__MAIN_TEXT__

Page 1

Batch EUDKVE-00780595 Sagsnavn Halling Vandværk Ledningsnet Sagsnummer/lokalitetsnr Udtagningsdato 27-03-2019 14:00 Modtaget på laboratoriet 27-03-2019 Rapport (seneste rapportrevision) 31-03-2019/AR-19-CA-00780595-01 Prøvenummer 80609093 Prøve mærke Bryggers DGUnr Komponent

Resultat

Enhed

DL

Coliforme bakterier 37°C Escherichia coli Kimtal ved 22°C Arsen (As) Bor (B) Kobolt (Co) Jern (Fe) Nikkel (Ni) Akkrediteret prøvetagning Vandtemperatur pH Ledningsevne ved 20°C Iltindhold Prøvens farve Prøvens klarhed Prøvens lugt Prøvens smag

<1 <1 <1 0,55 30 0,053 < 0,01 0,12 Ja 7,5 7,2 590 7,8 Farveløs Klar Ingen Normal

MPN/100 ml MPN/100 ml CFU/ml µg/l µg/l µg/l mg/l µg/l

1 1 1 0,03 1 0,04 0,01 0,03

°C pH µS/cm mg/l

15 0,1

Metode Colilert Quanti Tray Colilert Quanti Tray ISO 6222:1999 DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A DS/EN ISO 19458 DS/EN ISO 10523 DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C) DS/EN ISO 5814

Res_EUDKVE-00780595/835-2018-80609093

Profile for Hans Dueholm

Halling Vandværk vandprøve 2. del  

Halling Vandværk vandprøve 2. del  

Profile for dueliden
Advertisement