Page 1


Deutsch im Einzelhandel

Stein:

Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie BV

ISBN:

978 90 5784 367 9

Auteur:

Henry Raats

Eindredactie:

F.L.J. de Esch

1e druk 2010 Druk:

Keulers BV, Geleen

Ontwerp omslag/opmaak: P&P Company BV, Jan Wijnen, Beek

© 2010 Economisch Instituut voor een Winkelorganisatie BV Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden (www.eiw-ondernemendleren.nl). Voor alle kwesties inzake het kopiëren van een of meer pagina’s uit deze uitgave: Stichting Reprorecht, Amstelveen.

EIW_Duits_100110-1.indd 1

22-07-2010 13:34:39


woord v

2

EIW_Duits_100110-1.indd 2

22-07-2010 13:34:40


Omdat er vanuit de bedrijfstak “detailhandel” regelmatig bij verschillende ROC`s de vraag wordt neergelegd om cursussen op maat aan te bieden, is er gezocht naar mogelijkheden om aan deze vraag te kunnen voldoen. Om het “winkelpersoneel” taalkundig en communicatief in het Duits beter op hun verkoopgesprekken met de Duitse klant voor te bereiden, is in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD), de leergang “Deutsch im Einzelhandel” ontwikkeld. De hoofdgedachte bij het samenstellen van “Deutsch im Einzelhandel” berust op de ervaring die iedereen met een geringe talenkennis van het te bezoeken land, ongetwijfeld op vakantie wel eens heeft opgedaan: Bij een poging met je beste Duits met iemand een klein gesprekje aan te knopen, kom je er opeens achter dat je je kennis van de taal wat hebt overschat. Want je tegenover praat opeens ook terug! En dan is het al snel duidelijk dat het betere handen- en voetenwerk eraan te pas moet komen om je verstaanbaar te maken. Of het gesprek komt niet verder dan een praatje over het weer. Zo ook op de winkelvloer. Alleen komt hier een commercieel aspect om de hoek kijken. Een klant is gevoelig voor een goede bediening en dan is het een heel grote plus voor het winkelpersoneel als het de Duitstalige klant goed te woord kan staan. “Deutsch im Einzelhandel” heeft een heel praktische aanpak en het geleerde is meteen te gebruiken op de winkelvloer. Enige voorkennis van het Duits is gewenst, maar niet vereist. Met 20 lessen (10 bijeenkomsten van 2 uur) en een stukje zelfstudie van 10 à 20 uur (afhankelijk van de voorkennis van de cursist), biedt de cursus die kennis aan waarmee winkelpersoneel zich goed verstaanbaar kan maken op de winkelvloer.

d vooraf De cursus bestaat uit de volgende onderdelen: • Gespräche im Laden 30 dialogen met woordenschat. • Zahlen und Zeiten Getallen, cijfers, tijden, dagen, maanden, seizoenen. • Grammatik Beknopte, op de winkelpraktijk gerichte, grammatica. • Wörter im Einzelhandel Een schat aan woorden voor de dagelijkse winkelpraktijk. • Übungen Oefeningen om de grammatica aan te leren. • Lösungen De oplossingen van de oefeningen. De dialogen en de oefeningen met getallen zijn ingesproken; ze kunnen afgeluisterd worden via de website www.eiw.nl. Ze zijn daar ook te downloaden. De cursus “Deutsch im Einzelhandel” kan zonder hulp van derden doorgenomen worden. De cursus moet uiteindelijk het winkelpersoneel in staat stellen Duitstalige klanten beter te bedienen. Stein, juli 2010

Frans de Esch, namens EIW BV

Andy van Doorn, namens Hoofdbedrijfschap Detailhandel 3

EIW_Duits_100110-1.indd 3

22-07-2010 13:34:42


Gespräche im Laden

Zahlen und Zeiten

Grammatik

Wörter im Einzelhandel

Übungen

Lösungen

4

EIW_Duits_100110-1.indd 4

22-07-2010 13:34:52


Gespräche im Laden

Gespräche im Laden Het onderdeel „Gespräche im Laden“ bestaat uit dialogen, omroepberichten en uitingen die in de winkel van toepassing zijn. Het niveau van de dialogen is oplopend in moeilijkheidsgraad. De dialogen hebben steeds betrekking op levensechte situaties uit de winkelpraktijk. De „Durchsagen“ zijn omroepberichten in de winkel ter informatie van het kopend publiek. Aan het einde van dit onderdeel zijn nog standaardzinnen te vinden die handig zijn in de verschillende fases van een verkoopgesprek. Hoofddoel van dit totale onderdeel is, om aan de hand van ingesproken dialogen c.q zinnen, de uitspraak te beluisteren en zelf na te spreken. De ingesproken dialogen zijn te beluisteren via de website eiw.nl. Een tweede doel is het aanleren en uitbreiden van de woordenschat die betrekking heeft op de detailhandel. Er is naar gestreefd, om de gesprekssituaties in zoveel mogelijk branches en afdelingen van de detailhandel te laten plaatsvinden om zo ook de specifieke woordenschat aan de orde te laten komen. Van volledigheid hierin kan echter geen sprake zijn. Naast de dialogen zijn de vertalingen van moeilijke woorden uit de dialogen in rood weergegeven. Door middel van een rode folie kan ervoor worden gekozen om de woorden tijdelijk af te dekken. De woordenschat kan uitgebreidt worden met behulp van de woorden in het onderdeel “Wörter im Einzelhandel”. 5

EIW_Duits_100110-1.indd 5

22-07-2010 13:34:53


Gespräch 1

Am Kiosk Frau Brandt Verkäufer Frau Brandt Verkäufer Frau Brandt Verkäufer Frau Brandt Verkäufer Frau Brandt Verkäufer Frau Brandt Verkäufer Frau Brandt

: Guten Tag Herr Specht. : Guten Tag Frau Brandt. Wie geht es Ihnen? : Danke gut. : Was kann ich für Sie tun? : Ich hätte gern eine Tageszeitung. : Welche möchten Sie denn haben? : Die Frankfurter Allgemeine bitte. : In Ordnung, bitte sehr. : Vielen Dank, wie viel macht das? : Das macht €1,35. : Bitte sehr. : Und € 0,65 zurück. Auf Wiedersehen Frau Brandt. : Auf Wiedersehen, Herr Specht.

kiosk meneer Hoe maakt u het?

dagblad graag hebben ok, alstublieft hoeveel is dat alstublieft tot ziens

Gespräch 2

Im Gemüseladen Verkäufer Susanne Verkäufer Susanne Verkäufer Susanne Verkäufer Susanne Verkäufer Susanne Verkäufer

: Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? : Guten Tag, ich möchte 1 Kilo Apfelsinen. : Selbstverständlich, was darf es sonst noch sein? : 1 Pfund Zwiebeln und einen Kopfsalat bitte. : In Ordnung, sonst noch etwas? : Nein Danke. : Das macht € 3,85 bitte. : Bitte sehr. : Vielen Dank und € 1,15 zurück. : Danke, auf Wiedersehen. : Auf Wiedersehen.

groentezaak u sinaasappels natuurlijk, mag, anders uien, kropsla iets nee, dank u wel

dank u wel

6

EIW_Duits_100110-1.indd 6

22-07-2010 13:35:08


Im Warenhaus Petra Verkäuferin Petra Verkäuferin Petra Verkäuferin Petra Verkäuferin Petra Verkäuferin Petra

: Entschuldigen Sie… : Ja bitte… : Wo finde ich die Damenbekleidung? : Die Damenbekleidung ist im 3. Stock. : Vielen Dank. : Mit dem Kinderwagen können Sie den Fahrstuhl nehmen. : Wo finde ich den bitte? : Er ist da drüben, bei der Buchabteilung. : Danke schön. : Gern geschehen, auf Wiedersehen. : Auf Wiedersehen.

Gespräche im Laden

Gespräch 3

warenhuis excuseert u mij zegt u het maar dameskleding etage lift alstublieft ginds graag gedaan

Gespräch 4

Im Supermarkt Kunde Verkäuferin Kunde Verkäuferin Kunde Verkäuferin Kunde Verkäuferin

: Entschuldigen Sie, bitte. : Ja bitte, was kann ich für Sie tun? : Es sind keine Einkaufswagen mehr da. : Ich werde sofort einen für Sie holen. : Ich bin aber ein bisschen in Eile. : Ich werde mich beeilen. : Vielen Dank. : Keine Ursache.

doen winkelwagentje meteen beetje, haast opschieten graag gedaan

Gespräch 5

Eine Auskunft Kundin : Guten Tag, können Sie mir helfen? Verkäuferin : Aber sicher, was kann ich für Sie tun? Kundin : Ich möchte diese Hosen mal anprobieren. Verkäuferin : Selbstverständlich, die Umkleidekabinen sind neben der Zentralkasse. Kundin : Wie viel Kleidungsstücke darf ich mitnehmen? Verkäuferin : Sie dürfen drei Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine nehmen. Kundin : Vielen Dank.

informatie mij jazeker broek, passen vanzelfsprekend, paskamers, kassa kledingsstukken

7

EIW_Duits_100110-1.indd 7

22-07-2010 13:35:11


Gespräch 6

Bezahlen Verkäufer : Das macht zusammen € 66,73. Kundin : Kann ich mit PIN-karte bezahlen? Verkäufer : Natürlich, darf ich Ihre Karte haben? Kundin : Bitte sehr. Der Verkäufer fährt mit der Karte durch den Schlitz. Verkäufer : Bitte, geben Sie Ihre Geheimnummer ein. Dann die Taste „Bestätigen“ drücken wenn der Betrag stimmt. Verkäufer : Bitte, hier ist Ihre Karte und der Kassenzettel. Auf Wiedersehen. Kunde : Auf Wiedersehen.

betalen is, samen betalen kaart haalt, sleuf Pin-code toets, bevestigen, klopt kassabon

Gespräch 7

Nach dem Weg fragen

Kundin : Guten Tag, können Sie mir sagen wo ich die Miederwaren finde? Verkäuferin : Die Miederwarenabteilung ist in 3. Stock.

de weg vragen lingerie verdieping

Kundin : Können Sie mir sagen wo die Damenstrümpfe liegen? Verkäuferin : Die Damenstrümpfe finden Sie bei den Kleintextilien im Erdgeschoss.

kousen klein textiel begane grond

Kundin : Ich suche die Teppichabteilung. Verkäufer : Die Teppiche liegen im Untergeschoss. Nehmen Sie die Rolltreppe nach unten, dann sehen Sie die Teppiche schon an Ihrer linken Seite.

tapijt kelderverdieping roltrap, beneden kant

Kundin : Entschuldigung, können Sie mir den Weg zum Frisiersalon kapsalon zeigen? tonen Verkäuferin : Aber sicher, der Frisiersalon ist an der rechten Seite neben dem Aufzug. lift Kundin : Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen ob Sie auch Ohrringe verkaufen? Verkäufer : Schmuck und Uhren finden Sie neben dem Kundendienstschalter im 1. Stock.

of oorbellen sieraden, horloges loket/balie

Kundin : Entschuldigen Sie, ich brauche einen neuen Reißverschluss für die Jacke meines Sohnes. Haben Sie so etwas? Verkäufer : Dann nehmen Sie die Rolltreppe hoch in den 2. Stock. Reißverschlüsse finden Sie in der Kurzwarenabteilung.

ritssluiting, korte jas/jack roltrap afd. fournituren

8

EIW_Duits_100110-1.indd 8

22-07-2010 13:35:12


Gespräche im Laden Gespräch 8

Beim Kundendienst

klantenservice Verkäufer : Guten Tag, womit kann ich Ihnen helfen? waarmee Kundin : Ich möchte diese Armbanduhr umtauschen. horloge, ruilen Verkäufer : Was gefällt Ihnen nicht daran? bevalt Kundin : Es war ein Geschenk für meinen Mann, aber er verträgt cadeau, verdraagt kein Chrom. chroom Verkäufer : In Ordnung, haben Sie den Kassenzettel dabei? kassabon, bij u Kundin : Ja, bitte… Verkäufer : Möchten Sie einen Gutschein oder lieber Ihr Geld zurück? tegoedbon, liever Kundin : Lieber mein Geld zurück, bitte. Verkäufer : So…, bitte, und €129 für Sie. Kundin : Vielen Dank, auf Wiedersehen. Verkäufer : Auf Wiedersehen.

Gespräch 9

Im Gemüseladen

groentewinkel Kundin : Guten morgen, ich hätte gern ein Kilo Rosenkohl, spruitjes ein Kilo Chicorée und zwei Zucchini. witlof, courgette Verkäufer : Gerne, darf es sonst noch etwas sein? Die grünen Bohnen sperziebonen sind im Angebot. aanbieding Kundin : Oh, dann geben Sie mir auch ein Pfund davon. pond Verkäufer : Das war’s? Kundin : Nein, noch eine Dose Pfirsiche bitte. blik, perziken Verkäufer : Und die Pfirsiche… Das macht dann € 4,16 zusammen. Kundin : Bitte sehr. Verkäufer : Und € 0,84 zurück. 9

EIW_Duits_100110-1.indd 9

22-07-2010 13:35:14


Gespräch 10

Telefonische Nachfrage

verzoek/navraag Verkäuferin : Guten Tag, Sport Drucks, Schlüter am Apparat. Kempovski : Guten Tag, Kempovski. Verkäuferin : Ah, Herr Kempovski, was kann ich für Sie tun? Kempovski : Ich brauche für unseren Tennisverein 35 heb nodig, club Trainingsanzüge. trainingspakken Verkäuferin : Hätten Sie die gerne von einer bestimmten Marke? had, bepaald Kempovski : Bisher hatten wir all unsere Vereinskleidung von Adidas. tot nu toe Verkäuferin : Ja genau, in den Farben gelb/schwarz. Die muss ich dann kleuren, geel/zwart aber für Sie bestellen. Welche Größen brauchen Sie? maten Kempovski : Also 8 mal S, 6 mal M, 10 mal L, 9 mal XL und 2 mal XXL. dus, keer Verkäuferin : In Ordnung, ich habe es notiert. Ich rufe Sie an wenn bel u op die Bestellung eingetroffen ist. gearriveerd Kempovski : Ich hoffe, es dauert nicht zu lange, denn in zwei Wochen duurt, weken ist wieder unser Turnier. tournooi Verkäuferin : Normalerweise dauert es eine Woche, Herr Kempovski. normaal gesproken Kempovski : Da bin ich erleichtert Frau Schlüter. Bis dann. opgelucht, tot dan Verkäuferin : Auf Wiedersehen, Herr Kempowski.

Gespräch 11

Im Möbelhaus

Verkäuferin : Guten Morgen. Kunden : Guten Morgen. Verkäuferin : Suchen Sie etwas Bestimmtes? Kunde : Wir haben vor kurzem neue Möbel fürs Wohnzimmer gekauft. Kundin : Ja, und jetzt suchen wir einen passenden Couchtisch dazu. Verkäuferin : Was für Möbel haben Sie denn gekauft. Kundin : Das war eine Polstergarnitur in dunkelblauem Leder. Verkäuferin : Möchten Sie einen gläsernen Tisch dazu oder lieber einen aus Holz. Kunde : Das wissen wir noch nicht genau. Kundin : Könnten Sie uns bitte Ihr Sortiment zeigen? Verkäuferin : Möchten Sie sich vielleicht die Angebote aus unserem Prospekt ansehen? Kunde : Das wäre toll, hoffentlich ist etwas Passendes dabei. Kundin : Mein Mann ist immer so wählerisch. Verkäuferin : Wir finden bestimmt etwas für Sie.

meubelzaak

iets, bepaalds niet lang geleden salontafel bankstel van glas hout precies assortiment, tonen aanbiedingen prospectus geweldig, erbij kieskeurig beslist

10

EIW_Duits_100110-1.indd 10

22-07-2010 13:35:14


Gespräche im Laden

Gespräch 12

Im Kaufhaus

warenhuis Verkäuferin : Guten Tag, womit kann ich Ihnen helfen? Kundin : Guten Tag, ich suche ein Geschenk für Muttertag. cadeau Meine Mutter braucht einen neuen Entsafter. sapcentrifuge Verkäuferin : Wie viel möchten Sie ausgeben? Kundin : Es darf etwa € 45,- kosten. mag, ongeveer Verkäuferin : Da haben wir einen Schönen im Angebot, zu einem Sonderpreis von € 39,99. speciale prijs Kundin : Ist der aus Edelstahl hergestellt? roestvrij staal Verkäuferin : Aber selbstverständlich; er hat eine Edelstahl-Zentrifuge, pulp-opvangbak, Tresterbehälter und er ist Spülmaschinengeeignet. vaatwasmachine Weiter schaltet er automatisch ab und hat rutschfeste geschikt, anti-slip Füße. Kundin : Wie hoch ist der Stromverbrauch? stroomverbruik Verkäuferin : Es ist eine kräftige 1,8 Liter Maschine die nur 700 Watt krachtig verbraucht. Kundin : Klingt gut, ich glaube die nehme ich. Verkäuferin : Schön, soll ich sie für Sie als Geschenk einpacken? inpakken Kundin : Ja gerne, können Sie es auch mit einer Schleife versehen? strikje, eromheen Verkäuferin : Aber selbstverständlich. Nachdem der Verkäufer das Geschenk eingepackt hat: Kundin : Da wird sich meine Mutter aber freuen. blij zijn Verkäuferin : Ja sicher, bitte sehr, Sie können da drüben an der Kasse ginds zahlen. Kundin : Vielen Dank. Verkäuferin : Gern geschehen, auf Wiedersehen.

11

EIW_Duits_100110-1.indd 11

22-07-2010 13:35:15


Gespräch 13

Nachfrage im Sportgeschäft Kunde : Entschuldigen Sie bitte, Verkäuferin : Ja, bitte? Kunde : Vor einiger Zeit hatten Sie silberfarbene Fußballschuhe im Angebot. Verkäuferin : Wissen Sie vielleicht die Marke noch? Kunde : Es waren Puma Schuhe glaube ich. Verkäuferin : Es tut mir leid aber die waren leider sehr schnell ausverkauft. Kunde : Schade, können Sie mir sagen ob Sie die noch bekommen? Verkäuferin : Mal sehen…; da haben Sie Glück, die werden nächste Woche wieder geliefert. Kunde : Kann ich die noch zu dem selben Preis bekommen? Verkäuferin : Eigentlich nicht, aber für Stammkunden machen wir schon mal eine Ausnahme. Kunde : Oh, vielen Dank, bis nächste Woche dann. Verkäuferin : Gern geschehen, Auf Wiedersehen.

informatie vragen

voetbalschoenen misschien geloof het spijt me binnen krijgen volgende dezelfde, krijgen vaste klanten uitzondering volgende

Gespräch 14

Durchsage Sehr verehrte Kunden. Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserem neu eingerichteten Laden. Um Ihnen das Suchen zu erleichtern, gibt es in allen Abteilungen sehr viele Artikel im Sonderangebot. Sie können die Artikel an den bunten Aufklebern erkennen. Auf Artikel mit der grünen Farbe erhalten Sie 30% Rabatt, blau ergibt 40% Ermäßigung und bei Aufklebern mit der roten Farbe brauchen Sie nur die Hälfte zu zahlen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Einkaufen.

omroepbericht geachte klanten winkel vereenvoudigen stickers, krijgt korting, korting plezier

12

EIW_Duits_100110-1.indd 12

22-07-2010 13:35:19


Gespräche im Laden

Gespräch 15

Im Schuhgeschäft schoenenzaak Verkäuferin : Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Kundin : Ich suche ein Paar schicke Stiefel. elegante, laarzen Verkäuferin : Welche Größe haben Sie? Kundin : Ich habe Größe 41. Verkäuferin : Und welche Farbe möchten Sie? Kundin : Am liebsten hätte ich schwarz oder braun. Verkäuferin : Ich habe hier ein Paar sehr schöne Stiefel aus Wildleder. suéde Möchten Sie die mal anprobieren? passen Kundin : Ja gerne. Der Kunde probiert die Stiefel an… klant Kundin : Ich glaube die sind mir zu groß, aber die Farbe ist prima. Verkäuferin : Ich werde eine Nummer kleiner für Sie holen. Nach einer Weile... na een tijdje Verkäuferin : Ziehen Sie diese doch mal an. aantrekken Kundin : Die sitzen prima, was kosten die bitte? Verkäuferin : Die sind sehr preisgünstig, Sie sind reduziert von voordelig, afgeprijsd € 199,- auf € 176,-. Kundin : In Ordnung , die nehme ich. Kunde gibt € 200,-. Verkäuferin : Vielen Dank, und € 34,- zurück. Bitte, Ihre Stiefel. Kundin : Vielen Dank, auf Wiedersehen. Verkäuferin : Auf Wiedersehen.

13

EIW_Duits_100110-1.indd 13

22-07-2010 13:35:19


Gespräch 16

In der Metzgerei Verkäufer : Guten Tag, Was darf es denn sein? Kundin : Ich möchte 1 Kilo Schweinegulasch und fünfhundert Gramm Rinderhackfleisch. Verkäufer : Natürlich, bitte sehr, sonst noch etwas? Kundin : Ich brauche auch noch etwas Aufschnitt. Verkäufer : Ja bitte...? Kundin : 100 g Putenbrust, 200 g Ardenner Schinken und 100 g Frühstücksfleisch. Verkäufer : Das können Sie sich frisch geschnitten und verpackt aus der Kühltheke nehmen. Kundin : Oh, in Ordnung... Verkäufer : Brauchen Sie sonst noch was? Kundin : Geben Sie mir bitte auch noch 10 Wiener Würstchen. Verkäufer : Ja gerne, sonst noch etwas? Kundin : Nein, danke; wie viel macht das? Verkäufer : € 3,98 und € 1,99 und € 0,99 und € 1,49 und € 0,89 und € 2,95. Das macht zusammen € 12,29. Kundin : Bitte sehr. Verkäufer : Und € 7,71 zurück. Vielen Dank, auf Wiedersehen.

slagerij varkensgoulash rundergehakt gesneden vlees kalkoenfilet, ham ontbijtworst gesneden koeltoonbank nodig hebben soort knakworst

samen

Gespräch 17

An der Kasse Verkäuferin : Guten Morgen, ist dieser Rasierer von Ihnen? Kunde : Oh, Verzeihung, ich war in Gedanken. Verkäuferin : Macht ja nichts, möchten Sie abrechnen? Kunde : Ja bitte, wie kann ich zahlen? Verkäuferin : Wir nehmen bar, Karte mit Geheimnummer oder Kreditkarte. Kunde : Ich möchte mit Kreditkarte bezahlen. Verkäuferin : Selbstverständlich, das macht dann € 47,99. Kunde : Wo soll ich die Karte eingeben? Verkäuferin : In den oberen Schlitz bitte. Kunde : Brauche ich keine Geheimnummer einzugeben? Verkäuferin : Nein nur bestätigen, bitte. Kunde : So, bitte. Verkäuferin : Soll ich den Rasierer für Sie einpacken? Kunde : Nein Danke. Verkäuferin : Brauchen Sie eine Plastiktüte? Kunde : Nein Danke, ich habe eine Einkaufstasche dabei. Auf Wiedersehen. Verkäuferin : Einen schönen Tag noch.

scheerapparaat gedachten afrekenen

creditcard

invoeren bovenste, sleuf bevestigen

plasticzak boodschappentas

14

EIW_Duits_100110-1.indd 14

22-07-2010 13:35:20

Deutsch im Einzelhandel - proefmateriaal  
Deutsch im Einzelhandel - proefmateriaal  
Advertisement