__MAIN_TEXT__

Page 1

Halling Vandværk A.M.B.A. Sønderskovvej 39, Halling 8543 Hornslet

Takstblad 2020 Driftsbidrag Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig

kr. 800,00

Vandafgift pr. m3

kr.

6,50

Statsafgift af ledningsført vand pr. m3

kr.

6,18

Drikkevands bidrag

kr.

0,19

Målerafgift

kr. 100,00

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) Hovedanlægsbidrag pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig Øvrige forbrugere

0 – 500 m3/år

501 – 2.000 m3/år (2x bidrag) -

kr. 7.000,00 kr. 7.000,00 kr.10.800,00

2.001 – 5.000 m3/år (3xbidrag)

kr.16.200,00

5.001 – 10.000 m3 (4xbidrag)

kr.21.600,00

Forsyningsledningsbidrag pr. ejendom (matr.nr.)

kr. 17.222,00

Stikledningsbidrag pr. stk.

kr. 5.095,00

I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktisk udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning, kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgle.


Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift,vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning. Procedure ved manglende betaling. Manglende betaling ved forfald medfører fremsendelse af 1. rykker med 10 dages betalingsfrist. Dernæst udsendes anbefalet og alm. brev med frist på yderligere 10 dage. Derefter vil der uden yderligere varsel blive lukket for vandet.

Gebyrer Rykkergebyr

kr. 100,00

For sen indsendelse af selvaflæsningskort

kr. 125,00

Flyttegebyr

kr. 150,00

Gebyr for aflæsning af vandmåler

kr. 250,00

Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hushandel

kr. 250,00

Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning

kr. 500,00

Alle priser er excl. moms. Der tages forbehold for stigninger i offentlige afgifter. Betalingsbetingelser : 14 dage.

Såfremt ejendommene beliggende: Hyacintvej 50 – 52 Hyacintvej 58 Solhøjvej 10 ønsker tilslutning til Halling Vandværk A.M.B.A., skal der betales kr. 20.954,00 (i år 2000 kr.) + regulering efter Danske Vandværkers Forenings indeks for vandforsyningsledning. Drifts- og anlægsbidrag godkendt af Syddjurs Kommune.

Profile for Hans Dueholm

Takstblad 2020  

Takstblad 2020  

Profile for dueliden
Advertisement