Page 1

e-profit Wszystko o e-biznesie | nr 1 rok 2014

Temat numeru: Trzy ogrody, czyli jak umiejętnie zarządzać czasem?


R E D A KC J A

E–PROFIT 1/2014 Redakcja Agnieszka Meller Redaktor naczelna e-mail eprofit@inkubatorstarter.pl Wydawca Inkubator STARTER Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Lęborska 3b 80-386 Gdańsk NIP: 583-290-74-40 e-mail eprofit@inkubatorstarter.pl tel. 58 731 65 65 www.inkubatorstarter.pl Facebook.com/inkubatorstarter Twitter.com/inkubatorstart Blog.inkubatorstarter.pl Jak dojechać? Google Maps http://goo.gl/maps/PfwPO Projekt makiety, okładki oraz skład magazynu

Engram www.studioengram.pl

2

e-profit


W S T ĘP N I A K

Nowy rok, idzie nowe?

Agnieszka Meller

Gotowi do startu!

O czym jeszcze w tym numerze? O grzechach e-klientów. Warto na

Rok 2013 oficjalnie za nami, 2014 dopiero się zaczyna. Czego

nie zerknąć zarówno będąc e-klientem, jak i e-sprzedawcą. A także

możemy spodziewać się w e-biznesie? Które produkty podbiją

o smart things, czyli inteligentnych rozwiązaniach, których wokół

rynek, a które będą musiały jeszcze poczekać na swój czas? Czy

nas będzie coraz więcej, czy nam się to podoba czy nie. Pokazujemy

czekają nas spektakularne porażki, czy tylko ciche odejścia? Czyje

też, jak rynek dostosowuje się do potrzeb biznesu na przykła-

nazwisko w tym roku rozgrzeje scenę startupową, a które będzie

dzie mikrofaktoringu. Szukając przykładów na rozwiązania, które

już passé? A może nic wielkiego się nie zadzieje? I będzie spokojnie,

wychodzą poza granice Polski (w tym przypadku aż za ocean, bo do

bez fajerwerków? Postaramy się być na bieżąco i co miesiąc zdawać

Brazylii), dotarliśmy do Shoplo, platformy do prowadzenia e-sklepu.

Wam raport odpowiadający na pytanie: co w biznesie piszczy? Na

W swoim artykule pisze o niej Adam Łopusiewicz.

start w podwójnym, bo styczniowo-lutowym, numerze szukamy dla Was odpowiedzi na pytanie, co będzie wyzwaniem dla mrówek,

Zgodnie z zasadą bywamy, gdzie warto bywać, informacja o zwy-

czyli sektora MŚP przez kolejne 365 dni. Mimo obaw samych

cięzcach Mobile Trends Awards 2013, a także wywiad z pomysło-

przedsiębiorców, na co wskazują wyniki badania Firmy.net oraz

dawcą tej nagrody, z którego bez wątpienia wynika, że bycie mobi

Instytutu Badań i Analiz Grupa OSB, jest nadzieja, że ten rok nie

to nie domena wąskiej grupy, ale coraz szerszego segmentu rynku,

będzie taki zły. Polski pesymizm wciąż obecny, ale optymizm też nie

co potwierdza choćby nagroda dla mało dotychczas mobilnej Bie-

zniknął. Paweł Lipiec z kolei diagtnozuje zagrożenie, które również

dronki.

w tym roku może czyhać na każdego z nas, to ryzyko wynikające z bycia stale online tworzone przez media społecznościowe, bez

Mądre zarządzanie czasem

nich chyba prawie nikt nie wyobraża sobie już życia.

Wywiad numeru to rozmowa z Miłoszem Brzezińskim, coachem i konsultantem biznesowym o tym, co tak ulotne, czyli o czasie,

10 wskazówek na Nowy Rok

a dokładnie o mądrym zarządzaniu nim, z czym wielu z nas wciąż

Nowy Rok to dobry czas na planowanie, w cyklu Bez krawata

ma problem. Postanowienia noworoczne w dużej części wiążą się

dajemy 10 wskazówek, jak wytrwać w noworocznych postanowie-

przecież właśnie z mądrym zarządzaniem tymi 24h, których żaden

niach (każdy z nas je robi, ale niewielu wprowadza w czyn). Mateusz

startup na świecie nie umie rozciągnąć choćby o minutę. W kon-

Cybula z kolei podpowiada, gdzie w lutym warto wpaść – na pewno

tekście szacunku dla czasu, mamy dla Was też materiał Marka

do Gdańska. Tu przez 5 dni będziemy mówić wyłącznie o social

Dornowskiego o spychologii, a właściwie tym, jak z nią walczyć, bo

mediach, w tym m.in. o marketingu z ich wykorzystaniem, o ich

nikt jej przecież nie lubi, choć wielu z nas ją stosuje co jakiś czas.

analizie, o dużych markach, które korzystają z ich siły, a także

Miłej lektury!

o kanałach, które łączą ze społecznościami. Na finał Social Media Show – wisienka na torcie – Social Media Convent m.in. z Alim Jafarim z Twittera. Ciągle się wahacie? W tym numerze zebraliśmy aż 7 powodów, dla których warto skierować swoje kroki 21 lutego na północ Polski.

e-profit

3


SPIS TREŚCI

Spis treści

CIEKAWOSTKI Z SIECI 12–15 FELIETON

Zanim wyjedziesz na ferie Polacy pokochali e-zakupy

Mikrobiznes

16–19

Czy e-mail marketing jest

Social media bez tajemnic

9–11

nadal efektywny

Media społecznościowe okiem starego człowieka

4

Z NASZEJ PERSPEKTYWY

6–8

20–21 E-poradnik o inwestowaniu

e-profit

Must be czyli Social Media Convent


SPIS TREŚCI

RYNKOWE TRENDY 28–30 Grzechy e-klientów 31–33 Keep calm and… be smart 34–35 Nagrody Mobile trends Awards 2013 rozdane 36–37 Jakie korzyści przynosi

WARTO WIEDZIEĆ

przedsiębiorstwom mikrofaktoring? 42–45 38–39

Nauka a biznes, czyli małżeństwo

TEMAT Z OKŁADKI

Mobile jest istotny już dziś

z rozsądku

BEZ KRAWATA

22–27

40–41

46–47

48–50

3 ogrody – czyli jak skutecznie

Sprzedawaj online i resztą

Spychologia – jak sobie z nią radzić

Wytrwać w noworocznych

zarządzać czasem

się nie martw

postanowieniach

e-profit

5


Felieton DZ I A Ĺ | A R T Y K U Ĺ

Mikrobiznes Marek Dornowski

6

e-profit


n

DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

Oglądałem kiedyś film przyrodniczy na temat najpotężniejszych i najgroźniejszych zabójców wśród zwierząt. Były krokodyle, lwy, tygrysy i bardzo groźne – wbrew powszechnej opinii – hipopotamy. Z niecierpliwością czekałem na pierwsze miejsce. Do dziś pamiętam swoje zdziwienie, gdy autorzy filmu na pierwszym miejscu wymienili… mrówki.

e-profit

7


F E L I E TO N | M I K R O B IZ N E S

Zabójcza siła

Wiele ciekawych odpowiedzi

badanych firm. Okazało się

klarowało, że ich problemem

Pojedyncza mrówka jest

niesie ze sobą raport opraco-

również, że więcej przedsię-

są zmieniające się przepisy prawne.

w stanie unieść ciężar kilka-

wany przez serwis Firmy.net

biorców odczuło poprawę

krotnie większy od własnej

oraz Instytut Badań i Analiz

swojej sytuacji w II połowie

masy. Ale nie w tym tkwi ich

Grupa OSB. Okazuje się

2013 r. niż przewidywało to na

Co będzie wyzwaniem dla

siła. Jednostka jest tutaj tylko

bowiem, że pomimo kryzysu

początku roku (odpowiednio

mikrobiznesu w bieżącym

trybikiem, kropelką w fali

nasi przedsiębiorcy cały czas

32,5 i 21,5%).

roku? To zależy od branży.

tsunami, która bezlitośnie

zachowują pełen optymizm co

W przypadku startupów, które

niszczy wszystko, co znajduje

do tego, jak będzie wyglądała

w większości są na bieżąco

na swojej drodze. Zabójcza siła

przyszłość. Co ciekawe tego

z nowinkami technicznymi naj-

mrówek leży w ich współpracy

optymizmu nie był w stanie

i konsekwencji. W kolejnych

zmącić nawet fakt, że ponad

minutach oglądania filmu moje

25% badanych przedsiębiorców

rozbawienie ustąpiło miejsca

musiało w zeszłym roku

najpierw zdziwieniu, a potem

zdecydować się na obniżenie

zachwytowi nad zaradnością

cen swoich produktów i usług.

tych stworzeń.

Niestety, te zabiegi i tak nie uchroniły firm przed spad-

37%

tylu firmom II połowa 2013 r. przyniosła pogorszenie finansów

większym wyzwaniem w moim odczuciu pozostanie monetyzacja. W internecie można zarobić, ale modele biznesowe często nie są tam takie proste i oczywiste jak w realnym świecie. Z kolei w przypadku mikroprzedsiębiorców, którzy

Dlaczego o tym piszę? Ano

kiem sprzedaży, który stał się

na co dzień mają niewiele

dlatego, że startupy, mikro

w II połowie 2013 r. faktem

wspólnego z siecią, sporym

i mali przedsiębiorcy po części

dla 34,3% badanych firm. Taki

Wyrównana sytuacja

przypominają mi takie mrówki.

trend musiał z kolei odbić się

Nowy rok przedsiębiorcy trady-

być wykorzystanie dostępnych

Gdy mówimy biznes, wyobra-

negatywnym echem na sytuacji

cyjnie już przywitali ze sporym

na rynku narzędzi do zwięk-

wyzwaniem i szansą powinno

żamy sobie najczęściej szklane

finansowej. Z badań wynika, że

optymizmem. Ponad 32%

szenia sprzedaży. Myślę tu

drapacze chmur, panów w kra-

aż dla 37% firm druga połowa

spodziewa się poprawy sytuacji

o narzędziach internetowych.

watach i panie w garsonkach.

2013 r. przyniosła pogorszenie

rynkowej. Dosyć wyrównanie

Być może patrzę trochę jedno-

Tymczasem większość polskich

w kwestii finansów.

wygląda sytuacja, jeśli chodzi

stronnie, ale mam nieodparte

firm to właśnie mikrobiznes.

Żeby nie było aż tak pesymi-

o przewidywania dotyczące

wrażenie, że z każdym rokiem,

Małe firmy tworzące falę, dzięki

stycznie, jest też kilka dobrych

wysokości cen. Podczas gdy

obszarów, w których będzie

której nasza gospodarka nawet

wiadomości w raporcie. Otóż

20% ankietowanych przewi-

można spokojnie funkcjonować

w fazie kryzysu pozostała zie-

końcówka ubiegłego roku to

duje dalszy ich spadek, to 22%

bez internetu, będzie coraz

loną wyspą. Jak te biznesowe

wzrost sprzedaży na rynkach

zakłada, że koniunktura pod-

mniej.

mrówki radzą sobie na co dzień?

zagranicznych dla aż 27%

niesie się na tyle, że możliwy będzie ich wzrost. Pomimo tego, że aż 28% badanych przewiduje wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, to 31% nadal przewiduje w pierwszym półroczu pogorszenie swojej sytuacji finansowej. Mimo tego potencjalni pracownicy mają powody do optymizmu. Nadal więcej przedsiębiorców chce zatrudniać niż zwalniać. Za największe przeszkody przedsiębiorcy wskazali wysokie koszty prowadzenia działalności i prozaicznie brak klientów. Tylko 13% zade-

8

e-profit


F E L I E TO N | M E D I A S P O Ł EC Z N O Ś CI O W E O K I E M S TA R EG O C Z ŁO W I EK A

Media społecznościowe okiem starego człowieka Media społecznościowe są dla nas jednym z codziennych narzędzi pracy, tak jak e-mail czy telefon. Ba, telefon to już najczęściej smartfon, czyli terminal pozwalający łączyć się ze swoim kontem pocztowym, ale również Facebookiem, Twitterem czy Google Plus. Czy taki permanentny dostęp do sieci jest dobry, pomaga nam, a może przeszkadza? Paweł Lipiec, bloger | Zerozerosiedem.pl

Serwis

jest też jedno „ale”. Oczywiście

Coraz większa część aktywności online jest społecznościowa, to znaczy osadzona

była anonimowa. Teraz stała

powodu nakłady na reklamę

pytanie, należy zastanowić się,

sieć przed boomem na serwisy

w sieci rosną nieprzerwalnie od

co to oznacza dla biznesu. Dla

społecznościowe wcale nie

dłuższego czasu.

biznesu oznacza to, że nadal będą powstawały nowe roz-

w kontekście osoby, jej znajo-

się jedynie mniej anonimowa.

Co to oznacza dla konsumenta?

wiązania pozwalające jeszcze

mych, relacji. Do większości

Rozwój serwisów związanych

Żeby odpowiedzieć na to

dokładniej dotrzeć do okre-

serwisów można się zalogować

ze współdzieleniem (wszyst-

za pomocą konta w Google,

kiego, nie tylko plików) spowo-

Facebooku czy Twitterze. Dla

dował jedynie, że sami chętniej

operatorów tych serwisów

oddajemy naszą prywatność

możliwość poznania dokład-

w zamian za odrobinę wygody.

niejszych danych niż adres IP

Choćby w kwestii wspomnia-

daje duże możliwości dosto-

nego logowania.

sowania wyświetlanych treści. Udostępnienie odpowiednich

Klient

danych z profilu na Facebooku

Dla biznesu to nowe (na pozór

może oznaczać, że wiadomo,

darmowe) media pozwalające

czym potencjalny czytelnik

dotrzeć z komunikatem do

się interesuje, co czyta i co się

potencjalnych klientów. Tele-

podoba jego znajomym. Dzięki

wizja nadal dla wielu branż jest

temu odbiorca może otrzymać

i będzie głównym kanałem

bardziej interesujące treści.

komunikacji, jednak wiele firm już się przekonało, że internet

Z drugiej strony podnoszone są

może być wydajniejszy, jest

głosy, że to zamach na pry-

bardziej mierzalny i łatwiej

watność i anonimowość. I jest

zbadać skuteczność podej-

w tym sporo prawdy, jednak

mowanych działań. Nie bez

e-profit

9


F E L I E TO N | M E D I A S P O Ł EC Z N O Ś CI O W E O K I E M S TA R EG O C ZŁO W I EK A

ślonego klienta. Już dziś tech-

Łączenie z internetem

nologie remarketingu pozwalają

Spójrzmy na chwilę z innej

na serwowanie reklam wybra-

perspektywy. Wszechobecny

nemu klientowi – na przykład

internet zmienia również

temu, który opuścił stronę

relacje międzyludzkie. Gubimy

sklepu, nie dokonując zakupu,

granicę między tym co online,

ale spędził na niej co najmniej 5

a tym co offline. O ile pokolenie

minut.

dzisiejszych 50- czy 60-latków nie ma wątpliwości, że to źle,

Oznacza to, że firmy będą nas

o tyle ich dzieci opinie na ten

mogły coraz łatwiej odnaleźć.

temat mają zdecydowanie

W pierwszej chwili możesz

mniej jednoznaczne. Dzisiejsi

pomyśleć, że to źle, ale zasta-

30-latkowie pamiętają jeszcze

nówmy się, czy rzeczywiście.

„łączenie się z internetem”, dziś

Jeśli dzięki temu zamiast reklam

młody człowiek jest online cały

leków dla kobiet, zobaczę nową

czas. Do internetu podłączony

reklamę interesującej mnie

jest nie tylko komputer, lecz

gry czy czytnika e-booków, to

także tablet czy telefon. Dla

chyba nie tylko reklamodawca,

mnie to jest pewne zagrożenie.

lecz także ja – odbiorca będę

Kiedyś po szkole spotykałem

szczęśliwszy.

się z kolegami z podwórka

Szereg sztuczek

spotykają się na Facebooku lub

Kiedyś po szkole spotykałem się z kolegami z podwórka i graliśmy w piłkę, dziś dzieciaki spotykają się na Facebooku lub w grach online (np. Minecraft). O uprawianiu sportu, choćby rekreacyjnym, nie ma mowy. To nie jest zdrowe

i graliśmy w piłkę, dziś dzieciaki Jest jeszcze jeden wątek doty-

w grach online (np. Minecraft).

czący prywatności. Argument,

O uprawianiu sportu, choćby

że przecież wszędzie masz

rekreacyjnym, nie ma mowy.

kontrolę nad tym, co i dla kogo

To nie jest zdrowe.

jest widoczne. Faktycznie każdy

Social media dużo ułatwiają.

serwis daje możliwość ukrycie

Nie tylko dzięki wielu konferen-

części informacji, jednak czy to

cjom, lecz także dzięki dzia-

ma sens? Używanie serwisu do

łaniu online (m.in. w serwisach

dzielenia się (wszystkim) bez

społecznościowych) poznałem

dzielenia się wszystkim? Poza

wielu ciekawych ludzi. Z wie-

szeregiem sztuczek i tricków

loma osobami mieszkającymi

stosowanych w serwisach,

na drugim końcu Polski nie

które mają nas przekonać do

miałbym pewnie kontaktu,

podawania jak najobszerniej-

gdyby nie Twitter i Facebook.

szych informacji i jak najaktyw-

Żaden jednak z tych serwisów

niejszego uczestnictwa, działa

nie zastąpi przyjemności, jaką

również presja otoczenia. Każdy

daje spotkanie „na żywo”. I mam

musi sam wybrać, gdzie jest

nadzieję, że kolejne pokolenia

granica między tym, co chce

też będą czuły tę różnicę.

upublicznić, a tym co zostawi

SPROSTOWANIE

tylko dla siebie. Tu nie ma

28 listopada 2013 roku w 11 numerze na stronie 9 czasopisma

dobrych ani złych rozwiązań.

„e-profit” ukazał się wywiad autorstwa Marka Dornowskiego pt. „Naj-

Każdy sam decyduje, gdzie przebiega taka granica i ważne, aby bez względu na to jak się ją wyznaczy, być jej świadomym.

10

ważniejszy pierwszy krok” na stronie 9, który zawierał nieprawdziwe informacje. Autorką zdjęcia, które posłużyło jako uzupełnienie materiału, jest Ewa Kukawka, a nie, jak zaznaczono, Adam Łopusiewicz. Za wprowadzenie w błąd Autorkę zdjęcia oraz Czytelników przepraszamy.

e-profit


F E L I E TO N | M E D I A S P O Ł EC Z N O Ś CI O W E O K I E M S TA R EG O C Z ŁO W I EK A

e-profit

11


Ciekaw z sieci DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

12

e-profit


wostki

DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

1. Zanim wyjedziesz na ferie – AutoRadar 2. Polacy pokochali e-zakupy 3. Czy e-mail marketing jest nadal efektywny? 4. Funduszowy e-poradnik dla aktywnego przedsiębiorcy

e-profit

13


C I EK AW O S T K I Z S I EC I

czyca. Warto pomyśleć o tym

liczbą oferowanych towarów,

Zanim wyjedziesz na ferie

przed wyjazdem na dłuższe

większymi promocjami i bar-

Czy e-mail marketing jest nadal

Producenci AutoMapy wypu-

trasy w okresie ferii zimowych.

dziej atrakcyjnymi cenami,

efektywny?

których próżno szukać

Nikt nie lubi spamu, a dla mar-

ścili na rynek aplikację AutoRadar. Tylko podczas świątecz-

w tradycyjnych sklepach. To

keterów zajmujących się e-mail

nego, przedłużonego weekendu

Polacy pokochali e-zakupy

jednak nie wszystko, zna-

marketingiem to największy

AutoRadar zyskał ponad 60 tys.

Okazuje się, że spośród krajów

czącą rolę odgrywa tu także

wróg, z którym muszą się

użytkowników!

Europy Środkowej to wła-

nasza wygoda. Zamiast tracić

mierzyć o zainteresowanie

śnie w Polsce jest najwięcej

czas w centrum handlowym,

internautów.

AutoRadar to całkowicie

e-klientów. Brak kolejek,

możemy wszystkie zakupy

legalny, darmowy program

większy wybór produktów,

załatwić za pomocą kilku klik-

Interaktywnie.com przepytało

przeznaczony do wymiany

atrakcyjne ceny – to tylko kilka

nięć myszką. Jednak według

na przełomie lipca i sierpnia

informacji drogowych

2013 r. 1287 internautów, jak

pomiędzy kierowcami. To

wygląda e-mail marketing od

mobilne CB radio pozbawione

strony jego odbiorców. Czy

wad tradycyjnego CB radia.

adresaci takich przesyłek nasta-

AutoRadar bazuje na ponad

wieni są do nich pozytywnie

10-letnim doświadczeniu Auto-

czy negatywnie? I przede

Mapy. Dzięki weryfikowanej

wszystkim – czy taka forma

80%

na bieżąco bazie setek tysięcy danych, informacje są aktualne,

dotarcia do klienta naprawdę działa?

sprawdzone i trafiają szybko do

Co 16 złotówka wydana w ubie-

wszystkich użytkowników.

głym roku na marketing w internecie przeznaczona została na

Najczęściej wymieniane

kanał e-mailowy. Tak wynika

informacje to:

z raportu AdEx publikowanego

• gdzie zwolnić, by nie zapłacić

cyklicznie przez IAB Polska

mandatu,

i PwC. Sześcioprocentowy

• czy w okolicy znajduje się aktywny fotoradar, • gdzie przeprowadzane są kontrole drogowe, • gdzie znajdują się odcinkowe

powodów, dla których coraz

Mateusza Gordona, eksperta

udział w całym internetowym

częściej korzystamy z zakupów

od e-handlu firmy Gemius,

torcie reklamowym oznacza, że

online. Co więcej, zdaniem

prawdziwy rozwój e-com-

w sumie na ten typ marketingu

wielu ekspertów najlepsze

merce jest jeszcze przed nami,

w ubiegłym roku wydane zostały

dopiero przed nami.

ponieważ niewiele sklepów

nieco ponad 132 mln zł. Pierwszy

• gdzie jest korek lub wypadek,

W sierpniu 2013 r. ponad 80%

internetowych ma wersje

raz od pięciu lat branża zanoto-

• czy w okolicy poruszają się nie-

polskich internautów odwie-

mobilne. Wprowadzenie

wała więc spadek przychodów.

oznakowane patrole z wideo-

dziło strony związane z elek-

takiego rozwiązania ułatwi

rejestratorami.

tronicznym handlem, aukcjami

posiadaczom tabletów i smart-

pomiary prędkości,

Wcale to jednak nie oznacza, że

internetowymi, porównywar-

fonów dokonanie zapłaty za

jest w odwrocie. Wręcz prze-

AutoRadar jest pozbawiony

kami cen i zakupami grupowymi.

zakupy. Tego samego zdania jest

ciwnie – jak wynika z badania

reklam, dzięki czemu kierowca

W Czechach takich użytkow-

Mariusz Skiba: – W tym tkwi

firmy Gemius – dziś 98%

może być skupiony wyłącznie

ników było 54%, na Słowacji–

wielki potencjał. Internetowi

polskich firm, promujących się

na jeździe i rzeczach dla niego

51%, a na Węgrzech jedynie

handlowcy już w początkowym

w jakikolwiek sposób w sieci,

istotnych. O wszystkich utrud-

44%.

etapie tworzenia wirtualnego

wykorzystuje do tego celu

nieniach drogowych kierowcy

sklepu powinni pomyśleć o jego

pocztę elektroniczną. I nic nie

wersji mobilnej.

wskazuje na to, żeby miało się

zostaną ostrzeżeni przez

Według „Dziennika Gazety

legendę polskiego sportu moto-

Prawnej” e-sklepy przycią-

to zmienić.

rowego – Krzysztofa Hołow-

gają potencjalnych klientów

Z jednego adresu e-mailowego

14

e-profit


CI EK AW O S T K I Z S I EC I

Przed dokonaniem wyboru dobrze mieć podstawową wiedzę o różnych dostępnych na rynku rozwiązaniach.

2007

Także tych, które nie są tak

2008

bankowe, a często dają większe

2009

o którym mowa, przygotowany

powszechne, jak produkty możliwości. E-poradnik, przez ekspertów Union Invest-

2010

ment TFI w przejrzystej, skondensowanej formie przybliży

2011

Ci najistotniejsze informacje

2012

związane z funduszami inwestycyjnymi. Aby otrzymać go w formie elektronicznej, wystarczy zapisać się na subskrypcję online za pośrednictwem strony

korzysta tylko 20% uczest-

Funduszowy e-poradnik dla

www.union-investment.pl/

ników badania. Z dwóch–

aktywnego przedsiębiorcy

oferta-vip. Poradnik jest podzie-

32%, z trzech – kolejne 25%,

Jesteś przedsiębiorcą odno-

lony na rozdziały, które są

a z czterech lub więcej – aż

szącym sukcesy? A może

wysyłane automatycznie raz

23% ankietowanych. Prywatną

dopiero zaczynasz swoją

w tygodniu na podany adres

korespondencję prowadzimy

przygodę „na swoim”? Zastana-

e-mail.

najczęściej przez Gmail (50%),

wiasz się, jakie narzędzia mogą

pocztę WP (34%) lub Onetu

wspomóc Twój biznes? Jeśli tak,

(30%). Dodatkowo, co trzeci

to warto przejrzeć nowy e-po-

uczestnik ankiety korzysta

radnik, dzięki któremu dowiesz

jeszcze z poczty w domenie

się m.in., jak efektywnie korzy-

służbowej.

stać z funduszy inwestycyjnych.

Badani internauci deklarują, że

Dalszy rozwój biznesu, rezerwa

w ich skrzynkach co tydzień

na niespodziewane wydatki,

lądują dziesiątki e-maili o cha-

prosty sposób na zarządzanie

rakterze reklamowym bądź

płynnością firmy, a może zabez-

zawierających reklamy. Tylko

pieczenie na emeryturę? Każdy

co dziesiąty badany przyznaje

z tych celów jest ważny, warto

się do odbierania zaledwie kilku

więc rozważyć, jakie narzędzia

takich e-maili co tydzień.

finansowe mogą pomóc w ich realizacji.

e-profit

15


Z nasze perspe Social media bez tajemnic

Mateusz Cybula

16

e-profit


ej ektywy W mediach społecznościowych, w mniejszym lub większym stopniu, funkcjonujemy wszyscy. Jak one działają, jak można robić tam biznes, w którym kierunku będą się rozwijać? Te i inne pytania zadaliśmy ekspertom, którzy już od 17 do 20 lutego wezmą udział w Social Media Show. Nie pytaliśmy o techniczne niuanse. Skupiliśmy się na tym, by pokazać Wam świat social mediów oczami osób, które tworzą go zawodowo na co dzień. Oto co nam odpowiedzieli:

e-profit

17


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | S O CI A L M E D I A B E Z TA J E M N I C

Jannis Koasidis, Client Service

cyjne dla klienta. Staramy się

kluczowy kanał kontaktu marki

dzający i współtwórca

Director & Partner, Astoria

poszukiwać nowych rozwiązań

SiNSAY z grupą docelową.

14A GROUP

Avenue

i bardzo mocno angażujemy się

Nasze klientki spędzają dużo

w dialog z klientem. W Polsce

czasu w internecie, korzy-

Masz doświadczenie w pracy dla

wciąż jeszcze obserwujemy

stają z komputerów, ale coraz

ale myślimy Facebook. Zgadzasz

dużych korporacji. Powiedz nam,

mocny napływ młodych ludzi

częściej również z urządzeń

się z takim stwierdzeniem?

jak one podchodzą do zagad-

na Facebooka, ale nie zapo-

mobilnych – smartfonów

Mówimy media społecznościowe,

nień social mediów? Czy jest to

minamy o Instagramie, który

i tabletów. Naszym głównym

Nie da się ukryć, że Facebook

jeden z kluczowych i świadomych

przeżywa teraz swoje mocne

zadaniem jest baczna obser-

w Polsce cieszy się największą

kanałów komunikacji, czy bardziej

5 minut, czy przede wszystkim

wacja tendencji wśród mło-

popularnością, szczególnie

obowiązkowy dodatek, który jest,

o YouTube, który dla targetu

dzieży. Widzimy, że w tej chwili

w aktywnej grupie wiekowej

ale właściwie nie do końca wia-

15–25 lat pozostaje bardzo

obiecującym kanałem staje się

18–34. Dziś prawie 30%

domo po co?

użytkowników internetu w Polsce posiada swoje profile

Niektóre – jak pies do jeża. Upa-

na tym portalu i wygląda na

trują w social mediach nieprze-

to, że wzrost będzie nadal miał

kładającej się na sprzedaż roz-

miejsce, choć dynamika jest

rywki („nam to niepotrzebne”)

dużo słabsza. Media społecz-

lub obawiają się krytyki („zjedzą

nościowe to na pewno nie tylko

nas”). Ale wiele korporacji pod-

Facebook. Mamy coraz popu-

chodzi do tematu świadomie

larniejszego w Polsce Twittera,

i strategicznie. Wiedzą, że

który na Zachodzie bije rekordy

warto być pierwszym, tworzyć

popularności, Instagram czy

kreatywny content, rozwijać

chociażby LinkedIn, zwięk-

społeczności i wchodzić w war-

szający swoje możliwości dla

tościowe interakcje. W P&G

użytkowników. Zdecydowanie

powiedzieliby pewnie, że warto

media społecznościowe to nie

być ownerem tego playgroundu:)

tylko Facebook.

Polskie firmy są w tym obszarze, niestety, często dwa kroki

ważnym kanałem komuni-

Instagram, wiemy również, że

Simon McDermott, Bran-

z tyłu. Jako agencja staramy

kacji. Wiele marek chciałoby

Facebook, który jest właści-

dWatch EMEA t

się takich klientów zachęcać

rozwijać content wideo, lecz

cielem aplikacji, szuka spo-

do choćby nieśmiałych prób –

nie bardzo wie, w jaki sposób

sobów na monetyzację biznesu

w wielu przypadkach daje to

to zrobić, żeby zakończyło się

i wprowadza testowe rozwią-

świetne rezultaty.

sukcesem. Nie jest to prosta

zania reklamowe, co na pewno

Media in a practical way. Usually

sprawa. Marce CROPP kilku-

będzie istotnym czynnikiem dla

companies are using Social Media,

– You have an enormous knowledge about monitoring Social

Julian Chmielewski, Marta

krotnie udało się wypracować

marek komercyjnych.

because it “ just looks fine” or “our

Ożóg-Orzegowska (LPP:

atrakcyjny dla młodego klienta

Mówiąc o mediach społecz-

competitors are doing it, so we

CROPP, SiNSAY)

content, który na zasadzie

nościowych, nie sposób nie

have to do it as well”. So, how do

wirusa opanował potem

wspomnieć o YouTube, który

you use Social Media to create

Pracujecie dla marki związanej

internet. Nie zawsze jednak te

już dawno zasięgiem prześci-

real value for a company?

z rynkiem młodzieżowym.

próby kończą się sukcesem i są

gnął największy kanał telewi-

W komunikacji z tą grupą social

obarczone dużą dawką ryzyka.

zyjny. Dotarcie z contentem

Nowadays companies need

media to chyba podstawa?

Przede wszystkim przez wzgląd

wideo wymaga dużych starań,

to be involved in social media

na aktualność tematów, które

ponieważ młoda grupa doce-

to remain competitive. Their

W CROPP social media były

jak wiemy, we współczesnym

lowa jest szczególnie wrażliwa

customers use social media

i będą bardzo ważne. Marka

internecie zmieniają się jak

na potencjalny brak autentycz-

and expect the companies to

angażuje się mocno w te kanały

w kalejdoskopie.

ności w przekazie reklamowym.

be there too. An increasing

komunikacji, które są atrak-

Media społecznościowe to

Piotr Czynsz, dyrektor zarzą-

number of people take to

18

e-profit


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | S O CI A L M E D I A B E Z TA J E M N I C

Twitter or Facebook to write

but say on twitter that they

media do komunikacji swoich

about their experiences and

can’t get Bluetooth to work,

brandów jest już od jakiegoś czasu

frequently want a reaction

then advertise a how-to on the

kompletnie nieaktualne. Media

from the companies (not always

website or point people to the

społecznościowe nie są tylko

to complain, often to compli-

product literature on twitter.

chwilową modą czy kaprysem.

ment). We see companies spen-

In the end companies are fairly

I w przeciwieństwie do niektórych

ding increasing amounts on

rational so the massive increase

innowacyjnych form komunikacji

research too, by listening to the

in social media (listening, enga-

mających zmienić rynek – (chociaż

unprompted (public) conversa-

ging, marketing) is a sign that

nie wyszło im to kompletnie np.

tions of their customers major

the return-on-investment is

QR kody) – na dłużej zadomowią

brands have a better idea of

there and not just because they

się w planach marketingowych,

what people really think of

do it to be „cool”.

zarówno dużych, jak i małych firm.

them and this helps them shape their products and messages

Z tych odpowiedzi można wysnuć

to the market. For example if

jeden wniosek. Pytanie o to, czy

clients love your new phone

warto wykorzystywać social

e-profit

19


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | M U S T B E - C Z Y L I S O CI A L M E D I A CO N V E N T

20

e-profit

Materiały prasowe Social Media Convent


Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | M U S T B E - C Z Y L I S O CI A L M E D I A CO N V E N T

Must be czyli Social Media Convent Jeśli Twoja praca w jakimkolwiek stopniu związana jest z mediami społecznościowymi to 21 lutego musisz zawitać do Gdańska na Social Media Convent. Oto 7 powodów dlaczego jest to wydarzenie, które zasługuje na miano must be. Opracowanie Starter

1.

łania reklamowe oraz za rozwój firmy na nowych rynkach

Social Media Convent to

zagranicznych. Przedtem przez

jedna z najważniejszych

pięć lat pełnił funkcję dyrektora

ogólnopolskich konferencji, na której poruszana jest tematyka

6.

W tygodniu poprzedzającym Social Media Convent w gdań-

Przygotowane zostaną spe-

skim Inkubatorze STARTER

cjalne strefy networkingowe

odbędą się spotkania z eksper-

ds. marketingu internetowego

będące doskonałym sposobem

tami w tematyce media i social

w Shutterfly. Ali posiada sze-

na wymianę doświadczeń i kon-

media, którzy opowiedzą

komunikacji firm i marek

rokie doświadczenie w takich

taktów biznesowych.

o kampaniach marketingo-

w social media, prezentowane

dziedzinach jak: finanse, rozwój

wych m.in. dużych i znanych

są trendy, dobre praktyki,

biznesu i sprzedaż, które zdobył

marek. Partnerami konferencji

podsumowania, prognozy czy

w takich firmach jak: Ask.com

też problemy oraz wyzwania

i Excite@Home.

branży marketingowej i social media.

2.

7.

Konferencja składać się będzie

4.

Fokus, SoCommerce, Aula

czornej połączonej z afterparty!

Polska.

– Tak jak w zeszłym roku, zapro-

także doskonałych ekspertów

siliśmy świetnych prelegentów,

W czasie konferencji przedsta-

z Polski. W gronie prelegentów

którzy poza wysokim poziomem

wiane są też liczne case studies.

drugiej edycji znaleźli się

merytorycznym, nadadzą swoim

m. in.: Michał Górecki, Michał

wystąpieniom niestandardowy charakter. Planujemy też dodat-

3.

Sadowski, Dima Słupczyński, Monika Czaplicka, Aleksandra

kowe niespodzianki dla uczest-

Gościem specjalnym imprezy

Mokwa, Mateusz Belattaf, Yuri

ników, ale przede wszystkim

i prelegentem jest Ali Jafari,

Drabent oraz przedstawiciele

cieszy nas fakt rozwoju konfe-

Vice President of Direct Sales,

Sotrender.

rencji w międzynarodowym kie-

odpowiada za sprzedaż, relacje z klientami i marketing Twit-

STARTER, Brand24, Sotrender,

z dwóch części – dziennej i wie-

Na wydarzeniu nie zabraknie

Europe, Twitter. Ali Jafari

są: Miasto Gdańsk, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości

runku – mówi Marta Laskowska,

5.

tera w Europie. Wcześniej był

Podobnie jak w zeszłym roku kon-

szefem działu sprzedaży Twit-

ferencję poprowadzi Lasse Chor.

koordynatorka projektu.

tera, gdzie odpowiadał za dzia-

e-profit

21


Temat z okładk Trzy ogrody, czyli jak umiejętnie zarządzać czasem? Rozmawia Marek Dornowski

22

e-profit


ki Jak umiejętnie podzielić czas na pracę, dom i samego siebie? Jak nie zagubić się w niuansach relacji damsko-męskich, jak pracować, by nie zwariować? – O tym rozmawiamy z Miłoszem Brzezińskim – konsultantem biznesowym, mentorem AIP Business Link, członkiem rady ekspertów Think Tank, certyfikowanym coachem International Coaching Community i wykładowcą akademickim w jednej osobie.

e-profit

23


T E M AT Z O K Ł A D K I | T R Z Y O G R O DY, C Z Y L I J A K Z A R Z Ą DZ A Ć C Z A S E M

W swojej książce Życiologia,

szczęśliwi. Te ogródki służą

złoty środek i ostrzega, kiedy

dości, szuka, kupuje motocykle,

czyli o mądrym zarządzaniu

czemu innemu. Po pierwsze,

poza niego wykraczamy. Mózg

chodzi na koncerty starych

czasem przedstawił Pan wizję

mają uświadomić, że pew-

jakby w ogóle nie jest przysto-

kapel, ogląda filmy przy których

3 codziennie uprawianych

nych kwestii w życiu nie da

sowany do tego, by wyczuwać,

kiedyś ryczał, wykupuje stare

przez nas ogrodów: pracy,

się oszukać. Nie da się nie

że wszystko na świecie jest

albumy muzyczne, przy których

domu i samego siebie. Gdy

dbać o zdrowie i dzięki temu

w odpowiedniej proporcji, a jak

dreszcze przechodziły, ale

jeden z nich uprawiany jest

być zdrowym. Ta ogrodnicza

za mało, to psuje, a jak za dużo,

coraz mniej to pomaga. Niby

zbyt pieczołowicie, pozostałe

metafora każe się zastanowić,

to… też psuje. Ma tak z jedze-

dramat, prawda? Otóż nie,

zaczynają więdnąć…

o które ogródki i kiedy chcemy

niem, alkoholem, miłością,

bo z drugiej strony jest coraz

zadbać (jak się rodzi dziecko,

pieniędzmi, tempem rozwoju

bardziej z życia zadowolony,

MB: Jest to wizja, która na

to pewnie przez czas jakiś

kariery… Najczęściej chce

coraz mniej odeń wymaga,

części pierwsze rozkładać ma

o dom na przykład). A po wtóre

więcej, bo więcej to lepiej.

widzi, co da się zmienić, a co

codzienne pytanie: W co ręce

przypomina, że żadnego nie

włożyć?. Ustala pewne prio-

powinniśmy do końca zanie-

Życie z jednej strony więc

się i zakres złotego środka się

rytety. Oczywiście, życie, to

dbywać. Jeśli nas gdzieś nie ma,

polega na balansowaniu na

poszerza z wiekiem.

nie szachy. Nie mogę porzucać

to nie znaczy, że nic się tam nie

odcinku złotego środka (bo to

trzeba akceptować, uspokaja

chyba nie jest punkt, jakąś tole-

Pozostańmy jeszcze przez

rancję jednak mamy), a z drugiej

moment w tym ogrodzie

strony na życiu ze świadomo-

zwanym „praca”. Zajmuje

ścią, że ten złoty środek cały

się Pan coachingiem. W tym

czas się przesuwa. Kiedy jestem

momencie przypomina mi

młody nie muszę ćwiczyć za

się dowcip, w którym pada

dużo, nie mówiąc już o przymu-

pytanie: ilu psychologów/

szaniu się do tego. Potem nieco

coachów potrzeba do zmiany

więcej, potem mniej. Podobnie

żarówki?. I po chwili pada

ze snem. Najpierw dużo, potem

odpowiedź, że owszem jed-

mniej. Ale zawsze jakoś – z pro-

nego, ale tylko wtedy, gdy

porcją na rozum i obserwo-

żarówka chce się zmienić

wanie własnego ciała. Gdyby

sama. Jak to zatem jest z tym

sen nie był potrzebny, ewo-

coachingiem? Czy jest to

lucja by z niego zrezygnowała.

rola popychacza, a z punktu

A jednak zrezygnowała raczej

widzenia osoby coachowanej

z tych, którzy próbowali nie

gotowa recepta na sukces, czy

spać. Z tych, którzy nie dosy-

raczej coach to ktoś, kto stoi

ogrodu, w którym mam pożar,

dzieje. Ogródek opuszczony

piają, na korzyść tych, którzy

z boku i czeka aż „żarówka

tylko dlatego że ustaliłem sobie,

zarasta chwastami i sieje nimi

od snu nie stronią. Podobnie

sama będzie chciała się

by wszędzie było po równo.

na sąsiednie ogródki.

z miłością, z przyjaźnią,

zmienić”?

Przede wszystkim po równo

z pobłażliwością dla siebie…

jest dość nudnie, co oznacza,

Problem leży w znalezieniu

że specjalnie na niczym mi nie

tego złotego środka. Jak do

Trudna sprawa, prawda? Jak

Trudne dla mnie, ponieważ

zależy, a chcę tylko, by wszyscy

niego dotrzeć? Jak utrzymać

w te wszystkie ruchome złote

wciąż nie wiem, na ile coś jest

się odczepili, bo zawsze mogę

tę równowagę w dłuższej per-

środki wcelować? Wygląda

słabością człowieka (czyli

powiedzieć: przecież się zaj-

spektywie?

jednak na to, że w sukurs idzie

moją), a na ile metody (czyli

nam własny organizm, który

coachingu). Coach nikogo nie

muję…

MB: To jest trudne pytanie.

MB: Nie oszukujmy się – tu też

z wiekiem nie tylko mniej jest

zmienia. Jeśli ktoś do coacha

Właściwie to nie mamy

nie mamy dowodów, że to się

targany emocjami, lecz także

trafia, to już właściwie można

dowodów na to, czy po równo

w ogóle da. Brakuje dowodów

coraz częściej jest mu wszystko

wstępnie założyć, że chce się

się w ogóle da, jak to pomierzyć

na to, że mamy cokolwiek

jedno. Z jednej strony więc

zmienić. A jeśli chce, to pewnie

i czy wszyscy byliby wtedy

w mózgu. To pozwala wyczuwać

tęskni za uniesieniami mło-

ma jakąś gotowość. W praktyce

24

e-profit


T E M AT Z O K Ł A D K I | T R Z Y O G R O DY, C Z Y L I J A K Z A R Z Ą DZ A Ć C Z A S E M

Jeśli założymy, że umysł jest jakimś samoorganizującym się systemem, to coach jest takim ekspertem – informatykiem, hydraulikiem od systemu

oczywiście różnie z tym bywa.

naprawdę dziwnie, a jeszcze nie

pomaga. Ale znowu… Nikt tego

Coach zaś w pewnym sensie

nadawać na leczenie. Tak czy

za nas nie zrobi ani nie wymyśli.

jest generatorem pytań, któ-

owak, człowiek wiele zniesie. By

rych klient sobie nie zadaje. Ale

być bardziej konkretnym – spo-

Czy w swoich kontaktach

jest też człowiekiem, któremu

sobów jest masa. Weźmy taki:

zawodowych często spotyka

nie wszystko jedno, czy klient

Jeśli ktoś wie po co, przetrwa

Pan ludzi posiadających „syn-

da sobie radę czy nie. Coach

prawie każde, nie wiem jak – tak

drom niedzielnego popołu-

widział wiele takich prób. Wiele

mówił Victor Frankl, wielki pro-

dnia” (stres związany z nadej-

udanych i wiele nieudanych,

motor idei sensu w życiu.

ściem poniedziałku)?

ma w głowie arsenał sposobów

Sensu w życiu nikt nam nie da

na różne rzeczy i dotarcie do

i nie wymyśli. Trzeba usiąść

MB: Wszyscy w pewnym sensie

zasobów. Jeśli założymy, że

i sobie wybrać. Ani to logiczne,

to odczuwają. Nie wiemy jednak

umysł jest jakimś samoorgani-

ani nie wiemy, czy realne, ale

do końca, na ile jest to kwestia

zującym się systemem, to coach

czujemy, że o to chodzi. A skoro

nielubianej pracy na przykład,

jest takim ekspertem – infor-

tak, to czemu nie? Daje to siły

a na ile tego, że umysł nie lubi

matykiem, hydraulikiem od

do zmian, do dbania o innych, do

zmiany rutyny. Piątkowa zmiana

systemu. Do pewnego stopnia

przetrzymania, kiedy inni odpa-

rutyny jest prostsza, choć też

wszystko mu jedno, jaka ciecz

dają, i dotarcia na swój szczyt.

stresuje. Zwykle jest to także

popłynie rurami albo jakie dane

Jedno jest pewne – ktokolwiek

zmiana rutyny w kierunku „nic

komputer będzie przerzucał,

dotarł na szczyt, znikąd tam nie

nie muszę”. Daje inny punkt

ale nie do końca. Sugerując

spadł.

odniesienia: „mam plany, ale jeśli

pytania, aktywności czy tematy

ich nie zrealizuję, to nie szkodzi”.

refleksji, stara się wpłynąć na

Powtarzam jednak, że taki sens

Niektórzy jednak idą w piątek

reorganizację systemu tak, żeby

się wypracowuje. Na przykład

na imprezę albo w sobotę

zmiana w wymaganym kierunku

przez minutę po zaparkowaniu

są umówieni na organizację

ominęła jak najwięcej zna-

samochodu pod domem nie

czegoś i też się spinają, choć

nych mu bezsensownych strat

wysiadam, tylko zamykam oczy

towarzyszy temu na przykład

czasu. W pewnym sensie więc

i przypominam sobie, aktu-

dreszcz przed spodziewaną

coaching jest metodą oszczę-

alizuję, jaki jest głęboki sens

nowością. W niedzielę to co

dzania czasu… a za tym potu,

mojego bycia w domu. Przed

innego. Oprócz tego, że jutro

krwi i łez.

pracą podobnie. Bez względu

znów nuda, to jeszcze weekend

na to, jak kretyńsko to brzmi

często nie spełnił oczekiwań.

Miałem przyjemność przej-

dla osoby racjonalnej, działa.

Co za życie…

rzeć kilka artykułów na

Zresztą ja mózgu nie przece-

stronie www.miloszbrze-

niam jako racjonalnego organu.

zinski.pl (do czego zresztą

Jest fajny, trochę tam swojego

zachęcam czytelników )

ogarnia, ale generalnie jego

MB: Książkę by można napisać,

i zauważyłem, że wiele

racjonalność głowy nie urywa.

odpowiadając na to pytanie.

miejsca poświęca Pan psycho-

Więc jeśli ktoś mówi, że na

Skupić się na myśleniu o tym,

logicznym aspektom pracy.

przykład metody medytacyjne

co ciekawe w pracy. Postawić

Zadam więc pytanie, które

są stratą czasu, no odnoszą się

sobie wyzwania w robocie. Na

będzie jednocześnie parafrazą

do abstrakcji, to z tej perspek-

psychoterapię iść, bo z domu się

jednej z Pana książek: jak pra-

tywy właściwie wszystko jest

coś źle wyniosło. Po pracy robić

cować i nie zwariować?

bez sensu i nie ma co filozo-

coś ciekawego, żeby umysł

Jak sobie z tym radzić?

fować, gdyż wszystko odnosi się

przeskakiwał godziny roboty.

MB: To akurat dość proste,

do abstrakcji. Takie codzienne

Zmienić pracę. Zaakceptować,

ponieważ – wbrew pozorom

aktywne, że się odłączam, przy-

że tak jest i przejść do kolejnych

– norma ma dość szeroki

pominanie sobie, o co mi chodzi

punktów zmartwień. Więcej się

zakres. Można się zachowywać

przez minutę – bardzo, bardzo

wysypiać. Przestać pić i palić,

e-profit

25


T E M AT Z O K Ł A D K I | T R Z Y O G R O DY, C Z Y L I J A K Z A R Z Ą DZ A Ć C Z A S E M

Postanowienia działają lepiej w nowym roku, niż kiedykolwiek indziej, bo początkowe fazy różnych rzeczy sprzyjają zmianom i dają im naturalne pole

przyklepywać tynkiem, bo

MB: Może powinienem powie-

podejściem znajdujemy sposób

w pół roku ogarnę i będzie

dzieć to samo, żeby być gende-

na: chudnięcie, rzucanie palenia,

spokój. Niezajęty ból głowy boli

rowym dyskutantem. I pewnie

więcej czasu z dziećmi, myślenie

trochę przez całe życie. Całe

powiem, ponieważ badania

o nowej pracy, karierze, pisaniu

życie może rozmontować. Jeśli

pokazują, że kobiety, podobnie

książki itp… To trochę jak z pod-

się ma szczęście, to przyczyny

jak mężczyźni, różnią się między

rywaniem dziewczyn – jeśli

okazują się czasem banalne.

sobą osobowościowo znacznie

pierwszy sposób nie zadziała,

Coach czy terapeuta w cięż-

bardziej, niż płcie między sobą.

a mam jakąś upatrzoną, wyma-

szych przypadkach są osobami,

rzoną piękność, szukam innego

które mogą podrzucić kilka

Rozmawiamy o 3 ogrodach,

sposobu. Tak długo, aż zadziała

opcji do zweryfikowania, bo

więc przejdźmy do tego ostat-

– bo cel jest tego wart. Ewolucja

dla kogoś, kto się strukturami

niego, czyli do samego siebie.

rezygnuje z tych, którzy pod-

myślenia nie zajmuje, taki stres

Wielu czytelników resztkami

dają się po pierwszym koszu.

niedzielny jest monolitem nie do

sił walczy o realizację swoich

przepchnięcia. A dla speca może

noworocznych postanowień.

Dziękuję za rozmowę i życzę

być konstrukcją, do rozmonto-

Jakby Pan ich zmotywował?

powodzenia!

wania, widać, gdzie ma spoiny oraz słabe punkty, a czasem

MB: Pewnie nijak, bo nie jestem

nawet dość oczywistym jest to,

od motywowania. Walczenie

co wszystko trzyma.

o postanowienia noworoczne, to mało strategiczny pomysł.

Przejdźmy zatem do dru-

Resztkami sił tym bardziej. Ale

giego ogrodu, którym jest

to może jest pytanie o wiedzę,

dom. Na łamach e-profitu nie

jaką mamy, czyli o statystykę:

poruszaliśmy jeszcze kwestii

jak zwiększyć szansę, by coś

radzenia sobie w relacjach

zadziałało?. Cóż – statystycznie

damsko-męskich, ale roz-

postanowienia działają lepiej

mawiając z autorem książki

w nowym roku, niż kiedykol-

i przeglądać Facebooka (te 3

poświęconej tej tematyce,

wiek indziej, bo początkowe

elementy silnie wpływają na

chyba mogę pozwolić sobie

fazy różnych rzeczy sprzyjają

poczucie niepokoju w życiu).

na małe odstępstwo. Proszę

zmianom i dają im naturalne

Przeprosić się z rodzicami (jak

o 3 krótkie rady dla facetów,

pole. Działają te postanowienia,

wyżej – w przypadku kłopotów

jak nie zwariować ze swoją

które intensyfikują nasze

rodzinnych). Medytować, iść na

kobietą?

dotychczasowe zmagania,

basen…

a mniej te, które każą czegoś MB: Mogę dać jedną: Jeśli

zaniechać lub zmniejszyć czę-

Pyta mnie Pan niczym o ból

ktoś ci daje miłość, możesz

stotliwość. Działają postano-

głowy – jak sobie z nim radzić.

być mu wdzięczny, ale to nie

wienia nieduże, bądź pocięte

Ból głowy to objaw. Mogę wziąć

jest jego obowiązek. Dawanie

na małe kawałki. Działają

procha i udawać, że mnie głowa

tobie miłości jest twoim

postanowienia o dokumento-

nie boli, choć boli, tylko tego nie

obowiązkiem. Odróżnianie

wanych postępach i nagradza-

czuję. A mogę się dowiedzieć,

kwestii, które możemy sobie

nych mikrosukcesach. Działają

czy chodzi o kręgosłup, czy

dać wyłącznie sami od tych,

te wreszcie, gdy mamy kogoś,

zatoki, czy matka mi sączy jad

które mogą nam dawać inni, to

kto nas wspiera. Te, w których

do głowy od 15 lat, czy mam

połowa roboty.

w czasie realizacji raczej się

alergię na kurz, czy krwiaka

obserwujemy i szukamy drogi

w mózgu albo migrenę. Bólem

A z drugiej strony, co zrobić,

do celu: jeśli jedna nie zadziała,

głowy trzeba się zająć, jeśli

by wytrzymać ze swoim męż-

szukamy innej. Wtedy nie ner-

się coś chce z nim zrobić, a nie

czyzną?

wowo, za piątym, dwunastym

26

e-profit


e-profit

27


Rynkow tren Grzechy e-klientów

Anna Osińska

28

e-profit


we ndy Najczęściej w mediach podejmowany jest temat nierzetelnych sprzedawców. Porównywarki cen, referencje, opinie to wszystko narzędzia, które pomagają nam w wyborze e-sprzedawcy odpowiedniego do naszych potrzeb. Z drugiej strony są robiący zakupy w sieci, którzy bardzo często zapominają, że fakt bycia klientem nie zwalnia nikogo z obowiązku przestrzegania etykiety zachowań. Jakie są zatem największe grzechy e-klientów?

e-profit

29


R Y N KO W E T R E N DY | G R Z EC H Y E - K L I E N TÓ W

dzie prawa konsumenta oraz sprzedawcy, które systematycznie usprawnia Unia Europejska, wymuszając rozwiązania chroniące bezpieczeństwo transakcji i możliwość łatwego wyjaśniania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym – przekonuje Waldemar Sokołowski, prezes Rzetelnej Firmy. Nie ma róży bez kolców, ale trzeba przyznać, że zakupy internetowe niosą ze sobą znacznie więcej korzyści niż zagrożeń. Warto więc jako konsumentom również wdrożyć w życie stare przysłowie: nie rób drugiemu, co Według badań Rzetelnej Firmy

sklepy internetowe zrzeszają-

Zwrot towaru

tobie niemiłe. W końcu sprze-

w internecie zakupy robi już

cego 300 tys. firm.

W czerwcu tego roku plano-

dawca też człowiek.

nawet 83% z nas. Wystawianie

wane są zmiany przepisów

niesprawiedliwych komentarzy

Reakcja

dotyczących e-sklepów. Ma

na temat sklepu pod wpływem

Dla tych, którzy sprzedają

to wpłynąć na poprawę relacji

impulsu, nieczytanie regula-

w sieci najbardziej stresujące

sprzedających i kupujących

minu czy zasad wysyłki towaru

są ekstremalne i nieprzewidy-

oraz ujednolicić zasady doty-

– to nasze główne grzeszki.

walne ludzkie reakcje (ponad

czące sprzedaży wysyłkowej.

91%). Tymczasem w rzeczy-

Jedną z ważniejszych zmian jest

Sprawy, które z pozoru wydają

wistości, wbrew niektórym

wydłużenie czasu, jaki klient ma

się błahe, w rzeczywistości

stereotypom, poziom obsługi

na zwrot towaru zakupionego

mogą mieć bardzo poważne

oferowany przez polskie

przez internet. Obecnie jest

konsekwencje. Dotyczy to

e-sklepy – w porównaniu z tym,

to 10 dni, ma być 14. Zostaną

głównie długo wypracowy-

co znajdziemy na zachodzie

wprowadzone nowe zapisy

wanej reputacji danego sklepu.

Europy – stoi na naprawdę

dotyczące prawa odstąpienia

Często zapominamy, że nasz

wysokim poziomie.

od umowy kupna-sprzedaży

hejt, który często bywa nieuza-

– Kontaktujemy się z serwisami

– np. nie będzie możliwości

sadniony, to wymierny odpływ

konsumenckimi i partnerami

zwrotu artykułów higienicz-

klientów dla danego e-sklepu.

e-commerce na zachodzie Europy,

nych po usunięciu odpowied-

– Obecnie w Polsce mamy do

by porównać jakość obsługi

nich zabezpieczeń.

czynienia z wręcz obsesyjną walką

polskich e-sklepów oraz ich

o prawa konsumenta, zapomi-

odpowiedników w innych krajach.

Prawa konsumenta

namy jednak o tym, że po drugiej

Możemy z pełną odpowiedzialno-

– Pamiętajmy, że zakupy interne-

stronie też są ludzie, którzy mogą

ścią stwierdzić, że nasze rodzime

towe mają pewne niedogodności,

stracić cierpliwość w momencie,

e-sklepy przodują w jakości świad-

zarówno po stronie kupującego,

gdy otrzymują dziesiątą rekla-

czonych usług. W niektórych przy-

jak i sprzedawcy. Jedna strona

mację od tej samej osoby, zgodnie

padkach należy wręcz podziwiać

nie ma pewności, czy dostanie

z zasadą, że powód zawsze się

stoicki spokój, jaki zachowują,

zapłatę, druga boi się, że nie

znajdzie – mówi Paweł Kucha-

odnosząc się do żądań konsu-

dostanie towaru lub otrzyma

rzyk, prezes Opineo, ogólno-

mentów – dodaje Kucharzyk.

coś, co nie spełni jej oczekiwań.

polskiego serwisu oceniającego

30

Dlatego też warto mieć na wzglę-

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | G R Z EC H Y E - K L I E N TÓ W

Keep Calm and… be SMART Inteligentne rozwiązania coraz częściej stają się normą w naszym życiu. Z pozoru wyglądają jak gadżety do seriali rodem z science fiction, ale bardzo byśmy się zdziwili, jak często, również w Polsce, są tuż obok nas. Agnieszka Meller

Wynalazki

na przyszłość. Zamiast jednak

Podłączenie do...

wspólnej sieci domowej możemy

Wyobraźcie sobie ulicę, która

wybiegać w nią, warto przyj-

Zacznijmy od …telewizji. Smart

stworzyć multi-medialny

będzie generowała prąd pod

rzeć się dostępnym zaawan-

telewizory, dzięki połączeniu

system, w którym transmitu-

wpływem poruszających się

sowanym technologiom, które

z internetem, ułatwiają decyzję,

jemy pliki między różnymi urzą-

po niej pojazdów i pieszych.

sprawiają, że nasze życie może

jakie programy i o jakiej porze

dzeniami. Przy wykorzystaniu

Tak zdobyta energia mogłaby

być bezpieczniejsze, wygod-

będziemy oglądali. Nie jesteśmy

zainstalowanych na naszym

zasilać sygnalizację świetlną,

niejsze i ciekawsze.

już ograniczeni do ramówki

odbiorniku aplikacji nie tylko

a także przydrożne znaki infor-

proponowanej przez dany

obejrzymy ulubiony serial online,

macyjne. Brzmi dziwnie? Otóż

kanał. Dzięki podłączeniu ich do

lecz także porozmawiamy

w portugalskim mieście Covilhã taka ulica właśnie niedawno powstała. Nie trudno wyobrazić sobie realność zastosowania tych wynalazków w naszym codziennym życiu. Wystarczy zajrzeć do artykułów sprzed kilku lat, w których spekulowano, że w przyszłości telefon komórkowy będzie nam służył jako portfel, czy narzędzie do kontaktu z internetem. Dziś jest to już normalne i według badań około 58% Polaków boi się wyjścia z domu bez telefonu. Za jakiś czas pewnie będziemy się dziwić, jak mogliśmy wcześniej funkcjonować bez udogodnień, które na dziś pozostają jedynie w sferze planów

e-profit

31


R Y N KO W E T R E N DY | G R Z EC H Y E - K L I E N TÓ W

32

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | G R Z EC H Y E - K L I E N TÓ W

z rodziną i przyjaciółmi przez

fakt, że na rynku pojawił się

Funkcjonowanie inteligentnego

Skype’a, czy też podzielimy się

sprzęt, który pozwoli ogra-

domu można porównać do

opinią o obejrzanym materiale

niczyć czas przeznaczany na

ludzkiego organizmu. Zmy-

wideo bezpośrednio na porta-

prace domowe – jak na przy-

słami są w nim różnego rodzaju

lach społecznościowych.

kład automatyczne odkurzacze,

czujniki, na przykład ruchu,

pralko-suszarki czy samo-

temperatury, wilgotności,

sterujące kosiarki do trawy.

dwutlenku węgla, zalania czy

Jeśli więc pamiętacie z dzie-

Nasze dzieci nie będą musiały

otwarcia drzwi. Rolę mózgu

ciństwa filmy, w których na

odkurzać? Brzmi dziwnie? To

odgrywa centrala sterująca

dużym ekranie było widać

zapytajcie rodziców, jak kiedyś

czynnościami wykonywanymi

drugą stronę rozmówcy, to

było z dostępem do pieluch

przez urządzenia, które regulują

dziś wystarczy kupić telefon

jednorazowych. Usłyszycie

przepływ prądu (jak ściem-

SMART i można rozmawiać

historie nie z tej ziemi.

niacze czy kontrolery rolet),

nawet nie przez laptop, a przez

a także włączają i wyłączają

telewizor. Jeśli chodzi o roz-

Inteligetny dom

różne sprzęty. Co ważne, takim

rywkę, to jeszcze dalej poszli

Dziś, dzięki zaawansowanym

systemem możemy sterować

producenci konsoli do gier.

inteligentnym technologiom,

już nie tylko będąc w domu, lecz

W konsoli Play Station 4, dzięki

nasz dom możemy prze-

także na odległość – dzięki spe-

funkcji PlayRoom, przestrzeń

kształcić w system, który

cjalnym aplikacjom na smart-

wokół gracza można zamienić

będzie sam koordynował

fony i tablety. Swoje cztery kąty

w holograficzny plac zabaw.

działanie wybranych urządzeń,

mamy więc zawsze w zasięgu

Chcecie trenować, ale brak

dbał o oszczędność energii,

ręki.

Wam motywacji? Z pomocą

a także zatroszczy się o bez-

przychodzą specjalne programy

pieczeństwo mieszkańców.

Aplikacje na wszystko

do instalacji na smartfonach

– System inteligencji budyn-

Niedawno w jednym z seriali

typu Endomondo czy Nike+

kowej pozwala na wygodne

mogliśmy usłyszeć prośbę

Running, które zamieniają się

zarządzanie większością

matki do syna, by ten wypro-

w personalnego trenera. Nie

domowych sprzętów i instalacji.

wadził psa, po czym dodała:

tylko mierzą pokonywany

Dom w pewnym sensie za nas

Na to jeszcze nie ma aplikacji.

dystans, średnią prędkość czy

myśli – możemy go „nauczyć”

Ciekawe, kiedy scenariusz

czas treningu, lecz także komu-

naszych przyzwyczajeń oraz

tego odcinka przestanie być

nikatami głosowymi motywują

tego, jak powinien reagować na

aktualny? Śmiemy twierdzić, że

nas do pokonywania kolejnych

nasze zachowania czy zmiany

będzie to szybciej, niż się nam

kilometrów czy uzyskiwania

warunków zewnętrznych, na

wydaje.

punktów.

przykład temperatury, a także na sytuacje awaryjne – mówi

Wszędzie dobrze, ale w domu

Maciej Fiedler, dyrektor ds. roz-

najlepiej. Tam technologia

woju Fibar Group.

SMART również już dotarła. Niejednego uraduje zapewne

e-profit

33


R Y N KO W E T R E N DY | M O B I L E T R E N D S AWA R D S 2 013 R OZ D A N E

Mobile Trends Awards 2013 rozdane Cytując popularny w sieci zwrot „gimby nie pamiętają”, wspominam czasy, w których mówiono, że wydatki na reklamę w internecie sięgają 2% budżetów reklamowych. Nowe, nieznane, nie wiadomo czy się sprawdzi. Dziś są firmy, które 100% swego budżetu reklamowego wydają w sieci. Gdy czytam informacje na temat rynku mobile, odczuwam lekkie Déjà vu. Kto już dziś odczuwa to samo i przoduje w obszarze mobile? Dobrą odpowiedź daje Mobile Trends Awards. Marek Dornowski

Najlepsze realizacje mobilne

Trends Conference zebrała się

także klientów, i to właśnie ana-

kontowych. Kto okazał się naj-

Mobile Trends Awards to jedno

praktycznie cała elita branży

liza ich skali działania pozwala

bardziej mobilny w 2013 roku?

z najbardziej prestiżowych

mobile. Choć właściwie prze-

optymistycznie patrzeć na

Sprawdźcie sami.

wydarzeń w branży mobile.

glądając listę obecnych gości,

rozwój branży.

Przyznawane są za najlepsze

można było dojść do wniosku,

realizacje mobilne w danym

że mobile już na dobre rozlała

W tłumie gości dostrzegliśmy

roku. Tym razem nominacje

się po polskiej gospodarce.

przedstawicieli największych

przyznano w aż 16 kategoriach.

banków działających w Polsce,

W czwartkowy wieczór 16

Nie tylko agencje

największego serwisu aukcyj-

stycznia w krakowskim hotelu

Obecni byli bowiem nie tylko

nego na naszym rynku czy

Royal Inn podczas Mobile

przedstawiciele agencji, lecz

największej sieci sklepów dys-

34

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | M O B I L E T R E N D S AWA R D S 2 013 R OZ D A N E

Kategoria

Zwycięzca

Miasto z najlepszą stroną lub aplikacją mobilną

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie za aplikację Szklarska Poręba Realizator: Amistad

Firma z najlepszą stroną mobilną

Polskie Linie Lotnicze LOT za stronę m.lot.com Realizator: AMG.net Wirtualna Polska za m.wp.pl

Portal mobilny

Bank Zachodni WBK za aplikacje BZWBK24 mobile (Android, iOS, Windows Phone) Realizator: eLeader

Bankowość mobilna

Reckitt Benckiser za kampanię Durexa w aplikacji Listonic. Realizator: Mobext Polska / Listonic

Wykorzystanie marketingu mobilnego

Grupa Allegro za aplikację Allegro (Android, iOS, Windows Phone)

m-commerce

Brand24 oraz Joy Intermedia za aplikację Brand24 (iOS)

Aplikacja mobilna do użytku dla firm

Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz 3R Studio Mobile za aplikację W gnieźnieńskim grodzie 3D – wirtualna makieta

Aplikacja mobilna – edukacja

Grow App za grę Bridgy Jones

Gra mobilna

Filmweb oraz Artegence za aplikację Filmweb

Aplikacja mobilna – rozrywka

USP Zdrowie oraz Connectmedica za aplikację Walk&More (Android, iOS)

Aplikacja mobilna – sport i zdrowie

NNV AG za aplikację Firmy.net (Android)

Aplikacja mobilna – podróże i komunikacja

Komenda Główna Policji oraz DDB Warszawa za aplikację The Most Wanted App (Android, iOS)

Aplikacja mobilna – komunikacja i społecznoścI

ToCoMoje – przechowuj swoje paragony (TCMJ sp. z o.o.)

Mobilny start-up

Firma wspierająca popularyzację mobilnych technik i technologii

Firma wspierająca rozwój technologii mobilnej

Biedronka za wprowadzenie systemu mobilnych płatności

PKO Bank Polski za płatności mobilne IKO

Dodatkowo głosami inter-

I miejsce – Aplikacja BZWBK24

i zwycięzcom serdecznie gratu-

nautów została przyznana

mobile

lujemy i… czekamy na więcej

nagroda specjalna. I tak wyniki

II miejsce – Aplikacja Allegro

głosowania prezentowały się

III miejsce – Aplikacja Filmweb

następująco:

Wszystkim nominowanym

e-profit

35


R Y N KO W E T R E N DY | J A K I E KO R Z Y Ś CI P R Z Y N O S I P R Z E D S I ĘB I O R S T W O M M I K R O FA K TO R I N G ?

Jakie korzyści przynosi przedsiębiorstwom mikrofaktoring? Faktoring to jedna z form finansowania działalności przedsiębiorstwa, w której wyspecjalizowany podmiot wykupuje od innej firmy faktury z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Oznacza to, że jeżeli firma wystawia faktury z długim terminem płatności, może sprzedać je na rynku, płacąc niewielkie dyskonto.

Faktoring dla mikro i małych

Mikrofaktoring przynosi przed-

Mikrofaktoring nie obciąża też

gdzie transakcje są regulowane

przedsiębiorstw

siębiorstwom wiele korzyści.

zdolności kredytowej. W prze-

za gotówkę, faktoring okaże

Takie rozwiązanie w znaczący

Jedną z nich jest eliminacja

ciwieństwie do kredytu banko-

się rozwiązaniem mniej przy-

sposób wpływa na poprawę

zatorów płatniczych – firma

wego, korzystanie z faktoringu

datnym.

płynności przedsiębiorstwa

otrzymuje środki z tytułu należ-

nie wpływa na limit kredytowy

i jego zdolności do terminowego

ności na swoje konto w ciągu

i nie jest wykazywane w bilansie

Wadami korzystania z usług

wywiązywania się ze swoich

kilku dni od daty przekazania ich

spółki, może więc stanowić

firm faktoringowych są m.in.

zobowiązań.

do Faktora. Dzięki temu może

usługę komplementarną do

konieczność podpisania umowy,

Oferta faktoringu adresowana

kredytu bankowego. Z punktu

która zobowiązuje do przeka-

jest przede wszystkim do firm

widzenia ciągłości działania

zania firmie znacznej części

i bezpieczeństwa firmy są to

swoich obrotów, czy mało

najważniejsze korzyści zwią-

przejrzysta tabela opłat i pro-

zane z mikrofaktoringiem, choć,

wizji. Dlatego też na rynku poja-

średnich i dużych. Dlaczego? Większość firm faktoringowych i banków traktuje finansowanie segmentu mikro i małych

Mikrofaktoring przynosi przedsiębiorstwom wiele korzyści

podobnie jak w przypadku fak-

wiły się rozwiązania takie jak

przedsiębiorstw jako bardzo

toringu, ich lista jest znacznie

internetowe platformy handlu

ryzykowne. Mimo to, branża

dłuższa.

należnościami, na których

faktoringowa stara się odpo-

sprzedający mogą wystawić

wiedzieć na potrzeby przed-

na bieżąco regulować swoje

Plusy i minusy faktoringu

pojedyncze wierzytelności.

siębiorców, poszerzając ofertę

zobowiązania. Dodatkowo,

Faktoring jest produktem

Kupującymi są w tym przy-

o nowe, odpowiednio zmodyfi-

firmy faktoringowe nie

adresowanym do firm, które

padku prywatni inwestorzy,

kowane produkty. Jedną z nich

wymagają zabezpieczenia na

współpracują z innymi

poszukujący alternatywnych

jest mikrofaktoring. Dzięki

aktywach trwałych – głównym

przedsiębiorcami i niejedno-

źródeł finansowania. W Polsce

standaryzacji i uproszczeniu

elementem takich firm jest cesja

krotnie posiadają długie terminy

powstała jedna z pierwszych

części procedur, koszt finanso-

wierzytelności.

płatności faktur. W przypadku

tego typu platform w Europie –

wania udało się dostosować do

podmiotów obsługujących

Faktorama.

możliwości mikro.

raczej klientów detalicznych,

36

e-profit

fot. Materiały prasowe

Arkadiusz Kleszcz – prezes zarządu Faktorama


R Y N KO W E T R E N DY | J A K I E KO R Z Y Ś CI P R Z Y N O S I P R Z E D S I ĘB I O R S T W O M M I K R O FA K TO R I N G ?

w tym rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania poprawiające płynność finansową firmy. Dla kogo faktoring nie jest najlepszym rozwiązaniem? Jedynie firmy, które działają na niskomarżowym rynku, powinny bardzo dokładnie policzyć wszystkie koszty tego działania w stosunku do zysków. Najlepszym dla nich rozwiązaniem będzie skorzystanie z możliwości wystawienia pojedynczych wierzytelności i przeliczenia opłacalności takiej formy upłynniania finansów firmy.

Faktorama to internetowa

terminem płatności, mogąc

oraz gwarancja wysokich stóp

platforma skierowana przede

niemal od razu po transakcji

zwrotu przy skali ryzyka zbli-

wszystkim do mikro i małych

otrzymać zapłatę za swoje

żonej do obligacji korporacyj-

firm, poszukujących dostępu do

towary czy usługi. W przeci-

nych płatnika faktury.

finansowania, którego zabez-

wieństwie do faktoringu nie

pieczeniem będą nieprzetermi-

trzeba nawet podpisywać

Przyszłość faktoringu

nowane należności wiarygod-

długoterminowej umowy oraz

Usługi faktoringowe, chociaż

nych płatników.

ma się możliwość sprzedaży

są relatywnie mało znanym

faktur nawet o niewielkiej

produktem, zaczynają powoli

Po bezpłatnej rejestracji

wartości. Dla kupujących jest

zdobywać przychylność przed-

na platformie, sprzedający

to natomiast alternatywny

siębiorców. Przyczyniły się do

wystawia faktury z odroczonym

sposób inwestowania środków

tego sprzyjające warunki rynku,

e-profit

37


R Y N KO W E T R E N DY | M O B I L E J E S T I S TOT N Y J U Ż DZ I Ś

Mobile jest istotny już dziś Rozmawiamy z Robertem Rachwałem – twórcą i pomysłodawcą Mobile Trends Conference oraz Mobile Trends Awards, a jednocześnie właścicielem ClickMaster Polska. rozmawia Marek Dornowski

Robert, czy pokusiłbyś

choćby w pewych kategoriach

Rozglądam się po sali i widzę

szczególny zwróciło Twoją

się o podsumowanie, tak

nawet sam design, który często

przedstawicieli nie tylko firm

uwagę na samej konferencji?

na gorąco, co przyniosły

może decydować o sukcesie

na co dzień zajmujących się

tegoroczne rozdania Mobile

projektu.

aplikacjami mobilnymi, ale

Cieszy mnie, że z roku na rok

praktycznie całego rynku.

znów pobiliśmy rekord fre-

Trends Awards? Moją uwagę zwróciło zwycię-

Rozdajecie te nagrody już po

kwencji. Dużo prelekcji było

RR: Myślę, że trzeba zacząć od

stwo sieci sklepów Biedronka

raz trzeci. Czy w ciągu tych lat

bardzo praktycznych i skupio-

samych nominacji. W tym roku

w kategorii popularyzacji

odniosłeś wrażenie, że mobil-

nych wokół tematów samego

zgłoszono do nas rekordową

technik i technologii mobil-

ność przestała być już inno-

tworzenia, projektowania

liczbę firm i pomysłów, stąd

nych, za wprowadzenie

wacyjnym zjawiskiem, a stała

aplikacji, czy tematów user

zapoznanie się ze wszystkimi

systemu mobilnych płatności.

się równoprawną częścią mar-

experience. Sporo miejsca zajęły

zgłoszeniami i sam wybór nomi-

Czy badaliście dane, ile osób

ketingowego funkcjonowania

również kwestie związane

nacji był już dla nas sporym

faktycznie korzysta z tej moż-

na rynku?

z responsive web design.

wyzwaniem. Dyskusje nad

liwości? RR: Po części sam odpowie-

My tu sobie rozmawiamy

tym, która aplikacja ma zostać nominowana, i dlaczego akurat

RR: Głównym czynnikiem

działeś sobie na to pytanie.

i widzę, że ukradkiem spo-

ta a nie inna, były naprawdę

w tej konkretnej kategorii

Fakt, że gościmy tu dziś przed-

glądasz na telefon, który

bardzo długie.

nie była liczba popularności

stawicieli przeróżnych branż,

dzisiaj na pewno ma gorącą

zastosowania danego rozwią-

świadczy o tym, że mobile

linię. Pozwól, że zapytam,

Wybrane przez Was nomi-

zania. Chodziło nam bar-

faktycznie odgrywa już dziś

ile aplikacji masz na swoim

nacje zostały potem ocenione

dziej o uwypuklenie postawy

istotną rolę w strategii wielu

telefonie?

przez aż dziewięcioosobową

promocji rozwiązań mobil-

firm. Mnie osobiście bardzo to

kapitułę konkursu. Czym kie-

nych. Biedronka dociera do

cieszy i zależy mi, żeby taki kurs

RR: Nigdy nie liczyłem (śmiech).

rowało się Jury, podejmując

naprawdę szerokiego grona

właśnie utrzymać, czyli nagra-

Na pewno dużo, a tak poważnie

takie a nie inne decyzje?

odbiorców. Biorąc pod uwagę

dzać nie tylko firmy z branży za

to z kilkunastu korzystam dość

to, że przez długi okres jedyną

wykonane realizacje, lecz także

często, natomiast pobieram

RR: Wszystko zależało od

akceptowalną formą płatności

właśnie klientów, za zmianę

wiele aplikacji, by zapoznać się

rodzaju kategorii, w której była

w tej sieci była gotówka, to

ich podejścia do mobile i za

z nimi. Zobaczyć, jak w prak-

dana nominacja. Również każda

teraz wprowadzenie płat-

jednoczesne promowanie tych

tyce funkcjonują. Niekoniecznie

osoba z kapituły z pewnością

ności mobilnych jest z naszego

rozwiązań w swoich branżach.

muszą mi być potrzebne, ale

kierowała się różnymi prio-

punktu widzenia olbrzymią

rytetami w ocenie. Staramy

akcją, istotną nie tylko z punktu

Tegoroczne rozdanie Mobile

i wiem, że są osoby, które

kierować się powszechnie zna-

widzenia klientów tej sieci, ale

Trends Awards odbywa się

chętnie z nich skorzystają.

nymi zasadami użyteczności dla

przede wszystkim całej branży.

w praktyce podczas Mobile

użytkownika, oceniać łatwość

To popularyzacja trendu „bycia

Trends Conference. Nie mogę

w nawigacji, funkcjonalność, czy

mobile”.

nie zapytać, co w sposób

38

rozumiem filozofię ich twórców

e-profit


R Y N KO W E T R E N DY | M O B I L E J E S T I S TOT N Y J U Ż DZ I Ś

Spróbuj jednym zdaniem

RR: Z pewnością ciekawe

micznie, że naprawdę trudno

powiedzieć, jakie trendy będą

będzie wykorzystanie techno-

jest na takie pytanie jedno-

najbardziej odczuwalne w bie-

logii nowego Bluetooth Low

znacznie odpowiedzieć.

żącym roku?

Energy, choć w tej branży to wszystko zmienia się tak dyna-

Fot. Aleksander Vogiatzis Photography

e-profit

39


R Y N KO W E T R E N DY | S P R Z E D AWA J O N L I N E I R E S Z TĄ S I Ę N I E M A R T W

Sprzedawaj online i resztą się nie martw Shoplo to platforma do prowadzenia e-sklepu. Zadaniem korzystającego jest założenie sklepu, wprowadzenie produktów i ich promocja. Sprawami technicznymi przedsięwzięcia zajmie się zespół Shoplo. Za nas. Adam Łopusiewicz

Doświadczyć złego

Pawlikowski. Zmęczenie takim

Zaczęło się w 2011 r. od

trybem życia daje się obojgu we

pomysłu na sklep internetowy.

znaki, ale dzięki silnej motywacji

Patryk Pawlikowski, pomysło-

i wsparciu znajomych nie dają

dawca Shoplo, chce otworzyć

za wygraną. – Zawsze powtarza-

własny startup, więc wciela

liśmy sobie, że Napoleon spał po

się w rolę klienta i sprawdza

trzy godziny – dodaje. Prototyp

dostępne na rynku narzędzia do

produktu powstaje ze środków

tworzenia e-sklepów. Okazują

prywatnych założycieli.

wywany do potrzeb. To ważne,

Każdy e-sklep uruchomiony na platformie Shoplo, możemy bez problemu podejrzeć na naszym smartfonie

się bardzo trudne w obsłudze,

bo na początku nikt nie wie, jaki poziom transferu wybrać. Nawet jeśli e-sklep zdobędzie duże zainteresowanie, to jego właściciele korzystający z Shoplo, nie muszą martwić się o infrastrukturę serwerą i ilość przepływu danych. Warto być przygotowanym

dlatego postanawia stworzyć

Na frontend, infrastrukturę ser-

własne. Swoje wcześniejsze

werową, domenę i certyfikaty

doświadczenia, które zdobywa

wtedy dwuosobowy zespół

Prostota działania, wsparcie

naszych klientów jednocześnie

m.in. pracując dla GoldenLine,

wydaje kilkanaście tysięcy zło-

techniczne oraz nacisk na este-

odwiedziło mnóstwo użytkow-

przenosi na pierwsze linijki

tych. W pracy i rozwoju Shoplo

tykę – to trzy cechy wyróżnia-

ników, np. dzięki temu, że Justin

kodu Shoplo. Pomysłem intere-

pomagają też znajomi twórców.

jące Shoplo. Dzięki niemu każdy

Bieber zatweetował o sklepie, czy

suje się wówczas jego znajomy

Po prawie dwóch latach od

w trzy minuty może otworzyć

dzięki występowi jego twórców

z pracy, programista Grzegorz

powstania pomysłu na biznes,

swój e-sklep i zacząć na nim

w programie Dzień dobry TVN –

Lech. Od tego momentu razem

Pawlikowskiemu i Lechowi

zarabiać. Do tego wystarczy

mówi Patryk Pawlikowski. Sklep

tworzą spółkę, która dziś pod-

udaje się pozyskać pieniądze od

adres e-mail, a po rejestracji

możemy ubrać w standardowy

bija świat.

inwestorów. Przekazują oni kil-

możemy rozpocząć przygodę

szablon, bądź spersonalizować

kadziesiąt tysięcy złotych oraz

z prowadzeniem własnego

dzięki Shoplo App Store.

Ze względu na wcześniejsze

doświadczenie w rozwijaniu

e-biznesu. Należy też płacić

zobowiązania, Pawlikowski

biznesu i wdrażaniu produktów

miesięczną opłatę abonamen-

Sklep otwarty na platformie

i Lech tworzą startup po godzi-

na rynki zagraniczne. O wraże-

tową, która wynosi od 49 zł za

Shoplo możemy również

nach, co okazuje się nie lada

niach ze spotkania z inwesto-

podstawową wersję do 299 zł

zintegrować z Facebookiem,

wyzwaniem. – Spaliśmy po kilka

rami, Patryk Pawlikowski mówi:

za rozbudowaną. Największą

Ebay’em, Ceneo czy z syste-

godzin dziennie. Można powie-

– To był prawdziwy sprawdzian,

wartością dla użytkownika

mami dystrybucji i przesyłek.

dzieć, że w dobie spokojnie mieści-

czy potrafimy sprzedawać to, co

Shoplo jest to, że otrzymuje

To pomaga przede wszystkim

liśmy dwa etaty – mówi Patryk

zbudowaliśmy.

hosting automatycznie dopaso-

klientowi szybciej dojść do

40

Czas użytkownika

e-profit

nawet na ogromny ruch. Dlaczego? – Zdarzało się, że e-sklepy


fot. Konrad Grymin

R Y N KO W E T R E N DY | S P R Z E D AWA J O N L I N E I R E S Z TĄ S I Ę N I E M A R T W

obranego celu, którym jest

Ostatnie lata w Brazylii to

Poprzedni inwestorzy (z obec-

magazynowania oraz pako-

zakup danego produktu. Jak

również ogromny skok techno-

nego funduszu Protos VC) oraz

wania i wysyłki zamówień

mówią nasi rozmówcy, tysiące

logiczny w obrębie korzystania

Xevin Investments, na rozwój

klientów. – W skrócie: Sprzeda-

użytkowników może przekonać

z internetu. – Dlatego trzeba

przekazują 500 tys. zł. Oprócz

jesz przez Shoplo. Wysyłasz do

m.in. dostosowanie do mobil-

tam być właśnie teraz – dodaje.

samej gotówki dzielą się sporym

nas swoje produkty, a my je maga-

nych urządzeń. Każdy e-sklep

Wspomina, że usługa tego

doświadczeniem. – To czego

zynujemy. Gdy pojawia się zamó-

uruchomiony na platformie

typu jest również popularna

uczył nas rynek oraz wiedza od

wienie, pakujemy je i wysyłamy do

Shoplo, możemy bez pro-

w krajach rozwiniętych, takich

inwestorów, to chyba najlepsza

klienta. Ty jako właściciel sklepu,

blemu podejrzeć na naszym

jak USA czy Kanada. Dodaje, że

biznesowa lekcja, jaką w życiu

zajmujesz się ofertą produktową

smartfonie i zrobić przez niego

zespół wybiera rynki, gdzie kon-

otrzymaliśmy – komentuje Paw-

i marketingiem. Proste prawda? –

zakupy.

kurencja jest bardzo mała i tam

likowski.

pyta Patryk Pawlikowski.

zaczyna promocję od podstaw. Świat otworem

Jakie Shoplo ma plany na

Od kilku miesięcy Shoplo

W tej chwili polska platforma

przyszłość? Chce umożliwić

testowo działa w Brazylii.

dostępna jest w trzech języ-

sprzedaż online w jak naj-

Dlaczego tam? – Brazylia pod

kach: polskim, angielskim

prostszy sposób dla sprzedają-

względem e-commerce przypo-

i portugalskim. Na cel zdo-

cego, czyli zdjąć z jego barków

mina polski rynek z początków

bycia kolejnych użytkowników

jak najwięcej procesów, które

XXI wieku. To duży rynek, którego

z zagranicy, twórcy startupu

nie są kluczowe dla biznesu.

populacja sięga 200 mln ludzi –

we wrześniu 2013 r. pozyskują

W lutym premierę będzie miała

tłumaczy Patryk Pawlikowski.

kolejną rundę finansowania.

usługa tzw. fulfillmentu, czyli

e-profit

41


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

42

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

e-profit

43


WA R TO W I E DZ I EĆ | N A U K A A B IZ N E S , C Z Y L I M A Ł Ż E Ń S T W O Z R OZ S Ą D K U

czasem, nie tylko ze swojej winy, odstają od tego, co wymaga rynek. Program studiów

2012r. 12r.

306 tys. studentów tudentów

2013r.

31.2 tys. studentów IT

– Rodzimi specjaliści od IT są cenieni na świecie m.in. za kreatywność, procesowe podejście do rozwiązywania problemów, powszechne wykształcenie akademickie oraz pracowitość. Edukacja IT na rodzimych uniwersytetach i politechnikach stoi na coraz lepszym poziomie. Pozytywne zmiany zachodzą jednak za wolno – mówi Wojciech Mach, dyrektor zarządzający Luxoft Poland, firmy zatrudniającej w Polsce ponad 350 wykwalifikowanych programistów. – Program studiów jest przestarzały i w wielu wypadkach niedostosowany do realnych potrzeb biznesu – dodaje.

Trendy w krajach

Microsoft, Samsung i Intel.

zarządzania. Gdy startup

Dochodzimy więc do wniosku,

Na politechnikach już w 2012 r.

Według Komisji Europejskiej do

rusza i napędzany jest głównie

który każdy student uczelni

uczyło się ponad 306 tys. osób

2015 r. w krajach Wspólnoty

pracą założycieli, wszystko jest

technicznej powinien sobie

– to więcej niż w 2007 r. Na

powstanie 900 tys. wakatów

jeszcze pod kontrolą. Trud-

głęboko przemyśleć: Uczelnia

samą informatykę aplikowało

w IT. Rozwój branży informa-

ności zaczynają się, gdy firma

stanowi konieczny dodatek,

w 2013 r. aż 31,2 tys. osób – to

tycznej widać także w Polsce

potrzebuje osób z zewnątrz. To

a nie podstawę kształtowania

najwięcej spośród wszystkich

zwłaszcza w obszarze startupów.

ważny moment rozwoju każdej

rzeczywistych kompetencji

kierunków.

Dopasowanie programów

firmy. Z jednej strony jest już

technicznych. Warto więc decy-

nauczania do potrzeb rynku

za duża, by ogarniać ją samo-

dować się na praktyki i staże

Firmy informatyczne coraz czę-

pracy nie jest wbrew pozorom

dzielnie, z drugiej za mała, by

jeszcze w trakcie studiów.

ściej zwracają jednak uwagę na

problemem wyłącznie stu-

pozwolić sobie na zatrudnienie

Błędem byłoby też lekcewa-

niewystarczające dostosowanie

dentów. Rynek nowych tech-

fachowców z najwyższej półki.

żenie nauki wyłącznie na rzecz

programu nauczania szkół

nologii w Polsce w dużej mierze

Pozostaje więc rozwiązanie

praktycznego zdobywania

technicznych do ich potrzeb. To,

składa się właśnie z tych

mniej kosztowne, a mianowicie

wiedzy. Tu konieczna jest

w jaki sposób będzie układała

kilkuosobowych drobnych firm

zatrudnianie studentów lub

synergia.

się współpraca na linii nauka –

bazujących na nowatorskich

absolwentów. I nagle okazuje

biznes, może mieć duży wpływ

pomysłach i niebojących się

się, że parę lat młodszy kolega,

Ciekawym przykładem ini-

na rozwój rynku informatycz-

wdrażać ich w życie.

nie za bardzo jest w stanie się

cjatyw biznesu skierowanym

nego w najbliższych latach.

Startupowcy to najczęściej

dostosować, gdyż dopiero co

do ośrodków akademickich jest

Według rankingu Interbrand’s

ludzie z charakterem, którzy nie

zakończył edukację bazującą

Model Kompetencyjny ABSL,

Global Brands 2013, w TOP

czuliby się dobrze w korpora-

na programie sprzed paru lat.

opracowany przez Hays Poland

10 rankingu światowych marek

cyjnych machinach. Zakładają

Choć co do zasady absolwenci

i Związek Liderów Sektora

znalazło się aż 6 oferujących

więc swoje firmy, starając się

studiów technicznych cieszą

Usług Biznesowych w Polsce

usługi IT – Apple, Google, IBM,

wprowadzać własne systemy

się pozytywną opinią, to jednak

(ABSL).

44

e-profit


WA R TO W I E DZ I EĆ | N A U K A A B IZ N E S , C Z Y L I M A Ł Ż E Ń S T W O Z R OZ S Ą D K U

– Dokument przedstawia podsta-

pracodawcy zaliczają m.in. Big

Agnieszka Jackowska-

wowe kompetencje, jakich praco-

Data, technologie chmurowe

-Durkacz, dyrektor zarzą-

dawcy oczekują od absolwenta.

czy programowanie aplikacji,

dzająca Infosys BPO Poland.

Nie dotyczy to wyłącznie wiedzy

które są powszechnie dostępne

– Otwartość ośrodków akade-

teoretycznej, ale także umiejęt-

na smartfonach. Bądź co bądź

mickich na kooperację z firmami

ności analitycznych czy kompe-

95% obecnej oferty opera-

jest również jednym z kluczo-

tencji społecznych przydatnych

torów komórkowych to smart-

wych czynników decydujących

przy pracy projektowej. Dla praco-

fony.

o lokalizacji inwestycji i tworzeniu

dawców z branży technologicznej

– Informatycy powinni na jak

nowych miejsc pracy – podsu-

niezwykle istotne jest, aby młodzi

najwcześniejszym etapie edukacji

mowuje.

ludzie znajdujący zatrudnienie

zapoznawać się z technologiami

Budując własny startup, od

byli już na starcie proaktywni,

takimi, jak Human-Machine

samego początku warto myśleć

zarówno jeśli chodzi o reali-

Interface – czyli np. ekranami

o zasobach ludzkich potrzeb-

zację zadań, jak i proponowanie

dotykowymi m.in. dla smartfonów

nych do rozwoju naszej firmy.

rozwiązań mogących usprawnić

i drukarek. Na rynku istnieje

Brak możliwości sięgania po

funkcjonowanie całej organizacji

zapotrzebowanie na programi-

sprawdzonych specjalistów jest

– mówi Małgorzata Jasińska,

stów tworzących aplikacje, które

oczywiście dla większości star-

Corporate Accounts Director

umożliwiają zdalną pracę na tego

tupów ograniczeniem, ale może

CEE w Hays Poland.

typu sprzęcie – wylicza Arka-

też być szansą. Nie tylko dla

diusz Chłopik, Office Marketing

zdolnych studentów, lecz także

Manager, Xerox Polska.

dla nas – na znalezienie lojal-

Co mówi rynek?

– Dostęp do wykwalifikowanych

nych, akceptowalnych kosztowo

Do przyszłościowych dziedzin

kadr o określonych kompeten-

i sprawdzonych pracowników.

IT, które w najbliższym czasie

cjach zależy często od jakości

będą gwarantowały pracę

relacji lokalnego biznesu z uni-

i szybki rozwój dla specjalistów,

wersytetami (B2U) – mówi

Pozostaje więc rozwiązanie mniej kosztowne, a mianowicie zatrudnianie studentów lub absolwentów.

e-profit

45


WA R TO W I E DZ I EĆ | S P YC H O LO G I A - J A K S O B I E Z N I Ą R A DZ I Ć

Spychologia – jak sobie z nią radzić Czy zetknęliście się w swojej karierze zawodowej z tematem spychologii? – Pytanie retoryczne. Każdy zna ten temat bardzo dobrze, choć rzadko kiedy mamy odwagę przyznać się, nawet przed samym sobą, że i nam zdarza się niekiedy zabawa w spychacza. Co oznacza taka zabawa w kontekście całej organizacji? Z pewnością nic pozytywnego. Marek Dornowski

Specjalizacja a rozwój

Nie ma bezpośredniego prze-

Mówiąc w skrócie, każdy

kierownika, kierownik automa-

Nie od dziś wiadomo, że

rzucania się zadaniami, ale jest

projekt musi mieć właściciela.

tycznie ceduje je do starszego

jedną z nielicznych, ale

po prostu pewna ignorancja.

Osobę, która bezpośrednio

pracownika, a ten angażuje w to

kluczowych, przewag małych

Czyli wszyscy zabiegani biegają

odpowiada za jego realizację.

najmniej doświadczoną i wpły-

firm nad międzynarodowymi

z taczkami i nie ma nikogo, kto

Gdy ta odpowiedzialność

wową osobę w organizacji.

korporacjami jest szybkość

by te taczki napełniał piaskiem.

zaczyna się rozmywać, automa-

działania. Dopóki organizacja

Jaki jest tego skutek? Ano

tycznie zmniejsza się szansa, że

Z czasem dochodzimy do kary-

jest mała, a podział kompetencji

taki, że cały czas pozostajemy

projekt zakończy się jakimkol-

katuralnego obrazu, niejedno-

jasno podzielony, wszystko

w fazie „planowania” i „pracy

wiek sukcesem.

krotnie wyśmiewanego w sieci:

się jakoś kręci. W przypadku

Pięciu robotników (nazywa-

startupów, gdy prezes jest

nych humorystycznie mena-

najczęściej jednocześnie szefem i sprzątaczką, problemu nie ma, bo i być nie może. Każdy startupowiec dobrze wie, że na

Mówiąc w skrócie, każdy projekt musi mieć właściciela. Osobę, która bezpośrednio odpowiada za jego realizację

gerami od przeróżnych spraw) stoi dookoła rowu, w środku tego rowu stoi jeden robotnik (nazwijmy go Jaś) i dzielnie

początku musi wymagać przede

operuje łopatą. Tutaj problem

wszystkim od siebie. Gdy

radzenia sobie z tym rodzajem

jednak z czasem organizacja

nad” projektem. A na pytanie,

spychologii jest już trud-

zaczyna się rozwijać, następuje

jak posuwają się te prace, odpo-

Sposób na spychologię

niejszy. Nie wystarczy bowiem

coraz większa specjalizacja.

wiedź brzmi: powoli do przodu.

To rozwiązanie może jednak

zrobić coś metodą nakazową.

z czasem doprowadzić do

Potrzeba doboru osób o odpo-

Często odbywa się to na zasa-

Jak radzić sobie ze spycho-

innego rodzaju spychologii,

wiednim podejściu mentalnym.

dzie prostej zależności. Więcej

logią poziomą? Odpowiedź

która jest bardziej uciążliwa

Ludzi dla których, sama nazwa

osób w zespole, to bardziej lub

jest dość prosta. Wyznaczyć

dla pracowników, ale mniej

stanowiska już motywuje do

mniej pokrywające się kom-

kompetencje poszczególnych

zła (choć to dziwnie zabrzmi)

brania na siebie odpowiedzial-

petencje i luki pomiędzy nimi.

członków zespołu, określić

z punktu widzenia samej

ności. Ludzi świadomych swoich

A później jest już tylko z górki.

zadania dla całego zespołu

organizacji. Chodzi tu o spy-

możliwości, a jednocześnie

Ten rodzaj spychologii można

i wyznaczyć osobę odpowie-

chologię pionową. Polecenie

otwartych na stały rozwój, dla

nazwać spychologią poziomą.

dzialną za realizację planu.

przychodzi od dyrektora do

których nowe zadanie nie jest

46

e-profit


WA R TO W I E DZ I EĆ | S P YC H O LO G I A - J A K S O B I E Z N I Ą R A DZ I Ć

przeszkodą w niezmąconym

walki ze zjawiskiem spychologii

złotego środka. Preferowana

oczekiwaniu na weekend, ale

pokazują, że czasami

przez wielu startupowców

wyzwaniem, na które oczekuje

wystarczy naprawdę niewiele,

taktyka „Zosi Samosi” potrafi

się z niecierpliwością.

by efektywność działania

równie skutecznie zablokować

organizacji szybko rosła. Jak

rozwój naszej firmy. Ale to

Jak znaleźć złoty środek?

w większości przypadków

już temat na zupełnie inną

Podane powyżej przykłady

sztuka polega na znalezieniu

dyskusję.

e-profit

47


Bez krawata Wytrwać w noworocznych postanowieniach Marek Dornowski

48

e-profit


a Z badań przeprowadzonych w zeszłym roku przez OBOP wynika, że blisko 50% z nas sporządza listę noworocznych postanowień. Najczęściej obiecujemy sobie zmianę złych nawyków związanych z paleniem, piciem alkoholu czy dietą. Co trzecia z grudniowych deklaracji dotyczy jednak kwestii zawodowych. Za tym idzie także deklaracja poprawy sytuacji finansowej. Życie jednak pokazuje, że postanawiamy jedno, a robimy drugie. Co zatem zrobić, żeby nasze postanowienia się wreszcie ziściły?

e-profit

49


B E Z K R AWATA | W Y T R WA Ć W N O W O R O C Z N YC H P O S TA N O W I E N I A C H

Nowy Rok

noworoczne. Sprawy nie uła-

Styczeń to chyba jeden z najlep-

twia nam też częste przyjmo-

10 wskazówek

szych miesięcy dla właścicieli

wanie bardzo wielu zobowiązań,

zwiększających szansę na osiągnięcie sukcesu w realizacji swoich

fitness klubów. Na początku

szczególnie gdy są one ambitne.

postanowień:

nowego roku dzielnie zabieramy się za wykorzystywanie

– W realizacji naszych postano-

karnetów fitness otrzymanych

wień noworocznych może być

pod choinkę. Nie chce się, ale

pomocna metoda SMART – pod-

trzeba. No chyba, że pada

powiada Marcin Kotus, współ-

akurat śnieg lub jest zimno.

twórca portalu Feender.com.

Wówczas trening przesuwamy

1. 2.

Zmniejsz liczbę postanowień – wyznaczając ich liczbę, weź pod uwagę czas i wysiłek konieczny do ich zrealizowania.

– Podpowiada ona, w jaki sposób

na kolejny dzień i na kolejny,

powinniśmy formułować swoje

aż potem stwierdzamy, że

zamierzenia. Nazwa to oczywiście

w sumie i tak nie mamy na to

akronim angielskich słów opisu-

czasu. To mechanizm, który

jących poszczególne cechy posta-

dotyka nie tylko postanowień

nowienia – wyjaśnia. SMART

związanych z poprawą sylwetki.

znane jest również w metodo-

O ile w styczniu noworoczne

logii zarządzania projektami,

postanowienia prezentują się

gdzie cele projektowe powinny

imponująco, o tyle w marcu

być spójne z metodą SMART.

większości z nich już nie ma.

Co to oznacza? Zgodnie z tą

Jeśli wierzyć statystykom,

metodą cel powinien być

dłużej niż kwartał w postano-

określony (specific), mierzalny

wieniu przetrwa zaledwie 15%

(measurable), ambitny (ambi-

spośród tych, którzy je powzięli.

tious) i możliwy do zrealizo-

Co ciekawe, powody niedotrzy-

wania (realistic) w wyznaczonym

mania zamiarów są różne dla

czasie (time-bound).

SMART? Sprawdźmy poziom

Zdaniem psychologa, pro-

określenia celu.

fesora Richarda Wisemana

Jeśli w tym roku naszym celem

z University of Hertfordshire,

będzie poprawienie wiedzy

w Wielkiej Brytanii mężczyźni

zawodowej – to jest to zbyt

stawiają sobie zbyt ogólne

ogólne określenie, niezgodne

postanowienia, a cele często

z metodą SMART. Co więc

są po prostu nierealistyczne.

nim będzie? Określenie, jaki

Kobiety z kolei zwykle nie

kurs chcę skończyć lub jakie

dzielą się swoimi postanowie-

studia chcę rozpocząć. To coś,

niami z innymi, co uniemożliwia

co jesteśmy w stanie zweryfi-

wsparcie ze strony najbliższych.

kować metodą zero-jedynkową.

Bardzo dużą rolę odgrywa

Niektórzy zamiast słowa ambi-

również sama wewnętrzna

tious wstawiają słowo achie-

chęć do zmian. Często jest ona

vable, czyli osiągalny. Jakąkol-

bowiem wynikiem presji oto-

wiek jednak nazwę przyjmiemy,

czenia. Wiele osób przyznaje

dobrze postawiony cel to taki,

też, że w rzeczywistości wcale

który spełniać będzie zasady

nie chce zmian, które wcześniej

SMART.

Zrezygnuj z planów, które nie są w 100% zależne od Ciebie.

4.

Podziel realizację na etapy, wyznaczając konkretne daty dla poszczególnych celów.

5.

Określ ramy czasowe, dzieląc proces na mniejsze etapy, np. tygodnie, miesiące (nie musi to być kolejny rok).

6.

Spisz postanowienia na kartce w formie krótkich i konkretnych punktów.

7.

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu – zmiany mają polepszyć sytuację, a nie być przykrym obowiązkiem. Zapewnij sobie wsparcie najbliższych – w chwili słabości nie wahaj się prosić o pomoc i motywację.

9.

Nagradzaj nawet niewielkie sukcesy, np. chwaląc się najbliższym.

10.

Nie przejmuj się potknięciami – drobne słabości nie przekre ślają całości działań.

Jak sprawdzić, czy nasz cel jest SMART

3.

8.

mężczyzn i kobiet.

Dobrze, a teraz odłóżcie już laptopy i urządzenia mobilne i marsz na siłownię. Albo nie, pada śnieg i jest zimno, pójdziecie jutro. Lepiej sprawdźcie, co ciekawego wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 minut na Facebooku : )

deklaruje jako postanowienie

50

Wyznacz konkretny i mierzalny cel, np. w ciągu miesiąca ograniczę palenie do jednego papierosa dziennie.

e-profit


DZ I A Ł | A R T Y K U Ł

e-profit

51

e-PROFIT numer 1/2014  
e-PROFIT numer 1/2014  
Advertisement