkende vulkaan Hochbermel. Wandelaars lopen vlak onder de top om de berg heen en kijken stapje voor stapje in de door de natuur heroverde basaltsteengroeve. Een kleine omweg naar de oude steengroeve met interessant vulkanisch gesteente is erg leerzaam.

•• gemiddeld

Moeilijkheid:

Rondwandeling

15 Pyrmonter Felsensteig Start/finish: Roes/Pillig (Pyrmonter Mühle)

Kasteel Pyrmont

Wist je dat al? De Droompaden hebben ‘kleintjes’ gekregen! De zogenaamde Droompaadjes zijn premium wandelingen die slechts tussen de drie en zeven kilometer lang zijn. Wat de kwaliteitseisen betreft zijn ze vergelijkbaar met de premium wandelpaden en ze worden ook gecertificeerd door het Duitse Wandelinstituut.

Nieuwsgierig geworden?

Zie voor meer informatie over de wandelingen:

www.traumpfade.info/traumpfaedchen

54

Wandelland 2019

Afstand: 11,4 km

Duur: 4 uur

Spectaculair begint de weg meteen bij de Pyrmonter molen met zijn bruisende watervallen. Een stil bospad voert omhoog naar de vruchtbare hoogtes van het Maifeld. Daar wandel je door bloeiende koolzaadvelden in het voorjaar of zachtjes wiegend graan in de zomer. Weidse uitzichten op kasteel Pyrmont of de vulkaankegels van de Oost-Eifel bepalen de wandeling, alvorens het pad via het beschermde natuurgebied bij de Juckelberg weer afdaalt richting het bosrijke dal van de Elz. Achter kasteel Pyrmont duik je in het ‘Rijk der Rotsen’ met klimop rond de grotten, steile klippen en schilderachtige kastelen. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••

16 Eltzer Burchtpanorama Start/finish: Wierschem (dorpshuis)

Afstand: 12,6 km

Duur: 4 uur

De wandeling naar kasteel Eltz wordt bepaald door heerlijke uitzichten over de weidse, vruchtbare heuvels van het Maifeld. Alras verandert het landschap. Je loopt omlaag, het wilde, bosrijke Elzdal in, door ooibossen, langs ruige rotsen, waarachter plots kasteel Eltz opduikt. Na het betoverende uitstapje naar de middeleeuwen duik je weer de prachtige natuur in, passeert de Ringelsteiner molen en wandelt weer omhoog richting het Maifeld. De terugweg naar Wierschem voert door het Kerner beekdal. Moeilijkheid: gemiddeld Rondwandeling

••


Faszination E-Bike f端r Jedermann

N端rburgring gratis befahren / Gef端hrte Touren / Workshops / Expo / Testbikes / uvm

N端rburgring 26. bis 28. Juli 2019

Jetzt informieren unter: www.ebike-am-ring.de

www.eifel.info

55


Wandel-arrangementen

De weervoorspellingen zijn goed? Waar wacht je nog op? Wij organiseren, jij geniet! Eifelsteig – waar rots en water je begeleiden Van Aken naar Trier Keizerstad Aken, Hoge Venen - het grootste intacte hoogveengebied van Europa, eenzame rivierdalen, imposante stuwmeren, Nationaalpark Eifel - gedomineerd door woud, water en wildernis, Vulkaaneifel - gekenmerkt door een borrelend verleden, zuidelijke Eifel - van lieflijk tot ruig, Romeinse stad Trier – indrukwekkende stations tijdens 15 etappes Eifelsteig. Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info

Eifelsteig: Aken – Blankenheim

De tot de verbeelding sprekende Hoge Venen, het merenplateau van de Eifel met zijn imposante stuwmeren en het beuken-oerwoud van Nationaalpark Eifel... Tijdens deze toer wandel je, komend vanuit het noorden, door de landschappelijke hoogtepunten van de eerste circa 100 kilometer van de Eifelsteig. Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info

Eifelsteig: Blankenheim – Gerolstein

Door uitgestrekte jeneverbesgebieden rond de Calvarieberg wandel je verder richting Hillesheim. Een absoluut highlight is de waterval Dreimühlen, een zeer bijzonder natuurspektakel. Door het dal van de Kyll en over de toppen van de Rother Kopf eindigt dit deel van de Eifelsteig in Gerolstein. Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info

Eifelsteig: Gerolstein – Trier

Van de bronnenstad Gerolstein over de Eifelsteig tot de Romeinse stad Trier. De tocht loopt door de Vulkaaneifel, langs de maren, de kastelen van Manderscheid en het cisterciënzerklooster Himmerod en tot slot door het Kylldal en het Butzerbachdal met zijn hangbruggen naar Trier. Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info

56

Wandelland 2019

15 etappes: Kornelimünster – Roetgen (14 km) – Monschau (17 km) – Einruhr (24 km) – Gemünd (21 km) – Klooster Steinfeld (17 km) – Blankenheim (23 km) – Mirbach (18 km) – Hillesheim (26 km) – Gerolstein (20 km) – Daun (24 km) – Manderscheid (23 km) – Klooster Himmerod (18 km) – Bruch (20 km) – Kordel (28 km) – Trier (17 km)

,vanaf 1029

············

·····················

oon euro per pers ············

·····················

In aanbod inbegrepen: 16 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D)

············

Etappes: 1: Kornelimünster – Roetgen, 14 km 2: Roetgen – Monschau, 17 km 3: Monschau – Einruhr, 24,5 km 4: Einruhr – Gemünd, 21 km 5: Gemünd – Klooster Steinfeld (Kall-Urft), 17,5 km 6: Klooster Steinfeld (Kall-Urft) – Blankenheim, 22,5 km

469,-

·····················

vanaf r persoon euro pe ·····················

············

In aanbod inbegrepen: 7 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D) ············

Etappes: 1: Blankenheim – Mirbach, 17,7 km 2: Mirbach – Hillesheim, 26,1 km 3: Hillesheim – Gerolstein, 20,3 km

259,-

·····················

vanaf r persoon euro pe ·····················

············

In aanbod inbegrepen: 4 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D) ············

Etappes: 1: Gerolstein – Daun, 25 km 2: Daun – Manderscheid, 23 km 3: Manderscheid – Kloster Himmerod, 18 km 4: Kloster Himmerod – Bruch, 20,5 km 5: Bruch – Kordel, 27,7 km 6: Kordel – Trier, 18 km In aanbod inbegrepen: 7 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D)

469,-

·····················

vanaf r persoon euro pe ·····················

············


············

339,-

·····················

Eifelsteig in het ritme van de natuur

vanaf Vogelsang – Blankenheim rsoon··· Wildernis doorkruisen, genieten van bezielende ogenblikeuro per···pe ··· ··· ······

···············

ken in het klooster, de Romeinen bedanken voor hun overblijfselen, sprankelende waterwegen volgen en je laten betoveren door verheven uitzichten over de Eifel – tijdhistorie en levenspaden links en rechts van de Eifelsteig (her) ontdekken, in het ritme van de ademende natuur!

Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info ············

385,-

·····················

Eifelsteig en het spel met vuur

vanaf Hillesheim – Schalkenmehren oon Je instinctieve speurzin herontdekken, in culinaire en leerr pers··· euro pe ··· ··· ··· ··· ······

············

gierige zin. Kracht putten uit de verbluffende werken van de natuur van de Eifel. Genieten van exclusieve arrangementen. De combinatie van natuur- en cultuurgenot is een intens verwenprogramma voor lichaam en geest!

Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info ············

329,-

·····················

Deze toer loopt dwars door de Vulkaaneifel. De maren, de ‘blauwe ogen’ van de Eifel, en de kastelen van Manderscheid zijn te bewonderen. Overnachten doe je bij bedrijven van het regiomerk EIFEL. Die letten er speciaal op dat de ingrediënten uit de regio komen.

Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info ············

329,-

·····················

De magie van de Eifelsteig

vanaf Rondom Aken, Roetgen en Monschau oon Een wandeling die betovert. Hij begint in het pittoreske Aken-Korneeuro per pers ··· ··· ······

·····················

limünster. Weldra neemt hij je mee naar het idyllische Monschauer Land. Vervolgens raak je in de ban van de Hoge Venen met al zijn sagen en legenden. Behoed door fraaie hoge hagen bereik je uiteindelijk Monschau, waar je ten prooi valt aan de magie van het genieten, zoals je dat tijdens de tocht deed met de magie van de natuur.

Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info ············

259,-

·····················

Op oude paden door de Eifel

vanaf Vier wegen, vijf dagen oon Ideale mogelijkheden om de Noord-Eifel in al zijn schoonr pers··· euro pe ··· ··· ··· ·········

············

In aanbod inbegrepen: 5 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, Toegang Vogelsang ip, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D)

Etappes: 1: Hillesheim – Müllenborn, 11 km 2: Müllenborn – Gerolstein, 8 km 3: Gerolstein – Neroth, 14 km 4: Neroth – Schalkenmehren, 17 km In aanbod inbegrepen: 5 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, taxitransfer Schalkenmehren – Hillesheim, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D)

Eifelsteig, vulkanen en regionale specialiteiten

vanaf De mix doet het hem oon Een combinatie van natuurgenot en streekproducten. r pers··· euro pe ············ ······

············

Etappes: 1: Vogelsang – Gemünd, 8 km 2: Gemünd – Klooster Steinfeld, 17,4 km 3: Klooster Steinfeld – Nettersheim/Marmagen, 14 km 4: Nettersheim/Marmagen – Blankenheim, 16 km

heid wandelend tijdens een korte vakantie te beleven: met het arrangement ‘Op oude paden door de Eifel’ (79,5 km). Daarbij loop je over het premium-wandelpad Eifelsteig en over zijn partnerwegen Roer-Olef-Route, Burchten-Route en Eifeler Bronnenpad.

Informatie en boeking: Nordeifel Tourismus GmbH · Bahnhofstraße 13 · 53925 Kall Tel.: +49 (0) 24 41 - 99 45 70 · www.nordeifel-tourismus.de

Etappes: 1: Birresborn – Neroth, 16,6 km 2: Neroth – Schalkenmehren, 17,4 km 3: Schalkenmehren – Manderscheid, 17,1 km

In aanbod inbegrepen: 4 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, HP met streekproducten, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’ (D), vervoer terug naar Birresborn

Etappes: 1: Aachen/Kornelimünster – Roetgen, 14 km 2: Roetgen (Struffeltroute), 10 km 3: Roetgen – Monschau, 17 km 4: Monschau (Narcissenroute/Kloosterronde), 15/22 km In aanbod inbegrepen: 5 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, bagagetransfer, toerbeschrijving: wandelgids ‘Eifelsteig’,

Etappes: 1: Gemünd – Klooster Steinfeld (Urft), 17,5 km 2: Klooster Steinfeld (Urft) – Blankenheim, 24 km 3: Blankenheim – Hellenthal, 21 km 4: Hellenthal – Gemünd, 17 km In aanbod inbegrepen: 4 x logies/ontbijt in 2-pk, bagagetransfer, wandelkaart Eifelsteig, GuestCard

www.eifel.info

57


Wandelarrangementen – wij organiseren, jij geniet! Op pad in het dal van de Roer

Bontzandsteenroute Geniet van het Roerdal waar het zich met zijn smalle paden van zijn mooiste kant laat zien, en kies voor de Bontzandsteenroute van Kreuzau naar het stuwmeer van de Urftsee in twee etappes van een dag. Je overnacht centraal bij een GuestCard-accommodatie waar je uitstekend wordt verzorgd en perfect wordt voorbereid op de wandeling. Informatie en boeking: Rureifel-Tourismus e.V. · An der Laag 4 · 52396 Heimbach Tel.: +49 (0) 24 46 - 80 57 90 · www.rureifel-tourismus.de

············

Etappes: 1: Kreuzau – Abenden, 20 km 2: Abenden – Urftsee stuwdam, 20 km

Informatie en boeking: Nordeifel Tourismus GmbH · Bahnhofstraße 13 · 53925 Kall Tel.: +49 (0) 24 41 - 99 45 70 · www.nordeifel-tourismus.de

Etappes: 1: Nettersheim – Kall, 15 km 2: Kall – Mechernich, 16 km 3: Mechernich – Euskirchen-Kreuzweingarten, 13 km 4: Euskirchen-Kreuzweingarten – Rheinbach, 16 km 5: Rheinbach – Bornheim, 22 km 6: Bornheim – Brühl, 15 km 7: Brühl – Keulen, 19 km

Informatie en boeking: Vakantieregio Laacher See · Kapellenstraße 12 · 56651 Niederzissen Tel.: +49 (0) 26 36 - 1 94 33 · www.ferienregion-laacher-see.de

Etappes: 1: Bad Breisig – Niederzissen, 15,7 km 2: Niederzissen – Spessart, 16,7 km 3: Spessart – Adenau, 21,7 km

Informatie en boeking: GesundLand Vulkaneifel GmbH · Leopoldstraße 9a · 54550 Daun Tel.: +49 (0) 65 92 - 95 13 70 · www.gesundland-vulkaneifel.de

Rotspaden, rotscoulissen, kleurenspel

NatuurWandelPark delux Ontdek drie van de in totaal 23 wandeltoeren in het NatuurWandelPark delux. Hoogtepunten zijn de watervallen van Irrel, hopvelden bij Holsthum, Romeinse villa Holsthum, ruïne van het kasteel van Prüm, Romeinse villa Bollendorf, slot Beaufort, slot Weilerbach en nog veel meer – cultuur & natuur puur! Informatie en boeking: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · www.eifel.info

58

Wandelland 2019

············

279,-

·····················

vanaf r persoon euro pe ·····················

············

············

399,-

·····················

vanaf r persoon euro pe ·····················

············

In aanbod inbegrepen: 4 x logies/ontbijt in 2-pk, 4 x diner, 3 x lunchpakket, 3 x bagagetransfer, toegang tot Römer-Thermen Bad Breisig

Langs de Lieser van de bron tot de monding Lieserpad Vergezel de Lieser tijdens haar weg omlaag. Op vier etappes kun je beleven hoe de kleine beek Lieser uitgroeit tot een rivier. Ver weg van de dagelijkse stress en het verkeerslawaai kun je genieten van de positieve kracht van de natuur en het hoofd vrij krijgen. Kies zelf of je je bagage op de rug meedraagt of comfortabel laat vervoeren.

············

In aanbod inbegrepen: 4 x of 7 x logies/ontbijt in 2-pk, bagagetransfer, GuestCard o.a. voor gratis gebruik van OV

Wandelgenot van het Rijndal tot de Hohe Acht Eifelladder Gestart wordt tegen de achtergrond van de machtige stroom ‘Vadertje Rijn’, aan de Rijnpromenade in Bad Breisig. Via het vulkanische landschap van het Brohldal doorkruist de wandelroute de oostelijke Eifel met zijn imposante rotsformaties en loopt door dichte bossen omhoog tot de hoogste top van de Eifel, de Hohe Acht en dan verder naar Adenau.

vanaf r persoon euro pe ·····················

In aanbod inbegrepen: 2 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakketten, GuestCard o.a. voor gratis gebruik van OV, transfer met boot van Rursee-Schifffahrt, wandelkaart & routebeschrijving

Langs de Romeinse waterleiding naar Keulen Römerkanal-wandelpad Het 116 kilometer lange Römerkanal-wandelpad van Nettersheim naar Keulen volgt het parcours van de Reomeine Eifelwaterleiding. Tijdens de wandeling op het Römerkanal-wandelpad doorkruis je de aantrekkelijke landschappen van de Noord-Eifel tot Keulen en leer je de overblijfselen van het grote bouwwerk uit de Romeinse tijd van dichtbij kennen.

169,-

·····················

Etappes: 1: Boxberg – Daun, 15 km 2: Daun – Manderscheid, 18 km 3: Manderscheid – Wittlich, 23 km 4: Wittlich – Lieser, 18 km

············

289,-

·····················

vanaf r persoon euro pe ·····················

············

In aanbod inbegrepen: 5 x logies/ontbijt, 4 lunchpakketten, flyer Lieserpad, GesundLand drinkfles, bagagetransfer optioneel (kan extra worden geboekt) ············

Toeren/wandelingen op locatie: 1: Felsenweg 5, 17 km 2: Felsenweg 2, 20 km 3: Felsenweg 3, 25 km

235,-

·····················

vanaf rsoon euro per···pe ···············

···············

In aanbod inbegrepen: 4 x logies/ontbijt in 2-pk, lunchpakket per wandeldag, toerbeschrijving

Hohes Venn


Wandelvriendelijke

bedrijven

in één oogopslag

Boek uw Eifel-avonturen Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56-0

www.eifel.info

59


Bekijk ook onze verklarende video´s: www.regionalmarke-eifel.de/ eifel-erklaervideos.htm

EIFEL accommodaties Een teken voor gastvrijheid en kwaliteit Zoekt u een hotel, een horecabedrijf, een pension, een vakantiehuisje, vakantie-appartement of camping? Let dan op het kwaliteitslogo van het regiomerk EIFEL. Het teken staat garant voor hoge kwaliteit, voor regionaliteit en coöperatieve verantwoording. Het brengt de beste producten en diensten uit de Eifel onder één hoed.

‘EIFEL – kwaliteit is onze natuur’, zo luidt het motto dat alle betrokkenen verantwoord mee dragen en mede vormgeven. U wordt hartelijk ontvangen door servicegerichte bedrijven en woont in geclassificeerde sterren-accommodaties van het Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) c.q. het Deutsche Tourismusverband (DTV). We zijn trots op deze bedrijven, die ertoe bijdragen, het unieke cultuurlandschap Eifel als leefruimte te behouden en er als aantrekkelijke vakantieregio met toekomst voor u als gast vorm aan te geven. www.eifel-gastgeber.de

TOERTIPS op www.eifel.info Een grote keuze aan tips voor toeren om in de Eifel te wandelen en fietsen, met gedetailleerde, interactieve kaarten, vindt u op www.eifel.info.

Op het eerste gezicht duidelijk: moeilijkheidsgraad of familievriendelijkheid van de toeren. Op het tweede gezicht: beschrijvende teksten en foto’s, hoogteprofiel, informatie over bereiken van het startpunt, bezienswaardige plekken of eet-/drinkgelegenheden.

Toeren-app voor onderweg gratis in de Apple Store en bij Google play!

60

Wandelland 2019

Zoekwoord: “TOEREN in Rheinland-Pfalz”

Eifel Tourismus GmbH Kalvarienbergstraße 1 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56-0 www.eifel.info


Uw accommodaties langs de Eifelsteig 1

Landgasthof „Gut Marienbildchen“ ***

Münsterbildchen 3 · 52159 Roetgen Tel.: +49 (0) 24 71 - 25 23 www.gut-marienbildchen.de Rustdag: zo - ma tot 17 uur Afstand Eifelsteig: 500 m

2

Hotel „Am Eifelsteig“ ***

3

Venngasthof Zur Buche G*** Im Brand 39 52156 Monschau-Mützenich Tel.: +49 (0) 24 72 - 14 97 www.venngasthof-zurbuche.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 300 m

Camping Zum Jone-Bur C*** Grünenthalstraße 36 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 39 31 www.zum-jone-bur.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 1 km

Einruhr

10

Pension Zum alten Rathaus P****

Marienplatz 17 · 53937 Schleiden-Gemünd Tel.: +49 (0) 24 44 - 91 42 00 www.pension-altes-rathaus-gemuend.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

5

Michel & Friends Hotel ****

11

Kurparkhotel ***

6

Hotel Royal en Schloß-Café **S

12

Hotel-Restaurant Haus Salzberg ***

Laufenstraße 82 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 860 www.michelhotel-monschau.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 750 m

Stadtstr. 4-6 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 98 77 - 0 www.hotelroyal.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Parkallee 1 53937 Schleiden-Gemünd Tel.: +49 (0) 24 44 - 9 51 10 www.kurparkhotel-schleiden.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Am Lieberg 31 · 53937 Schleiden-Gemünd Tel.: +49 (0) 24 44 - 4 94 www.hotel-haus-salzberg.de rustdag Restaurant: maandag en dinsdag Afstand Eifelsteig: 500 m

7

Restaurant „Rur-Cafe“

13

Hotel Urfter Hof

8

Hotel Horchem ***S

14

Hotel-Pension „Haus Berghof“ ***

9

Accommodaties regiomerk EIFEL

Stehlings 16 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 22 74 www.rur-cafe.de Rustdag: woensdag hele dag, donderdag middag Afstand Eifelsteig: 100 m Rurstr. 14 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 8 05 80 www.horchem.com Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Hotel Schütt

Rurstraße 16 52152 Simmerath-Einruhr Tel.: +49 (0) 24 85 - 2 13 www.hotel-schuett.de Geen rustdag Afstand Waterlandroute: 0 m Kwaliteitsbedrijven ‘Wanderbares Deutschland’

Urfttalstr. 30 · 53925 Kall-Urft Tel.: +49 (0) 24 41 - 42 59 www.urfter-hof.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 500 m

Bauesfeld 16 · 53940 Hellenthal Tel.: +49 (0) 24 82- 71 54 www.hotel-berghof-hellenthal.de Afstand Eifelsteig: 12 km

15

Gästehaus Im Tal 18 G***

Im Tal 18 53940 Hellenthal-Reifferscheid Tel.: +49 (0) 24 82 - 15 69 www.gaestehaus-im-tal.de Geen rustdag afhalen mogelijk Afstand Eifelsteig: 10 km

Onderscheiden bedrijf ServiceQualität Duitsland

Honden welkom

61

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 10.

4

Saunadorf Roetgen-Therme Postweg 8 · 52159 Roetgen Tel.: +49 (0) 24 71 - 1 20 30 www.roetgen-therme.de Afstand Eifelsteig: 0 m

»


24

Hotel Augustiner Kloster ****

25

Vulkanhotel balance & selfness ***S

26

Hotel Landhaus Müllenborn ****

Vogelsang IP

Café - Zur Römerquelle

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 10.

16

Rosenthalstr. 1 · 53947 Nettersheim Tel.: +49 (0) 24 86 - 13 94 www.cafe-zur-römerquelle.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig + Eifeler Bronnenpad: 0 m

Augustinerstr. 2 · 54576 Hillesheim Tel.: +49 (0) 65 93 - 98 08 90 www.hotel-augustiner-kloster.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Hochstr. 7 · 54597 Steffeln Tel.: +49 (0) 659 3 - 85 06 www.balance-hotel-eifel.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 6 km (Shuttle Service) Afstand Vulkaanpad: 0 km

Auf dem Sand 45 54568 Gerolstein-Müllenborn Tel.: +49 (0) 65 91 - 9 58 80 www.landhaus-muellenborn.de Afstand Eifelsteig: 500 m

17

Hotel-Restaurant „Eifeler Hof“ **S

27

Hotel Garni „Am Brunnenplatz“ ***

18

Hotel Kölner Hof garni***

28

Hotel Restaurant „Zur Neroburg“ ***

Kölner Str. 42 53947 Nettersheim-Marmagen Tel.: +49 (0) 24 86 - 85 52 www.eifelerhof-marmagen.de Rustdag: dinsdag Afstand Eifelsteig: 4 km

Ahrstr. 22 · 53945 Blankenheim Tel.: +49 (0) 24 49 - 9 19 60 www.hotel-koelner-hof.de Rustdag: woensdag vanaf 01.11.-31.03. Afstand Eifelsteig en AhrSteig: 200 m

Raderstr. 7 · 54568 Gerolstein Tel.: +49 (0) 65 91 - 98 08 98 www.brunnenplatzhotel-molitor.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 300 m

Hauptstr. 29 · 54570 Neroth Tel.: +49 (0) 65 91 - 34 45 www.neroburg.de Rustdag: dinsdag Afstand Eifelsteig: 500 m

19

Hotel Schlossblick ***

29

Pension Jehnen am Eifelsteig P****

20

Lommersdorfer Mühle P***/F****

30

Pension Neunkirchener Mühle F****/P****

21

Landgasthof Schröder G***

31

Landart Hotel Beim Brauer ***

22

Haus Berndorf Otto Leuer FeWo/Gästezimmer

32

Hotel Panorama ****

Ferienwohnung/Zimmer Familie Kloep F***

33

Schloss-Hotel Kurfürstliches Amtshaus

Nonnenbacher Weg 4-6 53945 Blankenheim Tel.: +49 (0) 24 49 - 9 55 00 www.hotel-schlossblick.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Ahrtal 46 · 53945 Blankenheim-Ahrhütte Tel.: +49 (0) 26 97 - 3 72 www.lommersdorfer-muehle.de Rustdag: maandag en dinsdag Afstand Eifelsteig: 8 km Kerpener Str. 7 · 54579 Üxheim-Niederehe Tel.: +49 (0) 26 96 - 10 48 www.landgasthof-schroeder.de Rustdag: maandag en dinsdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Bachstelzenweg 10 · 54550 Daun-Neunkirchen Tel.: +49 (0) 65 92 - 36 93 www.neunkirchener-muehle.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Birkenstraße 1-3 · 54578 Berndorf Tel.: +49 (0) 65 93 - 85 53 www.ottoleuer.de Afstand Eifelsteig: 0 m

23

62

Am Markt 10 · 54576 Hillesheim Tel.: +49 (0) 65 93 - 80 92 44 www.ferienwohnung-kloep-hillesheim.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Wandelland 2019

Goldammerweg 2 54550 Daun-Neunkirchen Tel.: +49 (0) 65 92 - 40 64 www.pension.jehnen.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 300 m

Steinborner Str. 5 54550 Daun-Steinborn Tel.: +49 (0) 65 92 - 29 41 www.beim-brauer.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 1,8 km

Rosenbergstr. 26 · 54550 Daun Tel.: +49 (0) 65 92 - 93 40 www.hotelpanorama.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 100 m

Burgfriedstr. 28 · 54550 Daun Tel.: +49 (0) 65 92 - 92 50 www.daunerburg.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 200 m

www.eifel.info


34

Hotel Stadt Daun ***

44

Heidsmühle ***

35

Sporthotel & Resort Grafenwald ****

45

Strohpension-Eifel Wanderherberge

– Daun Vulkaneifel – Im Grafenwald 1 · 54550 Daun Tel.: +49 (0) 65 92 - 7 13-0 www.sporthotel-grafenwald.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig + Lieserpad: 1 km

Mosenbergstr. 22 54531 Manderscheid Tel.: +49 (0) 65 72 - 7 47 www.heidsmuehle.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 1,5 km

Dauner Straße 3 · 54531 Manderscheid Tel.: +49 (0) 65 72 - 48 76 www.strohpension-eifel.de Afstand Eifelsteig: 300 m Afstand Lieserpad: 300 m

36

Hotel Restaurant Müller ***

46

Landhotel Littcher Hof **S

37

Flair Hotel Landgasthaus Krebs ***

47

Gasthaus Zum Eck B&B

38

Hotel Schneider am Maar ***S

48

Hotel Vulcano Lindenhof ****

39

Haus Sonnenschein G*

49

Hotel-Restaurant Neyses am Park **S

Lieserstr. 17 · 54550 Daun-Gemünden Tel.: +49 (0) 65 92 - 25 06 www.hotel-mueller-daun.de Rustdag: donderdag in het restaurant Afstand Eifelsteig: 200 m

Am Weyerberg 18 · 54552 Mehren Tel.: +49 (0) 65 92 - 31 80 www.landhaus-krebs.de Rustdag: ma (beh. feestd.), aankomst mog. Afstand Eifelsteig: 2 km Afstand Vulkaanpad: 100 m Maarstr. 22 · 54552 Schalkenmehren Tel.: +49 (0) 65 92 - 9 55 10 www.hotelschneider.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Lieserweg 9 54552 Üdersdorf-Tettscheid Tel.: +49 (0) 65 96 - 2 33 www.haus-sonnenschein-tettscheid.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig en Lieserpad: 1 km

Wittlicher Str. 12 · 54534 Großlittgen Tel.: +49 (0) 65 75 - 41 46 www.littcher-hof.de Rustdag: dinsdag Afstand Eifelsteig: 1,6 km

Aghegyi OHG Himmeroder Str. 2 · 54534 Großlittgen Tel.: +49 (0) 65 75 - 9 03 88 48 Mobil: +49 (0) 1 51 - 40 02 98 28 www.gasthaus-zumeck.de Afstand Eifelsteig: 1,6 km Am Mundwald 5 · 54516 Wittlich Tel.: +49 (0) 65 71 - 69 20 www.lindenhofwittlich.de Rustdag: 24.12. heiligavond Afstand Eifelsteig: 9 km

Kreuzfeld 1 · 54306 Kordel Tel.: +49 (0) 65 05 - 9 14 00 www.hotelneyses.de Rustdag: donderdag Afstand Eifelsteig: 0 m

40

Hotel Zur Post ***

50

Hotel Deutscher Hof ***S

41

Maarium Dreiklanghotel ***S

51

Nells Park Hotel ****

42

NaturPurHotel Maarblick **** Landidyllhotel

Hauptstr. 8 · 54570 Deudesfeld Tel.: +49 (0) 65 99 - 8 66 www.hotelzurpost-deudesfeld.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 7,5 km

Meerbachstr. 50 · 54531 Meerfeld Tel.: +49 (0) 65 72 - 44 26 www.maarium.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 5 km

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 10.

Leopoldstr. 14 · 54550 Daun Tel.: +49 (0) 65 92 - 9 52 50 www.hotel-stadt-daun.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Südallee 25 · 54290 Trier Tel.: +49 6 51 - 9 77 80 www.hotel-deutscher-hof.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 2 km

Dasbachstr. 12 · 54292 Trier Tel.: +49 (0) 6 51 - 1 44 40 www.nellsparkhotel.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 2 km

Meerbachstr. 52 · 54531 Meerfeld Tel.: +49 (0) 65 72 - 44 94 www.naturpurhotel.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig/Lieserpad: 5 km

43

Accommodaties regiomerk EIFEL

Haus Burgblick **S

Klosterstr. 18 · 54531 Manderscheid Tel.: +49 (0) 65 72 - 7 84 www.hausburgblick.com Afstand Eifelsteig: 0 m Afstand Lieserpad: 0 m Kwaliteitsbedrijven ‘Wanderbares Deutschland’

Bewegwijzering Onderscheiden bedrijf ServiceQualität Duitsland

Honden welkom

63


Uw accommodaties langs de partnerwegen in het noorden 7

Bistro „Alte Molkerei“

8

Hotel Lindenhof ***

9

Restaurant Schnabuleum

Romantik Parkhotel Hammerberg ****

10

Der kleine Globetrotter

Jugendherberge Nideggen

11

Jugendherberge Burg Monschau

Beukenhaag in Höfen

1

Hammerberg 11 · 52222 Stolberg Tel.: +49 (0) 24 02 - 1 23 40 www.parkhotel-stolberg.de Geen rustdag Afstand Koperroute: 150 m

2

Im Effels 10 · 52385 Nideggen Tel.: +49 (0) 24 27 - 9 05 07 90 www.nideggen.jugendherberge.de Afstand Buntsandstein-Route: 0 m

Hotel Roeb „Zum Alten Fritz“ ***S

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 18.

3

Monschauer Str. 1 52385 Nideggen-Schmidt Tel.: +49 (0) 24 74 - 4 77 www.hotel-roeb.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 20 km

Pension en Ferienwohnungen Haus Diefenbach F***/F****/G***

4

Brementhaler Str. 44 52396 Heimbach-Hasenfeld Tel.: +49 (0) 24 46 - 31 00 www.haus-diefenbach.de Afstand Wildernistrail: 0 m

Sigrid Schmitz Hauptstr. 74 · 52156 Monschau-Höfen Tel.: +49 (0) 24 72 - 8 02 57 77 www.alte-molkerei-hoefen.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 0 m Laufenstr. 77 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 41 86 www.lindenhof.de Afstand Eifelsteig: 800 m

Laufenstraße 118 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 22 45 www.senfmuehle.de Rustdag: maandag en dinsdag Afstand Eifelsteig: 400 m

Kirchstr. 29 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 152 - 59 75 76 36 www.der-kleine-globetrotter.de mech.white@gmail.com Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Auf dem Schloss 4 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 97 03 90 www.burg-monschau.jugendherberge.de Afstand Eifelsteig: 0 m

12

Jugendherberge Monschau-Hargard

Hargardsgasse 5 · 52156 Monschau Tel.: +49 (0) 24 72 - 97 04 70 www.monschau-hargard.jugendherberge.de Afstand Eifelsteig: 1,5 km

13

Pension & Ferienwohnung Els F***/F****/P***

Ruitzhof 10 · 52156 Monschau-Kalterherberg Tel.: +49 (0) 24 72 - 28 38 Mobil: +49 (0) 1 75 - 9 18 51 07 www.els-monschau.de Afstand Eifelsteig: 5 km

Hotel Restaurant „Kleiner Seehof“ **

5

Uferstr. 6 · 52152 Simmerath-Woffelsbach Tel.: +49 (0) 24 73 - 26 05 www.hotel-kleiner-seehof.de Rustdag: dinsdag Afstand Waterlandroute: 2,5 km

Hotel-Restaurant Haus am See****

6

64

Pleushütte 1 52152 Simmerath-Einruhr Tel.: +49 (0) 24 85 - 95 05-0 www.hausamseeeifel.de Rustdag: maandag (van nov. tot maart) Afstand Waterlandroute: 200 m

Wandelland 2019

Kasteel Stolberg

www.eifel.info


Jugendherberge Hellenthal

18

Haus Höhenblick P***

15

Grunwald Hotel

19

Jugendherberge Burg Blankenheim

16

17

Platiß 3 · 53940 Hellenthal Tel.: +49 (0) 24 82 - 12 56 20 www.hellenthal.jugendherberge.de Afstand Roer-Olef-Route: 2 km Afstand Burchtenroute: 2 km

Kettengasse 4 · 53902 Bad Münstereifel Tel.: +49 (0) 22 53 - 77 32 www.hotel-grunwald.de helga-welter@web.de Geen rustdag Afstand Eifeler Kruidenpad: 50 m

Hotel Kurhaus Uhlenberg GbR ***S Uhlenbergweg 1-7 53902 Bad Münstereifel Tel.: +49 (0) 22 53 - 5 42 70 www.kurhaus-uhlenberg.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 15 km

Landgasthof „Zur Wasserscheide“ Wasserscheide 1 53902 Bad Münstereifel/Esch Tel.: +49 (0) 22 57 - 2 09 www.landgasthof-wasserscheide.de Rustdag: woensdag Afstand Eifelsteig: 15 km

Höhenweg 26 · 53947 Nettersheim Tel.: +49 (0) 24 86 - 20 33 96 www.haus-hoehenblick.de Afstand Eifelsteig: 500 m

Burg 1 · 53945 Blankenheim Tel.: +49 (0) 24 49 - 9 50 90 www.burg-blankenheim.jugendherberge.de Afstand Eifelsteig: 0 m

20

Eifel-Camp Freilinger See C*****

Am Freilinger See 1 53945 Blankenheim-Freilingen Tel.: +49 (0) 26 97 - 2 82 www.eifel-camp.de Afstand AhrSteig: 200 m

21

Alt Schmidtheimer Hof

Marktstr. 9 · 53949 Dahlem-Schmidtheim Tel.: +49 (0) 24 47 - 89 62 Rustdag: dinsdag Afstand Eifeler Bronnenpad: 0 m Afstand station Schmidtheim: 1 km

Bloeiende brem op de Dreiborner hoogvlakte Accommodaties regiomerk EIFEL

Kwaliteitsbedrijven ‘Wanderbares Deutschland’

Onderscheiden bedrijf ServiceQualität Duitsland

Honden welkom

65

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 18.

14


Uw accommodaties langs de Vulkaaneifel-paden 6

Seehotel am Stausee ***S

7

Hotel Landhaus Tannenfels

8

Pension Krämer P***

9

Wolffhotel Outdoorhotel en Restaurant

maaren

Gartenstr. 3 · 54568 Gerolstein Tel.: +49 (0) 65 91 - 38 58 www.pension-kraemer.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 100 m

Landhotel en Ferienhäuser Möschelberg F****

10

Hotel „Zur Krone“ ***

Hotel Garni „Zum Amtsrichter“

11

Haus am Philosophenweg F****

3

Krimihotel

12

Hotel-Restaurant Berghof ***

4

Müllisch´s Hof

13

Pension Haus Liesertal

5

Landgasthof „Beim Holzschnitzer“ G***

14

Gasthaus-Pension Üdersdorfer Mühle

1

Burgstr. 54 · 54587 Lissendorf Tel.: +49 (0) 65 97 - 96 14 76 www.landhotel-moeschelberg.de Rustdag: ma + di; aankomst v.a. 17 uur mogelijk Afstand Eifelsteig: 5 km

2 Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 24.

Lindenstr. 68 · 54568 Gerolstein Tel.: +49 (0) 65 91 - 41 23 www.hotel-landhaus-tannenfels.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 300 m

Birresborner Str. 8 · 54574 Kopp Tel.: +49 (0) 65 94 - 9 20 90 www.wolffhotel.de Geen rustdag Afstand Schneifel-pad: 100 m

Dauner

Kölner Str. 10 · 54576 Hillesheim Tel.: +49 (0) 65 93 - 9 85 70 www.amtsrichter.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 200 m

66

Am Stausee 2 · 54568 Gerolstein Tel.: +49 (0) 65 91 - 2 22 www.seehotel-am-stausee.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m Afstand Vulkaan-pad: 1 km

Am Markt 14 · 54576 Hillesheim Tel.: +49 (0) 65 93 - 98 08 96 00 www.krimihotel.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Hauptstraße 2 54576 Dohm-Lammersdorf Tel.: +49 (0) 65 93 - 9 98 74 20 www.muellischshof-eifel.de Afstand Eifelsteig: 0 m

Dockweilerstr. 1 · 54552 Dreis-Brück Tel.: +49 (0) 65 95 - 2 48 www.beim-holzschnitzer.de Rustdag: maandag en dinsdag Afstand Eifelsteig: 10 km

Wandelland 2019

Mürlenbacher Str. 1 · 54574 Birresborn Tel.: +49 (0) 65 94 - 2 14 www.hotel-zur-krone.info Rustdag: dinsdag Afstand Schneifel-pad: 0 m

Philosophenweg 5 · 54550 Daun Tel.: +49 (0) 65 92 - 5 25 www.wendels-Daun.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

Lieserstr. 20 · 54550 Daun-Gemünden Tel.: +49 (0) 65 92 - 28 91 www.hotel-berghof-daun.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 200 m

Haus Liesertal · 54552 Üdersdorf Tel.: +49 (0) 65 96 - 3 15 www.haus-liesertal.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig en Lieserpad: 40 m

Mühle 1 · 54552 Üdersdorf Tel.: +49 (0) 65 96 - 2 17 www.eifelurlaub-online.de Rustdag: woensdag Afstand Eifelsteig: 0 m

www.eifel.info


Michels ****S Wohlfühl-Wellness-Hotel

25

Gasthaus Weiler F****

„Vulkanhof“ Ziegenkäserei Hofladen en Hofführungen

26

Bauernhof Familie Anita Marx F****

17

Villa Maare Ferienanlage F****

27

Haus Hedwig

18

Eifeler Scheunencafé

28

Pension Loni Theisen P***

19

Landhotel Gillenfelder Hof ***S

29

Ferienwohnungen Eifelblick F****

Landgasthof „Zum Siebenbachtal“ G***/F***

30

Hotel-Café-Restaurant **S Pappelhof

31

Sankt Martin Str. 9 · 54552 Schalkenmehren Tel.: +49 (0) 65 92 - 92 80 www.michels-wohlfuehlhotel.de Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 0 m

16

Vulkanstr. 29 · 54558 Gillenfeld Tel.: +49 (0) 65 73 - 91 48 www.vulkanhof.de Rustdag: zondag Afstand Maren-pad: 0 m

In der Lunn 16 · 54558 Gillenfeld Tel.: +49 (0) 65 73 - 17 28 www.villa-maare.de Geen rustdag Afstand Maren-pad: 200 m

Holzmaarstraße 23 · 54558 Gillenfeld Tel.: +49 (0) 65 73 - 9 52 62 08 www.eifeler-scheunencafe.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 9 km

Blankenheimer Str. 19 · 53539 Kelberg Tel.: +49 (0) 26 92 - 14 67 www.bauernhof-marx.de Afstand Eifelsteig: 25 km Afstand Hochkelberg Panorama-pad: 0 m

Am Markt 1 · 54558 Gillenfeld Tel.: +49 (0) 65 73 - 9 92 50 www.landhotel-gillenfelder-hof.de Geen rustdag

20

Hotel Haus Kylltal

23

Hotel-Pension „Am Wäldchenborn“

Zum Hochkelberg 29 53539 Kelberg-Köttelbach Tel.: +49 (0) 26 92 - 4 37 www.pension-lonitheisen.de Geen rustdag

Hotel-Restaurant Maas en Appartementhaus ***

Trierer Str. 30 · 56826 Lutzerath Tel.: +49 (0) 26 77 - 9 36 30 www.hotel-maas.de Geen rustdag Afstand Maren-en-Thermen pad: 550 m

Bundesstraße 4 · 54570 Weidenbach Tel.: +49 (0) 65 99 - 8 10 www.hotel-pappelhof.de Geen rustdag

22

Am Markt 3 · 53539 Kelberg Tel.: +49 (0) 26 92 - 92 14 20 oder 92 14 0 www.haushedwig-kelberg.de Geen rustdag Afstand Hochkelberg Panorama-pad: 0 m

Römerstr. 14 · 56826 Lutzerath Tel.: +49 (0) 26 77 - 12 47 www.ferienwohnungen-lescher.de Afstand Maren-en-Thermen pad: 850 m

Dauner Straße 2 · 54557 Strotzbüsch Tel.: +49 (0) 65 73 - 6 58 www.siebenbachtal.de Rustdag: dinsdag

21

Holzbeulstr. 8 · 54533 Bettenfeld Tel.: +49 (0) 65 72 - 46 11 www.gasthaus-weiler.de Rustdag: maandag Afstand VulkaMaar-pad: 0 m

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 24.

15

Haus Hohenzollern Restaurant Welfenstube ***

Kurfürstenstr. 74 · 56864 Bad Bertrich Tel.: +49 (0) 2674 - 4 12 www.haus-hohenzollern.de Rustdag: maandag Afstand Maren-en-Thermen pad: 400 m

Dorfstr. 4 · 54655 Zendscheid Tel.: +49 (0) 65 63 - 28 10 www.kylltal.com Geen rustdag Afstand Eifelsteig: 18,5 km

Am Wäldchenborn · 54531 Pantenburg Tel.: +49 (0) 65 72 - 46 64 www.amwaeldchenborn.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 2 km

24

Bauernhofcafe Morgenfelderhof F****

Brunnenstr. 37 · 54531 Eckfeld Tel.: +49 (0) 65 72 - 21 49 www.bauernhofcafe-morgenfelderhof.de Rustdag: maandag Afstand Eifelsteig: 4 km Accommodaties regiomerk EIFEL

Kwaliteitsbedrijven ‘Wanderbares Deutschland’

Vulkaantuin Steffeln Onderscheiden bedrijf ServiceQualität Duitsland

Honden welkom

67


Uw accommodaties in NatuurWandelPark delux Hier volgend vindt u de bedrijven uit de groep ‘Accommodaties NatuurWandelPark delux’ in donkergroen.

6

Hotel Theis-Mühle

7

Campingpark „In der Enz“ C****

8

Nengshof

9

Hotel Belle-Vue ***S

In een lichter groen zijn overige wandelvriendelijke bedrijven gemarkeerd.

Vlonders op het Venen-pad

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 42.

Schneifel

In der Enz 25 · 54673 Neuerburg Tel.: +49 (0) 65 64 - 26 60 www.camping-inderenz.com Geen rustdag Neuer-Burg-Weg: 0 m

Hauptst. 13 · 54636 Wißmannsdorf Tel.: +49 (0) 65 27 - 7 76 www.nengshof.de Geen rustdag Afstand Stuwmeer-Prümdalroute: 5 km

rue de la gare 3 · L-9420 Vianden Tel.: +352 83 41 27 www.hotelbv.com Geen rustdag Afstand Nat‘Our Route 5: 1,1 km

1

Haus Hubertus ***

10

Hotel Petry ***

2

Ferienhaus Eifelwelt F****

11

Auberge Aal Veinen

3

Ferienhof Pütz F*****

12

Hotel-Restaurant Victor Hugo

4

Restaurant-Pension „Im Pfenn“ G***

13

Boutiquehotel Genusswerk

Dorint Seehotel & Resort Bitburg Südeifel ****

14

Hotel-Restaurant „Im Goldenen Grund“

Hauptstr. 34 · 54616 Winterspelt Tel.: +49 (0) 65 55 - 543 www.hubertus-winterspelt.de Geen rustdag Afstand Beek-pad: 7 km

Pulverstr. 17 · 54616 Winterspelt Tel.: +49 (0) 65 55 - 93 61 49 www.eifelwelt.com Geen rustdag Afstand Beek-pad: 7 km

Dorfstr. 1 · 54649 Eilscheid Tel.: +49 (0) 65 54 - 72 06 www.ferienhof-puetz.de Geen rustdag Afstand Devon-pad: 4 km

Im Pfenn 3 · 54689 Irrhausen Tel.: +49 (0) 65 50 - 14 08 www.im-pfenn.de Rustdag: maandag / donderdag

5

68

Mühlenstr. 4 · 54636 Biersdorf am See Tel.: +49 (0) 65 69 - 9 67 70 www.theismuehle.de Rustdag: januari gesloten Afstand Stuwmeer-Prümdalroute: 400 m

Seeuferstr. 1 · 54636 Biersdorf am See Tel.: +49 (0) 65 69 - 9 90 www.dorint.com/bitburg Geen rustdag Stuwmeer-Prümdalroute: o m

Wandelland 2019

rue de la gare 15 · L-9420 Vianden Tel.: +352 83 41 22 www.hotel-petry.com hpetry@pt.lu Rustdag: ‘s winters dinsdag Afstand Nat‘Our Route 5: 900 m 114, Grand-Rue · L-9411 Vianden Tel.: +352 83 43 68 www.beimhunn.lu Rustdag: dinsdag Afstand Nat’Our Route 5: 300 m

1, rue Victor Hugo · L-9414 Vianden Tel.: +352 83 41 60-1 www.hotelvictorhugo.lu Rustdag: woensdag (oktober – april) Afstand Nat’Our Route 4: 500 m

Bitburger Str. 1 54675 Körperich-Obersgegen Tel. :+49 (0) 65 66 - 93 35 40 0 www.genusswerk.de Afstand Nat’Our Route 6: 0 m

Gaytalstr. 33 · 54675 Körperich Tel.: +49 (0) 65 66 - 2 74 www.im-goldenen-grund.de Rustdag: di. (midden juli-midden aug. geopend) Afstand Nat’Our Route 6: 2,5 km

www.eifel.info


15

Landgasthaus Hoffmann  P***/F****

Maximinstraße 40 · 54675 Kruchten Tel.: +49 (0) 65 66 - 2 91 www.landgasthaus-hoffmann.de Geen rustdag Afstand Nat’Our Route 6: 5 km

16

Gasthaus Herrig G***

17

Altes Pfarrhaus Auw an der Kyll G***

18

Hotel Restaurant Hauer ***

Marienstr. 16 · 54664 Auw an der Kyll Tel.: +49 (0) 65 62 - 9 65 40 90 www.pfarrhaus-auw.de Rustdag: maandag Afstand Kylltaler Bontezandsteenroute: 0 m

Sauerstaden 20 · 54669 Bollendorf Tel.: +49 (0) 65 26 - 92 05 00 www.hotel-hauer.de Geen rustdag Afstand Felsenweg 2: 0 m

Waldhotel Sonnenberg ***S

Sonnenbergallee 1 · 54669 Bollendorf Tel.: +49 (0) 65 26 - 92 80-0 www.waldhotel.com Geen rustdag Afstand Felsenweg 2: 0 m Afstand Felsenweg 3: 800 m

Wandelen op de Nat‘Our routes

25

Hotel Restaurant „Zur alten Mühle“ ***

Dorfstr. 7 · 54617 Stupbach Tel.: +49 (0) 65 59 - 2 23 www.zuraltenmuehle.com Rustdag: donderdag

20

Ferienhaus Irreler Mühle F****

26

Pension Steevens

21

Johannishof ***

27

Campingpark Eifel C*****

22

Landhotel am Wenzelbach ***

28

Gasthaus-Pension-Restaurant Geimer G***

23

Talstr. 23 · 54666 Irrel Tel.: +49 (0) 65 25 - 9 34 64 94 www.irreler-muehle.de Afstand: Felsenweg 5: 1 km Afstand: Felsenweg 6: 1 km

Trierer Str. 24 · 54308 Langsur-Mesenich Tel.: +49 (0) 65 01 - 92 33 90 www.johannishof.eu Rustdag: dinsdag Afstand Eifelsteig: 12 km

Kreuzerweg 30 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 9 53 80 www.wenzelbach.de Rustdag: donderdag

Eifel-Jugendherberge Familien- en Jugendgästehaus

29

Hotel Islekhöhe Gansen

Hotel Zum Goldenen Stern ***S

30

Krautscheider Hof

Hahnplatz 29 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 9 51 70 www.goldenerstern-eifel.de Geen rustdag Accommodaties regiomerk EIFEL

Camping- en Bungalowpark Schwimmbadstr. 7 · 54649 Waxweiler Tel.: +49 (0) 65 54 - 92 00 0 www.ferienpark-waxweiler.de Afstand Devon-pad: 0 m

Hauptstr. 2 · 54597 Plütscheid Tel.: +49 (0) 65 54 - 71 19 www.gasthaus-geimer.de Rustdag: dinsdag

Kalvarienbergstr. 5 · 54595 Prüm Tel.: +49 (0) 65 51 - 25 00 www.diejugendherbergen.de Geen rustdag Afstand Venen-pad: 9,6 km

24

Schlenckerstr. 3 · 54614 Schönecken Tel.: +49 (0) 65 53 - 9 27 20 Geen rustdag Afstand Devon-pad: 12 km

Kwaliteitsbedrijven ‘Wanderbares Deutschland’

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 42.

19

Hauptstr. 20 · 54636 Meckel Tel. +49 (0) 65 68 - 298 www.gasthaus-herrig.de Rustdag: dinsdag Afstand Felsenweg 5: 6 km

Bitburger Str. 1 · 54673 Krautscheid Tel.: +49 (0) 65 54 - 4 31 www.islekhoehe.de Rustdag: woensdag

Bitburger Str. 6 · 54673 Krautscheid Tel.: +49 (0) 65 54 - 4 69 www.krautscheider-hof.de Rustdag: dinsdag

Onderscheiden bedrijf ServiceQualität Duitsland

Honden welkom

69

»


35

Hotel & Café Berrens ***S

36

Bauernhof Norbert Heck F***

37

Hotel Burg Bollendorf GmbH

Kylltaler Bontezand-

Bahnhofstr. 1 · 54662 Speicher Tel.: +49 (0) 65 62 - 9 67 80 www.hotel-berrens.de Geen rustdag

Hauptstr. 13 · 54646 Halsdorf Tel.: +49 (0) 65 22 - 2 65 www.bauernhof-heck.de

Burg Bollendorf · 54669 Bollendorf Tel.: +49 (0) 65 26 - 6 90 www.burg-bollendorf.de Geen rustdag

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 42.

steenroute

31

euvea Freizeit- en Tagungshotel ***

38

FABRYs Apartmenthof F***

32

Schloss-Hotel Neuerburg

39

Hotel Koch-Schilt ***S

33

Altes Backhaus F*****

40

Gästehaus Neises P***

34

Hotel-Restaurant Waldhaus Eifel GmbH ***

41

Hotel-Restaurant Burg Ramstein

Bitburger Str. 21 · 54673 Neuerburg Tel.: +49 (0) 65 64 - 9 60 90 www.euvea.de Geen rustdag Afstand Neuer-Burg-Weg: 500 m

Bitburgerstraße 13 · 54673 Neuerburg Tel.: +49 (0) 65 64 - 23 73 www.schlosshotel-neuerburg.de Rustdag: maandag Afstand Neuer-Burg-Weg: 600 m

Dorfstr. 5 · 54673 Nasingen Tel.: +49 (0) 65 64 - 24 90 www.backhaus-in-der-eifel.de

Am Eifelpark · 54647 Gondorf Tel.: +49 (0) 65 65- 92 40 www.waldhaus-eifel.de Afstand Eifelsteig: 17 km

Neuerburger Str. 10 54669 Bollendorf Tel.: +49 (0) 65 26 - 9 27 80 www.fabryshof.de Afstand Felsenweg 2: 10 m

Prümzurlayer Str. 1 · 54666 Irrel Tel.: +49 (0) 65 25- 92 50 www.koch-schilt.de Geen rustdag Afstand Felsenweg 6: 500 m

Hauptstr. 20 · 54310 Minden Tel.: +49 (0) 65 25 - 71 72 www.pension-neises.de Geen rustdag Afstand Felsenweg 6: 500 m

54306 Kordel Tel.: +49 (0) 65 05 - 17 35 www.burg-ramstein.de Rustdag: woensdag Afstand Eifelsteig: 200 m

Pumpspeicherwerk Vianden

70

Wandelland 2019

www.eifel.info


Uw accommodaties langs de Droompaden 1

Hotel en Landgasthof „Zum Bockshahn“ ***S

Mittelstr. 12 · 56746 Spessart Tel.: +49 (0) 26 55 - 94 13 90 www.bockshahn.de Geen rustdag Afstand Eifelladder: 200 m

Hotel Burgklause GmbH *** Hauptstr. 78 · 56645 Nickenich Tel.: +49 (0) 26 32 - 9 83 30 www.hotel-burgklause.de Geen rustdag Afstand Pellenzer Seepad: 500 m

Waldsee Rieden

3

Camping Laacher See C****

10

Ferienwohnung Mayenrast F***

4

Vulkan Waldfrieden

11

Reiter- en Ferienhof G*** Zum Hochscheid

Am Laacher See/L113/Vulkaneifel 56653 Wassenach (Maria Laach) Tel.: +49 (0) 26 36 - 24 85 www.camping-laacher-see.de Rusttijd: 12 uur tot 15 uur Afstand Pellenzer Seepad: 1 km

Am Laacher See · 56653 Wassenach Tel.: +49 (0) 26 36 - 8 09 60 www.vulkan-waldfrieden.de Rustdag: januari tot maart maandag en dinsdag, buiten feestdagen Afstand Pellenzer Seepad: 0 m

Betzinger Weg 17 · 56727 Mayen Tel.: +49 (0) 15 7 - 73 09 71 17 www.mayenrast.de Afstand Nette-Schieferpad: 500 m; Vulkaanpad: 2,5 km

Hauptstr. 86 · 56727 Mayen-Kürrenberg Tel.: +49 (0) 26 51 - 7 61 09 www.zumhochscheid.de Afstand Förstersteig: 200 m

5

Pension Brigitte Schäfer P***

12

Gutshof Hotel Arosa ***

6

Ferienhaus Marianne F*****

13

Hotel-Restaurant „Zur Post“ ***S

Auf Binsennück 18 · 56729 Arft Tel.: +49 (0) 26 55 - 96 04 00 www.pension-brigitte-schaefer.de Geen rustdag Afstand Bergheidenweg: 1 km

Helleweg 19 · 56729 Langscheid Tel.: +49 (0) 26 55 - 38 52 www.ferienwohnungen-haus-marianne.de Afstand Wacholderweg: 500 m

Koblenzer Str. 2 · 56299 Ochtendung Tel.: +49 (0) 26 25 - 44 71 www.gutshofhotelarosa.de Rustdag: maandag Afstand Nette-Schieferpad: 9 km

Mayener Str. 26 · 56753 Welling Tel.: +49 (0) 26 54 - 63 11 www.hotelzurpost-welling.de Rustdag: maandag Afstand Nette-Schieferpad: 900 m

7

Hotel HANSA ***

14

Pension „Zur Scheune“ P****/F****

8

Vulkan Brauerei

15

Gasthof „Zur Quelle“ G***

9

Hotel Garni Zum Alten Fritz

16

Ferienhaus Nehrenberg F*****

Laacher-See-Str. 11 · 56743 Mendig Tel.: +49 (0) 26 52 - 97 08-0 www.mendigHANSAhotel.de Geen rustdag Afstand Pellenzer Seepad en Vier-Bergen-Toer: 3 km Laacher-See-Str. 2 · 56743 Mendig Tel.: +49 (0) 26 52 - 52 03 30 www.vulkan-brauerei.de Geen rustdag Afstand Vier-Bergen-Toer: 2 km; Vulkaanpad en Pellenzer Seepad: 3 km

Koblenzer Str. 56 · 56727 Mayen Tel.: +49 (0) 26 51 - 49 77 90 hotel.alter.fritz@t-online.de Geen rustdag Afstand Förstersteig: 1,6 km Accommodaties regiomerk EIFEL

Kwaliteitsbedrijven ‘Wanderbares Deutschland’

Hauptstr. 10 · 56729 Lind Tel.: +49 (0) 26 56 - 81 79 www.eifelscheune.de Geen rustdag Afstand Booser Doppelmaartour: 1 km

Hauptstr. 27 · 56729 Boos Tel.: +49 (0) 26 56 - 5 41 www.eifel-gasthaus.de Rustdag: dinsdag, 1 november – Pasen ook maandag Afstand Booser Doppelmaartour: 1 km Sevenich 2 · 56294 Münstermaifeld Tel.: +49 (0) 26 05 - 32 16 www.ferienhaus-nehrenberg.de Afstand Pyrmonter Felsensteig/ Eltzer Burgpanorama: 1,5 km

Onderscheiden bedrijf ServiceQualität Duitsland

Honden welkom

71

Alle gegevens zijn vrijblijvend. De ligging van de wandelvriendelijke bedrijven vindt u op de overzichtskaart op blz. 50.

2


DIE BESTEN WANDERWEGE DEUTSCHLANDS AUSGEZEICHNET

Wer gerne wandert und in der Natur unterwegs ist, für den sind diese Wanderwege ein Muss. Für jeden Wandertyp ist etwas dabei: anspruchsvolle Passagen für Aktive, wohltuende Stille für Ruhesuchende, kleine und große Schätze auf und abseits der Wege für Entdecker. › Heidschnuckenweg › Rheinsteig › Eifelsteig › Goldsteig › Hermannshöhen › Harzer-Hexen-Stieg

› Saar-Hunsrück-Steig › Schluchtensteig › Albsteig › Westweg › Weserbergland-Weg › Rothaarsteig

WWW.TOP-TRAILS.DE

› Westerwald-Steig › Altmühltal Panoramaweg › Kammweg Erzgebirge-Vogtland

Jeder Top Trail ist ausgezeichnet, entweder als Qualitätsweg (Deutscher Wanderverband) oder als Premiumweg (Deutsches Wanderinstitut).


PERFEKTE PASSFORM UND INNOVATIVE DETAILS. DEINE TOUR, DEIN ERLEBNIS – FEEL THE ADVENTURE. LEDRO GTX® MID | Trekking www.lowa.com

www.eifel.info

73


Colofon, uitleg symbolen & boekingsservice Van slapen in het hooi tot hemelbedromantiek in een kasteel-hotel – de accommodaties van de Eifel in één oogopslag! In de vakantiecatalogus Eifel vind je zo'n 600 hotels, herbergen, pensions, boerderijen, vakantiehuisjes en vakantie-appartementen, bovendien korte beschrijvingen van de vakantieregio en plaatsen, verwijzingen naar bezienswaardigheden, recreatieve inrichtingen, evenementen en de veelzijdige vakantie-activiteiten.

Boekingsservice

Met alle plezier zoeken wij voor u een passende accommodatie. Snel en gratis doen we u een offerte toekomen. U bereikt ons: maandag tot vrijdag: 08:30 tot 17:00 Of boek online via: www.eifel.info Boekingsinfo: het magazine Wandelland Eifel is geldig van 1-1-2019 tot het verschijnen van Wandelland Eifel 2020. Drukfouten voorbehouden.

Colofon

Het veelzijdige aanbod van de Eifel

Vraag uw eigen exemplaar aan! Telefoon: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 Online-bestelling: www.eifel.info

Adres: Eifel Tourismus (ET) GmbH Kalvarienbergstraße 1 D-54595 Prüm Telefoon: +49 (0) 65 51 - 96 56-0 Telefax: +49 (0) 65 51 - 96 56-96 info@eifel.info www.eifel.info I

ServiceQualität DEUTSCHLAND

Uitleg symbolen

ServiceQualität DEUTSCHLAND

Accomodaties van het regiomerk EIFEL

Kwaliteitsbedrijven Wanderbares Deutschland

Honden welkom

HP 2-pk p.p.

half pension tweepersoonskamer per persoon

Uitgever: Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm · Tel.: +49 (0) 65 51 - 96 56 0 · Fax: +49 (0) 65 51 - 96 56 96 · e-mail: info@eifel.info · internet: www.eifel.info in samenwerking met de Tourist-Informations van de Eifel. Redactie: Claudia Endres; Michael Sänger, Daniela Trauthwein, Kerstin Müller, Bernd Pieper, Sarah Radermacher, met de steun van de Tourist-Informations van de Eifel Coverfoto: Dominik Ketz · Fotografie: Rolf Ademes, Air Click, Ameces, Eberhard Aug, Ayla-Grafik, B*free, Michel Baraque, Becker+Zimmer Werbung, Bedo Design, bik. kreativ, bits & bites, Bit-Web Design, Stephan Bohl, Willi Bottler, Braun Hotelmarketing/MUH2 Ltd., Breidenich & Partner, Theo Broere Photodesign, Druckerei Burbach, Chudojanar, City Outlet Bad Münstereifel, ComCept, con:razon marketing and more, ConTour, contrastwerkstatt, Conzept und design Hübler, Creativ Druck, Freddy Creunen, cube-werbung, CW Photographie, Klaus Daams, Ralf Dahlhoff Fotografie, H.-W. Dammers, Thomas Danebrock, dbcration.de, Studio Direkt, Dery Decock Design, DH Studio, dussy’s designstudio, Hans Eberhardt, eFotowerkstatt, Eldiseño Werbeagentur, Birgit Engelen, Michael Engelke, Dagmar Engels Atelier AAK 1, F&M Fotografie, Foto Drockenmüller, Foto Jansen, Foto Nieder, Foto Pfingstmann, Foto Rosenkranz, Foto Schiller, Foto-Ecke Geister, Fotohaus R. Liebetrau, Foto-Laudahn, Fotomodus, Fotos Kalle, Fotostudio Ernst, Fotostudio Pfahler, Fotostudio Thewalt, Fotostudio Willi Filz, Foto & Design Nina Ernst, Foto & Service Jansen, C. Franz, Jonas Freudenberger, Rolf Fröhle, FTLB L. Aprosio, Helmut Gassen, Gerhartz Fotografie, Nathalie Glatter, Grafiklounge, Grafschafter Agentur für Gestaltung, Gross Art Design, W. Grube, Udo Haafke, H. Hartusch, Matthias Heinz, Rolf Heisterkamp, Klaus Hellhake, Henk Mediendesign, Hilbrich+Heseler GmbH, K. Höffler, Jürgen Höfs, R. Höser, Roman Hövel, Hokusfokus, Dirk Holterman, Hotelprospekte Deutschland, Hotkey Datenverarbeitungssysteme, Hürten Fotografie, HW-Bild-Express, Bruni Hytrek, IFS Kalterherberg GbR, ideemedia, Info Fotografie, Intention, Alwin Ixfeld, Janssen & de Kievith, JM Nicolas, Die Jugendherbergen, Klaus Peter Kappest, Christian Kerschner, Dominik Ketz, Manfred Kistermann, Günther Klaeren, Rainer Kohl, Kohlhaas Fotodesign, F.J. Kollig, KORR-Verlag, Achim Kugel, Andreas Kunert Fotografie, KW-Grafikdesign, Lawerzo Design, Fritz-Peter Linden, LICA, Karl Maas, Maco Consult, Mayenmedia, M-C-I Gierden, Media Design Müller, Media-Planning, media-atelier, Medienzentrum Kreis Euskirchen, MERTZ Werbeagentur, Günter Mohr, Mü Werbeagentur, Multi Media Graphics, Natur- und Geopark Vulkaneifel, Office Media Support, P!EL Media, Karl Pauly, Photo & Art Sabine Kursch, Photo Geister, Photo Gilman, Photo Pflieger, Photographic Art Jörg Strawe, pixogram GbR, Pollmer Werbeberatung, Manfred Rakebrand, Julia Rau, Jürgen Ritterbach, Marco Rothbrust, Luftfahrt- und Industrie-werbung Römer, H. Ruitten, Michael Sänger, S.P. Helicopter-Service, Albert Schäfer, Schlösser Studios, Informationstechnik und Kommunikationselektronik Marcus Schmelzer, Marco Schmitz, Heidi Schneider, Schneifeler webdesign, Lothar Schoenen c/o Der Design Pool, Schöning GmbH & Co. KG, Studio Scholz, Gerd Schramm, Schug-design, Detlef Schumacher, Peter Schunk, Wolfgang Schwarz Fotodesign, C. Sckär, SD Creative Communication, Peter Seydel, Presse Foto Seydel, SGD-Online, SIMAG Werbeagentur, Hans-Jürgen Sittig, Sommer Media Werbedesign, SPRL Cernix Pierre Pauquay, K. Steinhausen, Steinicke Foto-Design und Werbeagentur, Jürgen Steinmann, Supreme Werbeagentur, Volker Teuschler, M. Thuns, Daniela Trauthwein , Trias Performance, Gabi Troisdorff, Truecolorgrafix, TS Konzept Marketing & Werbung, Fotoagentur Urner Sport, Roman Wagner, Wallraf Druck+Design, Webmonteur, Werbeagentur Bert Ohrem, Werbegestaltung Moers, Werbeverlag Bohn, Werbeverlag Möhn, Werbung & Marketing Kölb, Marion Weißkirchen, Agentur Wesemann, P. Willems, H.J. Woelky, Massin Guy, FTLB G. Bissot, FTLB P.Willems, CBAMI-dbcreation.be, gemeente Amel, archieven van de Eifel Tourismus GmbH en de Tourist-Informations van de Eifel, Nationalparkforstamt Eifel, REMET, Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Toeristisch Agentschap Oost-België, Vogelsang IP/Internationaler Platz in Nationaalpark Eifel, Vulkaanpark, Wandelmagazine, ZV Naturpark Südeifel: Raymond Clement / Pierre Haas / Thomas Kirchen / Joelle Mathias / Charly Schleder / Volker Teuschler, Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V. Vormgeving: bik. kreativ, 54570 Oberstadtfeld · Cartografie: © AnyWay Productions, NL-4624 JL Bergen op Zoom · Druk: Frank Druck GmbH & Co. KG, 24211 Preetz · Vertaling: Patrick Pubben, Trier Alle gegevens werden volgens de opgaven van de betreffende verantwoordelijke en de aanbieders ter plaatse met zorg verzameld. Desondanks kunnen de juistheid en volledigheid niet gegarandeerd worden.

74

Wandelland 2019


De hier volgende reisvoorwaarden gelden voor arrangementen die de Eifel Tourismus (ET) GmbH aanbiedt! Deze reisvoorwaarden worden, voor zover rechtsgeldig geïntegreerd, 3.4 Indien geen contractueel of wettelijk recht op annuleren zijdens onderdeel van de reisovereenkomst, die u - in het vervolg 'reiziger' of de klant bestaat en de ET bereid en in staat is, de contactuele 'klant' - na 30-6-2018 afsluit met Eifel Tourismus (ET) GmbH, in het prestaties te leveren, geldt: vervolg afgekort als 'ET' als reisorganisatie. Deze reisvoorwaarden a) Wanneer de reiziger bij intreden van de voorwaarden tot begelden uitsluitend voor de arrangementen van de ET. Ze gelden niet taling de aanbetaling of restbetaling niet op de afgesproken voor het bemiddelen van diensten van derden (bijv. rondleidingen en termijnen voldoet, dan is de ET gerechtigd, na aanmaning met toegangskaarten) en niet voor overeenkomsten over diensten m.b.t. stellen van een termijn, het contract te ontbinden en de reiziger logies of het bemiddelen daarvan. Ze vullen de wettelijke voorschrifannuleringskosten conform punt 4 van deze voorwaarden in reten van de §§ 651a - y BGB (Duits burgerlijk wetboek) en de artikelen kening te brengen. 250 en 252 van het EGBGB (introductiewet bij het BGB) aan en geven b) Zonder volledige betaling van de reissom bestaat geen aanhieraan inhoud: spraak van de klant op claimen van de reisprestaties resp. overhandiging van de reisdocumenten. 1. Sluiten van de overeenkomst 1.1 Met de boeking (reisaanmelding), die mondeling, telefonisch, 4. Annuleren door de klant, omboeking schriftelijk, per fax, per e-mail kan geschieden, biedt de klant 4.1 De klant kan de reis tot aan reisaanvang te allen tijde annuleren. de ET aan om bindend een reisovereenkomst af te sluiten. Ten Aanbevolen wordt om in tekstvorm te annuleren om misvergrondslag aan zijn aanbod liggen de reisbeschrijving, deze reisstanden te voorkomen. Bepalend is de dag van ontvangst van de voorwaarden en alle aanvullende informatie in de reisaankondiannuleringsverklaring bij de ET of de reisbemiddelaar. ging (catalogus, lijst met accommodaties, internet) voor zover de 4.2 Als de klant vóór aanvang van de reis annuleert of niet verschijnt klant hierover beschikt. voor de reis, dan verliest de ET haar aanspraak op de reissom. In 1.2 De reisovereenkomst komt tot stand met de ontvangst van de plaats daarvan kan de ET een redelijke schadevergoeding verlanreisbevestiging (verklaring van acceptatie) door de reisorganisagen, voor zover de ET niet aansprakelijk gesteld kan worden voor tor. Bij of onmiddellijk na afsluiten van de overeenkomst zal de de annulering. ET kan geen schadevergoeding verlangen, voor reisorganisator de klant een reisbevestiging overeenkomstig de zover op de plaats van bestemming of in de directe omgeving wettelijke voorschriften op een permanente gegevensdrager (die daarvan buitengewone omstandigheden optreden, die doorde klant ertoe in staat stelt om de verklaring ongewijzigd zo te gang van het arrangement of het vervoer van personen naar de bewaren of op te slaan dat hij hierover gedurende een redelijke plaats van bestemming aanzienlijk belemmeren; omstandigheperiode kan beschikken, bijv. op papier of als e-mail) doen toekoden zijn onvermijdelijk en buitengewoon wanneer ze niet onder men, voor zover de reiziger geen aanspraak kan maken op een de controle van de ET vallen, en wanneer de gevolgen ervan ook reisbevestiging in papiervorm volgens art. 250 § 6 lid (1) regel 2 niet vermeden hadden kunnen worden als alle redelijke voorEGBGB, omdat de overeenkomst werd afgesloten buiten de kanzorgsmaatregelen getroffen zouden zijn. toorruimtes of terwijl beide partijen in persona aanwezig waren. 4.3 De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de reissom Wanneer de boekingsbevestiging van de ET afwijkt van de boemin de waarde van de door de ET bespaarde kosten en min de king door de klant, dan is er sprake van een nieuw aanbod van de inkomsten die de ET door elders inzetten van de reisprestaties ET, waaraan deze tot 7 dagen vanaf de datum van de boekingsverwerft, hetgeen op verzoek van de klant door de reisorganisabevestiging is gehouden. De overeenkomst komt op basis van tor aangetoond dient te worden. De reisorganisator heeft de hier dit gewijzigde aanbod tot stand wanneer de klant het aanbod volgende vaste schadevergoedingsbedragen met inachtneming accepteert door dit uitdrukkelijk te verklaren, een aanbetaling van de periode tussen de annuleringsverklaring en reisaanvang of de restbetaling te verrichten. Hetzelfde geldt wanneer de ET alsmede met inachtneming van de te verwachten besparing op de klant een aanbod in tekstvorm voor een arrangement heeft kosten en de verwachte inkomsten door elders inzetten van de voorgelegd. reisprestaties vastgelegd. De schadevergoeding wordt overeen1.4 De door de ET verstrekte voorcontractuele informatie over wekomstig het tijdstip van ontvangst van de annuleringsverklaring zenlijke eigenschappen van de reisprestaties, de reissom en alle als volgt met een annuleringsclassificatie berekend: bijkomende kosten, de betalingsregelingen, het minimale aantal tot de 31e dag vóór reisaanvang: deelnemers en de vaste annuleringskosten (cf. artikel 250 § 3 10% van de reissom nummer 1, 3 tot 5 en 7 EGBGB) worden enkel dan geen bestand- van de 30e t/m de 21e dag voor reisaanvang: deel van de overeenkomst inzake het arrangement als dit tussen 20 % van de reissom de partijen nadrukkelijk zo is overeengekomen. van de 20e t/m de 12e dag voor reisaanvang: 1.5 De ET wijst erop dat volgens de wettelijke voorschriften (§§ 312 30 % van de reissom lid 7, 312g lid 2 regel 1 nr. 9 BGB) bij overeenkomsten inzake reisar- van de 11e t/m de 3e dag voor reisaanvang: rangementen cf. § 651a en § 651c BGB, die van op afstand (brieven, 70 % van de reissom catalogi, telefoongesprekken, telekopieën, e-mails, via mobiele vanaf de 3e dag voor reisaanvang en bij niet-verschijnen: telefoondienst verstuurde berichten (SMS) alsmede radio, te- 90 % van de reissom lemedia en onlinediensten) werden afgesloten, geen recht van 4.4 Het afsluiten van een reisannuleringsverzekering alsmede een herroeping bestaat, maar enkel de wettelijke annulerings- en verzekering voor dekking van de repatriëringskosten bij ongeluk opzegrechten, met name het annuleringsrecht cf. § 651h BGB (zie of ziekte wordt dringend aangeraden. hiervoor ook punt 8). Een herroepingsrecht bestaat echter als de 4.5 De klant is gerechtigd, de ET te bewijzen dat deze geen of aanovereenkomst over reisprestaties cf. § 651a BGB buiten kantoorzienlijk minder kosten heeft gemaakt dan de boven vastgelegde ruimtes werd afgesloten, tenzij de mondelinge onderhandelinstandaard bedragen. In dat geval is de klant enkel verplicht tot gen waarop het afsluiten van de overeenkomst berust, werden betaling van de geringere kosten. gevoerd op voorafgaande bestelling van de consument; in dat 4.6 De ET behoudt zich het recht voor, in plaats van voornoemde laatste geval bestaat er evenmin een herroepingsrecht. standaard bedragen een hogere, concrete schadevergoeding te eisen, voor zover de ET aantoont dat zij aanzienlijke hogere kos2. Prestaties ten heeft gemaakt dan het toepasbare standaard bedrag. Wan2.1 De door de ET verschuldigde prestaties resulteren uitsluitend neer de ET een dergelijke aanspraak geldend maakt, dan is de ET uit de inhoud van de boekingsbevestiging in combinatie met de verplicht, de gevorderde schadevergoeding met inachtneming daaraan ten grondslag liggende aankondiging van het betrefvan bijvoorbeeld bespaarde kosten en een eventuele andere befende arrangement en met alle informatie en toelichtingen die stemming van de reisprestaties concreet te specificeren en aan daarin zijn opgenomen. te tonen. 2.2 Reisbemiddelaars en dienstverleners, met name logiesbedrijven, 4.7 Wanneer op verzoek van de klant na sluiten van de overeenzijn door de ET niet gemachtigd, garanties te geven of overeenkomst wijzigingen met het oog op de reisdata, de accommodakomsten te sluiten die verder gaan dan de reisaanbieding of de tie, de maaltijden of andere prestaties (omboekingen) plaatsvinboekingsbevestiging of deze tegenspreken of de bevestigde inden, dan kan de ET, zonder dat de klant juridisch aanspraak kan houd van de reisovereenkomst veranderen. maken op de omboeking en enkel voor zover dit überhaupt mo2.3 Gegevens in hotelgidsen, prospectussen en vergelijkbare lijsten, gelijk is, tot de 32ste dag voor reisaanvang een omboekingsvermet name ook in bedrijfsprospectussen van de logiesadressen, goeding van 26,- euro in rekening brengen. Latere omboekingen welke niet door de ET zijn uitgegeven, zijn voor de ET en haar zijn alleen mogelijk met annuleren van de reisovereenkomst en prestatieplichten niet bindend, voor zover deze niet door nadruknieuw boeken overeenkomstig de bovenstaande annuleringskelijke afspraak met de gast over de inhoud van de prestatievoorwaarden. Dit geldt niet voor omboekingswensen die met plicht van de accommodaties werden gemaakt. slechts geringe kosten verbonden zijn. 4.8 Als de ET als gevolg van een annulering verplicht is tot vergoe3. Aanbetaling/restbetaling ding van de reissom, dan dient de ET onmiddellijk, echter uiterlijk 3.1 Reisorganisatoren en reisbemiddelaars mogen enkel betalinbinnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsverklaring te gen over de reissom vóór beëindiging van de gearrangeerde betalen. reis verlangen of aannemen wanneer een rechtsgeldige zoge- 4.9 Het wettelijke recht van de klant, cf. § 651 e BGB van de ET door naamde reisgeldverzekeringsovereenkomst bestaat en de klant mededeling op een blijvende gegevensdrager te verlangen dat het verzekeringsbewijs met naam en contactgegevens van de in plaats van hij zelf een derde de rechten en plichten, voortvloeiverzekeraar op een duidelijke, begrijpelijke en nadrukkelijke wijze end uit de overeenkomst inzake het arrangement, overneemt, overhandigd werd. Na sluiten van de overeenkomst (ontvangst blijft door voornoemde voorwaarden onaangetast. Zo´n verklavan de boekingsbevestiging) en na overhandiging van een verzering is in elk geval nog op tijd wanneer deze 7 dagen voor reisaankeringsbewijs is een aanbetaling verschuldigd, die met de totale vang bij de ET is binnengekomen. reissom wordt verrekend. Deze bedraagt 20% van de reissom, tenzij in individuele gevallen anders is overeengekomen en in de 5. Verplichtingen van de reiziger, (gebreken melden, opzeggen) boekingsbevestiging is vermeld. 5.1 De reiziger is verplicht de ET onmiddellijk van eventuele tekort3.2 Het resterende bedrag dient 3 weken voor reisaanvang te zijn komingen op de hoogte te stellen en daarvoor een oplossing te betaald, mits in individuele gevallen geen andere betalingsterverlangen. Aanspraken van de reiziger komen alleen dan niet te mijn werd overeengekomen, het verzekeringsbewijs is overhanvervallen wanneer de reiziger geen schuld draagt aan het niet digd en vaststaat dat de reis niet meer om de in punt 8 van deze melden van de klacht. De reiziger kan het gebrek echter ook voorwaarden genoemde redenen geannuleerd kan worden. Bij melden bij de reisbemiddelaar, bij wie hij de reis heeft geboekt. boekingen minder dan 3 weken voor reisaanvang moet de totale Melden van het gebrek aan de dienstverlener, met name het loreissom terstond worden voldaan. giesbedrijf, is niet voldoende. 3.3 Afwijkend van de regelingen in punt 3.1 en 3.2 vervalt de verplich- 5.2 Wanneer het verloop van de reis als gevolg van een tekortkoming ting tot overhandiging van een verzekeringsbewijs wanneer de in wezenlijke mate wordt beïnvloed, of wanneer als gevolg van contractuele prestaties geen vervoer van en naar de vakantiebezo'n tekortkoming om duidelijke, voor de ET inzichtelijke redenen stemming inhouden en wanneer is overeengekomen en in de van de reiziger niet verlangd kan worden dat hij de reis maakt, boekingsbevestiging is opgenomen dat de hele reissom pas na dan kan de reiziger deze reisovereenkomst conform de wettelijke het einde van de reis ter plaatse (beëindiging van het arrangebepalingen (§ 651l BGB) opzeggen. Wanneer een klant/reiziger ment) betaald hoeft te worden. de overeenkomst inzake het arrangement wegens een gebrek

conform § 651i lid (2) BGB, voor zover dit aanzienlijk is, volgens § 651l BGB wil opzeggen, dan dient hij de reisorganisator vooraf een redelijke termijn te verlenen om het gebrek te verhelpen. Dit geldt alleen dan niet, wanneer de reisorganisator weigert het gebrek te verhelpen, of wanneer het gebrek onmiddellijk verholpen moet worden. 5.3 De reiziger dient aanspraken volgens § 651i lid (3) nr. 2, 4-7 BGB wegens niet contractconforme levering van de reisprestaties tegenover de ET via het hier volgende adres in te dienen. De aanspraken kunnen ook worden ingediend bij de reisbemiddelaar wanneer de reis via deze bemiddelaar was geboekt. De in § 651 i lid (3) BGB genoemde contractuele aanspraken zijn na twee jaar verjaard. De verjaring begint op de dag waarop de reis volgens contract zou moeten eindigen. Het verdient dringende aanbeveling om de aanspraken in tekstvorm in te dienen. 6. Bijzondere verplichtingen van de reiziger bij arrangementen met medische prestaties, kuurbehandelingen, wellness-aanbiedingen 6.1 Bij arrangementen die medische prestaties, kuurbehandelingen, wellness-aanbiedingen of vergelijkbare prestaties inhouden, is het aan de reiziger om voor de boeking, voor reisaanvang en voor gebruikmaking van de prestaties ernaar te informeren, of de betreffende behandeling of prestaties met het oog op zijn persoonlijke gezondheidstoestand, met name op eventueel reeds bestaande klachten of ziektes, voor hem geschikt zijn. 6.2 De ET is wat dit betreft zonder uitdrukkelijke overeenkomst geen speciale, met name op de betreffende reiziger afgestemde, medische toelichting of informatie verschuldigd over gevolgen, risico's en bijwerkingen van zulke prestaties. 6.3 Bovenstaande bepalingen gelden onafhankelijk van het feit of de ET slechts bemiddelaar van zulke prestaties is of dat deze onderdeel uitmaken van de reisprestaties. 7. Aansprakelijkheid 7.1 De contractuele aansprakelijkheid van de ET voor schade die geen gevolg is van schade aan leven, lichaam of gezondheid, en die niet door schuld zijn veroorzaakt, is beperkt tot de drievoudige reissom, 7.2 De ET is niet aansprakelijk voor informatie en prestatiestoringen in samenhang met prestaties, die geen contractueel overeengekomen hoofdprestaties zijn en geen onderdeel uitmaken van het vaste arrangement van de ET en die voor de klant herkenbaar en in het reisbestek of de boekingsbevestiging en onder vermelding van de identiteit en het adres van de bemiddelde contractuele partner als externe prestatie gelden, of die tijdens het verblijf als externe prestaties enkel worden bemiddeld (bijv. kuur- en wellness-diensten, sportevenementen, theaterbezoeken, tentoonstellingen, excursies etc.) De §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onaangetast. 7.3 Wanneer prestaties zoals medische en therapeutische prestaties, massages of andere heelkundige behandelingen of diensten geen onderdeel uitmaken van het arrangement van de ET en door haar naast het geboekte arrangement volgens punt 7.2 enkel worden bemiddeld, dan is de ET niet aansprakelijk voor leveren van de prestaties en voor persoonlijk letsel of materiële schade. Wanneer zulke prestaties onderdeel van de reisprestaties zijn, is de ET niet aansprakelijk voor een succes van de kuur of behandeling. De §§ 651b, 651c, 651w en 651y BGB blijven hierdoor onaangetast. 8. Niet genoten prestaties Als de reiziger geen gebruik maakt van afzonderlijke reisprestaties, die de ET overeenkomstig de overeenkomt had willen en kunnen leveren, en wel om redenen waarvoor de reiziger verantwoordelijk is, dan bestaat er geen recht van de reiziger op een evenredige restitutie. De ET zal echter, voor zover het niet gaat om zeer geringe bedragen, bij de betreffende dienstverleners aandringen op restitutie en deze bedragen terugbetalen aan de klant, zodra en voor zover deze door de afzonderlijke dienstverleners daadwerkelijk aan de ET zijn terugbetaald.
 9. Opmerkingen inzake instellen van een alternatieve geschillenbeslechting; overeenkomst rechtskeuze en forum 9.1 De ET wijst er met het oog op de wet inzake geschillenbeslechting voor consumenten op dat de ET niet deelneemt aan een vrijwillige geschillenbeslechting voor consumenten. Mocht een dergelijke geschillenbeslechting voor de ET verplichtend worden dan informeert de ET de consumenten hierover in een gepaste vorm. De ET wijst voor alle overeenkomsten die langs elektronisch rechtsverkeer werden gesloten op het Europese platform voor online-geschillenbeslechtings http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 9.2 Voor reizigers die geen lid van een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserse staatsburger zijn, wordt voor de hele juridische en contractuele relatie tussen de reiziger en de ET de uitsluitende geldigheid van het Duitse recht overeengekomen. Zulke reizigers kunnen de ET uitsluitend voor het gerecht dagen waar de ET is gevestigd. 9.3 Voor klachten van de ET tegenover reizigers c.q. contractuele partners die kooplieden, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen zijn, wier woon- of gebruikelijke verblijfplaats in het buitenland ligt, of wier woon- of gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van indienen van de klacht niet bekend is, wordt als bevoegde rechtbank de rechtbank voor de plaats waar de ET is gevestigd, overeengekomen. © copyright; Noll & Hütten Advocaten, Stuttgart | München 2004 – 2018

De bemiddelende dienst is: Eifel Tourismus (ET) GmbH vertegenwoordigd door: Klaus Schäfer Telefoon: +49 (0) 6551 96 56 0 Telefax: +49 (0) 6551 96 56 96 E-mail: info@eifel.info Internet: www.eifel.info


Ontdek regionale producten, tips om ter plaatse te genieten en EIFEL fan-artikelen. Online bestellen op www.eifel.shop Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm Telefon: +49 (0) 65 51 - 96 56 46 · info@eifel.shop · www.eifel.shop

Profile for Eifel Tourismus GmbH

Magazine Wandelland Eifel 2019  

Het magazine Wandelland Eifel geeft op 72 pagina´s informatie over veelvoudige wandelmogelijkheden in de Eifel. Het magazine bevat langeafst...

Magazine Wandelland Eifel 2019  

Het magazine Wandelland Eifel geeft op 72 pagina´s informatie over veelvoudige wandelmogelijkheden in de Eifel. Het magazine bevat langeafst...

Profile for eifel
Advertisement