Page 1

NIEBIESKA

150 zł

Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą s. 21

Nr 01/051

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

5% VAT

7 stycznia 2011 do 13 stycznia 2011

Redaktor wydania: Joanna Tujak

bilgorajska0 1.pl 01

9 772081 058102

Burmistrz powinien zarabiać więcej

9 772081 058102

czytaj na stronie 4 

Powiat udzielił dofinansowania miastu czytaj na stronie 7 

Miasto dołoży, ale mieszkańcy i tak zapłacą więcej czytaj na stronie 17 

Biłgoraj Powstają nowe oddziały zaciągnął w biłgorajskim szpitalu kredyt na O dwa nowe oddziały powiększy się 10mln biłgorajski szpital. Na III sesji Rady Miasta w Biłgoraju, która odbyła się 30 grudnia ub. r., radni zdecydowali o zaciągnięciu krótkoterminowego kredytu. Był to krok niezbędny do zakończenia 2010 roku bez zaległości.

Będzie to oddział kardiologii oraz rehabilitacji. A to za sprawą Narodowego Funduszu Zdrowia, który przyznał szpitalowi kontrakt na funkcjonowanie kolejnych oddziałów.

czytaj na stronie 4 

czytaj na stronie 7 

R E K L A M A

Lodowisko gotowe strona 5  do jazdy Włamywacze w rękach policji strona 6  Dajmy jej światełko strona 7  nadziei... Niepewna przyszłość Olendra strona 23 

tylko u nas

KUPONY RABATOWE do sklepów i firm w Biłgoraju wycinaj i oszczędzaj !!!

w tym numerze 36 kuponów RABATOWYCH


2

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

No i mamy nowy rok, a z nim nowe samorządy, nowe ceny, nowe postanowienia i mnówstwo złożonych, tudzież odebranych życzeń. Okazuje się, że aż 80 proc. Polaków w nowym roku, na pierwszym miejscu życzy sobie więcej pieniędzy. W sumie nikogo to nie powinno dziwić. W końcu niełatwo będzie znaleźć coś, co nie zdrożeje. A żyć jakoś trzeba. Czego jeszcze życzą sobie Polacy. A no zdrowia! I tu też widać słynną polską zaradność, bo może tu nie chodzi o zdrowie samo w sobie, ale o to, by nie trafić do szpitala. W naszym przypadku - od czasu słynnej już dzierżawy biłgorajskiego szpitala - najdelikatniej mówiąc - nie najlepiej mówi się o sytuacji pacjentów i personelu medycznego. Niestety zadłużenie i słabe kontrakty z NFZ to problem wszystkich szpitali w naszym regionie. Więc bardzo możliwe, że bez wizyty w prywatnym gabinecie lekarskim lub prywatnej przychodni się nie obędzie. Szczęścia! To słowo w życzeniach pada chyba najczęściej. Ale biorąc pod uwagę to, co czeka nas w nowym roku, to jest kilka powodów do zadowolenia. Oto pierwszy z brzegu: dzięki wcześniejszej likwidacji kolejowych połączeń pasażerskich na Zamojszczyźnie uniknęliśmy chaosu na kolei. Ale z drugiej strony po co nam kolej. Starosta już uzgadnia z wójtami i burmistrzami budowy i remonty dróg. A jeśli jakimś cudem starostwo„zgubi” te 25 mln zł zadłużenia, to może uda się wybudować tych dróg więcej niż po kilkaset metrów w każdej gminie, może nawet ktoś się zajmie Cegielnianą. Marzenia nic nie kosztują, żyjemy w końcu w kraju cudów gospodarczych, więc w nowym roku... szczęścia, zdrowia i pieniędzy no i cudów!

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji Szanowni Czytelnicy!

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz GRAFIKA I SKŁAD: Damian Wolanin, Łukasz Kowalczuk Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Nowy Rok - nowe szanse Obecny rok będzie bardzo trudnym dla Biłgoraja pod względem realizacji inwestycji. Środki budżetowe mamy dość skromne, a jeszcze powinniśmy zabezpieczyć wkład własny na inwestycje, które mogą się pojawić w naszym budżecie przy dofinansowaniu zewnętrznym. Niemniej powinny się udać potrzebne i oczekiwane od wielu lat zadania. Do wykonanego już lodowiska i realizowanej przebudowy BCK należy dodać budowę ostatniego odcinka ul. Poniatowskiego, która rozpocznie się wiosną. W projekcie budżetu roku 2011 znalazły się również inwestycje z lat poprzednich. Realizacja ul. Szwajcarskiej, Rutkiewicz, Walasiewiczówny są zadaniami, na które mieszkańcy oczekują z wielką niecierpliwością. Niestety oddala się przebudowa ul. Zamojskiej, gdyż województwo lubelskie zaciska pasa i sejmik prawdopodobnie nie przekaże środków na inwestycje „II kategorii”, a za taką uważana jest nasza arteria (pomimo, że jej stan jest poważnym zagrożeniem dla użytkowników i nie mieści się w żadnej kategorii estetyki). Jednak ul. Zamojska została wpisana do projektu, który został złożony w ramach rozwój ściany wschodniej, będzie ona częścią inwestycji polegającej na wykonaniu ciągu ulic Zamojska - Kościuszki - Tarnogrodzka. Również przy dofinansowaniu, miasto planuje rozpoczęcie budowy obwodnicy północnej, rewitalizację Placu Wolności i zalewu Bojary, ale doświadczenie pokazuje, że będzie to wyjątkowy sukces, jeśli na te zadania uda się zdobyć środki zewnętrzne. Rok 2011 nie będzie ani przełomowym, ani wyjątkowym pod względem ilości wykonanych inwestycji na terenie miasta, gdyż wiele z planowanych przedsięwzięć to jedyne część wieloletniego planu inwestycyjnego. Niemniej będą one ważne z punktu widzenia każdego mieszkańca Biłgoraja.

Rozpoczął się Nowy Rok, wszyscy liczą, że przyniesie on jedynie pozytywne zmiany, także te związane z rozwojem miasta. Co zmiana daty powinna wnieść w życie Biłgoraja? Co będzie najważniejsze dla jego funkcjonowania i od jakich inwestycji powinien zacząć się Nowy Rok? O to zapytaliśmy obecnych radnych Rady Miasta Biłgoraj.

Mirosław Tujak

Paweł Kudzia

radny Rady Miasta, Biłgoraj XXI

radny Rady Miasta, PiS

Mam nadzieję, że w 2011 roku uda się zrealizować wiele potrzebnych miastu inwestycji. Z pewnością przebudowa głównej arterii miasta czyli ulicy Tarnogrodzkiej, Kościuszki i Zamojskiej podniosłaby jego atrakcyjność, a jednocześnie ułatwiłaby komunikację. Dlatego, z asmuciło mnie, że na tą chwilę nie ma pieniędzy na dawno obiecany remont ulicy Zamojskiej, która jest w tragicznym stanie. Być może błędem było etapowanie przebudowy tej ulicy. Mam jednak nadzieję, że znajdą się środki na te inwestycje i że jakość ich wykonania będzie na odpowiednim poziomie. Za pozytyw uznaję planowanie dokończenia budowy ulicy Poniatowskiego, ale należy mieć na uwadze fakt, że droga ta nie nadaje się do ruchu ciężarówek i nie może być traktowana jako obwodnica miasta. Oczekuję, również realizacji obietnicy budowy Obwodnicy Północnej. W planie budżetu są fundusze na rozbudowę Biłgorajskiego Centrum Kultury i rewitalizację Placu Wolności. Życzę sobie i mieszkańcom, aby obie te inwestycje przeprowadzone były solidnie: aby rozbudowa BCK była faktycznie udaną inwestycją - by kino było nowoczesne z projektorem 3D, z odpowiednimi scenami i zapleczem. Obyśmy poprzez rewitalizację Placu Wolności dorównali innym miastom w regionie: takim jak Janów Lubelski czy Tomaszów, gdyż ostatnimi czasy miasta te korzystając z funduszy europejskich poprawiły swój wizerunek znacznie nas wyprzedzając. Poza tym, jest wiele innych spraw o mniejszym zakresie, ale bardzo ważnych dla mieszkańców poszczególnych osiedli naszego miasta: brakuje parkingów, chodników, wiele ulic jest w złym stanie. Niektórym mieszkańcom - szczególnie nowobudowanych ulic brakuje oświetlenia, dostępu do części mediów, a przede wszystkim odpowiedniego dojazdu. Oby w Nowym Roku udało się zrealizować również te sprawy. Mam także nadzieję, że rok 2011 będzie rokiem efektywnej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców, że rządząca miastem koalicja będzie otwarta na współpracę z nami - kierując się wyłącznie dobrem miasta, bez politycznych „przepychanek”. Jako radny, chciałbym w Nowym 2011 Roku wszystkim mieszkańcom Biłgoraja życzyć zdrowia, szczęścia i zadowolenia z życia w naszej Małej Ojczyźnie.


3

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011 R E K L A M A

WIADOMOŚCI

24h


4

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy na każdą pizzę dużą i herkules

Biłgoraj, ul Kościuszki 2, tel. 84 686 18 74 K U P O N

Ważny do 13.01.2011

-10%

Gazeta Biłgorajska nr 01

%(=3â$71(

Biłgoraj, ul. Kościuszki 18, tel. 84 686 23 30 K U P O N

Ważny do 13.01.2011

%$'$1,$6â8&+8 Gazeta Biłgorajska nr 01

KUPON RABATOWY na Zabieg Kawiorowy SET Studio Urody Anna, ul Kościuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Przy zamówieniu na dowóz Na kwotę minumum 50 zł

-5%

*dodatkowy rabat

Gazeta Biłgorajska nr 01

PEPSI GRATIS

Biłgoraj, ul Kopernika 9, tel. 84 686 80 66, www.club-cynamon.pl K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy na jeansy

-10%

Biłgoraj, ul Komorowskiego 9/14 box 4 i 5 tel. 600 639 883 K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy na zmianę opon Biłgoraj, ul Włosiankarska 2, tel. 84 686 61 06

-5%

Biłgoraj Budujmy ulice

Cegielniana w 2011 roku? Starania o budowę ulicy Cegielnianej trwają już kilkanaście lat, zabiegają o to nie tylko mieszkańcy, ale i lokalni radni. Słowami „Schowajmy szable i przyłbice zacznijmy budować drogi i ulice”, na ostatniej sesji Rady Powiatu apelował radny Tadeusz Ferens. Podczas sesji Rady Miasta do apelu przyłączył się także radny Piotr Szeliga. Radny Ferens w słowach skierowanych do starosty biłgorajskiego prosił o ujęcie w budżecie na 2011 rok budowy ulicy Cegielnianej. Jak mówił zabiegi o jej budowę trwają już kilkanaście lat. - Ostatnia miniona kadencja to swoisty ping-pong, pisanie pism, a sprawa nie posunęła się nawet o centymetr. Myślę, że czas już skończyć z takimi praktykami, jakie były w minionej kadencji - mówił Tadeusz Ferens. Radny dodał również, że przy tej ulicy mieszkali różni radni, a obecnie mieszka tam przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Dechnik oraz przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak. - To jest dobry znak, że czas z zabiegami przymierzania się do budowy tejże ulicy skończyć i w końcu ją zbudować - apelował. Radny dodał również, że choć sposobów na poprawę ulicy jest wiele to według niego najsensowniejszym byłoby zbudowanie jej w dwóch etapach. Najpierw jezdni według projektu Urzędu Miasta, a następnie doprojektowanie chodników w mniejszym zakresie niż przewidziano to pierwotnie. Wypowiedź swą radny zakończył następującymi słowami: „Schowajmy szable i przyłbice zacznijmy budować drogi i ulice” W odpowiedzi jakiej udzielił starosta biłgorajski, radny Ferens usłyszał iż, zostały już w tej sprawie przeprowadzone rozmowy między powiatem, a miastem. - Zgłosiliśmy stanowisko, że przeznaczymy na budowę ulicy

Cegielnianej kwotę w wysokości 100 tys. zł. Za kwotę tą zostanie opracowany projekt techniczny - zakończył Marian Tokarski. Sprawa ul. Cegielnianej podejmowana była także na jednej z ostatnich, w poprzedniej kadencji, sesji Rady Miasta, kiedy to część radnych wnioskowała o jej przejęcie w poczet ulic miejskich. Przewodniczący Rady Powiatu, Mirosław Poźniak na ostatniej sesji RP, która miała miejsce 29 grudnia 2010r. przypomniał ten fakt i zaznaczył, że wtedy m.in. radny Ferens nie głosował za podjęciem takiej uchwały. - Zawsze byłem za budową ul. Cegielnianej jednak w tamtym głosowaniu nie zająłem stanowiska, ponieważ uważam, że takich spraw nie załatwia się ad hoc, na koniec kadencji. Najpierw należało to uzgodnić między dwoma samorządami, a dopiero potem podejmować stosowne uchwały - powiedział radny w rozmowie z Gazetą Biłgorajską. Ostatecznie projekt uchwały przejmującej od powiatu ul. Cegielnianą przepadł w głosowaniu. - Przewodniczący Poźniak, wówczas w Radzie Osiedla, krytykował takie posunięcie radnych miejskich, teraz mając możliwości powinien zadbać o pomyślny finał tej sprawy - podsumował Ferens. Sytuacja tejże ulicy budzi także zainteresowanie wśród radnych Radny Miasta. - Nie można już dłużej odkładać budowy ul. Cegielnianej, ani etapować decyzji o jej powstaniu. Przyszedł czas, aby pokazać społeczeństwu, że samorządy potrafią współpracować - stwierdził Piotr Szeliga, domagając się również przyjęcia przez burmistrza miasta autopoprawki do projektu budżetu na 2011 i zamiany planowanych 100 tys. zł na kwotę nieco wyższą. Wg radnego odpowiednia suma, jaka powinna zostać przeznaczona na odcinek ul. Cegielnianej to 800 tys. zł.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj W obronie wynagrodzenia burmistrza

Burmistrz powinien zarabiać więcej Tak przynajmniej uważa radna Rady Miasta Regina Rogowska. Podczas ustalania wynagrodzenia dla obecnego włodarza miasta wnioskowała o zwiększenie jego pensji, która obecna wynosi ok. 8,5 tys. zł. brutto. Jak mówiła - Tak być nie może. - Z uzgodnień z burmistrzem wynika, by kwestie wynagrodzenia pozostawić na dotychczasowym poziomie - rozpoczął temat przewodniczący Rady Miasta, Zygmunt Dechnik. Z taką decyzją nie zgadzała się radna Regina Rogowska, która stwierdziła, że obecne wynagrodzenie burmistrza, a jest ono na podobnym poziomie co osiem lat temu, jest zdecydowanie za niskie. - To jest już trzecia kadencja i uważam, że to jest stanowczo za mało. Burmistrz jest bardzo skromny ale wydaje mi się, że za jego pracę minimalna płaca i minimalne dodatki to troszkę za mało, musimy to jeszcze przemyśleć, bo dla mnie to jest śmieszne, że przez osiem lat ciągle jest ta płaca minimalna, musimy podjąć właściwą decyzję - wyjaśniała swoje stanowisko radna. - Po rozmowie z głównym zainteresowanym i kolegami z Komisji doszliśmy do porozumienia, żeby pozostać przy obecnym poziomie wynagrodzenia, a ewentualną zmianę tej kwoty rozstrzygniemy w przyszłości. Jesteśmy za zmianą wynagrodzenia ale nie na obecnej sesji - odpowiadał Benedykt Miszkin, przewodniczący Komisji Budżetu.

Radna po raz kolejny zaapelowała o konkretną deklarację, dotyczącą zmian w zarobkach włodarza Biłgoraja Jednak pomimo tych zapewnień, radna po raz kolejny zaapelowała o konkretną deklarację, dotyczącą zmian w zarobkach włodarza Biłgoraja. W efekcie złożyła wniosek formalny, by wynagrodzenie burmistrza podnieść o 1 tys. zł. Nie uzyskał on jednak poparcia pozostałych radnych, jedyne czterech było „za”. Większość za to uznała, że do problemu wysokości poborów Janusza Rosłana należy wrócić nieco później, w pierwszym kwartale przyszłego, 2011 roku. Tym samym wynagrodzenie gospodarza miasta pozostało na obecnym poziomie, burmistrz każdego miesiąca otrzyma wyna-

grodzenie zasadnicze w wysokości 4 500 zł, dodatek funkcyjny - 1 600 zł, dodatek specjalny, który stanowi 25% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 1 525 zł, jak również 900 zł dodatek za wieloletnią pracę. - Przykro mi, że również w takich sprawach radni się spierają, ja nie jestem tutaj po to, żeby się dorabiać. Zarabiam ok. 6 tys. netto i uważam, że kwota ta jest wysoka i jak dla mnie satysfakcjonująca - podsumował cała sytuację Janusz Rosłan, burmistrz Biłgoraja.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Zadłużenie miasta

Biłgoraj zaciągnął kredyt na 10mln Na III sesji Rady Miasta w Biłgoraju, która odbyła się 30 grudnia ub. r., radni zdecydowali o zaciągnięciu krótkoterminowego kredytu. Był to krok niezbędny do zakończenia 2010 roku bez zaległości. Projekt uchwały pozwalającej na zaciągnięcie przez miasto Biłgoraj kredytu w wysokości 10 mln. zł z przeznaczeniem na pokrycie w 2011 r. przejściowego deficytu budżetowego przedstawił skarbnik miasta Roman Żuk. - Konieczność podjęcia takiej uchwały wyniknęła z faktu, że w roku poprzedzającym nie podjęliśmy uchwały budżetowej na rok 2011 - powiedział skarbnik Żuk i dodał - Kredyt w rachunku bieżącym pozwala nam na lepsze planowanie finansowe, zachowanie płynności, szczególnie w pierwszym kwartale, gdzie gromadzone dochody nie zawsze wystarczają na pokrycie bieżących zobowiązań. Nowy kredyt to kwota 10 mln. zł. Jednak nie było konieczności zadłużania się na tak sporą sumę, gdyż niedobór środków na koniec 2010 roku był mniejszy, miasto więc mogło pożyczyć od banku znacznie mniej.

Na III sesji Rady Miasta w Biłgoraju, radni zdecydowali o zaciągnięciu krótkoterminowego kredytu - Jednak po ogłoszeniu przetargu okazało się, że udało nas się zdobyć kredyt tańszy od poprzedniego kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w innym banku, dlatego opłaci nam się wziąć ten kredyt w pełnej wysokości, po to, żeby zrolować wcześniejszy dług,

czyli wcześniej spłacić kredyt droższy. Różnica w kosztach kredytów wyniesie kilkaset tysięcy złotych, o tyle mniej wydamy na obsługę kredytu, czyli na odsetki. - tłumaczył burmistrz Janusz Rosłan. Pomimo, że Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały pozwalający na zaciągnięcie nowych zobowiązań, jej przewodniczący Benedykt Miszkin prosił o zapewnienie, że kredyt nie wpłynie na zadłużenie globalne budżetu. - Kredyt nie wpływa na zadłużenie globalne, które liczymy na koniec roku budżetowego z tego względu, że jest to kredyt zaciągany na dany rok. Uruchomienie nastąpiło 3 stycznia 2011, jesteśmy zobowiązani spłacić go najpóźniej 31 grudnia 2011r., czyli jest to linia dla bieżącego braku środków - wyjaśnił skarbnik.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


5

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Biłgoraj Rozmowa z Alicją Kubacką-Bazan, szefową biłgorajskiego sztabu

Zagrają po raz dziewiętnasty W najbliższą niedzielę 9 stycznia odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia na ulice w całym kraju wyjdą tysiące wolontariuszy, by zbierać pieniądze na zakup najnowocześniejszego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. W tym roku pieniądze zbierane będą na zakup sprzętu dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Kwestować będą również mieszkańcy Biłgoraja. O tym jak w naszym mieście przebiegać będzie XIX Finał WOŚP i jakie będą towarzyszyły mu imprezy zapytaliśmy organizatora Alicję Kubacką-Bazan, szefową biłgorajskiego sztabu. Gazeta Biłgorajska: - Ile czasu zajmuje przygotowanie akcji WOŚP na terenie Biłgoraja: kiedy zawiązują państwo Sztab Orkiestrowy i przygotowują program koncertów i licytacji? Alicja Kubacka-Bazan: -Przygotowanie akcji oraz rejestracja wolontariuszy zajmuje około trzech miesięcy czasu. Sztab Orkiestrowy rejestruję pod koniec października. Natomiast organizacja koncertów oraz programu trwa od początku grudnia. - Gdzie w tym roku będzie mieściła się główna siedziba sztabu? - Zawsze siedziba mieściła się w Biłgorajskim Centrum Kultury, jednak w związku z tym, iż obecnie trwa tam remont, siedziba sztabu mieścić się będzie na hali sportowowidowiskowej OSiR. - Czy w innych miastach, na terenie powiatu, odbywać się będą kwesty na rzecz WOŚP. Jeśli tak to jakie to będą miejscowości? - Tak. Każdego roku do zbiórki przyłączają się sąsiednie miasta z powiatu biłgorajskiego. W tym roku będą to Frampol, Tarnogród, Gromada, Górecko oraz Józefów. - A jak jest z wolontariuszami,

W najbliższą niedzielę 9 stycznia odbędzie się XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez pomocy których zbiórka nie mogłaby się odbyć. Czy są to wolontariusze, którzy angażowali się w akcję w poprzednich latach czy zupełnie nowe osoby? - Są to osoby, które już od kilku lat pomagają przy zbiórce oraz osoby, jak rownież takie, które debiutują w tej roli. - Czy w akcji pomagają lokalni sponsorzy, od kogo otrzymują Państwo największą pomoc?

- Każdego roku wspiera nas Urząd Miasta, a także sponsorzy. W tym roku pomoc zaoferowali nam PSB Mrówka oraz sklep Reporter. - Co czeka nas w tym roku podczas finału, jakie zaplanowano występy? - W niedzielę 9 stycznia w hali widowiskowo-sportowej od godz. 11.00 będą odbywały się zawody sportowe. O godz. 16.00 wystąpią zespoły działające w Biłgorajskim

Biłgoraj Zakończyła się budowa „Białego Orlika”

Biłgorajskie podstawówki dostaną pieniądze

Prace przy lodowisku przy Szkole Podstawowej nr. 5 w Biłgoraju zostały zakończone. 5 stycznia br. dokonano odbioru technicznego, a już od soboty 8 stycznia, wszyscy amatorzy jazdy na łyżwach będą mogli korzystać z nowego i jedynego takiego obiektu w mieście. fot. Piotr Skura

A pochodzić będą one z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każda szkoła podstawowa w mieście otrzyma sporą sumę, najmniej bo ok. 30 tys. zł dostanie SP Nr.4, najwięcej za to SP Nr. 1.

- Lodowisko będzie czynne od 9 do 21 z przerwą technologiczną ok. godz. 14. Zatrudnione zostaną trzy osoby, które będą sprawowały nadzór i wykonywały prace bieżące, związane z utrzymaniem obiektu. Zostanie także zakupiony namiot, w którym będzie można założyć łyżwy i pozostawić obuwie - powiedział burmistrz Janusz Rosłan. Ponadto będzie funkcjonowała wypożyczalnia łyżew, na ten cel zostało przekazane jedno z pomieszczeń pobliskiej szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr. 5 ogłosiła przetarg na wynajem lokalu usługowego o pow. 50m2. - W tej chwili prowadzone jest postępowanie w celu wyłonienia

najlepszego oferenta. Wiemy, że jest kilka podmiotów, które chciałyby tą wypożyczalnię prowadzić. Otwarcie ofert nastąpiło 3 stycznia - dodał burmistrz. Cena wywoławcza za 1 m2 powierzchni wynosiła 4 zł + VAT, a okres najmu lokalu przewidziany jest do końca marca 2011r. Niestety chętni do skorzystania z lodowiska, a nie posiadający własnego sprzętu będą musieli poczekać do przyszłego tygodnia. Wtedy właśnie zostanie otwarta wypożyczalnia łyżew. Lodowisko, które w lecie będzie pełniło funkcję boiska, udostępnione zostanie bezpłatnie.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj EFS dla miasta

Lodowisko gotowe do jazdy

Pozytywnym skutkiem zakończył się odbiór techniczny „Białego Orlika” w Biłgoraju. Oznacza to, że prawdopodobnie już w tym tygodniu wszyscy oczekujący na możliwość skorzystania z oferty lodowiska będą mogli wybrać się na łyżwy, obecnie trwa przygotowanie tafli. Prawdopodobnie ponieważ do odpowiedniego przygotowania powierzchni obiektu potrzebna jest jeszcze odpowiednia, czyli ujemna temperatura. A z tym może być różnie. Budowa lodowiska rozpoczęła się na początku grudnia, miała się zakończyć wraz z końcem ubiegłego roku. Jednak warunki pogodowe nie pozwoliły na ukończenie prac w planowanym terminie. Cała inwestycja zamknęła się w kwocie 7 72 632 zł, z czego 300 tys. miasto otrzymało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Centrum Kultury oraz Młodzieżowym Domu Kultury, m.in. Biłgorajska Kapela Podwórkowa „Wygibusy”, Klub Złotego Wieku, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio, Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „Echo”, a także dzieci i młodzież z MDK i szkoły muzycznej „Casio”. W przerwach pomiędzy koncertami planowana jest licytacja gadżetów WOŚP. Dodatkowo istnieje możliwość wylicytowania godzinnego przelotu

balonem nad Biłgorajem i okolicą. Licytacji można dokonywać na stronie www.aukcje.wosp.org.pl. Jej zakończenie planowane jest na 9 stycznia na godz. 12.00. Zwycięzca aukcji będzie mógł odbyć godzinny lot w dniu finału w godz. od 12 do 16 (atrakcja ta sponosorowana będzie przez PSB FOX I PSB PROFI - przyp. red.). Ponadto w dzień finału w Centrum Kultury Niezależnej odbędzie się koncert zespołów rockowych. Koncert trwał będzie od godz. 18 do 22, a zaprezentują się takie zespoły jak: 4 Minutes, Ecce Homo, Myly Ludzie. - W roku ubiegłym na terenie Biłgoraja został pobity rekord, czy myśli Pani, że w tym roku również uda sięc zebrać wyjątkowo dużą sumę pieniędzy? -Licze na to, że ludzie nas zawiodą. - Zamierzają Państwo grać z Orkiestrą do końca świata i o jeden dzień dłużej? - Dokładnie tak, zwłaszcza że gramy od samego początku. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Miasto skorzystało z projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach Podstawowych w Biłgoraju” w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. - Wniosek został złożony na konkurs w ramach projektów systemowych Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowanie Uczniów Klas I-III Szkół Podstawowych, w projekcie tym mogły brać udział wszystkie podstawówki w Polsce, czekamy na razie na informacje, ale wiadomo, że wszystkie szkoły dostana takie pieniądze, o jakie wnioskowały - powiedział w rozmowie z Gazetą Biłgorajską Przemysław Brożek podinspektor ds. Programów Unii Europejskiejz Urzędu Miasta w Biłgoraju. Wnioskowana kwota to łącznie 391

918 tys. zł, a termin złożenia odpowiednich dokumentów upłynął 23 grudnia ub. r. Każda szkoła wnioskowała na określoną kwotę, a miasto złożyło jeden wniosek zbiorczy. Niestety kwota nie była zupełnie dowolna ponieważ zależała od liczby uczniów. Te szkoły, w których uczy się poniżej 69 dzieci mogły wnioskować najwyżej o 30 tys. zł. W Biłgoraju w tej kategorii zmieściła się jedynie SP nr. 4. Pozostałe placówki miały mnożnik zależny od liczby uczniów, tym samym najwięcej środków otrzyma SP nr. 1. - Udział w projekcie wzięły wszystkie podstawówki w mieście, w ramach tego zakupione zostaną pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkół np. komputery, zabawki dla dzieci. Pieniądze te pokryją także koszt prowadzenia zajęć dodatkowych, część z nich będzie prowadzona przez nauczycieli w szkołach - podsumował podinspektor Brożek. Projekt ruszy 1 sierpnia 2011 r., kiedy to zostaną ogłoszone zamówienia publiczne i będzie trwał przez cały rok szkolny. Dofinansowanie jest stuprocentowe, wszystkie koszty pokrywa EFS, bez żadnego wkładu własnego.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


6

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Powiat Kradzieşe w powiecie

BiĹ&#x201A;goraj Zatrzymani przez policjÄ&#x2122;

Padli ofiarÄ&#x2026; zĹ&#x201A;odziei

WĹ&#x201A;amywacze w rÄ&#x2122;kach policji

Do czterech kradzieĹźy doszĹ&#x201A;o w okresie przedĹ&#x203A;wiÄ&#x2026;tecznym w powiecie biĹ&#x201A;gorajskim. W wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci przypadkĂłw Ĺ&#x201A;upem zĹ&#x201A;odziei padĹ&#x201A;y pieniÄ&#x2026;dze oraz dokumenty. Do pierwszej kradzieĹźy doszĹ&#x201A;o 21 grudnia w miejscowoĹ&#x203A;ci KarolĂłwka. Tam nieznany sprawca ukradĹ&#x201A; saszetkÄ&#x2122; wraz z dokumentami, kartÄ&#x2026; bankomatowÄ&#x2026;, telefonem komĂłrkowym oraz pieniÄ&#x2122;dzmi w kwocie 3 tys. zĹ&#x201A;otych. Poszkodowanym w wyniku kradzieĹźy zostaĹ&#x201A; mieszkaniec gminy Frampol. Do kolejnych kradzieĹźy doszĹ&#x201A;o 23 grudnia. Tego dnia zĹ&#x201A;odzieje grasowali w BiĹ&#x201A;goraju i Tarnogrodzie. - W BiĹ&#x201A;goraju na ul. Monte Casino nieznany sprawca ukradĹ&#x201A; portfel wraz z dokumentami tj. dowodem osobistym, prawem jazdy i kartÄ&#x2026; bankomatowÄ&#x2026;. Poszkodowana mieszkanka BiĹ&#x201A;goraja wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; strat wyceniĹ&#x201A;a na kwotÄ&#x2122; 50 zĹ&#x201A;otych - mĂłwi mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju.Kolejna kradzieĹź miaĹ&#x201A;a miejsce na ul. Cichej. - Z busa na trasie Warszawa-BiĹ&#x201A;goraj skradziono walizkÄ&#x2122; podróşnÄ&#x2026;. W jej wnÄ&#x2122;trzu znajdowaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; odzieĹź osobista, biĹźuteria oraz inne przedmioty osobistego uĹźytku o Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;cznej wartoĹ&#x203A;ci okoĹ&#x201A;o 2 tys. zĹ&#x201A;otych. Poszkodowana to mieszkanka Tarnogrodu - dodaje rzecznik Wardach. Ostatnia z kradzieĹźy, do ktĂłrej doszĹ&#x201A;o 23 grudnia, miaĹ&#x201A;a miejsce w Tarnogrodzie. Tam nieznany sprawca dokonaĹ&#x201A; kradzieĹźy portfela wraz z pieniÄ&#x2122;dzmi w kwocie 550 zĹ&#x201A;otych, dowodem osobistym, prawem jazdy i kartami bankomatowymi. W wyniku kradzieĹźy poszkodowana zostaĹ&#x201A;a 27-latka z Wadowic.

BiĹ&#x201A;goraj NieszczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwe zdarzenie

MÄ&#x2122;Ĺźczyzna zginÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; w poĹźarze MÄ&#x2122;Ĺźczyzna straciĹ&#x201A; Ĺźycie w niewielkim poĹźarze do ktĂłrego doszĹ&#x201A;o 3 stycznia br. w BiĹ&#x201A;goraju na ul. Moniuszki. Prawdopodobnie przyczynÄ&#x2026; tragedii byĹ&#x201A; niedopaĹ&#x201A;ek papierosa. OkoĹ&#x201A;o godziny dziewiÄ&#x2026;tej zauwaĹźono, Ĺźe z jednego z budynkĂłw przy ul. Moniuszki w BiĹ&#x201A;goraju wydobywa siÄ&#x2122; dym. MieszkaĹ&#x201E;cy zawiadomili pogotowie i straĹź poĹźarnÄ&#x2026;. Jako pierwszy na miejsce zdarzenia przybyĹ&#x201A; lekarz karetki pogotowia, ktĂłry stwierdziĹ&#x201A; zgon mÄ&#x2122;Ĺźczyzny. NastÄ&#x2122;pnie na miejsce przybyĹ&#x201A;a StraĹź PoĹźarna. - ZgĹ&#x201A;oszenie o poĹźarze KP PSP otrzymaĹ&#x201A;a o godz. 9.22. W akcji braĹ&#x201A;y udziaĹ&#x201A; trzy jednostki JRG, w sumie 8 osĂłb. W wyniku poĹźaru spaleniu ulegĹ&#x201A; m.in. sprzÄ&#x2122;t elektryczny, a caĹ&#x201A;e pomieszczenie ulegĹ&#x201A;o okopceniu - informuje starszy ogniomistrz Janusz Klecha. ChoÄ&#x2021; poĹźar nie byĹ&#x201A; duĹźy, to jednak wystarczyĹ&#x201A;o, by mÄ&#x2122;Ĺźczyzna straciĹ&#x201A; Ĺźycie. PrawdopodobnÄ&#x2026; przyczynÄ&#x2026; poĹźaru byĹ&#x201A;o zaprĂłszenie ognia. Nie wykluczone, Ĺźe zdarzenie spowodowaĹ&#x201A; niedopaĹ&#x201A;ek papierosa. Ĺ&#x161;ledztwo prokuratorskie ma natomiast ustaliÄ&#x2021; przyczynÄ&#x2122; zgonu.

SĂłl Wypadek drogowy

ZjechaĹ&#x201A;a do rowu i uderzyĹ&#x201A;a w drzewo Mowa o 26-letniej kobiecie, ktĂłra kierujÄ&#x2026;c samochodem nagle straciĹ&#x201A;a nad nim panowanie. W wyniku wypadku obraĹźeĹ&#x201E; ciaĹ&#x201A;a doznaĹ&#x201A; jeden z pasaĹźerĂłw. 27 grudnia o godz. 8 rano w miejscowoĹ&#x203A;ci SĂłl doszĹ&#x201A;o do wypadku drogowego. - 26-latka ze Szczebrzeszyna, kierujÄ&#x2026;c seatem, na prostym odcinku zaĹ&#x203A;nieĹźonej drogi, z nieznanych przyczyn zjechaĹ&#x201A;a na lewÄ&#x2026; stronÄ&#x2122; jezdni, a nastÄ&#x2122;pnie do przydroĹźnego rowu gdzie uderzyĹ&#x201A;a w drzewo - informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. W wyniku zdarzenia z obraĹźeniami gĹ&#x201A;owy do szpitala trafiĹ&#x201A; pasaĹźer pojazdu, 57-latek ze Szczebrzeszyna. Kobieta byĹ&#x201A;a trzeĹşwa. Policjanci ustalajÄ&#x2026; dokĹ&#x201A;adne okolicznoĹ&#x203A;ci wypadku.

K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy przy zakupach %LĂŁJRUDMXO1DGVWDZQDWHO SRZ\Ä°HM]ĂŁ K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

3ĂŁ\QGRQDF]\Ä&#x2122; 385PO

GRATIS

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy

na sprzÄ&#x2122;t komputerowy BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 8, tel. 84 686 77 23, www.marwin.com.pl K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy na Ä?:,$'(&7:$ (1(5*(7<&=1(

%LĂĄJRUDMXO%RK0RQWH&DVVLQRWHOZZZHNRGRPEL] K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

-5%

-10%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

KUPON RABATOWY na MikrodemabrazjÄ&#x2122; Studio Urody Anna, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl

-5

%

*dodatkowy rabat

SĹ&#x201A;odycze, pieniÄ&#x2026;dze i alkohol padĹ&#x201A;y Ĺ&#x201A;upem zĹ&#x201A;odziei, ktĂłrzy wczorajszej nocy dokonali kradzieĹźy w jednej z restauracji w BiĹ&#x201A;goraju. ChwilÄ&#x2122; po kradzieĹźy sprawcy natknÄ&#x2122;li siÄ&#x2122; na policjantĂłw. ZĹ&#x201A;odzieje na widok mundurowych porzucili Ĺ&#x201A;upy i zaczÄ&#x2122;li uciekaÄ&#x2021;. Policjanci udaremnili im ucieczkÄ&#x2122;. Za kradzieĹź grozi kara do 5 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci. PatrolujÄ&#x2026;cy okolice Parku SolidarnoĹ&#x203A;ci policjanci prewencji zauwaĹźyli dwĂłch mÄ&#x2122;Ĺźczyzn idÄ&#x2026;cych ulicÄ&#x2026; Kopernika. Nie byĹ&#x201A;oby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, Ĺźe mÄ&#x2122;ĹźczyĹşni na widok radiowozu natychmiast zaczÄ&#x2122;li uciekaÄ&#x2021;. Jeden z nich porzuciĹ&#x201A; posiadane rzeczy na pobliskiej posesji. Policjanci ruszyli w poĹ&#x203A;cig i po chwili zatrzymali jednego z mÄ&#x2122;Ĺźczyzn. - OkazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nim 20-latek z BiĹ&#x201A;goraja. MÄ&#x2122;Ĺźczyzna oĹ&#x203A;wiadczyĹ&#x201A;, Ĺźe wyrzuconÄ&#x2026; butelkÄ&#x2122; alkoholu i kasetkÄ&#x2122; z pieniÄ&#x2122;dzmi skradĹ&#x201A; z jednego z barĂłw przy ulicy Kopernika. Przy 20-latku mundurowi ujawnili rĂłwnieĹź 9 opakowaĹ&#x201E;

sĹ&#x201A;odyczy, ktĂłre takĹźe pochodziĹ&#x201A;y z kradzieĹźy. W chwili zatrzymania mieszkaniec BiĹ&#x201A;goraja miaĹ&#x201A; ponad promil alkoholu. ZostaĹ&#x201A; zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. Kilka godzin później w rÄ&#x2122;ce policjantĂłw wpadĹ&#x201A; drugi wspĂłĹ&#x201A;sprawca, ktĂłrego zatrzymano na terenie miasta. OkazaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; nim 19-letni biĹ&#x201A;gorajanin, u ktĂłrego w miejscu zamieszkania kryminalni odnaleĹşli kilka klubowych zapalniczek, pochodzÄ&#x2026;cych rĂłwnieĹź z kradzieĹźy. Nastolatek zostaĹ&#x201A; zatrzymany do wyjaĹ&#x203A;nienia. Policjanci odzyskali skradziony towar i pieniÄ&#x2026;dze.

Straty, jakie poniĂłsĹ&#x201A; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel baru to okoĹ&#x201A;o 3 tys. zĹ&#x201A;otych. - Z wstÄ&#x2122;pnych ustaleĹ&#x201E; policjantĂłw wynika, Ĺźe sprawcy skorzystali z okazji, gdy zauwaĹźyli pozostawione w nocy otwarte drzwi do baru i nie zastali nikogo wewnÄ&#x2026;trz - dodaje rzecznik Wardach. Starszy ze sprawcĂłw jest dobrze znany miejscowym policjantom. JuĹź niejednokrotnie byĹ&#x201A; notowany za podobne przestÄ&#x2122;pstwa. Obaj mĹ&#x201A;odzi ludzie odpowiedzÄ&#x2026; przed sÄ&#x2026;dem za kradzieĹź. W Ĺ&#x203A;wietle przepisĂłw kodeksu karnego grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Powiat Podsumowanie Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;t

Czterech nietrzeĹşwych i jeden wypadek Podczas Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;t, na drogach powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego doszĹ&#x201A;o do 2 niegroĹşnych w skutkach kolizji drogowych oraz 1 wypadku drogowego. Ponadto policjanci zatrzymali na gorÄ&#x2026;cym uczynku 4 nietrzeĹşwych kierowcĂłw. Czterech nietrzeĹşwych kierujÄ&#x2026;cych w czasie Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;t zatrzymali biĹ&#x201A;gorajscy policjanci. NajwiÄ&#x2122;cej bo aĹź 2,6 promila alkoholu we krwi miaĹ&#x201A; 41-letni mieszkaniec gminy BiĹ&#x201A;goraj, ktĂłry 26 grudnia po godz. 8 rano zostaĹ&#x201A; zatrzymany w Soli. Nie wiele mniej od niego miaĹ&#x201A; 26-latek z gminy Biszcza, ktĂłry tego samego dnia zostaĹ&#x201A; zatrzymany w KsiÄ&#x2122;Ĺźpolu. Kierowca hondy w organizmie miaĹ&#x201A; 2,58 promila alkoholu. Kolejni kierowcy, ktĂłrzy postanowili wsiÄ&#x2026;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; za kĂłĹ&#x201A;ko po spoĹźyciu alkoholu to 20-latek z gminy AleksandrĂłw,

ktĂłry w organizmie miaĹ&#x201A; 1,26 promila alkoholu i 49-latek z gminy BiĹ&#x201A;goraj, ktĂłry miaĹ&#x201A; 1,28 promila alkoholu. Podczas minionych Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2026;t na drogach powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego zdarzyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź wypadek drogowy. Do zdarzenia doszĹ&#x201A;o 25 grudnia o godz.3.05 w miejscowoĹ&#x203A;ci AleksandrĂłw. Tam 19-latek z Aleksandrowa kierujÄ&#x2026;c samochodem osobowym marki mitsubishi na prostym odcinku jezdni nie dostosowaĹ&#x201A; prÄ&#x2122;dkoĹ&#x203A;ci do panujÄ&#x2026;cych warunkĂłw drogowych. - ZjechaĹ&#x201A; na lewe pobocze jezdni

uderzajÄ&#x2026;c bokiem pojazdu w latarniÄ&#x2122;, powodujÄ&#x2026;c zĹ&#x201A;amanie betonowego sĹ&#x201A;upa latarni. W wyniku zdarzenia trafiĹ&#x201A; do szpitala z obraĹźeniami wewnÄ&#x2122;trznymi, poĹ&#x201A;amanymi Ĺźebrami i wstrzÄ&#x2026;Ĺ&#x203A;nieniem mĂłzgu - informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. Ponadto 19-latkowi zostaĹ&#x201A;a pobrana krew do badaĹ&#x201E; na zawartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; alkoholu w organizmie. Policjanci ustalajÄ&#x2026; takĹźe dokĹ&#x201A;adnÄ&#x2026; przyczynÄ&#x2122; wypadku drogowego.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj PosiadaĹ&#x201A; nielegalny towar

Zabezpieczona kontrabanda 30 grudnia policjanci z WydziaĹ&#x201A;u Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd marki Ford. Po sprawdzeniu okazaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122;, Ĺźe kierowca przewozi wyroby alkoholowe i tytoniowe bez polskich znakĂłw skarbowych akcyzy. Teraz mÄ&#x2122;Ĺźczyzna bÄ&#x2122;dzie tĹ&#x201A;umaczyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; przed sÄ&#x2026;dem. Za posiadanie nielegalnych wyrobĂłw, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci. W czwartek 30 grudnia po poĹ&#x201A;udniu policjanci zespoĹ&#x201A;u do walki z przestÄ&#x2122;pczoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; gospodarczÄ&#x2026; ustalili czĹ&#x201A;owieka, ktĂłrego podejrzewali

o przemyt wyrobĂłw bezakcyzowych. Z pomocÄ&#x2026; policjantĂłw â&#x20AC;&#x17E;drogĂłwkiâ&#x20AC;? samochĂłd bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;cy w zainteresowaniu policjantĂłw zostaĹ&#x201A; zatrzymany do kontroli drogowej we Frampolu. Podejrzenia policjantĂłw okazaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; strzaĹ&#x201A;em w dziesiÄ&#x2026;tkÄ&#x2122;. W bagaĹźniku forda galaxy, ktĂłrym podróşowaĹ&#x201A; 37letni mieszkaniec KraĹ&#x203A;nika policjanci ujawnili sporÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; papierosĂłw i alkoholu bez polskich znakĂłw skarbowych akcyzy. - Ĺ Ä&#x2026;cznie odnaleziono prawie 3 tys. paczek papierosĂłw i ponad 11 litrĂłw wyrobĂłw spirytusowych. PrzewoĹźona kontrabanda zostaĹ&#x201A;a zabezpieczona, a 37-latek zostaĹ&#x201A; za-

trzymany do wyjaĹ&#x203A;nienia - informuje mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach, rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. MÄ&#x2122;Ĺźczyzna oĹ&#x203A;wiadczyĹ&#x201A; policjantom, Ĺźe wyroby wiĂłzĹ&#x201A; z jednej z granic. - Gdyby nielegalny towar trafiĹ&#x201A; na czarny rynek wartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uszczuplenia skarbu paĹ&#x201E;stwa wyniosĹ&#x201A;aby ponad 30 tys. zĹ&#x201A;otych - mĂłwi rzecznik Wardach. Teraz 37-latek z KraĹ&#x203A;nika poniesie odpowiedzialnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; z kodeksu karno skarbowego, za co grozi mu kara pozbawienia wolnoĹ&#x203A;ci do lat 3.

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


7

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Biłgoraj Szpital się rozwija

Powstają nowe oddziały w biłgorajskim szpitalu O dwa nowe oddziały powiększy się biłgorajski szpital. Będzie to oddział kardiologii oraz rehabilitacji. A to za sprawą Narodowego Funduszu Zdrowia, który przyznał szpitalowi kontrakt na funkcjonowanie kolejnych oddziałów. To, że w biłgorajskim szpitalu powstaną dwa nowe oddziały jest pewne. - Protokoły w tej sprawie są już podpisane, brakuje nam tylko podpisania umowy, a to jest związane z tym, że ogromna ilość oferentów, która nie otrzymała świadczeń, odwołała się od decyzji funduszu, a ten jest zasypany dokumentami. W związku z tym czekamy na wyznaczenie terminu na podpisanie umowy - mówi Karol Stpiczyński, prezes spółki Arion Spitale, dyreltor szpitala. Umowa z NFZ zostanie zawarta na trzy lata, jednak jej wymiar finansowy będzie obowiązywał przez 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia. Kwota, jaką NFZ przyznało biłgorajskiemu szpitalowi na funkcjonowanie oddziału kardiologicznego

wynosi 480 tys. zł i choć kontrakt nie jest duży, to jednak nie zniechęca to spółki. - Fundusz zobowiązał się, że na oddział kardiologiczny w 2011 r. przekaże 480 tys. zł. Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się że robimy dużo więcej i znacząco przekraczamy tę sumę, to wtedy będziemy występowali z wnioskami o renegocjację tej umowy. Bardzo ciężko jest wprowadzić na rynek nowy oddział. Nie wiemy czy będzie duże zapotrzebowanie na te usługi. Jeśli okaże się, że zapotrzebowanie na usługi znacznie przekracza to, co zakontraktował fundusz, to nie będziemy się ograniczać. Jednak wstępne rozeznanie potrzeb wskazuje, że ten kontrakt zostanie nawet kilkakrotnie przekroczony - mówi prezes spółki. -Jeśli chodzi o oddział rehabilitacyjny

O dwa nowe oddziały powiększy się biłgorajski szpital, będzie to oddział kardiologii oraz rehabilitacji to fundusz kupił usługi na dziesięć łóżek rehabilitacyjnych - dodaje. W nowo powstałych oddziałach

Biłgoraj Pomóżmy Angelice wygrać walkę o życie

pracować będą wykwalifikowani lekarze. Jak mówi prezes Stpiczyński szpital ma wielu lekarzy specjalistów.

Niektórzy pracowali jeszcze w SPZOZ-ie i są uznanymi i szanowanymi specjalistami w dziedzinie kardiologii. Natomiast jeśli chodzi o pielęgniarki i salowe, które będą pracowały na nowych oddziałach, to będzie to dotychczas zatrudniony personel. Oba oddziały powstaną w nowej części szpitala. - Oddział kardiologiczny będzie mieścił się w nowym budynku, na drugim piętrze. Miejsce to od początku budowy szpitala projektowane było jako kardiologia. Jest tam całe wyposażenie, osprzęt, sale, oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Wszystko jest tam wyposażone i dziwię się dlaczego do tej pory w Biłgoraju nie było kardiologii - podsumował prezes.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Powiat pomoże miastu

Dajmy jej światełko nadziei... Powiat udzielił Chora na raka Angelika od kilku miesięcy jest leczona w Hamburgu, gdzie specjaliści dali jej szansę na wyleczenie. Jednak po kilku przyjętych seriach chemioterapii Angelika usłyszała straszną wiadomość. Okazało się, że podawana jej do tej pory chemia - nie działa. Angelikę i jej rodziców ogarnął strach. W tej chwili w klinice 18-latka przechodzi szereg badań, sprawdzane są wszelkie możliwości leczenia dziewczyny. Mimo to Angelika nie poddaje się i wciąż walczy z „potworem”, z jeszcze większym zaparciem. Każdego dnia Angelika bądź jej mama na blogu angelikazelazko. blogspot.com opisuje każdy dzień swojego pobytu w klinice. Z ostatniego wpisu jej mamy otrzymaliśmy przerażającą wiadomość - wyniki badań Angeli są złe i okazało się, że chemia podawana dotąd Angelice nie działa. Pomimo tylu przejść, pomimo bólu, strachu, Angelika nie poddając się, powiedziała: „…Jak nie ta chemia to następna, muszę pokonać tego potwora…!” Rodzice Angielki byli pełni nadziei, że to już koniec tej żmudnej walki, dziękowali z całego serca wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc i wsparcie finansowe, że podarowali życie ich córce - jednak to nie koniec, walka 18-latki z „potworem” trwa nadal i bez naszej pomocy Angelika nie jest w stanie jej wygrać. Uratujmy jej życie! Pomimo informacji, że zmiany w jej płucach są coraz większe, nie ustępują, Angelika walczy z jeszcze

mogła wyjechać do kliniki w Hamburgu, gdzie podjęto się jej leczenia. W Polsce nikt nie mógł jej pomóc. Jej rodzice z pomocą przyjaciół, rodziny, kolegów policjantów, poszukiwali sponsorów, zbierali złotówkę do złotówki, aby zgromadzić pieniądze, dzięki którym Angelika do tej pory mogła być tam leczona. Jednak okazuje się, że to nie koniec jej ciężkiej drogi do zdrowia.

dofinansowania miastu Sto tys. zł dofinansowania udzielił powiat biłgorajski miastu Biłgoraj na realizację zadania pn. „Usprawnienie komunikacji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu w Mieście Biłgoraj poprzez budowę zespołu ulic: Wiejskiej, Konopnickiej, Cichej, Gen. Okulickiego”.

WSZYSCY RAZEM - POMÓŻMY WYGRAĆ JEJ WALKĘ O ŻYCIE LICZY SIĘ KAŻDA POMOC! Wszyscy razem pomóżmy wygrać Jej walkę o życie większym zacięciem, tak bardzo chce wyzdrowieć, chce żyć i liczy na nas wszystkich. Rodzina nastolatki cały czas modli się o jej zdrowie. Wciąż jest szansa, ale leczenie kosztuje, wiążą się z tym niewiarygodnie duże pieniądze, nawet 200 tys. euro. Jeżeli lekarze w Hamburgu nie będą w stanie nic zrobić, jest szansa dla Angeliki leczenia w Bostonie albo nawet w Chinach, gdzie wyleczona została chora na raka Iza Sokołowska. Dzięki ofiarności zwykłych ludzi poruszonych walką Angielki z chorobą,

Podaruj 1% podatku na rzecz Fundacji „Dorośli Dzieciom” ul. Staszica 10,27-100 Starachowice, nr KRS 0000243743 z dopiskiem „Angelika Żelazko” Marek Żelazko BPH o/Biłgoraj 17 1060 0076 0000 3070 0032 3172 Fundacja Dorośli Dzieciom Deutshe Bank S.A. o/Kielce 53 1910 1019 2402 7236 3121 0001 z dopiskiem „Darowizna dla Angielki Żelazko”

KWP Lublin

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej na budowę dróg w mieście Biłgoraj. Dokładnie chodzi o ul. Wiejską, Konopnicką, Cichą oraz Gen. Okulickiego. Taką decyzję podjął Zarząd Powiatu, a radni powiatowi uchwałę tą przegłosowali. Spośród 22 radnych obecnych na sesji wszyscy byli za. Przyznana kwota w wysokości 100 tys. zł pochodzić będzie ze środków budżetu powiatu na 2010r. Z takiej decyzji zadowolony jest burmistrz miasta Biłgoraj. - Ciesze się, że taka decyzja została podjęta, choć

początkowa kwota dofinansowania ze strony Powiatu opiewała na 212 tys. zł. Widocznie Powiat ma pewne kłopoty finansowe i nie mógł się wywiązać z wcześniejszych ustaleń. Jednak dobrze, że 100 tys. zostało przekazane, gdyż chce przypomnieć, że takie ulice jak: Cicha, Konopnicka, Wiejska, Gen. Okulickiego wcześniej były drogami powiatowymi, a miasto je przejęło. W głównej mierze finansuje ich budowę oraz będzie zajmowało się jej utrzymaniem - powiedział w rozmowie z Gazetą Biłgorajską Janusz Rosłan.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8 K U P O N

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

Przy zakupie paneli

3RGNáDG GRATIS

Biłgoraj, ul Krzeszowska 75A, tel. 84 686 59 48, www.podlogibilgoraj.pl K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

Salon fryzjersko kosmetyczny

Doris

Kupon rabatowy QDZV]\VWNLHXVâXJLVDORQX

Biłgoraj, ul Kościuszki 11 (naprzeciwko UM), tel. 508 706 785 K U P O N

Biuro Rachunkowe

POLTAX

Ważny do 13.01.2011

-20%

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy

na pierwsze 3 miesiące prowadzenia księgowości

-50%*

Biłgoraj, ul Kościuszki 73, tel. 694 337 246 *kupon tylko dla nowych klientów biura

Biłgoraj Sesja Rady Powiatu

Oświadczenie radnego Ferensa Podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu, radny Tadeusz Ferens przedstawił Zarządowi oraz radnym oświadczenie. Poniżej publikujemy jego treść.

Biłgoraj Zmiana na stanowisku dyrektora ZDP

Kostrubiec odwołany ze stanowiska 28 grudnia 2010 r. ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odwołany został Ryszard Kostrubiec. Trzymiesięczne wypowiedzenie wręczył mu starosta biłgorajski. Jak tłumaczy powodem odwołania dotychczasowego dyrektora ZDP była różna koncepcja w realizowaniu zadań. Podczas posiedzenia Zarządu Powiatu, które miało miejsce 29 grugnia ub. r. Ryszard Kostrubiec otrzymał od Mariana Tokarskiego, starosty biłgorajskiego trzymiesięczne wypowiedzenie z pracy. - Powodem odwołania była różna koncepcja w realizowaniu zadań przez dyrektora ZDP, a inna przez Zarząd Powiatu - powiedział w rozmowie z Gazetą Biłgorajską Marian Tokarski. - Decyzję przyjąłem ze skromnością, tak już jest - władza powołuje, władza odwołuje, należy to tylko uszanować. Nie ma ludzi niezastąpionych, mogę jedynie zapewnić, że starałem się swoją pracę wykonywać sumiennie, a przyszłemu następcy chcę życzyć sukcesów, władzy natomiast równie skutecznego pozyskiwania środków - komentował cała sytuację Ryszard Kostrubiec. Umowa dyrektora Kostrubca wygaśnie z dniem 31 marca 2011 r. Kto go zastąpi, tego na razie nie wiadomo. - Żadnych powołań na to stanowisko jeszcze nie mamy. Do czasu powołania nowego dyrektora obowiązki pełniła będzie Maria Góralska - kończy Starosta.

28 grudnia 2010 r. ze stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odwołany został Ryszard Kostrubiec - Nie mam wiedzy, kto zostanie kolejnym dyrektorem, ale obecnie p.o. Maria Góralska wydaje się być odpowiednią osobą na to stanowisko. Będąc moim zastępcą wykazała się odpowiedzialnością i zawsze bardzo dokładnie wykonywała swoje obowiązki, nigdy nie miałem merytorycznych uwag do jej pracy - chwali swoją byłą już współpracownicę Kostrubiec i zapewnia, że pomimo odwołania z dotychczas pełnionej funkcji nie zrezygnuje z aktywności zawodowej. - Dobrze mi się pracowało w ZDP, jak również współpracowało z wójtami i burmistrzami powiatu biłgorajskiego. W tym miejscu spędziłem prawie 12 lat, jednak liczę, że jeszcze troszkę popracuję, nieważne czy na stanowisku dyrektora, czy zupełnie innym.

W trakcie kadencji Ryszarda Kostrubca jako dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych przybyło wiele inwestycji drogowych. Wykonane zostało np. r ondo na Al. Jana Pawła II, przebudowane skrzyżowanie ulic Piłsudzkiegi i Długiej, Komorowskiego i Monte Casino, wybudowana została ul. Polna. W mieście powstało także kilka kilometrów chodników. - Są to zadania, które znacząco usprawniły ruch i poprawiły bezpieczeństwo w mieście, ale równie wiele zadań zostało wykonanych na terenie całego powiatu: ponad 100 km nowych nakładek bitumicznych, nowe przpusty i mosty to tylko niektóre z nich - podsumował Ryszard Kostrubiec.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Sesja Rady Powiatu Wysoka Rado! Za nami sesje organizacyjne, wiemy już kto z kim i za ile, a ponieważ powstają pewne niedomówienia, niektórzy radni składają oświadczenia wypada i mnie zabrać głos. Ciągle słychać echa kampanii wyborczej prowadzonej w Biłgoraju. Jak większość zauważyła była to swoista wojna plakatów oraz wojna ulotek. Osobiście nie zamówiłem własnych plakatów i ulotek. Plakaty wydaliśmy zbiorowe, natomiast o ulotki zadbali konkurenci polityczni. Duże wrażenia na mnie i nie tylko na mnie zrobiła ulotka pt. „Spróbujmy rozszyfrować Komitety Wyborcze Powiatu Biłgorajskiego” Cóż z tej ulotki wynika? każdy ma coś za uszami, czyści są tylko działacze PIS i koalicjanci. O sobie dowiedziałem się, że jestem karierowiczem i zdrajcą. Ciężko było przejść do porządku dziennego po takiej lekturze. Przeprowadziłem rachunek sumienia i nie przypomniałem sobie zdrady kolegów. O swoją karierę nigdy nie dbałem, a nawet wprost przeciwnie, mogłem ją szybko zrobić po rozpoczęciu pracy jako oficer pożarnictwa w roku 1980. Wystarczyło tylko podpisać deklarację i otrzymać czerwoną legitymację. Ja wybrałem przynależność do

SOLIDARNOŚCI. W efekcie czego po licznych szykanach usunięto mnie ze służby pożarniczej. Było ciężko, ale nie mogłem inaczej. Teraz też rządząca powiatem koalicja złożyła mi propozycję współpracy wraz z deklaracją lojalności. Nie mogłem jej podpisać z wielu względów, między innymi z tego, że oferta pochodziła od autorów wspomnianej ulotki. Zresztą dzisiejsza koalicja jest tak mocna i pewna siebie, że nikogo nie potrzebuje do rządzenia powiatem. Odnosi się wrażenie, że za nic ma wiedzę i doświadczenie pozostałych członków Rady Powiatu np. Doroty Flor w służbie zdrowia, czy Franciszka Piętaka w działalności samorządowej, co nie przeszkadza, by za chwilę prosić ich o wsparcie w załatwieniu spraw powiatu. Przypuszczam, że ta pewna siebie koalicja, porządzi sobie 4 lata, opracuje ulotkę gdzie przedstawi pismo swoich sukcesów, a opozycje obrzuci błotem. Tylko jak to się będzie miało do 8 przykazania z DEKALOGU? „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, ale to już całkiem inna kwestia, kwestia sumienia, sumienia każdego z nas.

GB

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Likwidacja szpitala za pół roku Kolejny raz został przedłużony termin likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju. Tym razem data zakończenia czynności likwidacyjnych uchwalona została na 30 czerwca 2011 roku. Za pół roku, a dokładnie na 30 czerwca 2011 r. uchwalony został ostateczny termin likwidacji biłgorajskiego SP ZOZ-u. Taką decyzję podjęli radni powiatowi podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 grudnia 2010 r. Jednak nie wszyscy byli za przyjęciem kolejnego terminu. Wiele pytań miał radny Piętak. - Po raz trzeci zmieniamy tę uchwałę. Gwarantem uzyskania środków z planu B jest zakończenie procesu likwidacji SP ZOZ-u, a my znów głosujemy nad przedłużeniem terminu. Czy przedłużając termin do 30 czerwca 2011 r. wyrobimy się ze wszystkim, aby uzyskać pieniądze z planu B? - pytał radny Franciszek Piętak. W odpowiedzi Ryszard Jabłoński mówił, że uchwała dotycząca przesunięcia procesu likwidacji szpitala nie jest żadną niespodzianką. - Nie da się sporządzić bilansu na dzień 31 grudnia i jednocześnie, aby rewident

Za pół roku, a dokładnie na 30 czerwca 2011 r. uchwalony został ostateczny termin likwidacji biłgorajskiego SP ZOZ-u przeprowadził badanie sprawozdania finansowego. Na to, jak i na uzgodnienia z wierzycielami potrzebny jest czas - mówił podczas sesji Ryszard Jabłoński. Ostatecznie uchwałę przyjęto. 16 radnych było „za”, 4 przeciw, dwóch

wstrzymało się od głosu. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Biłgoraj Koncert w restauracji

co za tydzień

Cynamonowe kolędowanie

Zawody „RallySprint” na rzecz WOŚP Biłgoraj

styczeń

W poniedziałkowe popołudnie, 27 grudnia br. w biłgorajskiej restauracji Cynamon miało miejsce nietypowe wydarzenie. Z koncertem wystąpiła piętnastoosobowa grupa młodzieży ze studia wokalnego Kombinejszyn, na co dzień działającego w Młodzieżowym Domu Kultury.

9

Biłgorajskie kluby PZM - Automobilklub Biłgorajski oraz UKS Moto-Kart „Energetyk” Biłgoraj - wzorem roku ubiegłego, zapraszają kierowców na tor Biłgoraj na specjalną rundę „RallySprint” na rzecz XIX Finału WOŚP w dniu 9 stycznia 2011r. Impreza ma charakter otwarty, więc udział w niej mogą brać wszyscy chętni posiadacze aut. Chociaż w tych zawodach obowiązuje określony regulamin, to biorąc pod uwagę przecież, że impreza ma głównie cel charytatywny, jej organizatorzy będą proponowali bardziej swobodny charakter. Program 10:00 - 10:45 - przyjmowanie zgłoszeń; 10:45 - odprawa; 11:00 - start; ok. 13:30 zakończenie zawodów; 13:45 - 14:00 ogłoszenie wyników i wręczenie uczestnikom pamiątkowych dyplomów! www. automobilklubbilgorajski.pl

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Biłgoraj

styczeń

fot. Piotr Skura

9

Koncert miał dwie części: w pierwszej grupa, nawiązując do atmosfery Świąt Bożego Narodzenia, zaśpiewała najpiękniejsze kolędy, druga, znacznie krótsza, nazwana została „The Besto of Kombinejszyn”. - W drugiej części przygotowaliśmy muzykę adekwatną do zbliżającego się sylwestra i karnawału, była to muzyka typowo rozrywkowa - opowiadał o koncercie Andrzej Czernik, instruktor MDKi dodał - Jest to w pewnym sensie eksperyment, zobaczymy jaki będzie miał oddźwięk, jesteśmy otwarci, być może zaplanujemy kolejne koncerty w mniej oczywistych miejscach niż Dom Kultury. A skąd pomysł na zorganizowanie występu młodych solistów w tak niecodziennej scenerii? - MDK nie chce być placówką zamkniętą tylko do własnego środowiska, dlatego R E K L A M A

wychodzimy z różnymi inicjatywami na zewnątrz - powiedziała dyrektor MDK, Renata Socha. Jednak pomysł pochodził nie od placówki, a od właścicieli restauracji Cynamon. - Propozycja zorganizowania wieczoru kolęd połączonego z wieczorem piosenki współczesnej, jak również promocją naszych młodych wokalistów szerszej publiczności, była bardzo ciekawa. Nie mogliśmy z niej nie skorzystać. Tym bardziej, że do takiej restauracji przyjdą także ci, którzy nie mają okazji odwiedzenia Młodzieżowego Domu Kultury, a w ten sposób mogą zobaczyć co się w naszej placówce dzieje - dodała dyrektor Socha. Ale koncert młodych artystów to nie tylko promocja talentów i chęć pokazania ich mieszkańcom miasta, to także pomysł na funkcjonowanie

biłgorajskiej restauracji, która przestała być klubem. - Już w ubiegłym roku zorganizowaliśmy koncert kolęd, podczas którego wystąpił profesjonalny zespół z Zamościa. W tym roku natomiast postanowiliśmy zaprosić lokalnych wykonawców. Miał to być kameralny występ, jednak zainteresowanie było bardzo duże, ja nie spodziewałam się takiej frekwencji - przyznaje właścicielka restauracji Cynamon, Joanna Ulidowska. To dopiero początek imprez kulturalnych organizowanych przez ten lokal. Poza koncertami, już w lutym chętni będą mogli uczestniczyć w pokazie sukien ślubnych, który również będzie miał już kolejną edycję. Ponadto restauracja zaproponuje wystawę fotografii.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

9 stycznia, w hali sportowo - widowiskowej OSiR, odbędzie się 19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od godz. 11.00 zapraszamy na zawody sportowe. Natomiast koncert rozpocznie się o godz. 16.00. Wystąpią zespoły BCK: Biłgorajska Kapela Podwórkowa „Wygibusy”, Klub Złotego Wieku, Biłgorajska Orkiestra Dęta im. Czesława Nizio oraz Chór Męski Ziemi Biłgorajskiej „Echo”. Imprezę uświetni także program przygotowany przez dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury i szkoły muzycznej „Casio”. W przerwach pomiędzy koncertami planowana jest licytacja gadżetów WOŚP. Dodatkową atrakcją będą pokazy balonowe polegające na prezentacji sprzętu na ziemi, pokazie napełniania powłoki, a także loty balonem na uwięzi w zamian za datki wrzucane do puszki. Dla fanów podniebnych lotów istnieje także możliwość wylicytowania godzinnego przelotu balonem nad Biłgorajem i okolicą. Licytacja (na stronie www.aukcje.wosp.org.pl) zakończy się 9 stycznia o godz. 12.00. Zwycięzca aukcji będzie mógł odbyć lot w dniu Finału w godz. od 12 do 16, w przypadku braku odpowiednich warunków atmosferycznych lot zostanie przełożony na inny dzień. W ramach 19 Finału WOŚP zagra także w biłgorajskim Centrum Kultury Niezależnej. Koncert będzie trwał od 18.00 - 22.00. Zaprezentują się rockowe zespoły: 4 Minutes, Ecce Homo, Myly Ludzie. Podczas koncertu pieniądze zbierać będą wolontariusze ze sztabu akcji, działającego przy BCK.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie:

tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl K U P O N

Ważny do 13.01.2011

PARI

Elżbieta Goleń

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy na wszystkie usługi salonu

Salon fryzjerski

Biłgoraj, Plac Wolności 12

K U P O N

Ważny do 13.01.2011

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy na meble z oferty VOX Kupon upoważnia również do 3% rabatu na cały asortyment

Biłgoraj, ul Łąkowa 13, tel. 84 686 68 57, www.meble-bilgoraj.pl K U P O N

Ważny do 13.01.2011

oraz kas fiskalnych akcesorii komputerowych tuszy i tonerów Biłgoraj, ul. Komorowskiego 3, tel. 84 686 77 97

&HQWUXP 7DQLFK 8EH]SLHF]HĽ

OC, AC, Budynki, Rolne

R E K L A M A

Ważny do 13.01.2011

381.7 23á$7

-5%

Gazeta Biłgorajska nr 01

Kupon rabatowy na zakup sprzętu komputerowego

K U P O N

-5%

-5%

Gazeta Biłgorajska nr 01

KUPON na RSâDW\*5$7,6

wszystkie rachunki Biłgoraj, ul Kościuszki 71, tel. 84 686 56 20 70 gr


10

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

BiĹ&#x201A;goraj BÄ&#x2122;dzie nowa ulica

BiĹ&#x201A;goraj Sezon na oĹ&#x203A;wiadczenia?

Takie sÄ&#x2026; przynajmniej plany. Jednak juĹź niedĹ&#x201A;ugo stanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; rzeczywistoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, gdyĹź zostaĹ&#x201A;a podpisana umowa na realizacjÄ&#x2122; inwestycji obejmujÄ&#x2026;cej budowÄ&#x2122; dalszego odcinka ul. Poniatowskiego.

Kampania wyborcza, ktĂłrÄ&#x2026; mieliĹ&#x203A;my okazjÄ&#x2122; obserwowaÄ&#x2021; w ubiegĹ&#x201A;ym miesiÄ&#x2026;cu obfitowaĹ&#x201A;a w wydarzenia, nie tylko pozytywne. Mimo, Ĺźe dobiegĹ&#x201A;a juĹź koĹ&#x201E;ca, nie milknÄ&#x2026; dyskusje z niÄ&#x2026; zwiÄ&#x2026;zane. RzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; powyborcza takĹźe okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; godna skomentowania. Z takiej moĹźliwoĹ&#x203A;ci skorzystaĹ&#x201A;o kilku radnych. Na czwartkowej sesji Rady Miasta, 30 grudnia br., zrobiĹ&#x201A; to rĂłwnieĹź radny Krzysztof Iwaniec.

Inwestycja odciÄ&#x2026;Ĺźy Radny Iwaniec oĹ&#x203A;wiadcza... centrum miasta Umowa z wykonawcÄ&#x2026; zostaĹ&#x201A;a podpisana pod koniec grudnia, natomiast termin zakoĹ&#x201E;czenia inwestycji to koniec sierpnia 2011. Zapewnione sÄ&#x2026; takĹźe Ĺ&#x203A;rodki finansowe, a to nie maĹ&#x201A;a suma. - Ĺ Ä&#x2026;cznie budowa odcinka o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 590 m. bÄ&#x2122;dzie kosztowaĹ&#x201A;a 2,923 mln zĹ&#x201A;, jednak miasto wyĹ&#x201A;oĹźy jedynie poĹ&#x201A;owÄ&#x2122; tej kwoty, pozostaĹ&#x201A;a czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; pochodziÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie z Narodowego Programu Przebudowy DrĂłg Lokalnych, w ramach ktĂłrego inwestycja bÄ&#x2122;dzie realizowana - powiedziaĹ&#x201A; Jan JamiĹ&#x201E;ski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Zadanie, ktĂłre rozpocznie siÄ&#x2122; niebawem to ostatnia czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; tej inwestycji. - MoĹźna powiedzieÄ&#x2021;, Ĺźe pierwsza czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; obejmowaĹ&#x201A;a budowÄ&#x2122; drogi na odcinku od ul. 11-go listopada do ul. Harcerskiej, druga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; to wybudowany dotychczas odcinek do ul. Cichej, a ten ostatni etap bÄ&#x2122;dzie dotyczyĹ&#x201A; odcinka od ul. Harcerskiej do ul. Zamojskiej, gdzie z kolei droga ta bÄ&#x2122;dzie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w obrÄ&#x2122;bie planowanego ronda przyszĹ&#x201A;ej obwodnicy, czyli K U P O N

w okolicy ul. Szwajcarskiej - wyjaĹ&#x203A;nia kierownik. Nowa droga czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciowo bÄ&#x2122;dzie przechodziĹ&#x201A;a przez obszar gminy BiĹ&#x201A;goraj, obecnie jest to las. W zwiÄ&#x2026;zku z tym planowana inwestycja bÄ&#x2122;dzie wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; z wycinkÄ&#x2026; drzew. - Budujemy tÄ&#x2122; trasÄ&#x2122; w ramach specustawy na terenach objÄ&#x2122;tych programem Natura 2000, dlatego teĹź proces przygotowania inwestycji trwaĹ&#x201A; doĹ&#x203A;Ä&#x2021; dĹ&#x201A;ugo, ale szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwie zostaĹ&#x201A; ukoĹ&#x201E;czony, udaĹ&#x201A;o nam siÄ&#x2122; rozpisaÄ&#x2021; i rozstrzygnÄ&#x2026;Ä&#x2021; przetarg. Teraz bÄ&#x2122;dzie moĹźna przejechaÄ&#x2021; aĹź od ul. Komorowskiego do ul. Zamojskiej, zupeĹ&#x201A;nie omijajÄ&#x2026;c centrum miasta stwierdziĹ&#x201A; Jan JamiĹ&#x201E;ski. WzdĹ&#x201A;uĹź nowej ulicy powstanie dwustronny chodnik, ale takĹźe Ĺ&#x203A;cieĹźka rowerowa oraz oĹ&#x203A;wietlenie. W miejscach w ktĂłrych bÄ&#x2122;dzie to konieczne wybudowana zostanie rĂłwnieĹź kanalizacja deszczowa. W ramach inwestycji przewidziane zostaĹ&#x201A;o wykonanie trzech skrzyĹźowaĹ&#x201E;: z ul. Kolberga, ul. SitarskÄ&#x2026; i Al. 400-lecia.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

WaĹźny do 13.01.2011

Kupon rabatowy na

tel. 661 475 390 K U P O N

BiĹźuteia

PRANIE TAPICERKI SAMOCODOWEJ

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

WaĹźny do 13.01.2011

Kupon rabatowy kolczyki

i galanteria SU]\]DNXSLHSRZ\ÄŞHM]ĂĄ

BiĹ&#x201A;goraj, ul. Monte Cassino 19 , Hala Targowa stanowisko nr 13 K U P O N

Foto Video Studio Filmix Piotr Mazurek

WaĹźny do 13.01.2011

Kupon rabatowy

QDZ\NRQDQLHRGELWHNSRZ\ÄŞHMV]W

6XNQLHÄŁOXEQH i Wieczorowe

$PHOLD

K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

-30%

Kupon rabatowy

NA ZAKUP SUKIENEK WIECZOROWYCH BiĹ&#x201A;goraj, ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 41, tel. 785 245 443 WaĹźny do 13.01.2011

-5 %

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy na pizze

RzeczywistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; powyborcza okazaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; godna skomentowania. Z takiej moĹźliwoĹ&#x203A;ci skorzystaĹ&#x201A;o kilku radnych, zrobiĹ&#x201A; to rĂłwnieĹź radny Krzysztof Iwaniec wspomniaĹ&#x201A; na sesji powiatowej o tej ulotce. I wiem Ĺźe jest to odpowiedni moment. Nikt z nas nie jest doskonaĹ&#x201A;y, ale osoby roznoszÄ&#x2026;ce ten paszkwil mĂłwiÄ&#x2026; Ĺźe sÄ&#x2026; katolikami, stojÄ&#x2026;c w pierwszych rzÄ&#x2122;dach w koĹ&#x203A;ciele i opluwajÄ&#x2026;c innych. GdybyĹ&#x203A;my w tych czasach mieli inkwizycjÄ&#x2122; wszyscy opisani w tej ulotce byliby spaleni na stosie. Gdyby to byĹ&#x201A;o ponad 200 lat temu Faryzeusze by nas uwiÄ&#x2122;zili! Jestem zaniepokojony tÄ&#x2026; nienawiĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; jaka jest zawarta w tej ulotce. Katolik na katolika? Czy tak powinno siÄ&#x2122; zdobywaÄ&#x2021; wĹ&#x201A;adzÄ&#x2122; i wolnoĹ&#x203A;c. W demokracji o ktĂłrÄ&#x2026; walczyliĹ&#x203A;my? Szkoda mi bardzo przedsiÄ&#x2122;biorcy Andrzeja Miazgi ktĂłry dotknÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; biĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026; politykÄ&#x2122;. ZrezygnowaĹ&#x201A; z mandatu radnego bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c pracodawcÄ&#x2026; setek biĹ&#x201A;gorajskich rodzin i teĹź zostaĹ&#x201A; w tej ulotce poniĹźony i opluty. Ten ktĂłry namĂłwiĹ&#x201A; mnie do zdrowej V kadencji rady. Aby nie

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 145, tel. 600 656 808

reklama

gratis!

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

%LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NLDWHO K U P O N

-15%

â&#x20AC;&#x17E;Szanowni radni, burmistrzowie, urzÄ&#x2122;dnicy, zebrani goĹ&#x203A;cie, drodzy mieszkaĹ&#x201E;cy miasta BiĹ&#x201A;goraj. Za nami sesje organizacyjne, znamy skĹ&#x201A;ady komisji, jesteĹ&#x203A;my po pierwszym czytaniu projektu budĹźetu na 2011 rok. Znamy deklaracje kandydatĂłw na radnych przed wyborami i obecnych nowej kadencji radnych. Na ostatniej sesji rady klub PiS informowaĹ&#x201A; nas radnych i mieszkaĹ&#x201E;cĂłw Ĺźe II kadencja rady miasta byĹ&#x201A;a najlepsza a opozycji dano komisjÄ&#x2122; rewizyjnÄ&#x2026;. Dlaczego, idÄ&#x2026;c za apelem za kilka dni na sesji rady powiatu, ustalajÄ&#x2026;c skĹ&#x201A;ad komisji powiatowych nie dano tego przykĹ&#x201A;Ä&#x2026;du i nie przekazano koalicji PiS-PSL opozycji przewodnictwo komisji rewizyjnej. Jeszcze sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; echa kampanii wyborczej prowadzonej w BiĹ&#x201A;goraju. ByĹ&#x201A;a to demokratyczna wojna plakatĂłw oraz wojna na ulotki. Wszystko odbywaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w miarÄ&#x2122; dobrze i sprawiedliwie. Ale do momentu 19 listopada 2010r. - przed dniem ciszy wyborczej. DuĹźe wraĹźenie na mnie i nie tylko na mnie zrobiĹ&#x201A;a ulotka - paszkwil, taktyka SB-cka. Na tej ulotce â&#x20AC;&#x17E;SprĂłbujmy rozszyfrowaÄ&#x2021; KW powiatu biĹ&#x201A;gorajskiegoâ&#x20AC;? z podpisem â&#x20AC;&#x17E;Redakcja MW Nasza Polskaâ&#x20AC;?. W przerwie dzisiejszej sesji miaĹ&#x201A;em moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; spotkania Mariana J. I zapytaÄ&#x2021; o tÄ&#x2122; ulotkÄ&#x2122;. Dlaczego pod niÄ&#x2026; tylko inicjaĹ&#x201A;y â&#x20AC;&#x17E;MW Nasza Polskaâ&#x20AC;? a sam siÄ&#x2122; pod niÄ&#x2026; nie podpisaĹ&#x201A;. UciekĹ&#x201A; ripostujÄ&#x2026;c mi sĹ&#x201A;owa Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;Polska jest naszaâ&#x20AC;?. NazywajÄ&#x2026;c mnie teĹź zdrajcÄ&#x2026; jak jest na tej ulotce. KtoĹ&#x203A; powie dlaczego teraz o tym mĂłwiÄ&#x2122; na sesji? Bo nie byĹ&#x201A;o wczeĹ&#x203A;niej takiej moĹźliwoĹ&#x203A;ci. Kolega Tadeusz, radny powiatowy,

-5

%

sĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; partii lecz ludziom, dziaĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na rzecz rozwoju miasta BiĹ&#x201A;goraj. Jestem dumny - miasto BiĹ&#x201A;goraj w rankingu krajowym jest w czoĹ&#x201A;Ăłwce. Dziwi mnie Ĺźe w tej ulotce nie opisano KW PiS, Ĺźe z ich list startujÄ&#x2026; funkcjonariusze bezpieczeĹ&#x201E;stwa SB. Jeden z dziaĹ&#x201A;aczy PiS, toczy siÄ&#x2122; w stosunku do niego postÄ&#x2122;powanie wyjaĹ&#x203A;niajÄ&#x2026;ce, zostaĹ&#x201A; przyĹ&#x201A;apany na rozprowadzaniu tych ulotek. Dlatego proszÄ&#x2122; o rozsÄ&#x2026;dek, uczulam i apelujÄ&#x2122; do mieszkaĹ&#x201E;cĂłw miasta BiĹ&#x201A;goraj, aby podrzucane brudy w nastÄ&#x2122;pnej kampanii nie zaszkodziĹ&#x201A;y w dobrym wyborze radnych, lecz znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w koszu na Ĺ&#x203A;mieci. Trzeba duĹźo siÄ&#x2122; modliÄ&#x2021; o mÄ&#x2026;droĹ&#x203A;Ä&#x2021; tych katolikĂłw. Ja im wybaczam i bÄ&#x2122;dÄ&#x2122; siÄ&#x2122; modliĹ&#x201A; o mÄ&#x2026;droĹ&#x203A;Ä&#x2021; do Ducha Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tegoâ&#x20AC;?.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj Podzielili siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem

Ĺ&#x161;wiÄ&#x2026;tecznie na sesji Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta, 30 grudnia br. radni dzielÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem skĹ&#x201A;adali sobie noworoczne Ĺźyczenia. Ks. Marek Mazurek odczytaĹ&#x201A; fragment Ewangelii wg Ĺ&#x203A;w. Ĺ ukasza. W tej czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci sesji wszyscy wspĂłlnie odĹ&#x203A;piewali takĹźe kolÄ&#x2122;dÄ&#x2122;. - Trwamy caĹ&#x201A;y czas w okresie BoĹźego Narodzenia, nawiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;c do tego faktu, ktĂłry wydarzyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; dwa tysiÄ&#x2026;ce lat temu Ĺ&#x203A;w. Jan napisaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;SĹ&#x201A;owo staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ciaĹ&#x201A;em i zamieszkaĹ&#x201A;o miÄ&#x2122;dzy namiâ&#x20AC;?. BÄ&#x2122;dÄ&#x2026;c tutaj pragnÄ&#x2122; w imieniu ks. praĹ&#x201A;ata i wszystkich kapĹ&#x201A;anĂłw naszej parafii ĹźyczyÄ&#x2021;, aby i w Waszym Ĺźyciu osobistym, rodzinnym, jak rĂłwnieĹź w posĹ&#x201A;udze w UrzÄ&#x2122;dzie Miasta kaĹźde dobre sĹ&#x201A;owo tu wypowiedziane staĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; ciaĹ&#x201A;em - mĂłwiĹ&#x201A; po wspĂłlnej modlitwie ks. Marek Mazurek. Ĺťyczenia wszystkim zebranym, ale takĹźe mieszkaĹ&#x201E;com miasta zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; przewodniczÄ&#x2026;cy Rady Miasta Zygmunt Dechnik- PaĹ&#x201E;stwu i wszystkim nam ĹźyczÄ&#x2122; dobrego 2011 roku, w sensie indywidualnym, osobistym ale takĹźe dobrej wspĂłĹ&#x201A;pracy nas radnych na caĹ&#x201A;y rok, jak i caĹ&#x201A;Ä&#x2026;

VI kadencjÄ&#x2122; Rady Miasta BiĹ&#x201A;goraj. Na zakoĹ&#x201E;czenie zgromadzeni w sali konferencyjnej UrzÄ&#x2122;du Miasta dzielÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem, Ĺźyczyli sobie wszelkiej pomyĹ&#x203A;lnoĹ&#x203A;ci i speĹ&#x201A;nienia marzeĹ&#x201E; w nadchodzÄ&#x2026;cym roku.

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


11

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011 reklama

PIĄTEK 07.01.2011

Lucjana, Juliana

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:30 Do przerwy 0:1 (4) - serial, Polska 1968 09:05 Gwiazdy opolskich kabaretonów (6) - rozrywka, Polska 2005 09:25 Moja bar micwa - film fabularny, USA 2006 11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (4) - serial, USA 2006 13:45 Plebania (1612) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2001) - serial, Polska 2010 14:45 Wypasiona zima 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5288) serial, USA 2008 16:10 Moda na sukces (5289) serial, USA 2008 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Rajd Dakar 17:30 Plebania (1613) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2002) - serial, Polska 2010 18:30 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Tomek i przyjaciele (17) serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Buli (71) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:30 Ptaszek na uwięzi - film fabularny, USA 1990 22:30 Droga żelazna (1) - film fabularny, Kanada/Chiny 2007 00:05 Weekendowy magazyn filmowy - kultura, Polska 2011 00:30 Świt żywych trupów - film fabularny, USA/Japonia/ Francja/Kanada 2004 02:20 Seminole - film fabularny, USA 1953

06:05 Córki McLeoda (176) - serial, Australia 2007 06:55 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (87) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Tak możesz 11:40 Kabaretowy Klub Dwójki (23) - rozrywka, Polska 2010 12:35 Nabożeństwo bożonarodzeniowe - dokument, Polska 2010 13:40 Święta wojna (248) - serial, Polska 2006 14:15 Barwy szczęścia (520) - serial, Polska 2010 14:50 Alternatywy 4 (1) - serial, Polska 1983 16:00 Panorama _ świat 16:20 Giełda 16:30 Tancerze (4) - serial, Polska 2009 17:25 Gilotyna (58) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Sylwester z Dwójką 2010 (1) - muzyka, Polska 2010 20:05 Na dobre i na złe (427) - serial, Polska 2010 21:10 Nadchodzi Polly - film fabularny, USA 2004 22:50 Ali G Indahouse - film fabularny, Francja/Niemcy/W. Brytania 2002 00:40 Zabić Sekala - film fabularny, Polska/Fr./Czechy/Słowacja 1998 02:40 Kopciuszek (4) - serial, Polska 2006 03:05 Kopciuszek (5) - serial, Polska 2006 03:35 Mechanik: Czas zemsty film fabularny, USA/Niemcy 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Zimowa przygoda Franklina - film fabularny, Kanada 2001 09:15 Miodowe lata (46) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (14) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (15) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (97) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (25) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (240) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (49) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (50) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1219) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (4) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (98) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (22) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1220) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (198) - serial, Polska 2004 20:00 Zwierzak - film fabularny, USA 2001

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (4) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1374) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (783) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (1) - serial, Niemcy 2006 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (563) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (5) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (784) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Wojna światów - film fabularny, USA 2005

06:00 Złotopolscy (76) - serial, Polska 1998 06:25 Złotopolscy (77) - serial, Polska 1998 06:50 Złotopolscy (78) - serial, Polska 1998 08:30 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (8) - dla dzieci, Polska 2010 08:40 Buli (32) - serial, Kanada 1989 08:55 Kabaretowy Klub Kanapowy (8) - rozrywka, Polska 2009 09:50 Smaki polskie 10:05 Światowiec 10:35 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:10 Królowie śródmieścia (4) serial, Polska 2006 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (80) - serial, Polska 1998 13:15 Janosik (6) - serial, Polska 1973 14:05 Polska 24 14:35 T jak TEY - rozrywka, Polska 2008 15:05 Tu, popatrz, blizna - dokument, Polska 2010 15:35 Laskowik & Malicki (17) rozrywka, Polska 2010 16:30 Gdzie diabeł nie może... 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretożercy (1) - rozrywka, Polska 2010 18:20 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 18:50 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (71) - dokument, Polska 2009 19:15 Matylda (15) - serial, Czechy 2002 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (100) - rozrywka, Polska 2010 20:40 Kabaretowy Alfabet Dwójki (20) - rozrywka, Polska 2005 21:05 Na dobre i na złe (422) - serial, Polska 2010 22:05 Polska 24 22:35 Zwolnieni z życia - film fabularny, Polska/Francja 1992 00:20 Makłowicz w podróży

06:20 Muzyczne listy - muzyka 07:25 Słoneczny patrol (91) - serial, USA 1994 08:25 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Morze miłości (85) - serial, Meksyk 2009 10:25 Osaczona (73) - serial, USA 2007 11:25 Nie igraj z aniołem (95) serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (92) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (269) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (74) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (96) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (86) - serial, Meksyk 2009 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10) - serial, USA 2005 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (11) - serial, USA 2005 22:00 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (7) - rozrywka, USA 2005 22:30 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (8) - rozrywka, USA 2005 23:00 Seksowne sąsiadki - film fabularny, USA 00:35 Geneza (14) - serial, Hiszpania 2007

06:15 Na Wspólnej (820) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki (24) - talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (7) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (181) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (182) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (9) - serial, USA 1998 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (98) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki (25) - talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (8) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (183) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (184) serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1998 20:00 Duch - film fabularny, USA 1982 22:15 Nie z tego świata (10) - serial, USA 2005 23:05 Moja wielka wściekła rodzina - film fabularny, USA 2006 01:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

21:35 Linia życia - film fabularny, USA 1990 23:55 Saga wikingów - film fabularny, USA/Norwegia 1995 01:30 Program interaktywny - rozrywka

22:25 A.I.: Sztuczna inteligencja - film fabularny, USA 2001 01:20 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2011 02:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Oberhofie 10:15 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 11:15 Rajd Dakar 11:45 Puchar Świata w Altenmarkt-Zauchensee 13:00 Puchar Świata w Oberhofie 14:15 Puchar Świata _ Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen 15:15 Puchar Świata w Oberhofie 16:15 Puchar Świata w Oberhofie 17:30 Puchar Świata w Oberhofie 18:45 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 19:30 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:15 Rajd Dakar 20:45 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 23:00 Rajd Dakar 23:30 Freeride Spirit 23:45 Katar _ Uzbekistan 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (91) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (611) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (91) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Hi Hi TV (26) - rozrywka, Polska 2010 10:00 Gdzie jest Elisa? (91) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (612) - serial, Niemcy 2005 12:00 Dyżur (6) - dokument, Polska 2009 12:30 Sędzia Judy (92) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (92) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (92) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Podróż do wnętrza Ziemi (1) - film fabularny, USA 1999 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (32) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (33) serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (5) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (18) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:30 Ale numer! (32) - rozrywka, Kanada 2000 21:00 Uwaga, żarty! (9) - rozrywka, Kanada 2006 21:30 Strach się bać! (18) - rozrywka, USA 2003 22:00 Goło i wesoło (62) - rozrywka 22:30 Goło i wesoło (58) - rozrywka 23:00 Godzilla: Ostatnia wojna - film fabularny, Australia/ Japonia/USA/Chiny 2004


12

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

SOBOTA 08.01.2011

Seweryna, Juliusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:05 Moda na sukces (5289) serial, USA 2008 06:25 Projekt Ziemia 06:30 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (27) - serial, USA 2005 07:00 Czarodzieje z Waverly Place (16) - serial, USA 2008 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Ziarno 08:40 Program ochrony księżniczek - film fabularny, USA 2009 10:20 Stawka większa niż życie (16) - serial, Polska 1968 11:15 Wypasiona zima 11:25 Hotel Pod Żyrafą i Nosorożcem (8) - serial, Polska 2008 12:15 Okazja (19) - serial, Polska 2006 13:00 Wiadomości 13:15 Komisarz Rex (1) - serial, Włochy/Austria/Niemcy 2008 14:10 Córka Russellów - film fabularny, USA 2008 15:45 Rajd Dakar 15:50 Puchar Świata w Harrachovie 16:00 Puchar Świata w Harrachovie 16:55 Teleexpress 17:05 Puchar Świata w Harrachovie 17:55 Jaka to melodia? _ wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 18:50 Jaka to melodia? _ wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 19:00 Smerfy (217) - serial, Belgia 1988 19:25 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajd Dakar 20:05 Pogoda 20:15 Gala Mistrzów Sportu _ studio 20:25 Gala Mistrzów Sportu 21:05 Gala Mistrzów Sportu 21:55 Gala Mistrzów Sportu _ losowanie nagród 22:15 Atak na posterunek 13 film fabularny, USA/Francja 2005 00:15 Mroczne miasto - film fabularny, USA 1996

06:10 Dla przyszłości - publicystyka, Polska 2010 06:45 Człowiek wśród ludzi 07:15 Flintstonowie (5) - serial, USA 1960 07:50 Czarna strzała (4) - serial, Włochy 2006 08:55 M jak miłość (798) - serial, Polska 2010 09:50 Barwy szczęścia (517) - serial, Polska 2010 10:20 Barwy szczęścia (518) - serial, Polska 2010 10:50 Licencja na wychowanie (72) - serial, Polska 2010 11:20 Licencja na wychowanie (73) - serial, Polska 2010 11:55 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (59) - dokument, Polska 2008 12:25 Smaki czasu z Karolem Okrasą 12:55 Hrabia Monte Christo (1) serial, Francja 1998 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 U fryzjera (1) - serial, Polska 2006 15:10 Słowo na niedzielę 15:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 15:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 16:55 Prawie jak żywe - dokument, Wielka Brytania 2009 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:40 Pogoda 18:45 Alfabet uczuć, czyli 10 lat z „M jak miłość” (10) - dokument, Polska 2010 19:00 Sylwester z Dwójką 2010 muzyka, Polska 2010 20:05 XII Mazurska Noc Kabaretowa _ Mrągowo 2010 (1) rozrywka, Polska 2010 21:00 XII Mazurska Noc Kabaretowa _ Mrągowo 2010 (2) rozrywka, Polska 2010 22:05 Mechanik: Czas zemsty film fabularny, USA/Niemcy 2005 23:45 Krwawy ring - film fabularny, USA 2008 01:20 Turbulencja II _ strach przed lataniem - film fabularny, USA 1999

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (4) - serial, USA 2006 07:45 Scooby Doo, gdzie jesteś? (11) - serial 08:15 Magiczne pałeczki - film fabularny, Niemcy/Australia/ Francja 1987 10:15 Ewa gotuje 10:45 Szpilki na Giewoncie (6) serial, Polska 2010 11:45 Hotel 52 (17) - serial, Polska 2010 12:45 Jej Szerokość Afrodyta (4) - serial, USA 2009 13:45 Dom nie do poznania (196) - rozrywka, USA 2010 14:45 Się kręci (202) - rozrywka, Polska 2011 15:45 Bardzo długa podróż poślubna - film fabularny, USA 2005 17:45 Światowe rekordy Guinnessa (11) - rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (199) - serial, Polska 2005 20:00 Ludzie Chudego (1) - serial, Polska 2010 22:00 Biali nie potrafią skakać film fabularny, USA 1992

08:00 Geronimo Stilton (21) - serial, Włochy/Francja 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1371) - serial, Polska 2010 11:20 Na Wspólnej (1372) - serial, Polska 2010 11:50 Na Wspólnej (1373) - serial, Polska 2010 12:15 Na Wspólnej (1374) - serial, Polska 2010 12:45 Niekończąca się opowieść: Następny rozdział - film fabularny, Niemcy/USA 1990 14:30 Siłacze - rozrywka, Polska 2011 15:45 Prosto w serce (1) - serial, Polska 2011 16:15 Prosto w serce (2) - serial, Polska 2011 16:40 Prosto w serce (3) - serial, Polska 2011 17:05 Prosto w serce (4) - serial, Polska 2011 17:30 Prosto w serce (5) - serial, Polska 2011 18:00 Kuchenne rewolucje (4) rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Hela w opałach (46) - serial, Polska 2009 20:35 Zatańcz ze mną - film fabularny, USA 2004

06:30 Plebania (1599) - serial, Polska 2010 06:55 Plebania (1600) - serial, Polska 2010 07:15 Złotopolscy (79) - serial, Polska 1998 07:40 Złotopolscy (80) - serial, Polska 1998 08:15 Ranczo pod Zieloną Siódemką (30) - serial, Czechy 2000 08:50 Dzika Polska - dokument, Polska 2010 09:20 Dylematu 5 (1) - serial, Polska 2006 10:05 Info jazda 10:25 Polska 24 10:55 Czterdziestolatek (17) - serial, Polska 1977 12:00 Bez prądu (1) - muzyka, Polska 1993 13:00 Wiadomości 13:15 Na dobre i na złe (422) - serial, Polska 2010 14:10 Wściekłe gary 14:40 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 15:00 Dwie strony medalu (5) serial, Polska 2006 15:35 Gwiazdy opolskich kabaretonów (2) - rozrywka, Polska 2005 16:00 Kulturalni PL (18) - kultura, Polska 2011 17:05 Teleexpress 17:20 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (295) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (296) - serial, Polska 2009 19:10 Wielka podróż Bolka i Lolka (3) - serial, Polska 1978 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Czas honoru (6) - serial, Polska 2008 21:00 Gala Mistrzów Sportu 21:40 Gala Mistrzów Sportu 22:30 Gala Mistrzów Sportu 22:45 Golem - film fabularny, Polska 1979 00:25 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 01:15 Wielka podróż Bolka i Lolka (3) - serial, Polska 1978

06:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:00 VIP - kultura, Polska 07:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 08:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 08:30 Galileo 09:30 Ania z Zielonego Wzgórza _ nowy początek (1) - film fabularny, Kanada 2008 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (236) - talk show, Polska 2010 12:55 Kłamczuch - rozrywka, Polska 2009 14:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:30 Sport 16:50 Życiowe role gwiazd (1) dokument, USA 17:20 Życiowe role gwiazd (2) dokument, USA 17:50 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (1) - dokument 19:00 Galileo Extra 20:00 STOP Drogówka 21:00 Niesamowita McCoy - film fabularny, USA 1993 23:10 Bellator Fighting Championships 01:25 CSI: Kryminalne zagadki Miami (12) - serial, USA 2006

06:05 Misja Martyna _ extra (10) - rozrywka, Polska 2005 06:35 Pascal: po prostu gotuj 07:05 Telezakupy 09:10 Frasier (8) - serial, USA 2003 09:40 Tajemnice Smallville (13) - serial, USA/ Kanada 2005 10:35 O czym szumią wierzby - film fabularny, Wielka Brytania/Kanada 2006 12:35 Diabli nadali (1) - serial, USA 2001 13:05 Diabli nadali (2) - serial, USA 2001 13:35 Diabli nadali (3) - serial, USA 2001 14:05 Diabli nadali (4) - serial, USA 2001 14:35 Diabli nadali (5) - serial, USA 2001 15:05 Wojna guzików - film fabularny, Wielka Brytania/Francja/Japon 1994 17:00 Dwóch i pół (4) - serial, USA 2007 17:30 Dwóch i pół (5) serial, USA 2007 18:00 Dwóch i pół (6) - serial, USA 2007 18:30 Dwóch i pół (7) - serial, USA 2007 19:00 Dwóch i pół (8) - serial, USA 2007 19:30 Moja wielka wściekła rodzina - film fabularny, USA 2006 21:40 Ja, twardziel - film fabularny, Niemcy/USA 2005 23:20 Mad Max II - film fabularny, Australia 1981 01:15 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

00:35 Rytuał - film fabularny, USA 2001 02:35 Program interaktywny - rozrywka

22:45 Tajemnica Brokeback Mountain - film fabularny, Kanada/USA 2005 01:15 Raj w płomieniach - film fabularny, Niemcy 2007 03:05 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

NIEDZIELA 09.01.2011

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Oberhofie 10:00 Puchar Świata w Schonach 11:00 Puchar Świata w Harrachovie 12:00 Puchar Świata w Altenmarkt-Zauchensee 12:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 13:30 Puchar Świata w Adelboden 14:15 Puchar Świata w Schonach 15:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 16:00 Puchar Świata w Harrachovie 17:45 Puchar Świata w Oberhofie 18:55 Wintersports 19:00 Turniej ATP w Dosze 20:15 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 23:00 Rajd Dakar 23:30 Kuwejt _ Chiny 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Koń, który mówi - serial, USA 1961 07:00 Niebezpieczne spotkania (1) - dokument, USA 2007 08:00 Hi Hi TV (25) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Karmelowy obóz (28) - serial, USA 2006 10:30 Pszczółka Maja - serial 11:00 Jetsonowie (14) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 12:00 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (1) - serial, USA 2006 12:35 Barbie Mariposa - film fabularny, USA 2008 14:00 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 15:15 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 16:30 Robin Hood (13) - serial, Wielka Brytania 1984 17:30 Robin Hood (14) - serial, Wielka Brytania 1984 18:30 Ale numer! (33) - rozrywka, Kanada 2000 19:00 Hi Hi TV (27) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (2) - serial, USA 2006 20:00 Przepowiednia końca - film fabularny, Niemcy 2008 22:00 Szok wideo (208) - rozrywka 23:00 Goło i wesoło (59) - rozrywka 23:30 Jerry Springer Show (101) - talk show, USA 2007 00:30 Przybytek niebezpiecznych rozkoszy - film fabularny, USA 2006 02:30 Polowanie na ludzi (4) - dokument, Kanada 2009

Adriana, Marceliny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Dla przyszłości - publicystyka 2010 06:30 Dziesięcioro przykazań _ opowieści dla dzieci (2) serial, Wielka Brytania 1998 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:30 Smerfy (217) - serial, Belgia 1988 09:00 Awantura o Basię (2) - serial, Polska 1996 09:40 Awantura o Basię (3) - serial, Polska 1996 10:20 Doręczyciel (9) - serial, Polska 2009 11:40 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:40 Wiadomości 12:55 Komisarz Rex (2) - serial, Włochy/Austria/Niemcy 2008 13:50 Puchar Świata w Harrachovie 14:00 Puchar Świata w Harrachovie 15:55 Gala Mistrzów Sportu _ reportaż 16:50 Rajd Dakar 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Kronika Pucharu Świata 17:30 Ojciec Mateusz (36) - serial, Polska 2010 18:25 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (49) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajd Dakar 20:05 Pogoda 20:20 Blondynka (2) - serial, Polska 2009 21:20 Wróć do mnie - film fabularny, USA 2000 23:25 Historia Wendella Bakera film fabularny, USA 2005 01:10 Wielcy wodzowie (3) - serial, Wielka Brytania 2008 02:10 Wielcy wodzowie (4) - serial, Wielka Brytania 2008

06:25 Natura się o(d)płaca (1) dokument, Polska 2010 06:55 M jak miłość (799) - serial, Polska 2010 07:50 Barwy szczęścia (519) - serial, Polska 2010 08:25 Barwy szczęścia (520) - serial, Polska 2010 09:00 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 09:40 Czarodziej - film fabularny, USA 1989 11:35 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 12:15 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 12:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 13:40 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 14:05 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:35 Panorama _ wydanie specjalne 14:45 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 16:00 Panorama WOŚP 16:15 Na dobre i na złe (427) - serial, Polska 2010 17:15 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:30 Pogoda 18:40 Tak to leciało! (83) - rozrywka, Polska 2010 19:45 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 20:25 Turbulencja II _ strach przed lataniem - film fabularny, USA 1999 22:15 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 00:15 Kocham kino - kultura, Polska 2011 00:45 Od słowa do słowa (2) kultura, Polska 2010 01:30 Oszustwa i kłamstwa film fabularny, Kanada/USA 2005

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Kudłaty i Scooby Doo na tropie (5) - serial, USA 2006 07:40 Kaczor Donald przedstawia (5) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (13) - serial 08:45 Gumisie (11) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (12) - serial, USA 1985 09:45 Kacze opowieści (51) - serial, USA 1987 10:15 Kacze opowieści (52) - serial, USA 1987 10:45 Daleko jeszcze? - film fabularny, USA/Kanada 2005 12:45 Czarne perły - film fabularny, USA 1997 14:45 Wychować Waylona - film fabularny, Nowa Zelandia/ USA 2004 16:45 Rodzina zastępcza plus (273) - serial, Polska 2007 17:45 7420 Milion od zaraz - rozrywka, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (135) - serial, Polska 2002 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (9) - serial, USA 2007 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (10) - serial, USA 2007 22:00 Kości (6) - serial, USA 2006 23:00 Instynkt mordercy (5) - serial, USA 2005

08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Co za tydzień 11:20 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 11:35 Top Model. Zostań modelką (5) - rozrywka, Polska 2010 12:40 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12:55 Mam talent (5) - rozrywka, Polska 2010 14:30 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 14:45 Goonies - film fabularny, USA 1985 17:05 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 17:20 Hela w opałach (46) - serial, Polska 2009 17:50 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 18:00 Ugotowani (2) - rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 20:05 Raj w płomieniach - film fabularny, Niemcy 2007

06:00 Kawa czy herbata? 07:15 Plebania (1601) - serial, Polska 2010 07:40 Plebania (1602) - serial, Polska 2010 08:00 Plebania (1603) - serial, Polska 2010 08:30 Szkoła na Słonecznej (1) serial, Czechy 2006 09:00 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 09:35 Dylematu 5 (2) - serial, Polska 2006 10:25 Słownik polsko@polski 10:55 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 11:10 S jak szpieg (3) - dokument, Polska 2004 11:40 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Pod Tatrami - dokument, Polska 2010 13:00 Msza święta z kościoła pw. Św. Krzyża w Lublinie 14:20 Kraj się śmieje (1) - kultura, Polska 2005 15:15 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 15:50 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:20 Złotopolscy (1110) - serial, Polska 2010 16:45 Z kabaretowego archiwum (6) - rozrywka, Polska 2006 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010 18:10 Barwy szczęścia (297) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (298) - serial, Polska 2009 19:15 Rudy Zdziś i biały miś (2) serial, Czechy 2005 19:30 Wiadomości 19:50 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 20:20 Sport 20:35 Janosik (7) - serial, Polska 1973 21:30 Niepokonani. Niezwykłe historie (1) - talk show, Polska 2010 22:00 Królowa Bona (7) - serial, Polska 1980 23:05 XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dokument, Polska 2011 00:20 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010

06:20 Mała czarna - talk show, Polska 2010 07:20 Kłamczuch - rozrywka, Polska 2009 08:20 Galileo 09:20 Ania z Zielonego Wzgórza _ nowy początek (2) - film fabularny, Kanada 2008 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (237) - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 AlleGra 14:30 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle _ Asseco Resovia Rzeszów 16:55 Życiowe role gwiazd (3) dokument, USA 17:25 Życiowe role gwiazd (4) dokument, USA 17:55 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (2) - dokument 19:00 Galileo Extra 20:00 STOP Drogówka 21:00 Na skróty - film fabularny, USA 1993 00:50 CSI: Kryminalne zagadki Miami (12) - serial, USA 2006 01:50 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (7) - rozrywka, USA 2005 02:20 Mindfreak _ iluzjonista Criss Angel (8) - rozrywka, USA 2005 02:50 Tajemnicza zbrodnia - film fabularny, USA 2001

06:05 Misja Martyna _ extra (11) - rozrywka, Polska 2005 06:35 Pascal: po prostu gotuj 07:05 Telezakupy 09:10 Frasier (9) - serial, USA 2003 09:40 Frasier (10) - serial, USA 2003 10:10 Tajemnice Smallville (14) - serial, USA/ Kanada 2005 11:05 Moja przyjaciółka gwiazdka - film fabularny, Niemcy/Bułgaria 2004 12:30 Chuck (15) serial, USA 2010 13:25 Agenci NCIS (16) - serial, USA 2006 14:20 Bez śladu (17) - serial, USA 2003 15:15 Napad na Królową - film fabularny, USA 1966 17:20 Columbo (5) - serial, USA 1974 19:10 Uwaga, faceci! (9) - serial, USA 2008 20:05 Mad Max II - film fabularny, Australia 1981 22:00 Krok od domu (13) - serial, USA 2005 22:55 Dowody zbrodni (9) - serial, USA 2005 23:55 Dowody zbrodni (10) - serial, USA 2005 00:50 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

00:00 Paparazzi - film fabularny, USA 2004 01:45 Magazyn sportowy 03:45 Program interaktywny - rozrywka

22:05 Dr House (5) - serial, USA 2005 23:00 Naznaczony (5) - serial, Polska 2009 23:55 Sześć stóp pod ziemią (11) - serial, USA 2004 01:00 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 01:55 Telesklep 02:20 Uwaga! 02:40 Goonies - film fabularny, USA 1985

EUROSPORT PL 08:30 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Harrachovie 10:00 Puchar Świata w Schonach 10:45 Puchar Świata w Adelboden 11:30 Puchar Świata w Altenmarkt-Zauchensee 12:45 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 13:15 Puchar Świata w Schonach 13:45 Puchar Świata w Harrachovie 15:30 Puchar Świata w Oberhofie 16:15 Masters w Londynie 17:30 Puchar Świata _ Tour de Ski w Val di Fiemme 18:15 Puchar Świata w Oberhofie 18:55 Wintersports 19:00 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:45 Rajd Dakar 21:15 Masters w Londynie 23:00 Rajd Dakar 23:30 Puchar Świata w Harrachovie 00:30 Puchar Świata w Oberhofie 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Pracujące zwierzaki (18) - rozrywka 06:30 Taki jest świat 07:00 Najgroźniejsze zwierzęta świata (2) - dokument, USA 2009 08:00 Hi Hi TV (26) - rozrywka, Polska 2010 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Karmelowy obóz (30) - serial, USA 2006 10:00 Pszczółka Maja - serial 10:30 Jetsonowie (17) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 11:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (3) - serial, USA 2006 12:35 Scooby Doo na wyspie zombie - film fabularny, USA 1998 14:10 Dzika banda powraca film fabularny, Niemcy 2007 16:13 Podróż do wnętrza Ziemi (2) - film fabularny, USA 1999 18:30 Taki jest świat 19:00 Hi Hi TV (28) - rozrywka, Polska 2010 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (5) - serial, USA 2006 20:00 Taśmy grozy (10) - rozrywka, USA 2008 21:00 Szpital _ nagłe przypadki - dokument, USA 2005 22:00 Podniebny horror - dokument, USA 2003 23:00 Goło i wesoło (60) - rozrywka 23:30 Strach się bać! (18) - rozrywka, USA 2003 00:00 Medium (19) - serial, USA 2006 01:00 Bestia - film fabularny, USA 2008


13

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

PONIEDZIAŁEK 10.01.2011

Danuty, Wilhelma

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Do przerwy 0:1 (5) - serial, Polska 1968 08:50 Program ochrony księżniczek - film fabularny, USA 2009 10:25 Zagubieni z lotu 29 (4) serial, USA 2005 10:50 Niepokonani. Niezwykłe historie (8) - talk show, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (5) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1613) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2002) - serial, Polska 2010 14:45 Smaki polskie 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5290) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5291) serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Rajd Dakar 17:30 Plebania (1613) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2003) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Przygody rozbójnika Rumcajsa (18) - serial, Czechosłowacja 1967 19:10 Bajki z mchu i paproci (14) - serial, Czechosłowacja 1968 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:25 Bananowy doktor - serial, USA 2010 21:20 Zagubieni (3) - serial, USA 2010 22:15 Zagubieni (4) - serial, USA 2010 23:10 Mistrzowie horroru (2) serial, USA 2005 00:20 Kopignaty (3) - serial, Wielka Brytania 2008

06:05 Świat Józefa - dokument, Polska 2008 07:00 Z Ziemi Piastowskiej - dokument, Polska 2010 07:30 Na dobre i na złe (88) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada _ odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 11:50 Potrzebna od zaraz 12:15 Anna Dymna _ spotkajmy się - dyskusja, Polska 2010 12:50 Pytając o Boga - dokument, Polska 2011 13:20 9. Mazurska Noc Kabaretowa - rozrywka, Polska 2007 14:25 Święta wojna (249) - serial, Polska 2006 15:00 Na dobre i na złe (427) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama _ świat 16:15 Giełda 16:30 Tancerze (5) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu _ Dakar na obcasach (25) dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (44) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (4) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (521) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (800) - serial, Polska 2010 21:35 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2011 22:55 Zabójcze umysły (10) - serial, Kanada/USA 2005 23:45 Oszustwa i kłamstwa film fabularny, Kanada/USA 2005 01:20 Zaginiony świat komunizmu (2) - dokument, Wielka Brytania 2009 02:20 Gorący temat (11, 12) - serial, Polska 2002

06:00 Nowy dzień z Polsat News 08:00 Śnieżny bałwanek Mrozik - film fabularny, USA 1969 09:10 Miodowe lata (47) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (16) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (17) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (98) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (26) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (241) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (51) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (52) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1220) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (5) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (99) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (23) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1221) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (201) - serial, Polska 2005 20:00 Szklana pułapka II - film fabularny, USA 1990

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (5) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (784) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (2) - serial, Niemcy 2007

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Trzy szalone zera (3) - serial, Polska/Niemcy 1999 08:55 Kraj się śmieje (1) - kultura, Polska 2003 09:50 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (295) - serial, Polska 2009 10:40 Barwy szczęścia (296) - serial, Polska 2009 11:10 Kabaretożercy (1) - rozrywka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1604) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (81) - serial, Polska 1998 13:15 Czas honoru (6) - serial, Polska 2008 14:05 Sto tysięcy bocianów (66) dokument, Polska 2010 14:35 Raz Dwa Trzy i VOO VOO _ urodzinowo - muzyka, Polska 2010 15:30 Tygrysy Europy (17) - serial, Polska 2003 16:30 Niepokonani. Niezwykłe historie (1) - talk show, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Indeks z piosenkami czyli Gala piosenki studenckiej (1) - rozrywka, Polska 2001 18:20 Plebania (1604) - serial, Polska 2010 18:55 Alfabet uczuć, czyli 10 lat z „M jak miłość” (8) - dokument, Polska 2010 19:15 Kolorowy świat Pacyka (9) - serial, Polska 1986 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Miłość nad rozlewiskiem (4) - serial, Polska 2010 21:05 Benefis Janusza Majewskiego - rozrywka, Polska 2003 22:05 Polska 24 22:40 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 23:35 Lęk przestrzeni - film fabularny, Polska 1980 00:30 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 00:50 Plebania (1604) - serial, Polska 2010

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (92) - serial, USA 1994 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (86) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (74) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (96) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski _ Rajd Lotos 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (93) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (270) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (75) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (97) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (87) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (1) - dokument 22:10 Smoki. Urzeczywistniona fantazja (2) - dokument 23:15 Geneza (15) - serial, Hiszpania 2007 00:25 Mała czarna - talk show, Polska 2010

06:15 Na Wspólnej (821) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (8) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (183) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (184) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 1998 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (99) - serial, Meksyk/USA 20062007 15:05 Kuba Wojewódzki - talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (9) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (185) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (186) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 1999 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 1999 20:00 Odzyskać siebie - film fabularny, USA 1992 21:55 Nie z tego świata (11) - serial, USA 2005 22:50 Paparazzi - film fabularny, USA/Kanada 2001 00:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

22:45 Pazury tygrysa III - film fabularny, Kanada 1999 00:45 Na każde wezwanie (2) serial, Wielka Brytania 2002 02:00 Program interaktywny - rozrywka

14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (564) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (6) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (785) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1375) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (770) - serial, Polska 2010 21:30 Agenci NCIS (3) - serial, USA 2008 22:30 Usta usta (4) - serial, Polska 2010 23:30 Superwizjer 00:05 Nie z tego świata (18) - serial, USA 2008 01:00 Co za tydzień 01:25 Uwaga! 01:45 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:40 Telesklep 03:05 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011

WTOREK 11.01.2011

EUROSPORT PL 08:35 Rajd Dakar 09:00 Masters w Londynie 11:00 Rajd Dakar 11:30 Puchar Świata w Harrachovie 12:30 Puchar Świata w Oberhofie 13:00 Puchar Świata w Oberhofie 13:30 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 14:30 Masters w Londynie 17:30 Masters w Londynie 18:50 Eurogole Flesz 19:00 Złota Piłka FIFA w Zurychu 20:15 Rajd Dakar 20:45 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time _ Spotkanie z gwiazdami 22:30 Rajd Dakar 23:00 Masters w Londynie 01:00 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (92) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (612) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (92) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Dyżur (7) - dokument, Polska 2009 10:00 Gdzie jest Elisa? (92) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (613) - serial, Niemcy 2005 12:00 Taki jest świat 12:30 Sędzia Judy (93) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (93) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (93) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Barbie Mariposa - film fabularny, USA 2008 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (33) serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (34) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (6) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (20) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 22:00 Goło i wesoło (63) - rozrywka 22:30 Bitwy wszech czasów (7) - dokument, USA 2009 23:30 Polowanie na ludzi (5) dokument, Kanada 2009 00:30 WWE Superstars (45) - rozrywka, USA 2010 01:30 Goło i wesoło (61) - rozrywka

Honoraty, Matyldy

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Do przerwy 0:1 (6) - serial, Polska 1968 08:50 Jedynkowe przedszkole (63) - dla dzieci, Polska 2009 09:25 Dlaczego? Po co? Jak? 09:40 Heidi (3) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:10 Zagubieni z lotu 29 (4) serial, USA 2005 10:40 Zagubieni z lotu 29 (5) serial, USA 2005 11:10 ABC klimatu (3) - przyroda, Polska 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (6) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1614) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2003) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5292) serial, USA 2008 16:10 Moda na sukces (5293) serial, USA 2008 16:35 Celownik 16:55 Rajd Dakar 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1615) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2004) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Hallo, tu Hania! (2) - serial, Wielka Brytania 2007 19:15 Buli (72) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:25 Trzynasty (2) - serial, Kanada/Francja 2008 22:10 Budząc zmarłych (2) - serial, Wielka Brytania 2004 23:20 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2011 00:10 Druhna - film fabularny, Francja/Niemcy 2004

06:10 Córki McLeoda (177) - serial, Australia 2007 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (89) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Familiada - odcinek specjalny - rozrywka, Polska 2010 11:50 Kabaretożercy (1) - rozrywka, Polska 2010 12:50 William i Kate: królewskie zaręczyny - dokument, Wielka Brytania 2010 13:50 Sąsiedzi (4) - serial, Polska 2003 14:30 Barwy szczęścia (521) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (800) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:23 Pogoda 16:30 Tancerze (6) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (45) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (5) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (522) - serial, Polska 2010 20:45 M jak miłość (801) - serial, Polska 2010 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2010 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Marzenia i łzy - dokument, Niemcy 2008 23:50 Plac Zbawiciela - film fabularny, Polska 2006 01:45 Rzym (7) - serial, Wielka Brytania/USA 2005 02:45 XXL - film fabularny, Francja 1997

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:40 Ben Hur _ Opowieść o Chrystusie - film fabularny, USA 2003 09:10 Miodowe lata (48) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (18) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (19) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (99) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (27) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (242) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (53) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (54) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1221) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (6) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (100) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (24) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1222) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (202) - serial, Polska 2005 20:00 8 części prawdy - film fabularny, USA 2008

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (6) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1375) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (785) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (3) - serial, Niemcy 2007 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Żegnaj Rockefeller (7) - serial, Polska 1992 08:55 Indeks z piosenkami czyli Gala piosenki studenckiej (1) - rozrywka, Polska 2001 09:50 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (297) - serial, Polska 2009 10:40 Barwy szczęścia (298) - serial, Polska 2009 11:10 M jak miłość (786) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1605) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (82) - serial, Polska 1998 13:15 Egzamin z życia (51) - serial, Polska 2006 14:05 Polska 24 14:35 Golec uOrkiestra na bis _ wszystkim na uciechę muzyka, Polska 2000 15:30 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2010 16:30 Wideoteka dorosłego człowieka (100) - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Szansa na sukces (161) rozrywka, Polska 2010 18:20 Plebania (1605) - serial, Polska 2010 18:45 Dzika Polska (134) - dokument, Polska 2010 19:15 Lis Leon (14) - serial, Polska 1993 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Londyńczycy (11) - serial, Polska 2008 21:05 Kabaretowa scena Dwójki (2) - rozrywka, Polska 2006 22:05 Polska 24 22:40 Ekstradycja II (3) - serial, Polska 1996 23:45 Tygrysy Europy (17) - serial, Polska 2003 00:30 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 00:50 Plebania (1605) - serial, Polska 2010 01:15 Lis Leon (14) - serial, Polska 1993

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (93) - serial, USA 1994 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (87) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (75) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (97) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (94) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (271) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (76) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (98) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (88) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Cień - film fabularny, USA 1994 23:15 Geneza (16) - serial, Hiszpania 2007 00:30 Mała czarna - talk show, Polska 2010 01:30 Rok broni - film fabularny, USA 1991

06:15 Na Wspólnej (822) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (9) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (185) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (186) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 1999 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (13) - serial, USA 1999 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (100) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (10) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (187) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (188) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 1999 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 1999 20:00 Podwójny agent - film fabularny, Wielka Brytania 1967 22:05 Agenci NCIS (17) - serial, USA 2006 23:00 Imperium słońca - film fabularny, USA 1987 01:50 Arkana magii rozrywka, Polska 2011

22:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (6) - serial, USA 2008 23:00 Hotel 52 (17) - serial, Polska 2010 00:00 Tajemnice Zoey - film fabularny, USA 2002

16:55 Sąd rodzinny (143) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (7) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (786) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1376) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (771) - serial, Polska 2010 21:30 Detektyw Monk (16) - serial, USA 2007 22:30 Pamiętniki wampirów (4) serial, USA 2009 23:25 Kuba Wojewódzki (29) talk show, Polska 2011 00:25 Superwizjer 01:00 Uwaga!

EUROSPORT PL 08:35 Rajd Dakar 09:00 Turniej WTA w Sydney 11:35 Rajd Dakar 12:00 Indie _ Australia 13:15 Masters w Londynie 14:30 Masters w Londynie 17:30 Puchar Świata we Flachau 18:15 Puchar Świata w Harrachovie 19:00 Halo, halo! Tu Londyn! 19:05 Mistrzostwa Świata we Frimley Green 20:15 Rajd Dakar 20:45 Puchar Świata we Flachau 21:15 Masters w Londynie 23:00 Freeride Spirit 23:15 Rajd Dakar 23:45 Indie _ Australia 00:50 Rajd Dakar 01:15 Watts

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (93) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (613) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (93) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Taki jest świat 10:00 Gdzie jest Elisa? (93) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (614) serial, Niemcy 2005 12:00 Gotuj jak mistrz 12:30 Sędzia Judy (94) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (94) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (94) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Pan Samochodzik i praskie tajemnice - film fabularny, Polska/Czechosłowacja 1988 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (34) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (7) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (21) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:35 Scooby Doo na wyspie zombie - film fabularny, USA 1998 22:00 Goło i wesoło (64) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (102) - talk show, USA 2007 23:30 Świąteczny gość - film fabularny, USA 2002


14

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

ŚRODA 12.01.2011

Ady, Benedykta, Arkadiusza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Do przerwy 0:1 (7) - serial, Polska 1968 08:55 Budzik (325) - dla dzieci, Polska 2010 09:25 Moliki książkowe 09:45 Heidi (4) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:10 Zagubieni z lotu 29 (6) serial, USA 2005 10:40 Raj 11:10 ABC klimatu (4) - przyroda 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (7) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1615) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2004) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5294) serial, USA 2008 16:10 Moda na sukces (5295) serial, USA 2008 16:40 Celownik 16:55 Rajd Dakar 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1616) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2005) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Olimpiada Bolka i Lolka (12) - serial, Polska 1984 19:15 Buli (73) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:25 Bananowy doktor (4) - serial, USA 2010 21:25 Filantrop (2) - serial, USA 2009 22:20 Tajemnica Arianny (2) film fabularny, Włochy 2007 00:20 Herosi (3, 4) - serial, USA 2007

06:10 Córki McLeoda (178) - serial, Australia 2007 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (90) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2011 11:15 Gilotyna (40) - rozrywka, Polska 2010 11:50 Tak to leciało! (67) - rozrywka, Polska 12:55 Pogoda na piątek (5) - serial, Polska 2006 13:50 Sąsiedzi (5) - serial, Polska 2003 14:30 Barwy szczęścia (522) - serial, Polska 2010 15:05 M jak miłość (801) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:23 Pogoda 16:30 Tancerze (7) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (46) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (6) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (523) - serial, Polska 2010 20:45 Nowa (6) - serial, Polska 2010 21:40 XXL - film fabularny, Francja 1997 23:30 Bionic Woman - Agentka przyszłości (2) - serial, USA 2007 00:20 Dr House (128) - serial, USA 2009 01:15 Skarby australijskich parków narodowych (2) - dokument, Holandia 2008 02:25 Sekcja 998 (3, 4) - serial, Polska 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:40 Babar zwycięzca - film fabularny, Kanada/Francja 1989 09:15 Miodowe lata (49) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (20) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (21) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (100) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (28) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (243) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (55) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (56) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1222) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (7) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (101) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (25) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1223) serial, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (203) - serial, Polska 2006 20:00 Świat według Kiepskich (324) - serial, Polska 2010 20:30 Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi - film fabularny, Wielka Brytania 2008

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (7) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1376) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (786) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (4) - serial, Niemcy 2007 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (565) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (8) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (787) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1377) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (772) - serial, Polska 2010 21:30 Śmiertelna wyliczanka film fabularny, USA 2002

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Podróż za jeden uśmiech (5) - serial, Polska 1970 09:00 Szansa na sukces (161) rozrywka, Polska 2010 09:50 Smaki polskie 10:10 Z Ziemi Piastowskiej - dokument, Polska 2010 10:40 Wściekłe gary 11:10 M jak miłość (787) - serial, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1606) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (83) - serial, Polska 1998 13:15 Miłość nad rozlewiskiem (4) - serial, Polska 2010 14:05 Polska 24 14:40 Benefis Janusza Majewskiego - rozrywka, Polska 2003 15:40 Piotr Adamczyk _ aktor... dokument, Polska 2006 16:35 Info jazda 17:00 Teleexpress 17:25 Closterkeller _ Purple, Blue, Violet - muzyka, Polska 1995 18:20 Plebania (1606) - serial, Polska 2010 18:40 Pod Tatrami 19:00 Wilnoteka (73) - dokument, Litwa 2011 19:15 Przygody kota Filemona (5) - serial, Polska 1979 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Jak rozpętałem II wojnę światową - film fabularny, Polska 1970 22:05 Polska 24 22:35 Piotr Adamczyk _ aktor... dokument, Polska 2006 23:35 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2011 00:15 Info jazda 00:30 Opole 2009 na bis - muzyka, Polska 2009 00:50 Plebania (1606) - serial, Polska 2010 01:15 Przygody kota Filemona (5) - serial, Polska 1979

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (94) - serial, USA 1994 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (88) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (76) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (98) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (95) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (272) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (77) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (99) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (89) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Niewygodny świadek film fabularny, Kanada 2001 22:55 Geneza (17) - serial, Hiszpania 2007 00:10 W pogoni za Lolą - film fabularny, USA 1998 02:15 Muzyczne listy - muzyka 03:15 Nasze polskie wesele - rozrywka, Polska 2008

06:15 Na Wspólnej (823) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (10) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (187) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (188) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (14) - serial, USA 1999 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (15) - serial, USA 1999 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (101) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (11) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (189) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (190) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (16) - serial, USA 1998 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (17) - serial, USA 1999 20:00 Imperium słońca - film fabularny, USA 1987 23:00 Bez śladu (18) - serial, USA 2003 23:50 Blink film fabularny, USA 1994 01:50 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

22:50 Kabareton na Topie (1) rozrywka, Polska 2010 23:50 Pigułka szczęścia - film fabularny, Kanada/Francja/ USA 1996 01:35 Program interaktywny - rozrywka

23:55 Szymon Majewski Show (2) - rozrywka, Polska 2011 01:00 Uwaga! 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011 02:15 Telesklep 02:40 Kuba Wojewódzki (29) talk show, Polska 2011

CZWARTEK 13.01.2011

EUROSPORT PL 08:35 Watts 08:45 Freeride Spirit 09:00 Rajd Dakar 09:30 Turniej WTA w Sydney 13:15 Puchar Świata we Flachau 14:00 Puchar Świata w Ruhpolding 16:00 Masters w Londynie 18:00 Masters w Londynie 19:00 Puchar Świata w Ruhpolding 20:15 Rajd Dakar 20:45 Masters w Londynie 23:00 Rajd Dakar 23:30 Puchar Świata w Ruhpolding 01:05 Rajd Dakar

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (94) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (614) - serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (94) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 09:30 Domy nie do sprzedania 10:00 Gdzie jest Elisa? (94) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (615) - serial, Niemcy 2005 12:00 Hi Hi TV (27) - rozrywka, Polska 2010 12:30 Sędzia Judy (95) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (95) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (95) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 16:00 Robin Hood (13) - serial, Wielka Brytania 1984 17:00 Robin Hood (14) - serial, Wielka Brytania 1984 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (35) serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (36) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (8) - serial, USA 2006 20:00 Jetsonowie (22) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 20:45 Najpiękniejsze baśnie braci Grimm - film fabularny, Niemcy 2009 22:00 Goło i wesoło (65) - rozrywka 22:30 Szok wideo - rozrywka 23:35 Randka na zamówienie - film fabularny, USA 2005

Bogumiły, Weroniki

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Podróż za jeden uśmiech (1) - serial, Polska 1971 08:50 Buli (110) - serial, Kanada 1989 09:00 Między mamami 09:25 I kudłate, i łaciate (4) - dla dzieci, Polska 2009 09:40 Heidi (5) - serial, Francja/ Hiszpania 2007 10:10 Zagubieni z lotu 29 (7) serial, USA 2005 10:40 My, wy, oni 11:10 ABC klimatu (5) - przyroda 2010 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Świry (8) - serial, USA 2006 13:40 Plebania (1616) - serial, Polska 2010 14:10 Klan (2005) - serial, Polska 2010 14:45 Opole 2010 na bis - muzyka, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 15:50 Moda na sukces (5296) serial, USA 2008 16:15 Moda na sukces (5297) serial, USA 2008 16:40 Celownik 16:55 Rajd Dakar 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Plebania (1617) - serial, Polska 2010 17:55 Klan (2006) - serial, Polska 2010 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:05 Księżycowy miś (1) - serial, Niemcy 2007 19:20 Buli (74) - serial, Kanada 1989 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Dakar 20:10 Pogoda 20:25 Ojciec Mateusz (34) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument 2011 22:20 Pod ścianą - film fabularny, Kanada 2009 00:00 Skrzywdzone przez mafię (1) - film fabularny, Włochy 2007 01:50 Notacje (369) - dokument, Polska 2009 02:05 Ta miłość - film fabularny, Francja 2001

06:10 Córki McLeoda (179) - serial, Australia 2007 07:00 Telezakupy 07:30 Na dobre i na złe (91) - serial, Polska 2001 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2011 11:15 Gilotyna (41) - rozrywka, Polska 2010 11:50 Wielka draka o dzieciaka (1) - rozrywka, Polska 2010 12:55 Pogoda na piątek (6) - serial, Polska 2006 13:50 Sąsiedzi (6) - serial, Polska 2003 14:30 Barwy szczęścia (523) - serial, Polska 2010 15:05 Nowa (6) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Giełda 16:23 Pogoda 16:30 Tancerze (8) - serial, Polska 2009 17:25 Gilotyna (59) - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Śladami ORLEN Teamu Dakar na obcasach - dokument, Polska 2011 18:39 Pogoda 18:40 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 19:00 Licencja na wychowanie (47) - serial, Polska 2010 19:35 Sąsiedzi (7) - serial, Polska 2003 20:10 Barwy szczęścia (524) - serial, Polska 2010 20:45 Castle (13) - serial, USA 2009 21:40 Dr House (128) - serial, USA 2009 22:35 Siostra Jackie (1) - serial, USA 2009 23:15 Punkt widzenia - talk show, Polska 2011 00:05 Julia wraca do domu - film fabularny, Niemcy/Kanada/ Polska/USA 2002 02:10 Olter - dokument, Polska 2004 02:45 Życie Kamila Kuranta (4) serial, Polska 1982

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Smocze wzgórze - film fabularny, Hiszpania 2002 09:05 Miodowe lata (50) - serial, Polska 2000 10:00 Daleko od noszy (22) - serial, Polska 2010 10:30 Daleko od noszy (23) - serial, Polska 2010 11:00 Malanowski i Partnerzy (101) - serial, Polska 2009 11:30 Mamuśki (29) - serial, Polska 2007 12:00 Rodzina zastępcza plus (244) - serial, Polska 2006 13:00 Niania (57) - serial, Rosja 2005 13:30 Niania (58) - serial, Rosja 2005 14:00 Pierwsza miłość (1223) serial, Polska 2010 14:45 Gotowe na wszystko (8) serial, USA 2007 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (102) - serial, Polska 2009 17:00 Dlaczego ja? (26) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1224) serial, Polska 2010

06:00 Mango _ Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (8) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1377) - serial, Polska 2010 11:30 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:25 Mango _ Telezakupy 13:20 Detektywi (787) - serial, Polska 2010 13:55 Kobra _ oddział specjalny (5) - serial, Niemcy 2007 14:55 Między kuchnią a salonem - talk show, Polska 2011 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sąd rodzinny (144) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (9) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (788) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1378) - serial, Polska 2010 20:45 W-11 wydział śledczy (773) - serial, Polska 2010 21:30 Uciekający pociąg - film fabularny, USA 1985

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Karino (2) - serial, Polska 1974 08:55 Closterkeller _ Purple, Blue, Violet - muzyka, Polska 1995 09:50 Smaki polskie 10:05 Wojciech Cejrowski _ boso przez świat (72) - dokument, Polska 2007 10:35 Makłowicz w podróży 11:10 Dwie strony medalu (5) serial, Polska 2006 11:40 Kabaretowy alfabet Dwójki (9) - rozrywka, Polska 2005 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1607) - serial, Polska 2010 12:45 Złotopolscy (84) - serial, Polska 1998 13:15 Londyńczycy (11) - serial, Polska 2008 14:05 Polska 24 14:30 Wilnoteka (73) - dokument, Litwa 2011 14:45 Kabaretowa scena Dwójki (2) - rozrywka, Polska 2006 15:40 Warto rozmawiać - talk show, Polska 2011 16:25 Rozmówki polsko-czeskie (2) - kultura, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretowy Klub Kanapowy (9) - rozrywka, Polska 2009 18:20 Plebania (1607) - serial, Polska 2010 18:45 Słownik polsko@polski 19:15 Miś Uszatek (6) - serial, Polska 1976 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Laskowik & Malicki - rozrywka, Polska 2010 21:10 Egzamin z życia (52) - serial, Polska 2006 22:05 Polska 24 22:35 Dom (18) - serial, Polska 1997 00:20 S jak szpieg (3) - dokument, Polska 2004 00:50 Plebania (1607) - serial, Polska 2010 01:15 Miś Uszatek (6) - serial, Polska 1976

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (95) - serial, USA 1994 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (89) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (77) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (99) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Słoneczny patrol (96) - serial, USA 1994 16:00 Zbuntowani (273) - serial, Meksyk 2005 17:00 Osaczona (78) - serial, USA 2007 18:00 Nie igraj z aniołem (100) serial, Meksyk 2008 19:00 Morze miłości (90) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Chorus Line - film fabularny, USA 1985 23:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami (13) - serial, USA 2006 00:30 CSI: Kryminalne zagadki Miami (14) - serial, USA 2006 01:30 Geneza (15) - serial, Hiszpania 2007 02:40 Geneza (16) - serial, Hiszpania 2007 03:40 Muzyczne listy - muzyka

06:15 Na Wspólnej (824) - serial, Polska 2007 06:45 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 07:40 Plotkara (11) - serial, USA 2009 08:30 BrzydUla (189) - serial, Polska 2009 09:00 BrzydUla (190) - serial, Polska 2009 09:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (16) - serial, USA 1998 10:30 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (17) - serial, USA 1999 11:30 Telezakupy 13:05 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 14:05 Marina (102) - serial, Meksyk/USA 2006-2007 15:05 Kuba Wojewódzki talk show, Polska 2009 16:05 Plotkara (12) - serial, USA 2009 17:00 BrzydUla (191) - serial, Polska 2009 17:30 BrzydUla (192) - serial, Polska 2009 18:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (18) - serial, USA 1999 19:00 J.A.G. _ Wojskowe Biuro Śledcze (19) - serial, USA 1999 20:00 Blink - film fabularny, USA 1994 22:05 Ally McBeal (21) - serial, USA 1999 23:00 Ally McBeal (22) - serial, USA 1999 23:55 Ukryte zło - film fabularny, USA 2006 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (204) - serial, Polska 2005 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (7) - serial, USA/Kanada 2007 21:00 Miłosna zagrywka - film fabularny, USA 2005 23:15 Szpilki na Giewoncie (7) serial, Polska 2010 00:15 Pod prąd - film fabularny, USA 2005 02:45 Program interaktywny - rozrywka

23:45 Fringe: Na granicy światów (18) - serial, USA 2008 00:40 Multikino (532) - kultura, Polska 2011 01:05 Szymon Majewski Show (2) - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:35 Rajd Dakar 09:00 Puchar Świata w Ruhpolding 10:15 Turniej WTA w Sydney 12:15 Chiny _ Katar 13:15 Puchar Świata w Ruhpolding 14:15 Puchar Świata w Ruhpolding 16:00 Masters w Londynie 17:30 Turniej WTA w Sydney 19:00 Puchar Świata w Ruhpolding 20:15 Rajd Dakar 20:45 Masters w Londynie 23:00 Rajd Dakar 23:30 Partouche Poker Tour w Cannes

PULS 06:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 07:00 Sędzia Judy (95) - rozrywka, USA 2006 07:30 Burza uczuć (615) serial, Niemcy 2005 08:30 Pustynna miłość (95) - serial, USA/Kolumbia/ Brazylia 2010 09:30 Gotuj jak mistrz 10:00 Gdzie jest Elisa? (95) - serial, USA 2010 11:00 Burza uczuć (616) serial, Niemcy 2005 12:00 Domy nie do sprzedania 12:30 Sędzia Judy (96) - rozrywka, USA 2006 13:00 Pustynna miłość (96) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 14:00 Gdzie jest Elisa? (96) - serial, USA 2010 15:00 Bajki animowane - dla dzieci 15:55 Dzika banda powraca - film fabularny, Niemcy 2007 18:00 Bajki animowane - dla dzieci 18:30 Karmelowy obóz (36) - serial, USA 2006 19:00 Pszczółka Maja (37) - serial 19:30 Całkiem nowe przygody Toma i Jerry’ego (9) - serial, USA 2006 20:00 Miłość na deser - film fabularny, USA 2004 22:00 Goło i wesoło (66) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (103) - talk show, USA 2007 23:30 Morderstwo prawie pewne - film fabularny, USA 1999


Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011 R E K L A M A

15


16

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011 Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01 na ceny zestawĂłw wy rabato (STARTOWY, SUPER, PREMIUM) n o p u K RUD]QDGRĂĄDGRZDQLDNXOHN Paintball Lipiny, tel. 662 238 850, www.teamadrenalina.pl K U P O N

ARGOSA Sklep RTV & AGD

WaĹźny do 13.01.2011

-5% Spotkanie opĹ&#x201A;atkowe w gminie

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy

-5%

na sprzÄ&#x2122;t RTV i AGD

BiĹ&#x201A;goraj, ul 3-go Maja 43, tel. 515 711 849, agrosa.bilgoraj@wp.pl K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

Kupon rabatowy

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

na RIHUWÄ&#x160;ZIMA 2010GODG]LHFLLGRURVĂĄ\FK %LXUR3RGUyÄŞ\WHOZZZVZLDWWXU\VW\NLG]LHFLHFHMSO K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

KU RAB PON zniĹźka za wystawienie ATO biletu lotniczego WY

WaĹźny do 13.01.2011

-3%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 8, tel. 84 686 18 18, www.planeta-podrozy.pl K U P O N

BiĹ&#x201A;goraj Podzielili siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem

-20%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

KUPON RABATOWY na KoloryzacjÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw Studio Urody Anna, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl

-5%

*dodatkowy rabat

BiĹ&#x201A;goraj PeĹ&#x201A;ny skĹ&#x201A;ad Rady Miasta

Bara Ĺ&#x203A;lubowaĹ&#x201A; W czwartek, 30 grudnia, podczas III sesji Rady Miasta Ĺ&#x203A;lubowanie zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; nowy radny - Artur Bara. ZastÄ&#x2026;piĹ&#x201A; on na tym stanowisku wybranego na burmistrza BiĹ&#x201A;goraja Janusza RosĹ&#x201A;ana.

Ĺťyczliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyĹ&#x201A;a spotkaniu opĹ&#x201A;atkowemu, ktĂłre miaĹ&#x201A;o miejsce 30 grudnia 2010 r. w UrzÄ&#x2122;dzie Gminy BiĹ&#x201A;goraj. W spotkaniu udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li wĂłjt WiesĹ&#x201A;aw RoĹźyĹ&#x201E;ski, radni gminni, soĹ&#x201A;tysi oraz soĹ&#x201A;tyski, ksiÄ&#x2122;Ĺźa, przedstawiciele sĹ&#x201A;uĹźb, organizacji dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych na terenie gminy, pracownicy UrzÄ&#x2122;du Gminy BiĹ&#x201A;goraj oraz zaproszeni goĹ&#x203A;cie. Zanim jednak wszyscy zebrani podzielili siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem i zĹ&#x201A;oĹźyli sobie Ĺźyczenia, gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; wĂłjt gminy BiĹ&#x201A;goraj, ktĂłry mĂłwiĹ&#x201A; o koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; juĹź 2010 roku. - CieszÄ&#x2122; siÄ&#x2122;, Ĺźe mogliĹ&#x203A;my wspĂłlnie przez caĹ&#x201A;y rok 2010 realizowaÄ&#x2021; szereg wspaniaĹ&#x201A;ych inwestycji, zadaĹ&#x201E;, swoich marzeĹ&#x201E;. MogliĹ&#x203A;my tego dokonaÄ&#x2021; dziÄ&#x2122;ki wspaniaĹ&#x201A;ym ludziom. Tym, z ktĂłrymi dzisiaj siÄ&#x2122; spotykamy - mĂłwiĹ&#x201A; WiesĹ&#x201A;aw RóşyĹ&#x201E;ski,po czym powitaĹ&#x201A; przybyĹ&#x201A;ych goĹ&#x203A;ci. NastÄ&#x2122;pnie gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A;a dyrektor Gminnego OĹ&#x203A;rodka Kultury Celina Skromak, ktĂłra zaprosiĹ&#x201A;a wszystkich do wysĹ&#x201A;uchania koncertu kolÄ&#x2122;d w wykonaniu zespoĹ&#x201A;u wokalno-insrtrumentalnego z Bukowej pod kierownictwem Krzysztofa Malca, oraz obejrzenia przedstawienia pt. â&#x20AC;&#x17E; MikoĹ&#x201A;aj, anioĹ&#x201A;ek i diabeĹ&#x201A;ekâ&#x20AC;? w wykonaniu zespoĹ&#x201A;u Ĺ&#x203A;piewaczo-teatralnego z Nadrzecza pod kierunkiem Ryszarda Mazurka. Po czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci artystycznej uczestnicy spotkania odmĂłwili krĂłtkÄ&#x2026; modlitwÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; poprowadziĹ&#x201A; proboszcz parafii w Gromadzie ks. Marek KuĹ&#x203A;mierczyk. Po wspĂłlnej modlitwie proboszcz zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; wszystkim zebranym Ĺźyczenia. - Za chwilÄ&#x2122; podzielimy siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem, jest

Po czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci artystycznej uczestnicy spotkania odmĂłwili modlitwÄ&#x2122;, ktĂłrÄ&#x2026; poprowadziĹ&#x201A; proboszcz parafii w Gromadzie ks. Marek KuĹ&#x203A;mierczyk to przypomnienie o wzajemnej miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i şyczliwoĹ&#x203A;ci, o tym abyĹ&#x203A;my jako chrzeĹ&#x203A;cijanie, ale i jako ludzie tworzyli tÄ&#x2122; jednoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. ĹťyczÄ&#x2122; Wam wszystkim, aby ta jednoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; byĹ&#x201A;a na co dzieĹ&#x201E;. Aby BĂłg Wam bĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awiĹ&#x201A; w pracy, a takĹźe w gronie rodziny - mĂłwiĹ&#x201A; ks. Marek KuĹ&#x203A;mierczyk. Ĺťyczenia zarĂłwno w swoim imieniu jak i przewodniczÄ&#x2026;cego Rady Gminy WiesĹ&#x201A;awa Grabiasa zĹ&#x201A;oĹźyĹ&#x201A; takĹźe wĂłjt WiesĹ&#x201A;aw RóşyĹ&#x201E;ski. - ĹťyczÄ&#x2122;, aby nowy 2011 rok przyniĂłsĹ&#x201A; nam duĹźo dobrego,

przede wszystkim zdrowia, bo to jest najwaĹźniejsze. ĹťyczÄ&#x2122; rĂłwnieĹź zrealizowania zamierzonych celĂłw, gospodarczych, spoĹ&#x201A;ecznych ale i tych osobistych. By miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; zagoĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;a w paĹ&#x201E;stwa domach i by ten 2011 rok byĹ&#x201A; rokiem dobrym, pogodnym, peĹ&#x201A;nym pokoju i wspĂłĹ&#x201A;pracy - zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; wĂłjt. Na koniec wszyscy podzielili siÄ&#x2122; opĹ&#x201A;atkiem i zĹ&#x201A;oĹźyli sobie Ĺźyczenia.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Frampol Budowa obwodnicy

Jest wykonawca obwodnicy Frampola

Na sesji, ktĂłra miaĹ&#x201A;a miejsce na poczÄ&#x2026;tku grudnia, radni podjÄ&#x2122;li uchwaĹ&#x201A;Ä&#x2122; o wygaĹ&#x203A;niÄ&#x2122;ciu mandatu radnego, Janusz RosĹ&#x201A;an otrzymaĹ&#x201A; takĹźe zaĹ&#x203A;wiadczenie o wyborze na burmistrza BiĹ&#x201A;goraja. Zgodnie z ordynacjÄ&#x2026; wyborczÄ&#x2026; na jego miejsce do Rady wszedĹ&#x201A; Artur Bara, ktĂłry w wyborach samorzÄ&#x2026;dowych zajÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; trzeciÄ&#x2026; lokatÄ&#x2122; na liĹ&#x203A;cie (drugi byĹ&#x201A; radny Jan Tochman), z ktĂłrej startowaĹ&#x201A; obecny burmistrz. Wtedy na nowego radnego zagĹ&#x201A;osowaĹ&#x201A;o 47 wyborcĂłw. To wystarczyĹ&#x201A;o i na ostatniej sesji Rady Miasta, 30 grudnia, Bara mĂłgĹ&#x201A; zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;lubowanie i oficjalnie juĹź zajÄ&#x2026;Ä&#x2021; miejsce wĹ&#x203A;rĂłd pozostaĹ&#x201A;ych radnych. reklama

- W zwiÄ&#x2026;zku z wygaĹ&#x203A;niÄ&#x2122;ciem mandatu radnego Janusza RosĹ&#x201A;ana stwierdza siÄ&#x2122;, Ĺźe na jego miejsce wstÄ&#x2122;puje kandydat Artur BronisĹ&#x201A;aw Bara z listy nr 22 Komitetu Wyborczego WyborcĂłw Janusza RosĹ&#x201A;ana w okrÄ&#x2122;gu wyborczym nr 2 w BiĹ&#x201A;goraju - przytoczyĹ&#x201A; projekt uchwaĹ&#x201A;y powoĹ&#x201A;ujÄ&#x2026;cej nowego radnego przewodniczÄ&#x2026;cy Zygmunt Dechnik. W bieĹźÄ&#x2026;cej kadencji Artur Bara bÄ&#x2122;dzie pracowaĹ&#x201A; w Komisji Rewizyjnej wraz z Jackiem Patro, PawĹ&#x201A;em Kuszewskim, Piotrem SzeligÄ&#x2026; oraz PawĹ&#x201A;em KudziÄ&#x2026;.

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Do 2 grudnia do Generalnej Dyrekcji DrĂłg Krajowych i Autostrad w Lublinie wykonawcy zainteresowani budowÄ&#x2026; obwodnicy Frampola mogli skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021; oferty. JuĹź wiadomo Ĺźe firmÄ&#x2026;, ktĂłra wybuduje obwodnicÄ&#x2122; jest katowicka firma HAK Construction. Budowa obwodnicy ma kosztowaÄ&#x2021; ponad 33 mln. zĹ&#x201A;, a wykona jÄ&#x2026; Konsorcjum firm w skĹ&#x201A;adzie: HAK Construction oraz PrzedsiÄ&#x2122;biorstwo RobĂłt InĹźynieryjnych FART. Jak czytamy na stronie internetowej GDDKiA byĹ&#x201A;a to najkorzystniejsza oferta

z trzynastu jakie wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y w postÄ&#x2122;powaniu przetargowym. - JeĹ&#x203A;li w ciÄ&#x2026;gu 10 dni od ogĹ&#x201A;oszenia wyboru najkorzystniejszej oferty nie wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2026; odwoĹ&#x201A;ania to na poczÄ&#x2026;tku przyszĹ&#x201A;ego roku bÄ&#x2122;dzie moĹźna podpisaÄ&#x2021; umowÄ&#x2122; ze zwyciÄ&#x2122;skim konsorcjum. Wykonawca bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A; 20 miesiÄ&#x2122;cy od podpisania umowy na ukoĹ&#x201E;czenie inwestycji i oddanie do uĹźytku - czytamy na stronie GDDKiA. Obwodnica Frampola, w ciÄ&#x2026;gu drogi krajowej nr 74, bÄ&#x2122;dzie jednojezdniowÄ&#x2026; drogÄ&#x2026; z dwoma pasami ruchu o dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci 4,4 km. Ominie centrum miasta po

stronie pĂłĹ&#x201A;nocnej, a w miejscu przeciÄ&#x2122;cia z drogÄ&#x2026; wojewĂłdzkÄ&#x2026; 835 powstanie rondo. Na poczÄ&#x2026;tku i koĹ&#x201E;cu trasy powstanÄ&#x2026; skrzyĹźowania umoĹźliwiajÄ&#x2026;ce zjazd z obwodnicy na dotychczasowÄ&#x2026; drogÄ&#x2122; krajowÄ&#x2026; nr 74. Inwestycja powstanie w ramach Programu Operacyjnego RozwĂłj Polski Wschodniej na lata 2011-2012. Za realizacjÄ&#x2122; zadania odpowiada lubelski oddziaĹ&#x201A; Generalnej Dyrekcji DrĂłg Krajowych i Autostrad.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


17

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

BiĹ&#x201A;goraj Zmiany w dopĹ&#x201A;atach do Ĺ&#x203A;ciekĂłw

BiĹ&#x201A;goraj Plakaty wiszÄ&#x2026;, ale po co?

Czas minÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;

Miasto doĹ&#x201A;oĹźy, ale mieszkaĹ&#x201E;cy i tak zapĹ&#x201A;acÄ&#x2026; wiÄ&#x2122;cej Zmiana opĹ&#x201A;at za odprowadzane Ĺ&#x203A;cieki byĹ&#x201A;a jednym z tematĂłw podjÄ&#x2122;tych na sesji Rady Miasta, ktĂłra odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; w czwartek, 30 grudnia. Pomimo, Ĺźe miasto zwiÄ&#x2122;kszyĹ&#x201A;o kwotÄ&#x2122;, jakÄ&#x2026; dopĹ&#x201A;aci kaĹźdemu mieszkaĹ&#x201E;cowi BiĹ&#x201A;goraja i tak wszyscy zapĹ&#x201A;acimy wiÄ&#x2122;cej. O ile?

Mimo, Ĺźe wybory samorzÄ&#x2026;dowe zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; miesiÄ&#x2026;c temu wciÄ&#x2026;Ĺź na ulicach moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; pozostaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci kampanii. Plakaty tak wtopiĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; w krajobraz, Ĺźe nikt nie zwraca juĹź na nie uwagi. Nikt poza StraĹźÄ&#x2026; MiejskÄ&#x2026; i PolicjÄ&#x2026;.

Zmiana opĹ&#x201A;at za odprowadzane Ĺ&#x203A;cieki byĹ&#x201A;a jednym z tematĂłw podjÄ&#x2122;tych na sesji Rady Miasta Zgodnie z ustawÄ&#x2026; z 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÄ&#x2122; i zbiorowym odprowadzeniu Ĺ&#x203A;ciekĂłw Rada Miasta moĹźe podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; uchwaĹ&#x201A;Ä&#x2122; o dopĹ&#x201A;acie dla jednej z wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorcĂłw usĹ&#x201A;ug. DopĹ&#x201A;atÄ&#x2122; miasto przekazuje PrzedsiÄ&#x2122;biorstwu Gospodarki Komunalnej. - W zwiÄ&#x2026;zku ze wzrostem ceny wody i Ĺ&#x203A;ciekĂłw w roku 2010, ktĂłry bÄ&#x2122;dzie obowiÄ&#x2026;zywaĹ&#x201A; w roku 2011 zasadne jest wprowadzenie dopĹ&#x201A;at do odprowadzanych Ĺ&#x203A;ciekĂłw, co zĹ&#x201A;agodzi skutki wprowadzonych podwyĹźek. Proponujemy kwotÄ&#x2122; 550 tys. zĹ&#x201A;., taki zapis jest w projekcie budĹźetu, natomiast dopĹ&#x201A;ata do 1m3 Ĺ&#x203A;ciekĂłw wynosiĹ&#x201A;aby 0,86 zĹ&#x201A; - przytoczyĹ&#x201A; projekt uchwaĹ&#x201A;y burmistrz miasta Janusz RosĹ&#x201A;an. W bieĹźÄ&#x2026;cym roku cena odbioru 1m3 Ĺ&#x203A;ciekĂłw bÄ&#x2122;dzie wynosiĹ&#x201A;a 5,84 zĹ&#x201A; brutto. JeĹźeli odejmiemy od tego 0,86 zĹ&#x201A;, to kwota, ktĂłrÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dzie musiaĹ&#x201A; zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; mieszkaniec za bÄ&#x2122;dzie wynosiĹ&#x201A;a 4,98 zĹ&#x201A;. Dla porĂłwnania w 2010 roku pĹ&#x201A;aciliĹ&#x203A;my 4,71 zĹ&#x201A;. Oznacza to, Ĺźe wzrost tej wartoĹ&#x203A;ci, przy proponowanej dopĹ&#x201A;acie, nastÄ&#x2026;pi o 0,27 zĹ&#x201A;, czyli o 5,7%. Natomiast miasto zaoszczÄ&#x2122;dzi na odbiorze Ĺ&#x203A;ciekĂłw od R E K L A M A

SP ZOZ w BiĹ&#x201A;goraju, gdyĹź w zwiÄ&#x2026;zku z przeksztaĹ&#x201A;ceniem jednostki nie bÄ&#x2122;dzie juĹź miaĹ&#x201A;o takiego obowiÄ&#x2026;zku. - Co do samego projektu uchwaĹ&#x201A;y nie mam zastrzeĹźeĹ&#x201E;, uwaĹźam wrÄ&#x2122;cz, Ĺźe ta kwota dopĹ&#x201A;aty powinna byÄ&#x2021; jeszcze wyĹźsza. PozwoliĹ&#x201A;em sobie podzwoniÄ&#x2021; po znajomych burmistrzach prezydentach miast i radnych, Ĺźeby zorientowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w cenach Ĺ&#x203A;ciekĂłw w innych miastach, m.in. ZamoĹ&#x203A;ciu, Lublinie, Warszawie, Janowie Lub. MieszkaĹ&#x201E;cy BiĹ&#x201A;goraja juĹź po dopĹ&#x201A;acie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zmuszeni do zapĹ&#x201A;aty 4,98 zĹ&#x201A;, natomiast dla przykĹ&#x201A;adu ZamoĹ&#x203A;Ä&#x2021; pĹ&#x201A;aci 3,19, Warszawa 4,34, TomaszĂłw Lub. 4,89, Krasnystaw 3,40. WiÄ&#x2122;c chciaĹ&#x201A;bym, jako wniosek formalny, zaproponowaÄ&#x2021;, Ĺźeby zwiÄ&#x2122;kszyÄ&#x2021; tÄ&#x2122; dopĹ&#x201A;atÄ&#x2122; - wnioskowaĹ&#x201A; radny Piotr Szeliga. Jak odpowiadaĹ&#x201A; przewodniczÄ&#x2026;cy Rady Miasta Zygmunt Dechnik- Problem polega na tym, Ĺźe dysponujemy juĹź budĹźetem na 2011, jeĹźeli zwiÄ&#x2122;kszymy kwotÄ&#x2122; dopĹ&#x201A;at bÄ&#x2122;dziemy musieli jÄ&#x2026; znaleĹşÄ&#x2021; w tymĹźe budĹźecie. Ostatecznie wniosek nie zmieniĹ&#x201A; losĂłw uchwaĹ&#x201A;y, ktĂłra zostaĹ&#x201A;a przyjÄ&#x2122;ta przez radnych wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; gĹ&#x201A;osĂłw. BiĹ&#x201A;goraj moĹźe nie przoduje wĹ&#x203A;rĂłd

miast, ktĂłre mogÄ&#x2026; pochwaliÄ&#x2021; siÄ&#x2122; najniĹźszymi opĹ&#x201A;atami za Ĺ&#x203A;cieki, ale jest wiele miejscowoĹ&#x203A;ci, w ktĂłrych ta opĹ&#x201A;ata jest znacznie wyĹźsza. - Wynika to z faktu, Ĺźe inne miasta â&#x20AC;&#x17E;doganiajÄ&#x2026;â&#x20AC;? BiĹ&#x201A;goraj, budujÄ&#x2026;c oczyszczalnie Ĺ&#x203A;ciekĂłw, kanalizacjÄ&#x2122; sanitarnÄ&#x2026;, w ten sposĂłb powstaje amortyzacja, ktĂłra jest czynnikiem cenotwĂłrczym. JeĹ&#x203A;li chodzi o niĹźsze ceny np. w Warszawie, to jest to jedno z miast, ktĂłre nie posiada oczyszczalni Ĺ&#x203A;ciekĂłw, znaczna czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; nieczystoĹ&#x203A;ci odprowadzana jest wprost do WisĹ&#x201A;y, dlatego teĹź stolica moĹźe pozwoliÄ&#x2021; sobie na niĹźsze ceny niĹź BiĹ&#x201A;goraj, gdzie Ĺ&#x203A;cieki ani do Czarnej ani do BiaĹ&#x201A;ej Ĺ ady nie wpĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; wyjaĹ&#x203A;niĹ&#x201A; burmistrz RosĹ&#x201A;an. Wzrost kosztĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z odbiorem Ĺ&#x203A;ciekĂłw na terenie miasta to takĹźe wynik powstaĹ&#x201A;ej w ubiegĹ&#x201A;ym roku kanalizacji m.in. na ul. Nowakowskiego. - W tej chwili mamy juĹź obowiÄ&#x2026;zek amortyzowana tych urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E;. Wzrost kosztĂłw jest doĹ&#x203A;Ä&#x2021; istotny, ale poprzez dopĹ&#x201A;atÄ&#x2122; w wysokoĹ&#x203A;ci 0,86 zĹ&#x201A; podwyĹźka nie bÄ&#x2122;dzie znaczna, gdyĹź wyniesie 5,7% - podsumowaĹ&#x201A; burmistrz.

â&#x20AC;˘

A to dlatego, Ĺźe wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie StraĹź Miejska i Policja bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; karaĹ&#x201A;y mandatami pozostawione przez Komitety Wyborcze plakaty. SpacerujÄ&#x2026;c ulicami BiĹ&#x201A;goraja, co chwila moĹźna natknÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; reklamy kandydatĂłw do Rady Miasta, Powiatu, czy Sejmiku WojewĂłdzkiego. Ustawowo termin ich uprzÄ&#x2026;tniÄ&#x2122;cia minÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; 21 grudnia ubiegĹ&#x201A;ego roku. Jednak nie wszyscy przestraszyli siÄ&#x2122; moĹźliwych kar i uznali, Ĺźe ich, obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026;ce przepisy, nie dotyczÄ&#x2026;. - Art. 199 a, ust. 2, pkt.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatĂłw i sejmikĂłw wojewĂłdztw mĂłwi o tym, Ĺźe â&#x20AC;&#x17E;peĹ&#x201A;nomocnik wyborczy komitetu wyborczego, ktĂłry w terminie 30 dni po dniu wyborĂłw nie usunie plakatĂłw i haseĹ&#x201A; wyborczych oraz urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E; ogĹ&#x201A;oszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej podlega karze grzywnyâ&#x20AC;? - mĂłwiĹ&#x201A;a tuĹź po wyborach w rozmowie z GazetÄ&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026; mĹ&#x201A;. asp. Milena Wardach rzecznik KPP w BiĹ&#x201A;goraju. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kandydatĂłw Ĺźwawo wywieszajÄ&#x2026;cych swoje podobizny w gorÄ&#x2026;cym przedwyborczym okresie,

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

uznaĹ&#x201A;a, Ĺźe naleĹźy po sobie posprzÄ&#x2026;taÄ&#x2021; i to niezaleĹźnie od wyniku wyborĂłw. Niestety sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź i tacy, ktĂłrzy swĂłj obowiÄ&#x2026;zek potraktowali z przymruĹźeniem oka. Na takie zachowanie mundurowi bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli odpowiedzieÄ&#x2021; pouczeniem, wysokim mandatem (500 zĹ&#x201A;), a nawet wnioskiem o ukaranie do sÄ&#x2026;du. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie dla opieszaĹ&#x201A;ych sĹ&#x201A;uĹźby mundurowe dopiero zaczynajÄ&#x2026; swoje dziaĹ&#x201A;ania. - Jeszcze nie podjÄ&#x2122;liĹ&#x203A;my Ĺźadnych krokĂłw zmierzajÄ&#x2026;cych do ukarania KomitetĂłw Wyborczych, ktĂłre pozostawiĹ&#x201A;y plakaty na terenie miasta. Mamy zamiar to zrobiÄ&#x2021; w najbliĹźszy piÄ&#x2026;tek, 7 stycznia. BÄ&#x2122;dziemy siÄ&#x2122; kontaktowaÄ&#x2021; z peĹ&#x201A;nomocnikami KomitetĂłw i przypominaÄ&#x2021; o obowiÄ&#x2026;zku usuniÄ&#x2122;cia reklam wyborczych, dostanÄ&#x2026; kilka dni na ich uprzÄ&#x2026;tniÄ&#x2122;cie. Po tym terminie bÄ&#x2122;dziemy zmuszeni do karania - wyjaĹ&#x203A;niĹ&#x201A; Bogdan ZwoliĹ&#x201E;ski, komendant StraĹźy Miejskiej w BiĹ&#x201A;goraju. - Policjanci jeszcze nie dziaĹ&#x201A;ali w tej kwestii jeĹ&#x203A;li chodzi o plakaty ale na pewno bÄ&#x2122;dÄ&#x2026;, na poczÄ&#x2026;tku bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; stosowane upomnienia - mĂłwi rzecznik Wardach. MoĹźe warto siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;c pospieszyÄ&#x2021;, zanim policjanci i straĹźnicy skrupulatnie wykonajÄ&#x2026; swojÄ&#x2026; pracÄ&#x2122;, gdyĹź z sÄ&#x2026;du moĹźna wyjĹ&#x203A;Ä&#x2021; z portfelem lĹźejszym nawet o 5 tys. zĹ&#x201A;. ZachÄ&#x2122;camy wiÄ&#x2122;c do sprzÄ&#x2026;tania, tylko po sobie.

â&#x20AC;˘

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 13.01.2011 Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01 -XELOHU -XELOHU Kupon rabatowy % K U P O N na wszystkie wyroby ze srebra

 BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 133 (obok Centrum ChiĹ&#x201E;skie) , tel. 517 389 188 

         .XSRQUDEDWRZ\QDZV]\VWNLHZ\URE\]HVUHEUD  %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NL RERN&HQWUXP&KLÄ&#x201D;VNLH WHO .XSRQUDEDWRZ\QDZV]\VWNLHZ\URE\]HVUHEUD  %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NL RERN&HQWUXP&KLÄ&#x201D;VNLH WHO 3URV]Ä&#x160;RXPLHV]F]HQLHWHJRNXSRQXGRNRÄ&#x201D;FDVW\F]QLD*DEULHODĂ XNRPVND  3URV]Ä&#x160;RXPLHV]F]HQLHWHJRNXSRQXGRNRÄ&#x201D;FDVW\F]QLD*DEULHODĂ XNRPVND

K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy QDFDĂĄ\DVRUW\PHQW

BiĹ&#x201A;goraj, ul ParyzantĂłw 1, tel. 84 686 66 29, www.jotes.bilgoraj.biz

K U P O N Projekt mebli kuchennych gratis

WaĹźny do 13.01.2011

-10

-10%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy na meble z oferty BRW

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 8, tel. 84 686 70 80, www.brwpunkt.pl

SkrĂłcony regulamin kuponĂłw promocyjnych

-5%

1. Kupon moĹźna zrealizowaÄ&#x2021; w wyznaczonym terminie waĹźnoĹ&#x203A;ci 2. Aby skorzystaÄ&#x2021; z kuponu naleĹźy go wyciÄ&#x2026;Ä&#x2021; i wrÄ&#x2122;czyÄ&#x2021; sprzedawcy przed dokonaniem zakupu 3. Rabaty z kuponĂłw nie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z innymi promocjami i rabatami 4. Rabaty z kuponĂłw nie sumujÄ&#x2026; siÄ&#x2122;, moĹźna skorzystaÄ&#x2021; jednorazowo z jednego kuponu wiÄ&#x2122;cej na www.bilgorajska.pl ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; swĂłj kupon rabatowy - zadzwoĹ&#x201E;: 668 043 283 (kupony emitowane sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atnie)


18

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

JĂłzefĂłw Szkolni artyĹ&#x203A;ci

BiĹ&#x201A;goraj Szansa dla mĹ&#x201A;odych

â&#x20AC;&#x17E;AnioĹ&#x201A;yâ&#x20AC;? ze szkoĹ&#x201A;y W szkole podstawowej w JĂłzefowie w powiecie biĹ&#x201A;gorajskim moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; wystawÄ&#x2122;... anioĹ&#x201A;Ăłw z masy gipsowej.

RĂłwni w szkole, rĂłwni w şyciu 1 stycznia br. ruszyĹ&#x201A; Projekt WSPARCIE - SZANSA - SUKCES, realizowany przez ZespĂłĹ&#x201A; SzkĂłĹ&#x201A; OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych w BiĹ&#x201A;goraju. Ma on przede wszystkim zwiÄ&#x2122;kszyÄ&#x2021; szanse edukacyjne uczniĂłw i uczennic LO im. ONZ.

K U P O N

doceniane na gminnych, regionalnych i ogĂłlnopolskich konkursach plastycznych. Gipsowe anioĹ&#x201A;y moĹźna oglÄ&#x2026;daÄ&#x2021; w bibliotece SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej im. MieczysĹ&#x201A;awa Romanowskiego w JĂłzefowie do koĹ&#x201E;ca tego tygodnia. Potem prace bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; prezentowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

â&#x20AC;˘

UM JĂłzefw

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 13.01.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy na caĹ&#x201A;y asortyment

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 8, tel. 84 530 20 32, www.makces.pl K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy na obiad dla dwĂłch osĂłb

*nie dotyczy napojĂłw/alkoholu %LĂŁJRUDMXO0DMDWHOZZZVLWDUVNDSO KUPON RABATOWY

]D]DNXS\SRZ\ÄŞHM]ĂĄ QLHGRW\F]\WRZDUyZSURPRF\MQ\FK VNOHSX  PW â&#x20AC;&#x17E;ADAâ&#x20AC;? Biâgoraj, ul DÄ&#x2020;browskiego 8 tel.84 686 20 43

 

-8%

K U P O N

WaĹźny do 13.01.2011

Kupon rabatowy

QLHGRW\F]\WRZDUyZSURPRF\MQ\FKVNOHSX

BiĹ&#x201A;goraj, ul DÄ&#x2026;browskiego 8, tel. 84 686 20 43 WaĹźny do 13.01.2011

Salon Fryzjerski

Agness

K U P O N

R E K L A M A

-8%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

Kupon rabatowy na usĹ&#x201A;ugi salonu

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 11, tel. 500 686 078

WaĹźny do 13.01.2011

-5%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

]D]DNXS\SRZ\ÄŞHM]ĂĄ

K U P O N

-5%

-15%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 01

fot. Piotr Skura

Wykonali je czĹ&#x201A;onkowie szkolnego koĹ&#x201A;a plastycznego, ktĂłre prowadzi Maria Mielniczek. - NaleĹźÄ&#x2026;cy do tej grupy uczniowie z klas IV - VI od dawna wykazywali siÄ&#x2122; zdolnoĹ&#x203A;ciami artystycznymi, ale po raz pierwszy postanowiliĹ&#x203A;my pokazaÄ&#x2021; efekty tej pracy szerszej publicznoĹ&#x203A;ci - mĂłwi dyrektor szkoĹ&#x201A;y Edyta NieĹ&#x203A;piaĹ&#x201A;. â&#x20AC;&#x17E;DzieĹ&#x201A;aâ&#x20AC;? mĹ&#x201A;odych artystĂłw niejednokrotnie byĹ&#x201A;y juĹź

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniĂłw klas I-III LO im. ONZ Projekt bÄ&#x2122;dzie realizowany od 1 stycznia aĹź do koĹ&#x201E;ca grudnia 2011 roku. Rekrutacja osĂłb, ktĂłre wezmÄ&#x2026; w nim udziaĹ&#x201A; rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a siÄ&#x2122; natomiast w poniedziaĹ&#x201A;ek, 3 stycznia. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do uczniĂłw klas I-III LO im. ONZ. WartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia to 380 766,93 zĹ&#x201A;. Dofinansowanie szkoĹ&#x201A;a otrzyma w kwocie 334 936,93 zĹ&#x201A;. Ĺ&#x161;rodki te pokryjÄ&#x2026; koszt zakupu m.in. tablicy multimedialnej, mikroskopu, czy fantomu resuscytacyjnego. 6,6 tys. zĹ&#x201A; to wkĹ&#x201A;ad wĹ&#x201A;asny, za te pieniÄ&#x2026;dze zostanÄ&#x2026; zakupione materiaĹ&#x201A;y biurowe, jak rĂłwnieĹź laptop z oprogramowaniem. PozostaĹ&#x201A;a suma 39 tys. zĹ&#x201A; to tzw. wkĹ&#x201A;ad wĹ&#x201A;asny niepieniÄ&#x2122;Ĺźny, czyli Ĺ&#x203A;rodki pochodzÄ&#x2026;ce z wynajmu pomieszczeĹ&#x201E;, w ktĂłrych odbywaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zajÄ&#x2122;cia wyrĂłwnawcze. Celem ogĂłlnym projektu jest zwiÄ&#x2122;kszenie szans edukacyjnych wĹ&#x203A;rĂłd 780 uczniĂłw (w tym 545 dziewczÄ&#x2026;t i 235 chĹ&#x201A;opcĂłw) LO im. ONZ w BiĹ&#x201A;goraju, zamieszkujÄ&#x2026;cych tereny wiejskie lub z rodzin o niskim statusie

spoĹ&#x201A;eczno-materialnym, a takĹźe osĂłb uzdolnionych poprzez dostosowanie oferty zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; pozalekcyjnych do ich realnych potrzeb. Ponadto przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cie ma na celu zmniejszenie brakĂłw edukacyjnych 120 uczniĂłw klas I, umoĹźliwienie ugruntowania materiaĹ&#x201A;u i zmniejszenie pogĹ&#x201A;Ä&#x2122;biajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; brakĂłw edukacyjnych z matematyki u 15 uczniĂłw klas II, umoĹźliwienie 105 uczniom klas II i 300 uczniom klas III poszerzenia wiedzy i uzyskania dobrego wyniku z rozszerzonego egzaminu maturalnego, rozbudzenie zainteresowaĹ&#x201E;, podniesienie aktywnoĹ&#x203A;ci fizycznej i zwiÄ&#x2122;kszenie kompetencji kluczowych u 120 uczniĂłw klas I i II na zajÄ&#x2122;ciach hobbystycznych: rekreacyjno-sportowych, dziennikarskich, fotograficzno-filmowych, przysposobienia obronnego, informatycznych, przyrodniczych. UdziaĹ&#x201A; w projekcie umoĹźliwi takĹźe 180 uczniom klas III zidentyfikowanie preferencji zawodowych i opracowanie Ĺ&#x203A;cieĹźki rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

W ramach projektu prowadzone bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zajÄ&#x2122;cia: wyrĂłwnawcze, wyrĂłwnawczo - powtĂłrzeniowe, poszerzajÄ&#x2026;ce wiedzÄ&#x2122;, intensywne zajÄ&#x2122;cia poszerzajÄ&#x2026;ce wiedzÄ&#x2122;, zajÄ&#x2122;cia hobbystyczne, warsztaty szkolnego oĹ&#x203A;rodka kariery, warsztaty pedagogiczno - psychologiczne, a dla tych, ktĂłrzy poczyniÄ&#x2026; najwiÄ&#x2122;ksze postÄ&#x2122;py nagrodÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dzie rekreacyjno - edukacyjny rejs â&#x20AC;&#x17E;SzkoĹ&#x201A;a pod Ĺźaglamiâ&#x20AC;?, podczas ktĂłrego 27 uczniĂłw nabÄ&#x2122;dzie podstawowych umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci zwiÄ&#x2026;zanych z şeglowaniem, dodatkowo bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; oni uczestniczyÄ&#x2021; w 8 godzinach lekcyjnych j. angielskiego pt. â&#x20AC;&#x17E;Turystyka i podróşeâ&#x20AC;?. Formularz zgĹ&#x201A;oszeniowy oraz Regulamin rekrutacji UczestnikĂłw Projektu sÄ&#x2026; dostÄ&#x2122;pne w sekretariacie szkoĹ&#x201A;y, Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej szkoĹ&#x201A;y. Formularz zgĹ&#x201A;oszeniowy powinien byÄ&#x2021; zĹ&#x201A;oĹźony osobiĹ&#x203A;cie w sekretariacie szkoĹ&#x201A;y najpóźniej do 15.01.2011r.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Ĺ ukowa Wioski majÄ&#x2026; nowe nazwy

Nowe nazwy miejscowoĹ&#x203A;ci Od 1 stycznia 2011 r. na mapie Polski doszĹ&#x201A;o do ponad 230 zmian nazw miejscowoĹ&#x203A;ci. WĹ&#x203A;rĂłd nich znalazĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; dwie wsie z powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego, z gminy Ĺ ukowa. RozporzÄ&#x2026;dzenie w tej sprawie wydaĹ&#x201A;o Ministerstwo Spraw WewnÄ&#x2122;trznych i Administracji, a zmiany byĹ&#x201A;y wynikiem propozycji przedstawionych przez samorzÄ&#x2026;dy gminne, po wczeĹ&#x203A;niejszych konsultacjach z mieszkaĹ&#x201E;cami. I tak, 35 miejscowoĹ&#x203A;ci w caĹ&#x201A;ym kraju otrzymaĹ&#x201A;o zupeĹ&#x201A;nie

nowe nazwy, 91 istniejÄ&#x2026;cych nazw zostaĹ&#x201A;o zmienionych, a 107 zniesionych, co oznacza przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie ich do miejscowoĹ&#x203A;ci sÄ&#x2026;siednich. Ĺ Ä&#x2026;cznie nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;o to w 96 gminach, 79 powiatach i 15 wojewĂłdztwach. Zmiany te nie ominÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y rĂłwnieĹź powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego, gdzie zmieniono nazwy dwĂłch miejscowoĹ&#x203A;ci znajdujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; w gminie Ĺ ukowa. DokĹ&#x201A;adnie chodzi o miejscowoĹ&#x203A;ci SzarajĂłwka Kolonia i Kozaki Osuchowskie, ktĂłre od br. noszÄ&#x2026; juĹź nowe nazwy, a brzmiÄ&#x2026; one: SzarajĂłwka

i Kozaki. Jak czytamy na na stronie MSWiA urzÄ&#x2122;dowe nazwy miejscowoĹ&#x203A;ci sÄ&#x2026; ustalane, zmieniane lub znoszone na wniosek rady gminy, na ktĂłrej obszarze jest poĹ&#x201A;oĹźona miejscowoĹ&#x203A;Ä&#x2021; lub obiekt fizjograficzny (m.in. nizina, wyĹźyna, dolina, las). Wszystkie zmiany sÄ&#x2026; wynikiem propozycji przedstawionych przez wnioskodawcĂłw, czyli rady gmin. ZostaĹ&#x201A;y takĹźe skonsultowane z mieszkaĹ&#x201E;cami.

â&#x20AC;˘

En

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


19

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

ogĹ&#x201A;oszenia drobne Biznes Reklama Ĺ&#x203A;wietlna Sprzedam wysokiej jakoĹ&#x203A;ci, profesjonalnÄ&#x2026; reklamÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wietlnÄ&#x2026; zewnÄ&#x2122;trznÄ&#x2026; o wymiarach 400x75 cm. Tablica umoĹźliwia wyĹ&#x203A;wietlanie dowolnego tekstu oraz animacji i edytowanie treĹ&#x203A;ci w dowolnej chwili, moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wyĹ&#x203A;wietlania temperatury i godziny. Reklama odporna na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Reklama w ciÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ej eksploatacji. Cena do negocjacji cena 10900 zĹ&#x201A; tel. 609889983

Motoryzacja

kontaktowy: 517115396 cena 6000 zĹ&#x201A; tel. 517115396 VW PASSAT KOMBI 98R., 1,9 TDI KOMBI, 110 KM., SREBRNY, Ĺ&#x161;WIEĹťO SPROWADZONY, STAN B. DOBRY cena 11900 zĹ&#x201A; tel. 501741113 PILOTY DO ZAMKĂ&#x201C;W CENTRALNYCH STEROWNIKI Z PILOTAMI DO ZAMKĂ&#x201C;W FABRYCZNYCH PRAKTYCZNIE KAĹťDE AUTO, GWARANCJA, MONTAĹť tel. 508-378-317 SPRZEDAM PRZYCZEPE I ROZRZUTNIK Sprzedam przyczepÄ&#x2122; 4,5 tonowÄ&#x2026; oraz rozrzutnik jednoosiowy. Cena do negocjacji. tel. 846891260

Muzyka

SUZUKI SAMURAI / SANTANA 1.3 - 4X4 Sprzedam SUZUKI SAMURAI / SANTANA 1.3 - 4X4 1999r. - nowa instalacja gazowa 1000km na gwarancji, - opony M/T 30 po jednym sezonieâ&#x20AC;? - nowy olej filtry przejechane 1000km - nowy akumulator - komplet nowych polibuszy reduktor - hak cena 15500 zĹ&#x201A; tel. 602 620 883 TRANSPORT POLSKA-ANGLIA-POLSKA Firma Poland-Express Ĺ&#x203A;wiadczy usĹ&#x201A;ugi w zakresie: przesyĹ&#x201A;ki, przeprowadzki, transport motocykli, quadĂłw, rowerĂłw, skuterĂłw, materiaĹ&#x201A;Ăłw budowlanych, czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci samochodowych, ubraĹ&#x201E; w workach. Zajmujemy siÄ&#x2122; rĂłwnieĹź zaopatrzeniem polskich sklepĂłw w Anglii. Nasze usĹ&#x201A;ugi cechuje niezawodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz szeroko pojÄ&#x2122;ty profesjonalizm. Kontakt: 0511242065,0505100077 Tel Anglia: (+44) 07504737382 e-mail: polandexpress@o2.pl www poland-express pl e-mail:wojarexpress@o2.pl www. wojarexpress pl tel. 511242065 WSK 125+DUĹťO CZÄ&#x2DC;Ĺ&#x161;CI Sprzedam motor WSK 125 stan bdb, na chodzie. Do motoru dodajÄ&#x2122; dwie ramy jednoramowe i silnik w czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciach. cena 900 zĹ&#x201A; tel. 518091460 KUPIE VW TARO HILUX COROLLE KUPIE VW TARO TOYOTA HILUX DO 6000ZLZAWSZE AKTUALNE!!!kupie vw taro lub toyote hilux. interesuje mnie auto w kazdym stanie. moze byc w bdb stanie lub zgnity, do remontu.wersja bez znaczenia, moze byc 4x4 z uszk silnikiem, skrzynia. w cenie do 6tys zl.6000zl. zaplace rowniez 300zl za info otakim aucie na sprzedaztelefon

ZespĂłĹ&#x201A; Muzyczny â&#x20AC;&#x17E;MONIXâ&#x20AC;? Czteroosobowa grupa muzykĂłw z kilkuletnim doĹ&#x203A;wiadczeniem, uĹ&#x203A;wietni muzycznie WaszÄ&#x2026; uroczystoĹ&#x203A;Ä&#x2021;.Czy to wesele, bal sylwestrowy, czy inna impreza taneczna.Zapraszamy na stronÄ&#x2122; internetowÄ&#x2026;: www.monix.com.pl tel. 606 461 874 Muzyka na CD niezaleĹźna, wolna od ZAIKS, STOART... PĹ&#x201A;yty CD z muzyka niezaleĹźna od ZAIKS. www.playback-artim.pl cena 50 zĹ&#x201A; tel. 511345190

Nauka ANGIELSKI - nowe grupy!!! ANGIELSKI nowe grupy na poziomie podstawowym, Ĺ&#x203A;redniozaawasnowanym i zaawansowanym. ZajÄ&#x2122;cia rozpoczynajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w styczniu. Nauka angielskiego oparta o niezawodnÄ&#x2026; metodÄ&#x2122; DIRECT English, ktĂłra bazujÄ&#x2122; na konwersacji w jÄ&#x2122;zyku obcym.DziesiÄ&#x2026;tki zadowolonych kursantĂłw, liczne pozytywne opinie i konkurencyjne ceny. tel. 505 305 589 ANGIELSKI - KOREPETYCJE DLA KAĹťDEGO Jestem nauczycielem iĂ&#x201A; studentka zaocznÄ&#x2026; II stopnia Uniwersytetu Warszawskiego na filologii angielskiej.UdzielÄ&#x2122; korepetycji zĂ&#x201A; j. angielskiego na wszystkich poziomach nauczania. Oferuje wĹ&#x201A;asne materiaĹ&#x201A;y. Dojazd do ucznia nie stanowi problemu. cena 25 zĹ&#x201A; tel. 511489268 Kurs ANGIELSKIEGO od podstaw Nowe zapisy do grupy angielskiego dla mĹ&#x201A;odzieĹźy i dorosĹ&#x201A;ych. Metoda DIRECT English nastawiona na komunikacjÄ&#x2122;, intensywnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zajÄ&#x2122;Ä&#x2021;, skutecznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; nauczania, zadowalajÄ&#x2026;ce efekty przyswajania jÄ&#x2122;zyka. koszt 15zĹ&#x201A;/godz. tel. 505 305 589

NieruchomoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x161;WIADECTWA ENERGETYCZNE EKO-DOM Profesjonalnie i szybko - sporzÄ&#x2026;dzanie Ĺ&#x203A;wiadectw charakterystyki energetycznej budynkĂłw: - domy jednorodzinne - lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne - budynki uĹźytecznoĹ&#x203A;ci publicznej - budynki oraz lokale handlowo-usĹ&#x201A;ugowe EKO-DOM ul. Boh. Monte Cassino 12/15 23-400 BiĹ&#x201A;goraj czynne od 9.00-16.00 tel. (84)6272185 Szukam pokoju/kawalerki PILNE! Dwie licealistki poszukujÄ&#x2026; pokoju/ kawalerki do wynajÄ&#x2122;cia w BiĹ&#x201A;goraju. PILNE! tel. 782-184-269 PokĂłj do wynajÄ&#x2122;cia WynajmÄ&#x2122; pokĂłj w 3 pokojowym mieszkaniu na ul. Sienkiewicza umeblowany. czynsz-200zĹ&#x201A;(z opĹ&#x201A;atami) tel. 782-184-269 WynajmÄ&#x2122; mieszkanie WynajmÄ&#x2122; mieszkanie w BiĹ&#x201A;goraju, ul WĹ&#x201A;osiankarska. tel. 603 933 033 Tereszpol - dziaĹ&#x201A;ka budowlana o pow. 500 m2 Tereszpol dziaĹ&#x201A;ka budowlana o pow. 500 m2, szer.16 m. Uzbrojenie: prÄ&#x2026;d, wodociÄ&#x2026;g, kanalizacja, telefon. DziaĹ&#x201A;ka poĹ&#x201A;oĹźona w centrum Tereszpola, blisko szkoĹ&#x201A;a, urzÄ&#x2026;d gminy, poczta, koĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A;, sklepy, dobry dojazd. tel. 602 271 231 Tereszpol dziaĹ&#x201A;ka 5 km od ZwierzyĹ&#x201E;ca DziaĹ&#x201A;ka pod zabudowÄ&#x2122; mieszkaniowÄ&#x2026; lub letniskowÄ&#x2026; o pow. 1000 m2, szer. 26 m. MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dokupienia sÄ&#x2026;siednich dziaĹ&#x201A;ek. Bardzo atrakcyjna lokalizacja, cisza, spokĂłj, DostÄ&#x2122;pne wszystkie media (prÄ&#x2026;d, woda, kanalizacja). Tel 602-271-231. cena 50 zĹ&#x201A; DziaĹ&#x201A;ka w gromadzie Sprzedam dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2122; w Gromadzie przy trasie BiĹ&#x201A;goraj/Lublin 0,5ha, szerokoĹ&#x203A;Ä&#x2021; 20m, cena 30zĹ&#x201A;.m2 cena 30 zĹ&#x201A; tel. 606 307 691 DZIAĹ KI BUDOWLANE - DEREĹšNIA PODLESIE SPRZEDAM SZEĹ&#x161;Ä&#x2020; DZIAĹ EK BUDOWLANYCH NA DEREĹšNI PODLESIU. DZIAĹ KI UZBROJONE Z DROGÄ&#x201E; DOJAZDOWÄ&#x201E;. KAĹťDA DZIAĹ KA O WYM 40m X 25m. CENA 120zĹ&#x201A;/m2 cena 120 zĹ&#x201A; tel. 601083004 DziaĹ&#x201A;ka budowlana Tereszpol 990 m2 PiÄ&#x2122;knie poĹ&#x201A;oĹźona dziaĹ&#x201A;ka budowlana szer.

26m. W centrum Tereszpola, wszÄ&#x2122;dzie blisko, ciche spokojne miejsce. PeĹ&#x201A;ne uzbrojenie: prÄ&#x2026;d, woda, kanalizacja. tel. 602 271 231 Sprzedam mieszkanie w centrum 62m kw, 3 pokoje, Ĺ&#x201A;azienka, wc, kuchnia, balkon i piwnica, cena 2800zĹ&#x201A;/m kw. do negocjacji. Wszelkie informacje pod podanym numerem telefonu. Zapraszam. cena 176000 zĹ&#x201A; tel. 791596977

Mieszkanie dwupokojowe Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 45m2 z garaĹźem, piwnicÄ&#x2026; i pomieszczeniem gospodarczym 18m2 w Chmielku. Cena do uzgodnienia. tel. 84 685 50 22

przedĹ&#x201A;uĹźania paznokci metodÄ&#x2026; ĹźelowÄ&#x2026;. UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;c przedĹ&#x201A;uĹźania paznokci metodÄ&#x2026; akrylowÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dzie dodatkowym atutem. Oferujemy pracÄ&#x2122; w prÄ&#x2122;Ĺźnie rozwijajÄ&#x2026;cej siÄ&#x2122; firmie. Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy. Zainteresowane osoby prosimy o przesyĹ&#x201A;anie CV na adres biuro@bilgoraj-beauty.pl lub pozostawienie CV w recepcji Studio Urody Anna ul. KoĹ&#x203A;ciuszki 45 BiĹ&#x201A;goraj tel. 504509556

Uroda

kupie stare drewno rozbiorkowe kupie stare drewno rozbuorkowe ze stodoĹ&#x201A; spichlerzy deski, bale plaskie, podĹ&#x201A;ogi sam rozbiore budynki, poszukuie tez staĹ&#x201A;ych dostawcĂłw pĹ&#x201A;atne gotowkÄ&#x2026; przy odbiorze posiadam transport tel. 782101826

Tipsy Tanio i Solidnie Tipsy, manicure, pedicure, zabiegi parafinowe, itp.BiĹ&#x201A;goraj tel. 513-530-975 SALON FRYZJERSKI NICOLLE Salon fryzjerski Nicolle, BIĹ GORAJ, ul.Nadstawna 18 (koĹ&#x201A;o K2) OFERUJE: *strzyĹźenie, *koloryzacjÄ&#x2122;, *ukĹ&#x201A;adanie fryzur, *przedĹ&#x201A;uĹźanie, zagÄ&#x2122;szczanie, *prostowanie na staĹ&#x201A;e. *** PROMOCJE***co 4 strzyĹźenie gratis PN. - PT 10.00-18.0, SOB 8.30-14.00 ZAPRASZAMY 788 225 163

Inne Kupie kazde zboĹźe rowniez i ekologiczne min 23t KupiÄ&#x2122; kaĹźde zboĹźe na terenie caĹ&#x201A;ego kraju rĂłwnieĹź i ekologiczne, groch, grykÄ&#x2122;, Ĺ&#x201A;ubin min 23t, zapewniam swĂłj transport oraz 100% przedpĹ&#x201A;aty. tel 501-459-374

UsĹ&#x201A;ugi Promat.sc STUDNIE GĹ Ä&#x2DC;BINOWE POMPY HYDROFORY POMPY CIEPĹ A INSTALACJE WOD-KAN I CO. SYSTEMY NAWADNIAJÄ&#x201E;CE ZMIÄ&#x2DC;KCZANIE I ODĹťELAZIANIE WODY. Promat.sc tel. 607042394

Praca Rozdawanie ulotek ZatrudniÄ&#x2122; osoby do rozdawania ulotek w BiĹ&#x201A;goraju. Praca na umowÄ&#x2122; zlecenie, 7zĹ&#x201A;/ h netto zgĹ&#x201A;oszenia na naszej stronie www.roznoszenieulotek.pl Projektant mebli kuchennych i sprzedawca PoszukujÄ&#x2122; osoby do sprzedaĹźy i projektowania mebli kuchennych. WiÄ&#x2122;cej informacji w salonie meblowym Opal BiĹ&#x201A;goraj, ul Ĺ Ä&#x2026;kowa 13. Zatrudnimy kosmetyczkÄ&#x2122; z doĹ&#x203A;wiadczeniem. Renomowany salon usĹ&#x201A;ug kosmetycznych w BiĹ&#x201A;goraju zatrudni kosmetyczkÄ&#x2122; z min. 2 letnim doĹ&#x203A;wiadczeniem i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;

AGREGAT UPRAWOWY Sprzedam agregat uprawowy tel. 514020475 Kupie kazde zboĹźe rowniez i ekologiczne min 23t KupiÄ&#x2122; kaĹźde zboĹźe rĂłwnieĹź i ekologiczne, groch, grykÄ&#x2122;, Ĺ&#x201A;ubin min 23t, zapewniam swĂłj transport oraz 100% przedpĹ&#x201A;aty. Cena do uzgodnienia tel 501459-374 tel. 501459374 Kupie kazde zboĹźe rowniez i ekologiczne min 23t Kupie kazde zboĹźe rĂłwnieĹź i ekologiczne, groch, grykÄ&#x2122;, Ĺ&#x201A;ubin min 23t, zapewniam swĂłj transport oraz 100% przedpĹ&#x201A;aty. Cena do uzgodnienia tel 501459-374 tel. 501459374 sosna w stanie okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym KupiÄ&#x2122; sosnÄ&#x2122; w stanie okrÄ&#x2026;gĹ&#x201A;ym tel. 698 455 117 Pomoc przy odĹ&#x203A;nieĹźaniu ZasypaĹ&#x201A;o ci dojazd do domu, firmy, podwĂłrko itp. ZadzwoĹ&#x201E;, pomogÄ&#x2122;. tel. 504125089

3U]\NâDGRZHRIHUW\]SRUWDOXELOJRUDMVNDSO &DOYLQ.OHLQ2EVHVVLRQ1LJKWZRGD SHUIXPRZDQDPO Linia zapachowa: EHUJDPRWNDSRPDUDÄ&#x201D;F]DPDQGDU\QNDG]LÄ&#x160;JLHOJDUGHQLDUyÄŞDNRQZDOLD MDÄ&#x17E;PLQZDQLODEyEWRQNDDPEUD SR]LHZQLNSROQ\GU]HZRVDQGDĂĄRZH GU]HZRNDV]PLURZH

'LHVHO3OXV3OXV0DVFXOLQHZRGD WRDOHWRZDPO /LQLDJĂĄRZ\ZLWDPLQ\RZRFHF\WUXVRZH /LQLDVHUFDSURWHLQ\ZDSÄ&#x201D; /LQLDSRGVWDZ\POHF]QHHNVWUDNW\ GU]HZRVDQGDĂĄRZH

cena: ]â

3URIHVMRQDOQLHLV]\ENRVSRU]Ä&#x2026;G]DQLH Ä&#x17E;ZLDGHFWZFKDUDNWHU\VW\NLHQHUJHW\F]QHMEXG\QNyZ (.2'20XO%RK0RQWH&DVVLQR %LĂĄJRUDM F]\QQHRG tel. 84 627 21 85 tel. 606 654 623

:\NRQXMHP\SRVDG]NL0LNVRNUHWHP (VWULFK%R\QDU\QNXRGURNX

cena: ]â

www.veniskosmetyki.pl

Ĺ&#x2018;:,$'(&7:$(1(5*(7<&=1( (.2'20

3RVDG]NL0LNVRNUHWHP 7$.Ĺ­(=,0Ä&#x2C6;

tel. 606 362 065 www.mar-jan.pl

www.veniskosmetyki.pl

%XV\ %LâJRUDM5]HV]yZ

/DVW0LQXWH QDIHULH]LPRZH

3U]HZy]RVyEQDWUDVLH%LĂĄJRUDM 5]HV]yZ Ă&#x201E;7UDQVNDZ´3DZHĂĄ.DZD

tel. 781 121 000 www.transkaw.pl

6NRU]\VWDM]QDMQRZV]\FKODVWPLQXWHQS 7XQH]MDQD ]DOOLQFOXVLYHRG ]ĂĄ (JLSW ]DOOLQFOXVLYHRG]ĂĄRUD] ZLHOHLQQ\FKNLHUXQNyZ :\Ä&#x17E;OLM]DS\WDQLHRRIHUWÄ&#x160;GOD&LHELH tel. 84 686 18 18, tel. 504 650 596 biuro@planeta-podrozy.pl www.planeta-podrozy.pl


20

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

krzyżówka Reaguje zbyt nerwowo

Kompania S to jej Skoczsymbol ne plsy

Dokrcana abk

Drybling

s u d o k u

Polski szczyt w Tatrach Wysokich

Parafa podpisu

Posag panny młodej, wiano

Szlaban na szosie

20 Stary ołnierz

28

14

"Ptasie" wyspy

22

12

Wysze od owsa

13

Radio ojca Rydzyka

Kulista posta dymu

Wród grzybów

100 fenigów Manewr szachowy

Burda, chryja

Gra liczbowa

Ciało płynne

Deszczowa pogoda

Bywała morowa

25

Karbowany kołnierz

horoskop 07.01.11 - 13.01.11 Wodnik 20.01–18.02

1

W tym tygodniu możesz rozpocząć nowe działania. Wszystko wskazuje na to że przejmiesz inicjatywne i pokierujesz swoimi sprawami według siebie samego. Będziesz bardzo pewny siebie, kreatywny i pomysłowy.

4

Ryby 19.02–20.03

26

19 Mleczne produkty

8

Biała na piwie

Oceny do indeksu

Bity przez dam

Zabieg relaksacyjny Materiał na kalosze

Ciar danego ciała

7 Pełna klas

24

10

27

Pas wizany na kimonie

Zarzd, administracja

6

Niedua bruzda

17 15

Na głowie punka

5

Autko na torze

9

23

3

2

Płaca od sztuki

Drczy we nie

18

Materiał na dyszel

Pełen mki z młyna

Symbol dodawania

Udział w zyskach Praktyka adepta

Krzyżówka NUMER 01 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Edytę Krauz . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 01

Nieruchomości - KUPIĘ

Waga 23.09–22.10

Najbliższy tydzień przyniesie zodiakalnym Bliźniętom sporo spokoju i zadowolenia ze spraw bieżących i rodzinnych. Jedynym słowem przygotujcie się na miłe spotkania, urocze randki, miłe towarzystwo, dobrych ludzi i sukces towarzyski lub medialny.

Ten tydzień może nałożyć na Was jakieś ograniczenia. Możliwe, że sprawy, których zakończenia oczekiwaliście, mogą się przedłużyć. Dlatego chcecie, czy nie, wskazana byłaby cierpliwość i konsekwencja w dążeniu do celu. Możliwe, że trzeba będzie rozwiązać sprawy z partnerem lub partnerką życiową.

Skorpion 23.10–21.11

Czekają cię trudne samodzielne decyzje, które mogą wiele zmienić na przyszłość Może to doprowadzić do sytuacji, że staniesz na rozdrożu i trudno będzie Ci podjąć decyzje. Tym razem nie rób niczego bez zastanowienia. Daj sobie więcej czasu i niczego nie rób lekkomyślnie.

Strzelec 22.11–21.12

W tym tygodniu będziesz trochę oderwany od rzeczywistości. Zamkniesz się w świecie iluzji i marzeń, zupełnie pomijając sprawy, które będą się działy obok Ciebie. Musisz zapanować nas swoimi emocjami i wewnętrznymi lekami.

Rak 22.06–22.07

Nadchodzący tydzień powinien przynieść Wam, jakieś magiczne, niezwykle bajkowe rozstrzygnięcia. Możliwe, że czekają Was jakieś niezwykłe i nieoczekiwane wyjazdy, mogą być służbowe lub całkiem prywatne. Możliwe, że spotkacie uroczą, fascynującą osobę, która wywrze na Was samych niezaprzeczalny urok.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

Baran 21.03–19.04

Bliźnięta 22.05–21.06

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Przed Tobą wyjątkowo korzystny czas dla romansów i spraw miłosnych. Flirty i randki będą, zatem Twoim udziałem i dadzą Ci wiele radości. Ktoś nowo poznany może bardzo usilnie przekonywać Cię do podjęcia ważnej, życiowej decyzji.

W tym tygodniu będziesz szukać rozwiązań sytuacji, w której się znajdziesz. Musisz podchodzić do sprawy rozsądnie. Lekceważąc niektóre znaki, możesz popełnić ogromny błąd. Słuchaj ludzi, którzy Cie otaczają. W miłości pojawi się pierwsza iskra, która może wywołać ogień.

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - myl Jerzego Leszczyskiego. 1 2 3 4 5 6 7

Panna 23.08–22.09

Byk 20.04–20.05

21 16

Może ten tydzień uzmysłowi Wam pewne fakty, że jeszcze nie jest aż tak źle, że nadszedł czas na naprawę, czas na odpoczynek i na przemyślenia, czas na zastanowienie się. Zapewne to jeszcze nie ten moment na ostre, konkretne decyzje.

W tym tygodniu dokona się wiele zmian. Los być może tak zawiruje i zakręci pewnymi zdarzeniami, że odzyskacie wreszcie wigor i siły. Najwyraźniej zanosi się na coś bardzo dobrego i związanego z finansami. Niektóre Ryby dostaną dobre propozycje pracy więc spodziewajcie się pozytywnych zmian. Wszystko, co sobie w tym tygodniu zaplanujesz w kwestii miłości ma szansę na urzeczywistnienie. Taki tydzień jak ten może się ponownie szybko nie zdarzyć w Twoim życiu. Ten tydzień powinien Wam, sypnąć jak najlepszymi wydarzeniami. W życiu rodzinnym dużo ciepła i miłości.

11

Lew 23.07–22.08

Cena (zł)*

Koziorożec 22.12–19.01 ten tydzień powinien być dla Was solidnym i obfitującym w dobre zdarzenia czasem. Jeśli szukacie pracy lub chcecie cokolwiek zmienić w swoim życiu, to dostaniecie szansę, aby tego dokonać. Na dodatek możecie mieć doskonały wizerunek i możliwość przebicia się w tłumie.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

gmiNa Biłgoraj Popularyzacja nowoczesnych technik telekomunika-

gabinety lekarskie

cyjnych w gminnych bibliotekach

Akademia Orange dla bibliotek „Akademia Orange dla bibliotek” to program, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii komunikacyjnych oraz promocja sposobu ich wykorzystania. Do programu włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli. Program realizowany przez Fundację Orange skierowany jest w szczególności do gminnych bibliotek publicznych i daje możliwości, by biblioteki stały się nowoczesnymi i wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, edukacyjnymi czy kulturalnymi. W ramach „Akademii Orange dla bibliotek” gminne biblioteki w Soli, Hedwiżynie i Dereźni przez cały rok mogły korzystać z darmowego Internetu w sieci Orange. Ponadto dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 2 tys.700 zł realizowały działania mające na celu naukę i popularyzację korzystania z nowoczesnych technik telekomunikacyjnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Biłgoraju z/s w Soli prowadziła dwumiesięczny projekt pn. „Aktywni seniorzy XXI wieku”, który obejmował kurs obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla osób starszych. Seniorzy mogli się zapoznać między innymi z obsługą

07.01.2011 - 13.01.2011 Biłgoraj, ul. Polna 2a

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

W dniu 04.01.2011 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: edytora tekstu, nauczyli się korzystać z przeglądarki internetowej oraz założyli własne konta mailowe. Filie biblioteczne prowadziły szereg zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczny Internet”, które pokazywały jak mądrze korzystać z zasobów internetowych, zapoznawały z katalogiem bezpiecznych stron oraz uczyły zasad „netykiety” czyli poprawnej i uprzejmej komunikacji w sieci. Jak zapowiada Zofia

Nizio - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju z/s w Soli W roku 2011 gminne biblioteki po raz kolejny przystąpią do programu. Dzięki niemu można realizować wiele przedsięwzięć mających na celu wyrównanie szans w dostępie do nowoczesnych technologii przez wszystkich użytkowników bibliotek.

Red.

www.e-deklaracje.gov.pl. Na portalu tym znajdą się interaktywne formularze podatkowe wraz z instrukcją, które po wypełnieniu i opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym będzie można przesłać do systemu - informuje Krystyna Gozdecka, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju. Deklaracje podatkowe można przesyłać drogą elektroniczną na trzy sposoby: Po pierwsze, za pomocą interaktywnego formularza PDF wybranej deklaracji podatkowej wypełnione e-deklaracje są następnie przesyłane do urzędu skarbowego. Wymagany jest system operacyjny z rodziny Windows, Adobe Reader w minimalnej wersji 8.1.4 oraz wtyczka (plug-in) do programu Adobe Reader pobrana ze strony; po drugie, za pomocą aplikacji e-deklaracje desktop, która pracuje systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac OS X i wymaga środowiska uruchomionego Adobe AIR; Po trzecie, z wykorzystaniem aplikacji (modułów) dostarczonych

sprzedawca- 1 sprzedawca/doradca klienta – 1 sprzedawca/kasjer - 1 szklarz – 1 tokarz – 1 OFERTY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH pracownik biurowy/sekretarka – 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

przez producentów oprogramowania, które pozwalają na przesyłanie formularzy e-deklaracje PIT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych podatnika. Dodatkowo istnieje możliwość automatycznego podpisania elektronicznie wszystkich przesyłanych deklaracji PIT-11 (tę funkcję winien zapewnić dostawca oprogramowania finansowo-księgowego). Jakie są korzyści systemowe dzięki przesyłaniu deklaracji drogą elektroniczną? - Przede wszystkim zebranie i uporządkowanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu, eliminacja „ręcznego” podpisywania i wysyłania dokumentów, automatyczne uzyskiwanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z Urzędu Skarbowego, podgląd dokumentów w formie przyjaznej dla użytkownika (formularz zgodny z wymaganiami MF), jak również bezpieczny transfer danych - mówi naczelnik Gozdecka.

elektromonter – 2 fryzjer - 1 kierowca kat. B- 1 kierowca kat. D – 1 kierowca/magazynier - 1 kierownik sklepu- 1 kosmetyczka - 1 koordynator działu mięsnego – 1 kucharz- 2 lekarz weterynarii – 1 operator traka taśmowego – 1 pracownik do zbijania palet – 1 pomoc kuchenna – 3 pracownik ochrony

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Bądź nowoczesnym przedsiębiorcą

System e-deklaracje to narzędzie nowoczesnej, efektywnej i przyjaznej administracji skarbowej. Jak można je złożyć? - E-deklaracje można składać drogą elektroniczną poprzez portal

APTEKA DYŻURNA

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek, badanie USG Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757

oferty pracy PUP

Biłgoraj Zbliża się termin składania informacji o dochodach

Do końca lutego br. każdy płatnik ma obowiązek sporządzić i przekazać Urzędowi Skarbowemu imienne informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy sporządzony wg ustalonego wzoru PIT-11. Już od 1 stycznia 2008 roku można to zrobić drogą elektroniczną za pomocą tzw. e-deklaracji. Jak mówi Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju - taki sposób pozwala przede wszystkim na oszczędność czasu związanego z przygotowaniem i wysyłką dokumentów, w tym pobrania formularzy papierowych, ręcznego wypełniania, podpisów, pieczętowania, kopertowania oraz dostarczenia lub wysyłki do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77, Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A


22

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Siatkówka II liga kobiet grupa IV

Szóstka wraca do gry po świątecznej przerwie W pierwszej rundzie Szóstka mierzyła się z Karpatami na wyjeździe. Po niezwykle emocjonującym i zaciętym spotkaniu górą były biłgorajanki, które okazały się lepsze w decydującym o zwycięstwie tie-breaku. Czy kibice, którzy w najbliższą sobotę pojawią się w hali przy ZSBiO w Biłgoraju będą mogli liczyć na podobne emocje? Drużyna z Krosna pała wielką chęcią rewanżu. Trener Karpat Marzena Solska - Szepieniec zapowiada, że jej podopieczne przyjeżdżają do Biłgoraja po punkty. - W pierwszym spotkaniu przeciwko Szóstce byłyśmy blisko wygranej, ale niestety zabrakło szczęścia. Dziewczyny pałają rządzą rewanżu, tym bardziej że w swoich szeregach mamy dwie byłe siatkarki Szóstki Joannę Beda i Joannę Paluch, które będą chciały zaprezentować się z jak najlepszej strony przed publicznością z rodzinnego miasta - prognozuje szkoleniowiec zespołu z Krosna. W pierwszej fazie sezonu Szóstka nie miała sobie równych. Jednak prawdziwa gra rozpocznie się dopiero od fazy play-off i chcielibyśmy włączyć się do walki z Szóstką o końcowy triumf w naszej grupie II ligi - dodaje grająca trener Karpat. Trener Paweł Wrzeszcz wymieniał Karpaty w gronie jednego z faworytów do końcowego sukcesu, jednak za groźniejszą ekipę uważa siatkarki Tomasovii

fot. Piotr Skura

Po niespełna 20 dniach przerwy w ligowych rozgrywkach na II - ligowe parkiety wrócą siatkarki Szóstki Biłgoraj. Co ciekawe już pierwszy mecz po przerwie będzie dla biłgorajanek spotkaniem na szczycie. Już w najbliższą sobotę podopieczne Pawła Wrzeszcza zmierzą się z drugimi w tabeli Karpatami Krosno.

Pierwszy set od samego początku przebiegał pod dyktando zawodniczek Wisły Tomaszów Lubelski, z którymi teraz biłgorajankom przyjdzie się mierzyć na wyjeździe. Szkoleniowiec Szóstki cieszy się z dotychczasowych osiągnięć i zaznacza jednocześnie jak ważna dla jego zespołu jest stabilizacja zdrowotna. - Mamy bardzo wąską kadrę. Dotychczas kontuzje omijały nas szerokim łukiem. Graliśmy praktycznie jednym, niezmiennym ustawieniem, które było tylko lekko korygowane. Oby kontuzje omijały nas już do

Lp 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Drużyna BKS Szóstka Biłgoraj PWSZ Karpaty MOSiR Krosno Tomasovia Tomaszów Lubelski Wisła AGH Kraków Patria Sędziszów Małopolski KS Dalin Myślenice RKS Bolesław Rzeszów KS Anser Siarka Tarnobrzeg MKS Paleo Pogoń Proszowice STS Sandecja Nowy Sącz

zakończenia sezonu - dmucha na zimne trener obecnych liderek tabeli. Pole manewru trenerowi Pawłowi

M 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Pkt 31 26 23 22 20 11 10 9 8 5

Wrzeszczowi poszerzyło przyjście Gabrieli Gasidło(ostatnio Sparta Warszawa). Pojawiła się także szansa,

że w rundzie rewanżowej i fazie playoff Szóstkę wzmocni przebywająca na co dzień w USA Aleksandra Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że będzie ją można zobaczyć na parkiecie już w najbliższym spotkaniu z Karpatami. Jak na razie była zawodniczka Szóstki trenowała z drużyną w czasie przerwy świątecznej. Pojechała także na zwycięski dla biłgorajanek turniej do Lublina, gdzie zawodniczki Pawła Wrzeszcza mierzyły się z Tomasovią Tomaszów Lubelski, a także dwoma zespołami z III ligi. Co ciekawe w tym sezonie sprawa awansu do I ligi może być teoretycznie łatwiejsza. Promocję do wyższej klasy rozgrywkowej wywalczy bowiem trzech z czterech zwycięzców grup II ligi, a nie jak przed rokiem, gdzie bezpośredni awans mogły uzyskać tylko dwa zespoły, które triumfowały w Turnieju Mistrzyń. Zapowiedź XII kolejki(8 stycznia): Szóstka Biłgoraj - Karpaty Krosno(sobota godz. 17:00 hala przy ZSBiO),Bolesław Rzeszów - Wisła Kraków, Sandecja Nowy Sącz - Siarka Tarnobrzeg, Patria Sędziszów Małopolski - Dalin Myślenice, Pogoń Proszowice - Tomasovia Tomaszów Lubelski.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka Nożna Zamojska B Klasa

Startują siedemnastego stycznia Znany jest już termin rozpoczęcia przygotowań do rundy wiosennej przez piłkarzy Łady 1945 Biłgoraj. Podopieczni Ireneusza Zarczuka rozpoczną cykl treningowy 17 stycznia, natomiast 5 lutego rozegrają pierwszą wewnętrzną grę kontrolną. Początek przygotowań do piłkarskiej wiosny na boiskach B - klasy to dwutygodniowy obóz dochodzeniowy w Biłgoraju. „Biało - niebiescy” będą trenować na hali przy OSiR w Biłgoraju oraz na orliku ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 1 w Biłgoraju, podobnie jak przed rokiem, gdy nieistniejąca już IV - ligowa Łada przygotowywała się zimą na tych samych obiektach do walki o zachowanie ligowego bytu. Po dwutygodniowym „ładowaniu akumulatorów” na obozie przygotowawczym zawodnicy Łady rozegrają pierwszy mecz kontrolny. 5 lutego czeka ich wewnętrzna gra kontrolna. Tydzień później ekipa Ireneusza Zarczuka zmierzy się w meczu sparingowym z występującym w Za-

mojskiej Klasie Okręgowej Relaxem Księżpol. Dzień później(w niedzielę 13 lutego) juniorów biłgorajskiej Łady, którzy nie ukończyli jeszcze wieku juniora czeka występ w Halowym Turnieju Piłki Nożnej - corocznym Memoriale Stanisława Wójcika. Biłgorajanie wrócą na sparingową karuzelę 19 lutego, kiedy to zmierzą się z Huraganem Basznia, a już 26 lutego Ładę czeka kolejny ciężki test. Łada zagra z Gromem Różaniec, który podobnie jak Relax Księżpol obecnie rozgrywa swoje spotkania na boiskach zamojskiej „okręgówki”. Nie zabraknie też potyczek z zespołami z A - klasy oraz B - klasy, gdyż podobnie jak przed rozpoczęciem sezonu trener Ireneusz Zarczuk będzie chciał sprawdzić formę swoich

podopiecznych w starciu z rywalami o podobnym potencjale, do tych z którymi przyjdzie im walczyć o ligowe punkty. Dlatego też już 5 marca(tydzień po starciu z Gromem Różaniec) „biało - niebieskich” czeka gra kontrolna z A - klasowym Sokołem Zwierzyniec. Tydzień później Łada zagra z kolejnym przedstawicielem A  - klasy - Piastem Babice. Także w następnym sparingu biłgorajską ekipę czeka pojedynek z zespołem A  - klasowym. Tym razem biłgorajanie zmierzą się z dobrze im znanym Orionem Dereźnia, z którym to mierzyli się już przygotowując się do bieżącego sezonu. Ostatnie dwie gry kontrolne będą okazją do sprawdzenia się na tle rywali występujących na co dzień na tym

samym szczeblu rozgrywek. 26 marca Ładę 1945 Biłgoraj czeka starcie z zespołem z Podkarpacia. Mowa o drużynie Remana Ulanów prowadzonej przez byłego zawodnika III - ligowej Łady - Artura Kielarskiego. Piłkarze Ireneusza Zarczuka zakończą cykl gier sparingowych 2 kwietnia pojedynkiem z Rakovią Rakówka. Na następny weekend(9/10 kwietnia) zaplanowano start rundy wiosennej. W pierwszej kolejce rundy rewanżowej Ładę czeka wyjazd do Jacni na spotkanie z tamtejszym Orionem. Już teraz prowadzone są rozmowy z potencjalnymi kandydatami do gry w biłgorajskiej drużynie. Jeszcze w trakcie rundy jesiennej z zespołem trenował wychowanek OSiR Biłgoraj Mateusz Zarzycki(ostatnio Iskra

Tarnów), ale wówczas działacze nie zdążyli zgłosić go do rozgrywek przed zakończeniem okna transferowego. Z kolei już po zakończeniu rundy jesiennej, w trakcie okresu roztrenowania, z Ładą trenowało kilku graczy Olendra Sól, z których chęć do gry w „biało - niebieskich” barwach wyrazili golkiper Tomasz Kozak, a także uniwersalny Sebastian Skrzypek i napastnik Tomasz Garbacz. Jeśli potwierdzi się czarny scenariusz i III - ligowiec z Soli nie przystąpi do rundy wiosennej wszystko wskazuje na to, że nie będzie żadnych przeszkód w sfinalizowaniu przejścia tych zawodników do Łady.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011

Piłka Nożna III liga grupa lubelsko - podkarpacka

Niepewna przyszłość Olendra Nadal nie wiadomo jak potoczą się dalsze losy tegorocznego beniaminka III ligi Olendra Sól. Solanie od początku rozgrywek borykali się z problemami finansowymi związanymi z firmą Zartmet - dotychczasowym strategicznym sponsorem klubu. Na chwilę obecną Zartmet wycofał się z dalszego finansowania klubu, a działacze szukają nowych potencjalnych sponsorów, dzięki którym drużyna mogłaby należycie przygotować się i przystąpić do rundy wiosennej na III - ligowych boiskach. Niestety kłopoty finansowe solan były ich największą piętą achillesową w trwającym sezonie piłkarskim. Brak zastrzyku gotówki ze strony sponsora był główną przyczyną, że po 15 spotkaniach rundy jesiennej „blacharze” zajmują ostatnie miejsce w ligowej tabeli, choć gdyby znalazł się nowy podmiot wspierający tegorocznego beniaminka III ligi istnieje realna szansa na zachowanie ligowego bytu. Działacze klubu z Soli prowadzą obecnie rozmowy z kilkoma potencjalnymi sponsorami. Jakiekolwiek wyniki tych rozmów i ostateczne decyzje co do przyszłości Olendra mają się wyjaśnić w najbliższych dniach. Jednocześnie v-ce prezes Wiesław Niemiec ucina wszelkie spekulacje odnośnie fuzji Olendra z zamojskim AMSPN Hetman. - Wiele osób porusza ten temat, a niektórzy już nawet przenieśli nasz zespół do Zamościa. Dotychczas nie prowadziliśmy, jak i na dzień dzisiejszy nie prowadzimy żadnych rozmów z Hetmanem, ani z żadnym przedstawicielem miasta Zamość na temat ewentualnej fuzji obu klubów. Jedyna rzecz jaka mogłaby nas związać z tym miastem to perspektywa występów na stadionie Hetmana w rundzie wiosennej. Poważnie się nad tym zastanawialiśmy, ponieważ zmniejszyłoby to koszty organizacji spotkań. Płacilibyśmy zdecydowanie mniej niż jesienią, gdzie rozgrywaliśmy swoje spotkania w roli gospodarza na obiekcie OSiR przy ul. Targowej w Biłgoraju - tłumaczy zastępca prezesa klubu z Soli. Na szczęśliwe zakończenie negocjacji z potencjalnymi sponsorami nie mogą natomiast czekać zawodnicy, którzy w razie fiasku w rozmowach zostaną na lodzie. Dlatego też wielu piłkarzy Olendra już rozgląda się za nowymi pracodawcami. Wszystko wskazuje na to, że nowy klub znalazł

Jak na razie nie wiadomo czy Łukasz Lalik(przy piłce) i jego koledzy z Olendra Sól będą mieli możliwość przygotowań do rundy wiosennej bieżącego sezonu już 17 - letni Damian Rataj. Utalentowany młodzieżowiec był razem z klubowym kolegą Patrykiem Doroszem na testach w II - ligowej Stali Stalowa Wola i wszystko wskazuje na to, że od stycznia rozpocznie przygotowania do rundy wiosennej w zespole z Podkarpacia. Podobny kierunek w poszukiwaniu klubu wybrał inny perspektywiczny młodzieżowiec Tomasz Blicharz, którzy po zakończeniu rundy jesiennej był testowany przez II - ligową

Resovię Rzeszów. Jak na razie klub z Rzeszowa nie ujawnił żadnych informacji odnośnie perspektywy ewentualnego angażu Blicharza. Siergiej Sawczuk rozważa powrót do IV - ligowej Stali Kraśnik. Solidny defensor Olendra myśli także nad przejściem do Janowianki Janów Lubelski. Na 99% przesądzone jest już odejście z Soli Tomasza Albingiera, którego jak na razie nieoficjalnie pozyskało Roztocze Szczebrzeszyn. Najprawdopodobniej szeregi

B - klasowej Łady 1945 Biłgoraj zasilą Tomasz Kozak, Sebastian Skrzypek i Tomasz Garbacz, których chętnie w swoim zespole widziałby trener Ireneusz Zarczuk. Na brak ofert nie narzekają także pozostali zawodnicy beniaminka III ligi, którzy otrzymują najczęściej propozycje gry w okolicznych klubach Zamojskiej Klasy Okręgowej.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Plebiscyt Dziesięciu najlepszych polskich sportowców roku 2010 Zrzeszenia LZS

Szóste miejsce w kraju Marzeny Karpińskiej W dniach 4-5 grudnia Rada Główna Zrzeszenia LZS w Warszawie postanowiła uhonorować dziesięciu najlepszych polskich sportowców roku 2010 reprezentujących kluby LZS. W dziesiątce najlepszych w Polsce znalazła się Marzena Karpińska, która uplasowała się na szóstym miejscu. Szóste miejsce w plebiscycie Zrzeszenia LZS było dla Marzeny Karpińskiej ogromnym wyróżnieniem. Reprezentantka Polski i Znicza Biłgoraj miała za sobą niezwykle ciężki, ale uwieńczony sukcesami sezon. Największym sukcesem było srebro w kategorii do 48kg na Mistrzostwach Europy w Podnoszeniu Ciężarów, które w kwietniu 2010r. odbyły się w białoruskim Mińsku. Zawodniczka Znicza znalazła się w iście doborowym towarzystwie. Plebiscyt wygrał jej kolega z pomostu, sztangista Adrian Zieliński reprezentujący na co dzieńTarpanMrocza.Drugibył…Adam Małysz z Wisły Ustronianki, którego nie

trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi. Natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Katarzyna Bachleda - Curuś z klubu Poroniec Poronin - panczenistka reprezentująca nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. 10 Najlepszych Sportowców Zrzeszenia LZS w 2010 roku: 1. Adrian Zieliński (MGLKS Tarpan Mrocza - podnoszenie ciężarów) 2. Adam Małysz (KS Wisła Ustronianka - skoki narciarskie) 3.KatarzynaBachleda-Curuś(LKSPoroniec Poronin - łyżwiarstwo szybkie)

4. Paweł Skowroński (UKS Dojlidy Białystok - kajakarstwo) 5. Sandra Pawełczak (UKS Dojlidy Białystok - kajakarstwo) 6. Marzena Karpińska (LZS Znicz Biłgoraj - podnoszenie ciężarów) 7. Rafał Ratajczyk (Gryf Szczecin kolarstwo torowe) 8. Agata Pietrzyk (LUKS Suples Kraśnik - zapasy) 9. JakubSzałankiewicz (MLUKS Stakolo Staszów - siatkówka plażowa) 10. Piotr Gawroński (TKK Pacific Toruń - kolarstwo)

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Marzena Karpińska zajęła 6 miejsce w kraju w plebiscycie na Najlepszego Sportowca roku 2010 zrzeszenia LZS


24

Nr 01 (051) 07 stycznia 2011 - 13 stycznia 2011 R E K L A M A

Felieton

Abonament jak kolejny haracz Abonamentu nie muszą już płacić ponad 60-letni emeryci, których świadczenie nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, bezrobotni, renciści całkowicie niezdolni do pracy, osoby otrzymujące zasiłek przedemerytalny, zasiłek rodzinny lub korzystające z pomocy społecznej. W tym roku zaoszczędzą przeszło 200 zł. Wystarczy, że złożą na poczcie oświadczenie, na specjalnym formularzu lub napisane odręcznie, o zaprzestaniu opłacania abonamentu. Ja jednak w ogóle nie rozumiem, o co chodzi z tym abonamentem i nie rozumiem tego ciągłego zachęcania ludzi do płacenia abonamentu. W sumie można rzec, że ten felieton dotyczy kolegów po fachu, którzy liczą na pieniądze z abonamentu, by móc wypełniać misję radia i telewizji publicznej. Ale jak się przyjrzeć temu bliżej, to nie o misję tu chodzi, bo tej w mediach tyle, co kot napłakał, ale raczej o wygodę. Bo oto szefowie radia i telewizji publicznej zarabiający po kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, nie muszą martwić się o to,

jak pozyskać pieniądze na funkcjonowanie danego medium, bo dadzą je abonenci, a i kilkadziesiąt milionów złotych dorzuci też rząd. Jednym słowem, wakacje w pracy. Leży sobie taki prezes w fotelu, seksretareczka o przepraszam - sekretareczka, raz po raz przynosi mu świeżą kawkę albo kolejnego drinka i prezes ciężko pracuje. Od czasu do czasu zwoła tak zwane kolegium redakcyjne, na którym pokrzyczy na dziennikarzy i wyda polecenie, by ci w audycjach radiowo - telewizyjnych zachwalali, jaki to jest wspaniały i cacy ten cały abonament. I doda, że wszyscy koniecznie muszą go płacić, by media mogły spełniać misję publiczną. Tyle tylko, że tego misyjnego posłannictwa publicznego w mediach to raczej nikt nie dostrzega i bardziej stosowniejszym byłoby tu pytanie, czy przypadkiem partyjni prezesi radia czy telewizji pod pojęciem misji publicznej nie kryją określenia „misji politycznej”? Wszak za pieniądze abonentów trzeba wychwalać partię, dzięki której prezesi są prezesami, bądź

inaczej - pseudoprezesami, często bez jakiegokolwiek przygotowania do pracy w mediach, czyli bez odpowiadającej zajmowanemu stanowisku szkoły. Telewizja Polska i Polskie Radio bywały już stacjami prawicowymi i lewicowymi, rządowymi i antyrządowymi, konserwatywnymi i liberalnymi, ale nigdy nawet nie zbliżyły się do ideału apolitycznych środków przekazu. Zawsze były i są uzależnione od aktualnie rządzącej partii bądź koalicji, więc mowa o spełnianiu jakiejkolwiek misji publicznej jest co najmniej kpiną z radiosłuchaczy i telewidzów. Kolejną kpiną i brakiem szacunku dla nich jest wprowadzenie obowiązku płacenia abonamentu. Osoby decydujące o narzuconym obowiązku opłat zapomniały chyba, że nie każdy ma ochotę wspierać finansowo ten cały „burdelik” i generalnie nie mus i godzić się na to, by państwo zdzierało - z i tak już głodowych i wcześniej okrojonych poborów, emerytur i rent - kolejne haracze.

Biłgoraj kiedyś

• Posadzki Miksokretem TAKŻE ZIMĄ Wojciech Stepaniuk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A

tel. 606 362 065

R E K L A M A

J. SERAFIN

Gazeta Biłgorajska 01-051  
Gazeta Biłgorajska 01-051  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement