__MAIN_TEXT__

Page 1

PRO

Proffs & anläggning

Produktkatalog 2020


Vi bidrar till en grönare trädgård. För att du ska få större trädgårdsupplevelser. Vi jobbar med det som ger människor lycka.

Det känns som hela branschen har haft ett bra 2019. Säsongen började tidigt och vi hade en bra medeltemperatur. Intresset för odling och trädgårdsarbete har spridit sig, hälsa och hållbarhet är områden som håller på att ta mark. Det tycker vi på Weibulls är extra intressant då hållbarhet med cirkulära flöden är i vårt DNA. Weibulls fyller 150 år! Vår historia sträcker sig 150 år tillbaka, 1870 gav Walfrid Weibull ut den första frökatalogen, 2020 fyller Weibulls 150 år vilket vi kommer att uppmärksamma på olika sätt bland annat med en frökatalog och en jubileumsmorot med jubileumslogga 150 år. 2020 lanserar vi en hel del nyheter såsom nya koncept, nya förpackningar, nya produkter och fräsch marknadsföring. Weibulls vänner som exempelvis Substral kommer med helt nya produkter, exempel på dessa är ”Gräsmagi” som vi kallar vår 3 i 1 produkt; gräsfrön, växtsubstrat och gödning i en och samma produkt och helt glyfosatfria produkter från Roundup. Vårt arbete med KRAV-märkta och hållbara produkter fortsätter, nu under ett samlingsnamn ”Life”. Det kommer finnas butiksmaterial som tydligt visar vad som ingår i vår ”Life-serie” – allt från KRAVfröer till vår nya planteringsjord med Biokol! En tydlig återkoppling vi har fått från trädgårdskonsumenter är att man vill handla enkelt i upplevelser och koncept snarare än produkter i årets katalog kan du ta del av våra koncept för exempelvis ”vi som odlar i pallkragar”, ”vi som odlar i växthus” eller ”vi som bor i staden” och mycket mera. Vi gör en kraftfull satsning med nya koncept under året. Under 2019 förvärvades ett bolag i Norge som heter Grönn Industri som kommer vara vår kanal ut för Weibulls, Substral m.fl. i Norge, det innebär att vi får tillgång till väldigt många nya produkter som ex. nya störar som vi lanserari en display ( sid 67 ) samt flera andra tillbehör. Vi kommer sprida filmer med olika ”Gardeners” som vi följer under ett trädgårdsår. Det är allt från Tomas Andersson Wij som har en önskan om att få inreda en terrass med växter till Amelia Adamo som vill få ordning på sin gräsmatta och trädgård. Vi följer fler karaktärer som har intressanta odlarberättelser att dela med sig av. Den 24-26 sep 2019 är vi på Elmia Garden och den 26-29 mars 2020 möter vi upp våren på Nordiska Trädgårdar. Vi är även med på flera andra aktiviteter under vårt Jubileumsår 2020. Hoppas vi ses!

  2

Jonas Wallin,  Försäljningschef Norden, Econova Garden AB


3


Vårt jordsortiment Vi har ett brett utbud av jordprodukter i lösvikt. Ladda gärna ned våra produktblad på vår hemsida för att ta del av produktfakta, användningsområden samt tips och råd!

4

Kontakta våra säljare! Kundservice Åby Telefon order: 011-36 81 50 weibulls.com econova.se


JORD

Växtjord Gräs

Växtjord Plant

Växtjord Plant naturgödslad

Är tillverkad för att motsvara AMA 17 - Växtjord A gällande kraven för gräsytor. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är relativt låg för att jorden ska gå att lägga ut/välta till önskad nivå och inte sätta sig/ sjunka ihop i efterhand.

Är tillverkad för att motsvara AMA 17 - Växtjord A gällande kraven för busk- och trädplantering. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt.

Är tillverkad för att motsvara AMA 17 - Växtjord A gällande kraven för busk- och trädplantering med förhöjt näringsinnehåll. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är anpassad för att ge jorden så bra struktur som möjligt samt att ge växterna en god etablering och tillväxt.

Växtjord Gräs har en volymvikt på ca. 1,2 ton/m3 och är grundgödslad.

Växtjord Plant har en volymvikt på ca 1,2 ton/m3

Art.nr: 727 300

Art.nr: 727 500

Art.nr: 727 510

Växtjord Plant har en volymvikt på ca 1,2 ton/m3

JORD

Växtjord Mineral

Bjälklagsjord

Ängsjord / Växtjord B Gräs

Är tillverkad för att motsvara AMA 17 gällande kraven för mineraljord. Innehållet av lera är anpassat för att jorden ska klara torka så bra som möjligt. Mullhalten är låg (max 2%) för att jorden ska vara strukturstabil efter inblandning i makadam vid skapande av skelettjord. Mineraljorden är även lämplig att använda under planteringsjorden vid trädplantering.

Är AMA Växtjord Plant med tillsats av pimpsten. Bjälklagsjorden är framtagen till växtbäddar på olika typer av bjälklag, i urnor eller andra växtbäddar, som byggs upp för att kunna ta emot stora mängder av vatten för infiltration. Produkten har hög och balanserad andel vatten och luft, är strukturstabil och dränerande. Bjälklagsjorden är grundgödslad.

Ängsjord är en mager och sandig jordblandning, vilken ska användas då man önskar torra förhållanden. Lerhalten är mycket låg, vilket gör att den vattenhållande förmågan är låg. Jorden är framtagen för att passa och gynna etablering av ängsväxter.

Växtjord Mineral har en volymvikt på ca 1.3 ton/m3.

Bjälklagsjord har en volymvikt på ca 1 ton/m3.

Ängsjord / Växtjord B Gräs har en volymvikt på ca 1.2 ton/m3.

Art.nr: 728 004

Art.nr: 728 008

Art.nr: 727 515

AR-Jord

Rabattjord

Anläggningsjord

Är lämplig till planteringar med växter, som ställer krav på etablering och skötsel. Jorden har en bra struktur med god porvolym, vilket garanterar en god start för växterna. AR-jorden är även lämplig att använda till gräsytor och dressning vid kompletteringssådd av befintliga gräsytor.

Denna är framtagen till planteringar, köksland, växthus och krukor och är mycket lucker och lättbearbetat. Rabattjorden har hög mullhalt, vilket ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring. Rabattjorden är grundgödslad som normalt räcker 3-4 veckor - sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema för god etablering och tillväxt.

Anläggningsjorden är en bearbetad jord för gräs och plantering. Jorden förbättras och sorteras för att passa enklare anläggningar. Jorden produceras med regionala råvaror.

AR-jord med torv, fibermull, barkmull och sand. AR-jord har en volymvikt på ca 0,8 ton/m3.

Anläggningsjord har en volymvikt på ca 1,1 ton/m3

Rabattjord har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

Art.nr: 727 900

Art.nr: 727 400

Art.nr: 728 281

Rhododendronjord

Skelettjord

Urnjord

Råvarorna är valda och blandade för att med sitt låga pH utgöra grunden för en jord anpassad till Rhododendron och andra surjordsväxter. Rhododendronjorden är gödslad med NPK 11-5-18 med mikronäring. Denna gödsel räcker normalt ca 3-4 veckor – sedan bör gödsling ske enligt anpassat skötselschema.

Skelettjord består av jord som förstärks med strukturmaterial för att förhindra kompaktering. Strukturmaterialet i Econovas produktion är skelettjord med makadam i fraktionen 90 – 150 mm.

Är speciellt lämplig till utsatta planteringar för växter med stora krav. Urnjorden är lucker och lättbearbetad och har hög mullhalt. Mixen av olika torvkvaliteter och barkmull ger jorden en mycket bra förmåga att binda vatten och näring. Tillsats av lecakulor ger stabilitet och dränering. Urnjord är gödslad med såväl lättillgänglig som långtidsverkande mineralgödsel, som verkar under minst 3 månader. Detta ger säker tillväxt med mindre skötsel.

Skelettjord har en volymvikt på ca 1,3 ton/m3.

Rhododendronjord har en volymvikt på ca. 0,6 ton/m3.

Urnjord har en volymvikt på ca 0,5 ton/m3. Art.nr: 728 600

Art.nr: 728 003

Art.nr: 728 000

5


JORD

JORD

Regnbäddssubstrat

Kolmakadam

Barkmull

Syftet med Regnbäddssubstrat är att fungera som en vegetationsyta och som ett fördröjningsmagasin för regn- och dagvatten. Jorden är framtagen för att användas i städer där det finns mycket hårdgjorda ytor som bidrar till stora vattenmängder. Regnbäddssubstrat innehåller pimpsten istället för lera för att inte påverkas av vägsalt.

En produkt som är framtagen för att ge växtbädden stabilitet och bärighet. Den ser inte ut som en vanlig jord utan består istället av stenkross som blandats med kompost och biokol. Kolmakadam används till att anlägga en miljö för träd med rötter som inte är känslig för att kompakteras i stadsmiljö från gångoch fordonstrafik.

Bark innehåller inte mycket näring och har ett neutralt pH. Barkmullen ökar mullhalten och är i jorden stabil. Den ger jordar, speciellt lerjordar, en bättre struktur vilket gör att jorden blir enklare att bearbeta.

Regnbäddssubstrat har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3.

Kolmakadam har en volymvikt på ca 1,5 ton/m3 och finns i marknadens alla fraktioner.

Art.nr: 728 400

Art.nr: bestäms utifrån önskad fraktion

Art.nr: 727 600

Täckbark 10-40mm

Fallskyddsbark

Dekorationsbark 0-14mm

Barken kommer från skogsindustrin och innehåller inga tillsatser. Det är en blandning av tall och granbark. När träden barkas och vid hantering av trädstockarna så händer det att det även kan komma med flisor av trä. Detta är helt naturligt och flisorna har samma funktion som barken. Täckbark är ogödslad och ska inte brukas ner i jorden.

Fallskyddsbark är en slags täckbark. Barken kommer från skogsindustrin och innehåller inga tillsatser. Barken är siktad för att ligga i intervallet 20-80 mm, men mindre och större fraktioner kan finnas med. Vid hantering av stockarna så kan det komma med flisor av trä, vilket är helt naturligt. Provad enligt HIC avseende fallskydd.

Med bark endast från tall ger dekorationsbarken ett fint material som fungerar som dekoration på rabatten. Barken ger växterna god utveckling genom en jämnare marktemperatur och hjälper jorden att behålla sin fuktighet. Barken kommer från skogsindustrin och innehåller inga tillsatser. Produkten kan även brukas ner för att då fungera som ett jordförbättringsmedel.

Täckbark har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

Fallskyddsbark har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

Dekorationsbark har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

Art.nr: 727 820

Art.nr: 727 850

Fallskyddsflis

EU-sand

Toppdress

Är huggen stamflis från tall/gran. Det finns ingen inblandning av återvunnet trä från byggplatser eller återvinningsstationer. Det finns alltså inget tryckimpregnerat eller målat trä i Weibulls fallskyddsflis, den kan med fördel ersätta bark på lekplatser och motionsspår. Fallskyddsflis bibehåller sin struktur längre än bark, vilket innebär att underlaget inte smutsar ner användaren, som bark gör relativt snabbt. Provad enligt HIC avseende fallskydd.

EU-sand kan även kallas gungsand eller fallskyddssand och används på lekplatser eller vid anläggning av stränder. Den innehåller väldigt lite av de finaste fraktionerna vilket gör att den inte lämpar sig som sandlådesand som ska vara bakbar.

Dressen mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten. Produkten innehåller både sand och mull vilket gynnar gräsets tillväxt och det blir då fler nya skott.

Art.nr: 727 810

Barkmull har en volymvikt på ca 0,7 ton/m3.

Toppdress har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3. EU-sand har en volymvikt på ca 1,4 ton/m . 3

Fallskyddsflis har en volymvikt på ca 0,4 ton/m3. Art.nr: 728 007

Art.nr: 799 691

Biokol

Svackdike

Biokol har många användningsområden. Det kan användas som ett reningsfilter för att hindra läckage eller stoppa föroreningar i dagvatten. Biokol som näringsberikats kan användas som ett substrat som är bra på att hålla fukt och näring åt växterna. Biokol fungerar även som en kolsänka vilket betyder att man får en miljövinst då kol lagras ner i marken istället för att bli en växthusgas.

Svackdike anläggs i diken där stundtals stora mängder regnvatten kan samlas. Jorden fungerar som ett fördröjningsmagasin för vatten och stoppar upp bromsar vattnets framfart. Produkten har många likheter med regnbäddssubstrat, men sammansättningen av ingående artiklar varierar. Svackdike har en volymvikt på ca 0,9 ton/m3.

Biokol har en volymvikt på ca 0,4 ton/m3.

Art.nr: 728 283

6

Art.nr: 728 401

Art.nr: 727 700


JORD

JORD & KALK

7

391430

Lämplig till ny- och omplantering i krukor och blomlådor, både inomhus och utomhus.

391430

740646

740646

7

312367

406252

280029 391430 7

Simontorp Kogödsel Naturligt komposterad gödseljord baserad på kogödsel och torvmull. Innehåller enbart naturlig, långtidsverkande näring. Blandas med den vanliga jorden vid sådd och plantering. Fraktion: 0-30 mm Innehåll: Torv och kogödselkompost.

Fraktion: 0-30 mm Innehåll: Torv H2 -4, H6-8, stenmjöl, kalk, lera, Kalimagnesia och Biofer NPK 6-3-12 med mikronäring (KRAV-certifierad gödsel)

Räcker till: För gödsling bruka ner 2 liter/m2 - räcker till ca 20 m2.  För jordförbättring bruka ner 2-3 cm räcker till ca 3 m2. 

7

Fraktion: 0-20 mm

För odling i trädgårdsland, växthus och odlingsbänkar. Tillverkad av naturliga råvaror och godkänd för ekologisk odling. Innehåller PlusMineral som bl.a. är rik på kisel. Gödslad med KRAV godkänd gödsel.

280036

Nu med handtag på säcken.

Simontorp Grönsaksjord

391430

Simontorp blomjord

7

281224

28003

28122

Simontorp blomjord är gödslad med KRAV-godkänd naturgödsel och är godkänd för ekologiskodling. Naturgödsel avger näringen under längre tid än mineralgödsel, men är litet långsammare i början. Sanden ger jorden stabil struktur och underlättar dränering.

740625

7

391430

281200

28002

JORD

28120

Innehåll: Torv, kogödselkompost och sand. Förpackning HAP HAP HAP

Art.nr Beskrivning 28002 40 L, 39 ST/PAL 28003 18 L, 45 ST/HAP

Förpackning PAL HAP

Beskrivning 40 L, 39 ST/PAL

Förpackning PAL

28004 280043 391430

406306 312367 7

7

312367

406207

740630

740620

Art.nr 740625

7

Beskrivning 8 L, 80 ST/HAP 18 L, 45 ST/HAP 8 L, 80 ST/HAP

Art.nr 28120 28122 740646

Simontorp Planteringsjord

Simontorp Rosjord

Simontorp Såjord perlite

För jordförbättring vid vårbruk och höstgrävning. Utmärkt att använda i hobbyväxthus, köksland, urnor, krukor, balkonglådor och vid plantering av buskar, träd och blomsterlök.

En ren naturprodukt som består av kogödsel som blandats med torvmull och berikats med kisellera. Denna blandning ger rosorna optimala förutsättningar för tillväxt.

Fraktion: 0-30 mm

Fraktion: 0-30 mm

Avsedd för frösådd, stick​ lingar och kaktusar. Tillverkad av naturliga råvaror och godkänd för ekologisk odling. Inblandningen av perlite förbättrar syretillgång, jordstruktur och vattendränering.

Innehåll: Torv, kogödselkompost och sand.

Innehåll: Torv, kogödselkompost och kisellera.

Fraktion: 0-20 mm

Art.nr Beskrivning 740630 40 L, 39 ST/PAL

Art.nr Beskrivning Förpackning 28004 18 L, 45 ST/HAP handtag HAP

Art.nr Beskrivning 740620 40 L, 39 ST/PAL

Förpackning PAL

Förpackning PAL

Innehåll: Torv H5-7, sand, kalk, perlite och Biofer NPK 6-3-12 med mikronäring (KRAVcertifierad gödsel)

13 7


Våra jordar

och dess användningsområden Econova är Nordens ledande jordproducent. Vi erbjuder ett brett sortiment av jordprodukter i lösvikt. Produkt

Art. nr.

Godkänd AMA 17

Rotogräsfri

Växtjord Gräs

727 300

✔*

Växtjord Plant

727 500

✔*

Växtjord Plant naturgödslad

727 510

✔*

Växtjord Mineral

728 004

Bjälklagsjord

728 008

Ängsjord/Växtjord B Gräs

727 515

✔**

Allround-jord (AR-jord)

727 900

Rabattjord

727 400

Anläggningsjord

728 281

Rhododendronjord

728 600

Skelettjord

728 003

Urnjord

728 000

Regnbäddssubstrat

728 400

✔ ✔

Kolmakadam Barkmull

727 600

Täckbark 10-40 mm

727 810

Fallskyddsbark

727 820

Dekorationsbark

727 850

Fallskyddsflis

728 007

EU-sand

799 691

Toppdress

727 700

Biokol

728 283

Svackdike

728 401

AMA = Allmän material och arbetsbeskrivning * = lerhalt enlig AMA DCL 11/1 (5 –15 %) **   = lerhalt enlig AMA DCL 11/2 ( 0 – 5 %)

8

Beställningsartikel


AMA (Allmän material och arbetsbeskrivning) är ett referensverk för att upprätta tekniska beskrivningar för utförandeentreprenader. Det underlättar för branschen att använda samma språk och begrepp samt ger en säkrare och tydligare kvalitet i byggprocessen. Användningsområde Gräs

Träd

Buskar

Perenner

Krukor Urnor

Tak Bjälklag

Jord förbättring

Surjords växter

Köksland

Ängar Extensivt

Analyser Det är viktigt för oss att produkterna håller en god och hög kvalitet. Därför utförs relevanta och regelbundna analyser på både ingående råvaror och färdiga produkter. Analyser utförs på näringsinnehåll, siktkurvor och på att det inte är höjda halter av oönskade ämnen. 9


De som vet lite mer. Alla vi som arbetar med Weibulls vet värdet av riktigt bra jord. Idag finns många olika alternativ på marknaden, men det är mycket som skiljer okej jord från riktigt bra jord. Ingen vet detta bättre än våra två agronomer: Mattias Persson som är specialiserad på bulkjord/lösjord och Isac Svärd som är expert på säckad jord. Mer specifikt arbetar de med rådgivning och information, de identifierar och analyserar problem och ger förslag till lösningar, sprider kunskap och ger råd om nya produkter, tekniker och metoder. Tack vare Mattias och Isac vet vi att jorden vi erbjuder är riktigt bra, och för oss är de en ovärderlig tillgång som i slutändan blir din tillgång när du väljer att arbeta med produkter från Weibulls.

FAKTARUTA: Agronom är en akademisk examenstitel inom agronomi (lantbruksvetenskap) Agronomer utbildas på Agronomprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen omfattar 5 års studier. En agronom har kunskaper inom lantbruk, miljö- och naturresurser och biologi. Beroende på specialisering har agronomen ofta fördjupade kunskaper inom mark, växt, husdjur, livsmedel, landsbygdsutveckling eller ekonomi.

10


Restprodukter

Resurs

Industriell symbios

11


Weibulls finns för alla som älskar att odla. Och då menar vi verkligen alla! Vårt erbjudande är därför brett och komplett och svarar mot de önskemål en människa med trädgårdslust kan tänkas ha. För inspiration, råd och tips från andra ”gardeners” gå in på Weibulls Instagram och hashtag #wearegardeners

”Vi är dom som älskar att så och odla och se det gro och växa” Ta del av hela manifestet på wearegardeners.weibulls.com/


Tre nya kategorier Idag odlar nästan alla. Och alla gör det på sitt sätt, efter sina unika förutsättningar. Med våra nya kategorier Weibulls, Weibulls Life och Weibulls Pro är det lätt för våra kunder att hitta det de söker.

PRO LIFE

Weibulls är vår breda kategori av fröer, jord och trädgårdsprodukter. De är moderna, håller hög kvalitet och passar alla som älskar att odla, från minsta fönsterbräda till största villaträdgård.

Weibulls Pro är speciellt utvecklat för professionella trädgårdsanläggare- och odlare. Detta är våra trädgårdsprodukter med extra prestanda.

Weibulls Life är våra fröer, trädgårdsjord och redskap som är uttalat hållbara eller ekologiska. Här hittar den miljömedvetne även kravmärkta produkter.


Vårt gräsfrö är närodlat!

Weibulls gräsfrö odlas främst av svenska bönder och är framtaget för att ge bästa växtförutsättningar i ett nordiskt klimat. Att både odla fram och uppförädla frö i det faktiska klimatet påverkar kvalitén positivt. Därtill är avstånden från odlarna till Weibulls produktion korta, vilket gör att vi även minskar koldioxidutsläpp från våra transporter. Vi värnar närodlat. Det gör väl du också?

Weibulls Extra Green Ger en tät och exklusiv gräsmatta som tål det mesta och ger färre klippningar. Fungerar även utmärkt till stödsådd för befintliga gräsmattor!


ROTEN TILL DET GODA År 1870 ger Walfrid Weibull ut den första katalogen med rotfruktsfrö. Försäljning av fröer och foderväxtförädling, framförallt av rovor, sker nu på släktgården Weibullsholm i Landskrona. Välformade rötter var ett signum för Weibulls på den här tiden! Verksamheten omfattar efter hand även vallväxter och säd. Först vid tiden för första världskriget tillkom en avdelning för köksväxter och prydnadsväxter. I slutet av 1970talet säljer Weibulls ca 13 miljoner fröpåsar varje år. Idag finns Weibulls i hela Norden och är en av de största/ den största på frö och trädgårdsprodukter! Weibulls 150-åriga historia innehåller passion för det goda och vackra som växer ut jorden.150 år av trädgårdslust helt enkelt! Under 2020 kommer du märka att vi firar detta jubileum. Välkommen att följa med oss vidare på resan.


Vi skapar hållbara affärer inom återvinning och trädgård.

Econova Garden AB Box   90, 616 21 Åby Tel:   011–36 81 50 Fax: 011–36 81 69 order.garden@econova.se

econova.se weibulls.com

Design & koncept: Infobahn / studio tjugofem

Profile for Econova

Weibulls - Katalog PRO 2020  

Weibulls - Katalog PRO 2020  

Profile for econova
Advertisement