Page 1

150zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - PROW - część 2 s. 18

0% VAT

NIEBIESKA

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

30 lipca - 5 sierpnia 2010

Nr 29/029

Redaktor wydania: Katarzyna Ferens-Paczwa

bilgorajska.pl

30

30 9 772081 058003

9 772081 058003

UMCS czeka na chętnych, są wolne miejsca

czytaj na stronie 4 4

Czym jeździ burmistrz, gdzie mieszka sekretarz?

czytaj na stronie 8 4

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

czytaj na stronie 6 4

fot. Mariusz Zwolak

NIE MA MOCNYCH NA MAŁĄ RZECZKĘ

Mamy 10 mln na BCK! Do Urzędu Miasta w tym tygodniu wpłynęło pismo z informacją, że dofinansowanie otrzymamy, ale jeśli jesteśmy zainteresowani kwotą 10 mln 192 zł, na wnioskowane 18 mln nie ma szans. czytaj na stronie 5 4 R E K L A M A

Od wielu lat mieszkańcy gminy Łukowa zmagają się z małą rzeczką przepływająca przez tą miejscowość. Jeszcze nie naprawiono wszystkich szkód, które wyrządziła podczas wiosennej powodzi, a znów zalewa posesje. Władze bezradnie rozkładają ręce i mówią, że rzeka nie należy do gminy. czytaj na stronie 7 4

Zdemolował żonie samochód Prawdopodobnie podjął się tego czynu gdyż chciał zrobić swojej żonie na złość. Ta jednak zgłosiła szkodę na policję. Teraz za zdemolowanie samochodu mężczyzna będzie się tłumaczył na komendzie. czytaj na stronie 5 4

Wszystko przed nami strona 3 4

Czas wielkich remontów strona 4 4

Odnawiają tarnogrodzki Rynek

strona 8 4

Świętowanie z Gosią Andrzejewicz strona 9 4 Korzenie łączą pokolenia strona 10 4

Na ratunek bezdomnym zwierzętom strona 22 4 Nie sprostali Tomasovii strona 22 4


2

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury redaktor naczelny

Gazety Biłgorajskiej

1 sierpnia o godz. 17.00 w całej Polsce zawyją syreny, by uczcić Tych, którzy przez 63 dni w nierównej walce walczyli o wyzwolenie Stolicy z rąk hitlerowskiego okupanta. I choć od wybuchu powstania minęło już 66 lat, to nadal nie milkną spory, czy ten zryw niepodległościowy był potrzebny. Wojska radzieckie szybko posuwały się na zachód i latem 1944 r. znalazły się nad Wisłą. Okupant uciekał w popłochu, likwidując urzędy i zacierając ślady swych zbrodni. Na terenach wschodnich, już wyzwolonych przez „bratnią ‘ armię, władzę sprawowała Krajowa Rada Narodowa i PKWN, organy popierane przez ZSRR, ale nieuznawane przez zachodnie państwa koalicji. Od początku wojny istniało natomiast podległe rządowi w Londynie, Polskie Państwo Podziemne, którego działalności nie uznawał jednak Związek Radziecki. Aby nie doszło do starcia pomiędzy Armią Krajową, a wojskami radzieckimi należało znaleźć inne rozwiązanie. Dowództwo AK postanowiło opanować stolicę i przywitać Rosjan jako gospodarze. Również ludność Warszawy udręczona latami okupacji z utęsknieniem czekała na hasło do walki. Termin rozpoczęcia powstania generał Tadeusz Bór - Komorowski wyznaczył na 1 sierpnia 1944 r. o godz. 17.00 - godzinie „W „. 2 października, po 63 dniach walki, powstanie upadło. Dowódca AK Tadeusz Bór Komorowski podpisał akt kapitulacji w kwaterze niemieckiej w Ożarowie. Powstańcy zostali uznani za żołnierzy i osadzeni w obozach jenieckich. Ludność cywilna musiała opuścić stolicę. Następnie padł rozkaz zrównania Warszawy z ziemią i wykonano go z wielką starannością. W powstaniu zginęło około 18 tysięcy żołnierzy polskich i ponad 150 tysięcy ludności cywilnej. Żołnierzy niemieckich poległo 26 tysięcy. Całkowitemu zniszczeniu uległa większa część dóbr kultury. Powstanie upadło, jednak trzeba pamiętać, że miało duże znaczenie dla losów II wojny światowej. Zmusiło bowiem Niemców do przeciwstawienia Warszawie ogromnych sił. Stracili oni mnóstwo broni, amunicji i żołnierzy, przez co byli słabsi, kiedy ponownie ruszyła na nich ofensywa radziecka.

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Tomasz Książek, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Damian Małyszek, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz, Patrycja Pinczyńska Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Czy prezydent – elekt ukrył przed wyborcami chorobę? Nic mi nie wiadomo o ukrytej przed wyborcami chorobie Prezydenta – Elekta Pana Bronisława Komorowskiego. Światowa Organizacja Zdrowia WHO definiuje, że „Zdrowie to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny”. Obserwując przez ostatnie lata Pana Komorowskiego jako Marszałka Sejmu zauważyłem, że ciągle był on aktywny w swojej pracy, uśmiechnięty i zaangażowany przy rozwiązywaniu problemów Państwa, niekiedy bardzo trudnych. Wówczas ani media, ani osoby z otoczenia marszałka nie podawały informacji o jego nieobecności w pracy lub o jakichkolwiek problemach zdrowotnych. Na każdym stanowisku pracy pracownik poddawany jest okresowym, obowiązkowym badaniom lekarskim. Zakres i częstotliwość badań określa lekarz medycyny pracy. Również każdy z polityków powinien przedłożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisko. Uważam zaś, że szczegółowe informacje o stanie swojego zdrowia powinien posiadać tylko pacjent i lekarz prowadzący leczenie. Jestem przekonany, że Pan Prezydent będzie też poddany takim badaniom i otrzyma opinię, że jest zdrowy i zdolny do pełnienia tak zaszczytnej funkcji – czego życzę mu z całego serca.

Dla mnie jest obojętne, czy o stanie zdrowia Prezydenta będzie informowana opinia publiczna. Stan zdrowia każdego z nas jest sprawą delikatną i bardzo osobistą. Ale skoro Pan poseł Palikot oficjalnie domagał się ujawnienia wyników badań lekarskich byłego Prezydenta ś.p Lecha Kaczyńskiego to powinien być konsekwentny i o ujawnienie tych wyników poprosić obecnego Prezydenta – elekta. Obecnie tego typu informacje traktuje się w kategorii sensacji. Jeżeli jest już zapotrzebowanie ze strony opinii publicznej na publikowanie okresowych wyników badań lekarskich Pana Prezydenta, to powinno to być uregulowane odpowiednim aktem prawnym tak jak to jest np. w Stanach Zjednoczonych. Nie byłoby wówczas niepotrzebnej dyskusji i sporów pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami, którzy są żywotnie zainteresowani stanem zdrowia Pana Prezydenta. Póki co życzę czytelnikom Gazety Biłgorajskiej dużo zdrowia.

Jak informuje portal niezależna.pl, najprawdopodobniej sztab kandydata PO świadomie podjął decyzję o zatajeniu poważnych problemów zdrowotnych prezydenta-elekta. Czy społeczeństwo powinno mieć pełen raport o stanie zdrowia czołowych polityków, czy to ich prywatna sprawa?

Michał Dec

Ryszard Niespodziewański

wiceburmistrz Biłgoraja, PO

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Biłgoraj, Komitet Wyborczy Janusza Rosłana


3

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

BIŁGORAJ Rozmowa z Dariuszem Bednarzem, prezesem zarządu klubu Łada 1945 Biłgoraj

Wszystko przed nami W tym tygodniu przedstawiamy rozmowę z Dariuszem Bednarzem. Prezesa klubu Łada 1945 Biłgoraj pytamy m.in. o plany, oraz cele nowo powstałego stowarzyszenia. Zapraszamy do przeczytania wywiadu. Gazeta Biłgorajska: - Został pan powołany na stanowisko prezesa zarządu klubu Łada 1945 Biłgoraj, jakie w związku z tym ma pan pomysły i ambicje? Dariusz Bednarz: -Głównym celem, który przyświeca nowo powstałemu stowarzyszeniu, a także i mojej osobie to kontynuowanie długiej i bogatej tradycji piłkarskiej w naszym mieście. Punktem priorytetowym mojego działania jest dotarcie do jak największej grupy sympatyków Łady. Start od najniższej klasy rozgrywkowej sporo osób zniechęcił do czynnego udziału w codziennym życiu klubu, ale z obserwacji wiemy, że tym tematem interesuje się bardzo dużo osób. - Jest pan młodym człowiekiem może pojawić sie wiele opini co do tego, że nie ma Pan doświadczenia, jak przekonałby Pan naszych czytelników, że jest inaczej? - To prawda, że jestem młodym człowiekiem, ale młodzi ludzie również mogą kreatywnie działać na rzecz rozwoju piłki nożnej w naszym mieście. Funkcja, którą piastuję w stowarzyszeniu nie oznacza, że rządzę klubem jednoosobowo i bez konsultacji z kimkolwiek. Pan Winiciusz Oleszczak I wiceprezes mając już za sobą pracę w zarządzie „starej” Łady powoli wprowadza nas w świat działacza piłkarskiego. - Na czym opiera się nowo powołane stowarzyszenie? - Stowarzyszenie swoje działanie opiera na uchwalonym na spotkaniu założycielskim statucie, który został złożony w Starostwie Powiatowym. A w praktyce stowarzyszenie stanowią

dobrze znające się i od lat współpracujące ze sobą osoby. Choć w zarządzie jest pięć osób, to jednak nie oznacza to tego, że tylko one organizują pracę klubu. Sporo młodych osób poświęca swój wolny czas na domykanie spraw prawno-formalnych, licencyjnych, przygotowywanie specjalnych programów lojalnościowych dla osób wspierających Ładę rzeczowo, a także finansowo. Akcje promujące działanie stowarzyszenia czy to na słupach ogłoszeniowych czy to w Internecie to również praca osób działających na rzecz klubu - Jakie są najbliższe plany stowarzyszenia? - Najbliższe plany stowarzyszenia to przede wszystkim rozpocząć treningi i dopiąć sprawy prawno-organizacyjne dotyczące bezpośredniego funkcjonowania drużyny. Cały czas skupiamy się na działalności promocyjnej naszego stowarzyszenia. Na stronie internetowej klubu Łada Biłgoraj można pobrać deklaracje członkowskie nowego klubu, przez co można również aktywnie włączyć się w finansowanie działalności nowego stowarzyszenia. Na chwilę obecną mamy ok. 50 członków stowarzyszenia. Wypełnioną deklarację można złożyć w saloniku prasowym Kolporter naprzeciwko BCK jak również wpłacić składki członkowskie bez prowizji. - Czy zgłosili już państwo stowarzyszenie do struktur LZPN, a także czy wystapili państwo o licencje? - Stowarzyszenie zostało zgłoszone do rozgrywek ligowych a także jako członek do struktur Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, czekamy na

Goraj Posiadał marihuanę

Marihuana w domowym ogródku W ręce biłgorajskich kryminalnych wpadł 22 latek, który w przydomowym ogródku uprawiał zakazaną roślinę konopi indyjskiej. Roślina miał już pokaźny rozmiar 1,5 metra. 22 lipca funkcjonariusze ujawnili nielegalną roślinę. - W Goraju przy ul. Rynek 600 - lecia policjanci ujawnili krzak nielegalnej konopii indyjskiej o wysokości 1,5 metra. Jej właścicielem okazał się 22 latek, który roślinę uprawiał w przydomowym ogródku - informuje Tomasz Kasprzyk z KPP w Biłgoraju. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, za posiadanie narkotyków grozi mu do 2 lat pozbawienia wolności.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

pismo potwierdzające, aby wystąpić o licencję. Czekamy również na podpisanie umów w sprawie korzystania z boisk i obiektów należących do OSIR w Biłgoraju, a także o współpracy z drużynami z OSIR. - Jak będą chcieli państwo pozyskać sponsorów? - Przede wszystkim chciałbym podziękować osobom, które już wsparły naszą działalność, czy to w sposób finansowy, czy w sposób rzeczowy. Wiemy, że bez tych środków nasze funkcjonowanie nie było by możliwe, albo ograniczone do minimum. Docieramy do osób już wspierających Ładę, ale także do osób, które jeszcze nie miały okazji wspomóc naszego wspólnego klubu. Są to osoby z polecenia, ale nie tylko, także te, które bezinteresownie dzielą się swoimi środkami. Nasza młoda grupa która ma mnóstwo nowych pomysłów pracuje nad różnego rodzaju formami wdzięczności takimi jak: reklama na

stadionie, stronie internetowej, czy folderze informacyjno-reklamowym, a może nawet na koszulkach. Pomysłów jest naprawdę dużo. Odrębnym zagadnieniem jest dotacja z Urzędu Miasta, na którą niewątpliwie liczymy. Dotacja ta pozwoli nam uzyskać stabilność finansową i skupić się na pracy z trenerem i zawodnikami. Klub Łada Biłgoraj jest wpisany niejako w tradycję tego miasta, liczymy również na zwolnienie nas z opłat z korzystania z obiektów OSIR. - Czy będziecie podtrzymywać tradycję poprzedniej „Łady”? - Życie nie zna próżni. Coś się kończy, a coś zaczyna. Jednym z celów, które przyświecały młodym ludziom zakładającym nowe stowarzyszenie było kontynuowanie 65 letniej tradycji klubu BKS Łada Biłgoraj. Można zadać sobie proste pytanie czy fuzja Łady z klubem z Soli byłaby kontynuowaniem długoletniej historii klubu i kilku pokoleń biłgorajskich piłkarzy myślę, że chyba

o g ł o szenie

nikt nie miał by złudzeń. - Czy wiadomo już kto będzie reprezentował nowy klub, a także kto będzie jego nowym trenerem? - W środę 28 lipca odbył się pierwszy trening nowego klubu. Wielu ludzi szczególnie anonimowo w internecie wątpiło czy uda nam się zebrać chociażby garstkę zapaleńców. Można już odetchnąć z ulgą, bo na pierwszy trening przyszło ok. 35 piłkarzy, którzy wyrazili chęć gry dla drużyny Łady. Wiemy, że jeszcze kilka osób nie mogło przyjść z powodu pobytu w pracy, a te osoby wniosłyby dużo do drużyny swoim doświadczeniem. Co do osoby trenera nie ma już wątpliwości. Funkcję będzie pełnił pan Ireneusz Zarczuk, który zawsze służy nam radą, zna doskonale środowisko młodego pokolenia biłgorajskich piłkarzy, a także sam może jeszcze niejednokrotnie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. - Od której klasy zacznie rozgrywki nowy klub? - Wszystko wskazuje na to, że Łada 1945 Biłgoraj wystartuje od najniższej klasy rozgrywkowej tj. od klasy B. Wydaje się, że wszystkie możliwości, aby zagrać od klasy A wyczerpały się. Będziemy z ciekawością przyglądać się sytuacji drużyny AMSPN z Zamościa może stworzenie precedensu otworzy i nam drogę do A klasy. Na chwilę obecną jednak nie mamy złudzeń wiemy, od czego zaczynamy i ile to będzie nas kosztowało czasu, wysiłku i poświęcenia. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGA W SYTUACJACH: •

kryzysu psychologicznego

długotrwałego stresu

konfliktów małżeńskich

uzaleznień

przemocy

ADRES: Biłgoraj, ul. Lubelska 16 23-400 Biłgoraj

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

CZYNNE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK W GODZ. OD 16.30 DO 19.00

TEL: 504 765 468


4

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Biłgoraj Remonty budynków

Biłgoraj Wolne miejsca w kolegium

Centrum Biłgoraja UMCS czeka na chętnych, zmienia wizerunek są wolne miejsca

fot. Damian Wolanin

Maturzyści, którzy nie wybrali sobie jeszcze kierunku studiów albo przegrali walkę o indeks na uczelniach gdzie było najwięcej chętnych mogą wybrać studia w Biłgoraju. Kolegium UMCS posiada jeszcze wolne miejsca.

Dwa niskie budynki usytuowane przy ul. Kościuszki, tuż przed biłgorajskim Urzędem Miasta, nie stanowiły dotąd atrakcyjnego widoku. Były zaniedbane, co nie pomagało w kreowaniu pozytywnego wizerunku centrum miasta. Teraz się to zmieni, bowiem budynki właśnie przechodzą remont. W 2008 roku wykonana została więźba dachowa wraz z pokryciem, a od czerwca tego roku trwają prace przy wykonaniu elewacji, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz ociepleniu budynku przy R E K L A M A

ul. Kościuszki 2. - Budynek ten w poprzednich latach wyglądał bardzo nieestetycznie, a ponieważ znajduje się tuż przed Ratuszem, wypadało zmienić jego elewację - powiedział Jan Jamiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Obecnie trwają prace remontowe przy drugim budynku. Zadanie to kosztowało budżet miasta ponad 27 tys. zł. Tym samym budynki z lat dwudziestych ubiegłego stulecia, doczekały się należnego im od dawna remontu.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Choć okres rekrutacji został wydłużony od ubiegłorocznego i trwa do 23 września to jednak należy się spieszyć gdyż w tym roku zainteresowanie studiami w kolegium UMCS w Biłgoraju jest znacznie większe niż w latach poprzednich. - Zarejestrowanych jest już około 70 oób, a ta liczba z dnia na dzień powiększa się. Codziennie są telefony, osoby przyjeżdżają także osobiście i proszą o informacje - mówi Zygmunt Dechnik, dyrektor Kolegium UMCS w Biłgoraju. Takie zainteresowanie nauką w kolegium w tym roku wynika w dużej mierze z nowej oferty dydaktycznej. - Większe zainteresowanie studiowaniem w kolegium wynika w wiekszości z tego, że udało nam się wprowadzić studia na kierunku politologia, oraz stosunki międzynarodowe w trybie stacjonarnym i nie stacjonarnym. Myślę, że taka oferta dydaktyczna bardziej odpowiada zainteresowaniom, a także pasjom przyszłych studentów - dodaje dyrektor Dechnik. Kierunkami, które cieszą się najwiekszym powodzeniem są: politologia, stosunki międzynarodowe, oraz informatyka, ale w UMCS-e są jeszcze wolne miejsca na wszystkich kierunkach.

W tym roku jest lepsza oferta dydaktyczna dla studentów na poziomie licencjatu. Łatwiejszą drogę mają także osoby, które ukończą studia licencjackie, gdyż bez problemu mają oni zagwarantowane miejsce na studiach magisterskich w Lublinie. W tym roku można także skorzystać ze studiów podyplomowych m.in. na takich kierunkach jak rachunkowość, logopedia, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w administarcji publicznej, a także mediacja szkolna i sądowa. Wszystkie informacje dotyczące zarówno kierunków jak i kolegium umieszczone są na stronie internetowej www.umcs.bilgoraj.pl Dyplom jaki otrzymuje student po zakończeniu studiów jest taki sam jak na UMCS w Lublinie. Studiowanie w Biłgoraju ma także swoje atuty. - Przede wszystkim niższe

koszty utrzymania, pomoc materialna czyli stypendia, naukowe, socjalne, mieszkaniowe, także stypendia dla osób niepełnosprawnych. Kolejnym atutem są niewielkie koszty kształcenia, które wynikają z bliskości miejsca zamieszkania oraz dużo niższe w porównaniu z dużymi miastami opłaty za akademik, który każdy zainteresowany może przyjść i obejrzeć - dówi dyrektor Dechnik. Aby studiować w kolegium UMCS wystarczy się zarejestrować w Internetowej Rejestracji Kandydatów, oraz złożyć komplet dokumentów: w tym świadectwo dojrzałości, oraz dowód osobisty. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można na stronie internetowej www.umcs. lbl.pl

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Józefów Inwestycje samorządu Józefowa

Czas wielkich remontów Urząd Miejski w Józefowie realizuje program remontowo - budowlany, w ramach którego niepełnosprawnym, a także pozostałym mieszkańcom miasta i gminy ma się żyć lepiej. Remonty polegają na wymianie dachów, drzwi, znoszeniu barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, wymianie płytek PCW na tarkett w szkołach. Większość prac remontowych zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

- Od wielu lat osoby niepełnosprawne interesują mnie w sposób szczególny. Uważam, że trzeba im pomagać. Z tego powodu uruchomiliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Spółdzielnię Socjalną. Obecnie wykonujemy prace remontowo - budowlane polegające na znoszeniu barier architektonicznych, tak aby ludzie poruszający się na wózkach mogli wszędzie dotrzeć i wszystko załatwić. Adaptujemy wejścia do szkół w taki sposób, aby umożliwić wjazd na wózku inwalidzkim. Trzeba pamię-

tać, że budynki szkół służą nie tylko w celom oświatowym, ale są w nich organizowane np. lokale wyborcze, a niepełnosprawność nie powinna uniemożliwiać głosowania. - mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura. Teraz józefowski ratusz jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Do tej pory wykonano adaptację wejścia do Urzędu Miejskiego oraz pierwszej kondygnacji budynku łącznie z WC. Wybudowany został podjazd dla wózków inwalidzkich oraz wyłożono kostką brukową posesję przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Józefowie, dzięki czemu osoba niepełnosprawna może wjechać do sali gimnastycznej wprost z biegnącej tędy ścieżki rowerowej. Podobne prace trwają przy Szkole Podstawowej w Stanisławowie. W roku ubiegłym wyremontowano Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Majdanie Nepryskim. W szkołach wymieniono stare płytki podłogowe, dosyć niebezpieczne, bo śliskie na nowoczesny, nie stwarzający zagrożenia dla uczniów tarkett. Obecnie demontowane i wymieniane

są żelazne drzwi w szkołach na aluminiowe, a w najbliższym czasie taką wymiana planowana jest w przedszkolu w Józefowie, gdzie już wymieniono dach, a także wybudowano ciąg pieszy o szerokości 2 metrów, prowadzący wprost do wejścia do budynku. - Dodam, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dofinansowało złożony przez nas projekt, dzięki czemu, będziemy mogli wyremontować budynki socjalne w miejscowości Siedliska. To naprawdę bardzo mnie cieszy, ponieważ zapewnimy mieszkającym tam ludziom lepsze warunki bytowe dodaje burmistrz Dziura. Już niedługo, w Urzędzie Miejskim w Józefowie wiele rzeczy będzie można załatwić poprzez Internet, nie stojąc w kolejkach, nie wychodząc z domu, co znacznie ułatwi życie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i pozostałym mieszkańcom regionu. Na zmianach, inwestycjach i rozbudowach infrastrukturalnych prowadzonych przez Józefowski samorząd korzystają wszyscy.

Jk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


5

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Biłgoraj BCK przyzynano pieniądze z RPO

Biłgoraj Uszkodził samochód żony

Zdemolował Mamy 10 mln na BCK! żonie samochód Do Urzędu Miasta w tym tygodniu wpłynęło pismo z informacją, że dofinansowanie otrzymamy, ale jeśli jesteśmy zainteresowani kwotą 10 mln 192 zł, na wnioskowane 18 mln nie ma szans. Wniosek złożony przez UM Biłgoraj, na Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju, po pierwszym, marcowym rozstrzygnięciu znalazł się na liście rezerwowej. Na wysokiej, bo pierwszej pozycji.

- Oczywiście jesteśmy zainteresowani. Trwają dalsze procedury. Obecnie odpisujemy na skierowane do nas pismo. Mamy 3 miesiące na przygotowanie kolejnego wniosku i dopiero potem zapadnie ostateczna decyzja i prawdopodobnie dojdzie po podpisania umowy. Są bardzo duże szanse, wszytko idzie w dobrym kierunku. Ale po ostatnich wydarzeniach z halą, daleki jestem od euforii - stwierdza Janusz Rosłan, burmistrz miasta. To jednak już potężny krok w kierunku otrzymania dofinansowania. Swojego zadowolenia nie kryją pracownicy - Cieszymy się bardzo, w końcu Biłgoraj będzie miał dom kultury

z prawdziwego zdarzenia. Jedyny kłopot to, że musimy się gdzieś wyprowadzić, wyzwaniem będzie przetrwanie tego okresu remontu i normalna praca BCK - stwierdza Maryla Olejko, kierownik ds. artystyczno-programowych. Dodaje, że to co ją cieszy najbardziej, to powstanie sali kameralnej - Robimy imprezy masowe, ale i małe recitale. Za każdym razem musimy zajmowac dużą salę, a nie każda imoreza jest dla 300 osób, poza tym odbywa się to kosztem projekcji kinowych. Mała sala kameralna rozwiązuje ten problem - dodaje pani kierownik. Przypomnijmy. Dyskusja na temat konieczności remontu jednego z najważniejszych i najbardziej zaniedbanych budynków w mieście, toczy się od kilku lat. Burmistrz Rosłan kilkakrotnie na sesjach Rady Miasta ostatniej kadencji podkreślał, że zadania tego miasto nie jest w stanie zrealizować samo, dlatego od lat trwają starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Ostatni wniosek miasto złożyło do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, którego celem jest poprawa atrakcyjności turystycznej regionu

oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury. Biłgorajski wniosek idealnie wpisywał sie w założenia działania przewidujące pomoc finansową w zakresie poprawy stanu technicznego zabytków, obiektów kultury oraz rozwijanie bazy turystycznej. W pierwszym wniosku BCK oszacował koszty kapitalnego remontu i modernizacji na kwotę 18 116 038,35 zł, dofinansowanie miało wynieść 70% wartości inwestycji czyli ok. 12,7 mln zł. Ogłoszona w marcu br. lista rankingowa wniosków o dofinansowanie realizacji projektów klasyfikowała wniosek Biłgoraja na 5 miejscu z liczbą punktów 89. Od początku mówiło się, że uzyskane pierwsze miejsce na liście rezerwowej daje duże szanse na otrzymanie dofinansowania, choć w zmniejszonej kwocie. Jednak po ostatnich wydarzeniach związanych z decyzjami władz województwa, władze naszego miasta wolą zachowywać umiarkowany optymizm. Miejmy nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie i pieniądze na rozbudowę i przebudowę BCK zostaną w końcu miastu przyznane.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Frampol Alternatywne źródła energii

Energia z wiatru we Frampolu W gminie Frampol stanął pierwszy wiatrak. Jego wielkość sięga ponad 30 metrów, a to nie koniec bo już niebawem w gminie powstaną kolejne alternatywne sposoby pozyskiwania energii. Każda wiatrak może wyprodukować energię elektryczną o maksymalnej mocy 2 MW na godzinę, a co za tym idzie zaopatrzyć w prąd około 300 gospodarstw. Pierwszy w powiecie taki wiatrak stanął już w gminie Frampol. Usytuowany jest na górze Radzięckiej Wybudowała go firma BIONATURA z woj. Mazowieckiego. Choć nie było łatwo bo rolnicy mieli obawy to jednak fi rma otrzymała pozwolenie na budowę wiatraka.. Wydał ją Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. R E K L A M A

Firma BIONATURA, aby wybudować wiatrak musiała spełnić kilka warunków. Uzyskać ocenę oddziaływania na środowisko, decyzję lokalizacyjną, oraz pozwolenie na budowę. To nie jedyny wiatrak jaki stanie w gminie Frampol. Firma planuje postawienie tam kolejnych. Aby mogło się tak stać firma musiała spełnić pewne warunki. Musiała uzyskać zgodę na zmianę studium uwarunkowania przestrzennego. Rada Miejska wydała pozytywną decyzję o lokalizacji, tym

samym wyraziła zgodę na jej budowę - informuje Tadeusz Niedźwiecki, burmistrz Frampola. Firma już zakupiła kilka działek, na których mają stanąć wiatraki, a po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy mają być podpisane umowy w związku z dzierżawą. Jednak choć wiatrak został postawiony to na razie nie produkuję prądu.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Prawdopodobnie podjął się tego czynu gdyż chciał zrobić swojej żonie na złość. Ta jednak zgłosiła szkodę na policję. Teraz za zdemolowanie samochodu mężczyzna będzie się tłumaczył na komendzie.

26 lipca o godz. 22.00 w Biłgoraju na ul. Tarnogrodzkiej 34 latek umyślnie uszkodził samochód marki Fiat Punto, który należał do jego żony. - Mężczyzna zbił tylnią szybę w aucie swojej żony, uszkodził boczne lusterka i powyginał o g ł o szenie

wycieraczki - informuje Tomasz Kasprzyk z KPP w Biłgoraju. Straty poszkodowana małżonka wyceniła na kwotę 500 zł.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


6

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Złodziej w Soli

Pobicie w sobotnią noc

W nocy z 25 na 26 lipca nieznany sprawca dokonał kilku kradzieży: kobiecie ukrad ł torebkę z portfelem i kartą do bankomatu, a 2 mężczyznom ukradł telefony, marki Nokia, których wartość obaj poszkodowani wycenili na 600 zł.

24 lipca o godz. 23.50 w Tarnawie Małej, gmina Turobin, dwóch mieszkańców gminy Żółkiewka kopiąc i uderzając po całym ciele dokonało pobicia mieszkańca gminy Turobin. Poszkodowany ma stłuczoną głowę i ogólne obrażenia ciała. Sprawcy zostali od razu zatrzymani.

Kradzież telefonu

Uliczny złodziej

21 lipca w miejscowości Budziarze w gminie Biszcza nieznany sprawca dokonał kradziezy tel. komórkowego marki Sony Ericson. Poszkodowany mieszkaniec gminy Biszcza straty wycenił na kwotę 900 zł.

25 lipca w Biłgoraju na ul Zamojskiej nieznany sprawca wykorzystujac nieuwagę mężczyzny ukradł mu portfel w którym znajdował sie dowód osobisty, oraz pieniadze w kwocie 10 zł.

Kradzież w hurtowni

Stłuczka w Niemirowie

24 lipca o godz.10.30 w Biłgoraju na ul. Włosiankarskiej nieznany sprawca po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń okna łazienkowego, w postaci metalowej kratki, wszedł do wnętrza budynku hurtowni owoców i warzyw skąd ukradł 1,5 tys.zł.

24 lipca o godz. 17.30 w Niemirowie doszło do kolizji drogowej, z udziałem Opla Astry i ciągnika Zetor. Do kolizji doszło z powodu niedostosowania prędkości jazdy do warunków panujących na drodze, przez kierowcę Opla. Trwa ustalanie okoliczności wydarzenia.

Kierowali na zakazie

Tir w rowie

23 lipca w Biłgoraju na ul. Moniuszki policjanci zatrzymali 26 letniego mieszkańca gminy Biłgoraj, który kierował samochodem osobowym marki Vento wbrew wydanemu zakazowi prowadzenia pojazdów.

25 lipca o godz. 6.30 w miejscowości Okragłe, z powodu niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, TIR zjechał do rowu. Na szczęście w trakcie zdarzenia na drodze nie było innego użytkownika tej trasy.

R E K L A M A

Kraj Zaginęła młoda dziewczyna

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie Na początku tego miesiąca w Krasnymstawie zaginęła młoda kobieta. Katarzyna Demczuk 4 lipca br. wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Do tej pory nie zostało ustalone miejsce pobytu 26-latki. Według informacji, jakie na swojej stronie opublikował Lubelski Serwis Informacyjny - Pani Katarzyna wyszła w nocy z domu i dotychczas nie wróciła. Zaginiona ma 160 cm wzrostu, zielone oczy oraz tatuaż na dolnej części pleców przedstawiający pilota. W dniu zaginięcia ubrana była w czarną bluzkę na ramiączkach, granatowe dżinsy,

białe sportowe buty. Każdy, kto może pomóc w poszukiwaniach lub ma jakiekolwiek informacje o losie kobiety, proszony jest o kontakt z ITAKĄ - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Do dyspozycji są dwa całodobowe numery telefonów: 801 24 70 70oraz 22 654 70 70. Istnieje możliwość przekazania informacji drogą mailową. W tym celu należy napisać na adres itaka@ zaginieni.pl. Wszystkim, którzy zdecydują się na pomoc w poszukiwaniach gwarantowana jest dyskrecja.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Powiat Zwiększona liczba kolizji

Uwaga ślisko - kolizje drogowe W ciągu dwóch dni w naszym powiecie doszło do 5 kolizji. Dwie z nich zdarzyły się 28 lipca: jedna w miejscowości Korytków Duży, druga zaś w miejscowości Okrągłe. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność. Ciągłe opady deszczu, powodują, że drogi są wyjątkowo śliskie, przez to w ostatnich dniach doszło do kilku kolizji. Dwa zdarzyły się w minioną środę. - W Korytkowie Dużym jadący Tirem kierowca nie dostosował jazdy do warunków panujących na drodzę, w wyniku czego naczepa jego auta wpadła w poślizg i zjechała na przeciwległy pas ruchu, którym prawidłowo jechał Fiat Panda. W wyniku zderzenia, kierowca Fiata został przewieziony do szpitala. Na szczęście nie odniósł większych obrażeń - informuje Tomasz Kasprzyk z KPP w Biłgoraju.

Kolejna kolizja jaka miała miejsce 28 lipca wydarzyła sie w miejscowości Okrągłe. - Kierujący samochodem marki Opel jechał ze zbyt dużą prędkością, w wyniku czego wpadł w poślizg, a następnie dachował w rowie - dodaje funkcjonariusz Kasprzyk. Kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi.

W deszczu chwilami jeździ się jak po lodzie i trzeba umieć zapanować nad samochodem. Najmniejszy błąd w takich warunkach jest bezwzględnie weryfikowany. Dlatego policja zaleca szczególną ostrożność i spokojną jazdę.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Aleksandrów Wypadek drogowy

Chciał uniknąć wypadku, w efekcie dachował W miniony wtorek w Aleksandrowie doszło do wypadku drogowego z udziałem dwóch samochodów. Jeden z kierujących, aby uniknąć zderzenia zjechał do rowu. W wypadku ucierpiała pasażerka jednego z aut. Do zdarzenia doszło 27 lipca w godzinach południowych w miejscowości Aleksandrów. - Jak wyjaśniał 38 letni mieszkaniec Józefowa, kierujący Seatem Cordoba, samochód osobowy Renault zajechał mu drogę, natomiast on aby uniknąć zderzenia zjechał do rowu. W wyniku tego obrażeń w postaci skręcenia kręgosłupa

szyjnego doznała 38 letnia pasażerka Seata Cordoby - informuje Tomasz Kasprzyk z KPP w Biłgoraju.

Policjanci badają dokładne okoliczności wypadku.

Gb


7

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Łukowa Kolejna powódź

NIE MA MOCNYCH NA MAŁĄ RZECZKĘ Od wielu lat mieszkańcy gminy Łukowa zmagają się z małą rzeczką przepływająca przez tą miejscowość. Jeszcze nie naprawiono wszystkich szkód, które wyrządziła podczas wiosennej powodzi, a znów zalewa posesje. Władze bezradnie rozkładają ręce i mówią, że rzeka nie należy do gminy.

R E K L A M A

przed wylaniem rzeki, chcieliśmy odbudowania wału, ale wójt mówi, że nie ma na to pieniędzy. Tematem od wielu lat zajmuje się także jeden z radnych Rady Gminy Mieczysław Dzikoń. Podczas sesji

regularnie zgłasza problem podstopień znacznej części gospodarstw. - W tym roku zalany mam dom po raz czwarty, ale taka sytuacja jest nie tylko u mnie, dookoła wszyscy sąsiedzi mają podobny problem.

fot. Mariusz Zwolak

Co zarzucają mieszkańcy? - Rzeka jest dość płytka, dodatkowo na całej jej długości dno pokryte jest roślinami. Władze nie robią nic, by rozwiązać ten problem. Nie ma mowy o poszerzaniu czy pogłębieniu rzeki. Nie zostały podjęte żadne działania mimo, że już wiele razy składane były skargi, a powinny być zrobione przepusty na długości co najmniej 5 km - dodał Waldemar Sabała. Mieszkańcy zarzucają także zanieczyszczanie małej rzeczki odpadami, które uniemożliwiają swobodny przepływ wody. Mówią również o braku podjęcia jakichkolwiek działań wtedy, gdy były one możliwe, czyli po ustąpieniu wody po pierwszej i drugiej powodzi w maju tego roku. - Można było przekopać rzekę, tak żeby nadmiar wody spływał na łąki i wtedy na pewno nie zalewało by nam podwórek - żali się pan Waldemar i dodaje, że - Kiedyś nad rzeką była taka skarpa, która pełniła funkcję wału, teraz go nie ma, a przez to zniknęła ochrona

fot. Mariusz Zwolak

Wiele lat w strachu Jak twierdzą mieszkańcy tego urokliwego miejsca położonego w południowej części powiatu biłgorajskiego, pierwszy raz podniesiony stan wody zauważyli ok. 1995 roku. Od tamtej pory mała rzeczka - Mucha, która niegdyś była rowem melioracyjnym, stanowi zagrożenie nie tylko dla ich upraw, ale i całego dobytku. Jak tylko przychodzą większe opady deszczu, od razu woda wlewa się na ich pola i do domów. Wiosenna powódź była już szóstą, z która zmagali się mieszkańcy gminy. Ta niepozorna rzeczka wylała dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca. - Na podwórzu było ok. 1.20m wody na powierzchni ok. 1,5 ha, zalało suszarnie do tytoniu, garaże, budynki gospodarcze - powiedział Jan Sabała, jeden z mieszkańców wsi. Teraz przyszła kolejna powódź, po kilku deszczowych dniach wiele osób straciło uprawy, a inni, by pozbyć się wody z domu zmuszeni byli do zakupu pomp.

Rzeka jest nieczyszczona, nic się wokół niej nie robi. Ja rozumiem, że inne inwestycje też są potrzebne, ale jeśli nie ma na wszystko pieniędzy, to trzeba wybrać te, które są najważniejsze. Już nie mówię żeby rzekę pogłębiać, ale można wodę skierować na łąki, niech zaleje nieużytki, a nie nasze domy - apeluje radny Dzikoń. Oczywiście wiele razy składali do wójta skargi i prośby o poczynienie starań związanych z uregulowaniem rzeki, niestety jak twierdzą ten odpiera zarzuty słowami, że rzeka nie należy do gminy. I tak rzeczywiście jest. Jak przyznaje sekretarz gminy rzeka należy do Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych. Kto powinien zadbać o rzekę? Ten ciek wodny niegdyś był traktowany jako rów melioracyjny, a zarządzała nim Gminna Spółka Wodna. Ponieważ jej utrzymanie

przerastało możliwości Spółki, gmina poczyniła starania, żeby rzeka została przejęta na stan przez Wojewódzki Zarząd Inwestycji Rolniczych, to jest jednostka podległa Marszałkowi Województwa. Tak też się stało. - WZIR dysponuje większymi pieniędzmi i zgodzili się to przejąć na swój stan. W tej chwili podjęte są działania związane z regulacją stanu prawnego tego cieku - powiedział sekretarz gminy Łukowa, Stanisław Pokrawski. Okazuje się, że nie jest on geodezyjnie wyodrębniony, a uregulowanie stanu prawnego będzie wiązało się z wykupem terenów i w związku z tym będzie konieczność sporządzenia nawet kilkuset aktów notarialnych. Póki co mieszkańcy nie mogą spodziewać się rozpoczęcia większych robót, mających na celu wyeliminowanie problemu podtopień. - Takie roboty na ciekach wodnych zgodnie z planem mogą być prowadzone tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a żeby mieć pozwolenie na budowę trzeba dysponować terenem, czyli o pozwolenie na jakiekolwiek prace wystąpić może jedynie właściciel, którym jest WZIR. My, jako gmina, w miarę możliwości im pomagamy, wiem, że już prowadzone są pewne prace geodezyjne, ale to wymaga czasu - dodał sekretarz. A potrwać to może nawet dwa, trzy lata. Przez ten czas mieszkańcy mogą liczyć jedynie na niewielką pomoc ze strony władz. Obecnie wykonywane są przekopy, mające ukierunkować nadmiar wody na łąki. - Po tej drugiej powodzi, nabyliśmy w tym celu koparkę, do tej pory nie dysponowaliśmy takim sprzętem, o ile mi wiadomo przez ostatnie dwa tygodnie ta koparka cały czas pracuje na najbardziej newralgicznych terenach, jednak to są roboty jedynie doraźne - przyznaje sekretarz Pokarowski. A mieszkańcom Łukowej pozostaje tylko liczyć na cud, że w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat pogoda będzie łaskawsza i nie dojdzie do kolejnych podtopień.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Biłgoraj Oświadczenia majątkowe

Czym jeździ burmistrz, gdzie mieszka sekretarz? Przedstawiamy oświadczenia majątkowe Burmistrza Miasta Biłgoraj, jego zastępców, a także sekretarza oraz skarbnika miasta.

Janusz Zbigniew Rosłan(ur. 30 października 1962 r.) zatrudniony w Urzędzie Miasta Biłgoraj, pełniący funkcję Burmistrza Miasta Biłgoraj. Z tego tytułu uzyskał dochód w wysokości 109 660,50 zł. W ubiegłym roku udało mu się zaoszczędzić 4 997,89 zł (ROR). Na rachunku oszczędnościowym posiada wraz z małżonką kwotę w wysokości 4 132,58 zł. Poza tym burmistrz Rosłan zgromadził środki pieniężne w wysokości 609,46 EUR. Jest także posiadaczem R E K L A M A

papierów wartościowych. Ma 134,666 jednostek PKO TFI SA o wartości 15 572,77 zł, Obligacje Skarbu Państwa, których wartość to 18 tys. zł, oraz prawo do ½ spadku w wysokości 119 025,76 zł. Z oświadczenia majątkowego wynika, że burmistrz Biłgoraja jest właścicielem domu o powierzchni 130 m2, którego wartość została oszacowana na 250 tys. zł. Pozostałe nieruchomości będące w posiadaniu Rosłana to działka zabudowana domem, komórką i garażem, o powierzchni 570m2 i łącznej wartości 115 tys. zł. Jest właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni 52,4m2, którego wartość to 70 tys. zł. Burmistrz posiada także udział w 3/4 nieruchomości o powierzchni 837 m2, zabudowanej budynkiem drewniany, drewniano-murowanym budynkiem gospodarczym z letnią kuchnią i wiatą o łączne wartości 55 413 zł, z czego wartość 3/4 udziału wynosi 41 560 zł. Pozostałe dochody wymienione przez burmistrza w oświadczeniu majątkowym to: 45 473 - dochód małżonki, 3 526 zł - łączne dochody małżonków z tytułu działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło, uzyskane przez małżonkę, 5 400 zł - łączne dochody małżonków z tytułu wynajmu lokalu użytkowego oraz lokalu mieszkalnego. Rosłan jest także współwłaścicielem samochodu osobowego marki Nissan Almera z 2002r., którego wartość to 18 tys. zł.

Michał Dec(ur. 14 października1952 r.) pracuje na stanowisku zastępcy Burmistrza Miasta Biłgoraj. Posiada 3 924 zł oszczędności, jak również dom o pow. 177 m2, którego wartość, według oświadczenia majątkowego to 190 tys. zł. Inne nieruchomości pozostające w posiadaniu Deca to działka budowlana, której pow. to 11,86m2, a wartość 15 tys. zł oraz garaż o pow. 45 m2 i wartości 19 tys. zł. Z tytułu wynagrodzenia za ubiegły rok otrzymał 99 173 zł. Nabył również spadek - 3/20 części gospodarstwa rolnego o pow. 2,57ha, którego wartość to 3 tys. zł. Wiceburmistrz ma samochód osobowy marki Renault Megane z 2002 r.

Bogdan Kowalik(ur. 13 lipca 1955r.) jest sekretarzem miasta Biłgoraj, z tego tytułu zarobił w ubiegłym roku 80 433 zł.. W 2009 r. sekretarzowi udało się zaoszczędzić 104 909 zł oraz 306 EUR. Jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 66,2m2, którego wartość to 200 tys. zł. Pozostałe nieruchomości będące w posiadaniu sekretarza to garaż o pow. 19m2 i wartości 9 tys. zł. Ma także udział w działce o pow. 209 m2, której wartość to 20 tys. zł. Z tytułu umowy o dzieło i pełnienia obowiązków społecznych Kowalik zarobił 985 zł, pozostałe zlecenia to dochód w wysokości 2 040 zł. Jeździ samochodem osobowym marki Volkswagen Polo z 1997r., którego wartość to 10 tys. zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy w wysokości 214 300 zł. Roman Stanisław Żuk(ur. 30 maja 1976r.) zatrudniony jest na stanowisku skarbnika w Urzędzie Miasta Biłgoraj, a także w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. Pracuje tam jako specjalista ds. obsługi finansowej. W ubiegłym roku skarbnikowi udało się zaoszczędzić 900 zł. Posiada dom o pow. 230 m2, którego wartość, podana w oświadczeniu majątkowym, to 310 tys. zł. Jest także właścicielem działki na którym ów dom jest usytuowany. Ma ona 809 m2, a wartość oszacowana jest na 80 tys. zł. Za swoją pracę otrzymał w 2009 roku 115 991 zł. Roman Żuk jeździ samochodem osobowym marki Alfa Romeo z 2000 r., którego

wartość to 12 tys. zł. Ma również kredyt mieszkaniowy, zadłużenie skarbnika, na koniec ubiegłego roku, wynosiło 103 681 zł.

Ryszard Korniak(ur. 30 kwietnia 1951r.) w roku 2009 pracował jako zastępca burmistrza miasta. Nie udało mu się zaoszczędzić żadnych środków pieniężnych. Posiada za to dom o pow. 48 m2, którego wartość została oszacowana na 5 tys. zł oraz nieruchomość, której pow. to 600m2, a wartość 30 tys. zł. Ma także mieszkanie o pow. 57m2 i wartości 110 tys. zł. Z tytułu zatrudnienia Korniak uzyskał dochód w wysokości 109 847 zł.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Tarnogród Prace na Rynku w Tarnogrodzie

Odnawiają tarnogrodzki Rynek Trwają prace przy odnowie centrum Tarnogrodu. Na razie wykonywane są prace ziemne. Całość ma wyglądać historycznie - przypominać dawne place tego typu małych miasteczek. Pod koniec czerwca rozpoczęto prace przy odnowie placu przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury na Rynku w Tarnogrodzie. - Rozpoczęte prace obejmą roboty rozbiórkowe, elektryczne oświetlenie terenu, budowę sceny i małej architektury, a także przebudowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku TOK oraz utwardzenie placu - informuje Tomasz Rogala, zastępca burmistrza Tarnogrodu. Autorem projektu jest Magdalena Pelc, a prace prowadzi Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo Produkcyjne „ATOS”. A więc jak będzie wyglądał tarnogrodzki Rynek? 24 ary placu zostanie wybrukowane kostką, by nadać temu miejscu jego pierwotny, historyczny charakter. Z założenia ma być to plac służący do organizacji spotkań i imprez. Powstanie również zadaszona scena o powierzchni ponad 40 m2. Przy szczycie placu usytuowany będzie 2 metrowy kogut, symbol Sejmików Teatrów Wiejskich, który wykonany będzie z tzw. płyt

bakelitowych. Powstanie również 20 miejsc parkingowych, oświetlenie, ławki, oraz zostanie posadzona zieleń. Teren częściowo będzie zniwelowany, jednak tak, by zachować istniejące już ciągi komunikacyjne. Zakończenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu Rynku przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem

Kultury planowane jest na koniec sierpnia. - Na tę inwestycję miasto wyda 700 tys. Z tej kwoty miasto 317 tys. zł pozyskało w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, a pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy dodaje Tomasz Rogala.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

co za tydzień

Frampol Dni Frampola

Świętowanie z Gosią Andrzejewicz

sierpień

1

W pierwszą niedzielę sierpnia 2010 r. w Górecku Kościelnym odbędzie się piętnasta edycja Festiwalu Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej pod honorowym patronatem J. E. Ks. Biskupa Wacława Depo. Do konkursu zgłosiło się ponad 40 zespołów, będą one walczyć o Grand Prix, Złoty, Srebrny i Bursztynowy Różaniec. Każdy zespół otrzyma nagrodę pieniężną i pamiątkowy dyplom. Gościem tegorocznego Festiwalu będzie Wojciech Korda. W Jury Festiwalu zasiądą: Irena Kozubowska - przewodnicząca, ZDK Zamość, Ewa Kowalczyk - sekretarz, etnolog, Janina Biegalska - Urząd Marszałkowski, Janina Soluch - folklorysta, Apolonia Korga - choreograf i polonista, Ks. Tadeusz Sochan - Dyrektor Festiwalu, które będzie oceniać dobór repertuaru, poziom wykonawczy i ogólny wyraz artystyczny. Program festiwalu: 8:00 Msza Święta w Sanktuarium rozpoczynająca Festiwal. Homilia - Ks. Krzysztof Giera. 9:00 Otwarcie Festiwalu przez Burmistrza Józefowa, P. Romana Dziurę. 9:15 Występy konkursowe chórów i zespołów ludowych ( bez przerwy do godz. 17:00). 13:00 Msza Święta w Sanktuarium św. Stanisława - transmisja na żywo przez TV POLONIA, homilia i celebra Mszy Świętej: J. E. Ks. Bp Wacław Depo. 17:00 Obrady Jury Festiwalu. Koncert zespołu ACCORD z Tarnopola. 17:30 Ogłoszenie wyników konkursu - rozdanie nagród i dyplomów. 18:00 Występ Gościa Festiwalu: WOJCIECH KORDA.

Frampolskie spotkanie z kulturą sportem i piosenką estradową Dni Frampola 2010 dobiegło końca. Trwało dwa dni, podczas których na chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu czekało wiele atrakcji. Główną z nich był występ znanej piosenkarki Gosi Andrzejewicz.

sierpień

1

Dni Frampola zostały zorganizowane już po raz piąty. Tradycja ta została rozpoczęta w 2005 roku z racji 300 lat istnienia tego małego, ale niezwykle urokliwego miasta. W pierwszych uroczystych Dniach Miasta udział wzięło ok. 6 tys. ludzi. - Od tamtej pory, co roku w ostatnią sobotę i niedzielę lipca organizujemy Dni Miasta, staramy się dobierać wykonawców i atrakcje dla każdego pokolenia i każdej grupy wiekowej, zaczynamy od godz. 15, a kończymy ok. 3 nad ranem - powiedział Kazimierz Oszust, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Frampolu. Na organizację tej imprezy fundusze Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury przyznała Rada Miasta. W tym roku była to kwota 50 tys. zł, z czego 11 tys. pozyskane zostało od sponsorów, czyli tych osób, które miały punkt gastronomiczny i park zabaw. Reszta to wkład miasta. Być może ta kwota zmniejszy się o sumę dofinansowania R E K L A M A

ze środków unijnych, o którą wystąpiły władze miasta. - W ramach małych projektów napisaliśmy wniosek i spodziewamy się dofinansowania w wysokości 25 tys. zł. Jest to dla nas znacząca kwota. W tej chwili jesteśmy na etapie składania dodatkowych dokumentów. Przewidujemy, że podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa nastąpi we wrześniu. Składaliśmy wniosek poprzez Lokalną Grupę Działania w Biłgoraju i bardzo sobie chwalimy pomoc pracowników i dyrekcji LGD na każdym etapie. Nieoceniony w pisaniu wniosków o pomoc był także Urząd Miejski dodał dyrektor MGOK. Podczas Dni Frampola bawili się nie tylko dorośli, zorganizowane zostały także konkursy z nagrodami dla dzieci. Zebrani mogli również pośmiać się podczas występu znanego parodysty Waldemara Ochni. W niedzielny wieczór zaprezentował się też, zaprzyjaźniony z miastem, młodzieżowy zespół z Dęblina BLOOM, jak również

zespół disco polo - MAXEL. Tym razem gwiazdą wieczoru była znana popowa piosenkarka Gosia Andrzejewicz. O tym, jaka gwiazda wystąpi w danym roku decyduje komitet organizacyjny, składający się z radnych Frampola, działaczy i współpracowników, który zbiera się już na początku roku i podejmuje tą ważną decyzję. Nie lada atrakcją był pokaz laserów, po raz pierwszy zaprezentowany podczas Dni Frampola. Obchody zakończyła zabawa, która jak co roku, trwała do późnych godzin nocnych. Jedyne, co mogło nieco popsuć to ważne dla miasta wydarzenie, to mało sprzyjająca aura. Chłód i opady deszczu skutecznie zniechęciły wiele osób do wzięcia udziału w imprezie. Frekwencja była znacznie niższa niż w latach ubiegłych, kiedy to podczas Dni Miasta bawiło się nawet kilka tysięcy osób.

Festiwal Pieśni Maryjnej Górecko Kościelne

Jt

Rajd Rowerowy Biłgoraj

ZAPISY I INFORMACJA O RAJDZIE: Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 41/43. tel./fax. 84 688 00 00 lub e-mail. poitbilgoraj@interia.pl, www.poit.bilgorajski.pl Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Integracji Lokalnej „Patria” w Korytkowie Dużym, PTTK O/Biłgoraj, Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej w Biłgoraju sierpień

7

VI Powiatowy Spływ Kajakowy Biłgoraj

Organizatorzy: Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej w Biłgoraju, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Biłgoraju. Trasa spływu: Króle - Wólka Biska. Wpisowe: 35 zł. od osoby. W ramach wpisowego: ubezpieczenie, kajaki, ognisko z posiłkiem i transport. Zbiórka uczestników spływu o godzinie 10:00 na parkingu koło LIDLA (naprzeciwko stacji BP ), planowany powrót godz. 17:00. Młodzież poniżej 18 lat może uczestniczyć w spływie tylko pod opieką osób dorosłych. Zapisy i informacje: Powiatowy Ośrodek Informacji Turystycznej w Biłgoraju, tel./fax: 084-688 00 00, e-mail: poitbilgoraj@interia.pl sierpień

8

Akcja poboru krwi Łukowa

W niedzielę, 8 sierpnia od godz. 9:00 do godz. 13:00, w Gimnazjum im. Pawła Adamca w Łukowej odbędzie się akcja poboru krwi. Organizowana jest ona pod hasłem „Wakacyjna pomoc”. Organizatorami akcji są Rada i Wójt Gminy Łukowa.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

sierpień

8

Urodziny klubu „Złota Jesień” Biłgoraj Klub Seniora „Złota Jesień” zaprasza na uroczystość z okazji 12 rocznicy powstania. Obchody, które będą miały miejsce na scenie letniej BCK rozpoczną się 8 sierpnia 2010r. o godz. 15.00.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie: tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl

repertuar kina BCK tytuł

TOY STORY 3

ISTOTA

data

30.07 31.07

30.07 31.07

godz.

17.00

19.00


10

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Józefów Nowoczesne czytanie

Aleksandrów Wakacje z dziedzictwem kulturowym i tańcem

Biblioteka dla niewidomych

Korzenie łączą pokolenia

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie udostępnia część swoich zbiorów w wersji dla niewidomych i słabowidzących. Placówka właśnie otrzymała dla swoich czytelników 325 audiobooków, czyli nagranych książek o różnej tematyce. „Jest wśród nich klasyka literatury, a także książki przygodowe, historyczne i współczesne, takich autorów jak Władysław Reymont, Juliusz Verne, Virginia Woolf czy Mariusz Max Kolonko” - wylicza kierownik biblioteki w Józefowie Elżbieta Jamroz. Wszystkie pozycje są nagrane w zakodowanym formacie MP3, który można odczytać wyłącznie za pomocą tak zwanego „czytaka”. Osoby niewidome nie muszą go przynosić ze sobą do biblioteki. Wystarczy, że przyjdą z kartą pamięci, na którą pracownicy placówki nagrają im wybrane pozycje. Podstawową zaletą

takiego rozwiązania jest to, że usługa jest bezpłatna, a książki nie trzeba zwracać. To nowatorski i mało znany sposób udostępniania książek osobom, które mają problemy ze wzrokiem. Elżbieta Jamroz jest jednak przekonana, że pomoże niewidomym w korzystaniu ze zbiorów biblioteki. Po książki mogą się zgłaszać nie tylko dotychczasowi, ale również nowi czytelnicy, zarówno osoby niewidome jak i członkowie ich rodzin albo znajomi. Miejska Biblioteka w Józefowie udostępnia audiobooki dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”.

UM Józefów

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Dni Promocji Miejscowości

Dzieci zajmują się promocją Dni Promocji Miejscowości to projekt organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju. W ramach tego projektu uczniowie szkół z terenu Gminy Biłgoraj organizują imprezy, które mają na celu promowanie konkretnych terenów. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się 18 lipca w Bidaczowie Starym.

Dzieci z tej miejscowości zorganizowały pokaz, a raczej prezentację multimedialną zatytułowaną „Dwadzieścia lat wspólnie”. Podczas imprezy zaprezentowały zebrane i opracowane przez siebie wywiady z mieszkańcami. - Uroczystość miała bardzo ładną oprawę, trzeba przyznać, że uczniowie naprawdę się postarali i wywiązali się z zadania rewelacyjnie. Przygotowali nawet wystrój sali, w której odbyła się prezentacja - opowiadała Celina Skromak, dyrektor GOK w Biłgoraju. Podczas tego dnia wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć także krótkie przedstawienia artystyczne, jak również wysłuchać wywiadu z wójtem. Z całą pewnością atrakcję stanowiły własnoręcznie przygotowane produkty spożywcze jak np. świeże masło. Na zakończenie wystąpiła kapela ludowa. W Dni Promocji Bidaczowa Starego włączył się także miejscowy

ksiądz, który podczas Mszy Św. zapraszał wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tym niecodziennym wydarzeniu. Kolejne imprezy w ramach Dni Promocji Miejscowości są już w planach. W projekcie weźmie udział 11 szkół z terenu gminy, a spotkania odbędą się w ciągu dwóch miesięcy. Najbliższa impreza planowana jest na sierpień, a przygotowana zostanie przez młodzież z Dąbrowicy. Na następne najprawdopodobniej trzeba będzie poczekać aż do września, kiedy swoje Dni Promocji zorganizuje Smólsko oraz Sól. Zakończenie projektu, który ma formę konkursową, planowane jest na koniec września. Podczas Dnia Promocji Gminy będzie miał miejsce, podsumowujący wysiłki uczniów koncert, nastąpi też wyłonienie zwycięzcy.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Wakacje w aleksandrowskiej bibliotece przebiegają pod znakiem dziedzictwa kulturowego i tańca. Przez cały lipiec 35 osobowa grupa dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczyła w zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach usługi „Korzenie łączą pokolenia”, finansowanej z Programu Integracji Społecznej, który jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Co tydzień we wtorki odbywały się zajęcia warsztatowe „Poznajemy aleksandrowskie tradycje” prowadzone przez Justynę Bździuch. Zostały one oparte na pedagogice zabawy, tematem przewodnim były aleksandrowskie tradycje. Przygotowano dla uczestników różnego rodzaju gry, zabawy, zajęcia plastyczne, ruchowe i teatralne. Zajęcia rozpoczynały zabawy wprowadzające, podczas których uczestnicy m. in.: odpowiadali „Hurra wakacje” na usłyszane zdania, z którymi się identyfikowali, odrysowywali części ciała, wykonywali różne wizytówki i uczestniczyli w zabawie „Aleksandrowiacy witają turystów”. Potem uczestnicy z namalowanymi polnymi kwiatami, jarzębinkami itp. na policzkach czy rączkach brali udział w takich zadaniach jak: pantomima: „I powstał Aleksandrów”, „Aleksandrowskie zwyczaje związane z polem”; gry: „Sianokosy”, „Żniwa”, „Grad jak kurze jajka”, „Kiszenie kapusty”, „Pasienie krów”, „Banderia”; zabawy: „Aleksandrowskie kumoszki”, „Aleksandrowskie zabytki”, „Każda pora roku ma swoje zwyczaje”. Dzieci poza zdobywaniem wiedzy o naszym dziedzictwie kulturowym uczyły się także pracy w grupie i rozwijały różne zainteresowania. Dzieciaki realizując kolejne zadania podczas zajęć, wykorzystywały bardzo różnorodne materiały papiernicze, które zostały przygotowane jako pomoce. Po wszystkich zajęciach powstawała także czasowa prezentacja plastyczna ( np.: „W Aleksandrowie słychać klekot bocianów i kumkanie żab”, „W aleksandrowskim ogródku”). Podczas każdych zajęć uczestnicy mogli spotkać się z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich, które barwnie opowiadały o dawnych tradycjach związanych z codziennym życiem

naszych przodków. Przybliżyły one młodym ludziom tradycje związane np. z takimi zagadnieniami jak: spędzanie wolnego czasu, robienie masła, pieczenie i spożywanie chleba, żniwa, kiszenie kapusty, wieczorki. Uczestnicy sami mogli doświadczyć jak robiło się masło, czy zobaczyć łopatę, na której wypiekało się chleb lub przekonać się jak ubijało się zboże w stępie. Na zakończenie zostały wręczone wszystkim odbiorcom za aktywny udział w zajęciach i zdobycie wiedzy o aleksandrowskich tradycjach dyplomy oraz pamiątki. Kolejne zajęcia warsztatowe prowadzone przez Ewę Bartoszek zostały zatytułowane „Tańce ludowe też mogą być na topie”. W trakcie tych warsztatów uczestnicy poznali tańce ludowe związane z naszym regionem. Pod czujnym okiem instruktorki uczestnicy rozpoczęli poznawanie podstawowych kroków wybranych tańców. Mimo początkowej nieśmiałości, dzięki dużym umiejętnościom pedagogicznym prowadzącej, dzieci

szybko stworzyły zwartą grupę, która wprawnie odtwarzała proponowane ćwiczenia. Okazało się, że jest to świetna zabawa, która pozwala na oderwanie się od rzeczywistości i przynosi wiele radości. Uczestnicy przekonali się także, że taniec powala lepiej poznać samego, wyrabia poczucie rytmu i wzmacnia kondycję. Młodzi ludzie swoje umiejętności taneczne będą mogli doskonalić jeszcze podczas wtorkowych spotkań przez cały sierpień. W trakcie zajęć dla wszystkich przygotowano także napoje i coś słodkiego. Informacje o tradycjach, obyczajach były również dokumentowane w celu utrwalenia naszego dziedzictwa kulturowego. Zajęcia były dla dzieci i młodzieży źródłem wiedzy o aleksandrowskich tradycjach, a jednocześnie okazją do aktywnego i właściwego spędzania wolnego czasu. Gminna Biblioteka Publiczna w Aleksandrowie

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Józefów Wakacje w bibliotece

Duchy i czary czyli jak się bawią dzieci Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie przygotowała wiele atrakcji dla dzieci spędzających lato w mieście. Wszystkich zainteresowanych zaprasza przez cały lipiec, od wtorku do piątku w godzinach 11.00 - 13.00. Każdy tydzień poświęcony jest innym zagadnieniom: Ślady przeszłości historia gminy Józefów, Obieżyświat, czyli z książką odkrywamy świat, Wakacje z duchami, Poznajemy baśnie świata. W piątek 23 lipca kończy się tydzień poświęcony zjawiskom nadprzyrodzonym. Tego dnia zaplanowane zostały zajęcia zatytułowane „Zamek,

w którym straszy”, polegać będzie na zaprojektowaniu i wykonaniu starego zamczyska. Następnie uczestnicy wakacji w bibliotece będą wspólnie czytać bajki z serii „Koszmarne bajeczki”. Na zakończenie tego niezwykłego dnia zaplanowany jest Wywiad z wampirem. Takie atrakcje czekały na dzieci przez prawie cały bieżący tydzień, od wtorku 20 lipca. Wtedy został zrealizowany prokekt Teatrzyk cieni, czyli: jak narysować ducha? Było też wspólne czytanie fragmentów „Wakacji z duchami” A. Bahdaja, a później projekcja filmu „Wakacje z duchami”. Kolejnego dnia najmłodsi mogli dowiedzieć się skąd się wzięły czarownice, a także

jak one wyglądają? Zabawy te zatytułowano - Czary mary nie do wiary… - poznajemy świat magii. Nie lada atrakcją było Laboratorium czarownicy - wymyślanie przepisów na eliksir. 22 lipca poświęcony był, jak każdy wie, magicznemu przedmiotowi jakim jest miotła. Był to dzień pt. Wszystko o miotle - od Kopciuszka do Harrego Pottera. Odbył się również Sabat Czarownic - odlotowe zadanie Czarodziejski konkurs. A już od wtorku 27 lipca MBP w Józefowie zaprasza na ostatni tydzień atrakcji pod hasłem Poznajemy baśnie świata.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


11

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

PIĄTEK 30.07.2010

Julity, Piotra

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Owocowe ludki (14) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Na wysokiej fali (12) - serial, Australia 2005-2006 09:50 Kyle XY (16) - serial, USA 2006 10:40 Pomysł na mieszkanie (6) dokument, Wielka Brytania 2007 11:05 Wędrówki z europlecakiem 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Wojna światów - dokument, Polska 2010 12:55 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 13:20 Don Matteo (5) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1498) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Kawa czy herbata? 15:25 Klan (1861) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1862) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje (10) - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5096) serial, USA 2007 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Znowu razem - film fabularny, USA 2006 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Kraina elfów (17) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:00 Rajd Finlandii 20:05 Pogoda 20:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:20 Kawa czy herbata? 22:35 Szczęki - film fabularny, USA 1975 00:50 Dark Water - film fabularny, Japonia 2002 02:40 W słusznej sprawie (3) - serial, Francja 2004 03:50 W słusznej sprawie (4) - serial, Francja 2004

06:15 W krainie władcy smoków (5) - serial, Australia/Polska/ Chiny 1997 06:50 W krainie władcy smoków (6) - serial, Australia/Polska/ Chiny 1997 07:20 M.A.S.H. (76) - serial, USA 1975 07:55 Codzienna 2 m 3 (36) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 10:55 Telezakupy 11:35 Wakacyjne przypadki na Teneryfie - film fabularny, Niemcy 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (787) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (8) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (30) serial, USA 1997 09:30 Kaszmirowa mafia (6) - serial, USA 2008 10:30 Ostry dyżur (8) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (12) - serial, Polska 2001 11:55 Rodzina zastępcza plus (173) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (30) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (30) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (98) - serial, Polska 2002 14:45 Świat według Bundych (191) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (192) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (168) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (36) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (101) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (188) - serial, Polska 2004 20:00 Muzodajnia Gwiazd - Giżycko 2010 (1) - rozrywka, Polska 2010 21:00 Muzodajnia Gwiazd - Giżycko 2010 (2) - rozrywka, Polska 2010 22:00 Jaskinia - film fabularny, USA/Niemcy 2005

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (25) - serial, Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego (9) - serial, USA 1990 08:55 Milionerzy - rozrywka, Polska 2010 09:50 Kuchenne koszmary (5) dokument, Wielka Brytania 2007 10:50 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:50 Mango - Telezakupy 12:50 Na Wspólnej (1218) - serial, Polska 2010 13:18 Na Wspólnej (1219) - serial, Polska 2010 13:46 Na Wspólnej (1220) - serial, Polska 2010 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (13) serial, USA/Kanada 2001 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:20 Wizytówki festiwalowe 2010 - rozrywka 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (538) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i więzień Azkabanu - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2004

06:10 Brodzik od kuchni 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Powrót do Wiklinowej Zatoki (2) - serial, Polska 1995 07:10 Powrót do Wiklinowej Zatoki (3) - serial, Polska 1995 07:30 Mama - nic (1) - serial, Polska 1992 08:00 Bulionerzy (40) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (2) muzyka, Polska 2010 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (711) - serial, Polska 2009 13:05 22. Przegląd Piosenki Aktorskiej (1) - rozrywka, Polska 2001 14:10 Benefis Jerzego Gruzy kultura, Polska 2003 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1067) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1488) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Festiwal Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (3) muzyka, Polska 2010 18:15 Piękny był pogrzeb, ludzie płakali - film fabularny, Polska 1967 19:15 Film pod strasznym tytułem (6) - serial, Polska 1993 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (40) - serial, Polska 2006 20:40 Wideoteka dorosłego człowieka (96) - rozrywka, Polska 2010 21:25 Kolumbowie (1) - serial, Polska 1970 22:30 Sceny dziecięce z życia prowincji - film fabularny, Polska 1985 00:50 Bulionerzy (40) - serial, Polska 2005 01:15 Film pod strasznym tytułem (6) - serial, Polska 1993 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Apetyt na miłość (5) - serial, Polska 2006 02:35 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (160) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Berlin, Berlin (11) - serial, Niemcy 2001-2005 10:25 Mój grzech (75) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (134) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (54) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (161) - serial, Meksyk 2004 17:55 Berlin, Berlin (12) - serial, Niemcy 2001-2005 19:00 Mój grzech (76) - serial, Meksyk 2009 20:00 Spadkobiercy (1) - rozrywka, Polska 2009 21:00 1000 złych uczynków (9) serial, Polska 2009 21:30 1000 złych uczynków (10) - serial, Polska 2009 22:05 Jazda figurowa - talk show, Polska 2010 23:05 Nienasycona obsesja - film fabularny, USA 2006 01:05 Big Brother V - rozrywka 02:05 Big Brother V - rozrywka 03:10 Muzyczne listy - muzyka

06:25 Na Wspólnej (705) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania (4) rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (4) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (74) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (10) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (129) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania (5) - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (102) serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (5) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (75) serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (1) - serial, USA 2003 19:35 Niania (103) - serial, Polska 2008 20:05 Strzały nad Saber River - film fabularny, USA 1997 22:00 Rozbitkowie - film fabularny, USA 1992 00:00 Sześć stóp pod ziemią (3) - serial, USA 2005 01:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

13:15 Czarne chmury (7) - serial, Polska 1973 14:20 Dom (14) - serial, Polska 1996 16:00 Program lokalny 16:30 Daleko od szosy (4) - serial, Polska 1976 18:00 Panorama 18:20 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Barwy szczęścia (419) - serial, Polska 2010 19:20 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 19:25 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:25 Kabaretowy Klub Dwójki (16) - rozrywka, Polska 2010 21:25 Hit dekady (6) - rozrywka, Polska 2010 22:40 Popatrz na mnie - film fabularny, Włochy/Francja 2004 00:40 Podkomisarz Brenda Johnson (16) - serial, USA 2005 01:35 Podkomisarz Brenda Johnson (17) - serial, USA 2005

00:10 Znikający punkt - film fabularny, USA/Wielka Brytania 1971

23:00 Historia przemocy - film fabularny, USA/Niemcy 2005 01:10 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 02:15 Telesklep 02:40 Firma - film fabularny, USA 1993

EUROSPORT PL 07:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 14:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 15:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 16:15 Eurogole - skrót wiadomości 16:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 18:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:15 Fotofinisz 22:45 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:00 FIA WTCC

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (55) - dokument, Niemcy 2006 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (20) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (21) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (61) - serial, Kanada/Francja 19921998 12:30 Telemarket 13:00 Dyżur (4) - dokument, Polska 2009 13:30 Burza uczuć (194) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (195) - serial, Niemcy 2005 15:30 Debbie zmienia wnętrza 16:30 Test na supermamę (4) rozrywka, Kanada 2004 17:30 Nieśmiertelny (62) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Odjazdowe zoo (43) - serial, Francja 2001 18:45 Odjazdowe zoo (44) - serial, Francja 2001 19:00 Jetsonowie (35) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (53) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (58) - serial, USA 1960 20:40 Tajemnica Edith - film fabularny, USA/ Kanada 1997 22:30 Goło i wesoło (20) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (43) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (20) - rozrywka 00:30 Ktoś tu zwariował! (4) - rozrywka, USA 2005 01:00 Nocne hity - muzyka


12

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

SOBOTA 31.07.2010

Ignacego, Lubomira

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:25 Nowy Testament (19) - serial, USA 1999 06:55 Powszechny spis rolny 2010 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Las bliżej nas 08:40 Ziarno 09:10 Klub przyjaciół Myszki Miki (27) - serial, USA 2008 09:40 Tarzan II: Początek legendy - film fabularny, USA 2005 11:00 Kyle XY (17) - serial, USA/ Kanada 2007 12:00 Wiadomości 12:10 Ssaki morskie (1) - dokument, Francja 1999 12:50 Rycerze i rabusie (2) - serial, Polska 1984 13:40 Kawa czy herbata? 13:50 Niespodziewany atak zwierząt - dokument, Wielka Brytania 2008 14:40 Kawa czy herbata? 14:50 Wallis i Edward - film fabularny, Wielka Brytania 2005 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Kopalnie króla Salomona (2) - film fabularny, Niemcy/ USA 2004 18:50 Kawa czy herbata? 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (16) - serial, USA 2007 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:55 Rajd Finlandii 20:00 Pogoda 20:10 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 20:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:00 Kawa czy herbata? 22:15 Cena przetrwania - film fabularny, USA 2006 00:05 Dowody kłamstwa - film fabularny, USA/Kanada 2006 01:45 Dzień czwarty - film fabularny, Polska 1984

07:30 Podróż za jeden uśmiech (6 / 7): Polowanie na kapelusz - serial przygodowy 08:05 Siedem życzeń (1 / 7): Rademenes - serial przygodowy 09:00 Zoo Story - telenowela dokumentalna 09:25 Klub kemping: Birkelt w Luksemburgu - felieton 09:35 Kocham Cię, Polsko! - program rozrywkowy 11:05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat: Kokosy z kokosów - reportaż 11:35 Makłowicz w podróży: Podróż 8. Portugalia - Zielone Minho - magazyn kulinarny 12:10 W samą porę - film obyczajowy 14:00 Familiada - teleturniej 14:30 Czterej pancerni i pies (12 / 21): Fort Olgierd - serial wojenny 15:35 Czterej pancerni i pies (13 / 21): Zakład o śmierć - serial wojenny 16:35 Świat bez tajemnic: Rodzina, która wygrała z Hitlerem - film dokumentalny 17:30 Słowo na niedzielę - program religijny 17:35 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa brzegi” 2010 - Kazimierz Dolny / Janowiec nad Wisłą (1) - cykl felietonów 18:00 Panorama 18:20 Sport telegram 18:25 Pogoda - program informacyjny 18:30 Lekkoatletyka: Mistrzostwa Europy w Barcelonie - studio 18:35 Lekkoatletyka: Mistrzostwa Europy w Barcelonie - 5. dzień 20:10 16. Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 - Kabaretowa stacja ko - program rozrywkowy 21:10 16. Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 - Kabaretowa stacja ko - program rozrywkowy 22:15 16. Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 - Kabaretowa stacja ko - program rozrywkowy 00:10 Oni - horror

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 Scooby Doo, gdzie jesteś? (3) - serial 07:25 Romeo i Julia - film fabularny, USA 2006 08:55 Casper: początek straszenia - film fabularny, USA 1997 10:55 Dziupla Cezara (7) - serial, Polska 2004 11:40 I kto tu rządzi? (13) - serial, Polska 2007 12:10 I kto tu rządzi? (14) - serial, Polska 2007 12:45 Mamuśki (7) - serial, Polska 2007 13:15 Ewa gotuje 13:45 Studio F1 14:00 Grand Prix Węgier 15:00 Studio F1 15:15 Się kręci (180) - rozrywka, Polska 2010 15:50 Power Rangers Turbo film fabularny, USA/Japonia 1997 17:50 Orły z Bostonu (7) - serial, USA 2004 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (190) - serial, Polska 2004 20:00 Piknik Country Mrągowo 2010 - muzyka, Polska 2010 22:00 Hotel 52 (8) - serial, Polska 2010

05:55 Mango - telezakupy 08:00 Samsam - serial animowany 08:10 Geronimo Stilton - serial animowany 08:35 Raczkujące melodyjki - serial animowany 09:00 Dzień dobry wakacje - magazyn 11:25 Orange Warsaw Festival odliczanie - cykl reportaży 12:00 Turbo squadem przez Maroko - reportaż 12:35 You can dance - po prostu tańcz! - program rozrywkowy 14:10 Pojechany łikend - program rozrywkowy 14:45 Majka - telenowela 16:30 Wizytówki festiwalowe 2010 - program rozrywkowy 16:35 Interkosmos - komedia science fiction 19:00 Fakty 19:25 Sport - program informacyjny 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! - magazyn reporterów 20:10 Siła muzyki - koncert 21:00 Siła muzyki - koncert 22:00 Be cool - komedia kryminalna 00:25 Kobieta w błękitnej wodzie - film fantasy

06:10 Makłowicz w podróży 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Ostoja 07:25 Między nami bocianami (8) - serial, Polska 2000 07:55 Ranczo pod Zieloną Siódemką (7) - serial, Czechy 1998 08:30 Podróże z żartem (42) rozrywka, Polska 2007 09:25 Czterej pancerni i pies (5) serial, Polska 1966 10:25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (31) - dokument, Polska 2007 11:05 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 11:30 Brodzik od kuchni 12:00 Wiadomości 12:15 Skarb sekretarza (4) - serial, Polska 2000 12:40 Twoje złote przeboje (13) muzyka, Polska 2010 13:00 Tulipan (1) - serial, Polska 1986 14:05 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 14:35 Kiedy słońce traci blask (2) - serial, Czechy 1995 15:30 Czarodzieje transu - dokument 2010 16:00 Śniadanie na podwieczorek - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Łagodna na drodze 17:35 Wideoteka dorosłego człowieka (96) - rozrywka, Polska 2010 18:20 Przystań (7) - serial, Polska 2009 19:15 Maurycy i Hawranek (7) serial, Polska 1989 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ja wam pokażę! (7) - serial, Polska 2007 21:05 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (1) muzyka, Polska 2002 22:00 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (2) muzyka, Polska 2002 22:55 Kawalerskie życie na obczyźnie - film fabularny, Polska 1992 00:40 Laskowik & Malicki (1) rozrywka, Polska 2010 00:55 Twoje złote przeboje (13) muzyka, Polska 2010 01:15 Maurycy i Hawranek (7) serial, Polska 1989 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

05:15 Bon Jovi - One Last Wild Night (1) - koncert 06:05 AlleGra - magazyn komputerowy 06:35 Ręce, które leczą - magazyn 07:05 mała Czarna - talk-show 08:05 Jazda Figurowa - program rozrywkowy 09:05 Tornado - komedia obyczajowa 11:00 Galileo - program popularnonaukowy 12:00 mała Czarna - talk-show 13:00 Bon Jovi - One Last Wild Night (2) - koncert 13:30 AlleGra - magazyn komputerowy 14:00 Bon Jovi - One Last Wild Night (3) - koncert 14:30 Supergliny z Miami - komedia 16:30 Hollywoodzkie pojedynki (6) - program rozrywkowy 17:00 Gliniarze z Melbourne - serial sensacyjny 18:00 Samochód przyszłości - serial dokumentalny 19:00 Galileo (124) - program popularnonaukowy 20:00 Spadkobiercy - serial komediowy 21:00 Rancho w dolinie - western 23:10 Świntuch 3: Zemsta - komedia 01:05 Ucieczka z Kuby - film sensacyjny 03:05 Westlife - Live From Manchester - koncert

06:00 Chwila prawdy - rozrywka, Polska 2003 07:00 Telezakupy 09:05 Tajemnice Smallville (14) - serial, USA/ Kanada 2005 10:00 Frasier (18) - serial, USA 2000 10:35 Pantofelek Kopciuszka - film fabularny, USA/Francja 1990 12:20 Diabli nadali (8) - serial, USA 1998-2002 12:50 Diabli nadali (9) - serial, USA 1998-2002 13:20 Diabli nadali (10) - serial, USA 1998-2002 13:50 Diabli nadali (11) - serial, USA 1998-2002 14:20 Diabli nadali (12) serial, USA 1998-2002 14:50 Odpowiedź mile widziana - film fabularny, USA/Francja 1993 16:45 Przyjaciele (21) - serial, USA 2002 17:15 Przyjaciele (22) - serial, USA 2002 17:45 Przyjaciele (23) - serial, USA 2002 18:20 Przyjaciele (24) - serial, USA 2002 18:50 Przyjaciele (1) - serial, USA 2003 19:30 Zgrywus - film fabularny, USA 1996 21:30 PootieTang - pogromca zła - film fabularny, USA 2001 23:05 Tornado (2) - film fabularny, Niemcy 2006 00:50 Jaja ze stali (2) - rozrywka, Wielka Brytania 2005 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

23:00 Się kręci (181) - rozrywka, Polska 2010 00:00 Niedobra - film fabularny, USA 1998 02:00 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010

02:35 Kuba Wojewódzki - talk-show 03:35 Po co spać, jak można grać - program interaktywny

EUROSPORT PL 08:30 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 10:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 13:00 Wyścigi w Brnie 14:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 16:15 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:45 Fotofinisz 22:15 Turniej WTA w Stanford 00:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 01:30 Fotofinisz

NIEDZIELA 1.08.2010

PULS 06:00 Will i Grace (3) - serial, USA 1998-2006 06:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:30 Hi Hi TV (9) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Koń, który mówi (4) - serial, USA 1961 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Jetsonowie (31) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:00 Jetsonowie (32) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:30 Flintstonowie (54) - serial, USA 1960 11:00 Flintstonowie (55) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (41) - serial, USA 1966 12:00 Tom i Jerry (44) - serial, USA 1966 12:35 Tajemnice Wiklinowej Zatoki - film fabularny, Polska 1985 14:30 Goście z nieba - film fabularny, USA/Kanada 1999 16:25 32. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo (1) - dokument 18:30 Will i Grace - serial, USA 1998-2006 19:00 Will i Grace (5) - serial, USA 1998-2006 19:30 Niezły numer (21) - rozrywka, Hiszpania 2007 20:00 10,5 w skali Richtera (1) - film fabularny, USA 2004 22:00 Szok wideo (21) - rozrywka 23:00 Medium (2) - serial, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (16) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (8) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Nocne hity - muzyka

Alfonsa, Nadii

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:25 Owocowe ludki (25) - serial, Hiszpania 2002 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:30 Południowy Pacyfik (6) dokument, Wielka Brytania 2009 09:25 Wakacje z duchami (3) serial, Polska 1970 10:00 Kangurek Joey - film fabularny, Australia 1997 11:45 Śpiewnik patriotyczny: „Warszawianka 1831” muzyka, Polska 2007 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:10 Rycerze i rabusie (3) - serial, Polska 1984 14:00 Pierścionek z orłem w koronie - film fabularny, Polska 1992 15:55 Warszawa 2010 - koncert w 66. rocznicę powstania warszawskiego - muzyka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:00 Chip i Dale (28) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 19:55 Kronika Tour de Pologne 20:00 Pogoda 20:15 Dom nad rozlewiskiem (5) - serial, Polska 2009 21:05 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 21:10 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:35 Piłkarski poker - film fabularny, Polska 1989 00:30 Amadeusz - film fabularny, USA 1984 03:15 Stan wyjątkowy (4) - serial, Wielka Brytania 2006

06:10 100 tysięcy bocianów (22) - serial dokumentalny 06:35 Wojna domowa (14 / 15): Nowy nabytek - serial obyczajowy 07:20 Podróż za jeden uśmiech: Pożegnanie z Dudusiem serial przygodowy 08:00 Przygoda na Mariensztacie - komedia 09:40 Łagodna na drodze - magazyn motoryzacyjny 10:00 Godzina „W” - film wojenny 11:25 Wojciech Cejrowski boso przez świat: Mały Indianin - reportaż 11:50 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa brzegi” 2010 - Kazimierz Dolny / Janowiec nad Wisłą (2) - cykl felietonów 12:00 Książę i żebrak - film przygodowy 14:00 Familiada - teleturniej 14:30 Złotopolscy (1099): Pierwsze śniadanie po ślubie - telenowela 15:00 Szansa na sukces: Pectus program muzyczny 16:05 Na dobre i na złe (405): Samotne z wyboru - serial obyczajowy 17:05 Historia Polski według Kabaretu Moralnego Niepokoju (1) - program rozrywkowy 17:50 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa brzegi” 2010 - Kazimierz Dolny / Janowiec nad Wisłą (3) - cykl felietonów 18:00 Panorama 18:20 Sport telegram 18:25 Pogoda - program informacyjny 18:35 Tak to leciało! - teleturniej muzyczny 19:25 Lekkoatletyka: Mistrzostwa Europy w Barcelonie - studio 19:30 Lekkoatletyka: Mistrzostwa Europy w Barcelonie - 6. dzień 21:15 Hity na czasie 2010: Płock (1) - program muzyczny 22:15 Hity na czasie 2010: Płock (2) - program muzyczny 23:15 Wyrównanie rachunków komedia sensacyjna 01:05 Aga Zaryan - „Umiera piękno” - koncert z okazji rocznicy powstania warszawskiego

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:10 Kaczor Donald przedstawia (46) - dla dzieci, USA 1983 07:45 Scooby Doo, gdzie jesteś? (4) - serial 08:15 Gumisie (7) - serial, USA 1985 08:45 Gumisie (8) - serial, USA 1985 09:15 Kacze opowieści (16) - serial, USA 1987 09:45 Kacze opowieści (17) - serial, USA 1987 10:15 Zaklęta w sokoła - film fabularny, USA 1985 12:45 Jaś Fasola (7) - rozrywka, Wielka Brytania 1992 13:15 Studio F1 14:00 Grand Prix Węgier 16:00 Studio F1 16:15 Jaś Fasola (6) - rozrywka, Wielka Brytania 1992 16:45 Kabareton TOPtrendy rozrywka, Polska 2010 17:45 Kabareton TOPtrendy rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (191) - serial, Polska 2004 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (8) - serial, USA 2008 21:00 Wzór (7) - serial, USA 2007 22:00 Kości (18) - serial, USA 2006 23:00 Gotowe na wszystko (14) serial, USA 2007

05:05 Nic straconego - programy powtórkowe 05:35 Uwaga! - magazyn reporterów 05:55 Mango - telezakupy 08:00 Samsam - serial animowany 08:10 Geronimo Stilton - serial animowany 08:35 Raczkujące melodyjki - serial animowany 09:00 Pascal: Po prostu gotuj magazyn kulinarny 09:35 Pojechany łikend - program rozrywkowy 10:10 Jak dobrze wyglądać nago - serial dokumentalny 10:40 Jak dobrze wyglądać nago - serial dokumentalny 11:10 Siła muzyki - koncert 12:10 Siła muzyki - koncert 13:10 Co za tydzień - magazyn informacyjny 13:40 Usta, usta - serial komediowy 14:40 Szymon Majewski Show: Julia Pietrucha i Adam Małysz - program rozrywkowy 15:40 Orange Warsaw Festival odliczanie - cykl reportaży 16:10 Spotkania Doroty: Michał Piróg - talk-show 16:45 Smaki miasta - magazyn kulinarny 17:20 Czy leci z nami pilot? - komedia 19:00 Fakty 19:25 Sport - program informacyjny 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! - magazyn reporterów 20:00 Lepiej późno niż później - komedia

06:30 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Rok w ogrodzie 07:25 Rodzina Leśniewskich (1) serial, Polska 1978 07:55 Ziarno 08:25 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006 09:05 Błękitne wakacje 09:25 Czterej pancerni i pies (6) serial, Polska 1966 10:20 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 10:35 Etniczne klimaty (52) - dokument, Polska 2009 10:55 Przygody pana Michała (8) - serial, Polska 1969 11:25 Sto tysięcy bocianów (3) dokument, Polska 2006 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Miejsce z historią (18) - dokument, Polska 2010 13:00 Msza święta z kościoła pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Górecku Kościelnym 14:15 Tajemnica Enigmy (8) - serial, Polska 1980 15:05 Zagadkowa blondynka (6) - rozrywka, Polska 2009 16:00 Film dokumentalny - dokument 17:00 Teleexpress 17:20 MotoSzał 17:30 Więzy krwi (8) - serial, Polska 2001 18:00 Twoje złote przeboje (14) muzyka, Polska 2010 18:15 Siedlisko (8) - serial, Polska 1998 19:10 Baśnie i bajki polskie (8) serial, Polska 2004 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ojciec Mateusz (31) - serial, Polska 2009 21:00 Warszawa 2010 - koncert w 66. rocznicę powstania warszawskiego - muzyka, Polska 2010 21:55 Defekt (6) - serial, Polska 2005 22:55 „Serca bicie” - Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy 23:30 Czarodzieje transu - dokument 2010 23:50 Supermodelki (7) - rozrywka, Polska 2010 00:15 Błękitne wakacje 00:35 Przygody pana Michała (8) - serial, Polska 1969

06:20 Dekoratornia - magazyn 06:50 Tornado - komedia obyczajowa 08:45 Krótkie spięcie 2 - komedia science fiction 11:00 Galileo - program popularnonaukowy 12:00 mała Czarna - talk-show 13:00 Dekoratornia - magazyn 13:30 Samochód przyszłości - serial dokumentalny 14:30 Szuje i zbóje - komedia 16:40 VIP - program kulturalny 17:00 Wyścigi samochodowe: Superpuchar Porsche - wyścig w Hockenheim 17:30 Hollywoodzkie pojedynki (6) - program rozrywkowy 18:00 Gliniarze z Melbourne - serial sensacyjny 19:00 Galileo (126) - program popularnonaukowy 20:00 Spadkobiercy - serial komediowy 21:00 Podniebny terror - film sensacyjny 23:05 Regina (19) - serial obyczajowy 23:35 Regina (20) - serial obyczajowy 00:10 Regina (21) - serial obyczajowy 00:40 Regina (22) - serial obyczajowy 01:10 Wściekłe rekiny - horror 03:05 Chick Corea - Remembering Bud Powell - koncert

06:00 Chwila prawdy - rozrywka, Pol-

00:00 Gotowe na wszystko (15) serial, USA 2007 01:00 Magazyn sportowy 03:00 Tajemnice losu

22:35 Klub szalonych dziewic serial obyczajowy 23:35 W roli głównej: Anita Werner - talk-show 00:05 Californication - serial komediowy 00:45 Bez skazy - serial obyczajowy 01:45 Bez skazy - serial obyczajowy

EUROSPORT PL 08:30 Wyścigi w Brnie 09:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 10:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 12:30 Wyścigi w Brnie 13:00 Wyścigi w Brnie 14:00 Mistrzostwa Świata w Donington 15:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 17:15 Mistrzostwa Świata w Donington 18:00 Mistrzostwa Świata w Donington 18:45 Weekend w sportach motorowych 19:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 22:15 Fotofinisz 23:30 Turniej WTA w Stanford 01:15 Weekend w sportach motorowych

ska 2003 07:00 Telezakupy 09:05 Tajemnice Smallville (15) - serial, USA/ Kanada 2005 10:00 Frasier (19) - serial, USA 2000 10:30 Frasier (20) - serial, USA 2000 11:00 Pokojówka - film fabularny, Francja/USA/Wielka Brytania 1991 12:45 Plotkara (15) - serial, USA 2009 13:50 Operacja „Kusza” film fabularny, Włochy/Wielka Brytania 1965 16:10 Strzały nad Saber River - film fabularny, USA 1997 18:10 Miasteczko Twin Peaks (5) - serial, USA 1990 19:10 Uwaga, faceci! (9) - serial, USA 2006 20:05 Tornado (2) - film fabularny, Niemcy 2006 21:50 Fringe: Na granicy światów (9) - serial, USA 2008 22:50 PootieTang - pogromca zła - film fabularny, USA 2001 00:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Will i Grace (6) - serial, USA 1998-2006 06:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:30 Hi Hi TV (10) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Koń, który mówi (5) - serial, USA 1961 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Jetsonowie (33) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:00 Jetsonowie (34) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:30 Był sobie człowiek (22) - serial, Francja 1978 11:00 Flintstonowie (56) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (50) - serial, USA 1966 12:00 Roczniak - film fabularny, USA 1946 14:40 Bank na kółkach - film fabularny, USA 1974 16:30 Taki jest świat 17:00 Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki (10) - dokument, Wielka Brytania/Kanada 2006 17:30 Tajemnica Edith - film fabularny, USA/Kanada 1997 19:30 Niezły numer (22) - rozrywka, Hiszpania 2007 20:00 Prawo rodziny: Próba wiary - film fabularny, Kanada/USA 1997 22:00 Szok wideo (105) - rozrywka 23:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (17) - rozrywka 00:30 Dyżur (4) - dokument, Polska 2009 01:00 Nocne hity - muzyka


13

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

PONIEDZIAŁEK 2.08.2010

Kariny, Gustawa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:35 Owocowe ludki (15) - serial, Hiszpania 2002 09:10 Na wysokiej fali (13) - serial, Australia 2005-2006 09:40 Kyle XY (18) - serial, USA 2007 10:30 Dziesięć lat mniej (5) - dokument, USA 2003 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Szerokie tory - dokument, Polska 2004 13:05 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (6) - serial, Włochy 2006 14:30 Plebania (1499) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1863) - serial, Polska 2010 15:50 Klan (1864) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje (11) - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5097) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:05 Halo, tu Hania! (45) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:25 Nieustraszony (14) - serial, USA 2008 21:20 Licencja na zabijanie - film fabularny, Wielka Brytania/ USA 1989 23:45 Ekstradycja III (2) - serial, Polska 1998 00:40 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:50 Ninoczka - film fabularny, USA 1939

06:50 W krainie władcy smoków (7 / 26) - serial przygodowy 07:20 M.A.S.H. - serial komediowy 07:55 Codzienna 2 m. 3 (37) - serial komediowy 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 08:58 Pogoda - program informacyjny 09:00 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 09:33 Panorama 09:35 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:07 Pogoda - program informacyjny 10:10 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:40 Aleja gwiazd: Irena Jarocka - talk-show 11:00 Familiada - teleturniej 11:30 Telezakupy 12:05 Malta Festival Poznań 2010 - reportaż 12:40 Znaki czasu - magazyn 13:05 Czarne chmury (8 / 10): Wilcze Doły - serial przygodowy 14:05 Córki McLeoda 5 (111): Powrót Czarnej Damy - serial obyczajowy 14:55 Laskowik & Malicki - program rozrywkowy 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (732) - serial obyczajowy 17:25 Jeden z dziesięciu - teleturniej 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - program publicystyczny 18:40 Sport telegram 18:45 Pogoda - program informacyjny 19:00 Barwy szczęścia (420) - serial obyczajowy 19:35 Kabaret na lato - program rozrywkowy 20:10 Lato z uśmiechem: Pechowiec - komedia 21:55 Czas honoru 2 (22): Strzały na Pawiaku - serial wojenny 23:00 Alibi na poniedziałek: Agata kontra Agata (1 / 2) - film kryminalny 00:40 Z bliska i z daleka: Rosja. Podróże z Jonathanem Dimblebym (4 / 5): Skarby narodowe - serial dokumentalny 01:50 Obrobić VIP-a (9 / 13) - serial komediowy 02:15 Obrobić VIP-a (10 / 13) serial komediowy

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (788) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (9) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (31) serial, USA 1998 09:30 Kaszmirowa mafia (7) - serial, USA 2008 10:25 Ostry dyżur (9) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (13) - serial, Polska 2002 11:55 Rodzina zastępcza plus (174) - serial, Polska 2004 12:55 Synowie (1) - serial, Polska 2009 13:25 I kto tu rządzi? (31) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (101) - serial, Polska 2003 14:45 Świat według Bundych (193) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (194) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (169) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (37) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (102) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (194) - serial, Polska 2005 20:00 Conan barbarzyńca - film fabularny, USA 1982

06:00 Mango - telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - teleturniej interaktywny 08:00 Zorro - serial animowany 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial animowany 08:55 Milionerzy - teleturniej 09:50 Kuchenne koszmary - reality show 10:50 Granie na ekranie - teleturniej interaktywny 11:50 Mango - telezakupy 12:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 14:15 W-11 Wydział Śledczy: Miłość aż po grób - serial fabularno-dokumentalny 14:55 Detektywi: Dla ciebie - serial fabularno-dokumentalny 15:25 Tajemnice Smallville - serial science fiction 16:25 Rozmowy w toku: Jeśli chcesz być żoną Włocha - czyść mu buty, nie rób focha! - talk-show 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fabularno-dokumentalny 18:25 Detektywi: Siedem lat - serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:30 Sport - program informacyjny 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! - magazyn reporterów 20:05 W-11 Wydział Śledczy: Pod podłogą - serial fabularno-dokumentalny 20:50 Dowody zbrodni - serial kryminalny

06:25 Dzień na wyścigach 07:00 Powrót do Wiklinowej Zatoki (4) - serial, Polska 1995 07:10 Powrót do Wiklinowej Zatoki (5) - serial, Polska 1995 07:30 Mama - nic (2) - serial, Polska 1992 08:00 Bulionerzy (41) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Hit dekady (8) - rozrywka, Polska 2010 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (712) - serial, Polska 2009 13:05 Duże dzieci (26) - talk show, Polska 2006 13:45 Laskowik & Malicki (8) rozrywka, Polska 2010 14:00 Twoje złote przeboje (13) muzyka, Polska 2010 14:20 Benefis Zbigniewa Górnego (1) - kultura, Polska 2003 15:10 Poszukiwacze zagubionych cywilizacji (5) - dokument, Polska 2001 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1068) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1489) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (1) muzyka, Polska 2002 18:15 Kopciuszek (41) - serial, Polska 2006 18:45 Kopciuszek (42) - serial, Polska 2006 19:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (14) - serial, Polska 1970 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 22. Przegląd Piosenki Aktorskiej (2) - rozrywka, Polska 2001 21:05 Tajemnica twierdzy szyfrów (9) - serial, Polska 2007 21:55 CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga 23:55 Wenus z Ille - film fabularny, Polska 1969 00:25 Podróżnik 00:45 Bulionerzy (41) - serial, Polska 2005 01:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (14) - serial, Polska 1970 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

06:10 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 07:20 Zbuntowani (161) - serial obyczajowy 08:20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09:20 Berlin, Berlin (12) - serial obyczajowy 10:20 Mój grzech (76) - serial obyczajowy 11:20 Idiotki nie idą do nieba (135) - telenowela 12:20 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 13:30 The Basement Sessions - koncert 14:00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15:00 Drogówka - magazyn policyjny 15:25 Rodzina Serrano (55) - serial komediowy 17:00 Zbuntowani (162) - serial obyczajowy 18:00 Berlin, Berlin (13) - serial obyczajowy 19:00 Mój grzech (77) - serial obyczajowy 20:00 Galileo (127) - program popularnonaukowy 21:00 Kochaś - komedia 23:05 Armstrong i Miller Show (3) - serial komediowy 23:45 Selekcja - survival show 00:20 Big Brother 5 - reality show 01:20 Big Brother 5 - reality show 02:20 mała Czarna - talk-show 03:15 Muzyczne listy - magazyn muzyczny

06:25 Na Wspólnej (706) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania - rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (5) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (75) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (130) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (103) - serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (6) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (12) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (76) - serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (2) serial, USA 2003 19:35 Niania (104) - serial, Polska 2008 20:05 Rozbitkowie - film fabularny, USA 1992 22:05 Seks w wielkim mieście (7) - serial, USA 1998-2004 22:40 Seks w wielkim mieście (8) - serial, USA 1998-2004 23:15 Mściciel - film fabularny, USA 1973 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:50 Błękitna stal - film fabularny, USA 1990 01:00 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

21:50 Dr House - serial obyczajowy 22:50 Dr House - serial obyczajowy 23:50 Rodzina Soprano - serial sensacyjny 00:55 Co za tydzień - magazyn informacyjny 01:30 Dr House - serial obyczajowy 02:30 Uwaga! - magazyn reporterów

EUROSPORT PL 08:30 Weekend w sportach motorowych 08:45 Mistrzostwa Świata w Donington 09:15 Wyścigi w Brnie 10:15 Fotofinisz 11:30 Watts 11:45 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 13:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 15:15 Fotofinisz 16:30 Watts 16:45 Tour de Pologne 17:30 Tour de Pologne 19:00 Eurogole - skrót wiadomości 19:10 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 20:45 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:30 Eurogole - skrót wiadomości 22:45 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 00:00 Fotofinisz 01:15 Watts

WTOREK 3.08.2010

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (56) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (2) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (21) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (22) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (64) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Ból za kulisami sławy (24) - dokument 13:30 Burza uczuć (196) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (197) - serial, Niemcy 2005 15:40 Tajemnice Wiklinowej Zatoki film fabularny, Polska 1985 17:30 Nieśmiertelny (65) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Był sobie człowiek (23) - serial, Francja 1978 19:00 Jetsonowie (36) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (56) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (59) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo (22) - rozrywka 21:30 Will i Grace (7) - serial, USA 1998-2006 22:00 Will i Grace (8) - serial, USA 1998-2006 22:30 Goło i wesoło (21) - rozrywka 23:00 10,5 w skali Richtera (1) - film fabularny, USA 2004 01:00 Nocne hity - muzyka

Lidii, Augusta

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Przyjaciele z podwórka (27) - serial, Kanada 2005 09:15 Legenda Nezha (31) - serial, Chiny 2003 09:45 Kyle XY (19) - serial, USA 2007 10:30 Narodziny gwiazd - dokument 11:00 Miejsce z historią (15) - dokument, Polska 2009 11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... - publicystyka, Polska 2010 13:00 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (7) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1500) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1865) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1866) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5098) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:05 Bali (41) - serial, Francja 2006 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:25 Gorycz tropików (4) - serial, Francja 2007 21:35 Markiza Angelika - film fabularny, Francja/Włochy/ RFN 1964 23:40 Sześć stopni oddalenia (4) - serial, USA 2006 00:30 Sześć stopni oddalenia (5) - serial, USA 2006 01:15 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 02:20 Być jak John Malkovich film fabularny, USA 1999

06:00 Rajskie klimaty (8) - serial obyczajowy 06:25 300 lat cudu na Świętej Górze Grabarce - reportaż 06:50 W krainie władcy smoków (8 / 26) - serial przygodowy 07:20 M.A.S.H. - serial komediowy 07:55 Codzienna 2 m. 3 (38) - serial komediowy 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 08:58 Pogoda - program informacyjny 09:00 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 09:33 Panorama 09:35 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:07 Pogoda - program informacyjny 10:10 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:40 Aleja gwiazd: Grażyna Wolszczak - talk-show 11:00 Familiada - teleturniej 11:30 Telezakupy 12:05 Milczenie pszczół - film przyrodniczy 13:05 Czarne chmury (9 / 10): Zaręczyny - serial przygodowy 14:05 Córki McLeoda 5 (112): Czy mnie słyszysz? - serial obyczajowy 14:55 Szansa na sukces: Kombii program muzyczny 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (733) - serial obyczajowy 17:25 Gilotyna - teleturniej 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - program publicystyczny 18:40 Sport telegram 18:45 Pogoda - program informacyjny 19:00 Barwy szczęścia (421) - serial obyczajowy 19:35 Kabaret na lato - program rozrywkowy 20:10 Zemsta mnicha (1 / 2) - film sensacyjny 21:45 07 zgłoś się (5 / 21): 24 godziny śledztwa - serial kryminalny 22:55 Trzeci oficer (2 / 13): Pułapka - serial sensacyjny 23:55 Trzeci oficer (3 / 13): Handel ludźmi - serial sensacyjny 00:50 Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa brzegi” 2010 - Kazimierz Dolny / Janowiec nad Wisłą (4) - cykl felietonów 01:05 Czy świat oszalał?: Chińskie skarby na Tajwanie film dokumentalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (789) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (10) - serial, USA 2000 08:55 Słodkie zmartwienia (32) serial, USA 1998 09:25 Piękni (1) - serial, USA 2005 10:25 Ostry dyżur (10) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (14) - serial, Polska 2002 11:55 Rodzina zastępcza plus (175) - serial, Polska 2004 12:55 Synowie (2) - serial, Polska 2009 13:25 I kto tu rządzi? (32) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (102) - serial, Polska 2003 14:45 Świat według Bundych (195) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (196) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (170) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (38) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (107) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (200) - serial, Polska 2004 20:00 Miłość, szmaragd i krokodyl - film fabularny, USA/ Meksyk 1984 22:15 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (57) - serial, USA/Kanada 2006 23:15 Zmęczenie materiału film fabularny, USA/Niemcy 1999

06:00 Mango - telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - teleturniej interaktywny 08:00 Zorro - serial animowany 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial animowany 08:55 Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy 11:20 Granie na ekranie - teleturniej interaktywny 11:50 Mango - telezakupy 12:20 Na Wspólnej - serial obyczajowy 14:15 W-11 Wydział Śledczy: Matka i córka - serial fabularno-dokumentalny 14:55 Detektywi: Siedem lat - serial fabularno-dokumentalny 15:25 Tajemnice Smallville - serial science fiction 16:25 Rozmowy w toku: Czy agencja towarzyska to raj dla prawiczka? - talk-show 17:25 Sąd rodzinny - serial fabularno-dokumentalny 18:25 Detektywi: Nigdy cię nie kochałam - serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:30 Sport - program informacyjny 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! - magazyn reporterów 20:05 W-11 Wydział Śledczy: Okup za Julkę - serial fabularno-dokumentalny 20:50 Bez śladu - serial kryminalny 21:50 Usta, usta - serial komediowy

06:10 Supermodelki (8) - rozrywka, Polska 2010 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Powrót do Wiklinowej Zatoki (6) - serial, Polska 1995 07:10 Powrót do Wiklinowej Zatoki (7) - serial, Polska 1995 07:30 Mama - nic (3) - serial, Polska 1992 08:00 Bulionerzy (42) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Zagadkowa blondynka (6) - rozrywka, Polska 2009 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (713) - serial, Polska 2009 13:05 Tercet Egzotyczny - muzyka, Polska 2008 14:00 Etniczne klimaty (52) - dokument, Polska 2009 14:15 Benefis Zbigniewa Górnego (2) - kultura, Polska 2003 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1069) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1490) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 A wszystko to Ty... - jubileusz Marka Grechuty (2) muzyka, Polska 2002 18:15 Kopciuszek (43) - serial, Polska 2006 18:45 Kopciuszek (44) - serial, Polska 2006 19:15 Misiaki (11) - serial, Czechy 2001 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Podróże z żartem (43) rozrywka, Polska 2007 21:05 Tydzień polski 21:35 Wydział zabójstw (21) - serial, Polska 2008 22:05 Polskie drogi (9) - serial, Polska 1977 23:35 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (31) - dokument, Polska 2007 00:00 Mąż pod łóżkiem - film fabularny, Polska 1967 00:30 Kabaretowa Jedynka (10) - rozrywka, Polska 2010 00:45 Bulionerzy (42) - serial, Polska 2005 01:15 Misiaki (11) - serial, Czechy 2001 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

05:15 Lalola (74) - telenowela 06:10 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 07:20 Zbuntowani (162) - serial obyczajowy 09:20 Berlin, Berlin (13) - serial obyczajowy 10:20 Mój grzech (77) - serial obyczajowy 11:20 Idiotki nie idą do nieba (136) - telenowela 12:20 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 13:30 Hollywoodzkie pojedynki (6) - program rozrywkowy 14:00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15:05 Rodzina Serrano (56) - serial komediowy 17:00 Zbuntowani (163) - serial obyczajowy 18:00 Modne gwiazdy - program rozrywkowy 19:00 Mój grzech (78) - serial obyczajowy 20:00 Galileo (128) - program popularnonaukowy 21:00 Wściekłe rekiny - horror 23:00 Rajdowe Mistrzostwa Świata 00:00 Armstrong i Miller Show (4) - serial komediowy 00:40 Selekcja - survival show 01:15 Big Brother 5 - reality show 02:30 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 03:25 Suzanne Vega - Live at Montreux - koncert

06:25 Na Wspólnej (707) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania - rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (6) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (76) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (12) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (131) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (104) - serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (7) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (13) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (77) - serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (3) - serial, USA 2003 19:35 Niania (105) - serial, Polska 2008 20:05 Mściciel - film fabularny, USA 1973 22:10 Seks w wielkim mieście (9) - serial, USA 19982004 22:45 Seks w wielkim mieście (10) - serial, USA 1998-2004 23:20 Oddział specjalny - film fabularny, USA 1990 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

01:50 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

22:50 Kuba Wojewódzki: Małgorzata Kożuchowska i Rafał Mohr - talk-show 23:50 Klub szalonych dziewic serial obyczajowy 00:50 Dr House - serial obyczajowy 01:50 Uwaga! - magazyn reporterów 02:10 Po co spać, jak można grać - program interaktywny

EUROSPORT PL 08 08:30 Fotofinisz 09 09:45 Watts 10 10:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 11 11:00 Tour de Pologne 12 12:00 Mistrzostwa Europy w Barcelonie 13 13:30 Fotofinisz 14 14:45 Watts 15 15:00 Mistrzostwa Świata kobiet do lat 20 w Niemczech 16 16:30 Tour de Pologne 17 17:30 Tour de Pologne 19 19:00 Mecz towarzyski 19:45 Eurogole - skrót wiadomości 19:55 Mecz towarzyski 21 21:00 Selçuk Aydin - Ionut Dan Ion 23 23:00 FIA WTCC 23:30 Mistrzostwa Świata w Donington 00 00:00 Superpuchar Porsche w Budapeszcie 00:30 Mecz towarzyski

PULS 06:00 Obieżyświat 07:00 McGregorowie (3) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (22) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (23) serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (66) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Taki jest świat 13:30 Burza uczuć (198) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (199) - serial, Niemcy 2005 15:40 Goście z nieba - film fabularny, USA/Kanada 1999 17:30 Nieśmiertelny (67) - serial, Kanada/Francja 19921998 18:30 Byli sobie wynalazcy (23) - serial, Francja 1994 19:00 Jetsonowie (37) - serial, Wielka Brytania 19621988 19:30 Tom i Jerry (59) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (60) - serial, USA 1960 20:30 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 21:30 Podniebny horror (4) - dokument, USA 2003 22:30 Goło i wesoło (22) - rozrywka 23:00 Zakazana miłość - film fabularny, USA 1983 01:00 Nocne hity - muzyka


14

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

ŚRODA 4.08.2010

Dominika, Jana

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Owocowe ludki (16) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Na wysokiej fali (14) - serial, Australia 2005-2006 09:45 Kyle XY (20) - serial, USA 2007 10:35 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 11:00 Pora na doktora 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Raj 13:00 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (8) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1501) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1867) - serial, Polska 2010 15:50 Klan (1868) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje (12) - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5099) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:05 Pocoyo (11) - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Nouky i przyjaciele (4) - serial, Luksemburg 2008 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (17) - serial, Polska 2007 21:30 Niełatwy wybór - film fabularny, USA 2004 23:05 Era Nowe Horyzonty 2010 - dokument, Polska 2010 23:30 Ekstradycja III (3) - serial, Polska 1998 00:30 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:35 Nie taki diabeł straszny film fabularny, Francja 2000

05:55 Rajskie klimaty (9) - serial obyczajowy 06:25 Znaki czasu - magazyn 06:50 W krainie władcy smoków (9 / 26) - serial przygodowy 07:25 M.A.S.H. - serial komediowy 07:55 Codzienna 2 m. 3 (39) - serial komediowy 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 08:55 Pogoda - program informacyjny 09:00 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 09:33 Panorama 09:35 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:07 Pogoda - program informacyjny 10:10 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:40 Aleja gwiazd: Paweł Królikowski - talk-show 11:00 Familiada - teleturniej 11:25 Telezakupy 12:05 Jak wychowywać malucha (3 / 4) - serial dokumentalny 13:05 Czarne chmury: Pościg serial przygodowy 14:05 Córki McLeoda 5 (113): Rozkręcanie interesu - serial obyczajowy 14:55 14. Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów 2010 (1) - koncert 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (734) - serial obyczajowy 17:25 Gilotyna - teleturniej 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - program publicystyczny 18:40 Sport telegram 18:45 Pogoda - program informacyjny 19:00 Barwy szczęścia (422) - serial obyczajowy 19:35 Kabaret na lato - program rozrywkowy 20:10 Żelazny orzeł 2 - film sensacyjny 22:00 Dr House 5 (103) - serial obyczajowy 22:55 Tancerze (10) - serial obyczajowy 00:00 Kocham kino: Kibole - dramat kryminalny 01:35 Wieczór artystyczny: To taki mroczny czas - film dokumentalny

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (790) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (11) - serial, USA 2000 08:55 Słodkie zmartwienia (33) serial, USA 1998 09:25 Piękni (2) - serial, USA 2005 10:25 Ostry dyżur (11) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (15) - serial, Polska 2002 11:55 Rodzina zastępcza plus (176) - serial, Polska 2004 12:55 Synowie (3) - serial, Polska 2009 f 13:25 I kto tu rządzi? (33) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (107) - serial, Polska 2003 14:45 Świat według Bundych (197) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (198) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (171) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (39) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (109) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (201) - serial, Polska 2005 20:00 Trup w akademiku - film fabularny, USA 1998

05:05 Nic straconego - programy powtórkowe 05:40 Uwaga! - magazyn reporterów 06:00 Mango - telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - teleturniej interaktywny 08:00 Zorro - serial animowany 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial animowany 08:55 Taniec z gwiazdami - program rozrywkowy 11:20 Granie na ekranie - teleturniej interaktywny 11:50 Mango - telezakupy 12:50 Na Wspólnej - serial obyczajowy 14:15 W-11 Wydział Śledczy: Na ulicy - serial fabularno-dokumentalny 14:55 Detektywi: Nigdy cię nie kochałam - serial fabularno-dokumentalny 15:25 Tajemnice Smallville - serial science fiction 16:25 Rozmowy w toku: Dlaczego „obowiązek małżeński” to przykry obowiązek? - talk-show 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial fabularno-dokumentalny 18:25 Detektywi: Zdrajca - serial fabularno-dokumentalny 19:00 Fakty 19:30 Sport - program informacyjny 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! - magazyn reporterów 20:05 W-11 Wydział Śledczy: Bractwo - serial fabularno-dokumentalny 20:50 Oko za oko - dramat sensacyjny 22:55 Nie chcę tego dziecka film obyczajowy 00:55 Uwaga! - magazyn reporterów 01:15 Po co spać, jak można grać - program interaktywny 02:20 Telesklep 02:45 Tajemnice Smallville - serial science fiction 03:40 Oko za oko - dramat sensacyjny

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Bukolandia (1) - serial, Polska 1997 07:25 Mama - nic (4) - serial, Polska 1992 08:00 Bulionerzy (43) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Mój pierwszy raz (28) - rozrywka, Polska 2005 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (714) - serial, Polska 2009 13:05 Wideoteka dorosłego człowieka (96) - rozrywka, Polska 2010 13:50 Twoje złote przeboje (14) muzyka, Polska 2010 14:10 Benefis Jana Peszka - rozrywka, Polska 1994 15:15 Saga rodów 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1070) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1491) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Rawa Blues Festival (2) muzyka, Polska 2004 18:15 Kopciuszek (45) - serial, Polska 2006 18:45 Kopciuszek (46) - serial, Polska 2006 19:15 Przypadki zwierzojeża (7) - serial, Polska 1996 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Daleko od siebie - film fabularny, Polska 1995 21:55 Niektóre piosenki z Kabaretu Starszych Panów muzyka, Polska 2000 22:35 Tulipan (2) - serial, Polska 1986 23:35 Smaki czasu z Karolem Okrasą 00:05 Pieśń triumfującej miłości - film fabularny, Polska 1967 00:30 MotoSzał 00:45 Bulionerzy (43) - serial, Polska 2005 01:15 Przypadki zwierzojeża (7) - serial, Polska 1996 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

05:20 Lalola (75) - telenowela 06:10 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 07:20 Zbuntowani (163) - serial obyczajowy 08:20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09:20 Modne gwiazdy (1) - program rozrywkowy 10:20 Mój grzech (78) - serial obyczajowy 11:20 Idiotki nie idą do nieba (137) - telenowela 12:20 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 13:30 Hollywoodzkie pojedynki (7) - program rozrywkowy 14:00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15:05 Rodzina Serrano (57) - serial komediowy 16:55 Zbuntowani (164) - serial obyczajowy 18:00 Modne gwiazdy (2) - program rozrywkowy 19:00 Mój grzech (79) - serial obyczajowy 20:00 Galileo (129) - program popularnonaukowy 21:00 O czym marzą faceci - komedia kryminalna 22:55 Armstrong i Miller Show (5) - serial komediowy 23:35 Big Brother 5 - reality show 00:35 Podniebny terror - film sensacyjny 02:45 Muzyczne listy - magazyn muzyczny 03:35 The Basement Sessions - koncert

06:25 Na Wspólnej (708) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania - rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (7) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (77) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (13) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (132) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (105) - serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (8) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (14) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (78) - serial, USA 1997 19:05 Przyjaciele (4) - serial, USA 2003 19:35 Niania (106) - serial, Polska 2008 20:05 Życie ukryte w słowach - film fabularny, Hiszpania 2005 22:30 Seks w wielkim mieście (11) serial, USA 2001 23:10 Seks w wielkim mieście (12) - serial, USA 2001 23:50 Kryptonim„Nina” - film fabularny, USA 1993 01:55 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

22:05 Buffalo Soldiers - film fabularny, USA/Wielka Brytania/ Niemcy 2001 00:10 Skowyt V: Przebudzenie film fabularny, Wielka Brytania 1989 02:25 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010 03:25 Tajemnice losu

EUROSPORT PL 08:30 Watts 08:45 Mistrzostwa Europy w Kazaniu 09:15 Mistrzostwa Europy w Kazaniu 09:45 Mecz towarzyski 11:15 Tour de Pologne 12:15 Fotofinisz 13:30 Watts 13:45 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 14:45 Mecz towarzyski 16:30 Tour de Pologne 17:30 Tour de Pologne 19:00 Eurogole - skrót wiadomości 19:10 Mistrzostwa Europy w Kazaniu 19:40 Mistrzostwa Europy w Kazaniu 20:10 Wednesday Selection 20:15 Puchar Narodów w Hickstead 21:15 Riders Club 21:20 Turniej z cyklu US PGA - Green Brier Classic 22:20 Europejska seria turniejów PGA - Irish Open 22:50 Turniej Evian Masters 23:45 Golf Club 23:50 Yacht Club 00:00 Magazyn olimpijski 00:30 Tour de Pologne

CZWARTEK 5.08.2010

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (57) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (4) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (23) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (24) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (68) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Domy nie do sprzedania 13:30 Burza uczuć (200) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (201) - serial, Niemcy 2005 15:30 Niedźwiedzica - film fabularny, Niemcy/Kanada 1997 17:30 Nieśmiertelny (69) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Byli sobie podróżnicy (23) - serial, Francja 1997 19:00 Jetsonowie (38) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (62) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (61) - serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (22) rozrywka, USA 2010 21:30 Najniebezpieczniejszy zawód świata (4) - dokument, USA 2005 22:30 Goło i wesoło (23) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (44) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (23) - rozrywka 00:30 Taki jest świat 01:00 Nocne hity - muzyka

Marii, Oswalda

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Fantaghiro (24) - serial, Hiszpania 2000 09:15 Legenda Nezha (32) - serial, Chiny 2003 09:40 Kyle XY (21) - serial, USA 2007 10:30 Smaki polskie 10:45 Jak zostać ogrodnikiem (5) - dokument, Wielka Brytania 2002 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 My, wy, oni 13:00 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (9) - serial, Włochy 2006 14:25 Plebania (1502) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1869) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1870) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5100) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne 19:05 Halo, tu Hania! (46) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Kronika Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (18) - serial, Polska 2007 21:30 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:15 Życie po życiu (4) - serial, Wielka Brytania 2006 23:15 Życie po życiu (5) - serial, Wielka Brytania 2006 00:10 Dziewczyny - dokument, Polska 2009 00:35 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:40 Główny podejrzany VII: Końcowy akt (1) - film fabularny, Wielka Brytania 2006

06:15 Powszechny Spis Rolny 2010 06:50 W krainie władcy smoków - Polska/Chiny/Australia 1997 07:20 M.A.S.H. - serial komediowy , USA 1975 07:55 Codzienna 2 m. 3 - serial komediowy, Polska 2007 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 08:55 Pogoda - program informacyjny 09:00 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 09:35 Pytanie na śniadanie - wakacje - magazyn 10:40 Aleja gwiazd  11:00 Familiada - teleturniej 11:30 Telezakupy  12:15 Jak wychowywać malucha - Wielka Brytania 2008 13:10 Kariera Nikodema Dyzmy - Polska 1980 14:15 Dom - Polska 1996 15:45 Festiwal Filmu i Sztuki ‚Dwa brzegi’ 2010 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna - teleturniej 18:00 Panorama - program informacyjny 18:25 Gorący temat 18:40 Sport telegram  18:45 Pogoda - program informacyjny 18:55 Barwy szczęścia - Polska 2010 19:30 Festiwal Filmu i Sztuki ‚Dwa brzegi’ 2010 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą 19:35 Kabaret na lato 20:10 Wirus - film sensacyjny, Polska/Wielka Brytania/Francja 1996 21:55 Dr House 5 - serial, USA 2009 22:50 Tancerze - serial, Polska 2009 23:50 Festiwal Filmu i Sztuki ‚Dwa brzegi’ 2010 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą 00:00 Gwiazda śmierci - Kanada 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (791) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (12) - serial, USA 2000 08:55 Słodkie zmartwienia (34) serial, USA 1998 09:25 Piękni (3) - serial, USA 2005 10:25 Ostry dyżur (12) - serial, USA 2006 11:25 Szpital na perypetiach (16) - serial, Polska 2002 11:55 Rodzina zastępcza plus (177) - serial, Polska 2004 12:55 Synowie (4) - serial, Polska 2009 13:25 I kto tu rządzi? (34) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (109) - serial, Polska 2003 14:45 Świat według Bundych (199) - serial, USA 1995 15:10 Świat według Bundych (200) - serial, USA 1995 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (172) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (40) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (109) - serial, Polska 2003 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (202) - serial, Polska 2005 20:00 Szczęśliwy dzień - film fabularny, USA 1996

05:20 Nic straconego 05:40 Uwaga!  06:00 Mango  07:00 Granie na śniadanie  08:00 Zorro - film animowany, Irlandia 1997 08:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego 2 - film animowany, USA 1990-1993 08:55 Taniec z gwiazdami - Polska 2009 11:15 Granie na ekranie  11:50 Mango  12:50 Na Wspólnej - serial, Polska 2009 14:15 W-11 - Wydział Śledczy Polska 2007 14:55 Detektywi - Polska 2009 , 30 min. 15:25 Tajemnice Smallville - serial, USA/Kanada 2008-2009 16:25 Rozmowy w toku  17:25 Sąd rodzinny - Polska 2009 18:25 Detektywi - Polska 2009 19:00 Fakty - program informacyjny 19:30 Sport - program informacyjny 19:40 Pogoda - program informacyjny 19:50 Uwaga!  20:05 W-11 - Wydział Śledczy Polska 2007 20:50 Dzień próby - film sensacyjny, USA 200

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Bukolandia (2) - serial, Polska 2005 07:25 Słoneczna włócznia (1) serial, Polska/Niemcy 2000 08:00 Bulionerzy (44) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Kabaretowy Klub Kanapowy (11) - rozrywka, Polska 2009 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (715) - serial, Polska 2009 13:05 Tydzień polski 13:35 Opole 2006 na bis (21) muzyka, Polska 2006 14:10 Benefis „Zielonej Gęsi” (29) - kultura, Polska 2004 15:10 Słowa z Galilei - dokument, Polska 2010 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1071) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1492) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Rock - Opole ‚90 (1) - muzyka, Polska 1990 18:15 Kopciuszek (47) - serial, Polska 2007 18:45 Kopciuszek (48) - serial, Polska 2007 19:15 Miś Uszatek (92) - serial, Polska 1985 19:30 Wiadomości 20:00 Polska - Portugalia 22:15 Egzamin z życia (30) - serial, Polska 2005 23:00 Szansa na sukces (152) rozrywka, Polska 2009 23:55 Ślepy tor - film fabularny, Polska 1967 00:20 Światowiec 00:50 Bulionerzy (44) - serial, Polska 2005 01:15 Miś Uszatek (92) - serial, Polska 1985 01:30 Wiadomości 01:55 Sport

05:00 Dekoratornia - magazyn 05:25 Lalola - telenowela, Argentyna 2007 06:10 Muzyczne listy  07:20 Zbuntowani - telenowela, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 09:20 Modne gwiazdy - USA 2008 10:20 Mój grzech - Meksyk 2009 11:20 Idiotki nie idą do nieba telenowela, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy  13:30 Dekoratornia - magazyn 14:00 Dziewczyny z fortuną - teleturniej 15:00 Drogówka 15:20 Rodzina Serrano - serial komediowy, Hiszpania 2003 17:00 Zbuntowani - telenowela, Meksyk 2004 18:00 Modne gwiazdy - USA 2008 19:00 Mój grzech - Meksyk 2009 20:00 Galileo  21:00 Wirtualna broń - Francja/ Włochy 1997 23:00 Hamburger Hill - program informacyjny, USA 1987 01:20 Big Brother 5 - Polska 2008 02:20 Muzyczne listy 03:20 Quincy Jones and Friends, Live at Montreux 1996 

22:15 Wallander: Zamki na piasku - film fabularny, Szwecja 2006 00:15 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010 03:00 Tajemnice losu

23:20 Szymon Majewski Show Polska 2010 00:20 Orange Warsaw Festival odliczanie - Polska 2010 00:50 Bez śladu - USA 2006-2007 01:50 Uwaga!  02:10 Po co spać, jak można grać  03:15 Telesklep 03:40 Tajemnice Smallville - serial, USA/Kanada 2008-2009

EUROSPORT PL 08:30 Puchar Narodów w Hickstead 09:30 Tour de Pologne 11:00 Mecz towarzyski 12:30 Open de Natation w Paryżu 13:30 Open de Natation w Paryżu 14:30 Mistrzostwa Europy do lat 19 we Francji 15:30 Zawody w Norwegii 16:30 Tour de Pologne 17:30 Tour de Pologne 19:00 Eliminacje Ligi Europejskiej 19:45 Eurogole - skrót wiadomości 19:55 Eliminacje Ligi Europejskiej 21:00 Fight Club 22:45 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:50 Watts 22:55 Tydzień z World Wrestling Entertainment 23:25 Vintage Collection 00:25 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 00:30 Tour de Pologne

TVN 7 06:25 Na Wspólnej (709) - serial, Polska 2006 06:55 Superniania - rozrywka, Polska 2007 07:55 Życie przede wszystkim (8) - serial, USA 2000 08:50 Ostry dyżur (78) - serial, USA 1997 09:50 Kobra - oddział specjalny (14) - serial, Niemcy 1998 10:55 Telezakupy 12:35 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:35 Prawo pożądania (133) - serial, Kolumbia 2005 14:35 Superniania - rozrywka, Polska 2007 15:35 Niania (106) - serial, Polska 2008 16:05 Życie przede wszystkim (9) - serial, USA 2000 17:05 Kobra - oddział specjalny (15) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (79) - serial, USA 19:05 Przyjaciele (5) - serial, USA 2003 19:35 Niania (107) - serial, Polska 2008 20:05 Kryptonim „Nina” - film fabularny, USA 1993 22:15 Jedenasta godzina (1) - serial, USA 2008 23:10 Hycel - film fabularny, USA 1993 01:00 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Obieżyświat 07:00 McGregorowie (5) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (24) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (25) serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (70) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Gotuj jak mistrz 13:30 Burza uczuć (202) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (203) - serial, Niemcy 2005 15:28 32. Międzynarodowy Festiwal Cyrkowy w Monte Carlo (1) - dokument 17:30 Nieśmiertelny (71) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Był sobie kosmos (23) - serial, Francja 1982 19:00 Jetsonowie (39) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (65) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (62) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo (106) - rozrywka 21:30 Alarm na plaży (1) - rozrywka, USA 2007 22:00 Dyżur (5) dokument, Polska 2009 22:30 Goło i wesoło (24) - rozrywka 23:00 Wielkie przeprowadzki (1) - dokument 00:00 Goło i wesoło (24) - rozrywka 00:30 Od zera do bohatera (5) - rozrywka 01:00 Nocne hity - muzyka


Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010 R E K L A M A

15


16

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Tarnogród Dni Miasta

Kraj Ogólnopolska akcja policji

Zakopower zawita Pilnuj swojej szklanki na Dni Tarnogrodu W dniach od 30 lipca do 1 sierpnia 2010 r. w Tarnogrodzie odbędą się Dni Miasta. Podczas nich na Stadionie Miejskim wystąpi znany zespół Zakopower.

Zakopower to zespół, który łączy muzykę Podhala z nowoczesnym brzmieniem oraz rockową estetyką. I to właśnie ten zespół będzie główną atrakcją podczas Dni Tarnogrodu. Na Dni Miasta organizatorzy, tj. Burmistrz Tarnogrodu oraz Tarnogrodzki Ośrodek Kultury przygotowali również wiele innych atrakcji. W programie przewidziano m.in. kino letnie, koncert zespołów pracujących przy Tarnogrodzkim R E K L A M A

Ośrodku Kultury, koncert zespołu NO FEAR, koncert zespołu SOLARIS, zabawa z zespołem SYNDROM, turniej wsi i osiedli, występ Kapeli Podwórkowej TENDER, występ zespołu MOCIATO - przeboje i piosenki biesiadne, występ zespołu WATACHA - taniec i muzyka break dance, KAITEU&PIETZ + Rete hip-hop, zabawa z zespołem SOLARIS.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Są wakacje, czyli czas gdy większość młodych ludzi tłumnie odwiedza dyskoteki, kluby, puby. Idą tam, żeby się bawić, spędzić czas ze znajomymi. Niestety bywa, że wychodzą jako ofiary, zazwyczaj nawet o tym nie wiedząc.

Niestety to właśnie w takich miejscach jest największa szansa na to, że ktoś wrzuci nam do napoju lub piwa małą, bezwonną i szybko rozpuszczającą się tabletkę. Jej lekko słonawy smak jest praktycznie niewyczuwalny, dlatego ofiary tzw. tabletek gwałtu wypijają je, nawet nie podejrzewając niebezpieczeństwa. Jak ostrzega policja, taka tabletka - Powoduje utratę świadomości, a w przypadku przedawkowania nawet kilkunastogodzinną śpiączkę. Pierwszymi objawami wskazującymi na jej obecność w organizmie są zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Bardzo szybko przedostaje się ona z krwią do mózgu, wywołując u ofiar wręcz niemożliwą do opanowania senność. „Pigułka gwałtu” sprawia, że oprawca jest w stanie podporządkować sobie ofiarę bez konieczności używania siły. Co ważne osoba, której podano ten środek, bezwładnie i bez najmniejszej R E K L A M A

R E K L A M A

świadomości poddaje się oprawcy, gdyż powoduje on kilkunastogodzinną utratę pamięci, ofiara nie odczuwa także bólu. Niestety rzadko osoby wykorzystane przy pomocy tej substancji decydują się na zgłoszenie tego zdarzenia policji. Często powodem takiego zachowania jest strach lub wstyd. Dziewczyny, które zostały zgwałcone bardzo rzadko przyznają się do tego, co je spotkało, niechętnie o tym rozmawiają. Często wynika to ze strachu przed negatywną oceną społeczną. Ofiary boją się stwierdzeń typu: sama tego chciała, sprowokowała go. Niestety niektórzy ludzie skłonni będą obarczyć winą ofiarę, traktując ją jak osobę o lekkich obyczajach. Także w rodzinie, której członkowie przywiązują wagę do tego co powiedzą inni, trudno jest o akceptację dziecka, nie mówiąc już o mądrym jego wspieraniu - mówi psycholog Marta Dołomisiewicz. Niekiedy ofiary nie wierzą w moż-

liwość wykrycia sprawcy. Jednak jak wynika z policyjnych statystyk, wykrywalność jest bardzo wysoka. W ubiegłym roku aż 83% sprawców gwałtów zostało ukaranych. Substancja znika z organizmu po ośmiu godzinach, a po dwunastu nie wykryje jej nawet badanie moczu, dlatego bardzo ważne jest niezwłoczne zgłoszenie się na policję. Tylko dzięki temu będzie możliwe złapanie sprawcy i postawienie mu zarzutów. Należy pamiętać, żeby wybierając się na dyskotekę zachować ostrożność i np. nie przyjmować żadnych napojów od nieznajomych. Nie można też zostawiać szklanki czy butelki nawet na chwilę. Trzeba też obserwować własne ciało. Jeśli pijemy alkohol sporadycznie i w małych ilościach, a zaobserwujemy niepokojące objawy, możemy podejrzewać, że zostaliśmy „poczęstowani” pigułką gwałtu.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


17

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Z kraju Nowe rozwiązania MSZ

Józefów Akcja charytatywna dla powodzian

Wyjeżdzasz za granicę? Zgłoś swoją podróż w MSZ

Józefów pomaga gminie Wilków

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło 26 lipca internetowy system zgłaszania podróży zagranicznych. W przypadku zagrożenia np. trzęsieniem ziemi lub terrorystycznego, umożliwi on polskim konsulatom szybki kontakt z naszymi obywatelami - np.wysłanie smsa z informacją o zagrożeniu. Rejestracja podróży jest oczywiście dobrowolna, ale MSZ zachęca wszystkich Polaków wyjeżdżających za granicę do zgłoszenia wyjazdu. Można to zrobić wchodząc na stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl. System może okazać się najbardziej przydatny w sytuacjach kryzysowych, których niestety w ostatnim czasie nie brakuje, jak np. tsunami w Azji Południowo-Wschodniej, trzęsienia ziemi we Włoszech, na Haiti i w Chile, a nawet konflikty zbrojne. System pozwala w krótkim czasie skontaktować się z osobą przebywającą w niebezpiecznej strefie, aby uprzedzić ją o nadciągających kataklizmach, wskazać miesjce bezpiecznego schronienia lub udzielenie innego typu pomocy. Do tej pory w specjalnych przypadkach MSZ uruchamiało specjalną linię telefoniczną, za pomocą której rodziny osób przebywających za granicą mogły przekazywać informacje o miejscu pobytu swoich bliskich. Zarejestrowanie się w nowym systemie znacznie skróci czas potrzebny na dotarcie do polskiego obywatela za granicą. Skorzystanie z nowego systemu jest bardzo proste. Należy wejść na stronę internetową www.e-konsulat.gov.pl, otworzyć zakładkę „zgłoszenie podróo g ł o szenie

5 tysięcy 23 złote i 10 groszy taką sumę udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego na rzecz Gminy Wilków, który odbył się w poniedziałek w Józefowie. Organizatorzy właśnie podliczyli pieniądze wrzucone do puszek i uzyskane z aukcji. Z licytacji prac miejscowych artystów oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej udało się zebrać 1266 złotych. Największym powodzeniem cieszyły się ceramiczne skarbonki, wykonane przez pensjonariuszy ŚDS. Choć cenę wywoławczą każdej z nich ustalono na 5 złotych, to najdroższa została sprzedana za... 150 złotych. Jeden z miejscowych przedsiębiorców, który kupił skarbonkę, wykazał się nie tylko hojnością, ale również pomysłowością. Do wylicytowanej skarbonki sam zebrał 183 złote i 83

grosze. Ponadto, podczas kwesty przeprowadzonej przez Caritas podczas uroczystości odpustowych ku czci Św. Anny, zebrano 2 272 złote i 46 groszy. Natomiast do puszek wolontariuszy, którzy zbierali pieniądze w czasie koncertu na boisku w Józefowie, trafiły 1484 złote i 64 grosze. Cały dochód ze zbiórek i licytacji zostanie przekazany na konto dla powodzian z Gminy Wilków. Podczas koncertu charytatywnie wystąpili: Kapela Ludowo-Podwórkowa „Rzemyki” oraz zespoły „Aneta i Agnieszka”, „Spanish Inquisition”, „Master Fox”, „Solaris” i „Orinoko”. Organizatorami wydarzenia byli: Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski i Caritas Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Józefowie.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Akcja policji

„Trzeźwy poranek” ży” i wpisać dane kontaktowe. Istotne jest, aby podać możliwie precyzyjnie termin i miejsce pobytu za granicą oraz wskazać dane osoby pozostałej w kraju, z którą konsul mógłby szybko się skontaktować, w razie zaistnienia takiej potrzeby. Wpisów można dokonać nie wcześniej niż 30 dni przed datą planowanego wyjazdu; możliwe jest także dokonywanie zmian lub uaktualnień w treści wpisu także

podczas pobytu za granicą. W ciągu dwóch dni po deklarowanym terminie powrotu, wszystkie dane są automatycznie usuwane z systemu. System zgłaszania podróży zagranicznych jest częścią uruchomionego w kwietniu projektu „e-konsulat”, który umożliwia m.in. ubieganie się o wizę czy paszport przez internet.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

26 lipca policjanci z wydziału ruchu drogowego KPP w Biłgoraju przeprowadzili akcję pod nazwą „Trzeźwy poranek”. Działania miały na celu eliminację z ruchu drogowego nietrzeźwych kierowców. W poniedziałek pięciu funkcjonariuszy biłgorajskiej drogówki, wraz z kapelanem policji ks. Marcinem Zaburko przeprowadzali działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących. Działania policjantów zostały przeprowadzone w poniedziałek, gdyż po weekendzie nietrzeźwych kierowców jest najwięcej. - Funkcjonariusze skontrolowali 54 kierowców. Dwóch z nich było po spożyciu alkoholu, R E K L A M A

zatrzymano im prawo jazdy. Natomiast tym kierującym, którzy byli trzeźwi, stosowali się do przepisów ruchu drogowego, oraz mieli sprawne pojazdy kapelan policji wręczał obrazek św. Krzysztofa - patrona kierowców - informuje Tomasz Kasprzyk z KPP w Biłgoraju. To nie ostatni raz, kiedy policjanci biłgorajskiej drogówki bedą sprawdzać stan trzeźwości kierujących. - Akcję będziemy powtarzać zarówno w trakcie wakacji, jak i po wakacjach, by inni kierujący mogli czuć się bezpiecznie - dodaje funkcjonariusz Kasprzyk.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


18

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Tarnogród Darmowe badania

Powiat Elżbieta Jaworowicz zajęła się sprawą Jarka Ostasza

Bezpłatne badania Reporterzy TVP w Pisklakach W najbliższą niedzielę 1 sierpnia podczas Dni Tarnogrodu każdy będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań. Na badania zapraszają kierownik przychodni w Tarnogrodzie Roman Cichoń oraz prezes koła diabetyków Władysław Chodkiewicz. W ramach bezpłatnych badań wykonywany będzie pomiar glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Badania wykonywane będą od godz. 13.00 na stadionie, gdzie odbędą się Dni Tarnogrodu. Pamiętajmy, że cukurzyca typu

II nazywana jest cichym zabójcą naszych czasów. A szacuje się, że aż 50% przypadków cukrzycy typu II jest nierozpoznanych. Dlatego warto skorzystać z bezbolesnych i trwających chwilę badań, aby upewnić się, że ta „słodka” choroba nie dotyczy nas, ani członków naszej rodziny.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Lublin Informator NFZ

Gdzie się leczyć Otrzymaliśmy od rzecznika lubelskiego Narodowego Funduszu Zdrowia informacje o tym, jakie zakłady opieki zdrowotnej mają zawarte umowy z NFZ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.nfz-lublin.pl Uprzejmie informuję, że w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia przygotowany został Informator o zawartych umowach 2010 - czyli gdzie się leczyć. Informator zamieszczony został na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ: www.nfz-lublin.pl na Stronie głównej oraz w serwisie Pacjenci. Zawiera on dokładny spis wszystkich zakładów opieki zdrowotnej, które mają zawarte umowy z Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2010 rok. Świadczeniodawcy zostali szczegółowo podzieleni według rodzajów i zakresów udzielanych świadczeń. Z uwagi na znaczną objętość Informatora, na jego wstępie umieszczony został spis treści, który umożliwia czytelnikowi sprawne poruszanie się w jego obrębie. Co ważne, zawarte w Informatorze dane teleadresowe, tj. adresy miejsc

dotacje

udzielania świadczeń oraz numery telefonów do rejestracji, pozwolą ubezpieczonym szybko odnaleźć tych świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń w poszukiwanym przez nich zakresie w całym województwie, bądź zasięgnąć ważnych dla nich informacji. Wyrażam przekonanie, że zamieszczone w w/w publikacji dane, będą znakomitym źródłem wiedzy dla ubezpieczonych z województwa lubelskiego. Uwaga! Dane zawarte w Informatorze pochodzą od Świadczeniodawców. Za błędy, wynikające z podania przez nich niepełnych bądź nieaktualnych danych, Lubelski OW NFZ nie ponosi odpowiedzialności.

Karol Ługowski Rzecznik prasowy Lubelskiego OW NFZ

Już za tydzień, w czwartkowy wieczór 5 sierpnia, wszyscy widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć reportaż, zrealizowany przez Elżbietę Jaworowicz, na terenie naszego powiatu. Znany program „Sprawa dla reportera” tym razem zajął się głośnym tematem tajemniczej śmierci Jarosława Ostasza. Sprawa sięga 2008 roku, kiedy 21-letni wówczas Jarek Ostasz wyszedł z domu. Było to dokładnie 25 września. Jak powiedział rodzicom, wybrał się z kolegami na piwo. To był ostatni raz, gdy rodzina widziała chłopaka żywego. Nie wrócił już do domu. Zaniepokojeni rodzice zorganizowali poszukiwania, w których udział brali nie tylko policjanci i strażacy, ale również mieszkańcy miejscowości i znajomi, wtedy jeszcze zaginionego Jarka. Akcja

nie przyniosła spodziewanych rezultatów. Nie odnaleziono młodego człowieka. Dopiero po trzech tygodniach od zaginięcia odnaleziono zwłoki chłopaka. W stanie daleko posuniętego rozkładu znajdowały się w Tanwi w miejscowości Szostaki. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie o datę śmierci. Ustalono jedynie, że jej przyczyną było utonięcie. Prokuratura z powodu braku wystarczających dowodów na udział w tragedii osób trzecich, umorzyła śledztwo.

Rodzice chłopaka nie zgadzając się z tą decyzją, postanowili dalej drążyć temat. Zwrócili się do znanej dziennikarki, Elżbiety Jaworowicz, z prośbą o pomoc w ustaleniu okoliczności i prawdziwych przyczyn śmierci ich syna. Ta nie pozostała obojętna i wraz z ekipą telewizyjna odwiedziła, wiosną tego roku, Pisklaki. Nagranie w studio w Warszawie, w którym wzięła udział rodzina Ostaszów, odbyło się 5 lipca.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Kraj Rozporządzenie ministra finansów

Kasy fiskalne dla lekarzy i prawników Gabinety lekarskie i kancelarie prawnicze będą musiały zainstalować kasy fiskalne. Takie rozporządzenie wydał minister finansów. Ma ono wejść w życie 1 stycznia 2011 r. Jest wiele działalności gospodarczych, których w przyszłym roku nie ominie stosowanie kas fiskalnych. Każda działalność w której prowadzona jest sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych będzie wiązała się ze stosowaniem kas fiskalnych do ewidencji sprzedawanych usług. Wśród nich znajdować się będą lekarze, oraz prawnicy. Według rozporządzenia ministra finansów rejestracji obrotu przez kasy oprócz usług medycznych i prawnych, podlegać będą m.in. usługi księgowe, oraz rachunkowe. Obrotowi podlegać także będzie sprzedaż biletów na wszelakie wydarzenia kulturalne. Kasy trafią także

do podatników rozliczających się na zasadzie karty podatkowej, czyli zatrudniających do jednej osoby. Do tej pory nie mieli oni takiego obowiązku. Dalej ze zwolnienia będą korzystać notariusze, którzy i tak muszą stosować pełny rejestr na podstawie ustawy o notariacie. Zwolnione z kas będą także tzw. usługi sieciowe, np. sprzedaż prądu czy gazu, gdzie i tak są wystawiane faktury, oraz takie usługi jak pocztowe, telekomunikacyjne, finansowe. Zwolnieni będa także podatnicy, których roczne obroty nie przekroczą 40 tys. zł. Zachowane również zostaną dotychczasowe kryteria stosowania zwolnień dla podatników

rozpoczynających działalność. Rozporządzenie, które 26 lipca podpisał minister finansów w życie ma wejść 1 stycznia 2011 r. Kasy fiskalne w gabinetach lekarskich i kancelariach pojawią się najpóźniej 1 maja 2011 r. Według resortu finansów podatnicy zainstalują w sumie 300 tys. kas fiskalnych. Obecnie takich urządzeń działa ok. 1,5 mln. Tym działaniem resort chce znacznie ograniczyć zakres zwolnienia z kas. Według resortu na refundację części kosztów zakupu kas, budżet będzie musiał wydać około 250 mln zł.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - PROW - część 2 W 2010 roku warunki pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zostały zweryfikowane i uproszczone w stosunku do poprzednich lat. W przypadku działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” również wprowadzono zmiany, które zdecydowanie korzystniej wpływają na możliwość starania się o dofinansowanie, a tym samym na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Należy pamiętać, że mikroprzedsiębiorstwem jest firma zatrudniająca mniej niż 10 pracowników a jej roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro.

Artur Habza specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE

W ramach naboru od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. na utworzenie jednego miejsca pracy będzie można otrzymać 100 tys. zł., dwóch miejsc pracy 200 tys. zł, natomiast w przypadku powstania

trzech lub więcej nowych miejsc pracy można będzie dostać maksymalnie 300 tys. zł. Dotychczas, by otrzymać refundację w wysokości 300 tys. zł, należało utworzyć co najmniej pięć nowych miejsc pracy. Wsparcie w ramach tego działania jest udzielane na zasadzie refundacji, co oznacza, że pomoc będzie wypłacana po zrealizowaniu operacji. W ramach konkursu projekty są poddawane ocenie,

w wyniku której wnioskom zostanie przypisana odpowiednia ilość punktów. O kolejności, w jakiej przysługuje pomoc, będzie decydować liczba zdobytych punktów, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyzna na podstawie tzw. rankingu, czyli kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Preferowane będą operacje z regionów uboższych a zwłaszcza borykających się z dużym

bezrobociem. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może wspierać działania mikroprzedsiębiorstw prowadzących bądź podejmujących działalność w określonym w wytycznych zakresie. Wsparcie może być udzielone firmom świadczącym usługi dla gospodarstw rolnych i leśnictwa, usługi dla ludności, usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

usługi transportowe, usługi komunalne, usługi budowlane oraz instalacyjne, usługi rachunkowości, doradztwa, usługi informatyczne, prowadzącym sprzedaż hurtową i detaliczną, rzemiosło i rękodzielnictwo, przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, prowadzącym usługi magazynowania lub przechowywania towarów, czy też wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.


19

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

ogłoszenia drobne Sprzedam Skuter Piaggio gilera ice Skuter ma nowy cylinder, tłok, pierścienie wyregulowany i przeczyszczony gaźnik, sportowy Tłumik Leo-Vince ZX carbon, Wał Korbowy Stage 6 HPC, Stelaż, Pali na dotyk, jest bardzo zrywny, zarejestrowany, cena 1900 zł tel. 608182661 VW Caravelle Sprzedam VW T4 Caravelle z 94 r. poj.silnika 2.4D, 8 osobowy, biały, hak, wspomaganie kierownicy stan bardzo dobry, przebieg 330 tyś.km cena do negocjacji, zarejestrowany w Polsce tel.697-630-666 Mitsubishi Lancer 1.5 gaz Sprzedam Mitsubishi Lancer 1.5 gaz, sedan 1992r. el.podgrzewane lusterka, centralny zamek z pilotem, autoalarm, cena 1900 zł tel. 698664731 BMW 316 i Sprzedam BMW 316i rok produkcji 1995, kolor czarny, cena do uzgodnienia Więcej informacji pod numerem telefonu 661456418, cena 8000 zł tel. 661-456-418 SPRZEDAM TANIO!! Mitsubishi Space Runner GDI Samochód sprowadzony z Niemiec. Stan b.dobry rok 2000 Pojemność silnika 2,4 Przebieg 100 000 km Wspomaganie kierownicy, centralny zamek, klimatyzacja, abs, elektryczne szyby, Poduszki powietrzne,radio Bez wypadkowy, garażowany. CENA DO UZGODNIENIA !!! , cena 14000 zł tel. 84 686 64 11 VW GOLF IV VW GOLF, 98r., 1.6, B+G(SEKWENCJA) 161 tyś. km, czarny, 5D, 105KM, cena 16000 zł tel. 508-928-075 VW GOLF IV VW GOLF, 98r., 1,4 Benzyna 16V, 75KM, hatchback, 148km, czarny metalik, 4xPP, ABS, IMM, CZ, RK, RŚ, K, WK, RM VW, KT, bezwypadkowy, serwisowany, KS, KPO, 5D, SP, w polsce od 2008r, mały oryginalny przebieg udokumentowany stan bdb. cena 13500 zł tel. 602691664 jawa 50 (jawka) mustang mam do sprzedania jawke w bardzo dobrym stanie w tym sezonie na wiosne zostal zalożony nowy cylinder na pojenmość 60 cm3 tłok pierścienie wał jest w idealnym stanie silnik bardzo ładnie pracuje jest bardzo zrywny i szybki jak na swą pojemność. Jest ona zarejestrowana i ubezpieczona cena do uzgodnienia tel. 508-347-154 Vw Golf IV VW GOLF, 98r., 1,4 Benzyna 16V, 75KM, hatchback, 148km, czarny metalik, 4xPP, ABS, IMM, CZ, RK, RŚ, K, WK, RM VW, KT, bezwypadkowy, serwisowany, KS, KPO, 5D, SP, w polsce od 2008r, mały oryginalny przebieg udokumentowany stan bdb. cena 13500 zł tel. 602 691 664 Cross 110 Biłgoraj Witam, mam do sprzedania Crossa 110. Został on zakupiony w 2009 roku.Jest w stanie bardzo dobrym. telefon 502327804 cena 1500 zł tel. 502327804 Audi A6 Avant 180 KM ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ksenony, ESP, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, przyciemniane szyby, blokada dyferencjału - SAMOCHÓD OD OSOBY PRYWATNEJ, nie sprowadzany na handel, wspaniały duży rodzinny samochód- STAN SAMOCHODU BDB+, ZADBANY, 100% SPRAWNY- PIERWSZY WŁAŚCICIEL- NIE WYMAGA JAKIEGOKOLWIEK WKŁADU WŁASNEGO, NIEDAWNO SERWISOWANY- PRZEGLĄD TECHNICZNY I UBEZPIECZENIE DO GRUDNIA 2010- WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY B O S S E 8+1- KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH- NA WSZYSTKIE PYTANIA CHĘTNIE ODPOWIEM TELEFONICZNIE POD NR 604918691 tel. 604 918 691 bmw e36 coupe BMW e36 320i Coupe 1997r 119tyś km kolor srebrny, auto bardzo zadbane i czyste, pełne wyposażenie, pełny M-pakiet, dwa komplety kół, bezwypadkowy, garażowany, cena 15500 zł tel. 501 035 715 OKAZJA! PRASA INTERNATIONAL PRASA INTERNATIONAL B-47 do belowania słomy wysokiego zgniotu w oryginale, stan idealny, cena 2900 zł tel. 698-383-233 sprzedam jałówkę sprzedam jałówkę 15-miesięczną czarno-białą cena 1500 zł tel. 507345082 SPRZEDAM WÓZ TRAKTOROWY, FREZARKĘ, OKNA I DRZWI DREWNIANE SPRZEDAM: -wóz traktorowy metalowa solidna konstrukcja -frezarkę stołową do drewna -okna i drzwi drewniane z demontażuSzczegółu pod numerem tel.: 721 994 196 tel. 721 994 196 warzywa ekologiczne kupie warzywa ekologiczne dla dzieci. regularnie tel. 504024027

PRANIE DYWANÓW CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej, meblowej, kanap, krzeseł, puf, - również u klienta. Do prac używam profesjonalnego sprzętu i środków firmy Kärcher. Niskie ceny!!!! !! samochód od - 120zł. Dywany od 3,50 - 5,00zł. za m2 dywanu Zapraszam...... DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!!( przy usłudze powyżej 40zł - - przy mniejszym zleceniu doliczam dojazd) tel. 661-475-390

DOM KUPIĘ Kupię dom w Biłgoraju lub okolicy (do 20km). Możliwa zamiana na mieszkanie w Biłgoraju (57m, nowe budownictwo, własnościowe, bezczynszowe, 3 pokoje, w spokojnej okolicy)

szczenieta pinczera miniaturowego Witam! mam do sprzedania szczenieta pinczera miniaturowego(czarne-podpalane )obecnie są odrobaczone, posiadają ksiażeczke zdrowia, zaszczepione. cena 300 zł tel. 696 307 433

Szukam stancji Szukam stancji na rok szkolny na trzy osoby(dziewczyny).Najlepiej nie daleko ulicy Kościuszki. Bardzo prosze o kontakt mailowy. osoba kontaktowa Diana

Szukam pracy! Witam.Mam 14 lat i chciałbym znaleźć jakąś pracę na okres wakacji(może być roznoszenie ulotek) tel. 603274115 Remonty Solidna, rodzinna firma oferuje szeroki zakres usług remontowych. tel. 664 04 0079 OPIEKUNKA DO DZIECI ZATRUDNIĘ OPIEKUNKĘ DO DWÓJKI MAŁYCH DZIECI.NIENORMOWANY CZAS PRACY tel. 504024027 SPRZEDAWCA MAGAZYNIER HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZATRUDNI SPRZEDAWCĘ-MAGAZYNIERA WYMAGANA OBSŁUGA WÓZKA WIDŁOWEGO, PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH.PROSZĘ SKŁADAĆ CV.DOŚWIADCZENIE NIE WYMAGANE tel. 509 691 393 PRACA DORYWCZA NA WAKACJE!!! Poszukują młode osoby do roznoszenia ulotek. Proszę o kontakt 519-105-304 Kierowca Wymagania: -prawo jazdy kat. B + C -badania psychotechniczne -kurs na przewóz rzeczy -doświadczenie zawodowe -wiek 25-55 lat -dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwośćDokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: praca@boram.pl Charakterystyki energetyczne Sporządzanie świadectw charakterystyk energetycznych budynków cena 300 zł tel. 782 427 496 poszukuje mieszkania do wynajecia Malzenstwo z 6 letnim dzieckiem poszukuje mieszkania do wynajecia. tel. 516604486 Sprzedam działki pod Józefowem Sprzedam dwie działki budowlane w Samsonówce (pod Józefowem). Jedna zabudowana o pow. 31 arów w pełni uzbrojona, a druga niezabudowana o pow. 32 arów z możliwością łatwego uzbrojenia. Obie usytuowane przy ulicy asfaltowej. tel. 512 833 082 osoba kontaktowa Maria mieszkanie własnościowe 53 m-2 pokoje(18 i 11m), kuchnia 8,5m, przestronny przedpokój(10,5m) i łazienka(5mglazura, kabina), loggia dł.3,5m.Mieszkanie jasne, III p, w tym roku położona gładź tynkowa, na podłogach panele i terakota, okna PCV z roletami.Blok docieplony, wszelkie media.Mieszkanie w centrum Biłgoraja na ul.Kościuszki. tel. 533 490 937 SPRZEDAM DZIAŁKĘ REKREACYJNO-BUDOWLANĄ Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną o powierzchni 20a w miejscowości Andrzejówka - Korytków Duzy ( 15 minut autem do Biłgoraja). Działka położona jest przy szosie w pieknej spokojnej okolicy w otoczeniu lasu. Szerokosc działki 31m. Cena do uzgodnienia....... tel. 691-437-928 GRUNTY OKOLICE WŁOCŁAWKA/KUJ-POM/110861m2. DOGODNY DOJAZD, DOBRA LOKALIZACJA, GRUNTY NIE ZALEWOWE.KL III, IV ORAZ V.BLISKO LAS, JEZIORO, SKANSEN KŁÓBKA.DOSKONAŁY DOJAZD/DROGA ASFALTOWA.MEDIA/ WODA, PRĄD, LINIA TEL./ W GRANICACH DZIAŁKI.WYDZIELONY TEREN BUDOWLANY I REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWY. BLISKO INNE BUDYNKI MIESZKALNE, PRZYSTANEK PKS OK. 80m. ZAPRASZAM.CENA DO NIEWIELKIEJ NEGOCJACJI. cena 440000 zł tel. 510-098-268 Sprzedam mieszkanie Sprzedam mieszkanie: atrakcyjne położenie, 3-pokojowe, pow.~47,5 m2, III piętro, pełna własność, CO i gorąca woda z sieci miejskiej. Biłgoraj, ul. Armii Kraków 39. Kontakt: Tel. 601 598 850 tel. Tel. 601 598 850 Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną w Woli Dużej o pow.1100m. kw przy drodze tel. 888-316-087 KUPIĘ DZIAŁKE KUPIĘ DZIAŁKE W BIŁGORAJU LUB OKOLICY KUPIĘ DZIALKE tel. 500 252 773

Mieszkanie w bloku na I piętrze 63m zamienię na dom Mieszkanie w bloku w centrum miasta, na I piętrze 63m zamienię na dom. tel. 791137749

Przyjmę gruz, ziemię Remontujesz, zakończyłeś budowę i nie masz co zrobić z gruzem, ziemią - zadzwoń 503 770 111 tel. 503770111 osoba kontaktowa Marcin Sprzedam ksiazki do klasy 2 i 3 ZSZ Fizyka, PO, Polski, Mechanik pojazdów samochodowych, Matematyka, Angielski. Wiecej info i cena na GG: 12943819 korepetcje z matematyki korepetycje z matematyki - szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia. tanio i skutecznie, zajęcia odbywają się w przyjaznej atmosferze! Możliwość korepetycji u mnie w Biłgoraju lub Aleksandrowie. posiadam doświadzczenie w indywidualnej pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie nauczania matematyki. cena 25 zł tel. 602506173 osoba kontaktowa monika Lektor/korepetytor języka angielskiego i rosyjskiego Lektor języka angielskiego i rosyjskiego oferuje zdobyte doświadczenie w prowadzeniu kursów ogólnego angielskiego i angielskiego w biznesie oraz ponad 5 letnią pracę jako korepetytor. Zapraszam do współpracy szkoły językowe, firmy prywatne oraz klientów indywidualnych. Więcej szczegółów o mnie oraz CV i uprawnienia do nauczania do wglądu na życzenie. tel. 669418765 osoba kontaktowa Przemek Argosa sklep ul. Cicha(róg Bohaterów Monte Cassino) Witam i zapraszam do nowego sklepu ze sprzętem AGD I RTV oraz komputerowym posiadamy sprzęt nowy i używany ZAPRASZAMY tel. 515711849 DZIAŁKĘ REKREACYJNO-BUDOWLANĄ SPRZEDAM Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną o powierzchni 20a w miejscowości Andrzejówka - Korytków Duzy ( 15 minut autem do Biłgoraja). Działka położona jest przy szosie w pieknej spokojnej okolicy w otoczeniu lasu. Szerokosc działki 31m. Cena do uzgodnienia....... tel. 691-437-928 osoba kontaktowa Dariusz Sprzedam kawalerkę 25 m2, w Biłgoraju Plac Wolności 10, tel. 663 050 052 Odstąpię termin na wesele w Nadrzeczu w październiku 2010 r. w zamian za zaliczkę. tel. 693 098 021 Sprzedam działki budowlane przy ul. Radzięckiej nad zalewem w Biłgoraju, tel. 84 686 62 06, 882 611 954 Szukam stancji do wynajęcia w domu gospodarczym min. 2 pkoje, tel. 511 978 790 Odstąpię salę na wesele w„Zajeździe Nadrzecze”na termin 25.09.2010 za zwrot zaliczki, tel. 511 978 790 Sprzedam mieszkanie w bloku w Obszy , 49 m2, cena do uzgodnienia, tel. 511 978 790 Sprzedam klimatyzator p-rzenośny dynamic EK12PCXX, tel. 723 649 470 Sprzedam Chevrolet 2005 i działkę rekreacyjno wypoczynkową z dostępem do rzeki, kontakt Korytków Duży 92 po 19.00

Chełmski Cement Spółka Z.O.O Skład Handlowy w Biłgoraju zatrudni: - pracownik na stanowisko kierowca - magazynier z uprawnieniami na HDS - pracownik na stanowisko sprzedawca magazynier ze znajomością obsługi komputera

Szukam stancji Szukam stancji do wynajęcia tel. 507583918

CV należy składać w Składzie Handlowym w Biłgoraju ul. Krzeszowska 68 E

Certyfikaty energetyczne świadectwa charakterystyki energetycznej - promocja!!! www.inti-energo.pl tel. 660 663 454

w razie pytań kontakt: 84 686 58 15

gabinety lekarskie Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)- GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

APTEKA DYŻURNA 30.07.2010 - 05.08.2010 - Biłgoraj, ul. Kościuszki 56

Specjalistyczny Gabinet GinekologicznoPołożniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 29.07.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: ankieter/analityk - 5 barman – 1 blacharz samochodowy - 1 brukarz - 1 diagnosta stacji - 1 kasjer/sprzedawca - 1 kierowca kat. B- 2 kierowca kat. B- 1 kierowca kat. C - 1 kierowca kat. C + E - 3 kierowca kat. D – 1 kierowca kat. T – 1 kierownik zmianowy – 1 księgowy - 1 kucharz – 3 majster robót drogowo – 1 mechanik – 1 mechanik samochodów - 1 mechatronik – 1

młynarz – 1 monter instalacji sanitar – 1 nauczyciel j. angielskiego – 2 nauczyciel j. hiszpańskiego - 1 nauczyciel j. rosyjskiego – 1 nauczyciel przedszkola – 1 nauczyciel nauki jazdy – 3 nauczyciel teoretycznych przedmiotów elektrycznych – 1 operator koparko-ładowarki – 1 operator monitoringu - 1 operator strugarek i frezarek do drewna - 1 pomoc w gospodarstwie rolnym – 1 pracownik biurowy/manager - 1

pracownik fizyczny – 1 pracownik sklepu - 2 prasowaczka – 1 przedstawiciel handlowy - 2 robotnik budowlany – 1 robotnik drogowy - 5 robotnik gospodarczy – 1 specjalista ds. płac – 1 sprzątaczka - 1 sprzedawca – 5 sprzedawca w dziale mięsnym - 1 stolarz – 2 stolarz meblowy - 1 szlifierz/tokarz – 1 szwaczka - 1 trener/wykładowca - 1 wykrawacz/wędliniarz – 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

R E K L A M A


20

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

krzyżówka Skarga Starsza na od jako dwulatki towaru

Waga bez pudełka

Odmierza porcje leku Barani z rona

Strusie bardzo due

Kontuar z wag

Jadowite zwierz

… chmur, wieowiec

Koncentracja umysłu

20

Szereg krzeseł

Górna cz dresu

10

Czar

8 Harmonia w rodzinie

22 Niemiarowo ttna

15

9

Pomost wiodcy w morze

… Allan Poe, poeta

24

Baranica na głowie

Senegalska stolica

Cyfrowy Canon

14

Radykał francuski

Nie jest kopi

3

Naladowca

Rosyjskie imi eskie

Mona w niego wpa

19 Najlejszy metal

Banan z filmu

16 12

Deski dla aktora

17 7

Twardy metal, l. at. 22

Nago w obrazie

2 Futrzana narzutka

Pisany do melodii

ydowski urzd

Potrzask na ptaki

18

25

Gorcy napój matrosa

Znany skorupiak

Arabski kraj z Basr

23

Prawie lk

Due naczynie

1

Brat Gerdy z bani

13

4

5

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - myl Antoniego Regulskiego. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

Krzyżówka NUMER 29 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Sylwię Sokołowską . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 27

Nieruchomości - KUPIĘ

Ryby 19.02–20.03

Ten tydzień zamanifestuje się podróżami i zmianami. Może to być całkiem nieoczekiwane, dla niektórych zodiakalnych Panien, które zaplanowały sobie wszystko inaczej. Może powiedzą teraz, że to za wcześnie, że nie ten czas i trzeba poczekać. Stąd wiele dziać się będzie w życiu Panien i ten tydzień może namieszać Wam w głowach.

Baran 21.03–19.04

Waga 23.09–22.10

Czymkolwiek jest dla każdego szczęście, czy to zdobycie określonej kwoty pieniędzy, zdanie egzaminów, upragnionej pracy, pójście na bal, to powinno się spełnić. Dla niektórych z Was, zebrane marzenia związane z tzw. szczęśliwością duszy będą ważniejsze od spraw materialnych. Zapowiada się dość ciężki tydzień, nie wszystko pójdzie łatwo. Jednak jeśli wykażecie się odwagą i determinacją, to możecie osiągnąć nawet dość trudne do zdobycia szczyty. Jakkolwiek dziać się będzie, może trudno, może z przeszkodami, możecie dojść do celu.

Byk 20.04–20.05

Jeśli dotąd czekaliście na zmiany, to zapewne ten tydzień zawiruje i zakręci. A zakręcić powinien, w jak najlepszym słowa tego znaczeniu, bo dotyczyć to może pracy, finansów lub uczuć. Czekają Was zagraniczne wyjazdy po pieniądze, czyli do pracy lub w interesach. Niektóre Bliżniaki mogą zagrać na loteriach, to dobry czas na wygraną.

Rak 22.06–22.07

Niektóre Raki będą musiały pomyśleć o swoim dość delikatnym , zdrowiu. Prawdopodobnie przemęczenie i stres, nieźle dały się Wam we znaki. Taki natłok i napływ zbyt wielu sprzecznych czasem, ze sobą informacji. Może być spokój i wtedy tęsknimy za ruchem, za tym, aby się coś działo.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

Ten tydzień może przynieść dozę niepewności i nieprzewidywalności losu. Niemniej jednak nie powinno być aż tak smutno i źle, szczególnie dla tych z Was, którzy chcą czegoś innego, chcą rozliczyć się z przeszłością i pozbyć się żalu do losu.

Bliźnięta 22.05–21.06

11

Lew 23.07–22.08

Ten tydzień przynieść powinien wiele pozytywów, gdyż staniecie się posiadaczami całkiem sporych możliwości. Jeśli czekaliście na taką chwilę, że to Wy możecie dokonać wyboru, to właśnie powinna ona nadejść. Problemem jest brak jakichkolwiek perspektyw, lecz i trudny wybór, gdy zbyt wiele możliwości naraz.

W nadchodzące dni wkroczycie z nową energią pomysłami i przebojowością. Zodiakalne Byki odniosą sukces na płaszczyźnie życia zawodowego, inne rodzinnego, a jeszcze inne w sferze uczuć. Jednym słowem przygotujcie się na sukces. Tak naprawdę to jesteście już nań przygotowani.

Ociepla palto Dawny parobek rolny

horoskop 30.07 - 05.08 Wodnik 20.01–18.02

21

Esencja Licik z z ziół, wizietyzana nia

6

Cena (zł)*

Panna 23.08–22.09

Pracowite Wagi powinny być jeszcze bardziej zapracowane. Możliwe, że rozpoczniecie nowe projekty odnośnie nowej pracy lub budowania wspólnego życia ze swoim partnerem życiowym. Możecie zostać zaangażowani do spraw, w których liczyliście na ich korzystne rozwiązanie.

Skorpion 23.10–21.11

Nadchodzący tydzień powinien być kolorowy i radosny. Prawdopodobnie, niektóre Skorpiony będą mogły uczestniczyć w takich zdarzeniach, które przyniosą Wam szczęście i zadowolenie. Możecie doświadczyć też ludzkiej dobroci i nieoczekiwanej pomocy, z całkiem niespodziewanej strony.

Strzelec 22.11–21.12

Ten tydzień, przynieść może niektórym zodiakalnym Strzelcom, miłość. Miłość, która nieoczekiwanie spadnie na Was, która zakręci i zawiruje w głowach. Prawdopodobnie czekają Was niezwykłe, magiczne chwile, które porwą niektórych do niezwykłego tańca z życiem.

Koziorożec 22.12–19.01 Drogie Koziorożce, powinniście otrzymać od losu stosowne dary. Stać się może, że trzeba będzie rozpocząć coś nowego, zmienić coś w swoim życiu. Jakkolwiek zmiany niosą za sobą i pożegnania i rozstania. W Waszym wypadku, należałoby się rozstać z przeszłością

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010 R E K L A M A

21


22

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Piłka nożna III Liga

Nie sprostali Tomasovii Przy rzęsiście padającym deszczu przyszło rozgrywać kolejny mecz sparingowy zawodnikom Olendra Sól. Ekipa Michała Furlepy zmierzyła się w Suścu z innym trzecioligowcem - Tomasovią Tomaszów Lubelski. Sparowanie zakończyło się pewną wygraną tomaszowian 3:0. Tradycją stało się już sparowanie piłkarzy Olendra Sól z Tomasovią Tomaszów Lubelski, czy to w okresie przygotowawczym do nowego sezonu, czy też w zimowej przerwie między rozgrywkami. Rok temu obie ekipy mierzyły się ze sobą na boisku w Wożuczynie, gdzie padł remis 1:1. Zimą rozegrano grę kontrolną w Majdanie Starym, w której lepsi okazali się solanie zwyciężając 3:2. Było to ich jedyne zwycięstwo nad zawodnikami z Tomaszowa Lubelskiego. Tym razem lepsi okazali się tomaszowianie. Mecz został rozegrany na boisku w Suścu, chociaż pierwotnie miał on się odbyć w Tomaszowie Lubelskim. W grę wchodziło także starcie na stadionie w Szarowoli, jednak obie opcje wykluczyła fatalna pogoda. Ulewne deszcze uniemożliwiły grę zarówno w Tomaszowie Lubelskim, jak i Szarowoli, stąd przeniesienie sparingu do Suśca. Obie ekipy rozegrały wcześniej już po trzy spotkania kontrolne. Tomaszowianie przegrali na początek okresu przygotowawczego z rezerwami Górnika Łęczna 2:3, oraz odnieśli zwycięstwa podczas obozu w Kolbuszowej z tamtejszą Kolbuszowianką(4:1) i z Lechią Sędziszów Małopolski (1:0). Natomiast Olender po remisie 1:1 z Siarką Tarnobrzeg odniósł dwie wygrane z Relaxem Księżpol 7:1 i Izolatorem Boguchwała 2:1. Kolejne starcie było dla obu szkoleniowców okazją do sprawdzenia formy swoich zawodników na tle ligowego rywala. Dużym utrudnieniem dla piłkarzy był intensywnie padający deszcz, przez co piłka dostawała poślizgu na

Najlepszy snajper Olendra w poprzednim sezonie Tomasz Albingier zdobył jak na razie jedną bramkę w meczach sparingowych namokniętej murawie. Utrudniało to wymianę dokładnych podań i płynne konstruowanie akcji w ofensywie. Gra była wyrównana, ale prowadzenie objęli tomaszowianie. Po mocno

bitym rzucie wolnym Piotr Sasim był zmuszony sparować piłkę przed siebie, nie został jednak zaasekurowany przez żadnego z obrońców, co skrzętnie wykorzystał Jarosław Pacholarz, który

dopadł do futbolówki i wpakował ją do bramki Sasima. Jednobramkowe prowadzenie utrzymało się do końca pierwszej części gry. Dziesięć minut po zmianie stron tomaszowianie pod-

wyższyli na 2:0. Tym razem strzelcem bramki był Ireneusz Baran, ale swoje trafienie może zawdzięczać niefortunnie interweniującemu Grzegorzowi Paczosowi. W końcówce drużynie Zbigniewa Kuczyńskiego udało się zdobyć jeszcze jedną bramkę. Tomasza Kozaka pokonał Pacholarz, dla którego było to drugie trafienie w tym spotkaniu. Nie warto jednak przywiązywać zbyt wielkiej wagi do wyniku tego pojedynku. Obaj trenerzy sprawdzili wszystkich zawodników, których mieli do dyspozycji. W barwach Olendra wystąpiło aż 22 zawodników. Nie wiadomo jeszcze czy wszyscy z nich znajdą się w kadrze trzecioligowca na przyszły sezon. W sobotę solanie rozegrają kolejną grę sparingową. „Blacharze” wyjadą do Nowej Sarzyny, gdzie zmierzą się z tamtejszą Unią. Początek meczu o godz. 10:00. Tomasovia Tomaszów Lubelski Zartmet Olender Sól 3:0 (1:0) Bramki: Pacholarz x2, Baran. Olender: Sasim (45 Paczos, 75 Kozak) - Skrzypek (65 Poliwka), Sawczuk (55 Dobromilski), Kukiełka (65 Kurzyna), Grelak (65 Poliwka) - Lalik (55 Komosa), Bubiłek (55 Onkiewicz), Blicharz (55 Blacha) - Rataj (55 Wołoszyn), Albingier| (55 Garbacz), A. Kusiak (55 Ł. Kusiak). Tomasovia :Bartoszyk - Jakubiak, Banaś, Leśko, Myszkowski, Stefanik, Zatorski, Słotwiński, Wawryca, Pacholarz, Kusiak oraz Waśkiewicz, Sioma, Skiba, Świderek, Raczkiewicz, Baran, Żurawski, Kęczkowski.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka nożna Trening

Pierwszy trening Łady 1945 Biłgoraj Pierwsze zajęcia odbyli zawodnicy powołanej do życia przed kilkoma dniami BKS Łady 1945 Biłgoraj. Wiadomo też, że trenerem zespołu będzie Ireneusz Zarczuk. Na pierwszych zajęciach pojawiło się 32 zawodników. Zdecydowaną większość stanowili gracze, którzy w ubiegłym sezonie występowali w barwach Łady w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Starszych. Duża część chłopaków z tamtego zespołu zadeklarowała chęć gry w Ładzie, co może cieszyć trenera Zarczuka, który notabene jeszcze dwa lata temu trenował w biłgorajskim klubie drużynę juniorów. Teraz wielu zawodników z wspomnianej drużyny pomoże „biało - niebieskim” w jak najszybszym awansie do wyższej klasy rozgrywkowej. Na treningu było także dwóch zawodników, występujących

w minionym, IV - ligowym sezonie w drużynie Łady. Mowa o Mateuszu Obszyńskim i Pawle Bednarzu. Obaj są zdecydowani na grę w Ładzie 1945 Biłgoraj. Pierwsze zajęcia miały się odbyć na boiskach treningowych biłgorajskiego OSiR-u, jednak uniemożliwiły to obfite opady deszczu. Nie przeszkodziły one jednak w przeprowadzeniu treningu. Piłkarze pobiegli na Orlik ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1, gdzie, jak wszystko na to wskazuje, będą trenować do końca tygodnia. Po rozgrzewce z piłkami zawodnicy zostali podzieleni przez szkoleniowca na trzy drużyny,

które rozgrywały między sobą gry na całym boisku. Znany jest też pierwszy sparingpartner biłgorajan. Będzie nim występujący w A - klasie Orion Dereźnia Solska. - Rozpoczynamy wszystko od początku. Startujemy z czystą kartą - mówił trener Ireneusz Zarczuk. Nie jest jeszcze zamknięty temat rozpoczęcia sezonu przez Ładę nie od najniższej klasy rozgrywkowej. Pojawiła się szansa na start o klasę rozgrywkową wyżej. Takie prawo przysługuje klubom dzięki uchwale LZPN. Zdecydowanie większą szansę powodzenia ma tutaj akces AMSPN Hetman Zamość, który podobnie

jak Łada miałby rozpocząć nowy sezon w B - klasie. Jednakże według uchwał przepisów uchwalonych przez LZPN kluby, które prowadzą określoną liczbę grup młodzieżowych, zgłaszając do rozgrywek drużynę seniorów, automatycznie zaczynają klasy A. Dzięki temu zamościanie mogą wystartować sezonie 2010/2011 najprawdopodobniej od A  - klasy. Działacze Zamojskiego ZPN nie będą jednak robili wyjątków i jeśli zamościanie faktycznie rozpoczęliby rozgrywki ligę wyżej to taka szansa nadarza się również drużynie Ireneusza Zarczuka. Właśnie na taki rozwój

sytuacji liczą kibice. - Walczymy o to by wystartować w A - klasie. Początkowo działacze związku byli nieugięci, ale pojawiło się światełko w tunelu, które pozwala mieć nadzieję na walkę w wyższej lidze. Wszystko wyjaśni się w najbliższym czasie. Jesteśmy jednak dobrej myśli - mówią. Miejmy nadzieję, że działania sympatyków biłgorajskiej drużyny zakończą się pozytywnie i w przyszłym sezonie „biało - niebiescy” wystartują jednak o jedną klasę rozgrywkową wyżej.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010

Piłka nożna III Liga

Blacharze lepsi od Izolacji W swoim trzecim sparingu przygotowującym do nowego sezonu III ligi Zartmet Olender Sól pokonał przebywających na obozie w Zamościu piłkarzy Izolatora Boguchwała 2:1 (2:0). Zwycięstwo zapewniły solanom trafienia Tomasza Blicharza i Artura Kukiełki. Rywalom udało się zdobyć bramkę po nieporozumieniu Siergieja Sawczuka z Piotrem Sasimem, a arbiter spotkania trafienie uznał jako samobójcze.

Z mocnymi rywalami mierzą się zawodnicy Michała Furlepy przed nowym sezonem 2010/2011, który solanie rozpoczną jako beniaminek III ligi. - Planując sparingowy kalendarz mieliśmy na uwadze fakt, aby jak najwięcej razy zmierzyć się z zespołami, z którymi przyjdzie nam walczyć na ligowych boiskach, dlatego też rozgrywamy spotkania kontrolne z bezpośrednimi rywalami z ligi - mówi trener Furlepa. Pierwszym rywalem „blacharzy” była solidna Siarka Tarnobrzeg, a teraz przebywający na obozie kondycyjnym w Zamościu zawodnicy Izolatora Boguchwała. Klub z Boguchwały dysponuje największym budżetem wśród wszystkich III - ligowców, a działacze Izolatora nie ukrywają swoich zakusów walki o awans na II - ligowe boiska. - Izolator to zespół budowany od podstaw. Trener Grzegorz Opaliński objął tam posadę zimą 2007 roku i wprowadził klub do III ligi. Była nawet szansa na awans do II ligi w sezonie 07/08, jednak boguchwalanie przegrali baraże z Nidą Pińczów. Mimo różnych klubowych budżetów wielkich różnic nie było widać na boisku. W pierwszej części gry na boisku dominowali

zawodnicy z Boguchwały. Jednak dominacja piłkarzy z Podkarpacia nie przełożyła się na ich skuteczność, bowiem mimo wielu dogodnych okazji boguchwalanie nie potrafili zdobyć bramki. Te strzelali za to zawodnicy Olendra. Wynik meczu otworzył Tomasz Blicharz, który precyzyjnym uderzeniem w długi róg nie dał żadnych szans golkiperowi Izolatora. Na 2:0 jeszcze przed końcem pierwszej części gry podwyższył Artur Kukiełka, który umieścił futbolówkę w siatce rywali mocnym strzałem głową po centrze z rzutu rożnego. Po zmianie stron przewaga była już po stronie „blacharzy”. Boguchwalanie mieli w nogach ciężki tydzień przepracowany na obozie w Zamościu i w drugich 45 minutach ustępowali swoim rywalom. Solanie byli zdecydowanie szybsi od graczy Izolatora, wygrywali indywidualne pojedynki i przede wszystkim szybko konstruowali sytuacje które mogłyby zagrozić bramce rywali. Natomiast piłkarze „Izolacji” nie mogli znaleźć sposobu na pokonanie Piotra Sasima. To co nie udawało się graczom z Boguchwały udało się samym zawodnikom z Soli, bowiem sami wpakowali sobie piłkę do własnej bramki. To samobójcze

Tomasz Blicharz otworzył wynik sobotniej konfrontacji z Izolatorem trafienie można przypisać Siergiejowi Sawczukowi i Piotrowi Sasimowi,

którzy niefortunnie skierowali futbolówkę do swojej siatki. Jednak nawet

mimo tego „wypadku przy pracy” solanie utrzymali prowadzenie do końca i odnieśli drugie zwycięstwo w trzecim meczu sparingowym. Po raz drugi mogliśmy sprawdzić swoją formę na tle ligowego rywala. Uważam, że ten test wypadł nie najgorzej, o czym może świadczyć wynik, który z solidnym rywalem, pretendentem do czołowych miejsc uważam za satysfakcjonujący. Nie wynik był jednak najważniejszy. Chcieliśmy przede wszystkim szlifować ustawienie i założenia taktyczne. Mam drobne zastrzeżenia do swoich zawodników, szczególnie od strony taktycznej, jednak będziemy nad nimi pracować, tak by w kolejnych meczach te niedociągnięcia były eliminowane. Izolator Boguchwała - Zartmet Olender Sól 1:2 (0:2) Bramki: Sasim(samobójcza) - Blicharz, Kukiełka. Olender: Kozak(50 Sasim) - Dobromilski, Kukiełka(60 Sawczuk), Sawczuk(50 Kurzyna), Grelak(50 Poliwka) - Rataj(50 Kusiak Ł.), Lalik, Blicharz(50 Komosa) - Dorosz(40 Onkiewicz), Albingier, Kusiak A(50 Blacha).

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Powstało nowe stowarzyszenie

Na ratunek bezdomnym zwierzętom W Biłgoraju nie ma schroniska dla zwierząt. Są małe szanse na jego powstanie w najbliższym czasie, a problem bezdomnych czworonogów istnieje. Do tej pory nie było organizacji, która by się nimi zajęła. Teraz się to zmieni, w mieście powstało bowiem Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Podaj Łapę”. Stowarzyszenie zostało założone przede wszystkim z konieczności pomocy bezdomnym czy porzuconym psom i kotom. Ale nie tylko, organizacja będzie miała także na celu eliminowanie sytuacji, w których dochodzi do znęcania się nad zwierzakami. Stowarzyszenie by funkcjonować jak najbardziej efektywnie będzie współpracowało z policją i strażą miejską, będzie także organizowało tzw. domy przejściowe lub domy adopcyjne. - Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy powiatu będą zachęcani do zaopiekowania się bezdomnym zwierzęciem przez jakiś czas, do momentu, gdy znajdzie on docelowy dom - powiedziała Agnieszka Tomaszewska - Skibaz BCK. Taka forma opieki na pewno pomoże ograniczyć ilość wałęsających się ulicami miasta czworonogów. Organizacja poza ogólną pomocą dla bezdomnych zwierząt, będzie miała na celu także

dokarmianie pozbawionych dachu nad głową psów i kotów oraz wspieranie mającego powstać schroniska. Niestety taka organizacja, wspierająca i zajmująca się niechcianymi i źle traktowanymi zwierzętami jest niezbędna. Zbyt wiele czworonogów nie ma domu lub doświadcza okrutnego traktowania ze strony ludzi.

Same są bezbronne, nie potrafią się poskarżyć, dlatego ktoś musi to zrobić w ich imieniu. Powstałe stowarzyszenie będzie miało za zadanie dopilnować, by żaden zwierzak nie był przetrzymywany w nagannych warunkach. Niestety przypadki wiązania psów na, często bardzo krótkich łańcuchach, nie są rzadkie. Bywa, że właściciele

znęcają sie nad psami i kotami nie tylko bijąc je, ale nie dostarczając im wody do picia, czy odpowiedniej ilości pokarmu. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym, gdy wzrasta liczba bezdomnych zwierząt, trzeba działać. - Znacznie mniejsza ilość osób zainteresowana jest zabraniem psa ze schroniska, pewnie wynika to z wakacyjnych podróży, ale rzeczywiście w tym okresie nie można mówić o zmniejszeniu liczby zwierząt, które przebywają w placówce - mówi Piotr Łachno, kierownik schroniska dla zwierząt w Zamościu. Istnieje również część osób, które z różnych powodów, także wyjazdów urlopowych, wyrzucają swoje zwierzęta na ulicę lub do lasu. A jest rozwiązanie. Przecież pupila można zostawić pod opieką kogoś z rodziny, lub znajomych czy sąsiadów. Jeśli ktoś nie ma może znaleźć nikogo chętnego do zaopiekowanie się psem czy kotem, może skorzystać z innego rozwiązania,

istnieją hotele dla zwierząt, koszt dzienny to ok. 30 zł. Nie jest to może mały wydatek, ale przecież zwierzę to członek rodziny, któremu należy się równie wiele szacunku co pozostałym domownikom. Zadbajmy więc o stworzenia, które sami przyjęliśmy do swojego domu, tak by nowe stowarzyszenie nie miało zbyt wiele pracy. Biłgorajskie Stowarzyszenie „Padaj Łapę” zostało powołane w ramach projektu Animal Party, pod tym hasłem organizowany jest także festyn charytatywny na rzecz bezdomnych zwierząt, na którym poza prezentacją swojego pupila i uzyskaniem bezpłatnych porad weterynaryjnych, można zgłosić swojego czworonoga do udziału w konkursie na najładniejszego psa. BCK otrzymało na ten cel z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 3 400 zł.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 29 (029) 30 lipca- 5 sierpnia 2010 R E K L A M A

FELIETON

Doktor nikt

Korzystając z sezonu ogórkowego - mimo, że wydarzenia na politycznej scenie wcale na taki sezon nie wskazują - w tym tygodniu nie będziemy pisać o kolejnej odsłonie faktów i sensacji w sprawie smoleńskiej katastrofy, czy równie zaskakujących, co śmiesznych zeznań Jarosława Kaczyńskiego przed sejmową komisją ds. śmierci Barbary Blidy. W tym tygodniu sprawdzimy dlaczego ci, na których tak narzekamy, znajdują uznanie za granicą. Uśmiechy, uściski dłoni i gratulacje dla naszego premiera Donalda Tuska! Na Uniwersytecie Karola w Pradze otrzymał nagrodę im. Vaszka i Anny Marii Polak, przyznawaną za zasługi na rzecz przemian demokratycznych i gospodarczych w Europie ŚrodkowoWschodniej. To nie jedyna nagroda i odznaczenie jakie ma na swoim koncie szef rządu. Nie kto inny jak Donald Tusk właśnie, może się pochwalić Krzyżem Wielkim Orderu Słońca Peru (najwyższe peruwiańskie odznaczenie za zasługi na rzecz tego kraju i najstarszy order w Ameryce Południowej), czy Nagrodą Karola Wielkiego (za zasługi w promowaniu pokoju i jedności w Europie). Uśmiechy, oklaski i ciepłe słowa dla naszego byłego premiera Jarosława Kaczyńskiego, bo wszelkie nagrody i wyróżnienia skończyły się praktycznie R E K L A M A

wraz z końcem jego rządu. Z tej listy jednak nikt nie zmaże nagrody „Gazety Polskiej” (ku chwale naszej i jedynej ojczyzny), medalu 660-lecia Nowego Targu, czy drugiego miejsca w plebiscycie Srebrne Usta III Programu PR za wypowiedź: Żadne krzyki, płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne - przepraszam bardzo: że białe jest czarne, a czarne jest białe. Przepraszam bardzo. Nikt, po prostu nikt nie przebije jednak byłego wicepremiera Andrzeja Leppera, który w czasach słusznie minionej koalicji do listy tytułów doktora honoris causa (pierwszy w 2004 roku od Prywatnej Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie) dopisał aż dwa wyróżnienia - Ukraińskiej Akademii Technologicznej za działalność na rzecz zbliżenia polskoukraińskiego i wkład w rozwój socjalny

polskiego społeczeństwa (rok 2005) oraz Moskiewskiej Państwowej Akademii Precyzyjnej Techniki Chemicznej im. Michaiła Łomonosowa (2007) za całokształt stosunków i podejścia do polityki wschodniej. Nie zapomnę, jak dopytywany w TVN24 stwierdził: A co?! Rolnictwo to nie ma wspólnego nic z chemią? A produkcja nawozów - z czego się produkuje? Jaka cena jest? Środki ochrony roślin, to co? To nie jest precyzyjne?! Obecny prezydent Bronisław Komorowski stwierdził wtedy: Taki doktór jak doktorat. Rok później Komorowski też otrzymał tytuł doktora honoris causa od Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie. Tylko czyje ambicje i w jakim stopniu, tego typu tytuły uleczą?

Piotr Pilewski

Biłgoraj Stowarzyszenie im. Singera ogłasza

konkurs

Zaprojektuj plakat Dni Singerowskich Już po raz szósty w Biłgoraju odbędą się Dni Singerowskie. Drugi weekend września tego roku poświęcony będzie laureatowi literackiej Nagrody Nobla z 1978 r., ale już teraz ogłoszony został konkurs na najlepszy projekt plakatu promującego to niezwykłe wydarzenie. Biłgorajskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Izaaka Baszewisa Singera organizuje to wydarzenie nie tylko w celu upowszechnienia wiedzy i przybliżenia twórczości pisarza, ale także prezentacji i popularyzacji kultury żydowskiej, która niegdyś była integralną częścią miasta.

R E K L A M A

Planując tegoroczne obchody Dni Singera Stowarzyszenie zaproponowało, by plakat tym razem był dziełem mieszkańców Biłgoraja. Konkurs organizowany jest we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom „Krzyk” oraz Fundacją Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. Każdy, kto ma pomysł na plakat i chciałby się nim podzielić, powinien zgłosić swój projekt do Fundacji „Krzyk”, której siedziba mieści się przy ul. 3-go Maja 3 w Biłgoraju. Zwycięzcę wyłoni komisja.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Gazeta Biłgorajska 29-029  
Gazeta Biłgorajska 29-029  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement