Page 1

cena gazety

NIEBIESKA

150 zł

Co mają w planach? s. 17

Nr 05/055

UWAGA: Zmiana adresu redakcji: Biłgoraj, ul. Widok 4, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

5% VAT

4 lutego 2011 do 10 lutego 2011

Redaktor wydania: Joanna Tujak

bilgorajska0 5.pl 05

9 772081 058102

Wiecej pomieszczeń to większy komfort pracy

9 772081 058102

czytaj na stronie 5 4

Wójt gminy Biłgoraj w finałowej dziesiątce

konkursu TVP Po pierwsze ludzie. To dla nich tworzy świetlice środowiskowe, przedszkola i buduje drogi. Wiesław Różyński, wójt gminy Biłgoraj, dzięki swoim osiągnięciom znalazł się w finałowej dziesiątce prestiżowego konkursu Telewizji Polskiej „Wójt roku 2010”. Reprezentuje Lubelszczyznę i ma duże szanse na zdobycie tytułu.

czytaj na stronie 4 4 R E K L A M A

Przedszkole w budowie, szkoła w planach czytaj na stronie 5 4

Dwa pożary, jedna ofiara śmiertelna czytaj na stronie 6 4

Konflikt w PKS: Związki Zawodowe kontra dyrekcja Za dużo na BCK? Sołtysi Gminy Biłgoraj Związki Zawodowe działające przy PKS Biłgoraj wraz z innymi związkami zrzeszonymi w Międzyzwiązkowym Porozumieniu Branży Transportu chcą się spotkać z Marszałkiem Województwa jako organem założycielskim, aby ten pomógł im w negocjacjach z władzami firmy.

Marihuana u 17-latka Jest wykonawca solarów

czytaj na stronie 7 4

Horror z happy endem dla Szóstki „Likwidowany” szpital zdrowieje


2

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Żadnych specjalnych umiejętności nie trzeba by likwidować i zamykać - dziś wystarczy podpis i co najwyżej stwierdzenie „że się nie opłaca”. Niemal bez echa sprzeciwu pożegnaliśmy pociągi osobowe. Wiem, wiem, pociągami nikt nie jeździ - mamy autobusy. Co prawda sporo połączeń autobusowych to już historia, tak jak niektóre autobusy, ale jeszcze jakoś do szkoły da się dojechać na czas. W niektórych gminach powiatu zniknie i to wyzwanie. Wójtowie znowu zastanawiają się jak tu podejść do likwidacji szkół. Moment jest dobry, świeżo po wyborach. A gminne kasy świecą pustkami po jesiennej„kampanii”. Jak likwidować, to likwidować - stanowczo i po męsku - jak komendant policji. Rach, ciach i połowy posterunków nie ma. Jest za to obietnica, że w kilkanaście minut radiowóz zjawi się na miejscu dowolnego zdarzenia. Tak sobie myślę - to chyba szybciej niż karetka pogotowia. Najlepiej, żeby te w ogóle nie miały interwencji. Jeśli już mielibyśmy trafić do szpitala, to tylko o własnych siłach i o własnych siłach z niego wyjść. Tu zakładam optymistyczny wariant, że nasz szpital będzie funkcjonował, a wyrok częstochowskiego sadu w sprawie dzierżawy tamtejszego szpitala ma się nijak do dzierżawy szpitala w Biłgoraju. A propos sądów - Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju będzie likwidowany... Niedoszły prezydent Białegostoku, Krzysztof Kononowicz straszył, że jeśli wygra, to „nie będzie niczego”. I gdyby nie rosnąca biurokracja, to musielibyśmy przyznać, że jednak dopiął swego.

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji Szanowni Czytelnicy!

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz GRAFIKA I SKŁAD: Damian Wolanin, Łukasz Kowalczuk Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Kondycja biłgrajskiego sportu Uchwalony przez Radę Miasta budżet jest budżetem kompromisu pomiędzy potrzebami dotyczącymi wydatków, a możliwościami związanymi z dochodami. Jako najważniejsze zadanie do wykonania przez Pana Burmistrza uważam obniżanie wskaźnika zadłużenia Miasta, zwiększenie dochodów własnych oraz pozyskanie do końca 2011 r. zewnętrznych środków finansowych na inwestycje związane z: obwodnicą północną, rewitalizacją Placu Wolności, rewitalizację Zalewu Bojary oraz modernizację ciągu komunikacyjnego: Tarnogrodzka, Kościuszki i Zamojska. Wyzwaniem dla Pana Burmistrza będą także działania związane z bilansowaniem dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Musimy pamiętać, że nowelizowana ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą szczególną uwagę kładzie na relacje między dochodami i wydatkami bieżącymi. Innymi słowy, relacja ta mówiozdolnościinwestycyjnejmiasta oraz jego płynności i wypłacalności finansowej. Wykonanie budżetu będzie uzależnione głównie od dwóch czynników. Po pierwsze, należy zrealizować budżet w odniesieniu do zaplanowanych dochodów własnych. Po drugie, należy zabiegać o zewnętrzne środki finansowe na wyżej wymienione inwestycje. Jednocześnie Burmistrz Miasta musi dokładnie przeanalizować pod kątem kosztów poszczególne obszary działania urzędów i jednostek organizacyjnych. Podsumowując,możliwościfinansowe Miasta nie są imponujące. Jest to wynikiem dawnych decyzji. Jestem jednak przekonany, że przyszłość będzie należała do Benedykt Miszkin miast dynamicznych, takich radny Rady Miasta, PO jak Biłgoraj.

Biłgoraj uchwalił budżet na najbliższy rok. Ale nie wszyscy głosowali za jego przyjęciem. O szczegółach mogą Państwo przeczytać na stronie 16 bieżącego wydania Gazety Biłgorajskiej. A jak oceniają go radni, którzy głosowali „za”, a jak Ci, którzy podnieśli rękę „przeciw”?

Tomasz Książek radny Rady Miasta, PiS

W uchwalonym na 2011 rok budżecie w wariancie bardzo optymistycznym przychody Biłgoraja przewidywane są na kwotę 68.99 mln zł. Natomiast wydatki bieżące pochłoną sumę 75.689 mln zł. Deficyt ma być pokryty z kredytów. W mojej ocenie nieuchronnie czeka nas podwyżka podatków, zadłużenie miasta na poziomie ok. 30.mln jest zbyt wysokim ciężarem. (Przypominam sobie jak w analogicznej sytuacji za czasów burmistrza Stefana Oleszczaka, pan radny J. Rosłan w geście „Rejtanowskim” rwał szaty w proteście przeciwko wysokiemu zadłużaniu miasta). Niepokojącym zjawiskiem jest drastyczny wzrost wydatków bieżących. Z 38.982 mln, w 2007r.do, 52.653 mln. w bieżącym. Budżet na 2011 roku nie ma charakteru zrównoważonego rozwoju. Inwestycje skupione są głównie na zadaniach dużych. Oby się udało. Wielką niewiadomą mogą się okazać niespełnione nadzieje na dofinansowanie ze środków zewnętrznych naszych największych inwestycji, i co wówczas? Już to przerabialiśmy z „Halą”. W planie budżetu brak zapisów inwestycji mniejszych bardziej potrzebnych mieszkańcom (drogi, parkingi, chodniki.) Niezasadne dla mnie i wielu radnych jest tak nadmierne hołubienie przez burmistrza BCK-u dodatkową pozainwestycyjną kwotą 135 tys. zł (gdyby nie koalicyjna dyscyplina rządzących, poprawka ta zostałaby odrzucona). W oparciu o taką filozofię dotowania BCK-u, nie trudno zrozumieć stopniowe zmniejszanie dotacji dla MDK-u. W obecnym kształcie budżet Biłgoraja 2011 roku będzie bardzo trudno zrealizować. Czekają nas ciągłe zmiany, poprawki i korekty.


3

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011 R E K L A M A

WIADOMOĹ&#x161;CI

24h


4

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

BiĹ&#x201A;goraj Dofinansowanie dla BCK

WĂłjt gminy BiĹ&#x201A;goraj w finaĹ&#x201A;owej dziesiÄ&#x2026;tce konkursu TVP

WĂłjt gminy BiĹ&#x201A;goraj, dziÄ&#x2122;ki swoim osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciom znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w finaĹ&#x201A;owej dziesiÄ&#x2026;tce prestiĹźowego konkursu Telewizji Polskiej â&#x20AC;&#x17E;WĂłjt roku 2010â&#x20AC;? Po pierwsze ludzie. To dla nich tworzy Ĺ&#x203A;wietlice Ĺ&#x203A;rodowiskowe, przedszkola i buduje drogi. WiesĹ&#x201A;aw RóşyĹ&#x201E;ski, wĂłjt gminy BiĹ&#x201A;goraj, dziÄ&#x2122;ki swoim osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ciom znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w finaĹ&#x201A;owej dziesiÄ&#x2026;tce prestiĹźowego konkursu Telewizji Polskiej â&#x20AC;&#x17E;WĂłjt roku 2010â&#x20AC;?. Reprezentuje LubelszczyznÄ&#x2122; i ma duĹźe szanse na zdobycie tytuĹ&#x201A;u. Decyzja kapituĹ&#x201A;y to miĹ&#x201A;e zaskoczenie nie ukrywa wĂłjt gminy BiĹ&#x201A;goraj. To docenienie jego dotychczasowej pracy - miÄ&#x2122;dzy innymi dobrego wykorzystania unijnych Ĺ&#x203A;rodkĂłw. To dziÄ&#x2122;ki nim w gminie trwa budowa kanalizacji, wodociÄ&#x2026;gu, jest nowoczesny, ratowniczy wĂłz straĹźacki. WĂłjt podkreĹ&#x203A;la, Ĺźe najwiÄ&#x2122;cej inwestycji powstaje z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o mieszkaĹ&#x201E;cach, takich Ĺ&#x203A;wietlic jak ta Ĺ&#x203A;roK U P O N

Foto Video Studio Filmix Piotr Mazurek

dowiskowa w Woli DereĹşniaĹ&#x201E;skiej, jest kilka. SÄ&#x2026; tu mini siĹ&#x201A;ownie, komputery z dostÄ&#x2122;pem do Internetu, zajÄ&#x2122;cia teatralne i porady prawne. Po szkole dzieci mogÄ&#x2026; tu spÄ&#x2122;dzaÄ&#x2021; wolny czas. WiesĹ&#x201A;aw RóşyĹ&#x201E;ski jest wĂłjtem gminy BiĹ&#x201A;goraj od 2006 roku. Jego kandydaturÄ&#x2122; do konkursu prowadzonego przez TelewizjÄ&#x2122; PolskÄ&#x2026; na wĂłjta roku 2010 zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A;a Rada Gminy. ZwyciÄ&#x2122;Ĺźy osobaâ&#x20AC;? ktĂłra wykazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; najwiÄ&#x2122;kszymi osiagniÄ&#x2122;ciami w pracy na rzecz swojej gminy. Z finaĹ&#x201A;owej dziesiÄ&#x2026;tki laureata wybierajÄ&#x2026; widzowie drogÄ&#x2026; sms-owÄ&#x2026;. Sylwetki wĂłjtĂłw bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; prezentowane na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej od 6 lutego do 1 marca 2010 roku.

â&#x20AC;˘

TVP Lublin

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 10.02.2011

Kupon rabatowy

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

QDZ\NRQDQLHRGELWHNSRZ\ÄŞHMV]W %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NLDWHO

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

6XNQLHÄŁOXEQH i Wieczorowe

$PHOLD

KUPON RABATOWY

]D]DNXS\SRZ\ÄŞHM]ĂĄ QLHGRW\F]\WRZDUyZSURPRF\MQ\FK VNOHSX  PW â&#x20AC;&#x17E;ADAâ&#x20AC;? Biâgoraj, ul DÄ&#x2020;browskiego 8 tel.84 686 20 43

 

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy

NA ZAKUP SUKIENEK WIECZOROWYCH BiĹ&#x201A;goraj, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 41, tel. 785 245 443

-8%

K U P O N

-30%

WaĹźny do 10.02.2011

Kupon rabatowy

-5 %

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

]D]DNXS\SRZ\ÄŞHM]ĂĄ

QLHGRW\F]\WRZDUyZSURPRF\MQ\FKVNOHSX

BiĹ&#x201A;goraj, ul DÄ&#x2026;browskiego 8, tel. 84 686 20 43

-8%

o g Ĺ&#x201A; o s z e n i e

Burmistrz Miasta BiĹ&#x201A;goraj ogĹ&#x201A;asza otwarty i konkurencyjny nabĂłr na dwa wolne stanowiska urzÄ&#x2122;dnicze â&#x20AC;&#x201C; Inspektor ds. przygotowania i rozliczania inwestycji w Referacie Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UrzÄ&#x2122;du Miasta BiĹ&#x201A;goraj. SzczegĂłĹ&#x201A;owe kryteria naboru oraz terminy i miejsce skĹ&#x201A;adania dokumentĂłw aplikacyjnych zamieszczone sÄ&#x2026; na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej UrzÄ&#x2122;du Miasta BiĹ&#x201A;goraj www.bilgoraj-m.netbip.pl oraz na tablicy ogĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E; w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 16.

Za duĹźo na BCK? Na ostatniej sesji Rady Miasta, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w piÄ&#x2026;tek, 28 stycznia br. radni dyskutujÄ&#x2026;c nad uchwaĹ&#x201A;a budĹźetowÄ&#x2026; czÄ&#x2122;sto nawiÄ&#x2026;zywali do tematu dofinansowania dla BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury. Burmistrz proponowaĹ&#x201A;, by w tym roku jednostka otrzymaĹ&#x201A;a dodatkowe 135 tys. zĹ&#x201A;. SpotkaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to ze sprzeciwem kilku radnych.

- Nie jestem przeciwnikiem kultury, wrÄ&#x2122;cz przeciwnie, jestem za jej wspieraniem, ale czy nie warto rozwaĹźyÄ&#x2021; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zaoszczÄ&#x2122;dzenia pieniÄ&#x2122;dzy, uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;c sytuacjÄ&#x2122; w jakiej obecnie, podczas przebudowy, funkcjonuje BiĹ&#x201A;gorajskie Centrum Kultury i nie dotowaÄ&#x2021; w takiej wysokoĹ&#x203A;ci - rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; dyskusjÄ&#x2122; radny Jacek Piskorski. Radny poddaĹ&#x201A; w wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; sens funkcjonowania prowizorycznego kina, ktĂłre funkcjonuje w ramach BCK. A zaoszczÄ&#x2122;dzonÄ&#x2026; kwotÄ&#x2122; wydaÄ&#x2021; na projektor 3D. Radny pytaĹ&#x201A; takĹźe na jakie konkretnie cele proponowana dotacja miaĹ&#x201A;aby zostaÄ&#x2021; przeznaczona. - MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe nie warto zamykaÄ&#x2021; naszej kultury na dwa lata i pozbawiaÄ&#x2021; mieszkaĹ&#x201E;cĂłw miasta rozrywki takĹźe przez ktĂłrÄ&#x2026; wychowujemy mĹ&#x201A;odzieĹź i proszÄ&#x2122; o utrzymanie dotacji dla BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury - odpowiadaĹ&#x201A; radny Jan Tochman. WÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci co do wysokoĹ&#x203A;ci dofinansowania dla BCK miaĹ&#x201A; takĹźe radny Marian Klecha. - Kto wnioskowaĹ&#x201A; o zwiÄ&#x2122;kszenie tej kwoty i dlaczego kwestia ta nie zostaĹ&#x201A;a przedstawiona merytorycznej Komisji OĹ&#x203A;wiaty i Kultury? - pytaĹ&#x201A; radny Klecha. O cel, na ktĂłry ma zostaÄ&#x2021; przeznaczona proponowana przez burmistrza dotacja pytaĹ&#x201A; rĂłwnieĹź radny Tomasz KsiÄ&#x2026;Ĺźek. W odpowiedzi na te wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci burmistrz miasta Janusz RosĹ&#x201A;an przytoczyĹ&#x201A; pismo, jakie w tej sprawie otrzymaĹ&#x201A; od dyrektora BCK Stefana Szmidta. - â&#x20AC;&#x17E;W zwiÄ&#x2026;zku z przeprowadzkÄ&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury do tzw. siedziby tymczasowej informujemy, Ĺźe planowane wydatki na rok 2011 bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; niewystarczajÄ&#x2026;ce. Nie uwzglÄ&#x2122;dniliĹ&#x203A;my kosztĂłw adaptacji otrzymanych do naszej dyspozycji

fot. Piotr Skura

BiĹ&#x201A;goraj WĂłjt roku 2010

sal, koniecznoĹ&#x203A;ci wynajmu miejsc lub sceny letniej na organizacjÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;kszych imprez, a takĹźe kosztĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z dzierĹźawÄ&#x2026; pomieszczeĹ&#x201E;. Ponadto w tym roku wypadajÄ&#x2026; znaczÄ&#x2026;ce jubileusze chyba najbardziej zasĹ&#x201A;uĹźonych biĹ&#x201A;gorajskich zespoĹ&#x201A;Ăłw artystycznych: 90-lecie BiĹ&#x201A;gorajskiej Orkiestry DÄ&#x2122;tej, 50-lecie ChĂłru MÄ&#x2122;skiego â&#x20AC;&#x17E;Echoâ&#x20AC;? oraz 20-lecie Kapeli Wygibusy. Dlatego zwracamy siÄ&#x2122; z proĹ&#x203A;bÄ&#x2026; o zwiÄ&#x2122;kszenie planowanych Ĺ&#x203A;rodkĂłw dla BCK na rok 2011 o kwotÄ&#x2122; 164 tys. zĹ&#x201A;. - napisaĹ&#x201A; dyrektor Szmidt. Kwota ta miaĹ&#x201A;aby pokryÄ&#x2021; koszty transportu zespoĹ&#x201A;u BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury na festiwale i przeglÄ&#x2026;dy, koszty udziaĹ&#x201A;u innych placĂłwek w imprezach BCK, jak rĂłwnieĹź wynajem taboru konnego na â&#x20AC;&#x17E;Radosneâ&#x20AC;?. CzÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; dofinansowania, w wysokoĹ&#x203A;ci 89 tys. zĹ&#x201A; przeznaczona byĹ&#x201A;aby takĹźe na gaĹźe dla wykonawcĂłw profesjonalnych podczas corocznych Dni BiĹ&#x201A;goraja. - Wraz ze skarbnikiem dokonaliĹ&#x203A;my analizy i uznaliĹ&#x203A;my, Ĺźe wystarczajÄ&#x2026;ca bÄ&#x2122;dzie kwota 150 tys. zĹ&#x201A;. Jednak uwzglÄ&#x2122;dniajÄ&#x2026;c wniosek Komisji Sportu, aby zwiÄ&#x2122;kszyÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;rodki na stypendia dla wybitnie uzdolnionych sportowcĂłw, postanowiĹ&#x201A;em jeszcze zmniejszyÄ&#x2021;

dotacjÄ&#x2122; dla BCK o 15 tys. zĹ&#x201A;. i przekazaÄ&#x2021; te Ĺ&#x203A;rodki dla mĹ&#x201A;odzieĹźy. Stad proponowana kwota dofinansowania to 135 tys. zĹ&#x201A;. - wyjaĹ&#x203A;niĹ&#x201A; burmistrz Janusz RosĹ&#x201A;an. Pomimo wyjaĹ&#x203A;nieĹ&#x201E; dyskusja nad dotacjÄ&#x2026; trwaĹ&#x201A;a nadal. Radny Piotr Szeligaw imieniu Klubu Radnych PiS wnioskowaĹ&#x201A; o zmniejszenie dofinansowania dla BCK o 100 zĹ&#x201A; i przeznaczenie tej kwoty na zadanie inwestycyjne polegajÄ&#x2026;ce na wykonaniu parkingu i czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci chodnika przylegĹ&#x201A;ego do parkingu przy ul. Sienkiewicza. PozostaĹ&#x201A;a czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021;, czyli 35 tys. miaĹ&#x201A;aby zostaÄ&#x2021; przekazana dla MĹ&#x201A;odzieĹźowego Domu Kultury. - Ten wniosek jest niezasadny, poniewaĹź do obowiÄ&#x2026;zkĂłw miasta nie naleĹźy utrzymywanie placĂłwek oĹ&#x203A;wiatowo wychowawczych, ktĂłre sÄ&#x2026; w budĹźecie Starostwa Powiatowego - odpowiadaĹ&#x201A; burmistrz. Po dĹ&#x201A;ugich dyskusjach, przyszedĹ&#x201A; czas na gĹ&#x201A;osowanie nad uchwaĹ&#x201A;Ä&#x2026; budĹźetowÄ&#x2026;, czyli rĂłwnieĹź nad autopoprawkÄ&#x2026; zapewniajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; BCK dodatkowe 135 tys. zĹ&#x201A;. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; radnych byĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;zaâ&#x20AC;?. Przeciwni podjÄ&#x2122;ciu uchwaĹ&#x201A;y w proponowanym ksztaĹ&#x201A;cie byli radni PiS.

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj Wybory SoĹ&#x201A;tysĂłw

SoĹ&#x201A;tysi Gminy BiĹ&#x201A;goraj W styczniu br. w gminie BiĹ&#x201A;goraj odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; wybory soĹ&#x201A;tysĂłw. Na dwadzieĹ&#x203A;cia osiem soĹ&#x201A;ectw znajdujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; na terenie gminy, aĹź w trzynastu przypadkach zmieniono soĹ&#x201A;tysa. Warto dodaÄ&#x2021;, iĹź w dziesiÄ&#x2122;ciu miejscowoĹ&#x203A;ciach na terenie gminy BiĹ&#x201A;goraj funkcjÄ&#x2122; soĹ&#x201A;tysa bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; sprawowaĹ&#x201A;y kobiety. ZakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; juĹź wybory soĹ&#x201A;tysĂłw w gminie BiĹ&#x201A;goraj. W piÄ&#x2122;tnastu soĹ&#x201A;ectwach mieszkaĹ&#x201E;cy ponownie zaufali tym kandydatom, ktĂłrzy funkcjÄ&#x2122; soĹ&#x201A;tysa peĹ&#x201A;nili w poprzedniej kadencji. SÄ&#x2026; to Franciszek Ciosmak - Stary BidaczĂłw, Paulina Grabias - KorczĂłw, Marian KieĹ&#x201A;basa - KorytkĂłw DuĹźy, WiesĹ&#x201A;aw Grabias - SĂłl Druga, Jan KrÄ&#x2122;t - DereĹşnia Zagrody, WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awa Ligaj - Majdan Gromadzki, Dorota Ĺ ukasik - KajetanĂłwka, WiesĹ&#x201A;awa Ma-

zurek - Dyle, Janusz PrzytuĹ&#x201A;a - Nowy BidaczĂłw, Maria Raduj - DereĹşnia Solska, SĹ&#x201A;awomir Rataj - Ciosmy, Krystyna RóşaĹ&#x201E;ska - OkrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;e, Henryk RzeĹşnik - Wola DereĹşniaĹ&#x201E;ska, Jerzy Skubis - Gromada, Marek Sprysak SmĂłlsko DuĹźe. Natomiast nowi soĹ&#x201A;tysi wybrani zostali aĹź w trzynastu miejscowoĹ&#x203A;ciach. DebiutujÄ&#x2026;cy w tej roli to: Piotr Brodziak - Brodziaki, Beata Garbacz - Nadrzecze, Justyna JargieĹ&#x201A;o - He-

dwiĹźyn, Andrzej Kiesz - Wola DuĹźa i MaĹ&#x201A;a, Anna MaĹ&#x201A;ysza - Bukowa, WiesĹ&#x201A;aw Maciocha - DÄ&#x2026;browica, Tomasz Mazurek - IgnatĂłwka, Wojciech Myszak - AndrzejĂłwka, WiesĹ&#x201A;aw Niemiec - SĂłl Pierwsza, Anna PiĹ&#x201E;czyĹ&#x201E;ska Rapa - Rapy DylaĹ&#x201E;skie, Jan RosoĹ&#x201A;owski - Ruda Solska, MieczysĹ&#x201A;aw Skura - Wolaniny, StanisĹ&#x201A;aw Wardach - SmĂłlsko MaĹ&#x201A;e.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


5

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Biłgoraj Rozmowa z Bogdanem Zwolińskim, komendantem Straży Miejskiej w Biłgoraju

Wiecej pomieszczeń to większy komfort pracy W tym tygodniu o wywiad poprosiliśmy komendanta Straży Miejskiej w Biłgoraju. Z Bogdanem Zwolińskim rozmawiamy m.in. o nowej siedzibie straży. Gazeta Biłgorajska: - Od grudnia ub.r. Straż Miejska zmieniła siedzibę. Proszę powiedzieć gdzie teraz się mieści i czym różni się od poprzedniej? Bogdan Zwoliński: -Od grudnia 2010 r. Straż Miejska ma nową siedzibę, która mieści się przy ul. Zamojskiej 20. W obecnym miejscu mamy znacznie lepsze warunki niż poprzednio. Przypomnę, iż poprzednie lokum mieściło się przy budynku Urzędu Miasta. Były tam dwa małe pokoje i łazienka. Dla siedmiu osób tj. komendanta i sześciu strażników, którzy zatrudnieni są w Straży Miejskiej pomieszczenia te były za małe. Od grudnia siedziba znajduje się na ul. Zamojskiej. Mamy do dyspozycji pięć pomieszczeń tj. pokój strażników, sekretariat, gabinet komendanta, pomieszczenie socjalne oraz szatnię. Warunki są zdecydowanie lepsze jednak są i minusy. Praktycznie z każdą sprawą musimy iść do Urzędu Miasta, chociażby po papier maszynowy, bądź po to, aby zrobić ksero dokumentów. Nie mamy również jeszcze telefonu stacjonarnego, jedynie tymczasowy, który przy okazji chciałbym podać: 883 050 646. Do czasu otrzymania telefonu stacjonarnego każdy z mieszkańców może właśnie pod tym numerem skontaktować się ze Strażą Miejską.

- To nie pierwsza zmiana siedziby Straży Miejskiej, proszę powiedzieć jakie były początki? - Jeśli się nie pomyliłem jest to szósta zmiana siedziby Straży Miejskiej, która w Biłgoraju zaczęła funkcjonować 1 lipca 1993 r. Wówczas siedziba mieściła się w budynku Urzędu Miasta. Był to mały pokój na samym dole po prawej stronie, obecnie przyjmuje się tam interesantów. Dodam, że wtedy pokój ten był znacznie mniejszy, a ponadto

był pokojem przechodnim, bowiem za nim było zejście do piwnicy. Wówczas w Straży Miejskiej zatrudnionych było pięć osób. Po około trzech latach, siedzibę przeniesiono na ul. Kościuszki, potem jeszcze kilkakrotnie była ona zmieniana. - Czy w związku ze zmianą siedziby Straży Miejskiej, mieszkańcy nie mają problemu z trafieniem do Państwa? - W większości nie, chodź zdarzają

się takie przypadki, że przychodzą, bądź telefonują pod stary numer telefonu, wówczas telefon w Urzędzie Miasta odbiera sekretarka, która przekazuje interesantowi obecny numer. - Mamy teraz okres zimowy. Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają się do Państwa mieszkańcy? - Spraw takich jest kilka. Jedna z nich związana jest z utrzymywaniem zwierząt, w tym psów. Ponadto mieszkańcy K U P O N

Biłgoraj Nowe katolickie placówki w mieście

Przedszkole w budowie, szkoła w planach

z prośbą o dofinansowanie, jednak kiedy budowa dobiegnie końca nie jestem w stanie przewidzieć - dodał ks. prałat. W celu wsparcia tego dzieła parafia zorganizuje koncert, który odbędzie się już 20 lutego o godz. 17 w sali Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Podczas imprezy wystąpi znany wszystkim artysta Andrzej Rosiewicz ze swoim zespołem. Podczas koncertu będą zbierane datki, które zostaną przekazane na potrzeby związane z budową nowych gmachów. W nowym obiekcie miejsce dla siebie znajdzie od 50 do 60 dzieci, będzie to alternatywa dla miejskich przedszkoli, w których często brakuje miejsc dla najmłodszych. Nieco starsze dzieci

także będą miały większy wybór. Ks. Flis planuje bowiem budowę pierwszej w mieście katolickiej szkoły podstawowej. - Chciałbym, żeby w ramach właśnie powstającego kompleksu powstała także szkoła podstawowa, oczywiście nie duża, taka, by mogła się sama utrzymać. Uczęszczałyby do niej dzieci, których rodzice chcą, by były wychowywane w duchu katolickim. Staramy się właśnie o plac na ul. Cegielnianej, ponieważ przy samym nowopowstającym kościele nie ma na to miejsca, a chciałbym, żeby powstał przy szkole również plac zabaw, boisko i sala sportowa - opowiada o planach ks. Józef Flis.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Gazeta Biłgorajska nr 05 KUP zniżka za wystawienie RAB ON ATO biletu lotniczego WY Ważny do 10.02.2011

Biłgoraj, Plac Wolności 8, tel. 84 686 18 18, www.planeta-podrozy.pl K U P O N

Ważny do 10.02.2011

dużą i herkules

Biłgoraj, ul Kościuszki 2, tel. 84 686 18 74 K U P O N

Ważny do 10.02.2011

-20%

Gazeta Biłgorajska nr 05

Kupon rabatowy na każdą pizzę

Pod koniec listopada ub.r. został wmurowany kamień węgielny pod budowę katolickiego przedszkola. Teraz proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju ma jeszcze bardziej śmiałe plany. Chce, żeby w mieście powstała pierwsza katolicka szkoła podstawowa. Pomysł powstania katolickiej podstawówki pojawił się wraz z koncepcją budowy nowego kościoła pw. Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II. - Najpierw była myśl, żeby to była szkoła podstawowa, natomiast po konsultacji z architektem okazało się, że nie ma takiej możliwości ze względu na brak wystarczającej ilości miejsca - powiedział ks. prałat Józef Flis, proboszcz parafii WNMP. Kiedy nadzieje na budowę szkoły okazały się płonne zrodził się pomysł powstania katolickiego przedszkola. Od idei do jej realizacji nie upłynęło dużo czasu i obecnie trwają prace nad nowym przedszkolem. - Na pewno w tym roku chcielibyśmy przykryć budynek i złożyć do Urzędu Miasta wniosek

dzwonią w sprawach związanych z zanieczyszczaniem środowiska, a także w tych związanych ze złym parkowaniem pojazdów. Otrzymujemy również wiele skarg, które mają podłoże sporów sąsiedzkich, jednak bardzo często są to takie sprawy, w których my nic nie możemy zrobić, gdyż nie mają one żadnego związku z naszą pracą. - Jaką kwotę mieli Państwo do rozdysponowania w roku ubiegłym, na co została przeznaczona? - Każdego roku Rada Miasta uchwala budżet, z którego pewna kwota przeznaczona jest na funkcjonowanie Straży Miejskiej. W roku ubiegłym otrzymaliśmy 340 tys. zł. Część z tej sumy została przeznaczona na zakup samochodu służbowego, przypomnę, że był to samochód marki Dacia 1.5 Diesel, który kosztował 46 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostały na takie potrzeby jak: pensje strażników, sorty mundurowe, a także utrzymanie samochodu. Dodam również, że działając na podstawie przepisów prawa poprzez zbieranie opłat z targowisk każdego roku pozyskujemy do budżetu ponad połowę kwoty, którą otrzymujemy. - Jaką kwotę Straż Miejska otrzyma w tym roku? - Dokładnej kwoty jaką otrzymamy na ten rok jeszcze nie znam, gdyż sesja budżetowa Rady Miasta odbyła się kilka dni temu. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

-10%

Gazeta Biłgorajska nr 05

KUPON RABATOWY na Zabieg Kawiorowy SET Studio Urody Anna, ul Kościuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Przy zamówieniu na dowóz Na kwotę minumum 50 zł

-5%

*dodatkowy rabat

Gazeta Biłgorajska nr 05

PEPSI GRATIS

Biłgoraj, ul Kopernika 9, tel. 84 686 80 66, www.club-cynamon.pl K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Gazeta Biłgorajska nr 05

Kupon rabatowy na jeansy

-10%

Biłgoraj, ul Komorowskiego 9/14 box 4 i 5 tel. 600 639 883 K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Gazeta Biłgorajska nr 05

Kupon rabatowy na zmianę opon Biłgoraj, ul Włosiankarska 2, tel. 84 686 61 06

-5%


6

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

BiĹ&#x201A;goraj PrzekaĹź 1% podatku

BiĹ&#x201A;goraj Uszkodzone auto

Samochody w BiĹ&#x201A;goraju â&#x20AC;&#x17E;Szastaâ&#x20AC;? czeka na swĂłj procent Od poczÄ&#x2026;tku roku moĹźna rozliczaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z podatku dochodowego, a to nie sÄ&#x2026; bezpieczne oznacza, Ĺźe moĹźemy przekazaÄ&#x2021; rĂłwnieĹź 1% swoich dochodĂłw na rzecz PrzekonaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; o tym jeden z mieszkaĹ&#x201E;cĂłw BiĹ&#x201A;goraja, ktĂłry zaparkowaĹ&#x201A; swĂłj samochĂłd przy jednej z ulic w centrum miasta. Nieznani sprawcy dokonali zniszczeĹ&#x201E;, ktĂłre wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel oszacowaĹ&#x201A; na 6 tys. zĹ&#x201A;. Mieszkaniec BiĹ&#x201A;goraja, we wtorek wieczorem, 1 lutego, pozostawiĹ&#x201A; volvo na ul. 3-go Maja. Niestety komuĹ&#x203A; bardzo przeszkadzaĹ&#x201A;o zaparkowane auto i postanowiĹ&#x201A; dokonaÄ&#x2021; zniszczeĹ&#x201E;. Najpierw ostrym narzÄ&#x2122;dziem porysowaĹ&#x201A; karoseriÄ&#x2122;, by przejĹ&#x203A;Ä&#x2021; do kolejnych uszkodzeĹ&#x201E;. Wandal powyginaĹ&#x201A; takĹźe wycieraczki. Nie uratowaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź lusterka boczne. Na razie nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ustaliÄ&#x2021; sprawcy, jednak gdy tylko â&#x20AC;&#x17E;wpadnieâ&#x20AC;? w rÄ&#x2122;ce policji, odpowie za swĂłj czyn. A za zniszczenie mienia grozi mu kara nawet 5 lat wiÄ&#x2122;zienia.

BiĹ&#x201A;goraj PosiadaĹ&#x201A; narkotyki

Marihuana u 17-latka Do dwĂłch lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci grozi mĹ&#x201A;odemu mieszkaĹ&#x201E;cowi BiĹ&#x201A;goraja, u ktĂłrego w mieszkaniu biĹ&#x201A;gorajska policja znalazĹ&#x201A;a marihuanÄ&#x2122;. NielegalnÄ&#x2026; roĹ&#x203A;linÄ&#x2122; u jednego z mieszkaĹ&#x201E;cĂłw BiĹ&#x201A;goraja funkcjonariusze ujawnili 26 stycznia o godz. 16.10. - Funkcjonariusze wydziaĹ&#x201A;u kryminalnego podczas przeszukania mieszkania 17 latka ujawnili substancjÄ&#x2122; psychoaktywnÄ&#x2026; w postaci marihuany o wadze 0,36 g. Badanie narkotesterem daĹ&#x201A;o wynik pozytywny - mĂłwi mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. Jak informuje rzecznik policji w Ĺ&#x203A;wietle przepisĂłw ustawy o przeciwdziaĹ&#x201A;aniu narkomanii za posiadanie substancji narkotycznej 17-latkowi grozi kara pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci do lat 2.

K U P O N

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

WaĹźny do 10.02.2011

Kupon rabatowy na meble z oferty VOX Kupon upowaĹźnia rĂłwnieĹź do 3% rabatu na caĹ&#x201A;y asortyment

BiĹ&#x201A;goraj, ul Ĺ Ä&#x2026;kowa 13, tel. 84 686 68 57, www.meble-bilgoraj.pl K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Kupon rabatowy

-5%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

na RIHUWÄ&#x160;ZIMA 2010GODG]LHFLLGRURVĂĄ\FK %LXUR3RGUyÄŞ\WHOZZZVZLDWWXU\VW\NLG]LHFLHFHMSO

-3%

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na obiad dla dwĂłch osĂłb

*nie dotyczy napojĂłw/alkoholu %LĂŁJRUDMXO0DMDWHOZZZVLWDUVNDSO

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy przy zakupach %LĂŁJRUDMXO1DGVWDZQDWHO SRZ\Ä°HM]ĂŁ K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

3ĂŁ\QGRQDF]\Ä&#x2122; 385PO

GRATIS

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na pizze

BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 145, tel. 600 656 808

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

-5%

-5%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

%(=3â$71(

BiĹ&#x201A;goraj, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 18, tel. 84 686 23 30 K U P O N

tel. 661 475 390

WaĹźny do 10.02.2011

%$'$1,$6â8&+8 Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na

PRANIE TAPICERKI SAMOCODOWEJ

-15%

osĂłb potrzebujÄ&#x2026;cych poprzez odpisy dla organizacji poĹźytku publicznego. Na taki gest liczy m.in. Agnieszka Szozda. W czerwcu 2007 roku osiemnastoletnia Agnieszka zostaĹ&#x201A;a potrÄ&#x2026;cona przez samochĂłd. DoznaĹ&#x201A;a wtedy powaĹźnego urazu gĹ&#x201A;owy. Od trzech lat jest osobÄ&#x2026; wymagajÄ&#x2026;cÄ&#x2026; staĹ&#x201A;ej opieki i ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej rehabilitacji. W tej chwili jej stan jest o wiele lepszy. Wszystko to dziÄ&#x2122;ki Ä&#x2021;wiczeniom, na ktĂłre niestety potrzebne sÄ&#x2026; coraz wiÄ&#x2122;ksze fundusze. Od dĹ&#x201A;uĹźszego czasu, m.in. dziÄ&#x2122;ki PaĹ&#x201E;stwa pomocy moĹźliwe jest specjalistyczne rehabilitowanie Szasty w Bydgoszczy. - Bardzo prosimy wszystkich, ktĂłrzy chcieliby nam pomĂłc o przekazywanie 1% odpisu od podatku na nasz fundusz wydzielony - mĂłwi mama Agnieszki, ElĹźbieta Szozda. A pomoc potrzebna jest bardzo. Jeden turnus rehabilitacyjny to koszt ok. 3-4 tys. zĹ&#x201A;, by stan dziewczyny w dalszym ciÄ&#x2026;gu mĂłgĹ&#x201A; ulegaÄ&#x2021; poprawie, koniecznych jest piÄ&#x2122;Ä&#x2021; turnusĂłw rocznie. Suma 20 tys. zĹ&#x201A; jest nieosiÄ&#x2026;galna dla rodzicĂłw Agnieszki.

W czerwcu 2007 roku osiemnastoletnia Agnieszka zostaĹ&#x201A;a potrÄ&#x2026;cona przez samochĂłd. DoznaĹ&#x201A;a wtedy powaĹźnego urazu gĹ&#x201A;owy By wspomĂłc finansowo dziewczynÄ&#x2122; wystarczy jedynie wpisaÄ&#x2021; w PIT numer KRS 82324 z dopiskiem â&#x20AC;&#x17E;Szastaâ&#x20AC;?. MoĹźna takĹźe przekazaÄ&#x2021; darowiznÄ&#x2122; na konto Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi BiĹ&#x201A;-

gorajskiej nr konta: 81 1500 1807 1218 0001 5822 0000 z dopiskiem Darowizna na Fundusz â&#x20AC;&#x17E;Szastaâ&#x20AC;?.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Powiat Kradli w powiecie

KradzieĹźe minionego tygodnia Kolejne kradzieĹźe w minionym tygodniu miaĹ&#x201A;y miejsce w powiecie biĹ&#x201A;gorajskim. Tym razem sprawcy skradli m.in. narzÄ&#x2122;dzia. W Woli MaĹ&#x201A;ej nieznani sprawcy wĹ&#x201A;amali siÄ&#x2122; do wnÄ&#x2122;trza hali tartaku, skÄ&#x2026;d ukradli przewĂłd elektryczny, metalowe kowadĹ&#x201A;o oraz inne narzÄ&#x2122;dzia. NastÄ&#x2122;pnie wyĹ&#x201A;amali drzwi wejĹ&#x203A;ciowe, przez ktĂłre wynieĹ&#x203A;li skradzione mienie. Ĺ Ä&#x2026;czna suma strat wyniosĹ&#x201A;a 1500 zĹ&#x201A;otych, a poniosĹ&#x201A;a je mieszkanka BiĹ&#x201A;goraja. TrwajÄ&#x2026; ustalenia sprawcĂłw. Za kradzieĹź z wĹ&#x201A;amaniem grozi do 10 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci. 24 stycznia w BiĹ&#x201A;goraju na ul. Cegielnianej nieznany sprawca z kieszeni kurtki pozostawionej w niezamkniÄ&#x2122;tej szafce szatni miejskiego basenu dokonaĹ&#x201A; kradzieĹźy

telefonu komĂłrkowego wartego 400 zĹ&#x201A;otych na szkodÄ&#x2122; 29-latka z HedwiĹźyna. Policja ustala sprawcÄ&#x2122; kradzieĹźy. Za ten czyn grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci. 26 stycznia w BiĹ&#x201A;goraju na ul. Zamojskiej nieznany sprawca wszedĹ&#x201A; do wnÄ&#x2122;trza garaĹźu, skÄ&#x2026;d ukradĹ&#x201A; 9 mb rury miedzianej, nieustalonej iloĹ&#x203A;ci zĹ&#x201A;Ä&#x2026;czek hydraulicznych oraz zaworu przelotowego. Ĺ Ä&#x2026;cznÄ&#x2026; wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; strat poszkodowany mieszkaniec BiĹ&#x201A;goraja oszacowaĹ&#x201A; na kwotÄ&#x2122; 350 zĹ&#x201A;. Trwa ustalenie sprawcy kradzieĹźy, ktĂłremu grozi do 5 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci. 27 stycznia w miejscowoĹ&#x203A;ci Li-

powiec Nowy Policjanci ustalili 3 sprawcĂłw kradzieĹźy drzewa. Okazali siÄ&#x2122; nimi 32-latek z gminy Ĺ ukowa, 19latek z gminy KsiÄ&#x2122;Ĺźpol oraz 54-latek rĂłwnieĹź z gminy KsiÄ&#x2122;Ĺźpol. MÄ&#x2122;ĹźczyĹşni dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;c wspĂłlnie i w porozumieniu dokonali wyrÄ&#x2122;bu i kradzieĹźy 10 sztuk drzewa sosnowego i jodĹ&#x201A;owego, o Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznej wartoĹ&#x203A;ci okoĹ&#x201A;o 700 zĹ&#x201A;, na szkodÄ&#x2122; mieszkaĹ&#x201E;ca gminy KsiÄ&#x2122;Ĺźpol. Teraz panowie odpowiedzÄ&#x2026; przed sÄ&#x2026;dem. Za kradzieĹź drzewa grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Powiat PoĹźar budynkĂłw

Dwa poĹźary, jedna ofiara Ĺ&#x203A;miertelna Do dwĂłch poĹźarĂłw doszĹ&#x201A;o w powiecie w ciÄ&#x2026;gu ostatnich kilku dni. Niestety w jednym z przypadkĂłw zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; on tragicznie. Podczas przeszukiwania budynku znaleziono ciaĹ&#x201A;o mÄ&#x2122;Ĺźczyzny. ChwilÄ&#x2122; przed godzinÄ&#x2026; 16, w sobotÄ&#x2122; 29 stycznia br. straĹźacy otrzymali informacjÄ&#x2122; o poĹźarze budynku mieszkalnego w miejscowoĹ&#x203A;ci GuzĂłwka Kolonia. Od razu na miejsce skierowano jednostki straĹźy poĹźarnej. - W dziaĹ&#x201A;aniach udziaĹ&#x201A; braĹ&#x201A; 1 zastÄ&#x2122;p JRG oraz 1 OSP. W chwili przybycia na miejsce zastÄ&#x2122;pu OSP paliĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; pierwsze piÄ&#x2122;tro budynku mieszkalnego. StraĹźacy weszli

do Ĺ&#x203A;rodka w specjalnych aparatach ochrony drĂłg oddechowych. Podczas wykonywania czynnoĹ&#x203A;ci gaĹ&#x203A;niczych natkneli siÄ&#x2122; na ciaĹ&#x201A;o mÄ&#x2122;Ĺźczyzny informuje mĹ&#x201A;. bryg. WiesĹ&#x201A;aw KrÄ&#x2122;t z KP PSP w BiĹ&#x201A;goraju. Jak informuje rzecznik biĹ&#x201A;gorajskiej policji ciaĹ&#x201A;o naleĹźaĹ&#x201A;o do 57-letniego mÄ&#x2122;Ĺźczyzny z gminy Turobin, ktĂłry samotnie zamieszkiwaĹ&#x201A; budynek. PrzyczynÄ&#x2026; poĹźaru byĹ&#x201A;o zaprĂłszenie ognia z metalowego piecyka znajdujÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; w pomieszczeniu mieszkalnym. W wyniku poĹźaru spaleniu ulegĹ&#x201A;a czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; podĹ&#x201A;ogi, wersalka, oraz okopcone zostaĹ&#x201A;y pomieszczenia budynku. Do drugiego poĹźaru doszĹ&#x201A;o 30

stycznia o godz. 2.55 w miejscowoĹ&#x203A;ci Kolonia SĂłl. Tam w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej doszĹ&#x201A;o do poĹźaru garaĹźu i budynku gospodarczego. Spaleniu ulegĹ&#x201A;y drewniana konstrukcja budynku, poszycie dachu, drewno opaĹ&#x201A;owe. Ponadto czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowemu okopceniu ulegĹ&#x201A;y 2 samochody osobowe, zaparkowane w garaĹźu - informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. Pokrzywdzony wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; strat wyceniĹ&#x201A; na kwotÄ&#x2122; okoĹ&#x201A;o 30 tys. zĹ&#x201A;otych, nie ustalono wartoĹ&#x203A;ci strat uszkodzonych pojazdĂłw.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


7

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Biłgoraj Związki zwróciły się do Marszałka

Konflikt w PKS: Związki Zawodowe kontra dyrekcja

Związki Zawodowe działające przy PKS Biłgoraj wraz z innymi związkami zrzeszonymi w Międzyzwiązkowym Porozumieniu Branży Transportu chcą się spotkać z Marszałkiem Województwa jako organem założycielskim, aby ten pomógł im w negocjacjach z władzami firmy. Według związkowców władze firmy m.in. dyskryminują je, nie informują o przyszłości firmy, a także prowadzą działania zmierzające do rozwiązania ich związków. Nieciekawie wygląda sytuacja w PKS w Biłgoraju. Związkowcy zarzucają władzom firmy m.in. nie wypłacanie na czas wynagrodzeń za pracę, szykanowanie, a także nietolerowanie ustawy o związkach. - Ponad rok czasu nie były wypłacane na czas pobory, jak też inne świadczenia przysługujące pracownikom funduszu socjalnego - mówi Jan Szydełko, przewodniczący Związku Zawodowego.Ponadto związkowcy są zdania, iż władze firmy prowadziły działania zmierzające do rozwiązania Związków Zawodowych m.in. NSZZ Solidarność. - Przez trzy lata prowadzone były działania zmierzające do rozwiązania tego związku z przedsiębiorstwem. Nie udało się go rozwiązać, jednak zredukowano liczbę jego członków z 32 do 12 osób. Z moich informacji wynika, iż teraz również prowadzone są takie

działania tylko w stronę kierowców. Są pewne osoby, które namawiają do wystąpienia ze związków zawodowych - dodaje Szydełko.

Według dyrektora PKS opóźnienia w wypłatach miały miejsce jednak tylko chwilowo, natomiast żadnych prób mających na celu

K U P O N

Biłgoraj Mieszkańcy nie dbają o kanalizację

Działamy na własną szkodę Zapchana rura kanalizacyjna to częsty problem zgłaszany przez mieszkańców miasta do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Jednak w dużym stopniu winni temu są sami mieszkańcy, którzy zamiast do śmietnika takie przedmioty, jak chociażby pampersy, wyrzucają do rury kanalizacyjnej. I chodź PGK wiele razy apelowało do mieszkańców w tej sprawie, sytuacja dalej ma miejsce. Coraz częściej pracownicy oczyszczalni są wzywani do udrożnienia rur kanalizacyjnych na terenie miasta. Najczęstszym powodem zapychania się owych rur są wyrzucane przez mieszkańców m.in. do toalet wszelkie przedmioty: począwszy od obierków z warzyw i owoców, po papierowe ręczniki, aż po pampersy. Dziwić by mogło, że właśnie takie rzeczy zamiast do śmietnika trafiają do rur kanalizacyjnych. Jednak tak się dzieje. Wyrzucane rzeczy, w rurach powodują zator, a co za tym idzie niedrożność sieci. PGK już wiele razy, poprzez rozdawanie ulotek, bądź za pomocą lokalnych mediów, starało się apelować do mieszkańców, aby nie wyrzucali do rur odpadów stałych tylko płynne, jednak nadaremno. Jak informuje kierownik oczyszczalni ścieków pracownicy coraz częściej są wzywani z powodu awarii sieci kanalizacyjnej. - Do udrażniania rur kanalizacyjnych jeździmy coraz częściej. Niekiedy interwencję podejmujemy kilka

rozwiązanie związków nie było. - Nic mi nie wiadomo na temat prowadzonych działań zmierzających do rozwiązania Związków

Zawodowych. Jeśli ktoś tak uważa, to niech przedstawi na to dowody. Natomiast opóźnienia w wypłatach w roku ubiegłym miały miejsce, a ich przyczyną była zła sytuacja finansowa spółki i całej branży transportowej, jednak teraz sytuacje takie nie mają miejsca - informuje Jacek Patro, dyrektor Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju.Związkowcy czują się bezsilni w związku z tym wysłali do Marszałka Województwa jako organu założycielskiego pismo. Jednak na temat tego co w nim napisali na razie nie chcą się wypowiadać. Natomiast wiadomo że 11 lutego br. w Biłgoraju Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak spotka się z pracownikami biłgorajskiego PKS-u.

Ważny do 10.02.2011

Biżuteia

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl Gazeta Biłgorajska nr 05

Kupon rabatowy kolczyki

i galanteria SU]\]DNXSLHSRZ\ĪHM]á

Biłgoraj, ul. Monte Cassino 19 , Hala Targowa stanowisko nr 13 K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Salon Fryzjerski

Agness

gratis!

Gazeta Biłgorajska nr 05

Kupon rabatowy na usługi salonu

Biłgoraj, ul Lubelska 11, tel. 500 686 078

-15%

K U P O N

Ważny do 10.02.2011 Gazeta Biłgorajska nr 05 na ceny zestawów y w rabato (STARTOWY, SUPER, PREMIUM) Kupon RUD]QDGRáDGRZDQLDNXOHN Paintball Lipiny, tel. 662 238 850, www.teamadrenalina.pl

-5%

K U P O N

Biuro Rachunkowe

POLTAX

Ważny do 10.02.2011

Gazeta Biłgorajska nr 05

Kupon rabatowy

na pierwsze 3 miesiące prowadzenia księgowości

-50%*

Biłgoraj, ul Kościuszki 73, tel. 694 337 246 *kupon tylko dla nowych klientów biura K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Gazeta Biłgorajska nr 05

KUPON RABATOWY na Koloryzację włosów Studio Urody Anna, ul Kościuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

razy dziennie - informuje Janusz Jakóbczyk, kierownik oczyszczalni ścieków w Biłgoraju.- Do udrażniania służy nam samochód marki WUKO zakupiony w 2006 r. za kwotę 460 tys. zł. Samochód posiada dwie komory. Pierwsza służy do płukania sieci i udrażniania awarii, które w niej powstały, natomiast druga do wyciągania nieczystości, które znajdują się w kanalizacji - dodaje Jakubczyk. Wyrzucanie do kanalizacji przez mieszkańców niewłaściwych substancji w pewnym stopniu jest działaniem

na własną szkodę. Za każdym razem, kiedy nastąpi awaria kanalizacji, służby muszą interweniować. Działania, które muszą wówczas podejmować związane są z kosztami eksploatacji, a co za tym idzie w pewnym stopniu zwiększa się wysokość opłaty, jaką uiszczamy za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków. Zatem pamiętajmy - toaleta to nie kosz na śmieci.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Ważny do 10.02.2011

-5%

*dodatkowy rabat

Gazeta Biłgorajska nr 05

Przy zakupie paneli

3RGNáDG GRATIS

Biłgoraj, ul Krzeszowska 75A, tel. 84 686 59 48, www.podlogibilgoraj.pl K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Gazeta Biłgorajska nr 05

K U P O N

Ważny do 10.02.2011

Gazeta Biłgorajska nr 05

Salon fryzjersko kosmetyczny

Doris

Kupon rabatowy QDZV]\VWNLHXVâXJLVDORQX

Biłgoraj, ul Kościuszki 11 (naprzeciwko UM), tel. 508 706 785

-20%


8

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

BiĹ&#x201A;goraj W Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;teczej atmosferze

BiĹ&#x201A;goraj Gmina podpisaĹ&#x201A;a umowÄ&#x2122;

Jest wykonawca Spotkanie opĹ&#x201A;atkowe solarĂłw SolidarnoĹ&#x203A;ci ZakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; juĹź procedura przetargowa na wybĂłr firmy, ktĂłra na terenie gminy BiĹ&#x201A;goraj zainstaluje zestawy solarne. BudowÄ&#x2122; i montaĹź wykona firma z Krosna.

25 stycznia br. w UrzÄ&#x2122;dzie Gminy BiĹ&#x201A;goraj wĂłjt WiesĹ&#x201A;aw RóşyĹ&#x201E;ski podpisaĹ&#x201A; umowÄ&#x2122; z firmÄ&#x2026; z Krosna, ktĂłra na terenie gminy wykona roboty budowlane polegajÄ&#x2026;ce na montaĹźu zestawĂłw solarnych dla potrzeb przygotowania ciepĹ&#x201A;ej wody w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej. FirmÄ&#x2026; tÄ&#x2026; jest â&#x20AC;&#x17E;NOVUMâ&#x20AC;? Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Markiewicz StanisĹ&#x201A;aw z siedzibÄ&#x2026; w KroĹ&#x203A;nie. Wykonawca robĂłt wyĹ&#x201A;oniony zostaĹ&#x201A; w drodze przetargu. SpoĹ&#x203A;rĂłd oĹ&#x203A;miu ofert, ktĂłre wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y komisja przetargowa wybraĹ&#x201A;a najlepszÄ&#x2026;, a pod wzglÄ&#x2122;dem cenowym najtaĹ&#x201E;szÄ&#x2026; z ofert - informuje WiesĹ&#x201A;aw RóşyĹ&#x201E;ski, wĂłjt K U P O N

gminy BiĹ&#x201A;goraj. -Prace montaĹźowe na terenie poszczegĂłlnych miejscowoĹ&#x203A;ci gminy BiĹ&#x201A;goraj, firma rozpocznie od marca br. - dodaje wĂłjt. WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; robĂłt budowlanych to ok. 11 mln. zĹ&#x201A;. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.: â&#x20AC;&#x17E;Zmniejszenie emisji zanieczyszczeĹ&#x201E; w gminie BiĹ&#x201A;goraj poprzez zastosowanie przyjaznej Ĺ&#x203A;rodowisku energii sĹ&#x201A;onecznejâ&#x20AC;?. Projekt wspĂłĹ&#x201A;finansowany jest ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewĂłdztwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy

na sprzÄ&#x2122;t komputerowy BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 8, tel. 84 686 77 23, www.marwin.com.pl K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na Ä?:,$'(&7:$ (1(5*(7<&=1(

%LĂĄJRUDMXO%RK0RQWH&DVVLQRWHOZZZHNRGRPEL] K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

-10%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

KUPON RABATOWY na MikrodemabrazjÄ&#x2122; Studio Urody Anna, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl

R E K L A M A

-5% -5%

*dodatkowy rabat

Pomimo, Ĺźe Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta BoĹźego Narodzenia dawno mamy za sobÄ&#x2026; wciÄ&#x2026;Ĺź moĹźna poczuÄ&#x2021; ich niezwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; atmosferÄ&#x2122; np. podczas spotkaĹ&#x201E; opĹ&#x201A;atkowych chÄ&#x2122;tnie organizowanych przez róşne organizacje i partie polityczne. W sobotÄ&#x2122;, 29 stycznia opĹ&#x201A;atkiem podzielili siÄ&#x2122; czĹ&#x201A;onkowie i sympatycy biĹ&#x201A;gorajskiej SolidarnoĹ&#x203A;ci. W spotkaniu udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li rĂłwnieĹź: poseĹ&#x201A; Beata Mazurek, PrzewodniczÄ&#x2026;cy ZarzÄ&#x2026;du Rejonowego NSZZ â&#x20AC;&#x17E;SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;? Marian KrĂłl, przewodniczÄ&#x2026;cy ZarzÄ&#x2026;du OddziaĹ&#x201A;u Zamojskiego Marek Walewander, przedstawiciele wĹ&#x201A;adz samorzÄ&#x2026;dowych - starosta Marian Tokarski, wicestarosta StanisĹ&#x201A;aw SchodziĹ&#x201E;ski, przewodniczÄ&#x2026;cy Rady Powiatu MirosĹ&#x201A;aw PoĹşniak, oraz przedstawiciele Komisji ZakĹ&#x201A;adowych z zakĹ&#x201A;adĂłw pracy dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na terenie powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego. UroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w LeĹ&#x203A;nym OĹ&#x203A;rodku Edukacyjno Szkoleniowym â&#x20AC;&#x17E;Sosnaâ&#x20AC;?, rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; od przywitania zgromadzonych goĹ&#x203A;ci przewodniczÄ&#x2026;cy NSZZ â&#x20AC;&#x17E;SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;? OddziaĹ&#x201A; w BiĹ&#x201A;goraju Zbigniew Ryba. SkĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;c najlepsze Ĺźyczenia dziÄ&#x2122;kowaĹ&#x201A; za uczestnictwo w spotkaniu. - Takie spotkania opĹ&#x201A;atkowe sÄ&#x2026; organizowane juĹź od wielu lat. ChociaĹź w gronie osĂłb zwiÄ&#x2026;zanych z SolidarnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; widujemy siÄ&#x2122; bardzo czÄ&#x2122;sto, cieszÄ&#x2122; siÄ&#x2122;, Ĺźe raz w roku moĹźemy podzieliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem i zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; sobie Ĺźyczenia, by ten sposĂłb dobrze rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; kolejny rok - powiedziaĹ&#x201A; Zbigniew Ryba. PrzemĂłwienie wygĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; takĹźe starosta biĹ&#x201A;gorajski Marian Tokarski. NawiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A; do tragicznych wydarzeĹ&#x201E; minionego roku, wspominajÄ&#x2026;c katastrofÄ&#x2122; smoleĹ&#x201E;skÄ&#x2026;. PowiedziaĹ&#x201A; takĹźe o odejĹ&#x203A;ciu starosty Marka Onyszkiewicza, jak rĂłwnieĹź o tym, co najbardziej poruszyĹ&#x201A;o mieszkaĹ&#x201E;cĂłw powiatu - dzierĹźawie szpitala i likwidacji SP ZOZ-u. GĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A;a teĹź poseĹ&#x201A; Beata Mazurek, R E K L A M A

W spotkaniu udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li przedstawiciele wĹ&#x201A;adz samorzÄ&#x2026;dowych starosta Marian Tokarski i wicestarosta StanisĹ&#x201A;aw SchodziĹ&#x201E;ski

ktĂłra mĂłwiĹ&#x201A;a o pomocy, jakÄ&#x2026; oferuje biĹ&#x201A;gorajskiej SolidarnoĹ&#x203A;ci oraz obecnej sytuacji politycznej. Po oficjalnych wystÄ&#x2026;pieniach wszyscy goĹ&#x203A;cie wspĂłlnie odmĂłwili modlitwÄ&#x2122; oraz podzielili siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem. SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; peĹ&#x201A;ni niezwykle istotnÄ&#x2026; rolÄ&#x2122; w spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwie, nie tylko dbajÄ&#x2026;c o interesy pracownikĂłw, miÄ&#x2122;dzy innymi o tym w swoim wystÄ&#x2026;pieniu powiedziaĹ&#x201A; Marian KrĂłl, PrzewodniczÄ&#x2026;cy ZarzÄ&#x2026;du Rejonowego NSZZ â&#x20AC;&#x17E;SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;?. - Kondycja ZwiÄ&#x2026;zku jak na dzisiejsze uwarunkowania prawne jest dobra. Jednak SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; funkcjonuje juĹź w innym otoczeniu i w innym kontekĹ&#x203A;cie. W roku 1980 na terenie takim, jaki obecnie obejmuje ZwiÄ&#x2026;zek byĹ&#x201A;o ok. 300 tys. czĹ&#x201A;onkĂłw, obecnie to ok.

25 tys. ludzi - powiedziaĹ&#x201A; w rozmowie z GazetÄ&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026; Marian KrĂłl. StwierdziĹ&#x201A; takĹźe, Ĺźe jesteĹ&#x203A;my maĹ&#x201A;o zorganizowanym spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwem, gdyĹź jedynie 7% PolakĂłw zrzeszonych jest w jakichkolwiek organizacjach, a jednym z haseĹ&#x201A; gĹ&#x201A;oszonych przez SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest - Zorganizowani majÄ&#x2026; lepiej. - Obecnie najwaĹźniejszym tematem, jakim siÄ&#x2122; zajmujemy jest pĹ&#x201A;aca minimalna, gdyĹź czÄ&#x2122;sto pracownicy maĹ&#x201A;ych zakĹ&#x201A;adĂłw sÄ&#x2026; wykorzystywani. Chcemy, aby pĹ&#x201A;aca minimalna byĹ&#x201A;a na poziomie 50% Ĺ&#x203A;redniej krajowej, a docelowo nawet 60%, tak by pracujÄ&#x2026;c nie ĹźyÄ&#x2021; w nÄ&#x2122;dzy - podsumowaĹ&#x201A; PrzewodniczÄ&#x2026;cy ZarzÄ&#x2026;du Rejonowego NSZZ â&#x20AC;&#x17E;SolidarnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;â&#x20AC;?.

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


9

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Tarnogród XXXVI Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów

co za tydzień

Teatralnych

Tarnogród stolicą wiejskiego teatru

luty

4

Po raz XXXVI w dniach od 28 do 30 stycznia w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury odbył się Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. W ciągu trwającej trzy dni imprezy na scenie TOK zaprezentowało się 19 zespołów.

4 lutego br. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju przy ul. Dąbrowskiego 10 odbędzie się IV sesja IV kadencji Rady Powiatu z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przedstawienie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4.Interpelacje i zapytania Radnych. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2011. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Biłgorajskiego do programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Biłgorajskiego do partnerskiego projektu „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne, współfinansowanego ze środków EFRR. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec przeniesienia terminu budowy drogi S17 Warszawa (Zakręt) - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów). 10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych. 11.Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami. 12.Wnioski i oświadczenia Radnych. 13.Sprawy różne. 14.Zamknięcie obrad.

luty

9

Za nami kolejna już edycja Międzywojewódzkiego Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, wydarzenia podczas, którego prezentują się amatorskie teatry z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. - Sejmik to prezentacja przedstawień teatralnych, wspaniała oferta kulturalna oraz poznanie tradycji i obrzędów z różnych regionów Polski. Celem przeglądu jest prezentacja i ocena aktualnego stanu amatorskiego ruchu teatralnego w środowisku wiejskim, jak również promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych oraz ochrona tradycji ludowych polskiej wsi - mówi Renata Ćwik, dyrektor Tarnogrodzkiego Ośrodka Kultury. W tym roku w Sejmiku udział wzięło aż 19 zespołów z czterech województw. Zaprezentowały się takie zespoły jak: Zespół Obrzędowy z Hańska woj. lubelskie PRZY MIODZIE U MARCINA W ZAGRODZIE, Zespół Obrzędowo - Śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej woj. lubelskie KRZYWDA, Zespół „Goliard” z GOK w Obszy woj. lubelskie ZAKOŃCZENIE DOŻYNEK, Zespół „Dzikowianie” z Dzikowa woj. podkarpackie UBIERANIE PANNY MŁODEJ DO ŚLUBU, Zespół Obrzędowy z Janowa Lubelskiego woj. Llbelskie WIGILIA ŚW. JĘDRZEJA, Zespół „Piganeczki” z Pigan woj. podkarpackie ZRĘKOWINY, Zespół Obrzędowy z Godziszowa woj. lubelskie W STOLARNI U MATUSA, Zespół „Kowalanki” z Kowalina woj. lubelskie KOWALIŃSKO PIÓRNIA, Zespół Obrzędowy „Kowalanki” z Kowali Gm. Sitkówka-Nowiny woj. świętokrzyskie PRANIE, Wojcie-

chowski Teatr woj. lubelskie JEZUS CHRYSTUS - JEDYNY ZBAWICIEL ŚWIATA - WCZORAJ - DZIŚ - NA WIEKI, Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołhobrodów woj. lubelskie PIECZENIE CHLEBA, Integracyjna Grupa Artystyczna Młodzieży i Dorosłych z Pierocic woj. świętokrzyskie ŻŁÓBEK POLSKI, Zespół „Uhruszczanki” z Woli Uhruskiej woj. lubelskie SZEPTUCHA, Zespół „Jarzębina czerwona „ z Rudki woj. lubelskie OJ, BIDA W NASZYM DOMU, Zespół Obrzędowy z Łazor woj. podkarpackie ZMÓWINY, Zespół „Grabowianki „ z Grabowa nad Wisłą woj. mazowieckie WIECZOR ZIMOWY NA WSI - PRZYGOTOWANIE WYPRAWY WESELNEJ, Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy „Leszczynka „ z Grodziska Dolnego woj. podkarpackie DRABY, Zespół Ludowy „Górniacy” z Kolbuszowej Górnej i „Wdanie” z Domatkowa woj. podkarpackie W KARCZMIE I NA RYNKU oraz Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” z Kamiennej Góry woj. świętokrzyskie WESELE ŚWIĘTOKRZYSKIE - WPROWADZINY

I OCEPINY. Najlepsze spośród w/w zespołów (2 lub 3) prezentować się będą na Sejmiku Ogólnopolskim, który co roku jesienią, odbywa się w Tarnogrodzie. O tym, jakie zespoły zostaną zakwalifikowane, w najbliższym czasie zadecyduje Rada Artystyczna. Ponadto podczas trwania imprezy zorganizowano wystawę plakatu obrazującego zespoły, które na przestrzeni lat brały udział w Sejmiku. Odbyła się również wystawa fotografii zespołów występujących podczas imprezy. Warto również dodać, iż Sejmik 2011 decyzją Komitetu Stałego Rady Ministrów poprzedzoną akceptacją Rady Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został włączony do programu kulturalnego prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. - Cieszy nas fakt, że Sejmik został wpisany do programu prezydencji, jest to wielki zaszczyt i promocja dla naszej imprezy w Europie - mówi dyrektor Renata Ćwik.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

IV Sesja Rady Powiatu Biłgoraj

„Chwile zatrzymane” wystawa prac malarskich Biłgoraj

Anna Małgorzata Świca Wystawa malarstwa „CHWILE ZATRZYMANE”Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju Galeria Zielona 9 lutego - 3 marca 2011 r.Wernisaż 9.II.2011r. o godz. 18.00. Anna Małgorzata Świca urodziła się i mieszka w Biłgoraju. Uczestniczyła w ogólnopolskich plenerach malarskich m.in.: nad Bajkałem (Rosja), w Sulejowie, Otmuchowie, Świdwinie, Sianożętach k/Kołobrzegu, Starachowicach, Zwierzyńcu, Gardzienicach, Józefowie. W dorobku Anny Świcy znajdują się obrazy i rysunki, w których dominującymi tematami są pejzaże, martwe natury i kwiaty.. Autorka pokazywała swoje obrazy w czasie wystaw zbiorowych, pokonkursowych i poplenerowych: w Biłgoraju (1985,1986), w Hrubieszowie (1987,1997), czeskiej Bilinie (1997), w 2008 roku: w Lublinie (Wojewódzki Ośrodek Kultury), Zwierzyńcu (Zwierzyniecki Ośrodek Kultury i Rekreacji), Tomaszowie Lubelskim (Tomaszowski Dom Kultury), Chełmie (Chełmski Dom Kultury), a w 2010 roku w MDK „Pod Akacją” w Lublinie w ramach X Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli oraz Tomaszowskim Domu Kultury w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Barwy Roztocza”. Najważniejszym tematem jej obrazów są w ostatnim czasie kwiaty i pejzaże wykonane w technikach olejnej, akrylowej, pasteli, akwareli lub w technikach mieszanych. Na wystawie zostaną zaprezentowane najnowsze prace malarskie Anny Świcy. Jest to efekt jej pracy w latach 2008-2011. Ekspozycja będzie liczyć ok. 30 obrazów wykonanych w technice olejnej i akrylowej.Serdecznie zapraszamy!

luty

13

Walentynki na jazzowo Biłgoraj

BCK zaprasza fanów muzyki jazzowej na Walentynkowy wieczór z Jazz Band Ball Orchestra, któremu jako wokalistka towarzyszyć będzie Dian Pratiwi. Koncert odbędzie się w niedzielny wieczór (13 lutego, początek o godz. 17.00) w „Piwnicy pod Bazą” (w siedzibie tymczasowej BCK przy ul. Konopnickiej 7).

Zgłoś imprezę lub wydarzenie:

tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl R E K L A M A


10

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Studni贸wka w ZSBiO

Klasa III A

Klasa III B

Klasa III C

Klasa III D

Klasa III E

Klasa III F

Klasa IV A

Klasa IV B

Fot. Piotr Mazurek


11

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

PIĄTEK 04.02.2011

Andrzeja, Józefa, Tytusa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Wakacje z duchami (3) serial, Polska 1970 09:15 Fale namiętności (1) - film fabularny, Włochy 2001 11:05 Miejsce z historią (30) - dokument, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (18) - serial, USA 2006 13:45 Plebania (1632) - serial, Polska 2011 14:10 Klan (2021) - serial, Polska 2011 14:45 Wypasiona zima 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5325) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5326) serial, USA 2008 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1633) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2022) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:05 Tomek i przyjaciele (21) serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Euro 20:15 Pogoda 20:25 Inteligent w armii - film fabularny, USA 1994 22:45 Czas Komanczów (1) - film fabularny, USA 2008 00:30 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2011 00:55 Żądza krwi (2) - film fabularny, Wielka Brytania 2007 02:35 Upiór w operze - film fabularny, Wielka Brytania 1962

06:10 Córki McLeoda (192) - serial, Australia 2007 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (107) - serial, Polska 2002 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Puchar Świata w Rybińsku 11:00 Puchar Świata w Rybińsku 12:10 Hity „Kabaretowego Klubu Dwójki” - rozrywka, Polska 2010 12:40 Pogoda na piątek (16) - serial, Polska 2007 13:40 Sąsiedzi (16) - serial, Polska 2003 14:15 Barwy szczęścia (535) - serial, Polska 2011 14:50 Alternatywy 4 (5) - serial, Polska 1983 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:30 Tancerze (24) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna (66) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Królowie magii - dokument, USA 2008 20:05 Na dobre i na złe (430) - serial, Polska 2010 21:10 Czyja to kochanka? - film fabularny, Francja/Włochy/ Belgia 2006 22:45 Comedy Central prezentuje: Stand up (3) - rozrywka, Polska 2010 23:20 Tymczasowi gliniarze film fabularny, Francja 2003 01:15 Psy^II. Ostatnia krew - film fabularny, Polska 1994 03:00 Kopciuszek (10) - serial, Polska 2006 03:30 Kopciuszek (11) - serial, Polska 2006

06:00 Polsat News - program informacyjny 07:30 Calineczka - film animowany 09:05 Miodowe lata (66) - serial komediowy 10:00 Szpital na perypetiach (29, 30) - serial komediowy 11:00 Malanowski i partnerzy (117) - serial fabularno-dokumentalny 11:30 I kto tu rządzi (15) - serial komediowy 12:00 Rodzina zastępcza plus (260) - serial komediowy 13:00 Ostry dyżur - serial obyczajowy 14:00 Pierwsza miłość (1239) serial obyczajowy 14:45 Zamieńmy się żonami - reality show 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda - program informacyjny 16:15 Interwencja - magazyn reporterów 16:30 Malanowski i partnerzy (118) - serial fabularno-dokumentalny 17:00 Dlaczego ja? (44) - serial fabularno-dokumentalny 18:00 Pierwsza miłość (1240) serial obyczajowy 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda - program informacyjny 19:30 Świat według Kiepskich (226) - serial komediowy 20:00 I kto to mówi - komedia

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (24) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1390) - serial, Polska 2011 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango - Telezakupy 13:20 Detektywi - serial, Polska 2010 13:55 Kobra - oddział specjalny (9) - serial, Niemcy 2002 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (543) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (25) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (664) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Ostatni samuraj - film fabularny, USA 2003

06:00 Złotopolscy (96) - serial, Polska 1998 06:25 Złotopolscy (97) - serial, Polska 1998 06:50 Złotopolscy (98) - serial, Polska 1998 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (12) - dla dzieci, Polska 2010 08:40 Buli (36) - dla dzieci, Kanada 1989 08:55 Kabaretowy Klub Kanapowy (12) - rozrywka, Polska 2009 09:50 Smaki polskie 10:05 Światowiec 10:35 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:10 Królowie śródmieścia (8) serial, Polska 2006 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1623) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (100) - serial, Polska 1998 13:15 Janosik (10) - serial, Polska 1973 14:05 Polska 24 14:35 Festiwal Dialogu Czterech Kultur - muzyka, Polska 2004 15:15 Jest takie miejsce (3) - dokument, Polska 2004 15:35 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 16:30 Gdzie diabeł nie może... 17:00 Teleexpress 17:25 Lubuskie warte zachodu wino, kabaret i śpiew (1) muzyka, Polska 2010 18:20 Plebania (1623) - serial, Polska 2010 18:45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (75) - dokument, Polska 2009 19:15 Matylda (19) - serial, Czechy 2002 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (104) - rozrywka, Polska 2010 20:40 Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 21:05 Na dobre i na złe (426) - serial, Polska 2010 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:35 Niedźwiadek - film fabularny, Czechy 2007 00:20 Makłowicz w podróży

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (111) serial, USA 1995 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (105) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (93) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (115) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Zbuntowani (289) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (94) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (116) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (106) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (22) - serial, USA 2006 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (23) - serial, USA 2006 22:00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel (15) - rozrywka, USA 2005 22:30 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel (16) - rozrywka, USA 2005 23:05 Szalone fantazje - film fabularny, USA 2004 01:10 Galileo 02:10 Galileo

06:15 Na Wspólnej (840) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2010 07:40 Chuck (5) - serial, USA 2007 08:30 BrzydUla (221) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (222) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (24) - serial, USA 2000 10:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (25) - serial, USA 2000 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (118) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 16:05 Chuck (6) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (223) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (224) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (1) - serial, USA 2000 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (2) - serial, USA 2000 20:00 2010: Odyseja kosmiczna II - film fabularny, USA 1984 22:25 Nie z tego świata (18) - serial, USA 2006 23:20 Pootie Tang - pogromca zła film fabularny, USA 2001 00:50 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

22:10 Obcy - ósmy pasażer „Nostromo” - horror science fiction 00:45 Ostatnie dni disco - film obyczajowy

23:05 Historia przemocy - film fabularny, USA/Niemcy 2005 01:05 Kuba Wojewódzki (8) - talk show, Polska 2011 02:05 Uwaga! 02:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:35 Mistrzostwa Świata w Cesanie 09:30 Watts 10:00 Puchar Świata w Zwiesel 11:00 Puchar Świata w Rybińsku 11:30 Puchar Świata w Klingenthalu 12:15 Puchar Świata w Rybińsku 13:15 Puchar Świata w Zwiesel 14:00 Puchar Świata w Rybińsku 14:30 Puchar Świata w Klingenthalu 15:15 Przełamując lody 15:30 Puchar Świata w Presque Isle 17:00 Puchar Świata w Oberstdorfie 18:00 Puchar Świata w Presque Isle 19:30 German Masters w Berlinie 20:00 German Masters w Berlinie 23:00 Welsh International Open w Llanelli 00:30 Freeride Spirit 00:45 Puchar Świata w Oberstdorfie

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (111) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (631) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (111) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Hi Hi TV (38) - rozrywka, Polska 2010 10:00 Duch Eleny (11) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (632) - serial, Niemcy 2005 12:00 Dyżur (10) - dokument, Polska 2009 12:30 Sędzia Judy (112) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (112) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Duch Eleny (12) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Duszek głuptasek film fabularny, Niemcy 2006 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:25 Pan Andersen opowiada (13) - serial, Dania 2002 19:00 Pszczółka Maja (53) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (12) - serial, USA 2006 20:00 Byli sobie wynalazcy (2) - serial, Francja 1994 20:30 Ale numer! (7) rozrywka, Kanada 2002-2005 21:00 Uwaga, żarty! (13) - rozrywka, Kanada 2006 21:30 Strach się bać! (22) - rozrywka, USA 2003 22:00 Goło i wesoło (81) - rozrywka 22:30 Goło i wesoło (77) - rozrywka 23:00 Od zmierzchu do świtu - film fabularny, USA 1996 01:10 Taśmy grozy (13) - rozrywka, USA 2008


12

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

SOBOTA 05.02.2011

Agaty, Adelajdy

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Vipo i przyjaciele (5) - serial, Niemcy/Hiszpania 2005 06:30 Projekt Ziemia 06:35 Rok w ogrodzie 07:00 Klub przyjaciół Myszki Miki (44) - serial, USA 2008 07:25 Czarodzieje z Waverly Place (20) - serial, USA 2008 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda 08:10 Kawa czy herbata? 10:40 Tygrys i przyjaciele - film fabularny, USA/Japonia 2000 12:00 Koszmarny Karolek (5) serial, Wielka Brytania 2008 12:20 Ziarno 13:00 Wiadomości 13:15 Komisarz Rex (7) - serial, Włochy/Austria/Niemcy 2008 14:10 Eliksir miłości - film fabularny, USA 1992 15:50 Puchar Świata w Oberstdorfie 16:00 Puchar Świata w Oberstdorfie 16:55 Teleexpress 17:05 Puchar Świata w Oberstdorfie 17:55 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 18:50 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 19:00 Smerfy (113) - serial, Belgia 1988 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Droga do Euro 20:05 Pogoda 20:20 Gang dzikich wieprzy film fabularny, USA 2007 22:10 Blow - film fabularny, USA 2001 00:25 Zemsta mnicha (2) - film fabularny, USA/Kanada 2008 02:00 Bez śladu - film fabularny, Wielka Brytania 1988 03:55 Śledząc - film fabularny, Wielka Brytania 1998

06:05 Dla przyszłości - publicystyka, Polska 2010 06:40 Człowiek wśród ludzi 07:10 Flintstonowie (10) - serial, USA 1960 07:45 Czarna strzała (8) - serial, Włochy 2006 08:45 M jak miłość (806) - serial, Polska 2010 09:45 Barwy szczęścia (532) - serial, Polska 2011 10:15 Barwy szczęścia (533) - serial, Polska 2011 10:45 Licencja na wychowanie (54) - serial, Polska 2010 11:15 Puchar Świata w Rybińsku 11:30 Puchar Świata w Rybińsku 13:25 Licencja na wychowanie (55) - serial, Polska 2010 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2011 14:35 U fryzjera (5) - serial, Polska 2006 15:10 Kocham cię, Polsko! (43) rozrywka, Polska 2010 16:35 Słowo na niedzielę 16:45 Wiara w cuda - dokument, Wielka Brytania 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Barwy życia (2) - dokument, Polska 2010 18:55 Hit dekady (4) - rozrywka, Polska 2010 20:05 XVI Festiwal Kabaretu Koszalin 2010 (1) - rozrywka, Polska 2010 21:00 XVI Festiwal Kabaretu Koszalin (2) - rozrywka, Polska 2010 22:00 Presidio - film fabularny, USA 1988 23:50 Kobieta z Checkpoint Charlie (2) - film fabularny, Niemcy 2007 01:30 Dziewiąta kompania - film fabularny, Rosja/Finlandia/ Ukraina 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (10) - serial, USA 2006 07:45 Scooby Doo, gdzie jesteś? (16) - serial 08:25 Flash - film fabularny, USA 1997

08:00 Geronimo Stilton (25) - serial, Włochy/Francja 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1387) - serial, Polska 2011 11:20 Na Wspólnej (1388) - serial, Polska 2011 12:00 Na Wspólnej (1389) - serial, Polska 2011 12:25 Na Wspólnej (1390) - serial, Polska 2011 12:45 Jak ugryźć robala - film fabularny, USA 2006 14:30 Siłacze (1) - rozrywka, Polska 2011 15:45 Prosto w serce (21) - serial, Polska 2011 16:10 Prosto w serce (22) - serial, Polska 2011 16:35 Prosto w serce (23) - serial, Polska 2011 17:10 Prosto w serce (24) - serial, Polska 2011 17:35 Prosto w serce (25) - serial, Polska 2011 18:00 Kuchenne rewolucje (12) rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Hela w opałach (9) - serial, Polska 2009 20:35 Złap mnie, jeśli potrafisz film fabularny, USA 2002

06:35 Plebania (1619) - serial, Polska 2010 07:15 Złotopolscy (99) - serial, Polska 1998 07:40 Złotopolscy (100) - serial, Polska 1998 08:15 Ranczo pod Zieloną Siódemką (34) - serial, Czechy 2000 08:50 Dzika Polska (138) - dokument, Polska 2011 09:20 Rycerze i rabusie (6) - serial, Polska 1984 10:05 Info jazda 10:25 Polska 24 10:55 Czterdziestolatek (21) - serial, Polska 1977 12:00 Bez prądu (12) - muzyka, Polska 1993 13:00 Wiadomości 13:15 Na dobre i na złe (426) - serial, Polska 2010 14:10 Wściekłe gary 14:40 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 15:00 Dwie strony medalu (9) serial, Polska 2006 15:35 28. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2007 16:00 Kulturalni PL (23) - kultura, Polska 2011 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (794) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (311) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (312) - serial, Polska 2009 19:10 Wielka podróż Bolka i Lolka (7) - serial, Polska 1978 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Czas honoru (10) - serial, Polska 2008 21:00 Koncert pieśni łagodnych - koncert piosenek Wojtka Bellona - muzyka, Polska 2010 21:55 Pogoda 22:00 Femina - film fabularny, Polska 1990 23:35 47. KFPP Opole 2010 (55) muzyka, Polska 2010 00:25 M jak miłość (794) - serial, Polska 2010 01:15 Wielka podróż Bolka i Lolka (7) - serial, Polska 1978

06:35 VIP - kultura, Polska 07:05 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 07:35 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 08:05 Galileo 09:05 Balonowa farma - film fabularny, USA 1999 11:00 Galileo Extra 12:00 Mała czarna (243) - talk show, Polska 2010 13:00 Kłamczuch - rozrywka, Polska 2009 14:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:30 Sport 16:50 Życiowe role gwiazd (17) dokument, USA 17:20 Życiowe role gwiazd (18) dokument, USA 17:50 Kosmiczny przyczółek dokument, USA 2007 19:00 Galileo Extra 20:00 STOP Drogówka 21:00 Austin Powers - agent specjalnej troski - film fabularny, USA/Niemcy 1997 23:00 Bellator Fighting Championships 01:25 Galileo 02:25 Galileo 03:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010

06:35 Pascal: po prostu gotuj 07:05 Telezakupy 09:10 Frasier (21) - serial, USA 2004 09:40 Tajemnice Smallville (21) - serial, USA 2006 10:40 Dzieciaki z Durango - film fabularny, USA 1999 12:35 Diabli nadali (21) - serial, USA 2002 13:05 Diabli nadali (22) - serial, USA 2002 13:35 Diabli nadali (23) - serial, USA 2002 14:05 Diabli nadali (24) - serial, USA 2002 14:35 Diabli nadali (25) - serial, USA 2002 15:05 Utracone dziecko - film fabularny, USA 2000 17:00 Dwóch i pół (5) - serial, USA 2008 17:30 Dwóch i pół (6) - serial, USA 2008 18:00 Dwóch i pół (7) - serial, USA 2008 18:30 Dwóch i pół (8) serial, USA 2008 19:00 Dwóch i pół (9) - serial, USA 2008 19:30 Potem przyszła miłość - film fabularny, USA 2007 21:35 Pootie Tang - pogromca zła film fabularny, USA 2001 23:10 Ostatni sprawiedliwy - film fabularny, USA 1996 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

10:15 Ewa gotuje 10:45 Szpilki na Giewoncie (10) serial, Polska 2010 11:45 Hotel 52 (21) - serial, Polska 2010 12:45 Jej Szerokość Afrodyta (8) - serial, USA 2009 13:45 Dom nie do poznania (200) - rozrywka, USA 2010 14:45 Się kręci (208) - rozrywka, Polska 2011 15:40 I kto to mówi? - film fabularny, USA 1989 17:45 Światowe rekordy Guinnessa (15) - rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (227) - serial, Polska 2005 20:00 Ludzie Chudego (5) - serial, Polska 2010

22:00 Ojciec chrzestny - film fabularny, USA 1972 02:00 Program interaktywny - rozrywka

23:25 Furia: Carrie II - film fabularny, USA 1999 01:35 Wulkan (1) - film fabularny, Niemcy 2009 03:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Puchar Świata w Oberstdorfie 09:00 Przełamując lody 09:15 Puchar Świata w Presque Isle 10:00 Puchar Świata w Zwiesel 11:00 Puchar Świata w Hinterstoder 12:15 Puchar Świata w Rybińsku 13:00 Puchar Świata w Zwiesel 13:45 German Masters w Berlinie 16:00 Puchar Świata w Oberstdorfie 17:45 Puchar Świata w Rybińsku 18:15 German Masters w Berlinie 19:00 German Masters w Berlinie 20:30 Puchar Świata w Presque Isle 21:45 German Masters w Berlinie 22:30 German Masters w Berlinie 23:30 Fight Club 01:00 Puchar Świata w Oberstdorfie

NIEDZIELA 06.02.2011

PULS 06:00 Koń, który mówi - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (37) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (9) - serial, Dania 2002 10:30 Pszczółka Maja (49) - serial 11:00 Byli sobie podróżnicy (1) - serial, Francja 1997 11:30 Byli sobie wynalazcy (2) - serial, Francja 1994 12:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (8) - serial, USA 2006 12:35 Stalowy gigant - film fabularny, USA 1999 14:20 Przygody Pinokia - film fabularny, Wielka Brytania/ USA/Francja/N 1996 16:30 Robin Hood (21) - serial, Wielka Brytania 1984 17:30 Robin Hood (22) - serial, Wielka Brytania 1984 18:30 Ale numer! (8) - rozrywka, Kanada 2002-2005 19:00 Hi Hi TV (39) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (9) - serial, USA 2006 20:00 Lodowe piekło - film fabularny, USA/ Niemcy 1998 23:00 Goło i wesoło (78) - rozrywka 23:30 Jerry Springer Show (113) - talk show, USA 2007 00:30 Erotyczna podróż Nikki II - film fabularny, USA 03:30 Egzekutorzy (21) - rozrywka, USA

Doroty, Bogdana

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Dla przyszłości - publicystyka, Polska 2010 06:30 Smerfy (113) - serial, Belgia 1988 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda 08:10 Kawa czy herbata? 10:40 Awantura o Basię (9) - serial, Polska 1996 11:15 Tydzień 11:45 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:30 Puchar Świata w Oberstdorfie 13:45 Puchar Świata w Oberstdorfie 15:50 Wielkie widowiska natury (1) - dokument, Wielka Brytania 2009 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Kronika Pucharu Świata 17:30 Ojciec Mateusz (47) - serial, Polska 2010 18:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (41) - serial, USA 2005 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Droga do Euro 20:05 Pogoda 20:15 Mołdawia - Polska 20:25 Mołdawia - Polska 22:40 Przypadek Harolda Cricka - film fabularny, USA 2006 00:35 Droga do Euro 00:50 Ukryta tożsamość - film fabularny, USA 2003 02:35 Rzym (5) - serial, Wielka Brytania/USA 2005 03:35 Rzym (6) - serial, Wielka Brytania/USA 2005

06:20 Natura się o(d)płaca (3) dokument, Polska 2010 06:55 M jak miłość (807) - serial, Polska 2010 07:50 Barwy szczęścia (534) - serial, Polska 2011 08:25 Barwy szczęścia (535) - serial, Polska 2011 09:00 Strefa gwiazd 09:30 W 80 ogrodów dookoła świata (2) - dokument, Wielka Brytania 2008 10:40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (52) - dokument, Polska 2008 11:15 Karambol - film fabularny, Francja 1963 12:50 Puchar Świata w Rybińsku 13:00 Puchar Świata w Rybińsku 14:20 Familiada - rozrywka, Polska 2011 14:50 Szansa na sukces (178) rozrywka, Polska 2010 16:00 Na dobre i na złe (430) - serial, Polska 2010 17:00 Kabaretowy Klub Dwójki rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:45 Tak to leciało! - kulisy - dokument, Polska 2010 18:55 Tak to leciało! (84) - rozrywka, Polska 2010 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki (26) - rozrywka, Polska 2010 21:05 Dziewiąta kompania - film fabularny, Rosja/Finlandia/ Ukraina 2005 23:35 Kocham kino - kultura, Polska 2011 00:05 Od słowa do słowa (3) kultura, Polska 2010 00:55 Strefa gwiazd 01:20 Egoiści - film fabularny, Polska 2000 03:10 Karambol - film fabularny, Francja 1963

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (11) - serial, USA 2006 07:45 Kaczor Donald przedstawia (9) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (17) - serial 08:45 Gumisie (1) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (2) - serial, USA 1985 09:45 Kacze opowieści (59) - serial, USA 1987 10:15 Kacze opowieści (60) - serial, USA 1987 10:45 Nie wierzcie bliźniaczkom II - film fabularny, USA 1986 12:25 Bogowie muszą być szaleni - film fabularny, Botswana/RPA 1980 14:45 Zgubiono-znaleziono film fabularny, USA 1999 16:55 Jackie Chan: Pierwsze uderzenie - film fabularny, Australia/Hongkong/Rosja/ USA 1996

08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Co za tydzień 11:15 Orange Warsaw Festival White Lies (1) - rozrywka, Polska 2010 11:55 Szymon Majewski Show (5) - rozrywka, Polska 2011 12:55 Top Model. Zostań modelką (9) - rozrywka, Polska 2010 13:55 Mam talent (9) - rozrywka, Polska 2010 15:40 Kangur Jack - film fabularny, USA/Australia 2003

06:00 Kawa czy herbata? 07:00 Plebania (1620) - serial, Polska 2010 07:20 Plebania (1621) - serial, Polska 2010 07:40 Plebania (1622) - serial, Polska 2010 08:00 Plebania (1623) - serial, Polska 2010 08:30 Szkoła na Słonecznej (5) serial, Czechy 2007 09:00 Ziarno 09:30 Rycerze i rabusie (7) - serial, Polska 1984 10:15 Flesz historii - dokument, Polska 2011 10:30 Słownik polsko@polski 11:00 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 11:20 S jak szpieg (17) - dokument, Polska 2004 11:45 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Pod Tatrami - dokument, Polska 2010 13:00 Msza święta z kościoła pw. Kazimierza Królewicza w Gdańsku Zaspie 14:35 Kraj się śmieje - rozrywka, Polska 2002 15:35 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:05 Złotopolscy (1114) - serial, Polska 2010 16:35 Gra w miasta (19) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (795) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (313) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (314) - serial, Polska 2009 19:15 Rudy Zdziś i biały miś (6) serial, Czechy 2005 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Janosik (11) - serial, Polska 1973 21:05 Niepokonani. Niezwykłe historie (11) - talk show, Polska 2010 21:35 Szansa na sukces (154) rozrywka, Polska 2009 22:25 Pogoda 22:35 Królowa Bona (11) - serial, Polska 1980 23:30 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 00:20 M jak miłość (795) - serial, Polska 2010

06:00 Ręce, które leczą - zdrowie i medycyna 06:30 AlleGra 07:00 Kłamczuch - rozrywka, Polska 2009 08:05 Galileo 09:05 Człowiek, który wiedział za mało - film fabularny, USA/Niemcy 1997 11:00 Galileo Extra 12:00 Mała czarna (244) - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 AlleGra 14:30 PlusLiga 16:50 Życiowe role gwiazd (19) dokument, USA 17:20 Życiowe role gwiazd (20) dokument, USA 17:50 Zdobywcy kosmosu - dokument, USA 1998 19:00 Galileo Extra 20:00 STOP Drogówka 21:00 Zawsze mów do widzenia film fabularny, USA 1996 23:10 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel (15) - rozrywka, USA 2005 23:40 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel (16) - rozrywka, USA 2005 00:10 Braterstwo wilków - film fabularny, Francja/Kanada 2001

06:25 Pascal: po prostu gotuj 06:55 Telezakupy 09:00 Frasier (22) - serial, USA 2004 09:30 Frasier (23) - serial, USA 2004 10:00 Tajemnice Smallville (22) - serial, USA 2006 10:55 Lot Nawigatora - film fabularny, USA/Norwegia 1986 12:45 Chuck (19) - serial, USA 2010 13:40 Agenci NCIS (20) - serial, USA 2007 14:35 Bez śladu (21) serial, USA 2003 15:35 Krótkie spięcie - film fabularny, USA 1986 17:40 Columbo (3) - serial, USA 1975 19:05 Uwaga, faceci! (13) - serial, USA 2008 20:05 Ostatni sprawiedliwy - film fabularny, USA 1996 22:10 Krok od domu (17) - serial, USA 2007 23:10 Dowody zbrodni (17) - serial, USA 2006 00:05 Dowody zbrodni (18) - serial, USA 2006 01:00 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (228) - serial, Polska 2005 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (17) - serial, USA 2008 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (18) - serial, USA 2008 22:00 Kości (10) - serial, USA 2006 23:00 Instynkt mordercy (9) - serial, USA 2005 00:00 Skradzione jutro - film fabularny, USA 2000 02:00 Magazyn sportowy

17:30 Hela w opałach (9) - serial, Polska 2009 18:00 Ugotowani (6) - rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Wulkan (1) - film fabularny, Niemcy 2009 22:00 Dr House (9) - serial, USA 2005 23:00 Naznaczony (9) - serial, Polska 2009 00:00 Mężczyźni o tym nie mówią - film fabularny, USA 1993

01:55 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Puchar Świata w Oberstdorfie 09:15 Puchar Świata w Presque Isle 10:00 Puchar Świata w Hinterstoder 10:45 Puchar Świata w Rybińsku 12:30 Puchar Świata w Oberstdorfie 13:00 Puchar Świata w Hinterstoder 13:45 Puchar Świata w Oberstdorfie 15:30 Puchar Świata w Rybińsku 16:00 Puchar Świata w Presque Isle 16:45 German Masters w Berlinie 18:00 Puchar Świata w Presque Isle 18:40 Wintersports 18:45 Puchar Świata w Oberstdorfie 20:00 German Masters w Berlinie 23:00 Puchar Świata w Oberstdorfie 00:00 Puchar Świata w Presque Isle 00:30 Puchar Świata w Presque Isle 01:00 Puchar Świata w Rybińsku

PULS 06:00 Pracujące zwierzaki (22) - rozrywka 06:30 Taki jest świat 07:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (38) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Pan Andersen opowiada (11) - serial, Dania 2002 10:00 Pszczółka Maja (50) serial 11:00 Byli sobie podróżnicy (2) - serial, Francja 1997 11:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (10) - serial, USA 2006 12:34 Scooby Doo i duch czarownicy - film fabularny, USA 1999 14:00 Dzika banda znowu w akcji - film fabularny, Niemcy 2008 16:19 Podróż „Jednorożca” (1) - film fabularny, USA/Kanada 2001 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (40) rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (12) serial, USA 2006 20:00 SWAT (1) - rozrywka, USA 2006 21:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 22:00 Podniebny horror (8) - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (79) - rozrywka 23:30 Strach się bać! (22) - rozrywka, USA 2003 00:00 Medium (1) - serial, USA 2008 01:00 Od zmierzchu do świtu - film fabularny, USA 1996


13

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

PONIEDZIAŁEK 07.02.2011

Ryszarda, Teodora

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Mołdawia - Polska 08:25 Mołdawia - Polska 10:15 Zagubieni z lotu 29 (20) serial, USA 2006 10:40 Smaki polskie 10:50 Niepokonani. Niezwykłe historie (11) - talk show, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (19) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1633) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2022) - serial, Polska 2011 14:35 Eurowizja 2011 - rozrywka, Polska 2011 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5327) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5328) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1634) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2023) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (22) - serial, Czechosłowacja 1967 19:15 Bajki z mchu i paproci (38) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Euro 20:15 Pogoda 20:30 Przysięga szeryfa (2) - film fabularny, USA 2008 21:25 Zagubieni (11) - serial, USA 2010 22:20 Zagubieni (12) - serial, USA 2010 23:15 Mistrzowie horroru (6) serial, USA 2005 00:25 Lekcja grozy - film fabularny, USA 2008 01:55 Kojak (15) - serial, USA 1978 02:55 Świry (11) - serial, USA/Kanada 2007

06:25 Ja bym z takim papieżem nie wytrzymał... - dokument, Polska 2008 07:00 Supraska tradycja - dokument 07:30 Na dobre i na złe (108) - serial, Polska 2002 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2011 11:15 Familiada - rozrywka, Polska 2011 11:50 Potrzebna od zaraz 12:15 Anna Dymna - spotkajmy się - dyskusja, Polska 2010 12:50 Pytając o Boga (22) - dokument, Polska 2011 13:20 Sabat czarownic - muzyka, Polska 2010 14:25 Święta wojna (256) - serial, Polska 2007 15:00 Na dobre i na złe (430) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:30 Tancerze (25) - serial, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (57) - serial, Polska 2010 19:35 Telekamery Teletygodnia 2011 20:05 Telekamery Teletygodnia 2011 (1) - kultura, Polska 2011 21:25 Telekamery Teletygodnia 2011 (2) - kultura, Polska 2011 22:35 Zabójcze umysły (14) - serial, Kanada/USA 2006 23:35 Zabójstwo naszej matki film fabularny, USA 1997 01:10 Pokojowy Nobel dla Nieobecnego - dokument, Wielka Brytania 2010 01:45 Chińska rewolucja kapitalistyczna (1) - dokument, Wielka Brytania 2009 02:45 Zespół adwokacki (1) - serial, Polska 1993 03:35 Deszcz - film fabularny, Iran 2001

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:35 Franklin i Zielony Książę film fabularny, Kanada 2000 09:05 Miodowe lata (67) - serial, Polska 2001 10:00 Daleko od noszy (1) - serial, Polska 2003 10:30 Daleko od noszy (2) - serial, Polska 2003 11:00 Malanowski i Partnerzy (118) - serial, Polska 2009 11:30 I kto tu rządzi? (16) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (261) - serial, Polska 2007 13:00 Ostry dyżur (6) - serial, USA 2003 14:00 Pierwsza miłość (1240) serial, Polska 2010 14:45 Zamieńmy się żonami (64) - rozrywka, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (119) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (45) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1241) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (229) - serial, Polska 2005 20:00 Helikopter w ogniu - film fabularny, USA 2001

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (25) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango - Telezakupy 13:20 Detektywi - serial, Polska 2010 13:55 Kobra - oddział specjalny (10) - serial, Niemcy 2002 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (545) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (26) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1391) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Agenci NCIS (7) - serial, USA 2008

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Trzy szalone zera (7) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:55 Kraj się śmieje - rozrywka, Polska 2002 09:50 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (311) - serial, Polska 2009 10:40 Barwy szczęścia (312) - serial, Polska 2009 11:10 Lubuskie warte zachodu wino, kabaret i śpiew - muzyka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1624) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (101) - serial, Polska 1998 13:15 Czas honoru (10) - serial, Polska 2008 14:05 Sto tysięcy bocianów (11) dokument, Polska 2007 14:35 Koncert pieśni łagodnych - koncert piosenek Wojtka Bellona - muzyka, Polska 2010 15:30 Przedwiośnie (3) - serial, Polska 2002 16:30 Niepokonani. Niezwykłe historie (11) - talk show, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Gala Piosenki Biesiadnej (1) - rozrywka, Polska 1998 18:20 Plebania (1624) - serial, Polska 2011 18:50 Gra w miasta (19) - rozrywka, Polska 2010 19:15 Kolorowy świat Pacyka (15) - serial, Polska 1990 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Miłość nad rozlewiskiem (8) - serial, Polska 2010 21:10 Benefis Romualda Lipko rozrywka, Polska 2004 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:40 Pokazowe dzieci PRL gdańskie pięcioraczki - dokument, Polska 2006 23:35 Sukces (3) - serial, Polska 1995 00:30 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 00:50 Plebania (1624) - serial, Polska 2011 01:15 Kolorowy świat Pacyka (15) - serial, Polska 1990

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (112) serial, USA 1995 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (106) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (94) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (116) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Warszawski 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Zbuntowani (290) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (95) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (117) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (107) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Kosmiczny przyczółek dokument, USA 2007 22:10 Zdobywcy kosmosu - dokument, USA 1998 23:20 Przepowiednia z Awinionu (5) - serial, Francja 2007 00:25 Mała czarna - talk show, Polska 2010

06:10 Na Wspólnej (841) - serial, Polska 2007 06:40 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:35 Chuck (6) - serial, USA 2007 08:30 BrzydUla (223) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (224) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (1) - serial, USA 2000 10:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (2) - serial, USA 2000 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (119) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 16:05 Chuck (7) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (225) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (226) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (3) serial, USA 2000 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (4) - serial, USA 2000 20:00 Utracone dziecko - film fabularny, USA 2000 22:00 Nie z tego świata (19) - serial, USA 2006 22:55 Dzikie plemię - film fabularny, USA/Kanada 2005 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

23:05 Świadek - film fabularny, USA 1985 01:25 Na każde wezwanie (6) serial, Wielka Brytania 2002 02:35 Program interaktywny - rozrywka

22:30 Usta usta (8) - serial, Polska 2010 23:30 Superwizjer 00:05 Nie z tego świata (22) - serial, USA 2008 01:05 Co za tydzień 01:30 Uwaga! 01:50 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

WTOREK 08.02.2011

EUROSPORT PL 08:30 Puchar Świata w Hinterstoder 09:30 Puchar Świata w Rybińsku 10:30 Puchar Świata w Rybińsku 11:00 Puchar Świata w Presque Isle 11:30 Puchar Świata w Presque Isle 12:00 Puchar Świata w Oberstdorfie 13:00 Welsh International Open w Llanelli 14:00 German Masters w Berlinie 16:00 Puchar Świata w Presque Isle 16:30 Puchar Świata w Presque Isle 17:00 Puchar Świata w Oberstdorfie 18:15 Eurogole 18:45 Euro 2012 - Równe szanse 19:45 Liga Mistrzów w Kijowie 20:45 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:30 Eurogole 23:00 Euro 2012 - Równe szanse 00:00 Sport Traveller 00:15 German Masters w Berlinie

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (112) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (632) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (112) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Dyżur (11) - dokument, Polska 2009 10:00 Duch Eleny (12) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (633) - serial, Niemcy 2005 12:00 Taki jest świat 12:30 Sędzia Judy (113) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (113) - serial, USA/ Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Duch Eleny (13) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Barbie i diamentowy pałac - film fabularny, USA 2008 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Pan Andersen opowiada (14) - serial, Dania 2002 19:00 Pszczółka Maja (54) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (13) - serial, USA 2006 20:00 Stalowy gigant - film fabularny, USA 1999 22:00 Goło i wesoło (82) - rozrywka 22:30 Gryzący mordercy (3) - dokument, USA 2008 23:30 UFC walki mistrzów - rozrywka, USA 2010 00:30 WWE Superstars (49) - rozrywka, USA 2010

Hieronima, Sebastiana

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Wakacje z duchami (4) serial, Polska 1970 08:50 Jedynkowe przedszkole (65) - dla dzieci, Polska 2010 09:25 Dlaczego? Po co? Jak? 09:45 Heidi (15) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:20 Zagubieni z lotu 29 (21) serial, USA 2006 10:45 Wójt roku 2010 - sylwetki publicystyka, Polska 2011 11:10 ABC klimatu (15) - przyroda, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (20) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1634) - serial, Polska 2011 14:10 Klan (2023) - serial, Polska 2011 14:40 Eurowizja 2011 - rozrywka, Polska 2011 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5329) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5330) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Droga do Euro 17:30 Plebania (1635) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2024) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:05 Hallo, tu Hania! (7) - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Buli (92) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Euro 20:15 Pogoda 20:30 Bananowy doktor (10) serial, USA 2010 21:25 Filantrop (6) - serial, USA 2009 22:20 Budząc zmarłych (6) - serial, Wielka Brytania 2004 23:25 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2011 00:15 Prawda o Jane - film fabularny, USA 2000

06:05 Córki McLeoda (193) - serial, Australia 2007 06:55 Familiada - rozrywka, Polska 2011 07:30 Na dobre i na złe (109) - serial, Polska 2002 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2011 11:10 Telezakupy 11:40 Kabaretożercy (5) - rozrywka, Polska 2010 12:35 Niewiarygodne stworzenia (2) - dokument, Holandia 2007 13:40 Telekamery Teletygodnia 2011 - kultura, Polska 2011 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:20 Pogoda 16:30 Tancerze (26) - serial, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (58) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (17) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (536) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (808) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2011 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Autyzm, disco i ja - dokument, Wielka Brytania 2010 23:55 Deszcz - film fabularny, Iran 2001 01:45 Rzym (11) - serial, Wielka Brytania/USA 2005 02:45 Szczur - film fabularny, Polska 1995

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Kłaparze, Zaki i Zielone jajka - film fabularny, USA 1973 08:30 Niebiańska droga - film fabularny, USA 1975 09:05 Miodowe lata (68) - serial, Polska 2001 10:00 Daleko od noszy (3) - serial, Polska 2003 10:30 Daleko od noszy (4) - serial, Polska 2003 11:00 Malanowski i Partnerzy (119) - serial, Polska 2009 11:30 I kto tu rządzi? (17) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (262) - serial, Polska 2007 13:00 Ostry dyżur (7) - serial, USA 2003 14:00 Pierwsza miłość (1241) serial, Polska 2010 14:45 Zamieńmy się żonami (65) - rozrywka, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (120) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (46) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1242) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (230) - serial, Polska 2005 20:05 Uniwersalny żołnierz: Powrót - film fabularny, USA 1999

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (26) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1391) - serial, Polska 2011 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango - Telezakupy 13:20 Detektywi - serial, Polska 2010 13:55 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 2002 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sąd rodzinny (155) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (27) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1392) - serial, Polska 2011

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Żegnaj, Rockefeller (11) serial, Polska 1992 08:55 Gala Piosenki Biesiadnej (1) - rozrywka, Polska 1998 09:55 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (313) - serial, Polska 2009 10:40 Barwy szczęścia (314) - serial, Polska 2009 11:10 M jak miłość (794) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1625) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (102) - serial, Polska 1998 13:15 Egzamin z życia (55) - serial, Polska 2006 14:05 Polska 24 14:35 47. KFPP Opole 2010 (55) muzyka, Polska 2010 15:20 26. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2005 15:35 Pokazowe dzieci PRL gdańskie pięcioraczki - dokument, Polska 2006 16:30 Wideoteka dorosłego człowieka (104) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Szansa na sukces (154) rozrywka, Polska 2009 18:20 Plebania (1625) - serial, Polska 2011 18:45 Dzika Polska (138) - dokument, Polska 2011 19:15 Lis Leon (18) - serial, Polska 1993 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Londyńczycy (2) - serial, Polska 2009 21:00 Telekamery Teletygodnia 2011 (1) - kultura, Polska 2011 22:15 Pogoda 22:20 Polska 24 22:50 Telekamery Teletygodnia 2011 (2) - kultura, Polska 2011 23:55 Przedwiośnie (3) - serial, Polska 2002 00:50 Plebania (1625) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (113) serial, USA 1995 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (107) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (95) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (117) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Zbuntowani (291) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (96) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (118) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (108) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Nocne tornado - film fabularny, USA/Kanada 1996 22:55 Przepowiednia z Awinionu (6) - serial, Francja 2007 00:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 01:05 Na pierwszej linii - film fabularny, Hongkong 1989

06:10 Na Wspólnej (842) - serial, Polska 2007 06:40 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:35 Chuck (7) - serial, USA 2007 08:30 BrzydUla (225) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (226) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (3) serial, USA 2000 10:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (4) - serial, USA 2000 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (120) - serial, Meksyk/USA 20062007 15:05 Szymon Majewski Show - rozrywka, Polska 2010 16:05 Chuck (8) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (227) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (228) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (5) - serial, USA 2000 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (6) - serial, USA 2000 20:00 Coma - film fabularny, USA 1978 22:25 Agenci NCIS (21) - serial, USA 2007 23:20 Ponad niebem film fabularny, USA 2005 01:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (10) - serial, USA 2008 23:00 Hotel 52 (21) - serial, Polska 2010 00:05 Kariera po trupach - film fabularny, USA/Kanada 2000

20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Detektyw Monk (4) - serial, USA 2007 22:30 Pamiętniki wampirów (8) serial, USA 2009 23:30 Kuba Wojewódzki (9) - talk show, Polska 2011 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:45 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Sport Traveller 08:45 Eurogole 09:15 Puchar Świata w Presque Isle 09:45 Puchar Świata w Presque Isle 10:30 Mistrzostwa Świata w Garmisch-Partenkirchen 12:30 Puchar Świata w Rybińsku 13:00 Puchar Świata w Presque Isle 13:30 Puchar Świata w Presque Isle 14:00 Turniej WTA w Paryżu 19:00 Mali - Wybrzeże Kości Słoniowej 19:45 Mistrzostwa Świata w Garmisch-Partenkirchen 20:00 Mali - Wybrzeże Kości Słoniowej 20:45 Irlandia - Walia 22:45 Freeride Spirit 23:15 Wyścigi w Daytonie 00:15 Mali - Wybrzeże Kości Słoniowej

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (113) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (633) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (113) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Taki jest świat 10:00 Duch Eleny (13) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (634) serial, Niemcy 2005 12:00 Gotuj jak mistrz 12:30 Sędzia Judy (114) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (114) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Duch Eleny (14) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Test na supermamę (12) - rozrywka, Kanada 2004 17:00 Debbie zmienia wnętrza 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Pan Andersen opowiada (15) - serial, Dania 2002 19:00 Pszczółka Maja (55) - serial 19:30 Tom i Jerry (1) serial, USA 20:00 Byli sobie wynalazcy (3) - serial, Francja 1994 20:35 Scooby Doo i duch czarownicy - film fabularny, USA 1999 22:00 Goło i wesoło (84) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (114) - talk show, USA 2007 23:30 SWAT (1) - rozrywka, USA 2006


14

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

ŚRODA 09.02.2011

Apoliny, Eryki, Cyryla

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Wakacje z duchami (5) serial, Polska 1970 08:55 Budzik (310) - dla dzieci, Polska 2009 09:25 Moliki książkowe 09:40 Heidi (16) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:10 Zagubieni z lotu 29 (22) serial, USA 2005 10:40 Raj 11:10 ABC klimatu (16) - przyroda, Polska 2010 11:25 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (21) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1635) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2024) - serial, Polska 2011 14:40 Eurowizja 2011 - rozrywka, Polska 2011 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5331, 5223) - serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Droga do Euro 17:30 Plebania (1636) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2025) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:05 Noddy w krainie zabawek (2) - serial, Wielka Brytania 2008 19:15 Buli (93) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Euro 20:10 Pogoda 20:15 Norwegia - Polska 22:40 Nora Roberts - Zorza polarna - film fabularny, USA/Kanada 2009 00:15 Droga do Euro 00:30 Herosi (10, 11) - serial, USA 2007 02:15 Taki spokojny człowiek film fabularny, USA 2007

06:05 Córki McLeoda (194) - serial, Australia 2007 07:00 Familiada - rozrywka, Polska 2011 07:35 Na dobre i na złe (110) - serial, Polska 2002 08:30 Pytanie na śniadanie 11:00 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2011 11:20 Telezakupy 11:50 Tak to leciało! (79) - rozrywka, Polska 2010 12:55 Pogoda na piątek (17) - serial, Polska 2007 13:50 Sąsiedzi (17) - serial, Polska 2003 14:30 Barwy szczęścia (536) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (808) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:20 Pogoda 16:30 Tancerze (27) - serial, Polska 2010 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (59) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (18) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (537) - serial, Polska 2010 20:45 Nowa (10) - serial, Polska 2010 21:45 Goście, goście - film fabularny, Francja 1993 23:40 Bionic Woman - Agentka przyszłości (6) - serial, USA 2007 00:35 Dr House (132) - serial, USA 2009 01:30 W 80 ogrodów dookoła świata (2) - dokument, Wielka Brytania 2008 02:40 Sekcja 998 (11) - serial, Polska 2006 03:10 Sekcja 998 (12) - serial, Polska 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:55 Kot w butach na Dzikim Zachodzie - film fabularny, Japonia 1972 09:05 Miodowe lata (69) - serial, Polska 2001 10:00 Daleko od noszy (5, 6) - serial, Polska 2003 11:00 Malanowski i Partnerzy (120) - serial, Polska 2009 11:30 I kto tu rządzi? (18) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (263) - serial, Polska 2007 13:00 Ostry dyżur (8) - serial, USA 2003 14:00 Pierwsza miłość (1242) serial, Polska 2010 14:45 Zamieńmy się żonami (66) - rozrywka, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (121) - serial, Polska 2009

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (27) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1392) - serial, Polska 2011 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango - Telezakupy 13:20 Detektywi - serial, Polska 2010 13:55 Kobra - oddział specjalny (12) - serial, Niemcy 2002 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (546) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (28) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1393) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Święty - film fabularny, USA 1997

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Stawiam na Tolka Banana (2) - serial, Polska 1973 09:05 Szansa na sukces (154) rozrywka, Polska 2009 09:55 Smaki polskie 10:10 Supraska tradycja - dokument 10:40 Wściekłe gary 11:10 M jak miłość (795) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1626) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (103) - serial, Polska 1998 13:15 Miłość nad rozlewiskiem (8) - serial, Polska 2010 14:05 Polska 24 14:40 Benefis Romualda Lipko rozrywka, Polska 2004 15:35 Kamienna cisza - dokument, Polska 2007 16:35 Info jazda 17:00 Teleexpress 17:25 KFPP Opole - ‚83 - Perfect (14) - muzyka, Polska 2007 18:20 Plebania (1626) - serial, Polska 2011 18:45 Pod Tatrami - dokument, Polska 2010 19:00 Wilnoteka (77) - dokument, Litwa 2011 19:15 Przygody kota Filemona (9) - serial, Polska 1980 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:01 Pułkownik Kwiatkowski film fabularny, Polska 1995 22:25 Pogoda 22:30 Polska 24 23:00 Kamienna cisza - dokument, Polska 2007 00:00 Warto rozmawiać (244) talk show, Polska 2010 00:50 Plebania (1626) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (114) serial, USA 1995 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (108) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (96) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (118) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Zbuntowani (292) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (97) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (119) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (109) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Braterstwo wilków - film fabularny, Francja/Kanada 2001 00:00 Przepowiednia z Awinionu (7) - serial, Francja 2007 01:05 Pamiętny dzień - film fabularny, USA 1995 02:50 Muzyczne listy - muzyka 03:40 Kinomaniak - kultura, Polska 2005

06:10 Na Wspólnej (843) - serial, Polska 2007 06:40 Szymon Majewski Show - rozrywka, Polska 2010 07:35 Chuck (8) - serial, USA 2007 08:30 BrzydUla (227) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (228) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (5) - serial, USA 2000 10:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (6) - serial, USA 2000 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (121) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Szymon Majewski Show - rozrywka, Polska 2010 16:05 Chuck (9) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (229) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (230) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (7) - serial, USA 2000 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 2000 20:00 Ponad niebem - film fabularny, USA 2005 22:15 Bez śladu (22) - serial, USA 2003 23:10 Rój - film fabularny, USA 1978 02:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

17:00 Dlaczego ja? (47) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1243) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (231) - serial, Polska 2005 20:00 Świat według Kiepskich (328) - serial, Polska 2010 20:35 John Tucker musi odejść film fabularny, USA 2006 22:30 Odlotowy duet - film fabularny, USA 1998 00:30 Rodzina Addamsów - spotkanie po latach - film fabularny, USA 1998

23:55 Szymon Majewski Show (5) - rozrywka, Polska 2011 00:55 Uwaga! 01:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:35 Kuba Wojewódzki (9) - talk show, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Freeride Spirit 09:00 Euro 2012 - Równe szanse 10:00 Mistrzostwa Świata w Garmisch-Partenkirchen 10:45 Mistrzostwa Świata w Garmisch-Partenkirchen 12:30 Turniej WTA w Paryżu 14:00 Turniej WTA w Paryżu 17:45 Eurogole Flesz 17:55 Turniej WTA w Paryżu 19:45 Mistrzostwa Świata w Garmisch-Partenkirchen 20:00 Wednesday Selection 20:10 Puchar Świata w Bordeaux 21:10 Riders Club 21:15 Turniej z cyklu US PGA - Phoenix Open 22:15 Golf 22:45 Golf Club 22:50 Yacht Club 23:00 Euro 2012 - Równe szanse 00:00 Szkocja - Irlandia Północna

CZWARTEK 10.02.2011

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (114) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (634) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (114) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Domy nie do sprzedania 10:00 Duch Eleny (14) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (635) - serial, Niemcy 2005 12:00 Hi Hi TV (39) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Sędzia Judy (115) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (115) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Duch Eleny (15) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Robin Hood (21) - serial, Wielka Brytania 1984 17:00 Robin Hood (22) - serial, Wielka Brytania 1984 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Pan Andersen opowiada (16) - serial, Dania 2002 19:00 Pszczółka Maja (56) - serial 19:30 Tom i Jerry (4) - serial, USA 20:00 Podróż „Jednorożca” (1) - film fabularny, USA/Kanada 2001 22:00 Goło i wesoło (85) rozrywka 23:30 Sex spa II - film fabularny, USA 2005

Elwiry, Jacka

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Norwegia - Polska 08:25 Norwegia - Polska 10:15 Zagubieni z lotu 29 (23) serial, USA 2007 10:45 My, wy, oni 11:10 ABC klimatu (17) - przyroda, Polska 2010 11:25 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (22) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1636) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2025) - serial, Polska 2011 14:40 Eurowizja 2011 - rozrywka, Polska 2011 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5333) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5334) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1637) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2026) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:05 Księżycowy miś (5) - serial, Niemcy 2007 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (46) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2011 22:20 Miłosna obsesja - film fabularny, USA 2002 00:00 Król tulipanów - film fabularny, Wielka Brytania 1998 01:55 Notacje (384) - dokument, Polska 2008 02:10 Ocean dusz - film fabularny, Wielka Brytania 2007

06:05 Córki McLeoda (195) - serial, Australia 2007 06:55 Gilotyna (49) - rozrywka, Polska 2010 07:30 Na dobre i na złe (111) - serial, Polska 2002 08:30 Pytanie na śniadanie 10:55 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2011 11:20 Telezakupy 11:50 Wielka draka o dzieciaka (8) - rozrywka, Polska 2010 12:55 Pogoda na piątek (18) - serial, Polska 2007 13:50 Sąsiedzi (18) - serial, Polska 2003 14:30 Barwy szczęścia (537) - serial, Polska 2010 15:05 Nowa (10) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:20 Pogoda 16:30 Tancerze (28) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna (67) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (60) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (19) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (538) - serial, Polska 2010 20:45 Castle (16) - serial, USA 2009 21:40 Dr House (132) - serial, USA 2009 22:40 Siostra Jackie (5) - serial, USA 2009 23:15 Punkt widzenia - talk show, Polska 2010 00:05 Spadek - film fabularny, Polska/Wielka Brytania 2005 01:40 Kazimierz Rudzki (1) - dokument, Polska 1979 02:40 Męskie-żeńskie (2) - serial, Polska 2003

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:40 Kirikou i dzikie bestie film fabularny, Francja 2005 09:05 Miodowe lata (70) - serial, Polska 2001 10:00 Daleko od noszy (7, 8) - serial, Polska 2004 11:00 Malanowski i Partnerzy (121) - serial, Polska 2009 11:30 I kto tu rządzi? (19) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (264) - serial, Polska 2007 13:00 Ostry dyżur (9) - serial, USA 2003 14:00 Pierwsza miłość (1243) serial, Polska 2010 14:45 Zamieńmy się żonami (67) - rozrywka, USA 2008 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (122) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (48) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1244) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (232) - serial, Polska 2005 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (11) - serial, USA/Kanada 2007 21:00 Rozmowy nocą - film fabularny, Polska 2008

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (28) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1393) - serial, Polska 2011 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango - Telezakupy 13:20 Detektywi - serial, Polska 2010 13:55 Kobra - oddział specjalny (1) - serial, Niemcy 2008 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sąd rodzinny (156) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (29) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1394) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 To nie jest kraj dla starych ludzi - film fabularny, USA 2007

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Karino (6) - serial, Polska 1975 08:55 KFPP Opole - ‚83 - Perfect (14) - muzyka, Polska 2007 09:55 Smaki polskie 10:05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (76) - dokument, Polska 2009 10:35 Makłowicz w podróży 11:10 Dwie strony medalu (9) serial, Polska 2006 11:35 26. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2005 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1627) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (104) - serial, Polska 1998 13:15 Londyńczycy (2) - serial, Polska 2009 14:05 Polska 24 14:30 Wilnoteka (77) - dokument, Litwa 2011 14:45 Bajki według Kabaretu Moralnego Niepokoju (2) rozrywka, Polska 2008 15:40 Warto rozmawiać (244) talk show, Polska 2010 16:30 Rozmówki polsko-czeskie 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretowy Klub Dwójki rozrywka, Polska 2009 18:20 Plebania (1627) - serial, Polska 2011 18:45 Słownik polsko@polski 19:15 Miś Uszatek (65) - serial, Polska 1979 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 21:10 Egzamin z życia (56) - serial, Polska 2006 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:35 Dom (22) - serial, Polska 2000 00:20 S jak szpieg (17) - dokument, Polska 2004 00:50 Plebania (1627) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (115) serial, USA 1995 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (109) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (97) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (119) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Zbuntowani (293) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (98) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (120) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (110) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Niewierna - film fabularny, USA/Niemcy/Francja 2002 23:35 CSI: Kryminalne zagadki Miami (24) - serial, USA 2006 00:35 CSI: Kryminalne zagadki Miami (25) - serial, USA 2006 01:35 Austin Powers - agent specjalnej troski - film fabularny, USA/Niemcy 1997 03:25 Muzyczne listy - muzyka

06:10 Na Wspólnej (844) - serial, Polska 2007 06:40 Szymon Majewski Show - rozrywka, Polska 2010 07:35 Chuck (9) - serial, USA 2007 08:30 BrzydUla (229) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (230) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (7) - serial, USA 2000 10:30 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 2000 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (122) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Szymon Majewski Show - rozrywka, Polska 2010 16:05 Chuck (10) - serial, USA 2007 17:00 BrzydUla (231) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (232) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (9) - serial, USA 2000 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 2001 20:00 Rój - film fabularny, USA 1978 23:15 Ally McBeal (5) - serial, USA 1999 00:10 Ally McBeal (6) - serial, USA 1999 01:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

23:05 Szpilki na Giewoncie (11) serial, Polska 2010 00:05 Powrót do Garden State film fabularny, USA 2004

00:00 Fringe: Na granicy światów (22) - serial, USA 2008 01:00 Multikino (535) - kultura, Polska 2011 01:25 Szymon Majewski Show (5) - rozrywka, Polska 2011 02:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Euro 2012 - Równe szanse 09:30 Mali - Wybrzeże Kości Słoniowej 10:30 Eurogole - jeden na jednego 10:45 Irlandia - Walia 12:00 Euro 2012 - Równe szanse 13:00 Turniej WTA w Paryżu 14:00 Turniej WTA w Paryżu 17:30 Puchar Świata w Fort Kent 18:50 Eurogole Flesz 19:00 Turniej WTA w Paryżu 21:45 Fight Club 23:15 Puchar Świata w Fort Kent 00:15 Euro 2012 - Równe szanse 01:15 Watts

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (115) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (635) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (115) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Gotuj jak mistrz 10:00 Duch Eleny (15) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (636) - serial, Niemcy 2005 12:00 Domy nie do sprzedania 12:30 Sędzia Judy (116) rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (116) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 14:00 Duch Eleny (16) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Test na supermamę (13) - rozrywka, Kanada 2004 17:00 Debbie zmienia wnętrza 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Pan Andersen opowiada (17) - serial, Dania 2002 19:00 Pszczółka Maja (57) - serial 19:30 Tom i Jerry (7) serial, USA 20:00 Przygody Pinokia film fabularny, Wielka Brytania/USA/ Francja/Ni 1996 22:00 Goło i wesoło (86) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (115) - talk show, USA 2007 23:30 Lodowe piekło - film fabularny, USA/Niemcy 1998


Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011 R E K L A M A

15


16

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Biłgoraj Kino wznawia działalność

Biłgoraj Sesja Rady Miasta

„Zakochany wilczek” na dobry początek

Miasto ma budżet

W poniedziałek, 1 lutego biłgorajskie kino wznowiło swoją działalność. Z powodu remontu Biłgorajskiego Centrum Kultury chętni do zobaczenia filmów na dużym ekranie będą musieli wybrać się na ul. Włosiankarską 5. Już podczas planowania przebudowy Biłgorajskiego Centrum Kultury ani władze miasta, ani dyrekcja jednostki nie brała pod uwagę możliwości wstrzymania funkcjonowania kina. Dłuższy czas trwały poszukiwania nowego miejsca, w którym kinomani mogliby obejrzeć filmy na dużym ekranie. - Zaprzestanie działalności wiązałoby się z zerwaniem umów z dystrybutorami, później po dwóch latach zaczynalibyśmy rozmowy od zera, a i tak nowości filmowe docierają do nas z opóźnieniem - jeszcze we wrześniu ubiegłego roku mówił w rozmowie z Gazetą Biłgorajską burmistrz Biłgoraja Janusz Rosłan. Udało się znaleźć odpowiednią reklama

lokalizację. Z kilku proponowanych miejsc, wybrany został budynek, w którym mieścił się dom weselny. Do czasu zakończenia przebudowy BCK kino będzie więc funkcjonowało na ul. Włosiankarskiej 5. - We wtorek, 1 lutego, ponownie ruszyło kino BCK. Z tej okazji zaprasiliśmy wszystkich na dwa darmowe seanse. O godz. 17.00 wyemitowana została bajka dla dzieci „Zakochany wilczek”, natomiast o godz. 19.00 film „Dorian Gray” - poinformowała Agnieszka Tomaszewska - Skiba z BCK.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2011 było głównym punktem obrad Rady Miasta. Podczas piątkowej sesji, która odbyła się 28 stycznia br. radni podjęli decyzję o tym, na co w bieżącym roku przeznaczone zostaną środki, jakimi dysponuje Biłgoraj. - W ustawie o finansach publicznych, od początku roku 2011 został wprowadzony przepis nakazujący wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego uchwalanie budżetów, w których wydatki bieżące nie są wyższe niż dochody bieżące - wyjaśnił na wstępie skarbnik miasta Roman Żuk. Przedstawił także wieloletnią prognozę finansową dla miasta. Uchwała budżetowa, nad którą debatowali biłgorajscy radni zakłada, że dochody budżetu miasta zamkną się w kwocie 68 990 008 zł, w tym dochody bieżące to suma 54 240 704 zł, a dochody majątkowe wyniosą 14 749 304 zł. - W dochodach ogółem budżetu miasta zostały zaplanowane: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - czytamy w  projekcie uchwały. Wydatki z budżetu Biłgoraja wyniosą natomiast 75 689 924 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 51 926 673 zł, a wydatki majątkowe - 23 763 251 zł. Deficyt budżetu został ustalony na sumę 6 699 916 zł i zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów. Utworzono także rezerwy: ogólną w kwocie 100 000 zł oraz celową w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem

reklama

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego i wydatki związane z oświatą. Projekt uchwały budżetowej zawierał również autopoprawki burmistrza Biłgoraja Janusza Rosłana. - Tych autopoprawek troszkę było z tym, że większość z nich miała czysto techniczny charakter. Natomiast z tych, które mają jakieś znaczenie dla budżetu najważniejsze są: wprowadzenie odwodnienia na ul. Makuszyńskiego, pomoc dla powiatu na budowę pierwszego etapu ul. Kochanowskiego z odwodnieniem ul. Poniatowskiego powiedział burmistrz Rosłan. Ponadto wprowadzone do projektu budżetu zostały takie autopoprawki jak zwiększenie wydatków inwestycyjnych OSiR (+60 000 zł), przeznaczenie większej sumy na zakup koparko - ładowarki dla Miejskiej Służby Drogowej (+ 230 000 zł), zwiększenie środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli (+183 300 zł), jak również na dokumentację techniczną kanalizacji sanitarnej w osiedlu Ogrody (10 000 zł w 2011r.). Mniejsze sumy zostaną natomiast przeznaczone na budowę ulicy Poniatowskiego ( - 1 465 000 zł), na zakup artykułów żywnościowych w Żłobku ( - 70 800 zł), oraz na przebudowę ul Zamojskiej etap II ( - 2 466 672 zł). Znaczną część dyskusji o budżecie zajęła wysokość dofinansowania dla Biłgorajskiego Centrum Kultury. Autopoprawka burmistrza zakładała, że w roku bieżącym BCK dostanie o 135 000 zł więcej niż pierwotnie planowano. To spotkało się ze sprzeciwem radnego Tomasza Książka, który wnioskował o przeznaczenie części tej kwoty na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Ostatecznie większością głosów uchwała została przyjęta w pierwotnym kształcie. Przeciwni byli jedynie radni Klubu PiS, którzy przedstawili wspólne

oświadczenie: Oświadczenie Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość” Szanowni Państwo mamy pełną świadomość że uchwała budżetowa jest jednym z najważniejszych dokumentów Rady. Jest planem wydatków finansowych dla naszego miasta. To od tego planu zależy rozwój, miasta w konsekwencji nasza codzienna egzystencja. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwośćzgodnie z deklarowaną współpracą z Panem Burmistrzem w ramach konstruktywnej opozycji wypracował własna ocenę proponowanego przez koalicję rządzącą budżetu dla miasta Biłgoraj na 2011rok. Naszą koncepcje tworzenia budżetu i uwagi merytoryczne zgłaszaliśmy w trakcie prac w ramach stałych komisji. Niestety nasze uwagi nie znalazły zrozumienia. W naszej ogólnej ocenie; - zadłużenie budżetu na poziomie około 30 milionów jest zbyt duże - niestety budżet nie ma charakteru zrównoważonego rozwoju - budżet nie zaspakaja potrzeb mieszkańców - nadmiernie rozdmuchane są wydatki bieżące - Brak zapisów inwestycyjnych najbardziej potrzebnych mieszkańcom (drogi itp.) Jako Klub Radnych PiS wyrażamy pogląd że przy tworzeniu budżetu, radni powinni spełniać rolę kreatywną, a nie tylko opiniotwórczą w tworzeniu budżetu. Prace nad budżetem potwierdziły brak chęci realnej współpracy z opozycją. Wobec tych faktów w takiej wersji, Klub Radnych PiS nie może poprzeć budżetu dla miasta Biłgoraj na 2011 rok. Przewodniczący Klubu Prawo i Sprawiedliwość Tomasz Książek

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


17

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

BiĹ&#x201A;goraj Sesja Rady Miasta

jĂłzefĂłw Radni przyjÄ&#x2122;li budĹźet

Na ostatniej sesji Rady Miasta, radni podjÄ&#x2122;li uchwaĹ&#x201A;Ä&#x2122; w sprawie przyjÄ&#x2122;cia planu pracy na 2011 rok. Tym samym ustalili czym Rada bÄ&#x2122;dzie zajmowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; przez najbliĹźsze 11 miesiÄ&#x2122;cy. Co bÄ&#x2122;dzie przedmiotem obrad?

Ponad 21 milionĂłw dochodĂłw, prawie 23,5 miliona wydatkĂłw i ponad 2-milionowy deficyt. Taki jest tegoroczny budĹźet miasta i gminy JĂłzefĂłw w powiecie biĹ&#x201A;gorajskim, ktĂłry radni przyjÄ&#x2122;li w czwartek 27 stycznia.

Co majÄ&#x2026; w planach? BudĹźet 2011 uchwalony

Luty:1. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie pomocy rzeczowej Powiatowi BiĹ&#x201A;gorajskiemu w zakresie opróşniania koszy ulicznych w pasach drĂłg powiatowych. 2. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie ustalenia wzorĂłw formularzy podatkowych. 3. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkĂłĹ&#x201A; podstawowych prowadzonych przez Miasto BiĹ&#x201A;goraj oraz okreĹ&#x203A;lenie ich obwodĂłw. 4. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjĂłw prowadzonych przez Miasto BiĹ&#x201A;goraj oraz okreĹ&#x203A;lenie ich obwodĂłw. 5. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie nadania nazwy ulicy. 6. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie nabycia nieruchomoĹ&#x203A;ci. 7. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zarzÄ&#x2026;dzenia wyborĂłw Rad Osiedlowych na terenie Miasta BiĹ&#x201A;goraj. Marzec:1. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie mpzp Dolina BiaĹ&#x201A;ej Ĺ&#x201A;ady. 2. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zamiany nieruchomoĹ&#x203A;ci. 3. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie programu przeciwdziaĹ&#x201A;ania przemocy i ochrony ofiar przemocy. 4. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej WojewĂłdztwu Lubelskiemu w zakresie budowy i rozbudowy ulic: Zamojskiej, KoĹ&#x203A;ciuszki i Tarnogrodzkiej. 6. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie przyjÄ&#x2122;cia aktualizacji Programu Ochrony Ĺ&#x161;rodowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2010 - 2013. 7. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmiany w budĹźecie Miasta BiĹ&#x201A;goraj na 2011 rok. 8. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta. KwiecieĹ&#x201E;:1. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi BiĹ&#x201A;gorajskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowÄ&#x2122; ulic PartyzantĂłw i cegielnianej. 2. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta. Maj:1. PrzyjÄ&#x2122;cie sprawozdania z dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci MOPS. 2. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie programu systemowej opieki nad dzieckiem i rodzinÄ&#x2026;. 3. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zamian w budĹźecie Miasta na 2011 rok. 4. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie nadania nazwy ulicy. Czerwiec:1. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmian mpzp - osiedle DÄ&#x2026;browica I etap 2. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmian w budĹźecie Miasta BiĹ&#x201A;goraj na 2011 rok. 3. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zbycia nieruchomoĹ&#x203A;ci. Lipiec:1. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y zatwierdzajÄ&#x2026;cej zmiany R E K L A M A

w Planie Wieloletnim Rozwoju i Modernizacji UrzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; WodociÄ&#x2026;gowych i Kanalizacyjnych bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cych w posiadaniu PGK SpĂłĹ&#x201A;ka z o. o. w BiĹ&#x201A;goraju. 2. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zatwierdzenia gminnej ewidencji zabytkĂłw. 3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowakowskiego.

Na inwestycje samorzÄ&#x2026;d chce w tym roku wydaÄ&#x2021; ponad 5 milionĂłw zĹ&#x201A;otych. Przeznaczy je przede wszystkim na nowe lub juĹź rozpoczÄ&#x2122;te projekty unijne. WĹ&#x203A;rĂłd nich najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; kwotÄ&#x2122; gmina wyda na rewitalizacjÄ&#x2122; parku w JĂłzefowie, ktĂłra ma byÄ&#x2021; realizowana w 2 etapach. Pierwszy ma kosztowaÄ&#x2021; prawie 900 tysiÄ&#x2122;cy, a drugi okoĹ&#x201A;o 750. Ponad 840 tysiÄ&#x2122;cy samorzÄ&#x2026;d zamierza wydaÄ&#x2021; na budowÄ&#x2122; chodnika i Ĺ&#x203A;cieĹźki rowerowej miÄ&#x2122;dzy JĂłzefowem a Majdanem Nepryskim. Prawie 730 tysiÄ&#x2122;cy gmina przeznaczy na budowÄ&#x2122; Szlaku Geoturystycznego Roztocza Ĺ&#x161;rodkowego i ponad 700 tysiÄ&#x2122;cy na

SierpieĹ&#x201E;:1. Informacja o przebiegu wykorzystania budĹźetu Miasta za I pĂłĹ&#x201A;rocze 2011 roku. 2. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmian w budĹźecie Miasta BiĹ&#x201A;goraj na 2011 rok. 3. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zbycia nieruchomoĹ&#x203A;ci. WrzesieĹ&#x201E;:1. Podjecie uchwaĹ&#x201A;y dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum usĹ&#x201A;ugowe w rejonie PKS (dziaĹ&#x201A;ak UrzÄ&#x2122;du miasta). 2. SkĹ&#x201A;adanie wnioskĂłw do budĹźetu na rok 2012. 3. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie nadania nazwy ulicy. PaĹşdziernik: 1. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie przyjÄ&#x2122;cia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2012-2016. 2. UchwaĹ&#x201A;a w sprawie ustalenia opĹ&#x201A;at za odbiĂłr odpadĂłw komunalnych od mieszkaĹ&#x201E;cĂłw na terenie Miasta BiĹ&#x201A;goraj. 3. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmian w budĹźecie Miasta BiĹ&#x201A;goraj na 2011 rok. 4. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zaciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia dĹ&#x201A;ugoterminowego kredytu.

reklama

budowÄ&#x2122; chodnika w miejscowoĹ&#x203A;ci Hamernia. OkoĹ&#x201A;o 400 tysiÄ&#x2122;cy ma kosztowaÄ&#x2021; remont chodnika w Majdanie Nepryskim, a ponad 200 tysiÄ&#x2122;cy utworzenie sieci placĂłw zabaw z maĹ&#x201A;Ä&#x2026; infrastrukturÄ&#x2026;. Na drogi Gmina JĂłzefĂłw chce w tym roku przeznaczyÄ&#x2021; ponad 400 tysiÄ&#x2122;cy zĹ&#x201A;otych. Za te pieniÄ&#x2026;dze majÄ&#x2026; byÄ&#x2021; budowane trasy w DĹ&#x201A;ugim KÄ&#x2026;cie i GĂłrnikach oraz ul. Nowa w JĂłzefowie, a takĹźe remontowane drogi w Majdanie Nepryskim i StanisĹ&#x201A;awowie.

â&#x20AC;˘

UM JĂłzefĂłw

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Listopad:1. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie w sprawie okreĹ&#x203A;lenia stawek podatkĂłw i opĹ&#x201A;at na 2012 rok. 2. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i RozwiÄ&#x2026;zywania ProblemĂłw Alkoholowych oraz PrzeciwdziaĹ&#x201A;ania Narkomanii na 2012 rok. 3. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie w sprawie Programu wsparcia na rok 2012. 4. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodÄ&#x2122; i zbiorowe odprowadzanie Ĺ&#x203A;ciekĂłw na terenie Miasta BiĹ&#x201A;goraj. 5. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmian w budĹźecie Miasta BiĹ&#x201A;goraj na 2011 rok. GrudzieĹ&#x201E;:1. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie dopĹ&#x201A;at do odprowadzanych Ĺ&#x203A;ciekĂłw z terenu miasta BiĹ&#x201A;goraj. 2. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie uchwalenia budĹźetu Miasta na 2012 rok. 3. PodjÄ&#x2122;cie uchwaĹ&#x201A;y w sprawie zmian w budĹźecie Miasta BiĹ&#x201A;goraj na 2011 rok. 4. PrzyjÄ&#x2122;cie planu pracy Rady Miasta na 2012 rok.

â&#x20AC;˘

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na caĹ&#x201A;y asortyment

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 8, tel. 84 530 20 32, www.makces.pl K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

&HQWUXP 7DQLFK 8EH]SLHF]HÄ˝

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

381.7 23ĂĄ$7

OC, AC, Budynki, Rolne

-5%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

KUPON na RSâDW\*5$7,6

wszystkie rachunki BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 71, tel. 84 686 56 20 70 gr

WaĹźny do 10.02.2011 Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05 -XELOHU -XELOHU Kupon rabatowy % K U P O N na wszystkie wyroby ze srebra

 BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 133 (obok Centrum ChiĹ&#x201E;skie) , tel. 517 389 188 

         .XSRQUDEDWRZ\QDZV]\VWNLHZ\URE\]HVUHEUD  %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NL RERN&HQWUXP&KLÄ&#x201D;VNLH WHO .XSRQUDEDWRZ\QDZV]\VWNLHZ\URE\]HVUHEUD  %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NL RERN&HQWUXP&KLÄ&#x201D;VNLH WHO 3URV]Ä&#x160;RXPLHV]F]HQLHWHJRNXSRQXGRNRÄ&#x201D;FDVW\F]QLD*DEULHODĂ XNRPVND  3URV]Ä&#x160;RXPLHV]F]HQLHWHJRNXSRQXGRNRÄ&#x201D;FDVW\F]QLD*DEULHODĂ XNRPVND

K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy QDFDĂĄ\DVRUW\PHQW

BiĹ&#x201A;goraj, ul ParyzantĂłw 1, tel. 84 686 66 29, www.jotes.bilgoraj.biz

K U P O N Projekt mebli kuchennych gratis

WaĹźny do 10.02.2011

-10

-10%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na meble z oferty BRW

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 8, tel. 84 686 70 80, www.brwpunkt.pl

SkrĂłcony regulamin kuponĂłw promocyjnych

-5%

1. Kupon moĹźna zrealizowaÄ&#x2021; w wyznaczonym terminie waĹźnoĹ&#x203A;ci 2. Aby skorzystaÄ&#x2021; z kuponu naleĹźy go wyciÄ&#x2026;Ä&#x2021; i wrÄ&#x2122;czyÄ&#x2021; sprzedawcy przed dokonaniem zakupu 3. Rabaty z kuponĂłw nie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z innymi promocjami i rabatami 4. Rabaty z kuponĂłw nie sumujÄ&#x2026; siÄ&#x2122;, moĹźna skorzystaÄ&#x2021; jednorazowo z jednego kuponu wiÄ&#x2122;cej na www.bilgorajska.pl ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; swĂłj kupon rabatowy - zadzwoĹ&#x201E;: 668 043 283 (kupony emitowane sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atnie)


18

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Šukowa Ferie w GOK

Dzieci siÄ&#x2122; nie nudziĹ&#x201A;y Zabawy po angielsku, niezwykĹ&#x201A;y pokaz krajowego Mistrza Iluzji Ĺ ukasza Podymskiego, a takĹźe wycieczka do Centrum Kultury Filmowej w ZamoĹ&#x203A;ciu. To tylko czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; atrakcji, jakie podczas tegorocznego zimowiska w Šukowej zapewnili dzieciom organizatorzy. Rekordowa iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; osĂłb wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a udziaĹ&#x201A; w Zimowisku zorganizowanym w Gminnym OĹ&#x203A;rodku Kultury w Šukowej. Jak mĂłwiÄ&#x2026; organizatorzy powodĂłw do nudy nie byĹ&#x201A;o. W poniedziaĹ&#x201A;ek angielski na wesoĹ&#x201A;o, czyli gry i zabawy poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czone z poznawaniem angielskich sĹ&#x201A;Ăłwek. DuĹźo Ĺ&#x203A;miechu, zabawy, biegania i wrzawy. Przed poĹ&#x201A;udniem spokojniejsze, choÄ&#x2021; bardzo ciekawe spotkanie z mĹ&#x201A;odymi straĹźakami i oglÄ&#x2026;danie nowego samochodu straĹźackiego. W poprzednich latach byĹ&#x201A;y organizowane spotkania z weterynarzem oraz policjantami. Wtorek upĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; pod znakiem magi i czarĂłw. OdbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; pokaz iluzjonistyczny w wykonaniu Mistrza krajowych konkursĂłw iluzji scenicznej Ĺ ukasza Podymskiego. Ĺ ukasz Podymski, mĹ&#x201A;ody zdolny iluzjonista, dwukrotny laureat Mistrzostw Polski w sztukach magicznych. CzĹ&#x201A;onek Krajowego Klubu IluzjonistĂłw zrzeszajÄ&#x2026;cego najwiÄ&#x2122;kszych iluzjonistĂłw w kraju. Ĺ ukasz Podymski prezentowaĹ&#x201A; efekty, ktĂłre bawiĹ&#x201A;y i zadziwiaĹ&#x201A;y dorosĹ&#x201A;ych i dzieci. Jego wystÄ&#x2122;py peĹ&#x201A;ne byĹ&#x201A;y humoru, a takĹźe dobrej zabawy. We wtorek byĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź gry i zabawy zupeĹ&#x201A;nie zwyczajne, nie magiczne, ale rĂłwnie wesoĹ&#x201A;e. K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

Kupon rabatowy

Ĺ&#x161;roda upĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a pod znakiem wyjazdu do kina. â&#x20AC;&#x17E;Safariâ&#x20AC;? to Ĺ&#x203A;wietny film animowany z dodatkowÄ&#x2026; atrakcjÄ&#x2026; - 3D, czyli wkĹ&#x201A;adamy Ĺ&#x203A;mieszne okularki i jesteĹ&#x203A;my w samym Ĺ&#x203A;rodku akcji filmu. Projekcja odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w nowo wybudowanym (otwartym w sierpniu zeszĹ&#x201A;ego roku ) zamojskim kinie Stylowy. W czwartek kolejne tego roku niezwykĹ&#x201A;e spotkanie. OdwiedziĹ&#x201A; nas ksiÄ&#x2026;dz Proboszcz Waldemar Kostrubiec. OpowiadaĹ&#x201A; o poczÄ&#x2026;tkach chrzeĹ&#x203A;cijaĹ&#x201E;stwa, wyĹ&#x203A;wietlaĹ&#x201A; filmy, byĹ&#x201A;o wspĂłlne Ĺ&#x203A;piewanie, wspĂłlne modlitwy oraz Ĺ&#x203A;wietne upominki dla grzecznych oczywiĹ&#x203A;cie. NiektĂłrzy chodzili z AnioĹ&#x201A;em Stróşem na czole do wieczora. W piÄ&#x2026;tek postawiliĹ&#x203A;my na sprawnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Pani MaĹ&#x201A;gosia przeprowadziĹ&#x201A;a szereg konkursĂłw, w ktĂłrych punktowana byĹ&#x201A;a szybkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i zrÄ&#x2122;cznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Pani Natalia pokazaĹ&#x201A;a dzieciom proste doĹ&#x203A;wiadczenia chemiczne i obudziĹ&#x201A;a w niektĂłrych prawdziwych chemikĂłw, jak wieĹ&#x203A;Ä&#x2021; gminna niesie. Na zakoĹ&#x201E;czenie rozdaliĹ&#x203A;my dyplomy i drobne upominki, nie tylko grzecznym.

â&#x20AC;˘

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

na RIHUWÄ&#x160;ZIMA 2010GODG]LHFLLGRURVĂĄ\FK %LXUR3RGUyÄŞ\WHOZZZVZLDWWXU\VW\NLG]LHFLHFHMSO K U P O N

ARGOSA Sklep RTV & AGD

WaĹźny do 10.02.2011

Salon fryzjerski

Kupon rabatowy

na sprzÄ&#x2122;t RTV i AGD

PARI

ElĹźbieta GoleĹ&#x201E; K U P O N

WaĹźny do 10.02.2011

BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 12

-5%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na zakup sprzÄ&#x2122;tu komputerowego oraz kas fiskalnych akcesorii komputerowych tuszy i tonerĂłw BiĹ&#x201A;goraj, ul. Komorowskiego 3, tel. 84 686 77 97 R E K L A M A

-5%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

Kupon rabatowy na wszystkie usĹ&#x201A;ugi salonu WaĹźny do 10.02.2011

-3

%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 05

BiĹ&#x201A;goraj, ul 3-go Maja 43, tel. 515 711 849, agrosa.bilgoraj@wp.pl K U P O N

GOK Ĺ ukowa

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

-5%

BiĹ&#x201A;goraj Bal w przedszkolu

Ĺťeby Julia mogĹ&#x201A;a to zobaczyÄ&#x2021;... W Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; i czwartek, 2 i 3 lutego br. w Przedszkolu SamorzÄ&#x2026;dowym Nr 1 w BiĹ&#x201A;goraju odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; Wielki Bal KarnawaĹ&#x201A;owy. Impreza organizowana kaĹźdego roku, tym razem miaĹ&#x201A;a wyjÄ&#x2026;tkowe znaczenie. ZwĹ&#x201A;aszcza dla pĂłĹ&#x201A;torarocznej Julii. Dlaczego? Bal zostaĹ&#x201A; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czony akcjÄ&#x2026; charytatywnÄ&#x2026;, zbiĂłrkÄ&#x2026; pieniÄ&#x2122;dzy dla niewidomej dziewczynki, o losach ktĂłrej mogli PaĹ&#x201E;stwo przeczytaÄ&#x2021; w jednym z poprzednich wydaĹ&#x201E; Gazety BiĹ&#x201A;gorajskiej. 17-miesiÄ&#x2122;czna Julia jest niewidoma od urodzenia, ale niektĂłrzy lekarze sÄ&#x2026;dzÄ&#x2026;, Ĺźe widzi Ĺ&#x203A;wiatĹ&#x201A;o. Dotychczasowe badania nie ustaliĹ&#x201A;y ani przyczyny ani nawet nazwy choroby na ktĂłr Ä&#x2026; cierpi dziecko. Julia byĹ&#x201A;a takĹźe diagnozowana za granicÄ&#x2026; za poĹ&#x203A;rednictwem Centrum Genetyki Medycznej w Poznaniu, ale i te badania nie przyniosĹ&#x201A;y spodziewanych efektĂłw. NastÄ&#x2122;pna szansa bÄ&#x2122;dzie juĹź w przyszĹ&#x201A;ym miesiÄ&#x2026;cu. 10 marca w klinice w Wielkiej Brytanii Julia przejdzie nastÄ&#x2122;pnÄ&#x2026; seriÄ&#x2122; badaĹ&#x201E;, jednak koszt wyjazdu jest tak duĹźy, Ĺźe przekracza moĹźliwoĹ&#x203A;ci finansowe rodzicĂłw dziewczynki. Z pomocÄ&#x2026; ruszyli ludzie, ktĂłrym nie jest obojÄ&#x2122;tny los dziecka. By zebraÄ&#x2021; potrzebnÄ&#x2026; kwotÄ&#x2122; nauczyciele oraz dyrekcja SamorzÄ&#x2026;dowego Przedszkola Nr 1 w BiĹ&#x201A;goraju podjÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a decyzjÄ&#x2122; o poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniu corocznego Balu KarnawaĹ&#x201A;owego z akcjÄ&#x2026; charytatywnÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;Pomóş Julii zobaczyÄ&#x2021; sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ceâ&#x20AC;?. Przez dwa dni imprezy kaĹźdy z rodzicĂłw mĂłgĹ&#x201A; wrzuciÄ&#x2021; do puszki dowolnÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; pieniÄ&#x2122;dzy i tym samym wspomĂłc leczenie maĹ&#x201A;ej dziewczynki. - W kaĹźdym pokoju stoi puszka, do ktĂłrej rodzice mogÄ&#x2026; wrzucaÄ&#x2021; dowolne sumy. KaĹźda kwota siÄ&#x2122; liczy, dlatego zachÄ&#x2122;camy do udziaĹ&#x201A;u w akcji - powiedziaĹ&#x201A;a R E K L A M A

Bal zostaĹ&#x201A; poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czony akcjÄ&#x2026; charytatywnÄ&#x2026;, zbiĂłrkÄ&#x2026; pieniÄ&#x2122;dzy dla niewidomej dziewczynki Anna Bergin, nauczycielka. JuĹź podczas pierwszego dnia imprezy puszki nie staĹ&#x201A;y puste. KaĹźdy z PaĹ&#x201E;stwa moĹźe pomĂłc Julii, wystarczy wpĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; dowolnÄ&#x2026; kwotÄ&#x2122; na podane niĹźej konto. Wszyscy wierzÄ&#x2026;, Ĺźe dziewczynka choÄ&#x2021; w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci odzyska wzrok, a PaĹ&#x201E;stwo mogÄ&#x2026; mieÄ&#x2021; w tym swĂłj udziaĹ&#x201A;. PKO BP o/BiĹ&#x201A;goraj 14 1020 5385 0000 9602 0053 5963

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


19

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

ogłoszenia drobne Biznes Niezależne Doradztwo Finansowe Zabezpiecz życie swoje i przyszłość swojej rodziny. Nasza oferta obejmuje produkty kilkunastu najlepszych w Europie instytucji finansowych. -Zabezpieczenia emerytalne, III filar, OFE -Programy inwestycyjne pozwalające zgromadzić środki na przyszłą edukację dzieci - od 100zł/mc -Najlepsze Fundusze inwestycyjne, profil inwestycji dobierany indywidualnie do potrzeb klienta - duże doświadczenie - wpłaty systematyczne i jednorazowe -Abonamenty medyczne -Ubezpieczenia OC, AC, mieszkania ul. Lubelsk tel. 505 105 644 RavGard Usługi Ogrodnicze i Odśnieżanie USŁUGI ZIMĄ: *odśnieżanie chodników, dojść do budynków, *odśnieżanie placów, parkingów oraz posesji, *rozsuwanie śniegu za pomocą pługu na dużych powierzchniach, *odśnieżanie zalegającego śniegu i lodu na powierzchniach dachowych płaskich i pochyłych. USŁUGI LATEM: -koszenie i pielęgnacja trawników, -przycinanie i modelowanie drzew i krzewów, -projektowanie ogrodów, -zamiatanie, grabienie trawy i liści, -nawożenie, wapnowanie, oprysk ochronny. tel. 790221241 DRZEWO SPRZEDAM DRZEWO DĘBOWE DESKI 4 CM I BRUSY 8 CM O DŁUGOŚCI OD 3 DO 6 M, CENA KUBIK 900 ZŁ DO UZGODNIENIA JAN JĘDRUSZKO RÓŻANIEC I 105 A TEL 518362008 cena 900 zł tel. 518362008 Rusztowanie Layher stalowe ok 200m2 Rusztowanie Layher stalowe ok 200m2 Kupione rok temu nie używane, raz rozłożone Kompletne, w tym 3 podesty komunikacyjne i dużo przydatnych dodatków Wysoka jakość! Cena atrakcyjna tel.726 097 705

Komputery Pentium D 2,66/1,5Gb DDR/80GB/ Grafika Radeon 3450 512 Witam sprzedam kilku letni komputer Dane techniczne - Intel Celeron D model 330 2.66 GHZ - Ram 1,5 GB - Karta 512 MB Radeon 3450 AGPx8 Direct 11 itp. - Dysk 80 GB Polecam. Dorzucam starą kartę graficzną Radeon 9250 128MB - Monitor 17’ AG Neovo F417 75Hz (bez bad pikseli) cena 520 zł laptop pentium IV Laptop pentium IV 1.6 ghz centrino ram 512 hdd 40 gb dvd wfi idealny do internetu gier na gwarancji cena 630 zł tel. 508 068 609 Serwis komputerów i laptopów Twój komputer wolno działa? Złapałeś wirusa? Komputer przestał się uruchamiać? Zadzwoń! Serwis komputerów, laptopów, sieci, Internet. Szkolenia z obsługi komputera, również dla dorosłych, doradztwo. Darmowy dojazd do klienta tel. 607757109

Motoryzacja Felgi aluminiowe 14” Felgi aluminiowe 14” do Golfa III bez opon. cena 550 zł tel. 692 134 074 CENTRALNE ZAMKI, PILOTY, ALARMY, CZUJNIKI PARKOWANIA CENTRALNE ZAMKI, PILOTY, ALARMY, CZUJNIKI PARKOWANIA, dobre ceny montaż tel. 508-378-317 MONTAŻOWNICA, WYWAŻARKA, SPRĘŻARKA MONTAŻOWNICA, WYWAŻARKA, SPRĘŻARKA - SPRZEDAM ZA 5 TYS. JAN JĘDRUSZKO, RÓŻANIEC I 105 A TEL. 518362008 cena 5000 zł tel. 518362008w VW Golf III 1,8 Benzyna + Gaz 1996 rok Sprzedam VW Golfa z aktualnymi badaniami technicznymi. Stan wizualny i techniczny bardzo dobry, posiada kilmatyzację, radio-magnetofon, drugi komplet kół,nowy czerwony lakier.Użytkownik nie palący, auto „do jazdy”, bez potrzeby wkładu finansowego. cena: 5500 zł tel. 691374534 Naprawa regeneracja wtryskiwaczy common rail więcej na www.wtryskiwacz. com Etapy regeneracji wtryskiwaczy I. Posiadamy wysokospecjalistyczne urządzenia m.in. BOSCH EPS 200A, które jako jedyne dostępne na rynku symuluje pracę silnika na wszystkich obciążeniach i umożliwia zbadanie prawidłowej pracy wtryskiwacza. Weryfikacja i naprawa (regeneracja) wtryskiwacza Common Rail, Bosch, Delphi polega na: - czyszczeniu wszystkich elementów wtryskiwacza metodą ultradźwiękową

-wymianie uszczelnień wewnętrznych na nowe, oryginalne części Bosch de cena 105 zł tel. 158432747

SUZUKI SAMURAI / SANTANA 1.3 - 4X4 Sprzedam SUZUKI SAMURAI / SANTANA 1.3 - 4X4 1999r. - nowa instalacja gazowa 1000km na gwarancji, - opony M/T 30 po jednym sezonie” - nowy olej filtry przejechane 1000km - nowy akumulator - komplet nowych polibuszy reduktor - hak cena 15500 zł tel. 602 620 883 Cross 110 Witam dziś do zaoferowania mam Cross 110. Jestem jego pierwszym właścicielem od nowości, w motorze jest napinacz łańcucha co zapobiega spadania łańcucha Cross dysponuje mocą 11 koni 4T(czterosuw) czyli lejemy do baku tylko benzynę, motor jest bardzo żwawy. Jest w ciągłej eksploatacji, co sezon wymieniam w nim olej Stan bardzo dobry. Cena do rozsądnej negocjacji cena 1100 zł tel. 512482979

Muzyka Gitara akustyczna YAMAHA Sprzedam gitarę akustyczną YAMAHA. Stan bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. Tel. 508260051 tel. 508260051

Nauka ANGIELSKI - nowe grupy od lutego ! Zajęcia rozpoczynają się w lutym. ANGIELSKI nowe grupy na poziomie podstawowym, średniozaawasnowanym i zaawansowanym dla dzieci i dorosłych. Nauka angielskiego oparta o niezawodną metodę DIRECT English, która bazuję na konwersacji w języku obcym.Dziesiątki zadowolonych kursantów, liczne pozytywne opinie i konkurencyjne ceny. tel. 505 305 589 KOREPETYCJE ANGIELSKI Zaoczna studentka Uniwersytetu Warszawskiego udzieli korepetycji z języka angielskiego na wszystkich poziomach. Doświadczenie w pracy zarówno z osobami dorosłymi jak i dziećmi. Dostarczam własne materiały. Możliwy dojazd do ucznia. cena 25 zł tel. 511489268 korepetycje z ANGIELSKIEGO Korepetycje z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Doświadczenie w nauczaniu! tel. 503 046 572

Nieruchomości ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE EKO-DOM Profesjonalnie i szybko - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków: - domy jednorodzinne - lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne - budynki użyteczności publicznej - budynki oraz lokale handlowo-usługowe EKO-DOM ul. Boh. Monte Cassino 12/15 23-400 Biłgoraj czynne od 9.00-16.00 tel. (84)6272185 Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działki budowlane.4 działki o łącznej pow.50ary. Bardzo dobra lokalizacja-4km od Biłgoraja. Korzystne wymiary zapewniające możliwość swobodnej lokalizacji budynku, Wydana decyzja o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.Cena do uzgodnienia. tel. 698 266 915 domek drewniany na małej działce. kupie mały domek na małej działce do ceny 16000 tysięcy zł. cena 16000 zł tel. 608-749-633

działka ul 400-lecia SPRZEDAM dwie działki budowlane 100O m2 i 1200 m2, ul. 400lecia w Biłgoraju, uzbrojone, szerokość 30/33 i 30/40, cena 140 zł/m2, tel. 606608573 cena 140 zł tel. 606 608 573 PILNIE SPRZDAM MIESZKANIE ELEGANCKIE I PRZYTULNE MIESZKANIE W BARDZO WYGODNEJ LOKALIZACJI Biłgoraj ul. Plac Wolności 12 Mieszkanie 45,18 m2 - 2 duże pokoje, kuchnia, łazienka z prysznicem, przedpokój, piwnica. Częściowo umeblowane na 1 piętrze w dwu piętrowym bloku, 2 lata po remoncie kapitalnym. cena 185000 zł tel. 695695130 Poszukuję mieszkania do wynajęcia Pilnie poszukuję mieszkania do wynajęcia w Biłgoraju, komfortowego, umeblowanego i wyposażonego dla spokojnej i odpowiedzialnej osoby. tel. 602362519 Sprzedam mieszkanie w centrum 63m kw, 3 pokoje, łazienka, wc, kuchnia, balkon i piwnica, cena 2800zł/m kw. do negocjacji. Wszelkie informacje pod podanym numerem telefonu. Zapraszam. cena 176000 zł tel. 791596977 Mieszkanie Sprzedam mieszkanie 82 m2 przy ul. Narutowicza. Umeblowane, gotowe do zamieszkania. Pilne!!! tel. 665 284 900 Działka rolna, Tereszpol - 1,33 ha Atrakcyjna lokalizacja, Roztocze Środkowe, 5 km od Zwierzyńca, 3 km od Roztoczańskiego Parku Narodowego. Działka przylega do drogi utwardzonej - dawnego traktu. Piękny krajobraz, ciekawe szlaki turystyczne. Możliwość zmiany przeznaczenia na cele nie rolnicze np. turystyczne, ekologiczne, elektrownie wiatrowe, itp. Tel 602-271-231 cena 22000 zł Sprzedam działkę Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną o pow. 34 ary przy ul. Tarnogrodzkiej. Cena 120 zł/m2 do negocjacji tel. 507 160 519

Mieszkanie dwupokojowe Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 45m2 z garażem, piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym 18m2 w Chmielku. Cena do uzgodnienia. tel. 84 685 50 22 Działka pod rezydencję Sprzedam działkę pod rezydencję w Biłgoraju o pow. 3 tys. m2. tel. 602 354 157 Działki budowlane do sprzedania Mam do sprzedania działki budowlane w Biłgoraju: 7 arów, 7 arów, 10 arów tel. 602 354 157

Wynajmę lokal na ul. Zamojskiej tel. 695 371 613 Wynajmę dworek Wynajmę dworek w centrum Biłoraja, na przeciwko poczty tel. 602 354 157

Praca Zatrudnię elektryka samochodowego Firma z wieloletnim doświadczeniem zatrudni elektryka samochodowego. Wymagane doświadczenie. Doświadczenie z pojazdami ciężarowymi i webasto będzie dodatkowym atutem. Proszę o przesyłanie CV na adres handel@moto-tech.com.pl lub kontakt telefoniczny w godz 9-17. tel. 600980721 PRACOWNIK URZĘDU SKARBOWEGO Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM Pracownik Urzędu Skarbowego z wieloletnim doświadczeniem szuka pracy w okolicach: Zamość, Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Wysokie, Turobin. usługi remontowo-budowlane Budowlaniec z wieloletnim doświadczeniem oferuje pełen zakres robót wykończeniowo-budowlanych, gipsy, gładzie, tynki, glazura, terakota oraz aranżacja wnętrz. Możliwość prezentacji wcześniejszych remontów. tel. 691858183 Sprzedawca częsci samochodowych Firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku poszukuje sprzedawcy części samochodowych. Wymagania: -odpowiedzialność -punktualność -doświadczenie w branży motoryzacyjnej będzie dodatkowym atutem Kontakt. 500 195 799 w godzinach 8-17 lub mail: mariodan@wp.pl tel. 500195799

Rozdawanie ulotek Zatrudnię osoby do rozdawania ulotek w Biłgoraju. Praca na umowę zlecenie, 7zł/ h netto zgłoszenia na naszej stronie www.roznoszenieulotek.pl

Telefony ELEKOM TELEFONY KOMÓRKOWE ELEKOM TELEFONY KOMÓRKOWE SKUP, SPRZEDAŻ, NAPRAWA, SIMLOCK AKCESORIA GSM, NAJNIŻSZE CENY, ZAPRASZAMY PN-PT 9-17 SOB 9-14 UL. KOŚCIUSZKI 2 BIŁGORAJ tel. 788 800 804

Usługi Promat.sc STUDNIE GŁĘBINOWE POMPY HYDROFORY POMPY CIEPŁA INSTALACJE WOD-KAN I CO. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE ZMIĘKCZANIE I ODŻELAZIANIE WODY. Promat.sc tel. 607042394 Instruktor jazdy konnej Instruktorka jazdy konnej z dojazdem do klienta. Oferuję indywidualne konsultacje, lekcje jazdy konnej - dla początkujących i zaawansowanych. tel. 514207353 Chwilówka bez weryfikacji dochodów Zabrakło chwilowo gotówki? Mamy rozwiązanie! Pożycz 200 do 800 na 14 dni. Jedyne warunki to ukończone 21 lat i posiadanie konta w banku. Nie potrzebujemy żadnych zaświadczeń, oświadczeń itp... Wyślij SMS o treści „CHWILOWKA” na nr: 695917338 Oddzwonimy!!! cena 50 zł tel. 695917338 USŁUGI KSIĘGOWO-BIUROWE Oferuję usługi księgowo-biurowe(prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji VAT) oraz pomoc w sprawach dotyczących działalności gospodarczej.Kontakt drogą mailową na adres:uslugiks@gmail.com Remontowo-wykończeniowe Szpachlowanie, malowanie, sztukateria, układanie płytek i paneli podłogowych. tel. 691799889 CREATIV ART projektowanie wnętrz KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANIE I ARANŻACJA WNĘTRZ PRYWATNYCH ORAZ PUBLICZNYCH(MIESZKANIA, RESTAURACJE, GABINETY, EKSPOZYCJE TARGOWE, SALONY ITP.) -DOKUMENTACJA TECHNICZNA (przekroje ścian, zwymiarowanie, elektrykaitp) -DOKUMENTACJA MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH(kolorystyka, rodzaje podłóg, tapety, tynki itp) -FOTOREALIZTYCZNA WIZUALIZACJA WNĘTRZ -USTAWIENIE ASORTYMENTU MEBLOWEGO -EKIPY BUDOWLANECreativ Art z pasją do wnętrz... ul. Komorowskiego 3 pok.99 I piętro 23-400 Biłgoraj tel. 602 630 403 HOMEFINANCE o/Zamość KREDYTY HIPOTECZNE, MIESZKANIOWE, KONSOLIDACYJNE, GOTÓWKOWE. Oferta 28 banków!!! Profesjonalne doradztwo finansowe, pomoc w kompletowaniu dokumentów, dojazd do klienta. HOMEFINANCE Zamość ul. Partyzantów 59/1 tel. 695 55 63 23 tel. 695556323 SERWIS DRZEWNY SERWIS DRZEWNY jest firmą o profesjonalnym serwisie z zakresu arborystyki związanych z pielęgnacją, chirurgią oraz wycinką drzew. Nasze kwalifikacje, doświadczenie oraz sprzęt pozwala nam bezpiecznie pracować w każdych warunkach. Dzięki zastosowaniu technik alpinistycznych mamy możliwość dotarcia w wewnętrzny punkt korony drzewa bez zbędnego wycinania gałęzi jak wygląda to w przypadku pracy z wykorzystaniem podnośnika montażowego na zabudowie samochodowej który jest uzależniony od lokalizacji. PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW ITP....tel. 661-475-390 PROFESJONALNE PRANIE I CZYSZCZENIE tapicerki samochodowej, meblowej, kanap, krzeseł, puf, wykładzin, dywanów, - również u klienta.(dywany również odbieram od klienta i odwożę uprane i wysuszone). Do prac używam profesjonalnego sprzętu i środków firmy

Kärcher. Gwarantuję wysoką jakość usług, szybki czas realizacji oraz konkurencyjne ceny. Dla Mnie najważniejszy jest klient. Dojazd do klienta gratis!!!!( do 30 km). Wyślij sms o treści PRANIE a oddzwonię tel. 661-475-390

Wesele SUKNIA ŚLUBNA PIĘKNA SUKNIA ŚLUBNA KOLOR ECRII, DWUCZĘŚCIOWA Z PODPINANYM TRENEM, ROZMIAR 38. DODATKOWO DODAJE BOLERKO I OZDOBY NA WŁOSY. SUKNIA TYLKO RAZ UŻYWANA. cena 700 zł tel. 791991377 suknia ślubna Piękna suknia koloru ecri, rozmiar 38.Zakupiona w salonie SPOSA w Rzeszowie, przez co gwarantuje najwyższej jakości materiał.Suknia z organzy, z delikatnymi zdobieniami koronkowymi. cena 1200 zł tel. 889 258 400 Zespół DESANT 100% na ŻYWO!! www. zespol-desant.pl!! ZAPRASZAMY Profesjonalna oprawa muzyczna planowanej przez Ciebie Uroczystości Wesela, bale, bankiety, dancingi, przyjęcia i inne imprezy okolicznościowePosiadamy bogaty zróżnicowany repertuar i duże doświadczenie. Naszym priorytetem jest to, co stało się ostatnio rzadkością: Gramy w 100% „na żywo” tel. 663-968-121

Inne sosna i dąb w stanie okrągłym Kupię sosnę lub dąb w stanie okrągłym tel. 698 455 117 Kupie kazde zboze min 23t Kupie kazde zboże rownież i ekologiczne, gryke, lubin min 23t, zapewniam swoj transport oraz 100% przedplaty tel 501459374 fotelik samochodowy z budką i pokrowcem 0-13 baby design szaro-niebieski Sprzedam fotelik samochodowy baby design kolor szaroniebieski 0-13 kg z budką i pokrowcem w bdb stanie uzyty był tylko 3 razy tel. 08-686-43-49 Kupię Knury i Maciory Kupię knury i maciory najlepsze ceny szybki odbiur tel. 507592454 Korki Witam mam do sprzedania oryginalne korki umbro, wkręty. Jest to rozmiar 8 UK czyli rozmiar 43 ale numeracja jest angielska i troszkę większa. Więcej informacji i ustalenie ceny pod adresem emailowym:jackob20@ googlemail.com kupie 20 wywrotek ziemi kupie 20 wywrotek ziemi bez zanieczyszczeń na wyrównanie terenu, na terenie gminy potok górny płatne od reki gotówka (kwestia ceny) kontakt 694 499 607 Zofia tel. 694 499 607 Łóżko Sprzedam łóżko jednoosobowe + materac. Kolor olcha. Łóżko z kolekcji Tip Top Black Red White, używane w dobrym stanie. Funkcja: materac podnosi się ku górze, aby w środek włożyć np. pościel cena 100 zł tel. 782 427 496 ŚWINIA Sprzedam świnię tel. 605255864 siano Sprzedam siano kostki, ciuki tel. 84 689 13 87 trak tasmowy mam do sprzedania niedrogo funkcjonalny stacjonarny trak tasmowy własnej konstrukcji i wykonania. Jest uzywany prezezemnie. Stan dobry. Sprzedaje gdyz zakupilem inny przewoźny a ten jest zbedny. Cena 4 tyś do uzgodnienia cena 4 zł tel. 605980119 Poszukuję przyrodnich sióstr Szychiewicz Proszę o kontakt moje przyrodnie siostry Marzenę i Teodorę z domu Szychiewicz, córki Stanisława i Marianny, urodzone w Biłgoraju. Siostra Marzena prawdopodobnie nazywa się Karyba i ma syna Marka. Jolanta Piszczek tel.607616260 Kupie kazde zboze min 23t Kupię każde zboże na terenie całego kraju również i ekologiczne, groch, grykę, łubin min 23t, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. tel 501-459-374 tel. 501459374 AGREGAT UPRAWOWY Sprzedam agregat uprawowy tel. 514020475 Kupie stare deski Kupie stare deski ze stodół lub bezpłatnie zamienie na nowe tel. 691 100 900


20

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

krzyżówka Buzia Krzywo- Puder w kremie mu si nosy nie Element ptak kochera zamyka

Flota wojenna Filipa II

Tafla biurka

s u d o k u

Hartowany stop

Marcin, teolog

Spryt np. do szycia

17

21

Winslet Wrczana babci

Aromatyczna kawa

12

6

Badacz pogody Kara grzywny

10

10 przykaza

Rów oblniczy

Jajowata figura

Podstawa osnucia

15

14

Czu go po burzy

Baton z reklamy

Nietakt inaczej

horoskop 04.01.11 - 10.02.11

Drzewo Centkiewicz, pisarka

Moe by ssiedzka

Wodzi panie za nos

13

Wodnik 20.01–18.02

Mitowy lub czekoladowy

9

Trener szczypiornistów

Okaz na pokaz

20

Darmowy dodatek

Ptasi piew

4

2

Bez radoci ycia Łazik, turysta pieszy

Znawca Dorota, znana polska aktorka Działka rolnika

1

5 Niczym głboki sen

Ryby 19.02–20.03

Pazura wród aktorów

Kara za grzechy Rower lub lustro

Tydzień zapowiada się bardziej optymistycznie. Kontakty z otoczeniem będą w miarę miłe i serdeczne. Nie daj się tylko nikomu sprowokować. Większość spraw rozwiąże się pomyślnie. Twoje wysiłki zaczną przynosić efekty. Czeka Cię wiele miłych chwil.

Konkuruje z Pum

3

Mieszkalny budynek Gry brak zajcia

Boonarodzeniowe jasełka

Rozjemca w sporze

Buduj je bobry

18 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

7

11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Krzyżówka NUMER 05 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Małgorzatę Łukasik . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 05

Nieruchomości - KUPIĘ

Baran 21.03–19.04

Waga 23.09–22.10

Dzień nieharmonijny. Zawodowa działalność nie przyniesie Ci zadowolenia. Nie obarczaj się, więc nadmiernymi obowiązkami, abyś nie miała kłopotów z ich realizacją. Podejmowane decyzje mogłyby okazać się dość ryzykowne. Nie wszystkie zaplanowane posunięcia powiodą się.

Skorpion 23.10–21.11

Sprawy uczuciowo-sercowe wymagają w tym tygodniu od Ciebie zwiększonej uwagi. Odczujesz wielką potrzebę bliskości drugiej osoby. Jeśli jesteś bez pary, to dobrze się rozglądaj. Dla Ciebie nadchodzi czas miłości i romansów. Możesz poznać nową miłość. W sferze finansów korzystne zmiany.

Bliźnięta 22.05–21.06

Pierwsza część tygodnia sprzyja załatwianiu ważnych spraw i interesów. Wszelkie zainicjowane przez Ciebie przedsięwzięcia mają szansę pomyślnej realizacji. Możesz także liczyć na duże powodzenie u płci przeciwnej. Spodziewaj się uznania ze strony zwierzchników.

Rak 22.06–22.07

Dzisiaj będziesz aktywny i twórczy. Z łatwością uporasz się z wszelkimi problemami. Twój stosunek do otoczenia będzie życzliwy, więc inni odpłacą Ci tym samym. Nie stawiaj jednak sobie ani bliskim zbyt wygórowanych wymagań. Możliwa oferta pracy za granicą.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

W pracy czeka Cię pasmo sukcesów. Konieczna jednak będzie samodyscyplina i upór. Brak odpowiedniego przygotowania może Ci pokrzyżować niektóre plany. Musisz wiedzieć, czego pragniesz i co chcesz osiągnąć.

Przed Tobą pozytywny okres. W najbliższych dniach nie będziesz miał zbyt wielu powodów do narzekań, zwłaszcza na brak energii. Uważaj tylko, aby nadmierna aktywność nie stała się powodem konfliktów i nieporozumień. Możliwa zmiana pracy. Napraw popełnione błędy.

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie. 1

Panna 23.08–22.09

Byk 20.04–20.05

16

8

Całą Twoją uwagę pochłoną dziś sprawy zawodowo-finansowe. Możliwe, że zechcesz włączyć się w jakieś intratne przedsięwzięcie. Nadarzy się sposobność udanych posunięć finansowych. Nie zrażaj się, jeśli efekty nie będą natychmiastowe.

Tydzień będzie wypełniony obowiązkami. Będziesz musiał w nie włożyć wiele wysiłku i inicjatywy. Niektóre mogą przekraczać Twoje siły i możliwości. W takich sytuacjach zaufaj kolegom i nie wstydź się poprosić o pomoc. Dobry czas dla uczuć i miłości. W pracy pierwsza część tygodnia będzie wyjątkowo aktywna. Odczujesz przypływ energii, którą będziesz musiał dobrze zagospodarować. Gwiazdy Cię wspierają. Dają też możliwość dokonania korzystnych posunięć finansowych. Nie daj się wytrącić z równowagi. Swoją miłość znajdziesz w podróży.

19

Lew 23.07–22.08

Cena (zł)*

Strzelec 22.11–21.12

Od początku tygodnia Twoje stosunki z otoczeniem będą mocno napięte. Z tego też powodu nastąpią przeszkody i opóźnienia w realizacji pewnych planów. Staraj się tak ukierunkować swoją energię życiową, aby przyniosła Ci korzyści. W miłości obawy i niepokoje.

Koziorożec 22.12–19.01

Twoje sprawy osobiste mają w tym tygodniu szansę na pomyślne rozwiązanie. Musisz tylko ograniczyć nadmierne wymagania wobec bliskich. Ciągłe żądania i krytyka mogą być przyczyną niepotrzebnych konfliktów. Nie wywołuj awantur z powodu drobiazgów. Twoje podejrzenia są bezzasadne.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Józefów Ferie w bibliotece

Nuda nie ma szans W MBP w Józefowie jak co roku podczas ferii zimowych odbyły się ciekawe zajęcia. Podzielone zostały na trzy części: literackie, plastyczne i kulinarne. Bawiąc się dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, poznały nowe pojęcia i powiedzenia. Podczas zajęć wykazały się dużą wiedzą i pomysłowością. W ramach cyklu „Podróże po Polsce” odwiedziły najciekawsze zakątki naszego kraju. Wspólnymi siłami wykonały mapę najciekawszych miejsc w Gminie Józefów. Na spotkaniach podczas tegorocznych ferii nie mogło zabraknąć zabaw, konkursów i zagadek. Szukano również elementów zimy w słownikach i encyklopediach. Zajęcia plastyczne to ulubiona forma zabawy, jej efektem było zrobienie m. in. papierowego akwarium, górskiego zbocza oraz kartek walentynkowych. Sprawiło to dzieciom trochę trudności, ale efekt był „superowy”. Oczywiście takie zajęcia pochłaniały dużo energii, więc trzeba było ją uzupełnić, najlepiej

gabinety lekarskie Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77, Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

APTEKA DYŻURNA 04.01.2011 - 10.02.2011 Biłgoraj, ul. 3 - Nadstawna 56a

dobrym jedzeniem. Dzień z Kubą i Bubą zakończył się przygotowaniem potraw wg przepisów Grzegorza Kasdepke. Wśród smakołyków znalazła się: sałatka owocowa i kolorowe kanapki. Najtrudniejszym zadaniem, jakie dzieci miały do wykonania okazał się uśmiech po zjedzeniu cytryny. Ferie bardzo szybko minęły i przyszedł moment na podsumowanie. Dzieci uznały, że był to dla nich bardzo mile

spędzony czas i zapewniły, że latem wybiorą się w wakacyjną podróż z książką. Spotkania podczas ferii zakończyliśmy wieczornym czytaniem strasznych opowieści, które tak naprawdę okazały się niezwykle zabawne. Na pamiątkę wspólnie spędzonego czasu wszyscy uczestnicy otrzymali „dyplomiki” uczestnika ferii.

Elżbieta Jamroz

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Goraj Gminny Przegląd Form Artystycznych

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek, badanie USG Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 02.02.2011 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: blacharz samochodowy – 3 kierownik sklepu- 2 koordynator działu mięsnego – 1 lekarz weterynarii – 1 mechanik samochodów ciężarowych- 1 mechanik samochodów osobowyc –1 prasowaczka-1 sprzedawca-5 sprzedawca/magazynier – 1 sprzedawca/kasjer – 1 tokarz – 1

OFERTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTY PRACY W RAMACH AKTYWNYCH FORM barman- 2 konsultant sprzedaży Play - 1 opiekun- 1 pokojowa- 1 sekretarka - 2 sprzedawca – 4 specjalista d/s obsługi fundacji -1 pomoc kuchenna-2 prasowacz-1 zaopatrzeniowiec- 1 opiekunka dziecięca -2 szwaczka-1

szwaczka – 2 Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

Gorajskie Kolędowanie po raz trzeci Na scenie gwar, za sceną gwar, na widowni tłum ludzi. Pełni energii i w nastroju bożonarodzeniowym wystąpili uczestnicy III Gorajskiego Kolędowania, który odbył się 30 stycznia 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury. Na scenie GOK-u w Goraju pojawiły grupy kolędnicze niemalże w każdym przedziale wiekowym. Nie zabrakło ani dzieci, ani młodzieży, ani dorosłych. Dużo pozytywnych emocji wywołał występ najmłodszych uczestników: przedszkolaków, które zaprezentowały się w przedstawieniu „Kolędnicy”. Stare, nieco zapomniane, ale wciąż piękne kolędy przypomniały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Zastawia oraz Zagród i zespołu śpiewaczego „Hosznianki”. We współczesnym repertuarze pokazał się chór Bel Canto działający przy Gok-u. Natomiast Jasełka można było zobaczyć w wyko-

naniu dzieci i młodzieży ze świetlicy środowiskowej PCK oraz uczniów z Gimnazjum Publicznego z Goraja. W międzyczasie przegląd urozmaicały świątecznymi piosenkami: Maria Duma, Izabela Więcław i Małgorzata Kawalec - dziewczęta z dziecięcego zespołu wokalnego działającego przy GOK. W III „Gorajskim Kolędowaniu” czyli Gminnym Przeglądzie Form Artystycznych o Tematyce Bożonarodzeniowej i Noworocznej, wystąpiło łącznie 8 grup: Grupa ze świetlicy środowiskowej PCK z Jasełkami - przygotowana przez

Andrzeja Szarlipa - kierownika świetlicy Przedszkolacy z Przedszkola Niepublicznego w Goraju z przedstawieniem „Kolędnicy” - przygotowani przez Ewę Skiba KGW z Zastawia Chór Bel Canto (grupa młodsza) - przygotowane przez Dianę Adamską Zespół śpiewaczy Hosznianki Chór Bel Canto (grupa starsza) - przygotowane przez Dianę Adamską KGW Zagrody Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Goraju z jasełkami „Cud Świętej Nocy” - przygotowani przez Krystynę Dążałowicz i Agnieszkę Wlizło

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A


22

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Siatkówka II liga kobiet grupa IV

Horror z happy endem dla Szóstki Po ostatnim, słabym w wykonaniu Szóstki spotkaniu z Dalinem Myślenice trener Paweł Wrzeszcz powiedział, że jego podopieczne jadą do Tomaszowa Lubelskiego po punkty. Siatkarom Szóstki udało się zrealizować cel postawiony im przez trenera, jednak po pierwszych dwóch przegranych setach nikt nie spodziewał się, że liderki tabeli będą w stanie nawiązać jeszcze jakąkolwiek walkę z ambitnie grającą tego dnia Tomasovią. W pierwszym secie przewaga leżała po stronie przyjezdnych. Biłgorajanki utrzymywały cały czas kilkupunktowe prowadzenie nad tomaszowiankami prowadząc w końcówce seta 22:19. Niestety zawodniczki Pawła Wrzeszcza szybko roztrwoniły tę wydawałoby się bezpieczną przewagę. Miejscowe do walki poderwały Paulina Głaz i Paula Słoneczka. Ich skuteczne ataki w końcówce pierwszej partii pozwoliły zniwelować straty, doprowadzić do wyrównania i wyjść na prowadzenie, którego nie oddały już do końca pierwszego seta. W drugim secie zawodniczki Stanisława Kaniewskiego grały jak natchnione. Tomaszowianki kończyły praktycznie wszystkie ataki, kilkakrotnie zaskoczyły Szóstkę silną zagrywką. W ataku dwoiła się i troiła Daria Kundera, która w drugiej partii miała niebywale wysoką skuteczność. Na nic to się jednak zdało, gdyż miejscowe rozbiły Szóstkę w tym secie do - 14, dzięki czemu wyszły na prowadzenie 2:0 w setach. Wszystko wskazywało na to, że spotkanie może zakończyć się szybkim 3:0 dla Tomasovii. Tym bardziej, że w trzecim secie gospodynie grały jak z nut. Prowadziły 20:13, a w

fot. Piotr Skura

Dramatyczny przebieg miały drugoligowe siatkarskie derby Zamojszczyzny. Występująca w roli gospodarza Tomasovia Tomaszów Lubelski prowadziła już 2:0 w setach z biłgorajską Szóstką i miała nawet kilka piłek meczowych, jednak ostatecznie to biłgorajankom udało się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Po pierwszych dwóch przegranych setach nikt nie spodziewał się, że liderki tabeli będą w stanie nawiązać jeszcze jakąkolwiek walkę z ambitnie grającą tego dnia Tomasovią końcówce seta 24:19 i miały aż pięć piłek meczowych. Nikt z kibiców zgromadzonych w hali nie spodziewał się, że ten mecz mógł potrwać jeszcze dłużej. Kibice Tomasovii wyczekiwali skutecznego ataku jednej z ich zawodniczek, który zakończy spotkanie na ich korzyść. Na całe szczęście dla Szóstki takiego ataku się nie doczekali. Biłgorajanki obroniły pięć piłek meczowych, doprowadziły do remisu i wygrały tę partię do - 24. Czwarta odsłona była wyrównana od samego początku. Wiele razy na tablicy wyników widniał remis. Nie inaczej było w końcowej fazie tej partii. Przy remisie 23:23 więcej zimnej krwi zachowały po raz kolejny biłgorajanki i udało im się wygrać czwartego seta do - 23. Liderki tabeli w tie-breaku

Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Drużyna BKS Szóstka Biłgoraj PWSZ Karpaty MOSiR Krosno Tomasovia Tomaszów Lubelski Patria Sędziszów Małopolski Wisła AGH Kraków RKS Bolesław Rzeszów KS Dalin Myślenice KS Anser Siarka Tarnobrzeg MKS Paleo Pogoń Proszowice STS Sandecja Nowy Sącz

nie pozostawiły żadnych wątpliwości swoim rywalkom komu tego dnia należało się zwycięstwo. Szóstka rozbiła Tomasovię 15:8 wygrywając całe spotkanie 3:2. - Przez większą część pierwszego seta graliśmy dobre zawody. W końcówce dziewczyny stanęły i w konsekwencji pierwsza partia padła łupem Tomasovii. Drugą odsłonę należy pozostawić bez komentarza,

M 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Pkt 39 33 29 29 28 17 17 13 12 8

porażka do 14 mówi sama za siebie. W trzecim secie dziewczyny grały już ze spuszczonymi głowami. Starałem się je mobilizować. Obroniliśmy pięć piłek meczowych i sprawdziła się stara zasada siatkarska, kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 3:2 - podsumował spotkanie trener Szóstki Paweł Wrzeszcz - Liderki naszego zespołu to bardzo młode zawodniczki. Niestety w najważniejszych

momentach spotkań niekiedy nie potrafią wziąć na siebie ciężaru gry. Tak też było i dzisiaj. Powinniśmy wygrać 3:0. Niestety tak się nie stało. Pierwsze trzy sety w naszym wykonaniu były doskonałe. Realizowaliśmy w stu procentach założenia przedmeczowe. Jednakże dziewczyny zawiodły w najważniejszych momentach. Nie potrafiliśmy wykorzystać pięciu piłek meczowych i to się zemściło. Mecz kosztował nas wiele nerwów Szkoda porażki - skwitował szkoleniowiec Tomasovii Stanisław Kaniewski. Tomasovia Tomaszów Lubelski Szóstka Biłgoraj 2:3(25:22,25:14,24:2 6,23:25,8:15). Tomasovia: Świerszcz, Kołosińska, Głaz, Romaszko, Słonecka, Chmiel, Kowalska(libero). Szóstka: Filipowicz, Chmiel, Wszoła, Rauch, Banecka, Kundera, Bębenek(libero). Grały również: Kiełbasa, Gasidło, Gorczyca. XV kolejka(29 stycznia): Tomasovia Tomaszów Lubelski - Szóstka Biłgoraj 2:3, Dalin Myślenice - Wisła Kraków 3:0, Siarka Tarnobrzeg - Karpaty Krosno 2:3, Pogoń Proszowice - Sandecja Nowy Sącz 3:0, Patria Sędziszów Małopolski - Bolesław Rzeszów 3:1. Zapowiedź XVI kolejki(5 lutego): Szóstka Biłgoraj - Pogoń Proszowice(sobota godz. 17:00 hala przy ZSBiO w Biłgoraju), Wisła Kraków - Tomasovia Tomaszów Lubelski, Karpaty Krosno - Dalin Myślenice, Bolesław Rzeszów - Siarka Tarnobrzeg, Sandecja Nowy Sącz - Patria Sędziszów Małopolski.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Tenis stołowy Powiatowa Gimnazjada

Piłka Nożna Biłgorajska Halowa Liga Piłki Nożnej

Sportowa rywalizacja

Faza grupowa za nami

W dniu 1 lutego, na obiektach Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka z Asyżu i Publicznego Gimnazjum w Lipinach Dolnych odbywała się Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym drużynowym dziewcząt i chłopców. W zawodach rywalizowało 24 drużyny z całego powiatu biłgorajskiego. W kategorii dziewcząt kolejność była następująca: Gimnazjum Frampol w składzie: Kuna Paulina, Małyszek Izabela Gimnazjum Hedwiżyn w składzie: Małek Ewelina, Maciocha Monika Gimnazjum Szyszków w składzie: Sokołowska Beata, Majcher Anna, Łoś Ilona. W kategorii chłopców kolejność była następująca: Gimnazjum Hedwiżyn w składzie: Bury Kamil, Kobel Wojciech Gimnazjum Tarnogród w składzie: Szabat Mateusz, Gancarz Mateusz Gimnazjum numer 1 Biłgoraj w składzie: Kita Patryk, Wujec Piotr

Najlepsze zawodniczki i zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary i dyplomy ufundowane przez Powiatowe Stowarzyszenie Sportu Szkolnego i przez Uczniowski Klub Sportowy „Dynamika” Lipiny Dolne. Nagrody wręczali dyrektor szkoły: Adam Przytuła i prezes UKS „Dynamika” Krzysztof Rzeźnik. Życzymy przedstawicielom naszego powiatu sukcesów na zawodach rejonowych, które odbędą się w Kocudzy 9 lutego br.

Krzysztof Rzeźnik

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Zmagania w fazie grupowej zakończyły zespoły rywalizujące w Biłgorajskiej Halowej Lidze Piłki Nożnej. Już w najbliższą niedzielę zostaną rozegrane niezwykle ciekawie zapowiadające się spotkania ćwierćfinałowe. W swoim ostatnim meczu w fazie grupowej przewodzący w tabeli grupy A Fat-Boysi rozgromili Team PGK aż 10:4 potwierdzając wysoką formę pozwalającą im myśleć o końcowym triumfie w tegorocznej edycji rozgrywek. Po raz kolejny nie zawiedli liderzy drużyny. Andrzej Wachowicz pokonał bramkarza rywali czterokrotnie, natomiast Ireneusz Zarczuk zmusił golkipera Team PGK do trzykrotnego wyciągania piłki z siatki. Po dwie bramki dla pokonanych zdobyli Marek Kowalik i Artur Łukasik. W kolejnym spotkaniu grupy A zmierzyły się ze sobą ekipy Modelu i OSP Rogale,

które już wcześniej zapewniły sobie udział w ćwierćfinałach. Zmianie ulec mogło jedynie miejsce tych drużyn w grupowej tabeli, a co za tym idzie inny przeciwnik w 1/4 finału. Ostatecznie oba zespoły podzieliły się punktami remisując 3:3. Ostatni mecz tej grupy pomiędzy CH.Z.O nie doszedł do skutku. Niestety druga z tych ekip nie stawiła się tego dnia w hali biłgorajskiego OSiR dzięki czemu „młode wilki” z CH.Z.O wygrały to spotkanie walkowerem. Większe emocje panowały w grupie B. Tam toczyła się rywalizacja o kolejność w grupowej tabeli, ale przede wszystkim o awans do ćwierćfinału. W meczu „o wszystko” zmierzyły się ze sobą zespoły Woli Dereźniańskiej i Biłgoraj 2010. Więcej zimnej krwi zachowali „biłgorajanie”, którzy dzięki wygranej 6:2 zapewnili sobie awans do kolejnej fazy, ale dopiero z czwartego miejsca w grupie. Trzecia w tabeli RWKS Sparta zmierzyła się

z ekipą Milczuk Różnówka, która od początku rozgrywek była czerwoną latarnią grupy B. „Spartanie” wygrali 4:2, ale samo spotkanie nie było porywającym widowiskiem. Najciekawszym pojedynkiem w tym dniu była jednak konfrontacja Old Stars z Blokersami. Był to prestiżowy pojedynek, którego stawką była pierwsza lokata w grupie B. Zwyciężyło doświadczenie. Najstarsi stażem w stawce wszystkich zespołów Old Starsi pokonali tegorocznych triumfatorów Biłgorajskiej Ligi Osiedlowej 4:2. Hat-trickiem popisał się v-ce lider klasyfikacji strzelców Dariusz Skubisz, a jedno trafienie dołożył Bartłomiej Kowalik. Gole dla przegranych strzelali Piotr Bednarz i Rafał Rapkiewicz. Rozstrzygnięcia w rywalizacji grupowej przyniosły emocjonująco zapowiadające się spotkania ćwierćfinałowe.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011

Piłka Nożna Zamojska Klasa Okręgowa

Jedni grają, inni czekają Niektóre zespoły reprezentujące nasz powiat w Zamojskiej Klasie Okręgowej rozpoczęły już cykl gier sparingowych. Niestety są też takie drużyny, które nie rozpoczęły jeszcze przygotowań do rundy wiosennej, gdyż czekają na decyzje dotyczące przyszłości klubu. Niepewnie swojej przyszłości są zawodnicy Olimpiakosu Tarnogród. Od początku tego sezonu drużyna borykała się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Znalazło to swoje odbicie w ligowej tabeli, gdyż na półmetku rozgrywek tarnogrodzianie zajmują dopiero 13 miejsce. Niestety perspektywa walki o pozostanie w lidze rysuje się w szarych barwach. Zespół nadal nie wznowił zimowych przygotowań do rundy rewanżowej. Na domiar złego dotychczasowy zarząd podał się do dymisji, a klub jest nadal w nienajlepszej kondycji finansowej. W tym tygodniu miało się odbyć zebranie z burmistrzem miasta Tarnogród odnośnie najbliższej przyszłości Olimpiakosu. - Nie wygląda to zbyt dobrze. Od dłuższego czasu sytuacja w klubie nie była zbyt ciekawa, ale tak źle jak teraz jeszcze nie było. Został ogłoszony przetarg na przebudowę stadionu, który obejmuje m.in. renowację płyty głównej, przebudowę trybun. Co z tego skoro istnieje wizja wycofania drużyny z rozgrywek Zamojskiej Klasy Okręgowej, choć mam nadzieję że do takiego

Jak na razie zawodnicy Tura Turobin mierzyli się ze sobą tylko w grze wewnętrznej, ale już w tym tygodniu sprawdzą swoją formę w pierwszym meczu sparingowym z Victorią Łukowa Chmielek czarnego scenariusza nie dojdzie mówi jeden z zagorzałych kibiców zespołu z Tarnogrodu. Inne zespoły nie mają podobnych problemów i mogą spokojnie przygotowywać się do piłkarskiej wiosny. W minioną niedzielę w meczu kontrolnym zmierzyły się drużyny Relaxu Księżpol i Gromu Różaniec, którym wiosną przyjdzie

rywalizować o ligowe punkty. Spotkanie zostało rozegrane w Zamościu na pełnowymiarowym boisku ze sztuczną nawierzchnią w Zamościu. Lepsi okazali się księzpolanie wygrywając 4:3. Bramki dla zawodników Marcina Mury zdobyli Marcin Watrak, Arkadiusz Piskorski, Dawid Karpik. Czwartego gola sprezentował

piłkarzom Relaxu jeden z graczy Gromu notując trafienie samobójcze. Z kolei dla pokonanych trafiali Rafał Wojtowicz(dwukrotnie) oraz Mirosław Podgórski. - Mecz toczony był w bardzo szybkim tempie. Zawodnicy zostawili sporo zdrowia na boisku. Było mało przerw w grze, intensywność spotkania była naprawdę duża.

Sparing oceniam bardzo pozytywnie - mówił po meczu trener Marcin Mura. W zespole Relaxu wystąpił Marek Grelak, który rundę jesienną spędził w trzecioligowym Olendrze Sól. Wyjściowy skład Relaxu: Pałubski - Tatara, Pieczykolan, Grelak, Poliwka, Beda, Bielesz, Potocki, Gawroński, Watrak, Karpik. Wyjściowy skład Gromu: Parzych - Malinger, Tarnowski, Kaproń, Mazur, Komosa, Podgórski, Pawlik, Wojtowicz, Kwiatkowski, Piechnik. Oba zespoły czekają kolejne gry sparingowe. Grom w najbliższą niedzielę zmierzy się w Zamościu z IV - ligowym Roztoczem Szczebrzeszyn, z kolei Relax w tym samym dniu także w Zamościu sprawdzi swoją formę na tle IV - ligowej Sparty Rejowiec Fabryczny. Gier sparingowych nie rozpoczęli jeszcze gracze Victorii Łukowa Chmielek i Tura Turobin. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w najbliższą sobotę. Z pewnością w szeregach zarówno Tura jak i Victorii będzie można zobaczyć nowe twarze.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Halowa Piłka Nożna Turniej Akademii Orlika

Najmłodsze piłkarskie talenty rywalizowały w Biłgoraju Akademia Orlika to projekt zainicjowany w 2009 roku i realizowany w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Jego celem jest zachęcenie jak największej liczby dzieci do regularnego uprawiania sportu oraz identyfikacja utalentowanych ruchowo chłopców i dziewcząt w wieku 6-8 lat, a następnie skierowanie ich do 10-miesięcznej szkółki prowadzonej na wybranych boiskach Orlik. W ramach szkółki dzieci pod okiem doświadczonych trenerów rozwijają swoją sprawność ruchową oraz uczą się podstaw techniki piłkarskiej. Projekt przyjął się także w Biłgoraju. W Szkole Podstawowej nr 5 realizuje go trener Łukasz Mazurek, który na co dzień szkoli najmłodszych adeptów piłki nożnej w naszym mieście. Celem programu jest kształcenie przyszłych piłkarzy na nowopowstałych Orlikach ze sztuczną nawierzchnią to dziś z uwagi na zimową aurę rywalizowano w hali. Młodzi biłgorajanie nie mieli jednak łatwego zadania. W turnieju

startowało bowiem aż osiem drużyn podzielonych na dwie grupy. Oprócz zespołów z naszego miasta do Biłgoraja przyjechały zespoły z Gminy Tarnogród trenujące na co dzień na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Różańcu. Faworytami byli jednak gracze reprezentujący zespół Ziomki Rzeszów. W przeciwieństwie do swoich mniej doświadczonych rywali rzeszowianie rywalizowali już ze swoimi rówieśnikami w niejednym turnieju w hali czy też na otwartym powietrzu m.in. w Jaśle, Dębicy, gdzie mierzyli swe siły z takimi drużynami jak Wisła Kraków, Korona Kielce, czy Dunajec Nowy Sącz. Faworyci nie zawiedli. Pierwsza drużyna rzeszowskich Ziomków ograła w finale pierwszy zespół biłgorajskiej Akademii Orlika 2:1. W meczu o trzecie miejsce triumfowała… trzecia drużyna Ziomków z Rzeszowa, która okazała się lepsza od drugiej ekipy biłgorajan prowadzonej przez Łukasza Mazurka.

fot. Piotr Skura

Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju była miejscem zmagań najmłodszych adeptów piłkarskiej Akademii Orlika. Jak zapowiadają organizatorzy nie była to pierwsza i ostatnia tego typu impreza.

- Myślę, że pierwszy inauguracyjny turniej rozgrywany u nas w Biłgoraju należy uznać za udany. Cieszy liczba ośmiu rywalizujących ze sobą zespołów mimo iż były to pierwsze tego typu zawody. W planach mamy kolejne turnieje, tym bardziej że nie brakuje chętnych, bowiem swój udział w kolejnych turniejach zgłosiły już drużyny z Lubartowa, a najprawdo-

podobniej chętnych będzie jeszcze więcej - podsumował zadowolony szkoleniowiec biłgorajskiej Akademii Orlika. Nagrody młodym futbolowym adeptom wręczył z-ca burmistrza Miasta Biłgoraja - Michał Dec. Oprócz tradycyjnych pucharów i medali uczestnicy otrzymali także słodkie upominki.

Komplet wyników: Grupa A: Ziomki I - Tarnogród I 2:0 Ziomki II - Biłgoraj II 0:1 Ziomki I  - Ziomki II 1:0 Tarnogród I  - Biłgoraj II 0:3 Ziomki I  - Biłgoraj II 3:0 Tarnogród I  - Ziomki II 0:0 Grupa B: Biłgoraj I  - Tarnogród II 5:0 Ziomki III - Biłgoraj III 2:2 Biłgoraj I  - Ziomki III 2:1 Tarnogród II - Biłgoraj III 2:2 Biłgoraj I  - Biłgoraj III 2:0 Tarnogród II - Ziomki III 1:2 Mecz o 7 miejsce: Tarnogród I  - Tarnogród II 2:0 Mecz o 5 miejsce: Ziomki II - Biłgoraj III 2:0 Mecz o 3 miejsce: Ziomki III - Biłgoraj II 1:0 Finał: Ziomki I  - Biłgoraj I 2:1

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 05 (055) 4 lutego 2011 - 10 lutego 2011 R E K L A M A

Powiat Czytelnicy mają głos

„Likwidowany” szpital zdrowieje Czy to prawda? A gdyby tak było, to niejednemu z nas byłoby lżej oddychać i lepiej by się spało. Ale spróbujmy zastanowić się nad tym z nutką optymizmu. Może rzeczywiście idą zmiany w szpitalu na lepsze, może ich nie widzimy i ich jeszcze nie doceniamy, a może tylko o nich nie wiemy? Ostatnio można wyczytać i słyszy się też, że zmiany w szpitalu idą pełną parą, że widać już nowe porządki. Ruszyła reorganizacja. Szuka się racjonalnych oszczędności. Przeszkala się personel, poszerza im się obowiązki, zmienia warunki pracy i płacy. Na razie często na gorsze, ale z perspektywą na lepsze. Ostatnio cofnięto nawet wypowiedzenia. Tworzy się nowe, pilnie potrzebne oddziały, np. oddział kardiologiczny, a redukuje niedoinwestowany oddział w Tarnogrodzie. Wszystko to znamionuje nowe podejście do problemu zadłużenia biłgorajskiego szpitala i do jego rentowności. Szuka się z jednej strony oszczędności, nawet przesadnych, np. nie dogrzewając pomieszczeń, a z drugiej strony poszerza się zakres usług, aby w przyszłości na tym zarobić. My, potencjalni pacjenci, musimy się z tym pogodzić i uzbroić w cierpliwość. Takie mamy czasy. Na tym polega cel komercjalizacji szpitala. Teraz Zarząd spółki Arion musi podołać wyzwaniu, musi uzyskać przyzwoity kontrakt z Narodowym Funduszem

Zdrowia. Wierzmy w powodzenie. Ale to nie wszystko. Moim zdaniem szkodliwa jest dla szpitala dotychczasowa retoryka informacyjna i z nią trzeba skończyć i zamienić na odpowiadającą rzeczywistości. Zaprzestańmy mówić, że szpital będzie zlikwidowany do końca półrocza. Przecież nikt szpitala w sensie materialnym i leczniczym nie chciał i dalej nie chce likwidować. Lecz odwrotnie, wszystkim na nim zależy. Cały wysiłek od początku idzie tylko na zmianę sposobu gospodarowania majątkiem szpitala, na wprowadzeniu rynkowych mechanizmów i tym samym na opanowaniu galopujących kosztów i zadłużenia. Niestety, na przestrzeni ubiegłego roku i teraz również, używa się tego terminu zamiast likwidacji, tylko SPZOZ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, a nie samego szpitala. To, tak sądzę, odbija się bardzo negatywnie na odbiorze społecznym. Słowo likwidacja szpitala wielu poraziło i to w takim stopniu, że omija ten szpital, jak tylko może, byle dalej, byle nie do szpitala w Bił-

goraju. A to dodatkowo szkodzi, zmniejsza ilość pacjentów i tym samym przychody szpitala nakręcając dalej spiralę dezaprobaty... Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panowie Prezesi spółki Arion, zaapelujmy wspólnie o to do mediów, wskażmy jeszcze raz na tę różnicę. Zróbmy pozytywną promocję szpitalowi. Mam jeszcze inną propozycję pod rozwagę, a mianowicie, aby dodać do obecnej nazwy Arion ZOZ jeszcze Szpital Dr Pojaska. Wiemy wszyscy, jak zasłużony jest to człowiek dla naszego regionu, jak wzorowym był lekarzem i dyrektorem, jak nośne jest Jego nazwisko, jak może szybko spowodować wzrost prestiżu szpitala w Biłgoraju i odbudować do niego zaufanie pacjentów. Spółka Arion tego nie ma. 26.01.2012 r. będzie 45 rocznica Jego śmierci. Myślę, że na tę rocznicę Spółka Arion taką zmianę jest w stanie wprowadzić. A aprobata naszej społeczności i korzyści spółki będą, zdaniem autora, gwarantowane.

Biłgoraj kiedyś

J. SERAFIN

• Posadzki Miksokretem TAKŻE ZIMĄ Biłgorajczyk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A

tel. 606 362 065

R E K L A M A

Gazeta Biłgorajska 05-055  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement