TudorPark magazine

Page 1
Inhoud

The good life.............................................4 Van toen naar nu......................................6 Tudorstijl..................................................10 Van opzet tot architectuur....................16 Het Tudorhouse......................................18 Bereikbaar..............................................20 Plattegrond......................................24 TudorPark woningen.............................27 Historisch Hoofddorp...........................40 Hotspots Haarlemmermeer...............42 Een kijkje in de keuken..........................50 Even binnenkijken................................56 VOF TudorPark.......................................70 Building heroes......................................74 Even binnenkijken.................................80 Wist je dat?.............................................86 THUIS- de showroom...........................88 Colofon....................................................92

2

3


The good life Met aanstekelijk enthousiasme neemt Bas Sijmonsbergen, directeur projectontwikkeling, als eerste het woord in dit magazine dat de voltooiing van TudorPark in beeld brengt.

“De realisatie van TudorPark is voor ons een geweldige kans om alle disciplines binnen onze organisatie samen te laten werken. De ultieme combinatie van ontwikkelen, bouwen en infrastructuur! Bij de start waren we betrokken als bouwer, Ymere zou het gebied ontwikkelen. Door veranderende wet- en regelgeving trok Ymere zich terug als commercieel ontwikkelaar en richtte zich daarna op de ontwikkeling van de sociale huurwoningen. Dura Vermeer werd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de koopwoningen en vrije sector huurwoningen en creëerde een wijk die nergens mee te vergelijken is. Heel mooi om te zien dat de door ons gekozen Tudorstijl zo populair is dat deze ook in andere nieuwbouwontwikkelingen wordt toegepast.”

“Toen Dura Vermeer de ontwikkeling startte, vielen we met onze neus in de boter. Vlak daarvoor besloot Fred Kaaij, destijds de stedenbouwkundige van de gemeente Haarlemmermeer, dat deze gebiedsontwikkeling uniek moest worden. We gingen op zoek naar een mooie tegenhanger van de jaren dertig wijken. Dat is al zoveel gedaan en logisch, want de bouwstijl is aantrekkelijk. Maar er moesten toch ook andere stijlen zijn die minstens zo aantrekkelijk waren? Deze zoektocht voerde ons naar Engeland waar we met het hele team als een blok voor de Tudorarchitectuur vielen. We deden daar volop inspiratie op om te komen tot een toolbox vol typische Tudorelementen.” Geen straat hetzelfde en toch een geheel Aan de hand van deze elementen werden drie architecten gevraagd een ontwerp te maken. Dittmar Architecten, Bedaux de Brouwer Architecten en heren 5 architecten. Bas licht toe: “Alle architecten waren goed, maar heren 5 kon het beste uit de voeten met de regels die waren opgesteld om zowel een gevarieerd als consistent beeld te creëren. Na de eerste paar deelgebieden was er zo’n enorme variatie aan woningtypen dat de rest van de wijk afgemaakt kon worden door te putten uit de ‘bibliotheek’. Dat was zeker geen copy-paste, maar een continu doordachte positionering van het beste huis op die plek. Het resultaat is dat geen straat

4

hetzelfde is in TudorPark, maar dat je als bewoner en bezoeker wel voelt dat het één wijk is met een eenduidige sfeer en kwaliteit.” Je moet je bewust zijn van de impact “Bij een gebiedsontwikkeling ga je voor lange tijd een commitment aan met alle betrokken partijen én de plek. Je ontwikkelt een nieuw stuk stad en dat heeft grote impact. Dus dachten we in samenwerking met landschapsarchitect LOOS van VLIET goed na over wat het gebied en de mensen die er gaan wonen nodig hebben”, legt Bas uit. “Hoe lopen de wegen, waar komt er groen, gaan we voorzieningen maken in de wijk en hoe gaan we om met verlichting? TudorPark oogt heel prettig, omdat de woningen en het openbaar gebied op basis van één stijl zijn ontworpen. De sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en koopwoningen zijn zo geïntegreerd dat je geen verschillen ziet. Dit is één van de grote kwaliteiten van TudorPark. Gebiedsontwikkeling gaat veel verder dan een mooi huis bouwen, je regisseert de toekomst van bewoners en dat is heel mooi om te doen. Zeker als je dat kunt doen in zo’n fijn team als we bij TudorPark hebben. Niet alles ging over rozen. We kregen te maken met stijgende bouwprijzen en wijzigingen in techniek doordat we van het gas af moesten, maar ik heb dit niet als grote obstakels ervaren. Als je gebiedsontwikkelaar bent, moet je kunnen inspelen op de geest van de tijd.”

Over 100 jaar nog mooier "Als ik een rondje maak door de wijk, ben ik altijd behoorlijk kritisch en kijk ik of we het bij een volgend plandeel weer net iets beter kunnen doen. De aanpassingen zijn voor de bewoners misschien geen zichtbare dingen, maar voor ons wel. We willen tenslotte een wijk neerzetten die over 100 jaar nog net zo mooi en aantrekkelijk is. Of mooier! Want dan heeft het vele groen kunnen groeien en wordt nog beter zichtbaar wat voor keuzes we gemaakt hebben ten aanzien van dichtheid in bebouwing. Die keuze is opvallend. 50% van het uitgeefbare gebied wordt maar bebouwd. Dat is een ingrijpend besluit geweest, want meer woningen zouden hogere inkomsten generen, maar ik ben zo blij dat we dat niet gedaan hebben. TudorPark heeft nu echt de kwaliteit van een Engels Tudordorp.” Dat laat ik met trots zien “Ik ben blij met het resultaat en ik geniet volop als ik TudorPark bezoek. Dat gebeurt vaak, want er is vanuit het buitenland en andere gemeenten/ontwikkelaars veel interesse voor TudorPark. Ik laat alles met plezier en trots zien! Dit magazine staat vol met artikelen en beelden die het verhaal van TudorPark vertellen. Ik wens je namens Dura Vermeer veel leesplezier!

Bas

5


VAN TOEN NAAR NU De Tudorstijl, zoals bekend in Engeland, kwam in Nederland nauwelijks voor. Zeker niet als bouwstijl van een compleet nieuwe wijk. Tot TudorPark! Inmiddels zijn er meer nieuwbouwwijken en nieuwe buurten waar de inspiratie overduidelijk gevonden is in de Tudor architectuur.

6

7


Tijdens de eerste revival van Tudor, in de 19e eeuw, wordt daarop teruggegrepen, met invloeden vanuit het classicisme. Regent’s Park in Londen is daar een mooi voorbeeld van. Via vakbladen en boeken sloeg deze stijl over naar de Verenigde Staten. Gelukkig was Tudor toen al niet meer alleen van de welgestelden. Ook mensen met een lager inkomen konden een Tudorwoning laten bouwen. Slimme ondernemers boden namelijk Tudorwoningen aan; van een set met bouwtekeningen tot aan complete bouwpakketten. De Tudorstijl was als bouwstijl van een complete

Ontwerp

Ontwerp

Het comfort van nu, het rijke gevoel van toen Het comfort SHAKESPEARE ISLAND

van nu, het rijke gevoel van toen De Tudors maakten van Engeland een machtige renaissance-natie. De Engelse literatuur, wetenschap, architectuur en handel kwamen tot bloei doordat de Tudors van 1485 tot 1603 het koningschap van Engeland bekleedden. Vanaf 1541 tot 1603 regeerden zij ook over Ierland.

Bij de start van de ontwikkeling is een `essentiekaart' samengesteld met 10 kwaliteiten als eigentijdse vertaling van de Tudorstijl. Deze door de gemeenteraad vastgestelde lijst - werd als handleiding gebruikt door de architecten. Ten minste 5 van de 10 elementen dienen in een ontwerp terug te komen. We tonen de meest voorkomende elementen op de volgende pagina´s.

Tudors van 1485 tot 1603 het koningschap van Engeland bekleedden. Vanaf 1541 tot 1603 regeerden zij ook over Ierland.

Waan je in een romantisch Engels dorp

CHESTER, UK

Wie door het Engelse plaatsje Chester wandelt, ziet veel terug van de originele Tudorarchitectuur. Een inspiratiebron voor veel architecten. Zij verwerkten de vele versieringen uit de Tudorstijl in hun ontwerp. Dit zie je terug in metselwerk-bogen, trapgevels en slanke, torenvormige sierelementen op daken en vensters. De romantiek van de oorspronkelijke stijl herken je direct in TudorPark en Shakespeare Island, maar dan wel op een hedendaagse manier toegepast, zodat de woningen voldoen aan de hoge eisen die we vandaag de dag aan onze woning stellen.

Hendrik VIII was van 1509 tot 1547 koning van Engeland. Hij stamde uit het Huis Tudor en staat bekend als het prototype van de zelfbewuste renaissance-vorst.

07 TUDORPARK

Hendrik VIII was van 1509 tot 1547 koning van Engeland. Hij stamde uit het Huis Tudor en staat bekend als het prototype van de zelfbewuste renaissance-vorst.

SHAKESPEARE ISLAND

TUDORPARK

07 Wie door het Engelse plaatsje Chester wandelt, ziet veel terug van de originele Tudorarchitectuur. Een inspiratiebron voor veel architecten. Zij verwerkten de vele versieringen uit de Tudorstijl in hun ontwerp. Dit zie je terug in metselwerk-bogen, trapgevels en slanke, torenvormige sierelementen op daken en vensters. De romantiek van de oorspronkelijke stijl herken je direct in TudorPark en Shakespeare Island, maar dan wel op De Tudors maakten van Engeland een machtige een hedendaagse manier toegepast, zodat de woningen renaissance-natie. DeweEngelse literatuur, wetenschap, voldoen aan de hoge eisen die vandaag de dag aan onze woning stellen. architectuur en handel kwamen tot bloei doordat de

wijk in Nederland niet bekend. Met name de hele vakwerkbouw is een traditie die in Nederland onbekend is gebleven. Het Engelse landhuis heeft duidelijk wel invloed gehad op onze bouwstijl. Dit is goed te zien als je door oudere villawijken langs de kust rijdt of kleinere plaatsen als Amersfoort bezoekt. Die plaatsen profiteerden van de eerste golf van suburbanisatie van rijke stedelingen, eind 19e eeuw. Zij konden het zich veroorloven – geholpen door nieuwe transportmogelijkheden als de eerste spoorlijnen – om verder buiten de stad te gaan wonen.

Er zijn tientallen boeken over Tudor en de geschiedenis geschreven. Maar wie door het Engelse plaatsje Chester wandelt, beleeft het. In Chester is veel terug te zien van de originele Tudor architectuur. Een inspiratiebron voor veel architecten. Zij verwerkten de vele elementen uit de Tudorstijl in hun ontwerp. De romantische architectuurstijl van de oorspronkelijke Tudorplaatsen herken je direct in TudorPark, maar is wel op een hedendaagse manier toegepast, zodat de huizen voldoen aan de hoge eisen die we vandaag de dag aan ons huis stellen. De Engelse literatuur, wetenschap, architectuur en handel kwamen tot bloei doordat de Tudors van 1485 tot 1603 het koningschap van Engeland bekleedden. Onder het bewind van Koning Henry VIII en Elizabeth I ontvouwde zich de Tudor-periode in Engeland. De kastelen en huizen uit die tijd zijn bijzonder rijk geornamenteerd. En vakwerk in de gevels is ook veelvuldig toegepast. De Tudors maakten van Engeland een machtige renaissance-natie.

8

In Nederland vonden de modernisten dat architectuur vernieuwend moest zijn. Zij keken heel negatief terug op wat er in de 19e eeuw was gebouwd. Baksteen vond men bijvoorbeeld maar ouderwets. Je moest moderne materialen gebruiken, ook al leidde dat in de praktijk tot allerlei gebreken. Feit is dat je geen letterlijke kopie kunt maken van de plannen en dat is ook niet gedaan in TudorPark. Met een aantal vastgestelde typische Tudor-elementen is een eigentijdse, nieuwe wijk ontworpen en gerealiseerd.

9


Overgang openbaar en privé gebied Het Engelse karakter zie je overal terug. In de landschappelijke, waterrijke opzet en zelfs bij de straatlantaarns en het straatmeubilair is de chique Tudorstijl doorgevoerd. De overgang tussen openbaar en privé gebied is ontworpen in de landschappelijke context van het plan. Vaak worden de voortuinen gesierd door groene hagen en veel woningen liggen aan een groenzone of het water.

Daken en dakkapellen Alle woningen, bergingen en garages hebben zadeldaken met een dakhelling van 50 graden, bedekt met een keramische leipan. Er is gewerkt met een sortering van dakpannen. Elk woonblok heeft dezelfde kleur pan. De langskap is dominant, maar wordt onderbroken door dwarskappen en heeft soms wolfseinden. Op ogenschijnlijk willekeurige plaatsen doorbreken verschillende typen dakkapellen het dakvlak en brengen zo nog meer ‘spanning’ in het straatbeeld.

Tudorstijl De Tudorbouwstijl herken je direct en toch is geen huis gelijk. Dat komt doordat de architecten spelen met elementen. Afhankelijk van de plek waar gebouwd wordt, het type woning en de oriëntatie is gezocht naar manieren om het karakter van de wijk op zijn sterkst neer te zetten.

10

Stijlvolle entree In stijl thuiskomen, dat doe je gegarandeerd, want de voordeur wordt altijd geaccentueerd met een kader. Meestal zijn de deuren van een Tudorhuis vrij gesloten en voorzien van een klein raam. Een standaard voordeur kom je in TudorPark niet tegen.

11


De schoorsteen Op een aantal in het oog springende plaatsen zijn de huizen verrijkt met een schoorsteen. De schoorstenen zijn afgedekt met een keramische schoorsteenpijp, een zogenaamde chimney pot.

Metselwerk en vakwerk In TudorPark is de kleur steen roodbruin. Het metselwerk is beeldbepalend en dus rijk aan kleur en textuur. Alle andere materialen zijn hieraan ondergeschikt in vorm en kleur. Voor heel TudorPark is een beperkte sortering van roodbruine stenen geselecteerd. Per blok is één steen dominant. Delen van de gevel zijn op diverse plekken uitgevoerd in witte vlakken stucwerk, gekeimd metselwerk, vlakken hout, of hout refererend aan het vakwerk van de Tudorstijl. Ook zie je op diverse plekken muurankers.

12

Ramen met roedes Een Tudorhuis heeft ramen met een slanke roedeverdeling. In principe is de verhouding van de raamopeningen staand, maximaal vierkant, maar nooit horizontaal. Ook de serres en erkers doen mee in de stijl, wat voor veel sfeer in huis zorgt.

13


Real or render? SH A K ESPE A RE ISL A ND

14

15


De ontwerpfase van TudorPark Van opzet tot architectuur Zo begon het allemaal Voordat er ook maar een woning ontworpen was, is er uitgebreid gestudeerd op een optimale opzet van de wijk. Dit zogenaamde stedenbouwkundig plan werd de basis voor de verdere uitwerking. Op de schets hiernaast is te zien dat 'de loop' de ruggengraat vormt van TudorPark. De brede waterpartij uit de wijk Toolenburg voert langs ‘de loop’ en splitst zich in tweeën rondom het centrale kleine park. Aan de westzijde sluit de wijk aan op de Toolenburgerplas. Deelplan Shakespeare Island vormt de overgang tussen dit natuurgebied en de rest van de wijk. Bewoners vinden het fantastisch dat ze zo de natuur in kunnen lopen vanuit de wijk. Door deze opzet beleven alle bewoners het waterrijke karakter van TudorPark.

een park met speelvoorzieningen

16

Architecten aan het woord Bas Liesker van heren 5 architecten en Fred Kaaij, voormalig stadsarchitect van de gemeente Haarlemmermeer zijn van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van TudorPark. Samen blikken ze terug. Bas Liesker, heren 5 architecten “Zo’n 10 jaar geleden begonnen wij onze zoektocht naar een hedendaagse Tudorstijl. Nadat we ons goed hadden ingelezen in deze 16e-eeuwse architectuurstijl, zijn we met het ontwikkel- en ontwerpteam naar Engeland gegaan om de originele bouwwerken te bekijken. Deze combineren een natuurlijke oorspronkelijkheid met een enorme rijkdom aan ambachtelijke details. Samen leidt dit tot een romantisch geheel. Onze uitdaging was nu om met deze ingrediënten een hedendaagse Tudorwoning te ontwikkelen. Tijdens de eerste kopersbijeenkomsten werd ons snel duidelijk dat wij niet de enigen waren die liefde voor de Tudorstijl koesteren. Samen met de potentiële kopers hebben we een traject gevolgd waarbij hun intuïtie en wensen samenkwamen met onze kennis. Het enthousiasme en de interactie tussen kopers, landschapsarchitecten, architecten, ontwikkelaars en bouwers hebben ervoor gezorgd

dat TudorPark een verzameling van hedendaagse rijkdommen is. De rijwoningen zijn ontworpen als een landhuis dat met zijn dansende goot onderbroken wordt door authentieke schoorstenen. De vrijstaande woningen en tweeonder-een-kapwoningen vinden hun inspiratie in de typische Engelse plattegrond. Ingrediënten zoals vakwerk, bijzonder metselwerk, entreepoortjes, erkers en witaccenten geven alle bouwwerken een individueel karakter. De wijk vormt één geheel door de speciaal ontworpen Tudorbaksteen en een melange van leipannen. Dit maakt TudorPark tot een op zichzelf staand, uniek stukje Nederland.” Fred Kaaij, Stadsarchitect gemeente Haarlemmermeer De opdracht vanuit de gemeente Haarlemmermeer aan stedenbouwkundige Fred Kaaij, kwam destijds neer op het ‘stimuleren van kwaliteit op het gebied van architectuur, stedenbouw,

landschapsarchitectuur en beeldende kunst, door in de processen een rol te spelen en dit naar buiten te brengen in symposia, publicaties en interviews’. Kaaij werd adviseur voor de welstandscommissie, had zitting in Q-teams en superviseert bij grote projecten zoals TudorPark, waarbij hij waakt over kwaliteit en beeldkwaliteit. “Mijn persoonlijke inzet is altijd hoe mensen wonen, werken en leven in te passen in de plannen die we maken. Hoe kom je thuis, hoe is de zondagmiddag in je straat, welke factoren maken dat je gelukkig bent met wat wij met z’n allen verzinnen? Kortom, hoe maken we plannen die een ‘feel good' gevoel geven? Dit geldt met name voor woningbouwplannen, maar ook voor woon-werklocaties en groengebieden. Daarnaast zet ik mij in voor de openbare ruimte in brede zin. Dat is op de schaal van de snelweg, tot en met het buurtbrinkje of de paar bomen in de straat.”

17


In het Tudorhouse voel je je welkom

Inmiddels zijn hier al zo´n 1.350 huurders en kopers ontvangen. Een mooi moment om met elkaar terug te blikken. In de gezellige zithoek ontrafelt zich een leuk gesprek waarin allerlei anekdotes gedeeld worden. Een feestje “Het kopen van een huis moet een feestje zijn. Deze setting draagt daaraan bij. Onder het genot van een drankje nemen we alles met de potentiële kopers door. Van het project tot het proces en het eventuele meerwerk. Alles moet duidelijk zijn, zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan worden en het koopcontract in het volste vertrouwen thuis getekend kan worden. Die laatste stap in het koopproces is volledig gedigitaliseerd”, licht Bas toe.

Het Tudorhouse is al ruim 7 jaar de ´huiskamer´ van TudorPark en de werkplek van het vaste verkoopteam dat bestaat uit Wieke, Bas en Eric. De in 2013 gebouwde, karakteristieke twee-onder-een-kapwoning aan de Bennebroekerweg werd na oplevering doorgebroken en omgetoverd tot verkoopkantoor met leefkeuken, haard en zithoek. Als je binnenkomt, voel je je welkom door de huiselijke sfeer.

18

Zo anders is het nu “Weet je nog”, lacht Eric, “toen we hier net de deuren hadden geopend. Om ons heen waren er weilanden en grenzend aan de achtertuin waren er volkstuinen waar zo nu en dan ook iets ‘illegaals’ gekweekt werd. Dat zijn dingen die bij de toen nog desolate plek hoorden. Hoe anders is het nu. Mensen ervaren dit helemaal niet als een nieuwbouwwijk, maar als een oud Engels dorp. Dat was precies de bedoeling van het ontwikkelteam en dat is ook wat de bewoners en potentiële kopers ervaren. "Als we vragen welke momenten het verkoopteam het meest zijn bijgebleven, antwoordt Bas met: “Ik kan er een boek over schrijven. Zoveel mensen zijn hier geweest en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Wat ik heel leuk vind om te doen is het aankoopproces zo persoonlijk mogelijk maken.

Zo was er een stel dat een kindje had dat heel erg nieuwsgierig was tijdens dit gesprek. Ik heb toen een contract uitgedraaid dat het kindje mocht tekenen. Dat blije gezicht!” Blij met collega’s Voor Wieke is contact met mensen het leukst aan haar werk. “In dat opzicht ben ik de afgelopen jaren wel aan mijn trekken gekomen. Geen gesprek is hetzelfde, want geen mens is gelijk. Daar geniet ik heel erg van! Ook word ik erg blij van de leuke sfeer in het verkoopteam. We delen de passie voor nieuwbouw en ondanks dat we alle drie heel verschillend zijn, hebben we hetzelfde doel voor ogen. Zoals Bas al zei: “Het kopen van een huis moet een feestje zijn.” Dit huis staat niet meer model De duurzaamheidstransitie komt ook nog even aan bod. Gezamenlijk: “Nee, lastig was het niet. Je moet gewoon zorgen dat je goed weet wat er speelt en hoe de nieuwe techniek in elkaar zit, zodat je belangstellenden kunt informeren en onzekerheden wegneemt.” Wieke vult aan: “Het Tudorhouse is naast verkoopkantoor ook een modelwoning. Op de verdiepingen zijn werkplekken én volledig ingerichte slaapkamers en een badkamer. Ik zeg nu altijd dat dit de modelwoning is, maar dat het huis inmiddels niet meer model staat voor de duurzaamheid die wij vandaag de dag toepassen.”

Bewoners uit alle windstreken De uitnodigende sfeer van het Tudurhouse maakt dat mensen ook na de aankoop nog weleens komen aanwaaien. Voor de gezelligheid, met een vraag of om mooie foto’s te delen. “Wat zo leuk is aan TudorPark is de rijkheid aan culturen. Naast veel kopers uit Hoofddorp zien we mensen uit India, China, Polen, Italië, Londen en ga zo maar door. De architectuur en ligging ten opzichte van Schiphol spreekt aan. De variatie aan nationaliteiten geeft TudorPark een internationaal en stads karakter, maar dan wel in een dorpse setting. Heel bijzonder.” Met deze woorden sluiten we af. Bas, Wieke en Eric laten weten dat ze ernaar uitkijken de kopers van de laatste fase te ontmoeten. “Het is weer een mooi plan met een grote variatie aan woningen, dus volop keuze. Daar gaan we graag bij helpen.”

19


Bereikbaar

TudorPark ligt aan de zuidkant van Hoofddorp in Toolenburg-Zuid, pal naast recreatieplas Toolenburg en met het strand op 30 minuten rijafstand. Het water van de recreatieplas vindt zijn weg in de wijk, maar dan wel in combinatie met veel groen. Je kunt op diverse plekken de wijk in- en uitrijden. Bijvoorbeeld via de Bennebroekerweg en via het Sportpark. De slingerende 30-kilometerweg brengt je in verschillende buurten. Door de brugverbinding fiets je gemakkelijk naar de Toolenburgerplas en Toolenburg. Doordat de A4 vanaf TudorPark snel te bereiken is, zijn bewoners zo in Amsterdam, Leiden en Den Haag.

bereikbaarheid

20

21


22

23


WINDSOR COURT

WINDSOR COURT CANNINGTON

CANNINGTON VP

VP

HT

O

S

OM

FA

2 SE

BR

I

T GH

O

O NC

U

RT

S

SE ER 2 M O SE

T

TUDOR CASTLE

FA

TUDOR CASTLE CANTERBURY

VP

VP

LEGENDA

LEGENDA

Canterbury Brighton Court Windsor Court Cannington Tudor Castle Somerset Shakespeare Island Buckingham Quarter Huurwoningen Ymere Het Tudorhouse Vrije kavels Bestaande bebouwing

VP

Canterbury Brighton Court Windsor Court Cannington Tudor Castle Somerset Shakespeare Island Buckingham Quarter Huurwoningen Ymere Het Tudorhouse VP

BUCKINGHAM QUARTER

BUCKINGHAM QUARTER

Vrije kavels Bestaande bebouwing

14 15

14 15

VP

VP IP

VP

VP IP

24

29

29 TUDORPARK

B

G RI

O NC

T UR

T SE ER

BRIGHTON COURT

SHAKESPEARE ISLAND

BRIGHTON COURT

CANTERBURY TUDORPARK

SOMERSET

SOMERSET

SHAKESPEARE ISLAND

SHAKESPEARE ISLAND

SHAKESPEARE ISLAND


SOMERSE T

B R IG H T O N C O U R T

C A N T E R B U RY

SHAKESPERE ISL AND

W IN D S O R C O U R T

C A N NIN G T O N

TUDOR CASTLE

B U C K IN G H A M Q UA R T E R


B R IG H T O N C O U R T

BRIGHTON COURT Vrij en intiem Het charmante Brighton Court, in het hart van TudorPark, is vernoemd naar een gemeente aan de zuidkust van Engeland, waar in een klein dorpje de meest elegante en goedbewaarde Tudorhuizen van de zuidkust te zien zijn. Een hedendaagse vertaling van de kenmerken van die woningen zie je terug in Brighton Court. Het resultaat is een verzameling van unieke huizen die met elkaar een prachtig geheel vormen. Brighton Court bestaat uit 16 twee-onder-een-kapwoningen en 50 bijzondere eengezinswoningen. Kopers hadden de keuze uit wonen aan de singel of aan een typisch Tudorhof, gekenmerkt door rust en een oase van groen. In het Tudorhof geven de typische Tudorgevels met vakwerk Brighton Court een intiem en markant karakter. Rond het hof, met de voorgevel trots aan de singel, staat een mix van twee-onder-eenkapwoningen en rijwoningen. De Tudorelementen, zoals dwarskappen, schoorstenen en dak- en muurkapellen zorgen voor levendige verspringingen in de gevels. Dat geeft de singel een dynamische en gevarieerde uitstraling.

C A N NIN G T O N

CANNINGTON Gemaakt voor levensgenieters Aan de rand van Somerset ligt Cannington. Een prachtig deel van TudorPark met 18 riante twee-onder-een-kapwoningen. Cannington is een plaatsje in Somerset waar de beste wijnen uit het gebied vandaan komen. Gemaakt voor levensgenieters! De huizen liggen heerlijk vrij aan een maanvormige weg met veel groen. Iedereen kijkt vrij uit op het water voor de deur. De grote kavels en woonoppervlaktes, de charmante Tudorarchitectuur en de ideale zonoriëntatie van de tuinen zorgde ervoor dat deze buurt erg in trek was. Cannington weet te verleiden met haar diversiteit, rijkheid aan details en ruime opzet. Geheel in stijl van de rest van TudorPark, maar toch weer helemaal eigen door de mooie ligging aan het water. Doordat de twee geschakelde woningen nooit hetzelfde zijn en ook de entreepositie verschilt, ogen de twee huizen samen als één statige villa en sluit Cannington prachtig aan bij het Luxe Shakespeare Island.

B U C K IN G H A M Q UA R T E R

BUCKINGHAM QUARTER De kwartiermaker van TudorPark Buckingham Quarter is het eerste deelplan dat door Dura Vermeer ontwikkeld en gebouwd werd. Je vindt de buurt in het zuidwesten van TudorPark. De in totaal 78 woningen, bestaande uit appartementen, rijwoningen, twee-ondereen-kapwoningen en vrijstaande woningen zijn al vanaf 2019 bewoond. Een groot deel van de bewoners kijkt vrij uit op het water of een groen plantsoen voor de deur. Hier werd de toon voor de rest van de wijk gezet.


TUDOR CASTLE

TUDOR CASTLE In het hart van de wijk In het hart van de wijk, aan een groen plantsoen met sierlijke waterpartij, staat Tudor Castle. Een statig woongebouw met de meest luxe appartementen van TudorPark. Met minimaal 100 m² woonoppervlakte, een eigen parkeerplaats en een heerlijke buitenruimte, vielen de 30 gasloze appartementen en één penthouse bijzonder in de smaak. Tudor Castle heeft iets industrieels door de schoorstenen op het dak en de grote ramen met slanke roedes, uitgevoerd in een donkergrijze kleur. Bovenal straalt Tudor Castle klasse uit. De vorm van het woongebouw is speels, door de dakopbouwen, uitkragende balkons en Franse balkons op diverse plaatsen. Dankzij de half verdiepte garage is het gebouw iets opgetild, waardoor ook de appartementen op de begane grond vrij uitzicht hebben op de mooie omgeving.

SHAKESPE ARE ISL AND

34

SHAKESPEARE ISLAND De smaak van vrijheid Met Shakespeare Island werd een nieuwe smaak toegevoegd aan TudorPark. Die van ongekende vrijheid en allure. De 33 vrijstaande en geschakelde villa’s staan op zeer ruime kavels en hebben een tuin met vlonder direct aan het water. Heren 5 architecten maakte het mooie ontwerp voor de villa’s door te spelen met ingrediënten als vakwerk, bijzonder metselwerk, entreepoortjes, erkers en witaccenten. Typisch Tudor natuurlijk. Het Engelse karakter zie je ook terug in de landschappelijke en waterrijke opzet. Bewoners komen in de buurt door het water over te steken.

35


SOMERSE T

SOMERSET Alsof je een oud Engels dorpje inrijdt Midden in de wijk ligt het romantische Somerset. Somerset is een graafschap in het zuidwesten van Engeland. Sinds jaar en dag heeft het landelijke en heuvelrijke gebied met haar rijke geschiedenis een enorme aantrekkingskracht gehad. Hier vertoefden internationale Britse iconen. Ze lieten zich in Somerset inspireren door de mythen en het schitterende landschap. Ook in Somerset TudorPark is het heerlijk vrij wonen aan een van de groene pleintjes of in een mooi straatje met zicht over het water. De kronkelende straten van TudorPark dragen bij aan de romantische sfeer van de wijk. De korte blokjes met in totaal 89 rijwoningen, parkwoningen en crescentwoningen voegen zich in de kromming van de weg en krijgen door de groene pleintjes alle ruimte. Elk pleintje heeft een eigen type fruitboom die, net als al het groen in TudorPark, prachtig meekleurt met de seizoenen.

C A N T E R B U RY

W IN D S O R C O U R T

36

CANTERBURY Geïnspireerd op een middeleeuwse stad Het mooie slotstuk van TudorPark ligt aan de oostkant van TudorPark. De architecten vonden in Canterbury volop inspiratie om tot het ontwerp van deze woningen te komen. Daarmee is de naam verklaard. Canterbury is een middeleeuwse stad in Zuidoost-Engeland met een rijke geschiedenis en veel Tudorhuizen, van simpel tot zeer gedetailleerd. Deze fantastisch mooie plek staat bekend om de kathedraal en is nu een bedevaartsoord én studentenstad. De Tweede Wereldoorlog raakte de stad behoorlijk, maar gelukkig zijn veel gebouwen in de binnenstad blijven staan. Deze worden nu gekoesterd. Canterbury is het grootste deelgebied in TudorPark. Het telt 132 koopwoningen in diverse woningtypen, stuk voor stuk gelegen op een riante kavel. Door de rijke Tudorarchitectuur heeft iedere woning een eigen gezicht.

WINDSOR COURT Wonen aan het water of het park Windsor Court is een unieke buurt die vernoemd is naar ‘Windsor’, een graafschap in Berkshire. Dit stadje staat bekend om The Windsor Castle waar de Britse koninklijke familie regelmatig vertoeft. De eeuwenoude gebouwen, rivier de Thames en de statige parken geven Windsor zijn karakter. Een hedendaagse vertaling van deze elementen zie je terug in Windsor Court. Langs een rustig (doodlopend) straatje staan 24 twee-onder-een-kapwoningen en twee vrijstaande woningen op zeer riante kavels. De twee-onder-een-kapwoningen hebben als duo veel weg van een statig, groot landhuis. En daarmee lijkt het eiland te bestaan uit alleen maar vrijstaande woningen. Hoewel de woningen door de charmante Tudorstijl duidelijk een eenheid vormen, is er toch veel verschil tussen de huizen. Waar het ene huis een schoorsteen met bekende chimney pot heeft, wordt het andere verrijkt door een speelse dakkapel en her en der is de rode baksteen wit gekeimd. Op het schiereiland komt alleen bestemmingsverkeer, waardoor het hier heerlijk rustig wonen is.

37


Real or render? CA NNIN GTON

38

39


Ooit was hier een grote watervlakte

Historie nog steeds zichtbaar In 1913 werd het Polderhuis op de kruising van de Hoofdweg en de Kruisweg gebouwd. Architect Foeke Kuipers liet zich inspireren door het 17e-eeuws Hollands classicisme. Tot 1978 was het waterschap Haarlemmermeerpolder hier gevestigd, daarna werd het Polderhuis het bestuurscentrum van het Waterschap Groot-Haarlemmeer tot 2005. Nu huurt een vermogensbeheerder het pand. Het interieur van het Polderhuis is deels intact gebleven. De belangrijkste oorspronkelijke onderdelen zijn de monumentale hal met voorhal (tochtportaal), het trappenhuis, de grote vergaderzaal en de kamer van de dijkgraaf, waar de oorspronkelijke geschilderde vurenhouten paneellambrizering nog te zien is.

Al in de 17e eeuw was er een plan om de Haarlemmermeer droog te leggen. Maar Haarlem en Leiden lagen dwars. Twee stormen - die het water tot de poorten van Leiden en Amsterdam opjaagden -deden de koning besluiten dat het meer toch drooggelegd moest worden. Het door Engelsen gebouwde Gemaal De Leeghwater kreeg in 1849 ondersteuning van Gemaal De Cruquius en Gemaal de Lynden. Gedrieën zorgden ze ervoor dat het meer in 1852 droog werd gelegd. Drie jaar later werd de gemeente Haarlemmermeer gesticht. Kruisdorp en Venneperdorp, later Hoofddorp en Nieuw-Vennep waren de eerste dorpen.

Goed bewaarde historische plaatsen in Hoofddorp Het Gemaal De Cruquius

Het Stadsgemaal De Lijnden

40

Fort Hoofddorp

Windmolen De Eersteling

Oud station Hoofddorp

41


N205

SCHALKWIJK

Hotspots

N232

24

Zandvoort

2

Haarlemmermeer 2

Het Graanpakhuis

3

Kinderboerderij De Boerenzwaluw

4

Caffè Macchiato

5

Pier K (kunst & Kinderen)

6

Headville sk8park

7

Maison Sauvage

8

Klimpark 21

9

Mooca

A5

Haarlem

Amsterdam

19

11

22 N201

10

BLEND conceptstore

11

Gemaal De Cruquius

12

Zoet & Zalig

13

Theater de Meerse

14

ILSE Hoofddorp

15

ON'NA Beauty Lifestyle

16

26

16

7 Hydrapier

17

Restaurant Lieveling BENNEBROEK

1 N520

Bagels & Beans

22

House of Wurpel

23

Woodstone Hoofddorp

24

Qunis Lijnden

25

Bruut Sneakers

26

PRISCA kinder- en tienermode

EG

21

W

Barista Café

FD

20

UI

SW

N208

N2

O

Jumpskillz

KR

O

19

29

N205

H

18

4 Long Island

EG

14

19

M

AR

KT

PL

22

25

6

28

Plantage Buitenplaats Vogelenzang

29

Leuk & Landelijk

30

The Market Club

20 21

26

IE

IJ

W

EG

HILLEGOM

UW

E

8

12

30 9

KR

UI

SW

23 27

5 N

AA

NL

13

E EG

L

IL

.

RG

A5

N

10

17

18

15

16

N

EG

CENTRUM HOOFDDORP

FD W EG

Bioscoop Kinepolis

CENTRUM

EI

7

O

27

15

N201

O

N208

Hartelijk Hoofddorp

LIJNDEN

H

28

1

VIJFHUIZEN

BU

VD

W

3

4

BE

N

N201

N

EB

RO

EK

ER

SCHIPHOL

W

42

EG

A4

Leiden

N

IE

UW

N201

N520

43

4


Hotspots 1 Hartelijk Hoofddorp Op zoek naar een inspirerende plek voor je meeting? Ga eens kijken bij Hartelijk Hoofddorp. De naam zegt het al: hier heten ze je van harte welkom.

2

5 Pier K Kunst en kids gaan heel goed samen. Kijk maar eens op de site van Pier K. Hier worden echt te gekke workshops en cursussen gegeven in muziek & zang, beeldende kunst, textiel, fotografie & media, dans, theater & musical, kijk op kunst en literatuur.

6 Headville sk8park Headville Skatepark Foriande Hoofddorp. Hier moet je echt een keer geweest zijn, ook als je niet wilt stunten op wielen. Bij het ontwerp van het park hebben kinderen de experts - geholpen. Dat belooft wat!

8 Klimpark 21 Bij Klimpark 21 beweeg je je gezekerd, maar wel op grote hoogte, van A naar B. Heus niet alleen leuk voor kinderen, dus doe gezellig mee. 9 Mooca Neem plaats in hartje Hoofddorp. Bij Mooca kijk je zo de keuken in. Lekker transparant. Lekker eten. Lekkere koffie.

10 BLEND conceptstore Een blend van fashion, lifestyle, interieur, accessoires, kids en baby. Herkenbaar aan de natuurtinten en de kwalitatieve materialen. Een winkel met een huiselijk gevoel en waar bijna alles te koop is.

7 Maison Sauvage Hier kun je niet voorbijlopen. Te veel verleiding. Even door de rekken struinen loont, want wekelijks is er nieuw aanbod. Meet Maison Sauvage! Deze gezellige winkel wordt gerund door Thyrza en Claudia, twee enthousiaste vrouwen met verstand van mode die weten hoe je shoppen gezellig maakt. Een tikje wild, maar wel voor alle leeftijden. Benieuwd? Deze boutique zit in de overdekte passage tussen het Polderplein en de Kruisweg.

Graanpakhuis Lunch, diner, borrel, catering én bootverhuur. Bij het gezellige, gerestaureerde Graanpakhuis ben je aan het juiste adres.

3

11

12

13

Kinderboerderij De Boerenzwaluw Lekker buiten, tussen de dieren en in de natuur. Lammetjes aaien, kippen voeren en geitjes kijken.

4 Caffè Macchiato Even bijkletsen met een vriendin terwijl je geniet van de beste koffie en thee. Wat lekkers erbij en het feest is compleet.

44

Cruquius gemaal Een historische hotspot zo dicht bij huis. Het gemaal heeft een belangrijke

Zoet & Zalig Alleen de naam is al leuk ‘Zoet & Zalig’. Bij de gezellige lunchroom aan

rol gespeeld bij de drooglegging van de Haarlemmermeer.

het Polderplein laat je je verwennen met verse, huisgemaakte lekkernijen.

Schouwburg de Meerse Biedt in zijn drie zalen en vier expositieruimtes een divers aanbod aan toneelvoorstellingen, cabaret, muziek en dans.

45


14 ILSE Hoofddorp Nieuwe outfit nodig? Ga naar ILSE. ILSE Hoofddorp is stijlvol en sexy, maar geen meisje-meisje-winkel. ILSE is stoer, sophisticated en heeft een ruig randje. ILSE gaat voor luxe en kwalitatieve stoffen. Kleding die direct mooi valt en die prachtig blijft. 15 ON’NA Beauty Lifestyle Stralend en ontspannen de deur uit als de nog mooiere versie van jezelf. Daar zorgen ze voor bij ON’NA. Van een massage of een knipbeurt, tot het bleken van je tanden, een gezichtsbehandeling, permanente make-up of een cosmetische behandeling. Het team van ON’NA staat met plezier en deskundig advies voor je klaar.

16 Hydrapier Terwijl er een waterval over het dak stroomt, geniet je bij Hydrapier van een geweldig diner. Schitterend dat uitzicht over het water.

19 Jumpskillz Hoe hoog kan jij springen? Test het bij Jumpskillz. De perfecte plek voor een kinderfeestje op de woensdagmiddag.

17 Restaurant Lieveling Publiekslieveling. Onze lieveling. Straks jouw lieveling? Vast. Want hier word je - met zicht op de Toolenburgerplas - culinair in de watten gelegd.

20 Barista Café Verse sapjes, geweldige koffie en lekkere sandwiches. Huisgemaakt natuurlijk. Kom gezellig langs bij Barista Café met hun heerlijke buitenterras.

18 Long Island Ga lekker zitten op het terras en geniet. Bij Long Island aan de Toolenburgerplas voelt een gewone dag als vakantie. En dat om de hoek van Tudorpark.

21 Bagels & Beans Natuurlijk heeft Hoofddorp ook een Bagels & Beans. Onze favoriet: Bagel tapas. Samen delen en genieten.

22

House of Wurpel Haal buiten naar binnen met een prachtig boeket van Wurpel Bloembinders. Al 35 jaar dé bloemist voor de regio Hoofddorp.

23

Woodstone, pizza and wine Pizza and Wine, wat kan een mens zich nog meer wensen? Woodstone Hoofddorp laat je genieten van de pure Italiaanse keuken.

25 Bruut Sneakers Sneakerfans opgelet. Aan de Concourslaan 23 zit de Bruut Sneaker store. The place to be als je je collectie wilt uitbreiden of gewoon een paar nieuwe sneakers nodig hebt. En als je er dan toch bent… Bruut heeft ook heel toffe streatwear en sportkleding. En ben je al bekend met hun eigen kledinglijn? Heel Bruut!

24

Qunis Lijnden Adembenemend mooi is het bij Qunis in Lijnden. Niet alleen het interieur, ook het uitzicht op het water. En het eten… heerlijk!

26 Prisca Kindermode Kinderkleding van de coolste merken. Daarvoor ga je naar Prisca Junior. Net even wat anders! De gezellige winkel vind je aan de Kruisweg. 27 Bioscoop Kinepolis In het centrum van Hoofddorp vind je bioscoop Kinepolis met acht zalen en 1100 zitplaatsen. Maak je filmuitje compleet met een hapje en een drankje bij een van de vele restaurants die rondom de bioscoop gevestigd zijn. 28 Plantage Buitenplaats Vogelenzang Het echte buitenleven proef je bij Plantage Buitenplaats in Vogelenzang. Wat een bijzondere plek. Hier draait alles om eten, bereid met lokale producten, genieten, ontmoeten en verbinden. 29 Leuk & Landelijk Nieuw huis, nieuw interieur. Laat je inspireren en verleiden door de brocante bij Leuk & Landelijk. 30 The Market Club Bij The Market Club doe je aan shared dining in een sfeervolle setting. Hapje hier, hapje daar. Puur genieten!

Hotspots 46

47


Real or render? W INDS OR C OURT

48

49


EEN GEBIEDSONTWIKKELING IS EEN COMPLEXE OPGAVE WAARIN BELANGEN VAN VEEL PARTIJEN BEHARTIGD MOETEN WORDEN. EEN RECEPT VOOR EEN SUCCESVOLLE GEBIEDSONTWIKKELING IS ER NIET. EEN GEBIED ONTWIKKELEN IS MAATWERK. WEL LEIDT EEN COMBINATIE VAN ESSENTIËLE INGREDIËNTEN TOT EEN WIJK WAAR IEDEREEN GEZOND EN GELUKKIG KAN LEVEN.

Een kijkje in de keuken van Dura Vermeer Als verkoopmanager is Priscilla van Olphen de verbindende factor tussen de wensen van de kopers, de projectontwikkelaar en de bouwkundige mogelijkheden. Dat betekent dat zij bij het gehele proces betrokken is en op alle vlakken kan meepraten. We spreken Priscilla in de keuken van het Tudorhouse, waar zij een kijkje in de keuken van Dura Vermeer geeft. Vasthouden aan gekozen koers “Direct in het begin is de identiteit van TudorPark bepaald. De karakteristieke Engelse Tudorstijl maakt deze wijk bijzonder en duurzaam. Hier woon je in de wijk van de toekomst; groen, veilig, energiezuinig en duurzaam. TudorPark heeft wat ons betreft echt monumentale waarde: ook over 100 jaar is deze wijk nog steeds mooi. De bedachte gebiedsopzet, architectonische kenmerken en duurzame kwaliteit zijn de leidraad geweest voor de gehele ontwikkeling van TudorPark. Als je dat vervolgens consequent terug laat komen in de communicatiemiddelen creëert dat herkenning en manage je verwachtingen. Belangstellenden durven erop te vertrouwen dat we waarmaken wat we beloven. Eerst moesten tekst en beeld tot de verbeelding spreken, nu doet de wijk dat zelf.”

50

Verbinden met de wijk "In het Tudorhouse ontvangen we sinds 2014 belangstellenden, kopers én buurtbewoners. De huiselijke setting en laagdrempelige benadering van het verkoopteam maakt dat je je altijd welkom voelt." Dat kunnen we na dit gesprek bevestigen. Fijne sfeer hier. Priscilla vervolgt: “Na de verhuizing willen we dat bewoners zich snel thuis voelen. De omgevingsapp is een handige tool om in contact te blijven en te helpen waar dat kan. Maar ook persoonlijk contact tussen ons team en de wijkbewoners is nodig. Ik kan me nog goed herinneren hoe we een kerstboom hadden geplaatst in Buckingham Quarter, het eerste deelgebied dat Dura Vermeer opleverde. Bij een koek en zopie kraam konden bewoners een wens voor de buurt opschrijven. De weergoden waren ons niet gezind, maar de opkomst was groot. Mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid is.” “De ingestuurde wensen hebben we serieus op uitvoerbaarheid onderzocht. Helaas konden we niet alles waarmaken. Dat vertel je dan eerlijk. Het er maar bij laten, vond ik geen optie. Dus organiseerden we tijdens een burendag een straatbarbecue met foodtrucks in Drive-Thru vorm. Dit in verband met corona. Anders dan anders, maar de bewoners waren heel enthousiast. Dit soort dingen hoef je niet te doen, maar hoe leuk is het! En hoe waardevol ook. Pioniers zijn de ambassadeurs van de wijk.”

Ingrediënten recept ‘Succesvolle gebiedsontwikkeling’ • Teamwork • Integrale aanpak • Betrokkenheid • Persoonlijk contact • Klantgericht • Transparante communicatie • Eenduidige branding • Heldere verwachtingen • Kwaliteit • Toekomstgericht

High Tea ingrediënten • Blueberry cake • Carrot cake • Bananensplit • Red Velvet Cake • Bietenbroodje Avocado Addict • Groentebroodje Happy Hummus • Croissantje met jam en boter • Bananenbrood • Bietenwrap

Ik begrijp je en laat van me horen Gaat dan alles goed? “Dat zouden we willen”, lacht Priscilla. “Er gaat wel eens wat mis. Dan is het belangrijk – en daarom ook onderdeel van de ingrediëntenlijst – dat je persoonlijk en betrokken reageert. Niet je kop in het zand steken, maar laten zien dat je de klant begrijpt. Als de communicatie transparant en adequaat is wordt de ‘fout’ anders ervaren. De toon bepaalt de muziek.” Vast team TudorPark heeft sinds jaar en dag een vast en betrokken ontwikkelteam. Volgens Priscilla een belangrijk ingrediënt. “Deze solide basis zorgt voor behoud van kennis en een goede samenwerking. Samen zoeken we naar optimalisatie, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid. Met de energietransitie van gas

naar gasloos was het zoeken naar manieren om de techniek beter te laten aansluiten bij het gebruik van de woning. Een complexe materie gebonden aan allerlei technische regelgeving. We blijven elkaar uitdagen om te komen tot nieuwe oplossingen die passen bij de identiteit van TudorPark én de ambitie van Dura Vermeer.” De mens centraal Er is continu een zoektocht naar datgene bieden waar vraag naar is. Het woningprogramma is vooraf afgesproken met de gemeente. Hoe je daar vervolgens invulling aan geeft, bepaalt de markt. Priscilla: “Bij iedere fase kijken we naar de opgave die er ligt en de behoefte van de klant. En dat vertalen we door naar een product en concept. Dit gaat niet over stenen, maar over wonen en leven. Niet de techniek, maar de mens staat centraal.”

51


Real or render? W INDS OR C OURT

52

53


De Toolenburgerplas om de hoek, dat vinden we zo tof!

54

55


Binnenkijken bij Sander en Marcella

56

57


MARCELLA IS AAN HET WERK. “DIT IS VOOR ONS EEN ONGELOFELIJK DRUKKE TIJD”, VERKLAART SANDER. “KOFFIE?” DIRECT DAARNA STEEKT HIJ VAN WAL.

Op een koude, zonnige dag mogen we binnenkijken bij Sander en Marcella. In 2018 kochten ze dit prachtige huis op Shakespeare Island. De Tudorstijl doet het goed hier aan het water. Wat een plaatje om te zien. Een zware woef van twee kwispelende honden zorgen voor een warm welkom. Dixie en Beer gaan ons voor naar de leefkeuken en daar ontrafelt zich een mooi gesprek over het leven in TudorPark.

TudorPark verleidt in een seconde Huismensen “Ik woonde op Curaçao. Tijdens een bezoek aan Nederland leerde ik Marcella kennen. De eerste kennismaking voelde gelijk goed. We belden en appten continu en besloten vervolgens te daten in Miami. We trokken daar vijf dagen met elkaar op en toen was wel duidelijk dat we een match waren. Na een paar jaar heen en weer vliegen vonden we het mooi geweest. Ik trok in bij Marcella’s huis in Nieuw-Vennep. Fijn wonen hoor, maar het was te klein. We zijn huismensen en vinden de ruimte in en om ons huis heel belangrijk.” Hoofddorp? Nooit! Sander viel voor de architectuur van TudorPark. Ook de ligging - zo dicht bij stad, strand en luchthaven – vond hij ideaal. Voor Marcella was TudorPark een no go. “‘Hoofddorp? Nooit!’, zei ze gelijk”, lacht Sander. “Maar toen Shakespeare Island in verkoop ging, kon ik haar toch verleiden te gaan kijken. De weerstand verdween als sneeuw voor de zon. Net als ik zag Marcella de kwaliteit en potentie van TudorPark. Ik weet nog goed dat ze zei: dit wordt echt uniek! Gelukkig werden we ingeloot en nu wonen we hier. Zo bijzonder, als je hier rondloopt, lijkt de wijk al jaren te bestaan.”

58

59


Behalve de bouwstijlen en de ruime opzet van de wijk, viel het stel ook voor het duurzame karakter van nieuwbouw. “We willen naar nul op de meter, maar dat is toekomstmuziek. Eerst maar eens even genieten van alles wat er nu is. En dat is veel.” Als we het gesprek afronden en Sander bedanken voor zijn gastvrijheid, lijnt hij de honden aan en wandelt hij richting de Toolenburgerplas. “Ideaal!”, zegt hij al zwaaiend.

Het begon met een moodboard Al pratende bewegen we ons van de indrukwekkende leefkeuken naar de intieme living en legt Sander uit wat voor sfeer het stel beoogde. “Het huis moest licht, naturel en warm zijn met elementen uit de Provence. Het moodboard dat we in beginsel maakten, is nu werkelijkheid. Zo zen als de woonkamer en keuken zijn, zo funky zijn de toiletten en de logeerkamer. Bijzondere prints en opvallende kleuren en toch allemaal in stijl. Heel knap. Opvallend is de hoeveelheid kunst aan de muur. Sander: “Heel eclectisch. Het mag alle kanten op. We zijn verzamelaars.” Wat een verrassing De master bedroom wordt er één met badkamer en suite. Nu steken er alleen nog wat leidingen uit de grond. “Het bad op pootjes komt snel. Door corona heeft deze kamer wat vertraging opgelopen. Maar de badkamer voor de gasten op de 2e verdieping is meer dan riant, dus we hoeven ons niet te behelpen. Weet je wat trouwens echt bijzonder was, toen we voor het eerst binnen mochten kijken, zagen we hoe groot de vliering was. Dat hadden we ons niet bedacht toen we het huis kochten. We kunnen ons heel goed voorstellen dat gezinnen met veel kinderen hier nog een kamer maken.”

60

Aan het water is het goed Van de dieppaarse werkkamer, met kiteboard aan de muur, lopen we door naar boven en laat Sander de bewuste vliering zien. Daarna dalen we weer af, richting tuin. Deze is groot en heeft een fijne overkapping waar je de avondzon pakt met zicht op het water. “We houden ervan bij het water te zijn. Heel fijn ook dat je hiervandaan zo naar het strand rijdt. Met een kwartier ben je er. Ik ga nog wel eens kitesurfen, een hobby die ik meegenomen heb uit Curaçao.”

" Het mag alle kanten op. We zijn echt verzamelaars" 61


Real or render? SH A K ESPE A RE ISL A ND

62

63


64

65


De goede sfeer maakt ons werk leuker

66

67


Real or render? S OMERSE T

68

69


TudorPark wordt ontwikkeld, gebouwd en aangelegd in opdracht van Ymere en Dura Vermeer. Ymere heeft het project geïnitieerd, is gestart met de ontwikkeling en is nu nog ontwikkelaar van de sociale huurwoningen. Dura Vermeer is ontwikkelaar en aannemer van de koopwoningen.

Fijn samenwerken loont want als je het niet eens bent moet je concessies doen onaangeharkt en zorgen samen met de bomen, die al een mooi formaat hebben bij aanplant, voor groen aanzicht, alsof het er al decennia is.”

“Samen ontwerpen en realiseren we het openbaar gebied, totdat de gemeente het beheer overneemt na de volledige realisatie van TudorPark. Om alles rondom dit gezamenlijk eigendom van het openbare gebied goed te regelen is er een vof opgericht, VOF TudorPark.” Wytse Algra, senior projectmanager bij Dura Vermeer Vastgoed, en Barend Jonker, senior projectontwikkelaar bij Ymere, hebben vanuit deze verantwoordelijkheid veelvuldig contact met elkaar. Beide heren behartigen de belangen van hun organisatie, maar bovenal maken ze zich hard voor de woonkwaliteit van TudorPark. Nu én in de toekomst. We spreken de heren en leggen ze enkele vragen voor.

70

Hoe zijn de rollen verdeeld? Wytse: “We hebben een heel prettige samenwerking en onze stemmen hebben binnen de vof evenveel waarde. Ik ben dagelijks bezig met TudorPark en Barend volgt de ontwikkeling op iets meer afstand. Het is fijn om inhoudelijk betrokken te zijn en dat is in dit geval ook nodig, want het is zeker geen eenvoudige opgave. Ik zorg voor een goede coördinatie tussen alle betrokken partijen. Door alle disciplines een stem te geven, verloopt de uitvoering en uiteindelijke overdracht van de grond aan de gemeente Haarlemmermeer soepeler. Er is vooraf commitment.”

Wat vinden jullie van de stedenbouwkundige opzet van TudorPark? “Niets is rechttoe-rechtaan in TudorPark. Door de organische vormen en de nadrukkelijke samenhang tussen de woningen en de openbare ruimte krijg je het gevoel dat het klopt. De wijk heeft direct karakter, ondanks het feit dat een groot deel van de woningen nog maar net is opgeleverd”, vertelt Barend enthousiast. Wytse licht toe: “De kleur van de straatstenen matcht met de bakstenen van de woningen en de groene hagen rond de tuinen zorgen voor een natuurlijke overgang van privéterrein naar openbaar gebied. Wat ik ook heel sterk vind, is de grote hoeveelheid water en groen. De natuurvriendelijke oevers zijn lekker

Hoe bewaak je visie en kwaliteit? “In 2009 werd de hoofdopzet voor TudorPark in een bestemmingsplan vastgelegd. Daarna is steeds per deelgebied een uitgewerkt plan gemaakt. Alle plannen worden gemaakt en getoetst binnen de vof en daarna velt het Q-team een oordeel. Deze mensen zijn vanaf dag 1 bij de ontwikkeling betrokken. Zo fijn is dat. Die continuïteit in bezetting draagt enorm bij aan het borgen van de ooit bedachte uitgangspunten en dus de kwaliteit. Bas Liesker was toen de architect, Martine van Vliet de landschapsarchitect en Fred Kaaij de stedenbouwkundige.” Is het lastig bouwen in een wijk die al bewoond is? “Bouwen in een gebied waar al gewoond wordt, is uitdagend. We doen er ons best voor om overlast tot een minimum te beperken. Vrij snel maakten we de omgevingsmanager onderdeel van het vof-team en werd de omgevingsapp in het leven geroepen. Vragen en problemen konden vanaf dat moment bij een vast punt gemeld worden. En dat werkt goed. We kunnen snel schakelen en we leren! Bijvoorbeeld dat het geen succes is een grote zandvlakte lang braak te laten liggen. Het is beter geasfalteerde

wegen voor het bouwverkeer te maken, dat scheelt veel stof en zandverstuivingen. Ook ziet de vof toe op de veiligheid in het openbaar en in het bouwgebied. De verkeersstroom van bewoners en bouw is 100% gescheiden, maar je moet alert blijven, ook omdat er meerdere bouwteams tegelijk actief zijn. De vof heeft hiervoor een veiligheidscoördinator aangesteld.” Welke lessen zijn er nog meer geleerd? “We leren elke dag”, lachen de twee. Barend: “Als ik kijk naar onze opgave, dan is het een uitdaging om binnen de hoge kwaliteitskaders van TudorPark een sociale huurwoning te bouwen. Maar het is wel gelukt en dat is voor Ymere een positieve les voor de toekomst.” Wytse haakt hierop aan. “In het geval van onze koopwoningen liepen we aan tegen stijgende bouwkosten. Dat kun je oplossen door soberder te gaan bouwen. Maar nee, ook hier hielden de strakke kaders ons op koers.”

En de toekomst? Hoe zien jullie die? Inmiddels is tweederde van de woningen gerealiseerd. In de komende twee jaar volgen de woningen in het laatste deelplan. Wat hoop je te zien als je over 5 jaar rondloopt? Barend: “Ondanks het feit dat je aan de gevels niet afziet dat dit een inclusieve wijk is met een mix van huur en koop, sociaal en hogere segment, hoop ik dat wel terug te zien aan de mix van bewoners die elkaar ontmoeten in het centrale park. Het zou mooi zijn als mensen net zo trots zijn op hun wijk als wij.” Wytse: “Hoe bijzonder is het als de wijk straks voltooid is, het bouwverkeer vertrokken is en iedereen in alle rust kan genieten van hetgeen wij jaren geleden bedachten? Ik kijk uit naar het moment dat alle bewoners het Tudorgevoel hebben en ze niet binnen hun eigen grenzen leven, maar elkaar opzoeken en TudorPark een fijne leefgemeenschap is.”

"Het zou mooi zijn als de wijk straks voltooid is, dat mensen net zo trots zijn op hun wijk als wij."

71


72

73


Building heroes Uitvoerders Ben Vermeer en Mark Noordermeer lopen sinds 2018 rond op TudorPark. “Nooit gedacht dat we hier zo lang zouden zitten én dat het leuk zou blijven. Maar de steeds wisselende projecten, de uitdagend gedetailleerde bouwstijl en de samenwerking met veel verschillende partijen maken dat we het erg naar ons zin hebben.”

74

75


"TudorPark ...daar ben ik trots op!" Op een mooie dag spreken we Ben en Mark. Op de bouwplaats natuurlijk. Vanuit de keet is heel goed te zien hoe TudorPark vorm krijgt. We kijken uit op Tudor Castle, terwijl zich een leuk gesprek ontrafelt.

Uitvoerders hebben een van de meest veelzijdige functies Als uitvoerder heb je bij wijze van spreken een eigen bedrijf binnen een bedrijf. Het doel is om de beloofde kwaliteit te leveren aan de verwachtingsvolle koper. Je hebt de verantwoordelijkheid over de veiligheid op de bouwplaats, de kwaliteit van het werk en de planning. Echter, uitvoerder zijn gaat niet alleen maar over planning en techniek. Je bent soms bijna communicatie-expert, blijkt. Geen makkie “Tijdens het hele bouwproces communiceer je met onderaannemers, leveranciers, kopers én je timmermannen en collega’s op de bouw. Dat vraagt veel van je soft skills. Je moet kunnen praten op alle niveaus en dat moet meestal op dusdanige wijze dat mensen dat stapje harder voor je willen lopen. Want in deze tijd bouwen is leuk, maar zeker geen makkie. De voorraad van materialen en levertijden staat onder spanning en het vinden van goede vakmensen is echt lastig. Soms gebeurt er elk uur wel iets wat niet gepland is. Dan moet je schakelen, en door! Een mooie dag is dan ook een dag waarin alles wat je bedacht had ook lukt.”

“Er komen ca. 1350 woningen, daarvan zijn er nu zo’n 650 gerealiseerd. De komende jaren maken we de wijk af en als het goed is doeken we eind 2023 de keet op. Dat zal een bijzonder moment zijn, want je voelt je steeds meer verbonden met de wijk.”

76

Pas tevreden als… De heren zijn pas echt tevreden als de kopers blij zijn. Ben: “De sleutel van een huis - met nauwelijks opleverpunten - aan een koper geven en dan die reactie… daar doe je het voor en dat geeft een goed gevoel. Dat zijn wel de hoogtepunten. Zeker als de contacten ook in het natraject goed blijven.” Mark: “Dat zijn zeker fijne momenten. Wat ik ook altijd heel tof vind, is het moment dat de ruwbouw af is en een gebouw of woning uit de steigers gaat. Dan wordt ons werk heel zichtbaar.” Daar mag je best trots op zijn Mark vervolgt: “Dat je zo’n belangrijke bijdrage aan een van de grootste projecten van Dura Vermeer mag leveren, daar ben ik trots op. En het resultaat natuurlijk! TudorPark is een unieke wijk.” Ben vult aan: “Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik zal hier straks met plezier rondlopen met mijn kinderen en vertellen wat papa allemaal gedaan heeft. TudorPark is een beetje eigen geworden.”

77


78

79


Binnenkijken bij Manon, Vincent, Mika, Nino, Evi en Vito 80

81


Fan van Ben “Natuurlijk zijn jullie welkom!”, reageert Manon enthousiast als we haar vragen of we even mogen binnenkijken. Maar hoezo vragen jullie mij?” Het was uitvoerder Ben Vermeer die de naam van Manon in het redactieteam liet vallen. “Oh ja, Ben! We zijn fan van Ben”, reageert Manon als we bij haar in de geweldig grote living met open woonkeuken staan.

Ze vervolgt: “Ben is geweldig. Hij helpt waar hij kan, is nooit te beroerd om even mee te kijken en heeft niet alleen met mij, ook met onze buren een heel goede band opgebouwd. Dat maakt het kopen van een nieuwbouwhuis nog leuker.” Even wennen en nu verknocht Manon en Vincent hebben vier kinderen. Nino is 16 jaar, Mika 13 en de tweeling Evi en Vito is 5. Een drukke, gezellig boel die vraagt om ruimte en die ruimte vonden ze in TudorPark. Het was trouwens niet zo dat Manon gelijk als een blok viel voor de Tudor bouwstijl. “Het deed me gelijk aan een oud Engels dorp denken. Niet heel modern. Maar juist dat idyllische vind ik nu heel leuk. Als ik ’s avonds aan kom rijden over de Tudorlaan en al die verschillende huizen zie en de buitenverlichting die reflecteert op het water, word ik echt heel blij. Zo mooi.”

82

83


Borrelen met de buren “De twee oudsten bewegen zich vrij. Voor hen is er weinig veranderd. De twee kleintjes beginnen de boel een beetje te verkennen. Ze hebben nog niet zoveel vriendjes, maar ik denk dat, als er sneeuw of ijs komt, contacten zo zijn gelegd. Ik zie al voor me hoe we hier met alle buren voor de deur schaatsen. Het contact met de mensen in de straat is vriendschappelijk. Er is een app waar op een leuke manier veel informatie en tips worden gedeeld en als corona er niet geweest zou zijn, hadden we onze eerste burenborrel ook al gehad. Dit soort fijne contacten maakt dat je je heel snel thuisvoelt in een nieuwe omgeving.” We bedanken Manon voor haar gezelligheid en op de valreep laat Evi nog even haar kamer zien. Ook al zo mooi!

"Hier doen we het voor... ...ons gezin!"

Hoofddorp is onze plek. Voor nu… “We wilden verhuizen naar een nieuwbouwhuis, maar wel in Hoofddorp. Ik werk in Amsterdam en Vincent op Schiphol, dus de ligging is ideaal. Daarbij is er verder maar één andere plek die ons zou kunnen verleiden.” En terwijl Manon dit zegt, wijst ze naar een immens grote wallpaper met een afbeelding van de Amsterdamse grachtengordel. Dat is onze stad! Ooit, als alle kinderen de deur uit zijn, gaan we nog eens terug. Nu is zo’n groot huis als dit daar onbetaalbaar voor ons.” Het werk van een interieurarchitect? Als je in de woonkamer staat, lijkt het alsof er een interieurarchitect aan het werk is geweest. Grote gebaren, neutraal kleurgebruik, een ruimtelijk indeling én ontzettend sfeervol. Het op maat gemaakte tv-meubel van beton cire is indrukwekkend. “Ik heb samen met een vriendin een aantal 3D-tekeningen gemaakt. Toen werd gelijk duidelijk wat wel en wat niet werkte. Verder maakte ik twee moodboards die leidend waren. De mannen mochten kiezen. Ze gingen voor neutraal. Het kleurrijke pallet heb ik boven toegepast. Ik ben heel trots op onze master

84

bedroom met badkamer en suite. Daar zitten groene marmeren platen uit Italië op de wand. Als ik naar bed ga of opsta is het net alsof ik in een hotel ben. De kinderen hebben hun eigen badkamer met 2 douches. Dat je dit soort luxes helemaal af kunt stemmen op de samenstelling en leefstijl van je gezin, vind ik een groot voordeel van nieuwbouw. Ik doe liever geen concessies”, lacht Manon. Hier doen we het voor Terwijl we ontspannen aan het eiland in de keuken staan te kletsen, slooft de tweeling zich uit voor de fotograaf. Spring, slide en lach. “Dat is waar we dit voor doen. Ons gezin! De kinderen een plek geven waar ze groot kunnen worden met het gevoel van vrijheid. Zowel in hun eigen kamer als de plek waar we samen zijn én buiten. Je loopt hier zo de natuur in en bent met de fiets of scooter snel in hartje Hoofddorp. Straks pakken onze kids de bus of trein voor werk of als ze studeren. Het openbaar vervoer is hier heel goed.”

85


Wist je dat... Ieder groen plein in TudorPark een thema heeft? Dit kan een specifieke kleur zijn qua beplanting, waardoor je het witte of roze plein hebt. Of er is gekozen voor een thema zoals bessenplein of notenplein.

Zo nieuw is Hoofddorp niet

Ook leuk zijn de stalen Tudorrozen die in de houten fietsbruggen zijn bevestigd,

Bij velen heeft Hoofddorp het imago van nieuwe stad. Maar wist je dat Hoofddorp al bestaat sinds 1853? Toen heette het Kruisdorp. Omdat er in Zeeland al een Kruisdorp was, werd in 1868 de naam veranderd in ‘Hoofddorp’. Nu wonen er ruim 77.000 mensen en is het dorp uitgegroeid tot een stad, de hoofdplaats van de gemeente Haarlemmermeer.

zij verwijzen naar de Tudorroos, het embleem van de Tudors.

Hoofddorp heeft 77.885 inwoners (2021), waarvan 17.820 in de wijk Toolenburg.

We meegaan met de tijd: we zijn van het gas los in TudorPark Er ruim 1.038 bomen zijn geplant in TudorPark

Er bijna 1400 unieke woningen zijn gerealiseerd. Best een bijzondere prestatie in een seriematige woningbouw.

Er ruim 5.346.350 bakstenen (excl. uitbouwen) zijn gebruikt voor de bouw van alle koop- en vrije sector huurwoningen

De schoorstenen in TudorPark zijn geïnspireerd op de hoge, rijk versierde schoorsteenpotten die kenmerkend zijn voor de Engelse Tudorarchitectuur, en die weerklonken in de manier waarop de boeren in de zestiende eeuw turf stapelden rond het Haarlemmermeer. De speciale manier van het stapelen van turf leidde tot de nieuwe vormen van de Chimney Pots in TudorPark, ontworpen door Wieki Somers.

Rüttelstopverdichting In nieuwbouwwijk TudorPark in Hoofddorp is een constructieve duurzame manier gevonden voor grondverbetering, namelijk het Duitse systeem van ‘rüttelstopverdichting’. Deze techniek wordt wereldwijd gebruikt voor de fundering van grote tank- terminals in zeehavens en fundering van grote viaducten en bruggen. Het is voor het eerst dat in Nederland deze manier van grondverbetering werd toegepast op woningbouw.

TudorPark 44.874 m² water heeft.

Afgegraven grond wordt gebruikt voor een geluidswal om geluidsoverlast van de Nieuwe Bennebroekerweg te minimaliseren. 86

Chimney Pots!

Dura Vermeer verzorgt de gebiedsontwikkeling, de woningontwikkeling, de bouw van de meeste woningen en de aanleg van de wegen, water, groen en de speeltuinen. Inspiratie; turfwinning bij Haarlemmermeer en stapelen van turf

87


THUISde showroom maakt het kopen van een nieuwbouwwoning nog leuker

Wie vroeger een nieuwbouwwoning kocht, moest na het zetten van de handtekening op pad. Eerst naar de aannemer voor het bepalen van de ruwbouwopties, dan de keukenleverancier en ook nog even langs bij de sanitair-showroom. En dan hebben we het nog niet eens over de vloer, wandafwerking en de raamdecoratie. Het kopen van een nieuwbouwwoning was leuk, maar ook tijdrovend. Dura Vermeer wil kopers ontzorgen en helpen bij het maken van keuzes. En vanuit deze wens is ‘THUIS – de showroom’ ontstaan. Een prachtige one-stop-shop van 2400 m2 waar je als koper de keuken en badkamer uitzoekt. Ook de afwerking van wanden, vloeren en ramen verzorgen wij. “Uiteraard hoeft dat laatste niet, maar dat je hier voor de totale afwerking van je huis terecht kunt, dat valt in de smaak”, vertelt directeur Corine Smakman als we haar onder het genot van een goede kop koffie spreken. Het plaatje compleet maken “Wij vinden dat een huis pas een compleet thuis is als je dit verkoopt met keuken en badkamer. Maar geen mens is hetzelfde, dus wordt er per woning een stelpost bepaald. De hoogte hiervan is in verhouding met de verkoopprijs. Hoe groter en duurder de woning, hoe hoger de stelpost. Met deze ‘cheque’ op zak kunnen kopers bij THUIS – showroom de keuken en het sanitair uitzoeken. Uiteraard is het

88

mogelijk om naar wens te upgraden, maar de keuken die in de aankoopprijs van de woning is inbegrepen is al luxe en heeft 5 apparaten van een goed merk. Je wordt dus niet gelijk op extra kosten gejaagd.” Alleen nog maar verhuizen “De circa 450 huishoudens die tot nu toe in TudorPark een woning kochten, zijn hier langs geweest. Bijna allemaal vonden ze hier hun droomkeuken en de perfecte badkamer. Voor Tudor Castle gingen we een stap verder. Daar konden kopers hun hele huis laten afwerken, van de wanden tot de vloer en de raamdecoratie. Na de eindschoonmaak - die wij ook verzorgen - hoeven deze nieuwe TudorPark bewoners alleen nog maar te verhuizen. De enthousiaste reacties van alle kopers, hebben onze ogen geopend. Dit gaan we vaker doen! Gelukkig leent de nieuwe showroom in Leidsche Rijn Utrecht zich daar perfect voor.”

Leuke anekdote Corine voert zelf geen gesprekken met kopers. “Daar zijn onze 50 medewerkers veel beter in. Uiteraard ben ik wel aangehaakt. Laatst liet een van de kopers van TudorPark in een interview weten: ‘Dit huis voelt elke dag als een cadeautje.’ Dat is zo leuk om te horen!’ Als we Corine tot slot vragen wat zij van TudorPark vindt, reageert ze enthousiast. “Heel leuk! Het is anders dan anders. Leuk dat er voor een bouwstijl is gekozen die origineel is. Dat het Engelse thema tot aan de straatlantaarns is doorgevoerd, zorgt ervoor dat de wijk als geheel veel kwaliteit uitstraalt. Mooi hoe geen straat hetzelfde is en je de wijk toch als eenheid herkent.”

89


Real or render? S OMERSE T

90

91


Colofon Uitgave Dura Vermeer Bouw Midden West BV & VOF Tudorpark Redactie Priscilla van Olphen Marlous Mok Tekst Sanna Helmer Ontwerp en creatie Scrambled Ads Fotografie Gunhild Ang Roderik Rotting Dura Vermeer Rijkswaterstaat Met dank aan: Heren 5 architecten, Gemeente Haarlemmermeer, Landschapsarchitect LOOS van VLIET, Woningcorporatie Ymere, Bouwinvest, Theo van Leur Architectuurpresentaties, Familie Helmer & Familie Keulen. Het Tudorhouse Bennebroekerweg 609 2135 AA Hoofddorp Voorbehoud documentatie Deze documentatie is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens zoals die ten tijde van het samenstellen van deze uitgave bekend waren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gemaakte impressies, teksten en beelden.

© Copyright 2022

92

93TudorPark.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.