Page 1

150zł

Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, część I s. 17

0% VAT

NIEBIESKA

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

3 września - 9 września 2010

Nr 34/034

Redaktor wydania: Joanna Tujak

bilgorajska.pl 35 35

9 772081 058003

Jestem izraelskim biłgorajaninem

9 772081 058003

czytaj na stronie 3 4

Decyzja o stawkach należy do burmistrza

czytaj na stronie 8 4

Radni „za” kredytem na biłgorajski szpital

czytaj na stronie 5 4

ZLECENIE NA SYNOWĄ

Letnie inspekcje w powiecie

strona 4 4

Powstają nowe obiekty, remontowane są stare

strona 4 4 Biłgorajscy policjanci zatrzymali 82Internet zamiast urzędu letniego mieszkańca gminy Księżstrona 7 4 pol, który w lipcu tego roku chciał Upamiętniono bohaterów zlecić zabójstwo swojej synowej. strona 7 4 Mężczyzna został zatrzymany przez biłgorajskich funkcjonariuszy w mi- Trzy dni z kulturą żydowską strona 9 4 nioną środę 1 września. czytaj na stronie 3 4

Związki zawodowe SP ZOZ złożyły skargę

No i się zaczęło...

Związki zawodowe działające przy SP ZOZ w Biłgoraju złożyły do Rachunkowej Izby Kontroli w Lublinie skargę na działania Zarządu Powiatu.

Ciężkie tornistry, klasówki i wywiadówki - z taką perspektywę większość uczniów rozpoczęła 1 września nowy rok szkolny. Jednak nie wszyscy podeszli do tematu tak pesymistycznie.

czytaj na stronie 4 4 R E K L A M A

czytaj na stronie 8 4

„Tytoniaki” 2010strona 10 4 Ile zarabiają radni strona 17 4 z Biszczy? Pierwsze zwycięstwo strona 22 4 Olendra


2

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury redaktor naczelny

Gazety Biłgorajskiej

Wrzesień to ważny miesiąc w Polsce. 1 września do szkół powracają lub dopierą ją zaczynają rzesze młodych Polaków. Rozpoczynają nową przygodę w życiu. To ważny dzień dla uczniów i ich rodziców, ale ten dreszczyk emocji czują także nauczyciele. Jednocześnie 1 września kojarzy się także z rocznicą wybuchu II wojny światowej - wojny która rozpoczęła się od napaści właśnie na Polskę. Polskę, która jako jedyny kraj w tym największym konflikcie zbrojnym w dziejach ludzkości, walczyła od pierwszego do ostatniego dnia. O obu tych ważnych wydarzeniach, z perspektywy naszego powiatu, piszemy w aktualnym wydaniu „Gazety Biłgorajskiej”. Chwilę później kolejna bolesna rocznica: agresji sowieckiej na nasz kraj, która miała miejsce 17 września. W tym roku także na wrzesień przypada cykliczna już w Biłgoraju impreza - „Dni Singera”, która ma potwierdzać i przypominać to z czego słynął kiedyś Biłgoraj: tolerancji, poszanowania dla innych kultur i wyznań. Z tej okazji porozmawialiśmy z Shmuelem Atzmonem-Wircerem, izraelskim reżyserem, urodzonym w Biłgoraju, dla którego nasze miasto jest niezwykle ważnym miejscem. I choć lato ma się ku końcowi, w naszym mieście wiele się dzieje i warto w tych wydarzeniach uczestniczyć.

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Obchody 30-lecia powstania „Solidarności” W dniu 31 sierpnia 2010 r. w Gdańsku obchodzono XXX rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, które rozpoczęły proces powstawania związku NSZZ „Solidarność”. Miałam przyjemność, jako jedna z pięciu osób, reprezentować ziemię biłgorajską ma tych uroczystościach. Przy Stoczni Gdańskiej - w miejscu, gdzie wszystko się zaczęło, zgromadziła się niezliczona rzesza ludzi, dla których nie są obce słowa „Bóg, honor, ojczyzna”, które to słowa znalazły się też na pierwszym sztandarze Solidarności. Podczas homilii abp L.S. Głódź przypomniał o tym, jak ważna była i jest „Solidarność”, odwołując się do słów Jana Pawła II „Nie ma wolności bez Solidarności i nie ma Solidarności bez wolności”. Apelował, aby te słowa były nadal dla wszystkich priorytetem, aby nie zmarnować dotychczasowych osiągnięć, za które trzeba było płacić niejednokrotnie najwyższą cenę. W uroczystościach wzięło udział około 200 pocztów sztandarowych z całego kraju, uświetniając swoją obecnością uroczystą Mszę Św., a także wieczorny spektakl, który rozpoczął się od przemarszu pocztów wyznaczonymi sektorami pomiędzy publicznością, która witała je gorącymi oklaskami. Tak reprezentatywna grupa członków Solidarności, obecna na uroczystościach w Gdańsku, daje nadzieję realizacji celów, jakie postawiła sobie Solidarność przed 30 laty. Mamy świadomość, że nie wszystkie zostały zrealizowane, a ich realizacja gwarantuje spokój, sprawiedliwość i zadowolenie, którego nam wszystkim tak bardzo brakuje.

Uczestnictwo w krajowych obchodach 30-lecia powstania Solidarności było dla mnie zaszczytem i wyróżnieniem. Sam pobyt w Gdańsku - kolebce Solidarności - budzi zawsze wiele wzruszeń i emocji. Delegacja biłgorajskiej „Solidarności” uczestniczyła 31 sierpnia w tych obchodach. Punktem centralnym była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. Prymas abp Józef Kowalczyk, a homilię wygłosił ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Mszę Św. sprawowało kilkudziesięciu biskupów, wśród nich nasz pasterz bp Wacław Depo oraz wielu kapłanów - kapelanów Solidarności. Ołtarz otoczyło ok. 200 pocztów sztandarowych z całego kraju, w tym z biłgorajskiej Solidarności. Eucharystia przebiegła w spokojnej i podniosłej atmosferze. Oprócz sztandarów i flag widoczne były różne transparenty np. „Gdańsk przeprasza za Lecha Wałęsę”.

To było wielkie święto „Solidarności”. 30 i 31 sierpnia br. w Gdyni i w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z rocznicą powstania ruchu, który zmienił historię nie tylko Polski. Udział w nich wzięli bohaterowie Sierpnia ‘80. Wśród znanych parlamentarzystów, działaczy, samorządowców, a nawet gwiazd polskiej estrady, znaleźli się również przedstawiciele „Solidarności” z naszego powiatu. Gazecie Biłgorajskiej opowiedzieli o swoich wrażeniach.

Dopiero po telefonach do domów dowiedzieliśmy się o incydentach, które rzekomo miały miejsce podczas tych uroczystości. Nikt z naszej delegacji (wchodziliśmy w skład 60 osobowej grupy z Lubelszczyzny) nie widział zdarzeń, o których informowały media. Wiadomość ta zaskoczyła nas i skłania do refleksji, że to media próbują kreować rzeczywistość w taki sposób jaki chciałyby ją widzieć, a niekoniecznie taką jaką ona jest. Przed nami obchody 30-lecia powstania Solidarności w Biłgoraju, które odbędą się 16 września, a na które w imieniu przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz własnym serdecznie zapraszam.

Urszula Krzyszycha

Tadeusz Ferens

Przewodnicząca Solidarności w Oddziale

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału

PKO BP SA w Biłgoraju

NSZZ „Solidarność” w Biłgoraju


3

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

BIŁGORAJ Rozmowa z Shmuelem Atzmonem - Wircerem, aktorem i dyrektorem Yiddishpiel Theatre w Tel - Aviv

Jestem izraelskim - biłgorajaninem W ostatnich dniach do Biłgoraja przyjechał znany aktor i dyrektor teatru Yiddishpiel, Schmuel Atzmon - Wircer. W sali kinowej BCK można było obejrzeć spektakl pt. „She Was Never Even Here At All” (Nigdy nawet jej tu nie było) do którego Atzmon - Wircer przygotował tłumaczenie symaltaniczne. Przy tej okazji poprosiliśmy Pana Shmuela Atzmona Wircera o wywiad. Gazeta Biłgorajska: - Co skłoniło Pana, aby zająć się Teatrem? Shmuel Atzmon-Wircer:- Podczas nauki w biłgorajskiej szkole jedna z nauczycielek pani Jasińska odkryła, że mogę mieć talent, gdyż płynnie czytałem i recytowałem. Już wtedy okazało się, że miałem coś w sobie. Moje predyspozycje teatralne zauważyli także nauczyciele szkoły hebrajskiej, którą założył mój ojciec i w której później się uczyłem. To były moje pierwsze kroki teatralne. Występowanie przed publicznością bardzo mi się podobało. Zawsze na koniec roku szkolnego przygotowywaliśmy różne przedstawienia, wówczas po występach na scenę rzucano bombonierki to było bardzo miłe. No i tak to się zaczęło. - Jak często wystawia Pan sztuki, jaka jest Pana ulubiona tematyka? - Profesjonalną karierę zacząłem w 1949 roku. W ciągu ponad 60 lat uczyłem się w różnych szkołach i przez 40 lat grałem na hebrajskiej scenie w teatrze narodowym Habima. Graliśmy m.in. Szekspira, Moliera, także sztuki modernistyczne. W latach 60-tych i 70-tych prowadziłem swój awangardowy teatr, w którym graliśmy awangardowe sztuki tamtych czasów, nawet i polskie takie jak „Kartoteka” Różewicza. Przez ostatnie 22 lata zajmuje się teatrem Yiddishpiel, który w tym roku obchodzi 150 lat istnienia. Był to pierwszy izraelski teatr. Gramy także klasyczną sztukę żydowską, sztukę modernizmu. Gramy również sztuki, które napisane zostały przez Bashevisa Singera urodzonego niedaleko Biłgoraja. Bardzo często współpracujemy z polskimi reżyserami i scenografami.

- W spektaklu pt. „She Was Never Even Here At All” (Nigdy nawet jej tu nie było), który można było obejrzeć w minioną środę w sali kinowej BCK w Biłgoraju zagrała pana córka Anat Atzmon. Czy teatr w Pana rodzinie jest tradycją? - Nie, sztuka nie była tradycją w mojej rodzinie. Pochodzę z bardzo religijnej rodziny. Ojciec był przedstawicielem Żydów w gminie biłgorajskiej. Nie mieliśmy kontaktu z teatrem. Pamiętam, kiedy powiedziałem ojcu, że idę uczyć się do teatru to dla niego była to tragedia. Mój talent może pochodzić od mojej matki, która zawsze opowiadała mi piękne opowiadania, używając przy tym mimiki i wyrazu twarzy, myślę, że mogłem się tym od niej zarazić. Moja córka do 16-tego roku życia nie chciała grać w teatrze. Nigdy też jej do tego nie namawiałem. Zawsze mówię, że jeśli ktoś nie może zostać aktorem, to niech pozostanie prawdziwym człowiekiem. Aktorstwo jest bardzo ciężkim zajęciem nad którym trzeba ciężko pracować i ciągle się uczyć. Moja córka mogła w jakimś stopniu odziedziczyć po mnie zamiłowanie do teatru i sztuki. Będąc już studentką dokonała wyboru. Po ukończeniu szkoły reklama

Księzpol Zlecił zabójstwo

Zlecenie na synową Biłgorajscy policjanci zatrzymali 82-letniego mieszkańca gminy Księżpol, który w lipcu tego roku chciał zlecić zabójstwo swojej synowej. Mężczyzna został zatrzymany przez biłgorajskich funkcjonariuszy w minioną środę 1 września. - 82 - latek usiłował namówić jednego z mieszkańców tej samej gminy do dokonania zabójstwa swojej 33-letniej synowej. W zamian oferował ponad 20 tys. zł. Motywem podżegania do jej zabójstwa okazały się nieporozumienia rodzinne, oraz zawiadomienie o znęcaniu się syna 82-latka nad żoną - informuje Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. Osobą, którą starszy pan nakłaniał do popełnienia przestępstwa okazał się 38-letni mieszkaniec tej samej gminy. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. 82 - latek trafił wczoraj do policyjnego aresztu. - Dziś na wniosek Prokuratury mężczyzna tymczasowo został aresztowany na okres trzech miesięcy - mówi Zbi-

gniew Reszczyński, Szef Prokuratury Rejonowej w Biłgoraju.Mężczyźnie przedstawiono zarzuty podżegania do popełnienia przestępstwa zabójstwa. - Na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, gdyż jesteśmy na etapie czynności sprawdzających - dodaje Reszczyński.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

zajęła się teatrem, ukończyła na uniwersytecie szkołę teatralną. Miała bardzo wiele szczęścia. Jako młoda osoba zagrała w filmie pt. „Eskimo Limon”, który pomimo tego, że grany był 20 lat temu, do tej pory jest kultowy w Japonii i w Indiach. Jest bardzo utalentowaną aktorką, świadczy o tym chociażby liczba osób, które przyszły na poniedziałkowe przedstawienie, które odbyło się w Warszawie na otwarcie Festiwalu Singerowskiego. Cała sala była przepełniona, niektórzy nawet siedzieli na schodach. Po zakończeniu przedstawienia wiele osób przyszło za kulisy, w tym wielu znanych reżyserów, aktorów i gratulowało jej występu. Dzięki Warszawskiemu Festiwalowi Singerowskiemu mogliśmy również przyjechać do Biłgoraja i tutaj wystawić sztukę. Bardzo się z tego cieszę, a jeszcze bardziej, że mogłem tu być w tak szczególny dzień jakim jest 1 września - rocznica wybuchu II wojny światowej. - Czy ma Pan w planach wystawienie kolejnych sztuk w Biłgoraju? - Z panem Stefanem Schmidtem mamy wspólne plany. Mam nadzieje, że na wszystkie uroczystości Singerowskie uda nam się przywieść ze sobą jakąś sztukę. Zobaczymy jak się to rozwinie. Biłgoraj

jest dla mnie miejscem, o którym zawsze myślę i o którym nigdy nie zapomnę. - Urodził się pan w Biłgoraju, jednak większość swojego życia spędził Pan w Izraelu, czy bardziej czuje się Pan biłgorajaninem czy izraelczykiem? - Czuję się izraelskim - biłgorajaninem. Złączam te dwa słowa, gdyż tak potoczył się mój los. W Biłgoraju mieszkałem do 10 roku życia, później wędrowałem po całym świecie, aż w końcu zamieszkałem w Izraelu. W ciągu kilku dziesięciu lat przez wiele różnych sytuacji, m.in. politycznych byłem oderwany od Polski. Jednak gdy otworzyły się drzwi, chciałem znów tutaj wrócić. - Czy lubi Pan powracać do Biłgoraja? - Bardzo lubię, ostatnio powiedziałem żonie, że Biłgoraj jest takim miejscem w którym inaczej oddycham, nawet ten padający deszcz mi nie przeszkadza, gdy siedzę pod parasolem i patrze na te piękne zielone drzewa, na przyrodę, która mnie otacza to powracają wspomnienia. Przypomina mi się moje życie i piękne chwile które tu spędziłem. - Jak długo zajęło Panu przetłumaczenie sztuki pt. „She Was Never Even Here At All”? - Sztuka ta z języka Yiddish została przetłumaczona przez polską pisarkę panią Szewc, która zrobiła to bardzo dobrze. Zazwyczaj sztukę tłumaczy się od 3 do 4 tygodni. - Kiedy znów planuje Pan odwiedzić Biłgoraj? - Mam nadzieje, że uda nam się w przyszłym roku przyjechać na kolejne Dni Singerowskie i przywieść ze sobą coś specjalnego na te dni. Wraz z panem burmistrzem Januszem Rosłanem i panem Arturem Barą, prezesem Stowarzyszenia Singerowskiego planujemy wymianę młodzieży. Pracujemy nad tym, aby izraelskie miasto Afula było miastem partnerskim Biłgoraja. Chcemy aby młodzież nawzajem poznała swoją kulturę i tradycję. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

En


4

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Biłgoraj Kontrole sanepidu

Biłgoraj Skarga związków zawodowych

Letnie inspekcje w powiecie

Związki zawodowe SP ZOZ złożyły skargę

Zakończył się sezon letni, czyli czas beztroskiego wypoczynku w trakcie którego często nieodłącznym elementem jest kanapka z baru szybkiej obsługi, czy duża porcja zimnych lodów. Ze względu na wysokie temperatury latem Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Biłgoraju przeprowadziła wzmożone kontrole placówek gastronomicznych i wypoczynkowych. Biłgorajski sanepid ma w swoim rejestrze 90 zakładów małej gastronomii i 56 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, takich jak np. restauracje. W okresie letnim, od maja do sierpnia, kontrolowane są głównie miejsca, znajdujące się na trasach turystycznych lub dojazdowych, czyli zajazdy i przydrożne bary. W tym czasie zwiększoną liczbę kontroli, które są bardzo szczegółowe, przeprowadza się w lodziarniach, ze względu na ich sezonową działalność. Podczas inspekcji zwracana jest uwaga na czystość pomieszczeń i sprzętu, jakość surowca, jego właściwe oznakowanie i źródło pochodzenia oraz higienę personelu. Pracownicy mają obowiązek mieć na sobie odzież ochronną, szczególnie tam, gdzie produkowana jest żywność. Nie powinni natomiast nosić biżuterii, ponieważ w przypadku, gdy dostanie się ona do żywności, może stanowić zagrożenie dla konsumenta. W okresie letnim w kontrolowanych przez nas placówkach dwa zakłady małej gastronomii otrzymały mandaty w wysokości 100zł. Jeden za przeterminowaną żywność, drugi za niewłaściwy stan sanitarno higieniczny obiektu, ograniczono także zakres działania jednego baru w Biłgoraju ze względu na nieodpowiednie warunki sanitrne - mówi Joanna Maksymiuk, Kierownik Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytkui dodaje, że w pozostałych przypadkach stan sanitarno - techniczny i jakość żywienia była zgodna z przepisami prawnymi. Nie ukrywa, że były też drobne uchybienia, polegające R E K L A M A

np. na nie prowadzeniu stosownej dokumentacji. W takim wypadku wydawane są odpowiednie zalecenia. Najcięższą karą dla właścicieli jest zamknięcie lokalu, które może nastąpić w przypadku występowania szkodników żywnościowych, myszy, szczurów, karaluchów, bądź nieodpowiednie warunki sanitarno - techniczne niezbędne do prowadzenia działalności. Na szczęście podczas tegorocznych wakacji były to sytuacje sporadyczne. - W kwietniu zamknięto jeden z punktów gastronomicznych w gminie Tarnogród ze względu na brak odpowiednich warunków sanitarno - technicznych oraz stwierdzono w nim przeterminowaną żywność. Ponadto zamknięto jeden automat do lodów z powodu złych warunków sanitarnych produkcji - dodaje kierownik Maksymiuk. Oprócz placówek gastronomicznych kontrolowano również te, w których organizowany był wypoczynek dla dzieci i młodzieży. W naszym powiecie przebiegał on bez zakłóceń. Miejsca były dobrze przygotowane, a warunki spędzania wolnego czasu, zapewnione przez inicjatorów, bezpieczne i higieniczne. Na terenie powiatu było 11 turnusów wypoczynkowych, których organizatorami były kluby sportowe, akcja katolicka, harcerstwo i stowarzyszenia. Dzięki temu, że obowiązujące procedury są znane właścicielom i pracownikom zakładów, z roku na rok stan sanitarno - techniczny kontrolowanych placówek ulega poprawie. Nie można wykluczyć, że spowodowane jest to również karami finansowymi.

Ks

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Związki zawodowe działające przy SP ZOZ w Biłgoraju złożyły do Rachunkowej Izby Kontroli w Lublinie skargę na działania Zarządu Powiatu. Domagają się aby Rio sprawdziło czy w związku z likwidacją i dzierżawą biłgorajskiego szpitala podejmowane przez Zarząd Powiatu działania są zgodne z prawem. Jednak pismo RIO odesłało do Rady Powiatu, gdyż to ona ma odpowiednio prawne instrumenty do kontroli działań Zarządu Powiatu. Decyzją radnych została ona przekazana do zbadania w trybie pilnym przez Komisję Rewizyjną. Na rozpatrzenie skargi Komisja Rewizyjna ma czas do 30 września. Całą treść skargi złożonej przez przewodniczącą Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych Dorotę Flor odczytano na ostatniej sesji Rady Powiatu, która odbyła się w czwartek, 26 sierpnia. Pismo zarzucało Zarządowi zawarcie niekorzystnej umowy dzierżawy majątku SP ZOZ. Dorota Flor w piśmie prosiła o zlecenie zbadania legalności i prawidłowości działania Zarządu Powiatu w sprawie wydzierżawienia majątku biłgorajskiego szpitala firmie Arion Szpitale. Przewodnicząca w treści skargi odwołała się także do sesji Rady Powiatu z dnia 5 lipca, na której radni decydowali o losach szpitala. Przypomniała, że sesja rady miała być otwarta z możliwością zabierania głosów zarówno przez pracowników jak i przybyłych mieszkańców powiatu. - Tak jednak nie było, a do głosu dopuszczani byli tylko radni - napisała przewodnicząca. Treść odczytanej skargi wywołała wśród członków zarządu oburzenie. Nie zgadzali się oni z jej treścią. - Jest to stek bzdur, kłamstw i pomówień. Nie mogę sobie pozwolić, aby Dorota Flor

posądzała mnie o zarzuty korupcyjne. Uważam siebie za człowieka wielce wysoko obrażonego. Zostały naruszone moje dobra osobiste. Apeluję, aby tę skargę przesłać do organów ścigania, do prokuratury jako obrażenie mnie i Zarządu Powiatu, oraz pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby, która się pod nią podpisała - mówił podczas sesji Stanisław Niespodziewański. O tym, iż skarga trafi do prokuratury zapewniał także starosta - Jesteśmy posądzani o działania korupcyjne. Nie możemy pozwolić na to, by ktoś bezkarnie nas oczerniał i zniesławiał, koniec rozsiewania o członkach Zarządu Powiatu krzywdzących kłamstw. Każdy, kto w państwie prawa pomawia inną osobę czy instytucję, musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Jesteśmy gotowi na debatę merytoryczna, jednak nie będziemy tolerować kłamstw, podawanych publicznie, na temat szpitala i pracy Zarządu Powiatu. - mówił Marek Onyszkiewicz. Także przewodniczący Rady Powiatu komentował pismo pod którym widnieją nazwy wszystkich Związków Zawodowych działających przy SP ZOZ. - Dorota Flor pisze w imieniu wszystkich organizacji związkowych, a pod skargą widnieje tylko jej podpis - komentował Janusz Różański Czy zdaniem przewodniczącej ZZPiP wysłane pismo, jak wypowiadali się członkowie zarządu, było oczerniające i zniesławiające, czy sama skarżąca

obawia się spotkania w sądzie, a co z podpisami widniejącymi pod skargą? - Pismo nie miało na celu oczerniania ani zniesławienia zarządu, lecz zbadanie legalności i prawidłowości działania Zarządu Powiatu podczas procesu przekształcenia SP ZOZ. Prawo do skarg, wniosków oraz próśb dotyczących wszelkich działań organów samorządowych ma każdy obywatel. Ja natomiast taką skargę mam obowiązek złożyć, reprezentując pewną część załogi na podstawie uchwał. Dlatego nie obawiam się spotkania w sądzie - powiedziała Gazecie Biłgorajskiej Dorota Flor. Dodała także, że nie wie w jaki sposób zniesławia i oczernia Zarząd Powiatu. - Po pierwsze pismo kierowane było do RIO, po drugie rozgłos w tej sprawie nadali sami radni. Pod skargą do RIO widnieje tylko mój podpis, natomiast pismo jest od Wspólnej Reprezentacji Związkowej. Pojęcie Wspólnej Reprezentacji Związkowej wynika z przepisów prawa pracy - Kodeksu pracy, oraz ustawy o ZZ - tu odsyłam do lektury osoby które tego nie znają. Bardzo żałuję, że w związku z innymi pismami, które były przez nas wysyłane i w których wnioskowaliśmy np. o pakiet socjalny, bądź o pomoc w sprawie szpitala, a także informowaliśmy w nich o niezgodności z prawem nie były tak poważnie traktowane - podsumowuje Dorota Flor.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Informacja o przygotowanych inwestycjach

Powstają nowe obiekty, remontowane są stare W Biłgoraju obecnie trwa realizacja kilku zadań inwestycyjnych. Zarówno nowy plac zabaw jak i boisko wielofunkcyjne z całą pewnością będą służyły najmłodszym mieszkańcom miasta. Nieco starsi czekają na rozstrzygnięcie przetargu na rozbudowę Biłgorajskiego Centrum Kultury. W dniu 9 sierpnia 2010 r. podpisana została umowa na wykonanie prac związanych z budową szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Biłgoraju w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła. Umowa opiewa na kwotę brutto 136 086,91 zł. Termin realizacji prac to 30 września br. Wykonawcą jest konsorcjum firm reprezentowane przez lidera - firmę z siedzibą we Wrocławiu. Jak mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta burmistrz Janusz Rosłan -W dniu 3 sierpnia 2010 r. podpisana została umowa na wykonanie prac

związanych z ociepleniem stropodachu na budynku wielorodzinnym przy ul. Korczaka 12 w Biłgoraju. Umowa opiewa na kwotę brutto 88 614,20 zł. Prace zostaną wykonane do 30 sierpnia 2010 r. Wykonawcą jest firma z siedzibą w Biłgoraju. 14 sierpnia natomiast odebrano roboty budowlano - montażowe inwestycji pn. „Budowa krytej trybuny na terenie OSIR w Biłgoraju”. W dniu 4 sierpnia 2010 r. w związku z pismem Departamentu Rozwoju Regionalnego w Lublinie, informującym o możliwości przyznania środków z RPO WL na rozbudowę BCK, ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu. Składanie ofert możliwe jest do dnia 7 września 2010 r., do godziny 9:00. Zamawiający zastrzegł możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dotacji unijnej. Mając na uwadze powyższe podjęto starania w znalezieniu lokali zastępczych

niezbędnych dla funkcjonowania instytucji kultury. Rozpatrywane były cztery warianty: 1) stare budynki OSiR, 2) lokale użytkowe w remontowanym obecnie budynku „starej Mewy”, 3) budynek tzw. „małej szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 1,4) sale wykładowe znajdujące się na drugim piętrze Kolegium UMCS w Biłgoraju. Realizowane są także zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków zewnętrznych. Zarząd Województwa Lubelskiego zaproponował dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej na terenie OSiR w Biłgoraju” kwotą 9 mln zł. Burmistrz odpowiedział pozytywnie, w związku z czym został złożony wniosek o dofinansowanie. Została również podpisana umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie inwestycji pn. „Moje Boisko - Orlik

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


5

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Biłgoraj Interpelacje radnych miejskich

Biłgoraj Sesja Rady Powiatu

Z cyklu: Czego chcą radni? Radni „za” kredytem 27 sierpnia 2010 r. odbyła się sesja Rady Miasta. Jak zwykle radni w jej trakcie przedstawili swoje zapytania i wnioski. Interpelacje dotyczyły przeważnie remontów dróg w mieście, ale były również takie, które dotyczyły upamiętnienia, ważnych z historycznego punktu widzenia, miejsc w Biłgoraju. Jako pierwszy w tej części obrad głos zabrał radny Jerzy Serafin. Prosił o uporządkowanie nazewnictwa jednego z biłgorajskich osiedli. Pytał czy prawidłowa nazwa brzmi „Rożnówka czy „Różnówka”. - Proszę Pana burmistrza o odniesienie się do tej nazwy, ponieważ przed wojną nazwa ta była pisana przez „o”, teraz funkcjonuje w innym kształcie - mówił radny Serafin. Kolejna interpelacja dotyczyła upamiętnienia miejsc w Biłgoraju będących świadkami historii. - Na stronie Urzędu Miasta jest 12 pomników i innych obiektów zabytkowych, jest płyta upamiętniająca partyzantów w czasie II Wojny Światowej, ustawiona na ul. Wandy Wasilewskiej, gdzie było gestapo i policja niemiecka. A przecież jest jeszcze więzienie na ul. Zamojskiej. Proszę o upamiętnienie tego miejsca Krzyżami Grunwaldzkimi w pasie drogowym drogi wojewódzkiej - dodał. Wg radnego w mieście są jeszcze dwa miejsca, które należałoby upamiętnić ustawiając Krzyże Grunwaldzkie: obóz przejściowy, znajdujący się na ul. Ogrodowej, oraz getto żydowskie, które mieściło się na ul. 3-go maja, na dwóch placach 11 i 12 za Restauracją „Sitarska” w kierunku kościoła. Inna interpelacja radnego Serafina dotyczyła przygotowania Służby Drogowej do zimy. Pytał czy jest możliwe, żeby w Biłgoraju zastosować drogową sól ekologiczną? Swój wniosek uzasadniał doświadczeniem przeprowadzonym w Kielcach, gdzie zastąpiono powszechnie używany chlorek sodu. Okazało się, ze działanie to przyniosło nawet 60% oszczędności, a do tego metoda jest bardziej przyjazna środowisku niż tradycyjna sól. - Sól ekologiczna nie zawiera chlorku sodu i chlorku wapnia, jak na razie jest to jedyna ekologiczna metoda walki ze śniegiem, nie powoduje skażenia gleby, wód gruntowych, nie zagraża także roślinności i ekosystemowi. Jest to pierwsza ekologiczna sól drogowa, która nie powoduje uszkodzeń betonu, asfaltu, kostki brukowej. Punkt zamarzania soli ekologicznej to - 21,6st, działa natychmiastowo przez 40 - 50 R E K L A M A

godz. i nie powoduje rozsadzania asfaltu, a tym samy dziur w drogach na wiosnę - uzasadniał swój wniosek Serafin. - W przypadku wdrożenia tej interpelacji zbankrutuje Miejska Służba Drogowa i warsztaty samochodowe - ripostował przewodniczący rady Zygmunt Dechnik. Jako następny głos zabrał radny Kazimierz Sobieski. Powiedział, że w czasie deszczu na ul. Sienkiewicza tworzą się bardzo duże rozlewiska wodne, zwłaszcza przy bloku nr.31, jak również przy budynku nr. 23. - Ja wielokrotnie interpelowałem w sprawie remontu ul. Sienkiewicza, prosiłem o poprawę nawierzchni tejże ulicy, prosiłbym żeby jej remont został umieszczony w przyszłym budżecie na najbliższy rok - mówił podczas sesji radny. W imieniu mieszkańców ul. Nowakowskiego z interpelacją wystąpił radny Krzysztof Żbikowski. Proszę o poprawę przejezdności tej ulicy, zwłaszcza w tych miejscach, w których nie była wykonana kanalizacja. - W tych miejscach, gdzie była wykonana jest bardzo dobry przejazd - informował Żbikowski. Wnioskował również o usunięcie nierówności i doprowadzenie do przejezdności drogi polnej na końcu ul. Różnówka - Stawy. Trzecia interpelacja dotyczyła wykonania chodnika przed jednym z biłgorajskich przedszkoli. - 28 października przypada 35. rocznica powołania przedszkola nr.3 w Biłgoraju. W związku z tym że w budżecie jest zapis o wykonaniu chodnika w Osiedlu Puszcza wnoszę, żeby ten chodnik ułożyć na 35 - lecie, żeby już przedszkole miało swoją pełną infrastrukturę - powiedział radny. Stwierdził również, że - Jest pilna potrzeba przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Komorowskiego. Na początku roku trochę było frezowania od tamtego momentu nawierzchnia bardzo się pogorszyła apelował Krzysztof Żbikowski. Adam Skakujzapytał o naprawę piłkochwytów wykonanych z siatki na boisku osiedlowym przy ul.

Gorajskiego. Stwierdził, że ich stan zagraża bezpieczeństwu zarówno przejeżdżających pojazdów jak i dzieci wybiegających na ulicę za piłkami. Po raz kolejny radny złożył interpelację dotyczącą naprawy oświetlenia przy ul. Armii Ludowej, Herbowej i Borelowskiego. Trzecia interpelacja dotyczyła budynku garażu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta. Radny prosił o wyremontowanie lub usunięcie obiektu. Zenon Kowalikzłożył zapytanie dotyczące realizacji schroniska dla zwierząt. Pytał na jakim etapie jest obecnie planowana inwestycja. Krzysztof Iwaniecw tej części obrad mówił o deszczu „wcinającym” się w trybuny. - Część ściany z tyłu miedzy filarami jest odkryta, w zimie będą one zasypane śniegiem - mówił Iwaniec. Druga interpelacja także dotyczyła tego obiektu. Radny mówił, że był zwolennikiem wykorzystania przestrzeni pod trybuną, gdzie obecnie jest tylko 1 pomieszczenie. Stwierdził, że nie było przeszkód żeby wykorzystać na pomieszczenia magazynowe pozostałą część i tym samym zagospodarować całą długość trybuny. Jako przedostatni w tej części obrad głos zabrał radny Mirosław Tujak. Podziękował dyrektorowi Miejskiej Służby Drogowej Ryszardowi Korniakowi za szybką reakcję na interpelację dotyczącą uzupełnienia kostki na boisku sportowym na Osiedlu Sitarska, oraz uprzątnięcie drogi bez nazwy, czyli bocznej Al. 400-lecia. Zygmunt Dechnikzaapelował o zadbanie o skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Komorowskiego, chodziło przede wszystkim o odblokowanie chodnika. - Ja wiem, że organizacja placu budowy należy do wykonawcy ale tam codziennie chodzi niepełnosprawny, któremu przeszkadza ułożona co kilkadziesiąt metrów na paletach kostka. Należałoby udrożnić przynajmniej jedną stronę, warto byłoby pomóc niepełnosprawnemu - stwierdził przewodniczący Dechnik.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

na biłgorajski szpital

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni podjęli uchwałę o udzieleniu kredytu na sfinansowanie spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Biłgoraju. Suma zaciągniętego kredytu wynosi 17 mln 180 tyś. 781 zł.

Jednym z punktów XXXIX sesji III kadencji Rady Powiatu, która odbyła się 26 sierpnia było podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłacenie zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Biłgoraju. Zanim jednak przystąpiono do głosowania odbyła się dyskusja nad projektem uchwały. Jako pierwszy głos zabrał starosta biłgorajski. - 17 mln 180 tyś. 781 zł jest wystarczającą sumą na pokrycie zobowiązań tzw. cywilnoprawnych. Suma ta może się zmniejszyć gdyż wysyłane są przez dyrektora szpitala ugody w związku o umożenie odsetek - powiedział podczas sesji Marek Onyszkiewicz starosta biłgorajski. Starosta dodał także iż nie udałoby się uniknąć takiej sytuacji, a kredyt wcześniej czy później trzeba by było wziąć. W dyskusji głos zabrał także radny Bełżek, który zadał pytanie odnośnie planu B. Radny mówił, o tym, iż ukazał się już wykaz szpitali, które otrzymają pomoc, jednak na tej liście nie ma biłgorajskiego szpitala. Czy w związku z tym otrzyma on pomoc i kiedy pytał radny. Odpowiedzi na pytanie radnego udzielił skarbnik powiatu. - Do czasu podjęcia uchwały o likwidacji szpitala wniosek nie był rozpatrywany. Część dokumentów została już przekazana

do ministerstwa zdrowia, które nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Żąda jedynie uchwały o zaciągnięciu kredytu, która potwierdzi, że jesteśmy zdolni sfinansować pozostałą cześć nieobjętą o dotację - mówił Grzegorz Płecha. Głos zabrał także radny Nieściór, który przypomniał iż przy dzierżawie szpitala była mowa, że nie będą już zaciągane żadne kredyty, a jednak jest inaczej. Po zakończeniu dyskusji uchwała została poddana pod głosowanie. Udział w nim wzięło 20 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. Takim wynikiem radni przyjęli uchwałę. Kredyt na sfinansowanie spłaty przejętych zobowiązań po zlikwidowanym SP ZOZ w Biłgoraju zostanie zaciągnięty na okres 20 lat, a wybór banku który go udzieli zostanie rozstrzygnięty w formie przetargu w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Jeśli chodzi o spłatę kredytu to nastąpi ona z odsetkami do rąk własnych zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty do 31 grudnia 2009 roku. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wystawiony przez Zarząd Powiatu.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


6

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Kierowcy z promilami 29 sierpnia w Biłgoraju przy ul. Tarnogrodzkiej policjanci zatrzymali 44 letniego obywatela Niemiec, który kierował samochodem marki Audi mając w organizmie 0,92 promila alkoholu. Również tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali kolejnego pijanego kierowcę. Okazał się nim 20 latek z Biłgoraja, który kierował Volkswagenem po drodze publicznej mając 1,40 promila alkoholu.

Nietrzeźwych kierujący 29 sierpnia o godz. 23.10 policjanci zarzymali 55 latka, który kierował Citroenem mając w organizmie 1,44 promila alkoholu. 30 sierpnia o godz. 1.40 w nocy w miejscowości Brzeziny 17 latek kierował samochodem osobowym marki Volkswagen po spożyciu alkoholu. W organizmie miał 1,32 promila alkoholu.

Okradł samochód

Niemirów Kolizja drogowa

30 sierpnia w Biłgoraju przy ul. Dąbrowskiego doszło do kradzieży. Nieznany sprawca z niezamkniętego samochodu dokonał kradzieży telefonu komórkowego wartego 400 zł. Poszkodowana to mieszkanka gminy Biłgoraj. Policjanci ustalają sprawcę. Za kradzież grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Zderzenie trzech pojazdów

Kradzież drzewa 28 sierpnia w miejscowości Kolonia Kąty 73 latek z gminy Biłgoraj dokonał kradzieży z działki leśnej jednej sztuki drzewa jodłowego wartości ponad 75 zł.

R E K L A M A

W miniony wtorek na drodze wojewódzkiej Nr 835 w miejscowości Niemirów doszło do zderzenia kilku pojazdów. W jego wyniku dwie osoby przewieziono do szpitala. Do zdarzenia doszło 31sierpnia około godz. 10.00 w miejscowości Niemirów. W zderzeniu uczestniczyły trzy pojazdy w tym samochód osobowy Fiat Uno, oraz dwa samochody ciężarowe Man i Volvo. - Do kolizji doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze przez kierowcę Mana - in-

formuje Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju.- Z ogólnymi potłuczeniami ciała do szpitala trafili kierowcy fiata i volvo, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - dodaje rzecznik Wardach. Na miejscu wypadku znajdowali się funkcjonariusze KPP w Biłgoraju, którzy kierowali samochody na objazd.

Objazd dla samochodów osobowych był przez Korytków Mały i Duży, natomiast dla samochodów ciężarowych przez Frampol, Panasówkę i Biłgoraj. Droga przez jakiś czas była zamknięta, jednak po kilku godzinach została odblokowana.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Powiat Pożary w powiecie

Zwarcie instalacji elektrycznej przyczyną pożarów W ostatnich dniach w powiecie biłgorajskim doszło do dwóch pożarów. W obu przypadkach ich przyczyną było zwarcie instalacji elektrycznej. Do pierwszego pożaru doszło 28 sierpnia o godz. 1.30 w nocy w Stanisławowie w gminie Józefów. - Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godz. 1.47. W działaniach udział brały trzy jednostki straży pożarnej, 1 zastęp JRG z Biłgoraja, oraz dwa zastępy OSP - informuje mł. bryg. Wiesław Krent z KP PSP w Biłgoraju. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej spaleniu uległ drewniany budynek mieszkalny należący do mieszkańca gminy Józefów. Kolejny pożar, który powstał w wyniku zwarcia zdarzył się 30 sierpnia w miejscowości Aleksandrów. Tam o godz. 15.15 zapalił

się dach obory. Według strażaków był to pożar średni. W akcji jego gaszenia udział wzięli 1 zastęp JRG, oraz 2 zastępy OSP. Poszkodowany właściciel z Alek-

sandrowa straty wycenił na kwotę 5 tys. zł.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Bukowina Wypadek drogowy

Toyota zderzyła się z Renault WIELKA WRZEŚNIOWA PROMOCJA BANEROWA promocja ważna dla nowych klientów

W minioną niedzielę w miejscowości Bukowina doszło do wypadku drogowego. W wyniku nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez jednego z kierujących doszło do zderzenia dwóch samochodów, w wyniku kórego ucierpiała 41 letnia kobieta. Do zdarzenia doszło 29 sierpnia o godz. 11.30 w miejscowości Bukowina w gminie Biszcza. - 74 latek z gminy Biszcza kierując samochodem marki Toyota nieustąpił pierwszeństwa przejazdu doprowadzając do zderzenia z samochodem R E K L A M A

Banery już od 25 zł 50% taniej

marki Renault, którym kierował 37 latek z gminy Księżpol - informuje Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. W wyniku zderzenia ucierpiała 41 letnia pasażerka Toyoty. Mieszkanka gminy Biszcza doznała

obrażeń ciała w postaci złamania obojczyka - dodaje rzecznik Wardach. Obaj kierowcy byli trzeźwi

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


7

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Biłgoraj Rozpoczęcie roku szkolnego

Józefów Koniec sporu o nowe boisko

No i się zaczęło...

Ruszyła budowa Orlika Ruszyły prace budowlane przy Józefowskim Orliku. Będzie on usytuowany pomiędzy budynkami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Józefowie, a Liceum Ogólnokształcącym (przy ulicach Broniewskiego i Górniczej), na miejscu starego, szkolnego boiska.

Pogoda, solidaryzując się z dziećmi i młodzieżą, była deszczowa i pochmurna. Mimo, że nie ma jeszcze zajęć, jest to stresujący dzień, szczególnie dla rozpoczynających naukę. - Od kilku dni, nieustannie myślę o tym co będzie w nowej szkole. Mimo to cieszę się, że zdecydowałam się pójść do technikum. „Leśnik” jest szkołą na którą rzadko decydują się dziewczyny - mówi uczennica I klasy Zespołu Szkół Leśnych. Obaw przed nauką nie mają za to przedszkolaki. - Będę się bawić z koleżankami w ładnej, zielonej klasie - cieszy się 3-letnia Ania. Pracownicy szkoły zastanawiają się nad jak najlepszym przygotowaniem podopiecznych. - W tym roku, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, nie było żadnych problemów związanych z rozpoczęciem nauki przez uczniów - powiedziała Celina Ćwikła, dyrektor Gimnazjum nr. 1 im. Św. Jadwigi Królowej. Budynek szkoły był remontowany w latach poprzednich, więc 371 uczniów może spokojnie uczyć się aż w 14 oddziałach. Obecne akademie, nie wiele zmieniły się od tych, które dorośli pamiętają ze swoich szkolnych lat. Niestety w niektórych szkołach nie wszystkie

fot. Mariusz Zwolak

Ciężkie tornistry, klasówki i wywiadówki - z taką perspektywę większość uczniów rozpoczęła 1 września nowy rok szkolny. Jednak nie wszyscy podeszli do tematu tak pesymistycznie. Niektórzy z zadowoleniem poszli rano do szkoły, przywitać dawno niewidzianych kolegów i nauczycieli. Niezależnie od tego, czy są zestresowani, czy pełni nadziei właśnie rozpoczął się kolejny etap ich edukacji.

dzieci mogły wspólnie uczestniczyć w wydarzeniu - Rozpoczęcie roku szkolnego jest na auli, gdzie pierwszeństwo mają klasy pierwsze. Pozostali uczniowie mogą wysłuchać akademii na korytarzu, gdzie wcześniej przygotowane jest odpowiednie nagłośnienie. W czasie uroczystości klasy trzecie przekazują sztandar klasom drugim. Oprócz tego, są przemówienia dyrekcji i zaproszonych gości. Część artystyczną przygotowują uczniowie. - powiedział Marian Klecha, dyrektor ZSO im. ONZ w Biłgoraju. W czasie wystąpień, nie skupiano się tylko na nauce. Odniesiono się

także do historii. Przypominano, że 1 września to także 71 rocznica wybuchu II wojny świat owej. Oficjalny wymiar tego dnia, daje młodzieży namiastkę wakacji w postaci wolnego popołudnia, bez perspektywy przygotowywania się do kolejnej kartkówki. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim uczniom zadowolenia z osiąganych w wyników, oraz dotrzymania samemu sobie obietnic: „W tym roku będę się uczył” czy „Nie będę mieć żadnej jedynki”.

Mk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj „Wrota Lubelszczyzny”

Orlik z Józefowa, jeszcze za nim rozpoczęto jego budowę, stał się sławny i przeszedł sporo perypetii. O mały włos a w ogóle nie doszłoby do jego budowy. Burmistrz Józefowa Roman Dziura wraz ze swoim Zastępcą Ireneuszem Wilczyńskim bardzo optowali za tą inwestycją. Załatwili wszelkie formalności i uzyskali dofinansowanie - brakowało tylko odpowiedniej Uchwały Rady Gminy i tu niespodziewanie pojawił się problem. Józefowscy rajcy powiedzieli „nie”. Sprawa wracała kilkakrotnie. Mieszkańcy miasta zupełnie nie rozumieli, dlaczego radni, którzy mają przecież dbać o rozwój miasta i gminy nie chcą nowoczesnego i dofinansowanego w ramach rządowego programu kompleksu sportowego. Powstał ruch obywatelski na rzecz budowy Orlika. Dosłownie w ostatniej chwili udało się na wniosek burmistrza zwołać specjalną sesję, na którą, poza radnymi, przyszli mieszkańcy miasta i gminy, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Obecność przedstawicieli lokalnej społeczności sprawiła, że radni nagle zmienili zdanie i prawie jednogłośnie podjęli niezbędną uchwałę. Szkoda tylko, że w sprawach oczywistych trzeba zwoływać nadzwyczajne sesje, że swoje diety, które w tym przypadku także zostały wypłacone, panie i panowie radni nie przeznaczyli na jakiś szlachetny o g ł o szenie

Internet zamiast urzędu Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Biłgoraj do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji” było jednym z punktów obrad ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się w piątek, 27 sierpnia br.

cel - choćby dla powodzian z gminy Wilków, którzy gościli w Józefowie. To byłoby przynajmniej … eleganckie, ale najwyraźniej rajcy z Józefowa uznali, że wszystko jest jak najbardziej etyczne. Nie wiadomo tylko, czy takie samo pojęcie o etyce mają wyborcy z terenu miasta i gminy Józefów. Pewnie przekonamy się o tym przy okazji najbliższych wyborów. Ostatecznie najważniejsze, że można było rozpocząć działania w sprawie Orlika. Jak się okazało, opieszałość radnych zaowocowała także zwiększeniem kosztów budowy ponieważ - stający do przetargu na budowę Orlika zdawali sobie sprawę, że straciliśmy mnóstwo czasu i jesteśmy niejako „pod murem”. Że musimy jak najszybciej wybrać wykonawcę robót i rozpocząć pracę. Dlatego windowali ceny - mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura.Budowa Orlika, a właściwie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w Józefowie, będzie kosztować prawie 1 milion 400 tysięcy złotych. Przetarg wygrała firma z Lublina, która jako jedna z 5 starała się o to zamówienie. Oprócz niej, Józefowskiego „Orlika” chciały budować firmy z Chełma, Warszawy i Szczecina. Jak poinformował zastępca burmistrza, Ireneusz Wilczyńskikompleks będą tworzyły 2 boiska: ze sztuczną trawą do piłki nożnej oraz z nawierzchnią poliuretanową do siatkówki, koszykówki i tenisa, a także do piłki ręcznej. Całość inwestycji, łącznie z zapleczem sanitarnym i szatniami, będzie ogrodzona i oświetlona. - Naszego Orlika oddamy do użytku jeszcze w październiku tego roku deklaruje Wilczyński.

Jk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

�������� � ��������� ����������

�������� ������� ���� !���"��" ��#$�!�� $� �%&'� % %�( ��)���%&'� �� ���%�*� � #$���&�%� +� ����� ����, �� �) #$���&-� ��!- ����"�%� ���"�( &�� %.%&���% % �)%��/-��0�% #$��� $� �%&'� % %�( ��)���%&'� �$�� #���/�%� ��-$���%��%� � ���"�( �������( �� �&� �") $"�&� #$��"1 � $�)��( �$���&-� �.�$���)" ���#*�-�%�2 31 ��$!" �������� � �������������������������������� ��� ��������� �� ��!" ������� ���#���$� �%��� ��&$�'�# ��$�������(��%#�����������#�������� �� ��!" ��������������#��(�������������������������� ��� ����"� ��&$���# ��$�������#���)��#���%�*������ �� ��!"

W związku ze zgłoszeniem wszystkich gmin województwa lubelskiego do projektu „Wrota Lubelszczyzny”, w tym również Gminy Miasto Biłgoraj, wystąpiła potrzeba podjęcia uchwały o przystąpieniu miasta Biłgoraja do tegoż projektu wraz z upoważnieniem dla Burmistrza Miasta do zawarcia umowy partnerskiej, a także uchwały zabezpieczającej środki w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, przyznanych dla Miasta Biłgoraj. Platforma „Wrota Lubelszczyzny” jest tworzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - jako lidera projektu - i będzie powiązana z projektem MSWiA o nazwie elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP. Po wprowadzeniu platformy „Wrota Lubelszczyzny” ujednolicony zostanie

system informatyczny całego Województwa Lubelskiego (elektroniczny obieg dokumentów w województwie). Ponadto ułatwi ona interesantom załatwienie wielu spraw urzędowych, takich jak wypełnianie wniosków, przesyłanie pism, pobieranie formularzy, za pośrednictwem internetu (interaktywne formularze). - Wiele spraw będzie można załatwiać nie wychodząc z domu powiedział Radiu Lublin Wojciech Romanek z lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013, Działanie 1.4. Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biłgoraj jako partner przystępuje do projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z gminami i powiatami z terenu województwa lubelskiego oraz z Samorządem Województwa Lubelskiego jako liderem. Jak można przeczytać w uchwale, podjętej przez radę Miasta - Szczegółowe zasady współdziałania przy realizacji projektu i zarządzania projektem, zadania partnerów oraz zasady współfinansowania projektu przez parterów i sposób przekazywania środków na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach projektu, określi umowa partnerska zawarta pomiędzy partnerami projektu.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

����������������������++�� ��!" ���,����� ��# ���# �&�� ���#��#�!�---������ �� ��!" ���,����� ������%���� � �%�*��� ����� ���.�����#������/ �� ��!" ��������%������� ��&$�'��.�#��(����� ��� "�# ��$��������� ����.�������%� �%�*������ �� ��!"� ������� ���� ����� ���.�#��(����� ��� ����� �� ��! 41 �$���!�&� ��%��� %��"�%��� �� ��$���-�� �������� 54 6���17�!��/8 91 ��$!�-�-" #$���!�&� ��%��� 53: 6���1 76$�#/8 ;1 ��!�&� ��%��� %��"�%��� �� ��$���-�� �������� 54 6���17�!��/8 <���!-�%&�)% #$���&-� )�6= �"> $� �%�" % %�( ��)���%�"? &-'$�"2

− �'�$������������� ��<��0�������*��������.��$����%��������1 �

���$������22 ��!� �� �$�����������$��� &����%��� ���#.�3�

− �' � �����#�4���� � � ����.�5 � �$����#��� " � *�$����� ��#��� " � � ���� ��#��� " � ��� (�#��� " � �������#��� � ����&� ��(�#��� ����������#$('�������������(�#��(������(�# ����(�#��(� ������������� �16��%�!������#�4�.� − �%# �$(' � ����&��� �� � � �����'" � ���� � � � � ������ � ���%��'������ � � � �� (�#�$ � �#&���(' � ����������� � � ��������� � �(���������$���������� �������* �������'���%�*�������&��� ���'�� �����'��$�� ����������� �(������ ��� ������(� ����&��� ����� �� ������( − �*�'����&����(�����(��%�%��� �%��� ���#����)�#��(����$���(��� ����$� 7�����('���� �(���������%�� �����#� ���� � �����%� <���!-�%�" #$���&-� �-$�")��=2 �������&% � ��# ���� �� � � � �� � �%(��" � ��� � � # ���.� � � (���$ � �� � ��# �����" � ��)$����(� � # ���.� � ���#� � ��� � � �'� ����7�'8�����#��� � � � ��� � /" � � �����$��# � � � ���#��� � ��(��" � $������������ � 9:" � ������������� � $# 4������ � #$��$� ������%)�#���$����&$����� (�#���! ������������.& �����) ����(������#�$���(��$�������#.�5 �������� ������� ���� !���"��"? ��� %�? � 1 ����$-��!&� @; �? #1 �? #�&'� 334 -� 1 A3 @3B 3C 4; �% %� � D$��%�!���%�? # 1 �� ��0�% 3E? #1 �? #�&'� E? -� 1 A; :C: E; @@ �% %� � �$�!�")!-��%�? � 1 ���%�!&%�6� 9? #�&'� 44B? -� 1 A4 E@: 39 AB �% %� � ��)�!���%� ���� !&%)? � 1 ����!&� 94? #�&'� 3B3? -� 1 A; ::; 3B 4@ �% %� � ��)�0�%�? � 1 ��$-"���-'� 9? #�&'� �$ 9A ? -� 1 A; :4@ 33 C3

���������� ����������� ��������������

�������� ����������� ������������� ������������������� ������������������������������������������


8

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Biłgoraj Kto powinien ustalać wysokość opłat

za korzystanie z obiektów OSiR?

Biłgoraj Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Decyzja o stawkach Upamiętniono bohaterów należy do burmistrza

R E K L A M A

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

fot. Mariusz zwolak

Jak można przeczytać w uzasadnieniu do proponowanej uchwały, udzielającej szerokich kompetencji w ustalaniu opłat za korzystanie z obiektów OSiR Burmistrzowi Miasta Biłgoraj - Pozwoli administratorowi na płynne i szybkie decydowanie w zakresie najmu obiektów. Uchwała zakłada także, że stawki oraz ulgi - zniżki i zwolnienia w opłatach powinny z jednej strony pokryć część kosztów utrzymania obiektów ponoszonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, a z drugiej zaś umożliwiać stowarzyszeniom sportowym korzystanie z bazy sportowej. O wysokości opłat miałby decydować burmistrz. - Prosiłbym o niepodejmowanie tej uchwały, natomiast podjęcie takiej, w której Rada Miasta określiłaby te stawki i nie scedowała tego na Burmistrza Miasta Biłgoraj, gdyż liczę się z tym, że niezależnie od tego jakie stawki bym ustalił, to będą one dla niektórych z państwa złe, dla niektórych za niskie i przez to nie będą wykonywanie dochody określone przez państwa radnych i OSiR, jeśli uchwalę za wysokie też będzie krytyka, że kluby sportowe nie są w stanie z nich korzystać - mówił podczas sesji Janusz Rosłan. Burmistrz poprosił także o przeanalizowanie tematu przez Komisję Sportu i zadecydowanie, by to ona wraz z cała Radą Miasta, zaproponowała wysokość opłat za

korzystanie z obiektów OSiR. Radny i przewodniczący Komisji Sportu Jacek Piskorski, mówił, że intencją Komisji był właśnie taki kształt uchwały. - Stawki muszą być konkurencyjne w porównaniu do podobnych obiektów jakie są na terenie naszego miasta i miast sąsiadujących, a decyzję o ich wysokości powinien podejmować bezpośrednio dyrektor OSiR, po uzgodnieniu z burmistrzem. My jako Komisja możemy zaopiniować konkretne stawki, ale to oni powinni wziąć na siebie odpowiedzialność powiedział Piskorski. Podobne zdanie wyraził podczas sesji inny radny, który mówił o wątpliwościach związanych z ustalaniem kwot za wynajem pomieszczeń przez Radę. - Ja wiem, że to najłatwiej potem powiedzieć, że to radnych wina i niech ponoszą odpowiedzialność, ale za każdym razem jak chcielibyśmy zmienić tą stawkę np. w przypadku negocjacji, musielibyśmy zrobić to zwołując całą Radę, wyraźnie lepiej jest jeśli to burmistrz z dyrektorem OSiR podejmą takie decyzje - stwierdził radny Jacek Grabias. Innego rodzaju wątpliwości przedstawił radny Jan Tochman. Zastanawiał się dlaczego wszystkie stowarzyszenia, które korzystają z OSiR -u mają ponosić jakieś koszty. - Jeżeli z kimś Urząd Miasta ma podpisaną umowę i dotuje to stowarzyszenie, to dlaczego później te pieniądze zabiera - pytał Tochman. Ostatecznie, mimo sprzeciwu burmistrza co do kształtu uchwały, została ona przyjęta większością głosów.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji ofiar II Wojny Światowej, odprawioną w Kościele WNMP. Następnie uczestnicy, poczty sztandarowe oraz delegacje przemaszerowały z Orkiestrą Dętą im. Czesława Nizio na ul. „Wacek” Wasilewskiej. Tam zgromadzonych gości powitał burmistrzmiasta Janusz Rosłan. - Zebraliśmy się, żeby uczcić pamięć tych, którzy polegli w najstraszliwszej w dziejach historii wojny. Wojny podczas której, tak jak nigdy wcześniej, poniżono godność człowieka. Wojny podczas której bez wyroków zamordowano 24 tys. oficerów polskich w Katyniu, Charkowie, Miednoje. Wojny, podczas której, żałując kuli wymordowano ponad 500 tys, Polaków na Ukrainie. Wojnie, podczas której, ze względów ekonomicznych wymyślano takie sposoby unicestwienia człowieka, żeby ponieść jak najmniejsze koszty - mówił podczas przemówienia burmistrz Biłgoraja. Wydarzenia, które doprowadziły do wybuchu II Wojny Światowej, w swoim wystąpieniu przypomniał kpt. Stanisław Mazur. Mówił także o tragicznych chwilach, w których rozpoczęły się działania zbrojne. Nawiązał również do wydarzeń, z tamtego okresu, mających miejsce na terenie naszego powiatu. - Niemcy zajęli Biłgoraj 17 września 1939 roku w godzinach rannych, po stoczonej w dniu poprzednim bitwie z Armią Kraków i Grupą Operacyjną „Śląsk”. Atak nastąpił od strony Soli, Korczowa, Dereźni. Poległo wtedy 78 naszych żołnierzy w tym kpt. Stefan Mroczkowski, por. Michał Jeżewicz, ppor. Stanisław Wojsner i inni - powiedział kpt. Mazur i dodał - W wyniku działań totalitarnych potęg, Polska

fot. Mariusz zwolak

Już drugi raz radni miejscy dyskutowali nad kwestia upoważnienia Burmistrza Miasta Biłgoraj do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Burmistrz prosił o niepodejmowanie uchwały w takim kształcie.

1 września obchodziliśmy 71. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Młodzież, kombatanci i oficjele zebrali się, by upamiętnić walczących w obronie kraju. Uczestnicy uroczystości wysłuchali okolicznościowych przemówień, ale byli też świadkami odsłonięcia tablicy upamiętniającej istnienie w mieście obozu przejściowego dla partyzantów.

uległa przemocy, nastąpił czwarty rozbiór Polski, ale odniesiona klęska nie oznaczała ko ńca walki o wolność ojczyzny. Podczas uroczystości dokonano odsłonięcia tablicy, upamiętniającej istnienie w Biłgoraju w 1944 roku niemieckiego obozu przejściowego dla ludności cywilnej i partyzantów. Historię tego miejsca w swoim przemówieniu przedstawił por. Witold Dębowski. - Niemcy przy pomocy polskich robotników stworzyli w Biłgoraju, w tym właśnie miejscu, obóz przejściowy dla partyzantów i osób podejrzanych o udzielanie im pomocy. Gromadzono tu ludzi ujętych zarówno w lesie jak i we własnych mieszkaniach, było to związane z zaplanowaną akcją przeciw partyzantom. Obóz ten obejmował teren położony od Kościoła Św. Jerzego do budynku przy obecnej ul. „Wacek” Wasilewskiej oraz między ul. Kościuszki, a ul. Ogrodową. Plac z trzech stron był ogrodzony wysokim, na trzy metry, drutem kolczastym, a od strony południowej osłonięty był murem oraz drewnianymi zasiekami

- opowiadał por. Dębowski. Inicjatorem postawienia w tym miejscu pamiątkowej tablicy był prezes Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny Bolesław Szymanik. Dlatego to on wspólnie z kpt. Stanisławem Mazurem i por. Witoldem Dębowskim, w imieniu wszystkich organizacji kombatanckich, dokonał odsłonięcia tablicy. - Jestem wdzięczny, że po ponad 60 latach to miejsce zostało upamiętnione. W tym obozie zostało uwięzionych 20 tys. osób z powiatu biłgorajskiego. Stąd wywożeni byli do obozów w Zwierzyńcu, Zamościu, aż w końcu na Majdanek. Człowiek człowiekowi powinien być bratem, a nie katem. Niech ten głaz przypomina o tym, że nie powinniśmy dopuścić do takich cierpień jakie przechodzili mieszkańcy powiatu biłgorajskiego podsumował prezes Szymanik. Na zakończenie uroczystości pod nową, poświęconą tablicą złożono wiązanki kwiatów.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

co za tydzień

Biłgoraj Już za tydzień rozpoczynają się VI Dni Singera

Trzy dni z kulturą żydowską Koncerty, wystawa fotografii, przegląd filmów izraelskich i pokaz kuchni kresowej to tylko niektóre z atrakcji zbliżających się Dni Singera. Już po raz szósty w Biłgoraju odbędą się uroczystości mające na celu promocję twórczości laureata Nagrody Noblisty, jak również przybliżenie kultury żydowskiej, nierozerwalnie złączonej z historią miasta.

wrzesień

5

Babie Lato Biłgoraj

Rada Osiedla „Sitarska” i „Kępy” oraz Stowarzyszenie Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym w Biłgoraju zapraszają na Festyn Osiedlowe Babie Lato 2010. Odbędzie się on 5 września br. na boiskach osiedlowych - Sitarska - Kępy przy ul. Gorajskiego. W programie: 13:00 - Rozpoczęcie festynu, 13:10 - biegi - szkoły podstawowe 60m: I dziewczęta, II chłopcy; gimnazja 120m: I dziewczęta, II chłopcy, 13:40 - wyścigi rowerowe szkoły podstawowe: I dziewczęta, II chłopcy; gimnazja: I dziewczęta, II chłopcy, 14:40 - rzuty do kosza, 15:00 - zawody zręcznościowe, 15:10 - gry i zabawy integracyjne oraz loteria fantowa, aukcja cennych przedmiotów, 16:00 - występy Seniorów, 17:00 - pokazy karateków, 18:00 - mecz piłki nożnej (starsi na młodzież), 19:00 - konkurs piosenki religijnej i świeckiej (karaoke), 20:00 - dyskoteka, 22:00 - zakończenie festynu.

wrzesień

10

Uroczystości w Gimnazjum nr.2 Biłgoraj

10 września 2010 roku w Gimnazjum nr 2 w Biłgoraju przy ulicy Nadstawnej odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta, podczas której szkole zostanie nadane imię króla Stefana Batorego. Uroczystość uświetni swoją obecnością wielu znamienitych gości, między innymi poetka Urszula Kozioł i piłkarz Kazimierz Węgrzyn, którzy odbiorą tytuły „Honorowy Obywatel Miasta Biłgoraj”. wrzesień

10

Spotkanie autorskie z Urszulą Kozioł Biłgoraj

Władze miasta Biłgoraj i Biłgorajska Plejada Literacka BCK zapraszają na spotkanie autorskie z Urszulą Kozioł, które odbędzie się w piątek 10 września, od godz. 17-tej w auli Kolegium UMCS w Biłgoraju. Podczas wrześniowej uroczystej sesji RM Urszula Kozioł, wybitna polska poetka, pisarka, eseistka, publicystka, miejscem urodzenia związana z Biłgorajszczyzną, autorka słynnej Inwokacji „Biłgoraju pajdo kraju... „ - otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Biłgoraja.

Uroczystości rozpoczną się w piątek, 10 września o godz. 16. Wtedy w Biłgorajskim Centrum Kultury zostanie otwarta wystawa fotografii wypożyczonej przez Ambasadora Izraela. Następnie, również w BCK, odbędą się warsztaty plastyczne dla dzieci pt. „Jak wyobrażam sobie dawny Biłgoraj? „. W sobotę, 11 września, niewątpliwą atrakcją będzie przegląd filmów izraelskich. Od godziny 14 będzie można zobaczyć „Walc z Bashirem” w reżyserii Ari Folmana z 2008 r. Po nominowanym do Oscara rewelacyjnym „Walcu z Bashirem” i nagrodzonym w Wenecji antywojennym „Libanie” wyświetlony zostanie kolejny film z Izraela. Debiutancki dramat Haima R E K L A M A

Tabakmana „Oczy szeroko otwarte” z wielką delikatnością podejmujący problem zakazanej miłości w ortodoksyjnym środowisku jerozolimskich Żydów. Będzie można obejrzeć także film pt. „ Twarze” w reżyserii Gerarda Maximina z 2007 r., oraz „Dzieci słońca”, którego reżyserem jest Ran Tal, z 2007 r. Film ten u kazuje wydarzenia z historii współczesnej, nieznane powszechnie opinii publicznej. Reżyser dotarł do ludzi, którzy urodzili się i spędzili większość życia w izraelskich kibucach. Każdy może wybrać się na seans, gdyż wstęp będzie wolny. Tego samego dnia, w Restauracji „Sitarska”, odbędzie się także wystawa plastyczna architektów Rudolfa Buchalika i Reginy Koszel, pt. „Nastroje

Biłgorajskie” uświetniona występem Zespołu Wokalnego Uniwersytetu III Wieku z Biłgoraja. Niedzielne popołudnie wszyscy chętni do wzięcia udział w uroczystości spędza na placu przy BCK, gdzie powstanie Jarmark Kresowy. Atrakcji nie zabraknie. Już na godzinę 15 zaplanowany został pokaz kuchni kresowej i żydowskiej w wykonaniu Piotra Bikonta z udziałem Restauracji „Sitarska”. O godz. 17 rozpocznie się Koncert Zespołu Klezmerskiego „ Klezmaholics”, o godz. 19 zaplanowany jest natomiast Koncert organizowany przez Stowarzyszenie Trzeźwości „ISKRA”.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

wrzesień

16

Jubileusz Solidarności Biłgoraj

Od mszy św. w kościele pw. Św. Jerzego w Biłgoraju (o godz. 10) rozpoczną się 16 września obchody XXX-lecia powstania NSZZ „Solidarność” połączone z XX-leciem Odrodzonej Samorządności Lokalnej. Program obchodów zakłada złożenie kwiatów i zapalnie zniczy przy tablicy bł. Ks. Jerzego Popiełuszki oraz tablicy w Parku Solidarności. Odbędzie się także spotkanie w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju (o godz. 11:30), podczas którego wręczone zostaną odznaczenia i wyróżnienia, a prelekcję dotyczącą działalności Solidarności i samorządności na Ziemi Biłgorajskiej wygłosi dr Eugeniusz Witkowski. Organizatorami uroczystości są: Biłgorajski Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność” i Zarząd Powiatu w Biłgoraju.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie: tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl

repertuar kina BCK tytuł

RYŚ I SPÓŁKA

UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA

data

8, 9, 10 11, 12

8, 9, 10 11, 12

godz.

17.00

19.00


10

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Łukowa Obchody święta producentów tytoniu

„Tytoniaki” 2010 W minioną niedzielę, 29 sierpnia, na stadionie w Łukowej odbyły się Centralne Obchody Święta Producentów Tytoniu tzw. „Tytoniaki”. Po raz kolejny na wszystkich, którzy przybyli na imprezę, czekało wiele atrakcji, w tym koncert znanej wokalistki Dody. Tytoniaki, czyli święto tytoniu, po raz pierwszy zorganizowane zostało w 1985 roku. - Wówczas nosiło nazwę Święto Wsi Polskiej „Tytoniaki” 1985. Po czterech latach jego organizacja została zawieszona, jednak w 2006 r. znów powróciliśmy do organizacji tego święta - mówi Józef Grzyb, prezesŁukowskiej Grupy Producentów Tytoniu. Jak co roku „Tytoniaki” rozpoczęły się przemarszem korowodu tytoniarzy na miejscowy stadion, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy Łukowa i nie tylko. - W korowodzie zaprezentowały się grupy z całego kraju m. in. z Biłgoraja, Grudziądza, Rogóźna, Krasnegostawu, czy z Lublina - dodaje prezes Grzyb. Nie zabrakło także stoisk, na których plantatorzy, oraz firmy zaprezentowały ten wspaniały surowiec. W trakcie obchodów święta, jako pierwszy na scenie wystąpił zespół 2+1, nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, które przygotowała „Agencja Wywrocki”. Tego dnia zaśpiewał również zespół „Sonate”. Pieśni rosyjskie

R E K L A M A

można było usłyszeć w wykonaniu zespołu Kresowyj Ansamble Lojki Marczukijewa, a repertuar włoski zaprezentował zespół Don Corleone Show. Także miłośnicy brzmień latynoamerykańskich, nie narzekali, gdyż wystąpił zespół Lolo Latino. Jednak największą atrakcją, jaka była tego wieczoru, i na którą przybyło bardzo wiele osób był koncert Dody - znanej w Polsce piosenkarki. Wokalistka, wszystkim przybyłym, zapewniła wspaniałe ponad godzinne show. Można było usłyszeć zarówno jej najnowsze, solowe propozycje, jak również te znane z okresu współpracy z zespołem Virgin. Jej występowi towarzyszyły pokazy pirotechniczne i gra świateł. Na zakończenie tegorocznych Tytoniaków, odbyła się wspólna zabawa do białego rana, z zespołem TIP-TOP. Organizatorem Centralnych Obchodów Święta Producentów Tytoniu była Łukowska Grupa Producentów Tytoniu.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


11

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

PIĄTEK 3.09.2010

Izabeli, Szymona

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Owocowe ludki (31) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Legenda Nezha (41) - serial, Chiny 2003 09:45 Siódme niebo (1) - serial, USA 2005 10:40 Pomysł na mieszkanie (15) - dokument, Wielka Brytania 2007 11:05 Wędrówki z europlecakiem 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Wojna światów - dokument, Polska 2010 13:00 Smaki polskie 13:25 Droga (6) - serial, Polska 1973 14:30 Plebania (1523) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc (5) - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1911) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1912) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5121) serial, USA 2007 16:50 Kronika Drogi do Euro 2012 - dokument, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Pobożne życzenie - film fabularny, USA 1997 19:00 Opole 2010 - muzyka, Polska 2010 19:05 Kraina elfów (22) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Rajdowe Mistrzostwa Polski - Rajd Warszawski 20:10 Pogoda 20:25 Nieustraszeni bracia Grimm - film fabularny, Wielka Brytania/Czechy/ USA 2005 22:35 Szczęki II - film fabularny, USA 1978 00:40 W matni - film fabularny, Francja 1984 02:25 4400 (1) - serial, USA 2007 03:10 4400 (2) - serial, USA 2007

06:15 Niewiarygodne przygody Marka Piegusa (9) - serial, Polska 1966 06:40 Maszyna zmian (1) - serial, Polska 1995 07:15 ZUS dla ciebie 07:25 Codzienna 2 m 3 (70) - serial, Polska 2007 07:55 Codzienna 2 m 3 (71) - serial, Polska 2007 08:30 Pytanie na śniadanie 10:35 Aleja gwiazd (34) - rozrywka 2010 10:50 Telezakupy 11:30 U kresu drogi - film fabularny, USA 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (812) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Miodowe lata (123) - serial, Polska 2003 08:55 Świat według Kiepskich (12) - serial, Polska 1999 09:25 Świat według Kiepskich (13) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (11) - serial, Polska 2003 10:30 Daleko od noszy (12) - serial, Polska 2003 11:00 Malanowski i Partnerzy (70) - serial, Polska 2008 11:30 Rodzina zastępcza (153) serial, Polska 2003 12:00 Rodzina zastępcza (154) serial, Polska 2003 12:30 Rodzina zastępcza (155) serial, Polska 2003 13:00 Synowie, czyli po moim trupie!!! (11) - serial, Polska 2009 13:30 Synowie, czyli po moim trupie!!! (12) - serial, Polska 2009 14:00 Miodowe lata (21) - serial, Polska 1999 14:45 Tak, kochanie (2) - serial, USA 2000 15:15 Tak, kochanie (3) - serial, USA 2000 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (71) - serial, Polska 2008 17:00 Dlaczego ja? (36) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (23) - serial, Polska 1999 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (230) - serial, Polska 2005 20:00 Małolaty na obozie - film fabularny, USA 2007 21:55 Szósty zmysł - film fabularny, USA 1999 00:10 Swobodny jeździec - film fabularny, USA 1969 02:15 Zagadkowa Noc (527) rozrywka, Polska 2010 03:30 Tajemnice losu

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (4) - serial, Irlandia 1997 08:25 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (21) - serial, USA 1990 08:50 Taniec z gwiazdami - rozrywka, Polska 2010 11:00 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:45 Mango - Telezakupy 12:45 Na Wspólnej (1299) - serial, Polska 2010 13:15 Na Wspólnej (1230) - serial, Polska 2010 13:45 Na Wspólnej (1231) - serial, Polska 2010 14:15 Na Wspólnej (1232) - serial, Polska 2010 14:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 15:25 Hela w opałach (5) - serial, Polska 2006 15:55 Hela w opałach (6) - serial, Polska 2006 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (553) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Tożsamość Bourne’a - film fabularny, USA/Niemcy/Czechy 2002

06:10 Brodzik od kuchni 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Zemsta w Odrzykoniu film fabularny, Polska 1997 07:25 Awantura o Basię (9) - serial, Polska 1996 08:00 Bulionerzy (65) - serial, Polska 2004 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Bydgoszcz Hit Festiwal (1) - muzyka, Polska 2010 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (736) - serial, Polska 2010 13:05 Nick Cave i przyjaciele muzyka, Polska 1999 13:50 Kabaretowy alfabet Dwójki (14) - rozrywka, Polska 2005 14:05 Opole 2003 na bis - muzyka, Polska 2003 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1092) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1513) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Bydgoszcz Hit Festiwal (3) - muzyka, Polska 2010 18:15 Kapitan Sowa na tropie (7) - serial, Polska 1965 18:45 Kapitan Sowa na tropie (8) - serial, Polska 1965 19:15 Film pod strasznym tytułem (11) - serial, Polska 1996 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Wideoteka dorosłego człowieka (95) - rozrywka, Polska 2010 21:00 Czysta chirurgia - film fabularny, Polska 1977 22:10 Wyrok na Franciszka Kłosa - film fabularny, Polska 2000 23:50 Kabaretowy alfabet Dwójki - rozrywka, Polska 2005 00:15 Zmartwychwstanie Offlanda - film fabularny, Polska 1968 00:45 Bulionerzy (65) - serial, Polska 2004 01:15 Film pod strasznym tytułem (11) - serial, Polska 1996 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

13:00 Kabaret na lato (24) - rozrywka, Polska 2010 13:30 Tajemnice Zakazanego Miasta (2) - dokument, Wielka Brytania 2008 14:25 Dom (25) - serial, Polska 2000 16:00 Program lokalny 16:30 Rififi po sześćdziesiątce film fabularny, Polska 1989 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Urodziny kabaretu RAK rozrywka, Polska 2010 20:10 Kabaretowy Klub Dwójki rozrywka, Polska 2010 21:10 Laskowik & Malicki - Niedziela wieczór (9) - rozrywka, Polska 2009 22:25 Pretty Man, czyli chłopak do wynajęcia - film fabularny, USA 2005 00:10 Szansa dla karierowicza film fabularny, USA 1991

22:30 Zapłata - film fabularny, USA/Kanada 2003 01:00 Uwaga! 01:20 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:25 Telesklep 02:50 Poranek kojota - film fabularny, Polska 2001

TV4 06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Słoneczny patrol (2) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (4) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (4) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (13) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (14) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (185) - serial, Meksyk 2004 17:00 Modne gwiazdy (6) - dokument 18:00 Słoneczny patrol (3) - serial, USA 1989

TVN 7 06:20 Na Wspólnej (731) - serial, Polska 2006 06:50 Kuba Wojewódzki (13) - talk show, Polska 07:50 Życie przede wszystkim (7) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (2) serial, USA 2003 09:50 BrzydUla (3) serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (4) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Marina (11) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 14:35 Kuba Wojewódzki (14) - talk show, Polska 15:35 Niania (127) - serial, Polska 2009 16:05 Życie przede wszystkim (8) - serial, USA 2001 17:05 BrzydUla (5) - serial, Polska 2008 17:35 BrzydUla (6) - serial, Polska 2008 18:05 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (3) - serial, USA 2003 19:05 Nowe przygody „starej” Christine (8) - serial, USA 2006 19:35 Niania (128) - serial, Polska 2009 20:05 Krzysztof Kolumb (1) serial, Włochy/USA/Francja/RFN 1985 22:20 Milion lat przed naszą erą - film fabularny, Wielka Brytania 1966 00:25 Sześć stóp pod ziemią (8) - serial, USA 2005 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS

19:00 Morze miłości (5) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (1) - serial, USA 2005 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (2) - serial, USA 2005 22:05 Śmierć na talerzu (1) - dokument, Singapur 2009 23:05 Slutty Wives Club - film fabularny 01:05 Król smoków - film fabularny, Hongkong 1982 03:05 Muzyczne listy - muzyka 03:55 Drogówka

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 U.S. Open w Nowym Jorku 15:30 Gem, set i Mats 16:00 Vuelta a Espańa 17:45 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Euro 2012 Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku 05:00 U.S. Open w Nowym Jorku

06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (524) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (4) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (4) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (4) rozrywka, USA 2006 12:00 Dyżur (1) - dokument, Polska 2009 12:30 Debbie zmienia wnętrza 13:30 Test na supermamę (9) - rozrywka, Kanada 2004 14:30 Burza uczuć (525) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (5) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (5) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (5) - rozrywka, USA 2006 18:00 Z archiwum policji (1) - dokument, Polska 2010 18:30 Pan Andersen opowiada (5) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (5) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (13) - serial, USA 1960 20:30 Poszukiwacze zaginionego diamentu - film fabularny, Niemcy 2008 22:30 Goło i wesoło (76) - rozrywka 23:00 Dziewczyny na ekran - rozrywka, Polska 2010 23:30 Letnia szkoła jazdy film fabularny 01:30 Z archiwum policji (1) - dokument, Polska 2010 02:00 Nocne hity - muzyka


12

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

SOBOTA 4.09.2010

Bożeny, Krystyny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:20 Owocowe ludki (32) - serial, Hiszpania 2002 06:50 Trzeba się dobrze spisać dokument, Polska 2010 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Las bliżej nas 08:40 Ziarno 09:15 Camp Rock - film fabularny, USA 2008 10:55 Siódme niebo (2) - serial, USA 2005 11:45 Opole 2010 - muzyka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:10 Opole 2010 - muzyka, Polska 2010 12:20 Ssaki morskie (6) - dokument, Francja 1996 13:05 Ludzkie ciało. Do granic możliwości (1) - dokument, USA 2008 14:05 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 14:50 Przystań (12) - serial, Polska 2009 15:50 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 16:45 Polska - Ukraina 16:55 Polska - Ukraina 17:45 Teleexpress 17:55 Polska - Ukraina 19:05 Kraina elfów (25) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajdowe Mistrzostwa Polski - Rajd Warszawski 20:05 Pogoda 20:20 Płonąca pułapka - film fabularny, USA 2004 22:25 13. dzielnica - film fabularny, Francja 2004 00:00 Droga do Euro 2012 - dokument, Polska 2010 00:15 Królową być - film fabularny, Francja 2005 02:05 4400 (3) - serial, USA 2007 02:50 4400 (4) - serial, USA 2007

06:30 Szaleństwo Majki Skowron (7) - serial, Polska 1976 07:05 Siedem życzeń (6) - serial, Polska 1984 08:15 Siedem życzeń (7) - serial, Polska 1984 09:10 Politycy na ciepło - publicystyka, Polska 2010 09:40 Kocham cię, Polsko! (38) rozrywka, Polska 2010 11:05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (64) - dokument, Polska 2008 11:35 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura - dokument, Polska 2010 11:40 Makłowicz w podróży 12:20 Prosto z zoo do Afryki film fabularny, Holandia 2005 13:50 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura - dokument, Polska 2010 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:10 Scooby Doo, gdzie jesteś? (7) - serial 07:40 Elza z afrykańskiego buszu - film fabularny, Wielka Brytania/USA 1966 09:45 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje 10:45 Czarodziejki (1) - serial, USA 1998 11:45 Czarodziejki (2) - serial, USA 1998 12:45 Przygody Merlina (1) - serial, Wielka Brytania 2009 13:45 Dom nie do poznania (183) - rozrywka, USA 2009 14:45 Się kręci (185) - rozrywka, Polska 2010 15:45 Rodzina zastępcza plus (259) - serial, Polska 2007 16:45 Frajer - film fabularny, USA 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (231) - serial, Polska 2005 20:00 Kowboj z Szanghaju - film fabularny, USA/Hongkong 2000 22:00 Konfrontacja Sztuk Walki News (w przerwie filmu) 22:30 Czyściciel - film fabularny, USA 2007

07:55 SamSam (19) - serial, Francja 2005 08:05 Geronimo Stilton (17) - serial, Włochy/Francja 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Areszt domowy - film fabularny, USA 1996 13:05 Szymon Majewski Show (12) - rozrywka, Polska 2010 14:05 You can dance - Po prostu tańcz! - rozrywka, Polska 2010 15:45 Majka (109) - serial, Polska 2010 16:12 Majka (110) - serial, Polska 2010 16:39 Majka (111) - serial, Polska 2010 17:06 Majka (112) - serial, Polska 2010 17:33 Majka (113) - serial, Polska 2010 18:00 Kuchenne rewolucje (1) rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Mam talent (1) - rozrywka, Polska 2010 21:40 Poranek kojota - film fabularny, Polska 2001

06:10 Makłowicz w podróży 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Ostoja 07:25 Między nami bocianami (13) - serial, Polska 2001 07:55 Ranczo pod Zieloną Siódemką (12) - serial, Czechy 1998 08:30 Podróże z żartem (53) rozrywka, Polska 2007 09:25 Czterej pancerni i pies (15) - serial, Polska 1969 10:20 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (36) - dokument, Polska 2007 10:45 Kabaretowy alfabet Dwójki (14) - rozrywka, Polska 2005 11:05 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 11:30 Brodzik od kuchni 12:00 Wiadomości 12:15 Skarb sekretarza (9) - serial, Polska 2000 12:40 Twoje złote przeboje (23) muzyka, Polska 2010 13:00 Tulipan (6) - serial, Polska 1986 14:05 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 14:35 Kiedy słońce traci blask (6) - serial, Czechy 1995 15:30 Opole 2008 na bis (45) muzyka, Polska 2008 16:00 Śniadanie na podwieczorek - rozrywka, Polska 2010 17:00 Łagodna na drodze 17:15 Wideoteka dorosłego człowieka (95) - rozrywka, Polska 2010 18:05 Teleexpress 18:20 Przystań (12) - serial, Polska 2009 19:15 Maurycy i Hawranek (12) serial, Polska 1989 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ja wam pokażę! (12) - serial, Polska 2007 21:00 Sabat czarownic (1) - muzyka, Polska 2010 22:00 Sabat czarownic (2) - muzyka, Polska 2010 23:00 Parę osób, mały czas - film fabularny, Polska 2005 00:55 Twoje złote przeboje (23) muzyka, Polska 2010 01:15 Maurycy i Hawranek (12) serial, Polska 1989 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

06:05 Ręce, które leczą - zdrowie i medycyna 06:35 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:35 V-Max 08:05 AlleGra 08:35 Marzyłam o Afryce - film fabularny, USA 2000 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 13:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 13:30 AlleGra 14:00 V-Max 14:30 Bananowy Joe - film fabularny, Włochy/RFN 1982 16:30 Queen - Live at Wembley (2) - muzyka 17:00 Gliniarze z Melbourne (12) - serial, Australia 2008 18:00 Atak na Pentagon (2) - dokument, USA 2008 19:00 Galileo 20:00 Księżniczka i żołnierz - film fabularny, USA 2001 21:55 Rozważna i romantyczna film fabularny, Wielka Brytania/USA 1995 00:50 Pokusa - film fabularny, Australia/Francja/USA 2001 02:55 Mała czarna - talk show, Polska 2010 03:40 Kinomaniak - kultura, Polska 2005

06:15 Chwila prawdy (1) - rozrywka, Polska 2004 07:20 Telezakupy 09:25 Jej cały świat (1) - serial, USA 1998 09:55 Frasier (9) - serial, USA 2001 10:25 Indianin w kredensie - film fabularny, USA 1995 12:25 Diabli nadali (8) - serial, USA 2001 12:55 Diabli nadali (9) - serial, USA 2001 13:25 Diabli nadali (10) - serial, USA 2001 13:55 Diabli nadali (11) - serial, USA 2001 14:25 Diabli nadali (12) - serial, USA 2001 14:55 Milion lat przed naszą erą - film fabularny, Wielka Brytania 1966 17:00 Nowe przygody „starej” Christine (4) - serial, USA 2006 17:30 Nowe przygody „starej” Christine (5) - serial, USA 2006 18:00 Nowe przygody „starej” Christine (6) - serial, USA 2006 18:30 Nowe przygody „starej” Christine (7) - serial, USA 2006 19:00 Nowe przygody „starej” Christine (8) - serial, USA 2006 19:30 Jeden bilet na dwóch - film fabularny, USA 1987 21:30 Salon piękności - film fabularny, USA 2005 23:40 Wehikuł czasu - film fabularny, USA 2002 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

14:30 Czterej pancerni i pies (21) - serial, Polska 1970 15:45 Tu, gdzie śpiewał Jan Kiepura - dokument, Polska 2010 16:45 Świat bez tajemnic - dokument, Wielka Brytania 2007 17:30 Słowo na niedzielę 17:40 Chopin i jego Europa - dokument, Polska 2010 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Pogoda 18:35 Bydgoszcz Hit Festiwal muzyka, Polska 2010 19:40 Bydgoszcz Hit Festiwal (1) - muzyka, Polska 2010 20:10 Sabat czarownic (1) - muzyka, Polska 2010 21:15 Sabat czarownic (2) - muzyka, Polska 2010 22:20 Próba sił - film fabularny, Niemcy/USA 2000 00:20 Niech się dzieje, co chce film fabularny, USA 1989

00:15 Drapieżcy - film fabularny, USA/Wlk. Brytania/Czechy 1999 02:25 Zagadkowa Noc (529) rozrywka, Polska 2010 03:25 Tajemnice losu

23:40 Siła muzyki (5) - muzyka 00:40 Siła muzyki (6) - muzyka 01:40 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:55 Telesklep 03:20 Ostatnia misja - film fabularny, Polska 2000

NIEDZIELA 5.09.2010

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 FIA WTCC 09:30 U.S. Open w Nowym Jorku 11:45 Gem, set i Mats 12:15 Belgia - Niemcy 13:00 Mistrzostwa Europy w Polsce i na Ukrainie 14:00 World Series by Renault w Hockenheim 15:00 FIA WTCC 15:45 Vuelta a Espańa 17:45 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Euro 2012 Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku 05:00 U.S. Open w Nowym Jorku

PULS 06:00 Will i Grace (9) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (3) - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania (1) - dokument, USA 2008 08:00 Hi Hi TV (17) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (1) - serial, Dania 2002 10:30 Flintstonowie (9) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (116) - serial, USA 1966 12:30 Przygody Pinokia - film fabularny, W. Brytania/Niemcy/Francja 1996 14:30 Bibi czarodziejka - film fabularny, Niemcy 2002 16:30 29. Światowy Festiwal Cyrkowy Jutra - rozrywka 18:30 Egzekutorzy (1) - rozrywka, USA 19:00 Hi Hi TV (19) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Ale numer! (1) - rozrywka, Kanada 2002-2005 20:00 Armia wilków - film fabularny, Wielka Brytania/Luksemburg/US 2002 22:00 Wojownicy wszech czasów (1) - rozrywka, USA 2009 23:00 W kręgu MMA 00:00 Medium (39) - serial, USA 2005 01:00 Nocne hity - muzyka

Doroty, Wawrzyńca

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Dwie strony medalu (89) serial, Polska 2007 06:30 Powszechny spis rolny 2010 07:00 Sukienka dla Panny Maryi - dokument, Polska 2010 07:25 Kolumbowie rocznik 30. dokument, Polska 2007 08:00 Tydzień 08:30 Wakacje z duchami (7) serial, Polska 1970 09:10 Mali żołnierze - film fabularny, USA 1998 11:00 Święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze 13:30 Anioł Pański 13:50 Wiadomości 14:05 Winnetou (8) - film fabularny, RFN/Włochy/Jugosławia 1965 15:50 Sekretne życie słoni (3) dokument, Wielka Brytania 2008 16:50 Kronika Drogi do Euro 2012 - dokument, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Przystań (13) - serial, Polska 2009 18:15 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (33) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajdowe Mistrzostwa Polski - Rajd Warszawski 20:05 Pogoda 20:20 Dom nad rozlewiskiem (12) - serial, Polska 2009 21:20 Dom nad rozlewiskiem (13) - serial, Polska 2009 22:20 Na rozstaju - film fabularny, USA 1994 00:05 Nieznośna lekkość bytu film fabularny, USA 1988 03:05 Dziewiąty dzień - film fabularny, Niemcy/Luksemburg/Czechy 2004

06:20 Szaleństwo Majki Skowron (8) - serial, Polska 1976 06:55 Szaleństwo Majki Skowron (9) - serial 07:40 Jest sprawa - film fabularny, Polska 2002 09:15 Łagodna na drodze 09:30 Człowiek wśród niedźwiedzi - dokument, Wielka Brytania 2008 10:25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (89) - dokument, Polska 2009 11:00 Makłowicz w podróży 11:30 Nevada Smith - film fabularny, USA 1966 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:25 Tancerze - Sylwetki - dokument, Polska 2009 14:35 Złotopolscy (1104) - serial, Polska 2010 15:10 Szansa na sukces - koncert laureatów (3) - muzyka, Polska 2010 16:10 Na dobre i na złe (410) - serial, Polska 2010 17:20 Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia (1) rozrywka, Polska 2003 18:00 Panorama 18:25 Pogoda 18:30 Sport-telegram 18:35 Bydgoszcz Hit Festiwal (1) - muzyka, Polska 2010 19:40 Bydgoszcz Hit Festiwal gwiazda festiwalu - muzyka, Polska 2010 20:10 XVI Festiwal Kabaretu Koszalin (1) - rozrywka, Polska 2010 21:25 XVI Festiwal Kabaretu Koszalin (2) - rozrywka, Polska 2010 22:40 Doborowa jednostka - film fabularny, USA 1997 00:40 Odwrót od przyszłości koncert finałowy FAMA muzyka, Polska 2010 01:40 West Point. Rocznik 61 film fabularny, USA 1993

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 Co nowego u Scooby’ego? (10) - serial, USA 2004 07:30 Kaczor Donald przedstawia (50) - dla dzieci, USA 1983 08:05 Scooby Doo, gdzie jesteś? (8) - serial 08:35 Gumisie (4) - serial, USA 1985 09:05 Gumisie (5) - serial, USA 1985 09:35 Kacze opowieści (21) - serial, USA 1987 10:05 Kacze opowieści (22) - serial, USA 1987 10:35 Łapcie tę dziewczynę film fabularny, USA/Niemcy 2004 12:35 Policyjna opowieść (1) film fabularny, Hongkong 1985 14:45 Belfegor - upiór Luwru film fabularny, Francja 2001 16:45 Szpilki na Giewoncie (1) serial, Polska 2010 17:45 Hotel 52 (14) - serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (232) - serial, Polska 2005 20:00 Ludzie Chudego (1) - serial, Polska 2010

07:55 SamSam (20) - serial, Francja 2005 08:05 Geronimo Stilton (18) - serial, Włochy/Francja 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Co za tydzień 11:25 Kuchenne rewolucje (1) rozrywka, Polska 2010 12:25 Usta usta (12) - serial, Polska 2010

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Rok w ogrodzie 07:25 Rodzina Leśniewskich (6) serial, Polska 1978 07:55 Ziarno 08:25 Duże dzieci (39) - talk show, Polska 2006 09:05 Polska z bocznej drogi (203) - dokument, Polska 2007 09:25 Czterej pancerni i pies (16) - serial, Polska 1969 10:25 Przygody pana Michała (13) - serial, Polska 1969 11:00 Święto dziękczynienia za plony na Jasnej Górze 13:35 Sto tysięcy bocianów (8) dokument, Polska 2006 14:00 Miejsce z historią (6) - dokument, Polska 2009 14:15 Kaprysy Łazarza - film fabularny, Polska 1973 15:05 Zagadkowa blondynka (12) - rozrywka, Polska 2009 16:00 Rozmowy przy stole - dokument, Polska 2008 17:00 Teleexpress 17:20 MotoSzał 17:35 Więzy krwi (13) - serial, Polska 2001 18:00 Twoje złote przeboje (24) muzyka, Polska 2010 18:20 Dom nad rozlewiskiem (4) - serial, Polska 2009 19:10 Baśnie i bajki polskie (13) serial, Polska 2005 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ojciec Mateusz (36) - serial, Polska 2010 21:00 Szalom na Szerokiej 2010 - koncert finałowy (1) muzyka, Polska 2010 22:00 Szalom na Szerokiej 2010 - koncert finałowy (2) muzyka, Polska 2010 22:55 Akwarium, czyli samotność szpiega (1) - serial, Polska/Niemcy/Ukraina 1995 23:50 Supermodelki - rozrywka, Polska 2010 00:15 Polska z bocznej drogi (203) - dokument, Polska 2007 00:35 Przygody pana Michała (13) - serial, Polska 1969 01:10 Baśnie i bajki polskie (13) serial, Polska 2005

06:10 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 06:40 Bananowy Joe - film fabularny, Włochy/RFN 1982 08:45 Człowiek znad Śnieżnej Rzeki - film fabularny, Australia 1982 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 Modne gwiazdy (6) - dokument 14:30 Podwójne kłopoty - film fabularny, Włochy 1984 16:40 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 17:00 Grand Prix Belgii 17:30 VIP - kultura, Polska 18:00 Gliniarze z Melbourne (13) - serial, Australia 2008 19:00 Galileo 20:00 Galileo Extra 21:00 STOP Drogówka 22:00 Spadkobiercy (28) - rozrywka, Polska 2010 23:00 Chłopaki z taśmy - rozrywka, Polska 2010 00:05 Gliniarze z Melbourne (12) - serial, Australia 2008 01:05 Gliniarze z Melbourne (13) - serial, Australia 2008 02:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 03:05 VIP - kultura, Polska 03:30 Iron Maiden - Live in Rio - muzyka

07:05 Telezakupy 09:10 Jej cały świat (2) - serial, USA 1998 09:40 Frasier (10) - serial, USA 2001 10:15 Frasier (11) - serial, USA 2001 10:50 Jeden bilet na dwóch - film fabularny, USA 1987 12:45 Plotkara (20) - serial, USA 2009 13:45 Krzysztof Kolumb (1) - serial, Włochy/USA/Francja/RFN 1985 16:00 Indianin w kredensie - film fabularny, USA 1995 18:00 Miasteczko Twin Peaks (10) - serial, USA 1990 19:05 Uwaga, faceci! (14) - serial, USA 2006 20:05 Wehikuł czasu - film fabularny, USA 2002 22:05 Dowody zbrodni (4) - serial, USA 2003 23:05 Nie chcę tego dziecka - film fabularny, USA 1993 01:00 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

21:00 Ludzie Chudego (2) - serial, Polska 2010 22:00 Konfrontacja Sztuk Walki - News 22:05 Kości (1) - serial, USA 2009 23:05 Zostań - film fabularny, USA 2005 01:05 Magazyn sportowy 03:00 Tajemnice losu

13:25 Usta usta (13) - serial, Polska 2010 14:25 Szymon Majewski Show (4) - rozrywka, Polska 2010 15:25 Mam talent (1) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Siła muzyki (6) - muzyka 18:00 Siła muzyki (6) - muzyka 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Taniec z gwiazdami (1) rozrywka, Polska 2010 21:55 Ostatnia misja - film fabularny, Polska 2000

00:10 Klub szalonych dziewic (9) - serial, Polska 2010 01:10 Klub szalonych dziewic (10) - serial, Polska 2010 02:05 Uwaga! 02:25 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:40 Telesklep

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 FIA WTCC 09:30 U.S. Open w Nowym Jorku 11:15 Gem, set i Mats 11:45 Z parku superbike’ów 12:00 Mistrzostwa Świata w Nürburgring 12:45 FIA WTCC 13:45 FIA F2 14:45 FIA WTCC 15:45 Mistrzostwa Świata w Nürburgring 16:30 Vuelta a Espańa 17:45 Weekend w sportach motorowych 18:00 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Euro 2012 Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku

PULS 06:00 Will i Grace (10) - serial, USA 1998-2006 06:30 Koń, który mówi (4) - serial, USA 1961 07:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata (1) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (18) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (3) - serial, Dania 2002 10:30 Flintstonowie (11) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry - serial, USA 1966 12:30 Królewna Śnieżka - film fabularny, USA/Kanada 2001 14:30 Tajemnica potwora z Loch Ness - film fabularny, Niemcy 2008 16:30 Poszukiwacze zaginionego diamentu - film fabularny, Niemcy/RPA 2008 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (20) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Ale numer! (2) - rozrywka, Kanada 20022005 20:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 21:00 Szok wideo (20) - rozrywka 22:00 Podniebny horror (1) - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (75) - rozrywka 23:30 Dziewczyny na ekran (1) - rozrywka, Polska 2010 00:00 Strach się bać! (1) - rozrywka, USA 2003 00:30 Goło i wesoło (76) - rozrywka 01:00 Nocne hity - muzyka


13

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

PONIEDZIAŁEK 6.09.2010

Beaty, Eugeniusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Legenda Nezha (42) - serial, Chiny 2003 08:45 Polska - Ukraina 08:50 Polska - Ukraina 10:55 Warszawa Singera - tym, którzy ocalili świat - dokument, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Zadziwiające życie bezkręgowców (1) - dokument, Wielka Brytania 2005 13:15 Plebania (1523) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1912) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5122) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5123) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1524) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1913) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (1) - serial, Czechosłowacja 1967 19:15 Bajki z mchu i paproci (15) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Kronika Drogi do Euro 2012 - dokument, Polska 2010 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (27) - serial, Polska 2008 21:30 Doktor Halina - teatr, Polska 2008 22:50 Papillon - film fabularny, USA/Francja 1973 01:30 Bracia i siostry (1) - serial, USA 2006 02:15 Notacje (4) - dokument, Polska 2007 02:25 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 03:30 Boża podszewka (1) - serial, Polska 1997

06:00 Trzeba się dobrze spisać (6) - dokument, Polska 2010 06:30 Pytając o Boga 06:55 Przybyłem do was jak do braci - dokument, Polska 2010 07:25 ZUS dla ciebie 07:30 Na dobre i na złe (1) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd (42) - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:40 Tancerze - Sylwetki - dokument, Polska 2009 11:45 65. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju (2) muzyka, Polska 2010 12:20 Pytając o Boga (1) - dokument, Polska 2010 12:45 Potrzebna od zaraz 13:15 Syrenka - film fabularny, USA 2000 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (1) - publicystyka, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 18:55 Tancerze - Sylwetki - dokument, Polska 2009 19:00 Licencja na wychowanie (23) - serial, Polska 2010 19:40 Bulionerzy (48) - serial, Polska 2005 20:10 Barwy szczęścia (449) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (752) - serial, Polska 2010 21:45 Tomasz Lis na żywo (98) publicystyka, Polska 2010 22:50 Przerażenie - film fabularny, USA 2000 00:25 Sześć stopni może zmienić świat - dokument, Wielka Brytania 2008 01:30 Born dead - dokument, Polska 2004 02:25 Wojenna narzeczona (1) serial, Polska/Wielka Brytania 1997 03:20 Z odzysku - film fabularny, Polska 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:50 Wakacje, wakacje i po wakacjach, Franklinie! - film fabularny, Kanada 2003 08:55 Świat według Kiepskich (14) - serial, Polska 1999 09:30 Świat według Kiepskich (15) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (13) - serial, Polska 2003 10:30 Daleko od noszy (14) - serial, Polska 2003 11:00 Malanowski i Partnerzy (71) - serial, Polska 2008 11:30 Rodzina zastępcza (156) serial, Polska 2003 12:00 Rodzina zastępcza plus (157) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (57) - rozrywka, USA 2007 14:00 Miodowe lata (23) - serial, Polska 1999 14:45 Tak, kochanie (4) - serial, USA 2000 15:15 Tak, kochanie (5) - serial, USA 2000 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (183) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (60) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1136) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1497) - serial, Polska 2010 20:00 X-Men - film fabularny, USA 2000

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (553) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (7) - serial, Polska 2006 15:25 Hela w opałach (8) - serial, Polska 2006 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (554) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (114) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1303) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Szymon Majewski Show (1) - rozrywka, Polska 2010

06:25 Dzień na wyścigach 07:00 Studio Gama (4) - kultura, Polska 1981 07:55 Awantura o Basię (10) - serial, Polska 1996 08:30 Pytanie na śniadanie 09:35 Panorama 11:00 Wielkie rzeczy (1) - serial, Polska 2000 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1514) - serial, Polska 2010 12:45 Sto tysięcy bocianów (18) dokument, Polska 2007 13:10 Ja wam pokażę! (12) - serial, Polska 2007 14:00 Przybyłem do was jak do braci - dokument, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (224) - serial, Polska 2008 15:00 Tygrysy Europy (1) - serial, Polska 1999 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Bulionerzy (66) - serial, Polska 2004 17:00 Teleexpress 17:20 I Gala Piosenki Biesiadnej (1) - rozrywka, Polska 1997 18:10 Co robi Anioł pod ziemią? - dokument, Polska 2009 18:50 Plebania (1514) - serial, Polska 2010 19:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (19) - serial, Polska 1974 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Dom nad rozlewiskiem (5) - serial, Polska 2009 21:05 Polska 24 21:35 Jan Serce (1) - serial, Polska 1981 22:35 Kabaretowa Jedynka (5) rozrywka, Polska 2010 22:55 Tomasz Lis na żywo (98) publicystyka, Polska 2010 23:50 Moje lalki - dokument, Izrael/Polska 2010 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:50 Czarodzieje transu - dokument, Polska 2010 01:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (19) - serial, Polska 1974 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (3) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (5) - serial, Meksyk 2009 10:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 11:20 Nie igraj z aniołem (14) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 V-Max 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (15) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (186) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (5) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (4) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (6) - serial, Meksyk 2009 20:00 STOP Drogówka 21:00 Atak na Pentagon (2) - dokument, USA 2008 22:00 Galileo 23:00 Galileo 00:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (3) - serial, USA/Kanada 2006 01:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:00 Muzyczne listy - muzyka 03:05 V-Max 03:30 Ben Harper & The Blind Boys of Alabama - muzyka

06:20 Na Wspólnej (732) - serial, Polska 2006 06:50 Szymon Majewski Show (8) - rozrywka, Polska 2010 07:50 Życie przede wszystkim (8) serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (3) - serial, USA 2003 09:50 BrzydUla (5) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (6) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Marina (12) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 14:35 Szymon Majewski Show (9) - rozrywka, Polska 2010 15:35 Niania (128) - serial, Polska 2009 16:05 Życie przede wszystkim (9) - serial, USA 2001 17:05 BrzydUla (7) - serial, Polska 2008 17:35 BrzydUla (8) - serial, Polska 2008 18:05 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (4) - serial, USA 2003 19:05 Nowe przygody „starej” Christine (9) - serial, USA 2006 19:35 Niania (129) - serial, Polska 2009 20:05 Nie chcę tego dziecka - film fabularny, USA 1993 22:05 Seks w wielkim mieście (11) - serial, USA 1998-2004 22:40 Seks w wielkim mieście (12) - serial, USA 1998-2004 23:20 Brudny Harry - film fabularny, USA 1971 01:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:00 Konfrontacja Sztuk Walki News (w przerwie filmu) 22:15 Misja na Marsa - film fabularny, USA 2000 00:35 Zagadkowa Noc (530) rozrywka, Polska 2010 02:35 Tajemnice losu

22:35 Mentalist (1) - serial, USA 2008 23:35 Superwizjer 00:10 Nie z tego świata (1) - serial, USA 2007 01:05 Co za tydzień 01:30 Uwaga! 01:50 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:05 Telesklep 03:30 Mentalist (1) - serial, USA 2008

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 U.S. Open w Nowym Jorku 11:15 Gem, set i Mats 11:45 Mistrzostwa Świata w Niemczech 12:15 World Series by Renault w Hockenheim 12:45 FIA WTCC 13:30 Weekend w sportach motorowych 13:45 Shanghai Masters 16:45 Gem, set i Mats 17:15 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Euro 2012 Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku

WTOREK 7.09.2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (525) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (5) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (5) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (5) - rozrywka, USA 2006 12:00 Taki jest świat 12:30 Przygody Pinokia - film fabularny, W. Brytania/Niemcy/Francja 1996 14:30 Burza uczuć (526) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (6) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (6) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (6) rozrywka, USA 2006 18:00 Dyżur (30) - dokument, Polska 2009 18:30 Pan Andersen opowiada (6) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (6) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (13) serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (14) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo (21) - rozrywka 21:30 SWAT (2) rozrywka, USA 2006 22:30 Goło i wesoło (77) - rozrywka 23:00 Armia wilków - film fabularny, Wielka Brytania/ Luksemburg/US 2002 01:00 Taki jest świat 01:30 Programy powtórkowe

Reginy, Melchiora

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:45 Owocowe ludki (34) - serial, Hiszpania 2002 09:20 Jedynkowe przedszkole (55) - dla dzieci, Polska 2009 09:50 Dlaczego? Po co? Jak? 10:10 Koszmarny Karolek (58) serial, Wielka Brytania 2008 10:25 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... - publicystyka, Polska 2010 10:55 Laboratorium europejskie 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Zadziwiające życie bezkręgowców (2) - dokument, Wielka Brytania 2005 13:10 Plebania (1524) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1913) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:40 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5124) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5125) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1525) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1914) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Magiczne przygody misia Ruperta (1) - serial, Wielka Brytania 2006 19:15 Bunio i Kimba (3) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Pogoda 20:15 Polska - Australia 20:25 Polska - Australia 22:40 Misja specjalna 23:20 Wściekłe psy - film fabularny, USA 1992 01:05 Droga do Euro 2012 - dokument, Polska 2010 01:15 Bracia i siostry (2) - serial, USA 2006 02:00 Notacje (415) - dokument, Polska 2009

06:10 Opowiedz nam swoją historię - publicystyka, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (2) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Aleja gwiazd (43) - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:50 Kret. Twarda sztuka - dokument, Francja 2007 13:00 Kocham cię, Polsko! (32) rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (449) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (752) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (2) - publicystyka, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (24) - serial, Polska 2010 19:40 Bulionerzy (49) - serial, Polska 2005 20:10 Barwy szczęścia (450) - serial, Polska 2010 20:40 Barwy życia (1) - dokument, Polska 2010 20:55 M jak miłość (753) - serial, Polska 2010 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Wplątani w porno - dokument 2006 23:50 Z odzysku - film fabularny, Polska 2006 01:45 07 zgłoś się (10) - serial, Polska 1981 03:00 Wiedźmin (1) - serial, Polska 2002 03:55 3 historie o kropeczkach dokument, Polska 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Ben Hur - Opowieść o Chrystusie - film fabularny, USA 2003 08:55 Świat według Kiepskich (16) - serial, Polska 1999 09:30 Świat według Kiepskich (17) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (15) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (16) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (183) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1497) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (158) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (58) - rozrywka, USA 2007 14:00 Pierwsza miłość (1136) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (6) - serial, USA 2000 15:15 Tak, kochanie (7) - serial, USA 2000 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (184) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (61) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1137) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1498) - serial, Polska 2010 20:00 Teoria chaosu - film fabularny, Kanada/Wielka Brytania/USA 2005

06:00 Mango Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (114) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1303) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (554) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (9) - serial, Polska 2006 15:25 Hela w opałach (10) - serial, Polska 2006 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sąd rodzinny (149) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (115) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1304) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Usta usta (1) - serial, Polska 2010 22:30 Kuba Wojewódzki (1) - talk show, Polska 2010

06:00 Tomasz Lis na żywo (98) publicystyka, Polska 2010 07:00 I Gala Piosenki Biesiadnej (1) - rozrywka, Polska 1997 07:55 Klasa na obcasach (1) - serial, Polska 2000 08:30 Pytanie na śniadanie 11:00 Wielkie rzeczy (2) - serial, Polska 2000 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1515) - serial, Polska 2010 12:45 Polska 24 13:15 Egzamin z życia (34) - serial, Polska 2006 14:05 Zoo bez tajemnic (1) - dokument, Polska 2008 14:30 Barwy szczęścia (225) - serial, Polska 2008 15:00 Tomasz Lis na żywo (98) publicystyka, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:20 Z kabaretowego archiwum (3) - rozrywka, Polska 2006 16:30 Bulionerzy (67) - serial, Polska 2004 17:00 Teleexpress 17:20 Szansa na sukces (154) rozrywka, Polska 2009 18:15 Filmówka (1) - dokument, Polska 1994 18:45 Plebania (1515) - serial, Polska 2010 19:15 Proszę słonia (3) - serial, Polska 1969 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Ojciec Mateusz (37) - serial, Polska 2010 21:00 Polska 24 21:25 Wilnoteka - dokument, Litwa 2010 21:40 Wydział zabójstw (25) - serial, Polska 2008 22:05 Wydział zabójstw (26) - serial, Polska 2008 22:30 Kabaretowy Klub Dwójki (13) - rozrywka, Polska 2009 23:25 Tygrysy Europy (1) - serial, Polska 1999 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Gala piosenki (3) - rozrywka, Polska 2003 01:15 Proszę słonia (3) - serial, Polska 1969 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (4) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (6) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (5) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (15) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (16) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (187) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (6) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (5) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (7) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (4) - serial, USA/Kanada 2006 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (3) - serial, USA/Kanada 2006 22:00 Król smoków - film fabularny, Hongkong 1982 00:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (4) - serial, USA/Kanada 2006 01:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:05 Muzyczne listy - muzyka 03:10 VIP - kultura, Polska 03:30 Supergrass - live in Belgium - muzyka

06:20 Na Wspólnej (733) - serial, Polska 2006 06:50 Szymon Majewski Show (9) - rozrywka, Polska 2010 07:50 Życie przede wszystkim (9) serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (4) - serial, USA 2003 09:50 BrzydUla (7) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (8) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Marina (13) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 14:35 Szymon Majewski Show (10) - rozrywka, Polska 2010 15:35 Niania (129) - serial, Polska 2009 16:05 Życie przede wszystkim (10) - serial, USA 2001 17:05 BrzydUla (9) - serial, Polska 2008 17:35 BrzydUla (10) - serial, Polska 2008 18:05 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (5) - serial, USA 2003 19:05 Nowe przygody „starej” Christine (10) - serial, USA 2006 19:35 Niania (130) serial, Polska 2009 20:05 Brudny Harry - film fabularny, USA 1971 22:10 Seks w wielkim mieście (13) - serial, USA 1998-2004 22:50 Seks w wielkim mieście (14) - serial, USA 1998-2004 23:25 Wojownicy - film fabularny, USA 2002 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:00 Konfrontacja Sztuk Walki News (w przerwie filmu) 22:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami (1) - serial, USA 2008 23:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami (2) - serial, USA 2008 00:15 Zemsta kobiety w średnim wieku - film fabularny, USA 2004 02:15 Zagadkowa Noc (531) rozrywka, Polska 2010 03:15 Tajemnice losu

23:30 Kuchenne rewolucje (1) rozrywka, Polska 2010 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:40 Telesklep 03:05 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 U.S. Open w Nowym Jorku 12:15 Gem, set i Mats 12:45 World Series by Renault w Hockenheim 13:15 FIA WTCC 13:45 Shanghai Masters 16:45 Vuelta a Espańa 17:45 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Euro 2012 Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku 05:00 U.S. Open w Nowym Jorku

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (526) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (6) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (6) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (6) - rozrywka, USA 2006 12:00 Z archiwum policji (1) - dokument, Polska 2010 12:30 Bibi czarodziejka - film fabularny, Niemcy 2002 14:30 Burza uczuć (527) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (7) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (7) serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (7) - rozrywka, USA 2006 18:00 Taki jest świat 18:30 Pan Andersen opowiada (7) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (7) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (16) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (15) - serial, USA 1960 20:30 Strach się bać! (2) - rozrywka, USA 2003 21:00 Egzekutorzy (2) - rozrywka, USA 21:30 Podniebny horror (2) - dokument, USA 2003 22:30 Goło i wesoło (78) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (57) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (77) - rozrywka 00:30 Dziewczyny na ekran (1) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Dyżur (30) - dokument, Polska 2009 01:30 Programy powtórkowe


14

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

ŚRODA 8.09.2010

Marii, Adriany

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:45 Owocowe ludki (35) - serial, Hiszpania 2002 09:20 Budzik (327) - dla dzieci, Polska 2010 09:50 Polska - Australia 09:55 Polska - Australia 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Zadziwiające życie bezkręgowców (1) - dokument, Wielka Brytania 2005 13:10 Plebania (1525) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1914) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5126) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5127) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1526) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1915) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Proszę słonia (1) - serial, Polska 1969 19:15 Nouky i przyjaciele (10) serial, Luksemburg 2008 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (28) - serial, Polska 2008 21:30 Ranczo (29) - serial, Polska 2008 22:25 Niepokonani (1) - publicystyka, Polska 2010 23:00 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2010 23:55 Wojna światów - dokument, Polska 2010 00:25 W kręgu tajemnicy (1) - serial, Francja 2007 01:20 W kręgu tajemnicy (2) - serial, Francja 2007 02:10 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 03:15 Boża podszewka (3) - serial, Polska 1997

06:10 Opowiedz nam swoją historię (2) - publicystyka, Polska 2010 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (3) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Córki McLeoda (125) - serial, Australia 2005 12:45 Bulionerzy (49) - serial, Polska 2005 13:20 Tak to leciało! - rozrywka, Polska 2010 14:30 Barwy szczęścia (450) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (753) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (3) - publicystyka, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (25) - serial, Polska 2010 19:40 Bulionerzy (50) - serial, Polska 2005 20:10 Barwy szczęścia (451) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (754) - serial, Polska 2010 21:45 Dziennik Bridget Jones film fabularny, Wielka Brytania/Irlandia/Fran 2001 23:30 Kryminalne zagadki Las Vegas (1) - serial, Kanada/ USA 2006 00:25 Dr House (111) - serial, USA 2009 01:20 Dr House (112) - serial, USA 2009 02:10 Pitbull (1) - serial, Polska 2005 03:00 Pitbull (2) - serial, Polska 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kirikou i czarownica - film fabularny, Francja/Belgia/ Luksemburg 1998 08:55 Świat według Kiepskich (8) - serial, Polska 1999 09:25 Świat według Kiepskich (19) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (17) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (18) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (184) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1498) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (159) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (59) - rozrywka, USA 2007 14:00 Pierwsza miłość (1137) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (8) - serial, USA 2000 15:15 Tak, kochanie (9) - serial, USA 2000 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (185) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (62) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1138) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1499) - serial, Polska 2010 20:00 Świat według Kiepskich (338) - serial, Polska 2010 20:30 Dziewczyna z sąsiedztwa film fabularny, USA 2004

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (115) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1304) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny (149) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (11) - serial, Polska 2006 15:25 Hela w opałach (12) - serial, Polska 2006 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (555) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (116) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1305) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Top Model. Zostań modelką (1) - rozrywka, Polska 2010 22:30 Oszukać przeznaczenie film fabularny, USA/Kanada 2000

06:05 Twoje złote przeboje (24) muzyka, Polska 2010 06:25 Moje lalki - dokument, Izrael/Polska 2010 07:00 Szansa na sukces (154) rozrywka, Polska 2009 07:55 Do przerwy 0:1 (1) - serial, Polska 1969 08:30 Pytanie na śniadanie 11:00 Wielkie rzeczy (3) - serial, Polska 2000 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1516) - serial, Polska 2010 12:40 Polska 24 13:05 Wilnoteka - dokument, Litwa 2010 13:15 Dom nad rozlewiskiem (5) - serial, Polska 2009 14:00 Ostoja 14:30 Barwy szczęścia (226) - serial, Polska 2008 15:00 Jan Serce (1) - serial, Polska 1981 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Bulionerzy (68) - serial, Polska 2004 17:00 Teleexpress 17:20 Dżem - List do R. - muzyka, Polska 1995 18:20 Czarodzieje transu - dokument, Polska 2010 18:45 Plebania (1516) - serial, Polska 2010 19:15 Przypadki zwierzojeża (4) - serial, Polska 1997 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Pianista - film fabularny, Francja/Niemcy/Polska/W. Bryt 2002 22:45 Laskowik & Malicki - Niedziela wieczór (6) - rozrywka, Polska 2009 23:35 Warto rozmawiać (223) talk show, Polska 2010 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:50 Filmówka (1) - dokument, Polska 1994 01:15 Przypadki zwierzojeża (4) - serial, Polska 1997 01:30 Wiadomości

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (5) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (7) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (6) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (16) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (17) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (188) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (7) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (6) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (8) - serial, Meksyk 2009 20:00 Desperado - film fabularny, USA 1995 22:10 Frankenfish - film fabularny, USA 2004 23:55 Kantata dla Hitlera - film fabularny, Niemcy 2005 02:35 Muzyczne listy - muzyka 03:30 Michael Bolton - My Secret Passion - muzyka 04:20 TV market 04:55 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009

06:20 Na Wspólnej (734) - serial, Polska 2006 06:50 Szymon Majewski Show (10) - rozrywka, Polska 2010 07:50 Życie przede wszystkim (10) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (5) - serial, USA 2003 09:50 BrzydUla (9) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (10) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Marina (14) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 14:35 Szymon Majewski Show (11) - rozrywka, Polska 2010 15:35 Niania (130) - serial, Polska 2009 16:05 Życie przede wszystkim (11) - serial, USA 2001 17:05 BrzydUla (11) - serial, Polska 2008 17:35 BrzydUla (12) - serial, Polska 2008 18:05 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (6) - serial, USA 2003 19:05 Nowe przygody „starej” Christine (11) - serial, USA 2006 19:35 Niania (131) - serial, Polska 2009 20:05 Więzy życia - film fabularny, USA 2007 22:10 Seks w wielkim mieście (15) - serial, USA 1998-2004 22:45 Seks w wielkim mieście (16) - serial, USA 1998-2004 23:20 Zagłada - film fabularny, USA 2006 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:00 Konfrontacja Sztuk Walki News (w przerwie filmu) 22:45 Świat Wayne’a - film fabularny, USA 1992 00:50 Podatkowi desperaci - film fabularny, Australia 2004 02:55 Zagadkowa Noc (532) rozrywka, Polska 2010

00:30 Szymon Majewski Show (1) - rozrywka, Polska 2010 01:30 Uwaga! 01:50 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:05 Telesklep 03:30 Kuba Wojewódzki (1) - talk show, Polska 2010

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 Shanghai Masters 11:30 Bośnia i Hercegowina - Francja 12:15 Szwajcaria Anglia 13:15 Gem, set i Mats 13:45 Shanghai Masters 16:45 Vuelta a Espańa 17:45 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Euro 2012 Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku

CZWARTEK 9.09.2010

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (527) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (7) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (7) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (7) rozrywka, USA 2006 12:00 JRG w akcji (2) - rozrywka, Polska 2010 12:40 Królewna Śnieżka - film fabularny, USA/Kanada 2001 14:30 Burza uczuć (528) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (8) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (8) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (8) - rozrywka, USA 2006 18:00 Martha Stewart: Inspiracje 18:30 Pan Andersen opowiada (8) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (8) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (19) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (16) - serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (27) - rozrywka, USA 2010 21:30 W kręgu MMA 22:30 Goło i wesoło (79) - rozrywka 23:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (78) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (19) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Z archiwum policji (1) - dokument, Polska 2010

Piotra, Sergiusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 08:20 Między mamami 08:40 Przyjaciele z podwórka (32) - serial, Kanada 2005 09:10 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (1) - dla dzieci, Polska 2010 09:25 Domisie (235) - dla dzieci, Polska 2010 09:55 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 10:20 My, wy, oni 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Zadziwiające życie bezkręgowców (2) - dokument, Wielka Brytania 2005 13:10 Plebania (1526) - serial, Polska 2010 13:40 Klan (1915) - serial, Polska 2010 14:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 14:45 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2010 15:35 Moda na sukces (5128) serial, USA 2007 16:00 Moda na sukces (5129) serial, USA 2007 16:25 Plebania (1527) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Celownik 17:55 Klan (1916) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Kraina elfów (23) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (45) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:15 Byłem gangsterem (1) - dokument 23:15 Mordercza intryga - film fabularny, USA 2008 00:45 Taka jest historia... - dokument 01:40 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 02:45 Boża podszewka (4) - serial, Polska 1997

06:10 Opowiedz nam swoją historię (3) - publicystyka, Polska 2010 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (4) - serial, Polska 1999 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd (45) - rozrywka 2010 11:15 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 11:50 Córki McLeoda (126) - serial, Australia 2005 12:45 Bulionerzy (50) - serial, Polska 2005 13:25 Laskowik & Malicki - Niedziela wieczór (1) - rozrywka, Polska 2009 14:30 Barwy szczęścia (451) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (754) - serial, Polska 2010 16:00 Program lokalny 16:35 Opowiedz nam swoją historię (4) - publicystyka, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:50 Pogoda 19:00 Licencja na wychowanie (26) - serial, Polska 2010 19:40 Bulionerzy (51) - serial, Polska 2005 20:10 Barwy szczęścia (452) - serial, Polska 2010 20:45 Dr House (111) - serial, USA 2009 21:40 Dr House (112) - serial, USA 2009 22:40 Magazyn kryminalny 997 Michała Fajbusiewicza 23:15 Punkt widzenia (17) - publicystyka, Polska 2010 00:10 Dom wariatów - film fabularny, Rosja/Francja 2002 02:05 Czarno-czarny film - piosenki Tadeusza Nalepy (1) muzyka, Polska 2001 02:55 Tulipan (1) - serial, Polska 1986

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kot w butach - film fabularny, Japonia 1969 08:55 Świat według Kiepskich (20) - serial, Polska 1999 09:25 Świat według Kiepskich (21) - serial, Polska 1999 10:00 Daleko od noszy (19) - serial, Polska 2004 10:30 Daleko od noszy (20) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (185) - serial, Polska 2010 11:30 Samo życie (1499) - serial, Polska 2010 12:00 Rodzina zastępcza plus (160) - serial, Polska 2004 13:00 Zamieńmy się żonami (60) - rozrywka, USA 2007 14:00 Pierwsza miłość (1138) serial, Polska 2010 14:45 Tak, kochanie (10) - serial, USA 2001 15:15 Tak, kochanie (11) - serial, USA 2001 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (186) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (63) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1139) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Samo życie (1500) - serial, Polska 2010

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Majka (116) - serial, Polska 2010 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1305) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (555) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Hela w opałach (13) - serial, Polska 2006 15:25 Hela w opałach (14) - serial, Polska 2006 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 16:55 Sąd rodzinny (150) - serial, Polska 2010 17:55 Majka (117) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1306) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Pociąg strachu - film fabularny, Aruba/USA 2002

06:10 Warto rozmawiać (223) talk show, Polska 2010 07:00 Muzyka lekka, łatwa i przyjemna - rozrywka, Polska 1971 07:55 Dlaczego? Po co? Jak? 08:10 Buli (1) - serial, Kanada 1989 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Smaki polskie 11:10 Więzy krwi (13) - serial, Polska 2001 11:40 Kabaretowa Jedynka (5) rozrywka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1517) - serial, Polska 2010 12:45 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 13:10 Ojciec Mateusz (37) - serial, Polska 2010 14:00 Makłowicz w podróży 14:30 Barwy szczęścia (227) - serial, Polska 2008 15:00 Warto rozmawiać (223) talk show, Polska 2010 16:00 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:30 Bulionerzy (69) - serial, Polska 2004 17:00 Teleexpress 17:20 Kabaretowy Klub Dwójki (13) - rozrywka, Polska 2009 18:20 Big Cyc. Broń chemiczna dokument, Polska 1991 18:45 Plebania (1517) - serial, Polska 2010 19:15 Miś Uszatek (38) - serial, Polska 1976 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Egzamin z życia (35) - serial, Polska 2006 21:05 Polska 24 21:35 Dom (1) - serial, Polska 1980 23:00 Kabaret Ani Mru Mru - rozrywka, Polska 2006 23:25 Conrad Drzewiecki - tancerz i choreograf - dokument, Polska 2009 00:25 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 00:45 Dzika Polska (26) - dokument, Polska 2007 01:15 Miś Uszatek (38) - serial, Polska 1976 01:30 Wiadomości

06:05 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (6) - serial, USA 1989 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (8) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (7) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (17) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Nie igraj z aniołem (18) serial, Meksyk 2008 16:00 Zbuntowani (189) - serial, Meksyk 2004 17:00 Osaczona (8) - serial, USA 2007 18:00 Słoneczny patrol (7) - serial, USA 1989 19:00 Morze miłości (9) - serial, Meksyk 2009 20:00 28 dni - film fabularny, USA 2000 22:10 Galileo Extra 23:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami (3) - serial, USA 2006 00:10 CSI: Kryminalne zagadki Miami (4) - serial, USA 2006 01:10 Zwycięzcy i grzesznicy film fabularny, Hongkong 1983 03:20 Muzyczne listy - muzyka

06:20 Na Wspólnej (735) - serial, Polska 2006 06:50 Szymon Majewski Show (11) - rozrywka, Polska 2010 07:50 Życie przede wszystkim (11) - serial, USA 2001 08:50 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (6) - serial, USA 2003 09:50 BrzydUla (11) - serial, Polska 2008 10:25 BrzydUla (12) - serial, Polska 2008 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Marina (15) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 14:35 Szymon Majewski Show (12) - rozrywka, Polska 2010 15:35 Niania (131) - serial, Polska 2009 16:05 Życie przede wszystkim (12) - serial, USA 2000 17:05 BrzydUla (13) - serial, Polska 2008 17:35 BrzydUla (14) - serial, Polska 2008 18:05 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (7) - serial, USA 2003 19:05 Nowe przygody „starej” Christine (12) - serial, USA 2006 19:35 Niania (132) - serial, Polska 2009 20:05 Zagłada - film fabularny, USA 2006 22:05 Jedenasta godzina (6) - serial, USA 2008 23:00 Wywiad z wampirem - film fabularny, USA 1994 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (119) - serial, USA 2009 21:00 Hotel 52 (15) - serial, Polska 2010 21:59 Konfrontacja Sztuk Walki - News 22:00 Szpilki na Giewoncie (2) serial, Polska 2010 23:05 Niemoralna propozycja film fabularny, USA 1993 01:40 Zagadkowa Noc (533) rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

23:15 Fringe: Na granicy światów (1) - serial, USA 2008 00:15 Multikino - kultura, Polska 2010 00:40 Taniec z gwiazdami (1) rozrywka, Polska 2010 02:25 Uwaga! 02:45 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

EUROSPORT PL 07:00 U.S. Open w Nowym Jorku 08:30 Gem, set i Mats 09:00 Shanghai Masters 11:30 U.S. Open w Nowym Jorku 13:15 Gem, set i Mats 13:45 Shanghai Masters 16:45 Vuelta a Espańa 17:45 U.S. Open w Nowym Jorku 19:00 Eurogole Flash 19:10 U.S. Open w Nowym Jorku 01:00 U.S. Open w Nowym Jorku 03:00 U.S. Open w Nowym Jorku

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 08:30 Burza uczuć (528) - serial, Niemcy 2005 09:30 Pustynna miłość (8) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 10:30 Gdzie jest Elisa? (8) - serial, USA 2010 11:30 Sędzia Judy (8) - rozrywka, USA 2006 12:00 Martha Stewart: Inspiracje 12:30 Tajemnica potwora z Loch Ness - film fabularny, Niemcy 2008 14:30 Burza uczuć (529) - serial, Niemcy 2005 15:30 Pustynna miłość (9) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 16:30 Gdzie jest Elisa? (9) - serial, USA 2010 17:30 Sędzia Judy (9) rozrywka, USA 2006 18:00 JRG w akcji (2) - rozrywka, Polska 2010 18:30 Pan Andersen opowiada (9) - serial, Dania 2002 19:00 Piotruś Pan i piraci (9) - serial, USA 1990 19:30 Tom i Jerry (22) serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (17) - serial, USA 1960 20:30 Wojownicy wszech czasów (2) - rozrywka, USA 2009 21:30 Z archiwum policji (2) dokument, Polska 2010 22:00 Dyżur (31) - dokument, Polska 2009 22:30 Goło i wesoło (80) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (58) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (79) rozrywka 00:30 Hi Hi TV (20) - rozrywka, Polska 2010 01:00 JRG w akcji (2) rozrywka, Polska 2010


Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010 R E K L A M A

15


16

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Biłgoraj Wywóz śmieci

Biłgoraj Akcja oddawania krwi

Jak pozbyć się odpadów Policjanci ponownie oddali wielkogabarytowych? swoją krew potrzebującym W naszych domach, piwnicach, strychach czy garażach bardzo często zalegają odpady wielkogabarytowe lub zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a zalega dlatego, że zwykle po prostu nie wiemy, co z nimi zrobić. Oprócz odpadów z tzw. surowców wtórnych, często chcemy pozbyć się z domu starych mebli, telewizora, pralki, drzwi i wielu innych „problematycznych” przedmiotów. Niestety często trafiają one w nieodpowiednie miejsca, takie jak śmietnik, czy nawet las. Pozostawianie tego typu sprzętów na obszarze do tego nie przeznaczonym jest łamaniem prawa, a także zagrożeniem dla środowiska. Na szczęście większość właścicieli prywatnych posesji podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Biłgoraju na wywóz śmieci. Osoby, które nie posiadają takiej umowy, zwykle zostawiają swoje śmieci w lasach, rowach bądź palą nimi w piecu, zatruwając tym samym środowisko. - Każdy właściciel posesji, który ma podpisaną umowę z PGK, może, w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych, wystawić zużyty sprzęt i inne odpady wielkogabarytowe. Za ten wywóz właściciele nie dopłacają - mówi Andrzej Klucha, kierownik zakładu ochrony środowiska i kierownik składowiska odpadów w Korczowiei dodaje, że dotyczy to również mieszkańców bloków. Mogą oni wystawiać wszystkie niepotrzebne rzeczy obok kontenerów, skąd zostaną zabrane. Istnieje też możliwość oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elekR E K L A M A

tronicznego do sklepów AGD i RTV. Każdy tego typu sklep lub hurtownia, przy zakupie nowego sprzętu, ma obowiązek przyjąć stary. Również na terenie PGK w Biłgoraju przy ul. Łąkowej 13, znajduje się punkt, do którego taki zalegający sprzęt można oddać. Czynny jest on w każdy pierwszy dzień roboczy miesiąca, w godzinach od 9 do 17. PGK prowadzi również zbiórkę zużytych baterii oraz przeterminowanych leków, na które przeznaczone są specjalne pudełka. Możemy je zaobserwować w różnych miejscach. Pojemniki na baterie stoją np. w szkołach czy sklepach, natomiast na leki w aptekach. Zamiast wyrzucać odpady do lasów, czy palić nimi w piecach, warto podpisać umowę z PGK na wywóz odpadów. Nie będzie wtedy szkody dla środowiska, a właścicielom posesji zaoszczędzi kłopotów. Nie będą musieli zastanawiać się, co zrobić ze śmieciami i niepotrzebnym sprzętem. Pamiętajmy, że są miejsca specjalnie przeznaczone na odpady wielkogabarytowe. Bardzo często można je przetworzyć na coś innego. Wystarczy tylko wystawić te przedmioty w odpowiednim punkcie, aby zostały one przewiezione we właściwe dla nich miejsce.

Ks

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

27 sierpnia, w świetlicy budynku Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, odbyła się kolejna już VI Akcja Honorowego Oddawania Krwi. Uczestniczyli w niej policjanci, oraz wszyscy chętni, którzy chcieli oddać krew dla tych, którzy jej potrzebują. Gdy brakuje krwi, honorowe krwiodawstwo jest na „wagę złota”. Organizatorem, jak też inicjatorem akcji, jest klub Honorowych Dawców Krwi przy Komendzie Powiatowej Policji w Biłgoraju. Akcja przeprowadzana jest systematycznie już od kilkunastu lat. Klub tworzy około 30 policjantów regularnie oddających krew, oraz kilkudziesięciu policjantów, którzy oddają krew, co roku podczas organizowanej akcji. Spośród blisko 30 honorowych dawców krwi, swoją krew oddał między innymi I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju nadkom. Józef Sołtys. Łącznie zebrano ponad 12 litrów

tak bardzo potrzebnej krwi. Okres wakacyjny jest czasem, kiedy dochodzi do większej liczby wypadków związanych z turystyką, oraz z zwiększonym ruchem na drogach. Dlatego każdego dnia apelujemy do wszystkich kierowców o szczególną uwagę i zachowanie rozsądku na drogach, a przede wszystkim o niewsiadanie za kółko nawet po niewielkiej ilości alkoholu. Co roku w wakacje w wypadkach drogowych ginie około tysiąca osób. Jaki będzie nasz powrót z urlopu, czy wrócimy cali i zdrowi z wypoczynku, zależy przede wszystkim od nas samych.

Nawet najlepiej zorganizowane i przeprowadzone działania policyjne nie są w stanie zapewnić każdemu bezpieczeństwa. Wzmożone kontrole policyjne mają nam tylko przypominać o tym, by nie szarżować na drogach. Mamy nadzieję, że akcja organizowana w biłgorajskiej komendzie będzie zachętą dla innych, by w ten sposób nieść pomoc potrzebującym. Pamiętajmy, że nasza krew może uratować komuś życie.

KWP Lublin

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Remont BCK wpłynie na funkcjonowanie kina

Na film do Szkoły Muzycznej Zbliżający się remont Biłgorajskiego Centrum Kultury to nie tylko kłopot z przeniesieniem pracowników i funkcjonującej w budynku Biłgorajskiej Telewizji Kablowej. Przebudowa obejmie także salę kinową. Jednak władze zrobią wszystko, żeby mieszkańcy nie pozostali bez kina. Jak wiadomo, już niedługo ruszy oczekiwana od dawna przebudowa budynku BCK. Trwają rozmowy na temat nowej lokalizacji instytucji funkcjonujących w dotychczasowym budynku. Możliwości jest wiele, a ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Jednak w przypadku kina wachlarz możliwości R E K L A M A

R E K L A M A

jest bardzo ograniczony. Pewne jest, że nie będzie ono mogło funkcjonować w sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Budowlanych, mimo, że był czas, gdy biłgorajanie właśnie tam mogli oglądać filmy. Proponowana jest za to sala widowiskowa Państwowej Szkoły Muzycznej. Na pewno odpowiadałaby ona wymogom technicznym, jednak - Jeszcze nie prowadziłem rozmów z Panią dyrektor, więc nie wiem czy wyrazi zgodę na ulokowanie tam kina - powiedział Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja. Niezależnie od tego, kiedy kino znajdzie nową lokalizację, z całą pewnością jego funkcjonowanie nie zostanie

zawieszone na czas remontu BCK. Zaprzestanie działalności wiązałoby się z zerwaniem umów z dystrybutorami, później po dwóch latach zaczynalibyśmy rozmowy od zera, a i tak nowości filmowe docierają do nas z opóźnieniem - dodał burmistrz. Jest więc nadzieja, że po zakończeniu procesu przebudowy Biłgorajskiego Centrum Kultury, wszyscy fani kina, żeby obejrzeć film w świetnej jakości i w dobrych warunkach lokalowych, nie będą musieli wybierać się do większych miast takich jak Lublin, czy chociażby Zamość.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


17

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Biłgoraj Oświadczenia majątkowe radnych

Ile zarabiają radni z Biszczy? W tym tygodniu przedstawiamy oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Biszcza. Mirosława Janina Smyl(ur. 20 czerwca 1952r.) posiada gospodarstwo rolne o pow. 7,20 ha i wartości 12 tys. zł, na którym usytuowany jest dom, stodoła oraz garaże. Z tego tytułu uzyskała dochód w wysokości 5 tys. zł. Radnej udało się zaoszczędzić w ubiegłym roku 8 tys. zł. Jest także współwłaścicielką domu, którego wartości ani powierzchni nie podała w oświadczeniu majątkowym. Z renty wypłacanej przez ZUS radna Smyl otrzymała kwotę 7 085,87 zł, natomiast dieta to suma 1 920 zł, skup owoców i warzyw przyniósł jej dochód w kwocie 14 399 zł. Jerzy Karol Mazurek(ur. 5 kwietnia 1970r.) pracuje w Samorządowym Zespole Szkolnym im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy. Radny nie zgromadził żadnych środków pieniężnych, posiada za to mieszkanie o pow. 52,69 m2, którego wartość to 60 tys. zł. Jak podał w oświadczeniu majątkowym nie posiada gospodarstwa rolnego ani innej nieruchomości. Z umowy o pracę radny Mazurek otrzymał 49 354,39 zł, umowa zlecenia przyniosła radnemu dochód w wysokości 3 990,00 zł, dieta radnego natomiast to 1 440,00 zł. Inne źródła dochodów to kwota w wysokości 1 460,04 zł. Jerzy Mazurek posiada samochód osobowy marki Opel Astra II z 1998 roku. Janusz Zbigniew Dajnowski(ur. 24 października 1955r.) jest rolnikiem. Radny zaoszczędził w 2009r. 6 tys. zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 150 m2, którego wartość to 150 tys. zł.

Radny posiada także gospodarstwo rolne z zabudową: dom mieszkalny i budynki gospodarcze, o pow. całkowitej 19,19 ha, warte 200 tys. zł. Z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 13 672,30 zł. Radny ma także inne nieruchomości, wśród nich działkę o pow. 1200 m2, wartą 55 tys. zł oraz działkę o pow. 1600 m2 z domem mieszkalnym, o wartości 250 tys. zł. Obie to współwłasność. Jak podał o oświadczeniu majątkowym, dochód z tytułu zatrudnienia małżonki, wyniósł w ubiegłym roku 46 814,03 zł. Radny Dajnowski posiada samochód osobowy marki Nissan Almera z 2000 r., ma również kombajn zbożowy marki Bizon Rekord, a także ciągnik Ursus 904 z roku 1984. Marek Mateja(ur. 12 lutego 1972r.) pracuje jako elektromechanik w P.C.B. Harasiuki. Radny jest współwłaścicielem domu o pow. 100 m2, którego wartość to 50 tys. zł. Nie zgromadził w ubiegłym roku żadnych środków pieniężnych. Radny Mateja jest współwłaścicielem wielokierunkowego gospodarstwa rolnego o pow. 4,21 ha. Jego wartość, jak podał w swoim oświadczeniu majątkowym, to 10 tys. zł. Z tytułu dopłat unijnych Marek Mateja uzyskał 2 tys. zł. Za pracę zawodową radny otrzymał kwotę 28 835 zł, a diety to dochód w wysokości 1 680 zł. Nie posiada składników mienia ruchomego. Longina Kożuszek-Petlak(ur. 4 sierpnia 1965r.) jest rolnikiem, prowadzi gospodarstwo rolne. Radnej udało się w 2009r. zaoszczędzić 20 tys. zł. Jest współwłaścicielką domu o wartości 170 tys. zł, którego pow., jak wynika z oświadczenia majątkowego, to 110 m2. Radna posiada również współwła-

snościowe gospodarstwo rolne o pow. 6,77 ha, z zabudową. Z tytułu diety radna Kożuszek-Petlak otrzymała 1 680 zł. Jest w posiadaniu ciągnika marki Zetor z 2006 r., którego wartość została oszacowana na 90 tys. zł. Radna spłaca także kredyt w wysokości 62 tys. zł. Jerzy Pintal(ur. 22 października 1967r.) Radny jest w posiadaniu domu o powierzchni 100 m2, którego wartość to 50 tys. zł. Nie udało mu się zaoszczędzić żadnych środków pieniężnych. Nie posiada także gospodarstwa rolnego. Nie jest również właścicielem żadnej innej nieruchomości. Dochody z tytułu zatrudnienia, jakie osiągnął Jerzy Pintal w 2009r. to kwota 22 892,96 zł. Z tytułu diety radny otrzymał w ubiegłym roku 1 800 zł, a z umowy zlecenia - 6 918,80 zł. Radny posiada samochód osobowy marki Peugeot z 1999 roku. Krzysztof Myszak(ur. 23 czerwca 1970r.) jest przewodniczącym Rady Gminy Biszcza. Radny nie posiada żadnych oszczędności. Jest współwłaścicielem domu o pow. 100 m2, którego wartość została oszacowana na 100 tys. zł. Posiada również gospodarstwo rolne o powierzchni 7,5 ha i wartości 40 tys. zł. Z tego tytułu uzyskał dochód w wysokości 6 tys. zł. Otrzymał także dopłaty z ARiMR w wysokości 8 tys. zł. Radny Myszak jest także współwłaścicielem garażu o pow. 120 m2 i wartości 10 tys. zł. Jako przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Myszak otrzymał w ubiegłym roku 14 400 zł. Jest w posiadaniu dwóch samochodów: Forda Transita z 2000r. i Peugeota Partnera z roku 2008. Radny spłaca kredyt w wysokości 30 tys. zł. zaciągnięty na zakup samochód.

Krzysztof Kozioł(ur. 4 czerwca 1980r.) pracuje na stanowisku kierowcy w firmie transportowej, w której zarobił 1 317 zł. Radnemu nie udało się zgromadzić w ubiegłym roku żadnych środków pieniężnych. Nie posiada także domu ani gospodarstwa rolnego. Z tytułu diety radnego osiągnął dochód w wysokości 840 zł. Radny Kozioł jest współwłaścicielem samochodu marki Audi z 1996r., którego wartość to 10 000 zł. Janusz Matys(ur. 17 września 1948r.) jest emerytem. Radny zaoszczędził w 2009r. sumę 10 000 zł. Jest członkiem Rady Nadzorczej BS Biszcza, z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości 638 zł. Renta to kwota 20 861,30 zł, natomiast dieta wyniosła 1 680 zł. Matys nie posiada składników mienia ruchomego. Mieczysław Stangret(ur. 3 lutego 1966r.) prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, radny w ubiegłym roku, zgromadził środki pieniężne w wysokości 30 tys. zł. Jest także właścicielem domu o pow. 150 m2, którego wartość oszacowana została na 100 tys. zł. Radny Stangret jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 9,97 ha, wartego 300 tys. zł. Z tego tytułu uzyskał dochód w wysokości 50 tys. zł. Radny osiągnął dochód z Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Leżajsku, który wyniósł 688,75 zł, dieta natomiast to kwota 1 920 zł. Stangret jest współwłaścicielem samochodu osobowego marki Volkswagen Polo z 2006r. Adam Pisarczyk(ur. 25 maja 1957r.) jest radnym Rady Gminy. Udało mu

się w ubiegłym roku zaoszczędzić kwotę 30 tys. zł. Radny posiada także dom o pow. 120 m2 i wartości 100 tys. zł. Jest również właścicielem gospodarstwa rolnego, którego pow. to 30 ha, a wartość 300 tys. zł. Z tego tytułu radny Pisarczyk w roku 2009 uzyskał 20 tys. zł. Posiada ciągnik marki Farmer z 2006 r. Radny spłaca kredyt w wysokości 30 tys. zł. Józef Szymanik(ur. 10 marca 1958r.) pracuje w gospodarstwie rolnym Jana Szymanika. Radny w ubiegłym roku zgromadził środki pieniężne w kwocie 8 431 zł. Ma także fundusze inwestycyjne warte 18 152 zł. Ponadto posiada akcje TP S.A., które przyniosły mu 150 zł dochodu. Jak wynika z oświadczenia majątkowego radny nie posiada gospodarstwa rolnego ani innej nieruchomości. W 2009 r. z tytułu diety radny Józef Szymanik uzyskał kwotę 1 920 zł. Wiesław Jaceczko(ur. 24 lutego 1958r.). Radny nie posiada oszczędności. Jest współwłaścicielem domu, którego powierzchnia to 135 m2, a wartość 150 tys. zł. Jest również współwłaścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 ha 11 arów, wartego 5 890 zł. Radny z tytułu diety oraz renty chorobowej uzyskał w ubiegłym roku dochód w wysokości 8 962,82 zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego radny nie posiada składników mienia ruchomego. Tomasz Łuszczekoraz Tadeusz Dajnowskize względu na fakt, że nie pobierają diet radnych, nie złożyli oświadczeń majątkowych.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, część I

Artur Habza specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE

W ramach I i II osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 zabezpieczono fundusze dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Realizacja tych działań odbywa się poprzez wybór projektów wyłanianych w drodze konkursów. Podczas sześcioletniego okresu finansowania nabór wniosków w ramach poszczególnych działań jest organizowany najczęściej raz w roku. W związku z zaplanowanym na wrzesień br. naborem do działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, w kilku następnych

numerach pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące tego działania. Działanie 1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jest skierowane do mikroprzedsiębiorstw, które już istnieją, ale okres ich działalności nie jest dłuższy niż 2 lata. Okres ten jest liczony od momentu utworzenia przedsiębiorstwa do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Celem działania jest wzmocnienie zdolności inwestycyjnej firm w początkowym okresie ich funkcjonowania. Oznacza to, że przedsiębiorstwa, które działają mniej niż 2 lata oraz zatrudniają mniej niż 10 osób, mogą starać się o dofinansowanie

zakupu maszyn, urządzeń, oprogramowania, modernizacji budynków czy nawet zakupu nieruchomości, a dofinansowanie może wynosić nawet 70% poniesionych kosztów. M ożliwość pracy na nowym i wydajnym sprzęcie, czy też na nowoczesnym oprogramowaniu, zdecydowanie ułatwia proces konkurowania z długo funkcjonującymi podmiotami na danym rynku. Z dofinansowania mogą korzystać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety lekarskie, stolarnie, piekarnie, zakłady mechaniczne i szereg innych firm usługowych i produkcyjnych. Ograniczeniem korzystania z dotacji w tym zakresie jest między innymi kwalifikowanie

się do wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich bądź działalność określona w dostępnym na stronach Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ( www.lawp.lubelskie.pl ) dokumencie „ Zestawienie rodzajów działalno ś ci gospodarczej wył ą czonych ze wsparcia w ramach RPO WL 2007-2013 według kodów PKD”. Firma, która planuje inwestycję na terenach wiejskich również może ubiegać się o wsparcie w ramach tego działania, ale tylko wtedy, gdy wartość dotacji przekracza 300 tysięcy PLN, w pozostałych przypadkach przedsiębiorstwa kwalifikują się do PROW.


18

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

Kraj Dowody z chipem

Józefów Projekt dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej

Będą elektroniczne „Twoja aktywność dowody osobiste Twoją szansą”? A to za sprawą ustawy, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Zakłada ona, że od połowy 2011 r. będzie można posługiwać się elektronicznym dokumentem tożsamości.

Nowy dowód osobisty wzbogacony będzie o elektroniczny nośnik danych tzw. chip. Dzięki niemu obywatel będzie mógł złożyć podpis elektroniczny, który ułatwi załatwienie wielu spraw urzędowych przez internet. Dokument będzie także wykorzystywany przy dostępie do rejestrów publicznych, np. rejestru usług medycznych, prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowy dokument tożsamości nie będzie zawierał informacji o adresie reklama

zameldowania, oraz rysopisie. Jednak będzie lepiej zabezpieczony przed łałszerzami, a to za sprawą zamieszczonej w nim warstwy elektronicznej. Nowy dowód będzie można wyrobić w dowolnej gminie. Dostęny będzie także dla dzieci powyżej piątego roku życia, będzie ważny przez 10 lat. Dokumenty dla młodszych dzieci ważne będą pięć lat. Za nowe dowody osobiste nie zapłacimy ani grosza.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

To nazwa projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Bierze w nim udział min. 27 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ramach projektu w dniach od 15 do 29 czerwca przebywali oni wraz z opiekunami na turnusie rehabilitacyjnym w ORW”Hutmen”wDąbkach koło Darłowa. Podstawowym celem turnusu była poprawa zdrowia stąd każdy z uczestników korzystał m. in. z dwóch zabiegów leczniczych dziennie (inhalacje, masaże, gimnastyka itp.). Uzupełnieniem były gry, zabawy, potańcówki, przejażdżki rowerowe, plażowanie i kąpiele w morzu bo i pogoda dopisała. Z turnusu wszyscy wrócili wypoczęci, opaleni i zadowoleni, a po lipcowej przerwie urlopowej realizują dalszą część projektu tj. 45 godzinny trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach, którego uczą się m. in. zasad właściwego komunikowania się, autoprezentacji, radzenia ze stresem, pozytywnego myślenia, kreatywności i asertywności, motywacji, wyznaczania i realizacji celów. Zakończenie

tej części projektu zaplanowano na 3 września, a ostatnią część czyli 25 godzinny trening pracy, w ramach którego uczestnicy uczyć się będą m. in. właściwej oceny swoich predyspozycji i możliwości zawodowych, aktywnego szukania zatrudnienia z wykorzystaniem mechanizmów i instytucji rynku pracy, planowania celów zawodowych itp. planuje się zrealizować do końca września.

Bez wątpienia realizacja powyższego projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej osób uczestniczących w nim, pogłębienia umiejętności społecznych umożliwiających wejście na rynek pracy, zwiększenia poziomu świadomości i wiedzy na temat funkcjonowania na rynku pracy.

Kazimierz Wancisiewicz

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Józefów Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Józefowie

O współpracy medycznej Władze Józefowa w powiecie biłgorajskim chcą współpracować z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Jednym z elementów tej współpracy będą warsztaty naukowe z udziałem m.in. przedstawicieli Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Utrechcie(Holandia). Jest także szansa na to, by mieszkańcy gminy Józefów mogli korzystać z bezpłatnych porad medycznych. Szczegóły tej współpracy jeszcze nie zostały ustalone, ale zarówno przedstawiciele samorządu jak i władz lubelskiej uczelni są otwarte na tego rodzaju propozycje. Na początku września do Józefowa przyjedzie kilkudziesięciu naukowców, zajmujących się problematyką onkologiczną, w tym molekularnogenetycznym podłożem nowotworów. Między 4 a 8 września będą oni uczestniczyć w warsztatach, wykładach, prezentacjach i dyskusjach, dotyczące nowych trendów w badaniach nad nowotworami. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzej Książek. Warsztaty wspiera również NZOZ „Nasze Zdrowie”w Józefowie, którego przedstawiciele zdają sobie sprawę, że współczesna medycyna to nowoczesna praktyka, ale również

postępowa nauka. To pierwszy etap ewentualnej współpracy z gminą Józefów. „W przyszłości mogłaby ona przebiegać dwutorowo” - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Robert Sitarzz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2009 roku podczas wizyty przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Uniwersyteckim Centrum Medycznym w Utrechcie, prorektor do spraw nauki prof. Ryszard Maciejewskizaproponował zorganizowanie warsztatów naukowych. Ustalono wtedy, że odbędą się one w tym roku w Bieszczadach lub na Roztoczu. Ostatecznie zdecydowano że pierwsza część odbędzie się na Roztoczu. Po rozmowach z władzami Józefowa, na miejsce obrad wybrano dawną synagogę, obecnie siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Podczas wrześniowego spotkania, oprócz udziału w warsztatach, naukowcy zwiedzą Roztocze oraz będą rozmawiać o rozszerzeniu współpracy z Gminą Józefów. Według dr Roberta Sitarza, mogłaby ona dotyczyć na przykład organizacji w Józefowie obozów społeczno-naukowych lub badań naukowych, prowadzonych wśród mieszkańców. Wyniki tych badań mogłyby być wykorzystane także w międzynarodowych projektach, realizowanych wspólnie z uczelnią w Utrechcie. Decyzje w sprawie obozów społeczno-naukowych podejmują jednak władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, natomiast o badaniach decydują sami naukowcy, którzy je prowadzą.

UM Józefów

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


19

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

ogłoszenia drobne bmw e36 coupe BMW e36 320i Coupe 1997r 119tyś km kolor srebrny, auto bardzo zadbane i czyste, pełne wyposażenie, pełny M-pakiet, dwa komplety kół, bezwypadkowy, garażowany. cena 15500 zł tel. 501 035 715 Auto-moto SPRZEDAM Przyczepa kempingowa Cabby-Nova 422C, dług.3,23m, masa 780kg, dmc 990kg, stara wiekiem lecz w dobrym stanie, kompletna, nie rejestrowana. Cena do uzgodnienia. Tel.691753301 Silnik benz. do Peugeot 106 1,0i kod:CDZ 954ccm/37kW(1993-97), z osprzętem i sprzegłem, bez skrzyni bieg. Cena do uzgodn. Tel.691753301 Auto-moto KUPIĘ Kupię stary motocykl lub samochód osobowy -prod. krajowej lub zagr. sprzed 1980r. -może być niesprawny, niekompletny, bez rejestracji z myślą jego odbudowy. Zainteresowany jestem także częściami z takich pojazdów. Tel. 691-753-301. Rzeczy używane -KUPIĘ Kupię stare przedmioty: obrazy i przedm. rękodzieła artyst.; militaria-stare umundurowanie z przed 1939r, szablę, medale, odznaczenia; starą maszynę do pisania (guzikówkę), stare ksiązki z temat wojskowej i motoryzacyjnej dot. konstrukcji pojazdów i inne. Tel.691-753-301 NISSAN PRIMERA 2,2 DI ROK 2002 ABS, WSPOMAGANIE KIEROWNICY, ELEKTRYCZNE SZYBY, KLIMATYZACJA, CENTRALNY ZAMEK, RADIO CD, ELEKTRYCZNE LUSTERKA, 160TYŚ PRZEBIEG cena 15 zł tel. 500753843 TOYOTA AVENSIS D-4D 2002r disel http://otomoto.pl/ toyota-avensis-d-4d-C14874095.html Sprzedam: TOYOTA AVENSIS 2.0 disel, hetchback, srebrny metalik, 190000 tyś. przebiegu. Po wymianie rozrządu i oleju. Wyposażenie: ABS, klimatyzacja, alufelgi, radio CD, centralny zamek z pilotem, wspomaganie kierownicy, elektryczne lusterka, poduszka powietrzna. Tel. kontaktowy 606114043. Cena 20800 do uzgodnienia. cena 20800 zł tel. 606-114-043 Renault Clio 1,2 Renault Clio 1,2, 1998/99, bezwypadkowy, zadbany, centralny zamek, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz. cena 6500 zł tel. 668435801 Sprzedam Toyotę Starlet - sport!!! Sprzedam Toyotę Sterlet - sport - silnik 1,3 B+LPG 75km.Przebieg 175 tyś. Tylko 20 tyś. na LPG. Rocznik 1992. Dwa komplety alufelg z oponami + opony zimowe. 750kg masy - leciutka i zarazem szybka. Pierwszy właściciel w Polsce LPG butla w kole zapasowym (dwa lata temu założona) 7l. gazu na 100km. Bez śladów korozji, trzecie światło stopu w spojlerze, sportowy wydech i wygląd itd.....cena 6000 zł tel. 606805232 Sprzedam Renault Laguna  (1996) + 4 oponu zimowe na gwarancji multilock, elektryczne szyby, abs, immobilizer, wspomaganie, radio + CD, stan bdb, Auto w dobrym stanie; Drugi właściciel (samochód po ojcu), Zapraszam do obejrzenia. cena 4000 zł tel. 511858476 Parownik LPG gaz zwykły nie sekwencja 50zł Mam do sprzedania parownik LPG do auta. Cena 50zł GG:544342. cena 50 zł tel. 886 647 147 lyda sport 250cc sprzedam quada z przebiegiem 600 km kupiony nowy w maju.pojazd zadbany prezentuje sie atrakcyjnie, aluminiowe felgi i czarny matowy kolor. uzywany rekreacyjnie na wyjazdy w plener na ryby. sprzedaje z powodu braku czasu na uzytkowanie. wiecej informacji pod podanym numerem telefonu i gg. cena 4300 zł tel. 517720998 Dwa głośniki„DAX 60w w rms 120w normalnie” Do sprzedania dwa głośniki„DAX 60w w rms 120w normalnie” stan b.Dobry, brak tylko dwóch uchwytów, ale na dwóch pozostałych też będzie trzymać.Cena 40zł tel. 886 647 147 Komputery do samochodu ( vw polo, skoda... ) Do sprzedania dwa komputery samochodowe, jeden jest z vw polo 1.0... Drugi pasuje do skoda 1.4 i wiele innych modeli o takiej pojemności. Tanio odsprzedam. cena 50 zł tel. 886 647 147 SPRZEDAM TANIO!! Mitsubishi Space Runner GDI Samochód sprowadzony z Niemiec. Stan b.dobry rok 2000 Pojemność silnika 2,4 Przebieg 100 000 km Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, klimatyzacja, abs, elektryczne szyby, Poduszki powietrzne,radio Bez wypadkowy, garażowany. CENA DO UZGODNIENIA !!! cena 14000 zł tel. 84 686 64 11 Sprzedam wyposarzenie sklepowe! Regały, lady, waga sklepowa, butla gazowa + piecyk, szafa na odzież ochronną,

reklama świetlna. TANIO! tel. 692-345-172 UROCZA SUCZKA SZUKA WŁAŚCICIELA!!!! Bezdomna suczka potrzebuje domu i miłości Suczka jest bardzo żywiołowa i pełna sympatii. Uwielbia się bawić, szczególnie z dziećmi. Bardzo proszę o przemyślaną decyzję PIES TO NAJWIERNIEJSZY PRZYJACIEL - NIE ZABAWKA. tel. 518499791 ODDAM OKNA DREWNIANE Z DEMONTAZU Oddam okna drewniane ok 30szt. same ramki z szybami bez futryn. Wysokosc 90cm. tel. 725052204 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - powiat biłgorajski Nowe instalacje elektryczne. Naprawa remonty instalacji. Pomiary ochronne. Domofony, alarmy, monitoring. Stawiamy na dobrze wykonaną pracę. Wiadomo, że najlepszą reklamę robi zadowolony klient i bardzo nam na tym zależy. Nie oszukujemy na zakupionym materiale, ani na wykonywanej pracy. Zależy nam na dobrym wizerunku firmy. www.ipinstal.pl tel. 514-385-728 pomiary elektryczne, instalacje pomiary elektryczne, instalacje tel. 601434267 PRANIE TAPICERKI, MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW PROFESJONALNE PRANIE I CZYSZCZENIE tapicerki samochodowej, meblowej, kanap, krzeseł, puf, wykładzin, dywanów, - również u klienta. Do prac używam profesjonalnego sprzętu i środków firmy Kärcher. Gwarantuję wysoką jakość usług, szybki czas realizacji oraz konkurencyjne ceny. Dla Mnie najważniejszy jest klient.Niskie ceny..... samochód od - 120zł. Dywany - 5,50zł. za m2 dywanu Dla osób sprowadzających samochody z zagranicy atrakcyjne ceny!!!!! Zapraszam...... DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!!( przy usłudze powyżej 40zł przy mniejszym zleceniu doliczam dojazd) tel. 661-475-390 TŁUMACZENIA język: angielski, niemecki, francuski, włoski, hiszpański, ukraiński oferujemy tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe dokumentów we wszystkich językach. Tłumaczenia dokumentów samochodowych, instrukcji, aktów, dyplomów, tekstów naukowych, CV, certyfikatów itp. tel. 505 305 589 Sprzedam wełnę mineralną Rockwool 150 mm Sprzedam wełnę mineralną Rockwool grubość 150 mm tel. 728 327 359 OKNA DREWNIANE Z DEMONTAZU Oddam okna drewniane bez futryn, same ramki z szybami ok. 70 szt tel. 725052204 MIEJSCE NA ZAWIESZENIE REKLAMY posiadam dużą ścianę w centrum miasta na wywieszenie reklamy. tel. 84 686 64 11 sprzedam przyczepkę samochodową sprzedam przyczepkę samochodową z hamulcem najazdowym o wymiarach 2,1mx1,2mx0,5m, stan b.dobry koła 14’. cena 2000 zł tel. 518507247 Sprzedam ule Mam do sprzedania ule, tel. 504 765 328 USŁUGI ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne - nowe oraz modernizacja istniejących. Pomiary ochronne. Kompleksowo, solidnie. tel. 513 838 226 SPRZEDAM... 1) wóz traktorowy (konstrukcja stalowa, wytrzymała i solidna); 2) frezarka stołowa do drewna; 3) okna i drzwi drewniane z demontażu. tel. 721 994 196

świadectwa energetyczne szybko i tanio świadectwa energetyczne, audyty, pomiary tel. 601434267 Kompleksowe usługi prawne (ZUS, KRUS, ALIMENTY, ROZWODY), prawna obsługa spółek, odszkodowania, windykacja Kompleksowe usługi prawne (ZUS, KRUS, ALIMENTY, ROZWODY), prawna obsługa spółek (zakładanie, likwidacja, wnioski do KRS-u), odszkodowania, windykacja, pisanie pism sądowych, pozwy, zażalenia, apelacje, skargi, sprzeciwy, odwołania - wieloletnie doświadczenie, rzetelnie, sprawnie, krótkie terminy tel. 609986072 Projekty i Nadzory Budowane Usługi projektowe i nadzory budowlane. tel. 510 470 464 Minikoparka Wykopy fundamentowe, przyłącza (energetyczne, wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne) niwelacja terenu, drenaż, kompleksowo tel. 794 444 777 REGALY I LADY SKLEPOWE Sprzedam regaly i lady sklepowe cena do uzgodnienia, wiecej informacji pod nr telefonu 668 075 820 Zapraszam - tanio tel. 668075820 DOTACJE UE Dla Twojej Firmy NOWY NABÓR - JESIEŃ 2010 Nawet 300 tys.zł bezzwrotnej pomocy na rozwinięcie firmy. Od 7 lat przygotowujemy biznes plany pod wnioski dotacyjne. Współpracujemy z bankami i firmami leasingowymi www. primo-dotacje.com.pl kom. 668 113 213 mail: primo-dotacje@ wp.pl tel. 668113213 Zatrudnie Zatrudnie 2 osoby do zbioru malin pilne okolice Księżpola tel. 603 129 862 Przymę do pracy od zaraz Przyjmę kobietę do pracy dorywczej ( 4-5 godzin dziennie) w Biłgoraju do firmy produkcyjno - handlowej. Możliwość zatrudnienia na pełny etat. Mile widziana umiejętność obsługi komputera. Osoby zainteresowane CV proszę przesyłać na adres biuro@delkon.pl, tel. 728128780 Szukam pracy Mężczyzna po 40 roku życia szuka pracy na terenie Biłgoraja. Preferowane jest zatrudnienie w transporcie np. przy rozwożeniu pieczywa lub inna praca.Posiadam wykształcenie średnie techniczne i ukończone studium finansów, mam prawo jazdy kategoria B.Uprawnienia na wózki widłowe. tel. 505062027 Goniec Kurier Szukam pracy jako Goniec lub Kurier na terenie Biłgoraja i okolic tel. 663622237 firma remontowo-budowlana Usługi remontowobudowlane:kompleksowe wykończenia wnentsz, docieplenia, SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN PCV, AL, DRZWI, ROLETY, PARAPETY.Troszczymy sie nie tylko o dobrze wykonaną prace ale takrze o dobre samopoczucie klijenta, dla tego pracujemy szybko, czysto, solidnie i tanio, posiadamy swój sprzęt, zapraszamy do współpracy, POLECAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tel. 605592451

Mieszkanie do Wynajęcia(45m) Witam, wynajmę mieszkanie około (45m) w bloku na parterze w miejscowości Panasówka (przy trasie Biłgoraj-Zwierzyniec).Mieszkanie dwupokojowe, oddzielna kuchnia, łazienka oraz małe pomieszczenie gospodarcze.Posiada balkon.Do mieszkania przynależy garaż oraz mały ogródek przed balkonem. Mieszkanie posiada przechodni korytarz dzielony z sąsiadem mieszkającym na pierwszym piętrze.Cena za całość 280 zł.+media(prąd, woda)według zużycia. Tel:510411149 lub 513911314 po godzinie 15:00-tej Hala do wynajęcia Do wynajęcia hala około 470 m2 stan b. dobry 2 rampy plac manewrowy, na cele usługowe, magazynowe lub produkcyjne. Tel 604 069 271 tel. 604 069 271 Mam do wynajecia lokal na SALON FRYZJERSKI MAM DO WYNAJĘCIA LOKAL NA SALON FRYZJERSKI PRZY SALONIE KOSMETYCZNYM. DOBRA LOKALIZACJA, PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ BUDYNEK. ZAPRASZAM! tel. 604523017 Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie: 3-pokojowe, pow.~47,5 m2, III piętro, pełna własność, CO i gorąca woda z sieci miejskiej. Biłgoraj. ul. Armii Kraków 39. Kontakt: Tel.601 598 850 tel. 601 598 850 SPRZEDAM DOM Sprzedam dom w Biłgoraju - okolice Pl. Wolności. Doskonałe miejsce na połączenie funkcji mieszkalnej z komercyjną. tel. 728 741 220 Dom drewniany z bali Mam do sprzedania dom z bali do przeniesienia wym.14X7. dom znajduje sie obecnie w okolicach Tarnogrodu. Wiecej szczegółów na telefon. cena 6000 zł tel. 784034780 Sprzedam dzialkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną w Woli Dużej koło Biłgoraja, o pow. 1100 m/kw tel. 888316087 Sprzedam działkę 1 km od Biłgoraja Sprzedam działkę rekreacyjną 56 ar 1 km od Biłgoraja w stronę Dąbrowicy, tel. 504 765 328

Matematyka!@!!! Matematyka - korepetycje - wszystkie poziomy - 15z/1h tel. 883950103 TŁUAMCZENIA TŁUMACZENIA język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, ukraiński, rosyjski… Oferujemy tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe dokumentów we wszystkich językach europejskich. Tłumaczenia dokumentów samochodowych, instrukcji, aktów, dyplomów, tekstów naukowych, CV, certyfikatów itp. tel. 505 305 589 kursy językowe LINGUA1 Szkoła Języków Obcych rozpoczyna nabór na kursy języka angielskiego i niemieckiego. Zajęcia w grupach oraz indywidualne, dla dzieci, gimnazjalistów, maturzystów oraz dla dorosłych. Kursy egzaminacyjne TELC oraz TOEIC. ZAPRASZAMY tel693949444 email:lingua1@wp.pl Biłgoraj, Gen.Komorowskiego 3 tel. 693949444 HISZPAŃSKI WŁOSKI FRANCUSKI ROSYJSKI NIEMIECKI ANGIELSKI - korepetycje zajęcia dla dzieci, dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Możliwość przetłumaczenia dokumentów. tel. 505 305 589 osoba kontaktowa LIDER Centrum Języków Obcych JĘZYK ANGIELSKI Korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Tanio i solidnie!!!Zapraszam! tel. 505 522 586 Spzedam zamrażarkę stan b. dobry 6 głębokich szuflad dł. 120 cm szer. 53 cm tel. 514 971 622 suknia ślubna Sprzedam suknię ślubną, biała, jednoczęściowa z podpinanym trenem, rozmiar 42, zainteresowanym zdjęcia mogę przesłać na maila. cena 1000 zł tel. 501155650 DEKORACJE - MARZEŃ Dekoracje ślubne oraz komunijne. Dekoracje świątyń, sal, lokali, dekoracje samochodów, bukiety oraz butonierki. Wynajem pawilonów ogrodowych na imprezy plenerowe. tel. 662 181 963 Ślub z klimatem Posiadam do wynajęcia starą Warszawę z 1964 r. Chętnie wynajmę na śluby, lub inne imprezy okolicznościowe. Auto w czarnej blacharce, a w środku biała skórzana tapicerka. Zachwycająca! tel. 607-719-895

Lokal do wynajęcia Wynajmę lokal w centrum Biłgoraja, parter, 46m2 tel. 669-909-323

wideofilmowanie Wideofilmowanie imprez okolicznościowych.Szybka realizacja zamówionej usługi.Nie trać czasu zadzwoń. tel. 607915926

Szukam pracy dorywczej Szukam pracy dorywczej w Biłgoraju w godzinach od 5 do 7.30 lub po godzinie 16. tel. 513866193

Wynajmę garaż w centrum Wynajmę garaż w centrum biłgoraja ul 3-go maja. garazy jest 5 do wynajęca cena okolo 200zł/msc do negocjacji. tel. 796729860

Korepetycje, kursy przedmaturalne. Profesjonalne u nauczycieli z Lublina.

Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną w Woli Dużej o pow. 1100 m/kw tel. 888316087

Wszystkie przedmioty. Kursy prowadzone są w małych grupach. Niskie ceny. Zapisy trwają. Zapraszamy.

Wynajmę halę Wynajmę halę o pow. 400 m.kw. oraz placem z możliwością podziału, Wola Duża, 5km od Biłgoraja tel. 503047224

tel. (84) 686-07-67, www.college.mikrowitryna.pl

Kupię króliki nowozelandy Witam kupię rasowe króliki nowozelandy najlepiej samiczke. tel. 721029284 osoba kontaktowa kamil

Sprzedam mieszkanie w centrum Sprzedam mieszkanie w centrum Biłgoraja, 3 pokojowe, powierzchnia 63m2. Cena 3000 za m2. cena 189000 zł tel. 791596977

Działka inwestycyjna Lublin Sprzedam działkę budowlano-rolna o pow. 1,09 ha, przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie.Cena do uzgodnienia - 600000 zł tel. 81 75-65-815

OKAZJA! PRASA INTERNATIONAL PRASA INTERNATIONAL B-47 do belowania słomy wysokiego zgniotu w oryginale, stan idealny. cena 2900 zł tel. 698-383-233

stancja dla dziewcząt stancja dla dziewcząt tel. 601424999

tel. 603-497-162

DZIAŁKA nad rzeką Sprzedam 32 arową działkę nad rzeką na Roztoczu w Ciotuszy Nowej.Możliwość zabudowy, cena; 25 tys.zł. tel. 502 428 721

KOREPETYCJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Absolwentka KUL udzieli korepetycji z języka angielskiego:- przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego/maturalnego, - pomoc w odrabianiu prac domowych, - pomoc osobom wyjeżdżającym za granice w przyswojeniu języka, - przygotowanie do certyfikatów FCE, CAE, TELC, TOEFLDostarczam własne urozmaicone materiały. Oferuje miłą i owocną współpracę..cena 25 zł tel. 511489268

Rozniosę korespondencję Rozniosę korespondencję poleconą w Biłgoraju i okolicach w cenie około 4zł za list. tel. 513866193

Sala na wesele 2 października 2010 Odstąpie sale na wesele w Nadrzeczu - 2 października 2010r. w cenie zaliczki 1000 zł: kontakt 507160559

Wykonam usługi remontowo - budowlane Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy.

kawalerka kawalerka 25m biłgoraj plac wolnosci 10. cena 77000 zł tel. 663050052

KSIAZKI 1 LO Sprzedam książki(komplet) do 1 LO (mat-gerang).Stan dobry.Cena do uzgodnienia. tel. 697565321

WYKOŃCZENIA WNĘTRZ Malowanie, gładź, panele, płytki, płyta g-k.Tanio i solidnie! tel. 660-402-883

SPRZEDAM KANAPĘ MŁODZIEŻOWĄ Mam do sprzedania kanapę rozkładaną, bordową w bardzo dobrym stanie. cena 300 zł tel. 669-909-323

GLAZURA, TERAKOTA Renowacja łazienek, układanie płytek ceramicznych, montaż urządzeń sanitarnych. Tanio i solidnie. tel. 664 04 0079

LOKALE DO WYNAJĘCIA Wynajmę lokal o powierzchni 50m kw. w Biłgoraju, ulica komorowskiego 3. tel. 661574278

polski,„ gg 5743228 e-mail isio3@interia.pl tel. 517720998

Dzialka przy Jana Pawla II Dzialka polozona przy obwodnicy miasta(Jana Pawla II), z dostepem do drogi asfaltowej, szerokosc dzialki 36m. Powierzchnia calkowita ok 1,8 ha. Dzialka polozona ok 75 m od skrzyzowania Al. Jana Pawla II z ul. Lubelska. Polecam! tel. 509367350

SZUKAM PRACY 22lat prawko„B” Witam mam na imie Daniel, mam 22lat, pracowałem w niemczech w ogrodnictwie i przy drzewkach, pracowałem również na budowie. Posiadam też spore doświadczenie w naprawach samochodów, komputerów, układania paneli, płytek płyt gipsowych itp... i ogólnie szybko się uczę jestem tzw.„złota rączka”:) sprawdź mnie.... Kontakt: tel kom. 886 647 147 gg:544342 tel. 886 647 147

przewracarka sprzedam kilkuletnią przewracarkę w dobrym stanie tel. 689-35-83

DZIAŁKA BUDOWLANA BIŁGORAJ Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 20a, z budynkiem gospodarczym doskonale nadającym się na działalność gospodarczą i wszystkimi mediami. Działka znajduje się przy ul. Motorowej w Biłgoraju. Polecam tel. 513-070-806

Działka budowlana, Tereszpol pow.1000 m2 Działka pod zabudowę mieszkaniową lub letniskową o pow. 1000 m2, (10 a), szer. 26 m. Bardzo atrakcyjna lokalizacja - Roztocze Środkowe Tereszpol (5 km od Zwierzyńca) w pobliżu Roztoczańskiego Parku Narodowego, ciekawe szlaki turystyczne (piesze i rowerowe). Najbliższe otoczenie to zabudowa mieszkaniowa i las. Blisko szkoła, urząd gminy, poczta, kościół, sklepy, dobry dojazd. Dostępne wszystkie media (prąd, wodociąg, kanalizacja). Tel 602-271-231. tel. 602271231

Notebook ASUS N61VN Core 2 Duo P8700,4GB DDR3,500GB, GT240M, WIN7, LED 16”, na gwarancji do końca 2011, mysz + torba.. cena 2200 zł tel. 791596977 Ksiazki do klasy 2 i 3 ZSZ Fizyka, PO, Polski, Mechanik pojazdów samochodowych, Matematyka, Angielski. Wiecej info i cena na GG lub tel. tel. 725052204 ksiazki technikum uzupelniajace budownictwo z technologia, geografia, organizacja budowy, budownictwo z technologia, o instalacjach sanitarnych najkrocej, projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne, j

Sala Wolny termin na 30.10.2010R tel. 721334151

Chełmski Cement Spółka Z.O.O Skład Handlowy w Biłgoraju zatrudni: - pracownik na stanowisko kierowca - magazynier z uprawnieniami na HDS - pracownik na stanowisko sprzedawca - magazynier ze znajomością obsługi komputera CV należy składać w Składzie Handlowym w Biłgoraju ul. Krzeszowska 68 E w razie pytań kontakt: 84 686 58 15


20

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

krzyżówka Wany Smukłe Milowy składnik drzewo w nauce paliwa alejowe

14

Ko czystej krwi

Badanie Drew- Rozsyłaskładu niana ne do krwi sklejka rycerzy

11

Baton, który krzepi

Cenny dla jubilera

Bogaty chłop dawniej

Jej wito 8 marca Schodki na statku

20

22

Jadalnia dla majtków

Lupin z serialu

Stolica Jamajki

3

Pokój dla gocia

5

Agresywne krycie w piłce

Masz przed sobą bardzo dobry tydzień. Zaczniesz realizować swoje plany, zwłaszcza te na polu uczuciowym i zawodowym. W pracy możesz liczyć na zasłużony sukces. Jeśli w ostatnim czasie nie wiodło Ci się najlepiej, teraz możesz liczyć na pozytywne rozwiązanie spraw.

Festiwalowe miasto

Ryby 19.02–20.03

13 Miara filmu do aparatu

Na twarzy przebieraca Cyrkowe salto

Dzieło urwisa

2

Jeden z symboli Australii

Gatunek jabłoni

6

Przebój Budki Suflera

9

Krg poniej czaszki

19

Market z meblami

18 Miejsce Kobieta na bez slalom ubrania

Dwiki po kolei

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17

18 19 20 21 22

Krzyżówka NUMER 34 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Bożenę Grzywnę . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 34

Nieruchomości - KUPIĘ

Obecny tydzień może okazać się przełomowym. Zostaniesz doceniony, dzięki czemu nabierzesz większej wiary w siebie, uwierzysz w swoje możliwości. Najprawdopodobniej wejdziesz w nowy etap na płaszczyźnie zawodowej, co wiązać się może z podwyżką lub ewentualnym awansem.

Czekają Cię ważne wiadomości, związane będą z dolegliwościami zdrowotnymi jakie nękały Cię w ostatnim czasie, najprawdopodobniej poznasz ich przyczynę. Możesz liczyć na pomyślną realizację planów, to co sobie na ten tydzień zaplanowałeś, uda Ci się wykonać w 100%.

Panna 23.08–22.09

Jeśli jesteś Panną w związku, w najbliższych dniach możesz odczuwać pokusę flirtu a nawet zdrady. Możesz odczuwać niepokój związany z niezaspokojoną miłością. Jeśli się nie wykażesz się rozwagą, staniesz przed trudnym wyborem.

Waga 23.09–22.10

Jeśli jesteś Panną w związku, w najbliższych dniach możesz odczuwać pokusę flirtu a nawet zdrady. Możesz odczuwać niepokój związany z niezaspokojoną miłością. Jeśli się nie wykażesz się rozwagą, staniesz przed trudnym wyborem, Twój obecny partner może podjąć decyzję o rozstaniu.

Byk 20.04–20.05

Uważaj na wszystkie formalne sprawy, niczego nie podpisuj, jeśli nie jesteś tego w 100% pewien, wszystkie umowy przed podpisaniem przeczytaj dwa razy! Pośpiech okaże się złym doradcą. Najbliższy czas może przynieść sporo rozczarowań, dlatego zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza w interesach.

Rak 22.06–22.07

Nie szukaj drogi na skróty. W ważnych dla Ciebie sprawach wykaż cierpliwość, tylko cierpliwość i rozwaga mogą zagwarantować Ci pomyślny obrót tych spraw. Choć możesz mieć wrażenie, że ogarnął Cię niesprzyjający zastój, szybko się przekonasz, że okaże się on dla Ciebie korzystny.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

Baran 21.03–19.04

Lew 23.07–22.08

Skorpion 23.10–21.11

W kwestiach finansowych czeka Cię poprawa sytuacji, nie wykluczony spadek lub wygrana. Masz przed sobą wspaniały okres, zwłaszcza na polu uczuciowy. Jeśli jesteś w związku czeka Cię w nim spełnienie. Niezdecydowane Skorpiony w końcu zdobędą się na miłosne deklaracje.

Bliźnięta 22.05–21.06

8

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - myl Moliera. 1

Większość przedsięwzięć jakie w tym tygodniu miałeś wykonać, będziesz musiał przełożyć a działanie ograniczysz tylko do snucia planów. Niestety większość trudności, które przyniesie ten tydzień spowodowane będą błędami popełnionymi w przeszłości.

W tym tygodniu pojawią się przed Tobą możliwości ustabilizowania Twojej sytuacji materialnej. To czy skorzystasz z tej szansy zależało będzie tylko i wyłącznie od Ciebie. Masz szansę zwiększyć wpływy na konto ale tylko dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu.

Wyej ni attache

17

horoskop 03.09 - 09.09 Wodnik 20.01–18.02

Wykładzina z kuchni

16

Zupełne Kieruje rozbicie zakowroga nem

Francuski kurort

1

Sedno Gadzi sprawy dusiciel

10

Rodzaj kopalni odkrywkowej

21

Ada, gwiazda opery

7 Dłusze od midi

4

Ciecz do narkozy

… kadr -w firmie

Poranna msza

Był nim Petlura

15

eska lub mska

Cena (zł)*

Strzelec 22.11–21.12

Przed Tobą nowy etap, długotrwała zmiana miejsca i podróże, które okażą się korzystne dla kariery zawodowej. Los będzie Ci sprzyjał. Twoje ostatnie niekoniecznie pozytywne doświadczenia, zwłaszcza te w kwestiach zawodowo - finansowych okażą się dobrą nauką na przyszłość.

Koziorożec 22.12–19.01

Masz przed sobą tydzień zmian. Coś co w ostatnim czasie nie dawało Ci spokoju, w tym tygodniu zaakceptujesz i przyjmiesz takim jakim jest. Nie wykluczony powrót do byłych związków, będziesz zdolny do poświęceń, przebaczysz. Będziesz zabiegany czekają Cię niedalekie, krótkotrwałe podróże.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

TURYSTYKA Cykl artykułów związanych z turystyką

Wycieczki szkolne W minioną środę rozpoczął się nowy rok szkolny. Już niebawem dzieciaki będą wyjeżdżać na pierwsze wycieczki organizowane w szkołach. Dlatego kilka kolejnych artykułów poświęcimy szkolnym wyjazdom. Dzisiaj opiszemy kwestię przyjmowania leków przez dziecko w czasie wycieczek. Dziecko na stałe przyjmujące jakiekolwiek leki lub mające częste dolegliwości na jakimś tle, powinno mieć to wyraźne zaznaczone w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. Zapewniamy, że nie należy obawiać się podania dolegliwości i ukrywania ich przed wychowawcą. Informacje z kart kwalifikacyjnych przeznaczone są tylko dla opiekuna. Dodatkowe informacje zawsze ułatwiają zapewnienie odpowiedniej opieki, nadzoru lub po prostu zwrócenie uwagi na określone sytuacje. Leki powinniśmy spakować osobno, opisać sposób ich dawkowania i przekazać kierownikowi zbiórki. Ewentualnie można spakować dziecku do walizki celem przekazania wychowawcy na miejscu. Takie leki są przechowywane u opiekuna i wydawane wg sposobu dawkowania dołączonego do leków. Ważną kwestią jest aby w pokoju młody człowiek nie miał przy sobie leków ze względu na inne dzieci, które mogłyby potraktować je, na przykład,

jako witaminy czy cukierki i przez nieuwagę poczęstować się. Również innego typu leki w jakie często są wyposażane dzieci „na wszelki wypadek” powinny być pod kontrolą wychowawcy. Nie dopuszczalne jest gdy opiekun widząc, że dziecko zaczyna chorować pyta się o jego samopoczucie i uzyskuje informację, że „już nic się nie dzieje”, bo dziecko właśnie samo zażyło leki jakie miało przy sobie. Szczęście gdy jest to aspiryna, gorzej jak silniejsze leki przeciwgorączkowe (często nie przeznaczone nawet dla dzieci) lub leki na receptę. Jakakolwiek reakcja i właściwa diagnoza przez pielęgniarkę lub lekarza może już być utrudniona lub niemożliwa przez kolejnych kilka godzin. Warto uczulić swoją pociechę, że w przypadku złego samopoczucia i w kwestiach zdrowotnych zawsze powinno zwracać się do swojego wychowawcy, który podejmie odpowiednie działania. W cenie wyjazdu na każdą wycieczkę powinny być wliczone podstawowe

lekarstwa. Pielęgniarka zawsze posiada szeroki wybór leków, weryfikując je z kartą kwalifikacyjną uczestnika wybiera najlepszy. Tu ponownie przypominamy o dokładnym wypełnianiu karty kwalifikacyjnej (zazwyczaj jest rubryka gdzie można wpisać nazwy oraz sposób podawania). W przypadku potrzeby zakupu drogich medykamentów podczas wycieczki, wychowawca danego wyjazdu powinien skontaktować się z rodzicem. Opisane powyżej kwestie ułatwią pracę wychowawcom i pielęgniarce. Wiedza, którą przekażemy opiekunom zapewni dużo większe bezpieczeństwo Waszego dziecka, w razie choroby podczas wyjazdu. Bo z tym musimy liczyć się zawsze...

Mateusz Korpal

o g ł o szenie

OGŁOSZENIE URZĘDU SKARBOWEGO Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju w związku ze zbliżającą się akcją wydawania zaświadczeń o dochodach za 2009 r. w celu ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych wzorem roku ubiegłego nawiązał współpracę z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu biłgorajskiego. Współpraca ta przebiega na podstawie zawartego porozumienia, w którym określone są zasady działania obu instytucji. Dzięki takim rozwiązaniom świadczeniobiorcy mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o dochodach dwutorowo tj. w Ośrodku Pomocy Społecznej przy okazji pobierania wniosków o uzyskanie świadczeń rodzinnych albo w Urzędzie Skarbowym. Dalsze czynności wykonywane są już bez jego udziału, gdyż składając wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej upoważnia Urząd Skarbowy do przesłania wydanego zaświadczenia bezpośrednio na adres OPS. W bieżącym roku chęć współpracy zadeklarowały następujące Ośrodki Pomocy Społecznej: MOPS w Józefowie, GOPS w Turobinie, GOPS w Obszy, MOPS w Biłgoraju, MOPS w Tarnogrodzie, GOPS w Księżpolu, M-GOPS we Frampolu, GOPS w Łukowej i GOPS w Potoku Górnym. Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy instytucjami, świadczeniobiorcy nie będą musieli osobiście kontaktować się urzędem, zaoszczędzą wydatki związane z kosztem dojazdu do urzędu, jak również czas oczekiwania w kolejce na wydanie zaświadczenia. Okres zasiłkowy upływa z końcem października, nie mniej jednak rozpoczęcie akcji z wyprzedzeniem (np. już w miesiącu sierpniu), pozwoli rozłożyć w czasie obsługę świadczeniobiorców, dzięki czemu akcja wydawania zaświadczeń o dochodach oraz ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych będzie przebiegała sprawnie i nie będą tworzyły się kolejki w wyżej wymienionych instytucjach. Pozostaje mieć nadzieję, iż nawiązana współpraca będzie kontynuowana i stanie się tradycją, z korzyścią dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego.

gabinety lekarskie Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)- GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

APTEKA DYŻURNA 03.09.2010 - 09.09.2010 - Biłgoraj, ul. Kościuszki 35

Specjalistyczny Gabinet GinekologicznoPołożniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 01.09.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: barman/kelner – 1 blacharz samochodowy - 1 brukarz – 11 cieśla - 1 diagnosta okręgowej stacji kontroli pojazd – 1 doradca finansowy – 5 elektryk – 1 kasjer/sprzedawca - 1 kierowca kat. B- 1 kierowca kat. C + E - 2 kierowca kat. D – 1 kierowca kat. T – 1 kierowca operator wózków jezdniowych – 1 kierownik – 1 kucharz – 2 lektor j. angielskiego – 3 magazynier - 2 mechanik - 1 murarz - 2 oligofrenopedagog - 1

operator monitoringu – 1 operator ładowarki kołowej - 1 operator urządzeń do obróbki drewna – 5 pełnomocnik handlowy – 1 piekarz - 1 pomoc kucharza – 1 pomoc w gospodarstwie rolnym – 1 pracownik do zbijania palet – 1 pracownik fizyczny – 2 pracownik ogólnoprodukcyjny – 6 przedstawiciel handlowy - 1 robotnik budowlany – 1 robotnik gospodarczy – 1 szklarz – 1 specjalista ds. sprzedaży art. budowlanych - 4 sprzedawca – 13 szwaczka – 6 wykrawacz/wędliniarz – 1 szwaczka – 6 wykrawacz/wędliniarz – 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

R E K L A M A


22

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

piłka nożna III liga grupa lubelsko - podkarpacka

Pierwsze zwycięstwo Olendra Pierwszy komplet punktów na III - ligowych boiskach wywalczył Zartmet Olender Sól. Solanie podejmowali na boisku w Biłgoraju Stal Mielec. Tym razem szczęście było przy zespole beniaminka i „blacharzom” udało się zainkasować trzy „oczka”. Po pechowym remisie z przemyską Polonią i dotkliwej porażce w Tarnobrzegu przyszedł w końcu czas, by piłkarze Olendra pokusili się o zwycięstwo. Udało im się to w starciu z mielecką Stalą, która przed meczem z „blacharzami” nie mogła się pochwalić zdobyciem choćby punktu. Taki stan rzeczy utrzymał się także po meczu z ekipą Michała Furlepy, bowiem mielczanie wyjeżdżali z Biłgoraja z zerowym dorobkiem punktowym. W pierwszej połowie przewagę optyczną posiadali miejscowi, ale nie potrafili udokumentować jej bramką. Piłkarze Stali(najmłodszej drużyny w lidze) odgryzali się wyprowadzaniem kontrataków, które przy lepszym wykończeniu mogłyby się okazać efektywne. Mimo szans z obu stron kibice w pierwszych 45 minutach nie obejrzeli bramek, co zmieniło się na korzyść w drugiej części gry. Na boisku pojawił się Bartłomiej Wołoszyn i od razu wprowadził spore zamieszanie w poczynaniach rywali. Napastnik Olendra otrzymał świetne podanie od Tomasza Albingiera i znalazł się w sytuacji sam na sam z Przemysławem Ślarskim, który próbował przeciąć tor lotu futbolówki. Na nieszczęście mieleckiego golkipera udało mu się

W zespole Olendra dobre spotkanie rozegral Sebastian Skrzypek(z prawej) przeciąć tylko nogi napastnika beniaminka, za co Ślarski otrzymał czerwony kartonik, a faulowany Bartłomiej Wołoszyn z powodu kontuzji nie mógł już kontynuować gry. Dodatkowym pechem dla przyjezdnych był fakt, że całe zajście miało miejsce w polu karnym, co też skrzętnie zauważył arbiter, który nie wahał się wskazać na jedenasty metr. Pewnym egzekutorem jedenastki okazał się Tomasz Albingier. Zdobywając swoją drugą bramkę w tych rozgrywkach „Albin” wyrósł na najlepszego strzelca w dru-

żynie. Dwadzieścia minut później gospodarze prowadzili już różnicą dwóch bramek. Po dobrze wykonanym stałym fragmencie gry do piłki razem z obrońcą Stali wyskoczył Dawid Dobromilski, zmuszając defensora gości do niefortunnej interwencji, po której futbolówka wpadła do ich własnej bramki. Minutę przed zdobyciem bramki siły w obu ekipach się wyrównały, bowiem drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Piotr Bubiłek. Gospodarze nie chcieli popełnić błędu ze starcia

z przemyską Polonią, kiedy to prowadzili już 2:0 i w końcówce stracili dwie bramki pozbawiające ich wygranej. Nikt nie wierzył, że może powtórzyć się taki pechowy scenariusz i faktycznie nie powtórzył się, choć mielczanie złapali wiatr w żagle i byli bliscy remisu. W 88 minucie meczu strzałem głową Tomasza Kozaka pokonał Piotr Mroziński i zawodnicy Grzegorza Wcisło rzucili się do zmasowanej ofensywy. Na szczęście nie udało im się zdobyć wyrównującej bramki i pierwsze zwycięstwo Olendra na

III - ligowych boiskach stało się faktem. - Trzeba się cieszyć z pierwszej wygranej w III lidze. Chłopcy zagrali dzisiaj ambitnie i może przez większą część meczu w ich poczynaniach nie dominowała piękna gra, to jednak liczy się sukces końcowy. Po raz drugi w tym sezonie niepotrzebnie tracimy bramkę w końcówce meczu i sami stwarzamy sobie nerwową sytuację. Nie możemy do tego dopuszczać skwitował zadowolony szkoleniowiec solan. Zartmet Olender Sól - Stal Mielec 2:1 (0:0) Bramki: Albingier 51’(z rzutu karnego), Fryc71’(samobójcza) - Piotr Mroziński 88’ Olender: Kozak - Skrzypek(70 Kukiełka), Dobromilski, Sawczuk, Grelak, Ł. Kusiak Bubiłek, Komosa(60 Lalik), Wołoszyn(48 Rataj), Albingier(88 Dorosz), A. Kusiak. Stal: Ślarski - Fryc, Duda, Piotr Mroziński, Kołacz(77 Cygnarowicz), Skiba(65 Skiba), Ryniewicz, Hul, Świechowski(83 Łącz), Wójtowicz(50 Zieliński), Góra. Żółte kartki: Bubiłek, Ł. Kusiak - Kołacz, Hul, Wójtowicz, Góra. Czerwone kartki: Bubiłek(70 min, za drugą żółtą) - Ślarski(50 min, za faul). Sędziował: Robert Podlecki (Lublin). Widzów: 250.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

piłka nożna Piłka Nożna Zamojska B Klasa

Łada 1945 gotowa do gry Start Zamojskiej B Klasy został przesunięty o tydzień, z powodu „dokooptowania” zamojskiego AMSPN Hetman do rozgrywek A  - Klasy. Tym razem zawodnicy Łady 1945 nie rozegrali gry sparingowej. Działacze wykorzystali czas na rejestrację zawodników i zgłosili do zbliżającego się sezonu 25 zawodników. Oto pełna kadra zespołu na sezon 2010/2011(w nawiasie poprzedni klub, który reprezentował zawodnik): Bramkarze: Andrzej Skubis(Łada Biłgoraj), Adrian Miazga(Łada Biłgoraj), obrońcy: Łukasz Jasiński(Łada Biłgoraj), Dariusz Kuliński(Łada Biłgoraj), Kamil Czajka(OSiR Biłgoraj), Artur Szarzyński(Rakovia Rakówka), Mateusz Sprysak(OSiR Biłgoraj), Tomasz Szczerba(Łada Biłgoraj), Filip Przybylak(Łada Biłgoraj), pomocnicy: Szymon Wołoszyn(OSiR Biłgoraj), Maciej Żybura(Łada Biłgoraj), Michał Socha(OSiR Biłgoraj), Mariusz Krawczykiewicz(Łada Biłgoraj), Paweł Bednarz(Łada Biłgoraj), Dominik Zajączkowski(OSiR Biłgoraj), Mateusz Welc(Łada Biłgoraj), Bartłomiej Hajduk(OSiR Biłgoraj), Mateusz Obszyński(Łada Biłgoraj), Sebastian Żerebiec(OSiR Biłgoraj), Tomasz Paczos(Łada Biłgoraj), napastnicy: Ireneusz Zarczuk(Łada Biłgoraj), Marcin Dorosz(Orion Dereźnia Solska), Rafał

Róg(Rakovia Rakówka), Sylwester Jamrozy(Łada Biłgoraj), Wojciech Terejko(Orzeł Tereszpol). Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej przełożył o tydzień start rozgrywek klasy B. Wszystko za sprawą AMSPN Hetman Zamość. O staraniach działaczy zamojskiego klubu, który do tej pory zajmował się szkoleniem wyłącznie

młodzieży pisaliśmy już na łamach wcześniejszych numerów. Zamościanie powoływali się w Lubelskim Związku Piłki Nożnej na przepis, który pozwalał im rozpocząć rozgrywki na szczeblu A  - klasowym ze względu na dużą liczbę grup młodzieżowych i sukcesy jakie te zespoły odnoszą. Lubelscy działacze dawali Hetmanowi zielone

światło, ale sprzeciw wyrażali działacze z Zamościa, którzy zajmują się koordynowaniem rozgrywek. Ostatecznie obie strony doszły do consensusu, jednak wszystko wyjaśniło się już po fakcie, czyli rozpoczęciu rozgrywek klasy A i Hetman został dołączony do ligi już po jej starcie. To wywołało oburzenie w środowisku klubów A  - klasowych,

które już zapowiedziały bojkotowanie spotkań z udziałem Hetmana. Jak zapowiadają działacze związkowi ten problem zostanie rozwiązany. Podobnych problemów nie mają piłkarze Łady Biłgoraj, którzy awans do A  - klasy postanowili wywalczyć w sportowej rywalizacji na zielonej murawie, a nie przy zielonym stoliku. W minionym tygodniu „biało - niebiescy” nie rozegrali gry sparingowej, ale jeszcze jeden mecz kontrolny czeka ich w najbliższą sobotę. Rywalem będzie A  - klasowy Piast Babice. Trener Ireneusz Zarczuk będzie miał w kim wybierać zawodników, którzy powalczą o ligowe punkty, dlatego że zarząd klubu zgłosił do rozgrywek aż 25 zawodników. Tak więc liga dla Łady rozpocznie się za tydzień, prawdopodobnie 11 września, choć jej terminarz nadal pozostaje wielką tajemnicą.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

piłka nożna III liga grupa lubelsko - podkarpacka

Porażka mimo lepszej gry Nie udało się piłkarzom Zartmetu Olendra Sól przywieźć punktów z wyjazdu do Sanoka. Mimo, iż podopieczni Michała Furlepy zaprezentowali się zdecydowanie lepiej niż w poprzednim, zwycięskim spotkaniu z inną Stalą z Mielca to komplet punktów został na Podkarpaciu. Trzy dni po pierwszej wygranej w III lidze ze Stalą Mielec solanie wyjechali na jeden z dalszych wyjazdów, jaki czeka ich w bieżących rozgrywkach. W Sanoku podejmowała ich tamtejsza Stal. Zawodnikom obu ekip przyszło rywalizować w trudnych warunkach pogodowych. W Sanoku, podobnie jak w całym województwie od samego rana padał rzęsisty deszcz i tylko świetne odwodnienie wykonane na stadionie Stali pozwoliło na rozegranie tego meczu. Od pierwszego gwizdka arbitra gra była bardzo wyrównana. Przy takich, a nie innych warunkach atmosferycznych zawodnicy starali się zaskakiwać golkiperów obu drużyn uderzeniami z dystansu. Swojego szczęścia w zespole gospodarzy próbowali m.in. Paweł Kosiba, czy też Rafał Nikody, ale ich uderzenia choć minimalnie to jednak mijały światło bramki przyjezdnych. Spore zagrożenie „Stalowcy” sprawiali także po stałych fragmentach gry, gdzie w polu karnym do pozycji strzeleckich dochodzili rośli stoperzy „żółto - niebieskich”. Na szczęście po ich strzałach zawsze na posterunku był Piotr Sasim. Z kolei wśród przyjezdnych na strzał z dalszej odległości zdecydował się Tomasz Albingier. Futbolówka sprawiła wiele problemów golkiperowi sanoczan, jednak jego kolegom z zespołu udało się szybko zażegnać niebezpieczeństwo pod własną bramką. Bezbramkowa pierwsza część spotkania nie wskazy-

Po końcowym gwizdku z wygranej mogli się cieszyć piłkarze sanockiej Stali wała na to, że po zmianie stron któraś z drużyn może diametralnie wziąć sprawy w swoje ręce. Stało się tak na korzyść miejscowych, a wszystko za sprawą Rafała Nikodego. W 51 minucie meczu pomocnik Stali podszedł do piłki ustawionej na 25 metrze i pięknym strzałem w samo okienko nie dał żadnych szans interweniującemu Sasimowi. Goście starali się jak naj-

szybciej doprowadzić do wyrównania, co niestety wykorzystali podopieczni Romana Lechoszesta. Dwadzieścia minut przed końcem spotkania sanoczanie wyprowadzili szybką kontrę, która okazała się być skuteczna. Po raz drugi w tym meczu na listę strzelców wpisał się Nikody, dobijając z najbliższej odległości futbolówkę po strzale Damiana Niemczyka. Mimo

straty dwóch bramek „blacharze” nie załamywali rąk i próbowali nawiązać walkę z rywalami. Udało się to na kwadrans przed końcem meczu. Po precyzyjnym dośrodkowaniu z prawej strony Tomasza Blicharza swoje trzecie trafienie w tym sezonie dla Olendra zdobył inny Tomasz - Albingier. W końcówce solanie postawili wszystko na jedną kartę i atakowali

gospodarzy większą częścią zespołu. Dobrą okazję strzelecką miał Patryk Dorosz, jednak przegrał pojedynek sam na sam z Pawłem Wilczewskim. Zbyt ofensywne poczynania beniaminka były wodą na młyn dla „Stalowców”, którym udało się jeszcze raz skarcić rywali. Pięć minut przed końcem meczu zwycięstwo „żółto niebieskich” przypieczętował Fabian Pańko. Szkoda tego spotkania, bo Olender w jego przekroju w cale nie był gorszym zespołem. - Zabrakło nam boiskowego cwaniactwa. Nie byliśmy konsekwentni, choć w swojej grze pokazaliśmy że potrafimy walczyć - mówił po meczu trener Michał Furlepa. Zawodników z Soli czeka kolejne, już piąte ligowe starcie. Już w najbliższą niedzielę „blacharze” będą podejmować na stadionie w Biłgoraju innego beniaminka - Partyzant Targowiska. Początek zawodów o godz. 16:00. Stal DOM-ELBO Sanok - Olender Sól 3:1 (0:0) Bramki: Nikody 51;, 72;, Pańko 85; - Albingier 76; Stal: Wilczewski Zajdel, Łuczka, Twardawa, Zarzycki - Kruszyński (64 Damian Niemczyk), Węgrzyn, Kuzicki(87 Tabisz), Nikody(79 Kosiba) - Sobolak(87 Kuzio), Pańko. Olender: Saisim - Skrzypek, Dobromiliski, Sawczyuk, GrelakI, Ł. Kusiak(58 Lalik), Bubiłek (78 Dorosz), Blicharz, Albingier 86 Kukiełka), Rataj, A. Kusiak(60 Wołoszyn).

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka nożna Zamojska Klasa Okręgowa

Nie było niespodzianek W poprzednim tygodniu rozegrano trzecią serię spotkań w Zamojskiej Klasie Okręgowej. Tak jak dwie wcześniejsze kolejki przyniosły wiele nieoczekiwanych rozstrzygnięć, tak trzecia seria gier przeszła do historii bez większych, zaskakujących wyników.

Trzecia kolejka rozpoczęła się nietypowo, bo w już w poprzednią środę. Wtedy to zmierzyły się ze sobą drużyny Korony Łaszczów i Kryształu Werbkowice. Lepsi o jedną bramkę okazali się przyjezdni i skromne 1:0 wystarczyło do zgarnięcia pełnej puli. W sobotę rozegrano tylko jedno spotkanie, notabene z udziałem zespołu z naszego powiatu. Tanew Majdan Stary grała na wyjeździe z Unią Hrubieszów, ale nie był to udany wyjazd dla podopiecznych Grzegorza Ciosa. W dalszym ciągu problemem Tanwi jest brak wielu podstawowych zawodników. - W sobotę mieliśmy na ławce rezerwowych tylko dwóch zawodników, a pierwsza jedenastka wyszła z konieczności w mocno eksperymentalnym zestawieniu - załamywali ręce zawodnicy z Majdanu Starego.

Hrubieszowianie nie grali wielkiego futbolu, wykorzystali raczej słabszą dyspozycję dnia i braki kadrowe w ekipie swoich rywali. Pozostałe mecze zostały rozegrane w niedzielę. Wyrównaną batalię stoczyły zespoły Igrosu Krasnobród i Gromu Różaniec. Starcie jednego z „naszych” beniaminków zakończyło się podziałem punktów, choć kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Zawodnikom Gromu dwukrotnie udało się umieszczać piłkę w siatce Igrosu(czynili to Arkadiusz Kwiatkowski i Rafał Wojtowicz), ale miejscowi też dwukrotnie znaleźli sposób na bramkarza z Różańca i obie jedenastki musiały się zadowolić podziałem punktów. Sentymentów nie było także w derbach powiatu biłgorajskiego. Beniaminek z Księż-

pola gościł na własnym stadionie Tur Turobin. Przyjezdni zaimponowali konsekwencją w grze i z zimną krwią wykorzystali wszystkie błędy graczy Relaxu. Bramki dla turobinian zdobywali Marek Kowalik i Mirosław Brodaczewski. Drugi z nich razem z grającym trenerem Tura Bartłomiejem Kowalikiem musiał opuścić boisko przed czasem, bowiem arbiter pokazał im drugie żółte, a w konsekwencji czerwone kartki. Na ziemię sprowadzeni zostali także zawodnicy Olimpiakosu Tarnogród. Po dwóch zwycięstwach(szczególnie wyjazdowym tryumfie w Werbkowicach) w Tarnogrodzie humory dopisywały. Zimny prysznic piłkarzom Mariusza Dołęckiego sprawili zawodnicy Echo Zawada. Mariusz Pliżga i spółka już

po pierwszych 45 minutach zapewnili sobie wygraną prowadząc 2:0 i kontrolując przebieg gry. Po przerwie dorzucili jeszcze jedno trafienie i ostatecznie mecz zakończył się ich wygraną 3:0. Wreszcie na miarę swoich możliwości zagrała Victoria Łukowa Chmielek, która występowała w roli gospodarza w starciu z Cosmosem Józefów. Spotkanie z uwagi na odbywające się w Łukowej Tytoniaki zostało rozegrane w Majdanie Nepryskim. Zmiana stadionu nie przeszkodziła łukowianom w odniesieniu pierwszej w tym sezonie Victorii. Po 20 minutach nieoczekiwanie prowadzili zawodnicy z Józefowa. W 35 minucie wyrównał Tomasz Stelmach, a w 42 na 2:1 dla Victorii podwyższył Gabriel Zarembski. Przyjezdnym jeszcze raz udało się

doprowadzić do wyrównania, ale ekipa Marcina Szoździńskiego pokazała charakter, a konkretnie uczynił to strzelec drugiej bramki dla swojego zespołu Gabriel Zarembski. Pomocnik dorzucił jeszcze dwa trafienia, skompletował hat-tricka zapewniając pewne, dwubramkowe zwycięstwo swojemu zespołowi. W pozostałych meczach Sparta Łabunie zremisowała z Ostoją Skierbieszów 2:2, a inna Sparta z Wożuczyna nieoczekiwanie nie dała szans Omedze Stary Zamość zwyciężając 3:1. Ciekawie będzie także w następnej kolejce m.in. w Turobinie, gdzie kibiców czekają kolejne derby powiatu. Tur będzie podejmował Olimpiakos Tarnogród.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 34 (034) 3 września- 9 września 2010

FELIETON

Szerokie wizje

Biłgoraj kiedyś i dziś

Do 2013 roku pod dachy niemal wszystkich domów we wschodniej Polsce ma trafić szybki internet szerokopasmowy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma wreszcie studium wykonalności dla największej inwestycji informatycznej w historii kraju. Finansowana z unijnej kasy budowa sieci w pięciu województwach - podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim - ma kosztować ponad 300 mln euro. To największy projekt w całym programie „Rozwój Polski Wschodniej”. Dla tych regionów to przedsięwzięcie oznacza prawdziwy skok cywilizacyjny. Dziś porządnej jakości internetu nie ma w nich co trzecie gospodarstwo domowe. Po zakończeniu projektu sieć będzie w 90 proc. domów oraz wszystkich firmach, szkołach i urzędach. Infrastruktura światłowodowa będzie własnością samorządów województw. Ale do sieci będzie mógł się wpiąć każdy operator telekomunikacyjny. Dzięki temu operator, któremu dziś nie opłaca się kłaść światłowodu prowadzącego do małej wsi na Lubelszczyźnie, nie będzie miał takiego problemu. Podepnie się do sieci zbudowanej za pieniądze UE. Fajnie, weźmie się taki operator podepnie i nadal będzie kosił kasę za internet jak za zboże. Bo dziś mamy kilka firm dostarczających internet na terenie kraju i jakoś żaden z nich nie zamierza zejść z cen, które są najwyższe w tej branży na całym świecie. Ale wiadomo - Polak pazerny jest i choćby miał zabić innego brata Polaka, by wyciągnąć z niego ostatni grosz - zrobi to bez wahania. R E K L A M A

Ale z drugiej strony jakoś nie chce mi się wierzyć w te optymistyczne zapewnienia, że coś powstanie i będziemy żyli w raju. Można by podać setki przykładów różnych inwestycji, które szumnie zapowiadano a potem i tak nic z tego nie wyszło, a przy okazji doszło z do kilku afer, bo ktoś coś ukradł, zginęły pieniądze, ktoś czegoś nie dopatrzył, itp. itd. Czyli polski standard, gdzie afera goni aferę, a biorąc pod uwagę fakt, że na rozwój internetu Unia ma dać pieniądze i to nie małe, to wiadomo - niejednego rączka zaświerzbi, zaraz się znajdzie kilku cwaniaczków, którzy namieszają coś w papierach, albo po prostu „na beszczela” ukradną kasę. Więc tego, że szybki internet przyleci mi do domu i będę mógł lepiej pracować, jakoś się nie spodziewam. Chociaż może to i dobrze. Bo ci, którzy korzystają z internetu i na przykład mają okazję wypowiadać się na różnych forach internetowych, pewnie dawno doszli do wniosku, że pełne są one „ekspertów”

od siedmiu boleści, którzy mają cholernie dużo do powiedzenia w tematach, o których nie mają zielonego pojęcia. Wzajemne się bluzganie, obrażanie, oczernianie, wyzwiska, hasła wypisywane przez pokolenie niedorośniętych dzieciaków, które określiło się mianem JP (każdy wie co mam na myśli) lub dzieci „NEO” - to niestety standard w polskim internecie, więc udostępniać lepszy i darmowy dostęp do internetu Polakom, to tak jakby dać dziecku zapałki. Jednym słowem polskie społeczeństwo nie potrafi z internetu korzystać i zanim damy komuś dostęp do tego medium, nauczmy ludzi najpierw z niego korzystać. Tym jednak, którzy z internetu korzystają kulturalnie, życzę darmowego internetu, sobie również, bo zaliczam się do grupy tych kulturalnych. Ale czy ten wypasiony i szybki internet do nas dotrze? Czas pokaże.

Wojciech Stepaniuk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A

Gazeta Biłgorajska 34-034  
Gazeta Biłgorajska 34-034  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement