Dins la capsa meravellosa - Salvador Macip i Emilio Urberuaga

Page 1

DI N

SL

A CA P SA A R V E Mge a l’inter EL L A ior O t S a i de V la SALVADOR M

AC IP

vid

EM

a

ILI O

U R B E R UA

GA


L’Alícia és molt curiosa. Li agrada entendre-ho tot. —A què jugues? —li pregunta el seu pare. —A fer preguntes. Els dies de pluja són els millors per fer preguntes. —Doncs fes-me’n una, va. L’Alícia esperava aquest moment. —Com sabem si una cosa està viva o no? El seu pare es grata el cap. —Aquesta pregunta té una resposta molt llarga. Vine amb mi i t’ho explico.—Això ja m’agrada més! —Vigila, Alícia, no ho trenquis. La cèl·lula fa servir aquestes bosses com a magatzem i també per moure el que guarden dins cap a qualsevol racó on faci falta. Això s’anomena aparell de Golgi.—Pare, tinc un dubte. —Digues. —Totes les proteïnes que necessita la cèl·lula... on les fabrica? —Aquí mateix: les construeixen aquestes màquines anomenades ribosomes, fent servir unes peces que coneixem com a aminoàcids. Només es tracta d’ajuntar-les de la manera adequada. —Com un trencaclosques. —Sí, més o menys.—Què és això? —pregunta l’Alícia, una mica espantada—. Per on se surt? —S’anomena reticle endoplasmàtic. I sí, és un bon embolic... —Per a què li serveix, a la cèl·lula, tenir un laberint? Per marejar els microbis que la volen envair? —No, no té res a veure amb els microbis, sinó amb les proteïnes que has vist abans. Aquí és on s’acaben de fabricar i distribuir.—Aquest fil que veus s’anomena ADN. És la memòria de la cèl·lula. Aquí té apuntades totes les instruccions que necessitarà al llarg de la seva vida. —I què fan aquelles proteïnes? —S’asseguren que no es perdi informació. Imagina’t que s’esborra una paraula del manual d’instruccions... No s’entendria res. Seria terrible! L’ADN a vegades es pot fer malbé, com qualsevol altra part de la cèl·lula; per això, si cal, les proteïnes el reparen.Com sabem si una cosa està viva o no? Com funciona una cèl·lula? Què hi té, a dins? Viatja amb l’Alícia i el seu pare i deixa’t fascinar pel món de les cèl·lules, l’ADN i els mitocondris. Res sembla complicat si vas de la mà d’un bon guia. Descobreix com és de meravellosa la vida a través de la ciència.

224

a

3 4 88 849

www.ed itor ial f

9

78

2-4

832-

-948

8-84

97 ISBN

m

nt ya o b

.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.