2014-2015 tantárgyi legjobbak

Page 1

A Király György Alapítvány dicséretben részesíti

Farkas Flóra 12. F osztályos tanulót

Magyar nyelv és irodalom tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Alpár Ignác Alapítvány dicséretben részesíti

Végh Márton 12. A osztályos tanulót

Történelem tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Alpár Ignác Alapítvány dicséretben részesíti

Ovád Márton 12.D osztályos tanulót

Fizika tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Gergely Dániel 12. A osztályos tanulót

Matematika tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Szirmai Márton 13. G osztályos tanulót

Angol nyelv tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Rahim Nejad Ágnes 13. G osztályos tanulót

Német nyelv tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Farkas Flóra 12.F osztályos tanulót

Második idegen nyelv tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Mokos Dániel 12.D osztályos tanulót

Biológia tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Pálinkás Lóránt 12.D osztályos tanulót

Biológia tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Posta Tibor 13.G osztályos tanulót

Kémia tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Kiss Orsolya 12.D osztályos tanulót

Kémia tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Gergely Dániel 12.A osztályos tanulót

Informatika tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Váncza Kristóf 12.A osztályos tanulót

Rajz és vizuális kultúra tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Turai Lilla 12. C osztályos tanulót

Ének-zene tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Adamik András 13.G osztályos tanulót

Ének-zene tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Varga Kálmán 13. G osztályos tanuló

Földrajz - társadalomismeret tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


Az Eötvös József Alapítvány dicséretben részesíti

Schwendtner Réka 12. B osztályos tanulót

Testnevelés tantárgyból nyújtott 4/6 éves kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Dr. Bencsik Márta kuratóriumi elnök

Moss László igazgató


A Bíró Károly Alapítvány dicséretben részesíti

Zsolt Luca 10 .D osztályos tanulót

Matematika tantárgyból nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítményéért. 2015. június 16.

Moss László igazgató


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.