Page 1

13

20

julekort & kalendrar – godt handverk levert i tide


nytt fjes Hei, eg heiter Benedicte og har satt opp denne brosjyra. Eg er ny i huset og jobbar som grafisk formgjevar. Likar du streken min og har noke du skulle hatt hjelp til å utforme? Ring meg for ein uforpliktande prat eller send meg ein e-post ang. ditt prosjekt. I lag kan vi skape noke som er verdiskapande for deg og di bedrift. Benedicte Kjelland Tlf. 47 39 50 72 benedicte@tindetrykk.no

Finn ditt favoritt

julekort Vi hjelper deg med årets julehelsing til ansatte og samarbeidspartnere. I denne brosjyra finn du eit utval kort som støttar ulike organisasjonar. Alle prisar er inkludert støtte. Det er også mogleg å kjøpe kort utan støtte.

personlig preg Vi kan også utforme julekort tilpassa for di bedrift – om du har eigne bilete du vil bruke eller vil ha noko som er basert på firmaets visuelle profil etc.

2

julekort eller vi lager ditt eige kort!


Trykk av julehelsing og logo Alle korta er doble og julehelsing og eventuell logo blir trykt på side 3, om ikkje anna er avtalt. Korta blir leverte opne og konvoluttar er inkludert i prisen.

Tilsending av materiale Ønska tekst og logo mottek vi gjerne på e-post: post@tindetrykk.no. Vi ønskjer å motta logoar i eps.-, ai.- format eller høgoppløseleg format.

Korrektur Vi sender dykk eit oppsett av tekst og logo slik at de kan godkjenne skrifttype, fargar og plassering på kortet.

Leveringstid 2 veker etter godkjent korrektur eller etter avtale.

prisoversikt Antall

Pris pr. inntrykk Svart

1 spesialfarge

2 spesialfargar

Fullfarge

100 stk.

7,35

11,40

16,60

23,40

200 stk.

4,30

6,55

9,60

12,75

300 stk.

3,25

4,90

6,95

9,15

500 stk.

2,45

3,50

4,80

6,35

1000 stk.

1,90

2,35

3,20

4,10

2000 stk.

1,55

1,75

2,30

2,85

3


510 Flott kort med nordlys

114 Juletre

474 Moderne kort med juletre og snøkrystallar

Detaljar prega i sølvfolie 170x120 mm, kr 14,Til støtte for Kreftforeningen

Detaljar i gullfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for Redd Barna

Detaljar i gullfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for SOS Barnebyer

511 Moderne kort med illustrasjon

470 Moderne kort med julekuler

299 Vakkert kort med kongle og granbar

140x140 mm, kr 14,Til støtte for Kreftforeningen

Detaljar i sølvfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for SOS Barnebyer

Detaljar i gullfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for Redd Barna

4


121 Stilreint kort med hjarte

2 Juletre og god jul tekstar på ulike språk

428 Vakkert kort med julekuler

Detaljar i sølvfolie, 140x140 mm, kr 14,Til støtte for Kreftforeningen

Detaljar i sølvfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for Kreftforeningen

Detaljar i sølvfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for SOS Barnebyer

Finn du ikkje eit kort som passar for deg? Spør oss etter fleire eksempel!

98 Klassisk vintermotiv

209 Klassisk vintermotiv

Detaljar i sølvfolie 140x140 mm, kr 14,Til støtte for Kreftforeningen

Detaljar i sølvfolie 170x120 mm, kr 14,Til støtte for Redd Barna

5


kaLENDER Det er óg tid for å bestille kalender for neste år. Vi produserer smarte kalendere i ulike format. BORD- OG VEGGHENGT KALENDER Begge kalendrane har ei heil side per månad og er både praktiske og funksjonelle med god plass til profilering. Dei fungerer godt ved kontorpulten eller på møterommet.

J UN I

Ver synleg og tilstades gjennom

Ma n d a g

22

Onsdag

T r dag

or dag

Fr e a g

au dag

1

Sønd g

2

23

3

4

5

6

7

8

9

24

10

11

12

13

14

15

16

25

17

18

19

20

2 1

22

2 3

26

2 4

2 5

2 6

27

2 8

29

30

www t ndet ykk no

Bordkalender

Vegghengt kalender

- format ståande A5, spiralisert - moglegheit til å trykke på baksida av kalenderen

- format ståande A3 - spiralisert og har ei løkke i metall for opphenging

6

heile året!


A4 kalender Den dobbeltsidige A4-kalenderen er populær og har seks månadar på kvar side med eit linjert og oversiktleg kalendarie. Kalenderen kan leverast med hol i toppen for praktisk opphenging. God plass til profilering.

Kalendrar i storformat Kalendrar i storformat blir levert med opphengingslist til å feste både oppe og nede. Vi kan også pakke kalendrane i papp-hylser og sende dei til dine kundar og kontaktar.

2013

Trivsel og velvæ e i 100 år FEBRUAR

Gode opplevelser

ANUAR T 1

1 S

L 3 4

MARS

1 S

F 2

3 i

S

O 7

4 O

T 5

5 T

F 6

6 F

L 7

T 8

7 L

S 8

F 9

S 1

8 S

M 9

L 10

9 M

10 i

Ti 13

O 11

T 12

T 12 L 14 S 15

S 15

F 16

L 17

i 17

i 17

S 18

O 18

O 18

M 19

T 19

T 19

Ti 20

F 20

F 20

L 21

L 21

2

O 21 T 22 F 23

2

L 24

T 27

2

2

HLF

2

T 29

Ytre Sunnmøre

ø s s emm d s an

F 30

L 31

2013

2

O 28

2013

2

S 25

F 13

L 14

T 15

10 i

O 11 F 13

O 14

3 i

O 4

M 5

Ti 6

n h r el

f r u d

å s k

H k dl b d Ul t F

k

k j

M d M V

LF h k t d t d

ik

t tf k l 1 0 1 00 l 1 0 1 00

b dj

l

k 3

i j i

k

t

5

k 3 R

d j l

3 2

2013

ø

u r

h a

r

2

A R L

1 O

2 T

3 F

4 L 5

S

M

7 Ti

8 O

9 T

10

1

F

1 L

1

12 S

1 1

14 Ti

1

15 O

1

16 T

1

17 F

1

18 L 19

2

2

22 O

2

23 T

2

24 F 26

2 2

S

2

25 L

1

S

20 M 21 Ti

2

28 Ti

2

29 O

2

30 T

3 3

D H l

H t

P

b k 33 5 1

ANUAR

1 F 2 3 S 4 5 Ti 6 7 To 8 9 10 S 11 12 Ti 13 14 M t F 15 16 17 S 18 19 Ti 20 21 22 F 23 24 S 25 26 Ti 27 M l M t 28 F 29 30 31 S

FE RUAR

MARS

M 1 2 i 3 O 4 o 5 F 6 L 7 S 8 M 9 i 0 O 1 o t M Yt F 2 L 3 4 S 5 M 6 i 7 O 8 o 9 F 0 L 1 S 2 M 3 i 4 O 5 o Å t F 6 L 7 8 S

MAI

APR L

1 M 2 3 O 4 5 H F M R Å F 6 H F M R Å 7 S H F M R Å 8 9 0 O 1 S M Yt 2 F 3 4 5 M 6 7 O 8 9 F 0 1 2 M 3 4 O 5 M d M t 6 F 7 8 9 M 0 1 O

1 To 2 F 3 L 4 S 5 M 6 Ti 7 O 8 To t M Yt 9 F 0 L 1 S 2 M 3 Ti 4 O 5 To 6 F 7 L 8 S 9 M 0 Ti 1 O 2 M d M Yt To 3 F 4 L 5 S 6 M 7 Ti 8 O 9 D h l To 0 F

t t t

3

ø

Febru r

ø

a

r

4

ø

1 Ti O 2 To 3 F 4 L 5 6 S M 7 8 Ti 9 O 10 To 1 F 12 L 3 S 4 M 15 Ti 6 O 17 To 8 F 9 L 0 S 1 M 2 Ti 3 O 4 To 5 F 6 L 7 S 8 M 9 Ti 0 O

A U R m t

o

t

l

s

1 1 02 7 8 03 14 15 04 21 22 05 28 29

2 9 6 3 0

3 4 5 0 11 12 7 18 19 4 25 26 1

6 3 0 7

f

f b U R m t 5 6 7 8 9

o

t

4 5 6 1 12 13 8 19 20 5 26 27

f

l

1 8 5 2

2 3 9 10 6 17 3 24

7 4 1 8

mA s m

s

09 10 4 11 11 12 18 13 25

t

o

f

l

s

pR l m

5 2 9 6

1 6 7 8 3 14 15 0 21 22 7 28 29

2 9 6 3 0

3 0 7 4 1

4 5 6 7 8

t

4

3

t

o

t

f

l

1 2 3 8 9 10 5 16 17 2 23 24 9 30

4 1 8 5

5 6 7 2 13 14 9 20 21 6 27 28

UNi t

o

t

l

s

8 9 6 7 0 13 14 1 20 21 22 27 28

m

1 8 5 2 9

2 3 4 9 10 11 6 17 18 3 24 25 0 31

f

5 2 9 6

JU i m

2 3 4 5 6

o

t

f

l

s

m

t

o

f

l

s

3 4 5 0 11 12 7 18 19 4 25 26

t

6 3 0 7

7 4 1 8

1 2 8 9 5 16 2 23 9 30

27 1 28 8 29 15 30 22 31 29

2 9 6 3 0

3 4 5 0 11 12 7 18 19 4 25 26 1

6 3 0 7

7 4 1 8

No e beR m t o

t

Ug st m t 1 2 3 4 5

8

5 6 2 3 37 9 10 38 16 17 39 23 24 0 30

t

4 1 8 5

l

s

5 6 7 2 13 14 9 20 21 6 27 28

f

1 8 5 2 9

o t b R m t

2 7

8

9

r

ø

3

4

t

f

1 8 5 2 9

2 3 4 9 10 11 6 17 18 3 24 25 0 31

l

0 1 2 3 4

o

t

f

l

1 2 7 8 9 4 15 16 1 22 23 8 29 30

3 0 7 4 1

4 1 8 5

5 6 2 13 9 20 6 27

s

44 45 4 46 11 47 18 48 25

5 2 9 6

f

l

s

1 6 7 8 3 14 15 0 21 22 7 28 29

t

2 9 6 3 0

3 0 7 4

8 9 0 1 2 1

s

20 2

2

t

f

5 2 9 6

1 6 7 8 3 14 15 0 21 22 7 28 29

l

r

9

2

3

ø

3

4

27 28

r

ø

2

2

2

27

8

9

0 3

3

23

4

7

8

r

2

3

ø

4

a

2

7

9

8

8

9

3

r

ø

4

8

9 20 2 28

0

u u ø

7 2

3

a

3

4

7

2

8

r

ø

ø

2

3

4

9

0

2 7

2

8

9 20 2

8

9

22 23

0

22 23 24 2

2

7

ø

7 4

7 29 30

8

u ø

2

9 2

a

4

7 4

3

a

pr

ø

2

0 2

7

22

0

22 23 24 2

8

8

9 20 2

4

22 23 24 2

30

ep e a

ber

r

ø

ø

7

8

k a

9

s

3

4

0

2

3

7

4

3 7

8

23 24 2

2

27 28 29

ø

2

3

ve a

r

4 4

4

9 20

7 2

3

4

27

8

8

ber ø

ø

2

3

9

44

e e a

r

ber ø

ø

7

8

8

0

2

9

7

27

22 9

ø

4

0

4

4

er r

2

40

2

3

2 3 4 9 10 11 6 17 18 3 24 25 0 31

2

ø

7

o

4

u a

5 6 7 2 13 14 9 20 21 6 27 28

3

24

28 29 30 3

8

d s m eR m t o

2

7

9

3

e t m eR m t o

a

3 0

9 20 27

9

Ai

7

s

r

ø

2 3

UNI

1 L 2 3 M 4 5 O 6 7 F 8 9 10 M 11 12 O St M t 13 14 15 L 16 17 M 18 19 O 20 21 22 L 23 24 M 25 26 O M M t 27 28 L 29 30 31 M

3

9

4

0

2

3

4

4

28 29 30 3

8

2

2

9

22

0

23 24 2

2

2

27 28 29

y M i3 r a M d i y e s e r T e s

k e

er

e e

e

Å s nd B k d S d t 12 0 Ål P t d S i k 14 2 Ål Tf 0 7 00 F 7 1 7 02 T B T 0 1 0 1 E t i t@ d 3

w wm d3 o

o d B T B k d t t 1 P t d P b k 20 f 7 1 0 1 b t d @ 3

d d

u T n k Ad j l T 7 1 7 90 F 0 1 2 7 E t l i k@

0 M d 0 M d

E

4

0 5 l

i

Format: A3 29,7x42 cm

Format: A4, 29,7x21 cm

r u A

k

0 9

u 0

r 0

P 0

0

0 0

@

f r V

h t S

V

V 9

9

V

P

t

r

ww n

c n u

n

d3

Format: 50x70 cm

Kongsberg Evotec

marine handling technology

Januar M

d

Ti

d

O

d

T

d

Februar F

d

L

d

S

M

d

JanuarY

6

3 24 25 26

3

4

5

6

0

11

12

3

17 18 19 20 7

FebruarY 1

2

3

8

9

10

4 15 16

17

4

5

6

7

11

12

3

18 19 20 21 22 23 24

MarCH 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5 16

18 19 20

JulY 1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

11

12 13

4

auguSt 5

6

7

1

2

3

8

9

10

1 22 23

4 25 26 27 28

29 30 31

1

1

2 23 24 25 9 30 31

april 4

5

6

M Y

1

2

3

1

2

3

4

5

8

9

10

1

2 13 14

6

8

9

0

11

15 16

7

8

9 20 21

3 14 15

6

7

22 23 24

5

6 27 28

7

0 21 22 23

7

SepteMber

OCtOber

1 7

8

Ti

d

O

T

d

d

F

d

L

S

d

17

1

11

12

13

14

15

16

17

23

24

2

18

19

20

21

22

23

24

5

8

29

0

31

9

25

26

27

28

3

25

26

27

28

29

30

31

d

Ti

d

O

d

4

5

6

7

8

9

Mai T

d

F

d

L

d

S

M

d

d

Ti

d

1

d

16

22

2

4

5

6

7

2

8

3

9

10

Juni O

d

T

F

L

S

d

d

Ti

d

O

T

d

d

F

d

L

d

S

d

5

2

11

12

13

14

9

12

3

3

4

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

0

13

14

5

16

17

8

19

4

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

1

20

21

2

23

24

5

26

5

17

18

19

20

21

22

23

8

29

30

2

27

28

9

30

31

6

24

25

26

27

28

9

30

6

d

Ti

d

6

7

8

9

4

M

8

10

16

5

3

d

7

9

15

7

4

2

d

3

8

6

1

1

d

2

5

10

1

August O

d

T

d

F

d

L

d

S

M

d

d

Ti

d

O

d

T

d

1

2

September F

d

S

d

d

Ti

d

O

T

d

d

F

d

L

d

S

d

1

4

5

10

11

12

13

14

2

5

6

7

8

9

10

11

6

16

17

18

19

20

21

3

12

13

14

15

16

17

18

7

9

25

26

27

28

4

19

20

21

22

23

24

25

8

16

17

8

19

20

1

22

5

26

27

28

29

30

31

9

3

25

6

27

28

9

30

0

22

23

24

1

29

30

31

5

6

d

Ti

d

1

O

d

T

d

F

November

d

L

d

M

d

d

Ti

d

O

d

T

d

F

d

L

1

2

M

d

d

4

3

8

11

12

13

5

4

5

6

7

8

9

10

9

18

19

20

6

11

12

13

14

15

16

17

0

9

23

24

25

26

27

7

18

19

20

21

22

23

24

1

16

30

31

8

25

26

27

28

29

30

2

3

8 15

3

4

5

6

7

8

10

1

12

13

4

15

Desember S

d

6

10 17

22 29

7

5

S

9 16

21 28

14

4

31

4

2

3

1 2

3

1

2

3

M

7

9

15

4

2

d

3

8

9

1

1

L

2

8

Ti

d

O

T

d

d

F

d

L

d

S

d

1 2

30

3 10 17 24

1

4

5

6

7

8

1

12

13

4

15

8

19

20

1

22

25

26

27

8

29

2

3

4

5

6

7

8

0

11

12 13

4

5 16

7

8 19 20

1

2 23

9

30

1

2

3

4

5

8

9

0

11

12 13

nOv Mb r

6

2

3

4

5

6

16

17

8

9

0 21 22

21 22 23

4 25 26 27

8 19 20

6 27 28 29

28 29 30

1

5 26 27 28

7

15 23 24 25

d

0

15

21

5

2

M

9

14

20

4 11

1

d

3 10

13

19

3 10

une 1

12

8 19

4 25 26

31

4 18

19 20

26 27 28

17

1 22 23 24 8 29

S

d

12

18

M

9

L

11

8

2 9

Oktober

2

Mars d

7

27

0

2

F

20

6

M

5

d

9

25

1 8

Juli

1

T

18

24

7

8

d

17

3

M

7

O

6

22

April

21

d

6

15

1

7

4

14

Ti

5

4

4

2

2 0 1 3

d

6 13

3

1

4

5

6

7

1

2

3

8

9

10

20

D CeM er 1 2

3

6

17 18 19 20 21 22

4

5

6

17 1

2 23 24 9

0

30

7

8 15

3 24 25 26

7

8 29

0 31

WWW u ste n com Kon g be g

Format: Liggande 70x100 cm

o ec A

o e h ø v ge n 9

P b 302

0

s e nv k

n

a

o d 70 00

9 00 24

e v

e

e e on 90 84

Format: Ståande 70x100 cm

7


r – od Se J as u l o o n g s G G od re t et N in yt g t s Å

G

y Tr kt på Sc an di a kv it, 15 0 . gr

Smårisevadet 17 | 6065 Ulsteinvik | Tlf. 70 01 04 44 | E-post: post@tindetrykk.no

00

TINDE Design & Trykk AS

20

– din lokale leverandør av design, trykk og profilering. Prøv oss!

Tinde julekort og kalendrar  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you