Page 1

ESO I BATXILLERAT 2012-2013

IÓ LÀ IC TA ED CA EN

TECNOLOGIES INFORMÀTICA


2 02

ÍNDEX ESO TECNOLOGIES

INFORMÀTICA

Claus del Projecte

pàg. 4

ESO i Batxillerat

Material per a l’alumne

pàg. 5

Material per al professor Proposta didàctica DVD del professor

pàg. 6-7

Índex de continguts

pàg. 8-11

pàg. 12


03

novetat per al curs 2012-2013 els teus re

cursos dig

itals a:

Tecnologies 2

www.ecasals

.net/alumnes/

o

tecnologia4e

TecnologiA 4

so

el Barniol, ra, Yolanda Argemí, Raqu Xavier Àgueda, Jesús Aguile , Jonay Roda Jordi Mazón, Montse Prats

Tecnologies 4

Prats, Juan Fra ncisco Quesad a, Jonay Roda

tecnologia

4

tecnologies 2

Xavier Àgueda , Jesús Aguilera , Yolanda Argem í, Jordi Mazón, Montse

CAT.indd 1

30/11/10 12:23:06

30/11/10 12:30: 23

MATERIAL COMPLEMENTARI

www.ecasals.net

Informática paso a paso

Portal de recursos educatius i llibres digitals d’Editorial Casals pàg. 14-15

pàg. 13


04

ESO CLAUS DEL PROJECTE Amb vídeos del procés de construcció que il·lustren pas a pas tots els projectes.

5 En les unitats d’informàtica tractem

únicament les últimes versions dels programes més utilitzats per alumnes i professors, i d’accés universal, tot apostant per un aprenentatge real i útil.

Nou enfocament visual de la tecnologia, tot maximitzant la interrelació text-imatge, sense perdre la seqüència didàctica de l’explicació. 6 Amb recursos interactius integrats a cada pàgina del llibre, actualitzats Orientació a la pràctica mitjançant un permanentment. perfecte equilibri entre activitats pràctiques de curta durada presents en totes les unitats i projectes trimestrals transversals. 4 Continguts completament actualitzats que recullen els últims avenços de tècniques, objectes i dades que ofereix la societat tecnològica.

Projecte disponible en llibre digital


5 05

MATERIAL PER A L’ALUMNE NOVETAT CURS 2012-2013

NOVETAT CURS 2012-2013

els teus recursos digitals a:

Tecnologies 2

TecnologiA 4

Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Jonay Roda

Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Jordi Mazón, Montse Prats, Juan Francisco Quesada, Jonay Roda

www.ecasals.net/alumnes/tecnologia4eso

tecnologia 4

tecnologies 2

so

Tecnologies 4 CAT.indd 1

30/11/10 12:23:06

2 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4403-8

els teus recursos digitals a:

30/11/10 12:30:23

4 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4825-8

els teus recursos digitals a:

Tecnologies 1

Tecnologies 3

Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Jonay Roda

Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Jonay Roda

tecnologies 1

tecnologies 3

www.ecasals.net/alumnes/tecnologies3eso

www.ecasals.net/alumnes/tecnologies1eso

Tecnologies1 CAT.indd 1

1 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4371-0

Tecnologies 3 CAT.indd 1

30/11/10 12:15:56

3 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4373-4

1/12/10 17:02:57

Descobreix l’ÍNDEX de CONTINGUTS dels llibres a les pàgines 8-11 del catàleg. eso


6 06

MATERIAL PER AL PROFESSOR PROPOSTA DIDÀCTICA NOVETAT CURS 2012-2013 INCLOU dvd

INCLOU dvd

INCLOU dvd

els Teus recursos digiTAls A:

els Teus recursos digiTals a:

www.ecasals.net/professors/tecnologies2eso Tecnologies 1 www.ecasals.net/llibre/tecnologies2eso

www.ecasals.net/professors/tecnologies3eso Tecnologies 2

proposta didàctica

proposta didàctica

Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Jonay Roda

Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Jonay Roda

9/12/10 12:39:47

9/12/10 13:10:32

1 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4903-3

www.ecasals.net/professors/tecnologia4eso Tecnologies 3 www.ecasals.net/llibre/tecnologia4eso

Tecnologia 4

proposta didàctica

proposta didàctica

Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Raquel Barniol, Jordi Mazón, Montse Prats, Jonay Roda

Xavier Àgueda, Jesús Aguilera, Yolanda Argemí, Jordi Mazón, Montse Prats, Juan Francisco Quesada, Jonay Roda

Tecnologies 3

Tecnologies 1

Tecnologies 2

www.ecasals.net/llibre/tecnologies3eso

Tecnologies 2 CAT_profes.indd 1

INCLOU dvd

Tecnologies 3 CAT_profes.indd 1

2 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4905-7

TecnologiA 4

els Teus recursos digiTals a:

nologies1eso es1eso

NOVETAT CURS 2012-2013

XTecnologies 4 CAT_profes.indd 1

9/12/10 12:45:23

9/12/10 18:12:35

3 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4906-4

4 ESO Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4908-8

per a pissarra digital i ordinador Accés a la proposta didàctica en PDF integrada a cada unitat del llibre.

Accés als recursos digitals del llibre de l’alumne: a cada unitat del llibre, classificats en vídeos, àudios i clips (animacions multimèdia).


7 07

vídeos Joc de control de pols

Hivernacle

Eixugaparabrises

Telègraf

DVD del profesSor

TecnologIeS 1 proposta didàctica Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

Un DVD específic per a cada curs amb tots els recursos per preparar i dinamitzar les teves classes.

www.ecasals.net/profes/tecnologiasIeso www.ecasals.net/libro/tecnologiasIeso

TecnologIeS 2

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

proposta didàctica Recursos digitals off line

També els trobaràs a: galeta Tecnologias 1 CAT_profes.indd 2

www.ecasals.net/professors/tecnologies2eso www.ecasals.net/llibre/tecnologies2eso

TecnologIeS 3

20/12/10 18:44:19

• Programacions.

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb

l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. proposta didàctica No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

Recursos digitals off line

També els trobaràs a: galeta Tecnologias 2 CAT_profes.indd 2

www.ecasals.net/professors/tecnologies3eso www.ecasals.net/llibre/tecnologies3eso

TecnologIeS 4

20/12/10 18:45:22

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb

l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. proposta didàctica No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/tecnologia4eso www.ecasals.net/llibre/tecnologia4eso

galeta Tecnologias 3 CAT_profes.indd 2

20/12/10 18:44:45

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

galeta Tecnologias 4 CAT_profes.indd 2

20/12/10 18:43:55

• Desenvolupament de les unitats didàctiques: - Orientacions - Programació d’aula - Banc d’activitats: de reforç, d’ampliació i de consolidació - Avaluació - Solucionari • Avaluacions trimestrals i final. • Recursos digitals del llibre de l’alumne.

Recursos també disponibles a www.ecasals.net eso


08

1 ESO

continguts

1.

El procés tecnològic

La tecnologia i el procés tecnològic Recerca d’informació Disseny de la solució Construcció Avaluació Seguretat El progrés de la tecnologia

TECNOLOGIES

2.

Pàgines finals Activitats finals Competències en construcció Activitats Pràctiques: Anàlisi d’objectes Passat, present i futur

El dibuix com a llenguatge de comunicació El suport del dibuix Dibuix. Materials i eines de dibuix Materials, eines Sistema dièdric i sistemes de Perspectiva

Activitats finals Competències en construcció Activitats Pràctiques: Construcció d’un puzle d’hexàgons – Tinta invisible Passat, present i futur

3.

Activitats finals Competències en construcció Activitats Pràctiques: Construeix el teu bloc de pisos – Maqueta amb corbes de nivell Passat, present i futur

representació

Dibuix. De l’esbós al plànol. Programes informàtics

L’esbós, el croquis, el plànol L’escala Acotació i tipus de línies Dibuix per ordinador

4.

Els materials Propietats dels materials Materials i La fusta eines. La fusta i Tipus de fustes el paper Tècniques bàsiques de manipulació de la fusta El paper Tècniques bàsiques de manipulació del paper

Activitats finals Competències en construcció Activitats Pràctiques: Anàlisi de diferents propietats – Com fabricar un bastó – Com fabricar fustes artificials – Construeix-te un Jenga Passat, present i futur

5.

Els metalls Tipus de metalls Tècniques bàsiques de manipulació dels metalls Els plàstics Tipus de plàstics Tècniques bàsiques de manipulació dels plàstics Materials petris i ceràmics Les eines principals del taller

Activitats finals Competències en construcció Activitats Pràctiques: Suport per a mòbil – Suport de Nadal – Joc de lògica – Identificació de plàstics Passat, present i futur

6.

El sistema informàtic L’ordinador per dins Emmagatzematge de la informació Programari Windows 7 Linkat

Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

7.

El processador de textos Configuració i visualització del document Edició del text Format de paràgraf Format del text i tipus de lletra Taules Imatges El corrector ortogràfic Imprimir Microsoft Word Google Docs

Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

Projectes

Cardiotangram Estoig de tres pisos Memory de ciències Joc soma Campana tubular Recicla i emmagatzema Fabricació de paper reciclat

Materials i eines. Metalls, plàstics i petris

El sistema informàtic

El processador de textos


13

-20 novetat curs 2012

TECNOLOGIES

2 ESO

continguts

09

Pàgines finals

1.

L’electricitat El corrent elèctric Els circuits elèctrics Magnituds elèctriques Generadors Receptors Aparells de comandament Elements de protecció Precaucions Connexió de components Mesura de magnituds elèctriques. El polímetre Simulació per ordinador. Yenca

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Construeix circuits senzills – Practica mesures amb el polímetreMESURA – Comprova experimentalment la llei d’Ohm Passat, present i futur

2.

Calor Llum Electromagnetisme El relé Els transformadors Generadors: alternador i dinamo El motor elèctric Consum elèctric i medi ambient Resum de simbologia

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Timbre elèctric Passat, present i futur

3.

Les fonts d’energia L’energia elèctrica Centrals hidroelèctriques Centrals tèrmiques Centrals nuclears L’energia eòlica L’energia solar Centrals mareomotrius Centrals geotèrmiques Transport i distribució de l’energia elèctrica Estalvi energètic

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Generació d’electricitat a partir de llimones Passat, present i futur

4.

La fusta El paper Metalls Plàstics

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Escriure en Braille – Mocs d’elefant – Emmotllament per a imant de nevera Passat, present i futur

5.

Origen de la indústria Sectors industrials L’agricultura La indústria alimentària La indústria tèxtil La indústria de l’automòbil L’envasament i l’etiquetatge La logística Residus industrials Cicle de vida dels productes

Activitats finals Competències en construcció Activitat pràctica: Fer una bufanda de mitja Passat, present i futur

6.

Internet Els navegadors Buscar a Internet La comunicació per Internet Aplicacions en línia

Activitats guiades Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

7.

Presentacions Gestió de diapositives Donar format a les diapositives individualment Transicions entre diapositives Animacions Imatges Elements multimèdia Presentacions a Internet Edició d’imatges amb el GiMP Edició d’àudio amb l’Audacity Edició de vídeo amb Jaycut

Activitats guiades Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

Projectes

Joc de relacionar Joc per comprovar la fermesa del pols Motor elèctric Disseny i tenyit de samarretes Fabricar sabó Hivernacle Bloc dels projectes

El circuit elèctric

Efectes i usos de l’electricitat

Producció d’energia elèctrica

Obtenció i transformació de matèries primeres

Processos industrials

Internet

Multimèdia

eso


10

3 ESO

continguts

1.

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Anàlisi d’objectes Passat, present i futur

2.

Les estructures Càrregues i esforços Elements de les estructures Triangulació Estabilitat Tipus d’estructures

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Càlcul del centre de gravetat - Poblat nordamericà amb escuradents Passat, present i futur

3.

Les màquines La palanca La politja i el polispast El torn El pla inclinat El cargol

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Balança romana – Politja i polispast Passat, present i futur

4.

Mecanismes de transmissió del moviment circular Transformació del moviment circular en rectilini Transformació del moviment circular en rectilini alternatiu Altres mecanismes i elements auxiliars

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Engranatge 90º - Junta de Cardan Passat, present i futur

5.

La combustió i els combustibles Màquines tèrmiques La màquina de vapor La turbina de vapor Motors d’explosió Motors de reacció

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Vaixell espelma a vapor - Coet a reacció Passat, present i futur

6.

La telecomunicació Sistemes de transmissió amb fils Sistemes de transmissió sense fils Ones i senyals L’espectre electromagnètic El telègraf El telèfon i la xarxa commutada La ràdio La televisió La telefonia mòbil Xarxes informàtiques locals Internet Sistemes de teledetecció Sistemes de posicionament

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: La cobertura del mòbil - Recepció de ràdio - La xarxa de l’aula Genera ones electromagnètiques Passat, present i futur

7.

Dibuixos vectorials i de mapa de bits Dibuix tècnic. QCAD Disseny gràfic. Inkscape

Competències en construcció Passat, present i futur

8.

Les webs i els editors de webs Crear pàgines web El llenguatge HTML Enllaços Imatges Taules Incrustar elements externs Publicar a Internet

Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

9.

El full de càlcul Fórmules Format Gràfics Les bases de dades Inici i organització de taules Creació de taules Formularis Consultes Informes

Activitats finals Passat, present i futur

Projectes

Pont amb cargol sense fi Sínia Eixugaparabrises Telègraf Web dels projectes

El projecte tecnològic

Estructures

TECNOLOGies

Pàgines finals

Les fases del procés tecnològic Memòria i plànols Pressupost i plec de condicions Planificació i construcció Avaluació Ergonomia Seguretat

Màquines simples

Mecanismes

Màquines tèrmiques

Sistemes de comunicació

Dibuix per ordinador

Creació de pàgines web

El full de càlcul i les bases de dades


-2013

novetat curs 2012 4 ESO

continguts

Pàgines finals

1.

Evolució tecnològica de l’habitatge Procés tecnològic Documentació legal Representació gràfica Materials de construcció Eines i maquinària El procés constructiu

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: La resistència del formigó – El disseny d’interiors Passat, present i futur

2.

Les instal·lacions en un habitatge La instal·lació elèctrica La instal·lació d’aigua potable La instal·lació d’aigües residuals La instal·lació de gas Les instal·lacions de climatització Les instal·lacions de comunicacions Les instal·lacions de seguretat Mesures d’estalvi i seguretat

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: El sifó – Derivar un endoll a partir d’una caixa amb interruptor Passat, present i futur

3.

L’electrònica Els senyals elèctrics Els resistors Els condensadors Les bobines Els díodes Els transistors El circuit electrònic L’electrònica i medi ambient

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Muntatge de circuits – Construcció d’un detector de foscor Passat, present i futur

L’habitatge

Les instal·lacions de l’habitatge

TECNOLOGia

11

Electrònica

4.

L’electrònica digital Els sistemes de numeració Electrònica digital El sistema binari La informació digitalitzada Àlgebra de Boole Portes lògiques Disseny de circuits lògics Implementació de circuits lògics

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques Passat, present i futur

5.

Introducció a la pneumàtica Introducció a la hidràulica Les característiques dels fluids Els circuits pneumàtic i hidràulic El grup compressor del circuit pneumàtic Els elements de regulació i control dels circuits pneumàtic i hidràulic Els actuadors dels circuits pneumàtic i hidràulic Aplicacions dels circuits pneumàtic i hidràulic

Activitats finals Competències en construcció Activitats pràctiques: Font d’Heró – Bomba d’aigua amb xeringues Passat, present i futur

6.

Automatismes Sensors Actuadors Sistemes de control Concepte de robot Arquitectura d’un robot Aplicacions dels robots Control per ordinador Llenguatges de programació Controladors i interfícies de control Control de sistemes Activitats finals Competències en construcció

Activitats pràctiques Construcció d’un robot amb sensors de moviment Passat, present i futur

7.

Sistemes de transmissió amb fils Sistemes de transmissió sense fils Transmissió de senyal El telèfon mòbil Internet a tot arreu Sistemes de posicionament global

Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

8.

Evolució tecnològica i societat El progrés de la tecnologia Aprofitament de les matèries primeres. Nous materials Normalització Desenvolupament sostenible

Activitats finals Competències en construcció Passat, present i futur

Projectes

Mosaic amb tessel·les Interpretació de plànols de distribució i instal·lacions Disseny i muntatge d’un circuit imprès Simulació de circuits electropneumàtics i electrohidràulics amb FluidSim Construcció d’una retroexcavadora hidràulica

Pneumàtica i hidràulica

Control, automatització i robòtica

Sistemes de comunicació

Tecnologia i societat

eso


12

informàtica ESO Material per facilitar l’aprenentatge dels programes bàsics de l’entorn Windows amb un mètode actiu i pràctic amb l’ordinador. Inclou un CD Utilidades i un CD Solucionario.

En castellà

S. Arias / I. Rey

Informática

Incluye CD

Linux

eso

Windows 7 – Windows Vista – Windows XP Libro del alumno + CD ISBN 978-84-218-4405-2 Propuesta didáctica + CD ISBN 978-84-218-4665-0

Windows Vista Llibre de l’alumne + CD ISBN 978-84-218-3980-5 Proposta didàctica + CD ISBN 978-84-218-3984-3

Linux Libro del alumno + CD ISBN 978-84-218-3873-0 Propuesta didáctica + CD ISBN 978-84-218-3985-0

Informática Básica XP Libro del alumno + CD ISBN 978-84-218-3514-2 Propuesta didáctica + CD ISBN 978-84-218-3567-8

BATXILLERAT

9 788421 839546

Windows Vista – Windows XP Ciencias y Tecnología Libro del alumno + DVD ISBN 978-84-218-3898-3 Propuesta didáctica + DVD ISBN 978-84-218-3954-6

Informática XP Tecnologías de la Información Ciencias – Tecnología Libro del alumno + CD ISBN 978-84-218-3119-9 Propuesta didáctica + CD ISBN 978-84-218-3137-3

Informática XP Tecnologías de la Información Humanidades y Ciencias Sociales – Arte Libro del alumno + CD ISBN 978-84-218-3120-5 Propuesta didáctica + CD ISBN 978-84-218-3138-0


13

MATERIAL COMPLEMENTARI INFORMÁTICA PASO A PASO Un mètode actiu per aprendre a utilitzar l’ordinador des del primer moment. Amb exercicis variats i completament desenvolupats; cada llibre inclou un CD amb els arxius per realitzar les activitats proposades.

Informática paso a paso Windows XP ISBN 978-84-218-3338-4

Informática paso a paso Linux ISBN 978-84-218-3339-1

Informática paso a paso Internet ISBN 978-84-218-3774-0

En castellà

Informática paso a paso Firefox ISBN 978-84-218-3775-7


14

www.ecasals.net PORTAL DE RECURSOS EDUCATIUS I LLIBRES DIGITALS D’EDITORIAL CASALS Tria la via que s’adeqüi millor a la realitat del teu centre educatiu: Opció 1

Navegació per carpetes i recursos

Alumne Tots els recursos digitals referenciats al llibre accessibles sense registre.

Professor • Programacions de totes les comunitats. • Proposta didàctica organitzada per unitats. • Solucionari. • Banc d’activitats. • Propostes d’avaluació.

Tots els recursos associats als teus llibres d’ESO i Batxillerat en un espai únic.


15

Opció 2

Llibre digital Avantatges bàsics: • Visualització òptima en Pissarra Digital Interactiva (PDI), netbook, ordinador i tablet. • Àmplia oferta de recursos digitals especialitzats que s’amplien i actualitzen de manera constant. • Disponibles al llarg de tot el llibre, contextualitzats a cada pàgina. • Amb activitats autoavaluables vinculades a cada apartat. • Amb les solucions de les activitats dins el context de cada activitat. • Amb la proposta didàctica visual integrada. • Amb accés directe a les programacions de totes les comunitats. • Amb la possibilitat d’incorporar els teus recursos dins el context de cada apartat. Funcions socials: Tan sols per a alumnes amb llicència de llibre digital

• Organització en grups d’alumnes que permet seleccionar diferents activitats i recursos segons les teves necessitats. • Major rapidesa d’avaluació i seguiment de resultats. • Major enriquiment i personalització de l’ensenyament: un mur per a cada llibre de text i grup que et permetrà conversar amb els teus alumnes i compartir-hi els recursos.


SOC1201

Troba tot el que busques www.editorialcasals.com www.ecasals.net

Contacta amb el teu delegat comercial per sol路licitar mostres. Atenci贸 al client Tel.: 902 107 007 casals@editorialcasals.com

Catàleg Tecnologies 2012-2013  

Catàleg Tecnologies 2012-2013