Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 (προσωρινό)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Μάρτιος 2018 www.minfin.gr


Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Ιανουάριος Φεβρουάριος 2017

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

Εκτιμήσεις Προϋπολογισμ Διαφορά ού 2018 /1

2017

2018

Πραγμ. /2

Εκτιμήσεις Προϋπολογισμού 2018 /3

Πραγμ.

Πραγμ.

(1)

(2)

(3)

(4=2-3)

(5)

(6)

I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2)

8.343

8.976

7.841

1.135

51.422

54.244

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων

7.985

8.307

7.624

683

48.973

50.509

8.596

9.022

8.225

797

53.037

53.047

β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4

34

4

8

-4

1.296

1.110

γ. Επιστροφές φόρων

645

719

609

110

5.360

3.648

358 314 45

669 604 65

217 200 17

452 404 48

2.449 1.964 486

3.735 3.555 180

II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)

7.909

7.433

7.743

-310

55.690

55.188

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β) α. Πρωτογενείς δαπάνες εκ των οποίων: Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (ακαθάριστη βάση) ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης

7.735 6.034

7.246 6.037

7.358 6.149

-112 -112

49.740 43.532

48.438 43.238

2 0 0 0

37 0 0 0

16 7 0 7

21 -6 0 -6

472 886 856 30

510 970 927 43

192

0

0

0

192

0

1

5

12

-7

69

65

0

0

0

0

0

0

1.700

1.209

1.209

0

6.208

5.200

174

187

385

-198

5.950

6.750

43 131

32 155

55 330

-23 -175

1.327 4.623

1.000 5.750

ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II+II1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)

2.135

2.752

1.307

1.445

1.940

4.257

IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)

434

1.543

98

1.445

-4.268

-943

2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εισροές από την Ε.Ε. Ίδια έσοδα

Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους Επιστροφές δαπανών δημόσιου χρέους β. Τόκοι (καθαρή βάση) 2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό σκέλος ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Στοιχεία προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης /5 α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών

78

30

693

β. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση

0

0

786

γ. Εξόφληση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από την ειδική πίστωση

0

0

645

δ. Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

0

9

0

V. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (ΙΙΙ -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)

2.057

2.732

-183

VI. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού με την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης (IV -α -β -γ +δ) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)

357

1.523

-6.391

1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού 2018, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2018. 2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2017. 3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, χωρίς την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή. 5/ Τα στοιχεία του πίνακα 1Β είναι δημοσιονομικά ουδέτερα σε όρους Γενικής Κυβέρνησης.


Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2017

Ιανουάριος Φεβρουάριος 2018

2017

2018

Πραγμ.

Πραγμ.

Πραγμ. /1

Εκτιμήσεις Προϋπολογισμού 2018 /2

(1)

(2)

(3)

(4)

357

1.523

-6.391

-943

2.029

0

2.169

2.382

0

0

0

0

2.029

0

2.121

756

Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών

0

0

48

1.627

VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα

0

0

333

112

Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ

0

0

0

0

Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

0

0

0

0

Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης

0

0

0

0

Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών

0

0

319

100

Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών

0

0

14

12

-2.386

-1.523

4.555

-1.327

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)

VI. Ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) /2 VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού

Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (VIII-VI-VII) /2 /3

1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2017. 2/ Οι ετήσιες εκτιμήσεις του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2018 δεν περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της.

Προϋπολογισμός 2018 (Φεβρουάριος)  
Προϋπολογισμός 2018 (Φεβρουάριος)  

Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού. Μηνιαίο δελτίο (Φεβρουάριος 2018, προσωρινό)