Page 1

             

   

Monteringsanvisning  EasyEco  konverterings-­‐kit   Version  2.0  


Innehållsförteckning Innehållsförteckning  ................................................................................................................................  2   Inledning  ..................................................................................................................................................  3   Unika  komponenter  för  EasyEco  .............................................................................................................  3   ActiveDrive  TM  -­‐  kontrollenhet  ...........................................................................................................  4   Gasreglage  och  bromshandtag  ........................................................................................................  4   Batteriet  och  laddning  .........................................................................................................................  5   ON/OFF  ............................................................................................................................................  6   Batterisäkring  ..................................................................................................................................  6   Förvaring  av  batteriet  ......................................................................................................................  6   Körsträcka  vid  lägre  temperaturer  ..................................................................................................  6   Batteriindikatorn  .................................................................................................................................  6   Belysning  .............................................................................................................................................  6   Montering  av  EasyEco  .............................................................................................................................  7   1.  Motorhjul  ........................................................................................................................................  7   2.  Pakethållare  .....................................................................................................................................  8   3.  Gasreglage,  bromshandtag  &  ActiveDrive  TM  –  kontrollenhet   ......................................................  8   4.  Sensor  ..............................................................................................................................................  9   Specialverktyg  ...............................................................................................................................  10   5.  Kabeldragning  &  ihopkoppling  ......................................................................................................  11   6.  Placera  styrboxen  i  plastboxen  ......................................................................................................  12   7.  Slutligen  .........................................................................................................................................  12   Första  provturen  ...................................................................................................................................  12  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              2                                                                                                                            


Inledning   Tack  för  att  du  valt  EasyEco  för  konvertering  av  din  cykel.  I  denna  handbok  beskriver  vi  EasyEco-­‐ kittets  komponenter,  hur  de  fungerar  och  hur  de  sätts  samman.     Vi  önskar  dig  många  härliga  mil  på  din  nya  elcykel.  

Unika komponenter  för  EasyEco  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pakethållare med  batteri  och  styrbox   ActiveDrive  TM  -­‐  kontrollenhet   Navmotorhjul   Bromshandtag  med  brytare   Gasreglage   Trampsensor  och  magnetbricka  för  vevaxeln   Laddare  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              3                                                                                                                            


ActiveDrive TM  -­‐  kontrollenhet   Med  ActiveDrive  TM  -­‐  kontrollenhet  som  sitter  på  styret  kan  du  välja  mellan  två  olika   assistansalternativ.  Du  byter  assistanssätt  genom  att  hålla  inne  mode-­‐knappen  i  cirka  2  sekunder.  

 

Assistansalternativ 1    -­‐  Elmotorns  assistans  baseras  på  varvtalet  på  vevaxeln,  (axeln  som  pedalerna  sitter  på):   På  vevaxeln  sitter  en  sensorbricka  som  roterar  i  samma  hastighet  som  axeln.  Högt  varvtal  på  lätt   växel  ger  mycket  assistans.  Högre  växel  och  lågt  varvtal  medför  mindre  assistans.      

Assistansalternativ 2    -­‐  Elmotorns  assistans  baseras  på  ditt  egna  förhandsval  på  kontrollenheten;  LÅG  15km/h,  MEDIUM   20km/h  eller  HÖG  25km/h:   Elcykeln  strävar  efter  att  uppnå  och  hålla  den  förvalda  hastigheten  så  länge  man  trampar.   Assistansläget  väljs  med  MODE-­‐knappen.  För  varje  knapptryck  ändras  läget  en  nivå.     Gasreglage  och  bromshandtag   Som  komplement  till  den  automatiska  trampassistansen,  ActiveDrive  TM  -­‐  kontrollenhet,  finns   gasreglaget.   Oberoende  av  trampassistansen  kan  gasreglaget  steglöst  styra  hur  mycket  elmotorn  ska  hjälpa  till.   För  att  undvika  att  elcykeln  assisterar  samtidigt  som  man  bromsar  finns  en  givare  i  bromshandtaget.   Denna  funktion  stryper  impulsen  till  elmotorn  när  bromshandtaget  aktiveras.  Normalt  vid  leverans  är   gashandtagets  hastighet  begränsat  till  6km/h  om  man  inte  samtidigt  trampar.  Detta  på  grund  av  de   riktlinjer  som  finns  för  elcyklar.  Det  som  begränsar  gashandtaget  att  fungera  upp  till  elcykelns   maxhastighet  25km/h  är  två  kablar  vid  styrboxen.  Den  gula  och  svarta  kabeln  är  ihopkopplade  vid   leverans.  Notera  att  man  inte  får  färdas  fram  på  bara  eldrift  i  25km/h  enligt  svensk  lag.    

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              4                                                                                                                            


Batteriet och  laddning   EasyEco-­‐batteriet  är  av  typen  litium-­‐jon  och  väger  endast  ca  3  kg.  Denna  batterityp  är  lätt  och   energität.  Batteriet  är  smidigt  placerat  i  EasyEco-­‐pakethållaren,  går  att  låsa  fast,  och  är  lätt  plocka   bort  och  bära  med  sig  när  man  så  önskar.  EasyEco-­‐batteriet  kan  laddas  då  det  sitter  i  pakethållaren   men  kan  även  dras  ur  pakethållaren  för  att  laddas  separerat  från  cykeln.  Vid  laddning  lyser   batteriladdarens  diod  rött,  vid  fulladdat,  grönt.  Körsträckan  hos  din  elcykel  påverkas  av  terrängen  du   tar  dig  fram  i,  vinden  och  din  vikt.  Din  EasyEco-­‐konverterade  cykel  fungerar  precis  som  en  vanlig  cykel   när  batteriet  är  avstängt.  En  fulladdning  av  EasyEco-­‐batteriet  tar  runt  6  timmar,  men  batteriet  kan   snabbladdas  om  du  skulle  behöva.  Litium-­‐jon-­‐batteriets  kvalitet  påverkas  inte  av  korta  laddningar  då   och  då.      

 

1. 2. 3. 4.

ON/OFF Anslutningskontakt  för  laddare   Batteriets  batteriindikator   Batteriets  huvudsäkring  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              5                                                                                                                            


ON/OFF Elsystemets  huvudströmbrytare  sitter  på  sidan  av  batteriet.  Ha  som  vana  att  stänga  av  batteriet  med   huvudströmbrytaren  då  du  inte  använder  cykeln.     Batterisäkring   På  undersidan  av  EasyEco-­‐batteriet,  vid  anslutningskontakten  till  styrboxen  sitter  huvudsäkringen   20A.     Förvaring  av  batteriet   Om  det  är  långa  perioder  (över  två  månader)  som  du  inte  använder  din  elcykel  mår   batteriet  bäst  av  att  förvaras  svalt,  10-­‐20°C.  Vi  rekommenderar  även  att  batteriet  förvaras  med   en  laddning  runt  40-­‐60  %.  Det  kan  även  vara  att  föredra  att  underhållsladda  batteriet  varannan   månad  vid  förvaring  under  långa  perioder.     Körsträcka  vid  lägre  temperaturer   Att  körsträckan  hos  din  elcykel  blir  kortare  vid  minusgrader  är  helt  normalt.    

Batteriindikatorn I  våra  EasyEco-­‐kit  finns  två  batteriindikatorer  som  visar  batteriet  status.  En  på  styret,  ActiveDrive  TM   -­‐  kontrollenhet  vars  dioder  indikerar  visar  batteriets  status  under  aktuell  belastning.  Längst  bak,  på   batteriets  ovansida  sitter  den  andra  indikatorn  som  visar  batteriets  faktiska  status.  Tryck  in  den  lilla   knappen  för  att  aktivera  dioderna.  Att  indikatorn  på  styret  visar  fullt  under  färd  på  planmark,  för  att   senare  indikera  två  eller  tre  dioder  i  uppförsbacke  är  helt  normalt.  Tänk  på  att  batteriindikatorerna   endast  fungerar  när  batteriet  är  påslaget.    

Belysning Vill  du  komplettera  EasyEco-­‐kit  med  huvudbatteridrivet  LED-­‐belysning-­‐set  finns  detta  att  komplettera   med.  Färdiga  kontakter  finns  för  installationen.  Se  kopplingsschema  längre  bak  i  denna  handbok  för   hur  belysningen  kopplas  in.  Belysningen  styr  du  via  ActiveDrive  TM  -­‐  kontrollenhets  LIGHT-­‐knapp.  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              6                                                                                                                            


Montering av  EasyEco   1.  Motorhjul   Sätt  de  medföljande  brickorna  på  motorhjulets  axel.  Brickan  med  den  lilla  klacken  ska  sitta  innerst   med  brickans  flata  sida  anliggande  mot  navet.  Denna  bricka  ska  sitta  på  insidan  av  framgaffeln  då   hjulet  är  monterat  i  gaffeln,  den  flata  brickan  är  tänkt  sitta  mellan  låsmuttern  och  gaffeln.      

Demontera  cykelns  framhjul  och  ersätt  det  med  EasyEco-­‐hjulet.  Motorkabeln  ska  sticka  ut  på  navets   högra  sida  (sett  från  om  du  sitter  på  cykeln).  När  du  dragit  åt  låsmuttrarna  kan  du  sätta  på  de   medföljande  gummidamaskerna.  Är  din  cykel  försedd  med  skivbroms,  finns  på  motornavet  även   möjlighet  att  fästa  en  bromsskiva.  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              7                                                                                                                            


2. Pakethållare     Börja  med  att  separera  batteriet  från  EasyEco-­‐pakethållaren  genom  att  dra  batteriet  rakt  bakåt.  Vrid   nyckeln  ett  halvt  varv  för  att  låsa  upp  batteriet.   Dra  ut  plastboxen  som  sitter  i  EasyEco-­‐pakethållaren  och  skruva  ur  de  skruvar  som  håller  låskolvens   plåtprofil  på  plats.  Plocka  därefter  ut  styrboxen  ur  plastboxen.   Ersätt  cykelns  befintliga  pakethållare  med  EasyEco-­‐pakethållaren.  För  att  få  pakethållaren  att  sitta   rakt  och  snyggt  på  din  cykel  justerar  och  fixerar  du  enkelt  pakethållarens  förlängningsfästen,  fram-­‐   och  nertill.  

 

3. Gasreglage,  bromshandtag  &  ActiveDrive  TM  –  kontrollenhet     Gasreglaget  och  ActiveDrive  TM  -­‐  kontrollenhet  fästs  på  lämplig  plats  på  styret.  Bromshandtagen  byts   ut  mot  EasyEco-­‐bromshandtagen.  Elcykelbromshandtagen  behöver  dock  inte  vara  inkopplade  för  att   elcykelns  assistans  ska  fungera.  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              8                                                                                                                            


4. Sensor     Det  skiljer  sig  mycket  mellan  olika  cykelmodeller,  därför  är  det  svårt  att  ge  en  exakt  anvisning  på  hur   man  enklast  monterar  sensor  och  sensorbricka  för  trampassistansen.  Det  finns  även  olika  standarder   på  vidder  av  vevlager  och  vevaxlar  vilket  gör  att  vissa  modifikationer  eventuellt  kan  behöva  göras.   Sensorn  sitter  på  en  metallring  som  är  tänkt  att  sitta  inklämd  mellan  vevlagret  och  ramen.  Vid   montering  av  sensorn  behöver  cykelns  vevlager  demonteras.  Efter  demontering  träs  sensorns   metallring  över  vevlagret  och  vevlagret  fästs  igen  på  cykeln.    

Vill  man  inte  demontera  cykelns  vevlager,  och  har  kedjeskydd  på  cykeln,  kan  man  eventuellt  borra  hål   för  sensorn  i  kedjeskyddets  infästning  vid  vevlagret  så  sensorn  kan  sitta  i  kedjeskyddets  stag.    

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                              9                                                                                                                            


Sensorbrickan monteras  genom  att  pressas  på  vevaxeln.  Brickan  ska  sitta  rakt  och  vara  vänd  åt  rätt   håll,  alltså  snurra  i  pilarnas  riktning.  Avståndet  mellan  sensorbrickan  och  sensorn  ska  vara  ungefär  en   millimeter,  när  brickan  sitter  på  axeln.   Notera  att  assistansen  kan  regleras  steglöst  av  gasreglaget  även  ifall  trampsensorn  inte  är   installerad.    

Specialverktyg   För  att  demontera  cykelns  vevarmar  och  vevlager  behöver  i  de  flesta  fall  specialverktyg  användas.   Dessa  specialverktyg  går  att  köpa  hos  de  flesta  cykelhandlare.  Alternativet  är  att  ta  hjälp  av  en   cykelreparatör  med  demonteringen  av  vevlagret  och  vevarmarna.  Vevlagret  behöver  efter  montering   av  sensorn  dras  åt  igen  med  vevlagerverktyg.  För  att  montera  vevarmarna  igen  behöver   specialverktyg  inte  användas.  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                            10                                                                                                                              


5. Kabeldragning  &  ihopkoppling     Dra  samtliga  kablar  på  ett  snyggt  sätt  mot  pakethållaren.  Fäst  dessa  kablar  intill  cykelramen  med   buntband  eller  liknande.  Samla  därefter  ihop  alla  kablar  och  stick  in  dem  i  hålet  på  framsidan  av   plastboxen  som  du  separerade  från  EasyEco-­‐pakethållaren  tidigare.   Alla  sladdar  är  försedda  med  plastkontakter.  Sladdarnas  kontakter  ska  kopplas  ihop  med  kontakterna   från  styrboxen.  Se  kopplingsschema  för  vilka  kontakter  som  ska  vara  ihop.  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                            11                                                                                                                              


6. Placera  styrboxen  i  plastboxen   För  in  styrboxen  i  plastboxen.  Tänk  på  att  mata  ut  kablarna  i  hålet  på  plastboxen  medan  du  stoppar   in  styrboxen.  Detta  för  att  motverka  att  det  ligger  överflödig  kabel  i  plastboxen.     Sätt  tillbaks  metallocket  i  plastboxen.  Börja  med  vänstersidan,  där  låskolven  sitter.  Detta  gör  att   metallocket  fixeras  på  vänster  sida.  Pressa  sedan  ner  högersidan  av  metallocket  och  fixera  locket   med  de  två  skruvarna.  Skruva  därefter  i  de  två  skruvarna  på  vänstersidan.  Montera  sedan  plastboxen   på  pakethållaren  med  medföljande  skruvar.  

7.  Slutligen     Kontrollera  att  alla  skruvar  på  pakethållaren  är  ordentligt  åtdragna.  Stick  därefter  in  batteriet  i   pakethållaren.  Batteriet  kan  låsas  fast  i  pakethållaren  genom  att  vrida  om  nyckeln  ½  varv.    

Första provturen   Att  cykla  på  en  elcykel  är  en  härlig  känsla.  Tänk  bara  på  att  det  kan  vara  lite  ovant  i  början.  Känner  du   dig  osäker  så  välj  en  lämplig  plats  för  första  turen.  Glöm  inte  hjälmen.  

EasyEco monteringsanvisning  2.0                                                            12                                                                                                                              

EasyEco handbok  

EasyEco handbok

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you