Velkomstbrev til nye brugere af Halling Vandværk

Page 1

Halling Vandværk Februar 2022 Velkomstbrev til nye brugere af Halling Vandværk

Kære nye hallingboer ☺ Velkommen til Halling! – og velkommen som ny bruger af Halling Vandværk. Om vandværket Din vandforsyning kommer fra Halling Vandværk. Vandværket er organiseret som et Andelsselskab Med Begrænset Ansvar (AMBA). Vandværket leverer vand til alle medlemmer/brugere i Halling- og Villendrupområdet. Vi er i alt 89 medlemmer/brugere af Halling Vandværk. Forbrugsaflæsning Som ny bruger skal du kontakte Vandværksadministrationen for at tilmelde din email-adresse og få oplyst dit brugernummer og adgangskode. Har du ikke en e-mailadresse kan du aftale med vandværksadministrationen, at du indberetter dit årlige forbrug pr. brev. Kontaktoplysninger til Vandværksadministrationen finder du nederst i dette brev. En gang om året vil du blive bedt om at aflæse forbruget på din måler og indberette forbrugstallet til Vandværksadministrationen på selvbetjeningsfanen på http://www.kvva.dk eller pr. brev senest den 15. december. Din indberetning bruges både til at beregne, hvad du skal betale for dit vandforbrug til Vandværket og hvad du skal betale til Syddjurs Spildevand i kloakafgift. Prisen på vand Prisen for levering af vand kan du se i takstbladet, som du finder på Hallingby.dk. Takstbladet revideres en gang om året. Du vil to gange om året (i april og oktober) få tilsendt en opkrævning for dit vandforbrug. Hårdhedsgrad Vandets hårdhedsgrad er 15 dH ( på en skala fra 0 (meget blødt vand) til 30 + (særdeles hårdt vand). Vandværkets daglige drift Vandværkets daglige drift varetages pt. af en bestyrelse på tre personer, der vælges af og blandt Vandværkets brugere. Bestyrelsen sørger bl.a. for vedligeholdelsen af vandværket, at der


gennemføres de lovbestemte målinger af drikkevandets kvalitet og varetager kontakten til Syddjurs Kommune. Resultatet af drikkevandsmålingerne kan ses på www.Hallingby.dk. Vandværkets årlige generalforsamling Den årlige generalforsamling finder sted i marts måned og holdes i Halling Forsamlingshus. Vedtægterne for Halling Vandværk kan du se på www.Hallingby.dk Persondataloven Halling Vandværk registrerer følgende oplysninger om dig som vandforbruger: Navn, adresse og dit årlige forbrug. Når du accepterer at få vand leveret fra Halling Vandværk, giver du samtidig accept af, at vandværket må registrere disse oplysninger. Halling Vandværks Persondatapolitik kan ses på Hallingby.dk Spørgsmål om faktura/betaling Har du spørgsmål om din faktura/betaling for vand skal du ringe eller skrive til: Vandværksadministrationen v/ Joan Lindbjerg Hansen, Knastvej 3, Oddense 7860 Spøttrup Tlf.: 9774 1200 Mail: post@KVVA.dk Andre spørgsmål Hvis du har andre spørgsmål om din vandforsyning, skal du ringe til: bestyrelsesformand Kurt Jensen på tlf. 2629 9725.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for Halling Vandværk