Page 1

Marts 2012

DUK OP Nr 110 He

lge

ne

r

4 helgener du burde kende Mød Julian fra Amager Sü din egen karse


Hvad er der i bladet?

Kære alle sammen, Kirken er 2000 år gammel, og maaange kristne har levet og er gået bort, før vi blev født. Mens de levede, var nogle ekstra gode til at lytte til Gud og leve efter hans vilje, og efter deres død hædrer Kirken dem som HELGENER. Tænk på din sognekirke: Mon ikke den hedder Sankt ....... og så et navn? Helgenerne er de katolske helte, som viser os vej. De var alle mennesker med vidt forskellige liv. Ligesom vi er nu. Vi kan lære noget af deres historier - se bare side 8, 11 og 22. Netop denne måned er perfekt til at tænke over, hvordan vi lever som kristne, og om vi kunne gøre det lidt bedre - det er nemlig FASTETID. Vi forbereder os til Påske, hvor Jesus dør og genopstår for os. Hvad kan du gøre for din næste? Find inspiration hos helgenerne! Lyttende hjerter og hjælpende hænder ønskes I af Rosa

Helgener 4 Voxpop 6 4 helgener du burde kende 8 Billeder fra 1.Kom lejr 10 Simeon Søjlehelgen 11 Quiz - hvilken helgen ligner du? 12 Stubbes ordbog 14 Billeder fra 1.Kom lejr 15 KreaGuf - så karse 16 Billeder fra 1.Kom lejr 18 Mød en DUK’er 19 Norden apostel - om skt Ansgar 20 Helgenopgaver 22 En bøn til Jomfru Maria 24 Billeder fra 1.Kom lejr 26 DukOpgave 27

REDAKTIONEN

Rosa Maria Ørtved Knudsen redaktør

Nicoline OldenJørgensen

Sara Arnkilde Stæger

Christoffer Borup

Frederikke Clara Louise Le Fevre Ryom Grant

Zofia Zelazny layouter

på orlov

DUK OP

udgives af Danmarks Unge Katolikker MÅLGRUPPEN Børn i alderen 5-13 år Medlemmer af DUK indenfor målgruppen får bladet gratis. Andre kan tegne abonnement. DUK’S SEKRETARIAT Sankt Kjelds gade 3 2100 København Ø tlf.: 39202079 fax: 39309079 www.duk.dk

2

Lamis K. Saaed

Vi tager gerne imod artikler og forslag. Synspunkter fremsat i bladet står for skribentens egen regning.

DUK’S HOVEDBESTYRELSE Nicklas Sørensen (formand) Kim Tai Nguyen Rasmus K. Frederiksen Ida Miranda Pedersen Philip Løvland Macko Kasper Stæger Ingeborg Jørgensen Rasmus Arbirk Larsen (suppleant) TRYK Werks offset, Oplag: 1300 eksemplarer


0!! Blad nr.e1bl1 ad, og nu er vi

ældst DUK OP er DUKs til DUK nr. 110! Tillykke til m fre lt he et nå og de frivillige unge og hurra for alle a fr ge ens løb tilba voksne som i tid oklet, revet, tegnet, kn 1980´erne har sk e ud til ad 110 DUK OP bl hygget og leget mmer: le vigtigste med DUKs sjoveste og BØRNENE! e år… er fra de forgangn Se gamle forsid

r

e d a l p e l r e p

ryller der, Lamis t l perlepla ti d o g g ve, gti onen er ri Ps læsere skal ople r ti k a d re Lamis fra e DUK O erleplade es vi at all n til jeres egne p n y s t e d og iratio nde insp e flotte kors! så I kan fi tr e. Se her derhjemm

Husk

Fastea

ktion

2012

Vi er m id tidspu t i fastetiden, nkt at t og det æ e ekstra for dem nke på andre r det helt rig tige og gør , som h fasteak en ar tio gruppe n samler i år det ekstra sv oget ær r in mel fre af bønder i U d til majsmø t. Caritas´ ganda ll m for d er til , så en rodfrug ter). Så rå majs og k de kan sælge as d penge og vil p an vil de tjen sava (stoooo e mang re å den m skoleg e flere ang åd medicin til børnene e få råd til , og bedre huse. Få en f as spareb teFasteindsa mling 201 øsse fr 2 SMS BISTAN a din kat D til 1231 og donér 150 eket kroner + alm . SMS-takst og afle vé fyldt m r den ed pen ge til Påsk e!

MAL EN LYSERE FREMTID

I Uganda har de brug for majsmøller. Ved at mal e deres afgr øder kan de strække til få høsten til næste høst. at Og få en høje En majsmø re pris for dem lle koster 50.0 ! ske af meget, 00 kroner. Det lyder måmen mere end glæde af én enkelt majsmø 5000 mennesker får donerer til lle. Så for Caritas, kan hver 10’er du du hjælpe ét Uganda med menneske i at få en lyse re fremtid – majsmøller! takket vær e Tak for din

støtte!

3


Vi har alle sammen et navn. Et navn som vores forældre har valgt til os. Måske valgte de netop dit navn, fordi du havde en mormor eller farfar som hed det. Måske var det bare, fordi de syntes, det er et flot navn. Men uanset hvad grunden er, for at du netop har det navn, så er der næsten altid én, der har heddet det før dig, og mange af de navne vi har stammer fra helgener. Hvad er en helgen så? Jo, det er én som har levet et helligt liv. Det lyder meget simpelt, og er det faktisk også. De var helt almindelige mennesker, den eneste forskel på dem og alle andre var, at de kun havde ét forbillede i deres liv, én de så op 4

af Kasper Baadsgaard

Helgener

til og prøvede at ’efterligne’, nemlig Jesus. Så alt det de gjorde, det gjorde de fordi de prøvede at leve, ligesom Jesus ville have gjort. Man kan sige, at deres eneste idol, eller den eneste de var fan af var Jesus. Og hvem er de så? Jo, der er rigtig rigtig mange, faktisk så mange at man nogle gange kan blive i tvivl, om der overhovedet er nogen, der kender svaret. Nogle af dem kender vi bedre end andre. For eksempel er der Maria, Jesus mor, og Josef, samt de 12 apostle, som var de første, der fulgte med Jesus. I dag har vi forskellige helgener, som kommer fra alle verdens lande, og som alle sammen har en helt særlig historie!


Men én ting har de alle sammen til fælles: De er alle sammen i himmelen. Så kunne man jo tro, at det kun er helgener, der kommer i himmelen, og det er faktisk ikke helt forkert. For Gud vil, at vi alle sammen skal blive helgener, altså gøre som Jesus. Ikke kun de heldige At være helgen er ikke noget, som kun er for de heldige, eller dem Gud særlig godt kan lide. Det er for os alle sammen!

Det er måske lidt af en mundfuld at få her på den første side, men der er hjælp at hente! Vi kan læse eller høre historier om helgenerne, de fortæller os nemlig hvordan det kan lade sig gøre. Et godt sted at starte kunne jo være med dit eget navn. Spørg dine forældre eller din præst om de kender historien på den helgen, som har det samme navn som dig.

5


Laura 8 år

Hvad er en helgen? Det er en god katolik, der gjorde hvad Gud sagde. Hvem er din yndlingshelgen? Sankt Knud Lavard

Emma

9 år Hvad er en helgen? Én der har gjort Guds vilje og er MEGET kristen! Hvem er din yndlingshelgen? Frans af Assisi / Lucia

Lea

10 år Hvad er en helgen? Én der gjorde, som Gud gerne ville ha´. Hvem er din yndlingshelgen? Den hellige Lea

Sofie 11 år

Hvad er en helgen? En person som har fulgt Guds budskab - har lyttet til Gud og gjort hvad han sagde. Hvem er din yndlingshelgen? Den hellige Sophia 6


Mi

9 år Hvad er en helgen? Én der er Gud og Jesu hjælper, og som siger hvad Gud siger til dem. Og de lytter meget til Gud. Hvem er din yndlingshelgen? Lucia

Peter

13 år Hvad er en helgen? En person, som har handlet efter Guds vilje – nærmest på Guds vegne. Hvem er din yndlingshelgen? Niels Steensen

Daniella

14 år Hvad er en helgen? Det er en person, som har gjort meget godt for sin næste og Gud. Hvem er din yndlingshelgen? Moder Theresa

David

13 år Hvad er en helgen? En helgen er en person, som har gjort noget godt for sin næste og Gud og har gjort det på Guds vegne. Vedkommende har handlet efter Guds vilje. Hvem er din yndlingshelgen? Sankt Martin af Tours – på dansk Morten Bisp. 7


Festdag: 14. februar Helgen for:

Kærlighed, unge mennesker og lykkelige ægteskaber Sankt Valentin var biskop i Rom i årene op til 270. Han var martyr – altså én der blev dræbt, fordi han stod ved sin kristne tro. I dag fejrer man hans festdag ved at give gaver til én man holder af.

Sankt Antonius af Padova Festdag: 13. juni Helgen for: Forsvundne ting

Sankt Antonius levede i 1200-tallet. Han gik i kloster i den orden, der hedder Fransiskanerne. Han var en klog og god mand, som alle elskede. Han var et godt forbillede. Man siger, at Jesusbarnet pludselig dukkede op foran ham en dag da han bad. Derfor er han blevet den helgen man beder til, hvis noget er blevet væk.

8

af Nicoline Olden-Jørgensen

Sankt Valentin


Sankt Frans af Assisi

Festdag: 4. oktober Helgen for: Dyr, naturen oog økologi Sankt Frans er grundlægger af Fransiskanerordenen og levede i 1200-tallet. Han voksede op i en meget rig familie, men besluttede sig for at forlade sit liv i luksus og bruge tiden på at lære folk om Gud. Han er kendt for at elske den smukke natur – og han prædikede endda for fuglene!

Sankta Lucia

Festdag: 13. december Helgen for: De blinde Sankta Lucia var en ung pige, der levede i 400-tallet. Hun var kristen, i modsætning til de fleste andre på den tid. Selvom folk omkring hende på mange måder prøvede at få hende væk fra troen, holdt hun godt fast. Hun endte med at blive martyr for sin tro. Hun var for mange et lys i en meget mørk tid. Derfor fejrer man hendes festdag med optog med lys.

… o g e n e k s tr a:

Du kan finde helgener for alverdens ting, se for eksempel ham her:

Sankt Isidor af Sevilla

Helgen for: Internettet og alle der bruger computere Sankt Isidor var ærkebiskop af Sevilla i 600-tallet. Han var en meget hellig mand, som brugte meget af sit liv på at studere og søge efter viden. Derfor er han blevet helgen for internettet.

9


z i u Q

gen n hel

e

Hvilk

t??

es m u d er

lign

Tvivler du nogensinde?

Ja

Her er to helgener, som voksede op med en anden tro og som voksne blev kristne efter en stærk oplevelse.

Nej Gør du som du får besked på?

Nej

Kan du bedst lide børn eller dyr?

Vil du helst skrive breve eller undersøge verden?

Børn

Skrive breve Undersøge verden

Ja

Svar 1

Dyr

Svar 3

Svar 2 Svar 5

Vil du helst være fisker eller lærer?

Lærer Svar 6 10

Fisker Svar 4


Svar

1. Du ligner jomfru Maria: Stærk tro og tillid. God til at lytte til Gud og andre.

2. Du ligner apostlen Paulus: Kritisk overfor de nye kristne indtil troen ramte ham som et lyn. Derefter troens stærkeste forkæmper og skrev mange breve til Biblen.

3. Du ligner Frans af Assisi: Gav alt til de

fattige, startede sin egen munkeorden, var ydmyg og så Guds skønhed i naturen.

4. Du ligner apostlen Peter: Jesu bedste

ven og tvivler. Han var oprindeligt fisker og den vigtigste af de tolv apostle. Måske netop derfor blev han den første pave

5. Du ligner salige Niels Steensen: Dansk

videnskabsmand og teolog. Oprindelig protestant men konverterede til katolicismen, da han rejste ud i verden for at forske i naturvidenskab.

6. Du ligner sankt Mary McKillop: Australiens

første helgen kæmpede for, hvad hun mente var rigtigt. Hun var lærer, startede flere skoler og en ny nonneorden.

11


en! g l e h e l j Sø n o e m i S han? r a v Hvem

Ja, jeg havde ikke hørt om ham og vidste det ikke, før jeg tilfældigt faldt over hans historie. Det er ikke så mange, som kender Simeon, men han har en interessant historie, og derfor har jeg valgt at præsentere ham til jer!

Simeon Søjlehelgen levede i det nordlige Syrien fra år 390 – 459 efter Kristus og var fra starten allerede noget særligt. Fra sine unge år havde Simeon en stærk tro, og han besluttede sig for at

ville leve tæt på Gud igennem bøn, ensomhed og faste. I en tidlig alder startede han med at leve som eneboer og gjorde dette i tyve år – men folket var glade for Simoens visdom og flokkedes om ham for at få vejledning og kloge ord. ”Jeg vil bygge en søjle, og på denne vil jeg leve uden folket og kun med mig selv og Gud!” Simeon byggede da en søjle, som han kunne bo på. Alligevel endte søjlen ikke med at være en flugt fra folkemængderne, men derimod tiltrak den opmærksomhed, og folk begyndte at komme til søjlen for at få råd og høre hans bønner. ”Folket bliver ved med at komme til mig, og dette passer mig meget dårlig. Jeg vil da bygge min søjle endnu højere for undgå folkemængden!”

af Pernille Lous

”Jeg, Simeon, er søn af en hyrde. Jeg passer får og lever livet på marken.”


Søjlen blev nu endnu højere, men resultatet blev, at søjlen nu tiltrak endnu mere opmærksomhed, og jo højere søjlen blev, jo mere opsøgte folket ham. Både turister, pilgrimme og endda kejsere kom til ham for at få hans vejledning.

bygget et kapel ovenpå stedet herefter. Den dag i dag kan en rest af søjlen endnu ses. Han var den første og mest berømte søjlehelgen, og han fik igennem sit liv mange mennesker til at omvende sig og blive katolikker.

Hver eftermiddag stod Simeon til folkets rådighed, hvor han besvarede spørgsmål og lærte fra sig. Han havde stor medfølelse for folket og stod altid til deres rådighed, og folk der ikke kunne tage rejsen ud til ham sendte ham i stedet breve. Simeon endte med at bo 36 år på den 20 meter høje søjle, hvor han prædikede foran tusindvis af mennesker omkring ham. Han døde i en alder af ca. 69 år, og der blev

Hvorfor synes jeg, at denne historie er så interessant? Simeon ville gerne undgå folkemængden og flygtede op på en søjle, men folket forfulgte ham og ville høre hans bøn og prædiken. Vores tro er en fantastisk ting, som vi har pligt til at dele med vores medmennesker og omverdenen, og ligesom Simeon gjorde, så er denne historie en opfordring til altid at fortælle om vores tro og vejlede andre, når de har brug for os. Tag dette med dig næste gang, at dine klassekammerater synes, det er underligt, at du er katolik, og selvom du ikke har så meget lyst til at forklare det – så gør det alligevel!


Stubbes ordbog

Hvad er en martyr?

Hallo hallo derude!

Det er Stubbe, der er på banen igen. Kender du Aloysius Gonzaga? Han bliver kaldt næstekærlighedens martyr. Men han døde ikke i en arena som de første kristne, der blev smidt ud for sultne løver eller blev stenet, brændt eller korsfæstet. Lidt uhyggeligt, ikke? Aloysius døde 23 år gammel, fordi han blev smittet og døde, fordi han havde taget sig af pestsyge mennesker. Så, det at være martyr er det noget for dig? Har du lyst til at blive slået ihjel på grund af din tro? Nej, vel? Egentlig betyder det græske ord ”martyr” bare ”vidne”. En martyr er et vidne, som giver sit liv for sin tro. Også i dag dør mange kristne for deres tro, f.eks. i Latinamerika og Asien. Her i Danmark dør de færreste for deres tro på Jesus. Men vi kan alle give vidnesbyrd med vores liv. For eksempel kan vi fortælle andre om Jesus. Det betyder ”at vidne”. Eller vi bliver ligesom Aloysius en næstekærlighedens martyr og gør noget for andre. Det er også en måde at give sit liv til for andre. Er du med?

Hvad kan du i dag gøre for Jesus og/eller et andet menneske?

14

For øvrigt: Ved du, hvem den første martyr var? Så kik engang her: Apostlenes Gerninger, kapitel 7, vers 59 ….


ke e e w s on

uni m erne m O o g K o . 1 d ae l l a n Sj

nd 15


af Frederikke Le Fevre Ryom

F r e d e r i k k e s

KreaGuf Lav din egen

karse til æggemaden Du skal bruge:

- Et lille bæ

- Vat eller

ger

- Karsefrø,

et superma

vatrundelle

- Vand

16

kan købes

rked

r

i

Mums... karse smager bare super godt, især når man selv har lavet det. Men husk nu at vande det hver dag!


Læg vattet i bægeret. Vand vattet så det er godt vådt.

Drys karsefrøene ud over vattet.

1.

3.

dag:

5.

dag:

dag:

Hæld lidt vand over frøene, ikke så de står og sopper og lad dem stå et døgn et sted i skyggen og ikke over en radiator. Tjek om aftenen om vattet stadig er vådt. Det må ikke tørre ud.

9.

Hæld lidt vand over karsefrøene igen, men husk, ikke for meget! Bliv ved med at vande frøene og se hvordan det vokser fra dag til dag.

dag:

Efter 7 – 10 dage er karsen færdig og klar til at spises, på din æggemad, hvis du altså har husket at vande det hver dag! Hvis du har glemt at vande en dag, kan karsefrøene tørre ud. 17


1. Ko mmun ionsw Fyn o eeke g Sy ddan nd ma rk


Navn: Julian Holm R Alder: 8 år VINDE Sogn: Sct. Annæ Kirke / Amager Skostørrelse: 35 Hvor kommer du fra? Danmark/Polen Hvad er din yndlingsfilm? Harry Potter Hvad er din livret? Pizza Hvad er dit yndlingsdyr? Jaguar Hvilke sakramenter har du fået? Dåben, og til april 1. Kommunion Hvad er det bedste ved at være katolik? At jeg kan få lov til at være ministrant og hjælpe Gud.

n for at takker Julia n e n o i t k a d den e R s. Han var o l i t d n i skrive -gaven ede på DUK OP r a v s m o s e t s iene nemlig at bl d a l b e t s erne fra sid som alle læs , r e ´ K U D n e ve d gavekort e blad. Et t t e d i r e d ø ian! m vej til Jul å p r e a n o til F ing til os Tegn en tegn og vær med i konkurrencen på side 26!

19


Nordens apostel

af Lea Noval

Sankt Ansgar var forældreløs. Han fik et syn han aldrig glemte, og nu vil vi aldrig glemme ham. Han gjorde Danmark kristen efter han havde været i Sverige og Tyskland. Nu er han hele Nordens skytshelgen.

20

Ansgar blev født omkring år 801 i Nordfrankrig. Da hans mor døde var han stadig meget ung, og han voksede op i et benediktinerkloster. Han blev senere munk i klosteret. Da han var 20 år fik han et syn med en stemme, der sagde: ”Gå. Du vil komme tilbage som martyr.” Det syn glemte han aldrig. Så i år 829 rejste Ansgar til Birka i Sverige. Der fik han lov til at bygge en kirke af den svenske konge Bjørn.

Den første biskop i Hamborg

Halvandet år senere vendte Ansgar tilbage til kejser Ludvig den Frommes hof i Tyskland, hvor han i 832 blev viet som den første biskop af Hamborg. Derefter rejste han til Rom, hvor paven udnævnte ham til at grundlægge Kirken i Skandinavien.


I Hamborg startede han en skole og et kloster med hjælp fra den tyske kejser. Men da vikingerne kom til Hedeby, i år 845, for at plyndre, måtte han flygte. Samme år blev missionsstationen i Sverige ødelagt. Sverige og Danmark vendte tilbage til deres gamle guder. Så i 847 blev Ansgar udnævnt til ærkebiskop af Bremen. Der byggede han sygehuse, købte trælle fri og kæmpede mod slavehandel.

Kirker i Danmark og Sverige

I årene 852-853 prøvede Ansgar igen i Danmark og Sverige at fortælle om Jesus, Guds søn. I Sverige fik han lov til at bygge en kirke og ansætte en præst. Også i Danmark måtte han bygge en kirke. Den kom til at ligge i Hedeby og blev viet til Guds Moder, Maria. I 854 fik Hedebys kirke lov til at ringe med kirkeklokkerne. Der blev også bygget en kirke i Ribe efter at kong Erik, der bestemte over Jylland, blev døbt. Men i 864 ødelagde enten de norske eller danske vikinger Hamborg, så Ansgar blev nødt til at flytte til Bremen. Derfra ledte han de nordiske missionæerer. Han døde efter lang tids sygdom d. 3. februar 865 i Bremen. Han blev begravet foran højalteret i Sankt Petri Kirke i København. Ansgar havde altid ønsket blive martyr, men fik en naturlig død.

Speciel helgen

Sankt Ansgar er en speciel helgen fordi, han døde på en helt normal måde. Men også fordi han gav aldrig op. Hvis hans plan ikke fungerede ét sted, fandt han da bare et andet sted at missionere. Den katolske domkirke i Danmark er sankt Ansgars Kirke i indre København (www.sanktansgar.dk). Der er også en katolsk sankt Ansgars Kirke i Aabenraa og en protestantisk i Bramming, og på Nørrebro ligger sankt Ansgars skole (www.sasnet. dk). Vi hylder og mindes sankt Ansgar hvert år d. 3. februar ved at fortælle om ham og hans handlinger. 21


Tror du ikke, at de katolsk e helgener har været dy gtige i skolen ? Det tror jeg i

hvert fald!

af Christoffer

På disse sider skal du gætte navnet på nogle helgener – hvem ved, måske lærer du en ny helgen at kende?

Borup


Her kommer to sværere opgaver. Du skal gætte navnet på to kendte helgener igen - bare på en ny måde. Start med at sætte din blyant ved bogstavet F i øverste venstre hjørne. Nu skal du gætte helgenens navn ved at trække streger mellem bogstaverne. Du må strege vandret, lodret og diagonalt – både opad og nedad, til venstre og til højre. Det gælder om at prøve sig frem. Måske kan du genkende navnet, når du har fundet de første 5 bogstaver. Det er de danske navne, jeg er på udkig efter. Hvis du ikke kender så mange helgener, kan du spørge for eksempel spørge din far, mor eller kateket :-)

Q

W

S

Z

I

R

N

X

A

S

T

A

P

F

I

S

S

A

Y

I denne opgave starter du ved bogstavet M.

M

O

E

R

K

D

G

T

Q

E

V

E

R

N

S

X

C

I

A

J

se løsningerne på s

F

25

I denne opgave starter du med F og trækker en streg ned til R og videre til A... og så siger jeg ikke mere.

23


Jomfru Maria er altså en af de mest betydningsfulde helgener for mig, dels fordi hun jo fødte Jesusbarnet, men også fordi jeg har oplevet nogle særlige ting, som har omhandlet hende. En af de ting er min lillesøster – min mor bad til jomfru Maria om at få et barn, og den nat viste jomfru Maria sig for min mor i en drøm. I drømmen stod jomfru Maria og smilte, og det blev hun ved med i lang tid. Det endte med, at jeg rent faktisk fik en lillesøster, som også har fået navnet ’Maria’ bl.a. på grund af den drøm. En anden ting der gør, at det netop er hende, der er en af de mest betydningsfulde helgener for mig, er at hun er Jesu mor, hvilket gør, at jeg også ser hende som min mor – ligesom jeg ser Gud som min far. Jeg har et rigtig tæt bånd til jomfru Maria; jeg kan altid græde ud ved hende, hvis jeg har brug for det, jeg kan altid fortælle hende alting, og jeg kan altid bede til hende af hele mit hjerte, og ofte går det i opfyldelse.

En klog mand sagde engang…

…at når man beder, så skal man bare fortælle det hele som det er, ikke det med ”Kære Gud (eller Jomfru Maria), du ved hvad jeg vil have, og du ved hvad jeg har brug for. Amen.” Men fortælle det i detaljer, som var det en af vores venner vi skulle fortælle noget til – for Jomfru Maria, Jesus og Gud er jo netop vores venner, nogle venner der altid vil lytte til os, uanset hvad – så hvorfor ikke begynde med at snakke til dem som venner, og forklare hvad det egentlig er, vi ønsker? Det giver en stor lettelse i kroppen.

af Lamis K. Saaed

Bøn til jomfru Maria . . .

Et rigtig tæt bånd


tegning til farvelægning til opgaver på s. 22-23

Løsninger

Rebus: Jomfru Maria og Niels Steensen Stregeord: Frans af Assisi og Moder Teresa

25


1. Kom

kend e e w s n munio d

tjy og Mid d r o N

llan


DUK-Opgave

tegn, skriv og vind! Vi katolikker tager Gud med på råd, når vi tænker på vores fremtid. Vi lytter efter om Gud beder os om, at gå i en bestemt retning - vi lytter efter

Et kald fra Gud Vi beder jer læsere om at gætte, hvad I tror Gud vil kalde jer til, når I bliver store: Måske at blive lærer og undervise børn, måske at hjælpe andre som sygeplejerske eller hjemmehjælper, måske som ingeniør at udforske teknik eller fange forbrydere som politibetjent. Måske som præst eller nonne.

TEGN og skriv hvad Gud kalder dig til på tegningen! Alle svar deltager i konkurrencen om

ET GAVEKORT TIL FONA

Send dit billede til

dukop@duk.dk

Husk at skrive:

Dit fornavn og efternavn Din alder Din adresse, postnummer og by

Sidste frist for svar er 15. maj

27


Udgiver: DUK - Danmarks Unge Katolikker. Skt. Kjelds Gade 3, 2100 KBH Ø.

e ikke r a b u d Kan ? M Ø f a k o få n

ørnelejr

B

4.07.2012 1 .– 7 0 o t Da borgen n Sted Øm èse Larse r é h T e in Lejrchef L 0-12 år e1 Målgrupp

Midilejr 1 Dato 14

.–21.07.2012 Sted Ømborgen Lejrchef David Sørensen Målgruppe 12-15 år

Mikrole

jr

Dato 01 .–0 Sted Øm 7.07.2012 borgen Lejrchef Ra Målgrup inier Hoyos Jazm pe 8-10 in år

2 Mid0i4.–l1e1j.08r.2012

Dato borgen Sted Øm Sørensen s la k ic N f Lejrche 12-15 år e p p u r lg Må

Tilmeld ing www.du på k.dk

DUK OP #110, 2012  

DUKs børneblad for de 6-13 årige. Påskeudgaven. Tema: Helgener.

DUK OP #110, 2012  

DUKs børneblad for de 6-13 årige. Påskeudgaven. Tema: Helgener.

Advertisement