Page 1


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 1

h a n d e l e n a dmi n istr ati e

thema u i tg a a n d e g o e d e r e n

Kaderberoepsgerichte leerweg


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 2

co lo f o n Uitgeverij: Auteurs:

Edu’Actief b.v. Meppel A. Bosma, P.F.C. Croese, M. van Esch, H. Kamerbeek, A. Reijn, J.M. van der Steeg Redactie: Edu’Actief b.v. Meppel Inhoudelijke redactie: J.M. van der Steeg Vormgeving: Ontwerpbureau Voltage, Nijmegen Drukker: Drukkerij Giethoorn ten Brink, Meppel Bosma, A. Tendens Handel en administratie, instructie-/werkboek deel 1, kaderberoepsgerichte leerweg ISBN: 978 90 6053 461 8 NUR: 161 Trefwoord: leermiddelen; vmbo Copyright © 2005

Uitgeverij Edu’Actief b.v. Meppel Postbus 1056 7940 KB Meppel Tel: 0522-235235 Fax: 0522-235222 E-mail: info@edu-actief.nl Internet: www.edu-actief.nl

Eerste druk/derde oplage Dit katern maakt onderdeel uit van Tendens Handel en administratie, instructie-/werkboek deel 1, kaderberoepsgerichte leerweg met ISBN 978 90 6053 461 8. Katernen uit deze uitgave zijn niet los te koop.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the publisher. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Besluit van 27 november 2002, Stb. 575, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Postbus 3060, 2130 KB) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 3

inhoud va n k ate r n t h e m a u i tg a a n d e g o e d e r e n Thema Uitgaande goederen Taak 1 De afdeling Verkoop Taak 2 De afdeling Verkoop aan het werk Taak 3 De afdeling Magazijn en expeditie aan het werk Taak 4 De afdeling Facturering Taak 5 Een factuur maken Taak 6 BTW Taak 7 De afdeling Debiteurenadministratie Taak 8 De afdeling Debiteurenadministratie aan het werk Taak 9 Indexcijfers Taak 10 Omzetsnelheid Taak 11 Kostprijs Taak 12 Interest berekenen Taak 13 Bedrijfsrekenen Taak 14 Afschrijving en boekwaarde Taak 15 Interest en afschrijvingen berekenen in Excel Taak 16 Vreemd geld

5 9 39 64 67 93 100 103 124 131 135 141 150 153 159 162

3

Dit katern maakt onderdeel uit van Tendens Handel en administratie, instructie-/werkboek deel 1, kaderberoepsgerichte leerweg. Het instructie-/werkboek bestaat uit de volgende katernen: Werken met Tendens-Examn! Thema OriĂŤntatie op de Handel en administratie Thema de afdeling Receptie Thema Uitgaande goederen Thema Inkomende goederen Thema de afdeling Boekhouding Thema Verkopen BoekhoudBijlage


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 4

Stel je eens het volgende voor: jij hebt heel veel muziek-cd’s. Sommige draai je eigenlijk nooit. Je wilt er wel een aantal kwijt. Je kunt proberen of iemand anders er iets aan heeft. Je gaat ze dan verkopen. Op die manier krijg je weer geld om nieuwe muziek-cd’s te gaan kopen of iets anders wat je leuk vindt. Top Center verkoopt ook artikelen. Er zijn enkele afdelingen die zich met het verkopen van artikelen bezighouden. Je zult deze afdelingen in dit thema tegenkomen. Je gaat nu eerst een kijkje nemen op de afdeling Verkoop. De komende tijd ga jij op deze afdeling werken. Veel plezier!

4


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 5

d e a f d e l i n g ve r koo p ta a k 1

afdeling verkoop

Welkom op de afdeling Verkoop. In deze taak leer je wat de afdeling Verkoop is. Ook kom je te weten wat deze afdeling allemaal doet. Maak nu eerst opdracht 1.

5 Opdracht 1 Start je cd-rom. Ga naar Thema ‘Uitgaande goederen’. Ga naar Taak 1 ‘De afdeling Verkoop’. Bekijk het filmpje ‘Kennismaken met de afdeling Verkoop’. Beantwoord daarna de volgende vragen. a. Perry werkt bij Top Center. Wat is zijn taak (functie)? b. Bij welke afdeling hoort Perry? c. Wat is een van de belangrijkste taken van Perry? d. Klanten kunnen bij Top Center ook telefonisch bestellen. Wat vult de verkoopmedewerker binnendienst dan in? e. Welk document krijgt de klant toegestuurd als hij een bestelling gedaan heeft? f. De order en de orderbevestiging worden in het filmpje in een register opgeschreven. Hoe heet dat register? g. De bestelling van een klant wordt ook op een aparte kaart geschreven. Hoe heet zo’n kaart? h. Met welke bon wordt door de afdeling Verkoop de bestelling aan het magazijn doorgegeven?

Heb je alle vragen kunnen maken? Misschien dat je het filmpje nog een keer moet bekijken.


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 6

Lees de teksten ‘Inleiding’ en ‘De afdeling Verkoop’ op bladzijde 87 van je bronnenboek. Maak opdracht 2 tot en met 4. Opdracht 2 Zet de volgende woorden op de juiste plek in de tekst hieronder: catalogus – folder – handelsonderneming – hoofdactiviteiten – klanten – klantenkaart – kopen – kosten – lijnafdeling – offerte – omzetstaat – prijsopgave – service – verkopen Een belangrijke taak van Top Center is het van artikelen. Voordat een klant artikelen gaat , wil hij eerst weten wat dit gaat . Een van de taken van de afdeling Verkoop is om te krijgen. Daarom stuurt de afdeling Verkoop regelmatig een aan bedrijven. Soms wordt er een speciale actie gehouden. De afdeling Verkoop stuurt dan een met artikelen die voor een speciale prijs aangeboden worden. Een klant die een wil voordat hij de artikelen bestelt, krijgt van de afdeling Verkoop een toegestuurd. De afdeling Verkoop houdt van iedere klant een bij. Ook houdt de afdeling Verkoop in de gaten hoeveel er van de artikelen verkocht wordt. Het bijhouden van de omzet doe je op een . Verkopen is één ding, maar Top Center moet er ook voor zorgen dat klanten niet weglopen omdat de slecht is. Top Center is een en het verkopen van artikelen is een van de . De afdeling Verkoop is in het organisatieschema een

6 Opdracht 3 Pak de prijslijst van Top Center erbij. Deze vind je vanaf bladzijde 350 in je bronnenboek. Jij gaat in deze opdracht een schema invullen. Vul de namen van de artikelgroepen in. Vul ook het aantal artikelen in dat Top Center van elke artikelgroep verkoopt. Om zelf te kunnen controleren of je het goed hebt gedaan, zie je in het schema een controlegetal. Als je de kolom ‘Aantal artikelen’ optelt, moet je dat getal krijgen. Artikelgroepnummer 10

Naam artikelgroep

Aantal artikelen

Archiveren

20 30 50 70 90 950 Controlegetal

191


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 7

Opdracht 4 Hieronder zie je een schema met de artikelgroepnummers. Zoek van iedere artikelgroep het goedkoopste en het duurste artikel. Schrijf het artikelnummer en de prijs op. Met de controlegetallen kun je controleren of je het goed hebt gedaan. Artikelgroepnummer

Goedkoopste artikel Artikelnummer

Prijs

Duurste artikel Artikelnummer

Prijs

10 20 30 50

950 Controlegetal

76,80

Controlegetal

905,54

Opdracht 5 Vul in de volgende leverings- en betalingsvoorwaarden de ontbrekende woorden in. Levering binnen

na ontvangst van de , mits op voorraad.

Alle prijzen zijn Goederen worden Bij een bestelling groter dan

geleverd.

7

worden geen in rekening gebracht.

Bestellingen kleiner dan

worden onder verzonden.

Betaling van de factuur: binnen De kredietbeperking van indien de betaling binnen Per kalenderjaar wordt een jaarbestelling boven de factuur wordt dan Maak tot slot opdracht 6.

afdeling verkoop

70 90

na factuurdatum. kan in mindering gebracht worden plaatsvindt. toegekend indien de exclusief BTW komt. Op iedere volgende gegeven op het totale goederenbedrag.


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 8

Opdracht 6 Vul de taak in het kort in. Taak in het kort De afdeling Verkoop is een

afdeling.

Een klant kan de prijzen van Top Center op de volgende vier manieren te weten komen: 1. 2. 3. of 4. Een artikel- en prijslijst noem je ook wel een Een prijsopgave aan de klant noem je ook wel Van iedere klant houdt Top Center een Hoeveel er verkocht is houd je bij op een

bij.

Je hebt nu Taak 1 ‘De afdeling Verkoop’ afgerond. Werk nu je dossier bij. Ga daarna verder met de volgende taak.

8


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 9

de afdeling verkoop a a n h e t we r k ta a k 2 Op de afdeling Verkoop komen verschillende werkzaamheden voor. In deze taak ga je die werkzaamheden zelf doen. Bekijk het schema op bladzijde 88 van je bronnenboek. Maak dan opdracht 7.

afdeling verkoop

Opdracht 7 Vul in het schema hieronder op de juiste plaats de volgende woorden in: klantenkaart – aanvraag offerte door klant – bestelbon van klant – Register Verkooporders – magazijnopdrachtenbon – offerte – orderbevestiging – verkooporder – omzetstaat

9

Telkens bijwerken:

Lees de tekst ‘De offerte’ op bladzijde 88 tot en met 90 van je bronnenboek en bekijk de afbeeldingen goed. Maak daarna opdracht 8 en 9.


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 10

Opdracht 8 Geef antwoord op de volgende vragen. a. Wat is een ander woord voor een prijsopgave? b. Van hoeveel verschillende artikelen wil Vikinglandia een prijsopgave hebben? c. Top Center heeft aan Vikinglandia een offerte gestuurd. Wat is het offertenummer? d. Hoeveel is het goederenbedrag van de offerte? e. Wat doet de afdeling Verkoop met een kopie van de offerte?

Opdracht 9

keizer

Edisonstraat 10 • 1131 KA Haarlem • Telefoon: 023 9431953

Top Center Postbus 1506 4097 BK LEIDEN Haarlem, 14 maart 2006

Ons kenmerk: IN567.HK

10

Geachte heer/mevrouw, Graag zou ik van u een prijsopgave willen hebben voor de volgende artikelen: 25 Andrelon shampoo antiroos 300 ml 40 Dove shampoo gekleurd 250 ml 15 Dove shower massage 500 ml 50 Fa douche sport 250 ml 30 Kneipp badkamergeheimen In afwachting van uw offerte verblijf ik, Met vriendelijke groet,

H.A. Keizer Hoofd afdeling Inkoop

De brief hierboven heb je van Keizer ontvangen. Lees deze brief goed. Maak dan op de volgende bladzijde de offerte voor Keizer. Het offertenummer is OF03.010 en de offertedatum is 18 maart 2006. Gebruik bij deze opdracht het artikelbestand van Top Center op bladzijde 350 tot en met 354 van je bronnenboek.


16-06-2005

14:11

Pagina 11

❙ Postbus 1506 ❙ 4097 BK Leiden ❙ Tel. (071) 341 61 46

Offerte

Uw kenmerk

Artikelnummer

❙ Fax (071) 341 61 50 ❙ info@topcenter.eu ❙ www.topcenter.eu

❙ Postbank 2753704 ❙ Bank: 637017153 ❙ KvK nr: 499082676

voor:

Offertenummer

Offertedatum

Artikelomschrijving

Gemaakt door

Aantal

Eenheidsprijs

Goederenbedrag

% Korting

Totaalbedrag

3

3

3

Totaal

Op onze diensten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan wordt u op verzoek toegezonden.

o p Center ! E nter th e w o r l d o f T Lees de tekst ‘De bestelling’ op bladzijde 91 en 92 van je bronnenboek. Bekijk ook het voorbeeld van de bestelbrief van Vikinglandia. Maak daarna opdracht 10 tot en met 12. Opdracht 10 Beantwoord de volgende vragen. a. Op welke datum is de bestelbrief van Vikinglandia gemaakt? b. Wat is het kenmerk van de brief? c. Is er een verschil in de offerte die Vikinglandia ontvangen heeft en de bestelbrief? d. Wat maakt de afdeling Verkoop van de bestelbrief?

afdeling verkoop

4611_HA_WB_3_uitgaand_k

11


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 12

Opdracht 11 In het bronnenboek op bladzijde 92 heb je gelezen hoe je een verkoopordernummer maakt. Jij gaat nu ook verkoopordernummers samenstellen. In het schema hieronder zie je in de eerste kolom enkele data staan waarop klanten besteld hebben. In de tweede kolom staat het volgnummer van de verkooporder. Vul in de derde kolom van het schema het juiste verkoopordernummer in. Datum bestelling klant

Volgnummer verkooporder

15 januari

050

18 februari

095

10 augustus

156

18 oktober

468

13 december

954

Verkoopordernummer

Opdracht 12 Keizer heeft telefonisch een bestelling gedaan. Keizer doet dit nadat Keizer jouw offerte (opdracht 9) heeft ontvangen. Een medewerker heeft het volgende memo geschreven:

Memo 12

Datum Onderwerp Bestemd voor Afkomstig van Spoed Mededeling

25-03-2006 Bestelling n.a.v. offerte Afdeling Verkoop Irma Schriftelijk reageren

Ter informatie

Afhandelen

Bestelling van Keizer (telefonisch) Betreft: offerte OF03.010 25 stuks Andrelon shampoo antiroos 300 ml 40 stuks Dove shampoo gekleurd 250 ml 15 stuks Dove shower massage 500 ml 50 stuks Fa douche sport 250 ml 30 stuks Kneipp badkamergeheimen

Behandeld door

Datum


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 13

Vergelijk de offerte uit opdracht 9 met de telefonische bestelling van Keizer op de vorige bladzijde. Beantwoord de volgende vragen. a. Is er verschil tussen de offerte en de telefonische bestelling? Ja/nee b. Welk verkoopordernummer zet je op de bestelling van Keizer als je weet dat het volgnummer 013 is?

Opdracht 13 Beantwoord de volgende vragen. a. Op welke datum is de orderbevestiging gemaakt? b. Aan welke afdeling is de orderbevestiging gestuurd? c. Wat is het nummer van de orderbevestiging? d. Wat moet de afdeling Inkoop van Vikinglandia doen als de gegevens in de orderbevestiging niet kloppen? e. Hoeveel heeft Vikinglandia van het artikelnummer 10.12.204 RO besteld? f. Hoeveel brievenbakjes blauw A4 zijn er volgens de orderbevestiging besteld? g. Controleer de gegevens van deze orderbevestiging met de bestelbrief van Vikinglandia (bladzijde 91 van je bronnenboek). Is er een verschil tussen de bestelbrief en de orderbevestiging? Ja/nee Opdracht 14 Keizer heeft bij Top Center een order geplaatst (zie de memo in opdracht 12). Deze order ga jij bevestigen. Daarom maak je op de volgende bladzijde een orderbevestiging. De datum is 25 maart 2006. Achter ‘Orderbevestiging nummer’ schrijf je het verkoopordernummer dat je in opdracht 12 gemaakt hebt.

afdeling verkoop

Lees de tekst ‘De orderbevestiging’ op bladzijde 92 en 93 van je bronnenboek. Bekijk ook de orderbevestiging en maak daarna opdracht 13 en 14.

13


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 14

❙ Postbus 1506 ❙ 4097 BK Leiden ❙ Tel. (071) 341 61 46

❙ Fax (071) 341 61 50 ❙ info@topcenter.eu ❙ www.topcenter.eu

❙ Postbank 2753704 ❙ Bank: 637017153 ❙ KvK nr: 499082676

Leiden, Betreft: ORDERBEVESTIGING nummer Geachte heer/mevrouw, Naar aanleiding van uw bestelling d.d.

doen wij u de gegevens toekomen van deze bestelling. Indien onderstaande

gegevens niet kloppen met uw bestelling verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Top Center Te leveren artikelen:

Artikelnummer

Artikelomschrijving

Aantal

Eenheidsprijs

Totaal

14

Goederenbedrag

% Korting

Totaalbedrag

3

3

3

Op onze diensten zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan wordt u op verzoek toegezonden.

enter ! C p o T f o d l r o w e h t E nter Lees de tekst ‘Magazijnopdrachtenbon’ op bladzijde 93 en 94 van je bronnenboek. Bekijk ook het voorbeeld van de magazijnopdrachtenbon. Maak daarna opdracht 15 en 16. Opdracht 15 Beantwoord de volgende vragen. a. Wat is het verkoopordernummer dat op de magazijnopdrachtenbon staat? b. c. d. e.

Wat is de orderdatum? Het nummer dat bij ‘uw kenmerk’ staat is van Top Center/Vikinglandia. Wat is het klantnummer van Vikinglandia? Op welke datum is de magazijnopdrachtenbon gemaakt?


4611_HA_WB_3_uitgaand_k

16-06-2005

14:11

Pagina 15

Opdracht 16 Jij gaat aan het magazijn de opdracht geven om de artikelen te leveren die Keizer besteld heeft. Vul daarvoor de magazijnopdrachtenbon hieronder in. Gebruik hierbij de orderbevestiging die je in opdracht 14 voor Keizer hebt gemaakt. De datum is 26 maart 2006. Het klantnummer van Keizer is 1131010.

Datum

Adres

Naam

Postcode + Plaats

Klantnummer

Ordernummer

Artikelnummer

Orderdatum

Artikel

Uw kenmerk

Datum offerte

Datum orderbevestiging

Aantal besteld

afdeling verkoop

Magazijnopdrachtenbon

15

Lees de tekst ‘Register Verkooporders’ op bladzijde 94 van je bronnenboek. Bekijk het Register Verkooporders goed. Maak dan opdracht 17.

Tendens Classic - Instructiewerkboek HA deel 1- Proefmateriaal  
Tendens Classic - Instructiewerkboek HA deel 1- Proefmateriaal  
Advertisement