Una papallona és pacient

Page 1

Una papalloa és pacient

Dianna Hutts Aston Sylvia Long

Ous depapallonairidescentblava Blaveta sedosagran Baró verd Monarca P a pallonad'alesdentadesdeMalà i si a

Unapapalloaéspacient .

Comença essent un ou sota un para-sol de fulles, a recer de la pluja, amagat de les criatures que li podrien fer mal... fins que l’eruga que hi ha a dins s’allibera tot mastegant la clova: una eruga menuda, sense ales, delerosa de créixer.

Blavetasedosa gran

Unapapallonaéscreativa.

Una eruga s’alimenta de fulles, i n’arriba a menjar tantes que ha de mudar de pell moltes vegades. Es pot fer fins a 30.000 vegades més gran que abans del primer mos.

ESTADI1 15 DIE S ESTADI3 21 DIES ESTADI 5 PRENIMFA 26DIES

Un cop l’eruga ha menjat tot el que necessita, confecciona una capa protectora anomenada crisàlide.

Recargolada a dins de la crisàlide, fa créixer les seves ales.

Ara és el moment de la metamorfosi: de canviar d’una forma a l’altra.

26DIES: 38DIES: NOVANIMFA NIMFAMADURA 38DIES N A D Ó Papallona ocel·lada
Papallona reina tigre d ’a les llargues Papallona zebrada

Una papallona és servicial .

Les papallones, com les abelles, ajuden a pol·linitzar les plantes perquè puguin reproduir-se o produir llavors. Quan una papallona voleteja de flor en flor, xuclant nèctar, se li enganxen al cos granets de pol·len que després cauen al cim d’altres flors. Les llavors només neixen quan el pol·len es transfereix entre flors de la mateixa espècie. D’això se’n diu pol·linització.

Una papalloaés protectora.

Les papallones fan servir les ales per a protegir-se de depredadors com ara ocells famolencs, llangardaixos i altres insectes. Algunes papallones duen marques a les ales anomenades ocels. Els científics no saben per a què serveixen: potser per a espantar als depredadors, o bé atreure possibles parelles.

P aó d e d i a P a pal l o n a m u sos l

Les ales poden ajudar a les papallones

a amagar-se o camuflar-se en l’entorn.

Un tipus de papallona, el paó de dia, emet un xiuxiueig

refregant les ales quan s’espanta.

Papallona fullaseca

Què és una crisàlide?

De què serveixen els colors vius de les ales d'algunes papallones?

Poden pol·linitzar les plantes, les papallones?

Amb un to poètic i un disseny elegant, aquest llibre presenta el sorprenent món de les papallones.

Un nou àlbum il·lustrat de coneixements, després d'Un ou és silenciós, Una llavor dorm i Un niu és sorollós.

www.editorialentredos.com Papallona d’ ales dentadesdeMalàisia Pap a l lona j eroglífca p lana Oudepapallonaocel·lada Papallona ocel· lada
ISBN: 978-84-18900-47-1
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.