El Sr. Pocket. Un amic imaginari

Page 1


La Noa era una nena amb una imaginació desbordant, capaç de convertir un dia plujós en un dia assolellat o un lloc avorridíssim en una jungla increïble.


En totes aquestes aventures sempre l’acompanyava un gran amic: el senyor Pocket.


Quan era a escola, la imaginació de la Noa volava entre llibres i llibretes.


A classe de matemàtiques, el senyor Pocket i ella jugaven a cuit i amagar amb els nombres. I a les classes de medi exploraven volcans en erupció.Un dia, la mestra va parlar amb en Marc, el pare de la Noa. —No es concentra. Sempre és a la lluna de València amb aquest tal senyor Pocket. Cal que estigui més atenta! Té massa imaginació!


Aquella mateixa tarda, en Marc va dir a la Noa que volia parlar amb ella. —És que el senyor Pocket i jo estem enmig d’una missió! —va dir la Noa. —Justa la fusta: és del senyor Pocket, de qui et vull parlar. La mestra diu que et distreu massa. Potser hauria de quedar-se a casa uns quants dies… —Com? Però si al senyor Pocket li encanta anar a escola! —No et preocupis. Farem una cosa: anirem a veure un expert perquè ens ajudi a convence’l.El doctor Flix era especialista en imaginacions desbordants. Va agafar una lupa especial i va examinar la Noa de cap a peus. —És greu, doctor? —I ara! La seva filla té el meravellós do de la imaginació. No permeti que ningú l’hi arrabassi! —va dir el doctor—. Per cert, Noa: la senyora Strudel, una vella amiga meva, diu que donis records al senyor Pocket de part seva.ISBN: 978-84-19401-71-7

La Noa és una nena amb una imaginació impressionant. En qualsevol aventura, sempre l’acompanya el seu gran amic imaginari: el senyor Pocket. Junts transformen els dies plujosos en dies assolellats i els llocs més avorrits en jungles increïbles. Projecte de sostenibilitat LLIBRES LLIURES DE CO2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.