Page 1

ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΜΕΤΑΞΑΣ

By exlibris

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΣ 4ου Επιστηµονικού Πεδίου

1


2


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ

Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

3


ΤΜΗΜΑΤΑ Α.Ε.Ι. 1) Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων που θα ασχολούνται µε τη µελέτη και εκτέλεση τοπογραφικών, κτηµατογραφικών, χαρτογραφικών, κτλ. εργασιών, καθώς και µε µελέτες συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία και συµµετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

2) Αγροτικής Ανάπτυξης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η συστηµατική καλλιέργεια, προαγωγή και ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήµης µε προσανατολισµό τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης και τις τεχνικές, οικονοµικές και κοινωνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, ιδιαίτερα δε των αγροτικών ακριτικών περιοχών. Στο τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτοβιοµηχανικές επιχειρήσεις και συνεταιριστικές εκµεταλλεύσεις, σε δραστηριότητες οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης, συντονισµού και επίβλεψης. Σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τοµείς της αγροτικής οικονοµίας. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ορεστιάδα).

3) Αγροτικής Οικονοµίας & Ανάπτυξης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Τα µαθήµατα που διδάσκονται οι φοιτητές του Τµήµατος µπορούν να διακριθούν σε τρεις ενότητες: Μαθήµατα Γενικής Υποδοµής, Μαθήµατα Γεωπονικής Υποδοµής και Μαθήµατα Ειδίκευσης. Στο τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε επιχειρήσεις εµπορίας, εισαγωγών

4


και εξαγωγών γεωργικών προϊόντων. Σε µεγάλα θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

4) Αξιοποίησης Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχ/κής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Τοµείς: Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας. ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας, περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Στην τοπική αυτοδιοίκηση (νοµαρχίες, δήµους). Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ερευνητικά ινστιτούτα µε αντικείµενο την εφαρµοσµένη γεωργική έρευνα. Σε θερµοκηπιακές µονάδες παραγωγής. Σε εδαφολογικά εργαστήρια. Σε τεχνικές εταιρίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

5) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε τη µελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδοµίας και της χωροταξίας. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια δραστηριότητα την ενασχόληση µε τη σύλληψη, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη διαχείριση του κτισµένου περιβάλλοντος, από επιστηµονική και τεχνολογική άποψη καθώς και από άποψη καλλιέργειας, προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών αρχών και παραδόσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά µαθήµατα του ελεύθερου και του γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη), Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος), Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).

5


6) Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καλύψει το αντικείµενο της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας η οποία αποτελεί εφαρµογή των αρχών των θετικών και τεχνολογικών επιστηµών στην ανάλυση και την επίλυση προβληµάτων στους τοµείς της Ιατρικής και της Βιολογίας. Ειδικότερα η επιστήµη αυτή βασίζεται πάνω στην κλασική Μηχανολογία, την Ηλεκτρολογία και την Ηλεκτρονική. Τις τελευταίες δεκαετίες µε την σύγχρονη εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικά της Ηλεκτρονικής, η Βιοϊατρική Τεχνολογία, έχει γίνει ιδιαίτερα σηµαντικός και έχει επεκταθεί και σε άλλους τοµείς µε άπειρες εφαρµογές όπως είναι η τεχνολογία ιατρικών οργάνων, η κλινική µηχανική, τεχνητά µέλη και όργανα, βιοϊατρική πληροφορική, εφαρµοσµένη βιολογία κτλ. Η Βιοϊατρική Τεχνολογία εφαρµόζεται σε διάφορους τοµείς του κλάδου υγείας όπως είναι η πρόληψη και αντιµετώπιση ασθενειών ή η αποκατάσταση ασθενών π.χ. µε κινητικά προβλήµατα, η δηµιουργία συστηµάτων υποστήριξης ζωής (life support systems), ο σχεδιασµός και η δηµιουργία τεχνητών οργάνων όπως τεχνική καρδιά αλλά, η δηµιουργία συσκευών και συστηµάτων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες κτλ. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Η εξέλιξη και οι απαιτήσεις της ιατρικής καθώς και η ραγδαία και εξειδικευµένη ανάπτυξη της Βιοϊατρικής τεχνολογίας δηµιούργησαν την ανάγκη για εξειδικευµένα στελέχη µε απώτερο σκοπό την στενή συνεργασία της κλινικής ιατρικής µε την τεχνολογία και ειδικά την βιοϊατρική. Οι απόφοιτοι του τµήµατος θα µπορούν να απασχοληθούν ως Βιοϊατρικοί Μηχανικοί, οι οποίοι έχουν ουσιαστική γνώση των ιατρικών προβληµάτων και των τρόπων αντιµετώπισής τους µε τη βοήθεια των θετικών επιστηµών και της τεχνολογίας σε τοµείς όπως: Σε νοσοκοµεία και διαγνωστικά κέντρα. Σε εργαστήρια πανεπιστηµιακών και νοσηλευτικών ιδρυµάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως αντικείµενο την προώθηση και υποστήριξη ιατρικών οργάνων, τεχνητών µελών και οργάνων, εφαρµογών βιοϊατρικής πληροφορικής, συστηµάτων υποστήριξης ζωής κτλ. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες, ειδικοί σε θέµατα εφαρµογής ιατρικών οργάνων, τεχνητών µελών και οργάνων, βιοϊατρικής πληροφορικής, συστηµάτων υποστήριξης ζωής κτλ. Το τµήµα λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Λάρισα).

7) Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης & Τεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η ανάδειξη στελεχών στην επιστήµη της ∆ιοίκησης της Παραγωγής, µε έµφαση στις εφαρµογές των νέων τεχνολογιών στα συστήµατα παραγωγής. Στόχος του Τµήµατος, µε το σύγχρονο πρόγραµµα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές µε τη γνώση της επιστηµονικής µεθοδολογίας που απαιτείται για την ανάλυση, το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την οργάνωση κατάλληλων συστηµάτων, µε σκοπό την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολύπλοκων προβληµάτων τα οποία ανακύπτουν από τις αλληλεξαρτήσεις ανθρώπινου παράγοντα, πρώτων υλών ή υλικών, µέσων παραγωγής και σύγχρονης τεχνολογίας στη λειτουργία της παραγωγής. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Το πρόγραµµα του Τµήµατος απευθύνεται στους

6


φοιτητές, οι οποίοι επιθυµούν να αναδειχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δηµόσιων παραγωγικών µονάδων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Έρευνας & Τεχνολογίας και Ανάπτυξης και σε δηµόσιους οργανισµούς και επιχειρήσεις. Στη βιοµηχανία και σε µεγάλες επιχειρήσεις µε υψηλή τεχνολογία ή σύγχρονες δοµές διοίκησης. Καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πειραιά.

8) Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης της Βιολογίας, η θεραπεία γενικότερα των επιστηµών ζωής στο περιγραφικό, κυτταρικό και µοριακό επίπεδο, παρέχοντας γνώση και καλλιεργώντας τη βασική εφαρµοσµένη και τεχνολογική έρευνα µε άξονες: Την παροχή πανεπιστηµιακών γνώσεων όλου του φάσµατος των επιστηµών ζωής µε έµφαση στις τεχνολογίες που απορρέουν από τις εφαρµογές τους. Την παραγωγή γνώσεων και τη δηµιουργία τεχνολογιών µε κύριο προσανατολισµό τη µελέτη, αξιοποίηση, εκµετάλλευση και προστασία των έµβιων πόρων και βιοτόπων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται σε τοµείς βιολογίας και τεχνολογίας φυτών και ζώων, βιοχηµικών εφαρµογών, µοριακών βιοεπιστηµών, εφαρµοσµένης γενετικής, βιοτεχνολογίας και βιοποικιλότητας και οικολογίας. Σε άλλες βιοµηχανικές και εµπορικές εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα όπου υπάρχει ειδικότητα βιολόγου. Σε εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε νοσοκοµεία. Καθηγητές βιολογίας στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

9) Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καλύψει ένα γνωστικό αντικείµενο αιχµής καθώς είναι το πρώτο τµήµα Βιοχηµείας - Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και να εφοδιάσει την ελληνική αγορά εργασίας µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, αποτρέποντας την οικονοµικά ασύµφορη εισαγωγή ξένου προσωπικού και συµβάλλοντας στη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη ενός ραγδαίως εξελισσόµενου πεδίου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και οικονοµίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 3ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργαστήρια πανεπιστηµιακών και νοσηλευτικών ιδρυµάτων και σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιοµηχανίες - βιοτεχνίες τροφίµων, παραγωγής και εµπορίας φαρµάκων και σε σχετικά ερευνητικά προγράµµατα. Ως βιοχηµικοί σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, σε ερευνητικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, φαρµακευτικές εταιρίες, οργανισµούς ή εκπαιδευτικά

7


ιδρύµατα. Ως βιοτεχνολόγοι σε βιοτεχνολογικές βιοτεχνίες/βιοµηχανίες. Σε νοσοκοµεία. Καθηγητές βιολογίας στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Λάρισα).

10) Γεωπονίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Γεωπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

11) Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων γεωργικής ανάπτυξης που θα στοχεύουν στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισµένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστηµών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τµήµα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίµηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στη δηµιουργία υβριδίων (βελτιωµένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

8


12) Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή µελετών και προγραµµάτων ζωικής παραγωγής και υδάτινου περιβάλλοντος που θα στοχεύουν στην αύξηση της ζωικής παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Για την εξυπηρέτηση των βασικών εργαστηριακών αναγκών υπάρχουν εξοπλισµένα εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστηµών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο τµήµα δίνεται έµφαση στην Ιχθυοκαλλιέργεια, την Αλιεία και τις Υδατοκαλλιέργειες. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται δίµηνη πρακτική εξάσκηση καθώς και η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ιχθυοτροφεία και σε υδατοκαλλιέργειες ή ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στη δηµιουργία υβριδίων (βελτιωµένα είδη φυτών και ζώων). Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

13) Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

14) ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της ∆ασολογικής επιστήµης, και της επιστήµης του περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη έµφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, κατανοούν και εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

9


∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. (υποχρεωτική εκπόνηση διπλωµατικής διατριβής.) Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νοµαρχιών, δασαρχεία, στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Πυροσβεστικό Σώµα. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισµούς και στον ιδιωτικό τοµέα (δασικές εκµεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, µεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Σε βιοµηχανίες ξύλου. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε µελέτες διαχείρισης δασών και δασικών οικοσυστηµάτων, ανάπτυξης ορεινών περιοχών, διαχείρισης και προστασίας υγροτόπων, διευθέτησης χειµάρρων, δασικής οδοποιίας, εθνικού κτηµατολογίου, κ.λ.π. καθώς και σε ∆ασικά και Φυτοτεχνικά Έργα. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θράκης (Ορεστιάδα).

15) ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει επιστήµονες οι οποίοι θα µελετούν, ερευνούν και θα εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για την ανάπτυξη, προστασία, βελτίωση, αξιοποίηση και διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νοµαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Αγροτική Τράπεζα. Σε συνεταιρισµούς και στον ιδιωτικό τοµέα (δασικές εκµεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση, µεταποίηση προϊόντων του δάσους κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες, διατηρώντας γραφείο µελετών για έργα δασικής οδοποιίας, διευθετήσεις χειµάρρων κτλ. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

16) ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσ. Πόρων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η µελέτη της επιστήµης του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των χρήσεων της γης και της αξιοποίησης των φυσικών πόρων για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Αποστολή του είναι: Η συστηµατική µελέτη, κατανόηση και προστασία της επιστήµης του περιβάλλοντος. Η διαχείριση χρήσεων γης. Η αξιοποίηση φυσικών πόρων. Οι µέθοδοι σχεδιασµού και χρήσεων των φυσικών πόρων. Η αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η διαφανής έρευνα του ανθρώπινου βίου σε σχέση µε το περιβάλλον. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία περιβάλλοντος, γεωργίας, ανάπτυξης και σε άλλους κρατικούς φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Μελετητές θεµάτων περιβάλλοντος και φυσικών πόρων. Σε συνεταιρισµούς και επιχειρήσεις. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας (Αγρίνιο).

10


17) ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος & Νέων Τεχνολογιών Σκοπός: Οι σκοποί του τµήµατος είναι οι εξής: Να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση για την πολιτισµική κληρονοµιά και τη διαχείρισή της. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία στο γνωστικό αντικείµενο που αφορά στον πολιτισµικό πλούτο της χώρας από την αρχαιότητα ως σήµερα, αλλά και σε σύγκριση µε τους πολιτισµούς των µεσογειακών λαών. Οι στόχοι της εκπαίδευσης αποβλέπουν i) στην αποτελεσµατική ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση των πολιτισµικών πόρων, ii) στην ορθολογική διαχείριση και οικονοµική αξιοποίησή τους, ώστε να επιτευχθεί η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος όλων των παραµέτρων της πολιτισµικής διαχείρισης στην Ελλάδα και iii) στην ανάδειξη του σύγχρονου τοµέα πολιτισµικής διαχείρισης και σχεδιασµού µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Το τµήµα χορηγεί πτυχίο ∆ιαχείρισης Πολιτισµικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού που ασχολούνται µε τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισµικών και πολιτιστικών δρώµενων. Στους φορείς που ασχολούνται µε την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισµικών δεδοµένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νοµαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) µουσικών, κινηµατογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης. Στα µουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εµπλουτισµός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεµατική) Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Ελλάδας (Αγρίνιο).

18) ∆ιοίκησης Τεχνολογίας Σκοπός: Να καλλιεργεί και να προάγει σε συνδυασµό i) γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων και ii) τεχνολογικές γνώσεις, µε ιδιαίτερη έµφαση στις περιοχές των τηλεπικοινωνιών και των ψηφιακών. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστηµονική και επαγγελµατική σταδιοδροµία. Το τµήµα χορηγεί Πτυχίο ∆ιοίκησης Τεχνολογίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τµήµατος θα µπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις, οργανισµούς και στον και δηµόσιο τοµέα: Σε θέσεις διοίκησης (managment) που απαιτούν ιδιαίτερη γνώση των εφαρµογών των νέων τεχνολογιών σε θέµατα διοίκησης. Σε θέσεις σχεδίασης και προτυποποίησης τεχνολογικών προϊόντων. Σε τµήµατα µάρκετινγκ, πωλήσεων και υποστήριξης αντίστοιχων υπηρεσιών. Σε τµήµατα και ποιοτικού ελέγχου. Σε τµήµατα διοίκησης καινοτοµίας και τεχνολογικής αλλαγής. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Νάουσα).

11


19) ∆ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η δηµιουργία στελεχών µε βασικές γνώσεις διοικητικής επιστήµης πλαισιωµένες µε γνώσεις και ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και µε τις απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες. Στόχος του είναι να προετοιµάζει στελέχη υψηλού επιπέδου για επιχειρήσεις και οργανισµούς, ικανά να αντιµετωπίζουν µε επιτυχία την πολυπλοκότητα των σύγχρονων και µελλοντικών τεχνολογικών, οικονοµικών και κοινωνικών προκλήσεων. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας πάνω σε συγκεκριµένο πρόβληµα επιχείρησης ή οργανισµού (field consulting project). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη και ως σύµβουλοι σε όλες τις παραδοσιακές ειδικότητες της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, όπως: Μάρκετινγκ. ∆ιοίκηση Παραγωγής. Χρηµατοοικονοµικά. ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ. Ειδικότητες αιχµής, όπως: Ηλεκτρονικό Εµπόριο. ∆ιοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σχεδιασµός και Ανάλυση ∆ιαδικασιών. ∆ιοίκηση Καινοτοµίας και Γνώσης. ∆ιοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. ∆ιοίκηση Ψηφιακών Καναλιών. Χρηµατοοικονοµική Μηχανική. Το τµήµα βρίσκεται στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών).

20) Επιστήµης & Τεχνολογίας Τροφίµων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και ανάπτυξης και σε αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς. Σε οργανισµούς του δηµοσίου, όπως π.χ. ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.). Σε ερευνητικά κέντρα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή. Σε ιδιωτικά εργαστήρια ανάλυσης τροφίµων, οινολογικά εργαστήρια, εταιρίες πώλησης πρώτων υλών και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη βιοµηχανία τροφίµων. Σε θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

21) Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών µε τη µελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους µε σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκµετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρµογές, κυρίως στους τοµείς:

12


πολυµερών υλικών, µεταλλουργίας, µηχανικής υλικών, κεραµικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν - παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρµογές τους. Στο τµήµα λειτουργούν πέντε τοµείς: Πολυµερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραµικών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο).

22) Επιστήµης & Τεχν/γίας Τηλεπικοινωνιών Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι η καλλιέργεια της επιστήµης και της τεχνολογίας των συστηµάτων επικοινωνίας φωνής και δεδοµένων και των εφαρµογών αυτών και η εκπαίδευση σε βάθος και κατάρτιση των φοιτητών του στην επιστήµη των επικοινωνιών και τις τεχνολογίες που τις αφορούν για τις ανάγκες της οικονοµίας, της έρευνας, της βιοµηχανίας και της εκπαίδευσης. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στη βιοµηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

23) Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής - Υδατοκαλλιεργειών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωϊκής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στο τµήµα Ζωικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στο υπουργείο γεωργίας και σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη ζωική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες και σύµβουλοι κτηνοτρόφων. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

13


24) Επιστήµης των Υλικών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήµη των Υλικών µε τη θεωρητική και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα, να παρέχει στους φοιτητές του εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστηµονική εξέλιξη και επαγγελµατική σταδιοδροµία και να καταρτίζει επιστήµονες που θα ασχοληθούν στους τοµείς των τεχνολογικών και βιοϊατρικών εφαρµογών της επιστήµης των υλικών, του σχεδιασµού, παραγωγής και φυσικοχηµικού ελέγχου των υλικών, της εκπαίδευσης στις θετικές επιστήµες και της έρευνας στην Επιστήµη και την Τεχνολογία των προηγµένων υλικών. Στο τµήµα Επιστήµης των Υλικών υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (Το πρόγραµµα σπουδών περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση, εργαστηριακή εξάσκηση των φοιτητών καθώς και εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Η έρευνα και η ραγδαία αυξανόµενη παραγωγή προηγµένων υλικών, µε εφαρµογές στις τεχνολογίες της πληροφορικής, των επικοινωνιών, της βιοτεχνολογίας, της ιατρικής και όλων των βιοµηχανικών εφαρµογών προσφέρει σηµαντικές και αυξανόµενες δυνατότητες απασχόλησης σε: Ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.

25) Επιστήµης Υπολογιστών / Επιστήµης & Τεχν/γίας Υπολογιστών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση σε βάθος των φοιτητών του στην Επιστήµη της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών. Στα τµήµατα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Τοµείς: Αρχιτεκτονικής Συστηµάτων. Εφαρµογών Πληροφορικής. Προγραµµατισµού. Θεωρίας Υπολογιστών και Υπολογισµών. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραµµατιστή. Στη βιοµηχανία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Πανεπιστήµιο Κρήτης (Ηράκλειο) (Επιστήµης Υπολογιστών), Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου (Τρίπολη).

26) Φυτικής Παραγωγής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση επιστηµόνων που θα ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων γεωργικής - ζωικής ανάπτυξης που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και στην ποιοτική βελτίωσή της. Στα τµήµα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο.

14


∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Γεωπόνοι στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς, θερµοκήπια, κήπους και αγροκτήµατα. Σε ερευνητικά κέντρα. Στην αγροτική τράπεζα. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο (Αθήνα).

27) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η προετοιµασία επιστηµόνων Πληροφορικής µε ιδιαίτερα εφόδια που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν µε επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Χειριστές συστηµάτων πληροφορικής σε εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης. Σε τµήµατα µηχανογραφηµένης λογιστικής. Ερευνητές, Προγραµµατιστές, Αναλυτές σε εταιρίες προµήθειας Η/Υ και παραγωγής λογισµικού. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη).

28) Εφαρµοσµένων Μαθηµ. & Φυσ. Επιστηµών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή των επιστηµονικών αντικειµένων που εµπίπτουν στις επιστήµες των Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, της Φυσικής και της Μηχανικής. Στόχος είναι να παρέχει στους πτυχιούχους του τα κατάλληλα εφόδια για την εισαγωγή και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, για την επιστηµονική προσέγγιση προβληµάτων προηγµένων βιοµηχανιών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, καθώς και για την οργάνωση της παραγωγής και τη λήψη αποφάσεων παράλληλα µε την ανάλυση των δεδοµένων της αγοράς. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Κατευθύνσεις: (Επιλογή κατεύθυνσης κατά το 5ο εξάµηνο). Μαθηµατικός εφαρµογών µε ειδικές γνώσεις στα υπολογιστικά µαθηµατικά, τη στατιστική και τα µαθηµατικά εφαρµογών. Φυσικός εφαρµογών µε ειδικές γνώσεις στις φυσικές και µηχανικές ιδιότητες των υλικών, λέιζερ, βιοφυσική και ιατρική φυσική, ατοµική και πυρηνική φυσική. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε προηγµένες βιοµηχανίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Σε τραπεζικά ιδρύµατα, ασφαλιστικές εταιρίες, χρηµατοοικονοµικά γραφεία, εταιρίες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρίες διακίνησης προϊόντων. Σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ. Εκπαιδευτικοί στη ∆ευτεροβάθµια και Μετα-∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, ιδιαίτερα δε στην

15


Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Το τµήµα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

29) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση επιστηµόνων µηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται µε τη µελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων, συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστηµάτων για αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Κατευθύνσεις: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Στον κατασκευαστικό τοµέα. Στη βιοµηχανία ηλεκτρονικών κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικών συστηµάτων. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων Μηχανικών Υπολογιστών: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη).

30) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Η/Υ Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση επιστηµόνων µηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται µε τη µελέτη και την κατασκευή δικτύων και συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστηµάτων, συστηµάτων αυτοµάτου ελέγχου, καθώς επίσης και υπολογιστικών συστηµάτων για αποθήκευση και επεξεργασία πληροφορίας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Βιοµηχανίες. Οικοδοµές. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (Πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.

31) Ηλεκτρονικών Μηχ/κών & Μηχ/κών Η/Υ Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τοµείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της ροµποτικής, του αυτοµατισµού. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία).

16


Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι σπουδές στο τµήµα Η.Μ.Μ.Υ. αποσκοπούν στην τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζεται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστηµάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. ∆ίνεται έµφαση στη χρήση των υπολογιστών, στο σχεδιασµό ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, στα ολοκληρωµένα συστήµατα εργοστασίων, στη ροµποτική, στους αυτοµατισµούς, στα τηλεπικοινωνιακά συστήµατα και στα διανεµηµένα υπολογιστικά & πληροφοριακά συστήµατα στις επιχειρήσεις και το δηµόσιο τοµέα. Συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν: Στο δηµόσιο τοµέα, σε υπηρεσίες, υπουργεία, οργανισµούς, τράπεζες. Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία, σε εργαστήρια και εργοστάσια ηλεκτρονικών συσκευών, σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Το τµήµα βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).

32) Μηχανικών Επιστήµης Υλικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υλικών µε τη µελέτη των διαφόρων πτυχών και ιδιοτήτων τους µε σκοπό να καταστήσουν δυνατή τη χρήση και εκµετάλλευσή τους σε πρακτικές εφαρµογές, κυρίως στους τοµείς: πολυµερών υλικών, µεταλλουργίας, µηχανικής υλικών, κεραµικών, ηλεκτρικών και άλλων υλικών, και η κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, σχεδιάζουν, επεξεργάζονται, παρασκευάζουν - παράγουν νέα υλικά και ελέγχουν τις τεχνολογικές εφαρµογές τους. Στο τµήµα λειτουργούν πέντε τοµείς: Πολυµερών Υλικών. Μεταλλουργίας. Μηχανικής Υλικών. Ηλεκτρικών και άλλων Υλικών. Κεραµικών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα κ.ά. Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε εταιρίες ελέγχου της ποιότητας των υλικών. Στη δηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση για τη διδασκαλία µαθηµάτων της ειδικότητάς τους. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

33) Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η τεχνολογική κατάρτιση επιστηµόνων µηχανικών σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που περιλαµβάνει την αρχιτεκτονική σχεδίαση και υλικό Η/Υ, τα συστήµατα Η/Υ, τη σχεδίαση αλγορίθµων και γενικά λογισµικού, καθώς και θέµατα συστηµάτων πληροφοριών και εµπειρογνωµοσύνης. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα, τράπεζες και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης. Σε βιοµηχανίες Ηλεκτρονικών κατασκευών. Σε ερευνητικά κέντρα. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.

17


34) Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η προετοιµασία Μηχανικών µε ιδιαίτερα εφόδια, που θα τους επιτρέπουν να υποστηρίζουν µε επιτυχία την εισαγωγή της τεχνολογίας των Η/Υ και της Πληροφορικής στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και δικτύων, καθώς και στην ανάπτυξη ασφαλών συστηµάτων Η/Υ και ηλεκτρονικού εµπορίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή και διανοµή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής (υλικό, λογισµικό, υπηρεσίες διαδικτύου κλπ.). Σε επιχειρήσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή και διανοµή προϊόντων και υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας κλπ.). Σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εµπορίου. Επιχειρήσεις που επιθυµούν να διατηρήσουν παρουσία στο διαδίκτυο µέσω ιστοσελίδων, µε σκοπό την άµεση επαφή µε τους τελικούς καταναλωτές ή µε άλλες εταιρίες µε τις οποίες συναλλάσσονται (π.χ. Τραπεζικές, Χρηµατιστηριακές, Ασφαλιστικές, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, On Line µέσα ενηµέρωσης). Ως στελέχη διοίκησης σε επιχειρήσεις Πληροφορικής. Στο τµήµα µηχανοργάνωσης µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

35) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύσει µηχανικούς που θα ασχολούνται µε την έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, µε την εκµετάλλευση µεταλλείων, ορυχείων και λατοµείων, σε γεωτεχνικά έργα, βιοµηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες κτλ. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των µεταλλείων της χώρας. Στη µεταλλουργική βιοµηχανία. Σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Σε ινστιτούτα και γραφεία µελετών και ερευνών. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Το τµήµα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

36) Μηχανικών Οικονοµίας & ∆ιοίκησης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της επιστήµης του µηχανικού οικονοµίας και διοίκησης, µε τη διδασκαλία, την έρευνα και την εφαρµογή συστηµατικών τρόπων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και την κατάρτιση εξειδικευµένων µηχανικών ικανών να µελετούν, ερευνούν και κατανοούν όλες τις πλευρές ενός οργανισµού / επιχείρησης (εµπορικές, χρηµατοοικονοµικές και τεχνικές), ώστε να αποκτούν σφαιρική άποψη όλων των επιχειρηµατικών διαδικασιών και των µεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται πτυχιακή εργασία και πρακτική εξάσκηση). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες,

18


εταιρίες επενδύσεων, χρηµατιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηµατικές µονάδες, ως στελέχη ή οικονοµοτεχνικοί σύµβουλοι, σε θέµατα: ∆ιοίκησης Βιοµηχανικών Συστηµάτων & Παραγωγής. ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικών Συστηµάτων. Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης. ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασµού & Ανάλυσης ∆ιαδικασιών. ∆ιοίκησης Καινοτοµίας και Γνώσης. ∆ιοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστηµάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Χίος).

37) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση µηχανικών που θα είναι σε θέση να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών δραστηριοτήτων σχετικών µε την ανίχνευση, τον εντοπισµό και την εκµετάλλευση των ορυκτών πόρων γενικά και ιδιαίτερα των ορυκτών πετρωµάτων που σχετίζονται µε την παραγωγή και εκµετάλλευση ενέργειας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, σε λατοµεία, τσιµεντοβιοµηχανίες, υδρογεωτεχνικές επιχειρήσεις, τη βιοµηχανία πετρελαίου κτλ. Στη ∆ΕΗ. Επιχειρήσεις πετρελαίου. Σε ινστιτούτα και γραφεία µελετών και ερευνών. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Το τµήµα βρίσκεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά).

38) Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η µόρφωση µηχανικών ειδικών στο σχεδιασµό της δοµής και της διαχείρισης της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστηµάτων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισµούς, τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, χρηµατιστηριακές εταιρίες και σε πολλές επιχειρηµατικές µονάδες, ως στελέχη ή οικονοµοτεχνικοί σύµβουλοι, σε θέµατα: ∆ιοίκησης Βιοµηχανικών Συστηµάτων & Παραγωγής. ∆ιαχείρισης Εφοδιαστικών Συστηµάτων. Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης. ∆ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Σχεδιασµού & Ανάλυσης ∆ιαδικασιών. ∆ιοίκησης Καινοτοµίας και Γνώσης. ∆ιοίκησης Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Πόρων. Επίσης: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Βιοµηχανίας και σχετικές υπηρεσίες άλλων υπουργείων. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία Ηλεκτρονικών Κατασκευών, Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικών Συστηµάτων. Σε ερευνητικά κέντρα. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη).

19


39) Μηχανικών Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να καλλιεργούν και να προάγουν την επιστήµη του µηχανικού που αναφέρεται στη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να παράγουν τεχνικά στελέχη υψηλής στάθµης ικανά για τη διοίκηση, το σχεδιασµό και τη διαχείριση προγραµµάτων, έργων και πολιτικών σε θέµατα περιβάλλοντος, κτλ. Το τµήµα αποσκοπεί στη µόρφωση µηχανικών που θα είναι σε θέση να κατανοούν τις επιπτώσεις της οικονοµικής και παραγωγικής διαδικασίας στο φυσικό, βιολογικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και να αναπτύσσουν σχετική τεχνογνωσία, µονάδες αντιρρύπανσης και καθαρές τεχνολογίες. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι). Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία κλπ. Σε γραφεία µελετών. Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά), Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη).

40) Μηχ/κών Πληροφορικής & Τηλ/νιών / Επικ. Συστηµ. Σκοπός: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήµονες ικανούς να ασχολούνται µε τη σύλληψη, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και εφαρµογή των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστηµάτων. Το Πρόγραµµα Σπουδών των τµηµάτων αντικατοπτρίζει τη σύγκλιση των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που οφείλεται στην επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Στα τµήµατα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων µπορούν να εργαστούν: Ως στελέχη στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ειδικότερα σε εφαρµογές: τηλεεργασίας, εκπαίδευσης από απόσταση, ελέγχου αεροµεταφορών, διασύνδεσης πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, τηλεϊατρικής και εµπορίου. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραµµατιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Αιγαίου (Σάµος), ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

41) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παράγει αποφοίτους που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν δηµιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήµη και τέχνη, για να σχεδιάσουν λύσεις µε τη µορφή εύχρηστων και λειτουργικών προϊόντων και συστηµάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια που ποικίλλουν από τις γραφικές και εφαρµοσµένες τέχνες, τη σχεδίαση προϊόντων, έως το βιοµηχανικό σχεδιασµό.

20


∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι, έχοντας το προσόν µιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες, όπως διαφαίνεται και στην παγκόσµια αγορά εργασίας, σε ένα µεγάλο εύρος περιοχών όπου απαιτείται ολική Σχεδίαση. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν από γενικά την Παραγωγή, τη Βιοµηχανία και τις Επιχειρήσεις µέχρι ειδικότερα τις Ηλεκτρονικές Εκδόσεις/Τυπογραφία ή τη Σχεδίαση περιεχοµένου και παρουσίασης πολυµέσων για διάφορους σκοπούς, καθώς και τη Σχεδίαση Προϊόντων ή υπηρεσιών σε ηλεκτρονική µορφή, για την προώθησή τους µέσω του διαδικτύου, στα γενικότερα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Εµπορίου. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Σύρος).

42) Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας & (Περιφερειακής) Ανάπτ. Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν επιστήµονες µε ισχυρή τεχνική κατάρτιση που θα ασχολούνται µε την επίλυση συγκεκριµένων χωρικών προβληµάτων και να προσφέρουν γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείµενα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών ενοτήτων, όπως: Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη: εθνικά, περιφερειακά, ειδικά χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, τοπικά αναπτυξιακά προγράµµατα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. Πολεοδοµικό προγραµµατισµό και αστική ανάπτυξη: ρυθµιστικά σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, σχέδια ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελµατικής εγκατάστασης. Προγραµµατισµό δικτύων και υποδοµών: συγκοινωνιακά έργα, δίκτυα κυκλοφορίας, δίκτυα ενέργειας, λογιστική των µεταφορών. Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασµό: περιβαλλοντικές επιπτώσεις, βιώσιµη ανάπτυξη, προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος. Προγραµµατισµό µεταφοράς τεχνολογίας και καινοτοµικής ανάπτυξης: διαχείριση βιοµηχανικών συγκεντρώσεων, δίκτυα µεταφοράς τεχνολογίας, τεχνολογικά πάρκα, περιφερειακά τεχνολογικά προγράµµατα, υποδοµές τηλεµατικής. Εφαρµογές πληροφορικής για το σχεδιασµό του χώρου: γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, CAD, βάσεις δεδοµένων, συστήµατα διαχείρισης της πληροφορίας. Τα αντικείµενα αυτά είναι συµπληρωµατικά µεταξύ τους και καλύπτουν το σύνολο των επιµέρους πλευρών οργάνωσης και ανάπτυξης µιας περιοχής. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία και πρακτική άσκηση). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Σε διεθνείς οργανισµούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσµια Τράπεζα, Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Σε κέντρα ερευνών (π.χ. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών). Σε αναπτυξιακές εταιρίες και οργανισµούς. Σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Σε εταιρίες διαχείρισης και επενδύσεων ακινήτων. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Βέροια).

21


43) Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει εκτεταµένες σπουδές στη Μηχανική συµπεριλαµβάνοντας τις διάφορες περιοχές που σχετίζονται µε σύγχρονες και µελλοντικές ανάγκες και αναπτύξεις στη Μηχανολογία και στη Μηχανική. Από το 1995 το τµήµα επεκτάθηκε και άρχισε να προσφέρει πρόγραµµα µαθηµάτων στη Μηχανική και Αεροναυπηγική Μηχανική σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο. Το πρόγραµµα Αεροναυπηγικής είναι το µόνο αναγνωρισµένο πρόγραµµα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια στο συγκεκριµένο αντικείµενο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Μηχανολόγοι σε θέσεις ανάλογες µε αυτές των µηχανολόγων µηχανικών. Αεροναυπηγοί στην αεροπορική βιοµηχανία. Σε ερευνητικά κέντρα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πάτρας.

44) Μηχανολόγων Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων που θα ασχολούνται µε τη µελέτη, εγκατάσταση και επίβλεψη µηχανολογικού εξοπλισµού σε οικοδοµές, βιοµηχανίες, κλπ. Το τµήµα καλύπτει ουσιαστικά όλους τους κλάδους της Γενικής και Βιοµηχανικής Μηχανολογίας δεδοµένου ότι αυτή η περιοχή της επιστήµης είναι πολύ ευρεία, ο φοιτητής έχει δυνατότητα να επιλέξει στενότερες και πιο εξειδικευµένες περιοχές µέσω κατ' επιλογήν µαθηµάτων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι). Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία κλπ. Σε γραφεία µελετών. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας (Βόλος), ∆υτικής Μακεδονίας (Κοζάνη).

45) Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση µηχανολόγων µηχανικών που θα ασχοληθούν µε τη µελέτη, το σχεδιασµό και την κατασκευή πλωτών µέσων, την τεχνολογία θαλασσών, τη µελέτη µηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις συναφείς εφαρµογές Η/Υ και τη ναυτιλιακή οικονοµία. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο τοµέα: Υπουργείο εµπορικής Ναυτιλίας, Λιµενικό Σώµα, Πολεµικό Ναυτικό, Ελληνικός Νηογνώµονας, Ερευνητικά Ινστιτούτα, Εταιρίες,

22


Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες. Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Σε ναυπηγιακά γραφεία (µελετητής, επιβλέπων, πραγµατογνώµων, αξιώσεις - claims, εκτιµήσεις). Ως σύµβουλοι και εµπειρογνώµονες σε ναυτιλιακά θέµατα. Σε Ναυτιλιακές Εταιρίες (µηχανικός πλοίου, αρχιµηχανικός, επιβλέπων νέων κατασκευών ή επισκευών, διεκδικήσεις - claims, εκτιµήσεις). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Το τµήµα βρίσκεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα).

46) Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση ατόµων ικανών να κατανοούν και να ερµηνεύουν τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να συµβάλλουν στη λύση τους µε µια αντίληψη της πολυµέρειας και συνολικότητάς τους. Οι άξονες που καθορίζουν την "οικοσυστηµική" προσέγγιση περικλείουν κυρίως τα γνωστικά αντικείµενα της Βιολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Οικονοµίας, της Περιβαλλοντικής Μηχανικής, του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και της Πολεοδοµίας. Στο τµήµα Περιβάλλοντος υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος αυτού µπορούν να εργαστούν τόσο στο δηµόσιο τοµέα και την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και στον ιδιωτικό τοµέα σε θέσεις που σχετίζονται µε θέµατα: Περιβαλλοντικής τεχνολογίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστηµάτων. Οικολογίας των έµβιων οργανισµών και ειδικότερα του ανθρώπου. Εφαρµογής και ελέγχου της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. Κατάρτισης και εφαρµογής εκπαιδευτικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. ∆ιαχείρισης και διοίκησης οργανισµών και υπηρεσιών που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο αντικείµενο. Επίσης, από το 2002, οι απόφοιτοι του τµήµατος θα µπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).

47) Πλαστικών Τεχνών και Επιστηµών της Τέχνης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Τέχνες, να αναπτύσσει την αισθητική παιδεία του κοινωνικού συνόλου και να προωθεί το πολιτιστικό επίπεδο, τονίζοντας τη σηµασία της τέχνης στη σύγχρονη εποχή και παρέχοντας στους φοιτητές άρτια επιστηµονική και επαγγελµατική κατάρτιση µε την ακαδηµαϊκή και την επιστηµονική διδασκαλία. Αντικείµενο του τµήµατος αποτελούν οι τέχνες (µουσική, θέατρο, ζωγραφική κλπ.) και οι επιστήµες που ασχολούνται µε διάφορους τοµείς της τέχνης, όπως π.χ. Ιστορία, Κριτική, Τεχνολογία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στο ειδικό µάθηµα Ελεύθερο Σχέδιο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Στα 8 εξάµηνα της φοίτησης διδάσκονται τόσο θεωρητικά µαθήµατα όσο και εργαστηριακά (εργαστήρια ζωγραφικής, γλυπτικής, ψηφιακής επεξεργασίας εικόνων, γραφικών τεχνών, φωτογραφίας).

23


Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού και σε φορείς πολιτισµού του δηµοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (πολιτιστικά κέντρα κτλ.). Σε ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς πολιτισµού (γκαλερί, άλλοι εκθεσιακοί χώροι κτλ.). Κριτικοί τέχνης σε εφηµερίδες και περιοδικά. Καθηγητές εικαστικών τεχνών στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Ως δηµιουργοί των πλαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.

48) Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήµης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραµµατιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Πανεπιστήµια: Οικονοµικό - ΑΣΟΕΕ (Αθηνών), Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πειραιά, Ιόνιο (Κέρκυρα).

49) Πληροφορικής & Τηλεµατικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήµης της Πληροφορικής, πρωτίστως στο πεδίο των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων και των σχετικών προς αυτά ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στους τοµείς της τηλεµατικής (τηλεπληροφορικής), οι οποίοι σχετίζονται µε τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες (internet technologies). Οι τοµείς αυτοί έχουν ποικίλες εφαρµογές, όπως στην εκπαίδευση (e-learning),στην οικονοµία (e-business), στη διοίκηση (e-government), στην υγεία (e-health), στις µεταφορές (Advanced Transport Telematics) κ.λπ. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραµµατιστή ή ειδικού στην τηλεπληροφορική. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο.

24


50) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστήµης της Πληροφορικής, η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητες προγραµµατιστή ή ειδικού στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.

51) Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι καταρχάς, όπως στα τµήµατα πληροφορικής, η παροχή του βασικού κορµού των γνώσεων στην πλήρως καθορισµένη επιστηµονική περιοχή της επιστήµης της πληροφορικής η οποία ασχολείται µε την επεξεργασία, οργάνωση, αποθήκευση, ανάκτηση και διάδοση πληροφοριών. Ειδικότερα, το συγκεκριµένο τµήµα έχει ως αποστολή να παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείµενα των πληροφοριακών συστηµάτων µε έµφαση στο χώρο της ιατρικής/υγείας και των εφαρµογών στην Ιατρική και την Βιοπληροφορική. Θα χορηγεί πτυχίο πληροφορικής µε εφαρµογές στην Βιοϊατρική. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν στους “κλασσικούς” τοµείς της ανάπτυξης Λογισµικού, Εφαρµογών ∆ιαδικτύου, Σχεδιασµού και Υλοποίησης ∆ικτύων, Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Πληροφοριακών Συστηµάτων που είναι απασχόληση: Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης ή ειδικότητα προγραµµατιστή. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Επιπλέον οι απόφοιτοι του τµήµατος θα έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν: Σε Βιοϊατρικές Μονάδες. Μονάδες ∆ιαχείρισης & Συντήρησης Απεικονιστικών Ιατρικών Μηχανηµάτων. Σε θέσεις ειδικών Βιοπληροφορικής. Σε άλλες θέσεις του κλάδου υγείας, που απαιτούν καλή γνώση πληροφορικής. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας (Λαµία).

52) Πολιτικών Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων που θα έχουν ως αποστολή να ασχοληθούν µε τον προγραµµατισµό, τη µελέτη, την επίβλεψη και την κατασκευή δοµικών, υδραυλικών, συγκοινωνιακών έργων και έργων προστασίας περιβάλλοντος. 25


∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία και συµµετοχή σε γεωδαιτικές ασκήσεις στη διάρκεια του καλοκαιριού). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πάτρας, Πανεπιστήµιο Θράκης (Ξάνθη), Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Βόλος).

53) Πολιτισµικής Τεχ/γίας & Επικ/νίας Σκοπός: Η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τον πολιτισµό και την πολιτισµική κληρονοµιά, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής σε θέµατα πολιτισµού και πολιτισµικής διαχείρισης και η κατάρτιση επιστηµόνων ειδικευµένων στις σύγχρονες µεθόδους σχεδιασµού, παραγωγής, διάδοσης και διαχείρισης πολιτισµικών προϊόντων και δράσεων µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισµού που ασχολούνται µε τη διαχείριση, οργάνωση και ανάδειξη πολιτισµικών και πολιτιστικών δρώµενων. Στους φορείς που ασχολούνται µε την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την προβολή πολιτισµικών δεδοµένων (ΟΤΑ, περιφερειακές και νοµαρχιακές υπηρεσίες που ασχολούνται µε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις). Στις εταιρίες διαχείρισης (management) µουσικών, κινηµατογραφικών, εικαστικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Στις βιβλιοθήκες και κέντρα αρχειοθέτησης και τεκµηρίωσης. Στα µουσεία και τις πινακοθήκες (διεύθυνση, εµπλουτισµός συλλογών, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκδόσεις, τηλεµατική). Σε εκδοτικούς οίκους και σε υπηρεσίες που σχετίζονται µε τον έντυπο και κυρίως τον ηλεκτρονικό Τύπο. Σε επιχειρήσεις παραγωγής πολυµέσων µε έµφαση στον πολιτισµό (CD-ROM, παρουσιάσεις στο ∆ιαδίκτυο, οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων). Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).

54) Τεχνών Ήχου & Εικόνας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος είναι η καλλιέργεια και η παραγωγή της οπτικοακουστικής έκφρασης, µέσω της διδασκαλίας και της έρευνας των εφαρµογών της σύγχρονης οπτικοακουστικής τεχνολογίας στον ευρύτερο χώρο της Τέχνης και της µαζικής επικοινωνίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε φορείς οπτικοακουστικής επικοινωνίας και αναψυχής (ραδιόφωνο, τηλεόραση, εταιρείες παραγωγής ηχητικού και οπτικοακουστικού υλικού, εταιρείες σχεδιασµού και παραγωγής video-games, εταιρείες ανάπτυξης οπτικοακουστικών συστηµάτων κ.λ.π.). Σε ελεύθερο επαγγελµατικό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης µέσω του ήχου, της εικόνας και των συνδυασµών τους. Σε σχετικούς τοµείς της γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

26


Το τµήµα βρίσκεται στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο (Κέρκυρα)

55) Χηµικών Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύσουν επιστήµονες ικανούς να ασχολούνται µε την έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των µεθόδων παραγωγής των βιοµηχανικών προϊόντων. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη µελέτη, την κατασκευή, τη λειτουργία και την τεχνική εξυπηρέτηση διαφόρων χηµικών εγκαταστάσεων. Ο κύριος σκοπός του τµήµατος είναι να αναλύει, σχεδιάζει, αριστοποιεί και ελέγχει όλες τις αναγκαίες φυσικές και χηµικές διεργασίες της χηµικής βιοµηχανίας και των συναφών µονάδων µεταποίησης υλικών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 10 εξάµηνα (για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται διπλωµατική εργασία). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο τοµέα, σε υπουργεία, οργανισµούς, τράπεζες κλπ. Μελετητές, τεχνικοί σύµβουλοι ή υπεύθυνοι προώθησης πωλήσεων χηµικών προϊόντων σε βιοµηχανίες. Σε τεχνικές εταιρίες. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Τα τµήµατα βρίσκονται στα Ιδρύµατα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αθήνα), Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πάτρας.

56) Ψηφιακών Συστηµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να διαµορφώσει τεχνολογικά µορφωµένους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αναλύουν και να συνθέτουν τις πληροφορίες αλλά και να δηµιουργούν νέα γνώση για τη σύγχρονη τεχνολογική κοινωνία της πληροφόρησης. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ως σχεδιαστές, διαχειριστές, εκπαιδευτές και χρήστες της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρµογών της. Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση για τη διδασκαλία των τεχνολογικών µαθηµάτων. Σε εταιρίες σχεδιασµού και κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού. Σε επιχειρήσεις πωλήσεων και ελέγχου εκπαιδευτικού και τεχνολογικού εξοπλισµού. Το τµήµα βρίσκεται στο Πανεπιστήµιο Πειραιά.

27


2) Τµήµατα ΤΕΙ 1) Ανακαίνισης & Αποκατάστασης Κτιρίων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών σε θέµατα ανακαίνισης, συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξεταστούν και στα ειδικά µαθήµατα του ελεύθερου και του γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πάτρας.

2) Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτ. Τοπίου Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η κάλυψη των γνωστικών αντικειµένων της εφαρµογής των βιολογικών, τεχνικών και οικονοµικών επιστηµών που αναφέρονται στους τοµείς της επιχειρηµατικής ανθοκοµίας και της αρχιτεκτονικής τοπίου. Στο τµήµα Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε δήµους για τη δηµιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Σε γραφεία µελέτης και εκτέλεσης έργων αρχιτεκτονικής τοπίου, δηµιουργίας χλοοταπήτων, µελέτης συστηµάτων άρδευσης, θερµοκηπιακών µονάδων κτλ. Σε ιδιωτικές ανθοκοµικές επιχειρήσεις. Σε µονάδες διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, αγροχηµικών και λοιπού ανθοκοµικού υλικού, µηχανηµάτων κλπ. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες για επιµέλεια κήπων. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Άρτα).

3) Αυτοµατισµού Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στην ανάλυση, σύνθεση και τον προγραµµατισµό συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης σε χώρους επαγγελµατικής απασχόλησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τµήµατα µηχανογράφησης του δηµόσιου τοµέα. Στη βιοµηχανία και σε εταιρίες όπου υπάρχουν συστήµατα αυτόµατου ελέγχου. Στις τηλεπικοινωνίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας, Μεσολογγίου.

28


4) Βιολογικών Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να προετοιµάσουν Τεχνολόγους Γεωπονίας ειδικευµένους σε καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκοµικών υπό κάλυψη, σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισµό και στη λειτουργία θερµοκηπίων, σε συστήµατα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών φυτών. Το τµήµα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τοµείς της Εδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών, Φυτοπροστασίας, Κηποτεχνίας κ.α. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακών και ανθοκοµικών καλλιεργειών. Σε συνεταιρισµούς. Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισµού θερµοκηπίων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον ΕΟΤ. Σε δήµους για τη δηµιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασχολούµενοι µε την πώληση ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών προϊόντων. Εργολάβοι θερµοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Ηρακλείου, Καλαµάτας.

5) Βιοµηχανικής Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές, ώστε να µπορούν να εγκαθιστούν, να αναπτύσσουν και να ελέγχουν το υλικό των πληροφοριακών συστηµάτων στις βιοµηχανικές παραγωγικές µονάδες. Επιπλέον, στο τµήµα παρέχονται βασικές γνώσεις από τους χώρους της Ηλεκτροµηχανολογίας, των Ηλεκτρονικών και της ∆ιοίκησης των Επιχειρήσεων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε βιοµηχανικές µονάδες για να αναλύουν τις πληροφοριακές ανάγκες και να σχεδιάζουν την αποδοτική λειτουργία όλων των τοµέων της παραγωγής. Σε γραφεία µελετών, αυτοδύναµοι ή σε συνεργασία µε άλλους, να παρέχουν συµβουλές και να συντάσσουν µελέτες για τις ανάγκες των βιοµηχανικών µονάδων σε πληροφοριακά συστήµατα. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.

6) Βιοµηχανικού Σχεδιασµού Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση στελεχών ώστε να ανταποκρίνονται σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων, που αφορούν το βιοµηχανικό σχεδιασµό προϊόντων. Βασικός στόχος του τµήµατος είναι η αντιµετώπιση της Μηχανικής σαν επιστήµη µέσα από την πληροφορική. Συγκεκριµένα, το περιεχόµενο σπουδών καλύπτει τις περιοχές σχεδιασµού βιοµηχανικών προϊόντων, ανάλυσης της αγοράς και προώθησης προϊόντων τεχνογνωσίας - τεχνολογίας στην παραγωγή βιοµηχανικών προϊόντων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης

29


πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχοληθούν στις διάφορες φάσεις σχεδιασµού προϊόντων βιοµηχανικής παραγωγής: Στα Υπουργεία Ανάπτυξης, Βιοµηχανίας και Εµπορίου. Σε βιοµηχανίες. Σε βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Σε διαφηµιστικές εταιρίες και εταιρίες γραφικών τεχνών. Στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση επιχειρήσεων σχεδιασµού προϊόντων, κέντρων πρωτοτυποποίησης και αναπαραγωγής αντικειµένων/προϊόντων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη).

7) Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη της Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτισή τους και την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. Το αντικείµενο σπουδών του Τµήµατος καλύπτει τη γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και συγκεκριµένα τη δηµιουργία και ενηµέρωση του κατάλληλου υπόβαθρου µε χρήση τοπογραφικών και φωτογραµµετρικών οργάνων και µεθόδων, µε στόχο την αξιοποίησή του σε µελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδοµίας, χωροταξίας, κτηµατολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, µε χρήση σύγχρονων µεθόδων της επιστήµης και αρωγό την πληροφορική. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούµενοι είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη ιδιωτικών ή δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών σε: Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες. Πολεοδοµικές και Ρυµοτοµικές µελέτες. Χαρτογραφική υποδοµή & θεµατικούς χάρτες. Συγκοινωνιακές µελέτες. Υδραυλικές µελέτες. Μελέτες τοπογραφίας. Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανοµή, αναδασµός). Συµµετοχή σε εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα σε θέµατα χαρτογραφικής υποδοµής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Σερρών.

8) Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στις σύγχρονες τεχνολογικές µεθόδους των εφαρµοσµένων γεωεπιστηµών και της γεωτεχνολογίας για την καλύτερη εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν: Στο δηµόσιο σε θέσεις που αφορούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. Σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

30


Στη ∆ΕΗ. Στην τοπική αυτοδιοίκηση σε τοµείς σχετικούς µε την ειδικότητά τους. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες σε γεωτεχνικά και µεταλλευτικά έργα και έργα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη).

9) Γραφιστικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές την απαραίτητη αισθητική κατάρτιση πάνω στις εικαστικές τέχνες καθώς επίσης και τις απαραίτητες τεχνικές και να τους εξασφαλίσει µια πλήρη γνώση της σύγχρονης τεχνολογίας στο αντικείµενο, καθιστώντας τους ικανούς στους τοµείς των Γραφικών Τεχνών, της ∆ιαφήµισης - Ενηµέρωσης, της διαµόρφωσης καταναλωτικών προϊόντων µέχρι τον έντυπο και εκδοτικό τοµέα γενικότερα. Για την εισαγωγή στο τµήµα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι βαθµοί του υποψηφίου και στα ειδικά µαθήµατα του Ελεύθερου και του Γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Για την απόκτηση του πτυχίου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε διαφηµιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Στο δηµόσιο τοµέα, στα ΝΠ∆∆ και κοινωνικοποιηµένο τοµέα, σε επιχειρήσεις δηµοσίου συµφέροντος. Στην τηλεόραση και τον κινηµατογράφο (σχεδιασµός τίτλων, επιµέλεια τίτλων και στατιστικών πινάκων κλπ.). Σε τµήµατα πολυµέσων εταιριών πληροφορικής. Στην εκπαίδευση, ως µέλη ερευνητικών οµάδων. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

10) ∆ασοπονίας & ∆ιαχ/σης Φυσικού Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων ∆ασοπονίας που θα µελετούν και θα εφαρµόζουν τεχνικές και µεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του δασικού πλούτου της χώρας. Στα τµήµατα ∆ασοπονίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης σε ∆ασαρχία, ∆ασικές Βιοµηχανίες, Αγροτικές Τράπεζες, σε ιδιωτικά γραφεία δασικών µελετών και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπ. Γεωργίας, σε διευθύνσεις δασών και Νοµαρχιών, δασαρχεία και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε ιδρύµατα δασικών ερευνών. Σε συνεταιρισµούς και στον ιδιωτικό τοµέα (δασικές εκµεταλλεύσεις, ιδιωτικά δάση κλπ.). Σε δασικές βιοµηχανίες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ως ιδιώτες σε δικό τους γραφείο µελετών και κατασκευών µέχρι ορισµένο όριο δαπάνης έργου. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Λαµίας (Καρπενήσι), Λάρισας (Καρδίτσα), Καβάλας (∆ράµα).

31


11) ∆ιαχείρισης Πληροφοριών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στα γνωστικά αντικείµενα και τις πρακτικές πλευρές του αντικειµένου τους έτσι ώστε να αποκτήσουν τα εφόδια που θα τους επιτρέψουν να υποστηρίζουν µε επιτυχία τις διαδικασίες διαχείρισης της πληροφορίας µε παραδοσιακές µεθόδους αλλά και µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι µπορούν να απασχολούνται: Στο δηµόσιο σε θέσεις σχετικές µε το αντικείµενό τους και να εξελίσσονται στις βαθµίδες της ιεραρχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Ως αυτοαπασχολούµενοι. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.

12) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας Α.Σ.Π.Τ.Ε. Σκοπός: Η κατάρτιση τεχνικών επιστηµόνων ικανών να διδάξουν Ηλεκτρολογία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τµήµατος διατηρούν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τους απόφοιτους των τµηµάτων Ηλεκτρολογίας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δηµόσιο σχολείο). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Σε θέσεις που µπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τµηµάτων Ηλεκτρολόγων. Σε δηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµούς. Σε βιοµηχανίες. Τεχνικά γραφεία και εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε δικαίωµα µελέτης και εκτέλεσης έργων ορισµένης ισχύος. Το τµήµα βρίσκεται στη Σχολή Α.Σ.Π.Τ.Ε.

13) Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικής Α.Σ.Π.Τ.Ε. Σκοπός: Να δηµιουργήσει τεχνικούς επιστήµονες ικανούς να διδάξουν Ηλεκτρονικά στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στην Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τµήµατος διατηρούν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τους απόφοιτους των τµηµάτων Ηλεκτρονικών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δηµόσιο σχολείο). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Σε θέσεις που µπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τµηµάτων Ηλεκτρονικών. Τεχνολόγοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί σε διάφορους οργανισµούς και υπηρεσίες του δηµοσίου, σε µηχανογραφικά κέντρα. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και βιοµηχανίες. Ελεύθεροι Επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στη Σχολή Α.Σ.Π.Τ.Ε.

32


14) Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας Α.Σ.Π.Τ.Ε. Σκοπός: Η δηµιουργία τεχνικών επιστηµόνων ικανών να διδάξουν Μηχανολογία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στην Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τµήµατος διατηρούν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τους απόφοιτους των τµηµάτων Μηχανολογίας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δηµόσιο σχολείο). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Τεχνολόγοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στο ∆ηµόσιο. Σε εργοστάσια, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες. Σε θέσεις που µπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τµηµάτων Μηχανολογίας. Το τµήµα βρίσκεται στη Σχολή Α.Σ.Π.Τ.Ε.

15) Εκπαιδ/κών Πολιτικών ∆οµικών Έργων Α.Σ.Π.Τ.Ε. Σκοπός: Η δηµιουργία τεχνικών επιστηµόνων ικανών να διδάξουν το αντικείµενο του πολιτικού µηχανικού, µε έµφαση στα δοµικά έργα, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στην Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τµήµατος διατηρούν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τους απόφοιτους των τµηµάτων Πολιτικών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δηµόσιο σχολείο). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Υπάλληλοι σε Υπουργεία, τεχνικές υπηρεσίες ∆ήµων - Κοινοτήτων. Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (µελέτη - επίβλεψη ορισµένου ύψους δοµικών έργων). Ως εργολάβοι δηµοσίων έργων 5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους. Σε θέσεις που µπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τµηµάτων Πολιτικών ∆οµικών Έργων. Το τµήµα βρίσκεται στη Σχολή Α.Σ.Π.Τ.Ε.

16) Εκπαιδ/κών Πολιτικών Έργων Υποδοµής Α.Σ.Π.Τ.Ε. Σκοπός: Η δηµιουργία τεχνικών επιστηµόνων ικανών να διδάξουν το αντικείµενο του πολιτικού µηχανικού, µε έµφαση στα συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η φοίτηση στη σχολή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το διορισµό στην Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι του τµήµατος διατηρούν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα µε τους απόφοιτους των τµηµάτων Πολιτικών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση - διδασκαλία σε δηµόσιο σχολείο). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Καθηγητές Τεχνικής - Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης. Υπάλληλοι σε Υπουργεία, τεχνικές υπηρεσίες ∆ήµων - Κοινοτήτων. Σε ιδιωτικές τεχνικές εταιρίες. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (µελέτη - επίβλεψη ορισµένου ύψους συγκοινωνιακών και υδραυλικών

33


έργων). Ως εργολάβοι δηµοσίων έργων 5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους. Σε θέσεις που µπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των τµηµάτων Πολιτικών Έργων Υποδοµής. Το τµήµα βρίσκεται στη Σχολή Α.Σ.Π.Τ.Ε.

17) Εµπορίας & Ποιοτ. Ελέγχου Αγροτ. Προϊόντων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές σε βασικά µαθήµατα γεωπονίας και αγροτικής οικονοµίας, παραγωγής, εµπορίας και ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού - εξαγωγικού εµπορίου. Σε αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς και αγροτικούς συλλόγους. Στο χονδρικό εµπόριο που ασκείται από ιδιώτες, συνεταιρισµούς ή οργανισµούς. Στις τράπεζες (Α.Τ.Ε., Εµπορική κλπ.) που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο των αγροτικών προϊόντων. Σε τελωνεία, σταθµούς ελέγχου και πρεσβείες που απασχολούν εµπορικούς ακολούθους. Σε οικονοµικούς Οργανισµούς και Υπουργεία που διαµορφώνουν αγροτική και εµπορική πολιτική. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα).

18) Ενεργειακής Τεχνολογίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει τους σπουδαστές του, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται µε το σχεδιασµό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο του µηχανολογικού όσο και του ηλεκτρολογικού µέρους της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιοµηχανίας και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (∆ΕΗ, ∆ΕΠ κτλ.). Σε εταιρίες µε αντικείµενο την παραγωγή, µεταφορά και αποθήκευση ενέργειας. Σε εργοληπτικές εταιρείες κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρικών δικτύων κλπ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

19) Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού & Πληροφοριακών Συστηµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στη διοίκηση, τοmarketing, τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση - λογιστική και τα πληροφοριακά συστήµατα. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη επιχειρησιακού προγραµµατισµού και

34


πληροφοριακών συστηµάτων. Σε επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τµήµα βρίσκεται στα ΤΕΙ: Πάτρας, Κρήτης (Αγ. Νικόλαο).

20) Επιχειρησιακής Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στα αντικείµενα της πληροφορικής, αλλά και της διοίκησης επιχειρήσεων, όπου επεκτείνεται η τεχνολογία της πληροφορικής. Τα γνωστικά αντικείµενα του τµήµατος καλύπτουν την Πληροφορική και τη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στελέχη επιχειρησιακού προγραµµατισµού και πληροφοριακών συστηµάτων. Σε επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας (Γρεβενά).

21) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του στις απαραίτητες τέχνες και τεχνικές, µε τις οποίες γίνονται ικανοί να διακοσµούν και να διαµορφώνουν γενικά τους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Στόχος είναι η δηµιουργία αποφοίτων µε χωρική, καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία. Για την εισαγωγή στο τµήµα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι βαθµοί του υποψηφίου και στα ειδικά µαθήµατα του Ελεύθερου και του Γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού, σε υπηρεσίες προβολών και εκθέσεων, στον ΕΟΤ κτλ. Σε τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σε καταστήµατα, σε βιοµηχανίες κτλ. Σε εταιρίες µε αντικείµενο τη διακόσµηση επαγγελµατικών χώρων, εκθέσεων και κατοικιών. Στο χώρο του θεάµατος (διαφήµιση, τηλεόραση κτλ.). Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Σερρών.

22) Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές γύρω από τις νέες τεχνολογίες, την εφαρµοσµένη πληροφορική, την τηλεπληροφορική και την επικοινωνία. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και για την ανάλυση των µηχανογραφικών αναγκών µιας επιχείρησης και την κατασκευή λογισµικού. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης

35


πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως µηχανικοί λογισµικού, ως ειδικοί ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, ως σχεδιαστές, αναλυτές, διαχειριστές τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και δικτύων, ως µηχανικοί πολυµέσων, ως τεχνολόγοι µηχανικοί στην τηλεπικοινωνιακή βιοµηχανία κτλ. Σε δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµούς και υπηρεσίες. Σε επιχειρήσεις προϊόντων πληροφορικής, Internet, τηλεφωνίας, πολυµέσων. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο).

23) Ηλεκτρολογίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τις γνώσεις, ώστε να είναι ικανοί να ασχολούνται µε τη µελέτη, την επίβλεψη, την κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών έργων (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συστήµατα κτλ.). Στόχος του τµήµατος είναι η δηµιουργία υψηλής ποιότητας επαγγελµατιών ικανών να εφαρµόσουν αποδοτικά τη µεθοδολογία που αναπτύσσεται στα πλαίσια της τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνονται ένα εξάµηνο για συγγραφή διπλωµατικής εργασίας και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τεχνικές εταιρίες. Βιοµηχανικές µονάδες. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (για σύνταξη µελετών, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων περιορισµένης ισχύος). Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Λάρισας, Καβάλας, Κρήτης (Ηράκλειο), ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Πάτρας, Λαµίας, Χαλκίδας.

24) Ηλεκτρονικής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές τους, ώστε να τους καταστήσουν ικανούς να ασχοληθούν µε την έρευνα και τη µελέτη των προβληµάτων της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και των εφαρµογών της. Στόχος του τµήµατος είναι η δηµιουργία αποφοίτων που σε επαγγελµατική βάση θα ασχοληθούν σε όλα τα σύγχρονα γνωστικά αντικείµενα που σχετίζονται µε τη σχεδίαση, µελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρονικών συστηµάτων και διατάξεων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 ή 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο αµειβόµενης πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της ηλεκτρονικής (τηλεπικοινωνιών, οπτικοακουστικών, ραδιοτηλεόρασης, συστηµάτων αυτόµατου ελέγχου, Η/Υ) και µε την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστηµάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων: Σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των αυτοµατισµών, των ηλεκτρονικών, των µέσων µαζικής

36


επικοινωνίας και των γενικών ηλεκτρονικών. Σε τεχνικές υπηρεσίες και τµήµατα µηχανογράφησης του δηµόσιου τοµέα. Σε βιοτεχνίες, βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείµενο την παραγωγή ηλεκτρονικών στοιχείων, διατάξεων, συσκευών και συστηµάτων για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών προς αυτές και προς τρίτους. Σε εταιρίες εµπορίας, κατασκευής και συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών (7 εξάµηνα), Θεσσαλονίκης(7 εξάµηνα), Πειραιά(7 εξάµηνα), Κρήτης (Χανιά) (8 εξάµηνα), Λαµίας(7 εξάµηνα).

25) Ηλεκτρονικών Υπολ. Συστηµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση ειδικών ικανών να συµµετέχουν στη µελέτη, στο σχεδιασµό, στον προγραµµατισµό και στην εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης Η/Υ, ψηφιακών συστηµάτων ελέγχου και ροµπότ. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ασχολούνται στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, µε τη µελέτη, σχεδιασµό, προγραµµατισµό και εκτέλεση της κατασκευής, επισκευής, ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Βιοµηχανικών συστηµάτων που ελέγχονται ή βοηθούνται από συστήµατα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Συγκεκριµένα, οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν: Σε τεχνικές υπηρεσίες και τµήµατα µηχανογράφησης του δηµόσιου τοµέα. Στον ιδιωτικό τοµέα σε βιοµηχανίες προηγµένης τεχνολογίας. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και φορείς του δηµοσίου όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης. Ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα εφαρµοσµένης έρευνας, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους. Καθηγητές στην εκπαίδευση σύµφωνα µε την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πειραιά.

26) Θερµοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκοµίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να προετοιµάσουν Τεχνολόγους Γεωπονίας ειδικευµένους σε καλλιέργειες κηπευτικών και ανθοκοµικών υπό κάλυψη, σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες και κατασκευές, στον εξοπλισµό και στη λειτουργία θερµοκηπίων, σε συστήµατα άρδευσης, καθώς και στη βελτίωση της καλλιέργειας ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών φυτών. Το τµήµα παρέχει γενικότερες γνώσεις στους τοµείς της Εδαφολογίας, Φυσιολογίας και Θρέψης φυτών, Φυτοπροστασίας, Κηποτεχνίας κ.α. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ιδιωτικές επιχειρήσεις θερµοκηπιακών και ανθοκοµικών

37


καλλιεργειών. Σε συνεταιρισµούς. Σε εταιρίες κατασκευής και εξοπλισµού θερµοκηπίων. Στο Υπουργείο Γεωργίας, στην Αγροτική Τράπεζα, στον ΕΟΤ. Σε δήµους για τη δηµιουργία και καλλιέργεια παρτεριών, κήπων και πάρκων. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες, ασχολούµενοι µε την πώληση ανθοκοµικών και λαχανοκοµικών προϊόντων. Εργολάβοι θερµοκηπευτικών κατασκευών, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Το τµήµα βρίσκεται στα ΤΕΙ Μεσολογγίου.

27) Ιχθυοκοµίας - Αλιείας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να µελετούν και να εφαρµόζουν τεχνικές και µεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του υδρόβιου κόσµου. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς. Σε συνεταιρισµούς αλιέων. Σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφεία και άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εµπορίας και µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην αλιευτική παραγωγή. Σε ερευνητικά ιδρύµατα ως Τεχνολόγοι - Ιχθυολόγοι. Καθηγητές σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, της Ιχθυοκοµικής και Αλιευτικής κατάρτισης και της µηχανικής υδατοκαλλιέργειας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Εργολάβοι εξειδικευµένων αλιευτικών έργων µετά από εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) Ελλάδος ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικής Παραγωγής. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ηπείρου (Ηγουµενίτσα).

28) Κλωστοϋφαντουργίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση ειδικών για την εφαρµογή προγραµµάτων εργασίας στις µονάδες κλωστηρίων, υφαντηρίων, πλεκτηρίων, βαφείων - τυποβαφείων, µονάδες εξευγενισµού, ταπητουργείων, σχοινοποιείων, καθώς και εργαστηρίων ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο τοµέα, στα Υπουργεία Βιοµηχανίας, Εµπορίου, σε ιδρύµατα, νοσοκοµεία, στρατιωτικές µονάδες κτλ. Σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κλωστοϋφαντουργίας και ετοίµου ενδύµατος. Σε επιχειρήσεις εµπορίας και καταστήµατα ιµατισµού. Σε εργαστήρια ανάλυσης και ποιοτικού ελέγχου προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και πρώτων υλών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Πειραιά.

38


29) Μηχανικής Βιοσυστηµάτων Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται µε τη µηχανοποίηση και τον εξηλεκτρισµό της γεωργίας, µε την εκτέλεση διαφόρων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων (κατασκευή, συναρµολόγηση, λειτουργία, χρήση και συντήρηση γεωργικών µηχανηµάτων και αρδευτικών συγκροτηµάτων κτλ.), µε τα έργα ελέγχου του περιβάλλοντος (θερµοκήπια, κτηνοτροφικές µονάδες κτλ.) και τις µονάδες πρώτης επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ιδρύµατα και σταθµούς έρευνας. Σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής γεωργικών µηχανηµάτων και εργαλείων, σε εταιρίες εµπορίας γεωργικού εξοπλισµού. Σε θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Λάρισας.

30) Μηχανολογίας Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύουν Τεχνολόγους Μηχανικούς ικανούς να εφαρµόζουν τα πορίσµατα της επιστηµονικής έρευνας σε µελέτες εγκατάστασης, επίβλεψης και καθαρισµού των αναγκαίων τύπων µηχανηµάτων µίας παραγωγικής µονάδας (εργοστάσιο, βιοτεχνικό συγκρότηµα, σταθµός παραγωγής ηλεκτρισµού κτλ.). ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Τεχνικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τεχνικές εταιρίες. Βιοµηχανικές µονάδες. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (για σύνταξη µελετών, επίβλεψη, λειτουργία και συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστάσεων περιορισµένης ισχύος). Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου (5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους έχουν δικαίωµα να γίνουν εργολάβοι δηµοσίων έργων). Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Λάρισας, Καβάλας, Κρήτης (Ηράκλειο), ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη), Σερρών, Χαλκίδας, Πάτρας.

31) Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται µε τη µηχανοποίηση και τον εξηλεκτρισµό της γεωργίας, µε την εκτέλεση διαφόρων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων (κατασκευή, συναρµολόγηση, λειτουργία, χρήση και συντήρηση γεωργικών µηχανηµάτων και αρδευτικών συγκροτηµάτων κτλ.), µε τα έργα ελέγχου του περιβάλλοντος (θερµοκήπια, κτηνοτροφικές µονάδες κτλ.) και τις µονάδες πρώτης επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων.

39


∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Σε ιδρύµατα και σταθµούς έρευνας. Σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής γεωργικών µηχανηµάτων και εργαλείων, σε εταιρίες εµπορίας γεωργικού εξοπλισµού. Σε θερµοκήπια και αγροκτήµατα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

32) Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην εφαρµογή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στη σύνθεση, παραγωγή και διαχείριση του µουσικού ήχου. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να απασχοληθούν αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες στη µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη µουσική, στην παραγωγή και διαχείριση του µουσικού ήχου, καθώς και στους τοµείς της τεχνολογίας των µουσικών οργάνων και των χώρων παραγωγής και χρήσης της µουσικής. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι απόφοιτοι του τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν: Στον τοµέα της τεχνολογίας µουσικών οργάνων. Στους χώρους παραγωγής και χρήσης της µουσικής. Σε studio ηχογράφησης. Σε χώρους διασκέδασης. Σε µουσικούς οίκους. Σε Μ.Μ.Ε., τηλεόραση, θέατρο κλπ. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης (Ρέθυµνο).

33) Ναυπηγικής Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει στους αποφοίτους του τις γνώσεις, ώστε να µπορούν να ασχολούνται µε τη µελέτη, τη σχεδίαση και την κατασκευή πλοίων ενός ορισµένου µήκους, καθώς και µε την επισκευή, µετασκευή και συντήρηση οποιουδήποτε σκάφους. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τµήµατος αποκτούν τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Λιµενικό Σώµα. Στη ναυπηγοκατασκευαστική και ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις και γραφεία. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

40


34) Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών Σκοπός: Η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέµατα: Επεξεργασίας των σταφυλιών και των άλλων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης, που µπορούν να υποστούν αλκοολική ζύµωση, καθώς και των προϊόντων απόσταξης των ζυµώσεων αυτών για την παραγωγή ποτών. Τεχνολογίας προϊόντων και υποπροϊόντων παραγώγων του σταφυλιού, του κρασιού και των άλλων υλών που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Αναλύσεως των παραπάνω προϊόντων. Οργάνωσης και διαχείρισης οινοποιητικών και ποτοποιητικών µονάδων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνονται ένα εξάµηνο για συγγραφή διπλωµατικής εργασίας και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανοµικές υπηρεσίες του κράτους. Σε οινολογικά εργαστήρια. Σε συνεταιρισµούς, βιοµηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής κρασιών και ποτών. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Καβάλας (∆ράµα).

35) Οχηµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίζει τους αποφοίτους, ώστε να είναι σε θέση να κατασκευάσουν ή επισκευάσουν το µηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισµό των οχηµάτων. Έχει ως αποστολή να προάγει, µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων στον τεχνολογικό τοµέα των οχηµάτων δρόµου και ανωµάλου εδάφους. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε υπηρεσίες των Υπουργείων Μεταφορών & Συγκοινωνιών και Περιβάλλοντος και σε άλλους φορείς του δηµοσίου που διαθέτουν οχήµατα. Σε εταιρίες που έχουν ως αντικείµενο τη συναρµολόγηση, επισκευή και εµπορία οχηµάτων. Σε ασφαλιστικές και σε εταιρίες οδικής βοήθειας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

36) Πληροφορικής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση ειδικών στον τοµέα της εφαρµογής συστηµάτων πληροφορικής και συγκεκριµένα στο µέρος εκείνο που αφορά το λογισµικό των εφαρµογών και του συστήµατος Η/Υ. Ο κύριος σκοπός του είναι να παρέχει µια υψηλής στάθµης εκπαίδευση, στοχεύοντας στην αποδοτική εφαρµογή της Τεχνολογίας της Πληροφορικής σε κάθε επαγγελµατικό περιβάλλον. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 ή 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνονται ένα εξάµηνο για συγγραφή διπλωµατικής εργασίας και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Μπορούν να απασχοληθούν ως προγραµµατιστές και αναλυτές εφαρµογών, ως προγραµµατιστές και αναλυτές συστηµάτων. Σε τεχνικές υπηρεσίες και

41


τµήµατα µηχανογράφησης του δηµόσιου τοµέα. Σε εταιρίες πληροφορικής. Σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού τοµέα και τράπεζες όπου υπάρχει τµήµα µηχανογράφησης. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών(7 εξάµηνα), Θεσσαλονίκης(8 εξάµηνα).

37) Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στη µελέτη, συντήρηση και αξιολόγηση των βάσεων δεδοµένων, αλλά και στο σχεδιασµό εγκατάστασης προηγµένων πληροφορικών και δικτυακών εφαρµογών, καθώς και την ασύρµατη και ενσύρµατη τηλεπικοινωνία. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Στους τοµείς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε υπηρεσίες µηχανογράφησης του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Σε εµπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισµικού διαφόρων τύπων και εφαρµογών. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Σερρών.

38) Πληροφορικής & Τεχνολογίας H/Y Σκοπός: Σκοπός των τµηµάτων αυτών είναι να προσφέρουν στους σπουδαστές υψηλή τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση, στους τοµείς της πληροφορικής και της τεχνολογίας υπολογιστών, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις πολύπλευρες απαιτήσεις του αντικειµένου, αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις στη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε εταιρίες που κατασκευάζουν υλικό / λογισµικό (Hardware/Software). Σε κρατικές υπηρεσίες στον τοµέα µηχανοργάνωσης. Σε τµήµατα πληροφορικής και µηχανοργάνωσης εταιρειών. Στην εκπαίδευση για την κάλυψη εξειδικευµένων εφαρµογών της Πληροφορικής. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Λαµίας, ∆υτικής Μακεδονίας (Καστοριά).

39) Πολιτικών ∆οµικών Έργων Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να δώσουν στους σπουδαστές τους την απαραίτητη θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση που θα τους κάνει ικανούς να ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατασκευή, µελέτη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση δοµικών έργων ορισµένης δαπάνης. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο

42


τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες και δήµους). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου (5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους). Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Πειραιά, Ηρακλείου, Σερρών, Λάρισας (Τρίκαλα).

40) Πολιτικών Έργων Υποδοµής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι να εκπαιδεύσουν τους σπουδαστές τους έτσι ώστε να τους κάνουν ικανούς να συµµετέχουν στο σχεδιασµό, κατασκευή, επίβλεψη, λειτουργία, επισκευή και συντήρηση υδραυλικών, συγκοινωνιακών και εγγειοβελτιωτικών έργων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνονται ένα εξάµηνο για συγγραφή διπλωµατικής εργασίας και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία Συγκοινωνιών, Γεωργίας και ΥΠΕΧΩ∆Ε, νοµαρχίες και δήµους). Σε ιδιωτικές εταιρίες που ασχολούνται µε µελέτη και κατασκευή συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου (5 χρόνια µετά τη λήψη του πτυχίου τους). Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας.

41) Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισµικής Κληρονοµιάς Σκοπός: Έχει ως αντικείµενο τόσο την παροχή των απαιτούµενων θεωρητικών γνώσεων µε στόχο την αναγνώριση και διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς του παρελθόντος, όσο και των απαραίτητων τεχνολογικών γνώσεων για την αποκατάσταση και προστασία αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Οι ανωτέρω θεωρητικές γνώσεις, σε συνδυασµό µε τις πρακτικές εφαρµογές στους χώρους των πλήρως εξοπλισµένων επιστηµονικών εργαστηρίων, διαµορφώνουν πτυχιούχους µε ολοκληρωµένο επιστηµονικό υπόβαθρο και ευρύτερη παιδεία σε θέµατα πολιτισµικής κληρονοµιάς, εντοπισµού και ερµηνείας αφ’ενός και ανάδειξης, προστασίας και συντήρησης αφ’ετέρου. Το Τµήµα έτσι παρέχει : Σε βάθος θεωρητική παιδεία σε θέµατα Τέχνης και Πολιτισµού, προκειµένου οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αναδεικνύουν την πολιτισµική κληρονοµιά, καθιστώντας την ζωντανό κοµµάτι της σηµερινής κοινωνίας. Συνδυασµένη καλλιτεχνική και τεχνολογική παιδεία, ώστε οι πτυχιούχοι, µε επιστηµονική κατάρτιση, να επεµβαίνουν για την αποκατάσταση και συντήρηση αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 1ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Το όγδοο εξάµηνο είναι αφιερωµένο στην εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και σε εξάµηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα σε επιλεγµένους δηµόσιους οργανισµούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως στέλεχος ∆ηµοσίων ή Ιδιωτικών Οργανισµών και Επιχειρήσεων ή ως ελεύθερος επαγγελµατίας παρέχοντας υπηρεσίες σχετικές µε την αναγνώριση,

43


ανάδειξη και διαχείριση των πολιτισµικών κειµηλίων του παρελθόντος και την τεχνική αποκατάσταση και συντήρησή τους. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος).

42) Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η δηµιουργία στελεχών ειδικευµένων στη συντήρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης, αρχαιοτήτων και αντικειµένων ιστορικής σηµασίας που καλύπτουν όλες τις µορφές που πήρε η τεχνική και η τεχνολογία από την προϊστορία µέχρι τα νεότερα χρόνια. Αντικείµενο συντήρησης αποτελούν: Όλα τα αρχαιολογικά ευρήµατα (κεραµικά, γυαλί, πέτρα, µέταλλο, οργανικά υλικά και ψηφιδωτά). Όλα τα εικαστικά έργα τέχνης σε ξύλο, µουσαµά, χαρτί, τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, ξυλόγλυπτα και βιβλία. Για την εισαγωγή στο τµήµα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι βαθµοί του υποψηφίου και στα ειδικά µαθήµατα του Ελεύθερου και του Γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού και την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Σε µουσεία και πινακοθήκες. Σε εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης. Σε αρχαιολογικούς χώρους. Σε µεγάλες ιδιωτικές συλλογές. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

43) Σχεδιασµού & Παραγ. Ενδυµάτων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στην οργάνωση και διοίκηση των µονάδων κατασκευής ενδυµάτων, το marketing, το περιβάλλον της επιχείρησης, τη χρηµατοοικονοµική διοίκηση και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως τεχνολόγοι ενδυµάτων σε δικές τους επιχειρήσεις. Ως στελέχη στις επιχειρήσεις του κλάδου ενδυµάτων. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος ενδυµάτων ασχολείται µε τις παρακάτω δραστηριότητες: Τεχνικές προδιαγραφές, ποιοτικό έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας πρώτων υλών, ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων. Ανάπτυξη, σχεδιασµό και παραγωγή έτοιµων ενδυµάτων. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων έτοιµων ενδυµάτων. Εµπορία και διακίνηση έτοιµων ενδυµάτων. Επιστηµονική και ερευνητική µεθοδολογία ανάλυσης δεδοµένων και εκπόνηση µελετών. Στρατηγικό σχεδιασµό και πολιτικές στα πλαίσια της διεθνοποιηµένης αγοράς. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κιλκίς).

44


44) Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές στο σχεδιασµό και την οργάνωση της βιοµηχανικής παραγωγής για κατασκευές από ξύλο και από προϊόντα ξύλου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως σχεδιαστές και τεχνολόγοι παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε βιοµηχανίες επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών. Σε εταιρίες εµπορίας επίπλων. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Λάρισας (Καρδίτσα).

45) Τεχνολογίας Αεροσκαφών Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει Τεχνολόγους Μηχανικούς Αεροσκαφών ώστε να µπορούν να ασχολούνται µε κατασκευή, συντήρηση, µετασκευή και επισκευή αεροσκαφών. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε µονάδες συντήρησης και επισκευής αεροσκαφών αεροδροµίων και αερολεσχών. Στην Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Χαλκίδας (Χαλκίδα).

46) Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει, µε την έρευνα και τη διδασκαλία, την ανάπτυξη και µετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήµη που περιλαµβάνει το γνωστικό αντικείµενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε όλο το φάσµα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης, είτε ως στελέχη µονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούµενοι. Σε µονάδες εκτροφής αλιευµάτων, γεννητικούς σταθµούς αλιευµάτων. Σε αλιευτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις ως υπεύθυνα στελέχη για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Ως µέλη ερευνητικών µονάδων σε θέµατα της ειδικότητάς τους. Σε όλες της βαθµίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Εγγραφή στο Μ.Ε.Κ (Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., για εξειδικευµένες εργασίες αλιευτικών έργων. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Μουδανιά).

45


47) Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίµων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση τεχνολόγων γεωπόνων εξειδικευµένων στη Βιολογική Γεωργία. Ειδικότερα, ο τεχνολόγος γεωπόνος θα ασχοληθεί και θα επιλύσει προβλήµατα που σχετίζονται µε την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη γεωργική χρήση. Στο τµήµα Βιολογικής Γεωργίας υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Το Τµήµα στοχεύει στην εκπαίδευση ειδικών γεωτεχνικών, οι οποίοι θα συµβάλλουν µελλοντικά στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων χωρίς επιβάρυνση από αγροχηµικά, στο σύνολο του γεωργικού τοµέα, καθώς επίσης και στην παραγωγή βιολογικών αγροτικών προϊόντων. Ειδικότερα, ευκαιρίες απασχόλησης υπάρχουν: Στο δηµόσιο τοµέα σε υπηρεσίες, τράπεζες, Υπουργεία Γεωργίας - Ανάπτυξης. Σε συνεταιρισµούς, εταιρίες και βιοµηχανίες τροφίµων. Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες σε δικές τους καλλιέργειες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Αργοστόλι).

48) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών σε όλους τους κλάδους της τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών (φωτοαναπαραγωγή, στοιχειοθεσία, τεχνολογία εκτυπώσεων, βιβλιοδεσία κτλ.). Για την εισαγωγή στο τµήµα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι βαθµοί του υποψηφίου και στα ειδικά µαθήµατα του Ελεύθερου και του Γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο Υπουργείο Πολιτισµού, σε κρατικά τυπογραφεία, στον ΕΟΤ και σε άλλους οργανισµούς, όπου υπάρχουν υπηρεσίες εκδόσεων. Σε διαφηµιστικές και εκδοτικές εταιρίες και σε εταιρίες γραφικών τεχνών. Σε τµήµατα πολυµέσων εταιριών πληροφορικής. Σε εργαστήρια εκτυπώσεων και σε τυπογραφεία. Σε ιδιωτικά µουσεία και πινακοθήκες. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

49) Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση των σπουδαστών ώστε να γίνουν ικανοί να ασχοληθούν µε το σχεδιασµό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και εποπτεία τόσο των ιατρικών οργάνων και συσκευών διάγνωσης και θεραπείας, όσο και των οργάνων που συνεργάζονται µε τους ζώντες οργανισµούς. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να εργαστούν: Σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Σε δηµόσια και ιδιωτικά νοσοκοµεία και κλινικές. Σε

46


εταιρίες εµπορίας, κατασκευής και συντήρησης ιατρικών οργάνων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

50) Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων / Ήχου Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προάγει την ανάπτυξη και τη µετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήµη των µουσικών οργάνων µε τη διδασκαλία και την εφαρµοσµένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη. Η κατάρτιση είναι τόσο πρακτική (κατασκευή - συντήρηση οργάνων, χόρδισµα - συντήρηση πιάνων, ηχοληψία και ηχογράφηση µουσικών συνόλων σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, χρήση ηλεκτρονικής και ψηφιακής τεχνολογίας) όσο και θεωρητική. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας και πρακτική άσκηση). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ως εκπαιδευτικοί σε ιδρύµατα µουσικά (µουσικά γυµνάσια, λύκεια, ωδεία κλπ.) και σε οποιονδήποτε φορέα που οργανώνει σεµιναριακούς κύκλους µαθηµάτων στους ανάλογους τοµείς. Σε εταιρίες κατασκευής και συντήρησης µουσικών οργάνων. Σε εταιρίες πώλησης µουσικών οργάνων. Σε εταιρίες και οργανισµούς παραγωγής εκδηλώσεων (µουσικών & άλλων). Σε µεγάλους φορείς πολιτιστικής διαχείρισης (Μέγαρο Αθηνών, Λυρική σκηνή κ.α.) ως τεχνικοί συντηρητές. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (συντηρητές - κατασκευαστές οργάνων, χορδιστές -συντηρητές πιάνων). Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ληξούρι).

51) Τεχνολογίας Περιβάλλοντος & Οικολογίας Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος είναι η δηµιουργία τεχνικών στελεχών στους τοµείς και του περιβάλλοντος µε αντικείµενα: Τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Τη διοίκηση, το σχεδιασµό και τη διαχείριση προγραµµάτων, έργων και πολιτικών σε θέµατα περιβάλλοντος, κτλ. Τις µονάδες αντιρρύπανσης και τις καθαρές τεχνολογίες. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο (Υπουργεία, Νοµαρχίες, ∆ήµοι). Στον ιδιωτικό τοµέα, σε τεχνικές εταιρίες, στη βιοµηχανία κλπ. Σε γραφεία µελετών. Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού µελετητικού και εργοληπτικού πτυχίου. Ελεύθεροι επαγγελµατίες (τεχνικό γραφείο). Σε άλλους οργανισµούς και υπηρεσίες που ασχολούνται µε θέµατα οικολογίας και περιβάλλοντος. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος).

47


52) Τεχνολογίας Πετρελαίου / Φυσικού Αερίου Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους σπουδαστές του, ώστε να µπορούν να ασχολούνται µε όλες τις εργασίες που έχουν σχέση µε την έρευνα, την παραγωγή και την επεξεργασία του πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ., καθώς και µε κάθε άλλη παραγωγική διαδικασία που εντάσσεται στην ευρύτερη χηµική βιοµηχανία και την εκµετάλλευση φυσικών ενεργειακών πόρων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βιοµηχανίας και σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (∆ΕΗ, ∆ΕΠ κτλ.). Σε εταιρίες παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής πετρελαίου και των λοιπών υδρογονανθράκων. Σε βιοµηχανίες πετροχηµικών, στις µονάδες κατεργασίας πλαστικών ελαστικών υλών κ.λπ. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Καβάλας.

53) Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παραγωγή επιστηµονικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε εξειδικευµένο προσωπικό που θα έχει την επιστηµονική κατάρτιση, τις δυνατότητες και ικανότητες να εφαρµόσει, να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Ως σχεδιαστές, αναλυτές και διαχειριστές δικτύων πληροφορικών συστηµάτων και τηλεπικοινωνιών . Ως σχεδιαστές, αναλυτές και µηχανικοί υπολογιστικών συστηµάτων . Ως προγραµµατιστές τόσο σε υπηρεσίες µηχανογράφησης του ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα, όσο και σε εµπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης λογισµικού διαφόρων τύπων και εφαρµογών. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Λάρισας, Ιονίων Νήσων (Λευκάδα), Ηπείρου (Άρτα).

54) Τεχνολογίας Τροφίµων Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών πάνω σε θέµατα επεξεργασίας, ανάλυσης, ποιοτικού ελέγχου και µηχανικής τροφίµων, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, µεταφοράς και διακίνησης τροφίµων, προδιαγραφών και νοµοθεσίας τροφίµων, µελέτης και σχεδιασµού βιοτεχνιών και βιοµηχανιών τροφίµων, καθώς και εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου τροφίµων. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και στις αγορανοµικές υπηρεσίες του κράτους. Στο Χηµείο του κράτους. Σε αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίµων. Σε αποθήκες συντήρησης, µαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίµων. Στην εµπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίµων,

48


στην εµπορία εξοπλισµού των βιοµηχανιών τροφίµων. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καλαµάτας.

55) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παραγωγή επιστηµονικών στελεχών για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε εξειδικευµένο προσωπικό µε ικανότητες χειρισµού και συντήρησης συστηµάτων εκτίµησης και αντιµετώπισης της ρύπανσης. ∆ιάρκεια φοίτησης: 7 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε µονάδες επεξεργασίας αστικών απορριµµάτων και λυµάτων. Στο ∆ηµόσιο Τοµέα και σε ∆ιεθνής Οργανισµούς ως εξειδικευµένα στελέχη σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος. Σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας και στην κατασκευή µεγάλων έργων. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ ∆υτ. Μακεδονίας (Κοζάνη).

56) Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων & ∆ικτύων Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές υψηλή τεχνική κατάρτιση και εξειδίκευση, στους τοµείς των ασύρµατων και ενσύρµατων τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και στο σχεδιασµό και εγκατάσταση προηγµένων πληροφορικών και δικτυακών εφαρµογών, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στις πολύπλευρες απαιτήσεις του αντικειµένου, αλλά και στις τεχνολογικές εξελίξεις στη διάρκεια της επαγγελµατικής τους πορείας. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στις επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Στους τοµείς τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, σε οργανισµούς και επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Σε υπηρεσίες µηχανογράφησης του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Σε εµπορικές επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης τηλεπικοινωνιακού υλικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισµικού διαφόρων τύπων και εφαρµογών. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος).

57) Τυποποίησης & ∆ιακίνησης Προϊόντων Σκοπός: Σκοπός του τµήµατος αυτού είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές και να δηµιουργήσει στελέχη σε βασικά θέµατα τυποποίησης και διακίνησης προϊόντων αλλά και γενικότερα σε θέµατα αγροτικής οικονοµίας, παραγωγής, αποθήκευσης, εµπορίας, προδιαγραφών, ποιοτικού ελέγχου και νοµοθεσίας αγροτικών και άλλων προϊόντων. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε άλλα υπουργεία που

49


διαµορφώνουν αγροτική και εµπορική πολιτική και στις αγορανοµικές υπηρεσίες του κράτους. Σε άλλες κρατικές υπηρεσίες όπως το Χηµείο του κράτους, τελωνεία, σταθµοί ελέγχου και πρεσβείες που απασχολούν εµπορικούς ακολούθους. Στις τράπεζες (Α.Τ.Ε., Εµπορική κλπ.) που δανειοδοτούν το εισαγωγικό και εξαγωγικό εµπόριο των αγροτικών προϊόντων. Σε αγροτοβιοµηχανικούς συνεταιρισµούς. Σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην παραγωγή τροφίµων. Σε αποθήκες συντήρησης, µαζικής διακίνησης και κατανάλωσης τροφίµων. Στην εµπορία και διακίνηση υλών απαραίτητων στην παραγωγή και τυποποίηση τροφίµων, στην εµπορία εξοπλισµού των βιοµηχανιών τροφίµων. Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού - εξαγωγικού εµπορίου. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (Κατερίνη).

58) Τοπογραφίας Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να προσφέρει στους σπουδαστές του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ώστε να γίνουν ικανοί να ασχολούνται µε τη µελέτη, την επίβλεψη και κυρίως την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών ορισµένης έκτασης. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνονται ένα εξάµηνο για συγγραφή διπλωµατικής εργασίας και ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία µελετών. Σε έργα οδοποιίας, σιδηροδροµικών γραµµών, κατασκευής λιµανιών κ.α. Στο δηµόσιο τοµέα (υπουργεία, νοµαρχίες, οργανισµούς και δήµους). Ελεύθεροι επαγγελµατίες (καθορισµός ορίων ιδιοκτησιών, τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων κτλ.). Καθηγητές στη δευτεροβάθµια τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µετά από φοίτηση στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Εργολήπτες δηµοσίων έργων µετά τη λήψη του σχετικού πτυχίου. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

59) Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής ∆ιαχείρισης Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση στελεχών ικανών να µελετούν και να εφαρµόζουν τεχνικές και µεθόδους για την προστασία, την αύξηση και την εκµετάλλευση του υδρόβιου κόσµου. Στα τµήµατα αυτά υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στο υπουργείο γεωργίας και σε εποπτευόµενους από αυτό οργανισµούς. Σε συνεταιρισµούς αλιέων. Σε µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, εκτροφεία και άλλες αλιευτικές επιχειρήσεις. Σε επιχειρήσεις εµπορίας και µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στην αλιευτική παραγωγή. Σε ερευνητικά ιδρύµατα ως Τεχνολόγοι - Ιχθυολόγοι. Καθηγητές σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, της Ιχθυοκοµικής και Αλιευτικής κατάρτισης και της µηχανικής υδατοκαλλιέργειας, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Εργολάβοι εξειδικευµένων αλιευτικών έργων µετά από

50


εγγραφή στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων. Οι απόφοιτοι των τµηµάτων µπορούν να εγγραφούν στο Τεχνικό Επαγγελµατικό Επιµελητήριο (ΤΕΕ) Ελλάδος ως Τεχνολόγοι Μηχανικοί Υδατοκαλλιέργειας και Αλιευτικής Παραγωγής. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

60) Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η κατάρτιση των σπουδαστών στην εφαρµογή της Επιστήµης της Ηλεκτρονικής και της Πληροφορικής σε τοµείς που σχετίζονται κύρια µε την ανάπτυξη των συστηµάτων διαχείρισης των Ήπιων Μορφών Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, των Υδάτινων Πόρων και του Αγροτικού Περιβάλλοντος. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι µπορούν να εργαστούν: Ως ελεύθεροι επαγγελµατίες µελετητές - κατασκευαστές - συντηρητές τεχνολογικών συστηµάτων για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Ως εξειδικευµένοι τεχνολόγοι µηχανικοί σε οργανισµούς - επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, στη νοµαρχιακή και τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε περιβαλλοντικούς φορείς, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά).

61) Φυτικής Παραγωγής Σκοπός: Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η εκπαίδευση Τεχνολόγων που θα ασχολούνται µε την αντιµετώπιση και την επίλυση γεωργικών προβληµάτων που αναφέρονται στη φυτική παραγωγή (αύξηση παραγωγής, βελτίωση ποιότητας φυτικών προϊόντων, σωστή λίπανση, διάγνωση και καταπολέµηση ασθενειών, επιλογή γεωργικών µηχανηµάτων, επιλογή κτιρίων για φύλαξη φυτικών προϊόντων κτλ.). Στα τµήµατα Φυτικής Παραγωγής υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα υπουργεία γεωργίας και περιβάλλοντος, σε οργανισµούς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Γεωργίας. Σε γεωργικούς συνεταιρισµούς. Στην αγροτική τράπεζα. Σε σταθµούς γεωργικής έρευνας. Σε βιοµηχανίες και επιχειρήσεις µεταποίησης και άλλων δραστηριοτήτων που αφορούν στη φυτική παραγωγή. Σε θερµοκήπια, κήπους και αγροκτήµατα. Καθηγητές στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, από το 2002, αφού φοιτήσουν και στην Α.Σ.Π.Τ.Ε. (πρώην ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ). Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Τα τµήµατα βρίσκονται στα ΤΕΙ: Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Καλαµάτας, ∆υτ. Μακεδονίας (Φλώρινα), Ηπείρου (Άρτα).

51


62) Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των σπουδαστών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα εφαρµογής της φωτογραφικής τέχνης στη βιοµηχανική, επιστηµονική και καλλιτεχνική φωτογραφία, στη διαφήµιση, στη φωτοειδησεογραφία. Για την εισαγωγή στο τµήµα λαµβάνονται επίσης υπόψη οι βαθµοί του υποψηφίου και στα ειδικά µαθήµατα του Ελεύθερου και του Γραµµικού σχεδίου. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής άσκησης και εκπόνησης πτυχιακής εργασίας). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Στα σχετικά Υπουργεία. Σε διαφηµιστικές και εκδοτικές εταιρίες. Στο χώρο της µόδας. Καθηγητές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ελεύθεροι επαγγελµατίες. Το τµήµα βρίσκεται στο ΤΕΙ Αθηνών.

3) Στρατιωτικές Σχολές 1) Ελεγκτών Αεράµυνας Σχολής Ικάρων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως ελεγκτές αεράµυνας της Πολεµικής Αεροπορίας. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του πολεµικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

2) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των µαθηµάτων των Σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούµενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφοµοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώµατος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα µε υψηλή µόρφωση και µεγάλη σωµατική και ψυχική αντοχή. Η στρατιωτική εξέλιξη των Ευελπίδων ως Αξιωµατικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Ανθυπολοχαγός (3 έτη), Υπολοχαγός (4 έτη), Λοχαγός (5 έτη), Ταγµατάρχης (4 έτη), Αντισυνταγµατάρχης (5 έτη), Συνταγµατάρχης (3 έτη), Ταξίαρχος (2 έτη), Υποστράτηγος (2 έτη), Αντιστράτηγος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας), Στρατηγός (ανάλογα

52


µε τις ανάγκες της υπηρεσίας). Στο τµήµα Ευελπίδων (όπλα και σώµατα) υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές µεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε µερικές περιπτώσεις σε προχωρηµένο έτος. Το τµήµα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.

3) Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώµατα Σκοπός: Να ευρύνει και να επεκτείνει τις γενικές γνώσεις των Ευελπίδων παρέχοντας την απαραίτητη γενική εκπαίδευση από τον κύκλο των µαθηµάτων των Σχολών της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, να παρέχει την απαιτούµενη γενική στρατιωτική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και αφοµοιώσουν την ειδική εκπαίδευση του Όπλου ή Σώµατος, στο οποίο θα καταταγούν, να καλλιεργήσει και αναπτύξει τις στρατιωτικές αρετές και τη στρατιωτική αγωγή, ώστε οι απόφοιτοί του να αποκτήσουν ηγετικά προσόντα µε υψηλή µόρφωση και µεγάλη σωµατική και ψυχική αντοχή. Στο τµήµα Ευελπίδων (όπλα και σώµατα) υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65 για τους άντρες και πάνω από 1,55 για τις γυναίκες, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Ελληνικός Στρατός. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυπολοχαγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του στρατού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια (στη σχολή γίνονται δεκτές και γυναίκες). Οι απόφοιτοι, µπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σχολές µεταπτυχιακού επιπέδου και εξειδίκευσης ή να εγγραφούν σε άλλες σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, σε µερικές περιπτώσεις σε προχωρηµένο έτος. Το τµήµα λειτουργεί στη Βάρη Αττικής.

53


4) Ικάρων (ΣΙ) - Ιπτάµενοι Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει ακαδηµαϊκή, στρατιωτική, αθλητική και πτητική εκπαίδευση, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας. Στο τµήµα Ικάρων (Ιπτάµενοι και Μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα από 1,65 έως 1,90 για τους Ιπτάµενους, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Οι Ίκαροι του τµήµατος, οι οποίοι κατά την διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το τµήµα λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθµού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόµενης Σχολής ή Τµήµατος της προτίµησής τους στο µηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθµολογία του τελευταίου εισαγόµενου, µε βάση τα αποτελέσµατα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Οι Ίκαροι του τµήµατος που στο 2ο, 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν πτήσεις ή κρίνονται υγειονοµικά ακατάλληλοι για το ιπτάµενο προσωπικό, κατάλληλοι όµως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αιτήσεώς τους, σε Τµήµατα Ελεγκτών Αεράµυνας που συγκροτούνται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας, επαναλαµβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί της πολεµικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Όσοι αξιωµατικοί ακολουθήσουν τον κλάδο του ιπτάµενου µπορούν να αποστρατευτούν όταν συµπληρώσουν 18 χρόνια υπηρεσίας, γιατί τα χρόνια των ιπτάµενων υπολογίζονται στο διπλάσιο. Μετά την αποστράτευση είναι δυνατόν να εργαστούν στην Πολιτική Αεροπορία. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

5) Ικάρων (ΣΙ) - Μηχανικοί (ΣΜΑ) Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί- µηχανικοί αεροσκαφών της Πολεµικής Αεροπορίας. Στο τµήµα Ικάρων (Ιπτάµενοι και Μηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια (κατά τα τελευταίο έτος οι Ίκαροι εκπονούν ∆ιπλωµατική εργασία). Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες.

54


Εξειδικεύσεις: (Οι ειδικεύσεις των µηχανικών δίνονται αµέσως µετά το πέρας του 1ου έτους). Μηχανικών Αεροσκαφών. Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών (Τ-Η). Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων (ΜΑΕ). Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται ανθυποσµηναγοί και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του πολεµικής αεροπορίας, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Η σχολή δέχεται και γυναίκες. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

6) Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η ενιαία εκπαίδευση και η κατάλληλη αγωγή των µαθητών του, ώστε να καταστούν µόνιµοι υπαξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού. Στο τµήµα Μονίµων Υπαξιωµατικών Ναυτικού υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια. Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε αθλητικές, υγειονοµικές και ψυχοτεχνικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται Κελευστές και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι υπαξιωµατικοί του Πολεµικού Ναυτικού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Σηµαιοφόρου ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωµατικών. Υποχρεούνται να παραµείνουν στο Ναυτικό για 9 χρόνια τουλάχιστον. Το Τµήµα λειτουργεί στον Σκαραµαγκά.

7) Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώµατα Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους µαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώµατα µε το κατάλληλο ∆ιοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια. Προϋποθέσεις: Στο Τµήµα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον κοσµία, είναι άγαµοι και έχουν ανάστηµα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονοµική εξέταση, σε αθλητική δοκιµασία και δοκιµασία επιλογής. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997 στο ∆ιοικητικό Τµήµα της Σχολής εισήχθησαν και γυναίκες σε ποσοστό 10% επί του αριθµού των εισαχθέντων. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται Λοχίες και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι υπαξιωµατικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωµατικών και µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας µπορούν να φθάσουν µέχρι το βαθµό του Συνταγµατάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, µε επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθµό εισαγοµένων. Υποχρεούνται να παραµείνουν στο Στρατό για 9 χρόνια τουλάχιστον.

55


Το τµήµα λειτουργεί στα Τρίκαλα.

8) Μονίµων Υπαξιωµατικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η παροχή διοικητικών και τεχνικών γνώσεων στους µαθητές του, για να στελεχώσουν τα διάφορα όπλα του Στρατού Ξηράς και τα Σώµατα µε το κατάλληλο ∆ιοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 5ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια. Προϋποθέσεις: Στο Τµήµα εισάγονται οι υποψήφιοι που έχουν απολυτήριο Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον κοσµία, είναι άγαµοι και έχουν ανάστηµα, οι άνδρες, πάνω από 1.65. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται και σε υγειονοµική εξέταση, σε αθλητική δοκιµασία και δοκιµασία επιλογής. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Στρατός Ξηράς. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται Λοχίες και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι υπαξιωµατικοί του Στρατού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Ανθυπολοχαγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωµατικών και µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας µπορούν να φθάσουν µέχρι το βαθµό του Συνταγµατάρχη. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν το δικαίωµα να λάβουν µέρος στις εισαγωγικές εξετάσεις για τη Σχολή Ευελπίδων, µε επιπλέον ποσοστό εισαγωγής από τον αριθµό εισαγοµένων. Υποχρεούνται να παραµείνουν στο Στρατό για 9 χρόνια τουλάχιστον. Το τµήµα λειτουργεί στα Τρίκαλα.

9) Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) - Μάχιµοι Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει στους σπουδαστές του την κατάλληλη ναυτική ή στρατιωτική εκπαίδευση προκειµένου µετά την αποφοίτησή τους από το Τµήµα να επανδρώσουν το σώµα των µονίµων αξιωµατικών του Πολεµικού Ναυτικού. Η στρατιωτική εξέλιξη των σπουδαστών ως Αξιωµατικοί ακολουθεί την εξής χρονολογική πορεία: Σηµαιοφόρος (3 έτη), Ανθυποπλοίαρχος (4 έτη), Υποπλοίαρχος (5 έτη), Πλωτάρχης (4 έτη), Αντιπλοίαρχος (5 έτη), Πλοίαρχος (3 έτη), Αρχιπλοίαρχος (2 έτη), Υποναύαρχος (2 έτη), Αντιναύαρχος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας), Ναύαρχος (ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας). Στο τµήµα Ναυτικών ∆οκίµων (µάχιµοι και µηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στη Σχολή Ευελπίδων θα πρέπει να είναι Έλληνας το γένος, να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου µε διαγωγή τουλάχιστον "Κοσµία", να έχει ηλικία 17 έως 21 ετών, να έχει ανάστηµα πάνω από 1,65, να είναι υγιής µε άρτια σωµατική διάπλαση, να είναι άγαµος και να µην έχει καταδικαστεί ή διώκεται για διάφορα εγκλήµατα. Επίσης οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθµιας

56


Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεµικό Ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως Πλοίαρχοι του Εµπορικού Ναυτικού. Το τµήµα λειτουργεί στον Πειραιά.

10) Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆) - Μηχανικοί Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να παρέχει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σύγχρονης αεροδυναµικής εποχής ως αξιωµατικοί- µηχανικοί του Πολεµικού Ναυτικού. Στο τµήµα Ναυτικών ∆οκίµων (µάχιµοι και µηχανικοί) υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές υγειονοµικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιµασίες. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµικό Ναυτικό. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται σηµαιοφόροι και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι αξιωµατικοί του ναυτικού, όπου υποχρεούνται να παραµείνουν τουλάχιστον 12 χρόνια. Μπορούν να εγγραφούν σε άλλες Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Μετά την αποχώρησή τους από το Πολεµικό Ναυτικό µπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί του Εµπορικού Ναυτικού. Το τµήµα λειτουργεί στον Πειραιά.

11) Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α) Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι η εκπαίδευση µονίµων στελεχών του Τεχνικού προσωπικού της Πολεµικής Αεροπορίας, σε ειδικότητες όπως του µηχανοσυνθέτη, ηλεκτρολόγου, µηχανικού ραντάρ, µηχανικού τηλεπικοινωνιών, µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων κτλ. ∆ιάρκεια φοίτησης: 2 χρόνια. Προϋποθέσεις: Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υγειονοµική, ψυχοτεχνική και αθλητική δοκιµασία. Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1996-97 εισήχθησαν και γυναίκες σε ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθµού των εισαχθέντων. Οι πρέπει να είναι ηλικίας µεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επιτρέπει να συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της χώρας για την εισαγωγή τους στη Σχολή. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι ονοµάζονται Σµηνίες και σταδιοδροµούν ως µόνιµοι υπαξιωµατικοί της Πολεµικής Αεροπορίας. Μετά την προαγωγή τους στο βαθµό του Ανθυποσµηναγού ακολουθούν την καριέρα και την εξέλιξη των αξιωµατικών και µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας µπορούν να φθάσουν µέχρι το βαθµό του Σµηνάρχου. Υποχρεούνται να παραµείνουν στην Αεροπορία για 9 χρόνια τουλάχιστον. Το τµήµα λειτουργεί στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

57


12) Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος αυτού είναι να εκπαιδεύει Μόνιµους Υπαξιωµατικούς Ραδιοναυτίλους για επάνδρωση των µεταφορικών αεροσκαφών που διαθέτει η Πολεµική Αεροπορία. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε: Στρατιωτική. Ακαδηµαϊκή. Αθλητική. Πτητική (αρχίζει στο 2ο εξάµηνο και συνεχίζεται σε όλο το 2ο έτος). Στο τµήµα Ιπτάµενων Ραδιοναυτίλων υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 4 χρόνια. Προϋποθέσεις : Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας µεταξύ 17 και 21 ετών και να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που να τους επιτρέπει να συµµετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πολεµική Αεροπορία. Οι απόφοιτοι έχουν την ειδικότητα ραδιοναυτίλου και παίρνουν το βαθµό του επισµηνία. Το τµήµα λειτουργεί στον ίδιο χώρο µε τη ΣΤΥΑ στο Αεροδρόµιο ∆εκέλειας (Τατόι).

4) Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού 1) Σχολή Πλοιάρχων Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωµατικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εµπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευµένες γνώσεις µε το σύστηµα της εναλλασσόµενης εκπαίδευσης µεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Πλοίαρχοι αποκτούν βασικές γνώσεις υποδοµής σε Μαθηµατικά, Φυσική, Πληροφορική, Μετεωρολογία και Αγγλικά καθώς και σε µαθήµατα ειδικότητας όπως: Ναυτιλία, Ναυτικό ∆ίκαιο, ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Επικοινωνίες, Οικονοµική ∆ιαχείριση Πλοίου, Φορτώσεις κ.λπ. Το τµήµα ανήκει στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθµίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωµα Αξιωµατικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ µπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγµατοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιµόρφωση. Η σταδιοδροµία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται µόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασµοί, πρακτορεύσεις, νηογνώµονες, ασφαλίσεις, παρεµφερείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί κ.ά. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαµήνων). Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαµβάνουν µόνο υγειονοµική εξέταση. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εµπορική Ναυτιλία. Το τµήµα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ηπείρου (έδρα: Πρέβεζα), ΑΕΝ Ιονίων Νήσων (έδρα: Αργοστόλι), ΑΕΝ Κύµης, ΑΕΝ Οινουσών, ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Ύδρας, ΑΕΝ Σύρου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).

58


2) Σχολή Μηχανικών Σκοπός: Σκοπός του Τµήµατος είναι να να εκπαιδεύσει Αξιωµατικούς οι οποίοι θα αποτελέσουν στελέχη της Εµπορικής Ναυτιλίας. Προσφέρει σύγχρονες και εξειδικευµένες γνώσεις µε το σύστηµα της εναλλασσόµενης εκπαίδευσης µεταξύ Σχολής και πλοίου. Κατά την φοίτηση οι Μηχανικοί αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία, Πληροφορική και Αγγλικά (ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην εκµάθηση των Αγγλικών, καθώς η γνώση τους κρίνεται απαραίτητη για µια αξιόλογη σταδιοδροµία στο χώρο της Εµπορικής Ναυτιλίας) καθώς και σε µαθήµατα ειδικότητας όπως: Θερµοδυναµική, Αντοχή Υλικών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ναυτικές Μηχανές και Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήµατα Αυτόµατου Ελέγχου κ.λπ. Το τµήµα ανήκει στις Ακαδηµίες Εµπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Οι απόφοιτοι των ΑΕΝ αποκτούν τίτλο σπουδών Τρίτης Βαθµίδας Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα το δίπλωµα Αξιωµατικού Γ΄ Τάξης, Πλοιάρχου ή Μηχανικού Ε.Ν. Οι απόφοιτοι ΑΕΝ µπορούν να εξελιχθούν σε Β΄ Πλοιάρχους ή Μηχανικούς και, στη συνέχεια, σε Α΄ Πλοιάρχους και Μηχανικούς, αφού πραγµατοποιήσουν θαλάσσια υπηρεσία και την κατάλληλη επιµόρφωση. Η σταδιοδροµία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται µόνο στα πλοία. Γύρω από αυτά δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασµοί, πρακτορεύσεις, νηογνώµονες, ασφαλίσεις, παρεµφερείς δηµόσιοι και ιδιωτικοί Οργανισµοί κ.ά. Στο τµήµα υπάρχει πρόσβαση και από το 2ο Επιστηµονικό Πεδίο. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα (συµπεριλαµβάνεται πρακτική άσκηση σε πλοίο διάρκειας 2 εξαµήνων). Προϋποθέσεις : Για τις Σχολές των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού οι προκαταρκτικές εξετάσεις περιλαµβάνουν µόνο υγειονοµική εξέταση. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Πλοίαρχοι στην Εµπορική Ναυτιλία. Το τµήµα λειτουργεί: ΑΕΝ Μακεδονίας (έδρα: Ν. Μηχανιώνα), ΑΕΝ Ασπροπύργου, ΑΕΝ Χίου, ΑΕΝ Κρήτης (έδρα: Χανιά).

5) Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία 1) ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειµηλίων Σκοπός: Να καταστήσουν τους φοιτητές τους κοινωνούς των αξιών της Ορθόδοξης Πίστης και του Χριστιανισµού, να παράσχουν στους φοιτητές τους την κατάλληλη αγωγή και τις αναγκαίες γνώσεις, µέσω θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, σε ανώτατο µορφωτικό και πνευµατικό επίπεδο, να προβάλλουν και να αξιοποιούν τα µνηµεία και κειµήλια της Ορθοδοξίας και γενικά τους θησαυρούς της πνευµατικής δηµιουργίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς της Εκκλησίας της Ελλάδος και της απανταχού Ορθοδοξίας, µε σκοπό να υπηρετήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβληθούν σε προφορική συνέντευξη που δίδεται ενώπιον Επιτροπής. ∆ιάρκεια φοίτησης: 8 εξάµηνα. Επαγγελµατικές δυνατότητες αποφοίτων: Οι πτυχιούχοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών

59


Ακαδηµιών, χειροτονούµενοι, κατατάσσονται στην Α' µισθολογική κατηγορία Εφηµερίων και εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια της κατηγορίας ΠΕ. Το πτυχίο των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών δεν παρέχει δικαίωµα διορισµού στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια ∆ηµόσια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών προσλαµβάνονται αποκλειστικώς στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα. Τόπος λειτουργίας: Λειτουργεί στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδηµία Αθήνας, Θεσσαλονίκης.

60


61


62

N panorama4  
Advertisement