2014 2015 EJG kiemelkedő sporteredmények

Page 1

Az Eötvös József Gimnázium dicséretben részesíti

Fogarasi Csenge 10. C osztályos tanulót

Diákolimpia női kard 2. helyezettet az iskolánk színeiben elért kimagasló eredményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Eötvös József Gimnázium dicséretben részesíti

Szabó Zita 9. A osztályos tanulót

Diákolimpia sakk 7. helyezettet az iskolánk színeiben elért kimagasló eredményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Eötvös József Gimnázium dicséretben részesíti

Temesvári Vanda 11. D osztályos tanulót

Diákolimpia úszás 2. helyezettet az iskolánk színeiben elért kimagasló eredményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Eötvös József Gimnázium dicséretben részesíti

Sipos Borbála 9. F osztályos tanulót

Diákolimpia futás 4. helyezettet az iskolánk színeiben elért kimagasló eredményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Eötvös József Gimnázium dicséretben részesíti

Fiú kosárlabda csapat Diákolimpia kosárlabda 3. helyezetteket az iskolánk színeiben elért kimagasló eredményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.