Page 1


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 1

PrOmotie Praktijk en Loopbaan

Techniek Werkboek 1


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 2

Colofon Auteurs: Onder redactie van: Met dank aan: Tekstredactie: Vormgeving: Illustraties: Drukwerk:

Jan Bakker, Hanneke Molenaar, Gerda Verhey, Els Smulders, IVIO Praktijkonderwijs de Steiger, Lelystad, Anton van den Heuvel Y-Publicaties Adatodesign, Ugchelen Sluiter Boekproducties, Edu’Actief Giethoorn ten Brink, Meppel

Met medewerking van APS, Atlas Onderwijs Adviesgroep, CED/PI, CPS, DGS, OSO/Fontys, IVIO, KPC Groep en SLO.

De uitgave is ontwikkeld door KPC Groep in samenwerking met Edu’Actief in opdracht van het ministerie van OC&W. De totstandkoming is gerealiseerd op initiatief van de Vereniging Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs en de Referentiegroep Praktijkonderwijs in de Steigers.

Titel: PrOmotie, Praktijk en Loopbaan, Werkboek 1 Techniek ISBN 90-6053-249-X Copyright © 2002

Uitgeverij Edu’Actief b.v. Postbus 1056 7940 KB Meppel telefoon: 0522-235 235 telefax: 0522-235 222 e-mail: info@edu-actief.nl internet: www.edu-actief.nl

Eerste druk /tweede oplage © 2002 Uitgeverij Edu’Actief b.v. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden. Voor alle kwesties inzake het kopiëren van één of meer pagina’s uit deze uitgave: Stichting Reprorecht, Hoofddorp.


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 3

Inhoudsopgave Pictogrammen / 5 Thema Fiets 1. Fietsband oppompen / 7 2. Zadel verstellen / 15 3. Stuur verstellen / 22

4. 5. 6. 7. 8.

Thema Hout Hout schuren / 29 Hout zagen met een handzaag / 36 Schilderen / 45 Een opbergbak maken / 56 Een opbergbak schilderen / 66

Thema Electriciteit 9. Lamp vervangen / 73 10. Stekker monteren / 80 11. Uitdaging Organiseer een fietstocht in de buurt van de school / 88

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k

3


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 4

4

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 5

Pictogrammen Pictogram In dit boek zie je bij sommige opdrachten een pictogram. Een pictogram geeft je informatie over de opdracht. Hieronder lees je wat de verschillende pictogrammen betekenen.

Denken Bij dit pictogram moet je nadenken over een opdracht. Je denkt na over wat je straks gaat doen. 5

Doen Bij dit pictogram moet je de opdracht uitvoeren. Je moet bijvoorbeeld iets maken. Of je moet iets doen. Nakijken Bij dit pictogram ga je de opdracht controleren. Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan. Je denkt ook na over wat je de volgende keer anders moet doen. Samenwerken Sommige opdrachten maak je samen. Bij dit pictogram werk je samen met een klasgenoot.

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 6

Portfolio Soms staat dit pictogram bij een opdracht. Je mag dan een bewijs voor je portfolio maken. Je docent kan je meer vertellen over de portfolio.

6

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 7

H o o f d s t u k

1

â– Thema Fiets

Fietsband oppompen Vandaag ga je een fietsband oppompen. Denken

Opdracht 1

Lees de zinnen. Zet een cirkel om het goede antwoord. 7

Met een zachte band kom je moeilijk vooruit. Het maakt niet uit of de band zacht of hard is. Met een zachte band moet je harder trappen. Met een zachte band is de vering van de fiets beter. Met een zachte band gaat de binnenband eerder stuk.

waar waar waar waar waar

/ / / / /

niet niet niet niet niet

waar waar waar waar waar

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 8

Techniek

H o o f d s t u k

1

Het fietswiel

velg

ventielmoer 8

ventieldopje ventiel

velgmoer

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 9

Fietsband oppompen

Opdracht 2

H o o f d s t u k

1

Bekijk het plaatje van een fietswiel met de fietsband. Kijk goed naar de onderdelen en de namen die erbij staan. Bij 2 onderdelen staat nog geen naam. Weet jij hoe deze onderdelen heten? Schrijf op.

9

Opdracht 3

Kijk nog eens naar het plaatje van het wiel. Waar moet je de band oppompen? Je pompt lucht in de band door het Kleur dat onderdeel van het fietswiel blauw.

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k

.


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 10

Techniek

H o o f d s t u k

1

Opdracht 4

Staande fietspomp

Handpomp

Welke fietspomp gebruik jij het liefst? Kruis jouw keuze aan. 10

Opdracht 5

Kijk nog eens naar de 2 plaatjes van de pompen. Op welke plek komt de lucht uit de pomp? Kleur die plek geel in allebei de plaatjes.

Opdracht 6

Met welke fietspomp pomp je sneller? Kruis aan.

De staande fietspomp

De handpomp

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 11

Fietsband oppompen

H o o f d s t u k

1

Wat denk jij? Waarom pompt die pomp sneller dan de andere pomp?

Tips

Is de band hard genoeg?

▼ Tip 1 Druk met je duim op de bovenkant van de band. Kun je de band niet meer indrukken? Dan is de band hard genoeg! 11

▼ Tip 2 Knijp met je duim en wijsvinger in de zijkant van de band. Kun je de zijkant niet meer indrukken? Dan is de band hard genoeg! ▼ Tip 3 Gaat het pompen moeilijker? Druk dan even op de band. Misschien is de band al hard genoeg. Let op! Pomp de band niet te hard op. Anders heb je kans op een klapband.

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 12

Techniek

H o o f d s t u k

1

Opdracht 7

Pak 3 verschillende kleuren. Bekijk de plaatjes. Lees hoe je de fietsband oppompt. 12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Controleer of de velgmoer en de ventielmoer goed vastgedraaid zijn. Geef de velgmoer en de ventielmoer een kleur. Draai het ventieldopje van het ventiel. Geef het ventieldopje een kleur. Zet de knijper van de pomp goed op het ventiel. Trek een gekleurde lijn van de knijper naar het ventiel. Pomp de band op. Controleer of de band hard is. Haal de knijper van het ventiel. Controleer nog een keer of de velgmoer en de ventielmoer goed vastgedraaid zijn. 11. Draai het ventieldopje op het ventiel.

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 13

Fietsband oppompen

H o o f d s t u k

1

Doen

Opdracht 8

Je gaat een fietsband oppompen. Pak de werkkaart: Fietsband oppompen.

Nakijken

Opdracht 9

Lees de zinnen. Zet een cirkel om jouw antwoord. Ik vond de opdracht moeilijk / makkelijk. De opdracht is goed / matig / niet goed gelukt. De volgende keer heb ik wel / geen hulp nodig bij het pompen. Ik kan goed / niet goed zelf controleren of de fietsband hard genoeg is. Ik heb de fietspomp wel / niet opgeruimd.

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k

13


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 14

Techniek

H o o f d s t u k

1

Leeg of lek? Stel, je pompt de fietsband op. Maar de band wordt niet hard. Misschien zit er dan een gaatje in de band. Door het gaatje stroomt de lucht weer uit de band. Je zult de band moeten plakken. Hoe je dat doet? Dat leer je in een andere les.

14

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k


stram. Techniek, def, herdruk

21-07-2003

20:13

Pagina 15

H o o f d s t u k

2

â– Thema Fiets

Zadel verstellen Vandaag ga je het zadel van je fiets verstellen. Denken

Welke fiets? Ben je vandaag op je fiets naar school gekomen? Ja? Dan ga je vandaag je eigen zadel op de goede hoogte zetten. Nee? Ga dan naar de docent. Vraag van welke fiets je het zadel mag verstellen. Er zijn verschillende soorten zadels. Kijk maar eens naar de plaatjes.

P r O m o t i e / P r a k t i j k e n L o o p b a a n - w e r k b o e k 1 Te c h n i e k

15

PrOmotie praktijk en loopbaan Wb techniek proefmateriaal  
PrOmotie praktijk en loopbaan Wb techniek proefmateriaal  
Advertisement