Page 1

IÓ LÀ IC TA ED CA EN

FÍSICA I QUÍMICA ESO I BATXILLERAT 2012-2013


2 02

ÍNDEX ESO Claus del Projecte

pàg. 4

Material per a l’alumne

pàg. 5

Material per al professor Proposta didàctica Adaptació curricular DVD del professor Índex de continguts

pàg. 6-7

pàg. 8-10


03 3

novetat per al curs 2012-2013 elS teUS

reCUrSoS

www.eca

dIgItAlS

sals.net/a

A:

lumnes/fis

icaiquimic

FÍSICA I Q UÍMICA 4

a4eso

M. Duñach

, M. D. Ma

FÍSICA I QU

ÍMICA 4

sjuan

d 1

30/11/10

BATXILLERAT

www.ecasals.net

Física 1 i Química 1 Física 2 i Química 2

pàg. 12-13

Índex de continguts

pàg. 14-15

Material complementari Formulació i nomenclatura

14:07:08

pàg. 17

Portal de recursos educatius i llibres digitals d’Editorial Casals

pàg. 18-19


4 04

ESO CLAUS DEL PROJECTE adaptació curricular Aprèn el que és bàsic: quadern per al professor en format fotocopiable per atendre la diversitat de l’aula.

Aprèn el que és bàsic

Aprèn el que és bàsic FÍSICA I QUÍMICA 1 APRENDE LO BÁSICO proposta didàctica FÍSICA I QUÍMICA 2 w.ecasals.net/professors/fisicaiquimica2eso APrèn el que és bàsic proposta didàctica FÍSICA y QUÍMICA 3 www.ecasals.net/profes/fisicayquimica3eso propuesta didáctica FÍSICA I QUÍMICA 4 www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica4eso

eus recursos digitals a:

sicaiquimica1eso

TUS RECURSOS DIGITALES EN:

c. Gispert

elS teUS reCUrSoS dIgItAlS A:

J. perea

J. Perea

proposta didàctica

FÍSICA I QUÍMICA 4

FÍSICA Y QUÍMICA 3

J. Perea

14/12/10 17:30:31

CAT_profes.indd 1

14/12/10 17:31:16

DIVERFisica i quimica 3 CAST_profes.indd 1

14/12/10 17:28:33

XDIVERFisica i quimica 4 CAT_profes.indd 1

Comprensió de la teoria a través de nombrosos exemples i experiments basats en la vida real.

14/12/10 17:34:18

5 Especificació de les competències bàsiques

destacades i prova d’avaluació a cada unitat.

6 Gran banc d’activitats autoavaluables.

Gran quantitat d’il·lustracions cientificotècniques que inclouen animacions interactives pròpies per facilitar-ne la comprensió. 4 Selecció de fragments de documentals de

gran prestigi.

7 Atén la diversitat de l’aula mitjançant un

gran banc d’activitats amb propostes de reforç, ampliació i consolidació.

8 Amb recursos interactius integrats

a cada pàgina del llibre, actualitzats permanentment.

Projecte disponible en llibre digital


5 05

MATERIAL PER A L’ALUMNE NOVETAT CURS 2012-2013

CIènCIeS lA nAtUrAleSA elSDe teUS reCUrSoS dIgItAlS A:

FÍSICA I QUÍMICA 2

FÍSICA I QUÍMICA 4

M. Duñach, M. D. Masjuan

M. Duñach, M. D. Masjuan

www.ecasals.net/alumnes/fisicaiquimica4eso

FÍSICA I QUÍMICA 4

CIènCIeS De lA nAtUrAleSA FÍSICA I QUÍMICA 2

eso

Fisica i quimica 4 CAT.indd 1

30/11/10 14:07:08

30/11/10 14:08:30

2 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4401-4

4 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4799-2

CUrSoS dIgItAlS A:

CIènCIeSelSDe lAreCUrSoS nAtUrAleSA teUS dIgItAlS A:

asals.net/alumnes/fisicaiquimica1eso

FÍSICA I QUÍMICA 1

FÍSICA I QUÍMICA 3

M. Duñach, M. D. Masjuan

M. Duñach, M. D. Masjuan

FÍSICA I QUÍMICA 3

CIènCIeS De lA nAtUrAleSA FÍSICA I QUÍMICA 1

www.ecasals.net/alumnes/fisicaiquimica3eso

Fisica i quimica 3 CAT.indd 1

1 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4363-5

30/11/10 14:09:06

30/11/10 17:21:59

3 ESO Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4366-6

Descobreix l’ÍNDEX de CONTINGUTS dels llibres a les pàgines 8-10 del catàleg. eso


6 06

MATERIAL PER AL PROFESSOR PROPOSTA DIDÀCTICA + ADAPTACIÓ CURRICULAR

inClOu dvd

inClOu dvd

CiènCies de la naturalesa

Aprèn el que és bàsic www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica2eso FÍSICA I QUÍMICA 2 FÍSICA I QUÍMICA 1 www.ecasals.net/llibre/fisicaiquimica2eso FÍSICAdidàctica I QUÍMICA 1 proposta didàctica FÍSICA I QUÍMICA 2 proposta www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica2eso els teus recursos digitals a:

proposta didàctica

M. duñach, M. d. Masjuan, C. salas

M. duñach, M. d. Masjuan, C. salas

CiènCies de la naturalesa FÍSICA I QUÍMICA 2

CiènCies de la naturalesa FÍSICA I QUÍMICA 1

uimica1eso a1eso fisicaiquimica1eso

CiènCies de la naturalesa

elS teUS reCUrSoS dIgItAlS A:

Aprèn el que és bàsic

c. Gispert

Fisica i quimica 2 CAT_profes.indd 1

proposta didàctica J. perea

14/12/10 17:33:08

14/12/10 17:32:44

DIVERFisica i quimica 2 CAT_profes.indd 1

14/12/10 17:31:16

14/12/10 17:30:31

1 ESO Proposta didàctica Aprèn el que és bàsic ISBN 978-84-218-4889-0

2 ESO Proposta didàctica Aprèn el que és bàsic ISBN 978-84-218-4892-0

Aprèn el que és bàsic, material d’adaptació curricular. • Quadern per al professor en format fotocopiable per tal que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin treballar els mateixos continguts del llibre de l’alumne a un nivell bàsic. • Planifica i ajusta els continguts seguint la metodologia del llibre de l’alumne. • Inclou un solucionari.


7 07

NOVETAT CURS 2012-2013 INCLOU dvd

APrèn el que és bàsic

imica3eso 3eso

caiquimica3eso

INCLOU dvd

elS teUS reCUrSoS dIgItAlS A:

APrèn el que és bàsic

www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica4eso FÍSICA I QUÍMICA 3 www.ecasals.net/llibre/fisicaiquimica4eso FÍSICA I QUÍMICA 3 proposta didàctica www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica4eso

FÍSICA I QUÍMICA 4 FÍSICA I QUÍMICA 4 proposta didàctica

M. duñach, M. d. Masjuan, C. Salas

M. duñach, M. d. Masjuan, C. Salas

elS teUS reCUrSoS dIgItAlS A:

proposta didàctica

proposta didàctica

J. Perea

FÍSICA I QUÍMICA 4

FÍSICA I QUÍMICA 4

FÍSICA I QUÍMICA 3

FÍSICA I QUÍMICA 3

J. Perea

14/12/10 17:33:37

XFisica i quimica 4 CAT_profes.indd 1

14/12/10 17:34:42

XDIVERFisica i quimica 4 CAT_profes.indd 1

14/12/10 17:34:18

3 ESO Proposta didàctica Aprèn el que és bàsic ISBN 978-84-218-4895-1

14/12/10 17:31:50

4 ESO Proposta didàctica Aprèn el que és bàsic ISBN 978-84-218-4899-9

DVD DEL PROFESSOR per a pissarra digital i ordinador

Un DVD específic per a cada curs amb tots els recursos per preparar i dinamitzar les teves classes.

ciències de la naturalesa

FÍSICA I QUÍMICA 1 proposta didàctica

Accés a la proposta didàctica en PDF integrada a cada unitat del llibre.

Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica1eso www.ecasals.net llibre/fisicaiquimica1eso

• Programacions.

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

ciències de la naturalesa

FÍSICA I QUÍMICA 2 galeta Fisica i quimica 1 CAT_profes.indd 2

proposta didàctica

23/12/10 16:42:53

Recursos digitals off line

Accés als recursos digitals del llibre de l’alumne: a cada unitat del llibre, classificats en vídeos, àudios i clips (animacions multimèdia).

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica2eso www.ecasals.net/llibre/fisicaiquimica2eso Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

FÍSICA I QUÍMICA 3 proposta didàctica galeta Fisica i quimica 2 CAT_profes.indd 2

23/12/10 16:42:03

Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica3eso www.ecasals.net/llibre/fisicaiquimica3eso Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

FÍSICA I QUÍMICA 4 galeta Fisica i quimica 3 CAT_profes.indd 2

proposta didàctica

23/12/10 16:41:33

• Desenvolupament de les unitats didàctiques: - Orientacions - Programació d’aula - Banc d’activitats: de reforç i d’ampliació - Avaluació - Solucionari • Avaluacions trimestrals i final.

Recursos digitals off line

També els trobaràs a:

www.ecasals.net/professors/fisicaiquimica4eso www.ecasals.net/llibre/fisicaiquimica4eso

• Activitats de l’apartat Aprèn el que és bàsic.

Editat per Editorial Casals, S. A. Dipòsit legal: B-XXXXX-2011 Fabricat per XXXXXX Les reproduccions s’han realitzat d’acord amb l’article 32 de la Llei de propietat intel·lectual. No s’autoritza la comercialització independent d’aquest DVD.

galeta Fisica i quimica 4 CAT_profes.indd 2

23/12/10 16:40:49

• Recursos digitals del llibre de l’alumne.

Recursos també disponibles a www.ecasals.net eso


FÍSICA I QUÍMICA

1 ESO

08

CONTINGUTS

1.

La matèria i els materials. Dimensions de la matèria. Mesura de la superfície. Mesura del volum. Mesura de la massa

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

2.

Propietats de la matèria

Els estats físics de la matèria. Teoria cineticomolecular. Els canvis d’estat. Algunes propietats de les substàncies. Valors de la densitat. Aplicacions de la densitat. Quins cossos suren en un líquid?

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

3.

Matèria homogènia i heterogènia. Les solucions. Substàncies solubles i insolubles. Composició de les solucions. Les solucions saturades. La cristal·lització

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

4.

Les substàncies pures. Elements i compostos. Elements: metalls i no-metalls. Com està constituïda la matèria? L’interior dels àtoms. Els ions i els compostos iònics

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

5.

Fenòmens físics i químics. Àtoms, molècules i reaccions químiques. Les Activitats finals. Activitat experimental. reaccions químiques al nostre voltant. Aplicacions de la química. Reacció química Competències sota la lupa. Ciència, i energia tècnica i societat

Mesurar per investigar

Mescles i solucions

Elements i compostos. La matèria per dins

Fenòmens químics

2 ESO

CONTINGUTS

FÍSICA I QUÍMICA

Pàgines finals

Pàgines finals

1.

El moviment. La velocitat. El moviment rectilini i uniforme. Gràfiques del moviment Activitats finals. Activitat experimental. rectilini uniforme Competències sota la lupa. Història de la ciència

2.

Les forces

Què és una força? Comparació de forces. La llei de Hooke. La unitat de força. Com es mesuren les forces. Com es representen les forces. Composició de forces. Equilibri. El pes dels cossos

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

3.

Concepte de pressió. Unitat de pressió. Pressió exercida pels fluids. La pressió atmosfèrica

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

4.

Treball d’una força. Energia cinètica. Energia potencial gravitatòria. Energia mecànica. Tipus i fonts d’energia. Aprofitament de l’energia. Rendiment. Màquines. Potència

Activitats finals. Activitat experimental Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

5.

Calor i temperatura. Propagació de la calor. Termòmetres. La dilatació

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

6.

El moviment oscil·latori. El moviment ondulatori. El so. L’orella humana

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Sostenibilitat

7.

Fonts de llum. Propagació de la llum. La reflexió i la refracció de la llum. La dispersió de la llum. L’ull humà

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

Introducció al moviment

La pressió

Treball i energia

Calor i temperatura

El so

La llum


09

FÍSICA I QUÍMICA

3 ESO

CONTINGUTS

Pàgines finals

1.

La física i la química. El mètode científic. Mesura de magnituds. Factors de conversió d’unitats. Precisió i sensibilitat. Caràcter aproximat de les mesures. Xifres significatives

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

2.

Estats d’agregació de la matèria. La teoria cineticomolecular

Les propietats dels sòlids, dels líquids i dels gasos. Variació del volum d’un gas amb la pressió. Variació del volum i de la pressió d’un gas amb la temperatura. Teoria cineticomolecular dels gasos. La teoria cineticomolecular explica les propietats dels gasos. La teoria cineticomolecular explica les propietats dels líquids i dels sòlids. Escala absoluta de temperatura

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

3.

Els canvis d’estat. Fusió-solidificació. Vaporització. Sublimació. Explicació cinètica de la fusió, de l’evaporació i de l’ebullició

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

4.

Estructura atòmica de la matèria. Altres partícules subatòmiques. Elements: el Activitats finals. Activitat experimental. nombre atòmic. Abundància relativa dels elements. Isòtops. Radioactivitat. Massa Competències sota la lupa. Ciència, dels àtoms. Molècules i elements. Compostos moleculars i compostos iònics. tècnica i societat Fórmules químiques. Massa molecular relativa

5.

El mol

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

6.

Els elements i les seves propietats. La taula periòdica moderna. Iniciació a la nomenclatura dels compostos inorgànics. Compostos binaris. Concepte de valència. Formulació i nomenclatura dels òxids. Hidròxids. Àcids

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

7.

Matèria homogènia i heterogènia. Concepte de dissolució i de solució. Exemples de solucions. Composició de les solucions. Totes les substàncies pures són solubles en aigua? Solucions saturades. La cristal·lització. Solucions sobresaturades. Solucions de gasos en líquids. Separació dels components d’una mescla

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

8.

Les reaccions químiques. Es conserva la massa en les reaccions químiques? Les equacions químiques. Mol i reacció química. Càlculs basats en equacions químiques. Alguns tipus de reaccions químiques. Reacció química i energia. Velocitat de les reaccions químiques

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

9.

Els combustibles fòssils. Recursos energètics i contaminació ambiental. Energies renovables. Materials d’ús quotidià

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Sostenibilitat

10.

Les càrregues elèctriques i la seva interacció. Els detectors de càrregues Activitats finals. Activitat experimental. elèctriques. Conductors i aïllants. La unitat de càrrega elèctrica. Accions entre Competències sota la lupa. Ciència, càrregues elèctriques: la llei de Coulomb. Concepte de camp elèctric. El potencial tècnica i societat elèctric

11.

El corrent elèctric. La instal·lació elèctrica a casa

Introducció al mètode científic

Els canvis d’estat. La seva interpretació cineticomolecular

Àtoms i molècules

El mol. Unitat de quantitat de substància

La taula periòdica

Mescles i solucions

Les reaccions químiques

La química i el medi ambient

Fenòmens elèctrics

El corrent elèctric

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

eso


10

-2013

novetat curs 2012

4 ESO

CONTINGUTS

1.

El moviment

El moviment. Moviment rectilini i uniforme. Moviment variat. L’acceleració. Moviment rectilini uniformement variat. La caiguda lliure dels cossos. Moviment circular

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

2.

Les forces. Composició de forces concurrents. Equilibri de forces. Forces paral·leles. Parell de forces. Pes del cossos. Centre de gravetat

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Història de la ciència

3.

La dinàmica. Principi d’inèrcia. Principi fonamental de la dinàmica. Gravitació universal

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

4.

La pressió. La pressió en els fluids. Càlcul de la pressió hidrostàtica en un líquid. Vasos comunicants. Principi d’Arquimedes. Cossos submergits i cossos flotants. Els densímetres. L’empenyiment dels gasos. La pressió atmosfèrica

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

5.

Treball. Energia. Energia cinètica. Energia potencial gravitatòria. Energia mecànica. Energia interna. La calor. Potència. Aprofitament de l’energia. Rendiment. Màquines i eines

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

6.

Fenòmens periòdics. Les seves característiques. El moviment oscil·latori. Gènesi del moviment ondulatori. Les ones. Velocitat de propagació de les ones. Tipus d’ones. Fenòmens ondulatoris. El so. L’oïda humana. L’aparell fònic

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

7.

Fenòmens lluminosos

Propagació de la llum. La velocitat de la llum. Índex de refracció. La reflexió i la refracció de la llum. Les lents. El prisma òptic. La dispersió de la llum. L’espectre electromagnètic. L’ull humà. Els instruments òptics

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

8.

Els elements químics. La classificació periòdica de Mendeléiev. La taula periòdica moderna. L’enllaç químic. Formulació i nomenclatura inorgànica

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

9.

Electròlits i no-electròlits. Explicació de la conductivitat elèctrica de les solucions. Hidròxids o bases. Àcids. Sals. Reaccions de neutralització. El pH de les solucions aquoses

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

10.

Química del carboni. Propietats fonamentals del carboni. Representació de les molècules orgàniques. Hidrocarburs. Classificació dels compostos del carboni. Compostos orgànics oxigenats. Els plàstics

Activitats finals. Activitat experimental. Competències sota la lupa. Ciència, tècnica i societat

Annexos

El desenvolupament sostenible. La taula periòdica. Llista alfabètica dels elements. Manual de laboratori. Unitats de mesura. El Sistema Internacional d’unitats. Múltiples i submúltiples de les unitats en el SI

Les forces

Dinàmica

FÍSICA I QUÍMICA

Pàgines finals

Estàtica de fluids

Treball, energia i calor

L’energia de les ones. El so

La taula periòdica. Enllaç químic. Formulació

Àcids, bases i sals

Química del carboni


11

BATXILLERAT


12

Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-3896-9

Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-3897-6

Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4036-8

CD/DVD del llibre de l’alumne

*Per conèixer l’índex de continguts dels llibres, visita les pàgines 14-15 del catàleg.

Llibre de l’alumne ISBN 978-84-218-4039-9


13

Proposta didàctica ISBN 978-84-218-3952-2

Proposta didàctica ISBN 978-84-218-3953-9

Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4060-3

Proposta didàctica ISBN 978-84-218-4063-4

CD/DVD

www. ecasals.net

Programacions

Solucionari

Presentacions

Preguntes tipus test

Mapes conceptuals

Glossari

Directoris web

Taula periòdica multimèdia

Experiències filmades

BATXILLERAT


BATXILLERAT

14

CONTINGUTS

1.

La Física i la Química. La investigació científica. Les magnituds físiques. Caràcter aproximat Resum. Activitats de les mesures. Magnituds escalars i vectorials

2.

El sistema de referència. Temps: instants i intervals de temps. Velocitat mitjana i instantània. Acceleració mitjana i instantània. Moviment uniforme. Gràfiques del moviment uniforme. Moviment uniformement variat. Gràfiques del moviment uniformement variat. Caiguda lliure dels cossos. Expressió vectorial del moviment. Moviment uniforme en dues dimensions. Moviment amb acceleració constant. Tir parabòlic. Moviment circular

3.

Principi d’inèrcia. Principi fonamental de la dinàmica. Principi d’acció i reacció. Llei de Activitat experimental. Resum. Hooke. Mesurament de les forces. Fregament entre sòlids. Moviment sobre plànols Activitats inclinats. Dinàmica del moviment circular uniforme. Impuls mecànic i quantitat de moviment

4.

Treball d’una força constant. Condicions perquè es realitzi treball. Energia. Principi de conservació de l’energia. Energia cinètica. Energia potencial gravitatòria. Conservació de l’energia mecànica. Potència. Rendiment. Temperatura. Calor. Primer principi de la termodinàmica. Degradació de l’energia

Ciència, tècnica i societat. Resum. Activitats

5.

El corrent elèctric

El corrent elèctric. Intensitat de corrent. Generadors i receptors de corrent elèctric. El circuit elèctric. La llei d’Ohm. Resistència elèctrica. La llei de Joule. Força electromotriu. El multímetre

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

6.

Models corpuscular i ondulatori. Velocitat de la llum. Reflexió, refracció, absorció i dispersió. Miralls i lents. L’ull humà

Ciència, tècnica i societat. Resum. Activitats

La ciència i les seves eines de treball

Cinemàtica

FÍSICA 1

Dinàmica

L’energia i la seva transferència

BATXILLERAT

Imatges

Activitat experimental. Resum. Activitats

CONTINGUTS

Pàgines finals

1.

Lleis ponderals de les reaccions químiques. Teoria atòmica de Dalton. Llei volumètrica de les reaccions químiques. Principi d’Avogadro. Constitució dels àtoms. Fórmula molecular i fórmula empírica. Massa molecular relativa. El mol

Ciència, tècnica i societat. Activitat experimental. Resum. Activitats

2.

Característiques dels estats. Llei de Charles i Gay-Lussac. Llei general dels gasos perfectes. Condicions normals i condicions estàndard. Volum molar. Llei de Dalton de les pressions parcials. Teoria cineticomolecular dels gasos

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

3.

Determinació de fórmules empíriques i moleculars

Resum. Activitats

4.

Mescles homogènies i heterogènies. Solucions. Composició. Solubilitat. Principals mètodes de separació dels components d’una mescla. Criteris de puresa de les substàncies

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

5.

Estructura atòmica. Taula periòdica

L’estructura atòmica de la matèria. El descobriment de l’electró i del protó. Models atòmics. L’estructura electrònica de l’àtom. L’espectre electromagnètic. La teoria de Böhr. Orbitals atòmics. La classificació periòdica de Mendeléiev. La taula periòdica moderna. Propietats periòdiques

Ciència, tècnica i societat. Activitat experimental. Resum. Activitats

6.

Electrons de valència. L’enllaç covalent. Forces intermoleculars. L’enllaç iònic. Nombres d’oxidació. L’enllaç metàl·lic

Activitat experimental. Resum. Activitats

7.

Valències dels elements i nombres d’oxidació. Formulació i nomenclatura dels elements, ions, hidrurs, òxids, hidròxids, àcids, oxoàcids, diàcids i sals

Activitat experimental. Resum. Activitats

8.

Igualació d’equacions químiques senzilles. Reaccions químiques i càlculs estequiomètrics. Reaccions de neutralització, precipitació i oxidació-reducció. Reaccions químiques i energia. Velocitat de les reaccions químiques

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

9.

Estructura tetraèdrica de l’àtom de carboni. Hidrocarburs: alcans, alquens, alquins. El benzè. Hidrocarburs aromàtics. Grups funcionals. Polímers. Models informàtics

Ciència, tècnica i societat. Activitat experimental. Resum. Activitats

10.

Greixos i olis. Proteïnes. Glúcids. Sacàrids. Polímers d’adició i de condensació

Resum. Activitats

Estructura de la matèria

Lleis dels gasos. Teoria cineticomolecular

Determinació de fórmules empíriques i moleculars

Mescles i solucions

química 1

Pàgines finals

L’enllaç químic

Formulació i nomenclatura de química inorgànica

Reaccions químiques. Càlculs estequiomètrics

Introducció a la química del carboni

Bioquímica. Polímers


BATXILLERAT

15

CONTINGUTS

1.

La investigació científica. Desenvolupament històric de la física. Models experimentals

Resum. Activitats

2.

Moviment oscil·latori. Moviment vibratori harmònic simple. Moviment ondulatori. Equació de les ones. Energia de les ones. Principi de Huygens. Reflexió, refracció i difracció. Ones estacionàries. Ones sonores. Aplicacions de les ones

Activitat experimental. Resum. Activitats

3.

El sistema solar. Llei de Newton de la gravitació universal. Òrbites dels planetes. Intensitat del camp gravitatori. Naus espacials i satèl·lits artificials. Energia potencial gravitatòria. Velocitat d’escapament. Simulacions informàtiques

Activitats experimentals. Resum. Activitats

4.

Història de l’univers. Límits de la física clàssica. La relativitat especial. L’efecte fotoelèctric Activitat experimental. Resum. i els espectres discontinus. Física nuclear. Radioactivitat. Aplicacions de la física nuclear. Activitats Física de partícules. Principi d’indeterminació. Les 4 interaccions fonamentals. Hipòtesis de Planck i de De Broglie

5.

Camp elèctric. Potencial elèctric. Camp magnètic. Relació entre fenòmens elèctrics i magnètics. Llei de Lorentz

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

6.

Camps elèctric, magnètic i gravitatori. Inducció electromagnètica. Producció d’energia elèctrica. Fonts renovables d’energia elèctrica. Síntesi electromagnètica de Maxwell. Ones electromagnètiques. Aplicacions de les ones electromagnètiques

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

La ciència i les seves eines de treball

Vibracions i ones

Planetes i satèl·lits

física 2

L’univers

Interacció electromagnètica

Camp elèctric

BATXILLERAT

COntinguts

química 2

Pàgines finals

Pàgines finals

1.

Estructura atòmica. Radiació electromagnètica. Espectres. Teoria de Bohr. Orbitals atòmics. Nombres quàntics. Ordenació periòdica dels elements. Estructura electrònica i periodicitat. Radi atòmic

Ciència, tècnica i societat. Activitat experimental. Resum. Activitats

2.

Gasos. Velocitat de difusió. Composició de les solucions. Estequiometria

Activitats

3.

Energia i reacció química. Processos endo- i exotèrmics. Concepte d’entalpia. Llei de Hess. Entalpia d’enllaç i de reacció. Capacitat calorífica específica i molar

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

4.

Velocitat de reacció. Energia d’activació. Factors que influeixen en la velocitat d’una reacció. Inhibidors o catalitzadors negatius

Activitat experimental. Resum. Activitats

5.

Reaccions reversibles i irreversibles. L’equilibri químic. Constant d’equilibri. Factors que afecten l’equilibri. Principi de Le Chatelier. Aplicacions de l’equilibri químic. Diagrama de fases. Espontaneïtat. Entropia. Entalpia lliure

Ciència, tècnica i societat. Activitat experimental. Resum. Activitats

6.

Àcids i bases. Concepte de pH. Àcids i bases fortes i febles. Càlcul i mesura del pH. Importància del pH. Solucions reguladores. Indicadors. Corbes de valoració

Activitat experimental. Resum. Activitats

7.

Reaccions d’oxidació-reducció. Espècies oxidants i reductores. Nombre d’oxidació. Igualació de reaccions. Piles. Potencial de reducció estàndard. Escala d’oxidants i reductors. L’electròlisi. Aplicacions

Ciència, tècnica i societat. Activitats experimentals. Resum. Activitats

8.

Solubilitat. Equilibris de precipitació iònica. Producte de solubilitat. Desplaçament de l’equilibri

Resum. Activitats

Estructura atòmica i propietats atòmiques periòdiques

Gasos, solucions i estequiometria

Energia de les reaccions químiques

Velocitat de les reaccions: cinètica química

Equilibri químic. Entropia i energia lliure de Gibbs

Reaccions de transferència de protons

Reaccions de transferència d’electrons

Reaccions de precipitació

BATXILLERAT


16

Material complementari


17

FORMULACIÓ I NOMENCLATURA Dos quaderns de formulació i nomenclatura per als alumnes de Batxillerat que també es poden usar com a consolidació de l’assignatura de Química a les facultats de ciències. Autors: J. M. Dou, M. D. Masjuan, E. Duñach

Formulació i nomenclatura de química orgànica ISBN 978-84-218-3639-2

Formulació i nomenclatura de química inorgànica ISBN 978-84-218-3102-1


18

www.ecasals.net PORTAL DE RECURSOS EDUCATIUS I LLIBRES DIGITALS D’EDITORIAL CASALS Tria la via que s’adeqüi millor a la realitat del teu centre educatiu: Opció 1

Navegació per carpetes i recursos

Alumne Tots els recursos digitals referenciats al llibre accessibles sense registre.

Professor • Programacions de totes les comunitats. • Proposta didàctica organitzada per unitats. • Solucionari. • Banc d’activitats. • Propostes d’avaluació.

Tots els recursos associats als teus llibres d’ESO i Batxillerat en un espai únic.


19

Opció 2

Llibre digital Avantatges bàsics: • Visualització òptima en Pissarra Digital Interactiva (PDI), netbook, ordinador i tablet. • Àmplia oferta de recursos digitals especialitzats que s’amplien i actualitzen de manera constant. • Disponibles al llarg de tot el llibre, contextualitzats a cada pàgina. • Amb activitats autoavaluables vinculades a cada apartat. • Amb les solucions de les activitats dins el context de cada activitat. • Amb la proposta didàctica visual integrada. • Amb accés directe a les programacions de totes les comunitats. • Amb la possibilitat d’incorporar els teus recursos dins el context de cada apartat. Funcions socials: Tan sols per a alumnes amb llicència de llibre digital

• Organització en grups d’alumnes que permet seleccionar diferents activitats i recursos segons les teves necessitats. • Major rapidesa d’avaluació i seguiment de resultats. • Major enriquiment i personalització de l’ensenyament: un mur per a cada llibre de text i grup que et permetrà conversar amb els teus alumnes i compartir-hi els recursos.


SNC1201

Troba tot el que

busques www.editorialcasals.com www.ecasals.net

Contacta amb el teu delegat comercial per sol路licitar mostres. Atenci贸 al client Tel.: 902 107 007 casals@editorialcasals.com

Catàleg Física i Química 2012  

Catàleg Física i Química

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you