opfording til medlemsskab 2023

Page 1

Foreningen Dansk-Jødisk Venskab Postboks 50 DK- 4700 Næstved Giro reg. nr.1551 konto nr. 932-7398 Mobilepay 248066 www.djvenskab.dk Eva Ravn Møenbak, Formand Tlf. 31 47 49 91 E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk

Filip Graversen, Kasserer Tlf. 20 86 46 89 E-mail: filipgraversen@outlook.dk

Bliv medlem af Dansk-Jødisk Venskab! Vi har et stort behov for medlemmer af Dansk-Jødisk Venskab for at vedblive med at være en anerkendt forening, der kan opretholde muligheden for skattefradrag for gaver til Dansk-Jødisk Venskab. Hvis du modtager vores blad og ikke er medlem, ville det være en stor hjælp, hvis du sendte 100 kr. og mærkede gaven ”kontingent 2023”. Beløbet 100 kr. kan overføres via Mobilepay 248066, eller konto 1551 000932 7398. I begge tilfælde er det nødvendigt at oplyse bopælsadresse. På forhånd stor tak for denne hjælp. De bedste hilsner Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab og Filip Graversen, kasserer

Overførsel fra kontonummer Overførsel fra kontonummer Overførsel fra kontonummer

8 8 8

Indbetaler Indbetaler Indbetaler

GIRO GIRO GIRO INDBETALING INDBETALING INDBETALING

7 7 7

Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

932-7398

Dansk-Jødisk Venskab Postboks 50 4700 Næstved Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt.

Gave____________ kr. _________

KVITTERING KVITTERING KVITTERING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse

932-7398

Dansk-Jødisk Venskab Postboks 50 4700 Næstved

Underskrift ved overførsel fra egen konto Underskrift ved overførsel fra egen konto Underskrift ved overførsel fra egen konto

Post Danmarks kvittering Post Danmarks kvittering Post Danmarks kvittering

Betalingsdato Betalingsdato Betalingsdato

eller eller eller

Gebyr for indbetaling betales kontant Gebyr for indbetaling betales kontant Gebyr for indbetaling betales kontant Kroner Kroner Kroner

Dag Dag Dag

År År År

Kontingent for 2024 (100 kr. pr. person)

Kontingent 2024 (100 pr. Kontigent forfor 2023 (100kr. pr. person) Kontingent for 2024 (100 kr. kr. pr. person) person)

Ved indbetaling fra Ved indbetaling fraægtepar/samlevere, ægtepar/samlevere,bedes bedesbegge begge Ved fra Ved indbetaling indbetaling fra ægtepar/samlevere, ægtepar/samlevere, bedes bedes begge begge navne oplyst. navne navne oplyst. oplyst. navne oplyst.

Kroner Kroner Kroner

.. .

Øre Øre Øre

.. .

,, ,

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

9327398

Måned Måned Måned

Betales nu Betales nu Betales nu

Sæt X Sæt X Sæt X 2014.04 DB 1427-0000 4030S 4030S 2014.04 DB 1427-0000 4030S 2014.04 DB 1427-0000

.. .

.. .

Øre Øre Øre

,, ,


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.