Efterskolen 6-2019

Page 1

23. januar 2019

Efterskoler har en særlig mulighed for at styrke integrationen gennem relationer med jævnaldrende. KD vil genindføre tillægstaksten Nr. 6 eller gennemføre tilsvarende tiltag … Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne

Danmark har en unik tradition for højskoler, efterskoler og frie skoler, som vi i Venstre ønsker at værne omkring og fortsat understøtte. Bertel Harder, Venstre

Det er uretfærdigt, at indvandrerbørn skal have tilskud til efterskoler samtidigt med, at nogle danskere ikke har råd til at sende deres børn på efterskole! Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

10. klasse på efterskole skal være for alle unge. Det har stor værdi for de unge at møde andre, som ikke ligner dem selv. Morten Østergaard, formand for FolketingsvalgRadikale forude: Venstre

Toppolitikere om efterskolerne 14

10. klasse på en efterskole er et rigtig godt tilbud til de unge. Det skal vi bevare, uanset om man vil det ene eller det andet senere hen. Pernille Skipper, formand for Enhedslisten

Det centrale er, at vi får gjort et efterskoleophold til en reel valgmulighed for flere børn. Der er ganske enkelt for mange børn i dag, som af økonomiske grunde ikke har den mulighed. Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokraterne


Indhold

Efterskolen januar 2019 Nr. 6 Redaktion Magasinhuset Flegborg 2A 7100 Vejle www.magasinhuset.dk

35

Tlf 40 94 57 40 redaktionen@magasinhuset.dk www.efterskoleforeningen.dk Redaktion Torben Elsig-Pedersen, ansvarshavende redaktør Tlf. 40945740, torben@magasinhuset.dk Ole Wisler, journalist Tlf. 40287888 , ole@magasinhuset.dk. Layout Magasinhuset Kim Jønsson Jobannoncer Efterskolens administration, Vartov, Farvergade 27, opg. H 1463 Kbh K Tlf. 33179586 annonce@efterskoleforeningen.dk

26

Øvrige annoncer AC-AMS Media Aps www.ac-amsmedia.dk - ac@ac-annoncer.dk Tlf. 21725939 eller 61142530 Annonceinformation på www.efterskoleforeningen.dk Abonnement Tlf. 33179586, hs@efterskoleforeningen.dk Alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer ved efterskolerne modtager gratis Efterskolen. Øvrige kan abonnere på bladet for 310 kr. inkl. moms for et år - 11 numre. Tilmelding på www.efterskoleforeningen.dk Tryk SpecialtrykkerietArco A/S Udgiver Efterskoleforeningen Efterskolen 51. årgang. De i bladet fremførte synspunkter deles ikke nødvendigvis af udgiver eller redaktion. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte tilsendte indlæg. Efterskolen er medlem af Danske Medier ISSN: 0109-8535

4

Nyt fra efterskolerne 12

Torben Vind vil være formand

Klar til at afløse Troels Borring. 14

Regeringsskifte kan genindføre integrationspenge

Røde partier vil rulle besparelsen tilbage. 16

SA

61

TR

8

Rundspørge YK

G N R . 54

1-

Politikere om deres holdning til efterskolerne. 24

YouTube spiller en rolle Når unge vælger uddannelse, finder de information på YouTube.

16

26

Frikvarter 28

Digitale ambassadører Samtale fremmer bevidstheden om teknologiens påvirkning. 32

Højskolesang på efterskolen

Udvalg vil dele erfaringer med sang. 34

Kurser 35

Kom til reception Troels Borring takker af. 43

Efterspil


Nyheder

Replik

Lad os endelig beholde karaktererne og præstationerne – fjerner vi dem, vil de unge først for alvor gå ned med flaget, den dag de præsenteres for krav og forventninger i den virkelige verden. Merete Riisager (LA), undervisningsminister, i et debatindlæg i Politiken.

Fo t

o: C

o lo

urb

ox

Værelsesbyt gavner relationerne Eleverne på Vesterlund Efterskole bytter værelser en gang om året for at få mulighed for at skabe nye sociale relationerne. »Værelsebyttet rusker lidt op i fællesskabet og giver eleverne mulighed for at starte på en frisk og møde nye mennesker. Det er hvert år vores oplevelse, at værelsesbyttet giver nye stærke venskaber på tværs af tidligere grupperinger. Det styrker

sammenholdet,« fortæller afdelingsleder Lars Nørregaard i årsskriftet fra Vesterlund Efterskole. Eleverne ser frem til dagen med værelsesbytte med både frygt og spænding. De er kede af at sige farvel til gamle roomies, men også spændte på, hvem de kommer til at bo sammen med. Og om det er en de klikker med.

Mobilpolitik Undersøgelsen ’Skærm – skærm ikke’ giver en række anbefalinger til skolernes mobilpolitik: Tænk både praktisk og digitalpædagogisk. Mange mobilregler sigter kun efter at begrænse mobilernes forstyrrende effekter, men afskærer på den måde lærerne fra at lære børnene gode digitale vaner og kompetencer og vise dem tillid. Find den rette balance imellem problemløsning og (ud)dannelse. Børn og klasser er forskellige. Det kan være fristende at lave de samme regler for hele skolen, men det er et kulturelt og udviklingspsykologisk faktum, at der er stor forskel på seksårige og sekstenårige. De har helt forskellige pædagogiske behov og lever i helt forskellige relationer til teknologi. Skal skolens politik rumme dette, eller er det rarest med klare linjer? Start med ”hvorfor?”. Forskellige mobilmodeller har forskellige effekter. Valget af én model kan hjælpe med det sociale, mens en anden skaber mere ro, og en tredje bedst hjælper med at opbygge digitale kompetencer. Når man som skole vælger regler, bør første tanke ikke være den praktiske løsningsmodel, men hvad det er, man ønsker at opnå på sin skole. Bring viden i spil. Brug god solid viden i beslutningsprocessen. Vær på vagt over for den ofte ophedede og sort/hvide mediedebat og find en god balance imellem praktiske erfaringer hos lærerne (som altid kender eleverne bedst) og troværdig viden, og husk at med forskning er ét studie aldrig nok. Undersøgelsen er udarbejdet af DPU, Aarhus Universitet

Efterskolen · 23. januar 2019

3


EfterskoleLANDSKAB

Nyt fra efterskolerne

eMusik – nyt linjefag på Frøslev

Eleverne har pludseligt lært noget helt nyt i et håndværk – og fundet en glæde i det.

Slap af med hånd og ånd Blåkilde efterskole har mærket et stigende pres på deres elever i forhold til deres vej gennem uddannelsessystemet. Og løsningen har været at give eleverne noget i hånden, så de kan koncentrere sig om at være i det. Efterskolen erfarede nemlig, at gav man eleverne noget i hænderne, som de kunne fordybe sig i, så fik de det meget bedre. I dag skal alle elever i 10. klasse på Blåkilde Efterskole derfor lære et håndværk, som de kan bruge som et pusterum, når tingene spidser til. De skal lære at koble af fra uddannelsespres – også fra mobilen og de sociale medier – og arbejde med

noget, som de kan se et resultat af. »Vi har i dag et større pædagogisk fokus på perfektionisterne. Det er dem, vi er bekymrede for, fortæller forstander Henning Kristensen. Og under emneugen ’Hånd og ånd’ har eleverne fået hjælp af mesterlærere – i form af 15 pensionerede håndværkere. »Vi kan mærke, at der er ro over eleverne. For når de møder de gamle mesterlærere, så møder de ikke nogle, der har forældregenerationens og omgivelsernes presserende forventninger til dem,« forklarer Henning Kristensen.

KUK på skemaet Fra næste skoleår tilbyder Rødding Fri Fag- og Efterskole det nye linjefag ”KUK” (Køkken, Udeliv og Kreativitet). Formålet med linjefaget er dels at trække madlavning og kreativitet ud i naturen og dels at trække naturen ind i køkkenet og ind i de kreative lokaler.

4

Efterskolen · 23. januar 2019

Fra næste efterskoleskoleår kan elever på Frøslevlejrens Efterskole følge et helt nyt linjefag eMusik. Her kan eleverne udleve drømmen om at blive producer, lydtekniker eller elektronisk musiker. Skolen har indkøbt nye Mac-stationer og indrettet et lokale til fremtidens ”e-musikere”. Som e-musiker er det ikke nødvendigt, at kunne spille et instrument, men det er absolut en fordel. Det vil også være muligt at udvikle sig i faget, selvom man kun har alle ideerne i hovedet. Eleverne skal lære at sample, indspille, producere og de skal samarbejde med de andre linjer om større projekter. Skolen har oprettet faget i samarbejde med studerende fra Sonic College i Haderslev, hvor der uddannes lyddesignere med stor succes og bevågenhed.

For tre år siden oprettede man linjefaget eSport med succes, og det er lykkedes at indføre nyeste teknologier uden at gå på kompromis med efterskoledannelsen. Efterspørgslen er stor og skolen har ventelister for fremtidige årgange. Derfor kaster man sig med sindsro videre ud i det elektroniske hav.


Forårskonference om efterskoler og erhvervsuddannelse Projektet E2E – fra Efterskole til Erhvervsuddannelse – afholder konference d. 21. maj på IBC Innovationsfabrikken i Kolding. På konferencen deles den viden, som projektet har opsamlet omkring efterskolernes erfaringer med IBO (Innovations-Brobygnings-Opgaven) og samarbejdet omkring brobygningsforløbet med erhvervsskolerne og virksomhederne. Dertil kommer erfaringer og observationer fra de erhvervsrettede fag, hvor linjefag og valgfag på efterskoler har samarbejdet med virksomheder og erhvervsskoler. På konferencen offentliggøres også svarene fra Epinions survey af IBO. Der er lavet en før- og eftermåling af elevernes valg af ungdomsuddannelse, og det survey giver også et godt indblik i både

elevernes og lærernes oplevelse af at deltage i projektet. Dagen byder også på IBO Award 2019. Alle 15 deltagende efterskoler stiller hver med to elevgrupper og deres innovative IBO-projekter, som så skal dyste om at have udviklet den bedste IBO idé. E2E har gennem de sidste to år udviklet samarbejdet mellem efterskoler og erhvervsuddannelser. IBO – som er en nytænkning af OSO. Og brobygningsdagene på erhvervsskolerne indgår som en del af en forbedrende proces for idéer. Forud for brobygningsdagene har eleverne nemlig været igennem et specielt innovationsforløb for at lære at udvikle og nytænke. Du kan læse mere om IBO-modellen, og se alle de nyeste ideer og projekter, som efterskoleeleverne har lavet, på www.ibo-modellen.dk.

Elever fra Løgumkloster Efterskole researchede på et plejehjem. Og for at styrke det åndelige behov hos de ældre lavede de en app ud fra temaet ”tro og religion” i deres IBO-projekt.

Jonas og Agnes har fortalt deres egen livshistorie til kammeraterne. Og de har hørt deres livshistorier. Det skaber respekt.

Elever deler livshistorier Livshistorier - både de dramatiske og de stille og rolige - binder eleverne sammen og skaber forståelse og respekt på Midtjysk Efterskole. Når eleverne mødes i deres kontaktgrupper, er en del af øvelsen at fortælle sin livshistorie. Det er frivilligt at deltage, og man kan selv vælge, hvad man vil fortælle. Lærerne lægger ud med at fortælle deres livshistorie, og herefter er det elevernes tur. Nogle fortæller om et stille og roligt barne- og ungdomsliv, mens andre har tunge beretninger om mistrivsel, sygdom, skilsmisse eller dødsfald i familien. Fælles for dem alle er, at historierne er med til at danne billeder af det at være ung i dag, og at de bringer eleverne tættere på hinanden. Jonas Klarskov Nielsen var i første omgang kry, da skulle fortælle sin livshistorie for kammeraterne. En historie, som handler om at føle sig uden for fællesskabet igennem en lang skoletid. Men bagefter blev det bare en rigtig god oplevelse. »Hvad skulle der være galt i at fortælle sin historie? spørger Jonas nu. Har har efterfølgende oplevet mere respekt fra kammeraternes side. Og også mere respekt den anden vej – over for dem, der har fortalt deres historie. »Man kommer mere ind under huden på hinanden, og føler sig tættere. Det hjælper at lukke op, og lægge kortene på bordet,« fortæller Jonas. Efterskolen · 23. januar 2019

5


EfterskoleLANDSKAB

Nyt fra efterskolerne

966.000

Lykke og fremgang for Venø Efterskole

kroner fra fond til efterskole Der er nu 966.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens kystpulje til Ranum Efterskole College projekt med at etablere en maritim base med tilhørende grejbank i Rønbjerg. Grejbanken kommer til at omfatte fem sejlbåde til begyndere og øvede. Ideen er, at udstyret kan bruges flere steder langs fjorden, bl.a. ved det nye servicehus for surfere i Trend. »Efterspørgslen har været der længe, og nu kan vi endelig tilbyde enestående vandsportsaktiviteter og kystsnære oplevelser. Det er et kæmpe skridt i retningen af at åbne vores højtelskede Limfjord op, siger forstander Olav Storm fra Ranum Efterskole.

Med de nye udlejningsbåde og nyt vandsportsudstyr som SUP-boards og surfudstyr håber Ranum Efterskole College, at kunne tiltrække nye besøgende til Limfjorden og samtidig bidrage til det lokale fællesskab langs kysten.

Efter nedgang er lykken vendt tilbage til Venø Efterskole, der nu melder alt udsolgt til næste skoleår. Alle 96 senge er booket, og det skaber glæde hos forstanderen. »Der har i mange år været 96 elever, men så faldt det tal pludseligt. Og da jeg kom til sidste år i januar var vi kun 67. Vi er dog kommet tilbage og er fyldt næste år. Der er udsolgt, og jeg er da helt vildt glad for, at det er gået så hurtigt, fortæller forstander Tage Jepsen til Lemvig folkeblad. Han mener, det blandt andet skyldes skolens nye hal, som blev indviet i oktober, samt en masse positiv energi og god omtale. »Det er bare mange ting, som er gået op i en højere enhed. Alle har været i tvivl. Er der plads til de her små efterskoler? Men det er der – og det tror jeg også på, siger Tage Jepsen.

Planer om udvidelse i Rødding Rødding Fri Fag- og Efterskole er totalt fyldt op, så man er derfor gået i gang med at se på, hvordan skolen kan udvides. Fagskolen blev i 2017 udvidet til at også at være efterskole, og dét har øget presset. Der er fuldt hus med 70 elever - 35 elever på fagskolen og samme antal på efterskolen. Fælles for fag- og efterskolen er, at der optages elever med særlige læringsforudsætninger. »Vi skal have fundet frem til løsninger omkring lokalerne. Spisestuen skal udvides, og det vil kræve en tilbygning. Vi går i gang med at tænke løsninger og få ideer til en udvidelsen, fortæller skolens bestyrelsesformand Conni Tetens. 6

Efterskolen · 23. januar 2019

Den lille efterskole har ikke mange markedsførings-muskler, så de prøver at komme ud på anden vis. Blandt via mund til mund-metoden, og så sørger man for, der sker noget hele tiden. »Vi går og venter på en kæmpe, lækker klatrevæg, som kommer her i januar, og et nyt motionsrum. Vi sætter rigtig mange ting i gang for at komme videre, fortæller Tage Jepsen, der vil give den gas og ikke spare sig ud af det. Det er også skolens målsætning, og det giver pote. »Vi har 25 nye elever fra Sjælland næste år. Det er godt af en jysk skole, at de kommer helt herover, fordi vi har et produkt, de kan lide. Og det er både forfattere, og til surf og sejlads,« fortæller Tage Jepsen. Han ser en god fordel i at være en lille efterskole med 90 elever i stedet for 600, og i at være placeret på en dejlig, lille ø ude i Limfjorden. Det appellerer til mange.EfterskoleLANDSKAB

Nyt fra efterskolerne

Halstedhus vil udvide Halstedhus Efterskole oplever stor søgning og har allerede de 165 elevpladser optaget til det kommende skoleår. Derfor vil skolen gerne udvide. Til april begynder opførelsen af en ny ridehal og nye stalde, som skal supplere skolens populære ridelinje.

Nordjysk virksomhed jagter unge efterskoleelever Vinduesproducent Outrup Vinduer & Døre på Mors tilbyder nu efterskoleelever på Blidstrup Efterskole at komme i praktik i virksomheden. Der er nemlig hård konkurrence om at få arbejdskraft i håndværkerfaget, og virksomheden vil derfor gerne bidrage til at gøre flere unge interesseret i en fremtid i branchen. »Vores vinduesproduktion ligger i et af landets yderområder, så vi kan ikke læne os tilbage og tro, at arbejdskraften kommer af sig selv. Vi bliver nødt til at gøre os

attraktive og tage aktiv del i ansvaret,« siger direktør Henrik Nyby Outrups. Og det er man glade for på Blidstrup Efterskole »Samarbejdet med Outrup Vinduer & Døre betyder rigtig meget for os. Det en stor hjælp, at eleverne kan få prøve jobmulighederne i praksis. Samtidig er det også en blåstempling af det arbejde, vi laver på skolen, da Outrup ser eleverne som potentielle, nye medarbejdere i fremtiden,« siger Karsten Madsen, der forstander på Blidstrup Efterskole.

En kommende lokalplan skal samtidig bane vej for ny idrætshal med fitnesscenter og loungeområde, ny hovedindgang, ny spisesal og forbindelsesgang mellem den gamle hovedbygning og det nye halanlæg samt flere elevværelser. Efterskolen udvikler sig også undervisningsmæssigt, og vil fra skoleåret 2020/2021 tilbyde en danselinje i samarbejde med Katrine Bonde, kendt fra “Vild med Dans.” 8

Efterskolen · 23. januar 2019


Balle kursus & læring

BALLE Kursus & Læring tilbyder fagkurser og pædagogiske kurser på tværs af fag. På kurserne får du den seneste viden inden for dit område på et højt fagligt niveau.

kurser 1. HalVÅr 2019

Kurserne gennemføres af undervisere, der alle er nøglepersoner inden for deres fag eller pædagogiske område, og som har flere års erfaring med faglig og pædagogisk formidling. De fleste kurser er åbne kurser for lærere og undervisere på efterskoler, friskoler, privatskoler, realskoler, 10. klassecenter og folkeskoler.

Dansk

sprog

DANSK - Fake News, Blogs og vlogs 7.–10. Kl. 20. feb. / Instruktør Katja Gottlieb

TYSK – Ordforrådstilegnelse 7.–10. Kl. 27. feb. / Instruktør Anne Nørgaard Revsholm

DANSK - Skarp på dansk 7.–10. Kl. 26. feb / Instruktør Birgitte Therkildsen

ENGELSK – Short Films and feed back 7.–10. Kl. 25. – 26. marts / Instruktør Marianne Ancher

DANSK - Ungdomslitteratur, podcast og stand up 7.–10. Kl. 5. marts / Instruktør Trine May

ENGELSK – Stimulating English 7.–10. Kl. 11. april / Instruktør Sarah Nakel

DANSK - Skriv i alle genrer på mellemtrinnet 3.–6. Kl. 13. marts / Instruktør Birgitte Therkildsen

naturFagene – FYsik/keMi

DANSK SOM 2. SPROG – Inspiration 7.–10. Kl. 21. marts / Instruktør Kitte Kristensen PODCAST – Lær at lave lydfortællinger 7.–10. Kl. 1. april / Instruktør Christine Runøe DANSK - Få styr på årsplanen 7.–10. Kl. 21. maj / Instruktør Birgitte Therkildsen

MateMatik

NATURFAG – Stråling 7.–10. Kl. 25. feb. / Instruktør Ulla L. Hjøllund NATUR & TEKNIK/TEKNOLOGI – Inspiration til undervisning 1.–6. Kl. 4. marts / Instruktør Ulla L. Hjøllund NATURFAG – Naturfagsprøven – Hvad skal jeg nu? 7.–10. Kl. 20. marts / Instruktør Ole Andersen KONFERENCE OM TEKNOLOGI OG DANNELSE 30. april 2019 / Flere oplægsholdere og 3 workshop

MATEMATIK - GeoGebra 2 7.–10. Kl. 28. - 29. jan. / Instruktør Bo Kristensen

NATURFAGENE PÅ TVÆRS – Inspiration til undersøgelser 15. maj / Instruktør Ulla L. Hjøllund

MATEMATIK - Undersøgende matematik i skriftlige prøver 7.–10. Kl. 28. feb. / Instruktør Rikke Teglskov

TEKNOLOGIFORSTÅELSE – problemløsnings- og designprocesser 7.–10. Kl. 27. – 28. maj / Instruktør Ture Reimer-Mattesen

MATEMATIK - GeoGebra 3 7.–10. Kl. 11. - 12. marts / Instruktør Bo Kristensen

teMa

MATEMATIK - Wordmat 7.–10. Kl. 18. marts / Instruktør Morten Graae MATEMATIK - Simulering og modellering 7.–10. Kl. 19. marts / Instruktør Morten Graae MATEMATIK - B-Prøven 7.–10. Kl. 1. april / Instruktør Anja Boisen-Seefeldt

PODCAST – Lær at lave lydfortællinger 7.–10. Kl. 1. april / Instruktør Christine Runøe VIDEOREDIGERING - Lær at klippe filmen 5.-10. Kl. 4. april / Instruktør Morten Højgård KLASSELEDELSE – klasseledelse i praksis 1.–10. Kl. 25. april / Instruktør Mette Stange SALATSKOLEN – Lækre og eksotiske salater 15. maj / Instruktør Tonny Thing GOOGLE GSUITE – Kreativ med googles gratis applikationer 5.–10. Kl. 22. maj / Instruktør Ture Reimer-Mattesen

Ballevej 57, 7182 Bredsten / Tel. 7588 1205 www.balle-efterskole.dk

Yderligere oplysninger samt online tilmelding www.balle-kursus.dk information kontakt Afdelingsleder Lars Thomsen, mail: kursus@balle-mail.dk


EfterskoleLANDSKAB

Nyt fra efterskolerne

Efterskole får over 15 mio. kr. til nyt projekt Sofie Rifbjerg Efterskole har nyligt modtaget en stor donation fra Den A.P Møllerske Støttefond til at bygge nyt spiseareal og en bevægelsessal til skolens 92 elever og 45 medarbejdere. Byggeprojektet skal indledningsvis inddrage både elever, forældre, medarbejdere og bestyrelse sammen med rådgivere og arkitekter for at finde de helt optimale løsninger. Sofie Rifbjerg Efterskole er en specialefterskole, med elever der både er meget introverte og andre elever, der er mere ekstroverte. Visionen er at ”være blandt Danmarks bedste specialefterskoler til individuel udvikling, og sætte eleven i centrum, finde potentialet og skabe tydelige resultater” Det nye byggeri skal skabes ud fra visionen og sikre at eleverne får en positiv oplevelse af at spise sammen med andre samt at flere elever oplever og deltager i mere bevægelse af forskellig karakter. Hele byggeriet er budgetteret til at koste 20.5 mio. kr. og den A.P. Møllerske Støttefond har bevilliget os 15.5 mio. kr.

Duelige efterskoleelever Et er et søkort at forstå. Noget andet er at kunne styre en båd det viste eleverne fra Vestfyns Efterskole da de i Svendborg havn skulle aflægge duelighedsprøve i navigation med efterfølgende ”Mand over bord” øvelse i det strømfyldte Svendborg Sund.Efter et par timers praktisk sejlads og den efterfølgende søkortopgave kunne censor fortælle eleverne, at de alle var bestået. »Vi sejler hele året. Især det at sejle om vinteren gør eleverne stærke til at klare uforudsete udfordringer, så de ikke går i panik i høj sø eller stærk strøm. Vores båd er en ”Olivia” 33 fods Nauticat, som er meget sødygtig,« fortæller Marie Klit der er forstander på den lille Vestfyns Efterskole. Flere af skolen elever er også efterflgende gået søfartsvejen og sejler nu som matroser eller styrmand.

Hold hovedet koldt Få friskt nedkølet drikkevand – Fra 2 haner samtidig! Meget sikre ”skole-løsninger” hvor kun tappehanerne er tilgængelige for brugerne Interesseret i flere oplysninger: Få tilsendt referenceliste og udtalelser fra andre skoler Få eventuelt et besøg på skolen

Fyrrebakken 8 · 5462 Morud Tlf. 65 96 42 83 · Mobil 30 69 67 33 www.vpconsult.dk · vp@vpconsult.dk 10

Efterskolen · 23. januar 2019

Kan

Nyhe

d:

nu o g el-try så fås m e kkna pper d

● 4 års omkostningsgaranti uden merpris og uden serviceaftale ● Meget høj kapacitet – kan klare et stort pres på kort tid ● Direkte fra hanen – 100% gennemstrømskøler ● Ingen risiko for bakterieudvikling – ingen skjult vandtank i anlægget ● Minimal vedligeholdelse – ingen rensninger eller skift af filtre ● Meget billig i drift – ingen udgifter til serviceaftale – lavt strømforbrug ● Mindre kø ved tappestederne (flere tappehaner fra samme anlæg!)


Rundt om folk

Rydhave satser på dygtige elever Rydhave Slots Efterskole kommer med to nye linier og satser på flere elever til næste skoleår. Den ene linie er en gymnasieforberedende linie for 10. klasse, som forventes at tiltrække ansøgere fra hele landet, som har nogle speciele krav, de skal leve op til. »Mange unge har både evnerne og ønsket om at klæde sig godt på til gymnasiet. Vi satser på høj faglighed, så de unge opnår et vist niveau inden for dansk, matematik og engelsk. Og de kan forvente at blive udfordret,« fortæller Kåre Heide-Ottosen, forstander på Rydhave Slots Efterskole, til Dagbladet Holstebro-Struer. Rydhave har i den forbindelse indgået et samarbejde med kostgymnasiet i Fjerritslev, som eleverne forbereder sig til.

Forkert billede. I sidste nummer fortalte vi ganske rigtigt, at Jens-Henrik Kirk går 100 procent efter at blive folketingsmedlem for Det konservative Foleparti ved det kommende valg. Derfor har han opsagt sin stilling som forstander på Mariager Efterskole. Men omtalen var ledsaget af et forkert foto. Det beklager vi, og roder nu bod på skaden. Inden længe ryger kontrafejet til tops i lygtepælene i Nordjyllands Storkreds. Jens-Henrik Kirk venter blot på, at Lars Løkke Rasmussen trykker på valgknappen. Landet over er arbejdet i gang med at oprette de nye FGU’er – forberedende grunduddannelse – som skal tage imod de første elever til august. Det bliver en efterskolemand, som kommer til at stå i spidsen for FGU Kolding og Vejen, idet valget faldt på Brian Vittrup, forstander på Design- & Idrætsefterskolen Skamling, da stillingen skulle besættes.

70-årige Preben Staun har efter syv år valgt at forlade posten som formand for Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde. Helt tilbage i 1965 stiftede han første gang bekendtskab med skolen, da han var på juniorkursus med KFUMs Idrætsforbund. Hans Staun er i øvrigt netop blevet landsformand for Ældre Sagen med 840.000 medlemmer og 215 lokalafdelinger. Karen Skyum Donslund fra Ikast er ny formand på Hellebjerg Idrætsefterskole. Hun er til daglig skoleleder i Hammerum og har tidligere været med til etablere ISI Idrætsefterskole i Ikast.

Alle navnenyheder har vores interesse. Send redaktionen et tip og et foto. Navnenyt sendes i mail til redaktionen@magasinhuset.dk

Den anden nye linie fokuserer på sociale medier, og også her er ambitionsniveauet højt. »Undervisningen varetages af bureauet Konxion, som vil give eleverne mulighed for at komme med på kundebesøg, hvor de lærer tingene i praksis. Målet er, at eleverne skal læres op, så de kommer til at stå for skolens markedsføring på de sociale medier, lærer at blive bloggere og kunne skabe sig en levevej med det,« siger Kåre Heide-Ottosen. Efterskolen · 23. januar 2019

11


Foreningen

Formand

Næstformanden klar til at tage styringen Når Efterskoleforeningen skal vælge ny formand for første gang i 12 år, står næstformand Torben Vind Rasmussen klar i kulissen

Tekst: Torben Elsig-Pedersen, redaktør torben@magasinhuset.dk

På mange måder ligner Torben Vind Rasmussens karrierevej den sti som afgående formand for Efterskoleforeningen, Troels Borring har fulgt. Torben Vind begyndte i 80’erne på landbrugsskole, var igennem nogle år landbrugsmedhjælper, har været involveret som frivillig i DGI og han har været med til at starte en efterskole. 53-årige Torben Vind Rasmussen er i skrivende stund eneste kandidat til posten som formand for Efterskoleforeningen, når der holdes årsmøde i marts. Men udfordrere kan melde deres kandidatur frem til den 4. februar. Han kom i foreningens bestyrelse i 2014 og blev efter årsmødet sidste år valgt til næstformand. En post, han reelt kun bestred i få uger, inden han måtte overtage formandsrollen i Troels Borrings langvarige sygdomsperiode.

Foto: H

enning

Hjorth

Forskellighed gør stærk Når Torben Vind Rasmussen vælger at stille op, er det fordi han ikke kan lade være med at blande sig, som han siger. »Vi står som forening i en periode med stærke diskussioner internt, som i sidste ende kan styrke os, hvis vi forstår at bruge vores forskellighe-

12

Efterskolen · 23. januar 2019

der konstruktivt. Her må formanden gå forrest i et konstruktivt arbejde, og det er jeg parat til,« siger Torben Vind Rasmussen, som det seneste år har været kraftigt involveret i diskussionerne omkring det interne medlemsdemokrati. Alle skal mere med Samtidig bebuder han at fortsætte linjen med en forening, der manifesterer

sig som en stærk samtalepartner på det politiske niveau. Han peger på, at en hovedopgave er at bevare en stærk forening med stor elevsøgning. Det kræver fortsat samarbejde på trods af forskelligheder, mener Torben Vind Rasmussen. »Vi er som skoler afhængige af hinanden, og vi er afhængige af hinandens forskelligheder. Der er fortsat for mange skoler, vi ikke ser aktivt i foreningen. Vi må som forening forsøge at få alle med, og udvikle den struktur i organisationen, der bedst sikrer, at alle mærker efterskolebevægelsen og mærker sammenhængen med andre efterskoler. Vi er i gang, men vi er ikke færdige,« siger han. Torben Vind Rasmussen er uddannet fra Den fri Lærerskole i Ollerup og har fra 1992 til 2003 været lærer på fire forskellige efterskoler, blev i 2003 leder af Ryslinge Friskole, for i 2009 at være medstifter og forstander for Ryslinge Høj- og Efterskole. Han har bebudet at såfremt han vælges som formand i marts, vil han frigøre sig fra sin stilling som forstander i Ryslinge. •

Torben Vind Rasmussen er indtil videre eneste kandidat til formandsposten.


Få vind i håret med hf-søfart! OM HF-SØFART

FAKTA

se mere på vucfyn.dk/hfsøfart

HVAD: Gymnasial uddannelse på 3 år - adgangsgivende både til videregående uddannelse og maritim karriere HVORFOR: En uddannelse, der motiverer, modner og giver venner for livet  HVORDAN: Veksler mellem traditionelle gymnasiefag og praktisk undervisning i maritime emner HVOR: Svendborg og Marstal (Ærø) HVEM: Marstal Navigationsskole og Svendborg Søfartsskole i samarbejde med HF & VUC FYN


POLITIK

Folketingsvalg

Regeringsskifte kan give integrationspengene tilbage En ny regering efter valget kan føre til, at den integrationsydelse, som netop er fjernet med finanslov 2019, kan blive ført tilbage til efterskolerne Tekst: Ole Wisler og Torben Elsig-Pedersen torben@magasinhuset.dk

CHRISTIANSBORG

Oppositionspartierne er over en kam lodrette imod de besparelser, som regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti har foretaget på efterskolernes integrationstakst med finansloven for 2019. Det fremgår af en rundspørge til samtlige politiske partier, som magasinet Efterskolen har foretaget. Partierne i oppositionen åbner således for at genindføre tillægstaksten og dermed føre pengene tilbage til efterskolerne.

Socialdemokraternes politiske ordfører Nikolai Wammen siger således, at partiet ikke støtter fjernelsen af tilskuddet for indvandrerunge på efterskolerne. »Efterskolerne gavner integrationen i Danmark. Derfor giver det heller ikke mening at skære ned i tilskuddet,« siger han. Samme meldinger lyder fra radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet. Morten Østergaard fra Radikale Venstre siger således: »Efterskolerne er en kæmpe integrations-booster. Vi ønsker også, at flere mindreårige uledsagede flygtninge kommer på efterskole.«

De nuværende regeringspartier og støttepartiet Dansk Folkeparti står dog fortsat bag besparelsen. Venstres uddannelsesordfører Anni Matthiesen slår fast, at partiet ikke ønsker integrationstaksten tilbage, men åbner for en anden løsning efter et valg: »Der bør være en ligestilling uanset etnisk herkomst, så måske kan taksten i stedet indføres som en takst øremærket socialt svage unge,« siger hun.

Vi tror på integration, medborgerskab og fællesskab. Tillægstakten for integrationselever er en god investering! Uffe Elbæk, formand for Alternativet

Vi har brug for at flere tager en erhvervsuddannelse, og efterskolerne bør også bidrage til, at flere tager en erhvervsuddannelse. Søren Pape, formand for De Konservative 14

Efterskolen · 23. januar 2019

10. klasse skal fortsat være et bredt funderet dannelsesår. Erhvervsuddannelser er vigtige, men de skal ikke involvere 10. klasse. Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige


Efterskoler har en særlig mulighed for at styrke integrationen gennem relationer med jævnaldrende. KD vil genindføre tillægstaksten eller gennemføre tilsvarende tiltag … Stig Grenov, formand for Kristendemokraterne

Danmark har en unik tradition for højskoler, efterskoler og frie skoler, som vi i Venstre ønsker at værne omkring og fortsat understøtte. Anni Matthiessen og Bertel Harder, Venstre 10. klasse på en efterskole er et rigtig godt tilbud til de unge. Det skal vi bevare, uanset om man vil det ene eller det andet senere hen. Pernille Skipper, formand for Enhedslisten

Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver med Finansloven 2019 ligestillet med andre elever, og det synes jeg, er fair. Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance Det er uretfærdigt, at indvandrerbørn skal have tilskud til efterskoler samtidigt med, at nogle danskere ikke har råd til at sende deres børn på efterskole! Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

SF er imod at spare på uddannelse. Grønthøster og omprioriteringsbidrag skal væk – ingen nedskæringer på højskoler og efterskoler. Pia Olsen Dyhr, formand for Socialistisk Folkeparti

10. klasse på efterskole skal være for alle unge. Det har stor værdi for de unge at møde andre, som ikke ligner dem selv. Morten Østergaard, formand for Radikale Venstre

Det centrale er, at vi får gjort et efterskoleophold til en reel valgmulighed for flere børn. Der er ganske enkelt for mange børn i dag, som af økonomiske grunde ikke har den mulighed. Nicolai Wammen, politisk ordfører for Socialdemokraterne

Efterskolen · 23. januar 2019

15


Folketingsvalg

Rundspørge

Danske top-politikere:

Efterskolen skal være der – for alle unge Folketingsvalget 2019 er lige om hjørnet, og vi har spurgt de forskellige partier, hvad de mener om efterskoleformen, og hvad der skal ske med den i fremtiden Tekst: Ole Wisler, journalist ole@magasinhuset.dk

Vi nærmer os med raske skridt afslutningen på denne regeringsperiode, og inden vi ved af det, udskrives Folketingsvalget 2019. Det har været en valgperiode med ret så voldsomme kampe på den skolepolitiske arena. Og 10. klassen som udgør en meget stor elevandel på efterskolerne, har også været i spil til forandringer fra flere politiske fløje. Men hvad byder fremtiden med en

ny regering? Hvad vil partierne inde på Christiansborg give efterskolerne? Vi har samlet en række aktuelle efterskolespørgsmål og set på, hvordan de opstillede partier forholder sig til de problemstillinger, der kommer i spil efter et valg. På de følgende sider kan du læse, hvad de danske toppolitikerne ønsker skal forblive, forandres, nytænkes eller ’rulles tilbage’ i forhold til efterskolerne.

Se svarene på de følgende sider.

16

Efterskolen · 23. januar 2019


Foto David Kahr

Efterskolen · 23. januar 2019

17


Folketingsvalg

Rundspørge

Morten Østergaard Politisk leder for Radikale Venstre

Pernille Vermund Formand for Nye Borgerlige

Ser du også et fremtidigt Danmarkskort med plads til stærke, frie skoler i Danmark?

Afgjort! Tænk, at vi i Danmark understøtter, at man kan gå sammen om at skabe den skole, man drømmer om. Det skal vi værne om.

I Nye Borgerlige vil vi ligestille frie skoler med folkeskoler. Pengene skal følge barnet, og skolerne skal frit kunne lave den bedste skole. Tilliden til fagpersonerne skal tilbage.

Vil dit parti fjerne 2% omprioriteringsbidraget for de frie skoler?

Ja. Vi vil stoppe besparelserne på uddannelse, og har i vores eget finanslovforslag sat midler af til det.

Ja, for de skal ligestilles med folkeskolerne.

Hvordan forholder dit parti sig til 10 kl. på efterskole?

10. klasse på efterskole skal være for alle unge. Det har stor værdi for de unge at møde andre, som ikke ligner dem selv. Så bredden er vigtig.

10. klasse skal fortsat være et bredt funderet dannelsesår. Erhvervsuddannelser er vigtige, men de skal ikke involvere 10. klasse.

Vil I genindføre tillægstakten for integrationselever på efterskoler?

Ja. Efterskolerne er en kæmpe integrations-booster. Vi ønsker også, at flere mindreårige uledsagede flygtninge kommer på efterskole.

Nej. Integration er et personligt ansvar.

Flere unge mistrives. Og mange efterskoler skal i dag have ekstra hjælp fra psykologer og terapeuter for at kunne yde den rette hjælp. Hvad vil dit parti gøre for at give efterskolerne en hjælpende hånd med den udfordring?

Vi vil forbedre tilbuddene til unge med behov for hjælp, blandt andet ved at styrke kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivning.

Hvis man som barn og ung har psykiske udfordringer, og der ligger en lægefaglig vurdering, skal pengene til den øgede indsats følge barnet, uanset om barnet går i en grundskole eller på en efterskole

18

Efterskolen · 23. januar 2019


Uffe Elbæk Partileder for Alternativet

Kristian Thulesen Dahl Formand for Dansk Folkeparti

Absolut. Friskolerne er en vigtig institution i det danske samfund, som sammen med folkeskolerne giver borgerne mulighed for at vælge mellem en bred vifte af forskellige skoler, der alle bidrager til uddannelsen og dannelsen af vores børn og unge.

Vi er meget begejstrede for friskolerne. Især de Grundtvig-koldske friskoler. Nogle grupper har de senere år desværre misbrugt friskole-reglerne, undervist i jihad, og leveret ekstrem, islamisk indoktrinering. De skal ikke have offentlig støtte, ligesom de ikke skal finansieres fra udlandet.

Ja!

Dansk Folkeparti har for nylig sikret, at omprioriteringsbidraget på landets erhvervsskoler er blevet sløjfet. I forhold til de frie skoler har vi de seneste tre år hævet koblingsprocenten svarende til 350 millioner kr. mere end det, man fik tidligere.

Vi støtter op om at 10. klasse både kan tages som et ”almindeligt” skoleår eller som et år, der er mere målrettet erhvervsuddannelserne. Vi ser ingen grund til at afskære de unge fra at tage et dannelsesår, hvor de kan udvikle sig både personligt og fagligt.

Dansk Folkeparti er tilhænger af 10. klasse på efterskolerne. Vi mener, at et 10. klassesforløb på en efterskole kan være en rigtig god mulighed for mange unge, som er i tvivl om hvilket valg, de skal tage for fremtiden.

Ja. Fordi vi mener, at det er en god investering. Vi tror på integration, medborgerskab og fællesskab, og vi vil gerne give disse børn bedre mulighed for at knytte og dyrke gode sociale relationer, som er så afgørende for alle menneskers trivsel og velbefindende.

Nej tak! Det var Dansk Folkepartis fortjeneste, at tillægstaksten for integrationselever på efterskoler blev fjernet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne med regeringen. Vi mener grundlæggende, at det er uretfærdigt, at indvandrerbørn skal have tilskud til efterskoler samtidig med, at nogle danskere ikke har råd til at sende deres børn på efterskoler.

Færre børn og unge skal vokse op med ondt i livet! Vi foreslår også at gøre karakterer frivillige på grundskoleniveau, så eleverne ikke allerede fra 8. klasse skal til at tænke på at få høje karakterer. De skal i stedet drives af nysgerrighed og virkelyst. Det er ikke kun en indsats for efterskolerne. Børn og unge skal have adgang til gratis psykologhjælp.

Dansk Folkeparti har blandt andet sikret, at pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i alle 98 kommuner med tiden kan tilbyde gratis psykologbehandling for alle børn op til 18 år. Det er helt relevant, at man også på efterskolerne har de rette redskaber til at håndtere situationer med sårbare unge. •

Efterskolen · 23. januar 2019

19


Folketingsvalg

Rundspørge

Ander Samuelsen Partileder for Liberal Alliance

Pia Olsen Dyhr Formand for Socialistisk Folkeparti

Ser du også et fremtidigt Danmarkskort med plads til stærke, frie skoler i Danmark?

Ja, naturligvis. De frie skoler er fantastiske og sikrer familiernes frie valg. Det skal de også i fremtiden, men der er desværre partier i Folketinget, som ønsker det modsatte.

De frie skoler er vigtige som et pædagogisk alternativ og et tilbud om udvidet eller andet værdisæt – for eksempel Grundtvigianske skoler.

Vil dit parti fjerne 2% omprioriteringsbidraget for de frie skoler?

Vi mener det er sundt for alle institutioner i Danmark at prioritere og effektivisere. Det er nødvendigt for at sikre, at der er råd til alt det, vi også gerne vil.

Ja, SF er imod at spare på uddannelse. Grønthøster og omprioriteringsbidrag skal væk – ingen nedskæringer på højskoler og efterskoler.

Hvordan forholder dit parti sig til 10 kl. på efterskole?

Jeg synes, det er fint med en alsidighed i uddannelsessystemet, da det også giver meget frihed til den enkelte for at vælge det helt rigtige forløb.

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse og 10. klasse må – uden at gå på kompromis med dannelsesåret – også bidrage til den målsætning.

Vil I genindføre tillægstakten for integrationselever på efterskoler?

Nej, Liberal Alliance står fuldt ud bag aftalen om finansloven for 2019. Alle elever kan fortsat få efterskoletilskud. Unge med flygtninge- og indvandrerbaggrund bliver med FL19 ligestillet med andre elever, og det, synes jeg, er fair.

Ja. Unge flytter sig på efterskole fagligt, socialt og personligt og får en følelse af at være en del af fællesskabet – en stærk oplevelse.

Flere unge mistrives. Og mange efterskoler skal i dag have ekstra hjælp fra psykologer og terapeuter for at kunne yde den rette hjælp. Hvad vil dit parti gøre for at give efterskolerne en hjælpende hånd med den udfordring?

Problemet med unges mistrivsel er et samfundsproblem, og selvfølgelig spiller efterskolerne også i rolle i at få det løst. Derfor skal vi naturligvis sikre, at efterskolerne har de bedst mulige rammer til at løfte den opgave.

Et opgør med præstationskulturen med færre test, krav og bonusser for at komme hurtigt igennem systemet. Mere ro på for vores unge.

20

Efterskolen · 23. januar 2019


Stig Grenov Formand for Kristendemokraterne

Søren Pape Formand for De Konservative

KD vil styrke de frie skoler som et alternativ til den grundliggende Folkeskole. Det betyder at beregningsgrundlaget skal inkludere folkeskolens udgifter til nybyggeri og vedligehold. Det betyder, at De Frie Skoler skal have adgang til de samme udviklingstilbud som Folkeskolen.

Frie skoler giver os flere valgmuligheder og et langt mere rigt undervisnings- og uddannelseslandskab. Vi er opmærksomme på de frie skolers store bidrag til dansk skoleliv.

KD mener omprioriteringsbidraget er en unødig centralisering af midlerne. Det er skolerne og ikke Christiansborg, der skal bestemme, hvordan pengene benyttes bedt.

Vi har med resten af regeringen meldt ud, at vi ønsker at stoppe sparekrav på undervisning, uddannelse og kultur fra 2022. Derfra vil pengene blive ført tilbage til undervisning, uddannelse og kultur.

10. klasse skal fortsat være en mulighed for elever, der af mangfoldige grunde har behov for et ekstra skoleår. Folketinget skal undlade at bruge antallet af skoleår som sorteringsmekanisme. Der skal være tid til at blive menneske.

Efterskolerne spiller en særlig rolle for rigtig mange unge, og det er vigtigt, at efterskolerne også i fremtiden får mulighed for at give unge et anderledes skoleår væk hjemmefra. Det må være i efterskolernes ånd, at man beskæftiger sig med både det boglige, såvel som praksisfaglig dannelse og uddannelse.

Efterskoler – og højskoler – har en særlig mulighed for at styrke integrationen gennem relationer med jævnaldrende. KD vil genindføre tillægstaksten eller gennemføre tilsvarende tiltag.

Vi mener ikke, at det absolut skal være staten, der får indvandrer- og efterkommere på efterskole. Der er stadig midler, der sikrer, at efterskoler med mange elever fra lavindkomstgrupper får flere midler.

Kortsigtede tiltag kræver, at efterskolerne får øget adgang til de tilbud der forefindes i folkeskolen. Langsigtet handler det om at styrke familiernes mulighed for nærvær og omsorg og fremme muligheden for at være mere sammen med sine børn, når de er små.

Det er vigtigt, at man skelner mellem, om man oplever en periode med stress, fordi man er usikker på, hvad man skal, og hvor efterskolerne kan hjælpe, eller om man er så alvorligt ramt, at man har brug for mere professionel hjælp. Der skal være plads til begge dele. Vi har fokus på det. •

Efterskolen · 23. januar 2019

21


Folketingsvalg

Rundspørge

Nicolai Wammen Politisk ordfører for Socialdemokraterne

Pernille Skipper Politisk ordfører for Enhedslisten

Ser du også et fremtidigt Danmarkskort med plads til stærke, frie skoler i Danmark?

Folkeskolen er grundstammen, men friskolerne er et godt og vigtigt alternativ. Det gælder ikke mindst friskolerne på landet, som er vigtige for lokalsamfundene.

Folkeskolen er et stærkt fundament for vores fællesskab, men ikke en modsætning til de frie skoler. De bidrager til udvikling og nytænkning.

Vil dit parti fjerne 2% omprioriteringsbidraget for de frie skoler?

Vi vil fjerne omprioriteringsbidraget fra hele uddannelsesområdet. Det gælder derfor også for friskolerne, som nogle steder er den eneste skole i området.

Enhedslisten vil af med 2%-forringelserne på hele uddannelsesområdet, inklusiv på de frie skoler. Det rammer kvaliteten og elever med få ressourcer.

Hvordan forholder dit parti sig til 10 kl. på efterskole?

Det centrale er, at vi får gjort et efterskoleophold til en reel valgmulighed for flere børn. Der er ganske enkelt for mange børn i dag, som af økonomiske grunde ikke har den mulighed.

10. klasse på en efterskole er et rigtig godt tilbud til de unge. Det skal vi bevare, uanset om man vil det ene eller det andet senere hen.

Vil I genindføre tillægstakten for integrationselever på efterskoler?

Vi støtter ikke regeringens forslag om at fjerne tilskuddet for antallet af indvandrerunge på efterskolerne. Efterskolerne gavner integrationen i Danmark. Derfor giver det heller ikke mening at skære ned i tilskuddet.

Ja. Efterskolerne har løftet en vigtig integrationsopgave, og det er helt uhørt, at et flertal har besluttet at fjerne tillægstaksten.

Flere unge mistrives. Og mange efterskoler skal i dag have ekstra hjælp fra psykologer og terapeuter for at kunne yde den rette hjælp. Hvad vil dit parti gøre for at give efterskolerne en hjælpende hånd med den udfordring?

Vi vil fjerne omprioriteringsbidraget for hele uddannelsessektoren. Det gælder også for efterskolerne, som dermed vil få flere midler at løse udfordringer med elevernes trivsel.

Presset på de unge er for stort. Vi vil droppe karakterer i grundskolen, og samtidig give gratis psykologhjælp, når der opstår behov.

22

Efterskolen · 23. januar 2019


Anni Matthiessen og Bertel Harder Venstre

Danmark har en unik tradition for højskoler, efterskoler og frie skoler. Denne tradition trækker på værdier fra Grundtvig og Chresten Kold - værdier som vi i Venstre ønsker at værne omkring og fortsat understøtte.

Ja, fra 2022.

Der er nedsat en ekspertgruppe, som de næste måneder skal komme med anbefalinger omkring fremtidens 10. klasse. Vi afventer disse anbefalinger, inden der tages stilling.

Nej, ikke i den nuværende form. Der bør være en ligestilling uanset etnisk herkomst – men måske kan taksten i stedet indføres som en takst øremærket socialt svage unge.

Vi har blandt andet nedsat et ungepanel, som netop er kommet med 10 anbefalinger til Sundhedsministeren. Desuden har vi via Satspuljen afsat 995 mio. kroner til øget indsats mod mistrivsel hos børn og unge – og til at udbredelse af Headspace flere steder i landet. •

Efterskolen · 23. januar 2019

23


FUNKTIONELLE KVALITETER STÆRKE PRISER

Noter

til efterskolens elever og lærere

Elever søger bl.a. information på YouTube, når de vælger uddannelse. Foto fra Hou Maritime Efterskole.

YouTube formidler uddannelse YouTube har stigende indflydelse på unges valg af uddannelse. Således siger 55 % af efterskoleeleverne i en ny undersøgelse fra CompanYoung, at de ønsker lære om uddannelsesmuligheder på YouTube. Undersøgelsen omfatter 5.054 efterskoleelever i aldersgruppen fra 14-17 år. YouTube lægger sig her et stykke over andre sociale medier som Facebook (43 %), Instagram (26 %) og Snapchat (13 %). Blandt de elever benytter 86 % sig af YouTube. Heriblandt har 61 % af pigerne og 36 % af drengene anvendt YouTube aktivt til at søge efter efterskoler. YouTube er derfor – især for piger – et særdeles populært medie, når det gælder information om kommende uddannelse.

Flere unge til folkemøde

COOLDRY® KVALITET, ÅNDBAR OG SVEDTRANSPORTERENDE samlet sætpris ekskl. moms

399,-

Inkl. moms 498,75

Efterskoleforeningen vil i samarbejde med en række andre aktører sætte større fokus på ungdomspolitiske spørgsmål på årets Folkemøde på Bornholm. Derfor efterlyses flere efterskoler, som vil deltage sammen med deres elever i dagene 13.-16. juni. Der holdes informationsmøde 1. marts kl. 12-13.30 på Hotel Nyborg Strand, tilmelding og flere oplysninger til moh@efterskoleforeningen.dk Se mere på www.efterskoleforeningen.dk

Kontakt Image Kompagniet for nærmeste forhandler på info@imagekompagniet.dk eller tlf. 7585 8493


SYNG S P I S OG SNAK Højskolerne åbner dørene for alle. Kom til fællessang, fællesspisning og gode samtaler. 22. januar Grundtvigs Højskole 22. januar Gymnastikhøjskolen i Ollerup 24. januar Højskolen Skærgården 28. januar Ryslinge Højskole 29. januar Brandbjerg Højskole 7. februar Rødding Højskole 13. februar Nørgaards Højskole 13. februar Vrå Højskole 19. februar Børkop Højskole 25. februar Gymnastikhøjskolen i Ollerup 26. februar Den Rytmiske Højskole 26. februar Suhrs Højskole 28. februar Nordfyns Højskole

6. marts Rønde Højskole 28. marts Grundtvigs Højskole 2. april Den Rytmiske Højskole 23. april Brandbjerg Højskole 24. april Vrå Højskole 25. april Højskolen Skærgården 30. april Børkop Højskole 1. maj Nordfyns Højskole 9. maj Rødding Højskole 15. maj Nørgaards Højskole 22. maj Rønde Højskole 23. maj Højskolen Skærgården 5. juni Suhrs Højskole Se mere på www.hojskolesangbogen.dk

100 SAN

FR A

Eri

GE

LE SKO HØJ

SA

OG NG B

100 sange Klaverakkompagnement til 100 fællessange Cd‑boxsæt 250,- kan købes på webshop.hojskolerne.dk EN

ng llessa l, t til fæ Moesbø orring er nemen ov B mpag anas, Jesp asmus Sk o k k fm ra R Klave Stig Kau gaard og ter: der Pianis Dan Søn mer, k Som

SSS + 100 sange 172x227.indd 1

iTunes 129,App 149,Stream via din musiktjeneste* *søg på Højskolesangbogen som kunstnernavn.

10-01-2019 09:37:14

Efterskolen · 23. januar 2019

25


Løst og fast

Frikvarter

Kærestevold Efterskolerne fylder godt blandt de nominerede i en konkurrence om kærestevold udskrevet af Bryd Tavsheden. Fire af de i alt tolv nominerede bidrag kommer fra efterskoleelever. Elever fra Vesterdal er normineret for en film og tekst elever fra Flakkebjerg står for en sang og en novelle, mens elever fra Skals Efterskole er nomineret for et foto. De kreative bidrag kredser om temaet ”Skal – skal ikke”. Vinderen kåres i begyndelsen af februar.

Det sociale kan ikke overvurderes Når spilforskere og psykologer generelt kigger på, hvad der gør, at folk bruger meget tid på at spille, så er det sociale en af de helt store faktorer. »Mennesker har behov for at være sammen med andre mennesker og opleve en følelse af at høre til. Og det er altså det, folk siger, er deres primære årsag til at bruge meget tid på at spille computerspil, siger Rune Kristian Lundedal Nielsen til DR Viden. Og ifølge spilforskeren kan det sociale aspekt ikke overvurderes, når det kommer til, hvad der har gjort Fortnite så populært

De får for lidt Elever fra Skals Efterskole er nomineret for dette foto i konkurrencen om kærestevold.

26

Efterskolen · 23. januar 2019

Kun 10-26 pct. af pigerne og 17-39 pct. af drengene på 11-17 år lever op til anbefalingerne om en times fysisk aktivitet hver dag. Sammenlignet med 48 andre lande i Active Healthy Kids-netværket ligger Danmark i den tungere ende. Selv om danske børn og unge scorer højt på en række indikatorer som aktiv transport og foreningsdeltagelse, er Danmark internationalt set placeret i den tungere ende, når det handler om børn og unges daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd i form af skærmtid.


25 procent af lærerne overvejer at søge væk fra folkeskolen, på trods af at de holder så meget af den. Mange overvejer at søge fri- og privatskoler. Kilde: Undersøgelsen ”Når verdens bedste job bliver for hårdt”, Københavns Professionshøjskole. Bygger på svar fra 1.232 lærere.

Ungdommens egen ø Med indgangen til 2019 markeres også indgangen til året, hvor alle danske unge i alderen 15-25 år får deres egen ø. Det sker, når Ungdomsøen ud for København, åbner til september, på det til den tid ny-renoverede Middelgrundsfort. De sidste to år har tusindvis af danske unge bidraget med input til Ungdomsøens dogmer, metoder og aktiviteter. En netop offentliggjort del-evaluering viser, at de unge ønsker sig en ø, der giver dem et frirum, et sted, hvor de unge kan fungere i selvorganiserede fællesskaber, samtidig med, at de bliver inspireret af aktiviteter, de ikke kendte til, før de besøgte Ungdomsøen.

Indhold og aktiviteter på Ungdomsøen udvikles i med afsæt i foreningen SPEJDERNE i samarbejde med stærke unge-aktører som Roskilde Festival, Højskolerne, Dansk Ungdoms Fællesråd, de fem danske spejderkorps, Efterskolerne m.fl.

Mistrivsel fylder mere Antallet af samtaler på BørneTelefonen om psykisk mistrivsel er steget fra 5.305 samtaler i 2012 til 12.205 samtaler i 2017. »Samtalerne på BørneTelefonen om psykisk mistrivsel afspejler en bekymrende samfundsudvikling, nemlig at flere børn og unge har ondt i livet,« siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Rapporten viser samtidig, at problemer med psykisk mistrivsel opstår tidligt og fylder mere og mere gennem barndommen. Mens 16 pct. af samtalerne blandt de 6-9-årige handler om psykisk mistrivsel, er det omdrejningspunktet for 40 pct. af samtalerne med de unge på 18 år og derover.

Læreruddannelsen er en af de vigtigste, vi har, for her uddanner vi dem, der skal fylde vores børn med viden, mod og nysgerrighed. Tommy Ahlers (V), uddannelses- og forskningsminister til Altinget

Foto: Per Gudmann

Mobilfri skoletid gavner relationerne En ny undersøgelse fra DPU, Aarhus Universitet, af danske skolers mobilregler viser, at selvom de fleste skoler indfører reglerne for at mindske forstyrrelser i timerne, så er den største gevinst i form af et socialt samvær for eleverne. Undersøgelsen ’Skærm – skærm ikke’ anbefaler, at skolerne ikke kun fokuserer på forstyrrelserne, men også på at lære børnene gode digitale vaner. »Skoler laver regler for at få ro i timerne, men den store vinder er børnenes sociale samvær,« siger Andreas Lieberoth og fortsætter:

»Skærmrestriktive regler er ganske vist effektive til at mindske forstyrrelser i timerne, men de giver også en mærkbar, social gevinst på mange skoler. Det er dog ligegyldigt, om telefonerne er låst inde, eller om eleverne kan få fat i dem ind imellem. Det vigtigste for gode resultater er, at dagen har skærmfrie perioder.« Over 80 % af skolerne i Danmark har i dag enten formelle mobilpolitikker, fastsat af ledelsen, eller fælles mobilregler og principper eller er ved at udarbejde dem. Efterskolen · 23. januar 2019

27


Teknologi

Dannelse

”For os er digital dannelse en samtale” De Digitale Ambassadører er unge, der underviser andre unge med materiale baseret på forskning. Gennem 3,5 times workshop med aktiviteter, øvelser og samtale forsøger ambassadørerne at give de unge bevidsthed om teknologiernes påvirkning – for at gøre dem myndige i deres egne, digitale liv

”Hvem ved mest om Facebook, Snapchat og internettet? Er det jeres lærere eller er det jer selv? Rejs dig op nu, hvis du mener, det er dig selv!” Alle elever i klassen rejser sig op. De Digitale Ambassadører er i gang med at gennemføre en række klassebesøg på efterskoler i hele landet, og turen har nu taget dem til Eriksminde Efterskole. Her til eftermiddag underviser 21-årige Ida Højrup Petersen og hendes 20-årige ambassadørkollega hver sin 10. klasse, og i morgen skal resten af skolens elever gennem samme program. Ida og resten af de Digitale Ambassadører kalder sig for ’ekspert-moderatorer’. De er selv unge og eksperter i den digitale verden, klædt på af forskere og undervisningsfagfolk fra projektet Digital (Ud)dannelse på Københavns Universitet. Men de oplever også eleverne som eksperter på deres egne, digitale liv: »Alle elever, vi møder, har selv en enorm viden om den digitale verden. Derfor går vi ind i klasseværelset med

28

Efterskolen · 23. januar 2019

ønsket om altid at lære noget af dem. Det er dem, der kender til de rigtige problemer, dem, der mærker de etiske udfordringer tættest på. For os er digital dannelse en samtale.« Eleverne skal forstå mekanismerne i den digitale verden I løbet af eftermiddagen arbejder eleverne med algoritmer, digitale data-fodspor, opmærksomhedsøkonomi, Offensimentum og Umbrella-sagen, hvor 1.004 unge blev sigtet for besiddelse og distribution af børneporno. Ida fortæller, at det vigtigste, eleverne skal tage med fra workshoppen, er viden om de mekanismer, teknologiske som menneskelige, der ligger bag tidens store sager om unges digitale adfærd, og som kan være med til at forklare den online-adfærd vi har, som vi ikke engang selv bryder os om: »Vi vil gøre eleverne digitalt bevidste, og det gør vi bedst ved at forklare og undersøge den digitale verdens bagved-

liggende mekanismer. Eksempelvis er der kamp om din opmærksomhed, fordi forretningsmodellen er bygget på annonceindtjening, der maksimeres ved bedst muligt at fange og fastholde din opmærksomhed. Så hvis du som ung har svært ved at kontrollere dit eget forbrug, så er det ikke tilfældigt. Vi bruger mange aktuelle eksempler og dykker ned i elevernes etiske udfordringer, men vores hovedsigte er at klæde eleverne på til at kunne gennemskue den digitale verden og forhåbentligt gøre det muligt for dem at agere anderledes, hvis de oplever billeddeling uden samtykke eller er trætte af, at Facebook sluger deres tid.« Vanedannende Snapstreaks Tilbage på Eriksminde Efterskole bruger de Digitale Ambassadører og eleverne meget energi på et af de bedste eksempler på den vanedannende teknologi, der får unge til at bruge telefonen mere, end de måske egentlig vil: Snapstreaks på Snapchat.


Eleverne på Eriksminde Efterskole har haft besøg af de digitale ambassadører. På billedet fremgår fra venstre: Kathrine Yde Knudsen, Alma Quist Yde, Ida Højrup Petersen, Emma Reumert Holberg Wied (også ambassadør) og Lynge Korsgaard.

Vi må jo bare erkende, at også vores elever kan komme til at distribuere børneporno. Og derfor er det vigtigt, at vi tager opgaven på os. Lynge Korsgaard, forstander

Efterskolen · 23. januar 2019

29


Teknologi

Dannelse

Da jeg først hørte, at vi skulle have noget om digital dannelse, var jeg sådan ’åh nej, ikke igen’. Katrine Yde Knudsen, 16 år

Snapchat er et af de mest populære og benyttede sociale medier blandt unge i Danmark. I 2014 introducerede de snapstreaks, der med forskellige emojis belønner, hvor mange dage i træk to mennesker har kommunikeret med hinanden. En snapstreak kræver, at begge parter hver dag sender en eller flere snapchat-beskeder til den anden. Men hvad hvis de forskellige streaks vokser sig så vigtige, at man ikke vil miste dem? Hvad gør man så, hvis man skal på wifi-fri ferie? »Jeg holder en venindes streaks lige nu, fordi hun er ude at rejse. Det er helt normalt,« siger Alma Quist Yde i klasseværelset. Hun er 15 år gammel og fra Aarhus. Hun fortsætter: »Jeg har streaks med mere end 80, og en af dem har været i gang i snart to år. Jeg står op, børster tænder, sender streaks. Det er en del af min rutine at sende hver morgen og hver aften.« Løsningen er ung-til-ung Lynge Korsgaard har været lærer på Eriksminde Efterskole siden 2010, og trådte i juli 2018 til som forstander: »Hvis jeg taler om Snapstreaks, kigger eleverne på mig som om jeg er dum. Som lærere står vi ved en stor generationskløft, så ung-til-ung-undervisning er enormt vigtigt. Ambassadørerne kan tale det digitale sprog, som en lærer ikke kan. Den undervisning, de kommer med, er vildt vigtig, og der er stort behov for det. For i sager om grov mobning og deling af nøgenbilleder må vi må jo bare

30

Efterskolen · 23. januar 2019

erkende, at også vores elever kan komme til at distribuere børneporno. Og derfor er det vigtigt, at vi tager opgaven på os,« siger Lynge Korsgaard. Elever om digital dannelse: ”Åh nej, ikke igen” Efter workshoppen med de Digitale Ambassadører er Alma og klassekammerat Katrine Yde Knudsen, 16 år gammel og fra Rønde, enige om at have opnået større bevidsthed om deres onlineadfærd. Katrine var før besøget ikke begejstret: »Da jeg først hørte, at vi skulle have noget om digital dannelse var jeg sådan ’åh nej, ikke igen’. Jeg tror ofte ikke selv, at lærerne helt forstår, hvad der sker, og det er jo også komplekst. Selv for os unge kan det være svært at følge med. Derfor er det bare så vigtigt, at ambassadøren selv er ung, og at materialet er målrettet mod os. Jeg lærte enormt meget og synes, det var vildt fedt. Ambassadøren kunne svare på alle de spørgsmål, jeg havde, og jeg har aldrig før oplevet at nogle gjorde mig klogere på Snapstreaks.« Alma nikker og tilføjer: »Ambassadøren lavede et rum, hvor vi kunne tale om den digitale verden og lære nyt uden at blive dømt som dumme eller forkerte. Den måde at tale om det på, det er løsningen på de digitale problemer, tror jeg. Jeg er blevet bevidst om, at jeg måske burde have sagt fra overfor nogle venner, der delte nøgenbilleder, og det ville jeg ikke have tænkt før De Digitale Ambassadører besøgte os i dag.« •

DE DIGITALE AMBASSADØRER Et korps af engagerede unge eksperter, klædt på af forskere og undervisningsfagfolk Skal i efteråret 2019 besøge 100 klasser på bl.a. efterskoler. Kontakt jeppe@hum.ku.dk hvis din efterskole er interesseret i en workshop – senest 1. marts 2019. De Digitale Ambassadører er en del af projekt Digital (Ud)dannelse, der med støtte fra Trygfonden og Carlsbergsfondet forsøger at kvalificere indsatsen for at få digital dannelse på dagsordenen hos unge i Danmark. Indsatsen indeholder et forskningsbaseret undervisningsmateriale, et interaktivt spil, en forældreinddragelsesindsats – og så de Digitale Ambassadører. De Digitale Ambassadører er fuldt finansieret af Trygfonden og derfor er besøget omkostningsfrit for den besøgte efterskole. Bag materialet står bl.a. Camilla Mehlsen og professor Vincent F. Hendricks, og bag de Digitale Ambassadører står højskolelærer Mikkel Vinther. Læs mere på www.digitaluddannelse.ku.dk/


The School Times Giv dine elever up-to-date engelsk undervisningsmateriale hver måned på

The School Times undervisningsportal Siden 1994 er The School Times udgivet 9 gange årligt. Tidsskriftet kan enten printes fra PDF-filer i A4 format eller læses online fra PC, iPad eller mobile enheder. Artiklerne i The School Times er rettet mod elever fra 7-8 klasse og opefter. Et årsabonnement, som dækker én skole, koster kun

Dkr 659,- (ekskl. moms)

Abonnementet løber fra jan-dec og inkluderer: 

Teacher og Student login til undervisningsportalen Artikler online som audiotekster i MP3 format Opgaver, øvelser, ordforklaringer og ‘Worksheets’ Adgang til School Times Archive, numre & audiotekster udgivet siden 2004 Aktuelle og kommende emner:

‘Greta Thunberg: protesting Climate Change’; ‘Sexism in Sport’; ‘The Queen’s Speech’; ‘UK Brexit Chaos’; ‘Women’s World Cup 2019’; ‘Vegan English?’; ‘Australian Open Tennis’ Derudover film news, environment, music news, sport, og mange andre emner

Ud over audio tekster, følger der ‘Worksheets’ og samtlige artikler inkluderer ‘normalsidetal’, opgaver, puzzles, engelsk til engelsk ordforklaringer

For at bestille online, hente mere information, eller finde prøveartikler & audio, besøg The School Times webside på:

schooltimes.com The School Times, Vilhelmsro 102, 3480 Fredensborg  +45 49133394  email: st@schooltimes.com facebook.com/schooltimesonline


SANG

Inspiration

Højskolesangbogen som efterskolesangbog Ny publikation på vej til efterskolerne måske har vi brug for din inspiration Af M ette Sanggaard Schultz, forstander på Ollerup Efterskole og medlem af Højskolesangbogsudvalget

Højskolesangbogen er Danmarks mest solgte sangbog. Den er solgt i mere end 2.700.000 eksemplarer gennem sit mere end 100 år gamle liv, og bogen er at finde i private hjem, forsamlingshuse, meninghedshuse, højskoler, skoler – ja, mere eller mindre overalt i Danmark. Der er altså ingen sangbog, der er større sandsynlighed for at møde også efter efterskoleopholdet. Højskolesangbogen har – hurtigere eller langsommere – vundet adskillige unges hjerter og er blevet til en væsentlig bog for dem. En vedkommende bog, som de i løbet af efterskoleopholdet er vokset ind i. En bog, der blev deres og som har fulgt dem i deres videre liv. En bog, som har givet dem adgang til et fællesskab med i tusindvis af andre mennesker i alle aldre. En bog, der rækker fra efterskolen og videre ud i livet. Men, indrømmet: I den lavpraktiske hverdag kan det være svært at få et efterskolehold med mange unge uden sangkultur til at synge med begejstring. Og det kan være en ekstra udfordring, hvis det oven i købet skal være fra Højskolesangbogen, der kan se en anelse kedelig ud i al dens

32

Efterskolen · 23. januar 2019

mørkeblå og billedløse fremtoning. Det kræver noget af dem, der skal føre an. Hver dag er der dog mange erfarne efterskolemennesker, der lykkes med det! Fifs til efterskolerne Vi har derfor - i et lille underudvalg til højskolesangbogsudvalget - sat os for at suge de bedste råd og erfaringer ud af disse erfarne mennesker - og formidle det i en publikation. Der bliver tale om en praktisk håndsrækning med konkrete, didaktiske anvisninger og finurlige fifs til formidling af et udvalg af Højskolesangbogens sange - direkte målrettet brugen i efterskolehverdagen. Vær med i udviklingen Udviklingen af materialet kommer til at foregå i kreativ samskabelse på et seminar d. 25. marts på Brogården Kursuscenter, hvor vi håber at kunne samle omkring 30 generøse bidragydere og ambassadører for brugen af Højskolesangbogen i efterskoleregi. Det er en kvalifikation for at kunne deltage, at man har flere års erfaring med formidling af fællessang og Højskolesangbogen i efterskolen - og også gerne

erfaring med akkompagnement. Skriv et par ord om dig selv og dine erfaringer til Rasmus Skov Borring på rsb@ffd.dk, hvis du er interesseret i en invitation til seminaret. Vi satser på, at efterskolelandskabet kan modtage den færdige publikation i forbindelse med det nye skoleår. Redaktionsgruppen består af Rasmus Skov Borring, projektleder i FFD Anne Odgård Eyermann, kirkemusiker og medlem af Højskolesanbogsudvalget Mette Sanggaard Schultz, forstander på Ollerup Efterskole og medlem af Højskolesangbogsudvalget •


Højskolesangbogen har – hurtigere eller langsommere – vundet adskillige unges hjerter og er blevet til en væsentlig bog for dem.

Efterskolen · 23. januar 2019

33


Kalender

Kurser

Temadag: Sæt pris på forældrene - men pas på arbejdsmiljøet Kom til arbejdsmiljø-temadag og hør foredrag med psykolog Rikke Yde Tordrup, forfatter til bogen ”Markante forældre”. Foredraget fokuserer på, hvordan skolen kan optimere samarbejdet med de engagerede forældre. Tid: 4. marts kl. 10:00- 15:00 Sted: Hornstrup Kursuscenter, Vejle Arrangør: Skoleforeningerne og FSL Tilmeldingsfrist: 1. februar, 2019

Arbejdsmiljøuddannelse den obligatoriske

PD De frie skoler i en global verden lærerens interkulturelle kompetencer Bliv opgraderet på alle fronter i forhold til skolens internationale dimension og lærernes arbejde med at skabe rum for elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer Tid: 23. oktober - 30. oktober Arrangør: Den frie Lærerskole og UC-Lillebælt Tilmeldingsfrist: 20. maj, 2019

Studietur til Sydkorea

Nye arbejdsmiljørepræsentanter og de ledere, der er udpeget til arbejdsmiljøorganisationen, skal på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. Skoleforeningerne og Frie Skolers Lærerforening udbyder sammen særligt tilrettelagte kurser for de frie skoler. Tid: 12. marts - 14. marts Sted: Aalborg Arrangør: Efterskoleforeningen, FSL m.fl.

Studieturen giver deltagerne en forståelse for sydkoreanske skoletraditioner samt den meget store interesse for danske skoler, som sydkoreanerne har vist de senere år Tid: 11. september - 15. januar Sted: Sydkorea Arrangør: Efterskoleforeningen Tilmeldingsfrist: 20. juni, 2019

Friluftskonference for friluftslærere

De såkaldt udfordrende og udfordrede unge - hvordan håndterer vi dem?

I dette døgn får undervisere i friluftsliv/ adventure inspiration og ny viden til undervisning og aktiviteter. Temaerne i workshopperne vil være sikkerhed i friluftsliv, friluftsdidaktik og teamtankegang, overnatning og turplanlægning samt vild mad. Tid: 6. maj kl. 12:00 - 7. maj 12:00 Sted: Brejning Efterskole Arrangør: Efterskoleforeningen Tilmeldingsfrist: 29. april, 2019

34

Efterskolen · 23. januar 2019

Dette kursus handler om unge, som er de såkaldte udfordrende og udfordrede elever som ikke kun har faglige problemer, men også de unge som er udfordret på det personlige plan og i deres følelsesmæssige og sociale relationer til kammerater og voksne. Kurset består af 2 gange internat den 28. - 30. oktober og den 2. - 4.. december 2019 samt opsamlingsdag den 16. marts 2020. Tid: 28. oktober - 30. oktober Sted: Brogaarden, Strib Arrangør: Efterskoleforeningen Tilmeldingsfrist: 15. september, 2019

Hands on international cooperation Kvalificer skolens internationale fokus, rejserne samt den internationale dimension i undervisningen. Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa. Tid: 12. november - 15. november Sted: Riga, Letland Arrangør: Efterskoleforeningen Tilmeldingsfrist: 1. september, 2019

Kursus for nye lærere i efterskolen Kurset vil sætte fokus på nogle af de mange oplevelser, opgaver, frustrationer og overraskelser, man som efterskolelærer møder i sin hverdag. Du får sammen med de andre kursister mulighed for at fordybe dig i din egen og de andres hverdag, de formelle rammebetingelser som efterskolelærere har i dag og de værdier, som efterskolen arbejder ud fra. Programmet er under udarbejdelse, men sæt allerede nu et kryds i kalenderen. Tid: 25. november kl. 12:00 - 26. november 12:00 Sted: Brogaarden, Strib Arrangør: Efterskoleforeningen

Se alle kurser på www.efterskoleforeningen.dk


Foto: Peter Klode

Afskedsreception for Troels Borring

Vores afholdte og respekterede formand Troels Borring stopper i forbindelse med årsmødet 2019. Troels har siddet i bestyrelsen siden 2004 og har været formand siden 2007. Han har ydet en enestående indsats for at styrke foreningens sammenhængskraft og for at få sat efterskolen på den politiske dagsorden. Vi vil gerne give Troels’ utallige samarbejdsrelationer gennem tiden mulighed for at sige farvel. Derfor inviterer Efterskoleforeningen til reception fredag den 1. marts 2019 kl. 11.00 – 13.00 på Nyborg Strand Efterskoleforeningen beder om tilmelding til receptionen til Britt Dürr på bd@efterskoleforeningen.dk senest onsdag den 20. februar 2019. Hvis man ønsker ordet for at overbringe en hilsen til Troels, bedes dette noteret i mailen.


Annoncer

Kvie Sø Efterskole søger forstander/forstanderpar Vi søger en forstander/forstanderpar, som sammen med os, vil være med til at stå i spidsen for opstarten af Kvie Sø Efterskole - en efterskole for udviklingshæmmede

Dygtig og engageret lærer/musiklærer søges til 10. klasse

Kvie Sø Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læ-Dygtig og engageret lærer/musiklærer søges til Vi tilbyder ringsforudsætninger, herunder Downs syndrom, autisme, erhvervet • Gode faciliteter, engagerede kolleger og høj faglighed musikefterskole, 10. klasse hjerneskade, udviklingshæmning og andre læringsvanskeligheder. • Dygtige og motiverede elever, der brænder for musik Kvie Sø Efterskole ønsker at unge med særlige læringsforudsætVi tilbyder • Spændende undervisningsprojekter henover året ninger får mulighed for at opdage eget potentiale og talent, samt Gode faciliteter, engagerede kolleger og høj faglighed Ansøgningsfrist: Mandag 18. februar 2019 kl. 12.00 • Stor indflydelse undervisningen og åbenhed for dine idéer Dygtige og motiverede elever, der brænder forpå musik Ansættelsessamtaler: I uge 10 i tidsrummet 13.00-17.00 udvikle deres voksne identitet. Spændende undervisningsprojekter henover året Tiltrædelse: 1. august 2019 Kort sagt et fantastisk ophold på efterskole for de unge mennesker. Stor indflydelse på undervisningen og åbenhed for dine Henvendelse til: Efterskoleleder Claus Frovin idéer mobil (+45) 21643716 eller clf@sejergaardens.dk Du kan undervise i flere eller alle følgende fag: Kvie Sø Efterskole ligger i naturskønne omgivelser ved Ansager • Prøvefag: Dansk, tysk Du kan undervise i flere eller alle følgende fag: Din ansøgning sendes elektronisk til mellem Grindsted og Varde. Prøvefag: Dansk, tysk ansoegning@sejergaardsskolen.dk . Skriv ’Lærer til • Musikfag: Sammenspil, linjefag, guitarundervisning Kvie Sø Efterskole forventes at starte op i august 2019. MålsætninMusikfag: Sammenspil, linjefag, guitarundervisning efterskolen’ i emnefeltet. Div. valgfag (noget du brænder for) gen er at begynde med 50 elever i skoleåret 2019/2020, som i løbet • Div. valgfag (noget du brænder for) af de følgende skoleår øges til 84 elever. Udover de almindelige skolefag, kontaktlærerfunktion, teammøder, lejrture m.m vil du være involveret i forskellige projekter Kvie Sø Efterskole har en nærværende og engageret bestyrelse. og Udover de almindelige skolefag, kontaktlærerfunktion, teamfagdage henover året, ligesom stillingen også indeholder vagter og weekendarbejde.

Dygtig og engageret lærer/musiklærer søges til musikefterskole, 10. klasse

møder, lejrture m.m vil du være involveret i forskellige projekPersonprofil Det er en fordel, hvis du Kan varetage andre (fx engelsk)henover på sigt terprøvefag og fagdage året, ligesom stillingen også indeholder Som vores forstander er det vigtigt: Har kreative interesser og kompetencer – fx teater, dans, design, medie, friluftsliv eller lignende – vagter og weekendarbejde. • At du har et menneskesyn der naturligt rummer vores målgruppe som du har lyst til at byde ind med både i undervisningen og elevernes fritid Har erfaring med innovation, entreprenørskab og projektledelse og lyst til at udvikle elevernes kompetencer deri og som en naturlig ting ser deres evner og potentialer. Vi forventer, at du Det er en fordel, hvis du •ViAt du kan udvikle skolen i et gensidigt tillidsfuldt samarbejde Har tilbyder en læreruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer • Kanhverdag varetage andre prøvefag (fx engelsk) sigt herunder med skolens medarbejdere, bestyrelse og forældre med udgangs-Vil indgå i efterskolens på lige fod18. med februar de øvrige ansatte. indebærer skiftendepå arbejdstider, Gode faciliteter, engagerede kolleger og høj faglighed Ansøgningsfrist: Mandag 2019Detkl. 12.00 aften- og nattevagter samt weekendarbejde henover året punkt i skolens værdigrundlag. Dygtige og motiverede elever, der brænder for musik • Har kreative interesser kompetencer – fxen teater, dans, Ansættelsessamtaler: uge i tidsrummet 13.00-17.00 Har en positiv tilgang til eleverne, er Ii stand til10 at møde demog i øjenhøjde og har lyst til at gøre forskel en høj faglig standard, godemedie, samarbejdsevner og stort engagement •Spændende At du er i stand til at udstikke en klar retning og klare undervisningsprojekter henover året mål. Har design, eller lignende – du har lyst til at byde Tiltrædelse: 1. august 2019friluftsliv •Stor At du besidder pædagogiske, økonomiske administrative indflydelse på undervisningen ogog åbenhed for dine komHenvendelse Efterskoleleder Claus Frovin Ansættelsen er som udgangspunkt på fuldtid og sker i henhold til den gældende overenskomst og organisationsaftale mellem indtil:med både i undervisningen og elevernes fritid Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. petencer idéeri forhold til ledelse af en fri skole. mobil (+45) 21643716 eller clf@sejergaardens.dk • Har erfaring med innovation, entreprenørskab og projektle11 lærere og plads til 72 elever på 10. klassetrin. Skolen blev oprettet i 1992 og har • At du kan arbejde målrettet, visionært og analytisk i forhold tilSejergaardens Musikefterskole delseharog lyst til at udvikle elevernes kompetencer deri gennem årene udviklet sig til at være en anerkendt musikefterskole. Skolen ligger centralt i Tølløse 3 min. fra togstationen. Duatkan undervise iog flere eller alle følgende fag:og fagligt i et dynavidereudvikle præge skolen pædagogisk Din ansøgning sendes elektronisk til Læs mere om efterskolen på www.facebook.com/musikefterskole eller www.sejergaardens.dk Prøvefag: Dansk, tysk misk og trygt læringsmiljø. ansoegning@sejergaardsskolen.dk . Skriv ’Lærer til Vi forventer, at du Musikfag: Sammenspil, linjefag, guitarundervisning efterskolen’ i emnefeltet. • Har en læreruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer Uddannelses- og erfaringsprofil Div. valgfag (noget du brænder for) Vi ser gerne, du kan svare ja til flere af følgende udsagn: • Vil indgå i efterskolens hverdag på lige fod med de øvrige • Du har baggrund i og erfaring med efterskoleverdenen. ansatte. Det indebærer skiftende arbejdstider, herunder • Du har erfaring/kendskab med skolens målgruppe. nattevagter weekendarbejde Udover de almindelige skolefag, kontaktlærerfunktion, teammøder, lejrture m.maftenvil duog være involveret samt i forskellige projekter henover året • Du har relevant ledelsesmæssig erfaring. • Har en positiv tilgang til eleverne, er i stand til at møde dem og fagdage henover året, ligesom stillingen også indeholder vagter og weekendarbejde. • Du har kvalifikationer/kendskab indenfor pædagogik, økonomi i øjenhøjde og har lyst til at gøre en forskel og kommunikation. • Har en høj faglig standard, gode samarbejdsevner og stort Det er en fordel, hvis du engagement Kan varetage andre prøvefag (fx engelsk) på sigt Vi tilbyder interesser ogprimus kompetencer – fxsætte teater, design, medie, friluftsliv eller lignende – •Har En unik kreative mulighed for at være motor og dit dans, personlisompå duKvie har lyst til at byde ind med både i undervisningen og elevernes fritid ge præg Sø Efterskole. Ansættelsen er som udgangspunkt på fuldtid og sker i henhold med entreprenørskab og projektledelse og lyst til til den at udvikle elevernes kompetencer •Har En unik erfaring mulighed forinnovation, at være primus motor i ansættelse og gældende overenskomst og deri organisationsaftale mellem opbygning af et velfungerende medarbejderteam med de rigtige Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Vikompetencer forventer, attil duopgaverne. Sejergaardens Musikefterskole har 11 lærere og plads til 72 en læreruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer •Har En moderniseret, fuld indrettet efterskole i naturskønne omgivelelever på 10. klassetrin. Skolen blev oprettet i 1992 og har Vil efterskolens hverdag på lige fod med de øvrige ansatte. Det indebærer skiftende arbejdstider, ser medindgå store iudviklingsmuligheder. gennem årene udviklet sig til atherunder være en anerkendt musikefteraften- og nattevagter samt weekendarbejde henover året • Tjenestebolig ses som målsætning for forstanderen. skole. Skolen ligger centralt i Tølløse 3 min. fra togstationen. Har en positiv tilgang til eleverne, er i stand til at møde dem i øjenhøjde og har lyst til at gøre en forskel Om ansættelsen Har en høj faglig standard, gode samarbejdsevner og stort engagement Ansøgningsfrist d. 1. februar kl. 12.00. Ansøgningsfrist: Mandag 18. februar 2019 kl. 12.00 Ansøgningen mærkes ”forstanderstilling” og sendes på mail til Ansættelsessamtaler: I uge 10 i tidsrummet Ansættelsen er som udgangspunkt på fuldtid og sker i henhold til den gældende overenskomst og organisationsaftale mellem 13.00-17.00 bogholder@kviesoefterskole.dk. Tiltrædelse: 1. august 2019 Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem FinansministeHenvendelse til: Efterskoleleder Claus Frovin riet og LC. mobil Skolen (+45) 2164 3716 eller clf@sejergaardens.dk Sejergaardens Musikefterskole har 11 lærere og plads til 72 elever på 10. klassetrin. blev oprettet i 1992 og har Supplerende beskrivelse af Kvie Efterskole og forstanderstillingennem årene udviklet sig til at Sø være en anerkendt musikefterskole. Skolen ligger centralt i Tølløse 3 min. fra togstationen. Din ansøgning sendes elektronisk til gen: www.kviesoefterskole.dk/forstander. Ønskes yderligere oplysning eller uformel fremvisning ansoegning@sejergaardsskolen.dk . Læs mere om efterskolen på www.facebook.com/musikefterskole eller www.sejergaardens.dk af Kvie Sø Efterskole, sker henvendelse til Peter Fog, Skriv ’Lærer til efterskolen’ i emnefeltet. formand for bestyrelsen, på tlf. 2061 8355.

www.facebook.com/musikefterskole // www.sejergaardens.dk

36

Efterskolen · 23. januar 2019


Bordings Friskole i København søger ny viceskoleleder Vi søger en viceskoleleder, der holder af friskolelivet, vil indgå i skolens daglige ledelse og medvirke i skolens liv og dagligdag. Stillingen Bestyrelsen på Bordings Friskole har det overordnede ansvar for driften af skolen. I hverdagen er det pædagogiske og administrative ansvar delegeret til skolelederen og vicelederen. Vi søger en viceskoleleder, der vil indgå i dette samarbejde med skoleleder og bestyrelse. • • • • • • • •

Du vil være med til at skabe trygge rammer i skolens hverdag Du er fortrolig med friskoletraditionen og brænder for dens videre udvikling Du har flair for og erfaring med skemalægning og administration Du har erfaring med pædagogisk ledelse og ideer til skolens didaktiske udvikling Du har sans for dialog og en anerkendende tilgang til børn, forældre og medarbejdere Du er rummelig over for forskellighed og lægger vægt på fællesskab Du vil indgå i morgensang, kulturtime og skolens øvrige traditioner Du vil stå inde for skolens værdier og formidle det Grundtvig-koldske skolesyn både indadtil og udadtil

For en nærmere opgavebeskrivelse se vores hjemmeside under ”Skolesamfund” – ”ledige stillinger” Bordings Friskole er en velfungerende og forældredrevet friskole midt i København. Med ca. 410 elever, fordelt på to spor fra 0.-9. kl., 21 elever i hver klasse og med afgangsprøve efter 9. klasse. Med 34 lærere, 12 øvrige medarbejdere og en forældrekreds, der vil et engageret samarbejde. Skolens grundlag er de tanker, som Grundtvig og Kold indførte i dansk skoleliv. Vi lægger vægt på, at børn, forældre og lærere mødes i et forpligtende fællesskab om undervisning, klasse og skole. Vi har mod på at være både en almen børneskole og en moderne holdningsskole. Vi vil en skole for livet – hvor vi stimulerer børns lyst til at opleve, lære og udvikle sig som hele mennesker; med fornuft, fantasi, faglig viden, følelse og mod på livet; med rum til forskellighed, sans for fællesskabets nødvendighed og med ansvar for hinanden som kommende medborgere. Vi har stærke traditioner for fortælling, morgensang og at mødes i samtale. Vi er en skole med mange måder at lære på og med plads til forskellighed. Skolen har en sund økonomi og holder til i et stort skolehus fra 1894 på indre Østerbro. Vi er langt med den stadige vedligeholdelse og modernisering af de fysiske rammer for undervisningen og det daglige samvær mellem børn og voksne. Til skolen hører en fritidsordning for elever i 0.-3. kl., et resursecenter, som yder støttende indsats til elever med særlige behov, en Kulturforening med frivillig musikundervisning og billedskole efter skoletid og Friskolegården på Stevns, som giver alle klasser mulighed for en årlig lejrskole og familietur. Vi har et skolehus med aktiviteter fra morgen til aften. For yderligere om skolen, dens formål, historie og virke se www.bordings.dk Stillingen tiltrædes 1. august 2019. Yderligere oplysning hos skoleleder Torsten Bo Kristensen (tb@bordings.dk/ 35 38 69 08) eller bestyrelsesformand Dea Nyrop (deanyrop@gmail.com / 40 55 10 55) hvor evt. besøg på skolen også kan aftales. Ansøgning senest 18. februar 2019 kl 12. Send til ansogning@bordings.dk Alle ansøgninger behandles med diskretion. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Stillingen aflønnes i intervallet kr. 424.086 - 492.137.


Annoncer

E R U T E I D U T S ropa u E f a e t s e m t e - til d

 Busrejse T/R  3 overnatninger

inkl. morgenmad  Fri bus til udflugter under opholdet Budapest Berlin

(4 dage / 3 nætter)

nnonce tilAnnonce januar-nr.: Annoncetil tiljanuar-nr.: januar-nr.:

Prag

1.675,1.445,1.595,-

Forespørg også på Barcelona, Amsterdam, Krakow og mange andre spændende storbyer.

de frie de frie skolers skolers advokat advokat ® ®

s.s.12 12

er, js e ir k s , e js e r y b Stor g in d il u b m a e t & action

Ring og hør nærmere på tlf: 7587 2344 eller på e-mail: mm@jellingrejser.dk

185 frie 185 skoler 185 frie frie ogskoler skoler børnehaver og og børnehaver børnehaver kan tage kan fejl kan tage tage fejl fejl

de frie de frie skolers skolers advokat advokat ® ® Danmarks Danmarks førende Danmarksadvokatfirma førende førende advokatfirma advokatfirma når det gælder når når det det gælder gælder rådgivning rådgivning af af frie frie skoler skoler rådgivning af frie skoler Vi påtager aldrigos sager modsager frie mod skoler Vi Vios påtager påtager os aldrig aldrig sager mod frie frie skoler skoler

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

Salg af nye og brugte busser/minibusser • • • • • • • • • • • •

Speciale i ombygning af busser til blandt andet børnehavebusser. Reparation, klargøring til syn og service af alle busmærker. Reparation af trafik skader. Udskiftning af ruder. Maling og foliearbejde. Montering og rensning af partikelfilter. Hjælp med finansiering. Evt. services aftale. Eftermontering af sikkerhedsseler. Hjælp med regler og ansøgning om registreringsafgift. Mulighed for hjælp med transport til og fra vores værksted. Mulighed for lånebus i forbindelse med reparation og udbedring af skader. Uforpligtende tilbud på brugte busser inkl. afgift til privat buskørsel. 30 års erfaring med reparation af busser.

januar januar2010 2010

DANSK BUS RENOVERING

v/ Per og Simon • Tel. 7690 3157 per@dbr-bus.dk • www.danskbusrenovering.dk

38

Efterskolen · 23. januar 2019

tornvigs.dk

www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk www.frieskolerlaw.dk

nnonce tilAnnonce resten: Annoncetil tilresten: resten:

r 2010

PRISERNE INKLUDERER:


Skræddersyede, billige studieture i 2019 Når du køber studieturen hos BENNS, får du: 55 års erfaring • Lave priser • Skræddersyet produkt • Tidsbesparelse • Hjælp til fagligheden • Egen rejsekonsulent • 24H vagttelefon Berlin | Egen bus | 3 dage/2 nætter London | Fly | 5 dage/4 nætter Barcelona | Fly | 5 dage/4 nætter Dublin | Fly | 5 dage/4 nætter Reykjavik | Fly | 5 dage/4 nætter* Edinburgh | Fly | 5 dage/4 nætter Budapest | Fly | 5 dage/4 nætter

665 1.695 1.598 1.698 2.495 1.748 1.498

New York | Fly | 7 dage/5 nætter* Rom | Fly| 5 dage/4 nætter Beijing | Fly | 7 dage/5 nætter Firenze | Fly | 5 dage/4 nætter Lissabon | Fly | 5 dage/4 nætter Paris | Fly | 5 dage/4 nætter Boston | Fly | 7 dage/5 nætter*

Priser er FRA-pris i kr./person inkl. transport i 3-stjernet bus eller fly på økonomiklasse, overnatning på hotel eller hostel i flersengsværelser inkl. morgenmad. For mere information om priserne - se www.benns.dk/studietur. * New York, boston og Reykjavik er eksklusive morgenmad.

Ring på 65 65 65 63 group@benns.dk benns.dk

4.645 1.915 5.435 2.154 2.545 1.695 5.478


IT / MEDIER

ADVENTURE / FRILUFT

DESIGN / KUNST

GASTRONOMI

SKAL I PÅ STUDIEREJSE I JERES LINJEFAG? Vi hjælper jer med at skræddersy studierejsen, så den bedst muligt understøtter dét linjefag, I skal rejse i. Og vi er fuld af gode ideer til relevante aktiviteter! Fodboldrejse til Spanien eller kunstrejse til Berlin Vi laver rejser til hele Europa samt USA og Kina. Uanset om I skal rejse i linjefaget KUNST, FRILUFT, MUSIK eller noget helt fjerde, hjælper vi jer med at planlægge den bedst mulige rejse ud fra jeres ønsker og muligheder. ›› Kontakt os og hør nærmere på 8020 8870 !

Erfaren håndtering af både små og meget store grupper

Unikt udvalg af spændende programmuligheder

Fast og erfaren kontaktperson fra start til slut

24/7 adgang til jeres rejsedokumenter i AlfA Gaten

KONTAKT OS OG FÅ ET TILBUD TLF. 8020 8870 - INFO@ALFATRAVEL.DK


OPLEVELSER OG LÆRING FOR LIVET LEJRSKOLER ER ALL-INCLUSIVE

LEJRSKOLER I HELE DANMARK

- De fleste Danhostels inkluderer tre gode hjemmelavede måltider om dagen til lejrskoler.

MADPAKKEN ER OGSÅ MED

TÆT PÅ FAGSPECIFIKKE LÆRINGSMILJØER

- Madpakken på udflugten får I også med hos Danhostel (Gælder de fleste Danhostels).

VÆRTER MED LOKALKENDSKAB - Alle Danhostels har egen vært, med stort lokalkendskab, som hjælper med jeres planlægning.

PRISER KUNST OG KULTUR

KROP OG BEVÆGELSE

DANSK OG HISTORIE

NATUR OG TEKNIK

Priserne er inklusive moms, spørg din skolesekretær om dit tilskudsbeløb eller ring og spørg værten på stedet.

/ LEJRSKOLE Efterskolen 2019.indd 1

09-01-2019 12:25:24

Skolerejser med bus

www.up-travel.dk - lene.bang@up-travel.dk - tlf. 2112 4122

Efterskolen · 23. januar 2019

41


Annoncer

OPLEVELSER – LÆRING - FÆLLESSKAB

STUDIETURE FOR EFTERSKOLER

Hvad er den gode studietur? Det er et stort ansvar og en krævende opgave at være tovholder på en studietur. Hvor skal man tage hen, hvordan får man engageret eleverne og samtidig sikret et godt fagligt indhold? Hvilke muligheder er der hvor og hvilke regler og krav er der til dig som ansvarlig lærer for turen?

Hent gratis guide til planlægning af turen her: grupperejsebureauet.dk Guide:

Sådan p lanlægg du den er pe studietu rfekte r til lær

eren, de r ska arrange re en stu l die

tur

Med 20 års erfaring i at arrangere studieture tilbyder vi: • Skræddersyede studierejser over alt i Europa • Troværdighed og fleksibilitet gennem hele planlægningen • Samme rejsekonsulent fra start til slut • Stort fagligt program i alle byer • 24 timers vagttelefon, når I er ude at rejse • Altid konkurrencedygtige priser

Medlem af Danmarks Rejsebureau Forening - Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1621 Tlf.: 4494 6090 - info@grupperejsebureauet.dk – www.grupperejsebureauet.dk Efterskolen · 23. januar 2019 42


Efterspil

Af Torben Elsig-Pedersen, redaktør

Kampplads Skolen og vores børns uddannelse er i stigende grad blevet en værdipolitisk kampplads. Sjældent har linjerne været trukket så hårdt op. Aktuelt er forhandlingsklimaet mellem partierne så betændt, at regeringen har valgt at forhandlinger om folkeskolereformen er flyttet væk fra Undervisningsministeriet og over i Finansministeriet. Årsagen er dårlig kemi mellem en undervisningsminister, der fra dag et har været modstander af reformen, og flere af de øvrige hovedforhandlere. Selv ind i regeringspartierne er der store uenigheder omkring uddannelsespolitikken. Men når blikket drejes om på efterskolerne ser der på overfalden ud til være større opbakning. Vi tager i dette nummer hul på den skolepolitiske valgkamp og har stillet en række spørgsmål til partierne. Umiddelbart oser alt af fryd og gammen for skoleformen. Ikke et ondt ord om efterskolerne fra Christiansborg. Jo, der er forskellige signaler om, hvornår omprioriteringsbidraget skal droppes. Blå og rød blok er lodret uenige om tillægstaksten til integrationselever. Men den overordnede opbakning til skoleformen er uforandret. Men som så ofte findes Djævlen i detaljen.

Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27, opg. H, 1463 København K

Telefon: 33 12 86 80 Mail: info@efterskoleforeningen.dk www.efterskoleforeningen.dk

10. klasse har siden 2005 været jokeren i det politiske spil. I det seneste forlig, som lægger op til, at kommunerne kan etablere tættere samarbejde med erhvervsskolerne, er efterskolerne indtil videre fredet. Men om det varer ved, kan man kun gisne om. Venstres ordfører vil således vente på den nedsatte ekspertgruppe, inden hun tager stilling til fremtidens 10. klasse på efterskolerne. Dermed kan debatten bekvemt være udskudt til efter et folketingsvalg. Men at det politiske fokus på flere unge i erhvervsuddannelserne også inkluderer efterskolerne står uden for enhver tvivl. SF siger således, at 10. klasse bør bidrage endnu mere til målsætningen om at unge vælger en erhvervsuddannelse. Og de konservatives Søren Pape Poulsen bakker uforbeholdent op om efterskoleåret, men siger samtidig, at efterskolerne bør bidrage mere til, at flere tager en erhvervsuddannelse. Så uanset de rosende ord om efterskolerne, så venter der efter næste valg nye kampe om 10. klasse. Derfor skal de frie skoler, 10. klasse og efterskolernes økonomi også være et tema i den kommende valgkamp. Det må ikke blive en debat som bekvemt gemmes til efter folketingsvalget.

Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-16 Fredag kl. 10-14

Direktør: Bjarne Lundager Jensen Formand: Troels Borring


Afsender: Efterskoleforeningen, Farvergade 27, opg. H, 1463 Kbh. K Ændring vedr. abonnement ring venligst 33 17 95 86

Sorteret Magasinpost SMP ID nr. 42042

SKOLEMESSEN 2019 Musikhuset og Aarhus Congress Center, Aarhus 10.-11. april

GRATIS

Å BILLETSEPN.DK ES

9000 - jyst - 11.18

SKOLEM

REGISTRÉR DIG ONLINE OG KOM GRATIS IND

Følg os på

På skolemessen.dk kan du se hele programmet og registrere dig gratis til messedagene.

Udstilling - foredrag - kurser - studieture - paneldebatter - best practice Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.