Page 1

marts – maj 2014 1

juni – august 2014 1


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Aasebakken, den 25. maj 2014

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende chefredaktør: Niels Engelbrecht Redaktion. Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup, Karen Frederikke Lagui Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup, Rikke Korshøj Theill

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 33 13 37 62 www.sakramentskirken.dk Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Sats og tryk: Stenby Tryk a/s

Pinsebøn Skaberånd, skab mig påny! Kærligheds Ånd, gør mig trofast! Sandheds Ånd, hold løgn og hykleri borte fra mig! Visdoms Ånd, gør mig klog! Styrkes Ånd, giv mig kraft! Lysets Ånd, gør natten klar! Ånd, der bevæger og gør alt levende, Fredens Ånd, forny verden!

2


Præsten skriver Dette menighedsblad dækker en periode, hvor der sker meget lidt i menighederne. De forskellige undervisningshold: 1. kommunion, firmelse, konvertitter, voksenkatekese og bibel er holdt op. Der er stadig lidt skolegudstjenester og -dimissioner tilbage. Til gengæld er lørdagene optagede med dåb og bryllupper, så vi ligger ikke helt stille, selvom sæsonen er ved at være slut. Det giver selvfølgelig anledning til at se tilbage på, hvad der lykkes, og hvad der ikke lykkes. Og også på, om vi opfylder vores mission som menigheder i en storby som København. Vores opgave er at danne et levende fællesskab, som fejrer liturgien, har omsorg for de svage, aflægger vidnesbyrd om troen og giver den videre. Vi kan ikke klage over tomme kirker om søndagen. Mange mennesker kommer til messe hos os i løbet af weekenden. Ud over messer på dansk har vi også messer på spansk, ukrainsk, engelsk, fransk, litauisk, italiensk og arabisk. Kirkelige handlinger som dåb, bryllup og begravelser er der også mange af. Så det med fejringen af liturgien fylder meget i vores menigheder. Vidnesbyrdet om troen og videregivelsen af den halter lidt. Vi har selvfølgelig forberedelse til sakramenterne; men det lykkes ikke at få vores børn til at komme til de tilbud vi har haft om katekese mellem 1. kommunion og firmelse. Vores mini-firmandprojekt døde en stille død for et par måneder siden, da der simpelthen ikke kom nogen mere. Gudskelov har vi vores skole, hvor mange børn dagligt møder troen. Jeg er også glad for, at der er en gruppe, som laver natkirke i Sakramentskirken, så vi har forkyndelse, der rækker ud over vores normale rækker: men vi har et stort efterslæb på den konto, der skal give troen videre. Der er en meget stor aktivitet for Caritas i Sakramentskirken, hvor en hel gruppe arbejder ihærdigt på at samle ind til Caritas og at være med i opbygningen af det nationale arbejde, og Jesu Hjerte og Sankt Ansgar er også ved at komme med på vognen; men omsorgen for de svage er ikke vores stærke side. Det vil være godt, hvis vi i vores nye menighedsråd i sommerferien reflekterer over, hvordan vi styrker vores svage sider, så vi kan blive levende menigheder med alt, hvad dertil hører. Sognepræsten 3


Nyt fra sognene Nye Menighedsråd Kære Sankt Ansgars menighed, Så er det nye menighedsråd valgt og har haft sit første møde, der mest var en orientering om, hvad der er gang i såvel i menigheden som i kirkens vedligeholdelse. Nu er vi så i arbejdstøjet og parate til at virke for menighedens bedste. Der skulle gerne være tilbud til alle aldersklasser, og vi håber at kunne gøre noget for familiedagene den første søndag i måneden, og for de unge mellem første kommunion og firmelse. Og vi vil meget gerne have gode ideer fra menighedens medlemmer : er der noget I synes kunne gøres anderledes, så lad os det vide. Kontakt os efter søndagsmesserne eller på vores e-mail adresser. Nu står sommerferietiden for døren og jeg vil ønske for jer alle, at sommeren giver nye kræfter, glæde og mod til at gå i gang for fuld kraft til efteråret. De bedste hilsener Menighedrådsformand Ulla Elmquist

Forrest fra venstre mod højre: Vita Trolle. Jytte Hansen, Ulla Elmquist, Birte Krog-Møller 2. række: Stine Møller, Bjarne von Benzon, Son Bui, Niels Engelbrecht bagest: Daniel Jimenez, Adam Schwartz, Daniel Nørgaard

4


Sakramentskirkens Menighedsråd Da jeg skulle begrunde mit kandidatur til menighedsrådet, skrev jeg, at jeg gerne ville være med til at tage et ansvar for menigheden. Jeg havde ikke lige forestillet mig, at jeg skulle blive menighedsrådsformand. Nu skal jeg love for, at jeg har fået ansvar! Men der var også en anden grund til at jeg stillede op, for jeg gjorde det også for mig selv. Jeg ville gerne opleve Kirken også fra indersiden. Nu har jeg fået mulighed for det, og jeg er spændt og glad. Tak for valget! Med dette menighedsrådsvalg prøvede vi noget nyt i Sakramentskirken. Ifm. valget besluttede det afgående menighedsråd at reservere to pladser hver til de to fremmedsprogede menigheder i sognet: den engelske og den franske. Clarice Scott og Joan Campbell repræsenterer den engelsksprogede menighed, og Francois Baustert og Sara Kobli kommer fra den franske menighed. Dette er et bevidst tiltag for at fremme kommunikationen mellem de tre menigheder, noget som vi i det nye råd må leve op til. Et stort ønske er, at vi tre menigheder får mulighed for af og til at fejre messen sammen. Hvordan skulle der blive plads til os alle? Ja, intet er umuligt… På vort konstituerende møde besluttede vi os for to indsatsområder, vi særligt vil bruge kræfter på. Clarice pegede på ensomhed som et udbredt problem i den engelsksprogede menighed, hvor der er mange enlige på kortere ophold i Danmark. Problemet med ensomhed genkender vi også fra de andre menigheder, om end den måske tager en lidt anden form hos os. Hvordan vi vil gribe denne problemstilling an, ved vi ikke på stående fod. Vi vil også gerne fremme arbejdet med de unge, og skuer frem mod Verdens Ungdomsdag 2016, som bliver afholdt i Krakow, og håber at kunne sende unge afsted dertil. En tilbagevendende begivenhed i Sakramentskirken er loppemarkedet til fordel for Caritas. I år finder det sted d.13. september. Der er brug for mange hænder til at løfte denne opgave. Hvis du kan afse tid på selv dagen eller i ugen op til, må du meget gerne allerede nu kontakte sognets Caritas repræsentant, Sylvie Dauzat, sylviedauzat@hotmail.com. Kate Toft Madsen, menighedsrådsformand Øverst fra venstre: formand Kate Toft Madsen, næstformand William H.P.Nielsen, sekretær Katrine Ørum og Stella Sørensen. Midt fra venstre: Sara Kobli (fransk),Francois Baustert (fransk),Clarice Scott (engelsk) Joan Cambell (engelsk). Nederst: Rafael M.Silva og Karen Lagui

5


Jesu Hjerte Kirkes nye menighedsråd De valgte medlemmer mødtes til det konstituerende møde d. 28.maj og modtog med ærgrelse dog forståelse, nyheden om at Bjarne Rosbøll havde truffet afgørelse om at trække sig fra menighedsrådet grundet personlige omstændigheder. Medlemmerne konstituerede sig derefter således: Formand: Denice Jørgensen Næstformand: Maria Guiditta Rasmussen Pastoralrådsmedlem: Natalie Madden Sekretær: Bente Nielsen Anna Siekierska Birte Mandrup Marie Storm Pétronilla Nyiramuhire Tanous Dupont Gerhard Sanders JS Niels Engelbrecht Suppleant: Helena Larsen Rådet havde et udmærket første møde, hvor forskellige emner blev diskuteret. Allerede nu har samarbejdet vist sig at fungere og engagementet i det nye menighedsråd er uden tvivl højt. Som formand ser jeg frem til fire år i tjeneste for Kirken; en tid der uden tvivl vil være krævende, men forhåbentlig også spændende, lærerig og frugtbar. Guds fred og alt godt, Denice Jørgensen

Menighedsrådsformand Denice Jørgensen omgivet af, fra venstre: Natalie Maden, Anna Sikierska, Marie Storm, Maria G.Rasmussen, Bente Nielsen, Birte Mandrup, Toni Dupont, Petronilla Nyiramuhire.


Stenoklubbens udflugt til Galleri Emmaus Tirsdag den 20. maj drog vi afsted med bus gennem det forårsklædte Østsjælland. Det var i tåget vejr, men i Haslev kom solen frem over de gule rapsmarker. I Galleri Emmaus i Haslev indførte en tålmodig og meget kompetent guide, Grethe Olsen, os i ikonernes mange hemmeligheder for at fremstille et så menneskeligt forklarende billede af det guddommelige som muligt, således Mogens Hoffs ikon af Jesu fristelse samt hans virkningsfulde billede af Jesus ved bordet med de to disciple i Emmaus. Også Simon Aaens landskabsbilleder med et særligt lys blev vi lige så begejstret for som vores guide.

Mogens Hoff: f.1934: ”Bliv hos os, mester” Jesus og de to disciple i Emmaus.

Der var også mange virkelig dejlige kunstgenstande, som kunne friste os. Det kulinariske i spisesalen var ovenud godt og lækkert. Vi kan anbefale andre at besøge Galleri Emmaus, tlf. 54 43 54 33. Vi afsluttede en dejlig dag blandt venlige og kærlige deltagere med messe v/msgr. Niels Engelbrecht i den 100 årige Skt. Laurentii kirke i Roskilde. En begejstret deltager - Knud Christensen

Stenoklubbens udflugt til Galleri Emmaus 7


Sankt Ansgars Kirkes forårsudflugt til Sofiero Slot i Skåne En bus fuld af 43 glade m/k'er fra menigheden afgik den 21. maj kl. 9.00 fra Bredgade og kørte mod nord ad Strandvejen i det fineste solskinsvejr med udsigt til det blå Øresund.

Straks gik snakken lystigt mellem sæderne og Niels Engelbrecht og Ulla Elmquist måtte tysse for at byde velkommen og præsentere dagens veltilrettelagte program. Sangblade var uddelt og ”Den signede dag” efterfulgtes af et Fadervor, bøn og velsignelse. Messen blev ikke som planlagt i Helsingborg, men vi var glade for at se og benytte endnu en af vore egne smukke kirker, her Sankt Vincent i Helsingør, hvor vi takker for god og venlig modtagelse. Johannes evangeliet 15, ”Jeg er vintræet, I er grenene...” var teksten, som Daniel Nørgård holdt en tankevækkende og til lejligheden passende prædiken over. Netop samhørigheden og styrken i vores fælles fundament giver næring til at blomstre og få nye kræfter. Adspurgt var SAMVÆRET da også de flestes svar på turens vigtigste force. ”Med venner i lys vi tale...” passede hele vejen uanset om vennerne var nye, unge eller gamle. Over sundet kom vi til Skåne, ikke Sverige, som Niels pointerede. Og efter blot et kvarters tids kørsel fra Helsingør nåede vi frem til SOFIERO, som modtog os med en eksplosion af farvestrålende rododendroner i fuldt flor. I den smukt beliggende café med udsigt mod Sjælland og Kattegat var der forudbestilt et herligt måltid, så vi blot kunne tage plads og nyde det hele. Efter 8


en kop kaffe var der god tid til at gå rundt i parken, i haverne og til at besøge planteudsalget. Alt var så smukt, velpasset og meget inspirerende. Alle de fine blomster fik åh, næh og associationer frem, som måtte deles med den, der lige var i nærheden, og på den måde fik vi mere at vide om hinanden og om hinandens haver. En generøs donation havde sørget for turens nærmest luksuriøse traktement, som afsluttedes med kaffe/te og svensk æblekage. Alle sanser var tanket op, da vi besteg bussen igen for at køre hjem med kig til gule sennepsmarker og ”frugtblomsters hvide pletter”. Og sandelig om ikke ”Kronborg luder ved Sjællands port”, sådan som det skal være på vejen hjem over solklar bølge til Danmarks fagre kyst. Ullas valg af sange var perfekt fra ”Nu lyser løv i lunde...” af Jhs. Jørgensen, over ”Se det summer af sol” og ”Danmark nu blunder den lyse nat” til ”Hvor smiler fager..”, som igen fastslog at ”milde kvinder, hvor har de magt”. Både dagens milde mænd og milde kvinder siger TAK til Ulla, Niels og Daniel for en vel planlagt dag med smukt, opbyggeligt og styrkende indhold. Kirsten Wenneberg

9


Det sker i kirken 1. kommunion 2015

1. kommunion den 27. april 2014

I 책r var der to hold 1.kommunion i Sankt Ansgars Kirke 10


Mens firmelsen og forberedelsen for de tre menigheder sker samlet, har vi besluttet, at der vil være 1. kommunion og forberedelse særskilt i alle tre menigheder. De endelige datoer er endnu ikke fastlagt, men vi indbyder til forberedelsesmøder i august, hvor tilmeldingen finder sted og forældrene får endelige detaljer om undervisning og dato for 1. kommunionen. Børn der går i 2. klasse og opefter kan deltage. Sankt Ansgar Torsdag 21. august kl. 19.30 Menighedssal Bredgade 69 A Jesu Hjerte Onsdag 27. august kl. 19.30 Menighedssal Stenosgade 4 Sakraments Torsdag 28. august kl. 19.30 Krypten Nørrebrogade 27 MEDBRING KUGLEPEN, BØRNENES DÅBSATTEST + 100 KR. TIL UNDERVISNINGSUDGIFTER!

Firmelse 2015 – information og tilmelding tirsdag 19. august

Firmelsen 2015 bliver pinselørdag den 23. maj. Stedet er endnu ikke fastlagt. Forberedelsen bliver samlet for de tre menigheder og kommer til at foregå i Sankt Ansgars menighedssal, Bredgade 69 A, hvor vi også holder tilmeldingsog informationsmøde tirsdag den 19. august kl.19.30. Både forældre og firmander er indbudt. Firmander skal være fyldt 14 år ved firmelsen. MEDBRING KUGLEPEN, FIRMANDERNES DÅBSATTESTER + 500 KR. TIL UDGIFTER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSEN. Vær også opmærksomme på at firmanderne skal på en weekend d. 5.-7. september, så notér endelig dette i kalenderen. 11


Ministrantweekend

Traditionen tro tager vi på ministrantweekend på Bornholm med ministranter fra City-menighederne. Det bliver d. 12.-14. september, og vi mødes på Hovedbanegården om fredagen kl. 14.15 og er tilbage igen søndag kl. 17.20 samme sted. Prisen er 300,- kr. Sidste tilmeldingsfrist er d. 24. august. Programmet holder vi strengt hemmeligt for alle andre end ministranter, så ønsker ministranter eller deres forældre at få mere at vide, kan de kontakte pastor Daniel Nørgaard. Tilmelding foregår også til ham på dn@sanktansgar.dk.

Ministrantlejr på Bornholm 2013 12


Konvertitkursus Konvertitkurset for Storkøbenhavn begynder torsdag den 4. september kl.19.30 i menighedssalen, Bredgade 69 A. Kurset løber frem til maj måned med undervisning hver torsdag. Tilmelding ikke nødvendig. Voksenkatekese Voksenkatekesen begynder i år lørdag den 6. september. Voksenkatekesen finder sted i menighedssalen, Bredgade 69 A kl.14.30. Pris for deltagelsen er 40,- kr. Programmet er endnu ikke fastlagt; men det bliver godt. Bibelstudie – Lukas Evangeliet Efterårets bibelstudie bliver om Lukas Evangeliet. Datoerne er endnu ikke fastlagt; men det vil sandsynligvis blive 2 onsdage om måneden. Stedet vil i år skifte til Stenosgade 4. Grillaften – 23. august Atter i år indbyder vi til grill-aften for alle city-menighederne. Vi mødes den 23. august til messen kl. 17.00 i Sankt Ansgars Kirke og griller derefter i præstegårdshaven bag ved kirken. Billetter kan købes i kirkerne efter søndagsmesserne. Pris: Voksne 100,- og børn gratis.

Caritas loppemarked den 13. september Caritas Loppemarked i Sakramentskirken den 13. september. Sylvie er tovholder og hver menighed bedes støtte op om arrangementet ved at hverve frivillige til dagen og tage kontakt til Sylvie på tlf.30 61 29 94. 13


Stenoklubben holder sommerferie Jesu Hjerte Kirkes ældreklub, Stenoklubben holder ferie i juni, juli og august, men begynder igen tirsdag den. 16. september kl. 14.30. Mødested: Stenosgade 4a. Program for efteråret kan ses på hjemmesiden. Kontaktperson: Birte Mandrup, tlf. 61 27 55 86, mail birtemandrup@gmail.com.

Aasebakken, maj 2014

14


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der hver måned, den anden torsdag, åben mellem 20.00 og 23.00 for alle interesserede. Der er mulighed for tilbedelse, forbøn og for at tale med en af medarbejderne, eller blot for at nyde stilheden og roen i kirkerummet. Afsluttes med sakramental velsignelse ca. 22.45. Juni ANS

Søn d. 1. kl. 11.00 familiemesse med efterfølgende familiedag

JHK Fre d. 6. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag; Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt og sakramental velsignelse kl. 16.45 ANS Lør d. 7. kl. 10.00 Firmelse i Vor Frue Kirke, Københavns Dom kirke Kl. 14.30 Voksenkatekese: ”Temperaturen på kirken” v/ Andreas Rude ANS

Søn d. 8. kl. 11.00 Pinsedags pontifikalmesse

ANS

Man d. 9. kl. 11.00 Anden pinsedags messe (NB. ingen messe kl. 8.00)

SAK

Tors d. 12. kl. 19.30 Koncert i Sakramentskirken med et studenterkor fra DKMK. Der er gratis entré og programmet står på kirkemusik Kl. 20.00-23.00 Natkirke på Nørrebro

JHK Fre d. 13. kl. 18.00-19.30 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. Indgang 4a ALLE Tors d. 19. juni kl. 18.30 Kristi Legemsfest fejres i Sct Therese Kirke, Bernstorffsvej 54, Hellerup JHK

Fre d. 20. Efter messen kl. 17.00 bøn og tilbedelse med sakramental velsignelse kl. 19.00

ANS Søn d. 22. kl. 11.00 Kristi Legems og Blods fest, højmesse med procession. JHK

Fre d. 27. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fest: Sungen messe. kl. 19.00-21.30 Forsonings-og Helbredelsesmesse, skriftemål fra kl. 18.00 15


ANS

Lør d. 28. kl. 17.00 Præstevielse. Diakonerne Mariano Cardiello og Stefano Tarquini vies til præster af biskop Kozon

ANS

Søn d. 29. kl. 11.00 Peter og Paulus fest, Højmesse

Juli JHK Fre d. 4. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45 JHK Fre d. 18. kl. 17.00 Messe. Derefter bøn og tilbedelse, som afsluttes med sakramental velsignelse kl.19.00 August JHK

Fre d. 1. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag: Sakramentet udstilles kl. 16.00 kort andagt med sakramental velsignelse kl. 16.45

JHK Fre d. 15. kl. 17.00 Messe. Derefter bøn og tilbedelse, som afslut-

tes med sakramental velsignelse kl.19.00

ALLE Lør d. 23. Vi mødes til messen kl. 17.00 i Sankt Ansgars Kirke og

griller derefter i præstegårdshaven bag ved kirken. Billetter kan

købes i kirkerne efter søndagsmesserne. Pris: Voksne 100,- og

børn gratis

ANS

Ons d. 27. kl. 15.00 KÆK møde i salen. Røverhistorier fra Rold

Skov. Ullas hemmelighedsfulde bror fortæller om sit arbejde

under den kolde krig

16


Valfart til Aasebakken den 25. maj 2014 17


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 0006 425 305 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand Bjarne von Benzon, sekretær Vita Trolle Jytte Hansen Birte Krog-Møller Stine Møller

Son Bui Adam Schwartz Pastor Niels Engelbrecht Pastor Daniel Jimenez Raga Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Francois Baustert Sara Kobli Stella Sørensen Rafael M. Silva Pastor Niels Englebrecht Pastor Fredrick Thevaraj Pastor Robert Culat

Kate Toft Madsen, formand William Nielsen, næstformand Katrine Ørum, sekretær Karen Lagui, sognebladsmedarbejder og webansvarlig

Clarice Scott Joan Cambell

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Denice Jørgensen, formand Maria G. Rasmussen, næstformand Bente Nielsen, sekretær Natalie Maden, medlem til Pastoral-

Birte Mandrup Petronilla Nyiramuhire Marie Storm. Helena Larsen, suppleant Pastor Gerhard Sanders JS Pastor Niels Engelbrecht

rådet

Toni Dupont Anna Siekierska 18


Valfart til Aasebakken, maj 2014

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail. 19


Afsender: Sankt Ansgars Kirke Afsender: Bredgade 64 Sankt Ansgars 1260 KøbenhavnKirke K Bredgade 64 1260 København K

Kirkernes messetider Kirkernes messetider

Sankt Ansgars Kirke – Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) Sankt Ansgars Kirke – Bredgade 64, 1260 K Fredag og lørdag Hverdage (mandag-fredag) Søndage Fredag og lørdag Søndage 2. og 4. søndag

kl. 8.00

kl. 17.00 8.00 kl. 17.00 11.00 (højmesse) kl. 11.00 13.00(højmesse) Ukrainsk messe 2. og 4. søndag kl. 13.00 messe 15.00Ukrainsk Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. kl. 15.00 7.30Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 7.30 Tilbedelse fredag kl. 16.00-17.00 Tilbedelse fredag kl. 16.00-17.00 Skriftemål: I god tid inden messerne eller efter aftale med præsterne. Skriftemål:Niels I godEngelbrecht, tid inden messerne eller efterne@sanktansgar.dk aftale med præsterne. Sognepræst tlf. 3313 3762, Sognepræst Niels Engelbrecht, tlf. 3313 3762, ne@sanktansgar.dk 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk 2. præst: Daniel Jimenez Raga, tlf. 3086 9458, djr@sanktansgar.dk Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N Sakramentskirken – Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl. 09.30 Dansk Højmesse Søndag kl. 09.30 Dansk Højmesse kl. 11.15 11.15Fransk Franskmesse messe kl. kl. 18.00 18.00Engelsk Engelskmesse messe kl. Tirsdag kl. 17.00 Sakramental tilbedelse Tirsdag kl. 17.00 Sakramental tilbedelse Onsdag kl. 17.00 17.00Novena Novenaogogengelsk engelskmesse messe Onsdag kl. Sognepræst: Niels ne@sanktansgar.dk Sognepræst: NielsEngelbrecht, Engelbrecht,tlf. tlf.3054 3054 2118, 2118, ne@sanktansgar.dk Præst forfor engelsktalende; tlf.4494 44947678, 7678,fthevaraj@yahoo.com fthevaraj@yahoo.com Præst engelsktalende;Fredrick FredrickAnton Anton Thevaraj, Thevaraj, tlf. Præst forfor fransktalende: 4676,rob68.bellamin@wanadoo.fr rob68.bellamin@wanadoo.fr Præst fransktalende:Robert RobertCulat, Culat, tlf. tlf. 2670 4676, Jesu Hjerte Kirke Stenosgade4A, 4A,1616 1616 København København V Jesu Hjerte Kirke – –Stenosgade V Sønhelligedage kl. 11.00 Sønogog helligedage 11.00Højmesse Højmesse kl. 20.00 20.00Messe Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 17.00Messe Messe Lørdag kl. Lørdag kl. 18.00 18.00Italiensk Italiensksøndagsmesse søndagsmesse 1. og søndagi måneden i måneden kl. 1. og 3. 3. søndag kl. 18.00 18.00Messe Messeef. ef.ekstraord. ekstraord.ritus. ritus. 2. søndag i måneden kl. 2. søndag i måneden kl. 18.00 18.00Kroatisk Kroatiskmesse messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Tirsdag Efter messen kl.17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk Sognepræst: NielsFax Engelbrecht, Tlf. 2985 6080, 3325 0738 tlf. 3054 2118, ne@sanktansgar.dk

Tlf. 2985 6080, Fax 3325 0738

20

Santk Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke juni-august 2014  
Santk Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke juni-august 2014