La LOMLOE que ve. Visual i Plàstica

Page 1

La LOMLOE que ve Visual i Plàstica

ESO Qui té el codi té la clau


DISSENY CURRICULAR • Contextualització dels aprenentatges

• Perfil de sortida de l’alumnat en finalitzar

en àmbits personals, socials, educatius i professionals: les situacions d’aprenentatge.

l’educació bàsica amb les competències clau que s’han d’haver assolit i desenvolupat.

4

Prenguem partit! | La representació tècnica

context 91 Emprèn el teu camí | La comunicació audiovisual

context

Passem a l’acció

Àmbit social Competències clau: emprenedora, artística, ciutadana

6

135

Passem a l’acció formar algun espai públic de la vostra localitat que estigui molt degradat. La vostra actuació ha de servir perquè els vostres conciutadans adquireixin consciència de la seva importància i el recuperin com un espai de vida col·lectiva. Inspireu-vos en les instal·lacions amb escultures inflables del duo d’artistes Filthy Luker i Pedro Estrellas.

És l’hora d’avaluar el que heu après en aquest context sobre la representació tècnica en un projecte que us mobilitzi i us faci prendre partit en la millora del vostre entorn i en la qualitat de vida dels vostres conciutadans. Us proposem que feu d’artistes urbans i planifiqueu una proposta d’intervenció artística per trans-

Arribats aquí, només us queda posar en pràctica tot el que heu après de la comunicació audiovisual realitzant una producció audiovisual. Us proposem que realitzeu un vídeo que narri l’experiència individual i col·lectiva que heu viscut en aquest últim curs de l’ESO fusionant dues professions o llenguatges artístics. Podeu inspirar-vos en aquest videoclip de la cantant emblemàtica de la generació Z Billie Eilish i l’artista Takashi Murakami, que fusiona diferents tècniques com

Paint The Town Red. Filthy Luker i Pedro Estrellas (2013). Instal·lació.

Organitzeu-vos en grups de quatre i comenceu a treballar seguint les següents indicacions: Prepareu un dossier del vostre projecte que inclogui: • Una memòria del projecte amb un breu apunt històric de l’origen, la funció i la situació actual de l’espai públic triat i la justificació de la vostra intervenció. • Fotografies de l’estat actual en què es troba l’indret triat. • Plànols tècnics de l’objecte central de la vostra actuació que incloguin tots els detalls tècnics per a la seva construcció: - Vistes dièdriques suficients. - Acotació, talls i seccions de totes les seves parts. - Vista en perspectiva axonomètrica de l’objecte construït ambientada en l’entorn real realitzant un fotomuntatge amb algun programa informàtic de programari lliure. - Representació de les ombres en axonometria. Un cop acabat, exposeu a l’aula tots els vostres projectes i comenteu-los amb detall per avaluar-los.

la pintura, l’escultura, l’arquitectura, la moda i l’animació en les seves creacions. En grups de sis, refresqueu els treballs dels artistes que us hem presentat en l’apartat de les professions artístiques i feu una pluja d’idees per veure què se us acut per realitzar el vostre treball. Tingueu en compte que el resultat final ha de ser una producció en vídeo que integri parts de cinema d’animació amb altres parts filmades amb personatges reals.

Àmbit professional Competències clau: artística, digital, aprendre a aprendre

Organitzeu-vos per treballar i seguiu aquests passos: • Feu els grups i repartiu-vos les tasques per fer el guió i l’storyboard, l’escenografia, la càmera i el so, la il·luminació, la direcció, etc. • Comenceu fent el guió literari, el guió tècnic i l’storyboard. Tingueu en compte totes les possibilitats expressives que us ofereixen els recursos del llenguatge audiovisual i les tipologies de gèneres cinematogràfics. • Tot seguit, prepareu el rodatge i comenceu les sessions de filmació de les parts que s’hagin de realitzar amb personatges reals i d’animació.

Preparats per rodar: llums, càmera..., acció!

• En acabat, realitzeu l’edició procurant utilitzar el tipus de muntatge i els recursos narratius del temps cinematogràfic que us convinguin per fer ben expressiva la vostra narració. • Finalment, prepareu una sessió de cinema a l’aula per presentar tots els vídeos realitzats i avaluar-los.

contextosVip 4.indd 91

6/4/21 16:26

138

contextosVip 4.indd 135

I ara què faré?

context

5/6

Projectem

• Projectes col·laboratius oberts a la participació ciutadana per afrontar i resoldre problemes locals i globals: ciutadania activa.

6/4/21 16:29

Projecte final del tercer trimestre

Un espai per compartir vida

Poseu-vos còmodes

En els dos contextos d’aquest últim trimestre heu treballat la comunicació visual i audiovisual, el disseny i algunes professions artístiques que poden orientar el vostre futur professional. Ha arribat el moment d’avaluar si heu assolit les competències necessàries per aplicar tots aquests continguts al projecte global d’aquest últim curs de l’ESO.

Inspireu-vos en la forma de treballar de l’artista Rosan Bosch i el seu equip.

Us proposem que projecteu un espai de lleure i cultura juvenil per al vostre municipi. Ho haureu de fer formant equips interdisciplinaris que elaborin una proposta generada a partir de la pràctica artística i el disseny i que integri les aportacions d’altres àrees del coneixement científic i de les humanitats.

Projectem

Acumula forces | Emprèn el teu camí

• Utilitzeu la tècnica de la pluja d’idees, el design thinking, l’ergonomia i el poder comunicatiu

Ferran Adrià és un cuiner que ha creat el BulliLab, un espai de recerca gastronòmica on treballa un equip interdisciplinari de setanta professionals que ha revolucionat el món de la cuina creant un nou concepte anomenat «cuina molecular», en què les aportacions de químics, historiadors, arquitectes, filòsofs, enginyers i poetes hi tenen un paper tan rellevant com les dels cuiners.

Un altre exemple de la integració com a clau de l’èxit és el mètode STEM (acrònim de Science, Technology, Engineering, and Mathematics), que es va crear als Estats Units en els anys vuitanta del segle xx. És un pla d’estudis basat en l’educació en aquestes quatre disciplines integrades que converteix l’alumne en protagonista del seu aprenentatge. En l’actualitat s’hi ha incorporat l’ensenyament de l’art i s’anomena STEAM. En aquesta metodologia educativa hi juga un paper molt important l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

Equip del BulliLab treballant.

El 1993, el president dels Estats Units Al Gore i el primer ministre rus Viktor Txernomyrdin van posar fi a la cursa espacial de la guerra freda establint un acord per crear conjun-tament l’Estació Espacial Internacional (EEI). L’estació és l’únic laboratori permanent en condicions de microgravetat i treballa interdisciplinàriament en microbiologia, física fonamental, biologia humana, astronomia i meteorologia. Arran d’aquesta cooperació s’han aconseguit crear nous tractaments per al càncer, el robot autònom d’imatge guiada (IGAR), el braç robòtic quirúrgic, sistemes de control dels desastres naturals, etc.

del color per dissenyar els espais i el mobiliari. • Quan hagueu acabat el disseny, realitzeu la fitxa de l’anàlisi del prototip i testeu-lo aplicant les tres fases de la pràctica del disseny. • Després, prepareu una campanya publicitària en diferents suports per promocionar la vostra idea i realitzeu un vídeo promocional utilitzant tots els recursos i les tècniques expressives del llenguatge audiovisual que heu estudiat.

El Japan High performance Sport Center és un centre d’alt rendiment esportiu que disposa d’un equip interdisciplinari format per preparadors físics, psicòlegs, enginyers biomecànics, enginyers informàtics, nutricionistes, metges i fisioterapeutes que s’encarrega d’estudiar holísticament cada atleta per potenciar al màxim el rendiment de les seves condicions físiques i mentals perquè pugui excel·lir en la seva pràctica esportiva.

Endavant, ara teniu l’oportunitat de fer les coses a la vostra manera. Escola Buddinge. Rosan Bosch Studio (2019).

Contextos del llibre · De cap a peus

139

L’experiència demostra que el treball en equips interdisciplinaris aporta un valor afegit perquè les decisions s’han de prendre per consens i són valorades des de diferents perspectives. D’aquesta manera s’obtenen millors solucions als problemes plantejats. Vegem-ne alguns exemples:

Organitzeu-vos per treballar amb dos objectius principals: generar microespais de trobada, descans i relaxament i oferir un espai de coneixement, producció i gaudi de les arts. Seguiu aquestes indicacions:

• Busqueu informació sobre els criteris que s’utilitzen per projectar els centres culturals per a joves i visiteu-ne algun per entrevistar els seus responsables i conèixer com funciona.

6

Amb diverses perspectives

En aquest vídeo podreu conèixer el seu mètode de treball i com integra el disseny, l’art i l’arquitectura per projectar diferents espais educatius adaptant-los a l’ús i a les metodologies pedagògiques que utilitzen.

• Feu grups de quatre o cinc i repartiuvos l’estudi de les diferents àrees de coneixement que voleu implicar en el vostre disseny.

context

SOLUCIÓ

es.

High performance Sport Center.

mne, llapis.

guirem que l’alumnat el seu cos mitjançant de les formes anatòels seus companys en

e 3 persones, perquè ixos. model es posin drets proporcions de totes

ó d’aquesta Proposta ’alumnat pot fer servir

contextosVip 4.indd 138

6/4/21 16:29

contextosVip 4.indd 139

6/4/21 16:29

AVALUACIÓ • Plans personalitzats i mesures de reforç

ATENCIÓ PERSONALITZADA DIVERSITAT DE RITME RÀPID. Demaneu un alt nivell de detall en els dibuixos que facin, diferenciant visiblement les formes dels diferents cossos. DIVERSITAT DE RITME MÉS LENT. Demaneu-los que facin un esbós dels cossos, sense massa de detall.

i recolzament per a l’alumnat amb dificultats. Contextos del llibre

Activitat: La interrelació de les formes 1

• Aprenentatge permanent,

2

3

CB4

Fa un monograma amb les seves inicials, retallant i enganxant lletres i fent servir alguna interrelació de les formes, amb ajuda.

Fa un monograma amb les seves inicials, retallant i enganxant lletres i fent servir alguna interrelació de les formes.

Fa un monograma amb les seves inicials, retallant i enganxant lletres i fent servir dues interrelacions de les formes.

Fa un monograma amb les seves inicials, retallant i enganxant lletres i fent servir dues interrelacions de les formes. El resultat és coherent i polit.

Fa un monograma amb les seves inicials, retallant i enganxant lletres i fent servir gran varietat d’interrelacions de les formes. El resultat és interessant i polit.

Fa un monograma amb les seves inicials, retallant i enganxant lletres i fent servir gran varietat d’interrelacions de les formes. El resultat és creatiu i polit.

CB1

Identifica alguna de les interrelacions de les formes utilitzades pels

Identifica alguna de les interrelacions de les formes utilitzades

Identifica diverses interrelacions de les formes utilitzades

Identifica diverses interrelacions de les formes utilitzades pels

Identifica gran varietat d’interrelacions de les formes utilitzades pels

Identifica gran varietat d’interrelacions de les formes utilitzades pels

continu i formatiu: les rúbriques d’avaluació de competències i el seu grau d’adquisició.


ESO

visual i Plàstica

PORTA NOVETATS,

QUE JA TENIM INCORPORADES ENFOCAMENT DE LA LLEI

Incorporació de 5 eixos transversals.

Aprenentatge significatiu, competencial, crític i reflexiu

Entre tu i jo

1

context

El meu reflex

La voluntat de canviar i millorar la pròpia imatge depèn del coneixement profund que tinguis de tu mateixa, de tu mateix. En aquest primer context t’ajudarem a redescobrirte i a projectar de forma vigorosa la teva imatge, treballant els elements bàsics del llenguatge visual bidimensional.

Què sabem? 1 Què et

Índex Configuració de la imatge bidimensional 8 El punt 9 El punt 6 La línia 10 7 La línia forma 12 8 La forma textura 14 Lacolor textura 10 El El color 12 Tècniques de dibuix 14 iTècniques pintura de dibuix i pintura 16 17 16 El dibuix dibuixdel delrostre rostre La il·luminació. il·luminació.El clarobscur 17 18 Elsclarobscur graus d’iconicitat 20 El 20 El grau d’iconicitat Passem a l’acció 21

Passem l’acció Què he aaprès Què has après?

Configuració de la imatge bidimensional

comunica l’obra d’Oleg Dou? Quina emoció et suscita?

2 És una pin- 3 Quins tura o una fotografia? Com creus que està feta?

elements del llenguatge visual bidimensional s’han utilitzat?

4 Què podries dir-ne, de com està il·luminada?

21 22 22

Oleg Dou. Aquesta obra pertany a la sèrie Un altre rostre, en què l’artista es fa múltiples autoretrats psicològics, mostrant diverses facetes de la seva personalitat. Utilitzant tècniques informàtiques de retoc fotogràfic se’ns presenta com un ésser canviant, de vegades delicat, de vegades repulsiu, de vegades angelical, de vegades diabòlic…

Màscara 2. Un altre rostre. Oleg Dou (2011). Art digital.

contextosVip.indd 6

Drets de la infància 17/1/20 9:19

contextosVip.indd 7

14/1/20 12:15


ESO

visual i Plàstica

Aprenentatge significatiu, competencial, crític i reflexiu

20

Cos i ànima

context

1

Valors i contravalors de la publicitat Sigues crític amb els missatges publicitaris, no et deixis enredar pel seductor cant de les sirenes del paradís consumista. Què en diuen els experts?.... Com a valor positiu de la publicitat, es pot destacar el repte creatiu que suposa per als publicistes la innovació d’estratègies comunicatives. Com a contravalor, s’ha de destacar el consum desmesurat i poc responsable que pot despertar en els consumidors.

De De cap cap aa peus peus || La La proporció. proporció. La La retòrica retòrica visual visual

context

Qualsevol missatge publicitari transmet i promociona, més o menys subliminalment, valors socials, models de vida i arquetips de comportament que cal saber analitzar críticament com a consumidors responsables i ciutadans compromesos. La felicitat. Normalment presenta la imatge d’una persona feliç, dinàmica i amb un gran poder adquisitiu, cosa que massa sovint no respon a la realitat. La solidaritat. Existeixen campanyes sense ànim de lucre, promogudes per ONG, governs o institucions públiques, que pretenen informar, educar o promoure valors positius entre la ciutadania. L’art com a valor. També hi ha campanyes publicitàries que s’inspiren en obres famoses de la història de l’art.

Què en sabem, dels valors i els contravalors de la publicitat? Amplia la imatge d’aquest anunci i comenta’l.

• Et semblen adequats la imatge i el lema utilitzats en aquesta publicitat de cosmètics femenins de l’any 1975?

• Com tracta els estereotips de gènere? • Com et sembla que es faria avui dia aquest anunci?

La publicitat i el gènere La publicitat és un reflex de la societat, és per això que els rols i els estereotips de gènere no igualitaris s’hi reflecteixen. Pensa, per exemple, a qui van dirigits majoritàriament els anuncis de productes de bellesa i de neteja de la llar, i, en canvi, qui són els destinataris majoritaris dels anuncis de cotxes d’alta gamma. Tanmateix, la societat ja s’ha anat conscienciant sobre els problemes de discriminació per qüestió de gènere i cada cop hi ha més publicitat basada en la igualtat.

Art pop (pop art)

1

21

Marilyn Monroe. Andy Warhol (1967). Serigrafia.

Durant la segona meitat del segle xx, en ple predomini de l’art abstracte, alguns artistes d’avantguarda van reprendre l’interès per la representació figurativa i, amb aquest objectiu, van proposar un estil inspirat en la cultura de masses: els anuncis publicitaris, els còmics, el món de la moda i el cinema, etc. A diferència de l’expressionisme abstracte, que era elitista i intel·lectual, el propòsit de l’art pop va ser crear un estil artístic que reflectís la superficialitat de la cultura de masses, servint-se de la ironia. Andy Warhol va ser un dels artistes més representatius de l’art pop. Els seus retrats de Marilyn Monroe són unes de les imatges més emblemàtiques i icòniques d’aquest estil. Les influències entre l’art pop i la publicitat van ser constants, fins al punt que van compartir tècniques, estratègies i estètica.

Perspectiva de gènere

Àmbit artístic Entre el 1970 i el 2000, Michael Jackson va dedicar part del seu temps i de la seva fortuna als desafavorits de l’Àfrica, als sensesostre dels Estats Units i als malats de la sida. A més, va utilizar el poder de la seva imatge i la seva veu per promoure la lluita contra la degradació del nostre planeta. D’aquesta preocupació va sorgir Earth Song (Cançó de la Terra), composta el 1991, i dedicada a promoure la defensa del medi ambient i el benestar animal.

Aquest anunci de iogurts, per exemple, s’inspira en un quadre de Johannes Vermeer. Compara’l amb la imatge original que trobaràs en aquest enllaç.

Construïm amb coneixement Fem de crítics publicitaris Per parelles, feu una anàlisi crítica de quatre anuncis que s’adrecin a públics diferents i utilitzin la imatge del cos humà com a reclam. • Trieu anuncis que us agradin i redacteu-ne una fitxa amb la informació següent: tipus d’anunci, producte que s’anuncia, destinatari, estratègia de venda, i valors i contravalors que transmet. • A continuació, presenteu tots els treballs a classe i, entre tots, avalueu-los.

La campanya «Muéstranos», de Dove, mostra les dones tal com són, no «com haurien de ser». A més, pretén cridar l’atenció de la indústria perquè s’uneixi al moviment que es proposa canviar el model de bellesa, estereotipat i sexista, de la dona que es difon habitualment.

Visual i plàstica II CAT-ESP corregida 2020.indd 20

88

A flor de pell

23/6/20 9:58

context

5

Creació d’imatges digitals Conèixer les tècniques de creació d’imatges digitals et permetrà somiar tal com es fa en el paradís dels píxels.

23/6/20 9:58

Sento Sento || El El color. color. Les Les imatges imatges digitals digitals

context

t Creació i tractament d’imatges vectorials Els programes de dibuix vectorial es poden classificar en programes de disseny gràfic i en programes de disseny assistit per ordinador (CAD).

Què en sabem, de la creació d’imatges digitals? • Amb quin tipus de programa informàtic crearies una il·lustració que es pogués utilitzar, sense que perdés definició, tant en una petita insígnia com en una tanca publicitària de grans dimensions?

Programes de disseny gràfic Es fan servir en el món de la il·lustració i del disseny gràfic. Són programes com Illustrator, Corel Draw o Inkscape. Es caracteritzen pels trets següents: - Permeten crear i editar fàcilment objectes geomètrics i text. - Utilitzen unitats de mesura i quadrícules per obtenir una major precisió. - Treballen amb capes. - Permeten agrupar, moure, invertir i duplicar objectes, editar-ne els nodes, usar i crear diversos tipus de línies, desenfocar objectes individualment, aplicar transparències, vectoritzar bitmaps, etc. - Usen el format EPS com a arxiu d’intercanvi amb altres programes.

Què en diuen els experts? t Creació i tractament d’imatges de mapes de bits Els programes informàtics que es fan servir habitualment per processar les imatges o fotografies digitals són Photoshop, GIMP, Paint i Krita o similars. Es caracteritzen pels trets següents: - Contenen eines molt variades que imiten les característiques gràfiques i pictòriques de les tècniques tradicionals: llapis, ploma, pinzells, aerògraf, etc. - Disposen de diferents eines d’edició per seleccionar, retallar, copiar, clonar, moure, transformar, etc. - Treballen amb capes per organitzar la imatge o descompondre-la en els canals dels colors primaris. - Ofereixen filtres per crear una gran quantitat d’efectes. Lillian F. Schwartz és una artista capdavantera en la utilització dels ordinadors per a la creació artística. En aquesta obra, barreja el retrat de la Mona Lisa i l’autoretrat de Leonardo da Vinci, com si suggerís que model i artista podrien ser la mateixa persona.

Interfície d’usuari del programa GIMP.

Àmbit artístic Es coneix com a art generatiu les obres artístiques que han estat creades –totalment o parcialment– per mitjà d’un sistema informàtic que determina, a través d’algoritmes, les característiques de l’obra. Aquest tipus d’art, derivat de l’art concret, va sorgir a la dècada dels anys seixanta del segle xx. Eduardo Mac Entyre i Miguel Ángel Vidal en van ser dos representants destacats.

5

89

Disseny assistit per ordinador (CAD) Fan servir aquests programes els arquitectes i enginyers. Són AutoCAD, QCAD, LibreCAd o similars. Es caracteritzen per les funcionalitats següents: - Treballen amb coordenades i valors numèrics molt precisos. - Permeten crear dissenys en 2D i 3D. - Permeten dibuixar qualsevol figura geomètrica, superfície o cos volumètric. - Treballen amb capes. - Poden mostrar en finestres diversos punts de vista alhora. - Incorporen acotacions i símbols normalitzats (UNE, DIN, ISO). - Usen el format DXF per a l’intercanvi amb altres programes.

Interfície d’usuari del programa Inkscape.

Educació digital

Interfície d’usuari del programa AutoCAD.

Àmbit cientificotecnològic

Àmbit cientificotecnològic

Els programes de disseny assistit per ordinador (CAD) són molt útils per a l’estudi del patrimoni arquitectònic i arqueològic, sobretot d’aquells monuments que ja es troben molt degradats a causa del pas del temps o de les circumstàncies històriques. La possibilitat que ofereixen aquests programes per reconstruir virtualment les formes originals dels monuments faciliten enormement la tasca d’estudiar, documentar, preservar i divulgar el patrimoni.

Frank Gehry va ser el primer arquitecte que va projectar un edifici assistit per CATIA, un avançat programari (software) de disseny 3D utilitzat fins aleshores en la indústria aeroespacial. Amb l’ajuda de CATIA, Gehry va aconseguir traslladar el seu concepte estètic a l’estructura arquitectònica, representar tridimensionalment els volums i determinar la mesura, el tall i la col·locació exacta de cadascuna de les trenta-tres mil planxes de titani de la coberta de l’edifici.

Construïm amb coneixement Un amor digital Crea una imatge analògica que representi el significat que té per a tu l’amor i pinta-la digitalment. Segueix aquests passos: • En primer lloc, dibuixa la imatge analògicament amb línies. Procura que totes les formes quedin tancades per facilitar l’acoloriment digital. • Tot seguit, escaneja el dibuix i pinta’l amb el programa GIMP.

Mona Lisa oculta. Lillian F. Schwartz (1984). Art digital.

Visual i plàstica II CAT-ESP corregida 2020.indd 88

Visual i plàstica II CAT-ESP corregida 2020.indd 21

23/6/20 10:04

Visual i plàstica II CAT-ESP corregida 2020.indd 89

23/6/20 10:04


ESO

visual i Plàstica

Aprenentatge significatiu, competencial, crític i reflexiu

El futur és nostre

MT

6 context

Un món sostenible Configuracions geomètriques

Millorar el món que hem heretat dels nostres pares és un deure moral que ens interpel·la com a individus i com a generació. El futur de la vida al planeta és a les nostres mans! En aquest context, coneixeràs les transformacions geomètriques i la perspectiva cònica treballant en la construcció d’un món més sostenible.

1 Et sembla

Índex Les xarxes modulars Transformacions geomètriques Isomètriques Isomòrfiques Mètode de la quadrícula L’escala Els indicadors de profunditat La perspectiva cònica Geometria en la natura

Passem a l’acció Què has après? Projectem

Què sabem?

96 98 98 99 99 100

possible construir un edifici com aquest? Seria pràctic per viure-hi?

2 De què està 3 La reprecomposta l’estructura d’aquest edifici?

sentació de l’edifici és plana o en perspectiva?

4 Si creus

que és en perspectiva, quins elements t’ho fan pensar?

102 104 106 107 108 110

Filip Dujardin. És un fotògraf i artista especialitzat en fotomuntatges d’arquitectura com el de l’obra Bokrijk, que presenta un gratacel format per l’acoblament de diverses formes de l’arquitectura popular, encaixades com els mòduls d’una estructura cubista. L’edifici és una proposta poètica d’edifici sostenible.

Bokrijk. Filip Dujardin (2016). Art digital.

contextosVip.indd 94

Educació per al desenvolupament sostenible 14/1/20 12:21

contextosVip.indd 95

14/1/20 12:21


SPC2201

Qui té el codi té la clau

Accedeix a ecasals.cat/demo i prova una demo.

Posa’t en contacte amb el teu delegat comercial per sol·licitar-ne mostres.

ecasals.cat

Atenció al client Tel. 902 107 007 Tel. 932 449 550 casals@editorialcasals.com

Segueix-nos a: @EditorialCasals