Page 1

DESIGN | TRYKK | PROFIL

–Ggooddt thhaannddvveer kr kl el ev veer tr ti it itdi dee 1


foto av TINDE og Oddbjørn Kvalvik

design og trykk av tindetrykk.no

2


Med snart 40 års erfaring er vi no klare til å gå vidare med nytt namn og ny visuell profil. Prøv oss! Vi har ambisjonar om å stadig utvikle oss og forbetre tenestane våre. Arbeidet med ein ny og heilheitleg visuell profil er eit ledd i dette arbeidet. Den nye profilen er utvikla av våre eigne designarar, i samarbeid med alle i bedrifta - vi er eit godt team! Vi håper at kundane våre, gamle og nye, tek vel imot den nye profilen og er nysgjerrige på oss og våre tiltak for å bli ein enda betre leverandør av grafiske tenester og produkt.


4


Tinde er noko ein kan strekka seg etter, eit mål ein har satt seg – og det vil vi alltid gjere: strekke oss etter å nå nye mål og levere enda høgare kvalitet. Vår unike styrke er fortsatt at vi har design og trykk under same tak her på Sunnmøre. Dette er med på å sikre god kvalitet fra idé til ferdig produkt. Vi jobbar for å vere langt framme på våre fagfelt. Vår plassering gjer at vi er nær kundane våre, og vi seier ikkje nei til eit besøk eller to! Kom gjerne på omvisn­­­ing i våre lokaler, og sjå korleis kvardagen er på eit trykkeri! 5


«AMG er en garanti for høy standard, etisk bevissthet og faglig erfaring.» – Grafill.no

6


DESIGN

Vi er tilhengar av eit enkelt og tydeleg bodskap i kombinasjon med kreativ utforming, som skal gjere folk nysgjerrige på bedrifta di eller produktet ditt. Vi ønskjer å gi deg ein tydeleg visuell iden­ titet, forankra i di særeigne historie. Alle har noko å formidle, la di stemme bli høyrd den også. Vi formgjev alt frå logoar og visuelle profilar, til marknadsmaterial som katalogar, brosjyrer, bildekor og mykje meir – dei fleste flater ei bedrift eller eit merke er synlege på, tradisjonelle og utradisjonelle. I ein marknad der det er fritt fram for kven som helst å kalle seg designer, er det behov for å synleggjere at det er forskjell på dei tenestane utøvarane kan tilby. Konsekvensen er at det stadig vert vansklegare for oppdragsgivar å orientere seg, og ikkje minst ta trygge val. AMG er eit handgripeleg bevis for kvalitet, og vår designansvarleg har AMG-sertifisering. 7


«Hjernen har det betre når vi les på papir» – Forskningsrapport fra Lesesenteret, Universitetet i Stavanger

8


TRYKK

Vi er eit moderne trykkeri som tilbyr både offset- og digitaltrykk, alt frå små til store opplag, ulike format, med eller utan lakk, ­eller andre spesialeffekter. Dette gjer oss til ein allsidig partner i grafisk bransje. Vi likar å følgje med i tida, både når det gjeld kompetanse, programvare og teknologi. Vi oppdaterer stadig vår kunnskap og maskinpark og vi har lært mykje gjennom ei lang fartstid i grafisk bransje. Tinde er i dag eit av landets mest moderne trykkeri, noko vi er stolte av! Vår nyaste trykkmaskin trykker fargar og lakkeffektar i ein og same operasjon. Fargane vert UV-tørka og trykksaka kan gå rett til ferdiggjering og etterbehandling. Dette gjer at vi har kort leveringstid, og kan tilby ekspresslevering om dette er ønskeleg. Spør oss gjerne om råd når det gjeld val av papirkvalitet, storleik og opplag. 9


Bil og fasader er gratis reklameplass – utnytt den!

10


PROFIL

Får du den merksemda du er ute etter? Alle bedrifter treng å bli lagt merke til. Innan profilering er våre hovudprodukt bildekor, roll-up, vindusfoliering ute og inne samt skilting ute og inne. Vi både utformar og produserer ulike formar for profilering. I tillegg til vår eigen kompetanse og produksjon har vi knytt til oss utvalde leverandørar som utfyller vårt eige sortiment. Dermed kan vi dekke fleire av dine behov innan profilering. 11


12


Etterbehandling utgjer ein stor del av heilheitsinntrykket på ei trykksak og moglegheitene er mange. Med lakkeffekter glitrar du litt ekstra, og med avrunda hjørne skil du deg ut! Våre maskiner stifter, limfreser eller spiraliserer ryggar på magasin, katalogar, bøker og brosjyrar. Vi kan stanse ut mapper og andre former til omslag, esker og emballasje. Vi tilbyr også preging, hulling, blokkliming og nummer­er­ ing. Har du spørsmål, ta kontakt og saman finn vi ei løysing som passar deg. 13


Med oss kan du trygt planlegge distribusjon og adressering.

14


Å levere til avtalt tid veit vi er viktig for kundane våre. Som din lokale leverandør kan vi levere på dagen – om nødvendig. Vi har den fleksibiliteten som av og til vert heilt avgjerande for at akkurat ditt oppdrag skal kome i hamn i tide. Vi køyrer varene ut til deg i vår eigen Tinde-bil etter avtale, eller bruker andre leveringstenester. Du kan også trygt planlegge distribusjon og adressering med oss. Vi kan sende trykksakene rett til di målgruppe med våre moglegheiter for adressering og konvoluttering. Vi kan også plaste katalogar og brosjyrer og sende direkte ut til kundane dine, på ditt kundenummer hjå Posten. 15


Frå venste: Harald Dalbakken, Arnt-Ivar Berg, Ragnar Øvrebøe, Arnt Larsen Nerlid, Trude Antonie Øvrebøe og Siri Wingsternes.

16


Ta kontakt for eit tilbod, i samarbeid kjem vi fram til ei god løysing!

Vi held til i Saunesmarka - kom innom!

17


18


design og trykk av tindetrykk.no

– din lokale leverandør av design, trykk og profilering. Prøv oss! TINDE Design & Trykk AS | Smårisevadet 17 | 6065 Ulsteinvik | Tlf. 70 01 04 44 | E-post: post@tindetrykk.no 20

TINDE  

Ei brosjyre om Tinde Design & TrykkAS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you