Page 1


od

do

SŁOWA ŻYCIA

Liturgia dnia z rozważaniami nr 4. Lipiec 2014


2 Za zezwoleniem władzy duchownej od

do

SŁOWA ŻYCIA

Liturgia dnia z rozważaniami

Miesięcznik ISSN 2353-2173 Rok 1 nr 4 (Lipiec 2014)

www.odslowadozycia.pl

Redaktor naczelny: ks. Daniel Łuka SSP Redaktor odpowiedzialny: s. M. Iwona Kopacz PDDM Rozważania: ks. Łukasz Laskowski Korekta: Ilona Kisiel Opracowanie graficzne: br. Zbigniew Gawron SSP DTP: Tomasz Mstowski Projekt okładki: Edyta Woźniczko Druk: TZG Zapolex Sp. z o.o. – Toruń

Teksty z Lekcjonarza i Mszału za zgodą Konferencji Episkopatu Polski i Wydawnictwa Pallottinum Adres redakcji: Od Słowa do Życia ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.372.34.22 • e-mail: odslowa@edycja.com.pl Zamówienia i prenumerata: e-mail: prenumerata@edycja.com.pl tel. 34.370.83.50 • 722.290.119 www.prenumerata.edycja.com.pl Wydawca: Edycja Świętego Pawła ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • www.edycja.com.pl Księgarnia internetowa: www.edycja.pl

3

Od Słowa do Życia… 

OD SŁOWA DO ŻYCIA… Tytuł Od Słowa do Życia wskazuje drogę, którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest wypowiadane przez kapłana w formie modlitw – ma stawać się naszym życiem, ma je przemieniać i kształtować. Dlatego też proponujemy, aby spotkanie ze Słowem odbywało się na trzech płaszczyznach: ➢ ➢ ➢

umysłu – który poprzez uważne czytanie i słuchanie Słowa otwiera się na zawartą w nim prawdę; woli – która jest wzmacniana przez rozważanie Słowa przy pomocy zamieszczonego na wstępie ogólnego wprowadzenia do całej liturgii i rozważania po każdym czytaniu, dzięki czemu zostajemy ugruntowani w pragnieniu podążania za Jezusem, który jest drogą i wskazuje nam swoim życiem właściwy kierunek; serca – które poruszone Słowem będzie się rozpalało miłością do Jezusa Mistrza i braci oraz sióstr. A miłość ta wyrazi się przez podjęcie konkretnego działania w życiu. Pomocą w rozpoznaniu, jakie to ma być działanie, mogą być zarówno pytania, które można znaleźć na końcu każdego dnia, jak również nasze własne poruszenia serca.

W dodatku, który jest umieszczany na końcu każdego numeru, nasi czytelnicy znajdą teksty prefacji i Modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część liturgii Mszy św. Warto poświęcić trochę czasu na rozważanie również tych tekstów, które z czasem bę-

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 2-3

11.03.2014 12:17


2 Za zezwoleniem władzy duchownej od

do

SŁOWA ŻYCIA

Liturgia dnia z rozważaniami

Miesięcznik ISSN 2353-2173 Rok 1 nr 4 (Lipiec 2014)

www.odslowadozycia.pl

Redaktor naczelny: ks. Daniel Łuka SSP Redaktor odpowiedzialny: s. M. Iwona Kopacz PDDM Rozważania: ks. Łukasz Laskowski Korekta: Ilona Kisiel Opracowanie graficzne: br. Zbigniew Gawron SSP DTP: Tomasz Mstowski Projekt okładki: Edyta Woźniczko Druk: TZG Zapolex Sp. z o.o. – Toruń

Teksty z Lekcjonarza i Mszału za zgodą Konferencji Episkopatu Polski i Wydawnictwa Pallottinum Adres redakcji: Od Słowa do Życia ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.372.34.22 • e-mail: odslowa@edycja.com.pl Zamówienia i prenumerata: e-mail: prenumerata@edycja.com.pl tel. 34.370.83.50 • 722.290.119 www.prenumerata.edycja.com.pl Wydawca: Edycja Świętego Pawła ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • www.edycja.com.pl Księgarnia internetowa: www.edycja.pl

3

Od Słowa do Życia… 

OD SŁOWA DO ŻYCIA… Tytuł Od Słowa do Życia wskazuje drogę, którą mamy do pokonania. Słowo, które słyszymy w liturgii – nie tylko w czytaniach, ale również to, które w naszym imieniu jest wypowiadane przez kapłana w formie modlitw – ma stawać się naszym życiem, ma je przemieniać i kształtować. Dlatego też proponujemy, aby spotkanie ze Słowem odbywało się na trzech płaszczyznach: ➢ ➢ ➢

umysłu – który poprzez uważne czytanie i słuchanie Słowa otwiera się na zawartą w nim prawdę; woli – która jest wzmacniana przez rozważanie Słowa przy pomocy zamieszczonego na wstępie ogólnego wprowadzenia do całej liturgii i rozważania po każdym czytaniu, dzięki czemu zostajemy ugruntowani w pragnieniu podążania za Jezusem, który jest drogą i wskazuje nam swoim życiem właściwy kierunek; serca – które poruszone Słowem będzie się rozpalało miłością do Jezusa Mistrza i braci oraz sióstr. A miłość ta wyrazi się przez podjęcie konkretnego działania w życiu. Pomocą w rozpoznaniu, jakie to ma być działanie, mogą być zarówno pytania, które można znaleźć na końcu każdego dnia, jak również nasze własne poruszenia serca.

W dodatku, który jest umieszczany na końcu każdego numeru, nasi czytelnicy znajdą teksty prefacji i Modlitw eucharystycznych, które stanowią integralną część liturgii Mszy św. Warto poświęcić trochę czasu na rozważanie również tych tekstów, które z czasem bę-

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 2-3

11.03.2014 12:17


Od Słowa do Życia…

4

5

LIPIEC... 

dziemy chcieli opatrzyć stosownymi komentarzami, aby pomóc w lepszym ich rozumieniu, aby i one stawały się inspiracją do modlitwy płynącej z serca.

OKRES W CIĄGU ROKU LIPIEC…

Pragniemy życzyć naszym Czytelnikom, aby nasz miesięcznik stał się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie. Mamy nadzieję, że dzięki poręcznemu formatowi miesięcznik będzie można zabrać ze sobą wszędzie i skorzystać z niego w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a także podczas codziennych spotkań sam na sam z Panem.

Dla wielu z nas lipiec to okres wakacji, czas odpoczynku, relaksu. W liturgii natomiast powracamy do zwykłego czasu, w którym może się wydawać, że pozornie nic się nie dzieje. Przypadające niedziele i dni powszednie nazywane są zwykłymi, a jedynym wyróżniającym się w tym czasie elementem są święta i wspomnienia świętych. A jednak pomimo swojej zwyczajności ten czas jest bardzo ważny dla rozwoju naszego życia duchowego, gdyż to, co przeżywaliśmy dotychczas podczas świąt i uroczystości, ma zostać przyjęte, rozważone, pogłębione i zasymilowane. Warto w tym czasie zwrócić uwagę na święta patronów Europy: św. Benedykta z Nursji (11 lipca) i św. Brygidy (23 lipca). Dzięki temu, iż oboje pochodzili z różnych części naszego kontynentu, wskazują na uniwersalność chrześcijaństwa, które rozwijało się w różnych kontekstach społecznych. W lipcu będziemy przeżywać również święto św. Tomasza Apostoła (3 lipca), nazywanego patronem wątpiących i niedowierzających, oraz św. Jakuba Większego (25 lipca), którego kult w ostatnich latach znów się ożywił poprzez pielgrzymki do jego grobu w Santiago de Compostella w Hiszpanii. Jego relikwie zostały tam przeniesione w VII w. Związane jest to z legendą, że św. Jakub udał się zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpanii. Do dziś jest on pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii.

Zachęcamy czytelników, aby – szczególnie na początku ukazywania się czasopisma – dzielili się opiniami na jego temat. Wszelkie uwagi, propozycje i sugestie prosimy przesyłać na adres: Redakcja „Od Słowa do Życia” Edycja Świętego Pawła ul. św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa e-mail: odslowa@edycja.com.pl

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 4-5

11.03.2014 12:17


Od Słowa do Życia…

4

5

LIPIEC... 

dziemy chcieli opatrzyć stosownymi komentarzami, aby pomóc w lepszym ich rozumieniu, aby i one stawały się inspiracją do modlitwy płynącej z serca.

OKRES W CIĄGU ROKU LIPIEC…

Pragniemy życzyć naszym Czytelnikom, aby nasz miesięcznik stał się pomocą również dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w codziennej liturgii, a chcą się nią ubogacić, zrozumieć ją i pogłębić jej znaczenie w swojej codziennej modlitwie. Mamy nadzieję, że dzięki poręcznemu formatowi miesięcznik będzie można zabrać ze sobą wszędzie i skorzystać z niego w różnych sytuacjach dnia codziennego: podczas dojazdów do pracy, do szkoły, na uczelnię, a także podczas codziennych spotkań sam na sam z Panem.

Dla wielu z nas lipiec to okres wakacji, czas odpoczynku, relaksu. W liturgii natomiast powracamy do zwykłego czasu, w którym może się wydawać, że pozornie nic się nie dzieje. Przypadające niedziele i dni powszednie nazywane są zwykłymi, a jedynym wyróżniającym się w tym czasie elementem są święta i wspomnienia świętych. A jednak pomimo swojej zwyczajności ten czas jest bardzo ważny dla rozwoju naszego życia duchowego, gdyż to, co przeżywaliśmy dotychczas podczas świąt i uroczystości, ma zostać przyjęte, rozważone, pogłębione i zasymilowane. Warto w tym czasie zwrócić uwagę na święta patronów Europy: św. Benedykta z Nursji (11 lipca) i św. Brygidy (23 lipca). Dzięki temu, iż oboje pochodzili z różnych części naszego kontynentu, wskazują na uniwersalność chrześcijaństwa, które rozwijało się w różnych kontekstach społecznych. W lipcu będziemy przeżywać również święto św. Tomasza Apostoła (3 lipca), nazywanego patronem wątpiących i niedowierzających, oraz św. Jakuba Większego (25 lipca), którego kult w ostatnich latach znów się ożywił poprzez pielgrzymki do jego grobu w Santiago de Compostella w Hiszpanii. Jego relikwie zostały tam przeniesione w VII w. Związane jest to z legendą, że św. Jakub udał się zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego do Hiszpanii. Do dziś jest on pierwszym patronem Hiszpanii i Portugalii.

Zachęcamy czytelników, aby – szczególnie na początku ukazywania się czasopisma – dzielili się opiniami na jego temat. Wszelkie uwagi, propozycje i sugestie prosimy przesyłać na adres: Redakcja „Od Słowa do Życia” Edycja Świętego Pawła ul. św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa e-mail: odslowa@edycja.com.pl

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 4-5

11.03.2014 12:17


Okres w ciągu roku

6

Miesiąc ten kończy się wspomnieniem św. Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów oraz genialnego twórcy Ćwiczeń duchownych, które do dziś pomagają wielu wierzącym w rozwoju ich życia duchowego i w pogłębianiu relacji z Bogiem. Niech każdy dzień tego nowego miesiąca oświecany światłem Słowa i ubogacony mądrością tekstów liturgicznych staje się dla nas drogą do spotkania z Bogiem w naszym codziennym życiu.

Niech Jezus Boski Mistrz oświeci nasze umysły, abyśmy zrozumieli Prawdę, jaką chce nam przekazać; ożywi nasze serce, abyśmy całym życiem zapragnęli wypełnić to, co zrozumieliśmy; i wzmocni naszą wolę, abyśmy mogli to zrealizować na drodze kroczenia za Nim, aż do pełnego z Nim zjednoczenia.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 6-7

7

POSTAWA SIEDZĄCA 

KATECHEZA LITURGICZNA Postawa siedząca Kontynuując naszą katechezę liturgiczną, zajmiemy się dziś postawą siedzącą. Wyraża ona stan oczekiwania, ułatwia słuchanie i przyjęcie głoszonego orędzia. Sprzyja skupieniu, medytacji, refleksji nad usłyszanym słowem. Jest to postawa uczniów słuchających kazania na górze czy Marii, która usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo (Łk 10, 39). Ale jest to zarazem postawa nauczyciela, kogoś, kto ma władzę. Jezus, nauczając, często przyjmował postawę siedzącą (por. Mt 5, 1; 13, 35; Łk 5, 3). Postawa siedząca podkreśla stan oczekiwania, jest przejawem pragnienia odkrywania prawdziwego sensu życia. Przyjmując postawę słuchania, chrześcijanin wyraża pragnienie, aby Bóg do niego przemawiał, aby odkrywał przed nim te wartości, które pozwolą mu na przemianę własnego istnienia, na ulepszanie go, kształtowanie zgodnie z Bożym zamysłem. Dlatego też Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego wskazuje nam, kiedy podczas liturgii przyjmujemy postawę siedzącą: Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów oraz – zależnie od okoliczności – kiedy zachowuje się święte milczenie po Komunii świętej (OWMR 43). Jak widzimy, postawę siedzącą przyjmuje się podczas liturgii szczególnie wtedy, gdy słuchamy słowa Bożego, gdy pragniemy się tym słowem dzielić z innymi najpierw poprzez wsłuchanie się w nie, a potem przyjęcie go do własnego serca.

11.03.2014 12:17


Okres w ciągu roku

6

Miesiąc ten kończy się wspomnieniem św. Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów oraz genialnego twórcy Ćwiczeń duchownych, które do dziś pomagają wielu wierzącym w rozwoju ich życia duchowego i w pogłębianiu relacji z Bogiem. Niech każdy dzień tego nowego miesiąca oświecany światłem Słowa i ubogacony mądrością tekstów liturgicznych staje się dla nas drogą do spotkania z Bogiem w naszym codziennym życiu.

Niech Jezus Boski Mistrz oświeci nasze umysły, abyśmy zrozumieli Prawdę, jaką chce nam przekazać; ożywi nasze serce, abyśmy całym życiem zapragnęli wypełnić to, co zrozumieliśmy; i wzmocni naszą wolę, abyśmy mogli to zrealizować na drodze kroczenia za Nim, aż do pełnego z Nim zjednoczenia.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 6-7

7

POSTAWA SIEDZĄCA 

KATECHEZA LITURGICZNA Postawa siedząca Kontynuując naszą katechezę liturgiczną, zajmiemy się dziś postawą siedzącą. Wyraża ona stan oczekiwania, ułatwia słuchanie i przyjęcie głoszonego orędzia. Sprzyja skupieniu, medytacji, refleksji nad usłyszanym słowem. Jest to postawa uczniów słuchających kazania na górze czy Marii, która usiadła u stóp Pana i wsłuchiwała się w Jego słowo (Łk 10, 39). Ale jest to zarazem postawa nauczyciela, kogoś, kto ma władzę. Jezus, nauczając, często przyjmował postawę siedzącą (por. Mt 5, 1; 13, 35; Łk 5, 3). Postawa siedząca podkreśla stan oczekiwania, jest przejawem pragnienia odkrywania prawdziwego sensu życia. Przyjmując postawę słuchania, chrześcijanin wyraża pragnienie, aby Bóg do niego przemawiał, aby odkrywał przed nim te wartości, które pozwolą mu na przemianę własnego istnienia, na ulepszanie go, kształtowanie zgodnie z Bożym zamysłem. Dlatego też Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego wskazuje nam, kiedy podczas liturgii przyjmujemy postawę siedzącą: Wierni siedzą podczas czytań przed Ewangelią i psalmu responsoryjnego; w czasie homilii i przygotowania darów oraz – zależnie od okoliczności – kiedy zachowuje się święte milczenie po Komunii świętej (OWMR 43). Jak widzimy, postawę siedzącą przyjmuje się podczas liturgii szczególnie wtedy, gdy słuchamy słowa Bożego, gdy pragniemy się tym słowem dzielić z innymi najpierw poprzez wsłuchanie się w nie, a potem przyjęcie go do własnego serca.

11.03.2014 12:17


KATECHEZA LITURGICZNA

8

Podobnie jak podczas naszych spotkań rodzinnych czy przyjacielskich zasiadamy do stołu, by wspólnie biesiadować, dzielić się z bliskimi nam osobami radościami i troskami życia, tak też podczas liturgii zasiadamy wokół stołu Pańskiego, aby współuczestniczyć w Bożym szczęściu, które w pełni stanie się udziałem zbawionych (por. Ap 3,21). Za każdym razem więc, gdy przyjmujemy postawę siedzącą, Bóg nie tylko przemawia do nas, ale również daje nam udział w swoim życiu, możemy wejść w głębszą relację z Nim. To staje się naszym udziałem szczególnie po Komunii św., gdyż postawa siedząca może sprzyjać spotkaniu z Boskim Mistrzem, które dokonuje się przez przyjęcie Jego Ciała i pogłębia w miłosnym dialogu dokonującym się podczas milczenia. Postawę siedzącą przyjmujemy również w czasie przygotowania darów. W tym momencie liturgii postawa ta ma nam pomóc w skupieniu się na tym, co dokonuje się na ołtarzu, złożeniu razem z darami nas samych, uświadomieniu sobie, że oto wraz z chlebem i winem, które kapłan przedstawia Bogu, przestawiane jest Mu również moje życie. Warto wspomnieć również, że postawa siedząca nie zawsze obowiązywała w Kościele. Na przykład w kościołach prawosławnych do dziś nie ma ławek, a wierni podczas liturgii stoją. Natomiast w kościołach katolickich postawa ta została wprowadzona pod wpływem reformacji, gdy nadano większe znaczenie liturgii słowa, jak również pod wpływem wspólnot monastycznych i liturgii celebrowanych w kolegiatach, gdzie na przykład liturgia godzin wymagała przyjęcia postawy sprzyjającej słuchaniu i refleksji nad rozważanym słowem Bożym.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 8-9

9

1 lipca 2014 

1 LIPCA 2014 WTOREK 13 TYGODNIA W CIĄGU ROKU

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Jak położyć ufność swoją w Panu wobec zmieniających się zasad świata i aktualnej mody? Trud tego zadania zawsze należał do wybranych przez Boga. Prorok Amos miał świadomość, że sam jest tylko pasterzem i hodowcą sykomor, lecz gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Zaufanie słowu Bożemu jest dla chrześcijanina znakiem łaski: Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu, śpiewamy przed Ewangelią. To zaufanie zagwarantowało owocność misji Amosa. Może miał on więcej wiary niż uczniowie, którzy mając Jezusa tak blisko, zwątpili wobec srożącej się nawałnicy?

PIERWSZE CZYTANIE

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. KOLEKTA

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana

Am 3, 1-18; 4, 11-12

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej: «Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy». Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, zanim coś schwyta? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo nie uczyni Pan Bóg niczego, by

11.03.2014 12:17


KATECHEZA LITURGICZNA

8

Podobnie jak podczas naszych spotkań rodzinnych czy przyjacielskich zasiadamy do stołu, by wspólnie biesiadować, dzielić się z bliskimi nam osobami radościami i troskami życia, tak też podczas liturgii zasiadamy wokół stołu Pańskiego, aby współuczestniczyć w Bożym szczęściu, które w pełni stanie się udziałem zbawionych (por. Ap 3,21). Za każdym razem więc, gdy przyjmujemy postawę siedzącą, Bóg nie tylko przemawia do nas, ale również daje nam udział w swoim życiu, możemy wejść w głębszą relację z Nim. To staje się naszym udziałem szczególnie po Komunii św., gdyż postawa siedząca może sprzyjać spotkaniu z Boskim Mistrzem, które dokonuje się przez przyjęcie Jego Ciała i pogłębia w miłosnym dialogu dokonującym się podczas milczenia. Postawę siedzącą przyjmujemy również w czasie przygotowania darów. W tym momencie liturgii postawa ta ma nam pomóc w skupieniu się na tym, co dokonuje się na ołtarzu, złożeniu razem z darami nas samych, uświadomieniu sobie, że oto wraz z chlebem i winem, które kapłan przedstawia Bogu, przestawiane jest Mu również moje życie. Warto wspomnieć również, że postawa siedząca nie zawsze obowiązywała w Kościele. Na przykład w kościołach prawosławnych do dziś nie ma ławek, a wierni podczas liturgii stoją. Natomiast w kościołach katolickich postawa ta została wprowadzona pod wpływem reformacji, gdy nadano większe znaczenie liturgii słowa, jak również pod wpływem wspólnot monastycznych i liturgii celebrowanych w kolegiatach, gdzie na przykład liturgia godzin wymagała przyjęcia postawy sprzyjającej słuchaniu i refleksji nad rozważanym słowem Bożym.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 8-9

9

1 lipca 2014 

1 LIPCA 2014 WTOREK 13 TYGODNIA W CIĄGU ROKU

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Jak położyć ufność swoją w Panu wobec zmieniających się zasad świata i aktualnej mody? Trud tego zadania zawsze należał do wybranych przez Boga. Prorok Amos miał świadomość, że sam jest tylko pasterzem i hodowcą sykomor, lecz gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie prorokować? Zaufanie słowu Bożemu jest dla chrześcijanina znakiem łaski: Pokładam nadzieję w Panu, ufam Jego słowu, śpiewamy przed Ewangelią. To zaufanie zagwarantowało owocność misji Amosa. Może miał on więcej wiary niż uczniowie, którzy mając Jezusa tak blisko, zwątpili wobec srożącej się nawałnicy?

PIERWSZE CZYTANIE

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. KOLEKTA

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana

Am 3, 1-18; 4, 11-12

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które wyprowadziłem z ziemi egipskiej: «Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy». Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? Czyż lwiątko wydaje głos ze swego legowiska, zanim coś schwyta? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud się nie przelęknie? Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo nie uczyni Pan Bóg niczego, by

11.03.2014 12:17


piątek 13 tygodnia w ciągu roku

20

4 LIPCA 2014 PIĄTEK 13 TYGODNIA W CIĄGU ROKU

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Doświadczenie słabości jest wpisane w życie chrześcijańskie. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, przypomina dzisiejsza liturgia. Słabość ludzka jest błogosławieństwem. Dzięki niej Bóg przyjął postać sługi, by powołać grzesznych do jedności ze sobą. Uznanie tego, że jest się grzesznym, to – jak w liturgii mszalnej – wstęp do zjednoczenia z Bogiem. To szukanie słowa Bożego, które pozwala się znaleźć w Jezusie, odwiecznym Słowie. Jeśli nie jesteś grzeszny i nie uznajesz swego grzechu, Chrystus na nic ci się nie przyda!

Czytanie z Księgi proroka Amosa

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. KOLEKTA

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 20-21

PIERWSZE CZYTANIE

Am 8, 4-6. 9-12

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać». «Owego dnia, mówi Pan Bóg, zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy sprowadzę łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dzień goryczy.

21

Oto nadejdą dni, mówi Pan Bóg, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pana, lecz go nie znajdą».

Oto słowo Boże. Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać… to zmęczenie Bogiem i warunkami Jego przymierza ujęte w piękne słowa dbałości o ekonomię stało się dla proroka Amosa wyrzutem, który kieruje pod adresem Izraela. Jeśli nie będzie zmiany nastawienia ludzi, Bóg ześle o wiele potężniejszy głód słuchania słów Pana. Tego głodu nie będzie się dało zaspokoić, ponieważ braknie tych, którzy będą głosić Słowo. Prawdziwi prorocy i głosiciele słowa Bożego znikną, ponieważ Bóg przestanie ich posyłać na świat przeżarty pieniądzem i klęską urodzaju. Lament z powodu braku pocieszenia jest tu prostą konsekwencją braku błogosławieństwa Bożego, zlekceważonego wcześniej i odrzuconego wśród prosperity, która, jak wszystko na tym świecie, ma swój koniec…

4 lipca 2014  PSALM RESPONSORYJNY: Ps 119 Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.

Błogosławieni, którzy zachowują Boże pouczenia / i szukają Go całym sercem. / Z całego serca szukam Ciebie, / nie daj mi Ref. zboczyć od Twoich przykazań. Słabnie wciąż moja dusza / z tęsknoty do wyroków Twoich. / Wybrałem drogę prawdy, / pragnąc Twych wyroków. Ref. Oto pożądam Twoich postanowień, / według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie. / Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, / bo pragnę Twoich przykazań. Ref. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 9, 12b. 13b

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, Alleluja. ale grzeszników.

11.03.2014 12:17


piątek 13 tygodnia w ciągu roku

20

4 LIPCA 2014 PIĄTEK 13 TYGODNIA W CIĄGU ROKU

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Doświadczenie słabości jest wpisane w życie chrześcijańskie. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników, przypomina dzisiejsza liturgia. Słabość ludzka jest błogosławieństwem. Dzięki niej Bóg przyjął postać sługi, by powołać grzesznych do jedności ze sobą. Uznanie tego, że jest się grzesznym, to – jak w liturgii mszalnej – wstęp do zjednoczenia z Bogiem. To szukanie słowa Bożego, które pozwala się znaleźć w Jezusie, odwiecznym Słowie. Jeśli nie jesteś grzeszny i nie uznajesz swego grzechu, Chrystus na nic ci się nie przyda!

Czytanie z Księgi proroka Amosa

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. KOLEKTA

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 20-21

PIERWSZE CZYTANIE

Am 8, 4-6. 9-12

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: «Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże? Kiedyż szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać». «Owego dnia, mówi Pan Bóg, zajdzie słońce w południe i w dzień świetlany zaciemnię ziemię. Zamienię święta wasze w żałobę, a wszystkie wasze pieśni w lamentacje; nałożę na wszystkie biodra wory, a na wszystkie głowy sprowadzę łysinę i uczynię żałobę jak po jedynaku, a dni ostatnie jakby dzień goryczy.

21

Oto nadejdą dni, mówi Pan Bóg, że ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Wtedy błąkać się będą od morza do morza, z północy na wschód będą krążyli, by znaleźć słowo Pana, lecz go nie znajdą».

Oto słowo Boże. Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać… to zmęczenie Bogiem i warunkami Jego przymierza ujęte w piękne słowa dbałości o ekonomię stało się dla proroka Amosa wyrzutem, który kieruje pod adresem Izraela. Jeśli nie będzie zmiany nastawienia ludzi, Bóg ześle o wiele potężniejszy głód słuchania słów Pana. Tego głodu nie będzie się dało zaspokoić, ponieważ braknie tych, którzy będą głosić Słowo. Prawdziwi prorocy i głosiciele słowa Bożego znikną, ponieważ Bóg przestanie ich posyłać na świat przeżarty pieniądzem i klęską urodzaju. Lament z powodu braku pocieszenia jest tu prostą konsekwencją braku błogosławieństwa Bożego, zlekceważonego wcześniej i odrzuconego wśród prosperity, która, jak wszystko na tym świecie, ma swój koniec…

4 lipca 2014  PSALM RESPONSORYJNY: Ps 119 Refren: Słowami Boga żyjemy jak chlebem.

Błogosławieni, którzy zachowują Boże pouczenia / i szukają Go całym sercem. / Z całego serca szukam Ciebie, / nie daj mi Ref. zboczyć od Twoich przykazań. Słabnie wciąż moja dusza / z tęsknoty do wyroków Twoich. / Wybrałem drogę prawdy, / pragnąc Twych wyroków. Ref. Oto pożądam Twoich postanowień, / według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie. / Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, / bo pragnę Twoich przykazań. Ref. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Mt 9, 12b. 13b

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, Alleluja. ale grzeszników.

11.03.2014 12:17


piątek 13 tygodnia w ciągu roku EWANGELIA

22 Mt 9, 9-13

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie. Faryzeusze bali się zapytać Jezusa wprost, dlaczego jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. Woleli zasięgnąć języka u Jego uczniów. Czynili to jednak jak niewprawni

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 22-23

plotkarze: tak, by Jezus to usłyszał. Ważniejsze było bowiem samo roztrząsanie problemu niż poszukiwanie odpowiedzi u właściwego autorytetu: Jezusa. Trudno było im na jednej szali postawić całą własną tradycję z tak odmienną nauką Mistrza z Nazaretu. Owo ryzyko jest jednak wpisane w bycie chrześcijaninem. Uznać własny błąd, zło, grzech i przyjść z tym do Jezusa to dostąpić uzdrowienia. Nie ma zaś nic bardziej duchowo żałosnego od chrześcijanina pewnego swej doskonałości.

23 MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

4 lipca 2014 

POMYŚL: ✓ Czy uznaję swoją słabość wobec Boga? ✓ Jaka jest moja reakcja, gdy ktoś wypomni mi moją słabość? ✓ Czy i jak szukam Bożej pomocy w chwilach doświadczenia i pokus?

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 1-6 prefacja zwykła, nr 36-41. ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 103 (102), 1

Albo:

J 17, 20-21

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

11.03.2014 12:17


piątek 13 tygodnia w ciągu roku EWANGELIA

22 Mt 9, 9-13

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Odchodząc z Kafarnaum Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze, mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Oto słowo Pańskie. Faryzeusze bali się zapytać Jezusa wprost, dlaczego jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. Woleli zasięgnąć języka u Jego uczniów. Czynili to jednak jak niewprawni

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 22-23

plotkarze: tak, by Jezus to usłyszał. Ważniejsze było bowiem samo roztrząsanie problemu niż poszukiwanie odpowiedzi u właściwego autorytetu: Jezusa. Trudno było im na jednej szali postawić całą własną tradycję z tak odmienną nauką Mistrza z Nazaretu. Owo ryzyko jest jednak wpisane w bycie chrześcijaninem. Uznać własny błąd, zło, grzech i przyjść z tym do Jezusa to dostąpić uzdrowienia. Nie ma zaś nic bardziej duchowo żałosnego od chrześcijanina pewnego swej doskonałości.

23 MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

4 lipca 2014 

POMYŚL: ✓ Czy uznaję swoją słabość wobec Boga? ✓ Jaka jest moja reakcja, gdy ktoś wypomni mi moją słabość? ✓ Czy i jak szukam Bożej pomocy w chwilach doświadczenia i pokus?

MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 1-6 prefacja zwykła, nr 36-41. ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 103 (102), 1

Albo:

J 17, 20-21

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

11.03.2014 12:17


Sobota 13 tygodnia w ciągu roku

24

5 LIPCA 2014 SOBOTA 13 TYGODNIA W CIĄGU ROKU Dzisiejsza liturgia zwraca uwagę na tajemnicę przebywania Boga pośród swego ludu. Prorok Amos dostrzega jej owoce przede wszystkim w postaci doczesnej pomyślności. Jezus zaś jak Oblubieniec wprowadza swój Kościół w epokę realizacji duchowych aspektów Starego Testamentu, tak niespodziewanych dla Jemu współczesnych, że wymagających rewolucji w myśleniu. Dawne obietnice nie mogą zostać sprowadzone jedynie do ich ziemskiej realizacji. Domagają się trwałego wypełnienia w Nowym Przymierzu, ponieważ mają – jak każdy dar i wezwanie Boże – być nieodwołalne, nawet mimo upływu czasu. ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. KOLEKTA

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 24-25

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Am 9, 11-15

To mówi Pan: «W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, co upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to uczyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy

25

5 lipca 2014 

nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, twój Bóg».

Oto słowo Boże. Ów dzień, na który każe czekać prorok, to czas objawienia się błogosławieństwa Bożego: Bóg podniesie upadającą dynastię Dawida na mocy swego przymierza, które nigdy nie ulegnie przedawnieniu, oraz ześle pomyślność na cały kraj. W perspektywie Nowego Testamentu możemy tu dostrzec odnowę mesjańskich czasów, w których króluje Jezus, Syn Dawida, zaś ziemska obfitość staje się zapowiedzią mesjańskich dóbr duchowych, których zadatek otrzymujemy w Kościele. Zbiegają się one w pokoju mesjańskim, który nie jest jedynie brakiem wojny, lecz samą esencją dobroci Bożej. Dlatego śpiewamy w psalmie, że Pan głosi pokój swojemu ludowi. PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 85

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: / oto ogłasza pokój / ludowi i świętym swoim, / którzy zwracają się ku Niemu swym sercem. Ref.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, / ucałują się sprawiedliwość i pokój. / Wierność z ziemi wyrośnie, / a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Ref. Pan sam obdarzy szczęściem, / a nasza ziemia wyda swój owoc. / Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, / a śladami Jego kroków zbawienie. Ref. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Jk 1, 18

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja.

EWANGELIA

Mt 9, 14-17

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im

11.03.2014 12:17


Sobota 13 tygodnia w ciągu roku

24

5 LIPCA 2014 SOBOTA 13 TYGODNIA W CIĄGU ROKU Dzisiejsza liturgia zwraca uwagę na tajemnicę przebywania Boga pośród swego ludu. Prorok Amos dostrzega jej owoce przede wszystkim w postaci doczesnej pomyślności. Jezus zaś jak Oblubieniec wprowadza swój Kościół w epokę realizacji duchowych aspektów Starego Testamentu, tak niespodziewanych dla Jemu współczesnych, że wymagających rewolucji w myśleniu. Dawne obietnice nie mogą zostać sprowadzone jedynie do ich ziemskiej realizacji. Domagają się trwałego wypełnienia w Nowym Przymierzu, ponieważ mają – jak każdy dar i wezwanie Boże – być nieodwołalne, nawet mimo upływu czasu. ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 47 (46), 2

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu. KOLEKTA

Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości, † nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, * lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 24-25

Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Amosa

Am 9, 11-15

To mówi Pan: «W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, co upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to uczyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski, odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy

25

5 lipca 2014 

nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem, mówi Pan, twój Bóg».

Oto słowo Boże. Ów dzień, na który każe czekać prorok, to czas objawienia się błogosławieństwa Bożego: Bóg podniesie upadającą dynastię Dawida na mocy swego przymierza, które nigdy nie ulegnie przedawnieniu, oraz ześle pomyślność na cały kraj. W perspektywie Nowego Testamentu możemy tu dostrzec odnowę mesjańskich czasów, w których króluje Jezus, Syn Dawida, zaś ziemska obfitość staje się zapowiedzią mesjańskich dóbr duchowych, których zadatek otrzymujemy w Kościele. Zbiegają się one w pokoju mesjańskim, który nie jest jedynie brakiem wojny, lecz samą esencją dobroci Bożej. Dlatego śpiewamy w psalmie, że Pan głosi pokój swojemu ludowi. PSALM RESPONSORYJNY:

Ps 85

Refren: Pan głosi pokój swojemu ludowi.

Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg: / oto ogłasza pokój / ludowi i świętym swoim, / którzy zwracają się ku Niemu swym sercem. Ref.

Spotkają się ze sobą łaska i wierność, / ucałują się sprawiedliwość i pokój. / Wierność z ziemi wyrośnie, / a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Ref. Pan sam obdarzy szczęściem, / a nasza ziemia wyda swój owoc. / Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość, / a śladami Jego kroków zbawienie. Ref. ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Jk 1, 18

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

Alleluja.

EWANGELIA

Mt 9, 14-17

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?». Jezus im

11.03.2014 12:17


Sobota 13 tygodnia w ciągu roku

rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

Oto słowo Pańskie. Post jest rzeczą świętą, ponieważ przez niego Bóg uśmierza wady, podnosi ducha, udziela cnoty i nagrody (por. 4. prefacja na W. Post), daje nadzieję na otrzymanie nagrody oraz ćwiczy wytrwałość w cnotach. Jednak chrześcijanie nie poszczą w święta, bo jest to czas radości. Przykład świętowania dał sam Jezus, pytając retorycznie w dzisiejszej Ewangelii: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Czytana dziś przypowieść o łacie i o winie przypomina o tym, że chrześcijanin to człowiek nieustannie

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 26-27

26

odnawiający się w swej duszy. Otwartość na obecność Jezusa-Oblubieńca to otwartość na nowość, której nie da się pogodzić z tym, co dawne. MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

27

5 lipca 2014 

POMYŚL: ✓ Czy trudy codzienności uznaję za karę, obojętność ze strony Boga czy za nagrodę? ✓ Jakie jest moje przeżywanie postu? Jak przeżywam post? ✓ Czy swą wiarę w Jezusa łączę z radością i wolnością dzieci Bożych?

1-6 prefacja zwykła, nr 36-41. ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 103 (102), 1

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Albo:

J 17, 20-21

Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

11.03.2014 12:17


Sobota 13 tygodnia w ciągu roku

rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

Oto słowo Pańskie. Post jest rzeczą świętą, ponieważ przez niego Bóg uśmierza wady, podnosi ducha, udziela cnoty i nagrody (por. 4. prefacja na W. Post), daje nadzieję na otrzymanie nagrody oraz ćwiczy wytrwałość w cnotach. Jednak chrześcijanie nie poszczą w święta, bo jest to czas radości. Przykład świętowania dał sam Jezus, pytając retorycznie w dzisiejszej Ewangelii: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Czytana dziś przypowieść o łacie i o winie przypomina o tym, że chrześcijanin to człowiek nieustannie

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 26-27

26

odnawiający się w swej duszy. Otwartość na obecność Jezusa-Oblubieńca to otwartość na nowość, której nie da się pogodzić z tym, co dawne. MODLITWA NAD DARAMI

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia, * spraw, aby nasza posługa była godna Ofiary, którą składamy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

27

5 lipca 2014 

POMYŚL: ✓ Czy trudy codzienności uznaję za karę, obojętność ze strony Boga czy za nagrodę? ✓ Jakie jest moje przeżywanie postu? Jak przeżywam post? ✓ Czy swą wiarę w Jezusa łączę z radością i wolnością dzieci Bożych?

1-6 prefacja zwykła, nr 36-41. ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 103 (102), 1

Błogosław, duszo moja, Pana, * i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Albo:

J 17, 20-21

Ojcze, proszę za nimi, aby wszyscy stanowili jedno, * aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. MODLITWA PO KOMUNII

Boże, nasz Ojcze, spraw niech święta Hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, † abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości * przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego.

11.03.2014 12:17


14 Niedziela w ciągu roku

28

6 LIPCA 2014 14 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU Dzisiejsza liturgia przypomina, że jednym z darów Boga jest radość. Prorok Zachariasz wezwie do radości tych, którzy oglądają przybycie Pana do Jerozolimy, Jego umiłowanego miasta i później symbolu Kościoła. Ewangelia zachęci, byśmy nasze troski powierzyli Jezusowi, a On nas pokrzepi. Choć zatem można nie mieć powodów do śmiechu, radość jako jeden z owoców działania w nas Ducha Świętego może istnieć! Rozradować się w Duchu Świętym to upodobnić się do Jezusa, który również rozradował się, wyznając skutki objawienia się Boga człowiekowi. ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 48 (47), 10-11

Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie * we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. KOLEKTA

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, † udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 28-29

z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Za 9, 9-10

To mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże. Czytany dziś fragment z proroka Zachariasza Ewangelie ukazują jako zapowiedź wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Konsternacja, jaką wywołał, opierała się na tym, że prorok nawiązał do ceremonii intronizacji królewskiej celebrowanej w Jerozolimie od czasów Salomona. Tego nie można było

29

przeoczyć! Choć Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa (Hi 33, 14), to proroctwo Zachariasza jest jak trąba, której głosu nie można przeoczyć. PSALM RESPONSORYJNY: Ps 145 Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, / i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. / Każdego dnia będę Ciebie błogosławił / i na wieki wysławiał Twoje imię. Ref. Pan jest łagodny i miłosierny, / nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. / Pan jest dobry dla wszystkich, / a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Ref. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła / i niech Cię błogosławią Twoi święci. / Niech mówią o chwale Twojego królestwa / i niech głoszą Twoją potęgę. Ref. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach / i we wszystkich dziełach swoich święty. / Pan

6 lipca 2014 

podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, / i podnosi wszystkich zgnębionych. Ref. DRUGIE CZYTANIE

Rz 8, 9. 11-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

11.03.2014 12:17


14 Niedziela w ciągu roku

28

6 LIPCA 2014 14 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU Dzisiejsza liturgia przypomina, że jednym z darów Boga jest radość. Prorok Zachariasz wezwie do radości tych, którzy oglądają przybycie Pana do Jerozolimy, Jego umiłowanego miasta i później symbolu Kościoła. Ewangelia zachęci, byśmy nasze troski powierzyli Jezusowi, a On nas pokrzepi. Choć zatem można nie mieć powodów do śmiechu, radość jako jeden z owoców działania w nas Ducha Świętego może istnieć! Rozradować się w Duchu Świętym to upodobnić się do Jezusa, który również rozradował się, wyznając skutki objawienia się Boga człowiekowi. ANTYFONA NA WEJŚCIE

Ps 48 (47), 10-11

Przyjęliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie * we wnętrzu Twej świątyni. * Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. * Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. KOLEKTA

Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość, † udziel swoim wiernym duchowej radości * i spraw, aby oswobodzeni

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 28-29

z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. PIERWSZE CZYTANIE

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Za 9, 9-10

To mówi Pan: «Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Efraimie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże. Czytany dziś fragment z proroka Zachariasza Ewangelie ukazują jako zapowiedź wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Konsternacja, jaką wywołał, opierała się na tym, że prorok nawiązał do ceremonii intronizacji królewskiej celebrowanej w Jerozolimie od czasów Salomona. Tego nie można było

29

przeoczyć! Choć Bóg raz się odzywa i drugi, tylko się na to nie zważa (Hi 33, 14), to proroctwo Zachariasza jest jak trąba, której głosu nie można przeoczyć. PSALM RESPONSORYJNY: Ps 145 Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, / i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. / Każdego dnia będę Ciebie błogosławił / i na wieki wysławiał Twoje imię. Ref. Pan jest łagodny i miłosierny, / nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. / Pan jest dobry dla wszystkich, / a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Ref. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła / i niech Cię błogosławią Twoi święci. / Niech mówią o chwale Twojego królestwa / i niech głoszą Twoją potęgę. Ref. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach / i we wszystkich dziełach swoich święty. / Pan

6 lipca 2014 

podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, / i podnosi wszystkich zgnębionych. Ref. DRUGIE CZYTANIE

Rz 8, 9. 11-13

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia: Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Oto słowo Boże.

11.03.2014 12:17


14 Niedziela w ciągu roku

30

Żyjemy według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jak jednak rozpoznać to, że działa w nas Duch Jezusa i możemy być pewni życia wiecznego? Święty Paweł podkreśla, że życie według Ducha oznacza uśmiercanie popędów ciała. Upodobnienie chrześcijanina do Jezusa nie polega jedynie na duchowych aspektach życia, lecz oznacza spodziewanie się zmartwychwstania na wzór zmartwychwstania Jezusa! Ta wiara ożywiała pierwsze pokolenia chrześcijan. Czy jest również tak silna dzisiaj, czy ustąpiła miejsca wierze w życie pośmiertne bez odniesienia do zmartwychwstania ciała? ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. EWANGELIA

Mt 11, 25

Alleluja. Mt 11, 25-30

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 30-31

i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie. Kościół od początku swego istnienia woła: Uwierz w Jezusa! Prostota głoszenia słowa stała się głupstwem, dzięki któremu spodobało się Bogu zbawiać ludzi (1 Kor 1, 21). Doświadczenie Kościoła potwierdza, że tak prosty środek najchętniej przyjmowali ludzie prostego serca. Nie jest to zresztą ich własna zasługa. Dzisiejsza Ewangelia potwierdza, że poznanie Boga, czyli wiara, jest przede wszystkim dziełem

31

6 lipca 2014 

samego Boga, który zechciał objawić się przez Syna. Zechciał objawić się tobie, wierzącemu w Niego.

MODLITWA PO KOMUNII

MODLITWA NAD DARAMI

Posileni tak wielkimi Darami, prosimy Cię, Boże, † spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie * i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1-8 prefacja na niedziele zwykłe, nr 28-35.

POMYŚL: ✓ Czy potrafię w zwykłych wydarzeniach dostrzec działanie Opatrzności? ✓ Jak pracuję nad uśmiercaniem w sobie popędów ciała? ✓ Czy doceniam głoszenie i słuchanie słowa Bożego w Kościele jako środek konieczny do zbawienia?

Panie, nasz Boże, niech nas oczyści Ofiara, którą Tobie składamy, * i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 34 (33), 9

Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Albo:

Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, * a Ja was pokrzepię.

11.03.2014 12:17


14 Niedziela w ciągu roku

30

Żyjemy według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jak jednak rozpoznać to, że działa w nas Duch Jezusa i możemy być pewni życia wiecznego? Święty Paweł podkreśla, że życie według Ducha oznacza uśmiercanie popędów ciała. Upodobnienie chrześcijanina do Jezusa nie polega jedynie na duchowych aspektach życia, lecz oznacza spodziewanie się zmartwychwstania na wzór zmartwychwstania Jezusa! Ta wiara ożywiała pierwsze pokolenia chrześcijan. Czy jest również tak silna dzisiaj, czy ustąpiła miejsca wierze w życie pośmiertne bez odniesienia do zmartwychwstania ciała? ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. EWANGELIA

Mt 11, 25

Alleluja. Mt 11, 25-30

 Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 30-31

i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie. Kościół od początku swego istnienia woła: Uwierz w Jezusa! Prostota głoszenia słowa stała się głupstwem, dzięki któremu spodobało się Bogu zbawiać ludzi (1 Kor 1, 21). Doświadczenie Kościoła potwierdza, że tak prosty środek najchętniej przyjmowali ludzie prostego serca. Nie jest to zresztą ich własna zasługa. Dzisiejsza Ewangelia potwierdza, że poznanie Boga, czyli wiara, jest przede wszystkim dziełem

31

6 lipca 2014 

samego Boga, który zechciał objawić się przez Syna. Zechciał objawić się tobie, wierzącemu w Niego.

MODLITWA PO KOMUNII

MODLITWA NAD DARAMI

Posileni tak wielkimi Darami, prosimy Cię, Boże, † spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie * i nigdy nie przestawali Cię wielbić. Przez Chrystusa, Pana naszego.

1-8 prefacja na niedziele zwykłe, nr 28-35.

POMYŚL: ✓ Czy potrafię w zwykłych wydarzeniach dostrzec działanie Opatrzności? ✓ Jak pracuję nad uśmiercaniem w sobie popędów ciała? ✓ Czy doceniam głoszenie i słuchanie słowa Bożego w Kościele jako środek konieczny do zbawienia?

Panie, nasz Boże, niech nas oczyści Ofiara, którą Tobie składamy, * i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa, Pana naszego. ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Ps 34 (33), 9

Skosztujcie i zobaczcie jak Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. Albo:

Mt 11, 28

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, * którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, * a Ja was pokrzepię.

11.03.2014 12:17


NOTATKI

136

137

OBRZĘDY 31WSTĘPNE lipca 2014 

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ OBRZĘDY WSTĘPNE K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W. Amen. K. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. W. I z duchem twoim. AKT POKUTY K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę. Spowiadam się Bogu wszechmogącemu * i wam, bracia i siostry, * że bardzo zgrzeszyłem * myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, * wszystkich Aniołów i Świętych * i was, bracia i siostry, * o modlitwę za mnie * do Pana Boga naszego.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 136-137

Albo: K. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć słowo Boże i złożyć Najświętszą Ofiarę. K. Zmiłuj się nad nami, Panie. W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. K. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. W. I daj nam swoje zbawienie. Albo: K. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć Najświętszą Ofiarę. K. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Chryste, który okazałeś swoją miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami.

11.03.2014 12:17


OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Albo: K. Panie, Ty jesteś Prawdą oświecającą nasze umysły, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Chryste, Ty jesteś Drogą prowadzącą nas do domu Ojca, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Panie, Ty jesteś Życiem udzielającym się nam poprzez sakramenty, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. Albo: K. Panie, który przymnażasz nam wiary, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Chryste, który wzmacniasz naszą nadzieję, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Panie, który rozpalasz naszą miłość, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 138-139

138 W. Amen. K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami. K. Chryste, zmiłuj się nad nami. W. Chryste, zmiłuj się nad nami. K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami. Jeżeli jest to przewidziane, śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości Bogu.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

139 KOLEKTA LITURGIA SŁOWA

Pierwsze czytanie – psalm – drugie czytanie (jeśli jest przewidziane) – Ewangelia – homilia Wyznanie wiary: Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, Święty powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Modlitwa wiernych LITURGIA EUCHARYSTYCZNA PRZYGOTOWANIE DARÓW K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia. W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Diakon lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc:

Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w Bóstwie Chrystusa, * który przyjął nasze człowieczeństwo.

11.03.2014 12:17


OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ Albo: K. Panie, Ty jesteś Prawdą oświecającą nasze umysły, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Chryste, Ty jesteś Drogą prowadzącą nas do domu Ojca, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Panie, Ty jesteś Życiem udzielającym się nam poprzez sakramenty, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. Albo: K. Panie, który przymnażasz nam wiary, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Chryste, który wzmacniasz naszą nadzieję, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Panie, który rozpalasz naszą miłość, zmiłuj się nad nami. W. Zmiłuj się nad nami. K. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący * i odpuściwszy nam grzechy, * doprowadzi nas do życia wiecznego.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 138-139

138 W. Amen. K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami. K. Chryste, zmiłuj się nad nami. W. Chryste, zmiłuj się nad nami. K. Panie, zmiłuj się nad nami. W. Panie, zmiłuj się nad nami. Jeżeli jest to przewidziane, śpiewa się lub odmawia hymn Chwała na wysokości Bogu.

Chwała na wysokości Bogu, * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. * Chwalimy Cię. * Błogosławimy Cię. * Wielbimy Cię. * Wysławiamy Cię. * Dzięki Ci składamy, * bo wielka jest chwała Twoja. * Panie Boże, Królu nieba, * Boże Ojcze wszechmogący. * Panie, Synu Jednorodzony, * Jezu Chryste. * Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. * Który gładzisz grzechy świata, * zmiłuj się nad nami. * Który gładzisz grzechy świata, * przyjm błaganie nasze. * Który siedzisz po prawicy Ojca, * zmiłuj się nad nami. * Albowiem tylko Tyś jest święty. * Tylko Tyś jest Panem. * Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. * Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. * Amen.

139 KOLEKTA LITURGIA SŁOWA

Pierwsze czytanie – psalm – drugie czytanie (jeśli jest przewidziane) – Ewangelia – homilia Wyznanie wiary: Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony * przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego * przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych, * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 

w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden, Święty powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Modlitwa wiernych LITURGIA EUCHARYSTYCZNA PRZYGOTOWANIE DARÓW K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, * który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; * Tobie go przynosimy, * aby stał się dla nas chlebem życia. W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Diakon lub kapłan wlewa wino i nieco wody do kielicha, mówiąc:

Przez to misterium wody i wina * daj nam, Boże, udział w Bóstwie Chrystusa, * który przyjął nasze człowieczeństwo.

11.03.2014 12:17


OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym. W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą * w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. K. Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. MODLITWA NAD DARAMI PREFACJA K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. W górę serca.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 140-141

140 W. Wznosimy je do Pana. K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe. [32] 5. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

141 [33] 6. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając: Święty... [34] 7. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze Święty wszechmogący, wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. *

PREFACJA 

On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty... [35] 8. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…

11.03.2014 12:17


OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ K. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, * bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, * które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich; * Tobie je przynosimy, * aby stało się dla nas napojem duchowym. W. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą * w duchu pokory i z sercem skruszonym; * niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona * przed Tobą, Panie Boże, * aby się Tobie podobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy * i oczyść mnie z grzechu mojego. K. Módlcie się, * aby moją i waszą Ofiarę * przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący. W. Niech Pan przyjmie Ofiarę z rąk twoich * na cześć i chwałę swojego imienia, * a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. MODLITWA NAD DARAMI PREFACJA K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. W górę serca.

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 140-141

140 W. Wznosimy je do Pana. K. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. W. Godne to i sprawiedliwe. [32] 5. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty stworzyłeś wszystko, co jest na świecie, * i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. * Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo * i poddałeś mu wszechświat godny podziwu, * aby w Twoim imieniu panował nad całym stworzeniem * i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. * Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. * Hosanna na wysokości. * Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. * Hosanna na wysokości.

141 [33] 6. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże, * w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki * doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach * i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego. * Mając bowiem pierwsze dary Ducha, * przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, * spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi Aniołami wychwalamy Ciebie, * z radością wołając: Święty... [34] 7. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze Święty wszechmogący, wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, * że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. *

PREFACJA 

On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, * abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. * Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, * które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty... [35] 8. PREFACJA NA NIEDZIELE ZWYKŁE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, * abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, * Panie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego * zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, * które grzech oddalił od Ciebie, * aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej * stał się Kościołem, Ciałem Chrystusa * i żywą świątynią Ducha Świętego * ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami Aniołów * wysławiamy Ciebie, z radością wołając: Święty…

11.03.2014 12:17


OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ [37] 2. PREFACJA ZWYKŁA

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, * a gdy zasłużył na potępienie, * odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty... [40] 5. PREFACJA ZWYKŁA

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, * z żywą wiarą wyznajemy Jego zmar-

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 142-143

142

twychwstanie * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty... [41] 6. PREFACJA ZWYKŁA

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud Święty* gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty…

143 [55] 1. PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze Święty wszechmogący, wieczny Boże, * i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, * obchodząc... (oddając cześć) Najświętszej Maryi, * zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego * poczęła Jednorodzonego Syna Twojego * i zachowując chwałę dziewictwa, * wydała światu przedwieczną Światłość, * naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty… [57] 3. PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie *

PREFACJA 

i abyśmy Ciebie wielbili, * oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje Słowo, * poczęła Je w dziewiczym łonie * i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, * rodząc jego Założyciela. * Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, * wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, * którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. * Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, * łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa * i stała się wzorem modlącego się Kościoła. * Wyniesiona do niebieskiej chwały * otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący * i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, * aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty…

11.03.2014 12:17


OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ [37] 2. PREFACJA ZWYKŁA

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, * a gdy zasłużył na potępienie, * odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty... [40] 5. PREFACJA ZWYKŁA

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, * wszechmogący, wieczny Boże, * i Tobie za wszystko składali dziękczynienie, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, * z żywą wiarą wyznajemy Jego zmar-

miesiecznik liturgiczny_nr4.indd 142-143

142

twychwstanie * i z mocną nadzieją * oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty... [41] 6. PREFACJA ZWYKŁA

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, * przez umiłowanego Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. * Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, * który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego * i narodził się z Dziewicy. * On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud Święty* gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, * aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty…

143 [55] 1. PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze Święty wszechmogący, wieczny Boże, * i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, * obchodząc... (oddając cześć) Najświętszej Maryi, * zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego * poczęła Jednorodzonego Syna Twojego * i zachowując chwałę dziewictwa, * wydała światu przedwieczną Światłość, * naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty… [57] 3. PREFACJA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy Tobie, Ojcze święty, * zawsze i wszędzie składali dziękczynienie *

PREFACJA 

i abyśmy Ciebie wielbili, * oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje Słowo, * poczęła Je w dziewiczym łonie * i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, * rodząc jego Założyciela. * Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, * wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, * którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. * Gdy Apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, * łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa * i stała się wzorem modlącego się Kościoła. * Wyniesiona do niebieskiej chwały * otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący * i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, * aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty…

11.03.2014 12:17


159

NOTaTki


Warunki prenumeraty: Miesięcznik Od Słowa do Życia. Cena jednego egzemplarza 7 zł Zamawiając prenumeratę na cały rok 1 lub 2 egz. gratis. Prenumerata zawiera koszty przesyłki. Prenumerata na terenie Polski dla odbiorców indywidualnych: Prenumerata:

do 9 egzemplarzy

od 10 egzemplarzy

3 numery

21 zł x ilość egz.

19 zł x ilość egz.

6 numerów

40 zł x ilość egz.

38 zł x ilość egz.

12 numerów

77 zł x ilość egz.

70 zł x ilość egz.

Płatność przelewem lub przekazem bankowym:

Konto: BZ WBK o/Częstochowa 91 1090 1795 0000 0001 0885 6138  

Edycja Świętego Pawła • ul św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa Z dopiskiem: prenumerata Od Słowa do Życia, liczba egzemplarzy…, od numeru… Prenumeratę można zamówić: tel. 34.370.83.50 lub 722.290.119; e-mail: prenumerata@edycja.com.pl • www. prenumerata.edycja.com.pl Dla księgarń zamawiających co najmniej 5 egz., rabat 25%, dla mniejszych ilości rabat 15%. Egzemplarze są bez prawa zwrotu. Prenumerata zagraniczna dla odbiorców indywidualnych: wszystkie kraje świata

cena 1 egzemplarza

Prenumerata 12 numerów

przesyłka ekonomiczna przesyłka priorytetowa (expresowa)

19 PLN

228 PLN

57 EUR

76 USD

22 PLN

264 PLN

66 EUR

88 USD

Prenumerata większej ilości: cena jednej prenumeraty x liczba egzemplarzy. Przy zamówieniu większej liczby egzemplarzy (od 20 egz.), prosimy o kontakt.


od SŁOWA do ŻYCIA nr 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you