Page 18

EEET EEJA EEJAE EELO EET

EGA EGK EGKENI EK EKLO ELO EPL EZPNI FEO GEEA GEEAE GEEH

GL HAOLO HCLO

Europako Ekonomia Erkidegoaren Tratatua, Erroman 1957ko martxoaren 25ean sinatua. Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegia (Luxenburgoko Auzitegi deitua). Europako Erkidegoetako Justizia Auzitegiaren epaia. Martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa, Elkartzeko Eskubidea Arautzekoa. Europako Erkidegoa eratzeko Tratatua, Erroman 1957ko martxoaren 25ean sinatua, Maastrichteko 1992ko otsailaren 7ko Tratatuak eta Amsterdamgo 1997ko urriaren 2ko Tratatuak emandako bertsioan, Nizako 2001eko otsailaren 26ko Tratatuak eraldatua. Europako Gizarte Agiria, Turinen 1961eko urriaren 18an sinatua. Nazio Batuetako Ekonomia eta Gizarte Kontseilua. Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Nazioarteko Ituna, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 2200 (XXI) Ebazpena dela bide onartua, New Yorken, 1966ko abenduaren 16an. Espainiako Konstituzioa, 1978ko abenduaren 27koa. Apirilaren 22ko 3/1980 Lege Organikoa, Estatu Kontseiluarena. Urtarrilaren 18ko 2/1980 Lege Organikoa, Erreferendum Modalitate Desberdinen Arauketari buruzkoa. Martxoaren 21eko 4/1985 Legea, Estradizio Pasiboari buruzkoa. Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna, Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 2200 (XXI) Ebazpena dela bide onartua, New Yorken, 1966ko abenduaren 16an. Abenduaren 30eko 50/1981 Legea, Fiskaltzaren Estatutu Organikoa arautu duena. Europako Kontseiluko Giza Eskubideen Europako Auzitegia (Estrasburgoko Auzitegi deitua). Giza Eskubideen Europako Auzitegiaren epaia. Erromako Hitzarmena, 1950eko azaroaren 4koa, Giza Eskubideak eta Oinarrizko Askatasunak Babestekoa, Giza Eskubideen Europako Hitzarmen edo Konbentzio esaten zaiona, Europako Kontseiluan sinatua. Azaroaren 27ko 50/1997 Legea, Gobernuarena. Ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa, Hauteskunde Araubide Orokorrari buruzkoa. Maiatzaren 24ko 6/1984 Lege Organikoa, Habeas Corpus Prozedura Arautzekoa.

18

Konstituzio zuzenbidearen.indd 18

12/11/07 11:49:01

Profile for egunea

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidea (1)  

Doktrina - Konstituzio Zuzenbidearen Santiliburua

Profile for egunea