Page 1

bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

MATERIAAL •

Best Wood Sono

Best Wood Room/Multi

Pavatex Pavaroom

Fermacell of Pavaferm gipsplaat en Fermacell H2O cementplaat

Ceves Steengaas/ Tierrafino Rietrollen-Rietplaten

Pavadentro/Combi houtwolplaten

Argibat Pannopaille of Straw Block Systems

Isohemp kalkhennepblokken / Ecohemp kalkhennepbeton

• •

Xella Multipor en Ytong cellenbeton Argibat leemstenen

TOEPASSING Het overzicht dat in deze fiche besproken wordt, beperkt zich tot plaatmateriaal en isolatieblokken of kalkhennepbeton dat Ecomat aanbiedt om binnenshuis te bepleisteren. Onderwerp zijn stijve of vervormbare platen of structuren die als voorzetwand, scheidingswand of plafondplaat worden afwerkt met een bio-ecologische binnenpleister. Die kunne zelfstandig staan of op een regelwerk dienen te worden gemonteerd. Sommige dragers zijn isolerend op zich. Andere zijn vooral geschikt voor vochtige ruimtes of gekozen in functie van een later nog te kiezen afwerking zoals de Fermacell platen. De laatste reeks is vooral bedoeld om al dan niet organische of gebogen vormen mogelijk te maken zoals het steengaas, rietrollen-en platen of stuccanet. ALGEMENE RICHTLIJNEN PLEISTEREN OP DRAGERS

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

MET LEEM (TIERRAFINO BASE of FINISH of DURO) niet pleisteren onder de 5°C omgevingstemperatuur zorg voor voldoende verluchting tijdens het uitdrogen van de pleister bij onvoldoende verluchting en lang nat staan van leem kan er ontkieming ontstaan van organische deeltjes ; deze zijn na volledige uitdroging en dus afsterven af te borstelen ; zolang de pleister nat is worden ze natuurlijk bewaterd droogblazers zorgen vaak voor barsten in leem, probeer te vermijden en laat de natuur zijn gang gaan wanneer er barsten ontstaan, kunnen deze weer weg gesponst worden calculeer langere droogtijden in dan voor pleisters met ingebouwde droogversnellers zoals de courante gipspleisters andere werken in huis die veel water verbruiken, zoals chappen , verlengen de uitdroging van de leempleister waar de pleister aansluit bij balk of deurlijst, een scheiding inkerven om geen barst te krijgen bij droogkrimp van leem de laatste laag leem altijd minstens 2 maal sponzen dmv een gele spons met handvat voor een stofvrij resultaat. de gesponsde oppervlakken afvegen met een handveger terwijl ze nog nat zijn, geeft structuur de gesponsde oppervlakken afvegen met een handveger terwijl ze droog zijn, verwijdert de laatste losse zanddeeltjes

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

MET KALK (SCHWENK KSN en eventueel afgewerkt met SCHWENK KIP-IT, KIP, KFP of KGL)/ (QUICKMIX MKK)/ (TUBAG HKP) niet pleisteren onder de 5°C omgevingstemperatuur zorg voor voldoende verluchting tijdens het uitdrogen van de pleister verwerkingsduur beperkt ; Kip-It kalkpleister heeft een gecontroleerde afbindtijd wat hem makkelijk te verwerken maakt ondergrond moet nat gemaakt kunnen worden kalkplamuurlaagje op leem kan mits inzwemlaag NHL kalk en afwerking HKP

▪ ▪ ▪

MET NATUURGIPS (PLATRES LAMBERT PRO-X) niet op riet ,leem ondergronden of leemplaten zonder primer op gipshoudende ondergronden zoals Fermacell en op stuccanet met hechtmortel op houtwolplaten (QM-SKS-KL-NWA)

▪ ▪ ▪

1


bouwtechniek pleisterdragers interieur

2

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

BEST WOOD SONO220 interieur NIET in badkamers houtskeletbouw, houtmassiefbouw, steenmassiefbouw droge constructies en op tengelwerk van scheidingswanden voorzetwanden gekleefd op steen of geschroefd een structuur of houtmassief/plaatmateriaal op verlaagde plafonds en dakbeschot meer info over SONO

VERWERKING De verwerking van de Best Wood Sono-platen is nagenoeg gelijk aan de verwerking van de meeste bouwplaten. Deze houtwolplaten kunnen worden geschroefd op balken-tengelwerk- en metalstuds (voor 22mm hoh afstand 30cm; voor 35mm hoh afstand 40cm). Door hun homogene karakter echter ook kleefbaar met een minerale lijm op minerale ondergronden. Een enkele isolatieplug (kunststof) per m2 verstevigt de ophanging. AANBRENGEN VAN BEST WOOD SONO Sono is isolatie en daar hoort geen gips achter. Kalk of leemondergronden kunnen blijven. Gips vervang je door een leemlaag of traskalklaag. Sono plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. Aansluitingen met andere bouwdelen voorzien van zwelband (ProClima Tescon Fiden). De houtwolplaten zaag je op maat met fijne cirkelzaag of golvend decoupeerzaagblad. Gebruik rondellen van minimaal 15 mm bij verwerking van plafonds. Gebruik minimaal 7 schroeven/m2 bij montage op latten bij wanden, dakvlakken & plafonds. Op massieve luchtdichte stenen muren kan je de plaat kleven met de Best Wood-UP hechtlijm. Breng hiervoor op een kaarsrechte ondergrond op zowel de plaat als muur de lijm aan en kam op met een grove lijmkam. Schuif vervolgens met een schuivende beweging en met kracht de plaat op zijn plaats. BEPLEISTEREN • BW Sono mag direct na bevestiging gestukadoord worden. • eventuele bevestigingsmiddelen uitplamuren met Schwenk KSN • strijk een 2mm laagje kalkfijnstuc Schwenk KSN of Tierrafino S2 fijne droge leem over het plaatvlak en de gedroogde plamuur van de bevestigingen en druk er het QM-GWS wapeningsgaas door • als de leem of kalkfijnpleister gedroogd is, kan er een 2mm afwerklaag aangebracht worden van S2 fijne basisleem zonder stro of Schwenk KSN; • leemstuc vervolgens naar wens vilten of polijsten • kalkstuc lichtjes schuren of polijsten • eventuele strakke plamuur (1mm) Tubag Kalkglätte/Tierrafino Duro (kleurig) • afwerken met Quick-Mix silikaatverf/ Tierrafino leemverf/ Galtane kalkverf • de totale dikte van de lagen pleister zou 4-8 moeten zijn.

▪ resthout van eigen houtzagerij met PMDI verlijming ▪ massa: ca. 220kg/m3 ▪ warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,47 (W/m⋅K) ▪ Rd 22mm : 0,47 ; Rd 35mm : 0,74 ▪ warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K) ▪ dampdiffusieweerstand μ: 3 ▪ L x B: 2500 x 580 mm ▪ dikte: 22/35 mm (veer + groef) ▪ brandklasse: E volgens EN 13501 ▪ kan tot 35% besparing opleveren met een totale dikte van 26-44mm (stuc inbegrepen)


bouwtechniek pleisterdragers interieur

3

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

BEST WOOD ROOM/MULTI140 (meer info over BEST WOOD ROOM) interieur én geschikt voor badkamers (tegelen raden we eerder af) houtskeletbouw, houtmassiefbouw en steenmassiefbouw voor pleisterwerk op structuren uit hout of metaal : tand-en groef voor op een OSB of CLT beplating of een vlakke massieve stenen muur : plaat met rechte kanten of tand en groef voorzetwand of scheidingswand op massieve binnenmuur uit steen of hout of op een houten skelet als binnenisolatie of scheidingswand op verlaagd plafond uit steen of houtstructuur onder dakkepers als bepleisterbare (na)-isolatie sterk isolerend naar koude, warmte en lawaai

VERWERKING Room140 houtwolplaten kunnen worden geschroefd of geniet op balken- tengelwerk. Afstand tussen kepers (min 38*58mm) op wanden en plafonds voor Room140 (V+G) van 40mm = 40cm en voor de andere diktes 60cm. Verkleven op een vlakke massieve ondergrond kan met de Best Wood UP minerale hecht en kleeflijm zonder bijkomende pluggen. (zie verwerkingsvoorschriften) AANBRENGEN VAN DE BEST WOOD ROOM140 De platen plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De houtwolplaten zaag je op maat met zwaardzaag, cirkelzaag of decoupeerzaag. Gebruik rondellen van minimaal 50 mm bij verwerking van plafonds. Gebruik min. 9 isolatieschotelschroeven per plaat bij montage op regels op wanden, horizontale- en diagonale plafonds (3 per hoogte plaat). Lijmen met UP kan op een vlakke stenen ondergrond (eventueel uitgeplamuurd) door zowel plaat als ondergrond volvlaks in te smeren met lijm, op te kammen en de plaat er met een schuivende beweging en kracht in te drukken. BEPLEISTEREN De Room/Multi mag direct na bevestiging gestukadoord worden. Best wel even vooraf benatten. Breng een eerste laag Baseleem of Schwenk KSN aan in <10mm dik. Druk hierin terwijl de leem nog goed plastisch in of de kalk net voldoende is aangetrokken volvlakkig een wapeningsnet met mazen van 4*6mm. Om af te werken met Lambert gips , breng je in de plaats van de leem of kalk een hechtmortel aan (BW-UP /QM-SKS-KL) waarin je vervolgens het wapeningsnet doordrukt an afstrijkt tot een recht vlak. Wanneer de eerste raaplaag voldoende is uitgedroogd (dit kan bij leem wel tot 2 dagen duren), kan er een echte laag opgezet worden van Base basisleem (8-15mm) met stro of van de kalkpleister (Schwenk KSN of Kip of Kip-it of Tubag HKP of Quick-Mix MKK) .

▪ Resthout van zaagresten en schors ▪ Best Wood Room 140 met tand en groef voor op structuren en vlakke ondergronden ▪ massa: 140 kg/m3 ▪ warmtegeleidingscoëfficiënt: 0, 040(W/m⋅K) ▪ R waarde 40mm : 1,00m²K/W ; 60mm : 1,50m²K/W; 80mm : 2,00m²K/W; 100mm : 2,50m²K/W ▪ warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K) ▪ dampdiffusieweerstand μ: 3 ▪ L x B: Room140 : 2000 x 580 mm (4z-tand en groef) ▪ brandklasse: E volgens EN 13501

Ook de eventuele gipslaag op de hechtmortel kan dan worden aangebracht. Fijnplaasteren op kalk doe je met de Schwenk/Tubag KFP/KGL of een silicaatplamuur en op Tierrafino Base werk je af met Tierrafino Finish of Duro of Stucco Listro,.


bouwtechniek pleisterdragers interieur

4

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

BEST WOOD WALL140 VOORGESTUCT ( BEST WOOD WALL-VS) interieur én geschikt voor badkamers (buiten de spatzone) voorzien van een minerale hechtlaag houtskeletbouw, houtmassiefbouw en steenmassiefbouw voor pleisterwerk op structuren uit hout of metaal of voor op een OSB of CLT beplating of een vlakke massieve stenen muur voorzetwand of scheidingswand op massieve binnenmuur uit steen of hout of op een houten skelet als binnenisolatie of scheidingswand op verlaagd plafond uit steen of houtstructuur onder dakkepers als (na)-isolatie sterk isolerend naar koude, warmte en lawaai

VERWERKING Wall140-VS houtwolplaten kunnen worden geschroefd of geniet op balken- tengelwerk. Afstand tussen kepers (min 38*58mm) op wanden en plafonds voor Wall140-VS (V+G) van 40mm = 40cm en voor de andere diktes 60cm. Verkleven op een vlakke massieve ondergrond kan met de Best Wood UP minerale hecht en kleeflijm zonder bijkomende pluggen. (zie verwerkingsvoorschriften) AANBRENGEN VAN DE BEST WOOD WALL140 De platen plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De houtwolplaten zaag je op maat met zwaardzaag, cirkelzaag of decoupeerzaag. Gebruik rondellen van minimaal 50 mm bij verwerking van plafonds. Gebruik min. 9 speciale isolatieschotelschroeven per plaat bij montage op regels op wanden, horizontale- en diagonale plafonds (3 per hoogte plaat). Lijmen met UP kan op een vlakke stenen ondergrond (eventueel uitgeplamuurd) door zowel plaat als ondergrond volvlaks in te smeren met lijm, op te kammen en de plaat er met een schuivende beweging en kracht in te drukken. We raden aan vanaf een dikte van 80mm toch bijkomend mechanisch te verankeren met de speciale VS pluggen (>4plug/m²) BEPLEISTEREN De Wall140-VS is reeds voorzien van een minerale dampremmende hechtlaag. Je kan hem zo plaatsen zonder directe afwerking en eventueel verven met een silicaatverf (QM-HC425) of een leemverf. Dan blijf je wel naden zien. Je kan ook de naden wapenen door met de afwerklaag een wapeningsbandje op de naden in te pleisteren. Dan volgt de afwerkpleister (vb Tierrafino Base of Finish of een Tubag KFP of Schwenk KSN als kalkstuc gevilt.) Het grote voordeel tegenover de Best Wood Multi/Room is dat er enkel een afwerklaag dient voorzien te worden. Maar de hechtpleister stopt natuurlijk wel aan de plaatranden : daar moet je rekening mee houden.

▪ Resthout van zaagresten en schors ▪ Best Wood Wall-VS 140 met tand en groef voor op structuren en vlakke ondergronden ▪ massa: 140 kg/m3 ▪ warmtegeleidingscoëfficiënt: 0, 040(W/m⋅K) ▪ R waarde 40mm : 1,00m²K/W ; 60mm : 1,50m²K/W; 80mm : 2,00m²K/W; 100mm : 2,50m²K/W ▪ warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K) ▪ dampdiffusieweerstand μ: 3 ▪ L x B: Wall140-VS : 2000 x 580 mm (4z-tand en groef) ▪ brandklasse: E volgens EN 13501


bouwtechniek pleisterdragers interieur

5

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

FERMACELL GIPSVEZELPLAAT /CEMENT H2O interieur en beide geschikt voor badkamers H2O perfect voor natte cellen Fermacell gips met vloeibare folie = waterdicht Fermacell H2O verlijmd = waterdicht voor hoekverbindingen is altijd een voorgevouwen hoek nodig en een afdichtband samen met de vloeibare folie als alternatief kan er op Fermacell gips+H2O een waterdichtingsdoek worden gekleefd type Kerdy meer info over FERMACELL GIPS meer info over FERMACELL H2O

VERWERKING De gipsvezelplaten en de cementplaten worden best gezaagd met de standaard cirkelzaag. Kies wel voor stofafzuiging of werk buiten. Door de granulaten in de cementplaat oppassen voor wegspringende stukken tijdens het zagen. Voorzie ook meer slijtage van je houtzaagblad. AANBRENGEN VAN DE FERMACELL GIPSCELLULOSEPLAAT EN CEMENTPLAAT H2O Ze worden elk met specifieke schroeven op een lattenwerk bevestigd. Deze latten staan minstens 50cm uit elkaar. De platen worden onderling aan elkaar verlijmd. Meestal volgt op de H2O plaat een tegellijm en tegels, maar de H2O is ook perfect voor stucco’s en tadelakt welke sowieso een extra traskalk of cement onderlaag behoeft. BEPLEISTEREN De gipsplaat hoeft in principe niet afgestuct te worden. Voor schilderwerk volstaat een fijnplamuur. De Fermacell gipsdunpleister is er om fouten recht te trekken. Maar Fermacell gipsplaat is ook perfect als drager voor bijvoorbeeld een leemfinish of kalkfijnpleister . De Tierrafino Contact is een prima hechtmiddel voor leem op deze platen. Aldus kan je ook opteren om standaard in je woning overal gipsplaten te voorzien en deze dan later alsnog af te stuccen met een afwerkingslaag in leem. Deze opbouw geeft niet het effect van een houtwolplaat of een leemplaat of een dikke laag leem, maar ook de Fermacell gipsvezelplaat kan gerust vochtregulerend genoemd worden. Dit komt door de homogene mengeling van cellulose en gips waaruit de plaat bestaat.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

rookontzwavelingsgips + cellulose+ water  0.32w/mK dampdiffusieweerstand μ: 13 brandklasse DIN EN 13501-1 : onbrandbaar A1s2d0 ca 1150kg/m3

PAVATEX PAVADENTRO/PAVATHERM of COMBI interieur geschikt voor badkamers

▪ Cement + lichtgewichtbeton + alkali weefsel ▪  0.17w/mK ▪ dampdiffusieweerstand μ: 56 ▪ brandklasse NEN EN : onbrandbaar A0 ▪ ca 1000kg/m3


bouwtechniek pleisterdragers interieur

6

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

• • • • • • • • •

PAVATEX PAVAROOM Pavaroom 30-60mm : isolerende afbouwplaat T+G kan na uitplamuren geschilderd worden voor het aanbrengen van een bepleistering : tand en groef verlijmen met de Pavatex Systeemlijm optioneel : een wapeningsband inwerken met Schwenk KSN direct te monteren op een keperstructuur (zelfs dragend) een afwerking kan ook later, op zich mooie beplating (wit) lichtgewicht plaat : 30mm : 6.9kg/m² dampremmende cachering aan weerszijden meer info over PAVAROOM

VERWERKING De verwerking van de Pavaroom platen is nagenoeg gelijk aan de verwerking van de meeste bouwplaten. Deze houtwolplaten kunnen worden geschroefd op balk en- tengelwerk -zelfs dragende balken-, dus behoeven geen dwarslattenwerk. verschillen dienen uiteraard wel uitgevlakt te worden. Afstand tussen kepers (min 38*58mm) op wanden en plafonds : 30mm. AANBRENGEN VAN PAVAROOM De platen plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De houtwolplaten zaag je op maat met cirkelzaag of decoupeerzaag. Gebruik verzinkte nieten (min 60mm en 10mm rugbreedte) of trompetvormige gefosfateerde gipsplaatschroeven van minimaal 55 mm. Schroef om de 150mm en blijf 50mm van de plaatrand. BEPLEISTEREN ▪ resthout van zaagresten en schors gestoomd Indien je Pavaroom wil schilderen, hoort er nog een plamuur op : dit kan ▪ aan weerszijden afgewerkt met gladde witte cachering een gips,-kalk,-of silikaatplamuur zijn afhankelijk van het verfsysteem. Wil ▪ massa: 6.9 kg/m2 voor 30mm je Pavaroom bepleisteren met een dunne afwerkpleister uit kleurige of ▪ warmtegeleidingscoëfficiënt: 0, 047(W/m⋅K) bruinleem (S2 droog) of Duro volstaat een Tierrafino Contact. Neem als ▪ R waarde 30mm : 0,63m²K/W bruinleem de variant zonder stro. Ook voor afwerking met een ▪ R waarde 60mm : 1,27m²K/W ▪ warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K) gipsdunpleister zoals die van Fermacell best de Tierrafino Contact ▪ dampdiffusieweerstand μ: 3.5 toepassen. Voor een Tierrafino Listro raden we de Tierrafino Contact Fine ▪ L x B: 2483 of 1240*523 mm (4z-tand en groef) aan. ▪ brandklasse: E volgens EN 13501 Voor het afwerken met een Schwenk KFP of KGL kalkdunpleister, best de Schwenk KSN op de veilingkantvoegen zetten met het wapeningsnet, en dan de Galtane Keido als primer of Schwenk TC dieptegrond op de cellulose & Schwenk Quartz als primer en dan kalkfijnpleister.


bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

RIETPLAAT (meer info over rietplaat) ▪ panelen van dicht gewoven stengels riet ▪ wordt mechanisch vastgeschoten met verzinkte nieten 25mm voor dakvlak en plafond / 16mm voor wand ▪ plaats de sterke leidingsdraad naar de kamerzijde : zo wordt de rietstengel en de pleister goed tegen de ondegrond gehouden ▪ knip met tuinschaar niet korter dan 30cm ▪ niet brandbaar wanneer voldoende ingebed in stuc ▪ platen van 20 en 50mm dik ▪ panelen zijn 1000*1500mm

RIETROL (meer info over rietrollen) ▪ minimaal 70 stengels riet verbonden om de 200mm ▪ mechanisch vastschieten met verzinkte nieten om de 25mm voor dakvlak en plafond / 16mm voor wand onderstructuur max ▪ plaats de sterke leidingsdraad naar de kamerzijde : zo wordt de rietstengel en de pleister goed tegen de ondegrond gehouden ▪ knip met tuinschaar niet korter dan 30cm ▪ niet brandbaar wanneer voldoende ingebed in stuc ▪ rollen van 2*5m ▪ oude techniek voldoende duurzaam

STEENGAAS (meer info over steengaas) ▪ minimale afstand onderstuctuur 700mm ▪ wordt bevestigd met krammen 32*3,1mm ▪ mechanisch en met hand te bepleisteren ▪ mazen 20*20mm / rollen van 5/6m2 ▪ oppervlakteklei 850°C gebakken in ruitvorm ▪ niet brandbaar DIN 4102 A1 ▪ specifieke verwerkingsrichtlijnen : hier ▪ niet in chloorrijke ruimtes gebruiken, wel buiten ▪ als sterke wapening voor gevelbepleistering ▪ in combinatie met staaldragers voor mooie lijnen ▪ in combinatie met pluggen voor restauratie

7


bouwtechniek pleisterdragers interieur

8

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

PAVADENTRO/PAVATHERM COMBI interieur en geschikt voor badkamers houtskeletbouw, houtmassiefbouw en massiefbouw Pavatherm Combi : homogene houtwolplaat Pavadentro : steeds gelaagd en met geïntegreerde damprem Pavadentro en Combi : altijd T+G Pavadentro isolatielaag op massieve buitenmuur (binnenzijde) Combi : isolatielaag op massieve binnenmuur of verlaagd plafond of onder dakkepers als bepleisterbare (na)-isolatie sterk isolerend naar koude, warmte en lawaai meer info over PAVADENTRO meer info over COMBI

VERWERKING De verwerking van de Combi/Pavadentro platen is nagenoeg gelijk aan de verwerking van de meeste bouwplaten. Op stenen ondergronden wordeze geplugd met schotelisolatiepluggen. Op balken- tengelwerk kan je ze schroeven met schroefschotelpluggen. Afstand tussen kepers (min 38*58mm) op wanden en plafonds : Combi 40mm : 45cm en voor de andere diktes : 60cm.

AANBRENGEN VAN DE PAVATHERM PROFILE/COMBI De platen plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De houtwolplaten zaag je op maat met zwaardzaag, fijne cirkelzaag of decoupeerzaag met golvend blad. Gebruik rondellen van minimaal 50 mm bij verwerking van plafonds. Gebruik min. 9 schroeven per plaat bij wanden, horizontale- en diagonale plafonds. BEPLEISTEREN ▪ Resthout van zaagresten en schors gestoomd De Pavatherm mag direct na bevestiging gestukadoord worden. Best wel ▪ Pavadentro : + silikaatlaagje even vooraf benatten. Breng een eerste laag Baseleem of Schwenk KSN ▪ massa: ca. 175 kg/m3 aan in <10mm dik. Druk hierin terwijl de leem nog goed plastisch in of de ▪ lambda Pavadentro/Combi: 0, 043/0,041(W/m⋅K) ▪ R waarde 40mm : 0,93/0,91m²K/W kalk net voldoende is aangetrokken volvlakkig een wapeningsnet met ▪ R waarde 60mm : 1,40/1,46m²K/W mazen van 4*6mm. Om af te werken met Lambert gips , breng je in de ▪ R waarde 80mm : 1,86/1,95m²K/W plaats van de leem of kalk een hechtmortel aan (BW-UP /QM-SKS-KL) ▪ warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K) waarin je vervolgens het wapeningsnet doordrukt an afstrijkt tot een recht ▪ dampdiffusieweerstand μ: 5 vlak. ▪ L x B: Dentro 1010 x 590 mm (4z-tand en groef) Wanneer de eerste raaplaag voldoende is uitgedroogd (dit kan bij leem wel ▪ L x B: Combi 1780 x 580 mm (4z-tand en groef) tot 2 dagen duren), kan er een echte laag opgezet worden van Base ▪ brandklasse: E volgens EN 13501 basisleem (8-15mm) met stro of van de kalkpleister (Schwenk KSN of Kip of Kip-it of Tubag HKP of Quick-Mix MKK) . Ook de eventuele gipslaag op de hechtmortel kan dan worden aangebracht. Fijnplaasteren op kalk doe je met de Schwenk/Tubag KFP/KGL of een silicaatplamuur en op Tierrafino Base werk je af met Tierrafino Finish of Duro of Stucco Listro,.


bouwtechniek pleisterdragers interieur

9

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

MULTIPOR/YTONGBLOKKEN interieur en geschikt voor badkamers, zelfs tegels & stucco’s enkel geschikt voor steenmassiefbouw Multipor als thermische isolatieplaat Ytong als dragende binnenwand (niet in ons gamma) sterk isolerend naar koude meer info over MULTIPOR

VERWERKING Het verwerken van Multipor gebeurt het makkelijkst met een speciale handzaag met grote tanden. Het isolatieblok laat zich makkelijk verzagen met een lintzaag. De platen worden tegen de muur gekleefd en mechanisch bevestigd. AANBRENGEN VAN MULTIPOR De platen plaats je in halfsteensverband. De naden dienen minstens 25 cm te verspringen t.o.v. de volgende rij. De cellenbeton platen zaag je op maat met speciale handzaag met grove tanden of lintzaagmachine. Gebruik de Multiporlijm of de QM-MS-KS-KL lijm om de platen volvlaks in te lijmen , opkammen met lijmkam de platen met een licht schuivende beweging tegen de muur aandrukken en positioneren (maximale verschillen in ondergrond 3mm). Reken op 8mm lijmdikte. Uitgebulkte lijmresten tussen naden verwijderen. Multipor vooraf met speciale rasp schuren om de laatste oneffenheden weg te werken BEPLEISTEREN Met leem binnen : breng de Tierrafino Hechtleem aan in 8-10mm, druk daarin wapeningsnet GWP6 en ruw op me kam of spaan. Na het aantrekken kan je een laag Tierrafino Base S2 aanbrengen in 5-8mm. . Wanneer de eerste raaplaag voldoende is uitgedroogd; onafgewerkt laten, schilderen met leemverf of aanbrengen Tierrafino Finish/Duro Met kalk binnen: breng een eerste laag QM-MS-KS-KL aan en druk hierin een GWS4 wapeningsnet. Strijk dicht of vilt. Hieroverheen kan je na aantrekken de QM-Kalkglätte aanbrengen in 2-3mm.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

cellenbeton isolatieplaat lage densiteit massa: ca. 115 kg/m3 lambda Multipor: 0, 045(W/m⋅K) R waarde 50mm : 1,11m²K/W R waarde 60mm : 1,33 m²K/W R waarde 100mm : 2,22 m²K/W warmtecapaciteit c: 2,1kJ/(kg⋅K) dampdiffusieweerstand μ: 3 L x B: 600 x 390 mm (rechte kant) brandklasse: onbrandbaar A1

Met traskalk : idem kalk maar een afwerking met TKFP (fijn traskalkstuc) (interieur / exterieur) of TZVM/TZP met afwerking in tadelakt (interieur). Met minerale gevelpleister buiten: idem kalk maar gebruik QM-SKS-Nature als hechtlijm, gebruik GWS4 wapeningsnet en eindig met Hydrocon HFS/HSS met HC425 silikaatverf Voor tegelafwerking : TZVM/TZP met wapening in hoeken en tegellijm.


bouwtechniek pleisterdragers interieur

10

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

LEEMSTENEN interieur en geschikt voor badkamers buiten spatzones tenzij met waterdichte afwerking voorzien vulling van een vakwerk of niet-dragende binnenwand hol of vol als thermische warmtebufferwand of leemkachel akoestisch dempend enorme vochtbuffercapaciteit meer info over LEEMSTENEN

VERWERKING Leemstenen Classic die hol zijn voor niet dragende binnenmuren worden met Argifix leemmortel gemetseld aan langse kant en zijkanten. Leemsteen Pro heeft een tand-en groefverbinding en vereiste enkel een mortellaag om de stenen te laten inzwemmen. Volle leemstenen van het type Argibrik Wood worden gewoon halfsteens gestapeld tussen een vakwerk en behoeven geen mortel. Leem nooit leemstenen met cement en zelfs kalk is bij deze specifieke leemmortel, die enkel bestaat uit leem en zand niet nodig. VOORBEREIDING PLEISTER Vertrek steeds op een kimbloksokkel. De leemmortel werkt snel (tot 2,5 meter opbouwhoogte per dag mogelijk) maar is zoals alle leemproducten ook weer herwerkbaar door de mortel voldoende te benatten. Zie dus dat de voegen goed opgevuld zijn door uibulkende leemmortel af te steken en/of in te voegen met voegmes. Een hechtmortel is niet nodig. BEPLEISTEREN Met leem : breng Tierrafino baseS2 aan in 8-10mm, druk daarin wapeningsnet GWP6 en ruw op me kam of spaan. Na het aantrekken kan je een tweede laag Base S2 aanbrengen in 5-8mm. . Wanneer de eerste raaplaag voldoende is uitgedroogd; onafgewerkt laten, schilderen met leemverf of aanbrengen Tierrafino Finish/Duro of zelfs Stucco Listro. Met kalk : eerste laag Saint Astier Interchaubric aanbrengen in 2-5mm. Na het opstijven een tweede laag 3-5mm ; met regel afreien en gladstrijken met pleistermes. Na 2-6 uur, na voldoende uitharding met spons en vlakspaan afwerken. Afwerken desgewenst met kalkverf of Kalkglätte

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

leemstenen uit ongebakken geperste aarde massa: ca. 2080 kg/m3 druksterkte > 2,0N/mm2 14cm binnenwand geeft 48dB geluidsisolatie verwaarloosbare thermische isolatiewaarde (lambda 1,1W/mK, wel warmtecaptatie : 900J/Kg.K rechte kanten voor volle Wood en holle Classic ; tand- en groefverbinding bij Pro brandbestendig met leempleister : EI120 120Kwh/m3 primaire energie ipv 70Kwh/m3 voor baksteen dampdiffusieweerstand μ: 3 L x B: zie overzicht

Warmte-captatiewanden werken het best met een leemstuc! Met tadelakt als sierstuc: een traskalkvoorspuitmortel (Tubag VSP-WTA) ruw aanbrengen emet daarop een traskalk basispleister (Tubag TKP-L). Daaroverheen kan er Tierrafino Stone worden aangebracht volgens de geëigende methode. Delen die heet worden zoals een hittebron van vuur kunnen de tadelakt een charmante krakereling geven zonder dat de pleister echt schade oploopt.


bouwtechniek pleisterdragers interieur

11

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

KALKHENNEP BLOKKEN EN IN SITU GESTORT KALKHENNEPBETON interieur en exterieur geschikt indien beschermd met pleister vulling of omhulling van een vakwerk of niet-dragende binnenwand als massieve buitenwand als voorzetwand of scheidingswand als stralingsbufferwand akoestisch dempend enorme vochtbuffercapaciteit redelijke isolatiewaarde die varieert naargelang vochtigheidsgraad meer info over kalkhennepblokken en kalkhennepbeton

VERWERKING Kalk, hennepscheven en (meestal) een minerale verharder worden samengevoegd en tot stenen geperst of tot vulmengsel voor een bekisting gedraaid. Stenen worden met lijm of kalk gemetst. Kalkhennepbeton -zonder granulaten of cement trouwens- wordt aangestampt en verdicht tussen een glijbekisting. De bekisting wordt onmiddellijk weggehaald om de uitharding door contact met lucht te beginnen. Onderwerp in deze context ; bepleistering aan de binnenzijde. Voorkeur gaat uit naar kalk in dit geval. VOORBEREIDING PLEISTER Vertrek steeds op een kimbloksokkel. Daarop wordt een houten structuur gezet en omhuld of gevuld met kalkhennepbeton. Geen verdere voorbereiding nodig behalve benatting. Bij kalkhennepblokken uitpuilende lsohemp lijmmortel verwijderen en met met schraapspaan egaliseren. Kalkmortel zoals Tubag RLM1 , die je gebruikt in combinatie met de FLP kalkpleister wordt netjes afgevoegd. De blokken zeer goed voornatten. Eventuele bekistingsgaten in het kalkhennepbeton opvullen en wegwerken. Probeer dit beton voorbj de houten structuur te laten doorlopen voor een ononderbroken bepleistering. Voor een vakwerkvulling wordt de bekistingsplaat tegen het hout gezet zodat het zichtbaar blijft. Ondergrond (blok of beton) goed voornatten voor stucwerk. BEPLEISTEREN Met FL-kalk: breng Quick-Mix FLP-L of HKP luchtkalk aan in 8-10mm, druk daarin wapeningsnet GWP6 en ruw op me kam of spaan. Na voldoende uitdroogtijden zetting (eventuele barstvorming) kan je een tweede laag FLP-L aanbrengen in 5-8mm. Af te werken met Tubag KFP , of gespachteld met Kalkglätte. Met PCS-kalk/gips : eerste laag Isohemp PCS aanbrengen in 2-5mm. Na het opstijven een tweede laag 3-5mm ; met regel afreien en gladstrijken met pleistermes. 90 min verwerkbaar : snelle uitharding door gips, te verwerken zoals traditionele gipspleister. Afwerken met een natuurverf.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

kalkhennepmix in blokvorm of gestort beton massa: ca. 340kg/m3 druksterkte 300kPa officiële thermische isolatiewaarde 0,06W/mK CO2 negatief reactie brand met brandbare afwerking : A1 geluidsweerstand 38-45dB afhankelijk dikte blokken 6-9-12-15-20-30cm L x B : 300*600mm steeds voorzien van sokkel/kimblok kh-blok >15cm ook als bekisting kh-beton

Met tadelakt in natte cel : een trascementpleister (Tubag TZP of VSP-WTA) met wapening plus de minerale afdichtmortel (Schwenk DS1K flex) aanbrengen en daaroverheen kan er Tierrafino Stone worden aangebracht volgens de geëigende methode.


bouwtechniek pleisterdragers interieur

12

EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

STROBALEN / STROPLAAT interieurafwerking standaard met leem voor afwerking met tegels of stucco’s met traskalk en eventuele bijkomende waterdichting met minerale mortel hogere persing biedt stabielere ondergrond kalkpleister straw blocks systems als zelfstandig wand-plafond of vloerelement pannopaille voor op steenmuur of op of tussen een houtstructuur akoestisch dempend enorme vochtbuffercapaciteit sterke isolatiewaarde meer info over STRAW BLOCKS SYSTEMS meer info over PANNOPAILLE

VERWERKING Straw Blocks Systems zijn op maat gemaakte panelen voor wanden, vloeren en daken. Ze zijn geperst volgens gewenste druksterkte en iolatiewaarde. Een minimaal houten kader voor transport en manipulatie zit verborgen onder het pleisteroppervlak en houdt de panelen stabiel bij elkaar. Pannopaille is een stroplaat voorzien van jute-en glasweefselwapening, te monteren op of te klemmen tussen een houten structuur zoals dakkepers : het houtwerk blijft in het eerste geval verborgen en blijft in het tweede geval zichtbaar en wordt niet bepleisterd. Redelijk goed op maat te snijden met lintzaag of alligatorzaag. Bevestiging met schotelpluggen op muur of hout. VOORBEREIDING PLEISTER Strobalen dienen te worden geschoren, StrawBlocks Systems zijn dat al en bij Pannopaille is dit ook niet nodig. Er kan direct met de pleisterwerken worden begonnen. Eventuele cornerbeads (hoekprofielen) vastzetten doorheen panopaille in de ondergrond. BEPLEISTEREN ▪ stroplaten 60-90mm ; 0,95*0,6m met jutegaas en Met leem : breng Tierrafino baseS2 aan in 8-10mm, en duw diep in de glasvezelwapening aan de andere stuczijde stengels. Druk daarin wapeningsnet GWP6 bij naden van platen, ▪ straw blocks systems 400mm ; gehele elementen op elementen of balen. Een volvlakse wapening is niet nodig ; Pannopaille is maat met verborgen houten frame al voorzien van een wapeningsnet. ▪ isolatiewaarde panopaille :0,047 ; s-b-s :0,06W/mK Een tweede laag Base wordt half door het net gedrukt; laten aantrekken ▪ brandbestendig met leem (int) en kalk (ext) : EI90 gedurende enkele dagen en een derde laag aanbrengen. Base S2 kan uitstekend geschilderd worden met een i-Paint leemverf of verder fijner worden afgewerkt met een Tierrafino Finish/Duro of zelfs Stucco Listro. Base S1 is meer oker en er zit stro in : dit is heel mooi verder onafgewerkt ; afwerken zoals S2 kan ook. Met kalk : voor een afwerking met tegels of stucco zoals Tierrafino tadelakt of Argiofloor : leem vervangen door traskalk en eventueel bijkomende laag QM-FDS dichtingsmortel (2-4mm)


13

bouwtechniek pleisterdragers interieur EM-TF-BT-pleisterdragers interieur 01/04/2018

minerale primer voor verf en dunpleisters

Schwenk KSN

hechtlaag Schwenk voor kalk op houtwol; kan ook als stuc gebruikt worden

Tierrafino Contact

hechtbrug Tierrafino Contact (borstel) en dan de afwerkpleister

Tierrafino Contact Fine

hechtbrug Tierrafino Contact Fine (borstel) en dan de afwerkpleister

Tierrafino Base

basislaag Tierrafino Base

Tierrafino Hechtleem

niet aan te raden ondergrond voor deze pleister

Pavatex Pavaroom

pleister

Best Wood Sono 22/35

ondergrond

Tierrafino Base S2 Tierrafino Finish/Duro

TF cont TF hecht

TF cont

Base S2

TF hecht

Tierrafino Lustro

TF hecht

TF cont fine

Base S2

TF cont fine s f k d s s Kei do

Tierrafino Stone Schwenk Kip-it

TF hecht

s f k d s s KSN

KSN

TF hech Base S2 TF cont fine s f k d s s

Schwenk Kip

Kei do

Kei do

fds

QM-MKK klimaatkalk

Kei do

Kei do

fds

Tubag HKP

KSN

Kei do

Tubag KFP fijne kalk

Base S2

Kei do Kei do

Tubag KGL kalksaus

KSN

TF cont

KSN

Pro-X gips Lambert

sks kl

TF cont

sks kl

TF cont

sks kl

PSC gi/kalk

multipor

hecht/lijmmortel QuickMix voor op multipor

Galtane Keido

leemsteen

QM-MS-KS-KL

rietrol rietplaat steengaas stroplaat Pannopaille

hechtlijm Quick-Mix minerale hechtpleister (lijmkam) en dan gipsstuc

Fermacell H2O plaat

hechtlijm QuickMix minerale hechtpleister (lijmkam) en dan leem of kalkstuc

QM-SKS-KL hechtmortel

Fermacell gipsvezel plaat

dichtingsmortel QuickMix (stuc) en dan de afwerkpleister

QM-SKS-nature hechtmortel

Pavadentro Pavatherm C Best Wood Room

QM-FDS

kalkhennep blok-beton

PRIMERS/HECHTLAGEN

base Ba se S2

base

m f s d k s Msks-kl

ba se

KS N msk s-kl msk skl

ecomat pleisterdragers  

een overzicht van dragers voor binnenpleisterwerk

ecomat pleisterdragers  

een overzicht van dragers voor binnenpleisterwerk