Page 1

December 2013 Nr 117

DUK OP b å H

Santa Lucia Guds jule g ave r S j o v me d jule træ e t


Hvad er der i bladet? Guds julegaver

4

Stubbes Ordbog - Santa Lucia Hvordan kan jeg bede?

7

Kære alle, December måned er her, og adventstiden er i gang. Advent er forberedelse frem mod Jul, hvor Jesusbarnet kom til verden. Vi gør os klar til den store fest i håb om, at den kommer til at blive smuk og rar. Dette blad handler både om Jul og om det at håbe. Både Kasper Baadsgaard (side 4-5) og søster Tran Ignatia (side 16-17) skriver om, hvordan Jesus giver os håb i juletiden og altid. Peter skriver (side 8-9) om pave Frans, og hvad han viser os af nye veje.

6

8 Voxpop - fra Midiweekend 10 Billeder - Børneweekend12 Billeder - Midiweekend13 Lidt forskelligt om juletræet 14 Jul i håbets tegn16 Skoleopgaver - facts om julen 18 Tegning til farvelægning 20 Brev fra Maria 21 Mød en DUK’er 22 DukOpgave 23 Frans og det kristne håb

Og ellers er bladet fuld af flotte billeder, sjov og hygge til alle jer fra alle os...

DUK OP

udgives af Danmarks Unge Katolikker MÅLGRUPPEN Børn i alderen 5-13 år Medlemmer af DUK indenfor målgruppen får bladet gratis. Andre kan tegne abonnement. DUK’S SEKRETARIAT Sankt Kjelds gade 3 2100 København Ø tlf.: 39202079 fax: 39309079 www.duk.dk

Glædelig Jul og et velsignet 2014 ønskes I af

Ros

a

DUK’S HOVEDBESTYRELSE Khoa Manh Dinh Christopher Nybro Bonde Frederikke Le Févre Ryom Katrine Arbirk Vincent Huynh Cecilie Nybro Bonde Patrick Hoyos Thomas Smitshuysen

Vi tager gerne imod artikler og forslag. Synspunkter fremsat i bladet står for TRYK skribentens egen Werks offset, Oplag: 1300 eksemplarer regning. ISSN 1603-6506

REDAKTIONEN

Rosa Maria Ørtved Knudsen redaktør

Nicoline Maria Olden-Jørgensen

Christoffer Borup

Peter Nikolaj Riis

Cecilie Bonde

Pernille Lous

Clara Louise Zofia Zelazny Grant Løvland layouter


Sa n k t Ni k ol au s

ra i det … var biskop i My t, som hjalp ie nuværende Tyrk d ved for folk i hemmelighe e mønter i eksempel at lægg fejrer sankt fattiges sko. Man mber i mange Nikolaus d. 6. dece sko frem ved lande ved at stille r og håbe på at pejsen aftenen fø gaver i dem om der kommer små morgenen.

F ra A a lb o rg ti l D U K s se k re ta ri a t M ic h a e l R a n gel er 19 å r o g h a r væ re t m e d le m af DUK og p å so m m e rl e jr h ve rt å r, si d e n h a n va r 6 å r. H an har væ re t le d e r i A a lb o rg o g på D S D 12 . N u vi l h a n a rb e jd e e t år på DUKs se k re ta ri a t. Se en vi d e o m e d h am på

h tt p: // w w w .y ou tu b e. co m/ w at ch ?v =2 fq -v H L0 1B o

Nyt hæfte fra Pastoralcenteret

JU LE SJ OV

Elsker du Christoffers Sko leo pga ver i DUK OP? (se side 18) Så vil du også elske det flotte, nye hæfte med opgaver, som alle handler om at lære juleevangeliet og Jesu tid bedre at kende. Hjælp Josef og Maria på æselet gennem en labyrintisk vej til Betlehem! Tegn og udklip en smuk engel! Gå på opdagelse i de fine farvetegninger og løs opgaverne. Dette hæfte må man tegne og skrive i. Hæftet er særligt for de 7-10 årige.

Se mere og bestil på www.pastoral.dk

3


G uds julegav er

af Kasper Baadsgaard-Jensen

Da jeg var barn, var der en reklame for Kinderæg. I reklamen skulle en mor finde noget til sit barn som både var spændende, legetøj og chokolade. Moderens svar var: ”Det er jo hele tre ting på en gang, det går virkelig ikke!” Heldigvis fandt den fortvivlede mor et Kinderæg, som indeholdt alle tre ting.

Kinderæg og Jesus Jesus er på mange måder slet ikke som et kinderæg, og så alligevel lidt. Jesus kommer også med tre ting: Tro, håb og kærlighed. De tre ting som vi mennesker har brug for, og de ting vi allerhelst vil have. 4

På vores ønskeliste Måske virker det lidt underligt at sige, vi helst vil have netop de tre ting, og især så tæt på Jul, hvor mange af os nok har helt andre ting på vores ønskeliste. Men hvorfor er tro, håb og kærlighed så alligevel noget, som vi har brug for? Lad os tage håb som eksempel. Vi håber på mange ting i vores liv: Store gaver til jul, sne, hyggelig tid sammen med familien og så videre. Det håb, Jesus giver os, er håbet på det evige liv, altså at der er meget mere, end det liv vi har her og nu. Det er håbet for os kristne, at livet ikke slutter med døden men fortsætter bagefter i det evige liv i himlen.


En stor ting at tro på Det virker lidt dystert og trist at snakke om død, men ikke hvis vi har det håb, som Jesus giver os, for så er døden ikke en slutning, men en begyndelse på det liv som vi håber på. Det er en stor ting at tro på, og ikke mindst at prøve at forstå hvordan det fungerer med et evigt liv. Men det er netop derfor vi har håbet! Vi håber og stoler på alt det, vi lærer om Jesus og håber på det, altså vi tror på det er sandt!

Himmelske Far, jeg takker dig, fordi du har givet mig tro, håb og kærlighed. Jeg beder for at de må vokse i mig, hele tiden fylde mere og mere i mig. Amen Glædelig jul!

Tre ting på en gang Man kan kalde tro, håb og kærlighed for Guds julegaver til os, og for Gud går det virkelig at have hele tre ting på en gang. I løbet af Julen er det en god ting at bede for, at de tre gaver vi får af Gud gennem Jesus må vokse og bliver større og større hele tiden, og vi derved bliver gladere og mere bevidste om dem.

5


Stubbes ordbog Santa Lucia

Så er Stubbe tilbage igen,

denne gang skal I høre om Luciadagen.

6

Her ved vor ønsk efest sangen s kal kling e. Gaver ti l hver en gæst glad vil du bring e. Skænk os af lyk kens væl lige til li d vets kvæ ld, Santa L ucia, Sa nta Luc ia!

”Nu bæres lyset frem”,

em Nu bæres lyset fr e. stolt på din kron og hjem Rundt om i hus sangen skal tone. g Nu på Lucia-da ag: hilser vort vennel nta Lucia! Santa Lucia, Sa

melodi af Alex Garff.

Luciadagen ligger d. 13. december hvert år. Sverige var det første land, som fejrede Luciaoptog. Det skete helt tilbage i 1927, så det er mange år siden. Luciaoptoget kom til Danmark i 1944 i København. Vi fejrer i dag den hellige Lucia fra Italien med optog og sang. Luciabruden har en lyskrans om hovedet og følges af piger, der to og to bærer lys, og som går langsomt frem, mens de synger sangen om santa Lucia.

Sangen hedder på dansk

Lucia er en helgen, vi forbinder med julen. Den hellige Lucia levede ca. år 283-304 i Italien. Hun var en kristen jomfru, der døde som martyr. Hun er skytshelgeninde for blinde og for byen Syrakus på Sicilien, Italien. I denne by skal hun have lidt martyrdøden under kristenforfølgelserne.


Hvordan kan jeg bede? Herre Jesus! Vi glæder os og priser dig. Du kommer til alle mennesker her på Jorden og er vores bror. Jesus, lad også mig i denne advent blive et lys i verden, og ligesom dig sprede lys og glæde i min familie og blandt alle omkring mig!

Amen

Hvad kan jeg gøre? 6 måder at sprede glæde i adventstiden: 1 2 3 4 5 6

Tag pebernødder med i skole på Sct. Nicolaus dag (d. 6. dec.) Skriv et julekort til dine bedsteforældre Hjælp din mor med at pynte op til jul derhjemme Vær med til krybbespil i kirken Hjælp til med at samle ind til Caritas’ juleaktion Del dit juleslik med dine søskende eller andre børn

” Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren! ” (Luk, 2, 10-11)

Glædelig jul!


Den 13. marts i år fik vi en ny pave. Han kom fra Argentina i Sydamerika, og da han var blevet valgt, tog han navnet Frans.

F r a n s og det kristne håb

8

nerne, hvor munkene ikke ejede noget, kun det tøj de havde på, og hvor de hver dag skulle tigge for at få noget at spise. Og det gjorde han netop i en tid, hvor mange i kirken var blevet lidt for glade for penge og magt og derfor var ved at glemme, at Jesus heller ikke havde ejet noget, men havde stolet på, at Gud nok skulle sørge for alting.

Ting der styrer Vil pave Frans fortælle os, at vi skal leve i fattigdom ligesom Frans? Både ja og nej. Kirken har altid sagt, at

af Peter Riis

Navnet Frans får de fleste til at tænke på den hellige Frans af Assisi, og det var også derfor, han valgte netop dette navn. Assisi er en by i Italien, hvor Frans blev født i 1182 i den periode, man kalder middelalderen. Frans var søn af en rig købmand, men han var ikke tilfreds med sit liv, selv om han havde alle de materielle goder, han kunne ønske sig. En dag besøgte han en kirke, hvor han følte, at Gud talte til ham, og fra da af gav han afkald på alle de penge, han ellers kunne have arvet efter sin far. I stedet for grundlagde han en orden, franciska-


vi gerne må eje noget og også være glade for det, vi har. Men vi skal huske på, at materielle goder ikke må blive det vigtigste i vores liv. Så sker der nemlig det, at det er tingene, der styrer os og ikke omvendt. Føler du, at du ikke kunne leve uden en ipad eller en playstation 3, så kan det være et tegn på, at der er noget vigtigt, du har glemt.

betyder så også, at materielle goder ikke må komme til at fylde for meget i vores liv. Vi har nemlig fået noget, der er uendeligt meget større end alverdens rigdom, og det er det løfte, Jesus gav os, om at vi, når vi engang dør, kan få evigt liv hos ham i himlen, hvis vi bliver hos ham. Det kalder man det kristne håb.

Skatte i himlen

Jesus har sagt til os (Matt 6,19), at vi ikke skal samle os skatte her på jorden, men samle os skatte i himlen. Det gør vi ved at hjælpe andre og ikke først og fremmest tænke på os selv. Inden pave Frans blev valgt, var han ærkebiskop i sit hjemland, men han valgte selv ikke at bo i en fin bolig og have en chauffør til rådighed. Han boede i en beskeden lejlighed, lavede selv sin mad og tog hver dag med bussen til arbejde. Efter at han er blevet pave, prøver han stadig at leve så beskedent som muligt. På den måde fortæller han os alle sammen – biskopperne, præsterne og alle os almindelige katolikker – at det vigtigste er næstekærligheden: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden (Joh 13,34). Det

En gruppe franciskaner-brødre foran kirken i Assisi.

Byen Assisi er ikke særlig stor og ligger på toppen af et bjerg i Italien.

Franciskaner-præster kan også være lejrpræster, f. eks. på Øm!

9


d 2013

eeken fra Midiw

Ronja, 13 år Hvad håber du på at få til jul? Jeg ønsker mig allermest en dejlig aften med min familie. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Jeg tror, at Jesus ønsker sig alt godt for mennesket!

Andreas, 13 år Hvad håber du på at få til jul? Jeg ønsker mig at få en god jul med hele min familie, og så ønsker mig nyt tøj i julegave. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Jeg tror, at Jesus ønsker sig, at der bliver fred på jorden.

Lasse, 11 år Hvad håber du på at få til jul? Jeg skal holde jul med mine forældre og brødre og med min mormor og morfar, farmor og farfar og sammen med min moster. Jeg ønsker mig at vi får en hyggelig juleaften. I julegave ønsker jeg mig LP afspiller. Sådan en til rigtige vinylplader. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Jeg tror Jesus ønsker sig at alle mennesker kan leve i fred... og så måske nye sandaler.

10


Waldemar, 13 år Hvad håber du på at få til jul? Hjemmelavede gaver fra min familie. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Folk i kirken.

Thea, 12 år Hvad håber du på at få til jul? En dejlig aften med min familie Hvad tror du Jesus håber på at til jul? Jeg tror, at Jesus håber at vi fejrer julen med familien, og at vi tænker på ham.

Marie, 13 år Hvad håber du på at få til jul? Det må nok være et fladskærms-tv eller et tøjstativ. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Jeg tror ikke, han ønsker sig andet end, at alle mennesker på jord har det godt og er glade.

Filip, 14 år Hvad håber du på at få til jul? Hygge med familien. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Chancen for at skabe glæde.

Simon, 13 år Hvad håber du på at få til jul? Jeg ønsker mig en ny computer. Hvad tror du Jesus håber på til jul? Jeg tror, Jesus håber på at få fred i verden.

11


Børneweekend

En masse sjov med nye og gamle venner.

Der blev spillet masser af fodbold...

... og lavet føle-legs konkurrencer...

Der var konkurre ...nej, vent - lederenc! er med grise...

et!

12

Sæbebobler er glæden i liv

... og bygget kirker af sukkerknalder.


Midiweekend

Hvem kan kravle hurtigst mell

em holdets ben?

Der var fest med nytårstema... ... med dronningens nytå rstale,

Neglelaksposten på stjerneløbet. ... med hop ind...i det nye år 20ØM

... og dans!


om t g i l l e k s r o f dt

li

Ju

Traditionen med at tage et grantræ m ed ind i stuen, pynt det, er kun en trad e det og tænde ly ition, der er lidt ov s på er 200 år gammel i danske juletræ bl Danmark. Det først ev tændt i 1808 på e Holsteinborg God siges, at traditionen s på Sydsjælland. går længere tilba Det ge og kommer fra bedsteforældres fo Tyskland. Dengang rældre var børn, py dine ntede man muligvi end man gør i da s træet med andr g. Men har du noge e ting, nsinde tænkt over det her?

af Christoffer Borup

en slags r faktisk e n e m t til i er bleve Juletrom n e D . t n n af lepy lutninge /s militærju n e t id kring m . Du har ar krige tiden om v r e d r Det llet, hvo fle i 1864…? 1800-ta n e ig r k opfu ttede ju t om r ø h e lehje k n s det må rt af H i 180 .C. A e blev 0-ta n l let. ders Jakobsstige en n symbolise re r d en stige i D stamente i et Gamle T Biblen, som epatriarken Guds engle Ja kob så i en gik op og n drøm. ed af stigen stigen udvik . I dag er Ja let til de kla kobsssiske guirla som du nok nder af pap har prøvet irringe, at lave i sk lignede Jak olen, men o obsstigen fa p ri ndeligt ktisk en rig tig stige af papir.


m

t e æ r ulet e historier bag sig. Men tænk hvis, der Juletræspynten har mange interessant her juletræspynt… var nogen, der havde opfundet det

kan i snor. Så r Strømpeguirlande. En guirlande af e iv sk i år Bacon n t, e æ tr dine gamle strømper i forskellige spise af man også farver. Kunne det ikke være flot? ut! julen er sl Lommeure e ller armbånd sure. Så kan man lave en nedtæ lling til, hvornår gave rne skal pakk es op! kan pynte et juletræ. Nu har du også fået idéer til, hvordan man også skal gøre… Her kommer en lille liste over ting, du nok ikke

Selvom din kusine på 2 år rigtig vil lege stje t gerne rnen i top pen af træ du ikke g e t, skal ive hende lov. Selvo lille, vil træ m h un er et bøje, og det hele b noget rod liver !

ert grillpølser over hv Du bør ikke sætte nytte varmen, hvis juletræslys for at ud vil blive fristet med du har hund. Fido et vælter! fare for at juletræ

rrariet slange fra te le æ k rs ro b nes in lille nok ikke sy r ro b Brug ikke d e ll li in d n får din de. Det vil ke. Desude ik som guirlan r e ll e h k å kvægen vil no un får øje p om. Og slan h r å n , p o st et hjerte bedstemor lerslangen!

et u nu få d r a h til Måske e idéer r d n a .I nogle juletræ ls ju e dig n den sker jeg n ø ld a hvert f l! delig ju en glæ

15


Jul i Håbets Tegn ”Dig, oh Gud, vi håber på. Ej vi skal til skamme stå” Sådan lyder det sidste vers i ”Store Gud”. På DUKs lejre og weekender har vi altid sunget den sang til slut. Derefter siger vi farvel til de uforglemmelige dage og oplevelser, farvel til de andre deltagere og på gensyn - med håb i hjertet.

Visemænd fra Østerland

Kender I fortællingen om dengang, da kejser Augustus befalede, at alle folk skulle tælles i hans rige? Om Josef og hans forlovede Maria, der var højgravid, som rejste på æsel fra Nazareth til Bethlehem? Kender I også det følgende vers fra en meget kendt julesalme?

”Vise mænd fra Østerland drog i verden ud på stand for den konge at opleve, for den konge at tilbede som var født i samme stund.”

16

Visemænd, stjernetydere eller konger kaldes de også, når festen fejres den 6. januar. De hellige 3 Konger: Casper, Melchior og Balthasar skulle de have heddet. I Kölns domkirke i Tyskland opbevares deres jordiske rester i gyldent skrin. Hver dag – og især på den 6. januar - kommer pilgrimme i tusindvis til Köln for at besøge resterne af de mennesker, der var vidner til universets vendepunkt. Kongerne så en stjerne, der var klarere end de mange andre på nattehimlen. Stjernen signalerede noget nyt – en forandring. Omkring Jesu fødsel håbede jøderne på at blive befriet fra romernes magt. At have friheden til at leve deres tro og traditioner. Selv var kongerne ikke jøder, men i deres hjerter håbede de måske også på forandring i deres liv!


Om den ene er lysere end den anden, skelner vi, hvis vi kigger efter. Det kan kun betyde, at kongerne har kigget længe efter noget. De har ventet og håbet på, at noget skulle ske. Fra deres hjemland rejste de for at se det, de så længe havde ventet og håbet på. Kongerne kom til kong Herodes´ palads i Jerusalem og spurgte om vej. I hovedstadens glans og glamour kunne de ikke længere se stjernen. Da de for vild, hjalp Gud dem videre med en anden ledetråd: Skriften som er Guds ord. De troede Skriftens ord, og igen viste stjernen sig for dem. De fulgte den til Bethlehem, til Jesusbarnet - Guds lovede frelser til verden.

Håbets fest!

Snart fejrer vi jul. Juletræ, julegave, julelækkeri... og kravlenisser hører til julen. Men julen er mere! Julen er håbets fest! ”Dig, oh Gud, vi håber på, ej vi skal til skamme stå.” Verset har jeg ofte sunget i mine svære dage. Mit håb holdes i live i troen på Jesu nærvær i Skriften og sakramenterne. Som stjernen ledte kongerne til Jesus, og Skriften gav dem troen på, at Gud var mennesket nær i Jesus, tændtes én gang for alle håbets lys ved Jesu fødsel. Derfor er julen håbets fest!

”Stjernen ledte vise mænd til vor Herre Kristus hen; vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist.”

af søster T. Ignatia

Stjerner ses bedst i mørke

17


1

Du kender nok den klassiske julebuk, som er lavet af strå og røde bånd. Men er det sandt eller falsk, at folk i gamle dage klædte sig ud som julebuk og opførte sig ustyrligt?

2 3

Julemanden hedder Santa Claus i USA – sandt eller falsk? Tror du, det er sandt eller falsk, at der findes en ø i Det Indiske Ocean, der hedder Juleøen, som er særligt kendt for sine røde krabber?

4

Juletræet var engang ikke et grantræ, men derimod et lille bøgetræ, som man tog ind i stuen. Sandt eller falsk?

5

Tror du, det er sandt eller falsk, at omkring 3,6 millioner danskere spiser and juleaften? 18

af Christoffer Borup

Skoleopgaver

OM JULEN


6 7 8

Julen er faktisk opkaldt efter romeren Julius Cæsar. Sandt eller falsk? Er det sandt eller falsk, at mange mennesker i Australien går på stranden og griller juleaften? Ingen jul uden risengrød. Er det sandt eller falsk, at risengrøden er opfundet af en kineser, der glemte sine ris på komfuret, og risene dermed blev til grød?

9

Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Eller gør den? Sandt eller falsk?

10

I Frankrig spiser man en kongekage til Hellig Tre Kongers dag, hvor der er gemt en bønne i, og den der får bønnen, bliver udråbt til konge. Sandt eller falsk?

11 12

Er det sandt eller falsk, at man engang puttede en figur af en stork på toppen af juletræet? Julen blev tidligere holdt i juli, deraf navnet. Sandt eller falsk?

se

på s s va re n e

. 23 19


20

tegnet af Pernille Lous


Kære alle Duk op'ere :-) Som jeg fortalte i sidste blad, skulle Camillas lillesøster døbes, hun blev døbt Clara. Jeg var med til dåben og sad helt oppe foran i kirken sammen med Camilla. Bagefter var vi hjemme hos dem og spise brunch. Men NU er det snart juleaften, og jeg glæder mig! I år skal jeg holde jul med mine fætre og min mormor og morfar. Vi skal have julemad og ris a la mande – jeg hååååber, jeg finder mandlen, for så får man en lille gave. Bagefter skal vi danse om juletræet, og så skiftes vi til at åbne gaver, så man ser, hvad alle får. Klokken 22.00 skal vi i kirke, der er altid rigtig mange mennesker. Men det er rigtig flot, og så kan man møde nogle af dem fra ØM, som også kommer i kirke juleaften. Jeg elsker hele december måned, for alle i klassen og folk på gaden er bare mere glade. Alle synger julesange og kommer gående med juletræer. Sidste dag på skolen før vi har ferie, skal vi hen i kirken, og så skal vi se krybbespil og synge en masse julesange. Nytårsaften skal jeg være sammen med mine forældre, Camilla og hendes forældre. I år har vi fået lov til at komme med ud og vælge noget fyrværkeri – men først når det har været jul. JEG HÅBER I ALLE SAMMEN FÅR EN DEJLIG JUL MED JERES FAMILIER !!

21


Hvad hedder du?

Frederikke le Févre Ryom

Hvor gammel er du?

22 år

Hvor kommer du fra? Skostørrelse? Livret?

København

38

Spaghetti carbonara

Hvorfor valgte du at være frivillig i DUK?

Mit allerførste frivillige arbejde i DUK var at sidde i DUK OP redaktionen. Det valgte jeg, fordi jeg var og er stadig meget kreativ, og derfor fik jeg lov til at lave min helt egen side i DUK OP, nemlig KreaGuf :) Det var rigtig sjovt og hyggeligt at lave.

Hvilke sakramenter har du modtaget?

Dåben, eukaristien, firmelsen og skriftemålet.

Hvilket af sakramenterne kunne du bedst lide?

Firmelsen, for der fandt jeg ud af hvad det egentlig betyder at være katolik, og det var en dejlig følelse. Der ud over var der mange gode gaver :)

Hvad er din bedste katolske oplevelse?

Det må være, da jeg i sommerferien i år var med DUK til et kæmpestort verdensarrangement, der bliver kaldt World Youth Day (WYD). Jeg gik rundt med ti af mine venner, og vi var meget trætte, men PLUDSELIG så vi paven køre forbi i en helt almindelig personbil! Han stak armen ud af vinduet og vinkede til OS! Det var helt vildt, og jeg glemmer det ALDRIG.

Hvad er det bedste ved at være katolik?

Det er helt sikkert alle de venner man har og får. I min klasse er jeg den eneste, der er katolik, og jeg kan derfor godt føle mig lidt anderledes end de andre. Men når jeg så er sammen med alle mine katolske venner, så føler jeg mig slet ikke anderledes mere, og jeg føler mig hjemme.


1 – SANDT - Det gjorde nogle mennesker på landet i gamle dage! 2 – SANDT - Navnet kommer af Sankt Nicolaus. 3 – SANDT - Ja, den ligger tæt på Australien. Påskeøerne findes også! 4 – FALSK - Se mere om juletræet på s. 14 5 – SANDT - Der er faktisk nogle der har talt efter. 6 - FALSK - Ordet ”jul” kommer fra det

S v a r t il S k o le o p g

8 – FALSK 9 – FALSK - Juletiden varer indtil Hellige tre konger d. 6 jan. 10 – SANDT 11 - SANDT 12 - FALSK - Tjek spørgsmål 6. gammelnordiske ”jól”. 7 – SANDT - Det er sommer i Australien når det er jul, fordi de befinder sig på den sydlige halvkugle.

a ve r n e s . 1 8

ar

vesv a g p O DUK

Hvad håber du på til jul? får en god jul. Og jeg Jeg håber at hele min familie er og en god jul. håber også at jeg får gode gav Hvad håber du på for verden? der bliver fred i verden Det jeg håber for verden er at Rut og Jose Olmos og at alle får noget at spise. DER VIN

14 og 7 år, fra Bagsværd

Næste blad har te

D tegn UK O , sk pgav Påsken er den mes t dramatiske uge i riv e hele kirkeåret; Jesu rider ind i Jerusalem s o Palmesøndag på et g æsel, det sidste måltid Skærtorsdag vind , vågenat i Getsem Send dit svar til: ane have na fredag, maet

”Påske”

korsfæstelsen Lang

tten til e Påskedag.

fredag, opstandels

Hvilken bibelhist orie kan du beds t li´?! Tegn den til os, så kommer den med i næste bl ad!

som får et Vi vælger en vinder, m præmie! so gavekort til FONA

DUK, Skt Kjeldsgade 3, 2100 Kbh Ø Eller på: dukop@du k.dk

!

Husk at skrive: Dit fornavn og eftern avn Din alder Din adresse, postnum mer og by

Sidste frist for sv ar er 1. marts, 20 14

23


Udgiver: DUK - Danmarks Unge Katolikker. Skt. Kjelds Gade 3, 2100 KBH Ø.

der!

eken Fir melseswe Øst Dato: 7.- 9. marts Sted: Skt, Annæ Skole, Kbh

Nord

Syd

Dato:

Dato: 14. - 16. marts Sted: Skt. Nikolaj Skole,

28. februar- 2. marts

Sted: Skt Knuds Skole, Aarhus

Esbjerg

DukOp #117  

Dette blad handler både om Jul og om det at håbe. Både Kasper Baadsgaard (side 4-5) og søster Tran Ignatia (side 16-17) skriver om, hvordan...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you