ecomat pleisterdragers

Page 1

STUC OP AFBOUW / ISOLATIE

MATERIAAL

1. HOUTWOL: Pavatex Pavanatur20 TG & Pavawall GF & Pavatherm

2. KURK : Amorim kurkplaten of cocoskurkplaten

3. KALKHENNEP : Isohemp blokken / Ecohemp kalkhennepbeton

4. CELLENBETON : Akurit M-Por & Ytong cellenbeton

5. LEEMSTENEN : BC Brickette of CEB leemstenen

6. RIETPLAAT : Ecomat Rietplaat of strobalen

7. RIETROL +STEENGAAS Ecomat Rietrol of Steengaas

8. GIPSVEZEL/CEMENTVEZELPLATEN : Fermacell gips of H2O

9. MAGNESIUMOXIDEBOARDS : Magoxx MgO

TOEPASSING

In deze fiche beperken we ons tot plaatmateriaal en isolatieblokken of structuren waarop je kan of wil stuccen. Onderwerp zijn stijve of vervormbare platen of structuren die als voorzetwand, scheidingswand of plafondplaat worden afwerkt met een bio-ecologische binnenpleister. Die kunnen zelfstandig staan of op een regelwerk dienen te worden gemonteerd. Sommige dragers zijn isolerend, andere zijn afbouwplaten gekozen in functie van een later nog te kiezen afwerking. Ook bespreken we dragers die organische of gebogen vormen mogelijk maken zoals steengaas, rietrollen-en platen Aangezien houtwol ons belangrijkste product is in deze , gaan we daar uitgebreider in op de mogelijkheden.

ALGEMENE RICHTLIJNEN PLEISTEREN OP DRAGERS

MET LEEM (Tierrafino Base of Finish/Duro/AntiqueProvenceDecoleem/Fijnleemstuc) of (BC Brusseleir)

▪ niet pleisteren onder de 5°C omgevingstemperatuur

▪ zorg voor voldoende verluchting tijdens het uitdrogen van de pleister

▪ bij onvoldoende verluchting en lang nat staan van leem kan er ontkieming ontstaan van organische deeltjes ; deze zijn na volledige uitdroging en dus afsterven af te borstelen ; zolang de pleister nat is worden ze natuurlijk bewaterd

▪ droogblazers zorgen vaak voor barsten in leem, probeer te vermijden en laat de natuur zijn gang gaan

▪ wanneer er barsten ontstaan, kunnen deze weer weg gesponst worden

▪ calculeer langere droogtijden in dan voor pleisters met ingebouwde droogversnellers zoals de courante gipspleisters

▪ andere werken in huis die veel water verbruiken, zoals chape , verlengen de uitdroging van de leempleister

▪ waar de pleister aansluit bij balk of deurlijst, een scheiding inkerven om geen barst te krijgen bij droogkrimp van leem

▪ de laatste laag leem altijd minstens 2 maal sponzen dmv een gele spons met handvat voor een stofvrij resultaat.

▪ de gesponsde oppervlakken afvegen met een handveger terwijl ze nog nat zijn, geeft structuur

▪ de gesponsde oppervlakken afvegen met een handveger terwijl ze droog zijn, verwijdert de laatste losse zanddeeltjes

MET KALK (Akurit KSN en afgewerkt met Akurit KGN) of (Innovacal UP en afgewerkt met Innovacal OP)

▪ niet pleisteren onder de 5°C omgevingstemperatuur

▪ zorg voor voldoende verluchting tijdens het uitdrogen van de pleister

▪ ondergrond moet bevochtigd kunnen worden

▪ naden van pleisterdragers eerst uitplamuren met KSN, dan pas na droging de hechtlaag met wapeningsnet aanbrengen

▪ kalkplamuurlaagje op leem kan met Innovacal KB Fein

MET GIPSKALKSTUC (Akurit KGP-G/H)

▪ niet op riet ,leem ondergronden of leemplaten

▪ met Akurit GSQ op gipshoudende ondergronden zoals Fermacell en op stuccanet

▪ met hechtmortel op houtwolplaten (Akurit KSN)

1
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023

bouwtechniek pleisterdragers interieur

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

01/10/2023

1.HOUTWOLDRAGERS

PAVATEX PAVANATUR 20 TG of PAVANATUR/PAVACOUSTIC B

▪ dunne houtwolplaten voor wanden/plafonds/dakvlak

▪ Pavanature TG (tand en groef) geschikt voor op een skeletstructuur maar NIET in badkamers ; altijd montage op latten van 100mm breed om de 30cm hoh of op een dragende plaat zoals OSB

▪ Pavanatur/Pavacoustic B rechte kant voor montage op OSB/CLT

▪ dagkanten kunnen worden verkleefd met Akurit KSN op de muur

▪ PAVANATUR 20TG

▪ PAVANATUR/PAVACOUSTIC B

VERWERKING

De verwerking van deze Pavatex houtwolplaten is nagenoeg gelijk aan de verwerking van de meeste bouwplaten. De houtwolplaten met Tand en Groef kunnen worden geschroefd of geniet op balken-tengelwerk- en metalstuds (voor 20mm planken 10cm breed hoh afstand 30cm). De platen met rechte kanten moeten op een plaatmateriaal worden gemonteerd. Door hun homogene karakter echter ook te kleven op kleine stenen oppervlakken zoals dagkanten met een minerale lijm. Voor grotere muuroppervlakken verwijzen we naar Pavatherm/Pavawall GF/Isolair Multi

AANBRENGEN VAN PAVANATURE20TG/PAVANATUR

Houtwolplaten zijn isolerend en daar hoort geen gips achter. Kalk of leemondergronden kunnen blijven. Gips vervang je door een leemlaag of traskalklaag of je kleeft de platen volvlaks tegen de muur met Akurit KSN. Pavanatur20 plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. Aansluitingen met andere bouwdelen voorzien van zwelband (ProClima Contega Fiden of bepleisterbare tapes uit de Contega reeks). De houtwolplaten zaag je op maat met fijne cirkelzaag of golvend decoupeer- zaagblad. Gebruik rondellen van minimaal 50 mm bij verwerking van plafonds. Gebruik minimaal 7 schroeven/m2 bij montage op latten bij wanden, dakvlakken & plafonds. Op massieve luchtdichte stenen muren kan je de platen kleven met de Akurit KSN hechtlijm. Breng hiervoor op een kaarsrechte ondergrond op zowel de plaat als muur de lijm aan en kam op met een grove lijmkam. Schuif vervolgens met een schuivende beweging en met kracht de plaat op zijn plaats.

BEPLEISTEREN

• Pavanatur/Pavacoustic mag direct na bevestiging gestuct worden

• naden en eventuele bevestigingsmiddelen eerst uitplamuren met Akurit KSN

• strijk een 2mm laagje hechtende Akurit KSN of Tierrafino Hechtleem over het plaatvlak en de gedroogde plamuur van de bevestigingen/naden en druk er het Akurit GF wapeningsgaas door of een Fermacell AK-wapeningsband

• als de hechtlaag droog is, kan er een 2mm afwerklaag aangebracht worden van TF S2 fijne basisleem zonder stro of Akurit KSN, als grovere afwerkpleister

• leemstuc vervolgens naar wens vilten of polijsten

• kalkstuc lichtjes schuren of polijsten

• eventueel : plamuur Akurit KGN of Tierrafino Base fijnleemstuc of Drypaint

• afwerken met Copperant Minérale Interior / Tierrafino leemverf/ kalkverf

• de totale dikte van de lagen pleister zou 4-8 mm moeten zijn.

resthout van eigen houtzagerij met PMDI massa: ca. 230kg/m3

warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,050 (W/m⋅K)

Rd 20mm : 0,40

warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg K)

dampdiffusieweerstand μ: 5

L x B: 1350 x 600 mm Pavanatur TG 20mm

L x B: 2500 x 1200 mm Pavanatur 10-12-16

L x B: 2500 x 1200 mm Pavacoustic B 20mm

L x B: 1200 x 600mm 8-19mm

brandklasse: E volgens EN 13501

kan tot 35% energiebesparing opleveren met een totale dikte van 26mm

2

PAVAWALL GF/ISOLAIR MULTI

▪ houtwolplaten voor wanden/plafonds/dakvlak

▪ geschikt voor op een skeletstructuur/CLT/constructieplaten

▪ geschikt om te bevestigen op steen

▪ OOK voor badkamers (maar liever niet achter tegels of in de natte cel)

▪ laat ‘inzwemmen’ op muren in basisleem of kalk en bevestig mechanisch met isolatiepluggen

▪ zet op latten van 45mm om de 60cm hoh

▪ dagkanten (vb Pavanatur 19 of 20TG) kunnen worden verkleefd met Akurit KSN op de muur

▪ PAVAWALL-GF 80--160MM TG/ ISOLAIR MULTI 40-60MM

VERWERKING

De verwerking van Pavawall GF-XL/Isolair Multi platen is nagenoeg gelijk aan de verwerking van de meeste bouwplaten. Op stenen ondergronden worden deze geplugd met schotelisolatiepluggen. Zorg op buitenmuren steeds voor 80% raakvlak met de muur en voorzie desnoods een ‘inzwemlaag’ uit kalk, leem of de Akurit KSN kleefpleister. Op balkentengelwerk kan je ze schroeven met schroefschotel- pluggen. Afstand tussen kepers (min 38*58mm) op wanden en plafonds 600mm.

AANBRENGEN VAN DE PAVAWALL GF-XL/ISOLAIR MULTI

resthout van zaagresten met PMDI-lijm

massa: ca. 150 kg/m3

lambda Pavawall GF-XL/Isolair Multi: 0.41-43 (W/m K)

R waarde 0,93m²K/W-1,39m²K/W- 1,86m²K/W

warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg K)

dampdiffusieweerstand μ: 3

L x B: 1880 x 610 mm bruto (4z-tand en groef)

brandklasse: E volgens EN 13501

De platen plaats je in halfsteensverband met de bedrukking naar achter De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De houtwolplaten zaag je op maat met zwaardzaag, fijne cirkelzaag of decoupeerzaag met golvend blad. Gebruik rondellen (Pavaschotel) van minimaal 50 mm bij verwerking van plafonds. Gebruik min. 9 schroeven per plaat bij wanden, horizontale- en diagonale plafonds

BEPLEISTEREN

De Pavawall GF-XL/Isolair Multi mag direct na bevestiging gestuct worden. Voor een afwerking met leem : breng een eerste laag Tierrafino Hechtleem (zeker op plafonds of dakvlakken) aan of gebruik direct Tierrafino Base / BC Brusseleir mits licht voornatten en ontstoffen pleisterdrager. Voor een afwerking met kalk: zet Akurit KSN/ Innovacal UP in <10mm dik na het uitplamuren van de pluggen en naden. Druk hierin terwijl de leem nog goed plastisch in of de kalk net voldoende is aangetrokken volvlakkig het wapeningsnet in. Voor droge leem uit kleine zakjes of kalk, Akurit GF en voor leem uit bigbags Akurit GG. Het gaas mag zichtbaar zijn na het afstrijken van deze hechtlaag.

Wanneer de eerste raaplaag voldoende is uitgedroogd (dit kan bij leem wel tot 2 dagen duren), kan er de eerste echte stuclaag opgezet worden van Tierrafino Base/ BC Brusseleir (ca 8mm) of van de kalkpleister. Standaard voorzien we Akurit KSN, je kan ook de Innovacal OP toepassen. De KSN bevat een fractie witte cement en is gemaakt voor houtwol, de Innovacal is zuiver.

Fijnplaasteren op kalk doe je met de Akurit KGN of Innovacal KF. Op basisleem kan je fijner afwerken met leemplamuur S2 base fijnleemstuc, Tierrafino Finish/Duro/Antique Provence Decoleem of Stucco Listro/Betonlook of Tierrafino Drypaint als plamuur toegepast. Schilderen is dan nog wel of niet nodig naar wens met idealerwijze leemverf, silicaatverf of kalkverf. Ook de biobased verven Copperant Pura/ Copperant Altra zijn geschikt.

3
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023

bouwtechniek pleisterdragers interieur

PAVATEX HOUTWOL : BESTE KEUZE

KALK

Op specifieke Pavatex houtwolplaten voor binnen zoals Pavatherm (Profil), en Pavanatur 20 TG, kan je zonder probleem een pure kalkpleister (Innovacal) aanbrengen. Op platen zoals Pavawall GF-XL en Isolair Multi, raden we aan om het Akurit systeem te volgen. De Akurit KSN is voor deze platen speciaal ontwikkeld. KSN is iets tussen een kalklijm en een kalkpleister in. Fijner afwerken doe je met de Akurit KGN. Wil je puurder werken, kies dan een Pavatex natuurplaat en zet er de Innovacal Unterputz en Oberputz op. Fijnplamuren kan je dan met Innovacal Kalkbasic fein. De platen zelf laten inzwemmen in leem of traskalk. Verlijmen van de platen op de muur kan vanaf 40mm, maar pluggen moet je toch!

HECHT+BASISLAAG

KSN of KalkSpachtel Natuur is technisch de meest aangewezen pleister hiervoor. Hij heeft een goede kleefkracht op houtvezels. Plamuur eerst de schotelpluggen en naden uit. Na droging, breng je 10mm KSN aan, leg hierin je wapeningsnet en overstrijk na droging met nog eens 5mm KSN.

Hierop kan meteen de KGN als plamuur in max 3 mm opgebouwd worden. Is er behoefte aan een tussenlaag, dan kan dat opnieuw met KSN maar respecteer 10 dagen droogtijd vooraleer je die aanbrengt. KSN*

ALTERNATIEF BASISLAAG

Innovacal UNTERPUTZ is een pure luchtkalkpleister zonder enige toevoeging. In de Akurit pleisters zit een minimaal deeltje witte cement. Uit ervaring weten we dat de UP mooi kleeft op Pavanature en Pavatherm. Maar de pleister is dus iets zachter dan zijn Akurit evenknie en het duurt langer eer hij zijn ‘zachtere’’ hardheid heeft bereikt. Op Pavawall GF-XL of Pavatex Isolair binnenshuis raden we altijd Akurit KSN aan!

INNOVACAL UP*

PLAMUUR

OP KSN gebruik je als plamuur KGN (KalkGlätteNatur) op je onderlaag KSN. Deze is mooi wit en is voor allergielijders geschikt.

Op Innovacal UP, gebruik je de Oberputz of de Kalkbasic Fein als afwerkpleister of afwerkplamuur

KGN*

INNOVACAL OP*

INNOVACAL KALKBASIS FEIN*

PAVATHERM+Innovacal UP+OP VERF

Verven doe je met een gepaste kalkverf zoals Innovacal Kalkfarbe cremeweiss, Galtane kalkverf of caseïneverf of natuurlijk de silicaatverf Copperant Minérale voor binnen.

COPPERANT MINERALE KALKMAT INTERIOR*

4
EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023

bouwtechniek pleisterdragers interieur

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

01/10/2023

PAVATEX HOUTWOL : BESTE KEUZE

LEEM

Op Pavatex houtwolplaten voor binnenisolatie zoals Pavatherm (Profil), Pavanatur 20 TG kan je zonder hechtleem pleisteren met Tierrafino Base-producten. Pavawall (GF-XL/Smart), of Isolair Multi behoeven Tierrafino hechtleem in schuine of horizontale toepassingen . De platen zelf laten inzwemmen in leem of traskalk. Dikte 20mm kan je verlijmen met Akurit SK-nature , vanaf 30mm mechanische bevestiging toevoegen (met vb Pavaplug). Nog eens : plaats de Isolair Multi zeker met de bedrukking naar achter! De bedrukte zijde-heeft een extra laagje latex gekregen en kan aanhechtingsproblemen geven voor de leem .

HECHT+BASISLAAG

Tierrafino Base bestaat in verschillende uitvoeringen met elk zijn eigen karakter. Kies S1-Oker-met-stro als je de warme okerachtige tint en het stro perefct vindt als afwerking. S2-bruin zonder-stro is de standaard voor verdere afwerking met een andere tint basisleem (lekker grof), of een fijnere finish, stucco of verf. De basislaag komt meestal in bigbags waar je in 15mm zo’n 50m2 mee kan pleisteren. Je werkt in lagen : zet een laag 5-10mm basisleem op je houtwolplaat en druk daar het wapeningsnet in. Ga er nog eens met je spaan over zodat je lichtjes het wapeningsnet nog ziet zitten. Na het opdrogen van deze raaplaag een tweede laag zetten van zo’n 5mm dik. TIERRAFINO BASE*

ALTERNATIEF BASISLAAG

Tierrafino hechtleem raden we aan op alle moeilijkere ondergronden of situaties. Op platen waar direct leem op hechten, kan het toch handiger zijn eerst deze basisleem toe te passen die net iets meer kleeft op de ondergrond. Ook toegepast bij platen die eigenlijk een beetje hydrofoob gemaakt zijn zoals Isolair of Pavawall, beide eigenlijk isolatieplaten voor tegen de buitengevel. Met hechtleem kan je laag Base vermijden en meteen afwerken met een leemfinish Ook passen we hechtleem toe op gipsplaten als vervanger van een laag bruinleem met Contact-primer. 2 vliegen in 1 klap.

Tip : keep it simple en zet 1-2mm Base Fijnleemstuc Bruin/OldWhite/Oxidewit op de hechtleem en verf met iPaint of Drypaint TIERRAFINO HECHTLEEM*

FIJNE AFWERKING

LEEMFINISH

Wens je nog een fijnere afwerking, breng dan nog een dun laagje Base Fijnleemstucsaus aan of zet Finish, Duro, Antique Provence Decoleem, Stucco Lustro, Betonlook, Drypaint polished, T-Paint en i-Paint. Dit zijn allemaal kleurige leemafwerkingen op je Base of Hechtleem. Stucco’s met een extra waslaagje zijn redelijk waterspatbestendig. F

VERF

Verven doe je met een leemverf bij voorkeur i-Paint (8 kleuren zonder pigment, of gepigmenteerd in de verfmengmachine. Drypaint is steeds wit en kan je zelf poederpigmenteren en zelfs polieren. Copperant Minérale Interior is iets spatbestendiger dan leemverf.

klik op de thumbs hieronder voor de verschillende mogelijkheden

5
FINISH DURO ANTIQUE DECO STUCCO LISTRO BETONLOOK DRYPAINT I-PAINT T-PAINT MINERALE

2.KURKDRAGERS

AMORIM KURKISOLATIE+ KOKOSKURK

▪ interieur en geschikt voor badkamers buiten natte cel met zelfs tegels & stucco’s

▪ enkel geschikt voor op steen of beton of constructieplaat

▪ akoestische oplossing nog versterkt met combinatie kokosplaat

▪ goede vochthuishouding maar vermijd constante hoge vochtigheid

▪ KURKISOLATIEPLAAT

VERWERKING

Het verwerken van de Kurkisolatieplaat gebeurt het makkelijkst met een gewone zaagmachine. Het isolatieblok laat zich makkelijk verzagen maar brokkelt ook wel snel. De variant met kokos laat vaak toe om een “inzwemlaag’ te vermijden en enkel de lijm toe te passen omdat het materiaal beter contact maakt met een ongelijke ondergrond.

De regel van minstens 80% contact met een geschikte ondergrond blijft ook hier tellen. Een gipsondergrond is géén geschikte ondergrond want gaat rotten achter isolatie tegen de buitenmuur.

AANBRENGEN VAN KURKPLATEN

De platen plaats je in halfsteensverband De variant let een overlappend rabat werkt het makkelijkst. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De kurk platen zaag je best op maat met een cirkelzaag of lintzaag. Gebruik de Akurit SK-nature mortellijm om de platen volvlaks in te lijmen , opkammen met lijmkam en de platen met een licht schuivende beweging tegen de muur aandrukken en positioneren (maximale verschillen in ondergrond 3mm). Reken op 8mm lijmdikte. Uitgebulkte lijmresten tussen naden verwijderen. Bij dikke lagen kurk vanaf 6cm of dikke lagen afwerkpleister raden we aan de platen extra mechanisch te bevestigen met isolatiepluggen.

BEPLEISTEREN OF TEGELEN

kurkisolatieplaat

massa: 90-110 kg/m3

lambda : 0, 040(W/m K)

R waarde 40mm : 1,00m²K/W

R waarde 50mm : 1,25 m²K/W

R waarde 100mm : 2,50 m²K/W

warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg K)

dampdiffusieweerstand μ: 3

L x B: 1500 x 500 mm (rabat uitvoering)

brandklasse: onbrandbaar E

LEEM : breng Akurit SK-nature aan in 8-10mm, druk daarin wapeningsnet Akurit GG en ruw op met kam of spaan. Na het aantrekken kan je een laag Tierrafino Base S2 aanbrengen in 5-8mm. . Wanneer de eerste raaplaag voldoende is uitgedroogd; onafgewerkt laten, schilderen met leemverf of aanbrengen Tierrafino Finish/Duro

KALK : breng een eerste laag Akurit SK-nature aan en druk hierin een Akurit GF wapeningsnet. Strijk dicht of vilt. Hier overheen kan je na aantrekken de Akurit KGL of Innovacal Kalkbasis Fein (voor een authentieke look) aanbrengen in 2-3mm.

TADELAKT/TEGELS : Akurit SLP-it (dichtingsmortel voor op cellenbeton) met wapening in hoeken en tegellijm. Het voordeel van de it-technologie is dat je je hoeken hiermee makkelijk kan vormgeven. De uithardingstijd van de plaatsen waar de pleister dikker is (vb binnenronding) is even kort als op de plaatsen waar de pleister dunner is aangebracht. Maakt het leven een stuk makkelijker!

6
pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023
bouwtechniek

AMORIM KURK/KURK-KOKOS : BESTE KEUZE

KALKLEEM

Bij kurkisolatieplaten en kurk-kokosplaten gebruik je 1 product om zowel de platen tegen de muur te kleven als het wapeningsnet in te verwerken op de platen. De mortel bevat ook kurk. Pluggen kan eventueel achterwege blijven als de isolatie niet te dik is. Door de zeer open structuur van kurk dringt lijm diep in de platen in.

HECHT+BASISLAAG

Akurit SK-nature is een minerale kleefmortel gemaakt van kalk met toevoeging van vezels, maar zonder cement. Hij is speciaal ontwikkeld voor het verkleven van isolatieplaten van natuurlijke oorsprong zoals houtwol en kurk. Hij hecht op alle ondergronden (zelfs verf en beton) en heeft een uitstekend uitvullend vermogen op gestructureerde ondergronden. Hij wordt tevens gebruikt op de donkere kurkplaten als hechtmortel waarin je wapeningsnet in verwerkt wordt. Als je hem mooi vervilt, kan er eigenlijk direct een kalkfinish overheen zonder tussenlaag

AKURIT SK-NATURE*

TUSSENLAAG (OPTIONEEL)

Een eventuele tussenlaag voor een nog warmere uitstraling is de Innovacal Oberputz OP. Deze pleister die uitdroogt in contact met lucht is een “warme” kalk. Hij onttrekt weinig lichaamswarmte, ideaal voor knuffelwanden! Kan makkelijk geschilderd worden met een kalkverf of silicaatverf. Zeer gebruiksvriendelijk

INNOVACAL OBERPUTZ*

PLAMUUR

Wil je je ‘Wandgestaltung’ toch superstrak maar genuanceerd? De Akurit KGL is een kalkplamuur die je meteen op de vervilte hechtpleister aanbrengt of eventueel nog op de tussenlaag Kip-Sensitiv. De Galtane kalkplamuur of de Innovacal Kalkbasic Fein zijn zeer zuivere luchtkalk alternatieven.

AKURIT KGL*

INNOVACAL KALKBASIC FEIN*

GALTANE KALKPLAMUUR

VERF

Verven doe je met een gepaste kalkverf zoals Galtane kalkverf, of caseïneverf of Copperant Minérale silicaatverf voor binnen.

COPPERANT MINERALE KALKMAT INTERIOR*

Galtane kalkverf *

Galtane caseïneverf *

7
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023

bouwtechniek pleisterdragers interieur

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

01/10/2023

AMORIM KURK/KURK-KOKOS : BESTE KEUZE

Bij kurkisolatieplaten en kurk-kokosplaten gebruik je 1 product om zowel de platen tegen de muur te kleven als het wapeningsnet in te verwerken op de platen. In combinatie met leem is de beste keuze de Akurit SKS-Nature. Pluggen kan eventueel achterwege blijven als de isolatie niet te dik is. Door de zeer open structuur van kurk dringt ook deze minerale lijm diep in de platen in.

HECHT+BASISLAAG

Akurit SK-nature is een minerale kleefmortel gemaakt van kalk met toevoeging van vezels, maar zonder cement. Hij is speciaal ontwikkeld voor het verkleven van isolatieplaten van natuurlijke oorsprong zoals houtwol en kurk. Hij hecht op alle ondergronden (zelfs verf en beton) en heeft een uitstekend uitvullend vermogen op gestructureerde ondergronden. Hij wordt tevens gebruikt op de donkere kurkplaten als hechtmortel waarin je wapeningsnet in verwerkt wordt. Als je hem mooi vervilt, kan er eigenlijk direct een leemfinish overheen zonder Base-leem. Gezamenlijke dikte 15mm

AKURIT SK-NATURE*

TUSSENLAAG

Wil je toch wat leem-body aanbrengen voor zijn unieke kwaliteiten, dan breng je op een nog ruwe SKS-Nature en laag Tierrafino Base aan in ca 8mm dikte. Kies een S2 als je verder wil afwerken. Kies een S1 in oker, wit of rood als je niet schildert.

TIERRAFINO BASE*

PLAMUUR & VERF

Een superhandige plamuur op leembasis is Base Fijnleemstuc (leemsaus) : maakt je leemstuc écht schilderklaar voor bijvoorbeeld de Tierrafino Drypaint; deze is aan te brengen als gewone leemverf (basis wit maar ook te pigmenteren).

Vervolgens kan je deze verf ook polieren tot een glimmende stucco. Volledige op leembasis maar met de strakheid van een tadelaktkalk!

DRYPAINT*

8

3.HENNEPDRAGERS

KALKHENNEP BLOKKEN OF HEMPCRETE

▪ interieur

▪ vulling of omhulling van een vakwerk of niet-dragende binnenwand

▪ als voorzetwand of scheidingswand

▪ als stralingsbufferwand

▪ akoestisch dempend

▪ enorme vochtbuffercapaciteit

▪ redelijke isolatiewaarde die varieert naargelang vochtigheidsgraad

▪ ISOHEMP

VERWERKING

Kalk, hennepscheven en (meestal) een minerale verharder worden samengevoegd en tot stenen geperst of tot vulmengsel voor een bekisting gedraaid. Stenen worden met lijm of kalk gemetst. Kalkhennepbeton -zonder granulaten of cement trouwens- wordt aangestampt en verdicht tussen een glijbekisting. De bekisting wordt onmiddellijk weggehaald om de uitharding door contact met lucht te beginnen. Onderwerp in deze context ; bepleistering aan de binnenzijde. Voorkeur gaat uit naar kalk in dit geval.

VOORBEREIDING PLEISTER

Vertrek steeds op een kimbloksokkel. Daarop wordt een houten structuur gezet en omhuld of gevuld met kalkhennepbeton. Geen verdere voorbereiding nodig behalve benatting. Bij kalkhennepblokken uitpuilende lsohemp lijmmortel verwijderen en met met schraapspaan egaliseren. Kalkmortel zoals Tubag FL-M wordt netjes afgevoegd. De blokken zeer goed voornatten. Eventuele bekistingsgaten in het kalkhennepbeton opvullen en wegwerken. Probeer dit beton voorbij de houten structuur te laten doorlopen voor een ononderbroken bepleistering. Voor een vakwerkvulling wordt de bekistingsplaat tegen het hout gezet zodat het zichtbaar blijft. Ondergrond (blok of beton) goed voornatten voor stucwerk.

BEPLEISTEREN

KALK: breng Saint Astier Kalamua aan in 15mm, druk daarin wapeningsnet Akurit GF en ruw op me kam of spaan. De volgende dag breng je de tweed elaag aan in 10-15mm. Af te werken met Akurit KGL en kalkverf van Copperant of Galtane

KALKGIPS of LEEM: één laag Isohemp PCS of Akurit KGP-GF aanbrengen in 10mm. Indien nodig een tweede laag aanbrengen van 5-10mm ; met regel afreien en gladstrijken met pleistermes. 90 min verwerkbaar : snelle uitharding door gips, te verwerken zoals traditionele gipspleister. Afwerken met Copperant Minérale Interior of Pura muurverf of Altra Spackspray.

kalkhennepmix in blokvorm

massa: ca. 340kg/m3

druksterkte 300kPa

officiële thermische isolatiewaarde 0,06W/mK

CO2 negatief

reactie brand met brandbare afwerking : A1 geluidsweerstand 38-45dB afhankelijk dikte

blokken 6-9-12-15-20-25-30-36cm L x B : 300*600mm

steeds voorzien van sokkel/kimblok

TADELAKT in natte cel : Akurit SLP-it aanbrengen met afrondingen in de hoeken. Eventueel Quick-Mix MDS gekaleid voor extra bescherming en hechting Tierrafino Stone

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT /CEMENT H

interieur en beide geschikt voor badkamers

O perfect voor natte cellen

▪ Fermacell gips met vloeibare folie = waterdicht

9
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023

bouwtechniek pleisterdragers interieur

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

01/10/2023

ISOHEMP/HEMPCRETE : BESTE KEUZE

Bij het metsen of verlijmen van de blokken Isohemp gebruik je de ISOHEMPLIJM in combinatie met een kalkgips of leempleisterafwerking. Het voordeel van een kalkgipspleister is voor de verwerker dat alles sneller uithardt door het gips dan met een kalkpleister zonder gips. Dat betekent minder werkuren en dus een goedkopere plaatsing. Ecomat is echter uit bio-ecologisch standpunt een voorstander van zuivere kalkpleisters , zeker op plaatsen waar er een mogelijke kans is op schimmelontwikkeling door een hoge relatieve vochtigheid of weinig ventilatiemogelijkheden.

BASISLAAG & AFWERKLAAG

De ISOHEMP PCS SMOOTH is een combinatiepleister van gips ,kalk en zand en is een éénlagige pleister die rechtstreeks kan worden toegepast op Isohemp blokken. Akurit KGP is een alternatief.(kalkgips)

Zet 10-15mm in 1 laag of werk in 2 lagen bij diktes > 25mm

PCS* Akurit KGP-GF*

VERF

Verven doe je met een gepaste muurverf zoals :

COPPERANT MINERALE KALKMAT INTERIOR*

COPPERANT ALTRA SPACKSPRAY*

COPPERANT PURA MUURVERF*

ISOHEMP/HEMPCRETE : BESTE KEUZE

LEEM

Bij het metsen of verlijmen van de blokken Isohemp gebruik je de ISOHEMPLIJM in combinatie met een kalkgips of leempleisterafwerking. Een basisleempleister kan direct op de kalkhennepblokken worden geplaatst. Weet wel dat een zachte leempleister op een ietwat brozer isolatieblok gevoeliger is voor beschadigingen dan een kalk of kalkgipspleister. Een Akurit SKNature* op de blokken kan het geheel wat ‘versterken’.

BASISLAAG

Tierrafino Base (bruin, oker, wit of rood) aanbrengen in 2 lagen van telkens 10mm dikte. Het kan interessant zijn een glasweefselwapening als versterking aan te brengen als je geen SKS-Nature gebruikt.

TIERRAFINO BASE*

Fijner af te werken met oa BASE Fijnleemstuc of alle kleurige Tierrafino leemproducten

KLEURIGE FIJNERE AFWERKING (klik op de thumbs)

FINISH DURO ANTIQUE DECO STUCCO LISTRO BETONLOOK DRYPAINT I-PAINT T-PAINT MINERALE

10

ISOHEMP/HEMPCRETE : BESTE KEUZE

bouwtechniek pleisterdragers interieur

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

01/10/2023

KALK

Bij het metsen of verlijmen van de blokken Isohemp gebruik je de TUBAG FL-M metselmortel in combinatie met een kalkpleister; de standaard Isohemplijm is helaas niet de beste combinatie met een pure kalkpleister. Een speciale hechtlaag is niet nodig.

NATUURLIJKE KALKLOOK BEIGE

Saint Astier Kalamua is een geformuleerde luchtkalkpleister, speciaal ontwikkeld voor zacht gesteente zoals de isolerende blokken van Isohemp. Deze beige (onder)pleister wordt in 2 lagen aangebracht van 10-15mm met 1 dag droogtijd tussen de lagen. Kan eventueel aangekleurd worden

KALAMUA*

SNEL & STRAK WIT

Gebruik KIP-it voor een snel rechttrekken in 1 laagdikte van alle grove oneffenheden. De gecontroleerde afbindtijd maakt het mogelijk onvolmaaktheden in de blokken in 1 keer weg te pleisteren. Handig bij dit soort blokken. Grijs van kleur. Voor een witte afwerklaag , zet je • 2mm witte KGL of • tot 10mm een laag natuurwitte KIP

EVENTUELE VERF

Verven doe je met een gepaste kalkverf zoals Galtane kalkverf, of caseïneverf of Copperant Minérale Interior silicaatverf.

COPPERANT MINERALE KALKMAT INTERIOR*

Galtane kalkverf*

Galtane caseïneverf

ISOHEMP/HEMPCRETE : BESTE KEUZE

TADELAKTKALK

Gebruik dezelfde KIP-it , maar vul aan met een extra waterdichting zoals een Kerdydoek ingekleefd met een cementgebaseerde tegellijm, of de QM, MDS dichtingskalei voor stabiele ondergronden.

QM-MDS

Tierrafino Stone is de echte Marokkaanse kalkpleister - tadelakt die op een ruwe ondergrond wordt aangebracht en die gepolijst en verzeept wordt. Daardoor wordt het stucco waterdicht en met de isolerende M-Por erachter, kan je in een warme en natuurlijke omgeving douchen, net als in Marrakech! De pleister wordt in de massa gekleurd met pigmenten of je kiest gewoon 1 van de 2 basiskleuren.

TIERRAFINO STONE*

11

4.CELLENBETONDRAGERS

M-POR/YTONGBLOKKEN

▪ Ytong als dragende isolatiebouwblok (niet in ons gamma)

▪ M-POR als thermische isolatieplaat voor buitenmuren

▪ MULTIPOR (M-POR)

▪ in onze adviezen M-POR specifiek aangeraden voor natte cellen en kelderomgevingen met afwerking met kalk, tegels & stucco’s

▪ zie afwerking tegels onderaan deze pagina

▪ enkel geschikt voor steenmassiefbouw

▪ Lichtgewichtoplossing voor zeer zwakke muren en vakwerk indien kalkhennep niet gewenst

▪ sterk isolerend naar koude, maar minder vochtregulerend op zich

VERWERKING

Het verwerken van Akurit M-Por gebeurt het makkelijkst met een speciale Ytong handzaag met grote tanden. Het isolatieblok laat zich makkelijk verzagen met een lintzaag of een speciale zaag met grote tanden. De platen worden tegen de muur gekleefd en mechanisch bevestigd. Het materiaal is zeer licht en zeer broos. Bij cellenbetonplaten gebruik je leem als inzwemlaag of een traskalkpleister om de muur stevigheid te geven. Of je plaatst de platen op een oude kalkbezetting of zand/zavelpleister. Gipspleisters of -platen vooraf verwijderen .

De platen plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. Gebruik de Akurit SK-MI lijm of Tierrafino Hechtleem om de platen volvlaks in te lijmen , opkammen met lijmkam en de platen met een licht schuivende beweging tegen de muur aandrukken en positioneren (maximale verschillen in ondergrond 3mm). Reken op 8mm lijmdikte. Uitgebulkte lijmresten tussen naden verwijderen. M-por vooraf met speciale rasp schuren om de laatste oneffenheden weg te werken

BEPLEISTEREN OF TEGELEN

LEEM : breng de Tierrafino Hechtleem aan in 3-4mm, laat drogen en vul aan met een 8-10mm Tierrafino Base S2. Druk daarin wapeningsnet Akurit GG en ruw op met kam of spaan. Na het aantrekken kan je een laag aanbrengen in 5-8mm. . Wanneer deze gewapende eerste laag voldoende is uitgedroogd; onafgewerkt laten, optioneel plamuren met Base Fijnleemstuc en schilderen met leemverf of aanbrengen Tierrafino Finish/Duro kleurige finish

cellenbeton isolatieplaat lage densiteit

massa: 110 kg/m3

lambda M-POR: 0, 042(W/m K)

R waarde 50mm : 1,11m²K/W

R waarde 100mm : 2,22 m²K/W

warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K)

dampdiffusieweerstand μ: 3

L x B: 600 x 380 mm (rechte kant)

brandklasse: onbrandbaar A1

KALK : breng een eerste laag Akurit SK-MI aan en druk hierin een Akurit GF wapeningsnet. Strijk dicht of vilt. Hier overheen kan je na aantrekken de Akurit KGL aanbrengen in 2-3mm.

TADELAKT/TEGELS : Akurit SLP-it (dichtingsmortel voor op cellenbeton)met wapening in hoeken en tegellijm. Het voordeel van de it-technologie is dat je je hoeken hiermee makkelijk kan vormgeven. De uithardingstijd van de plaatsen waar de pleister dikker is (vb binnenronding) is even kort als op de plaatsen waar de pleister dunner is aangebracht. Maakt het leven een stuk makkelijker!

12
EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023
bouwtechniek pleisterdragers interieur

bouwtechniek pleisterdragers interieur

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

01/10/2023

M-POR/YTONG / BESTE KEUZE

BASIS/KLEEFMORTEL

KALK

SK-MI is de kleef-en hechtmortel voor op M-POR, naast de M-POR lijm

Hij is weersbestendig voor ETICS systemen op cellenbeton buiten, in kelders, garages of badkamers. Is natuurwit en bevat een deel cement : dit is verantwoord owv het feit dat Multipor vaak op beton wordt gekleefd, maar ook in douches vormt het cementaandeel een extra bescherming achter je cementgebonden tegellijm.

AFWERKPLEISTER

Als afwerklaag breng je nog een dun laagje kalkplamuur of KalkGlätte (KGL) op je onderlaag SK-MI aan. Deze is natuurwit.

KGL*

VERF

Verven doe je met een gepaste kalkverf zoals Galtane kalkverf of caseïneverf of Copperant Minérale silicaatverf voor binnen.

COPPERANT MINERALE KALKMAT INTERIOR*

Galtane kalkverf

Galtane caseïneverf

M_POR/YTONG / BESTE KEUZE

BASISVORMLAAG

TADELAKTKALK

SLP-it is een waterwerende pleister speciaal voor op cellenbeton. Het handige is voor een afwerking me afgeronde hoeken dat deze pleister overal tegelijk kan vervilt worden of je hem nu 15mm of 100mm dik het gezet (vb in afgeronde hoeken). Als onderlaag droogt hij ook 1mm per halve dag, dus minder wachten eer je verder kan met de volgende laag.

SLP-it

Hierop breng je eventueel voor de zekerheid een Kerdy waterdichtingsdoek aan met cement tegellijm of de Fermacell vloeibare coating of de QM Minerale dichtkalei als extra

bescherming

QM-MDS

TADELAKT

Tierrafino Stone is de echte Marokkaanse kalkpleister - tadelakt die op een ruwe ondergrond wordt aangebracht en die gepolijst en verzeept wordt. Daardoor wordt het stucco waterdicht en met de isolerende M-Por erachter, kan je in een warme en natuurlijke omgeving douchen, net als in Marrakech! De pleister wordt in de massa gekleurd met pigmenten of je kiest gewoon 1 van de 8 basiskleuren.

TIERRAFINO STONE*

13

bouwtechniek pleisterdragers interieur

01/10/2023

5.LEEMSTENEN

BC BRICKETTE/CEB LEEMSTENEN

▪ interieur en geschikt voor badkamers buiten spatzones tenzij met waterdichte afwerking voorzien

▪ vulling van een vakwerk of niet-dragende binnenwand

▪ als thermische warmtebufferwand of leemkachel

▪ akoestisch dempend

▪ enorme vochtbuffercapaciteit

▪ met kalk gestabiliseerd of niet (nieuw vanaf april 2022)

▪ circulair product : (CIRCOMAT) gemaakt van grondverzet in de stad

▪ CIRCOWALL-MUD

▪ LEEMMASSIEFBOUW

▪ BC-BRICKETTE

VERWERKING

Volle leemstenen Brickette worden gewoon gemetst met een leemmortel, de Mortier Leem nooit leemstenen met cement en zelfs een toevoeging van kalk is bij deze specifieke leemmortel, die enkel bestaat uit leem en zand niet nodig. Gebruik een slijpschijf of professionele tegelsnijder voor het versnijden van leemstenen. De leemmortel werkt snel (tot 2,5 meter opbouwhoogte per dag mogelijk) maar is zoals alle leemproducten ook weer herwerkbaar door de mortel voldoende te benatten. Zie dus dat de voegen goed opgevuld zijn door uitbulkende leemmortel af te steken en/of in te voegen met voegmes. Een hechtmortel is niet nodig. Voor het bepleisteren de steen voornatten.

BRICKETTE / BESTE KEUZE

Breng BC BRUSSELEIR aan in 8-10mm, ruw op met kam of spaan. Na het aantrekken kan je een tweede laag Brusseleir aanbrengen in 5-8mm. . Brusseleir komt in 4 basiskleuren en is tegelijk een basis als afwerkstuc. je kan deze nog schilderen eventueel met leemverf of een leemstucco aanbrengen zoals de Antique provence Decoleem gepolierd of Tierrafino Drypaint kan je schilderen én polieren waar je dat wenst tot een stucco.

BRICKETTE / BESTE KEUZE

LEEM KALK

leemstenen uit ongebakken geperste herwonnnen stadsgrond met gestabiliseerde mengverhouding en 4% hydraulische kalk

massa: tussen 1800-2200 kg/m3

druksterkte 2-4N/mm2

elasticiteitsmodulus >750N/mm2

14cm binnenwand geeft 48dB geluidsisolatie verwaarloosbare thermische isolatiewaarde (lambda 1,1W/mK, wel warmtecaptatie : 900J/Kg.K brandbestendig met leempleister : EI120 dampdiffusieweerstand μ: 3

L x B: 140*295*90mm (andere maten vanaf 2022)

In een circulaire context vermijden we het gebruik van bindmiddelen die maar 1 keer binden. Als je toch kalk wil toepassen gebruik dan een zachte kalk zoals de Innovacal Unterputz aan te brengen in 5mm. Na het opstijven een tweede laag 3-5mm met Unterputz of Oberputz; met regel afreien en gladstrijken met pleistermes. Na 2-6 uur, na voldoende uitharding met spons en vlakspaan afwerken. Afwerken met Innovacal Kalkbasic Fein plamuur

Warmte-captatiewanden werken het best met een leemstuc!

14
EM-TF-BT-pleisterdragers interieur

LEEM

RIETPLATEN

▪ thermische licht buigzame isolatieplaat voor buitenwanden aan de binnenzijde, dakvlakken, of vloeren

▪ akoestische isolatieplaatvulling van een vakwerk of niet-dragende binnenwand of tegen dakvlakken

▪ montage op massieve muur uit steen of hout of op houtskelet

▪ geschikt voor situaties met verhoogde vochtigheid door silicaatgehalte in combinatie met leem

▪ uitgebreide productinfo ECOMAT RIETPLAAT

VERWERKING

De rietplaten kunnen met een wipzaag, cirkelzaag of slijpschijf verzaagd worden. In de langse richting, met de halmen mee, kan de metaaldraad met een kniptang doorgesneden worden. Vervolgens worden de losse riethalmen verwijderd tot waar nodig en de draad weer manueel toegebonden De mechanische bevestiging gebeurt met schotelpluggen of spreidnieten. Ze worden steeds in een plastische inzwemlaag gedrukt om voldoende contact te maken met de ondergrond en de hygroscopische werking van het riet te garanderen.

Op een ademende stenen muur van 24-30cm

De ondergrond dient voldoende effen te zijn. Zo niet breng je bijvoorbeeld op een niet rechte stenen muur best een egalisatielaag aan met 30mm Tierrafino S2 basisleem. Gebruik Tubag traskalk TKP-L wanneer de buitenzijde van de muur neerslag kan doorgeven. Vervolgens schuif je de rietplaten, in de inzwemlaag, verbind je de afzonderlijke panelen met roestvrije draad (zie foto) en plug je de platen met STR-U isolatiepluggen in de muur.

Op een vakwerk

Wordt er eerst een Ecomat rietrol “extra” geniet. Deze wordt met 30mm leem ingestreken. Vervolgens wordt met Ejot STRH schroefpluggen of met spreidnieten de rietplaten doorheen de inzwemlaag en rietrollen in de houten structuur gemonteerd. De afzonderlijke rietplaten aan elkaar verbinden met roestvrije draad (zie foto).

1. (dampopen) kalkpleister aan de buitenzijde

2. stenen muur van 240mm

3. 30mm inzwemlaag leem of traskalk indien geen beschermende ademende bekleding aan buitenzijde muur

5. rietplaat 50mm

6. basisleem Tierrafino 20mm met ingewerkt AK-GG wapeningsnet

1. (dampopen) 4 lagige kalkpleister aan de buitenzijde

2. vakwerk

3. Ecomat Rietrol ‘extra’ aan de binnenzijde

4. Ecomat Rietrol ‘extra’ aan de buitenzijde

5. stroleemvulling

6. 30mm basisleem op de rietrol

7. Ecomat rietplaat 50mm

8. basisleem Tierrafino 20mm met ingewerkt AK-GG wapeningsnet

9. leemfinishlaag

1. stenen muur van 240mm

2. 30mm inzwemlaag leem of traskalk indien geen beschermende ademende bekleding aan buitenzijde

3. rietplaat 50mm

4. basisleem Tierrafino of Brusseleir 15mm met ingewerkt AK-GG wapeningsnet

15
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023
6.RIETPLATEN

ECOMAT RIETPLAAT / BESTE KEUZE

BASISPLEISTER

Op rietplaten gebruik je best geen te sterk uithardende pleisters. Idealerwijze

TIERRAFINO BASE S1-2 met de spuitmachine of met de hand aangebracht. Let erop dat de eerste laag diep in het reliëf van de plaat kan hechten en eindig bij een dikte op de buitenste stengels van zo’n 5mm. Wanneer die aangetrokken is , kan een tweede laag volgen van 10mm. Nadat het oppervlak van die laatste zichtbaar gedroogd is, wordt de volgende laag aangebracht tot de gewenste onderlaagsterkte. Overschrijd per laag de 15mm dikte niet en streef naar totaal minstens 20mm. Druk in de laatste laag een wapeningsnet en overstrijk het met een dunne leemlaag.

Het is zeker mogelijk een wandverwarming aan te brengen op de rietplaten en die mee in te lemen. zorg dat je minstens 1 cm leem achter de buizen kan aanbrengen voor een goede warmtegeleiding naar binnen toe.

AFWERKPLEISTER

Wens je een schilderklare afwerking, plamuur de basisleem uit met de Tierrafino Fijnleemstuc. Schilder met i-PAINT, DRYPAINT. Of zet er de kleurige afwerkleempleisters op zoals de Finish of Duro. Leemstucco’s zoals Betonlook, Stucco Listro of de Drypaint (gepolierd) zijn ook mogelijk.

FINISH DURO ANTIQUE DECO

ECOMAT RIETPLAAT / BESTE KEUZE

BASISPLEISTER

Wens je een kalkpleister, raden we aan om toch te beginnen met een laag Innovacal Unterputzleem op de Rietplaten. zoals hierboven beschreven. Vervolgens plaats je een laag Innovacal Oberputz eroverheen. reken op een totale dikte van minstens 15mm op de rietplaat.

INNOVACAL UNTERPUTZ*

AFWERKPLEISTER

Werk verder af met een laag Innovacal kalkbasic fein als plamuurlaag desgewenst.

INNOVACAL OBERPUTZ*

VERF

Verven doe je met een gepaste kalkverf zoals Innovacal Kalkverf classic, Galtane kalkverf of caseïneverf of Copperant Minérale silicaatverf voor binnen.

INNOVACAL KALKVERF CLASSIC*

COPPERANT MINERALE KALKMAT INTERIOR*

Galtane kalkverf of Galtane caseïneverf

16
EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023
bouwtechniek pleisterdragers interieur
KALK
STUCCO LISTRO BETONLOOK DRYPAINT I-PAINT T-PAINT MINERALE

bouwtechniek

7.RIETROLLEN

RIETROLLEN

De Ecomat rietrol "extra" is een extra sterke rietrol van de beste kwaliteit. Rietrol Extra is geschikt voor moeilijke toepassingen zoals rondingen of als pleisterdrager voor dakspanten. De riethalmen van deze "extra" kwaliteit werden geselecteerd op basis van hun stabiliteit en hun omvang : hun diameter varieert tussen 0.7 en 1cm.

Ze worden toegepast tegen dakspanten of in wanden op een constructieplaat zoals OSB. Voor de toepassing rechtstreeks op wandstijlen, raden we de Ecomat Rietplaten aan.

ECOMAT RIETROL EXTRA*

VERWERKING

Het riet kan haaks doormidden gesneden worden met een tuinschaar. Wil je de rietrol in de lengte met de halmen inkorten, gebruik dan een kniptang om de draad door te knippen. Haal er desnoods een aantal halmen uit en draai vervolgens de draadeinden weer toe. Zo lost de rest van de rietrol niet en blijft alles op zijn plaats. Best monteer je een rietrol van onder naar boven.

Op houten ondergronden tack je met klemmen de loopdraad vast. Span de rietrol voldoende op zodat er geen welvingen ontstaan. Bij dagkanten of lateien boven ramen deuropeningen plaats je best een stukje stuccanet of metalen pleisterdrager.

Voor de toepassing tegen een dakvlak raden we aan de rietrollen op schalienbord te monteren : planken van ca 20mm*120mm. Hart op hart max 250mm uit elkaar geplaatst dwars op de draagstructuur.

▪ mechanisch vastschieten met verzinkte nieten om de 25mm voor dakvlak en plafond / 16mm voor wand onderstructuur max

▪ plaats de sterke leidingdraad naar de kamerzijde : zo wordt de rietstengel en de pleister goed tegen de ondergrond gehouden

BEPLEISTEREN

De bepleistering op rietrollen gebeurt het best met een niet te harde raaplaag (bij voorkeur een basisleempleister zoals Tierrafino Base S1). Dit kan zowel met de hand als met een spuitmachine gebeuren. Vermijd met stalen plakijzers de galvanisé draad te beschadigen! Sprits een eerste 5mm raaplaag tegen de rietrol aan en smeer of spuit vervolgens na het aanstijven hiervan nog eens 10mm basislaag. Als het oppervlak hiervan volledig uitgedroogd is, maak je dat weer nat en breng je de volgende basis laag aan. Werk in diktes van max. 15mm (10mm bij TF Base S2) tot je de gewenste dikte bereikt hebt. In de laatste basislaag werk je een wapeningsnet in (Akurit GG) en strijk je dat nog eens dunnetjes af.

Volg verder de afwerksuggesties voor leem of kalk zoals bij Ecomat Rietplaten

8.STEENGAAS

Voor heel organische vormen biedt Ecomat

STEENGAAS aan :

dit is een galvanisé rasterstructuur met noppen gebakken klei. Dit is een typische oplossing voor af te werken met leem.

De RVS uitvoering wordt aangeraden voor leem.

Dezelfde voorschriften zijn van toepassing als leem op een rietrol

17
pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023

9.GIPS/CEMENTPLATEN

GIPSVEZELPLATEN/CEMENTVEZELPLATEN

Droogbouwplaten zoals Fermacell gipsvezelplaten of cementplaten worden in principe niet echt bepleisterd, hoogstens geplamuurd. Soms is er wel de wens om ze af te werken met een afwerkpleister. De adviezen die hieronder gegeven worden gelden enkel voor cementvezelplaten en gipsvezelplaten. Dus niet voor gipskartonplaten.

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT* H2O CEMENTVEZELPLAAT*

VERWERKING

De gipsvezelplaten en de cementplaten worden best gezaagd met de standaard cirkelzaag. Kies wel voor stofafzuiging of werk buiten. Door de granulaten in de cementplaat oppassen voor wegspringende stukken tijdens het zagen. Voorzie ook meer slijtage van je houtzaagblad.

AANBRENGEN VAN DE FERMACELL GIPSCELLULOSEPLAAT EN CEMENTPLAAT H2O

Ze worden elk met specifieke schroeven op een lattenwerk bevestigd. Deze latten staan minstens 50cm uit elkaar. De platen worden onderling aan elkaar verlijmd. Meestal volgt op de H2O plaat een tegellijm en tegels, maar de H2O is ook perfect voor stucco’s en tadelakt welke sowieso een extra traskalk of cement onderlaag behoeft.

BEPLEISTEREN

De gipsplaat hoeft in principe niet afgestuct te worden. Voor schilderwerk volstaat een fijnplamuur. De Fermacell gipsdunpleister of Voegengips4U zijn er om fouten recht te trekken. Maar Fermacell gipsplaat is ook perfect als drager voor bijvoorbeeld een Tierrafino leemafwerking (fijnpleister of stucco) of Akurit KGP-GF gipskalkpleister Zet wel de juiste primer! Aldus kan je ook opteren om standaard in je woning overal gipsplaten te voorzien en deze dan later alsnog af te stuccen met een afwerkingslaag in leem. Deze opbouw geeft niet het effect van een houtwolplaat of een leemplaat of een dikke laag leem, maar ook de Fermacell gipsvezelplaat kan gerust vochtregulerend genoemd worden. Dit komt door de homogene mengeling van cellulose en gips

▪ gipsvezelplaat Fermacell

▪ rookontzwavelingsgips + cellulose+ water

▪  0.32w/mK

▪ dampdiffusieweerstand μ: 13

▪ brandklasse DIN EN 13501-1 : onbrandbaar A1s2d0

▪ ca 1150kg/m3

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT / BESTE KEUZE

▪ cementvezelplaat Fermacelll

▪ cement + lichtgewichtbeton + alkali weefsel

▪  0.17w/mK

▪ dampdiffusieweerstand μ: 56

▪ brandklasse NEN EN : onbrandbaar A0

▪ ca 1000kg/m3

18
interieur 01/10/2023
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT / BESTE KEUZE

Tierrafino Contact is onontbeerlijk als hechtlaag voor leem op gipshoudende ondergronden. Normaal hou je het bij een afwerkpleister op deze ondergrond zoals Tierrafino Finish

Tierrafino Contact Fine is de fijnere primer voor Duro, Drypaint of Stucco Listro.

Tierrafino Contact Extra is je hechtlaag op Fermacell voor de nieuwere afwerkproducten van Tierrafino zoals Betonlook en Antique Provence Decoleem.

Tierrafino Coll hechtleem kan handig zijn op Fermacell plafonds in 2-3mm om af te werken met Duro of Finish : hij zorgt ervoor dat de afwerkleem zowel op uitgegipste voegen als de rest van de plaat gelijkmatig aantrekt.

FINISH DURO ANTIQUE DECO STUCCO LISTRO BETONLOOK DRYPAINT I-PAINT T-PAINT MINERALE

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT / BESTE KEUZE

Kalkpleisters hechten niet zomaar op gipsondergronden, hoewel je dat zou denken. Wens je toch wat “kalkvermogen” inbouwen of vind je kalk toch een meerwaarde (technisch of esthetisch), raden we 1.5mm Galtane Archikal900 aan op Fermacell. Zet deze dan als vervanger voor de Fermacell gipsplamuur. Hiervoor zet je best het Galtane Fixeermiddel. Afwerken kan dan met een kalk- of caseïneverf of een kleurige laag Archikal900

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT / BESTE KEUZE

GIPS

Fermacell gipsdunpleister is de beste oplossing voor het aanbrengen van een dun laagje gips op de Fermacell platen

FERMACELL GIPSVEZEL/CEMENTVEZELPLAAT / BESTE KEUZE

TADELAKTKALK

Aangezien gips best niet gebruikt wordt in natte cellen waar er soms geopteerd wordt voor een tadelakt afwerking in plaat van tegels, dien je enkele zekerheden in te bouwen om te vermijden dat er ooit water aan je gipsplaten komt. een mogelijkheid is zeker om alvast in de doucheruimte te opteren voor de Fermacell H2O cementvezelplaten. Deze kunnen naadloos aansluiten op de Fermacell gipsvezelplaten buiten de spatzone van de douche.

Het Fermacell afdichtsysteem voor douches is de basis : breng het Fermacell Voorstrijkmiddel aan op de gipsplaten ; op de H2o platen is dit niet nodig. Vervolgens strijk je met Fermacell Vloeibare Folie alle plaatsen in waar er een Fermacell doucheband thuishoort (zoals de hoeken van de douche of de aansluiting met de vloerplaat/doucheplaat) en waar de wandmanchetten rond de kranen komen. Breng vervolgens de Fermacell afdichtband, de wandmanchetten en de voorgevouwen bandhoekjes aan. Overstrijk deze nogmaals met de Vloeibare folie. Toets ook meteen alle schroefgaten en gelijmde plaatnaden aan. Dan zet je nog eens een laag Vloeibare Folie over het gehele plaatvlak.

Vervolgens wordt Akurit SK-Nature hechtpleister op de Vloeibare folie aangebracht voor een goede hechting van de volgende laag. Hierin wordt over het gehele plaatvlak een glasweefselwapeningnet ingebracht (Akurit GG). Druk het wapeningsnet in de lijm en ga er nog eens over met een laagje. Vervolgens zet je Tubag TKP-L die je na wat aantrekken en gladtrekken weer wat opruwt door een structuurrol bijvoorbeeld. Dan volgt uiteindelijk pas Tierrafino Stone tadelakt Wij raden een cursus aan voor doucheruimtes.

19
bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023 KALK

EXIE/MAGOXXBOARD

▪ extreem dampopen afbouwplaat op basis van magnesiumoxide, perliet en houtvezels, versterkt met een glasvezelwapening

▪ vuur-en stootvast, lichtgewicht, insecten-en schimmelresistent (A1) en niet toxisch. Dubokeur, €0.94/m2 MKI (lage milieukost)

▪ te vergelijken met een gipsvezelplaat naar toepassingsgebied maar meer geschikt voor vochtige omgevingen.

▪ kan ook buiten toegepast worden

▪ wordt geniet of geschroefd op een houten structuur en kan eenvoudig afgewerkt worden.

VERWERKING

De MAGOXX magnesumoxideboards worden best gezaagd met een standaard cirkelzaag (vb BOSCH 2608644121 Expert Fiber Cement 4 tandig) Gewone diamanten zaagbladen best tpm 3400. Kies wel voor stofafzuiging of werk buiten. Draag bescherming voor stof en vezels.

ANBRENGEN VAN DE MAGOXX

Ze worden elk met specifieke schroeven op metalstuds of hout bevestigd. Schroeven (RVS) om de 20-30mm. Zet de platen de dikte van de plaat/2 uit elkaar vb 3mm. Vul de voeg op met een MS polymeer. Gebruik de gewafelde kant op te pleisteren, gebruik de gladdere kant om te schilderen. Bedek ook de nieten en schroefkoppen met een hechtpleister/ primer. Wanneer er een dunpleister volgt, dienen de naden gewapend te worden met een Fermacell wapeningsbandje. Voor een waterdichte toepassing zoals in douches met afwerking stucco’s en tadelakt raden we de Fermacell vloeibare folie met bijbehorende dichtingsvanden en manchetten aan als waterdichting alvorens de Akurit SK Nature aan te brengen

BEPLEISTEREN

De magnesiumoxideplaat hoeft in principe niet afgestuct te worden.

• Voor schilderwerk volstaat een vulpasta over de MS polymeer en schroef/nietgaten. dan de juiste primer voor de gekozen verf.

• Voor dunpleisters gebruik je een hechtpleister om het wapeningsbandje over de voegen aan te brengen. Deze kan zijn : Akurit SK-Nature, Tierrafino Hechtleem of Galtane Granulo Syl. Afwerken doe je dan met afwerkleem (Finish, Duro, Brusseleir, Antique Provence, Listro) of luchtkalk (Innovacal Kalkbasic Fein) of een kleurige Galtane Archikal900 1.5mm

• Voor dikkere leempleisters zoals Base, gebruik je beter de Akurit SKNature als hechtpleister. Deze wordt aangebracht in 5mm dikte en lichtjes gekamd.

• Voor een dikkere laag kalkpleister adviseren we de Saint Astier Ecomortar 100 in 2 lagen met wapeningsnet zonder primer https://www.youtube.com/watch?v=xAflYCrCQ9c

bekijk hier de video : https://youtu.be/cPi88ngcq2Q

10.MAGNESIUMOXIDEPLATEN

1000kg/m³; A1 brandklasse; vochtgehalte 18%; buigsterkte 8.02N/mm², akoestische geleiding 28dB; ETA 15/0643; 1 zijde gewafeld 2700*1200mm 9-15-18mm

20
EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/10/2023
bouwtechniek pleisterdragers interieur
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.