Efterskolen 1-2017

Page 14

EfterskoleLIV

Godt igang

Træningslejr for teenagehjerner Sofie har pakket. Faktisk har hun gennemgået pakkelisten fra efterskolen mindst 10 gange for at tjekke, om hun har husket det hele. Hun er vildt spændt og voldsomt nervøs på samme tid.

Hjemme hos Christian virker mor mere nervøs end Christian selv. Mor spørger, om han har husket det hele – selvom hun i virkeligheden har overvåget pakkeseancen nøje. Christian kan mærke uro og spænding i kroppen. Han glæder sig til alle oplevelserne på efterskolen og til at komme væk hjemmefra.

Tekst: Grethe Lindbjerg Sørensen, teenagecoach og tidligere efterskolelærer

Teenagere

Teenagehjerner er forprogrammerede til at tage afstand fra forældrene. Frigørelse fra forældrene er en naturlig del af teenagetiden. For at udvikle sig til et sundt og selvstændigt menneske, skal man lære at træffe sine egne beslutninger og selv mærke, hvad der er rigtigt og forkert. I teenageperioden er det ikke nok at gentage forældrenes holdninger, uanset hvor fornuftige disse måtte være. En teenager må gøre sig sine egne erfaringer og lære af dem. På en efterskole kan teenagere afprøve deres spirende selvstændighed. Efterskolen kan være en tryg og stabil ramme for teenageres frigørelsesproces. Mulige konflikter bliver ofte nedtonet på efterskolen. De fleste teenagere har ofte nemmere ved at lytte til råd og vejledning fra efterskolelærere end fra

14

Efterskolen · 3. august 2017

forældre. Af den simple grund, at lærerne netop ikke er deres forældre.

hun siger. Det er noget med værelseskammeraterne…

Udbyttet af et efterskoleophold Forventningerne til et efterskoleophold kan være enorme. Jeg kan være bekymret for, om forventningerne er kørt lidt af sporet. Hvis en kommende elev forventer, at et efterskoleophold er fantastisk og uproblematisk fra første dag, er det helt misforstået efter min mening. Det gode efterskoleophold er fyldt med udfordringer. Faktisk vil jeg påstå, at det netop er udfordringerne, der baner vejen for de allervigtigste efterskoleerfaringer.

Det er i situationer som ovenstående, din rolle som efterskoleforælder står sin prøve. De fleste mødre vil sandsynligvis mærke et voldsomt sug i maven ved at høre en ulykkelig datter i telefonen, og den instinktive reaktion går i retning af straks at redde datteren fra denne forfærdelige situation. Men er det den rette løsning? Inden du hovedkulds kaster dig ud i en redningsaktion, er det værd at huske et par ting.

Når efterskolen er en udfordring Sofie ringer hjem. Hun græder i telefonen, og Sofies mor kan næsten ikke høre, hvad

Teenagehjerner Jeg hørte for nylig Ann E. Knudsen, der er cand.mag. i psykologi, anbefale, at vi som forældre forsøger at agere pandelapper for vores teenagere. Pandelap-


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.