Page 1

DUK OP

Juni 2014 Nr 119

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn... 1 x1 x1 = 1 Grin med Gud To Paver - To Helgener


Kære allesammen,

Hvad er der i bladet? 4

Gud er 1+1+1=1

Hvordan kan jeg bede? Jesu dåb

8

Grin med Gud

Hvem er Gud? Hvorfor vi gør Korsets Tegn? Det forklarer vi i dette blad, og det er lidt svært men MEGET vigtigt at forstå. Læs videre på de næste sider - I lærer med garanti noget.

6

10

Billeder - Firmelsesweekender Tegning til farvelægning14 Åsebakkevalfarten

15

Voxpop fra Åsebakken Marias brev

19

Mød en DUK’er DukOpgave

23

22

I over et år har der i DUK OP været breve fra Maria, som har fortalt om sin hverdag som katolsk pige. Mange af jer har nok kunnet genkende nogen af hendes oplevelser i jeres eget liv. Hun siger også farvel nu. Læs hvorfor på side 19.

16

Skoleopgaver - Tæl Trekanter To paver - to helgener

12

21

20

Ganske snart kommer sommerferien - hav en rigtig god én!

Sol på kinderne og græs under fødderne

f

ønskes I a

Rosa

DUK OP

udgives af Danmarks Unge Katolikker MÅLGRUPPEN Børn i alderen 5-13 år Medlemmer af DUK indenfor målgruppen får bladet gratis. Andre kan tegne abonnement. DUK’S SEKRETARIAT Sankt Kjelds gade 3 2100 København Ø tlf.: 39202079 fax: 39309079 www.duk.dk

Vi siger i dette blad tusind tak og farvel til Clara Grant Løvland, som venter sit andet barn og ikke længere får tid til at skrive til DUK OP. Hun har været i redaktionen i 5 år - altid trofast og flittig.

DUK’S HOVEDBESTYRELSE Khoa Manh Dinh (formand) Christopher Nybro Bonde (næstformand) Frederikke Le Févre Ryom Katrine Arbirk Vincent Huynh Cecilie Nybro Bonde Patrick Hoyos Thomas Smitshuysen

Vi tager gerne imod artikler og forslag. Synspunkter fremsat i bladet står for TRYK skribentens egen Werks offset, Oplag: 1300 eksemplarer regning. ISSN 1603-6506

REDAKTIONEN

Rosa Maria Ørtved Knudsen redaktør

Nicoline Maria Olden-Jørgensen

Christoffer Borup

Peter Nikolaj Riis

Cecilie Bonde

Lea Uhlott Noval

Zofia Zelazny layouter


ni kl. 18.30 Torsdag d. 19. ju er der:

Kristi Legems- og Blodsfest

rke, Berni skt. Therese ki ellerup med storffsvej 56 i H Efter mesbiskop Czeslaw. i den tradisen går alle med on til tionelle processi have. Rygaards smukke

Fader Er det svært

Vor-st

at hus ke

afette

DUK OP re daktionen ønsker -ligt tillyk ke til alle, de r i dette forår har modtaget deres 1. k ommunio n og firmels e!

n

Fader H je m m Vor e e hos ll e r a n på en Marce dre b s li n o G ønner d e r v il jo v F a d e r v a ? u g u or-sta in f r a le g e . fet: M Pasto Den æ den n r a a n æ lc ld ”er”, o stes tur: ”D ste starter skal være m enteret ha rd u” og med a g så d in d s t t e en an t o og h e fundet d e n : ” n a n d e n f o s ig e : ” F a d e ls t li d e i” o g r D e t s jo t r e d je t s æ t t e r ” s o r v o r ” . S å e t f le r e , ve er, : rd m ” det h a t a ll e h im le urt n”. Du ”, den først et es t d e n , d ig t o g f ly d s k a l v æ r e s er nok op en e møns ur: h ø v e r r s ig e r ” A m d e , o g h je m æ r k s o m tret… me. D mme e m er gå hos M o g g iv a n ik k e a t n ” t il s id s t , r spor a r c e li ha h e tia no p r ø v e r a n le d n in g a v e m e d , d r t a b t d e n ne om er det såd t gøre at sny e t g iv t il a ll e an, at er ba gang d e s ig m u li g re en . Den fra at e s jo v s r jo e e b li v e gel b v eks og k den s id s t e ! r e a t iv e k r u t r a - d im e n s e io m s p r in g for a n t

3


GUD er

1 x 1 x 1=1 af Kasper Baadsgaard-Jensen

4

Jeg havde en religionslærer på besøg i Rom, som sagde til mig: "Hver gang vi har om Treenigheden, så håber jeg, at eleverne ikke stiller nogle spørgsmål!" Lige da han havde sagt det, tænkte jeg: Selvfølgelig, for det er umuligt for mennesker at forstå Treenigheden 100 procent.

os det. Så selvom det er svært at forklare, hvem Gud er, så ved vi alligevel en del ting, men de ting, vi ved omkring Gud, er også et mysterium. Og netop dette ord 'mysterium' betyder ikke, at vi ikke ved det. Mysterium betyder, at vi ved det, fordi Gud har fortalt os det gennem Bibelen og Kirken.

Så kan man spørge sig selv, hvorfor DUK har valgt et årstema, som vi ikke kan forstå? Men selvom temaet 'I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn' er svært at forklare, handler det om kernen i vores tro: Hvem Gud er! Og derfor er det lidt svært at forklare, men tænk på det sådan her: Et barn kan ikke forklare, hvem dets forældre er, det er nødt til at få historien fortalt af sine forældre. Det barnet ved, er kun det, som forældrene fortæller. På sammen måde er det med Gud: Alt det vi ved, er fordi Gud har fortalt

Og hvad ved vi så? Jo, vi ved, at Gud også bliver kaldt for Treenigheden. Vi kan sige, at Gud er navnet, og Treenigheden er hvad Gud er, altså jeg hedder Kasper, og jeg er et menneske. Det, at jeg er et menneske, fortæller nogle særlige ting om mig, som mit navn ikke gør. Sådan er det også med Gud. Gud er Treenig, altså Gud er 3 og 1 på samme tid. Gud er 1 Gud, men samtidig 3 forskellige personer - Faderen, Sønnen og Helligånden, som alle 3 er Gud. Her ser vi, hvordan det er et mysterium, for vi kender ikke


noget eller nogen, som både er 3 adskilte ting og den samme ting. Men Gud har vist os lige siden begyndelsen, at Han altid har været 1 Gud og samtidig 3 personer. Hvis du skal prøve at huske det, så tænk på det som et regnestykke. Gud er ikke 1+1+1=3, men Gud er 1x1x1=1 altså 3 personer, 1 Gud.

tegn, inden vi beder eller går ind i en Kirken, så er det egentlig det, vi siger; at vi tror på 1 Gud, som er 3 - Faderen, Sønnen og Helligånden. Så korsets tegn er både den simpleste bøn, vi som kristne kender, og samtidig er det et tegn på det mest centrale og komplicerede i vores tro.

Umuligt!

Og det er det fantastiske, Gud har givet os nok til, at vi kan tro på Ham, og ved hvordan Han er, og alt det kan vi udtrykke med en enkel lille bevægelse med vores hånd:

Forhåbentlig er der nu nogle, der tænker: "Men det kan jo ikke lade sige gøre!" Og det er lige præcis, hvad det ikke kan for os mennesker, men for Gud er det muligt, og det viser os, at Gud er større end os; Han er vores skaber. Vi kan ikke forstå det 100 procent, men vi kan tro det. Hver gang vi slår korsets

nn

d eren

Ån

Amen!

Hellig

en

Fa

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

de

n...

5


Hvad kan jeg gøre?

B e d

e n

"I Faderens...

...og Helligåndens...

af Nicoline Maria Olden-Jørgensen

b ø n

Når man beder en bøn, starter man med :

... og Sønnens...

... navn”

Når vi siger ordene, bekender vi vores tro på den treenige Gud:

Fader, Søn og Helligånd

Når vi samtidig laver korstegnet, mindes vi, at Jesus er vores fresler, der ofrede sig på korset for vores synders skyld.


Hvordan kan jeg bede? På den måde bliver korstegnet en lille trosbekendelse, som minder os om, hvad det er vi tror på, hver gang vi beder en bøn og starter på denne måde! Med denne takkebøn beder vi til Gud for at takke for alt det, han har givet os:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Herre Jesus, tak for alt, hvad du har givet mig. Hjælp mig til at være god, lydig og gavmild mod alle. Jeg beder dig for mine forældre, mine søskende og venner, men også for paven og for alle, der gør godt. Jeg ønsker, at alle mennesker skal lære dig at kende og komme til at elske dig. For at det må ske vil jeg leve, sådan som du ønsker det. Bliv altid hos mig, Herre Jesus.

Amen 7


I dåben siger vi

JA!

8

Dåb - Hvorfor dit og hvorfor dat? Vores dåbs historie begynder med Jesus, da han lod sig døbe af Johannes. På korset afsluttedes Jesu dåb. Hans opstandelse gav dåben en ny betydning. At dåben er nødvendig, hvorfor og hvortil børn og voksne døbes, synes jeg at finde i Biblens allerførste beretning om mennesket – om Adam og Eva i paradiset. Læs selv i 1. Mosebog kapitel 2. Historien om Adam og Eva ender ikke som eventyr: ”og de levede lykkelig til deres dages ende.” I historien om Adam og Eva fortælles en virkelighed om os alle, som er ægte men svær at forstå. Adam og Eva havde ladet sig lokke af slangen og spist frugten af træet, som Gud har forbudt dem. Da de havde spist, gemte de sig. Gud kom og ledte efter dem. Adam gav Eva skylden for at have forført ham til at synde mod Gud. Eva pegede på slangen som den skyldige. Kan du forestille dig,

af Søster T. Ignatia

Korstegnet lærte jeg som barn. Når jeg kom i kirken, lærte jeg at dyppe fingrene i vandkarret. Korset blev tegnet på panden, brystet og skuldrene, mens de mystiske ord mumledes: i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. På mine rejser udenfor Danmark har jeg besøgt mange kirker. En katolsk kirke genkendte jeg altid, når jeg har fundet vandkarret til at gøre korstegn med. Korstegnet og de tilhørende ord er hellige. Det er ikke en betydningsløs, gammel vane, som katolikker gør. Det er heller ikke en besværgelse mod det onde. Vandet minder os om dåbens vand og korset om Jesu død og opstandelse. I tre år vandrede Jesus omkring i Israel. Han fortalte menneskene om Gud, hvis navn blandt jøderne var helligt. Jesu afskedsord til sine venner, forstod de som et bud: At føre menneskene til Gud, når de døbte menneskene i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.


hvad slangen ville have sagt? Ingen tog skylden på sig. Ingen sagde undskyld. Den ene skubbede den anden fra sig. Da Adam og Eva ikke længere rakte hånden ud mod hinanden, var fælleskabet brudt. Når vi vender dem ryggen, som har brug for vores støtte, står hvert enkelt alene i livet. Livet bliver ensomt. Fordi Adam og Eva troede på slangen i stedet for på Gud, gjorde de deres paradis til ørkenjord.

udstrakte hånd mod os. Hans ånd (Helligånden) tager os med ind i Guds fællesskab, når vi siger ja til at tro. Vi udtrykker vores tillid til Guds ord, som aldrig svigter. I dåbens vand omslutter Gud os med hans altid omfavnende kærlighed. Jesus gav sine venner og os et løfte:

”Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

Guds største gave ”Den, der tror og lader sig døbe, bliver frelst.”(Markus kap 16,16) I dåben siger vi ja til Guds største gave til os – Jesus. Jesus er Guds

(Mattæus kap 28,20) Tror du hans

ord, så hav også tillid til at Jesus holder sit løfte. Det ved jeg, at han gør!


I begynd elsen var der ingenting . Så skab t e Gud lyset, og så kunne man se ingenting .

Hvad hedder ostenes gud? - Cheesus!!

af Lea Noval

te Gud: " En mand spurg get er en Gud, hvor me r for dig?" million krone "Åh, det Gud svarede: 5 øre." er bare som 2 te derefManden spurg længe er ter: "Og hvor r dig?" en million år fo "Det er Gud svarede: blik." kun som et øje nden: "Gud, Så sagde ma give mig kunne du ikke ner?" en million kro e. Lige et Gud: " Jo, gern øjeblik."

Hvis Jeanne d´Arc havde giftet sig med Noah, så havde hun været Noahs Arc.

mmu o k e først at nævne l i t g m en En dr ev bedt o dig i hvill b , yl ligeg arede:"3 nion , d u b sv de 10 den. Han , 7." r 10 ken o 4, 5, 9, 2, , 6, 1, 8

10


gte Det En biskop besø Han kom Hellige Land. sø og ville til Genesaret er den, sejle tværs ov vde gjort. som Jesus ha koster "Hvor meget " spurgen enkelt tur? fører. te han en båd lød svaret. "250 kroner," Råbte biskop"250 kroner!" r jeg bedre, pen. "Så forstå ak at gå over tr re fo s su e J t a vandet!"

Kære Gud. I skol en har de fortalt os, hvad du laver. Hvem laver det, når du er på ferie? rt t ikke svæ e d r E . d nKære Gu e alle me i k ls e t a n? V for dig ele Jorde h å p r e ie, og nesk res famil o v i e r fi m alle er kun elske de e k ik n a jeg k n. hele tide g synes, at Kære Gud. Je god bog. Har Biblen var en re? du skrevet fle Kristendomslæreren spurgte eleverne, hvor Gud boede. En af pigerne svarede: "På badeværelset." Lettere rystet spurgte læreren, hvorfor hun mente det. "Jo," svarede hun, "hver morgen kommer min far, står ved døren til badeværelset og råber: Åh, Gud, er du stadigvæk derinde!"

Hvem var det er sa gde, at termitterne også skal med?

Du er ikke sjov, Moses!

11


Firmelsesweekend Syd

12


Firmelsesweekend øst

13


14

af Klara Møller Jørgensen


Va l f a r t til Ă…seba kken

15


fra Valfart til Åse

bakken 2014

Johannes 8 år fra sankt Therese Kirke i Hellerup Hvad er Treenigheden? Er der tre Guder? Der er i hvert fald Jesus. Er de andre Peter og Maria? Hvad skal du i din sommerferie? Jeg skal til Italien.

Alexander 11 år fra sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg Hvad er Treenigheden? Treenigheden er Gud, Jesus og Helligånden. Hvad skal du i din sommerferie? Jeg skal til England med familien og på sommerlejr på Klitborg.

Markus 12 år fra sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg Hvad er Treenigheden? Tre Guder? Jeg troede kun, vi har én Gud… Måske er det biskoppen, præsterne og Gud? Hvad skal du i din sommerferie? Vi skal rejse til Rhodos og Kreta og ellers være hjemme. Sidste uge af sommerferien skal vi på weekend med mødregruppen.

16


Sara 11 år fra sankt Knud Lavard skole og Kirke Hvad er Treenigheden? Der er Helligånden, Jesus og Gud. Hvad skal du i din sommerferie? Jeg skal på Mikrolejr som lederbarn og på børnelejr som deltager.

Frederick 11 år fra sankt Therese Kirke i Hellerup Hvad er Treenigheden? Det er Faderen, Sønnen og Helligånden. Hvad skal du i din sommerferie? Jeg skal til Spanien og besøge familie dernede.

Laura Sofia 11 år fra sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg Hvad er Treenigheden? Det er ligesom korstegnet: Faderen, Sønnen og Helligånden. Hvad skal du i din sommerferie? Vores familie skal på camping i Danmark.

Andreas 8 år fra sankt Ansgar Kirke Hvad er Treenigheden? Gud og Jesus og … Maria? Hvad skal du i din sommerferie? Jeg skal på Mikrolejr på Øm.

17


Firmelsesweekend Nord

18


Kære alle Duk op'ere :-) NU er det snart sommerferie og jeg glæææææææder mig! Jeg skal på Øm og lave en masse sjove ting og være sammen med alle mine veninder, som jeg ikke har set i lang tid. I sommerferien skal jeg også med min mormor og morfar i sommerhus og i badeland, som jeg er hver sommer. I år bliver ekstra sjovt, fordi jeg har fået lov til at have Camilla med :) I slutningen af maj var jeg til Åsebakkevalfart (se billeder side 15). Først var der messe med rigtigt mange præster, bagefter spiste vi frokost, som vi havde med hjemmefra, og til sidst var jeg oppe i DUK teltet, hvor jeg legede sjove lege med nogle andre. Efter sommerferien skal jeg starte i 7. klasse og gå til ridning og får derfor travlt med at gå i skole og passe pony, så det her bliver det sidste brev fra mig. Men håber I har kunnet lide at læse med! Og hvem ved, måske ses vi en dag eller til sommer på midi-lejr? HA’ DET GODT!

hilsen Maria


I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Det med treenighed kan være svært at forstå. Det kan også være svært at gætte, hvor mange trekanter, der i disse trekantede treenighedsfigurer – kan du gætte det?

Hvor mange trekanter ser du her? (OBS: trekanterne i baggrunden tæller ikke med!)

1

Gættede du rigtigt? Så prøv denne figur – den næste er lidt sværere. Husk at tælle både store som små trekanter!

9

eller

4

5

eller

eller

10

eller

13

20

???

af Christoffer Borup

Skoleopgaver

Treenighed og trekanter

Svarene findes på side 23!

???


Pave Johannes d. 23.

var pave fra 1958 til 1963. Han kom fra en fattig italiensk bondefamilie, født i 1881 som barn nr. 4 ud af 13 og var døbt Angelo Roncalli. Han var feltpræst under både 1. og 2. Verdenskrig, og det siges, at han var med til at redde 24.000 jøders liv i Tyrkiet og Grækenland under 2. Verdenskrig! Som 77-årig blev han udnævnt til pave i 1958, og han overraskede alle ved at indkalde til stormødet andet Vatikankoncil i 1962. Biskopperne skulle finde ud af Kirkens rolle i den moderne tid, men Johannes d. 23. oplevede ikke koncilets afslutning i 1965, da han døde i 1963. Italienerne kalder pave Johannes d. 23. for ”den gode pave”, fordi han var rar, stolt af sin fattige baggrund og optaget af at hjælpe andre.

Pave Johannes Paul d. 2.

var pave fra 1978 til 2005. Han blev født i 1920 i Polen, blev døbt Karol Wojtyla og voksede op med sin far, da både hans mor og storebror døde, mens han var barn. Han overlevede straffearbejde under 2. Verdenskrig og blev præsteviet i 1946. Han var som biskop med til andet Vatikankoncil som ærkebiskop af Krakow, og han blev valgt til pave i 1978 som den første polak nogensinde og den første ikke-italiener i 454 år! Han var pave i 27 år og rejste mere rundt i verden end nogen pave før. Han grundlagde Verdensungdomsdagene i 1984.

Tillykke til alle i vores Kirke med de to, nye, seje helgener!

af Rosa Maria Ørtved Knudsen

To paver --->– to helgener

Søndag d. 27. april blev to tidligere paver helgenkåret af pave Frans på Peterspladsen i Rom:


præst Hvad hedder du?

Fabrizio Milazzo

Hvor gammel er du?

45 år

Hvor kommer du fra? Skostørrelse?

Italien

42

Livret?

Lige for tiden er det havregrød, men ellers altid spaghetti og pasta!

Hvornår fandt du ud af, at du gerne ville være præst? Da jeg var 27 år gammel

Hvilke sakramenter har du modtaget? Dåb, 1. kommunion, firmelse, skriftemål og præstevielse.

Hvilket af sakramenterne kunne du bedst lide? Dåben, for det var der, det hele startede og fordi dåben er det, der giver adgang til alle de andre sakramenter.

Hvad er det bedste ved at være katolik? Det katolske fællesskab!

Hvad er det bedste ved at være præst? At jeg kan føle mig i famile med alle mennesker! Jeg glæder mig til at møde alle jer, der skal på Mikrolejr på Øm til sommer!

22


O p g a v e s v a r

d skulle I

lede efter

gtigt man

ge svar! D

13

D U K

&

agt

I sidste bla og vi fik ri

5

Æggej

påskeæg

e var alle r var 28 æ g i hele bladet. Vi siger tak ti l alle de opmærkso mme læse re!

sammen ri

gtige - de

Shania

VIN

D a v id

DER

Ap ril

Andr

Ju lia n

Næste nummer skal

handle om

De t Ga m le Te st am en te

Vi har lavet er lille pu slespil, der viser en de l af temaet. Find 9 firkanter i bla det, klip dem ud og sæt dem sammen i felterne, for at se svaret. Send et billede af det samlede puslespi l til os!

DUK

skri

eas

O

v og pgave vind !

Send dit svar til:

dukop@duk.dk

Husk at skrive: Dit fornavn og eftern avn Din alder Din adresse, postnummer og by Vi vælger en vinder,

som får et gavekort

til FONA so

m præmie! Sidste frist for sv ar er 15. septem ber

Skoleopgaver

Svar til


Udgiver: DUK - Danmarks Unge Katolikker. Skt. Kjelds Gade 3, 2100 KBH Ă˜.

DUK OP #119  

Hvem er Gud? Hvorfor vi gør Korsets Tegn? Det forklarer vi i dette blad, og det er lidt svært men MEGET vigtigt at forstå. Læs videre på de...

Advertisement