EL SOT

Page 1


Emma Adbåge va néixer a Linköping (Suècia) el 1982. És una autora infantil i il·lustradora guardonada diverses vegades al seu país. Va publicar el seu primer àlbum infantil amb 18 anys. De llavors ençà, ha publicat una desena d'àlbums sola o en col·laboració amb altres autors. Té una germana bessona que també escriu i il·lustra llibres infantils.

Títol original: Gropen © Del text: Emma Adbåge, 2018 © De les il·lustracions: Emma Adbåge, 2018 Edició original publicada per Rabén & Sjögren, Suècia, el 2018. Publicat amb l’acord de Rabén & Sjögren Agency. © D’aquesta traducció: Carolina Moreno Tena, 2021 © D’aquesta edició: Editorial entreDos S.L., 2021 Passeig de s’Abanell, 21 17300 Blanes (Girona) info@editorialentredos.com www.editorialentredos.com Disseny i maquetació: Grafime Digital, S. L. Correcció: Inca Vallès Aquesta traducció s’ha publicat amb el suport del Swedish Arts Council. Primera edició: octubre 2022 ISBN: 978-84-18900-25-9 Dipòsit legal: GI 673-2022 IBIC: YBC Imprès per Macrolibros

Imprès a Espanya Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest llibre per qualsevol mitjà o procediment, inclosos la reprografia i el tractament informàtic, la fotocòpia o la gravació, sense el permís dels titulars del copyright.


jo

Traducció de Carolina Moreno Tena


Escola

Al pati de l’escola, darrere el gimnàs, hi ha un sot. I nosaltres l’anomenem El Sot.
El Sot existeix perquè algú en va treure un munt de terra i de pedres ja fa temps. Ara hi ha matolls i soques, i s’hi pot jugar. Hi ha pujades i baixades, branques i pedres, i un racó amb sorra groga que no s’acaba mai! Una vegada la Vibeke es va passar tota una hora del pati cavant per treure-la tota, però la sorra continuava allà!El meu lloc preferit del Sot és l’Arrel Grossa. Pots jugar-hi a qualsevol cosa. A fet a amagar, a cabanyes, a fer caus, a botiguetes… a tot! Una de les arrels petites de la Grossa és del tot llisa i lluent perquè de tant agafar-nos-hi per escalar s’ha gastat del tot. Com un pom.Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.