Catàleg Amagatalls

Page 1


El moment de la descoberta!

1


és el nou projecte d’editorial Casals per a Primer Cicle d’Educació Infantil. Un material que basa l’origen de qualsevol aprenentatge en la curiositat innata dels infants i els situa com a protagonistes del seu propi aprenentatge.

1 2 Descoberta

La descoberta és el motor de l’aprenentatge al projecte Amagatalls, que parteix de la curiositat innata dels infants per descobrir el seu entorn.

2

Aprenentatge sensorial Es pretén activar tots els sentits de l’infant a través de l’exploració, el joc i la manipulació.

3

Autonomia Amagatalls acompanya l’infant en el procés d’adquisició dels hàbits quotidians i de convivència que li permetran seguir creixent de manera autònoma.


4

Solucions Les situacions de cada aula i dels alumnes són diverses. I les solucions que proposa Amagatalls son flexibles i adaptables a cada moment.

5

Senzillesa L’organització dels materials d’Amagatalls facilita i agilitza la preparació de les classes i les sessions.

6

Relació Els recursos d’Amagatalls ajuden a reforçar el vincle i la comunicació entre mestre/a, alumne/a i família.

3


1

any

material per a l’alumne/a 6 unitats temàtiques

Amb propostes d’activitats distribuïdes en tres sobres trimestrals. 1r trimestre Tema 1:  A l’escola! Tema 2: A jugar!

1 caixa que conté tot al material de l’alumne/a

4

2n trimestre Tema 3: A vestir-se! Tema 4: Al parc!

3r trimestre Tema 5: A menjar! Tema 6: A l’aigua!


Cada sobre conté

Col·lecció de contes Gran format

12 propostes d’activitats basades en l’exploració i l’experimentació.

Històries del ratolí

Sis contes per aprofundir en l’adquisició dels hàbits d’autonomia personal. Contenen orientacions per a les famílies per reforçar aquests aprenentatges Conte 1: A l’escola!

Conte 4: Al parc!

Conte 2: A jugar!

Conte 5: A menjar!

Conte 3: A vestir-se!

Conte 6: A l’aigua!

16 làmines manipulatives per treballar: vocabulari, conceptes matemàtics, comprensió espacial, llenguatge oral...

Una pàgina d’adhesius

removibles

5


1

any

material per a l’alumne/a

Quadern en anglès

Llibret

Mira què faig!

Fun with Morris!

Selecció d’activitats orientades a la pràctica dels principals hàbits d’autonomia social i personal. També inclou activitats per desenvolupar habilitats socials i motrius basades en la pedagogia de Montessori.

Quadern compost per 16 làmines amb propostes d’activitats en anglès relacionades amb els continguts bàsics de cada unitat.

Quadern

Cançoner

Ho celebrem, ratolins!

També disponible a l’app d’Amagatalls

6

També disponible a l’app d’Amagatalls

Tralarà

Recopilació de cançons de cada tema. Inclou adhesius removibles.

Amb activitats i manualitats relacionades amb les festes populars i les estacions. També disponible a l’app d’Amagatalls


material perquè la família hi participi

Capsa

Revista

Amb material i làmines per treballar l’observació i l’expressió.

Per informar trimestralment les famílies sobre l’evolució de l’alumne/a. Conté moixaines i jocs per compartir en família i informació d’aspectes propis de l’edat.

El meu petit museu

Créixer junts

Sobre

Benvinguts, ratolins! 8 propostes d’activitats per completar amb les famílies.

Minimascota del ratolí Una mascota de peluix per a cada alumne/a per poder-se-la emportar a casa.

7


1

any

material per a l’aula

El mètode Amagatalls disposa d’un maletí amb tots els materials i els recursos didàctics necessaris per treure’n el màxim profit.

Adaptació •M ascota de peluix • Pòster de la mascota

Cada material està enfocat a treballar un determinat aspecte, contingut o activitat del projecte. Rutines i hàbits •P òster control d’assitència •P òster aniversaris •L àmines d’hàbits d’autonomia personal i social

Motricitat i vida pràctica •B ols de plàstic •E sponges 8


Exploració i descobriment sensorial • Pinces • Embuts • Pales • Cullerots • Pots de les olors • Safates de classificació • Pompons de colors • Dau de textures • Velcros

Descoberta d’un mateix • Puzzles de la cara • Caretes emocionals • Làmines de la cara i les seves parts

Descoberta de l’entorn • Pòsters temàtics de cada unitat • Pòsters dels colors • Pòsters de les estacions

Llenguatge oral i conversa • Llibre gegant de contes • Targetes de vocabularis

Expressió plàstica i música •L àmines d’art •E lements del cançoner

9


2

anys

material per a l’alumne/a 6 unitats temàtiques

Amb propostes d’activitats distribuïdes en tres sobres trimestrals. 1r trimestre Tema 1:  A l’escola! Tema 2:  A casa!

1 caixa que conté tot al material de l’alumne/a

10

2n trimestre Tema 3:  A la granja! Tema 4:  Al mercat!

3r trimestre Tema 5:  Al jardí! Tema 6:  Al sol!


Cada sobre conté

Gran format

12 propostes

12 propostes d’activitats relacionades amb els temes de cada unitat. Inclouen els continguts

d’activitats basades en l’exploració i l’experimentació.

curriculars i els conceptes bàsics que contribueixen al desenvolupament global dels alumnes.

16 làmines manipulatives per treballar: vocabulari, conceptes matemàtics, comprensió espacial, llenguatge oral...

Una pàgina d’adhesius

removibles

11


2

anys

material per a l’alumne/a

6 Contes

Històries del mussol Sis contes per aprofundir en l’adquisició dels hàbits d’autonomia personal. Contenen orientacions per a les famílies per reforçar aquests aprenentatges. Conte 1: He trobat un musol Conte 2: Quan arriba la tardor Conte 3: El mussol es difressa Conte 4: El musol ens ve a veure Conte 5: El musol ha perdut les ulleres Conte 6: Qui soc, mussol?

12

Quadern en anglès

Fun with Olly! Quadern compost per 24 làmines amb propostes d’activitats en anglès relacionades amb els continguts bàsics de cada unitat. També disponible a l’app d’Amagatalls


Cançoner

Llibret

Tralarà

Mira què faig!

Recopilació de cançons de cada tema. Inclou adhesius removibles.

Selecció d’activitats orientades a la pràctica dels principals hàbits d’autonomia social i personal. També inclou activitats per desenvolupar habilitats socials i motrius basades en la pedagogia de Montessori.

Quadern

Ho celebrem, mussols! També disponible a l’app d’Amagatalls

Amb activitats i manualitats relacionades amb les festes populars i les estacions.

També disponible a l’app d’Amagatalls

13


2

anys

material per a l’alumne/a

material perquè la família hi participi

Sobre

Benvinguts, mussols! 8 propostes d’activitats per completar amb les famílies.

14

Minimascota del mussol Una mascota de peluix per a cada alumne/a per poder-se-la emportar a casa.


Capsa

Revista

Amb material i làmines per treballar l’observació i l’expressió.

Per informar trimestralment les famílies sobre l’evolució de l’alumne/a. Conté moixaines i jocs per compartir en família i informació d’aspectes propis de l’edat.

El meu petit museu

Créixer junts

15


2

anys

material per a l’aula

El mètode Amagatalls disposa d’un maletí amb tots els materials i recursos didàctics necessaris per treure’n el màxim profit.

Adaptació •M ascota de peluix •P òster de la mascota

Cada material està enfocat a treballar un determinat aspecte, contingut o activitat del projecte. Rutines i hàbits •P òster control d’assitència •P òster aniversaris •L àmines d’hàbits d’autonomia personal i social

Motricitat i vida pràctica •E scombra i recollidor •S afates de classificació 16


Exploració i descobriment sensorial • Gerres • Pinces • Lupes • Coladors • Pales • Pots de les olors • Pompons de colors • Velcros

Descoberta d’un mateix • Dau de les emocions • Personatges per vestir • Làmines de la cara i les seves parts

Descoberta de l’entorn •P òsters temàtics de cada unitat •P òsters dels colors •P òsters de les estacions

Llenguatge oral i conversa •L libre gegant de contes •T argetes de vocabularis

Expressió plàstica i música •L àmines d’art •E lements del cançoner

17


1

any

2

material per al mestre/a

anys

Proposta didàctica Inclou suggeriments i orientacions de treball, la distribució de l’espai i el temps, i les pautes d’observació i evaluació. També conté la reproducció de tots els materials de l’alumne/a.

18

Els recursos del mestre/a també es troben en format digital a la plataforma online

www.ecasals.cat També pots accedir a recursos addicionals per a l’etapa d’Infantil a la Digiteca:

https://www.ecasals.cat/digiteca


1

any

2

app d’amagatalls

anys

L’aplicació també ofereix al mestre/a un munt de possibilitats i solucions per fer a l’aula.

App gratuita del projecte Amagatalls

Per utilitzar a l’aula o a casa amb les famílies!

Jocs interactius per treballar els continguts del projecte

Vídeos amb propostes de jocs i moixaines

El projecte Amagatalls disposa d’una app totalment gratuïta amb tots els continguts digitals del projecte. L’app dona la possibilitat a l’alumne/a de treballar els continguts del projecte amb la seva família. Bits en català i anglès, amb vocabulari temàtic

Videocontes per a cada curs Cançoner Tralarà

Compatible amb sistemes operatius IOS i Android. Pots descarregar-la a l’App Store i a Google Play. 19


l’anglès a És important que els infants tinguin contacte amb l’anglès des de ben petits per tal de familiaritzar-se amb aquesta llengua. El mètode Amagatalls ofereix materials i recursos per introduir els alumnes en l’aprenentatge de l’anglès.

material per a l’alumne/a

Quadern de làmines amb propostes d’activitats en anglès relacionades amb els continguts bàsics de cada unitat. Inclòs a la caixa del material per a l’alumne/a.

20


material per a l’aula

El maletí de material per a l’aula inclou elements en anglès: • Pòsters dels colors • Pòsters de les estacions • Làmines dels contes populars • Bits de vocabulari

material per al mestre/a

La proposta didàctica inclou un bloc dedicat als continguts en anglès del projecte: les orientacions generals de treball, les làmines dels quaderns i propostes d’activitats per realitzar amb els recursos addicionals que conté la caixa de l’alumne/a i el material d’aula. Tot organitzat i temporalitzat per unitats didàctiques.

app d’amagatalls

L’app del projecte també conté recursos i continguts per treballar a l’aula o a casa amb la família: • 6 jocs interactius educatius per treballar continguts en anglès. • Videocontes populars de cada curs. • Bits en castellà i anglès, amb vocabulari associat a cada temàtica.

21


La meva

agenda «La meva agenda» és un canal de comunicació entre la família i el mestre/a. A més, incorpora algunes activitats de caràcter lúdic perquè l’alumne/a les pugui desenvolupar a casa. • Espai per recollir les dades personals. • Pàgines per fer constar informació relevant i útil sobre el desenvolupament de l’alumne/a a l’aula. • Pàgines de comunicació diària entre la família i el mestre/a. • Propostes d’activitats, manualitats o receptes per fer amb la família.

22


23


1

any

24

2

anys

Material per a l’alumne/a

C aixa amb tot el material de l’alumne/a

Caixa amb tot el material de l’alumne/a

Unitats temàtiques Làmines encunyades Contes Històries de ratolins Quadern en anglès Fun with Morris! Cançoner Tralarà Quadern Ho celebrem, ratolins? Llibret Mira que faig! Sobre Benvinguts ratolins! Capsa El meu petit museu Revista Créixer junts Minimascota del ratolí

Unitats temàtiques Làmines encunyades Contes Històries del mussol Quadern en anglès Fun with Olly! Cançoner Tralarà Quadern Ho celebrem, mussols! Llibret Mira que faig! Sobre Benvinguts mussols! Capsa El meu petit museu Revista Créixer junts Minimascota del mussol

Material per al mestre/a

Proposta didàctica Recursos digitals a eCasals App gratuita Amagatalls

Proposta didàctica Recursos digitals a eCasals App gratuita Amagatalls

Material d’aula

Maletí amb el peluix de la mascota i tot el material d’aula necessari per a les diferents propostes d’activitats

aletí amb el peluix de la mascota M i tot el material d’aula necessari per a les diferents propostes d’activitats

Material per a les famílies

App gratuïta Amagatalls

App gratuïta AmagatallTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.