Jubileum uitgave 2017 site

Page 1

e av 7 tg 01 ui r 2 tra be Ex cem de

jaar 40

1977 - 2017

december 1977 - december 2017


Sinds 2015 ben ik de vormgever van De Echo. Een leuke taak die ik naast mijn gewone werkzaamheden elke maand probeer te volbrengen. Elke maand staat er in mijn agenda door een paar dagen een grote streep met de tekst: ‘Echoweek’. In die dagen moet het gebeuren, met als afsluiter de redactievergadering, waarin ik aan de rest laat zien wat we hebben. Hier worden de spreekwoordelijke puntjes op de i gezet.

Colofon Deze jubileum uitgave is een eenmalige uitgave ivm het 40 jarig bestaan van de Echo. Deze uitgave is uitgegeven als extra editie in december 2017. De redactie: Tonny, Frank, Geert en Wendy

Dit jaar kreeg ik daar een extra taak bij. De overige redactieleden hebben alle oude Echo’s doorgenomen en hebben allemaal leuke, belangrijke en mooie berichtjes gevonden en ik heb er dit boekwerk van gemaakt. Een jubileumuitgave dat in vogelvlucht 40 jaar Echo laat zien. Helaas hebben we keuzes moeten maken, wat niet altijd even makkelijk was. In onze nieuwe redactieruimte op de begane grond in De Den, hebben we (bijna) alle edities staan. Dat is het echte bewijs dat De Echo al 40 jaar midden in de samenleving van Vinkel staat. Om het allemaal wat aan te kleden hebben we ook gezocht naar foto’s die bij het desbetreffende artikel horen. Gelukkig hebben heel veel mensen met ons meegezocht, onze dank daarvoor.

De Echo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, teksten en foto’s welke door derden zijn aangeleverd. Door inzending verklaart de afzender De Echo te vrijwaren van beeld- en auteursrechtelijke aanspraken door derden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, zonder hierover contact te hebben met de redactie (redactie@echovinkel.nl).

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Voorwoord

Tonny van de Wetering

Vooral Betsie Ploegmakers van Heemkunde Vinckel wil ik hierbij extra benoemen, toch makkelijk zo’n buurvrouw in De Den. Alles wat in De Echo gestaan heeft, heb ik in een groen kader gezet en de erbij gezochte artikelen en foto’s, staan in een zwart kader.

De huidige redactie vlnr: Tonny vd Wetering, Geert vd Biezen, Wendy v Dijk en Frank vd Lee foto’s: Thomas Segers

Sinds een aantal jaren, wordt de Echo digitaal gemaakt en gedrukt. Hierdoor staan de foto’s er tegenwoordig mooi scherp in. Helaas is dat niet altijd zo geweest. In de begin jaren waren er hele andere technieken om z’n dorpsblad te maken. In sommige gevallen hebben we de originele foto kunnen vinden, maar helaas niet bij allemaal. Hierdoor zullen er ook in deze jubileumuitgave verschillende foto’s en artikelen staan, die niet erg duidelijk zijn, maar zo werden ze toen nou eenmaal in De Echo geplaatst. De leuke reacties en bedankjes drijven ons om de ingeslagen weg nog even voort te zetten. Maar bedenk wel, wij zijn de samenstellers en we kunnen dat alleen maar als we genoeg aangeleverd krijgen. Of je nu iemand bedankt, feliciteert, een activiteit van je vereniging aankondigt of wil delen dat een activiteit geslaagd was, het kan allemaal geplaatst worden in De Echo. Onze leuze is niet voor niks: ‘Van, Voor en Door Vinkel. Tonny

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1


1977 2

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


December 1977, Iets moois wordt geboren. Een groepje EVVC-ers steken de koppen bij elkaar en besluiten om een Voetbalkrant uit te geven. Deze mensen zijn: A v Gerven, G v Wanrooy en L v Nistelrooij en zij krijgen hulp van: G v Boekel, J Noy en H Smits In december verschijnt een proefnummer om de meningen van de Vinkelse bevolking te peilen. Dit nummer bevat eigenlijk alleen maar informatie van EVVC, maar de samenstellers geven aan ook informatie van andere Vinkelse verenigingen en personen te willen plaatsen. Men kan zich abonneren voor ƒ 15,- per jaar. Begin 1978 publiceren ze dat ze hiervan afzien. Het blad wordt gratis huis-aan-huis bezorgt en er zal 1x per jaar een ‘collecte-actie’ worden gehouden.

Pastoor G Remmen foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1977

3


Cor Ubert (1977) foto: Heemkunde Vinckel

artikel: Heemkunde Vinckel

03-02-1978

1978 4

uit de stickerverzameling van: Frank vd Wijgert

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Boven: Uitnodiging heropening Den Driehoek Links: Annie vd Loop achter de bar

tijdens

carnaval

foto en afbeelding: Heemkunde Vinkel

1978 EVVC jeugd: staand vlnr: Enrico vd Donk - Mark Schoones - Henk Smits Theodoor Peters - Arno v Dijk - Jan Pennings - Eric vd Loop Jan Noy en Jack Ploegmakers zittend vlnr: Eric vd Lee - Mark v Venrooij - Hans Smits Walter v Dijk - John v Nistelrooij - Frank Noy en Jan Dobbelsteen

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

Redactie: W Theunissen, C Gloudemans, A v Gerven, G v Wanrooy en L v Nistelrooij Aantal uitgaves: 10 J vd Ven verzorgde in Echo 1 de puzzel en later in het jaar trad hij toe tot de redactie, omdat de heren Gloudemans en v Gerven ermee stopten.

1978

5


Boven: vlnr: Rina v. Nistelrooij en Marion v.d. veerdonk (1978) Onder: Maria v.d. Berg (1978) foto: Heemkunde Vinckel

1979 6

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1979 Redactie: Wim Theunissen, Jo vd Ven, Gerry v Wanrooy en Lambert v Nistelrooij

Aantal uitgaves: 10

In december kwam Petra vd Kruis de redactie versterken.

Links (thuisinhetnieuws.nl): Door v. Zoggel (2008) Onder (Henk Papazazi): Albert v.d. Elzen met op de achtergrond een deel van de clubvlag (2008)

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1979

7


rverzameling uit de sticke Wijgert van Frank vd

1980 Redactie: Jo vd Ven, Gerry v Wanrooy en Lambert v Nistelrooij Kopij inleveren bij: Wim Theunissen De redactie werd dit jaar afwisselend geholpen door Wim Theunissen en Petra vd Kruis.

1980 8

Piet ‘Pakhuis’ Ploegmakers in de winkel van de Boerenbond (1971) foto’s: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


JvP = Jo vd V en

Ebert v Wanrooy (1975) foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1980

9


Ad v Heijningen (1986) foto: Heemkunde Vinckel

WTC Den Driehoek ‘n paar jaar later. vlnr: Jack vd Loop, Jo v Lokven, Ton v Herpen, Erik vd Lee, Ario v Creij, Frank vd Lee, Willy vd Berg, Walter v Dijk, Maarten v Nuland, Erik vd Loop, Jan Pennings, Geert Bouwens, Tiny Rombout, Geert Schippers en Cor vd Ven foto: Henk v Esch

1981 10

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1981 Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Lambert v Nistelrooij en Petra vd Kruis Aantal uitgaves: 11 Kopij inleveren bij: Wim Theunissen Vanaf oktober komt Anita v Nistelrooij voor Petra in de redactie en in december komen Huub en Anita Kivit bij de redactie in plaats van Lambert. De gemeente Nuland plaatst nu regelmatig belangrijke berichten in de Echo, de gemeente Geffen doet dit niet.

Boven: sticker uitgegeven door de wielersupportersclub uit verzameling Frank vd Wijgert

Rechts: Henry Hubers foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1981

11


De handwerkclub met een zelfgemaakt wandkleed voor de gemeente Geffen foto: Heemkunde Vinckel

Keeper Antoon vd Doelen in actie op het veld (1982)

Parochienieuws:

foto: Heemkunde Vinckel

1982 12

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1982 Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Anita v Nistelrooij en Wim Theunissen Aantal uitgaves: 11 Kopij inleveren bij: Wim Theunissen Vanaf maart komt Jan Barten de redactie versterken en in april stopt Anita ermee. Wim verlaat in november de redactie.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

krantenfoto: Heemkunde Vinckel

1982

13


1983 14

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1983 Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Jan Barten en Wim Theunissen Oplage: 650 stuks Aantal uitgaves: 10 Kopij inleveren bij: Wim Theunissen Vanaf september wordt de redactie uitgebreid met Ellen v Zoggel en Pieter vd Ven. Helaas haakt Ellen in november weer af.

Wat gebeurde er nog meer dit jaar... - Den Dorsvlegel bestaat 5 jaar - De sloop van de oude school/gymzaal - Opening van gemeenschapshuis ‘t Zijl Afbeeldingen: Heemkunde Vinckel Sticker Dorsvlegel uit de verzameling van Frank vd Wijgert

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1983

15


foto: Heemkunde Vinckel

foto: nckel Heemkunde Vi

1984 16

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


uit de stickerverzameling van: Frank vd Wijgert

1984 Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Jan Barten, Wim Theunissen en Pieter vd Ven Oplage: 750 stuks / vanaf juli 700 stuks Aantal uitgaves: 11 Kopij inleveren bij: Wim Theunissen / vanaf juni bij Pieter vd Ven In september komt Tonnie vd Lee in plaats van Wim in de redactie.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1984

17


Op de foto de kantine nog in aanbouw TV Vinkel - H vd Ven

1985 18

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1985 Het bestuur tijdens het 40 jarig bestaan van Rijvereniging “Prinses Margriet� vlnr: Wim v Griensven, Jan Ploegmakers, Annie Verstegen, Albert vd Doelen, Burgemeester Schwiebbe. foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Jan Barten, Tonnie vd Lee en Pieter vd Ven Oplage: 700 stuks Aantal uitgaves: 12 Kopij inleveren bij: Pieter vd Ven In mei wordt de redactie uitgebreid met Jeanneke Driessen-vd Ven. In augustus wordt er een extra editie uitgegeven, voor deze uitgave treden Ilse vd Ven en Dianne vd Ven eenmalig toe tot de redactie. Vanaf oktober zijn deze dames de typistes van de Echo.

1985

19


1986 Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Jeanneke Driessen-vd Ven en Pieter vd Ven Oplage: 700 stuks Aantal uitgaves: 12 Kopij inleveren bij: Pieter vd Ven Bezorging: In het begin van het jaar Pieter vd Ven en Harrie vd Hurk. In september en oktober doet dit het bestuur van EVVC + compagnons en vanaf oktober verzorgd de redactie de bezorging. In augustus treedt Henk Smits eenmalig toe tot de redactie, hij is al jaren lang bij de Echo betrokken als drukker van het blad. In oktober komt Jeannette vd Ven-Vorstenbosch erbij.

Joke en Wim v Lier in de bakkerij foto: uit het privĂŠ-album van fam. v Lier

1986 20

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1986

21


Na een Echo-poll kwamen genoemde punten naar voren

1987 22

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1987 Redactie: Jo vd Ven, Gerrit v Wanrooy, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Jeanneke Driessen-vd Ven, Jeannette vd Ven-Vorstenbosch en Pieter vd Ven Oplage: 700 stuks Aantal uitgaves: 13 (inclusief extra jubileumuitgave) Kopij inleveren bij: Pieter vd Ven / vanaf juni bij Jo vd Ven op de Nieuwekampen Bezorging: De redactie / in april en mei familie Peeters / in juni, november en december EVVC In januari van dit jaar helpt Jet Carpay, eenmalig, met de vormgeving/verzorging van de Echo. In september vervangt Jantje v Basten (RenĂŠ vd Ven) Pieter in de redactie.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1987

23


Eind 1987 vierde de Echo haar 10 jarig bestaan. Om iets goed te doen heeft de redactie besloten om een kind financieel te adopteren via Foster Parents Plan, wat in die tijd heel populair was. Hierboven de eerste briefwisseling met Mukhalis, het adoptiekind uit Sudan. Ook werd er een foto geplaatst in de Echo. Helaas bleef het hierbij, de redactie schreef vele brieven naar Mukhalis, maar kreeg er geeneen terug. Nadat ze daarover contact hadden opgenomen met Foster Parents Plan, kregen ze de 1e brief nogmaals toegestuurd.

10 jaar 24

Hieruit bleek dat er iets niet helemaal klopte. Meteen heeft de redactie de stekker uit het project getrokken, er werd geen geld meer gestuurd. Later kwam er in het nieuws dat de directeur er frauduleuze praktijken op na hield.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Eind 1987 vierde de Echo haar 10 jarig bestaan. Ook toen werd er een speciale uitgave uitgebracht. In deze uitgave stond de toenmalige redactie in de Schijnwerper.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

10 jaar

25


Bewijs dat de Echo goed gelezen wordt. In maart een oproep voor meer kopij, in april de reactie...

1988 26

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1988 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Jeanneke Driessen-vd Ven, Jeannette vd Ven-Vorstenbosch en René vd Ven Aantal uitgaves: 11 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / vanaf mei kan het ook in de Echobussen die hangen in ‘t Zijl en in sportkantine De Zwaan

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1988

27


De antenne zal weldra uit het Vinkelse straatbeeld verdwijnen...

Staand: René vd Hanenberg, Frank vd Lee, Walter v Dijk, Mark Schoones, Brigitte vd Loop Zittend: Mariëlle School, Mark vd Lee, Arno vd Ven, Erik vd Loop, Anita Ploegmakers en Marion v Erp. foto: KPJ Vinkel

1989 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen, Jeanneke Driessen-vd Ven, Jeannette vd Ven-Vorstenbosch en René vd Ven Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobussen ‘t Zijl en De Zwaan Bezorging: EVVC / vanaf oktober Frank Hanegraaf In juni stapt Jeanneke Driessen-vd Ven uit de redactie. Waarschijnlijk heeft Jan Barten in november andere verplichtingen, want die maand staat hij niet bij de leden van de redactie vermeldt.

1989 28

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Touwtrekken over de wetering Deze foto is van eind jaren ‘60 of begin jaren ‘70 foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1989

29


Ad Wouters achter de piano foto: Heemkunde Vinckel

1990 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen en René vd Ven Oplage: 775 stuks Aantal uitgaves: 25 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobussen ‘t Zijl en De Zwaan Bezorging: Frank Hanegraaf en (‘snelle’/’vlugge’) Jaap Schoones

1990 30

De Echo nieuwe stijl wordt uitgebracht; Elke maand is de Echo even dik en de advertenties worden verdeeld over de twee Echo’s per maand. Tevens geen kleine lettertjes meer, de Echo wordt weer leesbaar. Eind maart komt Ellie vd Moosdijk in de redactie.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Erik vd Ven foto uit privĂŠ album van: Erik vd Ven

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1990

31


1991 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen, Ellie vd Moosdijk en René vd Ven Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl Bezorging: Jaap Schoones

De scouting leiding tijdens het 20 jarig bestaan in mei 1991. vlnr achter: Peter Pennings, Erik v Vught, Liesbeth Rovers, Chris Pennings en Hans vd Ven. Voor: Toos v Grinsven, Annie vd Hurk, Tonny v Grinsven, Ingrid v Helvoirt en Miranda v Vught op de knieën zit Wilma Haerkens foto: Scouting Antares Vinkel

Foto bij artikel in het Brabants dagblad. Foto gemaakt door Ruud Rogier krantenfoto: Heemkunde Vinckel

1991 32

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Jeugdtoernooi tennisclub Vlnr: Eveline Wouters, ??, Chantal v Grinsven, Luuk de Laat, Natalie Nederkoorn, Stefan vd Ven, Arjan v Lanen en Marijke v Loon foto: TV Vinkel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1991

33


advertenties vd Broek, ‘t Pumpke en Leo Kappen: uit de Echo sticker van de Vink uit de verzameling van Frank vd Wijgert

1992 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen, Ellie vd Moosdijk en René vd Ven Oplage: 900 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl Bezorging: Jaap Schoones Eind februari was Jo vd Ven eenmalig hoofdredacteur van de Echo.

1992 34

De blije mens foto: Arnold Savelkouls

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1992

35


1993 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen, Ellie vd Moosdijk en René vd Ven. Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peerke en Hanneske Oplage: 800 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl Bezorging: Jaap Schoones

foto: Heemkunde Vinckel

1993 36

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1993

37


1994 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen, Ellie vd Moosdijk en RenĂŠ vd Ven Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peerke en Hanneske Drukwerk: Henk Smits Oplage: 800 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl

1994 38

Bezorging: Jaap Schoones t/m begin juni, vanaf dan brengt Pietje v Dijk de Echo rond. Eind augustus is er een probleem, Pietje stopt, wie brengt de Echo nu rond? Het blijft voor ons een vraagteken... er wordt geen nieuwe bezorger meer vermeld de rest van het jaar. Wat we wel weten is dat de Echo wel gewoon bij iedereen in Vinkel in de bus is gevallen.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Frans Buss (1975) foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1994

39


10 oktober 1995, operatie decibel. Alle telefoonnummer bestaan vanaf nu uit 10 cijfers

1995 40

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


1995 Redactie: Jo vd Ven, Jan Barten, Tonnie vd Lee, Ton v Herpen, Ellie vd Moosdijk en René vd Ven Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peerke en Hanneske Drukwerk: Henk Smits Oplage: 800 stuks Aantal uitgaves: 13 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl Nellie vd Braak komt vanaf eind juni in de redactie en daarna heeft Ton v Herpen de redactie verlaten.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

Hans en Anneke openen de kapsalon foto uit het privé-album van Hans v Helvoirt

1995

41


Het laatste jaar van deze kaft (onder), volgend jaar zal er een andere zijn (boven) Nick vd Braak

1996 42

Foto: Fam vd Braak

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Bernard en Tina vd Sangen gaan op deze speciale dag met de koets naar het feest. foto: Fam vd Sangen

Jans v Lokven Foto uit het privé album van Frank v Lokven

1996 Redactie: Ellie, Nellie, Tonnie, Jan, René en Jo Vaste medewerkers: Luuk, Peer, Hanneske en Otto Drukwerk: Henk Smits Oplage: 800 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1996

43


40 jaar De Echo Jo van de Ven

‘Heej Jo, kunde ge efkes un stukske skrève over 40 jaor Echo.’ Dit werd mij een paar weken geleden gevraagd (tussen de soep en de êrpel) door de huidige redactie. Ik heb ja gezegd, maar ik weet nou nog niet waarover ik het zal hebben. Over De Echo zelf en haar geschiedenis is al het nodige gezegd en geschreven. Schrijven is nou niet mijn sterkste punt. Nu met schrijfmachines en computers kan ik me behoorlijk duidelijk maken, maar op de lagere school was schrijven voor mij een groot probleem. Geen enkele onderwijzer(es) kon iets wijzer worden van mijn hanenpoten. Elke leerling kreeg een stempel of plakplaatje in haar/zijn schrift als ze een 8 voor schrijven haalden. Ik zou zoiets al krijgen bij een 6. Maar ook dat was teveel gevraagd voor mij. Op mijn rapport heb ik nooit meer dat een 4,5 of 5 gehad voor schrijven. Je zult het niet geloven, maar ik heb uiteindelijk schrijven geleerd van een Belg. Een Belgische pater die les gaf op een gymnasium (niet afgemaakt), waar ik een paar jaar vertoefd heb. Vijftig jaar later ben ik hem nog eens op wezen zoeken op Sparrendaal, waar hij nog steeds/weer verbleef. Hij was zeer vereerd dat hij tenminste nog iemand iets had kunnen leren. Het zij zo. Maar, we dwalen af. Waar ging het ook weer over? De Echo, juist ja. Al 40 jaar. Maar wat is nou 40 jaar? Nog niet eens de helft van een

44

mensenleven als we de statistieken mogen geloven. De gemiddelde leeftijd van de hedendaagse bevolking ligt in de Westerse landen boven de tachtig. En kinderen die nu geboren worden, kunnen zelfs al 100 jaar worden. Dan zal je wel gezond moeten leven; niet roken, gezond eten, veel sporten en al wat diens meer zij. Maar hebben ze nog wel tijd om te sporten? Zijn ze mobiel genoeg? Ik dacht het wel. Ze hebben ’s morgens hun mobiel eerder aan dan hun kleren. De jeugd kan niet meer zonder mobiel. Wij ook niet. Althans, de meesten onder ons. Het is een gemak, maar als het een verslaving wordt, dan is het al snel een plaag. Neem nou bijvoorbeeld bellen of app-en achter het stuur. Levensgevaarlijk. Nog even en het wordt door de overheid beschouwd als een misdaad. En dat is het ook. Net zo erg als met alcohol op achter het stuur. Een stukje over De Echo, Jo. Ja joh, rustig maar. Kalmte kan je redden. Zeker op deze overspannen aardkloot. Wij hebben nergens geen tijd meer voor. Snel even dit, vlug even dat. We hebben amper tijd voor onszelf en voor anderen zeker niet. We zijn weer terug bij af: Ieder voor zich, God voor ons allen en ‘de gêit vur de koffieromme’. Rustig blijven is een van de beste eigenschappen die een mens kan bezitten. Toon van Bert van Toonne (een zwager van mij) leek ontzettend lui. Dat dacht bijna iedereen. Maar dat was zeker niet zo. Het was een heel rustig persoon, maar hij begon gewoon op tijd ergens mee.

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Boven: Jo vd Ven tijdens een interview van OVV, wat in 2014 in De Echo heeft gestaan.

Hij bleef bezig en verlulde zijn tijd niet. En gewoon elke dinsdagmorgen naar Osse mêrt. Tijd zat. De tijden zijn veranderd. Ook De Echo is veel veranderd. Een super-de-luxe blad is het geworden. Dat mag en kan allemaal. En volgens de redactie is het nog steeds betaalbaar. Is het nog wel nodig elke maand zo’n blad. Waarom niet? Zou ik zeggen. Ik denk dat de jeugd steeds minder geïnteresseerd is in een gedrukt medium. Die google-en op internet of appen naar elkaar als ze iets willen weten. Ik wil hiermee niet zeggen dat De Echo een naslagwerk is, maar door de ouderen wordt De Echo nog zeer zeker gewaardeerd en zal menigmaal geraadpleegd worden om te zien wat en wanneer er in Vinkel iets te gebeuren staat. En daar is het indertijd om begonnen. En ik moet eerlijk zijn; er staan verrekte mooie rubrieken in. Houden zo.

foto: OVV

Onder: De redactie van De Echo uit 1989. Vlnr: René vd Ven, Jan Barten, Jeannette vd Ven, Tonnie vd Lee, Jeanneke Driessen, Ton v Herpen en Jo vd Ven foto: uit het privéalbum van Jo vd Ven geplaatst bij interview OVV

De techniek kan ons ingehaald hebben, maar De Echo kan en moet blijven bestaan. Laat De Echo een rustpunt zijn in ons jachtige bestaan. Dat wij allen er nog lang van mogen genieten. Ik hoop dat ik hiermee de mening van menig Vinkelnaar verwoord heb. Tot slot wil ik de redactie van harte feliciteren met het 40-jarig jubileum. En op naar het volgend jubileum. Vanzelfsprekend hoop ik dat nog mee te maken. Jo

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

45


1997 Redactie: Ellie, Nellie, Jan, RenĂŠ en Jo Vaste medewerkers: Luuk, Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Robert vd Hanenberg (vanaf november) Drukwerk: Henk Smits Oplage: 800 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl

1997 46

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Jan vd Broek foto: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1997

47


Marietje Langens, helemaal klaar voor het feest foto uit het privé album van Marietje Langens

1998 Redactie: Ellie, Nellie, Jan, René en Jo Vaste medewerkers: Luuk (t/m mei), Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Robert vd Hanenberg Drukwerk: Henk Smits Oplage: 800 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl

1998 48

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Black Sell vlnr: Stef de Laat, Gerard Ruijs, Jack v Lokven, Frank v Lokven, Antoon Hanegraaf en Henk vd Ven Foto: Ans Jacobs iov Black Sell

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1998

49


1999 Redactie: Ellie, Nellie, Jan, René en Jo Vaste medewerkers: Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Robert vd Hanenberg Drukwerk: Henk Smits Oplage: 825 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email

Vengaboys bij Den Driehoek foto: Den Driehoek Henk v Esch

Boven: Overhandigen van de sleutels van de kerk. Pastoor Scheepers en Marietje Langens Rechts: links Pastoor Spijkers en rechts pastoor Scheepers

1999 50

foto’s: uit privé-album van Pastoor Scheepers

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Gino Zeijpveld, Emmy van Nistelrooy, Willem-Bart Bartels en Josje Peters van de Mariaschool werden 2e

krantenknipsel: Heemkunde Vinckel

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

1999

51


2000 52

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2000 Redactie: Ellie, Nellie, Jan, René en Jo. In april vervangt Maria Buss Ellie Vaste medewerkers: Peer, Hanneske, Otto en vanaf juni Luuk EVVC medewerker: in de 1e uitgave Robert vd Hanenberg, daarna Tonnie vd Lee Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: Harold v Griensven Oplage: 825 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email eerst naar Ellie privé, vanaf maart naar: de_echo@hetnet.nl Vanaf december krijgt internet ook een editie van De Echo www.echovinkel.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2000

53


Het monument tegen zinloos geweld “Het uitgerukte hart”. Dat is wat zinloos geweld veroorzaakt, niemand wint, enkel harten die verscheurd en vol van verdriet zijn, blijven achter foto: Arnold Savelkouls

Wim en Annie vd Wijgert in en voor hun Centra winkel aan de Vinkelsestraat. foto’s uit privé-album van Fam vd Wijgert

2001 54

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2001

foto uit het privé album van Fam. Ketelaars

Redactie: Maria, Nellie, Jan, René en Jo Vaste medewerkers: Luuk, Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Tonnie vd Lee Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: Harold v Griensven Bezorging: Fam vd Doelen Kaathoven Oplage: 840 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: de_echo@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2001

55


Martine van Daal samen met de ‘liefste’ opa ter wereld

2002 56

foto’s uit privé-album van Fam van Daal

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2002

De Collega’s vlnr: Antoinette vd Braak, Jeanette vd Rijt en Mirella vd Ven tijdens een gezellig uitje foto: Ad van Heijningen

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak, Jan Barten, René vd Ven en Jo vd Ven. Vanaf oktober komt Anne vd Ven bij de redactie Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Tonnie vd Lee / vanaf oktober Ferry vd Braak Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: Harold v Griensven / vanaf september Natalie v Dijk Bezorging: Fam vd Doelen Kaathoven / vanaf juli Fam P vd Ven Oplage: 860 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: de_echo@hetnet.nl

2002

57


2003 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak, Jan Barten, Anne vd Ven en Jo vd Ven. Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Ferry vd Braak / vanaf mei Anne vd Ven Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: Natalie v Dijk (Pageview) Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam P vd Ven Oplage: 860 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: de_echo@hetnet.nl

2003 58

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


foto persbericht Poort van Den Bosch - Infrasite.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2003

59


Hannie en Sjannie, alias van Gerda vd Heijden en Ellie vd Moosdijk. Hier tijdens een eerder uitvoering tijdens de Dolle’n Avond foto uit het persoonlijke foto album van Ellie vd Moosdijk

2004 60

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2004 Redactie: Maria Bus, Nellie vd Braak, Jan Barten, Anne vd Ven en Jo vd Ven. Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peer, Hanneske en Otto EVVC medewerker: Anne vd Ven / in april is dit Jan vd Lee, daarna vervalt deze functie Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: Natalie v Dijk / vanaf maart Thijs v Schaijk (DIGIfactory) Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam P vd Ven / vanaf april fam vd Hurk Oplage: 850 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: de_echo@hetnet.nl en vanaf juli naar: echovinkel@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2004

61


Boven: vlnr Pastoor Scheepers, Jos en Leny vd Ven Onder: vlnr Pastoor Scheepers, Jos en Leny vd Ven en Diaken v Herwijnen foto’s uit privé-album van Fam vd Ven

2005

2005 62

Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak, Jan Barten, Anne vd Ven en Jo vd Ven Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peer, Hanneske en Otto Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: Thijs v Schaijk (DIGIfactory) Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam. vd Hurk Oplage: 875 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


foto: Parochievinkel.nl

Verslagenheid bij de lege sokkel op de hoek van het Pastoor Vogelsplein foto: Arnold Savelkouls

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2005

63


2006 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak, Jan Barten, Anne vd Ven en Jo vd Ven Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Peer, Hanneske en Otto. Eind augustus stop Peer Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam vd Hurk / vanaf juni Fam vd Doelen Oplage: 875 stuks Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

2006 64

Grad Speelt nog een keer op de grote trom tijdens de serenade van Odio tgv hun 60-jarig huwelijksfeest foto: Jolanda vd Wijgert

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Hier zijn de schilders volop bezig foto: Parochievinkel.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2006

65


foto: Wiljo v Nuland - thuisinhetnieuws.nl

2007 66

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Jo v Dijk ontvangt de zilveren KNVB speld met oorkonde van Dhr Heutink van de KNVB foto uit het privĂŠ album van fam van Dijk

2007 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak, Jan Barten, Anne vd Ven en Jo vd Ven. In mei stoppen Jan en Anne. Vaste medewerkers: De Krul, Luuk, Hanneske en Otto. In augustus stoppen de Krul en Luuk. Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: DIGIfactory

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam vd Doelen / vanaf eind oktober Fam vd Ven Oplage: 900 stuks / vanaf april 950 stuks / vanaf juni 920 stuks / vanaf oktober 900 stuks

Aantal uitgaves: 24 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

2007

67


De 3 gedecoreerde naast elkaar vlnr: Rini vd Ven, Jan v Hoek en Frans Buss

Op de foto krijgt Shania de trofee uit handen van Frans Hoek

2008 68

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2008 Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam vd Ven Oplage: 900 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: foto uit privĂŠ-album van fam Glaudemans echovinkel@hetnet.nl

Redactie: Maria Bus, Nellie vd Braak en Jo vd Ven Vaste medewerkers: Hanneske en Otto Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: DIGIfactory

Wouter vd Ven Vlnr: Luuk Kappen, Joost v Krieken, Daan Kerkhof en Jos v Krieken. Foto: Wiljo v Nuland

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2008

69


2009 70

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Vlnr. Twan Schimmel, Frans v Zoggel en Ingrid Schimmel foto uit privĂŠ-album van Fam Schimmel

2009 Redactie: Maria Bus, Nellie vd Braak en Jo vd Ven Vaste medewerkers: Hanneske en Otto Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam vd Ven Oplage: 900 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2009

71


2009 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak en Jo vd Ven Vaste medewerkers: Hanneske en Otto Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven

Bezorging: Fam vd Ven Oplage: 900 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

Kinderen zijn een grote krijttekening aan het maken op het Pastoor Vogelspein

2010 72

foto’s: St. Vinkelse Molen

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2010

73


2011 74

foto’s: St. Vinkelse Molen / Ebert v Wanrooy

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2011 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak en Jo vd Ven Vaste medewerkers: Hanneske en Otto Drukwerk: Henk Smits Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven Bezorging: Fam vd Ven Oplage: 900 stuks Aantal uitgaves: 23 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2011

75


2012 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak en Jo vd Ven Drukwerk: Wihabo Advertenties / kaft: Angeldesign Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven

2012 76

Bezorging: Fam vd Ven Oplage: 900 stuks / vanaf augustus 910 stuks Aantal uitgaves: 12 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2012

77


Monument op Kaathoven foto: De Echo

2013 78

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


2013 Redactie: Maria Buss, Nellie vd Braak en Jo vd Ven. In februari stoppen Maria en Nellie Drukwerk: Wihabo Advertenties / kaft: Angeldesign Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven Fotograaf: Henk v Esch (vanaf oktober) Bezorging: Fam E vd Lee Oplage: 910 stuks Aantal uitgaves: 12 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2013

79


2014 Redactie: Jo vd Ven Drukwerk: Wihabo Advertenties / kaft: Angeldesign Internetzaken: DIGIfactory Computertechneut: Harold v Griensven

2014 80

Fotograaf: Henk v Esch Bezorging: Fam E vd Lee Oplage: 910 stuks Aantal uitgaves: 12 Kopij inleveren bij: Jo vd Ven / Echobus ‘t Zijl / per email naar: echovinkel@hetnet.nl

Jo vd Ven overhandigt de sleutel van de redactieruimte aan Tonny vd Wetering foto: Henk van Esch

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Foto: Henk van Esch

De kaft van het afscheidsboek van Maasdonk

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2014

81


Cor en Nelly hebben even pauze - 1986 foto uit het privĂŠ album van fam vd Ven

Artikel Brabants Dagblad Albert achter de bar in ‘t Zijl

2015 82

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


ny ken Dan haalde elijk ble hebben en be Uiteind de en . te e n l e a e h tb erden tw de titel van Zutp rstand van voe w s a e B tj n n ve lien Mike e n Mees wonne : kse Eve erk meeste plaats. se e jaarlij tje Kwis vond d eer met een st el de eerste es derde. Han . Evelien jl ri a u e k w n in M r ja . a V n 9 ja e m it a s u g it a d Han lse te emers Op vrijd iz plaats. Ook e Vinke 60 deeln u van Best voetbalq rsveld met ruim e Redactie: Tonny vd Wetering. Vanaf februari e deelnem ing. n, zorgd ev e Bieze d d en omg e n e Frank vd Lee en vanaf juli Geert vd Biezen a d v rt ink enen fl uiz, Gee an de q emer de hers , vragen, enz. v r e k Drukwerk: Wihabo a De m een ig deeln s, foto’s at men mooie filmpje s over die via Evelientje Kwis: weer d l m Internetzaken: DIGIfactory et vee 24 tea plaats. raken m ondes bleven n finale rr Uiteindelijk en Rob het Op vrijdag 9 januari jl. vond de jaarlijkse EvelientjekNavan n om ee bleken Danny e jd 6 vooZutphen. Bezorging: Fam E vd Lee ri st le gingen de fina en behaalde voetbalquiz plaats. Ook dit jaar weer met een sterk Knmeeste ock-out verstand van voetbal r dieteInhebben ny e n v a o D s : Oplage: 900 stuks ts am plaawerden n 3 teMike n tweede en plaats. enteBas deelnemersveld met ruim 60 deelnemers uit Vinkel de eerste jk bleve egeerde eers ike van Lokve li e d in e lb it Aantal uitgaves: 12 UHans de fe derde. Mees en en Mees de titel Aalst, M en omgeving. omMees met wonnen an Hans streden n met Rob v ans Brouwers e Vinkelse H Kopij inleveren: Echobus ‘t Zijl (dit kan tot van Beste team. rp n e e H oij van n Venro De maker van de quiz, Geert van de Biezen, zorgde met Bas va november) / per email naar: echovinkel@

2015

Supportersvereniging Evelientje

weer dat menig deelnemer de hersenen flink deed kraken met veel mooie filmpjes, foto’s, vragen, enz. Na 6 voorrondes bleven 24 teams over die via een Knock-out gingen strijden om een finale plaats.

hetnet.nl / bij Tonny vd Wetering in de Esch enk van brievenbus fozitoe:tHu: t p de foisto De b v. Aals Vanaf Ojuli aars Ro Echo ook te vinden op De winn v. Herpen y facebook. en Dann

Uiteindelijk bleven 3 teams over die In de finale streden om de felbegeerde eerste plaats: Danny van Herpen met Rob van Aalst, Mike van Lokven met Bas van Venrooij en Hans Brouwers met Mees

vlnr: Hans

Vanaf deze maand geen voorwoord meer door de redactie, maar ´Dun urste Vinkelse Kolumn´. Jorg v Lokven, Mees v Zutphen, En wat kun je dan verwachten ... Brouwers en Henry v Griensven ja, dat kan van alles zijn. Onze razende buitenmedewerker ch k van Es foto: Hen Foto: Henk v Esch gaat op zoek naar schrijvers die in ongeveer 400 woorden vertellen over datgene wat ze bezig houdt. Zo schrijft Annie nu over een `Leeg nest` en kan het best volgende

, Hans t u: Zutphen foto zie Op deze kven, Mees v. sven. n o e L Jorg v. en Henry v. Gri ze avond het de maar iets. ers over ... maand erdjaennoem Brouwgaan w s n a H team. n e e ls e s k e e dus zijn HetMkan dat Vin Frank ook bij jou aanklopt, zeg dan erende st re p best geen nee, maar ga deze uitdaging aan, want...

ing bij n u e t s r onde Zorg en f bij ons thuis kunt u uis o zorg- en dienstverlereninaug, maandag foto: Henk uvanthEsch

zo wordt de Echo gemaakt door Vinkel, voor Vinkel !!!

er

ebu

De redactie

3,

n ov tservic - 29 81 1 Op de foto ziet u: oor al uw vrageging het cliën on: 0413 we met z’n tweeën, een leeg V en meten plotseling Telefowaren r. m u e u n n f. p 0 o l. De winnaars Rob v.coAalst 17.0 ntact o laverhvan nest! was hetk@ maar korte duur, het beviel goed! 0 totAl g van 8.3 ureau.heeswij a jd ri v en Danny v. Herpent/m eb ic rv e ts n

Leeg nest

clie `Dun urste Vinkelse Kolumn` e-mail:

Enkele weken na zijn thuiskomst ging middelste stage 19 of.nl en jawel hoor op kamers in Utrecht. Daar erhlopen v ging vaders a .l w ww

Op deze foto zietlast u: heb van het lege nest bus weer volgeladen de snelweg op. Het nest was weer Wat een geluk dat ik geen syndroom. Jorg De definitie van Mees het lege syndroom v. Lokven, v. nest Zutphen, Hansis: leeg. Na 4 maanden zonder rondslingerende schoenen, “sombere gevoelens hebben als hun jassen en in de weg staande laptops met bijbehorende Brouwersdie en sommige Henry v. ouders Griensven. kinderen het ouderlijke verlaten”.deze avond het snoeren, werd ons nest weer voor een derde gevuld. Mees en 01 werden foto: Henk van Esch - huis 2015Hans Echo ... Vanaf deze maand geen voorwoord meer door de redactie, maand gaan over ja noem iets. team. Jongste had ondertussen de huur opgezegd en in no-time best presterende maar Vinkelse Als daar en zeg gingdan dit werd er boven weer ouderwets muziek gemaakt. Veel maar ´Dun urste Vinkelse Kolumn´. Het ik kan duslast zijn van dat zou Frankhebben ook bijdan jou kwam aanklopt, syndroom als opvliegers in de nacht! Bijwant... ons ging huisraad, geluid maar ook wel weer heel gezellig. Kort daarna vond En wat kun je dan verwachten ... geen nee, maar ga deze uitdaging aan, ja, dat kan van alles zijn. Onze razende buitenmedewerker matras, was en beddegoed nogal eens heen en weer jongste het heel fijn dat hij een kamer kon bemannen van met de Echo trein.gemaakt Oudste ging als eerste een studievriend die in het buitenland stage ging lopen, gaat op zoek naar schrijvers die in ongeveer 400 woorden met vaders buszoofwordt hij hadvoor de leeftijd, het geld en het voor 3 maanden terug naar Breda. vertellen over datgene wat ze bezig houdt. Zo schrijft op zichzelf wonen, door Vinkel, Vinkel !!! en Annie nu over een `Leeg nest` en kan het best volgende lef, niks mis mee! De jongste vond zijn eersteDekamer redactie nadat al zijn gerei naar Breda versjouwd was, vermaakte Na enige tijd op de wachtlijst te hebben gestaan, kreeg hij zich daar met nog 2 studievrienden prima. Middelste middelste een anti-kraak woning toegewezen waar hij bleefover gezellig vader en moeder totu hij op vakantie ging samenwonen met zijn lief. Het nest was weer leeg! Na Voor al uw vragen zorg- bij en dienstverlening kunt ging en plotseling waren we met z’n tweeën, een leeg thuiskomst miste jongste het studentenleven wederom en contact opnemen met het cliëntservicebureau, maandag nest! Al was het maar van korte duur, het beviel goed! in korte tijd had hij de ideale kamer gevonden, wederom t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon: 0413 - 29 81 13, . ar iets noem ma ... javoordeel 4 maanden, was dat de huisraad al gaan overhet maand `Dun urste Vinkelse Kolumn` actie, voor e-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl. door de red jou aanklopt, zeg dan bij meer ook ord nk rwo Fra voo Enkele weken na zijn thuiskomst ging middelste stage n dat gee zijn aanwezig was. Dus alleen matras en beddegoed naar and Het kan dus Vanaf deze ma GRASZODEN EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN , want... ng aan n´. um uitdagi e want Kolin lopenaren´Du jawel hoor opkel kamers Utrecht. Daar ging vaders Breda, se dez ga ar Vin toch met de bus, heb je ooit iemand met te ma , urs n nee n gee ma www.laverhof.nl Wat een geluk dat ik geen last heb van het lege nest bus weer volgeladen dewa snelweg chten ...op. Het nest was weer een matras in de trein gezien? Het nest had zich weer je dan ver t kun wa En er erk dew t me syndroom. De definitie van het lege nest syndroom is: leeg. Na 4 maanden razende buitenschoenen, zonder rondslingerende Onze zo wordt de Echo gemaak geleegd! ja, dat kan van alles zijn. er 400 woorden evebijbehorende “sombere gevoelens die sommige ouders hebben als hun jassen r Vinkel !!! ong in voo , die kel en in de weg staande laptops met ers Vin r rijv doo sch r naa Echo 2015 - 01 19schrijft gaat op zoek redactie dt. Zo kinderen het ouderlijke huis verlaten”. ig hou ze bezeen snoeren, werd ons nest weer derde gevuld. Tot begin dit jaar hij weer thuis kwam wonen, welDe wat voor gezellig vertellen over datgene de gen vol t bes het kan en Jongsteiehad ondertussen de huur en in no-time en groot voordeel is dat hij heerlijk kan koken! Deze maand nest` opgezegd Ann nu over een `Leeg Als ik daar last van zou hebben dan kwam en ging dit werd er boven weer ouderwets muziek gemaakt. Veel ga ik dat nog missen, want middelste gaat een grote reis syndroom als opvliegers in de nacht! Bij ons ging huisraad, geluid maar ook wel weer heel gezellig. Kort daarna vond maken en jongste gaat dan bij hem op kamers. Het nest leeg matras, was dec en beddegoed nogal 2017 eens heen en weer jongste het heel fijn dat hij een kamer kon bemannen van loopt weer leeg! Maar ... 40 jaar Echo 1977 - dec we met z’n tweeën, een 83 ging en plotseling waren d! goe iel bev het met vaders bus of met de trein. Oudste ging als eerste r, duu rte

Zorg en ondersteuning bij u thuis of bij ons thuis

Leeg nest

2015


2016

onder

st en naa

Redactie: Frank vd Lee, Geert vd Biezen en Tonny vd Wetering. Vanaf april Wendy v Dijk Drukwerk: Wihabo Internetzaken: DIGIfactory Bezorging: Fam E vd Lee / vanaf september Freek vd Lee en Aron v Dijk Oplage: 920 stuks Aantal uitgaves: 11 Kopij inleveren: bij Tonny vd Wetering in de brievenbus / per email naar: echovinkel@ hetnet.nl en vanaf april info@echovinkel.nl Dit jaar een nieuw logo, nieuw vierkant formaat en geheel in kleur. Om dit alles kracht bij te zetten, gaat vanaf april de vernieuwde internetsite in de lucht.

2016 84

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


Een artikel in maart krijgt een vervolg in april (onder) Collage gemaakt door Petra vd Donk

Boerenbont en rode

lampjes Klucht in 5 bedrijven door Carl Slotboom

18 & 19

November ber 2016 Datum: 18 en 19 novem Plaats: ‘t Zijl Start 20.00 Tijd: aanvang 19.30 koffie in de pauze Entree: € 10,00 incl. kopje 1 okt 2016 in ‘t Zijl Kaartverkoop: vanaf

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

2016

85


2017 Redactie: Frank vd Lee, Geert vd Biezen, Wendy v Dijk en Tonny vd Wetering. Drukwerk: Wihabo Internetzaken: DIGIfactory Bezorging: Freek vd Lee en Aron v Dijk met de hulp van familieleden Oplage: 920 stuks Aantal uitgaves: 11 Kopij inleveren: bij Tonny vd Wetering in de brievenbus / per email naar: info@echovinkel.nl

2jaar5

Koor Derplu

Vele handen maken licht werk Foto: Idillia v Herpen

Concerten Derplu 6 – 7 – 8 – 9 april 2017

6 & 7 april The Apostle Rockmusical over het leven van Paulus 8 & 9 april GREATEST HITS!! Een echt Derplu Feestconcert met de mooiste, leukste en beste liedjes!

Begin dit jaar verhuist de redactie van de bovenverdieping naar de begane grond in de Den. Een kleinere ruimte met meer contact met de bezoekers van De Den.

Wie

: Derplu met live orkest

Waar

: ’T Zijl Vinkel, Zijlstraat 2

Tijd

zaal open vanaf 19.30 uur : 6, 7, 8 april - Aanvang 20.00 uur, open vanaf 13.30 uur : 9 april - Aanvang 14.00 uur, zaal

Entree

: € 7.50

Verkooppunten

Venste : ’T Zijl, Coop, Slothoeve Vijver, ’t

r, Jumbo Geffen

Op vakantie 468 km ten noorden van Pari

De Vinkelse jeugd heeft vakantie en

ng

Camping Vinkel Oost

Camping van Loon

Camping Dierenbos

js

vieren dat op de Vinkelse Pop-Up campi

Camping Vinkelse Girls

Camping Kukuleku Camping Dorsclub Tarwe

Camping Ruk Ven

Camping Zonder Naam (CZN)

30

2017 86

Echo 2017 - 07

Echo 2017 - 07 31

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


ag 1 juli Movienight zaterd Aan de vooravond van de Vinkelse Braderie is een mooie traditie ontstaan; de Movienight en Heel Vinkel aan de BBQ! Na het succes van vorig jaar gaan we nog grootser uitpakken! Heel Vinkel aan de BBQ, met zijn allen gezellig samen eten. Als dessert zorgt de slagwerkgroep A en B selectie voor een opzwepende percussieshow. Het harmonieorkest mag samen met projectkoor Proko de Movienight invullen. Prachtige live filmmuziek van het orkest, met zang van de geoefende stemmen van Proko. De filmbeelden zullen op een groot Led scherm worden geprojecteerd. Deze beelden nemen je met de filmmuziek mee naar Soldaat van Oranje en The Phantom of the Opera, om maar eens wat te noemen.

foto: Ruud Pos

Met trots presenteren we onze speciale gast: Maartje van de Wetering

GAM

30 JAAR PLOE

DAPRGIL OPEREDN AG 29 A ZAT

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

21.30 uur Helemaal opgebrand ‘s avonds samen in be d (Ja ja wij slapen in één bed) nemen we de dag nog eens door. Het is toch nog rede lijk goed gekomen. Het m aakt ons trots dokter in Vinkel te zijn. We da nken iedereen voor all e hulp die we hebben ge kregen en de patiënt en voor hun begrip en ge duld op deze hectisc he maar bijzondere dag. Ik hoop oprecht da t de plofkrakers de ze column lezen… u zijt bedankt! Welteruste n. Groeten Jos (ook nam

ens Janneke)

Foto: Henk van Esch

Stichting de Vinkelse Molen Activiteiten en wetenswaardigheden Wij brengen u graag op de hoogte van een aantal activiteiten en wetenswaardigheden. Nationale Molendag 2017: Ieder tweede weekend van mei organiseren vereniging De Hollandsche Molen, het Gilde van Vrijwillig Molenaars en de vele molenaars, moleneigenaren en molenvrijwilligers in Nederland de Nationale Molendag. Met dit evenement willen zij gezamenlijk het Nederlandse publiek en toeristen kennis laten maken met dit bijzonder stukje levende geschiedenis. Hoewel molen De Zwaan te Vinkel nog in aanbouw is sluiten wij ons graag aan bij dit landelijk initiatief. Enthousiaste vrijwilligers vertellen graag over de geschiedenis, de totstandkoming van het molenproject en herbouw van dit culturele erfgoed. Tevens zal tijdens de nationale molendag(en), zaterdag 13 mei en zondag 14 mei 2017 van 11.00 - 16.00 uur, de mogelijkheid bestaan een bezoek te brengen aan de bouwhal waar het houten achtkante molengebouw wordt gebouwd.

2017

87


Slotwoord Frank van der Lee

Als we in maart van dit jaar in het ‘hok’ van De Echo in De Den zitten, komt Tonny met het feit op de proppen dat ons dorpsblad in december 40 jaar bestaat. In december? Wè raar! Klinkt het vanuit de 3 andere monden. En toch is het zo. Toentertijd is er in december 1977 een proefuitgave gekomen en in januari 1978 is de eerste officiële Echo verschenen. En zodoende heb ik erover na zitten denken om Vinkel, van dit jubileum toch iets mee te geven. En woar denkte gè dan oan? Vraag ik. Nou, ik zat eraan te denken om alle Echo’s die er uitgegeven zijn eens door te spitten, daaruit wat artikelen te plukken en die dan met eventueel ’n foto in ’n soort van jubileumuitgave te zetten. Gè bent hellemoal hartstikke gek!! Witte wel hoeveel Echo’s er gemaakt zijn! Ja dat weet ik heel goed, het zijn er 714 om precies te zijn. En die wilde gè allemoal lezen? Ik zal het spannender vertellen: jullie ook!! Nadat de grootste paniek is gaan liggen, en we er over na hebben gedacht, besluiten we het met z’n allen dan toch maar te doen. Er komt een jubileumuitgave! Vele avonden hebben we sindsdien in ‘ons hok’ doorgebracht. Veel gelezen, maar nog veel meer gelachen. Wat is er die 40 jaar ’n hoop over ons dorp in De Echo verschenen. Serieuze artikelen maar toch zeker ook ’n hoop klets. Vele rubrieken hebben we zien gaan en komen. Krullekes, waarbij ‘De Krul’

88

het laatste Vinkelse en nationale nieuws op de hak nam. De belevenissen van Luuk in café ‘De Harige Stoppel’, ‘In het midden’ waar iemand zijn mening mocht geven over iets of iemand en waarbij de waarheid meestal in het midden bleef. ‘Hanneske en Peer’ die hun belevenissen van de afgelopen 14 dagen verwoorden en ook zagen we velen ‘Jo van Peereke’s’ voorbij komen (reactie van de redactie op een aangeleverd stuk). Meestal humoristisch maar soms heel kritisch. Vele mensen hebben in de afgelopen 40 jaar ’n bijdrage geleverd aan het ‘gruun buukske’. Maar Jo vd Ven is volgens mij toch wel de nestor van datzelfde ‘gruun buukske’. Zonder dat ik daarmee iemand iets te kort wil doen. 36 jaar heeft hij met z’n kompanen De Echo gemaakt. Toen werd er nog op ’n typemachine gewerkt. Al het aangeleverde werd overgetypt. Dan hebben wij het makkelijk. Alles wordt voortaan digitaal aangeleverd. De moderne technieken hebben ook De Echo bereikt. Sinds een paar jaren zelfs geheel in kleur en in een ander formaat. Denk nu niet dat dat veel werk was. Het ging ‘vaneiges’. Iedereen was bereid mee te werken. Niemand sprak over de prijsverhoging voor hun advertentie. Waar het in het begin een E.V.V.C blaadje was, is het de laatste jaren, volgens mij,

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017


meer ’n blad geworden van de gehele gemeenschap. Dat is ook te zien aan het feit dat er steeds meer verenigingen en individuele iets aanleveren. En daar zijn we blij mee! Samen met heel Vinkel maken we dit blad. Ben niet te bang om iets in te sturen, we zijn (bijna) overal blij mee. En ik weet heus wel dat er mensen zijn die er helemaal niet inkijken. Maar dat is niet erg, je kunt nu eenmaal niet iedereen bedienen. Ook in deze digitale tijd, waarbij de jeugd alles op hun smartphone ziet, denk ik dat het leuk is om iets tastbaars op tafel te kunnen gooien. Ik hoop van harte dat jij dat ook vindt. Mocht je De Echo helemaal niks vinden... jammer! Er is maar een manier om kritiek te vermijden: ‘Niks doen!’ Dit laatste is voor ons geen optie.

Frank vd Lee foto’s: links: fam vd Lee onder: Thomas Segers

Graag wil ik afsluiten met iedereen te bedanken die in de afgelopen 40 jaar, in welke vorm dan ook, iets heeft betekend voor dit blad. Ik hoop er nog een poosje mee door te gaan! Mar zeker gin 36 joar!! Frank

40 jaar Echo dec 1977 - dec 2017

89Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.