Efterskolen 4-2018

Page 34

Togetherness

The Power of Belonging

Hvad er ’belonging’? Som afslutning på konferencen mødtes alle deltagere til en fælles opsamling, hvor man kunne dele sin opfattelse. Hver især tager noget med sig hjem, og der kom da også masser af bud på, hvad der er i spil for at opnå en god fornemmelse af at høre til - eksempelvis: Tillid, ærlighed, accept, respekt, anerkendelse, deltagelse, kærlighed, ansvarlighed, autenticitet, interesse, kulturforståelse og det at gøre noget sammen, i fælleskab.

Og specielt en relation træder tydeligt frem i OECD’s undersøgelse af de unge og deres oplevelse af tilknytning til skolen: Mange studerende føler ikke, de får den opmærksomhed og følelse af tilknytning, som de forventer og behøver fra deres lærer. Her er elever med en lavere socio-økonomisk baggrund mere tilbøjelige til at rapportere et lavt tilhørsforhold til skolen end unge fra mere velhavende familier. Og i lande som Danmark, Finland, Norge, England og USA oplever drenge faktisk et større tilhørsforhold til skolen end piger gør. De unges oplevelse af at have et godt

tilhørsforhold til skolen indeholder både aspekter omkring læringspotentiale, sociale og mentale forhold. Læreren er afgørende »Alle har brug for at høre til et sted, og at føle sig tilknyttet. Helt fra vi bliver født er vi tilknyttede og har behov for tilknytning,« fortæller Kelly-Ann Allen og gennemgår livets faser fra ung til gammel. Hun er Ph.d. psykolog og ungdomsforsker ved University of Melbourne, og har for nyligt gennemført en stor undersøgelse, der omfattede 67.378 gymnasieelever. Målet var også her at identificere

faktorer, der vedrører og påvirker følelsen af at høre til – i skolen. Undersøgelsen viste klart, at den stærkeste faktor for følelsen af et tilhørsforhold, var det forhold eleven har med deres lærer. Studerende rapporterede en større følelse af tilhørsforhold, når de følte, at læreren respekterede og værdsatte dem. »Lærere, der opfattes som retfærdige, og som hjælper med både akademisk og social støtte, fremmer en positiv relation og fremmer gensidig respekt med den unge ved at vise, at de kærer sig,« forklarer Kelly-Ann Allen, og påpeger, at vi, ved at værdsætte lærerne, fremmer et

Der er helt klare forskningsresultater, der tydeligt viser, at hvis eleven oplever en stor fornemmelse af at høre til i skolen; med læreren og kammeraterne, så præsterer eleven meget bedre skolemæssigt. Dr Kelly-Ann Allen fra Australien har et andet perspektiv på ’belonging’ end filosoffen Jan Masschelein. De er dog begge enige om, at læreren udgør en central figur i den relation.

34

Efterskolen · 13. november 2018

Dr. Kelly-Ann Allen, Ph.d. psykolog og ungdomsforsker, University of Melbourne, Australien