Page 1

Juni - Juli - August 2014 Nr. 7 책rgang 58

Ny biskop i Viborg stift Indre Mission Bjerringbro ELM Tange Sogneudflugt

K I R K E R

Vindum Brandstrup www.vindumbrandstrup.dk

Det gamle

Middelsom Herred

Nyt fra menighedsr책det Konfirmationer Kirkekaffe skovtur

1


Leder

Biskop – topleder og ”bare” præst Viborg stift skal have ny biskop – det står klart efter at Karsten Nissen går på pension til oktober. Det giver anledning til at overveje hvorfor og hvorfra vi har biskopper. Selve titlen biskop stammer fra det græske ord for at føre tilsyn – biskoppen er altså tilsynsmand – en tanke vi kan finde i Det nye Testamente og i den første kirke. I oldkirken bliver tanken om kirken som frelsesanstalt udviklet, med sloganet om ”uden for kirken ingen frelse”. Samtidigt var tanken at kirken var kun en ret kirke, hvis der var en biskop. Han var således den eneste som kunne forvalte alle 7 sakramenter – fx konfirmere. Tanken om nødvendigheden af at have en biskop for at have en rigtig kirke, gav stor magt til biskoppen og stor magt til de som skulle udnævne biskopper – paven, kongen osv. Især når bispeembederne fik meget stor jordbesiddelser og dermed også økonomisk magt.

des end den katolske. Kirken er der, hvor Ordet forkyndes til tro, og sakramenterne forvaltes ret, og i modsætning til den katolske opfattelse er biskopper ikke af guddommelig indstiftelse og ikke nødvendige for at have en ret kirke. Christian III forklarede også omhyggeligt, at disse lutherske biskopper havde to hovedopgaver: Dels skulle de forkynde evangeliet, Guds Ord, for menighederne, dels skulle de føre tilsyn med stiftets andre præster, for efter luthersk opfattelse er en biskop blot en præst med særlige beføjelser. Intet mere og intet mindre. Men udnævnelsen af biskoppen gav stadig meget magt og den udnævnelse lå suverænt hos kongen, og det blev selvfølgelig brugt og misbrugt i de kommende århundrede. Med grundloven i 1849 og senere med lov om menighedsråd i begyndelsen af 1900-tallet blev det til at biskoppen skulle vælges af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer Og det tankevækkende er at bispevalg stadig tiltrækker sig meget opmærksomhed i medierne. Og mens stemmeprocenten til menighedsrådsvalg i gennemsnit ligger på 16% er den på 90% til bispevalg.

Reformationen tog magt fra biskopper I forbindelse med reformationen i Danmark (1536) blev meget magt taget fra bispeembet. Det handler pri- Biskop og magt i dag mært om at Den lutherske opfattelse Har biskoppen så magt – ja vi så det af kirke og biskop er totalt anderle- jo senest ved debatten om indførelse

2


af vielse af homoseksuelle i folkekirken. Her frasagde biskopperne sig deres magt og sagde at folketinget er kirkens øverste myndighed. Men samtidigt er der ingen tvivl om at de, hvis de havde turdet sætte embede og folkekirkens enhed på spil, kunne have påvirket sagen i en anden retning. Det havde da været bispeembedet værdigt. Måske er det noget typisk dansk – vi bryder os ikke for meget om magt og magtens tinder, men samti-

digt skal det jo fungere, kirkeligt og administrativt, derfor beholder vi bispeembedet, men gir ham ikke for meget magt. Han er stadig den lokale repræsentant for kirkeministeriet, og dermed administrativ leder, men han er også ”bare” præsternes præst.

Lars Morthorst Christiansen, Sognepræst

Indre Mission Bjerringbro Indre Mission Bjerringbro / Indre Mission - Bethel Nørregade 22, Bjerringbro Alle møder torsdage kl. 19.00, hvis ikke andet anføres.

9. jul.

Åbent hus hos Ellen Lauritsen, Ingemannsvej kl. 14.30

24. jul. Åbent hus hos Liss og Filip Christensen, Poppelvej 10 kl. 14.30 8. aug.

Socialt samvær, andagt, fællesspisning kl. 17.45 Tilmelding til Grethe L.

Olesen tlf. 86462840 senest d. 2. aug. 14. aug. Pastor Frede Møller, Hinge 28. aug. Pastor Erik Røjkjær Christensen, Hinnerup 4. sep.

Møde i ELM, Tange v. missionær Steffen Baagø Madsen, Peru

11. sep. Høst-og fødselsdagsfest v pastor Holger Haldrup, Lunderskov 25. sep. Mission Afrika v. seniorvoluntør Henry Just, Timring 2. okt.

Pastor Erik Bjørn, Sevel

3


ELM Tange missionshus Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres.

Juni

Tirsdag d. 3 juni Kl.14:00 Eftermiddagsmøde v/ Ingrid og Carl Oluf Bak, om Cambodia Mandag d. 9 juni Kl.14:00 Møde v/ Henrik Vindum Fredag d. 13.juni Kl.18:00 Fællesspisning. Kl. 19.15 Møde v/Jan Fredensborg Tirsdag d. 24 juni Kl.19:30 Afslutningsmøde for Hedemølle elever

Juli

Tirsdag d. 1 juli

Kl.14:00 Eftermiddagsmøde v/Jørn A. Pedersen

Fredag d. 11 juli

Kl.18:00 Fællesspisning. Kl. 19:15 Møde v/ Jørgen Pedersen

Fredag d. 25 juli

Kl.18:00 Fællesspisning.

Kl. 19:15 Møde v/ Henrik Vindum

August

Søndag d. 10 aug. Kl.19:30 Bøn og sang Søndag d. 17 aug. Kl.19:30 Velkomstmøde for Hedemølle elever v/

Poul Iversen

Fredag d. 29 aug. Kl.19:30 DBI aften - Bjerringbro Kirkecenter Tirsdag d. 2 sep.

Møde og information v/ DBI Repræsentant

September

Kl.14:00 Eftermiddagsmøde v/Villy Sørensen

Torsdag d. 4 sep. Kl.19:00 Fællesmøde IM/ELM Bjerringbro - Tange v/ Mis-

sionær Kate og Steffen Baagø Madsen

Søndag d. 14 sep. Kl.14:00 Missionshusets dag - Menighedsbøn Møde v/

Jan Fredensborg

Fredag d. 19 sep. Kl. 18:30 Høstfest m/ Fællesspisning i Bjerringbro kirke

4

center Møde v/ Henrik Vindum - Emne: Bøn og høst


Sogneudflugt 2014

Sogneudflugt 2014 Årets sogneudflugt går denne gang til landbrugsmuseet Gl. Estrup på Djursland Søndag d.15/6. Dagen starter med gudstjeneste : KL. 9.00 i Brandstrup Kirke Kl. 9.15 i Elsborg Kirke Derefter kører der en bus fra hver kirke afsted til Gl. Estrup, hvor vi undervejs vil nyde en kop kaffe og siden mødes til middag og rundvisning. Om eftermiddagen vil Hans tage os med ud på en hyggelig bustur, hvor vi undervejs stopper op og nyder en kop kaffe og hvad dertil hører. Dagen slutter kl. 18, hvor busserne vil sætter os af ved hhv. Brandstrup og Elsborg Kirke. Praktiske informationer: Pris: 150 kr. (inkl. 1 vand eller øl til middagen, entre og forplejning på turen) Tilmelding: Brita Pedersen, bmp@engdahlgaard.dk eller 20891639 senest fredag d. 6. juni

5


Nyt fra menighedsrådet Siden sidst har vi i menighedsrådet arbejdet med vores gudstjenester og menighed nu og her, og i fremtiden.  Vi har kigget på gudstjenesteformen, og det kan bla. opleves ved vores læsmandslæsninger, hvor nogle af jer har meldt sig til at læse en af gudstjenestes tekster op. Hvis flere af jer er interesseret i at være en del af gudstjenesten på den måde, kan I altid henvende jer til Lars. Derudover har vi prøvet konceptet ”spaghetti-gudstjenester” af med stor succes. Lars Morthorst Christiansen og Birthe Koefoed-Hansen har sammen med minikonfirmander og deres forældre prøvet at spise sammen og derefter holde gudstjenesten hvor indholdet er målrettet børnene og deres familier. Og sammen med resten af menigheden blev der holdt spaghettigudstjeneste d. 25/4 med gudstjeneste først kl. 17 i Brandstrup kirke og derefter aftensmad i Rødkærsbrohallen. Der har været god tilslutning og et dejligt samvær for både store og små med mulighed for at være kreative sammen og opleve bibelhistorier fortalt meget levende. Vi håber på at kunne fortsætte med at afholde spaghettigudstjenester med god opbakning fra alle jer, som har lyst til at deltage. Ny børnekorsleder er nu blevet ansat efter vores tidligere børne-

6

korsleder Mette Christiansen sagde sin stilling op. I stedet er Margrethe Münster Berg ansat som børnekorsleder fra d. 1/5, et samarbejde med Højbjerg/Elsborg menighedsråd hvor børnekoret vil komme til at synge i begge sogne i løbet af året. Så har vi også investeret i en projektor og lærred i Brandstrup Kirke, som kan bruges ifm gudstjenester, koncert og lign, hvor tekster, billeder og video kan vises for alle i kirken på lærredet. Vi glæder os til at se, hvordan det kan bruges til at formidle Bibelens budskab på mange forskellige måder. Fremtiden for Vindum/Brandstrup Sogn har vi arbejdet med på menighedsrådets visionsseminar d. 15/3, hvor vi drøftede, hvad vi ønsker at have fokus på de næste par år og vores fælles forventninger til menighedsrådsarbejdet. Det var en spændende dag med gode drøftelser, mulighed for at drømme og til sidst få samling på nogle konkrete fokusområder, som vi nu arbejder videre med at få realiseret. Når det er blevet gennemarbejdet og klar til at blive sat i værk, kommer der nærmere informationer Sognemøde vil vi gerne inviteret til søndag d. 24.august for alle i menigheden. Her får I muligheden for at komme og høre om sidste regn-


skabsår og hvad vi har arbejdet med, siden rådet blev valgt. Sognemødet ligger forlængelse af en gudstjeneste kl. 10.30 i Brandstrup, hvor der efterfølgende serverest smørrebrød og kaffe. (kl. 12-14) i Rødkærsbro Hallen. Tilmelding til frokosten, til Camilla senest 19.august tlf.: 28 56 71 31 – mail: camillagbak@gmail.com Venskabsmenighed har vi nævnt tidligere og nu er vi kommet så langt, at vi sammen med Dansk Etioper Mission har fundet en menighed i

Liberia, Totota. Vi vil arbejde videre med Lotte Carlsen fra Dansk Etioper Mission om hvad vi skal forpligte os gensidigt på med vores venskabsmenighed i Totota. Ny gravermedhjælper i Brandstrup: Menighedsrådet har ansat Ulla Andersen som gravermedhjælper ved Brandstrup kirke. Hun har en bred erfaring fra bla det grønne område. Menighedsrådet byder hende velkommen i arbejdsfællesskabet. Camilla G. Bak, sekretær for menighedsrådet

Handlinger i vore Kirker Døbte:

Lea Johannesen Weichert

Brandstrup Kirke

Velsignelse:

Rikke Hougaard og Jørn Emil Bach Hougaard

Begravede/bisatte:

Dagmar Kirstine Pedersen Erik Hejlesen Svend Brogaard Kristen Baunsgaard Pedersen

Begravede/bisatte:

Vindum Kirke

Aksel Overgaard Andersen Ingrid Hedegaard Margit Krogsgård Krohn

7


Stort drama i Brandstrup Kirke af Peter Bank Nielsen

Omtrent 20 børn og ligeså mange voksne var mødt op, til den netop afholdte spagetti gudstjeneste i Brandstrup Kirke og den blev et større drama end forventet. Hele Påskens budskab blev opført på en meget festlig og levende måde , da alle kirkegængere fik en rolle i dramaet. En fik rollen som englen Gabriel, andre fik roller som kvinderne der kom til graven påskemorgen og ydermere blev der engageret en flok nye Jesu disciple i kirken. ”Påskens budskab hører sammen med lyset. Lyset er det der får os til at kunne se og netop påskens budskab om opstandelsen påskemorgen er det lys som vi alle kan se hen imod og give os vished om livet efter livet”, siger præst Lars Morthorst Christiansen, der i dagens anledning var tildelt rollen som selveste Jesus.

”Det er vigtigt at kirken har en stemme og taler i et nutidigt sprog til alle i sognet. I dag var det i børnehøjde der blev talt” siger menighedsrådsformand Kry Herholdt. ”Vi har i menighedsrådet en vision om at kirken skal være det lys, som ikke kun ”skinner i mørket”, men skinner ud i hele sognet og samler mennesker”. Den alternative gudstjeneste sluttede med spagetti og masser af kødsovs og hygge i Rødkærsbro Hallens cafeteria.

8


Gudstjenestelisten Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup 15.juni Trinitatis Matt 28:16-20 se Brandstrup 9:00 udflugt 22.juni 1.s.e.trin Luk 12:13-21 10:30 ingen 29.juni 2.s.e.trin 6.juli 3.s.e.trin 13.juli 4.s.e.trin 20.juli 5.s.e.trin 27.juli 6.s.e.trin 3.aug. 7.s.e.trin 10.aug. 8.s.e.trin 17.aug. 9.s.e.trin 20.aug. Onsdag 24.aug. 10.s.e.trin 31.aug. 11.s.e.trin 7.sept 12.s.e.trin 14.sept 13.s.e.trin 21.sept 14.s.e.trin

Luk 14:25-35 ingen 09:00 Bjarne B Markussen Luk 15:11-32 10:30 ingen Matt 5:43-48 ingen 10:30 Matt 16:13-26 10:30 ingen Matt 19:16-26 ingen 9:00 Bjarne B Markussen Matt 10:24-31 9:00 Bjarne B Markussen ingen Matt 7:22-29 ingen 9:00 Bjarne B Markussen Luk 12:32-48 10:30 ingen

19:00 Pilgrimsvandring fra Brandstrup til Vindum* Matt 11:16-24 09:00 10:30 Menighedsmøde # Luk 7:36-50 se Brandstrup 10:30 konfirmandvelkomst * Matt 12:31-42 10:30 Høst ingen Matt 20:20-28 ingen 9:00 Bjarne B Markussen Johs 5:1-15 10:30 14:00 Høst og kirkekaffe-

udflugt

*Kirkekaffe # Mulighed for børnekirke

Gudstjenester på Bytoften: Tirsdag d. 10 juni kl 14:00 Tirsdag d. 8 juli kl 14:00 Tirsdag d. 12 august kl 14:00 Tirsdag d. 9 september kl 10:00 Bemærk: Gudstjenester på Bytoften er åbne for alle Fra september bliver det 2.tirsdag i hver måned kl 10:00, hvor vi begynder med kaffe.

Kirkebilen: Kirkebilen kører til alle højmesser/ søndagens gudstjeneste i Brandstrup og i Vindum. Den er gratis at benytte og du bliver kørt fra og til bopælen ring senest dagen i forvejen til : Hans’ Biler, tlf.: 86 65 83 10

9


Pilgrimsvandring fra Brandstrup til Vindum Onsdag den 20.august kl 19:00 ved Brandstrup kirke. Vi bliver introduceret til det at gå pilgrimsvandring og skal gå turen fra Brandstrup Kirke til

Vindum kirke. Ved Vindum kirke er der kaffe og vi sørger for at der bliver kørt chauffører til Brandstrup for at hente biler.

Konfirmander Næste års konfirmander indbydes til indskrivning tirsdag den 26.august i mødelokaler i Hallen, medbring dåbsattest. Vi gir kaffen, kom når det

passer jer i tidsrummet 15 til 17. Desuden bydes de nye konfirmander velkommen ved gudstjenesten i Brandstrup den 31.august kl 10:30.

Det var en virkelig skøn optakt til påsken at lytte til Midt Vest Pigekor, som bl.a. sang udvalgte satser fra Pergolesis ”Stabat Mater” Tak til koret og dets leder, Dorthe Bille, for en pragtfuld koncert i Vindum Kirke den 7.april Lise Herholdt, organist

Kirkekaffeskovtur Søndag den 21.september tager vi på kirkekaffeskovtur efter gudstjenesten kl 14:00. Så tag kaffekurven, tæpper og stole med - så tager vi afsted, et par

Babysalmesang Babysalmesang starter igen efter sommerferien i Brandstrup Kirke tirsdag d. 19. august kl. 10:30

10

Tilmelding er nødvendig til Kirstina Laursen, Tlf nr. 50 47 02 79 eller på mail Kirstina.baun@gmail.com

tæpper og stole – så tager vi afsted. Det bliver ikke nogen lang tur og den bliver for både små ben, voksne ben og gamle ben – velkommen!


Konfirmanderne 2014

Konfirmanderne 2014

11


Et ord med på vejen Drop dogmer eller?

Døde Jesus som et forbillede eller som et offer for straf? Så enkelt kan påskens store spørgsmål stilles. Og det er blevet stillet op igennem kirkehistorien. Og der er stadig noget på spil i det spørgsmål – siden påske har debatten igen raset i særligt Kristeligt Dagblad om hvorfor Jesus døde. Op igennem kirkehistorien har der primært været tre måder at fortolke Jesu død på korset på.

ligger så langt fra en moderne tankegang – der er noget primitivt og afskyeligt over at Jesu død skal sone Gud. Men tanken er fremherskende i hele det nye testamente. Tænk på de stærke ord fra indstiftelsen af nadveren – pagtens blod, udgydt for de mange. Og tænk på tempelforhænget der flænges ved Jesu død – der er fri adgang til det allerhelligste – og dermed til Gud.

Og når det drejer sig om at det er 1) Den objektive forståelse – hvor en primitiv tankegang så er der to Jesu død tolkes som betaling til ting som er påfaldende. For det førGud for menneskers synd. Jesu ste er salmen ”Hil dig frelser og for død er den pris der betales til soner” et hit blandt konfirmander Gud for at vinde mennesker fri. og kirkegængere – både i melodi og i indhold – der er noget karsk og li 2) Den klassiske forståelse – hvor gefremt over den kærlighed som ofGud igennem Jesu død besejrer rer alt. For det andet kan vi vel stadig have respekt for mennesker der ondskabens magter. kæmper og dør i en højere sags tjeneste, hvad enten det er soldaten der 3) Den subjektive forståelse – hvor Jesu død ses som en kær- kæmper for retfærdighed, lægen der lighedsgerning der skal bevæge kæmper for den syge i den 3.verden os til kærlighed til Gud og næ- eller politimanden der sætter sit liv på spil for vores sikkerhed – er det sten. nu også så fremmed? Kritik af den objektive forståelse Særligt den objektive forståelse har stået for skud – af to grunde. Dels fordi det hævdes at den kun har få bibelvers til støtte, dels fordi den

12

Og endelig kunne man i sit stille sind spørge: Er det ikke mere grusomt, hvis Jesus ”bare” skulle dø som et forbillede – det synes jeg er


mere primitivt end det at dø en retfærdig død! Samspil gir liv Jeg mener at vi i alle tre forståelser af Jesu død har stof fra Bibelen og stof til det kristne liv. Og ingen af dem kan undværes, hvis vi vil have et helt billede. Den objektive giver mig fast

grund under fødderne, udenfor mig selv. Den klassiske giver sejrstonen i kristenlivet. Og den subjektive gør at kristenliv også har indflydelse på hverdagsliv, hvor vi bærer freden og sejren videre. Lars Morthorst Christiansen Sognepræst

Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 eller på mail til lmc@km.dk Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til kl. 13.00 men må godt forstyrres på andre tidspunkter. mandag er fridag. Kirkebladet: Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning: Stenby Tryk A/S

13


Info om Kirke

Vindum Kirke Kirkeværge: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Ole Bjerregaard Jensen Vindumovergaardvej 2, Vindum 8850 Bjerringbro tlf.: 21 96 32 25

Kirkesanger: Henning Kirkegaard Vindumvej 42 8850 Bjerringbro tlf.: 86 65 86 24

Info om Kirke

Brandstrup Kirke

14

Kirkeværge: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Christian G. Christiansen Lillemøllevej 10, Levring 8620 Kjellerup tlf.: 20 21 33 38

Kirkesanger: Kirstina Baun Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 50 47 02 79


Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75 / mob.: 72 20 37 13 mail: Kry.Herholdt1@gmail.com

Kasserer: Vibeke Rothschild Østerled 47 b 8840 Rødkærsbro tlf.: 21 24 19 85

Næstformand: Brita Pedersen Husbondvej 68 8850 Bjerringbro tlf.: 20 89 16 39 mail: bmp@engdahlgaard.dk

Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63 mail: hrkarlhansen@gmail.com

Sekretær: Camilla G. Bak Husbondvej 55 st. 8850 Bjerringbro mob.: 28 56 71 31 mail: Camillagbak@gmail.com

Kirkeværge i Brandstrup: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54 mail: j@laursen.mail.dk

Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl Vindumvej 124 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 95 62 mail: gunnarlodahl@mail.dk

Sognepræst: Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 mail: LMC@km.dk

Menighedsrådet som det ud sommeren 2013: bagerst tv. Karl Koefoed-Hansen, Gunnar Toft Lodahl, Lars Morthorst Christiansen, Kry Herholdt. forrest tv. Camilla G. Bak, Brita Pedersen, Vibeke Rothschild, Jan Laursen.

15


Møder i kristne klubber og foreninger Lørdagsskolen i Vindum.

Hver lørdag kl. 10 samles 15-20 glade børn i Vindum til ”Lørdagsskole”. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtigt godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: 86 65 95 62

Juniorklubben i Tange

For børn i 5.- 8. klasse. Hver fredag kl. 19.30 - 21.30 Tange missionshus, Husbondvej 36 Kontaktperson: Erik Frandsen tlf.: 86 65 98 94

Fredagsfamilie.

Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten

www.VindumBrandstrup.dk

Vindum juni-juli-august 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you