Katalog poslovnih daril 2021

Page 1


Ţ/'41/ō*L)Ţ7.14L?ŢL3Ţ/1*5ō*L8542.3* 'îƐĽŔşĽ ƍîőĘƤĽ ǔî đŪǖĽǃĘƤŎî ƍŪ ĽǔĉĽƐĽȹ

»

»

96( 1$-/(3Ģ(

»

:(//1(66 =$ '9$

»

2'',+ 1$ '(Ŀ(/,

»

35(0,80 2.86,

'2Ŀ,9,7( 1(.$- 129(*$

'DULOQL ERQ ]D RGGLK QD

'DULOQL ERQ ]D HQR L]PHG

'DULOQL ERQ ]D HQR L]PHG

'DULOQL ERQ ]D YHýHUMR DOL

'DULOQL ERQ ]D HQR L]PHG

GHäHOL Y HQL L]PHG YHý NRW

YHý

GRäLYHWLM 5D]YDMDQMH

NRVLOR Y HQL L]PHG YHý NRW

YHý NRW DNWLYQRVWL ]D

WXULVWLýQLK NPHWLM =D

SRQXGE ZHOOQHVV VDYQH

NXOLQDULND DNWLYQRVWL =D

PDVDäH =D RVHEL

SUHPLXP UHVWDYUDFLM =D

QHSR]DEQH WUHQXWNH =D

DOL YHý RVHE

DOL YHý RVHE

RVHEL

DOL YHý RVHE

»

NRW

ZHOOQHVV

»

»

75(187., =$ 5$=9$-$1-(

»

»

6$1-6., 9(Î(5-$ 35, $.7,91$ 2'',+ 9 '92-( 02-675,+ 2.8629 '2Ŀ,9(7-$

'2=$ $'5(1$/,1$

'DULOQL ERQ ]D HQR L]PHG

'DULOQL ERQ ]D QRýLWHY ]

'DULOQL ERQ ]D YHýHUMR DOL

'DULOQL ERQ ]D HQR L]PHG

'DULOQL ERQ ]D HQR L]PHG

YHý NRW ZHOOQHVV

UD]YDMDQMHP DOL GRäLYHWML Y

NRVLOR Y HQL L]PHG YHý NRW

YHý

YHý NRW DGUHQDOLQVNLK

VWRULWHY 5D]YDMDQMH ]D

HQHP L]PHG YHý NRW

L]EUDQLK UHVWDYUDFLM =D

GRäLYHWLM LQ DNWLYQRVWL =D

GRäLYHWLM LQ DNWLYQRVWL =D

DOL YHý RVHE

QDVWDQLWHY =D RVHEL

RVHEL

DOL YHý RVHE

DOL YHý RVHE

NRW

L]YLUQLK

9HÏ LQIRUPDFLM QD ZZZ ]YH]GDU FRP LQIR#]YH]GDU FRP b 7HO 'DULOQL SDNHWL =9(='$5 QLVR SUHGPHW ''9


Spoštovani poslovni partner Včeraj je zgodovina, jutri je uganka, a danes je darilo. Letošnje leto je bilo zelo posebno, tako na družinskem kot tudi na poslovnem področju. Naučilo nas je ceniti odnose v družini a hkrati so se ohladili poslovni odnosi. Sedaj je pravi trenutek, da se nameni pozornost k povrnitvi pristnim poslovnim odnosom s tem, da se spomnimo tudi na svoje sodelavce in poslovne partnerje. Bodite zgled in naredite prvi korak k temu. Odkrijte svojo navidezno masko in se s primernim darilom ter lepo mislijo zahvalite tistim, ki so vam na poslovnem področju stali ob strani in vam pomagali dosegati cilje. Iz novega kataloga izberite darilo, kot bi si ga vi želeli prejeti ter pričarajte nasmeh zahvale. Lahko pa v njem najdete le iztočnico za vašo idejo, ki jo posredujte našemu prodajnemu predstavniku in z veseljem Vam bomo pomagali. Skupaj gradimo odnose – Vaš DZS

KAZALO ZAPISOVANJE

2

KOLEDARJI

16

GALANTERIJA

30

PISALA

38

EKO KOTIČEK

46

DARILA

48

PROMOCIJA

58

Katalog poslovnih daril DZS 2020/2021 DZS d.d., Divizija Trgovina, Letališka cesta 30, 1538 Ljubljana Izvršni direktor Divizije Trgovina: Miodrag Dakić Vodja programa Promocija, darila, tisk po meri kupca: Klavdija Petkovšek Oblikovanje in prelom: Dijana Stević Tisk: Grafika Soča, naklada 3.000 izvodov, leto izdaje: oktober 2020


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Z A P I S OVA N J E

POSLOVNIK

S27 Cena brez DDV:

9,42 €

20 x 26 cm Notranjost: koledar, planer, beležke; 192 strani.

4 B7400045 PERO, SIV

B7400046 VRV, TEMNO MODER

B7400048 ROŽE, RDEČ

POSLOVNIK, TEDENSKI DATUMI 2021 Cena brez DDV:

B7400047 TRAVNIK, LILA

S27 9,42 €

20 x 26 cm Notranjost: tedenski datumi, beležke; 224 strani.

B7400051 TRAVNIK, LILA

B7400050 VRV, TEMNO MODER

B7400052 ROŽE, RDEČ B7400049 PERO, SIV


ROKOVNIK B5

S27 Cena brez DDV:

7,29 €

16,5 x 22 cm Notranjost: koledar, planer, beležke; 224 strani.

B7600070 PERO, SIV

B7600072 TRAVNIK, LILA B7600071 VRV, TEMNO MODER

ROKOVNIK B5, DNEVNI DATUMI 2021 Cena brez DDV:

S27 8,84 €

16 x 23 cm Notranjost: dnevni datumi, dnevnik; 384 strani.

B7600073 PERO, SIV

B7600074 VRV, TEMNO MODER

B7600075 TRAVNIK, LILA

ROKOVNIK A5

B7600076 ROŽE, RDEČ

S27 Cena brez DDV:

7,29 €

14 x 21 cm Notranjost: koledar, planer, beležke; 208 strani.

B7600065 PERO, SIV

B7600066 VRV, TEMNO MODER

B7600067 TRAVNIK, LILA

B7600068 ROŽE, RDEČ B7600069 ZVEZDA, GRAFITNI

Z A P I S OVA N J E

5


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

6

ROKOVNIK A6, DNEVNI DATUMI 2021

S27 6,14 €

Cena brez DDV:

10,5 x 15 cm Notranjost: dnevni datumi, dnevnik; 384 strani.

B7700102 PERO, SIV

B7700103 VRV, TEMNO MODER

B7700104 TRAVNIK, LILA

B7700105 ROŽE, RDEČ B7700106 ZVEZDA, GRAFITNI

PLANER 2021

S27 4,09 €

Cena brez DDV:

9 x 15 cm Notranjost: tedenski datumi; 128 strani.

B7700097 PERO, SIV

B7700098 VRV, TEMNO MODER

B7700099 TRAVNIK, LILA

B7700100 ROŽE, RDEČ

POSLOVNIK / KOLEKCIJA CLASSIC

B7700101 ZVEZDA, GRAFITNI

S26

Cena brez DDV:

5,70 €

20 x 26 cm

B7422335 ZELEN

B7460462 RDEČ

B7422341 BORDO

B7493732 ČRN

POSLOVNIK / KOLEKCIJA CAPYS Cena brez DDV:

B7428268 MODER

S26 4,98 €

20 x 26 cm

B7400014 ZELEN

B7483743 SREBRN

B7400058 ČRN

B7488881 TEMNO MODER


POSLOVNIK / KOLEKCIJA PADUSA Cena brez DDV:

S26 4,98 €

20 x 26 cm

B7483741 ČRN

B7483740 RDEČ

B7483738 MODER

B7483739 ZELEN

POSLOVNIK / KOLEKCIJA FOREST Cena brez DDV:

S26 5,48 €

20 x 26 cm

B7400060 SIV

B7400061 SVETLO SIV

B7400059 MODER

B7400062 ZELEN

7 Cena brez DDV:

S26 5,88 €

20 x 26 cm

B7400025 ZELEN

B7400026 ORANŽEN

B7400024 MODER

B7400027 SIV

POSLOVNIK / KOLEKCIJA DENIM Cena brez DDV:

S26 5,28 €

20 x 26 cm

B7400021 GRAFITNO SIV

B7483768 BORDO

B7483767 SREBRN

B7483766 MODER

Z A P I S OVA N J E

POSLOVNIK / KOLEKCIJA RICHMOND


WWW.DZS.SI

POSLOVNIK / KOLEKCIJA CLASIC IMITACIJA USNJA Cena brez DDV:

S27 7,12 €

20 x 27 cm

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Notranjost: mesečni in koledarski del, beležke; 224 strani.

8

B7600040 B7600041 TEMNO MODER ORANŽEN

B7600044 ZLAT

B7600039 B7600043 B7600042 BORDO TEMNO ZELEN SVETLO ZELEN

POSLOVNIK / KOLEKCIJA CLASIC IMITACIJA SEMIŠA Cena brez DDV:

S27 7,12 €

20 x 27 cm Notranjost: mesečni in koledarski del, beležke; 224 strani.

B7600049 ANTRACIT

B7600051 TEMNO MODER

B7600050 SIV

B7600052 SVETLO MODER

POSLOVNIK / KOLEKCIJA CLASIC TEKSTIL Cena brez DDV:

S27 7,37 €

20 x 27 cm Notranjost: mesečni in koledarski del, beležke; 224 strani.

B7600053 SVETLO ZELEN

B7600054 SIV

B7600056 VINSKO RDEČ

POSLOVNIK / KOLEKCIJA METALIC Cena brez DDV:

B7600055 TURKIZNO MODER

S27 7,37 €

Datum/Date: 6

20 x 27 cm

7

8

9

Notranjost: mesečni in koledarski del, beležke; 224 strani.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

B7600057 ANTRACIT

B7600059 TEMNO MODER

B7600060 SVETLO MODER

B7600058 SREBRN


POSLOVNIK / KOLEKCIJA FOREST

S27

Cena brez DDV:

6,39 €

20 x 27 cm Notranjost: mesečni in koledarski del, beležke; 224 strani.

B7600046 SVETLO MODER

B7600047 TEMNO MODER

B7600045 RDEČ

B7600048 SIV

POSLOVNIK S TEDENSKIMI DATUMI, 2021

S27

Cena brez DDV:

8,40 €

20 x 26 cm

B7400055 RDEČ

B7400056 SIV

B7400057 ORANŽEN

B7400053 MODER

9

S27

ROKOVNIK Z DNEVNIMI DATUMI B5, 2021 Cena brez DDV:

8,70 €

Z A P I S OVA N J E

B7400054 ZELEN

16 x 23 cm

B7600078 SIV

B7600079 RDEČ

B7600080 ZELEN

ROKOVNIK B5 / KOLEKCIJA CLASSIC Cena brez DDV:

B7600077 MODER

S26 4,90 €

16 x 22 cm

B7628274 MODER

B7660489 RDEČ

B7622342 BORDO

B7693733 ČRN

B7622336 ZELEN


WWW.DZS.SI

ROKOVNIK B5 / KOLEKCIJA MILANO

S26

Cena brez DDV:

6,78 €

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7600017 B7600018 ČRN Z MODRO ČRN S SIVO ELASTIKO ELASTIKO

16 x 21,5 cm

B7600019 ČRN Z ORANŽNO ELASTIKO

ŠPIRALNI ROKOVNIK A4 KAŠMIR

B7600021 ČRN Z ZELENO ELASTIKO

S26

Cena brez DDV:

7,98 €

21 x 29 cm

B7488910 SIV

B7488911 RDEČ

B7488909 MODER

ŠPIRALNI ROKOVNIK A5 KAŠMIR

S26

Cena brez DDV:

10

B7600020 ČRN Z RDEČO ELASTIKO

5,96 €

15 x 21 cm

B7688913 SIV

B7688912 MODER

B7688914 RDEČ

DELOVODNIK / KOLEKCIJA CLASSIC

S26

Cena brez DDV:

3,98 €

11 x 15 cm

B7628283 MODER

B7622339 ZELEN

B7628280 BORDO

B7693734 ČRN

PLANER / KOLEKCIJA CLASSIC

B7660493 RDEČ

S27

Cena brez DDV:

2,82 €

8,5 x 15 cm

B7700107 MODER

B7700108 ZELEN

B7700109 RDEČ

B7700111 ČRN

B7700110 BORDO


PLANER / KOLEKCIJA RICHMOND Cena brez DDV:

S27 3,18 €

8,5 x 15 cm

B7700112 MODER

B7700113 ZELEN

B7700114 ORANŽEN

B7700115 SIV

PLANER / KOLEKCIJA MILANO Cena brez DDV:

S27 4,18 €

8,5 x 15 cm

B7700118 ČRN Z ORANŽNO ELASTIKO

BELEŽKE TOTO / A5 IN A6 Z ELASTIKO

B7700120 ČRN Z ZELENO ELASTIKO

B7700119 ČRN Z RDEČO ELASTIKO

S26

A5 / 14 x 21 cm

Cena brez DDV:

3,27 €

A6 / 9 x 14 cm

Cena brez DDV:

2,29 €

11 P1D00013 A5 / TEMNO MODRA P1D00004 A6 / TEMNO MODRA

P1D00011 A5 / BELA

P1D00018 A5 / RUMENA

P1D00009 A5 / ČRNA

P1D00010 A5 / SREBRNA

P1D00012 A5 / MODRA

P1D00017 A5 / ORANŽNA

P1D00001 A6 / ČRNA

P1D00002 A6 / SREBRNA

P1D00003 A6 / MODRA

P1D00008 A6 / ORANŽNA

P1D00015 A5 / RDEČA

P1D00016 A5 / VIOLA

P1D00014 A5 / ZELENA

P1D00006 A6 / RDEČA

P1D00007 A6 / VIOLA

P1D00005 A6 / ZELENA

Z A P I S OVA N J E

B7700116 B7700117 ČRN Z MODRO ČRN S SIVO ELASTIKO ELASTIKO


WWW.DZS.SI

MAPA A4 / KOLEKCIJA CLASSIC Cena brez DDV:

S26 12,60 €

21 x 29 cm

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Notranjost: vložen špiralni blok.

D3628291 MODRA

D3660461 RDEČA

D3628292 BORDO

D3622334 ZELENA

MAPA A4 / KOLEKCIJA BUSSINES Cena brez DDV:

S26 13,90 €

21 x 29 cm Notranjost: vložen špiralni blok.

12 B7479067 ČRNA

B7479068 MODRA

B7493760 RJAVA

VLOŽNI BLOK ZA MAPO / A4 IN A5 A4 / 20 x 29 cm

Cena brez DDV:

D3635347 VLOŽNI BLOK ZA MAPO A4

B7479069 SIVA

S26 3,60 €

A5 / 14 x 20 cm

Cena brez DDV:

B7679073 VLOŽNI BLOK ZA MAPO A5

2,56 €


HIGIENSKI PRIPOMOČKI

3-slojna higienska maska Namenjena splošni uporabi. Maska ni namenjena za medicinske namene.

OSTANIMO ZDRAVI

CENA PO POVPRAŠEVANJU.

3-slojna kirurška maska, Tip IIR Najvišji standard za kirurške maske - Tip IIR. CENA PO POVPRAŠEVANJU.

Dvoslojne tekstilne pralne maske Pralne maske za otroke in odrasle. Možna personalizacija. Notranja stran 100% bombaž, zunanjost 100% poliester. Posamezno pakiranje v vrečkice. Minimalno naročilo 100 kos. CENA PO POVPRAŠEVANJU.

Čistilno sredstvo za roke Pure, 55 ml

ZZZ

Tekoče alkoholno čistilno sredstvo za higieno rok. Vsebuje 60-70% alkohola. Možna personalizacija glede na povpraševanje.

M1200026 Cena brez DDV: 2,04 €

Kemični svinčnik GEL QUICK DRY Čistilno sredstvo v gelu za roke, 30 ml Gel za čiščenje rok v steklenički s kovinsko zaponko. Vsebuje 65% alkohola. Možna personalizacija. CENA PO POVPRAŠEVANJU.

Antibakterijski.

P1600151 ČRN P1600152 MODER Cena brez DDV: 0,49 €

S27


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

AKTA Organizatorji Akta so najbolj zanesljiv medij za shranjevanje vsega, kar dan za dnem obdelujejo naši možgani. Vse si lahko uredimo tako, kot nam ustreza. Mapa z vpenjalnim mehanizmom ima na notranji strani priročne žepe. V organizatorju so listi, pregradni kartoni in dodatna vsebina.

AKTA ORGANIZATOR ALTER IN LIBER Cena brez DDV:

205 32,78 €

A4

2F226506 ČRN Č

2FL31559 LINE II

2FL00002 LINK

2FL00004 LINK II.

2FL00005 KARO KARBON III.

2FL31151 BLACK S

2F200003 TRIS

2F231362 TRI MMM

2F231543 TRIB

2F231544 BLUE ICE

2F231363 NAVY

2F200007 NIKEL CIKLAM

2F200005 MAGENTA TRIS

2FL00003 LINE IV.

2F200006 SPLASH

14

2F200004 NAVY II.


AKTA ORGANIZATOR ELMER

205 45,07 €

Cena brez DDV:

A4

2FG28679 ČRN Č II

2FG31379 GRAFITE

AKTA ORGANIZATOR

2FG00003 MELANY II.

2FG00001 BLUE CORK

2F231179 NOIR

2FL00006 BLACK S

205 Cena brez DDV:

28,68 €

A5

2F231181 GOLDI

205

LETNI PLANER AKTA S’PASS 2021 Cena brez DDV:

4,09 €

9 x 14,5 cm Trda vezava, označevalna vrvica, platnica iz poliuretana, zapiranje z elastičnim trakom. Notranjost: 160 strani.

2FO00061 S’PASS PINK 2021

2FO00060 S’PASS BLUE 2021

2FO00062 S’PASS GREEN 2021

2FO00059 S’PASS GOLD 2021

15 Z A P I S OVA N J E

2FL31560 LINK


WWW.DZS.SI

BLOK ROSE SMYTH

S22 Cena brez DDV:

10,5 x 14,8 cm

5,45 €

48 kos

Blok: 96 listni, 80g brezlesni papir slonokoščene barve, črtan, kovinski logo VJ na označevalnem traku.

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Ovitek: umetno usnje, mehke platnic.

G2D00115 ROŽE 2

G2D00116 ROŽE 3

S22

BLOK POP ROSES SMYTH Cena brez DDV:

9 x 14 cm

G2D00114 ROŽE 1

4,81 €

48 kos

Blok: 96 listni, 80g brezlesni papir slonokoščene barve, črtan. Ovitek: umetno usnje, mehke platnice, zapiranje na elastiko.

16 G2D00117 ROŽE 1 G2D00118 ROŽE 2

G2D00119 ROŽE 3

S22

BLOK TOKYO GARDEN Cena brez DDV:

14 x 20 cm

6,55 €

48 kos

Blok: 80 listni, 80g brezlesni papir slonokoščene barve, črtan. Ovitek: trde platnice, zapiranje na elastiko.

G2D00203 ZELENA G2D00204 TURKIZNA

G2D00205 ROZA


ŠPIRALNI BLOK ZA RECEPTE Cena brez DDV:

19 x 21,8 cm

S22 12,96 €

24 kos

Blok: 120 listni, 80g papir, črtan, v notranjosti je 6 pregrad: prigrizki, župe, solate, glavne jedi, sladice in ostalo. Ovitek: trde platnice, zapiranje z elastiko v zlati barvi, v notranjosti je žep z zadrgo.

G2D00103 ČRNA

S22

BLOK SMYTH KOVRA Cena brez DDV:

10,5 x 14,8 cm

4,70 €

48 kos

Blok: 96 listni, 80g brezlesni papir slonokoščene barve, črtan, kovinski logo VJ na označevalnem traku, okrogli robovi. Ovitek: mehke platnice.

G2D00104 RDEČA G2D00106 ROZA

S22

BLOK 5 LETNI PLANER Cena brez DDV:

11,3 x 16,3 cm

G2D00107 SREBRNA

5,85 €

48 kos

Blok: 200 listni, 80g brezlesni papir, črtan, posebno tiskani listi namenjeni planiranju, označevalni trak. Ovitek: mehke platnice, posebno zapiranje.

G2D00108 RDEČA

G2D00109 MODRA

G2D00110 ORANŽNA

G2D00111 SVETLO ROZA

17 Z A P I S OVA N J E

G2D00105 TIRKIZNA

G2D00112 TEMNO ROZA

G2D00113 ZELENA


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

KO L E DA R J I

B7100270 BORDO B7100274 MODER

B7100271 BEL

18

B7100268 MODER

B7100275 RDEČ

B7100269 ZELEN

B7100276 ZELEN

S27

3-DELNI POSLOVNI KOLEDAR S ŠPIRALO Cena brez DDV:

S27

3-DELNI POSLOVNI KOLEDAR S ŠPIRALO

2,69 €

Cena brez DDV:

2,56 €

32 x 69 cm

23,5 x 70 cm Prostor za dotisk: 22 x 14 cm.

Prostor za dotisk: 32 x 15 cm.

B7100322 MODER B7100323 ZELEN

B7100264 MODER B7100265 ZELEN

B7100324 RDEČ

B7100266 SIV

B7100325 ORANŽEN

B7100267 RDEČ

B7100326 SIV

3-DELNI POSLOVNI KOLEDAR, LEPLJEN IN S PERFORACIJO 32 x 69 cm Prostor za dotisk: 30 x 14 cm.

Cena brez DDV:

S27

TRIDELNI LEPLJEN KOLEDAR Cena brez DDV:

1,95

30 x 60 cm Prostor za dotisk: 30 x 15 cm.

S27 1,85 €


B7100331 MODER B7100332 ZELEN B7100333 BORDO

B7100337 MODER B7100338 SIV

B7100334 ČRN

B7100339 SVETLO MODER

B7100335 RDEČ

B7100340 SVETLO SIV

B7100336 MODRO-BEL

TRIDELNI POSLOVNI KOLEDAR S ŠPIRALO

S27

TRIDELNI BARVNI KOLEDAR S ŠPIRALO

S27

Cena brez DDV:

2,45 €

Cena brez DDV:

2,65 €

30 x 72 cm

24 x 70 cm

TRIMESEČNI KOLEDAR S PLANERJEM Cena brez DDV:

S27 1,95 €

30 x 60 cm

Prostor za dotisk: 24 x 16 cm.

Prostor za dotisk: 30 x 18 cm.

B7100321 MODER

Prostor za dotisk: 30 x 15 cm.

P O S LOV N I KO L E DA RJ I

19

B7100328 MODER B7100329 SIV

B7100330 SIV

ŠTIRIDELNI LEPLJEN KOLEDAR Cena brez DDV:

33 x 90 cm Prostor za dotisk: 33 x 18 cm.

S27

ŠTIRIDELNI POSLOVNI KOLEDAR S ŠPIRALO

3,15 €

Cena brez DDV:

33 x 90 cm Prostor za dotisk: 33 x 18 cm.

B7100327 MODER

S27

ŠTIRIDELNI BARVNI KOLEDAR S ŠPIRALO

S27

3,15 €

Cena brez DDV:

3,69 €

33 x 90 cm Prostor za dotisk: 33 x 18 cm.


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7100272 MODER B7100273 SIV

4-DELNI POSLOVNI KOLEDAR S ŠPIRALO

S27

Cena brez DDV:

3,38 €

B7100318

TRIMESEČNI KOLEDAR S SLIKO Cena brez DDV:

32 x 87 cm

S27

MESEČNI PLANER S SLIKO

1,95 €

30 x 60 cm

Prostor za dotisk: 32 x 15 cm.

B7100319

Cena brez DDV:

S27 1,69 €

13,3 x 55 cm

Prostor za dotisk: 30 x 15 cm.

Prostor za dotisk: 13,3 x 7 cm.

20 2FB00005

NAMIZNI KOLEDAR AKTA

205 Cena brez DDV:

2FO00058

ŽEPNI TEDENSKI PLANER AKTA

3,52 €

24 x 13,5 cm

Cena brez DDV:

205 1,88 €

14,5 x 9,5 cm; 60 strani

2FB00004

STENSKI PLANER AKTA

205 Cena brez DDV:

100 x 70 cm Obojestranski koledar s pisalom Akta.

2FB00006

VISEČI 3-DELNI KOLEDAR AKTA

4,09 €

Cena brez DDV:

27 x 46 cm Prostor za dotisk: 27 x 5 cm.

205 2,70 €


NAMIZNI KOLEDAR Z BLOKOM

S27

Cena brez DDV:

3,98 €

29,5 x 11 cm PVC podstavek. Prostor za dotisk: 29,5 x 3 cm. B7200056 MODER B7200057 BORDO B7200058 BEL

NAMIZNI KOLEDAR Z BLOKOM

S27

Cena brez DDV:

3,49 €

29,5 x 11 cm Zložljiv kartonski podstavek. Prostor za dotisk: 29 x 3 cm. B7200059 MODER B7200060 BEL B7200061 BORDO

B7200063 MODER B7200064 KONJAK RJAV B7200065 ZELEN

NAMIZNI KOLEDAR SOLUN Cena brez DDV:

S27

B7200062

NAMIZNI KOLEDAR Z BLOKOM

3,38 €

29 x 14 cm

Cena brez DDV:

S27 2,64 €

27,5 x 12 cm

Zložljiv kartonski podstavek.

Fiksni kartonski podstavek. Prostor za dotisk: 27,5 x 3 cm.

VLOŽEK ZA NAMIZNI KOLEDAR IVO 2021 S27 Cena brez DDV:

1,80 €

29,5 x 11 cm

B7200054

P O S LOV N I KO L E DA RJ I

21


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7283471 MODER B7283472 RDEČ

B7283479 BORDO

B7283473 ZELEN

B7283478 MODER

B7283474 BEL

B7283480 BEL

NAMIZNI KOLEDAR

S26 Cena brez DDV:

TEDENSKI NAMIZNI KOLEDAR PVC, ALFA S26

3,27 €

22 x 17 cm

Cena brez DDV:

2,86 €

12 x 14 cm

Z zložljivim kartonskim podstavkom.

Prostor za dotisk: 10 x 2 cm.

22

B7283476

NAMIZNI TEDENSKI KOLEDAR PVC PODSTAVEK Cena brez DDV:

S26

B7283477

VLOŽEK ZA NAMIZNI KOLEDAR Cena brez DDV:

3,93 €

S26 0,90 €

14 x 10 cm

23 x 18 cm

B7200001 MODRA

NAMIZNA PODLOGA 30 LISTNA Cena brez DDV:

S27 4,09 €

54 x 43 cm

B7200002 BELA


B7267324 MODER B7267323 BORDO B7216317

B7267322 BEL

TEDENSKI NAMIZNI KOLEDAR MALI PVC S26 Cena brez DDV:

TEDENSKI NAMIZNI KOLEDAR PLEKSI S26

3,68 €

Cena brez DDV:

20,5 x 7,5 cm

5,29 €

20,5 x 7,5 cm

Prostor za dotisk: 20,5 x 3 cm.

Prostor za dotisk: 20,5 x 3 cm.

B7267332 BORDO

B7267328 BEL

B7267333 MODER

B7267329 BORDO

B7267331 BEL

B7267330 MODER

TEDENSKI NAMIZNI KOLEDAR PVC Cena brez DDV:

S26

14 DNEVNI NAMIZNI KOLEDAR PVC

3,84 €

20,5 x 7,5 cm

Cena brez DDV:

S26 5,73 €

B7280958

VLOŽEK ZA NAMIZNI KOLEDAR 14 DNEVNI Z LUKNJAMI

S27

Cena brez DDV:

2,29 €

20,5 x 7,5 cm 10 x 14 cm

Prostor za dotisk: 20,5 x 3 cm.

Prostor za dotisk: 20,5 x 3 cm.

B7272987

KOLEDAR KOCKA Cena brez DDV:

4,5 x 4,5 cm

S26

B7200055

KOCKA EURO PALETA

1,06 €

Cena brez DDV:

8 x 12 cm

B7168499

S27

VLOŽEK ZA NAMIZNI KOLEDAR S ŠPIRALO

S26

4,91 €

Cena brez DDV:

2,04 €

20,5 x 7,5 cm

P O S LOV N I KO L E DA RJ I

23


WWW.DZS.SI

NAMIZNI POKONČNI POSLOVNI KOLEDAR

S27 Cena brez DDV:

2,59 €

30 x 11,5 cm Prostor za dotisk: 30 x 3 cm. B7200067 MODER

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7200068 SIV

24

NAMIZNI POKONČNI POSLOVNI KOLEDAR

S27 Cena brez DDV:

2,65 €

30 x 11,5 cm Prostor za dotisk: 30 x 3 cm. B7200069 SVETLO MODER B7200070 MODRO SIV B7200071 ZELEN

NAMIZNI LEŽEČI KOLEDAR FIX

S27

Cena brez DDV:

2,65 €

30 x 10,5 cm Prostor za dotisk: 30 x 3 cm. B7200072 MODER B7200073 SIV

B7200066 MODER

NAMIZNI POKONČNI KOLEDAR S SLIKO S27 Cena brez DDV:

2,69

B7200077

NAMIZNA PODLOGA KOLEDAR

30 x 11,5 cm Prostor za dotisk: 30 x 3 cm.

Cena brez DDV:

60 x 42 cm

S27 3,69 €


B7100279

IMPRESIONIZEM Cena brez DDV:

S27

SANJSKO POTOVANJE

5,89 €

46 x 59 cm

Cena brez DDV:

S27

BARVE NARAVE

5,89 €

Cena brez DDV:

S27 6,49 €

33 x 66 cm

46 x 66 cm Prostor za dotisk: 46 x 7 cm.

Prostor za dotisk: 46 x 7 cm.

B7100283

B7100282

Prostor za dotisk: 33 x 7 cm.

S T E N S K I KO L E DA RJ I

25

B7100284

LIVE DESIGN Cena brez DDV:

45 x 59 cm Prostor za dotisk: 45 x 7 cm.

S27

B7100285

B7100262

LEPOTE SLOVENIJE

7,59 €

Cena brez DDV:

33 x 53 cm Prostor za dotisk: 33 x 5 cm.

S27

SLOVENIJA

2,75 €

Cena brez DDV:

33 x 54 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

S27 2,75 €


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7100286

S27

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA

2,85 €

Cena brez DDV:

44 x 40 cm

NA LEPŠE PO SLOVENIJI Cena brez DDV:

S27

S27 POZDRAVLJENA SLOVENIJA (DVODELNI)

2,39 €

Cena brez DDV:

2,75 €

33 x 54 cm

13,3 x 54 cm Prostor za dotisk: 13,3 x 6 cm.

Prostor za dotisk: 44 x 6 cm.

B7100288

B7100287

Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

26

B7100298 B7100289

POSLOVNA SLOVENIJA Cena brez DDV:

33 x 54 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

B7100290

S27

SLOVENIJA V MALEM

S27

2,75 €

Cena brez DDV:

1,89 €

21,6 x 36 cm Prostor za dotisk: 21,6 x 5 cm.

S27 ZELENI ZAKLADI SLOVENIJE (DVODELNI) Cena brez DDV:

33 x 54 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

2,75 €


B7100291

GORE SLOVENIJE Cena brez DDV:

B7100293

B7100292

S27

VODE NA SLOVENSKEM S27

2,75 €

Cena brez DDV:

33 x 54 cm

2,75 €

DOMAČIJE NA SLOVENSKEM

33 x 54 cm

Cena brez DDV:

S27 2,85 €

44 x 40 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

Prostor za dotisk: 33 x 6 cm. Prostor za dotisk: 44 x 6 cm.

S T E N S K I KO L E DA RJ I

27

B7100295

KONJI

S27 Cena brez DDV:

44 x 40 cm Prostor za dotisk: 44 x 6 cm.

B7100294

LOV Z LOVNIMI DOBAMI

2,95 €

S27 Cena brez DDV:

33 x 54 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

2,75 €


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7100297

NARAVA (DVODELNI)

S27

Cena brez DDV:

2,75 €

33 x 54 cm

B7100300

B7100299

S27

POTI Cena brez DDV:

2,95 €

STARE RAZGLEDNICE - VELIKE

33 x 54 cm

Cena brez DDV:

S27 3,95 €

40 x 62 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

Prostor za dotisk: 40 x 6 cm.

28

B7100303

S27

CVETJE Cena brez DDV:

31 x 48 cm Prostor za dotisk: 31 x 6 cm.

2,65 €

B7100304

S27

ŠOPKI Cena brez DDV:

22,5 x 55,5 cm Prostor za dotisk: 22,5 x 6 cm.

2,59 €

B7100302

OKUSITI SLOVENIJO Cena brez DDV:

13,3 x 54 cm Prostor za dotisk: 13,3 x 6 cm.

S27 2,35 €


B7100277

SETVENI KOLEDAR

B7100278

SETVENI KOLEDAR

S27 Cena brez DDV:

0,92 €

S27 Cena brez DDV:

23 x 33 cm

1,44 €

23 x 33 cm Trda podlaga. Prostor za dotisk: 23 x 5 cm.

Mehka podlaga. Prostor za dotisk: 23 x 5 cm.

S T E N S K I KO L E DA RJ I

29

B7100301

ŠČEPEC ZDRAVJA Cena brez DDV:

22,5 x 55,5 cm Prostor za dotisk: 22,5 x 6 cm.

S27

B7100308

S27

EVROPA

2,59 €

Cena brez DDV:

33 x 54 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

2,95 €

B7100307

BRIDGES - MOSTOVI Cena brez DDV:

45 x 38,5 cm Prostor za dotisk: 45 x 7 cm.

S27 3,98 €


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

B7100306

SAILING - JADRANJE

S27

Cena brez DDV:

5,89 €

45 x 59 cm

S27

GOLF Cena brez DDV:

GIRLS & CARS 2021

3,98 €

Cena brez DDV:

S27 1,89 €

33 x 54 cm

48,5 x 41 cm Prostor za dotisk: 48,5 x 7 cm.

Prostor za dotisk: 45 x 7 cm.

B7100263

B7100305

Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

30

B7100311

S27

MOTORJI Cena brez DDV:

46 x 39 cm Prostor za dotisk: 46 x 6 cm.

B7100310

DEKLETA IN AVTOMOBILI S27

2,95 €

Cena brez DDV:

46 x 39 cm Prostor za dotisk: 46 x 6 cm.

B7100309

SEXY GIRLS

2,95 €

Cena brez DDV:

31 x 48 cm Prostor za dotisk: 31 x 6 cm.

S27 2,75 €


B7100312

TOP GIRLS Cena brez DDV:

S27

BLACK & WILD

2,99 €

32 x 61 cm

Cena brez DDV:

S27

HOT GIRLS

2,85 €

Cena brez DDV:

S27 2,85 €

33 x 54 cm

33 x 54 cm Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

Prostor za dotisk: 32 x 6 cm.

B7100314

B7100313

Prostor za dotisk: 33 x 6 cm.

S T E N S K I KO L E DA RJ I

31

B7100316

MASCULINE Cena brez DDV:

33 x 66 cm Prostor za dotisk: 33 x 7 cm.

S27

B7100317

SEXY BOYS

6,49 €

Cena brez DDV:

32 x 61 cm Prostor za dotisk: 32 x 6 cm.

S27

B7100315

S27

FEMININE

3,09 €

Cena brez DDV:

33 x 66 cm Prostor za dotisk: 33 x 7 cm.

6,49 €


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

GA L A N T E R I JA

POSLOVNA TORBA WENGER

S24 89,50 €

Cena brez DDV:

32

40 x 13 x 34 cm Torba za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 16”. D3277031 ČRNA

POSLOVNA TORBA LEGACY Cena brez DDV:

S24 128,68 €

30 x 14 x 41 cm Torba za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 17”, trije glavni predali. D3200082 ČRNA

POSLOVNA TORBA TRO-PROSTORNA Cena brez DDV:

S24

113,52 €

34 x 20 x 44 cm Torba za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 17”, trije glavni predali. D3293686 ČRNA


D3100055 ČRNA

S24

ŽENSKA TORBA RHEA

77,45 €

Cena brez DDV:

41 x 11 x 30 cm

D3277023A ČRNA

RAMENSKA TORBA POKONČNA Cena brez DDV:

S24

D3277026A ČRNA

RAMENSKA MINI TORBA S24 Cena brez DDV:

29,25

21,30 €

20 x 8 x 18 cm

29 x 9 x 22,5 cm Torba primerna za vsako potovanje. Priročna torbica za čez ramo, idealna za shranjevanje vaših predmetov. Na voljo sta dva glavna prostora ter več manjših žepov.

D3200040 ČRNO-SIV

D3293682 ČRNA

S24

OPASNA TORBA

22,94 €

Cena brez DDV:

25 x 10 x 19 cm

NAHRBTNIK ZA PROSTI ČAS

S24

Cena brez DDV:

57,37 €

30 x 22 x 45 cm Torba za okoli pasu. Primerna za shranjevanje osebnih stvari.

NAHRBTNIK PEGASUS Cena brez DDV:

S24

117,20 €

20 x 10 x 15 cm Nahrbtnik za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 17”.

NAHRBTNIK ZA PROSTI ČAS

S24

Cena brez DDV:

Nahrbtnik za prosti čas.

D3200113 ČRN

S24

NAHRBTNIK CARBON Cena brez DDV:

146,71 €

34 x 29 x 50 cm Nahrbtnik za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 15”/17”.

D3200114 MODER

S24

NAHRBTNIK IBEX Cena brez DDV:

33

90,57 €

34 x 20 x 48 cm

Nahrbtnik za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 15”, dva glavna predala.

D3200003 ČRNO MODER

D3200112 SIV

GA L A N T E R I J A

Ženska torba za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 15,4”.

123,35 €

34 x 28 x 47 cm Nahrbtnik za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 17”.


WWW.DZS.SI

OVITEK CASE LOGIC REFLECT

S24

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Prefinjena klasična torba/ovitek zagotavlja varno zaščito prenosnim napravam z diagonalo zaslona do 13,3”/14”/15,6”.

OVITEK CASE LOGIC SUREFIT FOLIO Cena brez DDV:

38 x 3 x 27,5 cm

41 x 3 x 30 cm

D3200137 SIV

D3200138 SIV

D3200139 SIV

D3200140 RUMEN

D3200141 RUMEN

D3200142 RUMEN

D3200143 ZELEN

D3200144 ZELEN

D3200145 ZELEN

Cena brez DDV:

24,58 €

Cena brez DDV:

24,58 €

Cena brez DDV:

28,68 €

S24 17,13 €

D3200019 ČRN

18,7 x 1,7 x 26,7 cm

D3200020 BORDO D3200021 BEŽ

Odlično oblikovan ovitek/torbica za tablični računalnik od 9” do 10”.

OVITEK CASE LOGIC

34

36 x 3 x 26,5 cm

D3200022 MODER

S24

Prefinjena klasična torba/ovitek zagotavlja varno zaščito prenosnim napravam z diagonalo zaslona do 13,3”/14”/15,6”.

36,5 x 3 x 25 cm D3200134 ČRN Cena brez DDV:

TORBA CASE LOGIC ADVANTAGE ATTACHE

37 x 3 x 27 cm

41 x 3 x 29 cm

D3200135 ČRN

13,11 €

Cena brez DDV:

D3200136 ČRN

14,75 €

Cena brez DDV:

16,39 €

S24 Cena brez DDV:

20,48 €

33 x 5,5 x 26 cm

D3200095 ČRNA

Velika torba za prenašanje 11,6” prenosnega računalnika.

TORBA CASE LOGIC ADVANTAGE ATTACHE

D3200096 TEMNO MODRA

S24 Cena brez DDV:

24,58 €

37 x 7 x 29 cm 41 x 7 x 31 cm Velika torba za prenašanje 14”/ 15,6” prenosnega računalnika.

D3200097 ČRNA D3200098 TEMNO MODRA D3200099 ČRNA D3200100 TEMNO MODRA


TORBA CASE LOGIC ADVANTAGE CLAMSHELL

S24

41,5 x 7 x 35 cm

Cena brez DDV:

28,68 €

45 x 7 x 38 cm

Cena brez DDV:

32,78 €

Velika torba za prenašanje 15,6”/17,3” prenosnega računalnika. D3200101 ČRNA

S24

37 x 7 x 30 cm

Cena brez DDV:

32,78 €

42 x 7 x 33 cm

Cena brez DDV:

36,88 €

Velika torba za prenašanje 14”/15,6” prenosnega računalnika.

D3200147 ČRNA

D3200149 ČRNA

TORBA CASE LOGIC PROPEL BRIEFCASE

S24

Cena brez DDV:

40,98 €

42 x 7 x 31 cm

D3200146 ČRNA

D3200032 ČRNA

NAHRBTNIK CASE LOGIC S24 PROPEL

TORBA CASE LOGIC MOBILE PNC-216

S24

49,17 €

Cena brez DDV:

32,13 €

Cena brez DDV:

31 x 24 x 44 cm

Velika torba za prenašanje 15,6” prenosnega računalnika.

D3200148 ČRNA

42,9 x 10,2 x 27,4 cm

Nahrbtnik za prenosnik velikosti 15,6˝.

D1400001 SIV

Torba za prenosni računalnik z največjo diagonalo zaslona 40.6 cm (16”), iz trpežnega najlona.

D1400002 ČRN

POSLOVNI KOVČEK HAMA FRANKFURT S24

POSLOVNI KOVČEK HAMA DUBLIN

S24

122,87 €

Cena brez DDV:

73,69 €

Cena brez DDV:

42 x 23 x 38 cm Poslovni kovček je idealen za poslovne izlete, zaradi svoje velikosti ga lahko vzamete s seboj na letalo kot ročno prtljago.

43 x 20 x 38 cm Poslovni kovček je idealen za poslovne izlete, zaradi svoje velikosti ga lahko vzamete s seboj na letalo kot ročno prtljago.

35 GA L A N T E R I J A

TORBA CASE LOGIC PROPEL ATTACHE

D3200102 ČRNA


WWW.DZS.SI

D3200115 ČRNA D3200116 TEMNO MODRA

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

D3200117 ČRNA

S24

MOŠKA ROČNA TORBICA S24

MOŠKA RAMENSKA TORBICA

51,63 €

Cena brez DDV:

51,63 €

Cena brez DDV:

Torbica se ponaša s snemljivim naramnim trakom in pametnim rokavom za pritrditev na prtljago.

Torbica nudi zaščito tabličnim računalnikom, vanjo pa lahko pospravite tudi druge manjše potrebščine.

D2300014 ČRNA D2300015 RJAVA

MOŠKA DENARNICA

S24

Cena brez DDV:

41,79 €

Denarnica ima 7 mest za kreditne kartice, 2 predelka za bankovce, pa tudi žep za kovance in okno za dokumente.

D3200131 ROZA D2300016 ČRNA

D3200132 ČRNA

D3200129 ČRN

D2300017 RJAVA

D3200133 TEMNO MODRA

D3200130 TEMNO MODR

MOŠKA DENARNICA

S24

Cena brez DDV:

36,55 €

36

Denarnica ima horizontalen zavihek, 5 mest za kreditne kartice, pa tudi zamrežen žep za osebni dokument in žep za kovance.

NAHRBTNIK ZA PRENOSNIK

Cena brez DDV:

55,73 €

15.6”

Cena brez DDV:

60,65 €

Nahrbtnik je narejen iz okolju prijaznega materiala, v notranjosti pa ima oblazinjen žep za prenosni računalnik in tablico.

Cena brez DDV:

34,42 €

Pasna torbica združuje udobje in praktičnost z aktivnim videzom, zagotavlja pa tudi dobro vidnost v vseh pogojih. D3200124 ČRNA D3200125 TEMNO MODRA

Cena brez DDV:

60,65 €

Praktična oblika in modni izgled omogočata, da nahrbtnik lahko nosite ob prav vsaki priložnosti.

S24

Cena brez DDV:

S24

S24

ŽENSKI NAHRBTNIK

60,65 €

Torbica ima številne uporabne predelke, ki vam omogočajo preprosto organizacijo vseh potrebščin.

14.1”

PASNA TORBICA

S24

ŽENSKA TORBICA

D3200118 ČRN

D3200121 ČRN

D3200119 MODER

D3200122 MODER

D3200120 PEŠČEN

D3200123 PEŠČEN

POTOVALKA Cena brez DDV:

Potovalka ima snemljiv naramni pas in dva dolga ročaja. Izredno vzdržljiv in odporen material poskrbi za dolgo in brezskrbno uporabo. D3100062 ČRNA D3100063 TEMNO MODRA

S24 73,69 €


D3290206 ČRN

D3289978 ČRNA

POSLOVNA TORBA 15,6’’ S24 Cena brez DDV:

131,61 €

D3200127 MODRA

D3290207 SIV/ČRN

POSLOVNI NAHRBTNIK S24 15,6” Cena brez DDV:

Poslovna torba ima predel za prenosni računalnik, ki se prilagodi njegovi velikosti in absorbira silo udarcev.

D3200126 ČRNA

131,61

S24

TORBA

65,65 €

Cena brez DDV:

Nahrbtnik ima dva ločena predela za še boljšo organizacijo, zaščito za prenosni računalnik in dovolj prostora za dokumente.

Torba se odlično obnese pri vsakodnevnih opravkih, kjer želite priročnost in funkcionalnost.

*Na voljo tudi: 14,1” in 17,3” v črni barvi.

Cena brez DDV:

D3F00029 ČRNA

D3F00027 ČRNA

D3F00026 MODRA

D3F00030 T.MODRA

D3F00028 SIVA

S24 39,34 €

Cena brez DDV:

Torbica se odpira iz prednje in zadnje strani, kar omogoča boljšo organizacijo posameznih pripomočkov.

KABINSKI KOVČEK

S24

Cena brez DDV:

111,85 €

S24

MOŠKA TOALETNA TORBICA

S24

31,14 €

Cena brez DDV:

31,14 €

ŽENSKA KOZMETIČNA TORBICA

Kozmetična torbica Karissa je narejena iz materialov, ki so premišljeno zasnovani tako, da prihranijo prostor.

Praktičnost toaletne torbice Cityvibe 2.0 dopolnjuje moderen videz, ponaša pa se z odlično organiziranim glavnim predelom.

KOZMETIČNI KOVČEK Cena brez DDV:

Kabinski kovček na štirih kolesih je najboljša izbira za popotnike, ki iščejo najboljšo kvaliteto za ugodno ceno.

S24 109,01 €

Kozmetični kovček je opremljen z odstranljivim ogledalom in toaletno torbico. Za lažji prenos ima udoben zgornji ročaj in snemljiv naramni pas.

D1694967 ČRN D1694970 TEMNO MODER

D3F00023 RDEČ

D1694958 RDEČ

D3F00024 BEL

S24

KOVČEK 66 cm

Cena brez DDV:

117,30 €

78 cm

Cena brez DDV:

125,99 €

37 GA L A N T E R I J A

TOALETNA TORBICA

D3F00025 ČRNA

Potovalni kovček na štirih kolesih je najboljša izbira za popotnike, ki iščejo najboljšo kvaliteto za ugodno ceno. D1694968 ČRN

D1694969 ČRN

D1694971 TEMNO MODER

D1694972 TEMNO MODER

D1694959 RDEČ

D1694960 RDEČ


WWW.DZS.SI

POSLOVNI NAHRBTNIK LANGDON 3 V 1 S27 Cena brez DDV:

39,90 €

Vodoodporni nahrbtnik 3 v 1 za prenosnik 15,6”. P1100076 SIV

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

POSLOVNI NAHRBTNIK NEXUS Cena brez DDV:

S27 29,90 €

Poslovni nahrbtnik za prenosnik 17”, z USB vhodom za slušalke, z notranjo zadrgo proti kraji, vodoodbojen material, odsevniki. P1100077 ČRN P1100078 SIV

NAHRBTNIK MAGNUS

S27 Cena brez DDV:

29,90 €

Nahrbtnik za prenosnik 15,6”, z USB vhodom za slušalke. P1100079 ČRN P1100080 MODER

38

P1100083 MODRA P1100084 RDEČA P1100085 SIVA P1100081 SIVA

POSLOVNA TORBA ZA PRENOSNIK SENATOR Cena brez DDV:

S27 31,90 €

Torba za prenosnik 17,3” iz trpežnega in vodoodbojnega materiala.

POSLOVNA TORBA ZA PRENOSNIK ORLANDO Cena brez DDV:

Cena brez DDV:

11,20 €

23,8 x 3 x 18 cm

S27 9,80 €

Konferenčna torba za laptop, vodoodporna.

P1300011 SIVA

POSLOVNA MAPA ARTER S27

P1100086 ČRNA

P1100082 ČRNA

KONFERENČNA TORBA S27 NOLAN Cena brez DDV:

Konferenčna torba iz modernega blaga.

P1300004 SIVA

S27

POSLOVNA MAPA UPPSALA Cena brez DDV:

P1389327 SIVA

POSLOVNA MAPA SMART S27 Cena brez DDV:

13,90

24 x 2,5 x 19 cm A5, umetni material, 25-listni papirni blok. A5, umetni material, mapa z zadrgo.

5,90 €

19,50 €

23 x 3 x 17 cm A5, vsebuje 20-listni papirni blok, razdelke za vizitke in dokumente, 8 GB USB.


S27

POSLOVNA MAPA ELEGANT Cena brez DDV:

28,90 €

35 x 5 x 29 cm A4, umetno usnje, odpiranje na zadrgo. Vsebuje 20-listni papirni blok, razdelke za vizitke in dokumente, CD, kalkulator, vpenjalni mehanizem. P1055283 ČRNA

P1300001 SIVO ČRNA

S27

POSLOVNA MAPA VAASA Cena brez DDV:

P1300010 SIVO ČRNA

S27

POSLOVNA MAPA BOLTON

21,80 €

Cena brez DDV:

24,60 €

34 x 4 x 26 cm

34 x 4 x 26 cm A4, umetni material, 80-listni papirni blok.

A4, umetni material, 20-listni papirni blok.

P1300014 ČRNA

S27

POSLOVNA MAPA LAHTI A4 Cena brez DDV:

S27

POSLOVNA MAPA BERGEN

13,50 €

Cena brez DDV:

11,98 €

31 x 1 x 23 cm

31 x 3 x 24 cm A4, umetni material, 20 listni papirni blok.

P1055253 TEMNO MODRA

P1300002 SIVA

A4, umetni material / tekstil, 20-listni papirni blok.

P1184281 ČRNA

S27

POSLOVNA MAPA BASIC Cena brez DDV:

P1389328 MODRA

A4, umetno usnje, odpiranje na zadrgo. Vsebuje 20-listni papirni blok, razdelke za vizitke in dokumente, kalkulator.

S27

POSLOVNA MAPA VIVID

21,90 €

34 x 2,5 x 25 cm

P1389329 ZELENA

Cena brez DDV:

31 x 1 x 28,5 cm A4, poliester, 20-listni papirni blok.

8,90 €

GA L A N T E R I J A

39


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

PISALA S27

KOLEKCIJA IM Cena brez DDV:

40

40,90 €

Set pisal Parker IM kolekcije vsebuje nalivno pero in kemični svinčnik. Klasična kakovostna pisala sodobne in dinamične oblike. V darilni emblaži.

C3300005 SET PISAL IM BLACK Z ZLATIMI ZAPONKAMI

C3300004 SET PISAL IM BLACK S SREBRNIMI ZAPONKAMI

S27

KOLEKCIJA JOTTER Cena brez DDV:

17,05 €

Brezčasna kvalitetna pisala preprostega dizajna za vsakodnevno uporabo. V darilni embalaži. C3183148 SET: KEMIČNI SVINČNIK IN BLOK

C3183148 SET


KEMIČNI SVINČNIK / KOLEKCIJA JOTTER S27

C3183142 RDEČ C3183144 MODER C3183145 ČRN

C3183075 ČRN - SREBRN C3183076 SREBRN

Cena brez DDV:

Cena brez DDV:

17,05 €

C3194003 SREBRNO ZLAT

Cena brez DDV:

17,05 €

C3183146 SREBRN

Cena brez DDV:

15,00 €

C3183073 LUX RJAV

Cena brez DDV:

35,00 €

Cena brez DDV:

17,95 €

26,15 €

S27

KOLEKCIJA VECTOR

Vector je zabavno in funkcionalno pisalo, ki ga odlikuje enostavnost, praktičnost in avtentičnost. V darilni embalaži. C2332457 NALIVNO PERO - ČRNO

41 Cena brez DDV:

17,95 € C3283149 NALIVNO PERO - SREBRNO

S26

PENTEL Cena brez DDV:

6,71 €

Kakovostno ENERGEL pisalo z barvnim kovinskim ohišjem, z vložkom v črni barvi in v dimenziji medium. V lični darilni embalaži.

C2994272A MODER C2994273A ROZA C2994274A SREBRN

Cena brez DDV:

27,50 €

DA R I L N A P I S A L A

C2332458 MODRO C2332460 RDEČE C3283081 BELO


WWW.DZS.SI

S26

SET ZA KALIGRAFIJO Cena brez DDV:

12,29 €

Pozorno darilo za ljubitelje kreativnega pisanja in unikatno ustvarjalnost. Kakovostno kaligrafsko pero debeline 1,5 mm, 50 ml črnilo črne barve ter 5 kartic. V darilni embalaži.

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

C3200056 SET FEATHER DIP PEN ZA KALIGRAFIJO

FLOMASTRI CALLI BRUSH Cena brez DDV:

S26 6,14 €

Flomastri petih sivih odtenkov za kreativno in zabavno ustvarjanje. Kombinacija tanke konice ter čopiča na drugi strani omogoča unikatno ustvarjalnost. G3800045 FLOMASTRI CALLI BRUSH 1/5

42 KOLEKCIJA CRYSTAL CELEBRITIES

S26

Elegantna pisala iz plemenitega čistega aluminija in kristali Swarovski. Ročno delo - vsako pisalo je unikatno in opremljeno s certifikatom Swarovski. V darilni embalaži.

C3200008 NALIVNO PERO - ČRNO

Cena brez DDV:

65,56 €

C3100008 KEMIČNI SVINČNIK - ZLATO RDEČ

Cena brez DDV:

61,47 €

C3200006 NALIVNO PERO - ZLATO RDEČE C3200007 NALIVNO PERO - SREBRNO Cena brez DDV:

65,56 €

C3100009 KEMIČNI SVINČNIK - SREBRN C3100010 KEMIČNI SVINČNIK - ČRN Cena brez DDV:

61,47 €


S26

KOLEKCIJA VISION

Brezčasno nalivno pero ali kemični svinčnik iz mat brušenega aluminija. V lični darilni embalaži.

C3100068 KEMIČNI SVINČNIK - TEMNO SIV C3100069 KEMIČNI SVINČNIK - DIMNO ROZA

21,30 €

Cena brez DDV:

C3200057 NALIVNO PERO - TEMNO SIVO Cena brez DDV: C3200058 NALIVNO PERO - DIMNO ROZA

24,58 €

S26

SET PISAL ELEGANZA

15,56 €

Cena brez DDV:

Set vsebuje nalivno pero in kemični svinčnik. V darilni embalaži.

C3376636 ČRN

C3376637 SREBRN

C3300002 ZLATO RDEČ

S26

KOLEKCIJA SOFT METAL Cena brez DDV:

43

4,09 €

Trendovski kemični svinčnik narejen iz aluminija.

DA R I L N A P I S A L A

C3100065 ČRN / ZLATO RDEČ

C3100063 ČRN C3100064 SIV C3100066 BEL / ZLATO RDEČ C3100067 BEL / TEMNO SIV

S26

DIPLOMAT

Tanjša, elegantna pisala s kovinskim ohišjem. Konica nalivnega peresa je izdelana iz nerjavečega jekla. V darilni embalaži.

C3243650 NALIVNO PERO - ČRNO Cena brez DDV:

C3243651 NALIVNO PERO - SREBRNO / ZLATO

28,68 €

C3128125 KEMIČNI SVINČNIK - ČRN Cena brez DDV:

Cena brez DDV:

24,58 €

C3128123 KEMIČNI SVINČNIK - SREBRNO / ZLAT

24,58 €

Cena brez DDV:

19,66 €

C3243652 NALIVNO PERO - SREBRNO Cena brez DDV:

22,12 €

C3128128 KEMIČNI SVINČNIK - SREBRN Cena brez DDV:

18,02 €


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

44

S27

SET PISAL BOCCONI Cena brez DDV:

6,95 €

Set kemični svinčnik in roler v darilni škatli, kovinski.

P1600038 SREBRN

P1600037 ČRN

S27

SET PISAL STAMFORD Roler v darilni škatli, kovinski. P1600089 ČRN P1600086 TEMNO MODER P1600092 RJAV

Cena brez DDV:

7,80 €

Kemični svinčnik v darilni škatli, kovinski. P1600088 ČRN P1600085 TEMNO MODER P1600091 RJAV

Cena brez DDV:

7,10 €

Set kemični svinčnik in roler v darilni škatli, kovinski. P1600090 ČRN P1600087 TEMNO MODER P1600093 RJAV

Cena brez DDV:

S27

SET PISAL YORK

P1600094 ANTRACIT Kemični svinčnik v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

7,20 €

P1600095 ANTRACIT Roler v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

P1600096 ANTRACIT Nalivno pero v darilni škatli, kovinski.

7,70 €

P1600098 ANTRACIT Set kemični svinčnik in nalivno pero v darilni škatli, kovinski.

P1600097 ANTRACIT Set kemični svinčnik in roler v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

11,80 €

11,80 €

Cena brez DDV:

12,90 €

Cena brez DDV:

8,90 €

P1600099 ANTRACIT Set roler in nalivno pero v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

13,50 €


S27

SET PISAL LEXUS

P1600153 ČRN Kemični svinčnik v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

7,20 €

Cena brez DDV:

P1600155 ČRN Nalivno pero v darilni škatli, kovinski.

7,70 €

P1600157 ČRN Set kemični svinčnik in nalivno pero v darilni škatli, kovinski.

P1600156 ČRN Set kemični svinčnik in roler v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

P1600154 ČRN Roler v darilni škatli, kovinski.

11,80 €

Cena brez DDV:

12,40 €

Cena brez DDV:

8,90 €

P1600158 ČRN Set roler in nalivno pero v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

13,50 €

S27

SET PISAL AURORA

45 Cena brez DDV:

7,20 €

Cena brez DDV:

P1600102 ČRN P1600108 ANTRACIT Nalivno pero v darilni škatli, kovinski.

7,70 €

P1600104 ČRN P1600110 ANTRACIT Set kemični svinčnik in nalivno pero v darilni škatli, kovinski.

P1600103 ČRN P1600109 ANTRACIT Set kemični svinčnik in roler v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

P1600101 ČRN P1600107 ANTRACIT Roler v darilni škatli, kovinski.

11,80 €

Cena brez DDV:

12,40 €

Cena brez DDV:

P1600105 ČRN P1600111 ANTRACIT Set roler in nalivno pero v darilni škatli, kovinski. Cena brez DDV:

S27

SET PISAL TOLEDO Cena brez DDV:

6,45 €

Set kemični svinčnik in roler v darilni škatli, kovinski.

P1600112 BEL

P1600113 TURKIZ

P1600052 ČRN

8,30 €

P1600053 MODER

12,90 €

PROMOCIJSKA PISALA

P1600100 ČRN P1600106 ANTRACIT Kemični svinčnik v darilni škatli, kovinski.


WWW.DZS.SI

P1600140 BELO-ČRN P1600141 ČRNOMODER P1600142 ČRNO-RDEČ P1600143 ČRNO-ZELEN

P1056793 SREBRN

P1600144 ČRNOSREBRN

P1683970 ČRN

S27

TALIN/TOUCH / KOVINSKI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

P1683968 ZLAT P1683967 RDEČ

Cena brez DDV:

P1683969 MODER

S27

MILANO / KOVINSKI

0,69 €

Cena brez DDV:

0,86 €

P1693939 ZELEN P1693934 ČRN P1600070 ZLAT

P1693935 MODER

P1600068 SREBRN

P1693936 RDEČ

P1600069 MODER

P1693937 SIV

P1600051 ČRN

P1693938 SREBRN

S27

VERONA / KOVINSKI Cena brez DDV:

S27

TWINKLE / ALUMINIJ

0,49 €

Cena brez DDV:

0,51 €

46 P1600008 ZELEN

P1689348 RDEČ

P1600009 ČRN

P1689345 BEL

P1600010 SREBRN

P1689346 GRAFIT

P1600011 RDEČ

P1689347 MODER

P1600012 MODER

P1689349 ZELEN

S27

NAPOLI / PLASTIČNI Cena brez DDV:

S27

ESSEX / ALUMINIJ

0,69 €

Cena brez DDV:

0,49 €

P1684021 ORANŽEN

P1043501 ČRN

P1684022 RDEČ

P1043500 MODER

P1684024 MODER

P1043502 ZELEN

P1684023 ZELEN

P1043503 RDEČ

P1684025 ČRN

P1043504 ORANŽEN

P1600067 BEL

P1684020 RUMEN

PALERMO COLOR / PLASTIČNI Cena brez DDV:

S27 0,20 €

S27

PALERMO / PLASTIČNI Cena brez DDV:

0,20 €


P1600019 BORDO

P1060510 BORDO

P1600020 MODER

P1060511 ČRN

P1600021 ZELEN

P1060512 MODER

P1600022 SREBRN

P1060513 SREBRN

P1600023 ANTRACIT

P1060514 ZELEN

S27

VIVERO / PLASTIČNI Cena brez DDV:

S27

LONDON NEW / PLASTIČNI

0,40 €

Cena brez DDV:

0,34 €

P1600071 BEL P1600072 ČRN

P1600145 ČRNO-BEL

P1600073 RDEČ

P1600146 RDEČO-BEL

P1600074 RUMEN

P1600147 ORANŽNOBEL

P1600075 MODER P1600076 ZELEN

P1600148 SVETLO MODER-BEL

P1600077 ORANŽEN

P1600149 ZELENO-BEL

P1600078 SVETLO MODER

P1600150 MODRO-BEL

S27

ELVA / PLASTIČNI Cena brez DDV:

0,35 €

S27

NAIROBI / PLASTIČNI Cena brez DDV:

0,30 €

47 P1600079 RDEČ P1600080 MODER

P1600083 ROZA

P1600151 ČRN

P1600084 OLIVEN

P1600152 MODER

LUND / PLASTIČNI Cena brez DDV:

GEL QUICK DRY / ANTIBAKTERIJSKI

S27

0,26 €

Cena brez DDV:

0,49 €

S27

STRING / PLASTIČNI Cena brez DDV:

P1693956

S27

0,55 €

PROMOCIJSKA PISALA

P1600081 ZELEN P1600082 SREBRN


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

E KO KOT I Č E K GRAFITNI SVINČNIK HB OKROGEL Cena brez DDV:

S27 0,10 €

Grafitni svinčnik HB z radirko okrogel, lesen.

48

S27

KEMIČNI SVINČNIK TUMBA Cena brez DDV:

0,79 €

Kemični svinčnik, bambus.

P1600043 NATUR P1600139 BAMBUS P1600040 BEL

S27

KEMIČNI SVINČNIK PAPER EKO Cena brez DDV:

0,22 €

Recikliran papir.

Cena brez DDV:

8,02 €

Darilni set s kemičnim svinčnikom v bambusovi škatlici.

P1600128 MODER P1600129 ČRN P1600130 RDEČ P1600131 ZELEN

S27

PERESNICA 4 V 1 Cena brez DDV:

Peresnica iz pšenične slame s kemičnim svinčnikom, svinčnikom, ravnilom in šilčkom. P1400016 NATUR

S27

PISALO V ŠKATLICI IZ BAMBUSA

2,08 €

P1600159


P1D00062 NATUR P1D00027 NATUR

S27

EKO NOTESNIK B6 Cena brez DDV:

1,99 €

Špiralni zvezek in kemični svinčnik.

EKO NOTESNIK SPIRAL A5

EKO NOTESNIK CORC B6 S27 Cena brez DDV:

2,30 €

Cena brez DDV:

S27 2,40 €

Špiralni zvezek iz plute in kemični svinčnik.

Špiralni zvezek iz recikliranega papirja.

P1E00182

P1E84725

20 x 7 x 14 cm

350 ml

P1C00049 NATUR

S27

POSODA ZA MALICO Cena brez DDV:

8,19 €

Posoda za malico iz 50 % bambusovih vlaken in 50 % PP z bambusovim pokrovom.

BOMBAŽNA VREČKA Z VRVICO

S27

LONČEK Cena brez DDV:

BOMBAŽNA VREČKA

2,29 €

Lonček iz 50% bambusovih vlaken in 50% PP s silikonskim pokrovom in oprijemom.

Cena brez DDV:

49

S27

SREDNJA 25 x 32 cm

VELIKA 30 x 47 cm

P1C00035 NATUR

P1C00036 NATUR

P1C00037 NATUR

0,89 €

Cena brez DDV:

S27

STEKLENICA RIVER Cena brez DDV:

0,98 €

Cena brez DDV:

TERMO FLAŠKA BORMIO S27

6,90 €

Steklenica 600 ml iz borosilikatnega stekla z bambusovim pokrovom v darilni škatli. P1E00174 BAMBUS

Cena brez DDV:

10,90 €

Termoflaška 450 ml iz nerjavečega jekla, z dvojno steno, odstranljivim cedilom za čaj z bamusovim ovojem. P1E00175 BAMBUS

POWER BANK ECO POWER S27 Cena brez DDV:

P1B00026 BAMBUS

OBESEK ZA KLJUČE

13,90 €

Power bank iz bambusa, 5.000 mAh.

1,49 €

Vrečka za sadje in zelenjavo. 30 x 40 cm

MALA 14 x 22 cm

Cena brez DDV:

S27

Cena brez DDV:

S27 4,09 €

Obesek iz bambusa s polnilnim kablom USB-A, Micro-B (2 v 1) in tipa C. P1Z00039

1,22 €

E KO KOT I Č E K

P1D93933 NATUR


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

50

DA R I L A Izdelki iz Kube

S24

Kubanski cvetlični med - 900 g

O8000001

Cena brez DDV: 8,49 €

Kubanski cvetlični med - 450 g

O8000002

Cena brez DDV: 5,89 €

APINATURE MED33, predstavlja izbor najboljšega medu iz karibskega tropskega cvetja, ki ga v ekološko neokrnjenem visokogorju Kube pridelujejo lokalni čebelarji. Med33 je pridelan po tradicionalnih metodah lokalnih prebivalcev in pod strogim nadzorom kakovosti prinaša 100-odstotno naravni užitek. Analiza medu je pokazala, da Med33 ustreza slovenski in EU zakonodaji, ter ne vsebuje dodanega sladkorja, antibiotikov, GSO, pesticidov ali drugih dodatkov. API Energija – cvetni prah - 200 g O8000003 Cena brez DDV: 8,49 € Cvetni prah iz tropskega cvetja Kube, predstavlja odličen vir energije, beljakovin in prehranskih vlaknin. Izdelek je 100% naraven in zato primeren za odrasle kot tudi za otroke. Cvetni prah je najvišje kakovosti, brez konzervansov, varen in preverjen pri nemškem uradu za kakovost: Quality Services International GmbH. Cvetni prah spodbuja delovanje srca in uravnoteženo raven lipidov v krvi, podpira zdravje krvnih žil, pomaga izboljšati imunski sistem, krepi apetit, poveča živahnost, vitalnost in budnost, pomaga v primeru utrujenosti, da se boste počutili bolj energični. Za povečanje vitalnosti in energije, prispeva k udobju in dobremu počutju med menopavzo.

API ROYAL COCTAIL APINATURE - 250 g Izjemno prehransko dopolnilo, ki združuje vse štiri najpomembnejše darove čebeljega panja - cvetlični med, cvetni prah, propolis in matični mleček.

S24 Cena brez DDV: 7,29 €

O8000004 S24

BIO MEDENI KIS - 250 ml

Cena brez DDV: Kis je narejen iz bio akacijevega medu in je najstarejši kis, ki ga človeštvo sploh pozna. Stari 5,49 € Egipčani so ga namreč uporabljali veliko let pred tem, preden so odkrili vino. Je zlate barve in ima prijeten, kiselkast okus ter prijeten vonj. Je lahkega okusa, bogat z encimi in mineralnimi solmi. O8000005

DARILNI SET

S24

Cena brez DDV: BIO MED - 6 x 40 g Ekološko pridelan med Brezzo je pristen, visoko kakovostni proizvod, ki je 100% 11,39 € organskega izvora in kontroliranega porekla, potrjenega s strani Bio Agricert O8000006 certifikacijskega organa. V darilnem setu pet različnih okusov. Cena brez DDV: MEDENI KREMNI NAMAZI - 6 x 38 g Okusni kremni medeni namazi narejeni iz akacijevega medu in zmesi - mandljev, 13,69 € piemontskih lešnikov, lešnikove čokolade (gianduja), kave in okusne pistacijeve O8000007 zmesi iz Sicilije. Izdelki z visokim odstotkom osnovnih sestavin brez uporabe rastlinskih olj in maščob.


Čokolade - 80 g

S24

Čokolada temna s soljo Temna čokolada iz 55% kakavovih delov, posuta s soljo.

O8100028

Cena brez DDV: 3,64 €

O8100030 Čokolada temna s soljo in limono Temna čokolada iz 55% kakavovih delov, posuta s soljo in limono. O8100032 Čokolada temna s soljo in bučnicami Temna čokolada iz 55% kakavovih delov, posuta s soljo in bučnicami. O8100034 Čokolada temna z gozdnimi sadeži Temna čokolada iz 55% kakavovih delov, s posipom malin, jagod in borovnic. Čokolada mlečna z gozdnimi sadeži Mlečna čokolada s posipom malin, jagod in borovnic.

O8100035

Čokolada bela z gozdnimi sadeži Bela čokolada s posipom malin, jagod in borovnic.

O8100036

Čokolada bela z oreščki Bela čokolada s posipom pistacije, mandljev in lešnikov.

O8100037

Cena brez DDV: 3,92 €

O8100038 Čokolada mlečna z oreščki Mlečna čokolada s posipom pistacije, mandljev in lešnikov. O8100039 Čokolada temna z oreščki Temna čokolada iz 55% kakavovih delov, s posipom pistacije, mandljev in lešnikov. Čokolada 99% Temna čokolada z 99% deležem kakavovih delov.

O8100044

Čokolada Bombardino Božič Bela čokolada z dodano aromo jajčnega likerja.

O8100046

Čokolada Zimska Pravljica Temna čokolada z dodano aromo kuhanega vina.

O8100047

O8100048 Čokolada Roza Ruby Naravna roza barva čokolade z naravnim okusom po gozdnih sadežih. O8100054

Mandlji obliti s karameliziranim sladkorjem in aromo vanilije.

Čaji 100 g

51

S24 Cena brez DDV: 4,56 €

DA R I L A

Praženi mandlji 150 g

S24

Čaj PANFORTE DI SIENA Zeleni čaj z božično aromo.

OZZ00018

Čaj ZIMSKO VESELJE Zeliščni čaj z božično aromo.

OZZ00016

Čaj SNEŽNI POLJUB Sadni čaj z božično aromo.

OZZ00014

Cena brez DDV: 4,56 €

Zeliščni čaj v darilni embalaži - 100 g ČAJ ZA ŽENSKE Zeliščni čaj v darilni embalaži. ČAJ ZA MOŠKE Zeliščni čaj v darilni embalaži.

S24 OZZ00022 OZZ00023

Čaj - 100 g

Cena brez DDV: 7,75 €

S24

ČAJ ZA POSLOVNI USPEH Zeliščni čaj v lični embalaži z zabavnim sporočilom.

OZZ00019

ČAJ ZA SREČO IN ZDRAVJE Zeleni čaj v lični embalaži z zabavnim sporočilom.

OZZ00020

ČAJ ZA LEP NASMEH Sadni čaj v lični embalaži z zabavnim sporočilom.

OZZ00021

Cena brez DDV: 5,47 €


WWW.DZS.SI

Čaj v stekleni skodelici z ročajem

S24

Čaj v priročni stekleni skodelici, ki jo stranka lahko uporablja za pitje. Izdelek je nevtralno dekoriran in primeren kot samostojno darilo ali kot dodatek.

Čaj v stekleni epruveti

S24

Dišeč čaj, pakiran v simpatično epruvetko.

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

OZZ00024 PRAZNIČNI OZZ00025 ZELIŠČNI

52

OZZ00027 PRAZNIČNI OZZ00028 ZELIŠČNI

Cena brez DDV: 5,47 €

Cena brez DDV: 3,00 €

Medeni liker, 200 ml

S24

Odličen medeni liker, 100 % slovenskega porekla.

SET praznični čaj in med

OZZ00026

S24

Slovenski kremni med v kombinaciji s prazničnim čajem.

Cena brez DDV: 11,88 €

OZZ00029 Cena brez DDV: 12,78 €

Čaj v srebrni škatli

S24

Čaj v kovinski škatlici srebrne barve, ki je namenjena shranjevanju vašega najljubšega čaja.

Čajnik, 850 ml

S24

Čajnik iz borosilikatnega stekla z vlivalnikom iz nerjavečega jekla in bambusovim pokrovom.

P1E00180 Cena brez DDV: 10,89 €

OZZ00030 PRAZNIČNI OZZ00031 ZELIŠČNI Cena brez DDV: 5,47 €

Čaji v vrečki

S24

PRAZNIČNI ČAJ Aromatičen praznični čaj. ČAJ JABOLKO S CIMETOM Dišeč čaj iz jabolk z dodanim cimetom, ki spominja na babičino jabolčno pito.

150 g OZZ00006 Cena brez DDV: 4,10

70 g OZZ00009

Cena brez DDV: 3,19 €

150 g OZZ00005

60 g OZZ00008

Cena brez DDV: 4,10

Cena brez DDV: 3,19 €

100 g OZZ00007

40 g OZZ00010

ČAJ INGVER Z LIMONO Osvežujoč in hkrati krepčilen čaj s pravim ingverjem in limonino lupinico.

Cena brez DDV: 4,10

ZELIŠČNI ČAJ Pisan čaj iz mešanih zelišč. Pomirjujoč in dišeč.

90 g OZZ00004

30 g OZZ00011

Cena brez DDV: 4,10 €

Cena brez DDV: 3,19 €

Cena brez DDV: 3,19 €


Lončki Čipka 3/1

S27

Darilni set 3-eh keramičnih lončkov s slovenskim motivom čipke/srca. Pakirano v lični embalaži. Prostornina lončka je 250 ml. Lončki so v dveh možnih kombinacijah, svetlešjih odtenkih sive in rjave ter temnejših odtenkih sive in rjave barve.

P1E00168 Cena brez DDV: 9,83 €

Lonček Čipka

S27

Lonček Retro

Keramični lonček s slovenskim motivom čipke/srca, v 6-ih različnih odtenkih. Prostornina lončka je 250 ml.

S27

Keramični lonček z retro motivom in napisom za vse ljubitelje čaja. Prostornina lončka je 310 ml.

P1E00170 Cena brez DDV: 4,91 €

P1E00169 Cena brez DDV: 3,93 €

Podstavki za kozarec iz lesa

S27

Podstavki za kozarce s pisanim motivom in posvetilom v slovenskem jeziku. Priporočamo kombinacijo podstavka in keramičnega lončka.

Keramični lonček - mavrica

P1E00172

DA R I L A

53

S27

Keramični lonček s pisanim motivom in posvetilom v slovenskem jeziku. Prostornina lončka je 250 ml. Priporočamo kombinacijo podstavka in keramičnega lončka.

Cena brez DDV: 1,96 €

P1E00171 Cena brez DDV: 4,91 €

BIO kave

S99

Bio kavni proizvodi Artino Green sledijo sodobnemu trendu nutricizma, ki narekuje tempo modernemu človeku, saj za bivanje potrebujemo vedno več energije, vitalnosti ter hkrati telesnega ravnovesja. Bio kava je pražena in mleta kava iz vrhunskih zrn. Način priprave: turška kava, espresso, italjanska moka in filter kava.

O8400013

O8400016 KAVA BIO OFFICE 125 g

DARILNI KAVNI SET 1

O8400017

Cena brez DDV:

KAVA BIO TRAVELING 125 g

8,67 €

O8400018 KAVA BIO WELLNESS 125 g

O8400001

O8400019

KAVA BIO ARABICA 125 g

KAVA BIO ESPRESSO 125 g

Cena brez DDV: 3,64

Cena brez DDV: 3,00 €


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

D7500095 GIRL WITH BALOO

WoodWay - Flaške

D7500098 PINEAPPLE

S27

Vsebina 550 ml, BPA FREE.

Cena brez DDV: 24,55 € Atraktivna in igriva flaška za večkratno uporabo: zadrži toploto do 12 ur / pijača ostane hladna do 24 ur / z dvojno steno / ne pušča.

WoodWay - bambusovi lončki

54

D7500097 BALERINA

D7500033 CHROME ZLATA

D7500034 CHROME ZLATO ROZA

D7500035 CHROME ČRNA

D7500036 CHROME ZELENA

S27

Vsebina 300 ml, BPA FREE.

Cena brez DDV: 11,02 €

MODRA D7594234 BOUQUET OF FLOWERS

ROZA D7594231 BUBBLES

Vsebina 400 ml, BPA FREE.

Vsebina 500 ml, BPA FREE.

Cena brez DDV: 11,43

Cena brez DDV: 12,25 €

ČRNA D7592828 AZTEC WHITE/BLACK

MODRA D7592821 AZTEC BLUE

WoodWay - potovalni lonček

RUMENA D7594225 I LOVE COFFEE

MODRA D7592812 OWLS

VIJOLIČNA D7592827 ROSES

S27

Vsebina 450 ml, BPA FREE.

Cena brez DDV: 24,55 € D7500099 ARMY

VIJOLIČNA D7594232 PIA

D7500100 PINEAPPLE

RDEČA D7592811 CARPE DIEM


Dišeča sveča Roura

S27

I2600248

I2600249

JASMIN

SVEŽINA

Cena brez DDV: 4,09 € Dišeča sveča ROURA v brušenem steklenem kozarcu, čas gorenja do 30 ur.

I2600247

I2600246

SIVKA

VANILIJA

Dišavni difuzorji Roura I2600245

S27

Cena brez DDV: 7,37 €

GOZDNI SADEŽI

Dišavni difuzor ROURA, 50 ml.

55 I2600255 Cena brez DDV: 9,01 €

I2600250

I2600251

I2600252

I2600253

I2600254

GOZDNI SADEŽI

VANILIJA

SIVKA

JASMIN

SVEŽINA

Dišava za avto Roura

S27

Cena brez DDV: 6,55 €

I2600256

I2600257

I2600258

I2600260

I2600259

GOZDNI SADEŽI

VANILIJA

SVEŽINA

BOMBAŽNI CVET

PINK FLOWERS

DA R I L A

BOŽIČNI


WWW.DZS.SI

Set FEEL PLEASURE

S24

Kremno tekoče milo za roke 300 ml in krema za roke 75 ml.

Set HARMONY OLJE O1000039

Negovalno olje za telo 150 ml in lahko maslo za prhanje 150 ml.

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Cena brez DDV: 3,85 €

S24

O1000068 Cena brez DDV: 5,80 €

Set JOJOBA OIL

S24

Oljni gel za prhanje 250 ml in hranljivo mleko za telo 250 ml

O1000066 Cena brez DDV: 4,75 €

56 Set SPA PURE COCONUT

S24

Piling za telo 175 g in 100% spa pure maslo za telo 200 ml.

O1000069 Cena brez DDV: 8,93 €

Set CHRISTMAS Oljni gel za prhanje 190 ml in lotion za telo 190 ml.

S24 Set MEN SENSITIVE

S24

Gel za prhanje 250 ml, lotion 120 ml in univezalna krema 120 ml.

O1000070 Cena brez DDV: 5,80 €

O1000067 Cena brez DDV: 4,25 €


Za širok nasmeh in iskrice v očeh!

Na promocijskadarila@dzs.si sporočite skrite želje in pomagali vam bomo pripraviti uporabna, prijetna darila za obdarovanje najmlajših.

DA R I L A

57


WWW.DZS.SI

Predlogi obdarovanj Ženska denarnica

ZANJO

S24

Denarnica v darilni škatlici. Barve: bež, črna, srebrna.

D7900033

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

Cena brez DDV: 10,65 €

Ženske rokavice

S24

Rokavice v darilni škatlici. Barve: Na voljo v rdeči in črni barvi.

D7900034 Cena brez DDV: 8,19 €

58

Grelec za roke ZIPPO

S24

3 URE - Grelec za roke s prenosnim polnilnikom. Greje roke do 3 ure. Napolnite ga s priloženim USB kablom.

Čudežna brisačka ULALA!

S27

H5H00002 6 UR - Grelec za roke z možnostjo ponovnega polnjenja z bencinom. Greje roke do 6 ur. Napolnite ga s posodico za polnjenje. Dodan še žepek.

Brisačka za odstranjevanje ličil. S pomočjo vode odstrani čisto vsa ličila.

D7600072 Cena brez DDV: 4,50 €

H5H00004

SREBRN

Cena brez DDV: 31,96 €

PERLA

Cena brez DDV: 29,42 €

Ženski darilni set VALENTINI 156 Svilena rutka in usnjena denarnica, v darilni škatli.

D7900020 D7900021

ČRN RJAV

Cena brez DDV: 39,90 €

S27 Ženska usnjena denarnica VALENTINI 1053 D2400007 D2400005 D2400006

RDEČA RJAVA ČRNA

Cena brez DDV: 29,90 €

S27


Predlogi obdarovanj

ZANJ Moški darilni set VALENTINI 288

S27

Usnjeni pas in denarnica, v darilni škatli.

Moška usnjena DENARNICA VALENTINI 288 D7900018 D7900019

ČRN RJAV

S27

Cena brez DDV: 23,20 €

Cena brez DDV: 39,90 €

D2300009

ČRNA

Dišeča sveča ZIPPO

D2363115

S24

RJAVA

V steklenem kozarcu pokrita s pluto, čas gorenja do 35 ur.

59

Cena brez DDV:

I2600242

I2600243

VISKI IN TOBAK

TEMNI RUM IN HRAST

DA R I L A

17,61 €

I2600244

BOURBON IN ZAČIMBE

Grelec za roke ZIPPO

S24

3 URE - Grelec za roke s prenosnim polnilnikom. Greje roke do 3 ure. Napolnite ga s priloženim USB kablom.

H5H00001

ČRN

Cena brez DDV: 31,96 €

H5H00003

KROM

Cena brez DDV: 29,42 €

6 UR - Grelec za roke z možnostjo ponovnega polnjenja z bencinom. Greje roke do 6 ur. Napolnite ga s posodico za polnjenje. Dodan še žepek.


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

P R O M O C I JA S27

BRISAČA MIKROFIBRA Brisača iz mikrofibre, primerna za prosti čas in šport.

60 Mala

Srednja Cena brez DDV:

7,60 €

Cena brez DDV:

70 x 140 cm P1200311 MODRA

Velika 8,80 €

80 x 160 cm P1200314 PINK

P1200316 MODRA

P1200036 PINK

P1200035 RUMENA P1200318 SIVA

P1200313 ORANŽNA

P1200317 ORANŽNA

Opis

S24

Velikost

Koda

Kos/Pak

Min kol.naročila

20

388

20

1200

Relief border žakardna brisača 450 gr/m² Žakardna brisača

70x140 cm

JBT70x140-500

Večbarvna žakardna brisača 500 gr/m² Žakardna brisača

70x140 cm

JMT70x140-500

Gramature: 450 gr/m² in 500 gr/m² Dimenzije: 50x100 cm / 70x140 cm / 80x160 cm / 100x150 cm CENE VAM PRIPRAVIMO NA PODLAGI POVPRAŠEVANJA Minimalna količina se razlikuje glede na tehniko in gramaturo.

10,90 €

100 x 180 cm

P1200312 RUMENA P1200315 SIVA

ŽAKARDNE BRISAČE

Cena brez DDV:

P1200319 RDEČA

P1200321 MODRA

P1200320 ZELENA

P1200322 SIVA


S24

BRISAČE ECONOMY

Izjemno mehka brisača za vsakdanjo nego, je narejena iz 100% bombaža. Prijetna na otip, z gladko borduro in izjemno vpojnostjo. Personalizacija: vezenje ali transferni potisk. 100% bombaž, 360 gsm. * Cena transporta ni vključena.

P1200324

P1200325

BARVNA

P1200326

3,27

Cena brez DDV:

50 x 100 cm

P1200327 Cena brez DDV:

BELA

70 x 140 cm

P1200330

100 x 150 cm

P1200331 001 bela

3,84 €

160 acqua

004 temno peščena

162 kraljevo modra

124 vijolična

020 svetlo rumena

001 bela 165 mornarsko modra

143 baby modra

023 brilijantno rumena

Brisača za goste Classic

P1200014 Cena brez DDV:

124 vijolična

BARVNA

143 baby modra

11,88 €

002 slonovina Cena brez DDV:

050124 baby roza vijolična

Brisača je izjemno vpojna in narejena iz kvalitetne enojne preje. Je udobna, prijetna in izjemno vpojna brisača. Personalizacija: vezenje ali transferni potisk. 100% bombaž, 450 gsm, v različnih barvah. * Cena transporta ni vključena.

BELA

10,07 €

Cena brez DDV:

S24

BRISAČE CLASSIC

BARVNA

7,61 €

Cena brez DDV:

Brisača Maxi Economy

BELA

6,55 €

P1200329

BARVNA

P1200328 Cena brez DDV:

1,55 €

Cena brez DDV:

Brisača za roke Economy

Brisača za tuširanje Economy

1,39 €

Cena brez DDV:

30 x 50 cm

BELA

002174 slonovina zelena

160 acqua

004 temno peščena 175 limeta

162 kraljevo modra

001 bela

143124 baby modra 053vijolična fuksija

svetlo rumena 204 020 steklenično zelena

165 mornarsko modra

001 bela 002 slonovina

143 baby modra 082 sončno oranžna 160 acqua

023 brilijantno rumena 222 antracit siva

174 zelena

002 slonovina 004 temno peščena

160 modra acqua 084 kraljevo paprika rdeča 162

050 baby roza 224 črna

175 limeta

004 020temno svetlopeščena rumena

kraljevo 105 modra bordo 165162 mornarsko modra

fuksija 234 kakao053 čokolada

204 steklenično zelena 222 antracit siva

svetlo rumena 023 020 brilijantno rumena

165 mornarsko 174modra zelena

082 sončno oranžna

023 brilijantno rumena 050 baby roza

174 175zelena limeta

084 paprika rdeča

224 črna

050 053 babyfuksija roza

175 limeta 204 steklenično zelena

105 bordo

234 kakao čokolada

082 sončno 053oranžna fuksija

222 antracit siva 204 steklenično zelena

61

082084 sončno oranžna paprika rdeča

222 antracit siva 224 črna

084 paprika rdeča 105 bordo

črna 234 kakao 224 čokolada

105 bordo

234 kakao čokolada

P1200016

Cena brez DDV:

9,01 €

Brisača za tuširanje Classic

1,63 € 70 x 140 cm

30 x 50 cm

Brisača za roke Classic

P1200015 Cena brez DDV:

Brisača Maxi Classic

4,66 €

50 x 100 cm

P1200017 Cena brez DDV:

14,66 €

100 x 160 cm

BRISAČE PREMIUM SPORT

S24

Brisača je narejena iz premium enojne preje. Je modna in prijetna in kar v šestih tipičnih promocijskih barvah. Personalizacija: vezenje. 100% bombaž, 500 gsm. * Cena transporta ni vključena.

Brisača za goste Premium sport Cena brez DDV:

P1200018

2,20 €

Cena brez DDV:

P1200020

10,07 €

70 x 140 cm

30 x 50 cm

Brisača za roke Premium sport Cena brez DDV:

50 x 100 cm

Brisača za tuširanje Premium sport

P1200019

5,73

Brisača Maxi Premium sport

Cena brez DDV:

100 x 150 cm

P1200021

15,16 €

PROMOCIJA

Brisača za goste Economy


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

62

S27

ŽENSKA MAJICA SOFIA 150 g iz 100% bombaža. P1200039 P1200040 P1200041 P1200042 P1200046 P1200047 P1200050 P1200051 P1200052

ČRNA RUMENA ORANŽNA RDEČA TEMNO MODRA NAVY AQUA SVETLO ZELENA ZELENA

S - XXL

Cena brez DDV:

2,71 €

P1200038 BELA / S - XXL

Cena brez DDV:

2,17 €

3XL

Cena brez DDV:

3,04 €

P1200055 BELA / 3XL

Cena brez DDV:

2,47 €

*V enakih barvah tudi v velikosti 3XL.

S27

MOŠKA MAJICA LUANDA 150 g iz 100% bombaža. P1200073 P1200075 P1200076 P1200077 P1200081 P1200082 P1200085 P1200086 P1200088 P1200089

ČRNA RUMENA ORANŽNA RDEČA TEMNO MODRA NAVY AQUA SVETLO ZELENA TEMNO ZELENA SIVA

XS - XXL

Cena brez DDV:

2,71 €

P1200072 BELA / XS - XXL

Cena brez DDV:

2,17 €

3XL

Cena brez DDV:

3,04 €

P1200100 BELA / 3XL

Cena brez DDV:

2,47 €

P1200128 BELA / S - XXL

Cena brez DDV:

2,94 €

*V enakih barvah tudi v velikosti 3XL.

ŽENSKA MAJICA ANKARA

S27

190 g iz 100% bombaža. P1200129 P1200130 P1200132 P1200135 P1200136 P1200138 P1200139

ČRNA RDEČA NAVY AQUA SVETLO ZELENA MELANGE SIVA ECLIPSE BLUE

S - XXL

Cena brez DDV:

3,53 €

S27

MOŠKA MAJICA ANKARA 190 g iz 100% bombaža. P1200141 P1200144 P1200146 P1200149 P1200152 P1200155

ČRNA RDEČA NAVY AQUA MELANGE SIVA ECLIPSE BLUE

XS - XXL

Cena brez DDV:

3,53 €

P1200140 BELA / XS - XXL

Cena brez DDV:

2,94 €

3XL - 4XL

Cena brez DDV:

3,94 €

P1200156 BELA / 3XL - 4XL

Cena brez DDV:

3,37 €

*V enakih barvah tudi v velikosti 3XL-4XL.


S27

POLO ŽENSKA MAJICA EVE 195 g iz 100% bombaža. P1200172 P1200173 P1200174 P1200175 P1200176 P1200177 P1200178 P1200179 P1200180 P1200181 P1200182 P1200183 P1200184

ČRNA PEŠČENA RUMENA ORANŽNA FUKSIJA RDEČA BORDO RJAVA NAVY ROYAL BLUE AQUA SVETLO MODRA MINT

S - XXL

P1200185 P1200186 P1200187 P1200188

SVETLO ZELENA ZELENA SIVA MELANGE SIVA

Cena brez DDV:

6,77 €

P1200171 BELA / S - XXL

Cena brez DDV:

6,08 €

* Rok dobavljivosti minimalno 10 dni.

S27

POLO MOŠKA MAJICA ADAM 195 g iz 100% bombaža. ČRNA PEŠČENA RUMENA ORANŽNA RDEČA BORDO RJAVA NAVY ROYAL BLUE AQUA SVETLO MODRA MINT SVETLO ZELENA

S - XXL

P1200203 P1200204 P1200205 P1200206

63

ZELENA SIVA MELANGE SIVA ECLIPSE BLUE

Cena brez DDV:

6,77 €

P1200189 BELA / S - XXL

Cena brez DDV:

6,08 €

7,54 €

P1200216 BELA / 3XL - 4XL

Cena brez DDV:

6,73 €

*V enakih barvah tudi v velikosti 3XL-4XL.

3XL - 4XL

Cena brez DDV:

* Rok dobavljivosti minimalno 10 dni.

UNISEX PULOVER S KAPUCO MOSCOW S27 S - XXL

Cena brez DDV:

18,09 €

320 g iz 50% bombaža in 50% poliestra. P1200243 ČRNO/BELA

P1200246 MELANGE SIVA/NAVY

P1200244 ČRNO/MELANGE SIVA

P1200247 NAVY/MELANGE SIVA

P1200245 BELO/MELANGE SIVA

P1200248 ROYAL BLUE/BELA

* Rok dobavljivosti minimalno 10 dni.

P1200249 RDEČA/BELA

PROMOCIJA

P1200190 P1200191 P1200192 P1200193 P1200194 P1200195 P1200196 P1200197 P1200198 P1200199 P1200200 P1200201 P1200202


WWW.DZS.SI

JOPICA S KAPUCO NA ZADRGO AMSTERDAM

S27 19,89 €

Cena brez DDV:

S - XXL

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

320 g iz 50% bombaža in 50% poliestra. MOŠKA JOPICA

ŽENSKA JOPICA

P1200255 ČRNA

P1200250 ČRNA

P1200256 SIVA MELANGE

P1200251 SIVA MELANGE

P1200258 RDEČA MELANGE

P1200253 RDEČA MELANGE

P1200259 NAVY

P1200254 NAVY

P1200257 NAVY MELANGE / MOŠKA JOPICA P1200252 NAVY MELANGE / ŽENSKA JOPICA

P1200260 RDEČA

* Rok dobavljivosti minimalno 10 dni.

SOFTSHELL JAKNA ZAGREB S KAPUCO S27 37,97 €

Cena brez DDV:

S - XXL 280 g iz 96% poliestra in 4% elastana.

64

MOŠKA SOFTSHELL JAKNA

ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA

P1200261 ČRNA

P1200266 PETROL

P1200269 ČRNA

P1200272 NAVY

P1200262 SIVA

P1200267 FOREST GREEN

P1200270 SIVA

P1200274 PETROL

P1200271 RDEČA

P1200275 FOREST GREEN

P1200263 RDEČA P1200264 NAVY

P1200268 ARMY

* Rok dobavljivosti minimalno 10 dni.

JAKNA S POLNILOM IN KAPUCO Cena brez DDV:

S27 49,17 €

300 gr, zunanji in notranji material 100% najlon, polnilo 100% poliester. Več barv. P1294284 ŽENSKA JAKNA S POLNILOM

XS - XXL

P1287305 MOŠKA JAKNA S POLNILOM

S - XXXL

P1200265 ROYAL BLUE / MOŠKA JAKNA P1200273 ROYAL BLUE / ŽENSKA JAKNA


KAPA Z LED SVETILKO IN COFOM

S24 11,47 €

Cena brez DDV:

Kapa s cofom z USB LED svetilko, 4 izredno svetle LED diode, 3 nastavitve jakosti svetlobe + utripajoča luč, vgrajena akumulatorska baterija se lahko polni preko USB vtičnice, vgrajen USB priključek za polnjenje - enostavno se vstavi v USB vtičnico polnilnika ali računalnika, kapa se lahko pere v pralnem stroju pri 30°C. Material kape: 100 % acryl. P1200306 ROZA / BELA / ČRNA / SIVA

KAPA Z LED SVETILKO

S24 Cena brez DDV:

8,19 €

Kapa z USB LED svetilko, 4 izredno svetle LED diode, 3 nastavitve jakosti svetlobe + utripajoča luč, vgrajena akumulatorska baterija se lahko polni preko USB vtičnice, vgrajen USB priključek za polnjenje - enostavno se vstavi v USB vtičnico polnilnika ali računalnika, kapa se lahko pere v pralnem stroju pri 30°. Material kape: 100 % acryl.

* 5 let garancije. P1200280 ČRNA / SIVA / RDEČA / MODRA

Cena brez DDV:

S24

65

12,29 €

Na sprednji strani LED svetilka s štirimi izredno svetlimi LED diodami z belo svetlobo. Enaka LED svetilka je tudi na zadnji strani, le svetloba je rdeča. Ima 3 jakosti svetlobe + funkcijo utripajoče luči. Vgrajene akumulatorske baterije se enostavno polnijo preko vgrajenega USB priključka, ki ga vtaknete v USB vtičnico pomnilnika ali računalnika (dodatni kabel ni potreben). S popolnoma napolnjenimi baterijami sveti cca. 5 ur. Kapa se lahko pere v pralnem stroju pri 30°C, pred pranjem svetilko odstranite. Material kape: 100 % acryl.

P1200307 ČRNA / SVETLO MODRA / TEMNO MODRA / ROZA

P1500017

P1200323

KAPA IZ RPET Cena brez DDV:

S27 3,19 €

ROKAVICE TOUCH SCREEN Cena brez DDV:

Kapa iz mehkega raztegljivega poliestra RPET.

PROMOCIJA

OTROŠKA KAPA Z LED SVETILKO

Rokavice za pametni telefon.

S27

P1E00181

ODEJA IZ RPET Cena brez DDV:

1,39 €

120 x 150 cm Odeja iz flisa RPET v RPET torbici.

S27 9,66 €


WWW.DZS.SI

NAHRBTNIK Z LUČKO IZ RPET

S27

Cena brez DDV:

14,75 €

Iz RPET materiala s snemljivo lučko na baterije (baterija vstavljena).

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

P1100088 ČRN

NAHRBTNA VREČA ZA COPATE Z LUČKO IZ RPET

S27

Cena brez DDV:

7,37 €

Iz RPET materiala s snemljivo lučko na baterije (baterija vstavljena). P1100089 ČRN

HLADILNA TORBA-NAHRBTNIK HALIFAX S27 Cena brez DDV:

16,90 €

20 l P1100058 MODER

66

P1100059 SIV P1100087 TEMNO MODER

HLADILNA TORBA-EVEREST

S27

Cena brez DDV:

16,50 €

15 l P1100075 SIV

P1100070 MODER P1100054 MODER

P1100071 ZELEN

P1100055 ČRN

P1100072 RDEČ

P1100056 RDEČ

P1100073 SIV

P1100057 ZELEN

P1100074 ČRN

NAHRBTNIK AKSEL SOLID Cena brez DDV:

10 l nahrbtnik za prosti čas.

S27

NAHRBTNIK AMSTERDAM

5,30 €

Cena brez DDV:

Nahrbtnik za prosti čas.

S27 9,90 €


P1E00047 MUCA

P1E00072 ROZA

P1E00050 ZLATA BEATIFUL

P1E00073 ZELENA

P1E00051 ZLATA DREAM

P1E00074 MODRA

PLASTENKA

PLASTENKA S SILIKONSKIM DRŽALOM S27

S27 Cena brez DDV:

6,55 €

Cena brez DDV:

0,75 l

6,55 €

0,65 l

P1E00075 ROZA

P1E00118 ROZA

P1E00076 MODRA

P1E00119 ZELENA

P1E00077 ZELENA

P1E00120 MODRA

STEKLENICA Cena brez DDV:

S27

PLASTENKA S FILTROM ZA SADJE IN ZELIŠČA

S27 6,55 €

Cena brez DDV:

0,5 l

7,37 €

0,65 l

P1E00064 MODRA

P1E00067 AZURNA

P1E00065 RUMENA

P1E00177 RDEČA

P1E92599 MODRA P1E92598 SIVA

P1E00066 ZELENA

P1E00178 SIVA

P1E89319 RDEČA

Cena brez DDV:

P1E92596 ZELENA

STEKLENICA ZA VODO WAVE

3,30 €

Cena brez DDV:

500 ml

S27 5,50 €

600 ml

Neopren, darilna embalaža.

Neopren, darilna embalaža.

P1E00086

P1E00079

ROZA / ZELENA / SIVA

ROZA / BELA / KAVA

STEKLENICA NEOPREN S24 Cena brez DDV:

FLAŠKA TERMO

7,37 €

550 ml Steklenička iz visokokvalitetnega borosiliakatnega stekla v neoprenskem etuiju, z zanko za nošenje, z zamaškom iz nerjavečega jekla in silikonskim tesnilom, steklenička (brez neoprena) se lahko pere v pomivalnem stroju.

Cena brez DDV:

S24 9,83 €

450 ml Termo flaška iz nerjavečega jekla, 450 ml z dvojno steno, klick gumbom za odpiranje pokrova in varnostnim zapiralom (on-off) pokrova proti politju.

FLAŠKA TERMO METAL S24 Termo flaška iz nerjavečega jekla, z dvojno steno. P1E00166 ROZA / BELA / MINT / SIVA 500 ml

Cena brez DDV:

11,47 € P1E00167

ROZA / BELA / MINT / SIVA 750 ml

Cena brez DDV:

12,29 €

PROMOCIJA

STEKLENICA ZA VODO STREAM COLOR S27

67


WWW.DZS.SI

P1B00018 ČRN

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

P1B00025 ČRNE

BLUETOOTH SLUŠALKE S27 MONTE CARLO Cena brez DDV:

BLUETOOTH SLUŠALKE S27 ZA ŠPORT

16,90 €

Slušalke v škatlici s polnilnim kablom.

P1B00017 BEL

P1B00007 ČRNE

Cena brez DDV:

6,90 €

Cena brez DDV:

Cena brez DDV:

16,90 €

2 x USB izhod, micro vhod, 10.000 mah.

Slušalke za šport, plastično gumijaste.

BLUETOOTH ZVOČNIK LUX

S27

POWER BANK ULTRA SLIM

S27 8,40 €

3 W, z vgrajeno baterijo. P1500037 SREBRN

BLUETOOTH ZVOČNIK SPLASH Cena brez DDV:

P1500038 MODER

P1500039 ČRN

S27 7,90 €

3 W, z vgrajeno baterijo, vodoodporen.

68

P1500008 BEL

USB KLJUČEK

P1500009 ČRN P1500036 RUMEN P1500007 MODER

S27

P1B89482 MODER

P1B89484 MODER

P1B00020 MODER

P1B89483 ČRN

P1B89485 ČRN

P1B90228 ČRN

4 GB USB ključek z zaščitnim vrtljivim kovinskim pokrovom.

8 GB USB ključek z zaščitnim vrtljivim kovinskim pokrovom.

16 GB USB ključek z zaščitnim vrtljivim kovinskim pokrovom.

Cena brez DDV:

4,50 €

USB KLJUČEK - DVOJNI

Cena brez DDV:

4,91 €

Cena brez DDV:

5,32 €

S27

P1B89486 MODER

P1B89488 MODER

P1B89487 ČRN

P1B89489 ČRN

4 GB USB ključek z zaščitnim vrtljivim kovinskim pokrovom. Na eni strani ključka je USB vhod, na drugi strani pa MIKRO USB vhod.

8 GB USB ključek z zaščitnim vrtljivim kovinskim pokrovom. Na eni strani ključka je USB vhod, na drugi strani pa MIKRO USB vhod.

Cena brez DDV:

5,73 €

Cena brez DDV:

6,14 €


NAGLAVNA SVETILKA

S24

P1500053 BELA P1500054 ČRNA Naglavna svetilka Cree LED, 3W, polnilna s senzorjem, bele barve. Cena brez DDV:

24,58 €

P1500055 Naglavna svetilka LED ASAX2005, 5W, 3xAAA baterije, črne barve.

25,40 €

SVETILKA MAGLITE

S24

P1066694

P1066695

P1584264

Svetilka LED K3A v darilni škatlici.

Svetilka LED K3M v darilni škatlici.

Svetilka 2AA LED v darilni škatlici.

Cena brez DDV:

27,45 €

Cena brez DDV:

METER

P1060596 SREBRNO ČRN - 3 m

3,10 €

Cena brez DDV:

STENSKA URA

S27

FLUID. Aluminijska, fi 25 cm. P1500035 SREBRNO MODRA

Cena brez DDV:

7,40 €

KYOTO. Aluminijska, fi 30 cm. P1593957 BELA P1593958 ČRNA

Cena brez DDV:

S27

P1060597 SREBRNO ČRN - 5 m

Cena brez DDV:

31,55 €

Cena brez DDV:

12,95 €

2,25 €

43,02 €

69 PROMOCIJA

Cena brez DDV:


WWW.DZS.SI

GZZ44107 P1060551

OTROŠKI ODSEVNI TRAK ČEZGLAVNI

KRESNIČKA - OKROGLA

S27 2,50

Cena brez DDV:

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

PROZORNA

S27 Cena brez DDV:

0,99 €

P1067413

ODSEVNI BREZROKAVNIK - ZA OTROKA Cena brez DDV:

ODSEVNI BREZROKAVNIK - ZA ODRASLE S27

S27 2,30 €

P1055236 XL Cena brez DDV:

70

P1200303 XXL

3,17

Cena brez DDV:

3,55 €

P1060553 MODER P1060554 RDEČ

P1055295

PARKIRNA URA S STRGALOM Cena brez DDV:

STRGALO ZA LED

S27 1,29

S27 Cena brez DDV:

1,49 €

Penast ročaj.

P1F00005 P1F00006 P1F00007 P1F00008 P1F00009 P1F00010 P1F00011

VŽIGALNIK LARS Cena brez DDV:

RDEČ ORANŽEN RUMEN ZELEN MODER ČRN BEL

S27 0,29 €

P1055311 BEL P1055314 RDEČ P1055315 MODER P1055319 SREBRN P1055317 ČRN

S27 VŽIGALNIK ATOMIC SWING, TURBO PLAMEN Cena brez DDV:

P1F95173 P1F93926 P1F93927 P1F93929 P1F00018 P1F00019

VŽIGALNIK NO.1 Cena brez DDV:

ČRN MODER RDEČ BEL ORANŽEN ZELEN

S27 0,16 €

0,38

Cena brez DDV:

VŽIGALNIK TWIST Cena brez DDV:

S27 0,36 €

P1F00016 BEL P1F00017 ČRN

VŽIGALNIK DANTE

P1F00012 RDEČ P1F00013 MODER P1F00014 ZLAT P1F00015 ČRN P1F00001 SREBRN

S27 0,59 €

P1F00002 SREBRN

VŽIGALNIK OVAL, KOVINSKI Cena brez DDV:

S27 2,20 €


ZLOŽLJIV DEŽNIK ZODIAC LUX

S27

Cena brez DDV:

P1984112 P1984113 P1984114 P1984115 P1984116 P1984117

ČRN SIV RDEČ MODER ZELEN

DEŽNIK APOLO

9,40 €

8-panelni, avtomatsko odpiranje in zapiranje, odporen proti vetru, gumijast ročaj. Material: Pongee

S27 Cena brez DDV:

9,50 €

8-panelni, avtomatski, kovinsko ogrodje, odsevni trak, gumijast ročaj. Material: Pongee, 190T

DEŽNIK REVERSE

S27 Cena brez DDV:

11,90 €

8-panelni, ročno odpiranje, kovinsko ogrodje, ročaj iz gume. Material: Pongee P1900015 SIV P1900014 RDEČ P1900013 MODER

ZLOŽLJIV DEŽNIK XENO

S27 Cena brez DDV:

8-panelni, ročno odpiranje, ročaj iz gume. Material: Pongee P1984132 P1984135 P1984136 P1984137 P1984138 P1984139

ČRN ZELEN RDEČ MODER TEMNO MODER RJAV

5,05 €

S27 Cena brez DDV:

6,84 €

8-panelni, avtomatski, kovinsko ogrodje, gumijast ročaj. Material: Pongee, 190T

P1984106 SVETLO ZELEN P1055259 BEL P1984282 SVETLO SIV P1984109 TEMNO SIV P1043575A MODER P1983390 TEMNO MODER P1984287 ČRN P1030503 RUMEN P1984108 RJAV P1984283 ORANŽEN P1984284 RDEČ P1981285 BORDO P1984286 TEMNO ZELEN

P1900018 ČRN

DEŽNIK AURORA

ZELEN RDEČ RJAV TEMNO MODER ČRN MODER

DEŽNIK ZEUS

S27 Cena brez DDV:

4,42 €

71

8-panelni, avtomatski, kovinsko ogrodje, lesen ročaj. Material: Poliester

PROMOCIJA

P1900019 P1900020 P1900021 P1900022 P1900023


WWW.DZS.SI D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

DARILNA VREČKA ECO SIMPLE

S27 A4 / 35 x 8 x 26 cm

A3 / 42 x 11 x 31 cm Cena brez DDV:

P1C93894 A6560290 A6560714 A6560711 A6560713 A6560712 P1C84150 A6560715 A6560716 P1C00003

0,58 € ČRNA MODRA NATUR RDEČA RUMENA ZELENA BELA SREBRNA ZLATA BORDO

P1C93897 A6560705 A6560708 A6560704 A6560707 A6560706 P1055562 A6560709 A6560710 P1C00006

P1C93895 A6560698 A6560701 A6560697 A6560700 A6560699 P1C84151 A6560702 A6560703 P1C00004

0,45 € ČRNA MODRA NATUR RDEČA RUMENA ZELENA BELA SREBRNA ZLATA BORDO

Cena brez DDV:

Cena brez DDV:

DARILNA VREČKA SPECIAL SIMPLE

A6560908 A6594285 A6560905 A6560904 A6560907 A6560909 A6560906 A6560910

1,03 € BELA ČRNA MODRA RDEČA RUMENA SREBRNA ZELENA ZLATA

A6560895 A6593902 A6560892 A6560891 A6560894 A6560896 A6560893 P1089565

0,53 €

BELA ČRNA MODRA RDEČA RUMENA SREBRNA ZELENA ZLATA

P1C93896 A6560691 A6560694 A6560690 A6560693 A6560692 P1C84152 A6560695 A6560696 P1C00005

ČRNA MODRA NATUR RDEČA RUMENA ZELENA BELA SREBRNA ZLATA BORDO

JUMBO / 45 x 19 x 40 cm Cena brez DDV:

0,78 €

P1C00051 MODRA P1C00050 NATUR

0,35 € MODRA NATUR RDEČA SREBRNA

S27 A4 / 32 x 13 x 26 cm Cena brez DDV:

A6560901 A6593904 A6560898 A6560897 A6560900 A6560902 A6560899 A6560903

0,81 €

BELA ČRNA MODRA RDEČA RUMENA SREBRNA ZELENA ZLATA

ZA STEKLENICO / 36 x 9 x 13 cm Cena brez DDV:

A6560889 A6593903 A6560886 A6560885 A6560888 A6560890 A6560887 P1089564

0,62 € BELA ČRNA MODRA RDEČA RUMENA SREBRNA ZELENA ZLATA

HORIZONTAL / 26 x 13 x 32 cm

A5 / 23 x 10 x 18 cm Cena brez DDV:

0,48 €

Cena brez DDV:

MALA / 12 x 5 x 15 cm

72

Cena brez DDV:

0,51 €

P1C00052 NATUR P1C00053 MODRA

P1089568 P1C93899 P1089567 P1089569

A3 / 46 x 10 x 33 cm

ČRNA MODRA NATUR RDEČA RUMENA ZELENA BELA SREBRNA ZLATA BORDO

HORIZONTAL / 26 x 13 x 32 cm

A5 / 25 x 10 x 22 cm Cena brez DDV:

0,51 €

Cena brez DDV:

ZA STEKLENICO / 36 x 10 x 14 cm

MALA / 11 x 6 x 14 cm Cena brez DDV:

P1C00054 SREBRNA

0,42 €

Cena brez DDV:

P1C00055 SREBRNA

0,81 €


DARILNA VREČKA NATUR S PIKAMI

S27 P1C00057 A4 35 x 8 x 26 cm Cena brez DDV:

P1C00056 A3

1,00 €

42 x 11 x 31 cm Cena brez DDV:

1,29 €

P1C00058 ZA STEKLENICO 36 x 10 x 14 cm Cena brez DDV:

DARILNA ŠKATLA NATUR S PIKAMI

S27 A6700018 SREDNJA

A6700019 VELIKA

22 x 16 x 22 cm

41 x 10 x 25 cm Cena brez DDV:

0,79 €

4,60 €

Cena brez DDV:

3,99 €

A6700017 MALA 16 x 13 x 16 cm

DARILNA VREČKA

73

2,70 €

PROMOCIJA

Cena brez DDV:

S27

Darilna vrečka iz natur valovite lepenke s tekstilno nosilno vrvico.

A6500750

A6500749

32 x 11,8 x 38 cm

Cena brez DDV:

2,69 €

A6551346

Cena brez DDV:

2,12 €

A6553836

25 x 8,5 x 37,5 cm

Cena brez DDV:

16 x 10 x 23 cm

2,37 €

12,5 x 8,5 x 36 cm

Cena brez DDV:

2,12 €


WWW.DZS.SI

SET DRUŽABNIH IGER 5/1 Cena brez DDV:

S27 6,55 €

Šah, človek ne jezi se, domine, kocke, karte. Lesena škatla.

D Z S K ATA LO G P O S LOV N I H D A R I L 2 0 2 1

P1055309

P1884167

S27

DRUŽABNA IGRA ČLOVEK NE JEZI SE Cena brez DDV:

Cena brez DDV:

S27 1,17 €

DRUŽABNA IGRA MIKADO Cena brez DDV:

S27 0,95 €

S27 Cena brez DDV:

74

DRUŽABNA IGRA DOMINO

2,82 €

VOŠČILNICE

P1884168

P1889507

8,19 €

21,5 x 10,7 cm 10 voščilnic v kompletu s kuvertami, dodani listič z voščilom v štirih jezikih.

P1D00029 ZIMSKA KRAJINA

VOŠČILNICE

P1D00028 PRAZNIČNE

P1D00030 ZIMSKA KRAJINA, AKADEMSKA SLIKARKA DORA PLESTENJAK

S27 Cena brez DDV:

8,19 €

16 x 11,5 cm 10 voščilnic v kompletu s kuvertami, dodani listič z voščilom v štirih jezikih. P1D00031 PRAZNIČNE

P1D00032 ZIMSKA KRAJINA, FOTOGRAFIJA ALEŠ KRIVEC

P1D00033 ZIMSKA KRAJINA, SLIKAR MARTIN GORIČANEC


Ponudba iz kataloga je namenjena prodaji pravnim osebam.

SPLOŠNI PRODAJNI IN PLAČILNI POGOJI ZA KATALOG 2020/2021 CENE

DOBAVA

Cene so navedene v EUR. Cene veljajo do 31. 01. 2021, prikazane so brez davka na dodano vrednost. V primeru večjih tržnih sprememb pa se cene lahko spremenijo pred tem rokom. Za izdelke velja 22% DDV, izjema so izdelki čokolade, kava, čaj in medeni izdelki za katere velja 9,5% DDV. Paketi Zvezdar in SelectBox niso predmet DDV-ja.

Večina izdelkov je na voljo od 15. 10. 2020 dalje. Ponudbo zagotavljamo do odprodaje zalog oziroma do 31. 12. 2020. V primeru, da zaloga blaga poide, prodajalec ne jamči ponovne dobave tega artikla. Dobavni rok za blago, ki ni na zalogi je 14 dni oz. po dogovoru s prodajnim predstavnikom.

POGOJI ZA DOTISK

NAROČANJE IN DOSTAVA

Nudimo vam naslednje vrste dotiska: tampotisk, toplotni tisk, sitotisk, graviranje, digitalni tisk in vezenje. Pri naročilu je potrebno navesti pomembne podatke / želje za dotisk ter priložiti: • slike – datoteko, v primernem elektronskem zapisu (vektorski zapis za tisk) • pozicijo slike / loga, velikost tiska • barve (številka po PANTONE skali). V primeru večbarvne slike / loga nam sliko pošljite v pdf. obliki (eps, tiff – CMYK, kvaliteta 300 dpi.)

Naročanje blaga je hitro in enostavno: • po telefonu: v vseh regijskih prodajnih centrih DZS in • maloprodajnih enotah • po e-mailu na naslov: promocijskadarila@dzs.si • osebno: preko potniške mreže DZS oziroma prodajnega osebja v vseh naših poslovalnicah • preko spletnega nakupovalnega centra na naslov: www.dzs.si Če ste pravna oseba in še niste naš kupec, nam ob naročilu blaga pošljite: pravilno izpolnjeno naročilnico z natančnim nazivom podjetja in točnim naslovom; navedite tudi kontaktno osebo ter številko telefona ali faxa. Številko transakcijskega računa, potrdilo o registraciji ter davčno in matično številko.

Dobavni rok za dotisk je odvisen od količine in vrste materiala in se ga dogovori skupaj s prodajnim predstavnikom. Zavrnitev že personaliziranih izdelkov je možna le na stroške stranke, razen v primeru upravičene reklamacije.

Dostava je brezplačna za vsa posamična naročila v vrednosti nad 30,00 EUR. V primeru manjše vrednosti si pridržujemo pravico do zaračunavanja manipulativnih in transportnih stroškov v vrednosti 3,00 EUR z DDV oziroma po pogodbi.

Morebitne reklamacije je potrebno vložiti v roku 8 dni od prejema blaga (oz. 6 mesecev za skrite napake) in morajo biti ugotovljene komisijsko in z zapisnikom. Barve izdelkov v katalogu lahko odstopajo od dejanskih. V primeru odstopanja cen ali tehničnih podatkov, vas bomo o tem obvestili ob vašem naročilu. Slike nekaterih artiklov so simbolične. Dekorativni material ni vključen v ceno artikla. Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo. Za vse informacije smo vam na voljo v vseh prodajnih enotah DZS d.d., ki so navedene v katalogu.

KONČNE DOLOČBE

PLAČILNI POGOJI

Naročeno in dobavljeno blago ostaja last DZS založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, dokler ni v celoti plačano. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonske zamudne obresti oz. po pogodbi. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. DZS, d.d. lahko kupnino sodno izterja z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

VZHODNA REGIJA Tržaška 53 2000 Maribor

ZAHODNA REGIJA Letališka 30 1000 Ljubljana

Tržič

KR 2

Radovljica

Logatec

2

6

LJ PO

Kamnik

Domžale

KP Izola

2

Rogaška Slatina

CE

MS BREZPLAČNA MODRA ŠTEVILKA

080 80 51

Sevnica Litija

Grosuplje Kočevje

2

Ptuj

Slovenj Gradec

Velenje Škofja Loka

Ajdovščina

Lenart

Slovenska Bistrica

Bled

GO

2

2

Jesenice

2

MB

KK

2

Brežice

www.dzs.si

Trebnje

NM

promocijskadarila@dzs.si

Črnomelj

KNJIGARNE IN PAPIRNICE DZS 46 LOKACIJ PO SLOVENIJI

LJUBLJANA BTC HALA 8, Šmartinska 152, t: 01/545 15 04 (05) • LJUBLJANA BTC HALA A, Šmartinska 152, t: 01/541 08 20 • LJUBLJANA PLAVA LAGUNA, Linhartova 3, t: 01/436 67 48 • LJUBLJANA CELOVŠKA, Celovška c. 163, t: 01/515 16 50 • MC LJUBLJANA, C. ljubljanske brigade 33, t: 01/510 70 30 (35) • PRODAJALNA LETALIŠKA, Letališka 30, t: 01/586 43 21 (23, 26) • MC DOMŽALE, Cesta talcev 4, t: 01/724 41 57 • MC GROSUPLJE, Brvace 1a, t: 01/787 37 43 • LITIJA, Jerebova 10, t: 01/899 50 57 • KOČEVJE, Ljubljanska 14, t: 01/895 02 10 • MC KAMNIK, Kovinarska 36, t: 01/839 53 19 • LOGATEC, Tržaška 19, t: 01/750 98 41 • TC LOGATEC, Tržaška 3, t: 01/750 91 22 • MARIBOR GLAVNI TRG, Glavni trg 17, t: 02/228 27 80 (82) • QLANDIA MARIBOR, Cesta proletarskih brigad 100, t: 02/480 52 04 • MURSKA SOBOTA, Nemčavci 1d, t:02/530 49 91 • MC MURSKA SOBOTA, Plese 1, t: 02/534 82 43 • QLANDIA PTUJ, Ormoška cesta 15, t: 02/771 04 53 • SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 1, t: 02/805 59 44 • LENART, Kraigherjeva 2, t: 02/720 09 09 • ROGAŠKA SLATINA, Kidričeva 13, t: 03/819 29 41 • CELJE, Prešernova 21, t: 03/490 13 70 • MC CELJE, Opekarniška 9, t: 03/491 15 91 • MC VELENJE, Šaleška cesta 1, t: 03/589 40 73 • MC SLOVENJ GRADEC, Ronkova 4, t: 03/883 86 38 • MC KRANJ, Cesta Staneta Žagarja 69, t: 04/234 15 41 (42) • KRANJ, Prešernova 2, t: 04/236 86 30 • JESENICE, Titova 41, t: 04/586 65 20 (21) • MC JESENICE, Spodnji Plavž 5, t: 04/583 64 11 • ŠKOFJA LOKA, Mestni trg 8, t: 04/515 01 40 • RADOVLJICA, Kranjska cesta 4, t: 04/530 50 10 • TRŽIČ, Trg svobode 18, t: 04/592 48 41 • BLED, Ljubljanska cesta 4, t: 04/574 56 51 • MC KOPER, Dolinska cesta 1A, t: 05/625 06 20 • KOPER, Vojkovo nabrežje 11, t: 05/627 60 38 • IZOLA, Trg republike 2, t: 05/640 06 30 • MC POSTOJNA, Tržaška cesta 59, t: 05/720 07 40 • MC AJDOVŠČINA, Vipavska cesta 6, t: 05/368 10 51 • MC NOVA GORICA, Industrijska cesta 6, t: 05/333 00 01 • QLANDIA KRŠKO, Cesta krških žrtev 141, t: 07/490 23 34 • BREŽICE, Cesta prvih borcev 32, t: 07/499 09 10 • NC INTERMARKET BREŽICE, Tovarniška 10a, t: 07/499 33 76 • MC SEVNICA, Boštanj 80, t: 07/814 93 21 • MC NOVO MESTO BRŠLJIN, Ljubljanska 47, t: 07/337 11 98 • TREBNJE, Gubčeva cesta 21, t: 07/346 11 30 • ČRNOMELJ, Zadružna cesta 33, t: 07/305 22 14