Page 1

RELIGIÓ CATÒLICA Educació Primària (Cicle Inicial i Mitjà) 2012-2013


ÍNDEX

3 4 10 12 p.

p.

p.

p.

Presentació del projecte de Religió per a Educació Primària

Material per a l’alumne Els llibres de l’alumne

Material per al professor Les propostes didàctiques

Programacions


PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

Us presentem el nou projecte de Religió Catòlica, iniciat el curs anterior amb els materials per al cicle inicial. Una oferta de materials àmplia i flexible que, gràcies a la seva acurada organització, podreu utilitzar segons les necessitats de l’alumnat. A més, enguany tenim l’alegria de presentar-vos un petit llibre que ens fa molta il·lusió de publicar en català. Es tracta d’un llibre de Benet XVI que explica als

El nostre projecte de Religió Catòlica d’Educació Primària

1.

Segueix les directrius del Catecisme Jesús és el Senyor

més petits la figura de la Mare de Déu.

2.

Instrument oficial de la CEE per a la preparació dels Sagraments de la Penitència i de l’Eucaristia.

Amb citacions de la Sagrada Bíblia Versió oficial de la CEE.

03


MATERIAL PER A L’ALUMNE

1

CICLE INICIAL

Aprovats per la Comissió Episcopal d’Ensenyament i Catequesi

Llibre de l’alumne Índex

1. La Creació 2. Som fills i amics de Déu 3. El Nadal 4. Jesús, un nen com tu 5. Jesús ens parla de Déu Pare 6. La Setmana Santa 7. La Pasqua 8. Maria, la nostra Mare 9. La gran família de Jesús

Religió Catòlica 1 ISBN 978-84-218-4784-8

Inclouen CD amb: Vídeos amb narracions bíbliques Cançons Oracions recitades i cantades Activitats TAC

04

RECURSOS DIGITALS DISPONIBLES TAMBÉ A www.ecasals.net

2

Llibre de l’alumne Índex

1. La Bíblia 2. El poble de Déu 3. El Nadal 4. Jesús ens ensenya 5. Déu ens perdona sempre 6. La Setmana Santa 7. La Pasqua 8. La nostra Mare del Cel 9. L’Església

Religió Catòlica 2 ISBN 978-84-218-4786-2


CICLE MITJÀ

3

Llibre de l’alumne Índex

1. Déu amb nosaltres 2. El baptisme de Jesús 3. Pels camins de Palestina 4. El Bon Pastor 5. Som fills de Déu 6. Jesús, el Messies 7. L’Últim Sopar 8. La mort de Jesús 9. Ha ressuscitat!

Religió Catòlica 3 ISBN 978-84-218-4963-7

Inclouen CD amb: Vídeos amb narracions bíbliques i fragments de pel·lícules Cançons Oracions Imatges per projectar Activitats TAC RECURSOS DIGITALS DISPONIBLES TAMBÉ A www.ecasals.net

4

Llibre de l’alumne Índex

1. El Dia del Senyor 2. Comença la celebració 3. Escoltem la Paraula de Déu 4. Amb un sol cor 5. Presentem les ofrenes 6. El moment culminant 7. S’acosta el moment 8. El pa de vida 9. Aneu-vos-en en pau Religió Catòlica 4 ISBN 978-84-218-4965-1

05


Llibre de l’alumne

Què hi ha a cada unitat?

CICLE INICIAL

RELIGIÓ 1 i 2 Pàgines d’entrada Presentem la unitat d’una manera visual: amb grans imatges o vídeos per projectar a les pissarres digitals. CD amb tots els vídeos per compartir en família

Pàgines d’informació Per aprendre a mesura que es resolen les activitats.

Prop de Jesús Per entendre com se celebra la Paraula de Déu en la litúrgia de l’Església i en la vida dels cristians. Per aplicar la Paraula de Déu a la vida quotidiana dels alumnes i descobrir el gran valor de l’oració per relacionar-se amb Déu.

06

CD amb totes les oracions cantades i recitades per compartir en família


CICLE INICIAL

Jesús i la seva família

La nostra fe dia a dia

La Sagrada Família com a model virtuós de família per als alumnes.

Per aprendre a seguir Jesús i mostrar en les accions quotidianes el valor d’ésser cristià. CD amb totes les cançons per compartir en família

Relats de la Bíblia A cada tema hi ha una breu narració de la Bíblia o de la Tradició de l’Església que convida a reflexionar sobre la Paraula de Déu desenvolupada en la unitat.

Annex amb Fórmules de Fe del Catecisme Jesús és el Senyor per expressar, assimilar, celebrar i compartir amb els altres les veritats de la fe utilitzant un llenguatge comú, i arribar a comprendre com ens estima Déu Pare.

07


Llibre de l’alumne

Què hi ha a cada unitat?

CICLE MITJĂ€

RELIGIÓ 3 El fil conductor del llibre Ês un recorregut per la vida de Jesús. Tots els altres continguts s’organitzen al seu voltant. 1

DĂŠu amb nosaltres

ÂŤ

Un dia, ja fa anys, els teus pares et van dur a batejar. El sacerdot et va abocar aigua al cap, va pronunciar el teu nom i va afegir: Jo et batejo en el nom del Pare, i del Fill, i de l’Esperit Sant. Has vist alguna una foto d’aquell dia?

Âť

Tant va estimar DÊu el món, que va enviar el seu Fill unigènit* perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui la vida Sant Joan 3, 16 eterna. * Fill únic

Des d’aquell moment en què vas rebre el baptisme, la teva à nima va quedar unida a Jesús. És el teu germà gran, el teu millor amic. Tot el que Jesús va fer en aquesta terra, ho va fer per a tu i per a cada un de nosaltres.

Pà gines d’inici

7

Aquest curs estudiarem la seva vida per conèixer-lo millor. Perquè Jesús no Ês un personatge del passat: Jesús viu i camina al costat nostre, i com mÊs el coneguis mÊs podràs estimar-lo.

Primer relat de Jesús, que tÊ una funció introductòria amb relació als altres. Unes preguntes prèvies, per establir un dià leg i enllaçar amb el que ja saben.

Abans de començar • Recordem coses de Jesús › On va nÊixer? › Quant temps fa? › Com es deien els seus pares? › On podem llegir sobre la seva vida? › Qui Ês Jesús? › Recordes alguna de les seves paraules? • Podem parlar amb Jesús ara, com els nois i noies del dibuix? • Segons la frase de la dreta, què va venir a portar Jesús?

L’exemple de Jesús infant

JesĂşs acaba de nĂŠixer. DĂŠu ja habita entre nosaltres. I ho fa de manera senzilla, pobra, discreta i humil. DĂŠu fet home no neix en un palau, envoltat de criats: neix en una menjadora per al bestiar. I ho fa saber a uns pobres pastors, no a la gent important del paĂ­s. Sense paraules JesĂşs ja ens estĂ ensenyant.

Com que Josep era de Betlem, va anar fins allĂ­ amb Maria, la seva esposa, que aviat donaria a llum. A la ciutat no hi havia altre lloc i es van aixoplugar en una establia, un lloc per als animals. I allĂ­, sense res mĂŠs, en el silenci de la nit, va nĂŠixer JesĂşs.

PresentaciĂł de JesĂşs i continguts de vida cristiana

Llegeix aquestes frases. N’hi ha alguna que parla de tu? Pensa’t un propòsit per començar a seguir l’exemple de Jesús.

Pensa i actua

De sobte van arribar uns pastors que miraven bocabadats l’infant acabat de nÊixer. Uns à ngels els havien avisat: Aneu a Betlem, trobareu un nen amb la seva mare, posat en una menjadora. És el Messies, el Salvador. 10

Veure la cita exacta a Lc 2, 1-20

› Tinc molts capricis. › Protesto i m’enfado quan no tinc el que vull. › Em costa deixar les coses als altres. › Tant me fa quan veig persones necessitades. › Em fa rà bia quan un altre tÊ coses millors que jo. › Em queixo quan no m’agrada el menjar. › Intento cridar l’atenció perquè els altres m’admirin. › Em fan ràbia els qui fan les coses millor que jo. › Em burlo dels qui fan les coses pitjor que jo.

RacĂł de la pregĂ ria

L’Àngelus És una oració per saludar la Mare de DÊu a les dotze del migdia. Li recordem el moment en què va rebre la missió de ser la mare del Fill de DÊu fet home, Jesús. Mentre reses, intenta pensar en el moment de l’Anunciació.

11

Escenes de la vida de Jesús amb comentaris per aportar mÊs claredat. Al fil de la lectura es plantegen activitats de comprensió lectora i reflexió. En l’apartat Racó d’oració, hi ha oracions bà siques per memoritzar o repassar.

Cada diumenge, quan ens reunim per celebrar junts la nostra fe, si t’hi fixes, el vestit del sacerdot no sempre Ês del mateix color. No Ês que el sacerdot es vesteixi així perquè li agrada aquell color o perquè estigui de moda. Els colors que es fan servir a la missa, s’anomenen colors litúrgics i tenen un significat. És com si els colors parlessin... i els hem d’aprendre a llegir. Morat: per al temps d’Advent i de Quaresma. Significa austeritat, penitència, conversió, canvi... són les actituds d’aquests temps.

L’à ngel del Senyor va anunciar a Maria. I ella va concebre per obra de l’Esperit Sant.

Blanc: per als temps de Nadal, temps de Pasqua i les festes de la Mare de DÊu i dels Sants. Significa l’alegria de la festa i la llum de la vida que DÊu ens comunica.

DÊu vos salve, Maria... Sóc l’esclava del Senyor. Que es compleixin en mi les teves paraules.

42

DĂŠu vos salve, Maria... El qui ĂŠs la Paraula es va fer home. I va habitar entre nosaltres. DĂŠu vos salve, Maria...

Verd: per a la resta de dies de l’any, que són la majoria. Significa l’esperança que tenim posada en DÊu. Vermell: per a les celebracions dels mà rtirs i de la passió de Jesús. És el color de la sang i del foc de l'Esperit Sant.

Cançó d’à ngels. W. A. Bouguereau.

rem la nostra l eb fe Ce

La

El Baptisme L’aigua purifica i dóna vida; la fem servir per a netejar i tambÊ per a regar. Sense aigua no es pot viure. Doncs això Ês el que significa l’aigua del Baptisme.

La lluita cristiana Ser cristià significa seguir Jesús, viure com ell ens va ensenyar. Però això no Ês fàcil, perquè Jesús vol que ajudem els altres, que estiguem alegres, que estudiem i treballem... I tot això a vegades costa.

Quan mulla el nostre cos, l’à nima Ês purificada i neix a una vida nova: som fills de DÊu i germans de Jesucrist... DÊu ja habita en nosaltres!

I per què ens costa? Perquè estem fets d’aquesta pasta... Els Êssers humans, tots, tenim una mena de malaltia de la voluntat. Ens costa fer el bÊ i, en canvi, ens Ês mÊs fà cil fer el que Ês dolent. Així doncs, per a fer el bÊ, ens hem d’esforçar per a vèncer aquesta inclinació al mal: hem de vèncer la mandra, l’egoisme, el fet de creure’ns superiors als altres, etc.

Si no has rebut el baptisme, no pateixis. Podràs rebre’l quan ho demanis, si ho parles amb els pares. 24

Jesús va enviar els dotze apòstols a anunciar l’Evangeli (la bona notícia) i a batejar als qui creguessin que Jesús era el Fill de DÊu i el nostre Salvador. Així, amb el sagrament de Baptisme, la Salvació de Jesucrist arriba a cada persona fins el dia d’avui. Per això les famílies cristianes bategen els fills quan són petits.

Celebrem la nostra fe

 Quin color litĂşrgic es farĂ servir aquests dies? El dia de Pasqua Un dia de cada dia El dia de Sant Josep El Divendres Sant

 Aprèn de memòria les respostes

54 i 55 del Catecisme JesĂşs ĂŠs el Senyor.

El tercer diumenge d’Advent El dia de l’Epifania El dia de l’Ascensió de la Mare de DÊu El dia de Sant Esteve, primer mà rtir

Context: Intenteu fer aquesta lectura el mateix dia de Reis, davant el pessebre. Segurament, Josep i Maria, desprĂŠs del naixement de JesĂşs, van trobar a Betlem un lloc mĂŠs confortable i adequat.

DesprÊs que Jesús va nÊixer a Betlem de Judea en temps del rei Herodes, vingueren uns savis d’Orient i, en arribar a Jerusalem, preguntaven: – On Ês el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist sortir a l’Orient la seva estrella i venim a adorar-lo. Quan el rei Herodes ho va saber, es va contorbar, i amb ell tot Jerusalem. Herodes va convocar tots els grans sacerdots i els mestres de la Llei i els preguntava on havia de nÊixer el Messies. Ells li respongueren: –A Betlem de Judea. Així ho ha escrit el profeta. Llavors Herodes cridà els savis i els encaminà a Betlem dient-los: – Aneu i informeu-vos amb exactitud d’aquest infant; i quan l’haureu trobat, feu-m’ho saber, perquè jo tambÊ pugui anar a adorar-lo. DesprÊs de sentir aquestes paraules del rei, es posaren en camí. Llavors l’estrella que havien vist sortir a l’Orient començà a avançar davant d’ells, fins que s’aturà damunt el lloc on era l’infant. L’alegria que tingueren en veure l’estrella va ser immensa. Van entrar a la casa, veieren el Nen amb Maria, la seva mare, es postraren a terra i el van adorar. DesprÊs van obrir les seves arquetes i li oferiren presents: or, encens i mirra. I advertits en somnis que no anessin pas a veure Herodes, se’n tornaren al seu país per un altre camí.

Les dotze van tocant, ja ĂŠs nat el Rei Infant, fill de Maria.

Josep, a poc a poc, encĂŠn allĂ un gran foc i els Ă ngels canten.

El cel Ês estrellat, el món Ês tot glaçat, neva i venteja.

(Popular)

Mt 2, 1-12

25

La Verge i el Fillet n’estan tots morts de fred i el vell tremola.

– Els Reis mags van buscar Jesús amb esforç, fent un viatge des de molt lluny. Que nosaltres tambÊ el busquem cada dia en el nostre cor per oferir-li el nostre amor. – Els mags van oferir a Jesús or, encens i mirra. Durant el dia d’avui podem posar tres regals als peus del Nen Jesús. No els veurà ningú perquè seran regals invisibles: actes d’obediència, de generositat i servei als altres, d’estar-se d’algun caprici, demanar perdó a algú, donar les gràcies, etc. Deixeu un silenci per pensar tres propòsits. – Per acabar, qui dirigeix pot dir aquesta breu oració, perquè la repeteixin tots: Jesús: els mags es van alegrar en veure’t amb la teva mare; cada vegada que et vegi al pessebre o en una imatge de la teva mare, et mirarÊ amb un somriure.

 Reflexiona interiorment i descobreix els teus defectes principals, contra els quals has de lluitar. Cadascú tÊ els seus, però tots s’assemblen molt.

Quins són els sagraments que ens inicien en la vida cristiana? Els sagraments que ens inicien en la vida cristiana són: Baptisme, Confirmació i Eucaristia. Què fa en nosaltres el sagrament del Baptisme? El sagrament del Baptisme ens fa fills de DÊu a imatge de Jesús i membres de l’EsglÊsia. Pel Baptisme som rentats del pecat original, morim a tot pecat i naixem a una vida nova.

 Explica quines de les segĂźents persones o coses sĂłn ajudes que DĂŠu ens dĂłna per

Cada diumenge

vèncer en la lluita cristiana.

el metge de capçalera / l’à ngel de la guarda / la Mare de DÊu / la vitamina C / l’aliment de l’Eucaristia / l’esport / l’oració / les matemàtiques / l’EsglÊsia

 Aprèn de memòria les respostes 73

 Llegeix les respostes anteriors i digues si aquestes frases sĂłn veritat o no.

i 74 del Catecisme JesĂşs ĂŠs el Senyor.

Per preparar la celebraciĂł del diumenge.

Quin Ês l’obstacle mÊs gran per seguir Jesús? L’obstacle mÊs gran per seguir Jesús Ês oblidar-nos d’ell i dels seus manaments en la vida dià ria. Què hem de fer per seguir Jesús? Per seguir Jesús hem de complir la voluntat de DÊu, manifestada en els deu Manaments, tal com els va viure i ensenyar Jesús i ens els ha transmès l’EsglÊsia.

 Des del dia del Baptisme som fills de DÊu. Sóc membre de l’EsglÊsia perquè vaig a catequesi. El Baptisme Ês per posar-nos un nom. El Baptisme ens purifica del pecat original. Naixem a la vida nova de la grà cia amb l’aigua del Baptisme.

Cantem ACTIVITATS FINALS

La història de Josep

Josep era el fill preferit de Jacob i per això els seus germans li tenien molta enveja. Un dia eren al camp vigilant els ramats i el van veure venir. Van decidir vendre’l a uns mercaders que anaven cap a Egipte. Van tacar amb sang la seva túnica i li van dir al pare que l’havia atacat una bèstia.

110

A Egipte, Josep treballava per a un gran senyor, però el va tancar injustament a la presó. Al cap del temps va poder sortirne perquè va interpretar uns somnis misteriosos que tenia el faraó i aquest, agraït, el va fer ministre de tot l’Egipte.

1

JesĂşs va ser jutjat primer

Pilat va condemnar Jesús per... • traïció • por de la gent • enveja

pel... • rei Herodes • governador Ponç Pilat • Gran Sacerdot Caifà s

2

 Completa aquetes frases i copia-les a sota del dibuix. va ser venut pels seus germans, i els va . va ser condemnat pels seus germans els homes, i els va.

Jesús va morir a la creu per... • poder ressuscitar • la nostra salvació • l’odi dels enemics

Posa un tĂ­tol a cada escena. DesprĂŠs, escriu-los de manera ordenada al teu quadern i afegeix una frase que expliqui una mica mĂŠs el tĂ­tol. 111

3

Localitza els segßents llocs en el dibuix de la pà gina 94. En el teu quadern escriu què va passar a cada lloc i tambÊ quin dia de la setmana va passar.

4

Copia les bafarades al teu quadern. Escriu el nom de qui les diu i a qui les diu.

– Porta de les ovelles – Cenacle – Getsemaní

– Casa de Caifàs – Sala del Sanedrí – Pretori

– Calvari – Sepulcre

 La història de Josep és una imatge de la història de Jesús. Fes un dibuix doble: a un

costat Josep abraçant els seus germans a Egipte; a l’altre, Jesús amb els braços estesos a la Creu.

Ets tu el Messies, el Fill de DĂŠu?

DesprÊs, a sota de cada dibuix escriu una d’aquestes frases: El mal contra Josep es va convertir en salvació per als seus germans. El mal contra Jesús es va convertir en salvació per a tots els homes.

Cançons que fan referència a Jesús.

Completa correctament aquestes frases i copia-les al teu quadern.

Mentrestant, els fills de Jacob van haver d’anar a Egipte a demanar blat perquè al seu país hi havia una gran sequera. Ells no van reconèixer el gran personatge que els atenia, però ell sí que veia els seus germans, però no els va dir res. DesprÊs d’algunes anades i vingudes, finalment es va donar a conèixer. Els seus germans es van quedar de pedra! Però ell els va abraçar emocionat, va fer anar a buscar el seu pare i els va instal¡lar tots a Egipte, en unes terres molt bones.

43

• Localitzeu Jerusalem i Betlem al mapa de les pà gines 36-37.

Cantem

Les dotze van tocant

Comprova-ho. DesprÊs d’aquests fets, què se sent: alegria o tristesa?

creien. Quina et sembla que era la bona notícia que havien d’anunciar?

L’Antic Testament

Activitats finals a mode d’avaluació de la unitat.

s

 La mare m’ha demanat una cosa i l’he fet. M’han demanat perdó i he perdonat. He insultat un company a l’hora del pati. Vaig a l’escola amb els deures fets. He dit una mentida grossa als pares. He fet companyia a una nena que estava trista.

si la tens, o una foto de la pica baptismal o bÊ fes un dibuix de com t’ho imagines. Escriu al costat la data i una frase teva donant grà cies a DÊu pel do del Baptisme.

Orientacions sobre la vida moral cristiana.

Activitats finals

 Fixa’t bÊ si durant la celebració, a mÊs dels ornaments del mossèn, hi ha algun altre element del mateix color.

 Per a ser bon cristià , has d’esforçar-te. Això no vol dir estar tristos, al contrari!

 Escriu les paraules amb què Jesús va voler que els seus deixebles bategessin als qui

La meva resposta a JesĂşs

Relats i personatges de l’Antic Testament, relacionats amb el tema de la unitat.

a resposta a Jes mev Ăş

Però en la lluita cristiana DÊu ens ajuda sempre amb la seva grà cia. MÊs endavant veurem de quina manera aconseguim aquesta força de DÊu.

 Pregunta als pares quin dia et van batejar. Enganxa al teu quadern una foto d’aquell dia,

Apartat on es desenvolupen els continguts relacionats amb el tema dels sagraments, l’oració i el temps litúrgic.

08

EN FAMĂ?LIA

CADA DIUMENGE

Propostes per als pares

Naixement de JesĂşs

Va arribar a Natzaret una ordre de l’emperador: tothom havia d’anar a empadronar-se al poble on havia nascut. Volia saber quants habitants hi havia al seu poderós imperi.

A les teves mans confio el meu esperit...

Crucifica’l! Crucifica’l! Tu ho has dit, jo el sóc

En famĂ­lia Apartat de catequesi familiar.


CICLE MITJĂ€

RELIGIĂ“ 4 ACTIVITATS FINALS

DĂŠu ĂŠs Pare, Fill i Esperit Sant

El llibre Ês un recorregut sistemà tic per la celebració de l’Eucaristia. 3

1

En la unitat anterior vas estudiar que hi ha un únic DÊu, creador de totes les coses. Te’n recordes? Doncs grà cies a Jesús sabem altres coses sobre DÊu que mai no hauríem pogut descobrir pel nostre compte.

26

Escoltem la Paraula de DĂŠu

En el nom del Pare, i del Fill i de l’Esperit Sant.

Jesús ens va ensenyar que, certament, hi ha un sol DÊu, però que aquest DÊu són tres persones: el Pare, el Fill i l’Esperit Sant. DÊu Ês com una família, perquè DÊu Ês amor.

Quan acaba la lectura, el qui ha llegit diu: Paraula de DĂŠu. I nosaltres responem: Us lloem Senyor.

27

Dibuixa un altar en el qual es vegin els mantells, les espelmes i el Sant Crist. Si vols posa-hi tambĂŠ flors.

3

Completa correctament aquestes frases. Jesús a la creu va dir: Pare, perdona’ls,... – perquè t’ho demano jo. – que no saben el que fan. – tu que ets tan bo.

9 Quines són les primeres paraules que pronuncia el sacerdot quan comença la missa?

DesprÊs recitem o cantem un Salm. Els Salms són uns cants de pregà ria adreçats a DÊu, escrits fa molt de temps i recollits a la Bíblia. A continuació es llegeix la segona lectura, ara del Nou Testament. Acabem la segona lectura de la mateixa manera que la primera. El qui ha llegit diu: Paraula de DÊu. I nosaltres responem: Us lloem Senyor.

Abans de començar

31

Recordes altres moments en què es diuen aquestes mateixes paraules?

Doble pĂ gina inicial

Germans, abans de celebrar els sants misteris...

Glòria a DÊu a dalt del cel.

2

Les lectures i el salm

La primera lectura sol ser d’un llibre de l’Antic Testament. Hem d’escoltar-la amb molta atenció, perquè DÊu ens vol dir alguna cosa, tot i que potser ara no ho acabem d’entendre tot.

I amb el vostre esperit.

El Senyor sigui amb vosaltres.

Senyor, tingueu pietat.

El Pare Ês DÊu. El Fill Ês DÊu. L’Esperit Sant Ês DÊu. Però no són tres dÊus, sinó un sol DÊu. És el misteri de la Santíssima Trinitat: no ho podem entendre ara, però ho sabem i ho creiem perquè Jesús ens ho ha revelat.

Ens asseiem per escoltar la Paraula de DÊu. Un de nosaltres puja a l’ambó per llegir la primera lectura, en veu alta, clara i sense pressa.

Copia aquestes bafarades i escriu o dibuixa qui ho diu: el sacerdot, els fidels o tots junts.

10 La Santíssima Trinitat no es pot representar perquè Ês espiritual. Però saps com s’a-

4

Jesús a la creu va dir: Pare, a les vostres mans... – em poso. – deixo els meus amics. – encomano el meu esperit.

Completa aquestes frases amb el final adequat.

costuma a representar? El pecat Ês una‌

‌ equivocació o error. ‌ desobediència voluntà ria a la llei de DÊu.

Quin ĂŠs el centre de la fe cristiana? El centre de la fe cristiana ĂŠs el misteri de la SantĂ­ssima Trinitat.

 El pecat venial‌

‌ no tÊ importà ncia. ‌ debilita la nostra amistat amb DÊu.

Què ens revela el misteri de la Santíssima Trinitat? El misteri de la Santíssima Trinitat ens revela que el Pare, el Fill i l’Esperit Sant són un sol DÊu. Així es manifesta que DÊu Ês amor.

 El pecat greu‌

‌ no es pot perdonar. ‌ ens separa completament de DÊu.

Qui ens ha revelat el misteri de la Santíssima Trinitat? Jesús, el Fill de DÊu, Ês qui ens ha revelat aquest misteri. Ell ens ensenya que DÊu Ês amor i ens el fa conèixer.

 DÊu ens perdona els pecats‌

‌ quan estem penedits. ‌ encara que no n’estem penedits.

11 Aprèn de memòria les respostes 11 , 12 i 13 del Catecisme Jesús Ês el Senyor.

Primera explicació de la celebració. Les preguntes Abans de començar serveixen per mantenir la visió de conjunt de tota la celebració.

• Fes memòria: › De quins llibres són les lectures que escoltem a la santa missa? › Recordes com s’anomena el lloc des del qual es llegeixen les lectures? › En quina posició estem quan escoltem les lectures? I quan escoltem l’Evangeli? Recordes què signifiquen aquestes posicions? EN FAM�LIA

CELEBREM

Context:

Jesucrist, Rei de l’Univers (Cinc diumenges abans de Nadal) L’últim diumenge de l’any cristià celebrem la festa de Jesucrist, Rei de l’Univers. Recordem que Jesús Ês Senyor de totes les coses i vol fer arribar el seu Regne d’amor i de pau al cor de totes les persones.

– En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. AmÊn. Oració: Que aquesta corona d’Advent ens ajudi a preparar els nostres cors per a la teva arribada el dia de Nadal.

Inici de l’Advent (Primer diumenge d’Advent)

40

Encendre la primera espelma de la corona.

El diumenge segßent, el primer diumenge d’Advent, comença un nou any litúrgic. L’Advent són els quatre diumenges anteriors al Nadal (25 de desembre). L’EsglÊsia ens ajuda a preparar-nos interiorment per al naixement de Jesús.

Oració: DÊu Pare, grà cies per donar-nos una família. Et demanem que, ara que comença l’Advent, sapiguem demostrar-nos l’amor que ens tenim i visquem cada dia mÊs units. Omple la nostra llar del teu amor diví. AmÊn. – Parenostre‌

Immaculada Concepció (8 de desembre) És una gran festa de la Mare de DÊu. Celebrem que ja des d’abans de nÊixer, des que fou concebuda al si de la seva mare, el pecat no va tenir cap domini sobre ella. És l’única criatura que ha nascut sense l’herència del pecat original.

Moments de la celebraciĂł

Pregà ria senzilla per a fer tota la família al voltant de la corona d’Advent els quatre diumenges anteriors al dia de Nadal.

Primer diumenge d’Advent

41

Segon diumenge d’Advent – En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. AmÊn. Encendre la primera i la segona espelma de la corona.

 Indica en un calendari d’aquest any quins dies seran el primer, el segon, el tercer i el quart diumenge d’Advent. Indica tambÊ quin dia serà la festa de Jesucrist, Rei de l’Univers.

Oració: Pare, que ens has donat una família en què tots ens ajudem i som feliços, beneeix tots els nostres dies perquè complim amb alegria la feina que ens correspon a cada un a la nostra llar. AmÊn. – Parenostre‌

pensa

Tercer diumenge d’Advent

ExplicaciĂł de dos moments de la celebraciĂł.

– En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. AmÊn.

› Per què la celebració de la festa de Jesucrist, Rei de l’Univers i l’inici de l’Advent no Ês cada any el mateix dia?

Encendre les dues primeres i la tercera espelma de la corona.

Cantem Hem vingut aquĂ­, Senyor Hem vingut aquĂ­, Senyor JesĂşs, seduĂŻts pel teu Sant Esperit. Confiem en la teva Paraula que ens parla dintre el cor.

Prop del teu amor volem restar, sabedors que sempre ets fidel. Deixarem que ens omplis d’alegria i t’obrirem el cor.

Glòria, glòria, sempre seràs nostre Senyor. Glòria, glòria, sempre seràs nostre Senyor. (A. TaulÊ)

Oració: Pare, en la família creixem i aprenem a ser millors, et demanem que ens ajudis a ser una família cristiana i a ser un bon exemple per als qui ens envolten, et demanem forces perquè la nostra família sigui millor cada dia. AmÊn. – Parenostre‌ Quart diumenge d’Advent – En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. AmÊn. Encendre les tres primeres i la quarta espelma de la corona. Oració: Pare, que en la família t’hem conegut i estimat, en aquest Nadal et demanem el regal de quedar-te en els nostres cors i d’estar sempre present a la llar de la nostra família. AmÊn. – Parenostre‌

Aquesta ĂŠs la nostra fe ExplicaciĂł de les principals veritats de la fe relacionades amb cada part de la missa.

Activitats

Elements litĂşrgics ExplicaciĂł de dos elements litĂşrgics necessaris per comprendre millor el sentit de la celebraciĂł.

Activitats relacionades amb els apartats anteriors.

Vida de JesĂşs

Recorregut per les solemnitats de l’any litúrgic.

Celebrem

Escena de la vida de JesĂşs relacionada amb cada part de la missa.

La meva resposta a Jesús Explicació dels manaments i de les virtuts cristianes vinculades a cada un d’ells.

L’exemple dels sants Exemplificació de cada virtut en la vida d’un sant, de diverses èpoques i condicions.

Cantem

La Mare de DĂŠu (1 de gener)

Estimar De´u sobre totes les coses El primer Manament de la Llei de DÊu Ês: Estimaràs DÊu sobre totes les coses. DÊu ens ha donat la vida i ha creat tot el que ens envolta perquè siguem feliços aquí i al cel. És just que reconeguem la seva infinita bondat i grandesa. Per això hem de procurar estimarlo per damunt de tot i de tothom.

36

Cançons corresponents a cada part de la missa.

Estimem DĂŠu, en primer lloc, estimant els altres. I tambĂŠ adorant-lo, resant, oferint-li les nostres coses, obeint els seus Manaments, etc.

Maria era una noia senzilla de Natzaret, filla de Joaquim i Anna. És l’única criatura nascuda sense el pecat original, per la missió que hauria de rebre.

No jurara`s el nom de De´u en va

Un dia la va visitar l’à ngel Gabriel per comunicar-li la voluntat de DÊu. Tindria un fill, que seria el Messies Salvador, el Fill de DÊu. Maria va acceptar els plans de DÊu.

37

En famĂ­lia Activitats per realitzar en famĂ­lia.

El segon Manament ĂŠs: ÂŤNo jurarĂ s el nom de DĂŠu en va.Âť Hem de respectar DĂŠu i les coses sagrades amb la nostra paraula.

5 Pensa i respon si les afirmacions segĂźents sĂłn vertaderes o falses.

V

F

El primer i el segon Manaments sĂłn nomĂŠs per als cristians.

No es pot estimar DĂŠu i alhora estimar els altres.

DÊu ens estima, encara que nosaltres no l’estimem prou.

El millor que podem oferir a DĂŠu ĂŠs la santa missa.

Maria va complir la seva missiĂł amb senzillesa i humilitat. Va compartir el sofriment de JesĂşs a la creu i va acompanyar espiritualment els primers deixebles del seu fill.

Des del cel protegeix com a Mare els deixebles de Jesús. Al cel està pel damunt dels àngels i dels sants, perquè Ês la criatura mÊs santa que existeix. És venerada a tot el món.

6 A sota tens la definiciĂł de dos pecats greus contra el primer i el segon Manaments. TambĂŠ

tens les paraules de la resposta, però algunes lletres s’han canviat de paraula‌ A veure si les pots llegir (la primera i l’última lletra estan bÊ). Adorar dÊus falsos:

I

L

O

S

A

T

M

I

A

 Insultar DĂŠu o les coses sagrades:

B

D

A

L

F

E

R

I

A

7

Fes una llista amb les virtuts de Maria que es descriuen al text.

8

La Mare de DĂŠu ĂŠs una santa com qualsevol altra? Podem adorar-la com adorem DĂŠu? Digues algunes maneres que tenim els cristians de venerar la Mare de DĂŠu?

09


MATERIAL PER AL PROFESSOR

1

CICLE INICIAL

Proposta didàctica Proposta didàctica CD Recursos digitals

3 narracions bíbliques

Religió Catòlica 1 ISBN 978-84-218-4939-2

RECURSOS DIGITALS DISPONIBLES TAMBÉ A www.ecasals.net

2

Proposta didàctica Proposta didàctica CD Recursos digitals 3 narracions bíbliques

Religió Catòlica 2 ISBN 978-84-218-4941-5

10


CICLE MITJÀ

3

Proposta didàctica Proposta didàctica CD Recursos digitals

Religió Catòlica 3 ISBN 978-84-218-4967-5

Proposta didàctica RECURSOS DIGITALS DISPONIBLES TAMBÉ A www.ecasals.net

• Jocs multimèdia per a l’aula • Fragments de pel·lícules • Narracions bíbliques • Cançons • Oracions • Imatges per projectar a la pissarra digital

Proposta didàctica CD Recursos digitals

4

Religió Catòlica 4 ISBN 978-84-218-4969-9

11


PROGRAMACIÓ LLIBRE 1

12

Unitats

Continguts

Relats de la Bíblia

Oracions

1 La Creació

La creació de l’ésser humà i del món, obra admirable de Déu i tasca per a l’home i la dona. Manifestació de Déu Pare, creador i misericordiós, en la Bíblia. La resposta de l’home i la dona a Déu.

La Creació

Àngel de la Guarda

2 Som fills i amics de Déu

La resposta de l’home i la dona a Déu. El valor de la pregària. Déu vol la felicitat de l’ésser humà. El seu amor i providència. La intervenció salvadora de Déu en la història del poble d’Israel, assumida per la tradició cristiana. Adam i Eva, Caín i Abel, Noè, Abraham, Isaac, Moisès. Els ritus com a expressió de la relació amb Déu.

Abraham

El Senyal de la Creu

3 El Nadal

Déu envia el seu Fill Jesucrist per a la salvació dels pecats dels fills. Jesucrist, camí, veritat i vida. Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: Déu amb nosaltres. Advent i Nadal.

El primer Nadal L’Anunciació

4 Jesús, un nen com tu

Els Manaments, expressió de la llei natural i de l’amor de Déu. Regla de conducta humana i cristiana. La Bíblia, Paraula de Déu. Significat i sentit d’alguns símbols religiosos en les celebracions: els gestos, la música.

Jesús nen trobat al Temple Jesús al taller de Josep

5 Jesús ens parla de Déu Pare

Principals ensenyaments de la vida de Jesús narrats en els Evangelis. Les paràboles. Estructura i sentit de la Bíblia, paraula de Déu. Els Evangelis. La resposta de l’home i la dona a Déu. El valor de la pregària.

Paràbola del fill pròdig La tria dels Apòstols

6 La Setmana Santa

Déu manifesta el seu amor amb la mort del seu Fill. L’Últim Sopar, Passió, Mort i Resurrecció. Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: Déu amb nosaltres. Setmana Santa. L’amor de Déu és font de veritat i de bondat per als qui creuen.

La Setmana Santa

El Senyal de la Santa Creu

7 La Pasqua

Déu manifesta el seu amor amb la mort del seu Fill. Déu es queda entre nosaltres: l’Esperit Sant. Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: la Pasqua. Formem la gran família dels fills de Déu, l’Església, que es reuneix per celebrar l’amor de Déu.

Els deixebles d’Emmaús

Símbol dels Apòstols

8 Maria, la nostra Mare

Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: significat de les festes marianes més importants. La resposta de l’home i la dona a Déu. El valor de la pregària.

La Mare de Déu La Verge Nena

9 La gran família de Jesús

Els ritus com a expressió de la relació amb Déu. El sagrament del Baptisme. Significat i sentit d’alguns símbols religiosos en les celebracions: l’aigua, el foc, la llum, l’oli, els gestos.

El Baptisme de Jesús

vídeo

vídeo

Beneït sia el nou dia

vídeo

Oració a la Sagrada Família

Parenostre

Avemaria


PROGRAMACIÓ LLIBRE 2

Unitats

Continguts

Relats de la Bíblia

Oracions

1 La Bíblia

Estructura i sentit de la Bíblia, Paraula de Déu. Manifestació de Déu Pare, creador i misericordiós, en la Bíblia.

El pecat original

2 El poble de Déu

L’Església, que es reuneix per celebrar l’amor de Déu, forma la gran família dels fills de Déu. Els Manaments, expressió de la llei natural i de l’amor de Déu. Regla de conducta humana i cristiana. Déu mostra el seu amor. La intervenció salvadora de Déu en la història del poble d’Israel, assumida per la tradició cristiana. El cristià espera la gran festa del Cel.

Moisès i els Manaments Isaïes i l’anunci del Salvador

Bon dia, Jesús

3 El Nadal

Déu envia el seu Fill Jesucrist per a la salvació dels pecats dels fills. Jesucrist, camí, veritat i vida. Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: Déu amb nosaltres. Advent i Nadal.

Jesús el Salvador vídeo El naixement de Jesús

Àngelus

4 Jesús ens ensenya

Els Manaments, expressió de la llei natural i de l’amor de Déu. Regla de conducta humana i cristiana. L’amor de Déu és font de veritat i de bondat per als qui creuen. El Manament Nou.

Sant Josep, exemple d’amor

5 Déu ens perdona sempre

Els ritus com a expressió de la relació amb Déu. El Sagrament de la Reconciliació. La resposta de l’home i la dona a Déu. El valor de la pregària.

vídeo L’oració del Parenostre Negacions i conversió de Sant Pere

Parenostre

6 La Setmana Santa

Déu manifesta el seu amor amb la mort del seu Fill. L’Últim Sopar, Passió, Mort i Resurrecció. Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: Déu amb nosaltres. Setmana Santa.

La Setmana Santa La Resurrecció de Jesús

Glòria al Pare

7 La Pasqua

Déu manifesta el seu amor amb la mort del seu Fill. Déu es queda amb nosaltres: l’Esperit Sant.

Mort i Resurrecció de Jesús La Pasqua

8 La nostra Mare del Cel

Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: significat de les festes marianes més importants. La resposta de l’home i la dona a Déu. El valor de la pregària.

Episodis de la vida de la Mare de Déu

Avemaria

9 L’Església

L’Església, que es reuneix per celebrar l’amor de Déu, forma la gran família dels fills de Déu. Significat i sentit d’alguns símbols religiosos en les celebracions: l’aigua, el foc, la llum, l’oli, els gestos.

Sant Pere, el primer Papa

Símbol dels Apòstols

vídeo

Comunió Espiritual

13


PROGRAMACIÓ LLIBRE 3

Unitats

Continguts

Antic Testament

Oracions

1 Déu amb nosaltres

Jesús, Déu veritable i home veritable. La vida de Jesús com a lliurament personal i compromís amb els homes. La vida com a do de Déu. La Mare de Déu, Mare de l’Església. L’Anunciació a Maria. El naixement de Jesús. Els manaments, el camí del bé. Déu és creador: reconeixement de la seva grandesa i bondat.

Relat de la Creació

Avemaria Àngelus Glòria (missa)

2 El baptisme de Jesús

Déu, promesa de salvació. Jesús, Déu veritable i home veritable. El baptisme de Jesús. La fe i el seguiment, resposta a Jesucrist: la lluita cristiana. La salvació de Déu per mitjà dels sagraments de l’Església: el Baptisme. La Bíblia. Les lectures de la Santa Missa.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. El pecat de l’home com a ruptura amb Déu. El pecat original i la promesa de salvació.

Oferiment del dia

3 Pels camins de Palestina

Déu, promesa de salvació. Els deixebles de Jesús. La vida de Jesús com a lliurament personal i compromís amb els homes. La fe i el seguiment, resposta a Jesucrist. La paràbola del sembrador. Els dotze apòstols. L’Advent i el Nadal. Els deu Manaments de Déu. Els colors litúrgics i el seu significat.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. L’acció salvadora de Déu per mitjà dels patriarques: l’Aliança del Sinaí.

Àngel de la Guarda Jaculatòries

4 El Bon Pastor

La vida de Jesús com a lliurament personal i compromís amb els homes. El pecat de l’home com a ruptura amb Déu, amb els altres i amb ell mateix. El perdó de Déu i la seva misericòrdia. Els miracles de Jesús: el paralític de Cafarnaüm. La salvació de Déu per mitjà dels sagraments de l’Església: el sagrament de la Reconciliació. La paràbola de l’ovella perduda. L’alegria del penediment.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. El rei David.

El Senyor és el meu pastor Acte de Contricció Jo confesso

5 Som fills de Déu

El pecat de l’home com a ruptura amb Déu, amb els altres i amb ell mateix. El perdó de Déu i la seva misericòrdia. La fe i el seguiment, resposta a Jesucrist. La paràbola del fill pròdig. L’oració. Déu ens cuida i ens estima. L’oració del Senyor. El ritus de la pau.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. L’acció salvadora de Déu per mitjà dels patriarques: la pregària de Moisès.

Parenostre Recordeu-vos

6 Jesús, el Messies

Jesús, Déu veritable i home veritable. La vida de Jesús com a lliurament personal i compromís amb els homes. La transfiguració del Senyor. L’anunci de la Passió. Els miracles de Jesús: la resurrecció de Llàtzer. La fe i el seguiment, resposta a Jesucrist. Els amics de Jesús. Els Evangelis. La Setmana Santa. L’altar.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. L’acció salvadora de Déu per mitjà dels patriarques: Abraham.

Glòria al Pare Acció de gràcies

7 L’Últim Sopar

Déu, promesa de salvació. La vida de Jesús com a lliurament personal i compromís amb els homes. L’Eucaristia, origen i meta de la vida cristiana. L’Últim Sopar. La institució de l’Eucaristia. L’oració de l’hort de les Oliveres. Jerusalem i el Temple. L’Eucaristia, aliment dels cristians. El manament de l’amor. La Consagració.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. L’acció salvadora de Déu per mitjà dels patriarques: el manà en el desert.

Comunió Espiritual

8 La mort de Jesús

Déu, promesa de salvació. La vida de Jesús com a lliurament personal i compromís amb els homes. L’Eucaristia, origen i meta de la vida cristiana. Camí del Calvari. La creu, senyal del cristià. La Passió de Jesús. La Redempció. La missa i el Calvari. L’Església. La Consagració.

Sentit salvífic i compromís amb l’home en el Judaisme, el Cristianisme i l’Islam. L’acció salvadora de Déu per mitjà dels patriarques: Josep

El Senyal de la Creu

9 Ha ressuscitat!

Déu, promesa de salvació. Jesús, Déu veritable i home veritable. La victòria sobre el pecat i la mort. Jesucrist, el Messies, el Salvador, ha ressuscitat i viu per sempre. El naixement de l’Església. L’Esperit Sant és qui dóna vida. L’Eucaristia, origen i meta de la vida cristiana. Pentecosta. La vida de Déu dura per sempre. Diumenge, el dia del Senyor. La missió apostòlica.

Els profetes

Oració de Sant Francesc Oració a l’Esperit Sant

múltiples vídeos a totes les unitats

14


PROGRAMACIÓ LLIBRE 4

Unitats

Continguts

Paraula de Déu

Oracions

1 El Dia del Senyor

El naixement de l’Església. L’Esperit Sant és qui dóna vida. L’Església, el Cos de Crist. La victòria sobre el pecat i la mort. Jesucrist, el Messies, el Salvador, ha ressuscitat i viu per sempre. L’església. L’Eucaristia origen i meta de la vida cristiana. Les festes i celebracions de l’any litúrgic. El sentit de la festa cristiana: Déu amb nosaltres. El tercer manament. Déu és creador.

Passió i Resurrecció

Credo

2 Comença la celebració

L’Església, el Cos de Crist. La salvació de Déu per mitjà dels sagraments de l’Església: el sagrament de la Reconciliació. El perdó de Déu i la seva misericòrdia. Lloem Déu i li donem gràcies per les meravelles de la Creació i de la Salvació. L’altar. La vida de Jesús pel que fa a entrega personal i compromís amb les persones. La vida que Déu dóna dura per sempre.

Passió i Resurrecció

Glòria (Missa) Benedicció de la taula

3 Escoltem la Paraula de Déu

L’Església, el Cos de Crist. La vida de Jesús pel que fa a entrega personal i compromís amb les persones. El sacerdot, persona consagrada a Déu. Els colors litúrgics i el seu significat. L’ensenyament de Jesús. La fe i el seguiment, resposta a Jesucrist. El primer manament. El segon manament. La Verge Maria, Mare de l’Església. Sentit de les advocacions.

Proclamació del Regne de Déu a Galilea. L’ensenyament de Jesús

El Senyor és el meu pastor (Salm) Oració per als diumenges d’Advent

4 Amb un sol cor

L’Església, el Cos de Crist. El naixement de l’Església. L’Esperit Sant és qui dóna vida. L’Eucaristia origen i meta de la vida cristiana. El bisbe. La vida de Jesús pel que fa a entrega personal i compromís amb les persones. Nadal.

Jesús i els nens

Credo. Acció de gràcies. Parenostre. Avemaria. Oració de benedicció per al pessebre

5 Presentem les ofrenes

L’Església, el Cos de Crist. La fe i el seguiment, resposta a Jesucrist. Les ofrenes. El setè manament. El desè manament. Jesús, Déu veritable i home veritable.

Entrada de Jesús a Jerusalem El judici final

Sant (Sanctus) Àngelus

6 El moment culminant

L’Església, el Cos de Crist. L’Eucaristia origen i meta de la vida cristiana. La victòria sobre el pecat i la mort. Jesucrist, el Messies, el Salvador, ha ressuscitat i viu per sempre. La Consagració. El Papa. La salvació de Déu per mitjà dels sagraments de l’Església: el sagrament del Baptisme. La vida de Jesús pel que fa a entrega personal i compromís amb les persones.

Resurrecció de Jesús

Parenostre Avemaria

7 S’acosta el moment

L’Església, el Cos de Crist. El perdó de Déu i la seva misericòrdia. La música en l’Església. El ciri Pasqual. La victòria sobre el pecat i la mort. Jesucrist, el Messies, el Salvador, ha ressuscitat i viu per sempre. El ritus de la pau. El cinquè manament. L’Eucaristia, origen i meta de la vida cristiana.

Resurrecció i Ascensió

Parenostre Anyell de Déu

8 El pa de vida

L’Església, el Cos de Crist. L’Eucaristia, origen i meta de la vida cristiana. Les imatges. La Verge Maria, Mare de l’Església. Sentit de les advocacions. El quart manament. La vida que Déu dóna dura per sempre.

Discurs del pa de vida a Cafarnaüm

Comunió Espiritual Avemaria Avemaria de Fàtima

9 Aneu-vos-en en pau

L’Església, el Cos de Crist. L’ensenyament de Jesús. El sagrari. La custòdia. La victòria sobre el pecat i la mort. Jesucrist, el Messies, el Salvador, ha ressuscitat i viu per sempre. El sisè manament. El vuitè manament. El naixement de l’Església. L’Esperit Sant és qui dóna vida.

Ascensió i missió dels apòstols

Oració a l’Esperit Sant Glòria al Pare Acció de gràcies

múltiples vídeos a totes les unitats

15


SRC1202

Atenci贸 al client Tel.: 902 107 007 casals@editorialcasals.com www.editorialcasals.com www.ecasals.net

Religió Catòlica Primària 2012  

Catàleg Religió Primària 2012-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you