Information om Halling Vandværk, jfr. Drikkevandsbekendtgørelsen

Page 1

Halling, maj 2020

Information om Halling Vandværk, jfr. Drikkevandsbekendtgørelsen Bestyrelsen: Formand Kurt Jensen Sønderskovvej 39, Halling 8543 Hornslet Tlf. 2629 9725 Mail: Hallingvand@gmail.com Ruth Jensen Bellisvej 3, Halling 8543 Hornslet Tlf. 2143 5702 Mail: Hallingvand@gmail.com Minna Rasmussen Voldumvej 1, Halling 8543 Hornslet Tlf. 3087 0607 Mail: Hallingvand@gmail.com Hjemmeside: www.hallingby.dk Indvindingsmængder: 11.000 m3 årligt Indvindingsområde: Halling Vandværk indvinder vand den sydlige del af Halling, se kortbilag. Forsyningsområde: Halling by og opland, se kortbilag. Vandbehandling: Det indvundne vand filtreres gennem et dobbelt filteranlæg på Halling Vandværk Kontrolmålinger af drikkevandskvaliteten: Kontrolmålinger foretages ved afgang fra vandværket og offentliggøres løbende på Hallingby.dk Vandets hårdhedsgrad: 7,3 Kvalitetskrav fastsat af Miljøstyrelsen i Drikkevandsbekendtgørelsen bilag 1 a-d og af Miljøstyrelsens vejledende kvalitetskrav i vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og oplysninger om overskridelser fastsat ved vilkår i indvindingstilladelsen, har ikke været overskredet. Har du yderligere spørgsmål om vandforsyningen fra Halling Vandværk er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.


Halling VandvĂŚrks indvindingsomrĂĽde


Halling VandvĂŚrks forsyningsomrĂĽde